Challenge : Character Tag Chain

 1. [V2 - #525 - 2019-10-19] Bern_stein - Easy
 2. [V2 - #585 - 2019-10-24] Papa_Dragon - Easy
 3. [V2 - #676 - 2019-11-02] Imyreld - Easy
 4. [V2 - #731 - 2019-11-08] dierubikdie - Conquered
 5. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Medium
 6. [V2 - #884 - 2019-11-23] Ylienna - Easy
 7. [V2 - #898 - 2019-11-25] dierubikdie - Hard
 8. [V2 - #1067 - 2019-12-13] dierubikdie - Medium
 9. [V2 - #1116 - 2019-12-19] Imyreld - Medium
 10. [V2 - #1140 - 2019-12-21] ownitlikeaboss - Easy
 11. [V2 - #1225 - 2019-12-30] Wyvern22 - Medium
 12. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Easy
 13. [V2 - #1345 - 2020-01-06] TEMPEST_RIMURU - Easy
 14. [V2 - #1378 - 2020-01-10] dierubikdie - Easy
 15. [V2 - #1524 - 2020-01-24] ScarletCelestial - Easy
 16. [V2 - #1598 - 2020-01-30] Wyvern22 - Hard
 17. [V2 - #1648 - 2020-02-03] Imyreld - Hard
 18. [V2 - #1950 - 2020-02-29] Wyvern22 - Conquered
 19. [V2 - #1950 - 2020-02-29] Wyvern22 - Easy
 20. [V2 - #2001 - 2020-03-03] SunflowerDaisho - Easy
 21. [V2 - #2023 - 2020-03-05] Aur0ra - Easy
 22. [V2 - #2393 - 2020-04-06] Papa_Dragon - Medium
 23. [V2 - #2410 - 2020-04-07] ScarletCelestial - Medium
 24. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Easy
 25. [V2 - #2532 - 2020-04-15] Aur0ra - Medium
 26. [V2 - #2710 - 2020-04-28] cornflakegod - Easy
 27. [V2 - #2726 - 2020-04-29] starfishalliance - Easy
 28. [V2 - #2765 - 2020-05-01] _Bri - Easy
 29. [V2 - #2765 - 2020-05-01] _Bri - Medium
 30. [V2 - #2841 - 2020-05-07] devrat2012 - Easy
 31. [V2 - #2991 - 2020-05-21] Rellni944 - Easy
 32. [V2 - #3059 - 2020-05-25] Imyreld - Conquered
 33. [V2 - #3371 - 2020-06-16] Bishamon-chan - Easy
 34. [V2 - #3374 - 2020-06-17] indiwyn - Easy
 35. [V2 - #3423 - 2020-06-22] Rellni944 - Medium
 36. [V2 - #3479 - 2020-06-27] Bern_stein - Medium
 37. [V2 - #3524 - 2020-06-30] tbeans10 - Easy
 38. [V2 - #3524 - 2020-06-30] tbeans10 - Medium
 39. [V2 - #3878 - 2020-07-29] AngelHana - Easy
 40. [V2 - #3912 - 2020-07-31] YayakoChii - Medium
 41. [V2 - #3912 - 2020-07-31] YayakoChii - Hard
 42. [V2 - #3912 - 2020-07-31] YayakoChii - Easy
 43. [V2 - #3996 - 2020-08-04] blurubberlizard - Easy
 44. [V2 - #4384 - 2020-09-02] SunflowerDaisho - Medium
 45. [V2 - #4472 - 2020-09-13] ownitlikeaboss - Medium
 46. [V2 - #4477 - 2020-09-13] Aur0ra - Hard
 47. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Easy
 48. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Medium
 49. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Hard
 50. [V2 - #4821 - 2020-10-11] Gwathgor - Easy
 51. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Easy
 52. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Medium
 53. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Hard
 54. [V2 - #5032 - 2020-10-29] ExperienceLD - Conquered
 55. [V2 - #5079 - 2020-10-31] Bishamon-chan - Medium
 56. [V2 - #5113 - 2020-11-03] hinagatari - Conquered
 57. [V2 - #5330 - 2020-11-19] Papa_Dragon - Hard
 58. [V2 - #5331 - 2020-11-19] Campiz06 - Easy
 59. [V2 - #5337 - 2020-11-20] MetalFalcon - Conquered
 60. [V2 - #5367 - 2020-11-22] TheEdgelord - Easy
 61. [V2 - #5579 - 2020-12-06] Ylienna - Medium
 62. [V2 - #5640 - 2020-12-11] ShockZz - Easy
 63. [V2 - #5670 - 2020-12-13] lostnyanko - Easy
 64. [V2 - #5730 - 2020-12-18] Rellni944 - Hard
