Challenge : Character Tags

 1. [V1 - #7973 - 2018-11-08] Charlotte1412 - Easy
 2. [V1 - #7977 - 2018-11-09] Jhiday - Easy
 3. [V1 - #7982 - 2018-11-09] TheEdgelord - Easy
 4. [V1 - #7985 - 2018-11-10] Imyreld - Easy
 5. [V1 - #8016 - 2018-11-16] SunflowerDaisho - Easy
 6. [V1 - #8073 - 2018-11-24] AngelShiva - Medium
 7. [V1 - #8105 - 2018-11-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #8148 - 2018-12-01] Wyvern22 - Conquered
 9. [V1 - #8165 - 2018-12-04] AngelShiva - Conquered (upgraded from Medium)
 10. [V1 - #8192 - 2018-12-11] AngelShiva - Easy
 11. [V1 - #8211 - 2018-12-17] AnshiAneko - Easy
 12. [V1 - #8212 - 2018-12-18] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 13. [V1 - #8227 - 2018-12-20] SunflowerDaisho - Medium
 14. [V1 - #8237 - 2018-12-21] starfishalliance - Easy
 15. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Medium (upgraded from Easy)
 16. [V1 - #8286 - 2018-12-27] TheEdgelord - Medium
 17. [V1 - #8290 - 2018-12-27] devrat2012 - Easy
 18. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Hard
 19. [V1 - #8340 - 2019-01-04] Imyreld - Medium
 20. [V1 - #8355 - 2019-01-05] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 21. [V1 - #8385 - 2019-01-11] Mnemosymnal - Easy
 22. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 23. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 - Medium
 24. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 - Easy
 25. [V1 - #8492 - 2019-01-21] AngelShiva - Hard (upgraded from Medium)
 26. [V1 - #8508 - 2019-01-22] AngelShiva - Medium
 27. [V1 - #8508 - 2019-01-23] AngelShiva - Easy
 28. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Easy
 29. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Medium
 30. [V1 - #8604 - 2019-02-01] greyjoie - Medium
 31. [V1 - #8689 - 2019-02-11] Imyreld - Hard
 32. [V1 - #8944 - 2019-03-10] Imyreld - Conquered
 33. [V1 - #8975 - 2019-03-15] Zenit - Conquered
 34. [V1 - #9117 - 2019-03-30] starfishalliance - Medium
 35. [V1 - #9130 - 2019-03-30] Bunille - Easy
 36. [V1 - #9156 - 2019-04-02] Zilluminate - Easy
 37. [V1 - #9188 - 2019-04-05] SunflowerDaisho - Hard
 38. [V1 - #9238 - 2019-04-11] Zilluminate - Medium
 39. [V1 - #9455 - 2019-05-05] devrat2012 - Medium
 40. [V1 - #9493 - 2019-05-14] Charlotte1412 - Medium
 41. [V1 - #9498 - 2019-05-15] devrat2012 - Hard
 42. [V1 - #9502 - 2019-05-15] Zenit - Hard
 43. [V1 - #9505 - 2019-05-17] TheEdgelord - Hard
 44. [V1 - #9552 - 2019-05-24] Charlotte1412 - Hard
 45. [V1 - #9561 - 2019-05-26] indiglow - Easy
 46. [V1 - #9653 - 2019-06-06] Aeradae - Easy
 47. [V1 - #9676 - 2019-06-09] Zilluminate - Conquered
 48. [V1 - #9746 - 2019-06-24] Bunille - Medium
 49. [V1 - #9836 - 2019-07-04] Aeradae - Medium
 50. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit - Easy
 51. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit - Medium
 52. [V1 - #9901 - 2019-07-18] ScarletCelestial - Easy
 53. [V1 - #9961 - 2019-07-26] ScarletCelestial - Medium
 54. [V1 - #9982 - 2019-07-29] TreasuredHopes - Conquered
 55. [V1 - #10059 - 2019-08-07] Mnemosymnal - Medium
 56. [V1 - #10085 - 2019-08-13] ShockZz - Easy
 57. [V2 - #147 - 2019-09-07] Schlopsi - Easy
 58. [V2 - #156 - 2019-09-07] Technotron - Easy
