Challenge : Anime Tags

 1. [V2 - #7892 - 2021-05-24] Helvian494743 - Easy
 2. [V2 - #7922 - 2021-05-27] _Bri - Medium
 3. [V2 - #7929 - 2021-05-28] OweynLupton - Easy
 4. [V2 - #7951 - 2021-05-29] _Bri - Hard (upgraded from Medium)
 5. [V2 - #7989 - 2021-05-31] Helvian494743 - Conquered
 6. [V2 - #8020 - 2021-05-31] zani36 - Easy
 7. [V2 - #8068 - 2021-06-03] Rellni944 - Easy
 8. [V2 - #8096 - 2021-06-05] MetalFalcon - Easy
 9. [V2 - #8125 - 2021-06-07] Bern_stein - Easy
 10. [V2 - #8133 - 2021-06-08] lostnyanko - Easy
 11. [V2 - #8215 - 2021-06-14] OweynLupton - Medium
 12. [V2 - #8221 - 2021-06-15] Shuurei - Easy
 13. [V2 - #8340 - 2021-06-26] _Bri - Easy
 14. [V2 - #8340 - 2021-06-26] _Bri - Conquered
 15. [V2 - #8343 - 2021-06-26] AngelHana - Easy
 16. [V2 - #8346 - 2021-06-26] tbeans10 - Conquered
 17. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Conquered
 18. [V2 - #8516 - 2021-07-04] OweynLupton - Hard
 19. [V2 - #8542 - 2021-07-06] MadClaw1138 - Easy
 20. [V2 - #8548 - 2021-07-07] Rellni944 - Medium
 21. [V2 - #8563 - 2021-07-08] Aur0ra - Easy
 22. [V2 - #8567 - 2021-07-08] trojangirl12 - Conquered
 23. [V2 - #8568 - 2021-07-08] zani36 - Conquered
 24. [V2 - #8569 - 2021-07-08] Plaxsin - Easy
 25. [V2 - #8570 - 2021-07-08] dierubikdie - Conquered
 26. [V2 - #8576 - 2021-07-09] lostnyanko - Medium
 27. [V2 - #8610 - 2021-07-11] Shuurei - Medium
 28. [V2 - #8653 - 2021-07-15] tbeans10 - Hard
 29. [V2 - #8655 - 2021-07-15] Bern_stein - Medium
 30. [V2 - #8667 - 2021-07-16] TheEdgelord - Easy
 31. [V2 - #8675 - 2021-07-16] Helvian494743 - Medium
 32. [V2 - #8675 - 2021-07-16] Helvian494743 - Hard
 33. [V2 - #8695 - 2021-07-19] Jaikeis - Easy
 34. [V2 - #8723 - 2021-07-22] Papa_Dragon - Conquered
 35. [V2 - #8781 - 2021-07-26] _Bri - Medium
 36. [V2 - #8801 - 2021-07-27] OweynLupton - Conquered
 37. [V2 - #8821 - 2021-07-29] Shuurei - Hard
 38. [V2 - #8875 - 2021-07-31] ShockZz - Easy
 39. [V2 - #8893 - 2021-08-01] starfishalliance - Easy
 40. [V2 - #8901 - 2021-08-01] Eyth - Conquered
 41. [V2 - #8912 - 2021-08-02] MetalFalcon - Medium
 42. [V2 - #8916 - 2021-08-03] trojangirl12 - Hard
 43. [V2 - #8917 - 2021-08-03] PNR_13 - Conquered
 44. [V2 - #8923 - 2021-08-04] xCrazee - Hard
 45. [V2 - #8943 - 2021-08-06] dierubikdie - Hard
 46. [V2 - #8962 - 2021-08-08] ScarletCelestial - Easy
 47. [V2 - #8962 - 2021-08-08] ScarletCelestial - Medium
 48. [V2 - #8971 - 2021-08-09] lostnyanko - Hard
 49. [V2 - #9039 - 2021-08-16] Aur0ra - Medium
 50. [V2 - #9047 - 2021-08-17] dierubikdie - Medium
 51. [V2 - #9059 - 2021-08-18] Wyvern22 - Conquered
 52. [V2 - #9119 - 2021-08-22] HDAsylum - Easy
 53. [V2 - #9127 - 2021-08-23] xCrazee - Easy
 54. [V2 - #9127 - 2021-08-23] xCrazee - Medium
 55. [V2 - #9128 - 2021-08-23] tbeans10 - Medium
 56. [V2 - #9162 - 2021-08-25] dierubikdie - Easy
 57. [V2 - #9257 - 2021-08-31] ShockZz - Medium
 58. [V2 - #9257 - 2021-08-31] ShockZz - Hard
