Challenge : Character Tags

 1. [V1 - #7973 - 2018-11-08] Charlotte1412 - Easy
 2. [V1 - #7977 - 2018-11-09] Jhiday - Easy
 3. [V1 - #7982 - 2018-11-09] TheEdgelord - Easy
 4. [V1 - #7985 - 2018-11-10] Imyreld - Easy
 5. [V1 - #8016 - 2018-11-16] SunflowerDaisho - Easy
 6. [V1 - #8073 - 2018-11-24] AngelShiva - Medium
 7. [V1 - #8105 - 2018-11-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #8148 - 2018-12-01] Wyvern22 - Conquered
 9. [V1 - #8165 - 2018-12-04] AngelShiva - Conquered (upgraded from Medium)
 10. [V1 - #8192 - 2018-12-11] AngelShiva - Easy
 11. [V1 - #8211 - 2018-12-17] AnshiAneko - Easy
 12. [V1 - #8212 - 2018-12-18] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 13. [V1 - #8227 - 2018-12-20] SunflowerDaisho - Medium
 14. [V1 - #8237 - 2018-12-21] starfishalliance - Easy
 15. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Medium (upgraded from Easy)
 16. [V1 - #8286 - 2018-12-27] TheEdgelord - Medium
 17. [V1 - #8290 - 2018-12-27] devrat2012 - Easy
 18. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Hard
 19. [V1 - #8340 - 2019-01-04] Imyreld - Medium
 20. [V1 - #8355 - 2019-01-05] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 21. [V1 - #8385 - 2019-01-11] Mnemosymnal - Easy
 22. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 23. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 - Medium
 24. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 - Easy
 25. [V1 - #8492 - 2019-01-21] AngelShiva - Hard (upgraded from Medium)
 26. [V1 - #8508 - 2019-01-22] AngelShiva - Medium
 27. [V1 - #8508 - 2019-01-23] AngelShiva - Easy
 28. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Easy
 29. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Medium
 30. [V1 - #8604 - 2019-02-01] greyjoie - Medium
 31. [V1 - #8689 - 2019-02-11] Imyreld - Hard
 32. [V1 - #8944 - 2019-03-10] Imyreld - Conquered
 33. [V1 - #8975 - 2019-03-15] Zenit - Conquered
 34. [V1 - #9117 - 2019-03-30] starfishalliance - Medium
 35. [V1 - #9130 - 2019-03-30] Bunille - Easy
 36. [V1 - #9156 - 2019-04-02] Zilluminate - Easy
 37. [V1 - #9188 - 2019-04-05] SunflowerDaisho - Hard
 38. [V1 - #9238 - 2019-04-11] Zilluminate - Medium
 39. [V1 - #9455 - 2019-05-05] devrat2012 - Medium
 40. [V1 - #9493 - 2019-05-14] Charlotte1412 - Medium
 41. [V1 - #9498 - 2019-05-15] devrat2012 - Hard
 42. [V1 - #9502 - 2019-05-15] Zenit - Hard
 43. [V1 - #9505 - 2019-05-17] TheEdgelord - Hard
 44. [V1 - #9552 - 2019-05-24] Charlotte1412 - Hard
 45. [V1 - #9561 - 2019-05-26] indiglow - Easy
 46. [V1 - #9653 - 2019-06-06] Aeradae - Easy
 47. [V1 - #9676 - 2019-06-09] Zilluminate - Conquered
 48. [V1 - #9746 - 2019-06-24] Bunille - Medium
 49. [V1 - #9836 - 2019-07-04] Aeradae - Medium
 50. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit - Easy
 51. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit - Medium
 52. [V1 - #9901 - 2019-07-18] ScarletCelestial - Easy
 53. [V1 - #9961 - 2019-07-26] ScarletCelestial - Medium
 54. [V1 - #9982 - 2019-07-29] TreasuredHopes - Conquered
 55. [V1 - #10059 - 2019-08-07] Mnemosymnal - Medium
 56. [V1 - #10085 - 2019-08-13] ShockZz - Easy
 57. [V2 - #147 - 2019-09-07] Schlopsi - Easy
 58. [V2 - #156 - 2019-09-07] Technotron - Easy
 59. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 60. [V2 - #236 - 2019-09-18] Aelric1 - Conquered