 59. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 60. [V2 - #236 - 2019-09-18] Aelric1 - Conquered
 61. [V2 - #294 - 2019-09-24] Charlotte1412 - Conquered (upgraded from Hard)
 62. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Hard
 63. [V2 - #391 - 2019-09-30] ShockZz - Hard
 64. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 65. [V2 - #379 - 2019-10-01] sassss - Conquered
 66. [V2 - #379 - 2019-10-01] sassss - Hard
 67. [V2 - #432 - 2019-10-04] NaineLIEz - Conquered
 68. [V2 - #471 - 2019-10-11] KuraikoDesu - Easy
 69. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Easy
 70. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Medium
 71. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Hard
 72. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Conquered
 73. [V2 - #643 - 2019-10-31] ShockZz - Conquered
 74. [V2 - #680 - 2019-11-02] starfishalliance - Hard
 75. [V2 - #677 - 2019-11-03] Rno081 - Easy
 76. [V2 - #687 - 2019-11-03] KuraikoDesu - Medium
 77. [V2 - #693 - 2019-11-03] Bern_stein - Easy
 78. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif - Medium
 79. [V2 - #798 - 2019-11-15] Schlopsi - Easy
 80. [V2 - #798 - 2019-11-15] Schlopsi - Medium
 81. [V2 - #813 - 2019-11-16] ScarletCelestial - Conquered
 82. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron - Hard
 83. [V2 - #999 - 2019-12-01] toxif - Easy
 84. [V2 - #999 - 2019-12-01] toxif - Hard
 85. [V2 - #999 - 2019-12-01] toxif - Conquered
 86. [V2 - #1180 - 2019-12-27] KuraikoDesu - Hard
 87. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Easy
 88. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Medium
 89. [V2 - #1333 - 2020-01-05] Bern_stein - Medium
 90. [V2 - #1345 - 2020-01-06] TEMPEST_RIMURU - Easy
 91. [V2 - #1493 - 2020-01-22] devrat2012 - Conquered
 92. [V2 - #1610 - 2020-01-31] sassss - Medium
 93. [V2 - #1610 - 2020-01-31] sassss - Easy
 94. [V2 - #1711 - 2020-02-08] blurubberlizard - Easy
 95. [V2 - #1814 - 2020-02-17] YayakoChii - Hard
 96. [V2 - #1814 - 2020-02-17] YayakoChii - Conquered
 97. [V2 - #1865 - 2020-02-23] ExperienceLD - Conquered
 98. [V2 - #2001 - 2020-03-03] SunflowerDaisho - Conquered
 99. [V2 - #2059 - 2020-03-10] KuraikoDesu - Conquered
 100. [V2 - #2073 - 2020-03-10] cornflakegod - Easy
 101. [V2 - #2129 - 2020-03-15] NaineLIEz - Hard
 102. [V2 - #2129 - 2020-03-15] NaineLIEz - Medium
 103. [V2 - #2144 - 2020-03-16] NaineLIEz - Easy
 104. [V2 - #2199 - 2020-03-22] haplomonka - Conquered
 105. [V2 - #2202 - 2020-03-22] Rellni944 - Easy
 106. [V2 - #2204 - 2020-03-22] Bern_stein - Hard
 107. [V2 - #2379 - 2020-04-05] cornflakegod - Medium
 108. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Conquered
 109. [V2 - #2401 - 2020-04-06] AngelHana - Easy
 110. [V2 - #2406 - 2020-04-07] Rellni944 - Medium
 111. [V2 - #2452 - 2020-04-10] TreasuredHopes - Hard
 112. [V2 - #2459 - 2020-04-10] TheEdgelord - Conquered
 113. [V2 - #2484 - 2020-04-12] _Bri - Easy
 114. [V2 - #2484 - 2020-04-12] _Bri - Medium
 115. [V2 - #2512 - 2020-04-14] Rellni944 - Hard
 116. [V2 - #2573 - 2020-04-18] _Bri - Hard
 117. [V2 - #2759 - 2020-04-30] Gwathgor - Easy
 118. [V2 - #2768 - 2020-05-01] Rellni944 - Conquered
 119. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081 - Medium
 120. [V2 - #2865 - 2020-05-10] _Bri - Conquered
