Challenge : Episodic

 1. [V1 - #1332 - 2016-09-28] renzoushi - Easy
 2. [V1 - #1616 - 2016-10-18] Punkero - Easy
 3. [V1 - #2136 - 2016-12-08] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #2187 - 2016-12-13] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #2201 - 2016-12-14] Jhiday - Easy
 6. [V1 - #2385 - 2016-12-30] renzoushi - Hard (upgraded from Easy)
 7. [V1 - #2559 - 2017-01-11] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #2876 - 2017-02-07] renzoushi - Conquered (upgraded from Hard)
 9. [V1 - #3136 - 2017-02-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 10. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Easy
 11. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Medium
 12. [V1 - #3415 - 2017-03-27] Ventris - Conquered
 13. [V1 - #3573 - 2017-04-08] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 14. [V1 - #4041 - 2017-05-23] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 15. [V1 - #4209 - 2017-06-07] Punkero - Conquered (upgraded from Hard)
 16. [V1 - #4320 - 2017-06-21] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #4373 - 2017-06-27] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4401 - 2017-06-29] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 19. [V1 - #4468 - 2017-07-05] renzoushi - Hard
 20. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 21. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #4665 - 2017-08-02] SheyCroix - Medium
 23. [V1 - #4795 - 2017-08-22] Punkero - Easy
 24. [V1 - #4808 - 2017-08-23] TheMaxPhoenix - Easy
 25. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 26. [V1 - #4838 - 2017-08-27] Vanadis - Conquered
 27. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Conquered
 28. [V1 - #5061 - 2017-09-23] SunflowerDaisho - Easy
 29. [V1 - #5193 - 2017-10-09] TahZin - Easy
 30. [V1 - #5232 - 2017-10-15] Imyreld - Medium
 31. [V1 - #5351 - 2017-10-28] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 32. [V1 - #5445 - 2017-11-05] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Conquered
 34. [V1 - #5771 - 2017-12-22] AngelShiva - Medium
 35. [V1 - #5778 - 2017-12-23] NaineLIEz - Conquered
 36. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld - Hard
 38. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 39. [V1 - #6236 - 2018-02-05] Imyreld x2 - Easy
 40. [V1 - #6260 - 2018-02-09] Wyvern22 - Medium
 41. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 - Easy
 42. [V1 - #6642 - 2018-03-24] AngelShiva - Easy
 43. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 44. [V1 - #6894 - 2018-04-19] Wyvern22 x2 - Conquered
 45. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Medium
 47. [V1 - #7252 - 2018-08-10] abystoma2 - Easy
 48. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld x2 - Hard
 49. [V1 - #7504 - 2018-09-13] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Conquered
 51. [V1 - #7672 - 2018-10-01] Wyvern22 x2 - Easy
 52. [V1 - #7852 - 2018-10-26] JayArcher - Easy
 53. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Medium)
 54. [V1 - #8222 - 2018-12-19] Imyreld - Conquered
 55. [V1 - #8277 - 2018-12-26] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 57. [V1 - #8439 - 2019-01-13] animegeek4life - Easy
 58. [V1 - #8513 - 2019-01-23] YayakoChii - Easy
 59. [V1 - #8934 - 2019-03-08] Imyreld x2 - Conquered
 60. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Easy
 61. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Medium
 62. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Hard
 63. [V1 - #9402 - 2019-04-30] Zilluminate - Easy
 64. [V1 - #9763 - 2019-06-26] Punkero - Hard
 65. [V1 - #9847 - 2019-07-06] ownitlikeaboss - Medium
 66. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Easy
 67. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Medium
 68. [V1 - #10101 - 2019-08-16] Papa_Dragon - Hard
 69. [V2 - #124 - 2019-09-02] kallah - Conquered
 70. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Medium
 71. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Hard