 65. [V2 - #5753 - 2020-12-19] hinagatari x2 - Easy
 66. [V2 - #6064 - 2021-01-09] Zenit - Easy
 67. [V2 - #6083 - 2021-01-11] MadClaw1138 - Easy
 68. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 69. [V2 - #6135 - 2021-01-14] Wyvern22 x2 - Conquered
 70. [V2 - #6149 - 2021-01-15] Bern_stein - Conquered
 71. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x2 - Easy
 72. [V2 - #6311 - 2021-01-27] Xijiks - Easy
 73. [V2 - #6484 - 2021-02-08] Wyvern22 x2 - Easy
 74. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Medium
 75. [V2 - #6735 - 2021-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 76. [V2 - #6848 - 2021-03-04] Wyvern22 x2 - Medium
 77. [V2 - #6882 - 2021-03-07] ScarletCelestial - Hard
 78. [V2 - #6882 - 2021-03-07] ScarletCelestial - Conquered
 79. [V2 - #7039 - 2021-03-22] Bishamon-chan - Hard
 80. [V2 - #7090 - 2021-03-26] Aur0ra - Conquered
 81. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit - Medium
 82. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit - Conquered
 83. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie x2 - Conquered
 84. [V2 - #7454 - 2021-04-20] hinagatari x2 - Medium
 85. [V2 - #7529 - 2021-04-25] dierubikdie x2 - Hard
 86. [V2 - #7534 - 2021-04-26] _Bri - Conquered (upgraded from Medium)
 87. [V2 - #7571 - 2021-04-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 88. [V2 - #7571 - 2021-04-28] _Bri - Medium
 89. [V2 - #7571 - 2021-04-28] _Bri - Easy
 90. [V2 - #7661 - 2021-05-03] Aur0ra - Easy
 91. [V2 - #7676 - 2021-05-05] Papa_Dragon - Conquered
 92. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Conquered
 93. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Medium
 94. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Easy
 95. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Hard
 96. [V2 - #7771 - 2021-05-13] Eleanora1315 - Easy
 97. [V2 - #7893 - 2021-05-24] Bern_stein - Hard
 98. [V2 - #8076 - 2021-06-03] Bern_stein x2 - Easy
 99. [V2 - #8107 - 2021-06-06] maurorr - Easy
 100. [V2 - #8111 - 2021-06-06] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 101. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Conquered
 102. [V2 - #8299 - 2021-06-21] dierubikdie x2 - Medium
 103. [V2 - #8299 - 2021-06-21] dierubikdie x2 - Easy
 104. [V2 - #8356 - 2021-06-27] Jaikeis - Easy
 105. [V2 - #8386 - 2021-06-28] Rno081 - Easy
 106. [V2 - #8386 - 2021-06-28] Rno081 - Medium
 107. [V2 - #8617 - 2021-07-12] hinagatari x2 - Conquered
 108. [V2 - #8641 - 2021-07-13] ownitlikeaboss - Conquered
 109. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Easy
 110. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Medium
 111. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Hard
 112. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Conquered
 113. [V2 - #8958 - 2021-08-07] Xijiks - Hard (upgraded from Medium)
 114. [V2 - #9096 - 2021-08-21] HDAsylum - Easy
 115. [V2 - #9096 - 2021-08-21] HDAsylum - Medium
 116. [V2 - #9137 - 2021-08-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 117. [V2 - #9166 - 2021-08-26] symeon_a - Easy
 118. [V2 - #9166 - 2021-08-26] symeon_a - Medium
 119. [V2 - #9223 - 2021-08-30] Toidis - Easy
 120. [V2 - #9227 - 2021-08-30] Aur0ra x2 - Medium
 121. [V2 - #9527 - 2021-09-24] AngelHana - Medium
 122. [V2 - #9664 - 2021-10-02] devrat2012 - Medium
 123. [V2 - #9763 - 2021-10-12] xCrazee - Easy
