Challenge : Anime Tag Chain

 1. [V2 - #431 - 2019-10-05] Papa_Dragon - Easy
 2. [V2 - #449 - 2019-10-07] Imyreld - Easy
 3. [V2 - #489 - 2019-10-13] Bern_stein - Easy
 4. [V2 - #612 - 2019-10-27] Bern_stein - Medium
 5. [V2 - #731 - 2019-11-08] dierubikdie - Conquered
 6. [V2 - #759 - 2019-11-10] dierubikdie - Easy
 7. [V2 - #788 - 2019-11-13] KuraikoDesu - Easy
 8. [V2 - #898 - 2019-11-25] dierubikdie - Hard
 9. [V2 - #936 - 2019-11-28] ScarletCelestial - Easy
 10. [V2 - #964 - 2019-11-30] Papa_Dragon - Medium
 11. [V2 - #975 - 2019-11-30] Ylienna - Easy
 12. [V2 - #1019 - 2019-12-05] dierubikdie - Medium
 13. [V2 - #1225 - 2019-12-30] Wyvern22 - Easy
 14. [V2 - #1225 - 2019-12-30] Wyvern22 - Medium
 15. [V2 - #1248 - 2019-12-31] Wyvern22 - Conquered
 16. [V2 - #1248 - 2019-12-31] Wyvern22 - Hard
 17. [V2 - #1405 - 2020-01-13] Imyreld - Medium
 18. [V2 - #1606 - 2020-02-01] starfishalliance - Easy
 19. [V2 - #2193 - 2020-03-22] Doougii - Easy
 20. [V2 - #2207 - 2020-03-22] Aur0ra - Easy
 21. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon - Hard
 22. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Easy
 23. [V2 - #2443 - 2020-04-09] Aur0ra - Medium
 24. [V2 - #2540 - 2020-04-17] ownitlikeaboss - Easy
 25. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Easy
 26. [V2 - #2644 - 2020-04-23] karieth - Easy
 27. [V2 - #2798 - 2020-05-03] Imyreld - Hard
 28. [V2 - #2799 - 2020-05-04] _Bri - Easy
 29. [V2 - #2799 - 2020-05-04] _Bri - Medium
 30. [V2 - #2969 - 2020-05-19] sassss - Easy
 31. [V2 - #2991 - 2020-05-21] Rellni944 - Easy
 32. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit - Medium
 33. [V2 - #3529 - 2020-06-30] Rellni944 - Medium
 34. [V2 - #3610 - 2020-07-07] Sakku-san - Hard
 35. [V2 - #3929 - 2020-08-01] Aur0ra - Hard
 36. [V2 - #3981 - 2020-08-03] YayakoChii - Medium
 37. [V2 - #4026 - 2020-08-08] KuraikoDesu - Medium
 38. [V2 - #4082 - 2020-08-14] YayakoChii - Hard
 39. [V2 - #4123 - 2020-08-16] SunflowerDaisho - Easy
 40. [V2 - #4445 - 2020-09-10] ScarletCelestial - Medium
 41. [V2 - #4446 - 2020-09-10] Sakku-san - Conquered (upgraded from Hard)
 42. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Easy
 43. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Medium
 44. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Hard
 45. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri - Hard
 46. [V2 - #4717 - 2020-10-01] Otaku_baka_dsk - Easy
 47. [V2 - #4782 - 2020-10-07] Rellni944 - Hard
 48. [V2 - #5150 - 2020-11-07] SheyCroix - Easy
 49. [V2 - #5152 - 2020-11-07] Vanadis - Easy
 50. [V2 - #5152 - 2020-11-07] Vanadis - Medium
 51. [V2 - #5152 - 2020-11-07] Vanadis - Hard
 52. [V2 - #5152 - 2020-11-07] Vanadis - Conquered
 53. [V2 - #5162 - 2020-11-08] Imyreld - Conquered
 54. [V2 - #5178 - 2020-11-09] SheyCroix - Medium
 55. [V2 - #5178 - 2020-11-09] SheyCroix - Hard
 56. [V2 - #5193 - 2020-11-11] ShockZz - Easy
