Challenge : Content Rating

 1. [V1 - #4496 - 2017-07-09] AYOSHINA - Easy
 2. [V1 - #4715 - 2017-08-12] AYOSHINA - Medium
 3. [V1 - #4724 - 2017-08-13] SheyCroix - Hard
 4. [V1 - #4809 - 2017-08-24] Punkero - Easy
 5. [V1 - #4809 - 2017-08-24] Punkero - Medium
 6. [V1 - #4809 - 2017-08-24] Punkero - Hard
 7. [V1 - #4933 - 2017-09-04] Punkero x2 - Easy
 8. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 9. [V1 - #4960 - 2017-09-09] Wyvern22 - Hard
 10. [V1 - #5021 - 2017-09-18] Imyreld - Medium
 11. [V1 - #5120 - 2017-09-30] Wyvern22 - Medium
 12. [V1 - #5153 - 2017-10-04] tbeans10 - Easy
 13. [V1 - #5174 - 2017-10-07] Wyvern22 - Easy
 14. [V1 - #5324 - 2017-10-26] Zenit - Hard
 15. [V1 - #5427 - 2017-11-03] Imyreld - Hard
 16. [V1 - #5510 - 2017-11-17] Zenit - Medium
 17. [V1 - #5512 - 2017-11-17] Imyreld x2 - Easy
 18. [V1 - #5724 - 2017-12-15] AYOSHINA - Hard
 19. [V1 - #5749 - 2017-12-19] Wyvern22 x2 - Hard
 20. [V1 - #5768 - 2017-12-22] Helvian494743 - Hard
 21. [V1 - #5773 - 2017-12-23] Vanadis - Easy
 22. [V1 - #5773 - 2017-12-23] Vanadis - Medium
 23. [V1 - #5773 - 2017-12-23] Vanadis - Hard
 24. [V1 - #5786 - 2017-12-24] Imyreld x2 - Medium
 25. [V1 - #5824 - 2017-12-28] Whimsalot - Easy
 26. [V1 - #5901 - 2018-01-03] ImagineBrkr - Hard
 27. [V1 - #5923 - 2018-01-05] AYOSHINA x2 - Easy
 28. [V1 - #5981 - 2018-01-15] Zenit - Easy
 29. [V1 - #6000 - 2018-01-16] GNozaki - Easy
 30. [V1 - #6068 - 2018-01-24] tbeans10 - Medium
 31. [V1 - #6098 - 2018-01-28] Aeradae - Easy
 32. [V1 - #6137 - 2018-01-30] Imyreld x2 - Hard
 33. [V1 - #6174 - 2018-01-31] Eraz007 - Hard
 34. [V1 - #6174 - 2018-01-31] Eraz007 - Easy
 35. [V1 - #6174 - 2018-01-31] Eraz007 - Medium
 36. [V1 - #6334 - 2018-02-17] Eraz007 x2 - Hard
 37. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Medium
 38. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Easy
 39. [V1 - #6447 - 2018-02-28] starfishalliance - Easy
 40. [V1 - #6950 - 2018-04-26] Aeradae - Medium
 41. [V1 - #6959 - 2018-04-27] TheEdgelord - Easy
 42. [V1 - #7178 - 2018-05-21] Zenit x2 - Hard
 43. [V1 - #7190 - 2018-05-22] Jhiday - Hard
 44. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Easy
 45. [V1 - #7419 - 2018-08-31] starfishalliance - Medium
 46. [V1 - #7380 - 2018-09-06] AnshiAneko - Easy
 47. [V1 - #7640 - 2018-09-29] ownitlikeaboss - Easy
 48. [V1 - #7707 - 2018-10-06] aliyn89 - Easy
 49. [V1 - #7708 - 2018-10-06] SunflowerDaisho - Easy
 50. [V1 - #7843 - 2018-10-24] AngelShiva - Hard
 51. [V1 - #7843 - 2018-10-24] AngelShiva - Medium
 52. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 53. [V1 - #8171 - 2018-12-06] TreasuredHopes - Hard
 54. [V1 - #8209 - 2018-12-16] AngelShiva - Easy
 55. [V1 - #8248 - 2018-12-22] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8396 - 2019-01-08] TheEdgelord - Medium
 57. [V1 - #8735 - 2019-02-16] greyjoie - Easy
 58. [V1 - #8832 - 2019-02-26] lifeiscrazy - Hard
 59. [V1 - #8932 - 2019-03-08] TreasuredHopes - Easy
 60. [V1 - #9096 - 2019-03-29] YayakoChii - Medium
 61. [V1 - #9179 - 2019-04-04] greyjoie - Medium
 62. [V1 - #9191 - 2019-04-06] ParsleyParsnips - Easy
 63. [V1 - #9196 - 2019-04-06] Yterbium - Hard