 72. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered (upgraded from Hard)
 73. [V2 - #340 - 2019-09-27] Gwathgor - Hard
 74. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Easy
 75. [V2 - #854 - 2019-11-21] ShockZz - Easy
 76. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Conquered
 77. [V2 - #919 - 2019-11-27] kallah - Hard
 78. [V2 - #1234 - 2019-12-30] sassss - Easy
 79. [V2 - #1764 - 2020-02-13] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #1851 - 2020-02-21] Netbug - Easy
 81. [V2 - #2178 - 2020-03-20] SunnytheBearr - Easy
 82. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Medium
 83. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Hard
 84. [V2 - #2697 - 2020-04-27] Bunille - Easy
 85. [V2 - #2736 - 2020-04-29] _Bri - Easy
 86. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Easy
 87. [V2 - #2860 - 2020-05-09] ScarletCelestial - Medium
 88. [V2 - #3354 - 2020-06-14] Rellni944 - Easy
 89. [V2 - #3733 - 2020-07-18] DeadlyRaven - Easy
 90. [V2 - #3881 - 2020-07-29] Gwathgor - Easy
 91. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 92. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 93. [V2 - #4013 - 2020-08-06] TheFlyingOrange - Easy
 94. [V2 - #4061 - 2020-08-10] KuriPuri - Easy
 95. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Conquered
 96. [V2 - #4162 - 2020-08-20] Bern_stein - Easy
 97. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Easy
 98. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 99. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri - Medium
 100. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 101. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Hard
 102. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 103. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Conquered
 104. [V2 - #5560 - 2020-12-04] MetalFalcon - Easy
 105. [V2 - #5698 - 2020-12-15] Aur0ra - Easy
 106. [V2 - #5702 - 2020-12-15] OweynLupton - Easy
 107. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 108. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Easy
 109. [V2 - #6266 - 2021-01-24] miaxnder - Easy
 110. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Easy
 111. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Medium
 112. [V2 - #6618 - 2021-02-18] hinagatari - Easy
 113. [V2 - #6686 - 2021-02-24] Zenit - Medium
 114. [V2 - #6765 - 2021-02-28] trojangirl12 - Easy
 115. [V2 - #6939 - 2021-03-14] tbeans10 - Hard
 116. [V2 - #6952 - 2021-03-15] Yterbium - Conquered
 117. [V2 - #7011 - 2021-03-20] Sakku-san - Easy
 118. [V2 - #7044 - 2021-03-23] Eleanora1315 - Easy
 119. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Medium
 120. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Easy
 121. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Hard
 122. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday - Easy
 123. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 124. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Medium
 125. [V2 - #7160 - 2021-03-30] MetalFalcon - Medium
 126. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 127. [V2 - #7281 - 2021-04-06] SolidBlade - Easy
 128. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri - Conquered
 129. [V2 - #7321 - 2021-04-10] superherowarrior - Easy
 130. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Easy
 131. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Hard
 132. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Conquered
 133. [V2 - #7383 - 2021-04-14] Mackamizzle - Medium
 134. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko - Medium
 135. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Conquered
 136. [V2 - #7523 - 2021-04-25] HDAsylum - Easy
 137. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Easy
 138. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 139. [V2 - #7698 - 2021-05-07] OweynLupton - Medium
 140. [V2 - #7716 - 2021-05-09] ScarletCelestial - Hard
 141. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Conquered
