Challenge : Content Rating

 1. [V1 - #4496 - 2017-07-09] AYOSHINA - Easy
 2. [V1 - #4715 - 2017-08-12] AYOSHINA - Medium
 3. [V1 - #4724 - 2017-08-13] SheyCroix - Hard
 4. [V1 - #4809 - 2017-08-24] Punkero - Easy
 5. [V1 - #4809 - 2017-08-24] Punkero - Medium
 6. [V1 - #4809 - 2017-08-24] Punkero - Hard
 7. [V1 - #4933 - 2017-09-04] Punkero x2 - Easy
 8. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 9. [V1 - #4960 - 2017-09-09] Wyvern22 - Hard
 10. [V1 - #5021 - 2017-09-18] Imyreld - Medium
 11. [V1 - #5120 - 2017-09-30] Wyvern22 - Medium
 12. [V1 - #5153 - 2017-10-04] tbeans10 - Easy
 13. [V1 - #5174 - 2017-10-07] Wyvern22 - Easy
 14. [V1 - #5324 - 2017-10-26] Zenit - Hard
 15. [V1 - #5427 - 2017-11-03] Imyreld - Hard
 16. [V1 - #5510 - 2017-11-17] Zenit - Medium
 17. [V1 - #5512 - 2017-11-17] Imyreld x2 - Easy
 18. [V1 - #5724 - 2017-12-15] AYOSHINA - Hard
 19. [V1 - #5749 - 2017-12-19] Wyvern22 x2 - Hard
 20. [V1 - #5768 - 2017-12-22] Helvian494743 - Hard
 21. [V1 - #5773 - 2017-12-23] Vanadis - Easy
 22. [V1 - #5773 - 2017-12-23] Vanadis - Medium
 23. [V1 - #5773 - 2017-12-23] Vanadis - Hard
 24. [V1 - #5786 - 2017-12-24] Imyreld x2 - Medium
 25. [V1 - #5824 - 2017-12-28] Whimsalot - Easy
 26. [V1 - #5901 - 2018-01-03] ImagineBrkr - Hard
 27. [V1 - #5923 - 2018-01-05] AYOSHINA x2 - Easy
 28. [V1 - #5981 - 2018-01-15] Zenit - Easy
 29. [V1 - #6000 - 2018-01-16] GNozaki - Easy
 30. [V1 - #6068 - 2018-01-24] tbeans10 - Medium
 31. [V1 - #6098 - 2018-01-28] Aeradae - Easy
 32. [V1 - #6137 - 2018-01-30] Imyreld x2 - Hard
 33. [V1 - #6174 - 2018-01-31] Eraz007 - Hard
 34. [V1 - #6174 - 2018-01-31] Eraz007 - Easy
 35. [V1 - #6174 - 2018-01-31] Eraz007 - Medium
 36. [V1 - #6334 - 2018-02-17] Eraz007 x2 - Hard
 37. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Medium
 38. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Easy
 39. [V1 - #6447 - 2018-02-28] starfishalliance - Easy
 40. [V1 - #6950 - 2018-04-26] Aeradae - Medium
 41. [V1 - #6959 - 2018-04-27] TheEdgelord - Easy
 42. [V1 - #7178 - 2018-05-21] Zenit x2 - Hard
 43. [V1 - #7190 - 2018-05-22] Jhiday - Hard
 44. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Easy
 45. [V1 - #7419 - 2018-08-31] starfishalliance - Medium
 46. [V1 - #7380 - 2018-09-06] AnshiAneko - Easy
 47. [V1 - #7640 - 2018-09-29] ownitlikeaboss - Easy
 48. [V1 - #7707 - 2018-10-06] aliyn89 - Easy
 49. [V1 - #7708 - 2018-10-06] SunflowerDaisho - Easy
 50. [V1 - #7843 - 2018-10-24] AngelShiva - Hard
 51. [V1 - #7843 - 2018-10-24] AngelShiva - Medium
 52. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 53. [V1 - #8171 - 2018-12-06] TreasuredHopes - Hard
 54. [V1 - #8209 - 2018-12-16] AngelShiva - Easy
 55. [V1 - #8248 - 2018-12-22] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8396 - 2019-01-08] TheEdgelord - Medium
 57. [V1 - #8735 - 2019-02-16] greyjoie - Easy
 58. [V1 - #8832 - 2019-02-26] lifeiscrazy - Hard
 59. [V1 - #8932 - 2019-03-08] TreasuredHopes - Easy
 60. [V1 - #9096 - 2019-03-29] YayakoChii - Medium
 61. [V1 - #9179 - 2019-04-04] greyjoie - Medium
 62. [V1 - #9191 - 2019-04-06] ParsleyParsnips - Easy
 63. [V1 - #9196 - 2019-04-06] Yterbium - Hard