 61. [V2 - #294 - 2019-09-24] Charlotte1412 - Conquered (upgraded from Hard)
 62. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Hard
 63. [V2 - #391 - 2019-09-30] ShockZz - Hard
 64. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 65. [V2 - #379 - 2019-10-01] sassss - Conquered
 66. [V2 - #379 - 2019-10-01] sassss - Hard
 67. [V2 - #432 - 2019-10-04] NaineLIEz - Conquered
 68. [V2 - #471 - 2019-10-11] KuraikoDesu - Easy
 69. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Easy
 70. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Medium
 71. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Hard
 72. [V2 - #506 - 2019-10-16] dierubikdie - Conquered
 73. [V2 - #643 - 2019-10-31] ShockZz - Conquered
 74. [V2 - #680 - 2019-11-02] starfishalliance - Hard
 75. [V2 - #677 - 2019-11-03] Rno081 - Easy
 76. [V2 - #687 - 2019-11-03] KuraikoDesu - Medium
 77. [V2 - #693 - 2019-11-03] Bern_stein - Easy
 78. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif - Medium
 79. [V2 - #798 - 2019-11-15] Schlopsi - Easy
 80. [V2 - #798 - 2019-11-15] Schlopsi - Medium
 81. [V2 - #813 - 2019-11-16] ScarletCelestial - Conquered
 82. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron - Hard
 83. [V2 - #999 - 2019-12-01] toxif - Easy
 84. [V2 - #999 - 2019-12-01] toxif - Hard
 85. [V2 - #999 - 2019-12-01] toxif - Conquered
 86. [V2 - #1180 - 2019-12-27] KuraikoDesu - Hard
 87. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Easy
 88. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Medium
 89. [V2 - #1333 - 2020-01-05] Bern_stein - Medium
 90. [V2 - #1345 - 2020-01-06] TEMPEST_RIMURU - Easy
 91. [V2 - #1493 - 2020-01-22] devrat2012 - Conquered
 92. [V2 - #1610 - 2020-01-31] sassss - Medium
 93. [V2 - #1610 - 2020-01-31] sassss - Easy
 94. [V2 - #1711 - 2020-02-08] blurubberlizard - Easy
 95. [V2 - #1814 - 2020-02-17] YayakoChii - Hard
 96. [V2 - #1814 - 2020-02-17] YayakoChii - Conquered
 97. [V2 - #1865 - 2020-02-23] ExperienceLD - Conquered
 98. [V2 - #2001 - 2020-03-03] SunflowerDaisho - Conquered
 99. [V2 - #2059 - 2020-03-10] KuraikoDesu - Conquered
 100. [V2 - #2073 - 2020-03-10] cornflakegod - Easy
 101. [V2 - #2129 - 2020-03-15] NaineLIEz - Hard
 102. [V2 - #2129 - 2020-03-15] NaineLIEz - Medium
 103. [V2 - #2144 - 2020-03-16] NaineLIEz - Easy
 104. [V2 - #2199 - 2020-03-22] haplomonka - Conquered
 105. [V2 - #2202 - 2020-03-22] Rellni944 - Easy
 106. [V2 - #2204 - 2020-03-22] Bern_stein - Hard
 107. [V2 - #2379 - 2020-04-05] cornflakegod - Medium
 108. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Conquered
 109. [V2 - #2401 - 2020-04-06] AngelHana - Easy
 110. [V2 - #2406 - 2020-04-07] Rellni944 - Medium
 111. [V2 - #2452 - 2020-04-10] TreasuredHopes - Hard
 112. [V2 - #2459 - 2020-04-10] TheEdgelord - Conquered
 113. [V2 - #2484 - 2020-04-12] _Bri - Easy
 114. [V2 - #2484 - 2020-04-12] _Bri - Medium
 115. [V2 - #2512 - 2020-04-14] Rellni944 - Hard
 116. [V2 - #2573 - 2020-04-18] _Bri - Hard
 117. [V2 - #2759 - 2020-04-30] Gwathgor - Easy
 118. [V2 - #2768 - 2020-05-01] Rellni944 - Conquered
 119. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081 - Medium
 120. [V2 - #2865 - 2020-05-10] _Bri - Conquered
 121. [V2 - #3006 - 2020-05-22] iamrure - Easy
 122. [V2 - #3047 - 2020-05-24] MegaManBK7 - Easy
 123. [V2 - #3068 - 2020-05-25] OmegaOtaku - Easy
 124. [V2 - #3171 - 2020-05-31] Bunille - Hard