 64. [V1 - #9272 - 2019-04-15] Zilluminate - Easy
 65. [V1 - #9282 - 2019-04-16] YayakoChii - Hard
 66. [V1 - #9370 - 2019-04-28] Zilluminate - Medium
 67. [V1 - #9547 - 2019-05-22] Zenit x2 - Medium
 68. [V1 - #9668 - 2019-06-09] Aeradae - Hard
 69. [V1 - #9691 - 2019-06-12] Bern_stein - Easy
 70. [V1 - #9768 - 2019-06-27] boredrandomguy - Easy
 71. [V1 - #9768 - 2019-06-27] boredrandomguy - Medium
 72. [V1 - #9768 - 2019-06-27] boredrandomguy - Hard
 73. [V1 - #9798 - 2019-06-30] greyjoie - Hard
 74. [V1 - #9903 - 2019-07-18] Rebe92 - Hard
 75. [V2 - #31 - 2019-08-23] Papa_Dragon - Easy
 76. [V2 - #160 - 2019-09-08] ScarletCelestial - Easy
 77. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Easy
 78. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Medium
 79. [V2 - #222 - 2019-09-16] Punkero x2 - Medium
 80. [V2 - #231 - 2019-09-18] AngelShiva x2 - Hard
 81. [V2 - #231 - 2019-09-18] AngelShiva x2 - Medium
 82. [V2 - #266 - 2019-09-22] Technotron - Easy
 83. [V2 - #286 - 2019-09-24] YumeNoTsukii - Hard
 84. [V2 - #511 - 2019-10-16] Technotron - Medium
 85. [V2 - #511 - 2019-10-16] Technotron - Hard
 86. [V2 - #529 - 2019-10-19] AngelShiva x2 - Easy
 87. [V2 - #589 - 2019-10-24] ShockZz - Medium
 88. [V2 - #643 - 2019-10-31] ShockZz - Hard
 89. [V2 - #681 - 2019-11-02] Bern_stein - Medium
 90. [V2 - #696 - 2019-11-03] Papa_Dragon - Medium
 91. [V2 - #718 - 2019-11-06] YayakoChii x2 - Easy
 92. [V2 - #736 - 2019-11-09] Yterbium - Easy
 93. [V2 - #736 - 2019-11-09] Yterbium - Medium
 94. [V2 - #764 - 2019-11-11] ParsleyParsnips - Hard
 95. [V2 - #781 - 2019-11-12] YayakoChii - Easy
 96. [V2 - #841 - 2019-11-19] DeadlyRaven - Easy
 97. [V2 - #925 - 2019-11-27] KuraikoDesu - Hard
 98. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron x2 - Easy
 99. [V2 - #964 - 2019-11-30] Papa_Dragon - Hard
 100. [V2 - #954 - 2019-12-01] hinagatari - Hard
 101. [V2 - #1010 - 2019-12-03] lubryka - Easy
 102. [V2 - #1010 - 2019-12-03] lubryka - Medium
 103. [V2 - #1010 - 2019-12-03] lubryka - Hard
 104. [V2 - #1040 - 2019-12-08] Zenit x2 - Easy
 105. [V2 - #1050 - 2019-12-10] Papa_Dragon x2 - Easy
 106. [V2 - #1073 - 2019-12-14] Gwathgor - Easy
 107. [V2 - #1099 - 2019-12-17] Bern_stein - Hard
 108. [V2 - #1157 - 2019-12-23] TheEdgelord - Hard
 109. [V2 - #1159 - 2019-12-23] ShockZz x2 - Easy
 110. [V2 - #1253 - 2019-12-31] Papa_Dragon x2 - Medium
 111. [V2 - #1292 - 2020-01-01] ScarletCelestial - Medium
 112. [V2 - #1297 - 2020-01-02] ShockZz x2 - Medium
 113. [V2 - #1338 - 2020-01-06] ShockZz x2 - Hard
 114. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 115. [V2 - #1533 - 2020-01-26] Typhlame - Easy
 116. [V2 - #1533 - 2020-01-26] Typhlame - Medium
 117. [V2 - #1533 - 2020-01-26] Typhlame - Hard
 118. [V2 - #1694 - 2020-02-07] Rage_Beat06 - Easy
 119. [V2 - #1703 - 2020-02-08] lostnyanko - Medium
 120. [V2 - #1760 - 2020-02-13] Technotron x2 - Medium
 121. [V2 - #1769 - 2020-02-13] DeadlyRaven - Medium
 122. [V2 - #1798 - 2020-02-16] Papa_Dragon x2 - Hard
 123. [V2 - #1883 - 2020-02-24] Bunille - Easy
 124. [V2 - #1921 - 2020-02-28] Rage_Beat06 - Medium
 125. [V2 - #2003 - 2020-03-04] lostnyanko - Hard