 64. [V1 - #9272 - 2019-04-15] Zilluminate - Easy
 65. [V1 - #9282 - 2019-04-16] YayakoChii - Hard
 66. [V1 - #9370 - 2019-04-28] Zilluminate - Medium
 67. [V1 - #9547 - 2019-05-22] Zenit x2 - Medium
 68. [V1 - #9668 - 2019-06-09] Aeradae - Hard
 69. [V1 - #9691 - 2019-06-12] Bern_stein - Easy
 70. [V1 - #9768 - 2019-06-27] boredrandomguy - Easy
 71. [V1 - #9768 - 2019-06-27] boredrandomguy - Medium
 72. [V1 - #9768 - 2019-06-27] boredrandomguy - Hard
 73. [V1 - #9798 - 2019-06-30] greyjoie - Hard
 74. [V1 - #9903 - 2019-07-18] Rebe92 - Hard
 75. [V2 - #31 - 2019-08-23] Papa_Dragon - Easy
 76. [V2 - #160 - 2019-09-08] ScarletCelestial - Easy
 77. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Easy
 78. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Medium
 79. [V2 - #222 - 2019-09-16] Punkero x2 - Medium
 80. [V2 - #231 - 2019-09-18] AngelShiva x2 - Hard
 81. [V2 - #231 - 2019-09-18] AngelShiva x2 - Medium
 82. [V2 - #266 - 2019-09-22] Technotron - Easy
 83. [V2 - #286 - 2019-09-24] YumeNoTsukii - Hard
 84. [V2 - #511 - 2019-10-16] Technotron - Medium
 85. [V2 - #511 - 2019-10-16] Technotron - Hard
 86. [V2 - #529 - 2019-10-19] AngelShiva x2 - Easy
 87. [V2 - #589 - 2019-10-24] ShockZz - Medium
 88. [V2 - #643 - 2019-10-31] ShockZz - Hard
 89. [V2 - #681 - 2019-11-02] Bern_stein - Medium
 90. [V2 - #696 - 2019-11-03] Papa_Dragon - Medium
 91. [V2 - #718 - 2019-11-06] YayakoChii x2 - Easy
 92. [V2 - #736 - 2019-11-09] Yterbium - Easy
 93. [V2 - #736 - 2019-11-09] Yterbium - Medium
 94. [V2 - #764 - 2019-11-11] ParsleyParsnips - Hard
 95. [V2 - #781 - 2019-11-12] YayakoChii - Easy
 96. [V2 - #841 - 2019-11-19] DeadlyRaven - Easy
 97. [V2 - #925 - 2019-11-27] KuraikoDesu - Hard
 98. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron x2 - Easy
 99. [V2 - #964 - 2019-11-30] Papa_Dragon - Hard
 100. [V2 - #954 - 2019-12-01] hinagatari - Hard
 101. [V2 - #1010 - 2019-12-03] lubryka - Easy
 102. [V2 - #1010 - 2019-12-03] lubryka - Medium
 103. [V2 - #1010 - 2019-12-03] lubryka - Hard
 104. [V2 - #1040 - 2019-12-08] Zenit x2 - Easy
 105. [V2 - #1050 - 2019-12-10] Papa_Dragon x2 - Easy
 106. [V2 - #1073 - 2019-12-14] Gwathgor - Easy
 107. [V2 - #1099 - 2019-12-17] Bern_stein - Hard
 108. [V2 - #1157 - 2019-12-23] TheEdgelord - Hard
 109. [V2 - #1159 - 2019-12-23] ShockZz x2 - Easy
 110. [V2 - #1253 - 2019-12-31] Papa_Dragon x2 - Medium
 111. [V2 - #1292 - 2020-01-01] ScarletCelestial - Medium
 112. [V2 - #1297 - 2020-01-02] ShockZz x2 - Medium
 113. [V2 - #1338 - 2020-01-06] ShockZz x2 - Hard
 114. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 115. [V2 - #1533 - 2020-01-26] Typhlame - Easy
 116. [V2 - #1533 - 2020-01-26] Typhlame - Medium
 117. [V2 - #1533 - 2020-01-26] Typhlame - Hard
 118. [V2 - #1694 - 2020-02-07] Rage_Beat06 - Easy
 119. [V2 - #1703 - 2020-02-08] lostnyanko - Medium
 120. [V2 - #1760 - 2020-02-13] Technotron x2 - Medium
 121. [V2 - #1769 - 2020-02-13] DeadlyRaven - Medium
 122. [V2 - #1798 - 2020-02-16] Papa_Dragon x2 - Hard
 123. [V2 - #1883 - 2020-02-24] Bunille - Easy
 124. [V2 - #1921 - 2020-02-28] Rage_Beat06 - Medium
 125. [V2 - #2003 - 2020-03-04] lostnyanko - Hard