 59. [V2 - #9293 - 2021-09-03] Papa_Dragon - Hard
 60. [V2 - #9318 - 2021-09-05] trojangirl12 - Medium
 61. [V2 - #9350 - 2021-09-08] tbeans10 - Easy
 62. [V2 - #9381 - 2021-09-12] lostnyanko - Conquered
 63. [V2 - #9399 - 2021-09-13] Bern_stein - Hard
 64. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit - Conquered
 65. [V2 - #9462 - 2021-09-18] trojangirl12 - Easy
 66. [V2 - #9474 - 2021-09-19] Wyvern22 - Hard
 67. [V2 - #9494 - 2021-09-21] Papa_Dragon - Medium
 68. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon - Easy
 69. [V2 - #9570 - 2021-09-28] lubryka - Easy
 70. [V2 - #9652 - 2021-10-01] AngelHana - Medium
 71. [V2 - #9682 - 2021-10-04] Jaikeis - Medium
 72. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Easy
 73. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Medium
 74. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Hard
 75. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Conquered
 76. [V2 - #9749 - 2021-10-11] Shuurei - Conquered
 77. [V2 - #9815 - 2021-10-18] Wyvern22 - Medium
 78. [V2 - #9878 - 2021-10-24] Aur0ra - Hard
 79. [V2 - #9882 - 2021-10-25] TheEdgelord - Medium
 80. [V2 - #9905 - 2021-10-27] Wyvern22 - Easy
 81. [V2 - #9913 - 2021-10-28] MetalFalcon - Hard
 82. [V2 - #9920 - 2021-10-29] Szrebi - Conquered
 83. [V3 - #121 - 2021-11-18] Bern_stein - Conquered
 84. [V3 - #130 - 2021-11-19] Jokobo - Easy
 85. [V3 - #130 - 2021-11-19] Jokobo - Medium
 86. [V3 - #130 - 2021-11-19] Jokobo - Hard
 87. [V3 - #130 - 2021-11-19] Jokobo - Conquered
 88. [V3 - #220 - 2021-11-28] Zenit - Hard
 89. [V3 - #243 - 2021-11-30] starfishalliance - Medium
 90. [V3 - #480 - 2021-12-22] Jaikeis - Hard
 91. [V3 - #576 - 2021-12-29] PNR_13 - Hard
 92. [V3 - #610 - 2021-12-31] HDAsylum - Medium
 93. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Conquered
 94. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Hard
 95. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 96. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Easy
 97. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz - Conquered
 98. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Easy
 99. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Medium
 100. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Hard
 101. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Conquered
 102. [V3 - #892 - 2022-01-22] AngelHana - Hard
 103. [V3 - #923 - 2022-01-25] Zenit - Medium
 104. [V3 - #1163 - 2022-02-14] bigdud24 - Easy
 105. [V3 - #1203 - 2022-02-17] Zenit - Easy
 106. [V3 - #1352 - 2022-02-27] Yterbium - Easy
 107. [V3 - #1352 - 2022-02-27] Yterbium - Medium
 108. [V3 - #1352 - 2022-02-27] Yterbium - Hard
 109. [V3 - #1352 - 2022-02-27] Yterbium - Conquered
 110. [V3 - #1523 - 2022-03-13] Aur0ra - Conquered
 111. [V3 - #1542 - 2022-03-16] bigdud24 - Medium
 112. [V3 - #1545 - 2022-03-16] yyoggi - Easy
 113. [V3 - #1595 - 2022-03-21] ownitlikeaboss - Easy