 126. [V2 - #2185 - 2020-03-21] dierubikdie - Hard
 127. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Medium
 128. [V2 - #2295 - 2020-03-30] cornflakegod - Easy
 129. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron x2 - Hard
 130. [V2 - #2472 - 2020-04-11] SunflowerDaisho - Hard
 131. [V2 - #2478 - 2020-04-11] Rellni944 - Easy
 132. [V2 - #2493 - 2020-04-13] cornflakegod - Medium
 133. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Easy
 134. [V2 - #2564 - 2020-04-17] Rage_Beat06 - Hard
 135. [V2 - #2565 - 2020-04-17] ScarletCelestial - Hard
 136. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii x2 - Medium
 137. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii x2 - Hard
 138. [V2 - #2572 - 2020-04-18] lostnyanko x2 - Easy
 139. [V2 - #2683 - 2020-04-26] dierubikdie - Medium
 140. [V2 - #2723 - 2020-04-29] lostnyanko x2 - Medium
 141. [V2 - #2781 - 2020-05-02] cornflakegod - Hard
 142. [V2 - #2849 - 2020-05-08] Rellni944 - Medium
 143. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko x2 - Hard
 144. [V2 - #2900 - 2020-05-12] Punkero x2 - Hard
 145. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr x2 - Easy
 146. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr x2 - Medium
 147. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr x2 - Hard
 148. [V2 - #3152 - 2020-05-30] starfishalliance - Hard
 149. [V2 - #3245 - 2020-06-05] BurntFlower - Easy
 150. [V2 - #3358 - 2020-06-15] KuraikoDesu - Medium
 151. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 152. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Hard
 153. [V2 - #3482 - 2020-06-27] TheFlyingOrange - Easy
 154. [V2 - #3557 - 2020-07-01] Rellni944 - Hard
 155. [V2 - #3604 - 2020-07-05] Rebe92 - Medium
 156. [V2 - #3628 - 2020-07-09] Bri - Easy
 157. [V2 - #3633 - 2020-07-09] Eyth - Hard
 158. [V2 - #3673 - 2020-07-13] hinagatari - Easy
 159. [V2 - #3705 - 2020-07-16] Rellni944 x2 - Easy
 160. [V2 - #3801 - 2020-07-23] TheFlyingOrange - Medium
 161. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame x2 - Medium
 162. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame x2 - Hard
 163. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Kuroiji - Hard
 164. [V2 - #4041 - 2020-08-08] dierubikdie - Easy
 165. [V2 - #4042 - 2020-08-09] Rellni944 x2 - Medium
 166. [V2 - #4055 - 2020-08-10] Typhlame - Easy
 167. [V2 - #4141 - 2020-08-18] ParsleyParsnips x2 - Easy
 168. [V2 - #4171 - 2020-08-20] blindzero - Easy
 169. [V2 - #4171 - 2020-08-20] blindzero - Medium
 170. [V2 - #4171 - 2020-08-20] blindzero - Hard
 171. [V2 - #4236 - 2020-08-25] Gwathgor - Medium
 172. [V2 - #4318 - 2020-08-31] MetalFalcon - Easy
 173. [V2 - #4413 - 2020-09-06] KuraikoDesu - Easy
 174. [V2 - #4431 - 2020-09-08] Bern_stein x2 - Easy
 175. [V2 - #4561 - 2020-09-21] Helvian494743 - Easy
 176. [V2 - #4561 - 2020-09-21] Helvian494743 - Medium
 177. [V2 - #4841 - 2020-10-13] Aeradae x2 - Easy
 178. [V2 - #4841 - 2020-10-13] Aeradae x2 - Medium
 179. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 180. [V2 - #5003 - 2020-10-26] KuriPuri - Medium
 181. [V2 - #5011 - 2020-10-27] ScarletCelestial x2 - Easy
 182. [V2 - #5098 - 2020-11-01] KuriPuri - Easy