 125. [V2 - #3171 - 2020-05-31] Bunille - Conquered
 126. [V2 - #3178 - 2020-05-31] ExperienceLD - Hard
 127. [V2 - #3213 - 2020-06-02] indiwyn - Easy
 128. [V2 - #3344 - 2020-06-14] Gwathgor - Medium
 129. [V2 - #3389 - 2020-06-18] MetalFalcon - Easy
 130. [V2 - #3404 - 2020-06-21] OmegaOtaku - Medium
 131. [V2 - #3676 - 2020-07-14] blurubberlizard - Medium
 132. [V2 - #3725 - 2020-07-18] ExperienceLD - Medium
 133. [V2 - #3835 - 2020-07-24] MegaManBK7 - Medium
 134. [V2 - #3840 - 2020-07-25] starfishalliance - Conquered
 135. [V2 - #3951 - 2020-08-02] Bern_stein - Conquered
 136. [V2 - #4016 - 2020-08-06] MetalFalcon - Medium
 137. [V2 - #4040 - 2020-08-08] ExperienceLD - Easy
 138. [V2 - #4095 - 2020-08-15] Typhlame - Easy
 139. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Easy
 140. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Medium
 141. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Hard
 142. [V2 - #4114 - 2020-08-15] ImagineBrkr - Conquered
 143. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Easy
 144. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Medium
 145. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Hard
 146. [V2 - #4148 - 2020-08-20] Yterbium - Conquered
 147. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Medium
 148. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Hard
 149. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Conquered
 150. [V2 - #4314 - 2020-08-30] MadClaw1138 - Easy
 151. [V2 - #4562 - 2020-09-21] JRFiveThirty8 - Easy
 152. [V2 - #4565 - 2020-09-22] AngelHana - Medium
 153. [V2 - #4652 - 2020-09-28] MetalFalcon - Hard
 154. [V2 - #4762 - 2020-10-06] MegaManBK7 - Hard
 155. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Easy
 156. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Medium
 157. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 158. [V2 - #4838 - 2020-10-13] SolidBlade - Easy
 159. [V2 - #4866 - 2020-10-15] nozomemee - Easy
 160. [V2 - #4969 - 2020-10-23] miaxnder - Easy
 161. [V2 - #5200 - 2020-11-11] Mnemosymnal - Hard
 162. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Conquered
 163. [V2 - #5642 - 2020-12-11] Gwathgor - Hard
 164. [V2 - #5669 - 2020-12-13] HDAsylum - Easy
 165. [V2 - #5825 - 2020-12-25] Otaku_baka_dsk - Easy
 166. [V2 - #5876 - 2020-12-28] Otaku_baka_dsk - Medium
 167. [V2 - #5876 - 2020-12-28] Otaku_baka_dsk - Hard
 168. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 169. [V2 - #6083 - 2021-01-11] MadClaw1138 - Medium
 170. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 171. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Medium
 172. [V2 - #6136 - 2021-01-15] TreasuredHopes - Medium
 173. [V2 - #6321 - 2021-01-28] AngelHana - Hard
 174. [V2 - #6501 - 2021-02-09] MEW2908 - Easy
 175. [V2 - #6548 - 2021-02-14] nozomemee - Medium
 176. [V2 - #6560 - 2021-02-14] RachelPanda - Conquered
 177. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Hard
 178. [V2 - #6883 - 2021-03-07] Sakku-san - Conquered
 179. [V2 - #6883 - 2021-03-07] Sakku-san - Medium
 180. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Easy
 181. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Medium
 182. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Hard
 183. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Conquered
 184. [V2 - #7112 - 2021-03-27] Yorokobi50 - Easy