 121. [V2 - #3006 - 2020-05-22] iamrure - Easy
 122. [V2 - #3047 - 2020-05-24] MegaManBK7 - Easy
 123. [V2 - #3068 - 2020-05-25] OmegaOtaku - Easy
 124. [V2 - #3171 - 2020-05-31] Bunille - Hard
 125. [V2 - #3171 - 2020-05-31] Bunille - Conquered
 126. [V2 - #3178 - 2020-05-31] ExperienceLD - Hard
 127. [V2 - #3213 - 2020-06-02] indiwyn - Easy
 128. [V2 - #3303 - 2020-06-10] iamrure - Medium
 129. [V2 - #3344 - 2020-06-14] Gwathgor - Medium
 130. [V2 - #3389 - 2020-06-18] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3404 - 2020-06-21] OmegaOtaku - Medium
 132. [V2 - #3676 - 2020-07-14] blurubberlizard - Medium
 133. [V2 - #3725 - 2020-07-18] ExperienceLD - Medium
 134. [V2 - #3835 - 2020-07-24] MegaManBK7 - Medium
 135. [V2 - #3840 - 2020-07-25] starfishalliance - Conquered
 136. [V2 - #3951 - 2020-08-02] Bern_stein - Conquered
 137. [V2 - #4016 - 2020-08-06] MetalFalcon - Medium
 138. [V2 - #4040 - 2020-08-08] ExperienceLD - Easy
 139. [V2 - #4095 - 2020-08-15] Typhlame - Easy
 140. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Easy
 141. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Medium
 142. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Hard
 143. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Conquered
 144. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Easy
 145. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Medium
 146. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Hard
 147. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Conquered
 148. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Medium
 149. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Hard
 150. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Conquered
 151. [V2 - #4314 - 2020-08-30] MadClaw1138 - Easy
 152. [V2 - #4562 - 2020-09-21] JRFiveThirty8 - Easy
 153. [V2 - #4565 - 2020-09-22] AngelHana - Medium
 154. [V2 - #4652 - 2020-09-28] MetalFalcon - Hard
 155. [V2 - #4762 - 2020-10-06] MegaManBK7 - Hard
 156. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Easy
 157. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Medium
 158. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 159. [V2 - #4838 - 2020-10-13] SolidBlade - Easy
 160. [V2 - #4866 - 2020-10-15] nozomemee - Easy
 161. [V2 - #4969 - 2020-10-23] miaxnder - Easy
 162. [V2 - #5200 - 2020-11-11] Mnemosymnal - Hard
 163. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Conquered
 164. [V2 - #5642 - 2020-12-11] Gwathgor - Hard
 165. [V2 - #5669 - 2020-12-13] HDAsylum - Easy
 166. [V2 - #5825 - 2020-12-25] Otaku_baka_dsk - Easy
 167. [V2 - #5876 - 2020-12-28] Otaku_baka_dsk - Medium
 168. [V2 - #5876 - 2020-12-28] Otaku_baka_dsk - Hard
 169. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 170. [V2 - #6083 - 2021-01-11] MadClaw1138 - Medium
 171. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 172. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Medium
 173. [V2 - #6136 - 2021-01-15] TreasuredHopes - Medium
 174. [V2 - #6321 - 2021-01-28] AngelHana - Hard
 175. [V2 - #6501 - 2021-02-09] MEW2908 - Easy
 176. [V2 - #6548 - 2021-02-14] nozomemee - Medium
 177. [V2 - #6560 - 2021-02-14] RachelPanda - Conquered
 178. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Hard