 142. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Easy
 143. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Easy
 144. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Conquered
 145. [V2 - #7909 - 2021-05-25] AutumnBug - Easy
 146. [V2 - #8139 - 2021-06-09] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #8184 - 2021-06-12] KuriPuri - Medium
 148. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 149. [V2 - #8301 - 2021-06-22] _Bri - Hard
 150. [V2 - #8319 - 2021-06-24] dierubikdie - Conquered
 151. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 152. [V2 - #8821 - 2021-07-29] Shuurei - Medium
 153. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 154. [V2 - #9086 - 2021-08-20] Rellni944 - Conquered (upgraded from Hard)
 155. [V2 - #9094 - 2021-08-21] I230 - Easy
 156. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit - Easy
 157. [V2 - #9497 - 2021-09-21] TheFlyingOrange - Medium
 158. [V2 - #9596 - 2021-09-29] Plaxsin - Easy
 159. [V2 - #9663 - 2021-10-02] Bern_stein - Medium
 160. [V2 - #9670 - 2021-10-03] Jokobo - Easy
 161. [V2 - #9685 - 2021-10-04] TheEdgelord - Easy
 162. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Medium
 163. [V2 - #9994 - 2021-11-03] starfishalliance - Hard
 164. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Easy
 165. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Conquered
 166. [V3 - #496 - 2021-12-23] _Bri x2 - Easy
 167. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Hard
 168. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Medium
 169. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Easy
 170. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Easy
 171. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 172. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz - Hard
 173. [V3 - #817 - 2022-01-15] I230 - Medium
 174. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Hard
 175. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Conquered
 176. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle - Easy
 177. [V3 - #991 - 2022-01-30] trojangirl12 - Medium
 178. [V3 - #1070 - 2022-02-04] cornflakegod - Easy
 179. [V3 - #1116 - 2022-02-09] Aur0ra - Medium
 180. [V3 - #1211 - 2022-02-18] lostnyanko - Hard
 181. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton - Hard
 182. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 183. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Conquered
 184. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Hard
 185. [V3 - #1759 - 2022-03-31] ImagineBrkr - Easy
 186. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo - Medium
 187. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 188. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Conquered
 189. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Hard
 190. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial - Conquered
 191. [V3 - #2147 - 2022-05-05] leapylee - Conquered
 192. [V3 - #2263 - 2022-05-19] Eyth - Easy
 193. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda - Easy
 194. [V3 - #2620 - 2022-06-19] _Bri x2 - Medium
 195. [V3 - #2861 - 2022-07-09] bigdud24 - Easy
 196. [V3 - #2874 - 2022-07-10] Loudcsharp - Easy
 197. [V3 - #2904 - 2022-07-14] Yterbium - Hard
 198. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Easy
 199. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Medium
 200. [V3 - #3050 - 2022-07-29] MissCactus - Easy
 201. [V3 - #3113 - 2022-08-01] SunflowerDaisho - Hard
 202. [V3 - #3184 - 2022-08-09] Ylienna - Medium
 203. [V3 - #3191 - 2022-08-10] miaxnder - Medium
 204. [V3 - #3202 - 2022-08-11] Eleanora1315 - Hard
 205. [V3 - #3291 - 2022-08-23] Bishamon-chan - Medium
 206. [V3 - #3771 - 2022-10-13] kerryelc - Easy
 207. [V3 - #3895 - 2022-10-27] _Alive_ - Conquered
 208. [V3 - #4076 - 2022-11-16] Bunille - Medium
 209. [V3 - #4157 - 2022-11-24] lostnyanko - Conquered

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items

  Completed (57)