 185. [V2 - #7112 - 2021-03-27] Yorokobi50 - Medium
 186. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Easy
 187. [V2 - #7242 - 2021-04-04] HDAsylum - Medium
 188. [V2 - #7412 - 2021-04-17] Eyth - Medium
 189. [V2 - #7556 - 2021-04-27] Sakku-san - Hard
 190. [V2 - #7667 - 2021-05-04] HDAsylum - Hard
 191. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Easy
 192. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Medium
 193. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Hard
 194. [V2 - #7757 - 2021-05-12] Shuurei - Conquered
 195. [V2 - #7847 - 2021-05-20] AngelHana - Conquered
 196. [V2 - #7995 - 2021-05-31] Plaxsin - Easy
 197. [V2 - #8034 - 2021-06-01] Eleanora1315 - Easy
 198. [V2 - #8034 - 2021-06-01] Eleanora1315 - Medium
 199. [V2 - #8058 - 2021-06-01] OweynLupton - Easy
 200. [V2 - #8107 - 2021-06-06] maurorr - Easy
 201. [V2 - #8261 - 2021-06-19] Eleanora1315 - Hard
 202. [V2 - #8286 - 2021-06-20] Papa_Dragon - Conquered
 203. [V2 - #8307 - 2021-06-22] OweynLupton - Medium
 204. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Easy
 205. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Medium
 206. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Hard
 207. [V2 - #8379 - 2021-06-28] Rage_Beat06 - Conquered
 208. [V2 - #8531 - 2021-07-05] xCrazee - Conquered
 209. [V2 - #8552 - 2021-07-07] MadClaw1138 - Hard
 210. [V2 - #8608 - 2021-07-11] Aur0ra - Easy
 211. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Hard
 212. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Hard
 213. [V2 - #8829 - 2021-07-30] Papa_Dragon - Hard
 214. [V2 - #8831 - 2021-07-30] xCrazee - Hard
 215. [V2 - #8854 - 2021-07-31] Yorokobi50 - Hard
 216. [V2 - #8952 - 2021-08-07] I230 - Easy
 217. [V2 - #8970 - 2021-08-09] xCrazee - Medium
 218. [V2 - #9002 - 2021-08-12] Aur0ra - Medium
 219. [V2 - #9104 - 2021-08-22] Papa_Dragon - Medium
 220. [V2 - #9127 - 2021-08-23] xCrazee - Easy
 221. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Easy
 222. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Medium
 223. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Hard
 224. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Conquered
 225. [V2 - #9189 - 2021-08-28] I230 - Medium
 226. [V2 - #9263 - 2021-09-01] blurubberlizard - Medium
 227. [V2 - #9389 - 2021-09-12] MEW2908 - Medium
 228. [V2 - #9427 - 2021-09-15] Papa_Dragon - Easy
 229. [V2 - #9507 - 2021-09-22] OweynLupton - Conquered
 230. [V2 - #9541 - 2021-09-25] I230 - Conquered
 231. [V2 - #9752 - 2021-10-11] GuruguruJV - Easy
 232. [V2 - #9871 - 2021-10-24] Jaikeis - Easy
 233. [V2 - #9871 - 2021-10-24] Jaikeis - Medium
 234. [V2 - #9878 - 2021-10-24] Aur0ra - Hard
 235. [V2 - #9999 - 2021-11-03] Szrebi - Conquered
 236. [V3 - #418 - 2021-12-17] simplycarissa - Easy
 237. [V3 - #539 - 2021-12-27] Jaikeis - Hard
 238. [V3 - #636 - 2021-12-31] I230 - Hard
 239. [V3 - #753 - 2022-01-09] HDAsylum - Conquered
 240. [V3 - #889 - 2022-01-22] simplycarissa - Hard
 241. [V3 - #976 - 2022-01-30] Plaxsin - Medium
 242. [V3 - #1002 - 2022-01-31] Plaxsin - Hard
 243. [V3 - #1002 - 2022-01-31] Plaxsin - Conquered
 244. [V3 - #1223 - 2022-02-19] Szrebi - Hard
 245. [V3 - #1268 - 2022-02-22] nozomemee - Hard
 246. [V3 - #1268 - 2022-02-22] nozomemee - Conquered
 247. [V3 - #1491 - 2022-03-10] MegaManBK7 - Conquered
 248. [V3 - #1523 - 2022-03-13] Aur0ra - Conquered