 114. [V3 - #1671 - 2022-03-26] Szrebi - Hard
 115. [V3 - #1723 - 2022-03-30] Jaikeis - Conquered
 116. [V3 - #1822 - 2022-04-05] AatihoNora - Easy
 117. [V3 - #1920 - 2022-04-16] Yvsmeg - Easy
 118. [V3 - #2006 - 2022-04-25] ScarletCelestial - Hard
 119. [V3 - #2006 - 2022-04-25] ScarletCelestial - Conquered
 120. [V3 - #2048 - 2022-04-29] bigdud24 - Hard
 121. [V3 - #2285 - 2022-05-21] Sarada - Easy
 122. [V3 - #2450 - 2022-06-02] TheEdgelord - Hard
 123. [V3 - #2493 - 2022-06-06] Szrebi - Medium
 124. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Easy
 125. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Medium
 126. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Hard
 127. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Conquered
 128. [V3 - #2700 - 2022-06-26] Szrebi - Easy
 129. [V3 - #2842 - 2022-07-07] Keiken_ - Conquered
 130. [V3 - #2842 - 2022-07-07] Keiken_ - Hard
 131. [V3 - #2842 - 2022-07-07] Keiken_ - Medium
 132. [V3 - #2842 - 2022-07-07] Keiken_ - Easy
 133. [V3 - #2942 - 2022-07-18] Sarada - Medium
 134. [V3 - #3128 - 2022-08-02] bigdud24 - Conquered
 135. [V3 - #3174 - 2022-08-08] MissCactus - Easy
 136. [V3 - #3455 - 2022-09-08] HDAsylum - Hard
 137. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon - Hard
 138. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon - Conquered
 139. [V3 - #3878 - 2022-10-24] Catexia - Easy
 140. [V3 - #3878 - 2022-10-24] Catexia - Medium
 141. [V3 - #3878 - 2022-10-24] Catexia - Hard
 142. [V3 - #3878 - 2022-10-24] Catexia - Conquered
 143. [V3 - #4044 - 2022-11-12] ohpishhposh - Easy
 144. [V3 - #4307 - 2022-12-07] Bahamut_Zero - Conquered
 145. [V3 - #4446 - 2022-12-24] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V3 - #4470 - 2022-12-25] HEIKE7000 - Easy
 147. [V3 - #4470 - 2022-12-25] HEIKE7000 - Medium
 148. [V3 - #4470 - 2022-12-25] HEIKE7000 - Hard
 149. [V3 - #4470 - 2022-12-25] HEIKE7000 - Conquered
 150. [V3 - #4618 - 2023-01-04] Bahamut_Zero - Hard
 151. [V3 - #4627 - 2023-01-05] BurntFlower - Easy
 152. [V3 - #4775 - 2023-01-17] Sarada - Hard
 153. [V3 - #4869 - 2023-01-24] SunflowerDaisho - Easy
 154. [V3 - #4869 - 2023-01-24] SunflowerDaisho - Medium
 155. [V3 - #4869 - 2023-01-24] SunflowerDaisho - Hard
 156. [V3 - #4869 - 2023-01-24] SunflowerDaisho - Conquered
 157. [V3 - #4878 - 2023-01-25] silveraaki - Easy
 158. [V3 - #4933 - 2023-01-29] Lempika - Easy
 159. [V3 - #5049 - 2023-02-03] karma_majo - Easy
 160. [V3 - #5050 - 2023-02-03] EyesOfNine - Easy
 161. [V3 - #5103 - 2023-02-07] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 162. [V3 - #5121 - 2023-02-09] Ariies_ - Easy
 163. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 164. [V3 - #5307 - 2023-02-28] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 165. [V3 - #5357 - 2023-03-02] anakg - Medium
 166. [V3 - #5413 - 2023-03-08] NaineLIEz - Easy