 126. [V2 - #2185 - 2020-03-21] dierubikdie - Hard
 127. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Medium
 128. [V2 - #2295 - 2020-03-30] cornflakegod - Easy
 129. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron x2 - Hard
 130. [V2 - #2472 - 2020-04-11] SunflowerDaisho - Hard
 131. [V2 - #2478 - 2020-04-11] Rellni944 - Easy
 132. [V2 - #2493 - 2020-04-13] cornflakegod - Medium
 133. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Easy
 134. [V2 - #2564 - 2020-04-17] Rage_Beat06 - Hard
 135. [V2 - #2565 - 2020-04-17] ScarletCelestial - Hard
 136. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii x2 - Medium
 137. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii x2 - Hard
 138. [V2 - #2572 - 2020-04-18] lostnyanko x2 - Easy
 139. [V2 - #2683 - 2020-04-26] dierubikdie - Medium
 140. [V2 - #2723 - 2020-04-29] lostnyanko x2 - Medium
 141. [V2 - #2781 - 2020-05-02] cornflakegod - Hard
 142. [V2 - #2849 - 2020-05-08] Rellni944 - Medium
 143. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko x2 - Hard
 144. [V2 - #2900 - 2020-05-12] Punkero x2 - Hard
 145. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr x2 - Easy
 146. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr x2 - Medium
 147. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr x2 - Hard
 148. [V2 - #3152 - 2020-05-30] starfishalliance - Hard
 149. [V2 - #3245 - 2020-06-05] BurntFlower - Easy
 150. [V2 - #3358 - 2020-06-15] KuraikoDesu - Medium
 151. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 152. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Hard
 153. [V2 - #3482 - 2020-06-27] TheFlyingOrange - Easy
 154. [V2 - #3557 - 2020-07-01] Rellni944 - Hard
 155. [V2 - #3604 - 2020-07-05] Rebe92 - Medium
 156. [V2 - #3628 - 2020-07-09] _Bri - Easy
 157. [V2 - #3633 - 2020-07-09] Eyth - Hard
 158. [V2 - #3673 - 2020-07-13] hinagatari - Easy
 159. [V2 - #3705 - 2020-07-16] Rellni944 x2 - Easy
 160. [V2 - #3801 - 2020-07-23] TheFlyingOrange - Medium
 161. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame x2 - Medium
 162. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame x2 - Hard
 163. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard
 164. [V2 - #4041 - 2020-08-08] dierubikdie - Easy
 165. [V2 - #4042 - 2020-08-09] Rellni944 x2 - Medium
 166. [V2 - #4055 - 2020-08-10] Typhlame - Easy
 167. [V2 - #4141 - 2020-08-18] ParsleyParsnips x2 - Easy
 168. [V2 - #4171 - 2020-08-20] blindzero - Easy
 169. [V2 - #4171 - 2020-08-20] blindzero - Medium
 170. [V2 - #4171 - 2020-08-20] blindzero - Hard
 171. [V2 - #4236 - 2020-08-25] Gwathgor - Medium
 172. [V2 - #4318 - 2020-08-31] MetalFalcon - Easy
 173. [V2 - #4413 - 2020-09-06] KuraikoDesu - Easy
 174. [V2 - #4431 - 2020-09-08] Bern_stein x2 - Easy
 175. [V2 - #4561 - 2020-09-21] Helvian494743 - Easy
 176. [V2 - #4561 - 2020-09-21] Helvian494743 - Medium
 177. [V2 - #4841 - 2020-10-13] Aeradae x2 - Easy
 178. [V2 - #4841 - 2020-10-13] Aeradae x2 - Medium
 179. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 180. [V2 - #5003 - 2020-10-26] KuriPuri - Medium
 181. [V2 - #5011 - 2020-10-27] ScarletCelestial x2 - Easy