 249. [V3 - #1545 - 2022-03-16] yyoggi - Easy
 250. [V3 - #1598 - 2022-03-21] Yvsmeg - Easy
 251. [V3 - #1657 - 2022-03-25] Helvian494743 - Conquered
 252. [V3 - #1673 - 2022-03-26] ownitlikeaboss - Easy
 253. [V3 - #1761 - 2022-04-01] Jaikeis - Conquered
 254. [V3 - #1780 - 2022-04-01] Helvian494743 - Hard
 255. [V3 - #1849 - 2022-04-08] Helvian494743 - Easy
 256. [V3 - #1882 - 2022-04-12] Szrebi - Medium
 257. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Easy
 258. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Medium
 259. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Hard
 260. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Conquered
 261. [V3 - #2150 - 2022-05-05] Szrebi - Easy
 262. [V3 - #2367 - 2022-05-28] Sarada - Easy
 263. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Easy
 264. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Medium
 265. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Hard
 266. [V3 - #2542 - 2022-06-11] Nurguburu - Conquered
 267. [V3 - #2684 - 2022-06-25] Yvsmeg - Medium
 268. [V3 - #2699 - 2022-06-26] lostnyanko - Easy
 269. [V3 - #2956 - 2022-07-20] Sarada - Medium
 270. [V3 - #3049 - 2022-07-29] lostnyanko - Medium
 271. [V3 - #3171 - 2022-08-08] Netbug - Easy
 272. [V3 - #3171 - 2022-08-08] Netbug - Medium
 273. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon_Asuna - Conquered
 274. [V3 - #3421 - 2022-09-03] MissCactus - Easy
 275. [V3 - #3495 - 2022-09-14] Sarada - Medium
 276. [V3 - #3516 - 2022-09-18] SecretPresident - Easy
 277. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Medium
 278. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Hard
 279. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Medium
 280. [V3 - #4005 - 2022-11-05] FeezyWheezy - Easy
 281. [V3 - #4070 - 2022-11-15] lostnyanko - Hard
 282. [V3 - #4106 - 2022-11-20] ohpishhposh - Easy
 283. [V3 - #4271 - 2022-12-03] nerfsunny - Easy
 284. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Easy
 285. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Medium
 286. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Hard
 287. [V3 - #4281 - 2022-12-04] valyrina - Conquered
 288. [V3 - #4307 - 2022-12-07] Bahamut_Zero - Conquered
 289. [V3 - #4380 - 2022-12-17] Rno081 - Conquered
 290. [V3 - #4462 - 2022-12-25] Bahamut_Zero - Hard
 291. [V3 - #4507 - 2022-12-28] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 292. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli - Easy
 293. [V3 - #4643 - 2023-01-06] iamrure - Medium
 294. [V3 - #4711 - 2023-01-12] TreasuredHopes - Easy
 295. [V3 - #4715 - 2023-01-12] -Animewikia- - Conquered
 296. [V3 - #4715 - 2023-01-12] -Animewikia- - Hard
 297. [V3 - #4720 - 2023-01-13] lostnyanko - Conquered
 298. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k - Easy
 299. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Hard

Category : Characters

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-22

Number of Turn-ins : 299 (131 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.25pt - 10 items] : 94 completed (38 not validated yet)
 • Medium [0.5pt - 20 items] : 80 completed (35 not validated yet)
 • Hard [0.75pt - 30 items] : 65 completed (31 not validated yet)
 • Conquered [1pt - 40 items] : 60 completed (27 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.