 1. Amaama to Inazuma
 2. Fudanshi Koukou Seikatsu
 3. Gabriel DropOut
 4. Lucky☆Star
 5. Nyanko Days
 6. Pokemon
 7. Pokemon Advanced Generation
 8. Show By Rock!! Short!!
 9. Touken Ranbu: Hanamaru
 10. Wagamama High Spec
 11. Isekai Shokudou
 12. 18if
 13. Konohana Kitan
 14. Osomatsu-san
 15. Yuru Yuri
 16. Comic Girls
 17. Hataraku Saibou
 18. Puchimas!!: Petit Petit iDOLM@STER
 19. Kino no Tabi: The Beautiful World
 20. Little Busters!
 21. Manaria Friends
 22. Mushishi
 23. Hacka Doll The Animation
 24. Yuru Camp△
 25. Violet Evergarden
 26. Mononoke
 27. Acchi Kocchi
 28. Heya Camp△
 29. Aria the Animation
 30. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen
 31. Mushishi Zoku Shou
 32. Pokemon Generations
 33. Makura no Danshi
 34. Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
 35. Natsume Yuujinchou
 36. Hataraku Saibou!!
 37. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 38. Hataraku Saibou Black
 39. Kuuchuu Buranko
 40. World Witches Hasshin Shimasu!
 41. Gokushufudou
 42. Gunjou no Magmell
 43. Dororo
 44. Sekai no Yami Zukan
 45. Joshiraku
 46. Nyanpire The Animation
 47. Isekai Shokudou 2
 48. Gokushufudou Part 2
 49. Ninja Collection
 50. Aria the Natural
 51. Wakako-zake
 52. Tenchi Souzou Design-bu
 53. Zoku Natsume Yuujinchou
 54. Artiswitch
 55. Hagane Orchestra
 56. Flying Witch
 57. Stop!! Hibari-kun!
 58. On Hold (2)

 59. Gochuumon wa Usagi desu ka?
 60. Youkai Watch
 61. Plan to Watch (9)

 62. Aria the Origination
 63. Chain Chronicle: Short Animation
 64. Hunter x Hunter (2011)
 65. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 66. Kuromajo-san ga Tooru!!
 67. Majo no Tabitabi
 68. Sugar Sugar Rune
 69. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 70. Vlad Love
 71. Unwatched (358)

 72. 3-Nen D-Gumi Glass no Kamen
 73. 6 Lovers
 74. A Piece of Phantasmagoria
 75. Aggressive Retsuko
 76. Aho Girl
 77. Aiura
 78. Akiba-chan
 79. Akkun to Kanojo
 80. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 81. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2
 82. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 3
 83. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 4
 84. Ani*Kuri15
 85. Ao Oni The Animation
 86. Aria the Origination Picture Drama
 87. Aru Tabibito no Nikki
 88. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 89. Asobi Asobase
 90. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 91. Azumanga Daiou The Animation
 92. B-Project: Kodou*Ambitious
 93. Bakuretsu Hunters
 94. Bakuretsu Tenshi
 95. Bartender
 96. Bernard-jou Iwaku.
 97. Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE!
 98. Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! LOVE!