 179. [V2 - #6883 - 2021-03-07] Sakku-san - Conquered
 180. [V2 - #6883 - 2021-03-07] Sakku-san - Medium
 181. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Easy
 182. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Medium
 183. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Hard
 184. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Conquered
 185. [V2 - #7112 - 2021-03-27] Yorokobi50 - Easy
 186. [V2 - #7112 - 2021-03-27] Yorokobi50 - Medium
 187. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Easy
 188. [V2 - #7242 - 2021-04-04] HDAsylum - Medium
 189. [V2 - #7412 - 2021-04-17] Eyth - Medium
 190. [V2 - #7556 - 2021-04-27] Sakku-san - Hard
 191. [V2 - #7667 - 2021-05-04] HDAsylum - Hard
 192. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Easy
 193. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Medium
 194. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Hard
 195. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Conquered
 196. [V2 - #7847 - 2021-05-20] AngelHana - Conquered
 197. [V2 - #7995 - 2021-05-31] Plaxsin - Easy
 198. [V2 - #8034 - 2021-06-01] Eleanora1315 - Easy
 199. [V2 - #8034 - 2021-06-01] Eleanora1315 - Medium
 200. [V2 - #8058 - 2021-06-01] OweynLupton - Easy
 201. [V2 - #8107 - 2021-06-06] maurorr - Easy
 202. [V2 - #8261 - 2021-06-19] Eleanora1315 - Hard
 203. [V2 - #8286 - 2021-06-20] Papa_Dragon - Conquered
 204. [V2 - #8307 - 2021-06-22] OweynLupton - Medium
 205. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Easy
 206. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Medium
 207. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Hard
 208. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Conquered
 209. [V2 - #8531 - 2021-07-05] xCrazee - Conquered
 210. [V2 - #8552 - 2021-07-07] MadClaw1138 - Hard
 211. [V2 - #8608 - 2021-07-11] Aur0ra - Easy
 212. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Hard
 213. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Hard
 214. [V2 - #8829 - 2021-07-30] Papa_Dragon - Hard
 215. [V2 - #8831 - 2021-07-30] xCrazee - Hard
 216. [V2 - #8854 - 2021-07-31] Yorokobi50 - Hard
 217. [V2 - #8952 - 2021-08-07] I230 - Easy
 218. [V2 - #8970 - 2021-08-09] xCrazee - Medium
 219. [V2 - #9002 - 2021-08-12] Aur0ra - Medium
 220. [V2 - #9104 - 2021-08-22] Papa_Dragon - Medium
 221. [V2 - #9127 - 2021-08-23] xCrazee - Easy
 222. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Easy
 223. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Medium
 224. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Hard
 225. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Conquered
 226. [V2 - #9189 - 2021-08-28] I230 - Medium
 227. [V2 - #9263 - 2021-09-01] blurubberlizard - Medium
 228. [V2 - #9389 - 2021-09-12] MEW2908 - Medium
 229. [V2 - #9427 - 2021-09-15] Papa_Dragon - Easy
 230. [V2 - #9507 - 2021-09-22] OweynLupton - Conquered
 231. [V2 - #9541 - 2021-09-25] I230 - Conquered
 232. [V2 - #9752 - 2021-10-11] GuruguruJV - Easy
 233. [V2 - #9871 - 2021-10-24] Jaikeis - Easy
 234. [V2 - #9871 - 2021-10-24] Jaikeis - Medium
 235. [V2 - #9878 - 2021-10-24] Aur0ra - Hard
 236. [V2 - #9999 - 2021-11-03] Szrebi - Conquered
 237. [V3 - #418 - 2021-12-17] simplycarissa - Easy
 238. [V3 - #539 - 2021-12-27] Jaikeis - Hard