 183. [V2 - #5110 - 2020-11-03] Aur0ra - Easy
 184. [V2 - #5141 - 2020-11-06] Rellni944 x2 - Hard
 185. [V2 - #5184 - 2020-11-10] Yterbium x2 - Medium
 186. [V2 - #5184 - 2020-11-10] Yterbium x2 - Hard
 187. [V2 - #5215 - 2020-11-12] Yterbium x2 - Easy
 188. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Medium
 189. [V2 - #5337 - 2020-11-20] MetalFalcon - Hard
 190. [V2 - #5380 - 2020-11-23] miaxnder - Easy
 191. [V2 - #5383 - 2020-11-23] Bri - Medium
 192. [V2 - #5402 - 2020-11-25] TheFlyingOrange - Hard
 193. [V2 - #5460 - 2020-11-28] ownitlikeaboss - Medium
 194. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie x2 - Hard
 195. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 196. [V2 - #5649 - 2020-12-11] ScarletCelestial x2 - Medium
 197. [V2 - #5656 - 2020-12-12] bigdud24 - Easy
 198. [V2 - #5754 - 2020-12-19] Otaku_baka_dsk - Hard
 199. [V2 - #5802 - 2020-12-23] hinagatari - Medium
 200. [V2 - #5814 - 2020-12-24] Bri - Hard
 201. [V2 - #5873 - 2020-12-28] I230 - Hard
 202. [V2 - #6038 - 2021-01-07] trojangirl12 - Easy
 203. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 204. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 - Hard
 205. [V2 - #6209 - 2021-01-19] Shuurei - Easy
 206. [V2 - #6293 - 2021-01-26] Eleanora1315 - Hard
 207. [V2 - #6473 - 2021-02-07] Bern_stein x2 - Medium
 208. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard
 209. [V2 - #6530 - 2021-02-12] Kuroiji - Medium
 210. [V2 - #6602 - 2021-02-17] Rage_Beat06 x2 - Easy
 211. [V2 - #6602 - 2021-02-17] Rage_Beat06 x2 - Medium
 212. [V2 - #6602 - 2021-02-17] Rage_Beat06 x2 - Hard
 213. [V2 - #6635 - 2021-02-20] cornflakegod x2 - Easy
 214. [V2 - #6888 - 2021-03-07] MetalFalcon x2 - Easy
 215. [V2 - #6945 - 2021-03-15] dierubikdie x2 - Medium
 216. [V2 - #7311 - 2021-04-09] Bri x2 - Hard
 217. [V2 - #7311 - 2021-04-09] Bri x2 - Medium
 218. [V2 - #7360 - 2021-04-13] Kuroiji - Easy
 219. [V2 - #7484 - 2021-04-22] Shuurei - Medium
 220. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 221. [V2 - #7563 - 2021-04-28] xWETERx - Hard
 222. [V2 - #7632 - 2021-05-01] xWETERx - Medium
 223. [V2 - #7678 - 2021-05-05] Shuurei - Hard
 224. [V2 - #7696 - 2021-05-07] Helvian494743 x2 - Hard
 225. [V2 - #7704 - 2021-05-08] xWETERx - Easy
 226. [V2 - #7736 - 2021-05-11] superherowarrior - Easy
 227. [V2 - #7737 - 2021-05-11] Xijiks - Easy
 228. [V2 - #7742 - 2021-05-11] PNR_13 - Hard
 229. [V2 - #7742 - 2021-05-11] PNR_13 - Medium
 230. [V2 - #7759 - 2021-05-12] AutumnBug - Easy
 231. [V2 - #7759 - 2021-05-12] AutumnBug - Medium
 232. [V2 - #7759 - 2021-05-12] AutumnBug - Hard
 233. [V2 - #7780 - 2021-05-15] AngelHana - Medium
 234. [V2 - #7797 - 2021-05-16] Eyth - Medium
 235. [V2 - #7822 - 2021-05-18] Helvian494743 x2 - Medium
 236. [V2 - #7834 - 2021-05-19] ownitlikeaboss - Hard
 237. [V2 - #7864 - 2021-05-21] Bri x2 - Easy
 238. [V2 - #7952 - 2021-05-29] Jokobo - Easy
 239. [V2 - #7961 - 2021-05-29] Rebe92 - Easy
 240. [V2 - #7972 - 2021-05-30] Bunille - Medium
 241. [V2 - #7972 - 2021-05-30] Bunille - Hard
 242. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Hard
 243. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Medium
