Challenge : Aired 2021

 1. [V3 - #440 - 2021-12-18] Benti_
 2. [V3 - #442 - 2021-12-18] _Bri
 3. [V3 - #460 - 2021-12-19] Jhiday
 4. [V3 - #520 - 2021-12-25] Jokobo
 5. [V3 - #529 - 2021-12-26] Papa_Dragon
 6. [V3 - #561 - 2021-12-28] tbeans10
 7. [V3 - #583 - 2021-12-30] CJLane
 8. [V3 - #613 - 2021-12-31] Ekhan175
 9. [V3 - #638 - 2021-12-31] trojangirl12
 10. [V3 - #663 - 2022-01-01] Marplatensevirgo
 11. [V3 - #668 - 2022-01-01] bigdud24
 12. [V3 - #708 - 2022-01-05] leons106
 13. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton
 14. [V3 - #769 - 2022-01-11] Mackamizzle
 15. [V3 - #799 - 2022-01-13] mrk111
 16. [V3 - #855 - 2022-01-19] GakutoDeathGlare
 17. [V3 - #970 - 2022-01-29] blackmagemasta
 18. [V3 - #1030 - 2022-01-31] Doddy97
 19. [V3 - #1036 - 2022-01-31] Tubbyman
 20. [V3 - #1120 - 2022-02-10] Rello21
 21. [V3 - #1276 - 2022-02-22] Bishamon-chan
 22. [V3 - #1370 - 2022-02-28] kerryelc
 23. [V3 - #1514 - 2022-03-13] Timcampy118
 24. [V3 - #1521 - 2022-03-13] Wyvern22
 25. [V3 - #1567 - 2022-03-19] Punkero
 26. [V3 - #1575 - 2022-03-19] Plaxsin
 27. [V3 - #1869 - 2022-04-11] poisonwill
 28. [V3 - #2056 - 2022-04-29] Gagui79
 29. [V3 - #2328 - 2022-05-25] Lokhlass
 30. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06
 31. [V3 - #2479 - 2022-06-05] Harisrox
 32. [V3 - #2548 - 2022-06-12] CheeseKnife
 33. [V3 - #2585 - 2022-06-15] Zenit
 34. [V3 - #2873 - 2022-07-10] Ten
 35. [V3 - #3175 - 2022-08-08] devrat2012
 36. [V3 - #3183 - 2022-08-09] RachelPanda
 37. [V3 - #3576 - 2022-09-25] Arashiiiii
 38. [V3 - #3620 - 2022-09-29] hoshi4
 39. [V3 - #3710 - 2022-10-05] Yterbium
 40. [V3 - #3789 - 2022-10-15] _Alive_
 41. [V3 - #3817 - 2022-10-17] dierubikdie
 42. [V3 - #3859 - 2022-10-22] Bern_stein
 43. [V3 - #3946 - 2022-10-31] jaeo_k

Category : Year

Thread : MAL forum

Created on : 2021-01-01

Number of Turn-ins : 43 (43 not validated yet)

Points : 3

40 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.