 239. [V3 - #636 - 2021-12-31] I230 - Hard
 240. [V3 - #753 - 2022-01-09] HDAsylum - Conquered
 241. [V3 - #889 - 2022-01-22] simplycarissa - Hard
 242. [V3 - #976 - 2022-01-30] Plaxsin - Medium
 243. [V3 - #1002 - 2022-01-31] Plaxsin - Hard
 244. [V3 - #1002 - 2022-01-31] Plaxsin - Conquered
 245. [V3 - #1223 - 2022-02-19] Szrebi - Hard
 246. [V3 - #1268 - 2022-02-22] nozomemee - Hard
 247. [V3 - #1268 - 2022-02-22] nozomemee - Conquered
 248. [V3 - #1491 - 2022-03-10] MegaManBK7 - Conquered
 249. [V3 - #1523 - 2022-03-13] Aur0ra - Conquered
 250. [V3 - #1545 - 2022-03-16] yyoggi - Easy
 251. [V3 - #1598 - 2022-03-21] Yvsmeg - Easy
 252. [V3 - #1657 - 2022-03-25] Helvian494743 - Conquered
 253. [V3 - #1673 - 2022-03-26] ownitlikeaboss - Easy
 254. [V3 - #1761 - 2022-04-01] Jaikeis - Conquered
 255. [V3 - #1780 - 2022-04-01] Helvian494743 - Hard
 256. [V3 - #1849 - 2022-04-08] Helvian494743 - Easy
 257. [V3 - #1882 - 2022-04-12] Szrebi - Medium
 258. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Easy
 259. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Medium
 260. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Hard
 261. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Conquered
 262. [V3 - #2150 - 2022-05-05] Szrebi - Easy
 263. [V3 - #2367 - 2022-05-28] Sarada - Easy
 264. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Easy
 265. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Medium
 266. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Hard
 267. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Conquered
 268. [V3 - #2684 - 2022-06-25] Yvsmeg - Medium
 269. [V3 - #2699 - 2022-06-26] lostnyanko - Easy
 270. [V3 - #2956 - 2022-07-20] Sarada - Medium
 271. [V3 - #3049 - 2022-07-29] lostnyanko - Medium
 272. [V3 - #3171 - 2022-08-08] Netbug - Easy
 273. [V3 - #3171 - 2022-08-08] Netbug - Medium
 274. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon_Asuna - Conquered
 275. [V3 - #3421 - 2022-09-03] MissCactus - Easy
 276. [V3 - #3495 - 2022-09-14] Sarada - Medium
 277. [V3 - #3516 - 2022-09-18] SecretPresident - Easy
 278. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Medium
 279. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Hard
 280. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Medium
 281. [V3 - #4005 - 2022-11-05] FeezyWheezy - Easy
 282. [V3 - #4070 - 2022-11-15] lostnyanko - Hard
 283. [V3 - #4106 - 2022-11-20] ohpishhposh - Easy
 284. [V3 - #4271 - 2022-12-03] nerfsunny - Easy
 285. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Easy
 286. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Medium
 287. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Hard
 288. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Conquered
 289. [V3 - #4307 - 2022-12-07] Bahamut_Zero - Conquered
 290. [V3 - #4380 - 2022-12-17] Rno081 - Conquered
 291. [V3 - #4462 - 2022-12-25] Bahamut_Zero - Hard
 292. [V3 - #4507 - 2022-12-28] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 293. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli - Easy
 294. [V3 - #4643 - 2023-01-06] iamrure - Medium
 295. [V3 - #4711 - 2023-01-12] TreasuredHopes - Easy
 296. [V3 - #4715 - 2023-01-12] -Animewikia- - Conquered
 297. [V3 - #4715 - 2023-01-12] -Animewikia- - Hard