 57. [V2 - #5193 - 2020-11-11] ShockZz - Medium
 58. [V2 - #5193 - 2020-11-11] ShockZz - Hard
 59. [V2 - #5193 - 2020-11-11] ShockZz - Conquered
 60. [V2 - #5235 - 2020-11-13] Bern_stein - Hard
 61. [V2 - #5301 - 2020-11-17] MetalFalcon - Easy
 62. [V2 - #5301 - 2020-11-17] MetalFalcon - Medium
 63. [V2 - #5331 - 2020-11-19] Campiz06 - Easy
 64. [V2 - #5381 - 2020-11-23] Otaku_baka_dsk - Medium
 65. [V2 - #5423 - 2020-11-26] _Bri - Conquered (upgraded from Hard)
 66. [V2 - #5482 - 2020-11-29] MadClaw1138 - Easy
 67. [V2 - #5535 - 2020-12-02] Zenit - Hard
 68. [V2 - #5585 - 2020-12-07] Eleanora1315 - Easy
 69. [V2 - #5585 - 2020-12-07] Eleanora1315 - Medium
 70. [V2 - #5591 - 2020-12-07] karieth - Medium
 71. [V2 - #5651 - 2020-12-11] lostnyanko - Easy
 72. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 73. [V2 - #5755 - 2020-12-19] Aur0ra - Conquered
 74. [V2 - #5857 - 2020-12-27] tbeans10 - Easy
 75. [V2 - #5905 - 2020-12-30] _Bri - Hard
 76. [V2 - #5996 - 2021-01-03] Aur0ra x2 - Easy
 77. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 78. [V2 - #6121 - 2021-01-13] hinagatari - Conquered
 79. [V2 - #6135 - 2021-01-14] Wyvern22 x2 - Medium
 80. [V2 - #6171 - 2021-01-17] Szrebi - Easy
 81. [V2 - #6179 - 2021-01-18] SheyCroix - Conquered
 82. [V2 - #6264 - 2021-01-24] Shadow992 - Easy
 83. [V2 - #6307 - 2021-01-27] Wyvern22 x2 - Hard
 84. [V2 - #6443 - 2021-02-05] Wyvern22 x2 - Conquered
 85. [V2 - #6474 - 2021-02-07] CheeseKnife - Medium
 86. [V2 - #6484 - 2021-02-08] Wyvern22 x2 - Easy
 87. [V2 - #6518 - 2021-02-11] Papa_Dragon - Conquered
 88. [V2 - #6654 - 2021-02-22] Otaku_baka_dsk - Conquered
 89. [V2 - #6667 - 2021-02-23] lostnyanko - Medium
 90. [V2 - #6670 - 2021-02-23] Imyreld x2 - Easy
 91. [V2 - #6700 - 2021-02-25] Szrebi - Medium
 92. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Medium
 93. [V2 - #6803 - 2021-03-01] ownitlikeaboss - Medium
 94. [V2 - #6856 - 2021-03-05] ScarletCelestial - Hard
 95. [V2 - #6856 - 2021-03-05] ScarletCelestial - Conquered
 96. [V2 - #7039 - 2021-03-22] Bishamon-chan - Easy
 97. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz x2 - Easy
 98. [V2 - #7316 - 2021-04-09] TheEdgelord - Easy
 99. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie x2 - Easy
 100. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie x2 - Medium
 101. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie x2 - Hard
 102. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie x2 - Conquered
 103. [V2 - #7493 - 2021-04-23] Givemeanaccount - Easy
 104. [V2 - #7636 - 2021-05-01] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 105. [V2 - #7694 - 2021-05-07] Aur0ra x2 - Medium
 106. [V2 - #7726 - 2021-05-10] tbeans10 - Hard
 107. [V2 - #7739 - 2021-05-11] hinagatari x2 - Easy
 108. [V2 - #7760 - 2021-05-12] MetalFalcon - Hard
 109. [V2 - #8105 - 2021-06-06] HDAsylum - Easy