 244. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Easy
 245. [V2 - #8056 - 2021-06-01] trojangirl12 - Medium
 246. [V2 - #8077 - 2021-06-03] Cerlayjux - Easy
 247. [V2 - #8077 - 2021-06-03] Cerlayjux - Medium
 248. [V2 - #8077 - 2021-06-03] Cerlayjux - Hard
 249. [V2 - #8132 - 2021-06-08] OweynLupton - Easy
 250. [V2 - #8284 - 2021-06-20] Bern_stein x2 - Hard
 251. [V2 - #8332 - 2021-06-25] Crazee - Easy
 252. [V2 - #8377 - 2021-06-28] tbeans10 x2 - Hard
 253. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Easy
 254. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Medium
 255. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Hard
 256. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Hard
 257. [V2 - #8547 - 2021-07-06] Helvian494743 - Easy
 258. [V2 - #8570 - 2021-07-08] dierubikdie x2 - Easy
 259. [V2 - #8620 - 2021-07-12] tbeans10 x2 - Medium
 260. [V2 - #8661 - 2021-07-15] SunflowerDaisho x2 - Easy
 261. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Medium
 262. [V2 - #8901 - 2021-08-01] Eyth - Easy
 263. [V2 - #8992 - 2021-08-11] Ebo - Hard
 264. [V2 - #9019 - 2021-08-14] Jokobo - Medium
 265. [V2 - #9051 - 2021-08-17] OweynLupton - Hard
 266. [V2 - #9149 - 2021-08-24] Vanadis x2 - Easy
 267. [V2 - #9149 - 2021-08-24] Vanadis x2 - Medium
 268. [V2 - #9149 - 2021-08-24] Vanadis x2 - Hard
 269. [V2 - #9159 - 2021-08-25] ScarletCelestial x2 - Hard
 270. [V2 - #9412 - 2021-09-14] OweynLupton x2 - Easy
 271. [V2 - #9610 - 2021-09-30] symeon_a - Medium
 272. [V2 - #9655 - 2021-10-01] symeon_a - Hard
 273. [V2 - #9738 - 2021-10-10] trojangirl12 - Hard
 274. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a x2 - Easy
 275. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 x2 - Easy
 276. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a x2 - Medium
 277. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a x2 - Hard
 278. [V2 - #9877 - 2021-10-24] HDAsylum - Easy
 279. [V2 - #9883 - 2021-10-25] I230 - Medium
 280. [V2 - #9887 - 2021-10-25] OweynLupton x2 - Medium
 281. [V2 - #9957 - 2021-10-31] Bishamon-chan - Easy
 282. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Easy
 283. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Medium
 284. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Hard
 285. [V3 - #37 - 2021-11-07] Jokobo - Hard
 286. [V3 - #45 - 2021-11-08] Jhiday - Medium
 287. [V3 - #45 - 2021-11-08] Jhiday - Easy
 288. [V3 - #190 - 2021-11-26] Mackamizzle - Hard
 289. [V3 - #212 - 2021-11-28] trojangirl12 x2 - Hard
 290. [V3 - #253 - 2021-11-30] tamochinnn x2 - Hard
 291. [V3 - #301 - 2021-12-04] Crazee - Medium
 292. [V3 - #320 - 2021-12-06] OweynLupton x2 - Hard
 293. [V3 - #736 - 2022-01-08] Jokobo x2 - Easy
 294. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 295. [V3 - #894 - 2022-01-22] Crazee - Hard
 296. [V3 - #1095 - 2022-02-07] Jaikeis - Easy
 297. [V3 - #1110 - 2022-02-09] Keiken - Hard
 298. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo x2 - Medium
 299. [V3 - #1960 - 2022-04-20] miaxnder - Medium
 300. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx x2 - Hard
 301. [V3 - #2070 - 2022-04-30] TheEdgelord x2 - Easy