 99. Black Jack
 100. Black Jack (TV)
 101. Black Jack 21
 102. Bloody Bunny
 103. Boogiepop wa Warawanai
 104. Brotherhood: Final Fantasy XV
 105. Bungou Stray Dogs Wan!
 106. Carnival Phantasm
 107. Centaur no Nayami
 108. Chargeman Ken!
 109. Cheburashka Arere?
 110. Chio-chan no Tsuugakuro
 111. Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii
 112. Choboraunyopomi Gekijou Dai Ni Maku Ai Mai Mii: Mousou Catastrophe
 113. Choboraunyopomi Gekijou Dai San Maku Ai Mai Mii: Surgical Friends
 114. Chocolat no Mahou
 115. Cike Wu Liuqi
 116. Cike Wu Liuqi Fanwai
 117. City Hunter
 118. City Hunter 2
 119. City Hunter 3
 120. Clamp Gakuen Tanteidan
 121. Cocomong 2
 122. Cocomong 3
 123. Cowboy Bebop
 124. Cream Lemon: Lemon Angel
 125. Danshi Koukousei no Nichijou
 126. Dantalian no Shoka
 127. Death Parade
 128. Denki-gai no Honya-san
 129. ongoing Detective Conan
 130. Devil May Cry
 131. Di Gi Charat
 132. Diabolik Lovers More,Blood
 133. Digital Juice
 134. Disney Tsum Tsum
 135. Dogeza de Tanondemita
 136. Donyatsu
 137. Dororo to Hyakkimaru
 138. Double Hard
 139. Double-J
 140. Dream Hunter Rem
 141. Eat-Man
 142. Eat-Man '98
 143. hentai Eternity: Shinya no Nurekoi Channel ♡
 144. Fireball
 145. Fireball Charming
 146. Flying Witch Petit
 147. Fukigen na Mononokean
 148. Fukigen na Mononokean Tsuzuki
 149. Fumikiri Jikan
 150. Funny Pets
 151. Funny Pets 2nd Season
 152. Furusato Meguri: Nippon no Mukashibanashi
 153. Furusato Saisei: Nippon no Mukashibanashi
 154. GA: Geijutsuka Art Design Class
 155. Gakkou no Kaidan
 156. Gakuen Handsome
 157. Gal to Kyouryuu
 158. Galaxy Angel
 159. Galaxy Angel 3
 160. Galaxy Angel 4
 161. Galaxy Angel Z
 162. Gallery Fake
 163. Garakuta-doori no Stain
 164. Gegege no Kitarou (2007)
 165. Gegege no Kitarou (2018)
 166. Genius Party
 167. Genius Party Beyond
 168. Ginga Tetsudou 999
 169. GJ-bu
 170. Gochuumon wa Usagi desu ka? Bloom
 171. Gochuumon wa Usagi desu ka??
 172. Gokujo.: Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari
 173. Golden Boy
 174. Golgo 13 (TV)
 175. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 176. Grimm Meisaku Gekijou
 177. Grisaia no Kajitsu Specials
 178. Hajimete no Eigo: Nippon Mukashibanashi
 179. Hajimete no Eigo: Sekai Meisaku Douwa
 180. Hakata Mentai! Pirikarako-chan
 181. Hakumei to Mikochi
 182. Halo Legends
 183. Handa-kun
 184. Happiness Charge Precure!
 185. Hare Tokidoki Buta (TV)
 186. HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun suru
 187. Hataraku Oniisan!
 188. Hataraku Oniisan! no 2!
 189. Hataraku Saibou Specials
 190. Hatsukoi Limited.
 191. Hatsukoi Limited.: Gentei Shoujo
 192. Haunted Junction
 193. Heartcatch Precure!
 194. Hello!! Kiniro Mosaic
 195. Hidamari Sketch x 365
 196. Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
 197. Hitorigurashi no Shougakusei
 198. Honobono Log
 199. Hoozuki no Reitetsu
 200. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season
 201. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni
 202. Hoozuki no Reitetsu OVA
 203. Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei
 204. Inugami-san to Nekoyama-san
 205. Ishida to Asakura
 206. Ishuzoku Reviewers
 207. Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo (2015)
 208. Itou Junji: Collection
 209. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai
 210. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai 2
 211. Jigoku Shoujo
 212. Jigoku Shoujo Futakomori
 213. Jigoku Shoujo Mitsuganae
 214. Jingai-san no Yome
 215. JK Meshi!
 216. Joker Game
 217. Joshikausei
 218. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic
 219. Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen
 220. Kai Byoui Ramune
 221. Kaidan Restaurant
 222. Kaitou Reinya
 223. Kaitou Saint Tail
 224. Kamen Rider Den-O: Imagin Anime
 225. Kamigami no Ki
 226. Kanamemo
 227. Kazemakase Tsukikage Ran
 228. Keitai Shoujo
 229. Kekkai Sensen & Beyond
 230. Ketsuekigata-kun!
 231. Ketsuekigata-kun! 2
 232. Ketsuekigata-kun! 3
 233. Ketsuekigata-kun! 4
 234. Kidou Keisatsu Patlabor
 235. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 236. Kidou Senshi SD Gundam Mk-III