 182. [V2 - #5098 - 2020-11-01] KuriPuri - Easy
 183. [V2 - #5110 - 2020-11-03] Aur0ra - Easy
 184. [V2 - #5141 - 2020-11-06] Rellni944 x2 - Hard
 185. [V2 - #5184 - 2020-11-10] Yterbium x2 - Medium
 186. [V2 - #5184 - 2020-11-10] Yterbium x2 - Hard
 187. [V2 - #5215 - 2020-11-12] Yterbium x2 - Easy
 188. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Medium
 189. [V2 - #5337 - 2020-11-20] MetalFalcon - Hard
 190. [V2 - #5380 - 2020-11-23] miaxnder - Easy
 191. [V2 - #5383 - 2020-11-23] _Bri - Medium
 192. [V2 - #5402 - 2020-11-25] TheFlyingOrange - Hard
 193. [V2 - #5460 - 2020-11-28] ownitlikeaboss - Medium
 194. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie x2 - Hard
 195. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 196. [V2 - #5649 - 2020-12-11] ScarletCelestial x2 - Medium
 197. [V2 - #5656 - 2020-12-12] bigdud24 - Easy
 198. [V2 - #5754 - 2020-12-19] Otaku_baka_dsk - Hard
 199. [V2 - #5802 - 2020-12-23] hinagatari - Medium
 200. [V2 - #5814 - 2020-12-24] _Bri - Hard
 201. [V2 - #6038 - 2021-01-07] trojangirl12 - Easy
 202. [V2 - #6081 - 2021-01-10] CoolCatCraze - Easy
 203. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 204. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 - Hard
 205. [V2 - #6209 - 2021-01-19] Shuurei - Easy
 206. [V2 - #6293 - 2021-01-26] Eleanora1315 - Hard
 207. [V2 - #6473 - 2021-02-07] Bern_stein x2 - Medium
 208. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard
 209. [V2 - #6530 - 2021-02-12] Sakku-san - Medium
 210. [V2 - #6602 - 2021-02-17] Rage_Beat06 x2 - Easy
 211. [V2 - #6602 - 2021-02-17] Rage_Beat06 x2 - Medium
 212. [V2 - #6602 - 2021-02-17] Rage_Beat06 x2 - Hard
 213. [V2 - #6635 - 2021-02-20] cornflakegod x2 - Easy
 214. [V2 - #6888 - 2021-03-07] MetalFalcon x2 - Easy
 215. [V2 - #6945 - 2021-03-15] dierubikdie x2 - Medium
 216. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri x2 - Hard
 217. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri x2 - Medium
 218. [V2 - #7360 - 2021-04-13] Sakku-san - Easy
 219. [V2 - #7484 - 2021-04-22] Shuurei - Medium
 220. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 221. [V2 - #7563 - 2021-04-28] xWETERx - Hard
 222. [V2 - #7632 - 2021-05-01] xWETERx - Medium
 223. [V2 - #7678 - 2021-05-05] Shuurei - Hard
 224. [V2 - #7696 - 2021-05-07] Helvian494743 x2 - Hard
 225. [V2 - #7704 - 2021-05-08] xWETERx - Easy
 226. [V2 - #7736 - 2021-05-11] superherowarrior - Easy
 227. [V2 - #7737 - 2021-05-11] Xijiks - Easy
 228. [V2 - #7742 - 2021-05-11] PNR_13 - Hard
 229. [V2 - #7742 - 2021-05-11] PNR_13 - Medium
 230. [V2 - #7759 - 2021-05-12] AutumnBug - Easy
 231. [V2 - #7759 - 2021-05-12] AutumnBug - Medium
 232. [V2 - #7759 - 2021-05-12] AutumnBug - Hard
 233. [V2 - #7780 - 2021-05-15] AngelHana - Medium
 234. [V2 - #7797 - 2021-05-16] Eyth - Medium
 235. [V2 - #7822 - 2021-05-18] Helvian494743 x2 - Medium
 236. [V2 - #7834 - 2021-05-19] ownitlikeaboss - Hard
 237. [V2 - #7864 - 2021-05-21] _Bri x2 - Easy
 238. [V2 - #7952 - 2021-05-29] Jokobo - Easy
 239. [V2 - #7961 - 2021-05-29] Rebe92 - Easy
 240. [V2 - #7972 - 2021-05-30] Bunille - Medium
 241. [V2 - #7972 - 2021-05-30] Bunille - Hard