 302. [V3 - #2277 - 2022-05-20] Eleanora1315 - Easy
 303. [V3 - #2277 - 2022-05-20] Eleanora1315 - Medium
 304. [V3 - #2518 - 2022-06-09] Crazee x2 - Easy
 305. [V3 - #2602 - 2022-06-17] Crazee x2 - Medium
 306. [V3 - #2662 - 2022-06-23] Jaikeis - Medium
 307. [V3 - #2716 - 2022-06-27] Crazee x2 - Hard
 308. [V3 - #2732 - 2022-06-29] SunflowerDaisho x2 - Medium
 309. [V3 - #2803 - 2022-07-02] A_Morbid_Shadow - Easy
 310. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 311. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 312. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 313. [V3 - #2843 - 2022-07-07] trojangirl12 x2 - Medium
 314. [V3 - #2916 - 2022-07-16] Jokobo x2 - Hard
 315. [V3 - #3064 - 2022-07-29] Loudcsharp - Easy
 316. [V3 - #3167 - 2022-08-07] Myelin_sr - Hard
 317. [V3 - #3321 - 2022-08-27] kerryelc - Easy
 318. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 319. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 320. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon - Easy
 321. [V3 - #3596 - 2022-09-27] Keiken - Easy
 322. [V3 - #3596 - 2022-09-27] Keiken - Medium
 323. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 324. [V3 - #3712 - 2022-10-05] Tsukaji - Easy
 325. [V3 - #3823 - 2022-10-18] Jeon - Medium
 326. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Easy
 327. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Medium
 328. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 329. [V3 - #4049 - 2022-11-12] Eleanora1315 x2 - Hard
 330. [V3 - #4049 - 2022-11-12] Eleanora1315 x2 - Easy
 331. [V3 - #4116 - 2022-11-21] Jeon - Hard
 332. [V3 - #4162 - 2022-11-25] trojangirl12 x2 - Easy
 333. [V3 - #4326 - 2022-12-10] bigdud24 - Medium
 334. [V3 - #4375 - 2022-12-16] kerryelc - Medium
 335. [V3 - #4399 - 2022-12-19] bigdud24 - Hard
 336. [V3 - #4448 - 2022-12-24] Loudcsharp - Medium
 337. [V3 - #4719 - 2023-01-13] iamrure - Easy
 338. [V3 - #4719 - 2023-01-13] iamrure - Medium
 339. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 340. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 341. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 342. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident - Easy
 343. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Easy
 344. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Medium
 345. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Hard
 346. [V3 - #5043 - 2023-02-03] Nurguburu - Easy
 347. [V3 - #5060 - 2023-02-03] Shuurei x2 - Easy
 348. [V3 - #5129 - 2023-02-10] ohpishhposh - Easy
 349. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 x2 - Easy
 350. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 x2 - Medium
 351. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 x2 - Hard
 352. [V3 - #5238 - 2023-02-21] Ariies_ - Easy
 353. [V3 - #5278 - 2023-02-25] hinagatari - Medium
 354. [V3 - #5278 - 2023-02-25] hinagatari - Hard
 355. [V3 - #5526 - 2023-03-21] BeanChagBear - Easy
 356. [V3 - #5526 - 2023-03-21] BeanChagBear - Medium
 357. [V3 - #5904 - 2023-04-27] silveraaki - Easy
 358. [V3 - #6143 - 2023-05-26] Myelin_sr - Medium
 359. [V3 - #6247 - 2023-06-05] Loudcsharp - Hard