 237. Kimagure Orange☆Road
 238. Kimagure Robot
 239. Kimi to Boku.
 240. Kimi to Boku. 2
 241. Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series
 242. Kita e.: Diamond Dust Drops
 243. Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
 244. Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season
 245. Kono Bijutsu-bu ni wa Mondai ga Aru!
 246. Koroshiya-san: The Hired Gun
 247. Koufuku Graffiti
 248. Kowabon
 249. Koyomimonogatari
 250. Kyou kara Maou! R
 251. Kyou no Asuka Show
 252. Kyoufu Shinbun (2014)
 253. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 254. Kyoukai no Rinne
 255. Kyoukai no Rinne 2nd Season
 256. Kyoukai no Rinne 3rd Season
 257. Kyousou Giga (2012)
 258. Kyuuketsuhime Miyu
 259. Kyuuketsuhime Miyu (TV)
 260. Lupin III
 261. Lupin III: Part II
 262. Lupin III: Part III
 263. Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 264. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 265. Mahou Senshi Louie
 266. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 267. Majin Tantei Nougami Neuro
 268. Majutsushi Orphen: Revenge
 269. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation
 270. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation Specials
 271. Master Keaton
 272. Master Keaton OVA
 273. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori
 274. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori +
 275. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 2
 276. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3
 277. Mayonaka no Occult Koumuin
 278. Megane na Kanojo
 279. Megane-bu!
 280. Mighty Orbots
 281. MILPOM★
 282. Miracle☆Train: Oedo-sen e Youkoso
 283. Mitsuboshi Colors
 284. Mitsudomoe
 285. Mitsudomoe Zouryouchuu!
 286. Mo Dao Zu Shi Q
 287. Monkey Punch: Manga Katsudou Daishashin
 288. Mugen no Juunin: Immortal
 289. Naengjang-go Nala Cocomong
 290. Nanatsu no Bitoku
 291. Nande Koko ni Sensei ga!?
 292. Natsume Yuujinchou Go
 293. Natsume Yuujinchou Roku
 294. Natsume Yuujinchou San
 295. Natsume Yuujinchou Shi
 296. Nazotokine
 297. Neko Ramen
 298. Nichijou
 299. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 300. Ningen Kousaten
 301. Noir
 302. Nowisee
 303. Nu Wushen de Canzhuo
 304. Obey Me!
 305. Oh! Super Milk-chan
 306. One Room
 307. One Room Second Season
 308. One Room Third Season
 309. Onihei
 310. Onikirimaru
 311. Osake wa Fuufu ni Natte kara
 312. Osomatsu-san 2nd Season
 313. Osomatsu-san 3rd Season
 314. Otona no Bouguya-san
 315. Ou Dorobou Jing
 316. Ougon Senshi Gold Lightan
 317. Pan de Peace!
 318. Petit Eva: Evangelion@School
 319. Petshop of Horrors
 320. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 321. Piace: Watashi no Italian
 322. Piyoko ni Omakase pyo!
 323. Pokemon Best Wishes!
 324. Pokemon Best Wishes! Season 2
 325. Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure
 326. Pokemon Diamond & Pearl
 327. Pokemon Evolutions
 328. Pokemon Housoukyoku
 329. Pokemon XY
 330. Popee the Performer
 331. Porong Porong Pororo
 332. Pucca (TV)
 333. Pucca (TV) 2nd Season
 334. Qing Chi Hong Xiaodou Ba!
 335. Re-Kan!
 336. Robot Girls Z Plus
 337. Room Mate
 338. Saa Ikou! Tamagotchi
 339. Saiki Kusuo no Ψ-nan
 340. Sakamoto desu ga?
 341. Samurai Champloo
 342. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou
 343. School Rumble
 344. SD Gundam Gaiden
 345. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 346. Sengoku Collection
 347. Senryuu Shoujo
 348. Sentimental Journey
 349. Seraphim Call
 350. Shiba Inuko-san
 351. Shibawanko no Wa no Kokoro
 352. Shigofumi
 353. Shin Atashin'chi
 354. Shinzou Ningen Casshern
 355. Shirotan: Shirotan ga Ippai!
 356. SKET Dance
 357. Sore dake ga Neck
 358. Space☆Dandy
 359. Space☆Dandy 2nd Season
 360. Sparrow's Hotel
 361. Spookiz
 362. Spoon Oba-san
 363. ongoing Stars*Collection!