 242. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Hard
 243. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Medium
 244. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Easy
 245. [V2 - #8056 - 2021-06-01] trojangirl12 - Medium
 246. [V2 - #8077 - 2021-06-03] Cerlayjux - Easy
 247. [V2 - #8077 - 2021-06-03] Cerlayjux - Medium
 248. [V2 - #8077 - 2021-06-03] Cerlayjux - Hard
 249. [V2 - #8132 - 2021-06-08] OweynLupton - Easy
 250. [V2 - #8284 - 2021-06-20] Bern_stein x2 - Hard
 251. [V2 - #8332 - 2021-06-25] xCrazee - Easy
 252. [V2 - #8377 - 2021-06-28] tbeans10 x2 - Hard
 253. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Easy
 254. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Medium
 255. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Hard
 256. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Hard
 257. [V2 - #8547 - 2021-07-06] Helvian494743 - Easy
 258. [V2 - #8570 - 2021-07-08] dierubikdie x2 - Easy
 259. [V2 - #8620 - 2021-07-12] tbeans10 x2 - Medium
 260. [V2 - #8661 - 2021-07-15] SunflowerDaisho x2 - Easy
 261. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Medium
 262. [V2 - #8901 - 2021-08-01] Eyth - Easy
 263. [V2 - #8992 - 2021-08-11] Ebobebo - Hard
 264. [V2 - #9019 - 2021-08-14] Jokobo - Medium
 265. [V2 - #9051 - 2021-08-17] OweynLupton - Hard
 266. [V2 - #9149 - 2021-08-24] Vanadis x2 - Easy
 267. [V2 - #9149 - 2021-08-24] Vanadis x2 - Medium
 268. [V2 - #9149 - 2021-08-24] Vanadis x2 - Hard
 269. [V2 - #9159 - 2021-08-25] ScarletCelestial x2 - Hard
 270. [V2 - #9412 - 2021-09-14] OweynLupton x2 - Easy
 271. [V2 - #9610 - 2021-09-30] symeon_a - Medium
 272. [V2 - #9655 - 2021-10-01] symeon_a - Hard
 273. [V2 - #9738 - 2021-10-10] trojangirl12 - Hard
 274. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a x2 - Easy
 275. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 x2 - Easy
 276. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a x2 - Medium
 277. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a x2 - Hard
 278. [V2 - #9877 - 2021-10-24] HDAsylum - Easy
 279. [V2 - #9883 - 2021-10-25] I230 - Medium
 280. [V2 - #9887 - 2021-10-25] OweynLupton x2 - Medium
 281. [V2 - #9957 - 2021-10-31] Bishamon-chan - Easy
 282. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Easy
 283. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Medium
 284. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Hard
 285. [V3 - #37 - 2021-11-07] Jokobo - Hard
 286. [V3 - #45 - 2021-11-08] Jhiday - Medium
 287. [V3 - #45 - 2021-11-08] Jhiday - Easy
 288. [V3 - #190 - 2021-11-26] Mackamizzle - Hard
 289. [V3 - #212 - 2021-11-28] trojangirl12 x2 - Hard
 290. [V3 - #253 - 2021-11-30] tamochinnn x2 - Hard
 291. [V3 - #301 - 2021-12-04] xCrazee - Medium
 292. [V3 - #320 - 2021-12-06] OweynLupton x2 - Hard
 293. [V3 - #736 - 2022-01-08] Jokobo x2 - Easy
 294. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 295. [V3 - #894 - 2022-01-22] xCrazee - Hard
 296. [V3 - #1095 - 2022-02-07] Jaikeis - Easy
 297. [V3 - #1110 - 2022-02-09] ExperienceLD - Hard
 298. [V3 - #1133 - 2022-02-12] dixcloxure x2 - Easy
 299. [V3 - #1133 - 2022-02-12] dixcloxure x2 - Medium