 298. [V3 - #4720 - 2023-01-13] lostnyanko - Conquered
 299. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k - Easy
 300. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Hard
 301. [V3 - #4936 - 2023-01-30] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 302. [V3 - #5049 - 2023-02-03] karma_majo - Easy
 303. [V3 - #5050 - 2023-02-03] EyesOfNine - Easy
 304. [V3 - #5056 - 2023-02-03] nerfsunny - Medium
 305. [V3 - #5121 - 2023-02-09] Ariies_ - Easy
 306. [V3 - #5184 - 2023-02-16] silveraaki - Easy
 307. [V3 - #5357 - 2023-03-02] anakg - Easy
 308. [V3 - #5357 - 2023-03-02] anakg - Medium
 309. [V3 - #5363 - 2023-03-02] Sarada - Hard
 310. [V3 - #5401 - 2023-03-07] iamrure - Hard
 311. [V3 - #5412 - 2023-03-08] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 312. [V3 - #5584 - 2023-03-26] karma_majo - Medium
 313. [V3 - #5693 - 2023-04-03] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 314. [V3 - #5729 - 2023-04-08] anakg - Hard (upgraded from Medium)
 315. [V3 - #5830 - 2023-04-18] Yvsmeg - Hard
 316. [V3 - #5830 - 2023-04-18] Yvsmeg - Conquered
 317. [V3 - #6005 - 2023-05-05] ohpishhposh - Conquered (upgraded from Hard)
 318. [V3 - #6034 - 2023-05-09] Ariies_ - Medium
 319. [V3 - #6134 - 2023-05-25] Sarada - Conquered
 320. [V3 - #6260 - 2023-06-06] simplycarissa - Medium
 321. [V3 - #6392 - 2023-06-21] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 322. [V3 - #6565 - 2023-07-06] silveraaki - Conquered (upgraded from Hard)
 323. [V3 - #6722 - 2023-07-21] Ariies_ - Hard
 324. [V3 - #6989 - 2023-08-16] MissCactus - Medium
 325. [V3 - #7121 - 2023-09-02] anakg - Conquered
 326. [V3 - #7139 - 2023-09-04] anakg - Conquered
 327. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Medium
 328. [V3 - #7227 - 2023-09-17] Jokobo - Easy
 329. [V3 - #7227 - 2023-09-17] Jokobo - Medium
 330. [V3 - #7227 - 2023-09-17] Jokobo - Hard
 331. [V3 - #7227 - 2023-09-17] Jokobo - Conquered
 332. [V3 - #7290 - 2023-09-25] lagom - Hard
 333. [V3 - #7394 - 2023-10-09] AnshiAneko - Hard
 334. [V3 - #7479 - 2023-10-21] Tonic_ - Easy
 335. [V3 - #7479 - 2023-10-21] Tonic_ - Medium
 336. [V3 - #7479 - 2023-10-21] Tonic_ - Hard
 337. [V3 - #7479 - 2023-10-21] Tonic_ - Conquered
 338. [V3 - #7561 - 2023-10-31] myuniquename - Easy
 339. [V3 - #7561 - 2023-10-31] myuniquename - Medium
 340. [V3 - #7629 - 2023-11-08] myuniquename - Hard
 341. [V3 - #7629 - 2023-11-08] myuniquename - Conquered
 342. [V3 - #7667 - 2023-11-11] Ykoz - Easy
 343. [V3 - #7667 - 2023-11-11] Ykoz - Medium
 344. [V3 - #7667 - 2023-11-11] Ykoz - Hard
 345. [V3 - #7667 - 2023-11-11] Ykoz - Conquered
 346. [V3 - #7698 - 2023-11-15] Ariies_ - Conquered
 347. [V3 - #7738 - 2023-11-21] ownitlikeaboss - Medium

Participation

by riho88riho
(not from anime)

Run #1

Easy

Medium

Hard

Conquered

Characters Character Tags

Created on : 2018-10-22

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
10 items to complete
103 Turnins
61 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
20 items to complete
95 Turnins
54 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
30 items to complete
78 Turnins
37 Validated Turnins
Conquered
1 Point(s)
40 items to complete
71 Turnins
35 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.