Challenge : Character Tag Chain

 1. [V2 - #525 - 2019-10-19] Bern_stein - Easy
 2. [V2 - #585 - 2019-10-24] Papa_Dragon - Easy
 3. [V2 - #676 - 2019-11-02] Imyreld - Easy
 4. [V2 - #731 - 2019-11-08] dierubikdie - Conquered
 5. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Medium
 6. [V2 - #884 - 2019-11-23] Ylienna - Easy
 7. [V2 - #898 - 2019-11-25] dierubikdie - Hard
 8. [V2 - #1067 - 2019-12-13] dierubikdie - Medium
 9. [V2 - #1116 - 2019-12-19] Imyreld - Medium
 10. [V2 - #1140 - 2019-12-21] ownitlikeaboss - Easy
 11. [V2 - #1225 - 2019-12-30] Wyvern22 - Medium
 12. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Easy
 13. [V2 - #1345 - 2020-01-06] TEMPEST_RIMURU - Easy
 14. [V2 - #1378 - 2020-01-10] dierubikdie - Easy
 15. [V2 - #1524 - 2020-01-24] ScarletCelestial - Easy
 16. [V2 - #1598 - 2020-01-30] Wyvern22 - Hard
 17. [V2 - #1648 - 2020-02-03] Imyreld - Hard
 18. [V2 - #1950 - 2020-02-29] Wyvern22 - Conquered
 19. [V2 - #1950 - 2020-02-29] Wyvern22 - Easy
 20. [V2 - #2001 - 2020-03-03] SunflowerDaisho - Easy
 21. [V2 - #2023 - 2020-03-05] Aur0ra - Easy
 22. [V2 - #2393 - 2020-04-06] Papa_Dragon - Medium
 23. [V2 - #2410 - 2020-04-07] ScarletCelestial - Medium
 24. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Easy
 25. [V2 - #2532 - 2020-04-15] Aur0ra - Medium
 26. [V2 - #2710 - 2020-04-28] cornflakegod - Easy
 27. [V2 - #2726 - 2020-04-29] starfishalliance - Easy
 28. [V2 - #2765 - 2020-05-01] _Bri - Easy
 29. [V2 - #2765 - 2020-05-01] _Bri - Medium
 30. [V2 - #2841 - 2020-05-07] devrat2012 - Easy
 31. [V2 - #2991 - 2020-05-21] Rellni944 - Easy
 32. [V2 - #3059 - 2020-05-25] Imyreld - Conquered
 33. [V2 - #3371 - 2020-06-16] Bishamon-chan - Easy
 34. [V2 - #3374 - 2020-06-17] indiwyn - Easy
 35. [V2 - #3423 - 2020-06-22] Rellni944 - Medium
 36. [V2 - #3479 - 2020-06-27] Bern_stein - Medium
 37. [V2 - #3524 - 2020-06-30] tbeans10 - Easy
 38. [V2 - #3524 - 2020-06-30] tbeans10 - Medium
 39. [V2 - #3878 - 2020-07-29] AngelHana - Easy
 40. [V2 - #3912 - 2020-07-31] YayakoChii - Medium
 41. [V2 - #3912 - 2020-07-31] YayakoChii - Hard
 42. [V2 - #3912 - 2020-07-31] YayakoChii - Easy
 43. [V2 - #3996 - 2020-08-04] blurubberlizard - Easy
 44. [V2 - #4384 - 2020-09-02] SunflowerDaisho - Medium
 45. [V2 - #4472 - 2020-09-13] ownitlikeaboss - Medium
 46. [V2 - #4477 - 2020-09-13] Aur0ra - Hard
 47. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Easy
 48. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Medium
 49. [V2 - #4527 - 2020-09-18] hinagatari - Hard
 50. [V2 - #4821 - 2020-10-11] Gwathgor - Easy
 51. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Easy
 52. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Medium
 53. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Hard
 54. [V2 - #5032 - 2020-10-29] ExperienceLD - Conquered
 55. [V2 - #5079 - 2020-10-31] Bishamon-chan - Medium
 56. [V2 - #5113 - 2020-11-03] hinagatari - Conquered
 57. [V2 - #5330 - 2020-11-19] Papa_Dragon - Hard
 58. [V2 - #5331 - 2020-11-19] Campiz06 - Easy
 59. [V2 - #5337 - 2020-11-20] MetalFalcon - Conquered
 60. [V2 - #5367 - 2020-11-22] TheEdgelord - Easy
 61. [V2 - #5579 - 2020-12-06] Ylienna - Medium
 62. [V2 - #5640 - 2020-12-11] ShockZz - Easy
 63. [V2 - #5670 - 2020-12-13] lostnyanko - Easy
 64. [V2 - #5730 - 2020-12-18] Rellni944 - Hard
 65. [V2 - #5753 - 2020-12-19] hinagatari x2 - Easy
 66. [V2 - #6064 - 2021-01-09] Zenit - Easy
 67. [V2 - #6083 - 2021-01-11] MadClaw1138 - Easy
 68. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 69. [V2 - #6135 - 2021-01-14] Wyvern22 x2 - Conquered