 110. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr - Easy
 111. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr - Medium
 112. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr - Hard
 113. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr - Conquered
 114. [V2 - #8334 - 2021-06-25] Szrebi - Hard
 115. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Medium
 116. [V2 - #8483 - 2021-07-01] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 117. [V2 - #8494 - 2021-07-02] Jaikeis - Easy
 118. [V2 - #8514 - 2021-07-03] Szrebi - Conquered
 119. [V2 - #8528 - 2021-07-04] SunflowerDaisho - Medium
 120. [V2 - #8590 - 2021-07-10] CheeseKnife - Medium
 121. [V2 - #8608 - 2021-07-11] Aur0ra x2 - Hard
 122. [V2 - #8655 - 2021-07-15] Bern_stein - Conquered
 123. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Easy
 124. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Medium
 125. [V2 - #8962 - 2021-08-08] ScarletCelestial x2 - Easy
 126. [V2 - #9295 - 2021-09-03] Bern_stein x2 - Easy
 127. [V2 - #9338 - 2021-09-07] MegaManBK7 - Easy
 128. [V2 - #9488 - 2021-09-21] Givemeanaccount - Medium
 129. [V2 - #9722 - 2021-10-08] Helvian494743 - Conquered
 130. [V2 - #9744 - 2021-10-10] Aur0ra x2 - Conquered
 131. [V2 - #9774 - 2021-10-13] xCrazee - Easy
 132. [V2 - #9774 - 2021-10-13] xCrazee - Medium
 133. [V2 - #9795 - 2021-10-16] Helvian494743 - Easy
 134. [V2 - #9795 - 2021-10-16] Helvian494743 - Medium
 135. [V2 - #9795 - 2021-10-16] Helvian494743 - Hard
 136. [V2 - #9801 - 2021-10-16] AngelHana - Easy
 137. [V2 - #9968 - 2021-10-31] xCrazee - Conquered
 138. [V2 - #9968 - 2021-10-31] xCrazee - Hard
 139. [V3 - #63 - 2021-11-10] extremeplant - Conquered
 140. [V3 - #141 - 2021-11-20] tbeans10 - Medium
 141. [V3 - #204 - 2021-11-27] Papa_Dragon x2 - Medium
 142. [V3 - #216 - 2021-11-28] Jaikeis - Medium
 143. [V3 - #220 - 2021-11-28] Zenit - Conquered
 144. [V3 - #279 - 2021-12-01] Givemeanaccount - Hard (upgraded from Medium)
 145. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri x2 - Conquered
 146. [V3 - #445 - 2021-12-19] Papa_Dragon x2 - Easy
 147. [V3 - #456 - 2021-12-19] Bern_stein x2 - Medium
 148. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Conquered
 149. [V3 - #913 - 2022-01-24] I230 - Easy
 150. [V3 - #985 - 2022-01-30] Givemeanaccount - Conquered (upgraded from Hard)
 151. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Easy
 152. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Medium
 153. [V3 - #1180 - 2022-02-15] boredrandomguy - Easy
 154. [V3 - #1180 - 2022-02-15] boredrandomguy - Medium
 155. [V3 - #1180 - 2022-02-15] boredrandomguy - Hard
 156. [V3 - #1180 - 2022-02-15] boredrandomguy - Conquered
 157. [V3 - #1200 - 2022-02-17] ImagineBrkr x2 - Hard
 158. [V3 - #1200 - 2022-02-17] ImagineBrkr x2 - Conquered
 159. [V3 - #1309 - 2022-02-24] Plaxsin - Easy
 160. [V3 - #1923 - 2022-04-16] ScarletCelestial x2 - Medium