 364. Super Milk-chan
 365. Super Shiro
 366. Super Short Comics
 367. Supernatural The Animation
 368. Suzy's Zoo: Daisuki! Witzy
 369. Tabi Machi Late Show
 370. Taiho Shichau zo (TV)
 371. Taiho Shichau zo Special
 372. Takahashi Rumiko Gekijou
 373. Tantei Shounen Kageman
 374. Tantei Team KZ Jiken Note
 375. Tejina-senpai
 376. Tengen Toppa Gurren Lagann: Parallel Works
 377. Tentai Senshi Sunred
 378. The Big O
 379. The Planet of Stray Cats
 380. Time Bokan 24
 381. Time Bokan: Gyakushuu no San Akunin
 382. Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi
 383. To Heart
 384. To Heart 2
 385. Tonari no Seki-kun
 386. Toyama Kankou Anime Project
 387. Trigun
 388. Trinity Blood
 389. Tsukiuta. The Animation
 390. Tsukiuta. The Animation 2
 391. Tsurezure Children
 392. Uramichi Oniisan
 393. Usavich
 394. Usavich II
 395. Usavich III
 396. Usavich IV
 397. Usavich V
 398. Uzaki-chan wa Asobitai!
 399. Virtual-san wa Miteiru
 400. Wakaba*Girl
 401. Wan Sheng Jie
 402. Warau Salesman
 403. Warau Salesman New
 404. Wooser no Sono Higurashi
 405. Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen
 406. Xiao Lu He Xiao Lan
 407. xxxHOLiC
 408. xxxHOLiC◆Kei
 409. Yami Shibai
 410. Yami Shibai 10
 411. Yami Shibai 2
 412. Yami Shibai 3
 413. Yami Shibai 4
 414. Yami Shibai 5
 415. Yami Shibai 6
 416. Yami Shibai 7
 417. Yami Shibai 8
 418. Yami Shibai 9
 419. Yankee Hamster
 420. Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume
 421. Yume Tsukai
 422. Yuru Yuri San☆Hai!
 423. Yuru Yuri♪♪
 424. Yurumates 3D
 425. Yurumates 3D Plus
 426. Yuusei Shounen Papii
 427. Zenonzard The Animation
 428. Zenryoku Usagi
 429. Zhong Hua Xiao Zi
 430. Unavailable (32)

 431. not available in English #Compass
 432. not available in English Atashin'chi
 433. not available in English Charady no Joke na Mainichi
 434. not available in English Chengyu Donghua Lang
 435. not available in English Doraemon (1979)
 436. ongoing not available in English Doraemon (2005)
 437. not available in English Dororon Enma-kun
 438. not available in English Eagle Sam
 439. not available in English Futsuu tte Nandarou?
 440. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 441. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 442. not available in English Geragera Boes Monogatari
 443. ongoing not available in English Holo no Graffiti
 444. not available in English Kara The Animation
 445. not available in English Kerokko Demetan
 446. not available in English Kinnikuman
 447. not available in English Mahou no Angel Sweet Mint
 448. not available in English Manga Furusato Mukashibanashi
 449. not available in English Manga Kodomo Bunko
 450. not available in English Manga Sekai Mukashibanashi
 451. not available in English Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfy to Lillibit
 452. not available in English Seishun Anime Zenshuu
 453. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 454. not available in English Seton Doubutsuki
 455. not available in English Seton Doubutsuki: Risu no Banner
 456. not available in English Shin Grimm Meisaku Gekijou
 457. not available in English Shuukan Storyland
 458. not available in English Time Bokan Series: Time Patroltai Otasukeman
 459. not available in English Video Ehonkan Sekai Meisaku Douwa
 460. not available in English Warau Salesman Dai SP-banashi
 461. not available in English Youkai Watch!
 462. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories

Ranacchi's Challenge

 • (none yet)

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2016-08-24

Number of Turn-ins : 209 (102 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 10 items] : 89 completed (42 not validated yet)
 • Medium [2pt - 20 items] : 50 completed (26 not validated yet)
 • Hard [3pt - 30 items] : 36 completed (18 not validated yet)
 • Conquered [4pt - 40 items] : 34 completed (16 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Episodic theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 4 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.