 124. [V2 - #9763 - 2021-10-12] xCrazee - Medium
 125. [V2 - #9763 - 2021-10-12] xCrazee - Hard
 126. [V2 - #9827 - 2021-10-19] Xijiks - Conquered (upgraded from Hard)
 127. [V2 - #9840 - 2021-10-21] Zenit - Hard
 128. [V2 - #9857 - 2021-10-23] Papa_Dragon x2 - Easy
 129. [V2 - #9868 - 2021-10-23] Bern_stein x2 - Medium
 130. [V2 - #9924 - 2021-10-30] Jaikeis - Medium
 131. [V2 - #9957 - 2021-10-31] Bishamon-chan x2 - Easy
 132. [V2 - #9957 - 2021-10-31] Bishamon-chan x2 - Medium
 133. [V3 - #39 - 2021-11-07] xCrazee - Conquered
 134. [V3 - #165 - 2021-11-23] Rno081 - Hard
 135. [V3 - #449 - 2021-12-19] lostnyanko - Medium
 136. [V3 - #679 - 2022-01-02] ScarletCelestial x2 - Conquered
 137. [V3 - #777 - 2022-01-11] Bishamon-chan x2 - Hard
 138. [V3 - #800 - 2022-01-13] Aur0ra x2 - Hard
 139. [V3 - #857 - 2022-01-19] Cravenlock - Easy
 140. [V3 - #857 - 2022-01-19] Cravenlock - Medium
 141. [V3 - #1074 - 2022-02-04] ScarletCelestial x2 - Hard
 142. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Easy
 143. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Medium
 144. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Conquered
 145. [V3 - #1200 - 2022-02-17] ImagineBrkr x2 - Hard
 146. [V3 - #1321 - 2022-02-25] Plaxsin - Easy
 147. [V3 - #1489 - 2022-03-10] Jaikeis - Hard
 148. [V3 - #1640 - 2022-03-24] Yvsmeg - Easy
 149. [V3 - #1923 - 2022-04-16] ScarletCelestial x2 - Medium
 150. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz - Hard
 151. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz - Conquered
 152. [V3 - #2112 - 2022-05-01] Yterbium - Easy
 153. [V3 - #2112 - 2022-05-01] Yterbium - Medium
 154. [V3 - #2123 - 2022-05-02] Yterbium - Hard
 155. [V3 - #2123 - 2022-05-02] Yterbium - Conquered
 156. [V3 - #2197 - 2022-05-10] _Bri x2 - Conquered
 157. [V3 - #2211 - 2022-05-11] Bern_stein x2 - Hard
 158. [V3 - #2311 - 2022-05-24] lostnyanko - Hard
 159. [V3 - #2341 - 2022-05-26] Aur0ra x2 - Conquered
 160. [V3 - #2456 - 2022-06-03] FeezyWheezy - Easy
 161. [V3 - #2478 - 2022-06-05] Nurguburu - Easy
 162. [V3 - #2508 - 2022-06-08] Nurguburu - Medium
 163. [V3 - #2546 - 2022-06-12] SunflowerDaisho - Hard
 164. [V3 - #2572 - 2022-06-14] Jaikeis - Conquered
 165. [V3 - #2640 - 2022-06-21] Jentheworld - Easy
 166. [V3 - #2849 - 2022-07-08] Nurguburu - Hard
 167. [V3 - #2974 - 2022-07-22] Papa_Dragon x2 - Medium
 168. [V3 - #2992 - 2022-07-24] Ekhan175 - Easy
 169. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Easy
 170. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Medium
 171. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Hard
 172. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Conquered
 173. [V3 - #3107 - 2022-07-31] Nurguburu - Conquered
 174. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Conquered
 175. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Hard
 176. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Medium
 177. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Easy
 178. [V3 - #3333 - 2022-08-29] Sarada - Easy
 179. [V3 - #3559 - 2022-09-24] Papa_Dragon x2 - Conquered
 180. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Conquered
 181. [V3 - #3598 - 2022-09-27] Jeon_Asuna - Hard
 182. [V3 - #3746 - 2022-10-09] Jeon_Asuna - Easy
 183. [V3 - #3746 - 2022-10-09] Jeon_Asuna - Medium
 184. [V3 - #3779 - 2022-10-14] CsillaLoli - Medium