 70. [V2 - #6149 - 2021-01-15] Bern_stein - Conquered
 71. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x2 - Easy
 72. [V2 - #6311 - 2021-01-27] Xijiks - Easy
 73. [V2 - #6484 - 2021-02-08] Wyvern22 x2 - Easy
 74. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Medium
 75. [V2 - #6735 - 2021-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 76. [V2 - #6848 - 2021-03-04] Wyvern22 x2 - Medium
 77. [V2 - #6882 - 2021-03-07] ScarletCelestial - Hard
 78. [V2 - #6882 - 2021-03-07] ScarletCelestial - Conquered
 79. [V2 - #7039 - 2021-03-22] Bishamon-chan - Hard
 80. [V2 - #7090 - 2021-03-26] Aur0ra - Conquered
 81. [V2 - #7101 - 2021-03-27] Imyreld x2 - Medium
 82. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit - Medium
 83. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit - Conquered
 84. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie x2 - Conquered
 85. [V2 - #7454 - 2021-04-20] hinagatari x2 - Medium
 86. [V2 - #7529 - 2021-04-25] dierubikdie x2 - Hard
 87. [V2 - #7534 - 2021-04-26] _Bri - Conquered (upgraded from Medium)
 88. [V2 - #7571 - 2021-04-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 89. [V2 - #7571 - 2021-04-28] _Bri - Medium
 90. [V2 - #7571 - 2021-04-28] _Bri - Easy
 91. [V2 - #7661 - 2021-05-03] Aur0ra - Easy
 92. [V2 - #7676 - 2021-05-05] Papa_Dragon - Conquered
 93. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Conquered
 94. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Medium
 95. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Easy
 96. [V2 - #7681 - 2021-05-05] Sakku-san - Hard
 97. [V2 - #7771 - 2021-05-13] Eleanora1315 - Easy
 98. [V2 - #7893 - 2021-05-24] Bern_stein - Hard
 99. [V2 - #8076 - 2021-06-03] Bern_stein x2 - Easy
 100. [V2 - #8107 - 2021-06-06] maurorr - Easy
 101. [V2 - #8111 - 2021-06-06] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 102. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Conquered
 103. [V2 - #8299 - 2021-06-21] dierubikdie x2 - Medium
 104. [V2 - #8299 - 2021-06-21] dierubikdie x2 - Easy
 105. [V2 - #8356 - 2021-06-27] Jaikeis - Easy
 106. [V2 - #8386 - 2021-06-28] Rno081 - Easy
 107. [V2 - #8386 - 2021-06-28] Rno081 - Medium
 108. [V2 - #8617 - 2021-07-12] hinagatari x2 - Conquered
 109. [V2 - #8641 - 2021-07-13] ownitlikeaboss - Conquered
 110. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Easy
 111. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Medium
 112. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Hard
 113. [V2 - #8770 - 2021-07-25] ImagineBrkr - Conquered
 114. [V2 - #8958 - 2021-08-07] Xijiks - Hard (upgraded from Medium)
 115. [V2 - #9096 - 2021-08-21] HDAsylum - Easy
 116. [V2 - #9096 - 2021-08-21] HDAsylum - Medium
 117. [V2 - #9137 - 2021-08-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 118. [V2 - #9166 - 2021-08-26] symeon_a - Easy
 119. [V2 - #9166 - 2021-08-26] symeon_a - Medium
 120. [V2 - #9223 - 2021-08-30] Toidis - Easy
 121. [V2 - #9227 - 2021-08-30] Aur0ra x2 - Medium
 122. [V2 - #9527 - 2021-09-24] AngelHana - Medium
 123. [V2 - #9664 - 2021-10-02] devrat2012 - Medium
 124. [V2 - #9763 - 2021-10-12] xCrazee - Easy
 125. [V2 - #9763 - 2021-10-12] xCrazee - Medium
 126. [V2 - #9763 - 2021-10-12] xCrazee - Hard
 127. [V2 - #9827 - 2021-10-19] Xijiks - Conquered (upgraded from Hard)
 128. [V2 - #9840 - 2021-10-21] Zenit - Hard
 129. [V2 - #9857 - 2021-10-23] Papa_Dragon x2 - Easy
 130. [V2 - #9868 - 2021-10-23] Bern_stein x2 - Medium
 131. [V2 - #9924 - 2021-10-30] Jaikeis - Medium
 132. [V2 - #9957 - 2021-10-31] Bishamon-chan x2 - Easy
 133. [V2 - #9957 - 2021-10-31] Bishamon-chan x2 - Medium