 161. [V3 - #1923 - 2022-04-16] ScarletCelestial x2 - Hard
 162. [V3 - #1968 - 2022-04-22] Nurguburu - Easy
 163. [V3 - #1968 - 2022-04-22] Nurguburu - Medium
 164. [V3 - #1991 - 2022-04-24] Jaikeis - Hard
 165. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial x2 - Conquered
 166. [V3 - #2073 - 2022-04-30] Papa_Dragon x2 - Hard
 167. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz x2 - Medium
 168. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz x2 - Hard
 169. [V3 - #2150 - 2022-05-05] Szrebi x2 - Easy
 170. [V3 - #2243 - 2022-05-16] AatihoNora - Easy
 171. [V3 - #2263 - 2022-05-19] Eyth - Conquered
 172. [V3 - #2292 - 2022-05-22] lostnyanko - Hard
 173. [V3 - #2313 - 2022-05-24] Yvsmeg - Easy
 174. [V3 - #2498 - 2022-06-07] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 175. [V3 - #2498 - 2022-06-07] Otaku_baka_dsk x2 - Conquered
 176. [V3 - #2548 - 2022-06-12] CheeseKnife - Easy
 177. [V3 - #2636 - 2022-06-20] Yterbium - Easy
 178. [V3 - #2636 - 2022-06-20] Yterbium - Medium
 179. [V3 - #2645 - 2022-06-21] Yterbium - Hard
 180. [V3 - #2645 - 2022-06-21] Yterbium - Conquered
 181. [V3 - #2837 - 2022-07-07] CheeseKnife x2 - Medium
 182. [V3 - #3041 - 2022-07-28] xCrazee x2 - Easy
 183. [V3 - #3041 - 2022-07-28] xCrazee x2 - Medium
 184. [V3 - #3041 - 2022-07-28] xCrazee x2 - Hard
 185. [V3 - #3041 - 2022-07-28] xCrazee x2 - Conquered
 186. [V3 - #3089 - 2022-07-31] Szrebi x2 - Medium
 187. [V3 - #3442 - 2022-09-06] MissCactus - Easy
 188. [V3 - #3455 - 2022-09-08] HDAsylum - Medium
 189. [V3 - #3701 - 2022-10-04] lubryka - Easy
 190. [V3 - #3701 - 2022-10-04] lubryka - Medium
 191. [V3 - #3875 - 2022-10-24] Szrebi x2 - Hard
 192. [V3 - #4190 - 2022-11-27] NaineLIEz - Conquered
 193. [V3 - #4190 - 2022-11-27] NaineLIEz - Hard
 194. [V3 - #4190 - 2022-11-27] NaineLIEz - Medium
 195. [V3 - #4190 - 2022-11-27] NaineLIEz - Easy
 196. [V3 - #4282 - 2022-12-04] Jaikeis - Conquered
 197. [V3 - #4348 - 2022-12-12] Bahamut_Zero - Easy
 198. [V3 - #4486 - 2022-12-27] bigdud24 - Easy
 199. [V3 - #4486 - 2022-12-27] bigdud24 - Medium
 200. [V3 - #4486 - 2022-12-27] bigdud24 - Hard
 201. [V3 - #4486 - 2022-12-27] bigdud24 - Conquered
 202. [V3 - #4529 - 2022-12-30] ExperienceLD - Conquered
 203. [V3 - #4531 - 2022-12-30] Nurguburu - Hard
 204. [V3 - #4624 - 2023-01-05] Sarada - Easy
 205. [V3 - #4626 - 2023-01-05] RachelPanda - Easy
 206. [V3 - #4829 - 2023-01-21] Zenit x2 - Easy
 207. [V3 - #4923 - 2023-01-28] Ariies_ - Easy

Category : Miscellaneous

Thread : MAL forum

Created on : 2019-09-21

Number of Turn-ins : 207 (131 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 10 items] : 74 completed (43 not validated yet)
 • Medium [2pt - 20 items] : 54 completed (34 not validated yet)
 • Hard [3pt - 30 items] : 42 completed (25 not validated yet)
 • Conquered [4pt - 40 items] : 37 completed (29 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.