 185. [V3 - #3796 - 2022-10-16] Rellni944 - Conquered
 186. [V3 - #3860 - 2022-10-22] ExperienceLD - Hard
 187. [V3 - #3901 - 2022-10-28] RachelPanda - Easy
 188. [V3 - #3901 - 2022-10-28] RachelPanda - Medium
 189. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Hard
 190. [V3 - #4138 - 2022-11-23] Jaikeis x2 - Easy
 191. [V3 - #4329 - 2022-12-10] Bern_stein x2 - Conquered
 192. [V3 - #4369 - 2022-12-15] Eyth - Easy
 193. [V3 - #4423 - 2022-12-21] Papa_Dragon x2 - Hard
 194. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Medium
 195. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Hard
 196. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda - Hard
 197. [V3 - #4643 - 2023-01-06] iamrure - Easy
 198. [V3 - #4674 - 2023-01-09] RachelPanda - Conquered
 199. [V3 - #4876 - 2023-01-25] TheEdgelord - Medium
 200. [V3 - #4923 - 2023-01-28] Ariies_ - Easy
 201. [V3 - #4969 - 2023-01-31] Bishamon-chan x2 - Conquered
 202. [V3 - #5172 - 2023-02-15] Jaikeis - Medium
 203. [V3 - #5275 - 2023-02-25] jaeo_k - Easy
 204. [V3 - #5382 - 2023-03-05] anakg - Easy
 205. [V3 - #5424 - 2023-03-10] AngelHana - Hard
 206. [V3 - #5583 - 2023-03-26] Jaikeis x2 - Hard
 207. [V3 - #5693 - 2023-04-03] silveraaki - Easy
 208. [V3 - #5830 - 2023-04-18] Yvsmeg - Medium
 209. [V3 - #6019 - 2023-05-07] Sarada - Medium
 210. [V3 - #6052 - 2023-05-14] Zenit x2 - Easy
 211. [V3 - #6193 - 2023-05-31] Karma_Lovers - Easy
 212. [V3 - #6228 - 2023-06-03] Jaikeis x2 - Conquered
 213. [V3 - #6248 - 2023-06-05] lostnyanko - Conquered
 214. [V3 - #6296 - 2023-06-12] lostnyanko x2 - Easy
 215. [V3 - #6408 - 2023-06-24] lostnyanko x2 - Medium
 216. [V3 - #6411 - 2023-06-24] Karma_Lovers - Medium
 217. [V3 - #6521 - 2023-07-02] ExperienceLD - Medium
 218. [V3 - #6611 - 2023-07-12] Xijiks - Hard
 219. [V3 - #6663 - 2023-07-17] Ylienna - Hard
 220. [V3 - #6663 - 2023-07-17] Ylienna - Conquered
 221. [V3 - #6897 - 2023-08-03] ExperienceLD - Medium
 222. [V3 - #6897 - 2023-08-03] ExperienceLD - Easy
 223. [V3 - #6945 - 2023-08-09] iamrure - Medium
 224. [V3 - #7009 - 2023-08-20] HDAsylum - Hard
 225. [V3 - #7009 - 2023-08-20] HDAsylum - Conquered
 226. [V3 - #7090 - 2023-08-29] lostnyanko x2 - Hard
 227. [V3 - #7249 - 2023-09-20] CsillaLoli - Easy
 228. [V3 - #7252 - 2023-09-20] xLunaDragon - Easy
 229. [V3 - #7252 - 2023-09-20] xLunaDragon - Medium
 230. [V3 - #7252 - 2023-09-20] xLunaDragon - Hard
 231. [V3 - #7252 - 2023-09-20] xLunaDragon - Conquered
 232. [V3 - #7275 - 2023-09-24] Ekhan175 - Medium (upgraded from Easy)
 233. [V3 - #7290 - 2023-09-25] lagom - Medium
 234. [V3 - #7348 - 2023-10-02] Zenit x2 - Medium
 235. [V3 - #7403 - 2023-10-11] Ykoz - Conquered
 236. [V3 - #7403 - 2023-10-11] Ykoz - Hard
 237. [V3 - #7403 - 2023-10-11] Ykoz - Medium
 238. [V3 - #7403 - 2023-10-11] Ykoz - Easy
 239. [V3 - #7628 - 2023-11-08] SemPiada - Medium
 240. [V3 - #7678 - 2023-11-12] AnshiAneko - Easy

Characters Character Tag Chain

Created on : 2019-09-21

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
10 items to complete
84 Turnins
38 Validated Turnins
Medium
2 Point(s)
20 items to complete
65 Turnins
20 Validated Turnins
Hard
3 Point(s)
30 items to complete
48 Turnins
12 Validated Turnins
Conquered
4 Point(s)
40 items to complete
43 Turnins
10 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.