 360. [V3 - #6320 - 2023-06-15] bigdud24 x2 - Easy
 361. [V3 - #6378 - 2023-06-20] Eleanora1315 x2 - Medium
 362. [V3 - #6435 - 2023-06-26] simplycarissa - Medium
 363. [V3 - #6557 - 2023-07-06] Jaikeis - Hard
 364. [V3 - #6627 - 2023-07-13] Genovia_ - Easy
 365. [V3 - #6627 - 2023-07-13] Genovia_ - Medium
 366. [V3 - #6627 - 2023-07-13] Genovia_ - Hard
 367. [V3 - #6767 - 2023-07-25] myuniquename - Hard
 368. [V3 - #6970 - 2023-08-13] BurntFlower - Medium
 369. [V3 - #6987 - 2023-08-16] anakg - Easy
 370. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Easy
 371. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Medium
 372. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Hard
 373. [V3 - #7087 - 2023-08-29] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 374. [V3 - #7213 - 2023-09-15] is_peque - Easy
 375. [V3 - #7226 - 2023-09-17] SunflowerDaisho x2 - Hard
 376. [V3 - #7438 - 2023-10-17] Loudcsharp x2 - Easy
 377. [V3 - #7479 - 2023-10-21] Tonic_ - Hard
 378. [V3 - #7516 - 2023-10-26] myuniquename - Easy
 379. [V3 - #7516 - 2023-10-26] myuniquename - Medium
 380. [V3 - #7627 - 2023-11-07] is_peque - Medium
 381. [V3 - #7852 - 2023-12-03] Loudcsharp x2 - Medium
 382. [V3 - #7890 - 2023-12-11] I230 - Easy
 383. [V3 - #7899 - 2023-12-13] Tonic_ - Easy
 384. [V3 - #7899 - 2023-12-13] Tonic_ - Medium
 385. [V3 - #7902 - 2023-12-13] Tonic_ - Easy
 386. [V3 - #7902 - 2023-12-13] Tonic_ - Medium
 387. [V3 - #7997 - 2023-12-25] Nurguburu - Medium
 388. [V3 - #8025 - 2023-12-28] cornflakegod x2 - Medium
 389. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ x2 - Easy
 390. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ x2 - Medium
 391. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ x2 - Hard
 392. [V3 - #8219 - 2024-01-22] Aur0ra - Medium
 393. [V3 - #8219 - 2024-01-22] Aur0ra - Hard
 394. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 - Easy
 395. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 - Medium
 396. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 - Hard
 397. [V3 - #8276 - 2024-01-30] myuniquename x2 - Hard
 398. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Easy
 399. [V3 - #8429 - 2024-02-16] Yoko_k - Medium
 400. [V3 - #8429 - 2024-02-16] Yoko_k - Hard
 401. [V3 - #8473 - 2024-02-22] KuriPuri - Hard
 402. [V3 - #8529 - 2024-03-03] RachelPanda - Easy
 403. [V3 - #8567 - 2024-03-09] Keiken - Hard
 404. [V3 - #8595 - 2024-03-14] cornflakegod x2 - Hard
 405. [V3 - #8766 - 2024-04-10] Myelin_sr - Easy
 406. [V3 - #8828 - 2024-04-20] GakutoDeathGlare - Easy
 407. [V3 - #8843 - 2024-04-22] is_peque - Hard
 408. [V3 - #8844 - 2024-04-22] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 409. [V3 - #8970 - 2024-05-17] Jaikeis x2 - Easy

Statistics Content Rating

Created on : 2017-06-21

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
15 items to complete
154 Turnins
82 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
20 items to complete
129 Turnins
65 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
25 items to complete
126 Turnins
68 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge can be of any type, except TV.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.