 300. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo x2 - Medium
 301. [V3 - #1960 - 2022-04-20] miaxnder - Medium
 302. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx x2 - Hard
 303. [V3 - #2070 - 2022-04-30] TheEdgelord x2 - Easy
 304. [V3 - #2277 - 2022-05-20] Eleanora1315 - Easy
 305. [V3 - #2277 - 2022-05-20] Eleanora1315 - Medium
 306. [V3 - #2518 - 2022-06-09] xCrazee x2 - Easy
 307. [V3 - #2602 - 2022-06-17] xCrazee x2 - Medium
 308. [V3 - #2662 - 2022-06-23] Jaikeis - Medium
 309. [V3 - #2716 - 2022-06-27] xCrazee x2 - Hard
 310. [V3 - #2732 - 2022-06-29] SunflowerDaisho x2 - Medium
 311. [V3 - #2803 - 2022-07-02] A_Morbid_Shadow - Easy
 312. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 313. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 314. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 315. [V3 - #2843 - 2022-07-07] trojangirl12 x2 - Medium
 316. [V3 - #2916 - 2022-07-16] Jokobo x2 - Hard
 317. [V3 - #3064 - 2022-07-29] Loudcsharp - Easy
 318. [V3 - #3167 - 2022-08-07] Myelin_sr - Hard
 319. [V3 - #3321 - 2022-08-27] kerryelc - Easy
 320. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 321. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 322. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Easy
 323. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD - Easy
 324. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD - Medium
 325. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 326. [V3 - #3712 - 2022-10-05] Tsukaji - Easy
 327. [V3 - #3823 - 2022-10-18] Jeon_Asuna - Medium
 328. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Easy
 329. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Medium
 330. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 331. [V3 - #4049 - 2022-11-12] Eleanora1315 x2 - Hard
 332. [V3 - #4049 - 2022-11-12] Eleanora1315 x2 - Easy
 333. [V3 - #4116 - 2022-11-21] Jeon_Asuna - Hard
 334. [V3 - #4162 - 2022-11-25] trojangirl12 x2 - Easy
 335. [V3 - #4326 - 2022-12-10] bigdud24 - Medium
 336. [V3 - #4375 - 2022-12-16] kerryelc - Medium
 337. [V3 - #4399 - 2022-12-19] bigdud24 - Hard
 338. [V3 - #4448 - 2022-12-24] Loudcsharp - Medium
 339. [V3 - #4719 - 2023-01-13] iamrure - Easy
 340. [V3 - #4719 - 2023-01-13] iamrure - Medium
 341. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 342. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 343. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 344. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident - Easy
 345. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Easy
 346. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Medium
 347. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Hard

Category : Statistics

Thread : MAL forum

Created on : 2017-06-21

Number of Turn-ins : 347 (146 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.25pt - 15 items] : 132 completed (55 not validated yet)
 • Medium [0.5pt - 20 items] : 108 completed (47 not validated yet)
 • Hard [0.75pt - 25 items] : 107 completed (44 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge can be of any type, except TV.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.