 134. [V3 - #39 - 2021-11-07] xCrazee - Conquered
 135. [V3 - #165 - 2021-11-23] Rno081 - Hard
 136. [V3 - #449 - 2021-12-19] lostnyanko - Medium
 137. [V3 - #679 - 2022-01-02] ScarletCelestial x2 - Conquered
 138. [V3 - #777 - 2022-01-11] Bishamon-chan x2 - Hard
 139. [V3 - #800 - 2022-01-13] Aur0ra x2 - Hard
 140. [V3 - #857 - 2022-01-19] Cravenlock - Easy
 141. [V3 - #857 - 2022-01-19] Cravenlock - Medium
 142. [V3 - #1074 - 2022-02-04] ScarletCelestial x2 - Hard
 143. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Easy
 144. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Medium
 145. [V3 - #1085 - 2022-02-05] ImagineBrkr x2 - Conquered
 146. [V3 - #1200 - 2022-02-17] ImagineBrkr x2 - Hard
 147. [V3 - #1321 - 2022-02-25] Plaxsin - Easy
 148. [V3 - #1489 - 2022-03-10] Jaikeis - Hard
 149. [V3 - #1640 - 2022-03-24] Yvsmeg - Easy
 150. [V3 - #1923 - 2022-04-16] ScarletCelestial x2 - Medium
 151. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz - Hard
 152. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz - Conquered
 153. [V3 - #2112 - 2022-05-01] Yterbium - Easy
 154. [V3 - #2112 - 2022-05-01] Yterbium - Medium
 155. [V3 - #2123 - 2022-05-02] Yterbium - Hard
 156. [V3 - #2123 - 2022-05-02] Yterbium - Conquered
 157. [V3 - #2197 - 2022-05-10] _Bri x2 - Conquered
 158. [V3 - #2211 - 2022-05-11] Bern_stein x2 - Hard
 159. [V3 - #2311 - 2022-05-24] lostnyanko - Hard
 160. [V3 - #2341 - 2022-05-26] Aur0ra x2 - Conquered
 161. [V3 - #2456 - 2022-06-03] FeezyWheezy - Easy
 162. [V3 - #2478 - 2022-06-05] Nurguburu - Easy
 163. [V3 - #2508 - 2022-06-08] Nurguburu - Medium
 164. [V3 - #2546 - 2022-06-12] SunflowerDaisho - Hard
 165. [V3 - #2572 - 2022-06-14] Jaikeis - Conquered
 166. [V3 - #2640 - 2022-06-21] Jentheworld - Easy
 167. [V3 - #2849 - 2022-07-08] Nurguburu - Hard
 168. [V3 - #2974 - 2022-07-22] Papa_Dragon x2 - Medium
 169. [V3 - #2992 - 2022-07-24] Ekhan175 - Easy
 170. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Easy
 171. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Medium
 172. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Hard
 173. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Conquered
 174. [V3 - #3107 - 2022-07-31] Nurguburu - Conquered
 175. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Conquered
 176. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Hard
 177. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Medium
 178. [V3 - #3152 - 2022-08-05] NaineLIEz - Easy
 179. [V3 - #3333 - 2022-08-29] Sarada - Easy
 180. [V3 - #3559 - 2022-09-24] Papa_Dragon x2 - Conquered
 181. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Conquered
 182. [V3 - #3598 - 2022-09-27] Jeon_Asuna - Hard
 183. [V3 - #3746 - 2022-10-09] Jeon_Asuna - Easy
 184. [V3 - #3746 - 2022-10-09] Jeon_Asuna - Medium
 185. [V3 - #3779 - 2022-10-14] CsillaLoli - Medium
 186. [V3 - #3796 - 2022-10-16] Rellni944 - Conquered
 187. [V3 - #3860 - 2022-10-22] ExperienceLD - Hard
 188. [V3 - #3901 - 2022-10-28] RachelPanda - Easy
 189. [V3 - #3901 - 2022-10-28] RachelPanda - Medium
 190. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Hard
 191. [V3 - #4138 - 2022-11-23] Jaikeis x2 - Easy

Category : Characters

Thread : MAL forum

Created on : 2019-09-21

Number of Turn-ins : 191 (126 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 10 items] : 70 completed (38 not validated yet)
 • Medium [2pt - 20 items] : 50 completed (32 not validated yet)
 • Hard [3pt - 30 items] : 37 completed (28 not validated yet)
 • Conquered [4pt - 40 items] : 34 completed (28 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.