 167. [V3 - #5413 - 2023-03-08] NaineLIEz - Medium
 168. [V3 - #5413 - 2023-03-08] NaineLIEz - Hard
 169. [V3 - #5413 - 2023-03-08] NaineLIEz - Conquered
 170. [V3 - #5454 - 2023-03-12] valyrina - Easy
 171. [V3 - #5454 - 2023-03-12] valyrina - Medium
 172. [V3 - #5454 - 2023-03-12] valyrina - Hard
 173. [V3 - #5454 - 2023-03-12] valyrina - Conquered
 174. [V3 - #5504 - 2023-03-19] MissCactus - Medium
 175. [V3 - #5535 - 2023-03-22] Yvsmeg - Medium
 176. [V3 - #5535 - 2023-03-22] Yvsmeg - Hard
 177. [V3 - #5535 - 2023-03-22] Yvsmeg - Conquered
 178. [V3 - #5584 - 2023-03-26] karma_majo - Medium
 179. [V3 - #5601 - 2023-03-27] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 180. [V3 - #5623 - 2023-03-30] anakg - Hard (upgraded from Medium)
 181. [V3 - #5753 - 2023-04-10] AngelHana - Conquered
 182. [V3 - #5974 - 2023-05-01] Ariies_ - Medium
 183. [V3 - #6392 - 2023-06-21] silveraaki - Conquered (upgraded from Hard)
 184. [V3 - #6545 - 2023-07-04] ohpishhposh - Conquered (upgraded from Hard)
 185. [V3 - #6681 - 2023-07-18] Ariies_ - Hard
 186. [V3 - #7012 - 2023-08-20] anakg - Conquered
 187. [V3 - #7074 - 2023-08-27] HDAsylum - Conquered
 188. [V3 - #7131 - 2023-09-03] Sarada - Conquered
 189. [V3 - #7401 - 2023-10-10] RachelPanda - Hard
 190. [V3 - #7401 - 2023-10-10] RachelPanda - Conquered
 191. [V3 - #7401 - 2023-10-10] RachelPanda - Medium
 192. [V3 - #7401 - 2023-10-10] RachelPanda - Easy
 193. [V3 - #7410 - 2023-10-12] TheEdgelord - Conquered
 194. [V3 - #7434 - 2023-10-15] Ariies_ - Conquered
 195. [V3 - #7518 - 2023-10-26] Tonic_ - Conquered
 196. [V3 - #7518 - 2023-10-26] Tonic_ - Hard
 197. [V3 - #7518 - 2023-10-26] Tonic_ - Medium
 198. [V3 - #7623 - 2023-11-07] Tonic_ - Easy
 199. [V3 - #7662 - 2023-11-11] HimeCrycho - Easy
 200. [V3 - #7662 - 2023-11-11] HimeCrycho - Medium
 201. [V3 - #7662 - 2023-11-11] HimeCrycho - Hard
 202. [V3 - #7662 - 2023-11-11] HimeCrycho - Conquered
 203. [V3 - #7738 - 2023-11-21] ownitlikeaboss - Medium
 204. [V3 - #8005 - 2023-12-26] Yoko_k - Conquered
 205. [V3 - #8125 - 2024-01-09] cornflakegod - Easy
 206. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Easy
 207. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Medium
 208. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Hard
 209. [V3 - #8313 - 2024-02-02] cornflakegod - Medium
 210. [V3 - #8442 - 2024-02-17] myuniquename - Easy
 211. [V3 - #8442 - 2024-02-17] myuniquename - Medium
 212. [V3 - #8442 - 2024-02-17] myuniquename - Hard
 213. [V3 - #8442 - 2024-02-17] myuniquename - Conquered

Miscellaneous Anime Tags

Created on : 2021-05-19

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
61 Turnins
0 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
53 Turnins
0 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
49 Turnins
0 Validated Turnins
Conquered
1 Point(s)
50 Turnins
0 Validated Turnins

Rules :

 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.