Challenge : Critics and Connoisseurs

 1. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Medium
 2. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Hard
 3. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Mastered
 4. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Medium
 6. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Hard
 7. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Mastered
 8. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Easy
 9. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Medium
 10. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Hard
 11. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Mastered
 12. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Easy
 13. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Easy
 14. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Medium
 15. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Hard
 16. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Mastered
 17. [V2 - #1410 - 2020-01-13] SheyCroix - Easy
 18. [V2 - #1410 - 2020-01-13] SheyCroix - Hard
 19. [V2 - #1413 - 2020-01-14] Rage_Beat06 - Medium
 20. [V2 - #1414 - 2020-01-14] Imyreld - Medium
 21. [V2 - #1414 - 2020-01-14] Imyreld - Hard
 22. [V2 - #1421 - 2020-01-14] toxif - Easy
 23. [V2 - #1416 - 2020-01-15] ScarletCelestial - Easy
 24. [V2 - #1416 - 2020-01-15] ScarletCelestial - Medium
 25. [V2 - #1425 - 2020-01-15] Doougii - Easy
 26. [V2 - #1469 - 2020-01-19] Bern_stein - Easy
 27. [V2 - #1469 - 2020-01-19] Bern_stein - Medium
 28. [V2 - #1472 - 2020-01-20] OfDeathandLove - Hard
 29. [V2 - #1482 - 2020-01-21] Zenit - Easy
 30. [V2 - #1482 - 2020-01-21] Zenit - Medium
 31. [V2 - #1482 - 2020-01-21] Zenit - Hard
 32. [V2 - #1555 - 2020-01-27] lostnyanko - Medium
 33. [V2 - #1699 - 2020-02-07] SunflowerDaisho - Medium
 34. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Medium
 35. [V2 - #1718 - 2020-02-09] YayakoChii - Easy
 36. [V2 - #1737 - 2020-02-11] TheFlyingOrange - Easy
 37. [V2 - #1754 - 2020-02-13] Aur0ra - Easy
 38. [V2 - #1754 - 2020-02-13] Aur0ra - Medium
 39. [V2 - #1782 - 2020-02-14] KuriPuri - Easy
 40. [V2 - #1867 - 2020-02-24] Boyscout31 - Hard
 41. [V2 - #1907 - 2020-02-27] ShockZz - Easy
 42. [V2 - #1915 - 2020-02-27] Schlopsi - Easy
 43. [V2 - #2015 - 2020-03-05] _Bri - Easy
 44. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Easy
 45. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Medium
 46. [V2 - #2103 - 2020-03-13] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V2 - #2174 - 2020-03-19] TreasuredHopes - Easy
 48. [V2 - #2201 - 2020-03-22] Yuki-Chan276 - Easy
 49. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Hard
 50. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Easy
 51. [V2 - #2293 - 2020-03-30] sassss - Easy
 52. [V2 - #2377 - 2020-04-05] isahbellah - Easy
 53. [V2 - #2457 - 2020-04-10] MrDucky1231 - Easy
 54. [V2 - #2460 - 2020-04-11] cornflakegod - Easy
 55. [V2 - #2474 - 2020-04-12] leapylee - Hard
 56. [V2 - #2562 - 2020-04-17] TahZin - Easy
 57. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Easy
 58. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Medium
 59. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 60. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Medium
 61. [V2 - #2942 - 2020-05-17] lostnyanko - Easy
 62. [V2 - #2975 - 2020-05-19] TheFlyingOrange - Medium
 63. [V2 - #3004 - 2020-05-22] indiwyn - Easy
 64. [V2 - #3009 - 2020-05-22] Yterbium - Hard
 65. [V2 - #3010 - 2020-05-22] Papa_Dragon - Easy
 66. [V2 - #3010 - 2020-05-22] Papa_Dragon - Medium
 67. [V2 - #3033 - 2020-05-24] Punkero - Hard
 68. [V2 - #3035 - 2020-05-24] Rellni944 - Easy
 69. [V2 - #3159 - 2020-05-31] mozgow - Easy
 70. [V2 - #3159 - 2020-05-31] mozgow - Medium
 71. [V2 - #3178 - 2020-05-31] ExperienceLD - Hard
 72. [V2 - #3261 - 2020-06-06] Ylienna - Hard
 73. [V2 - #3370 - 2020-06-16] devrat2012 - Easy
 74. [V2 - #3370 - 2020-06-16] devrat2012 - Medium
 75. [V2 - #3370 - 2020-06-16] devrat2012 - Hard
 76. [V2 - #3407 - 2020-06-20] Sakku-san - Easy
 77. [V2 - #3559 - 2020-07-02] RavenGenevore - Easy
 78. [V2 - #3678 - 2020-07-14] YayakoChii - Medium
 79. [V2 - #3786 - 2020-07-23] MetalFalcon - Easy
 80. [V2 - #3811 - 2020-07-24] animegeek4life - Easy
 81. [V2 - #3811 - 2020-07-24] animegeek4life - Medium
 82. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Easy
 83. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 84. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Medium
 85. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Easy
 86. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 87. [V2 - #4370 - 2020-09-02] Helvian494743 - Hard
 88. [V2 - #4535 - 2020-09-19] Imyreld - Easy
 89. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Easy
 90. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Medium
 91. [V2 - #4683 - 2020-09-30] SolidBlade - Medium
 92. [V2 - #4849 - 2020-10-14] KuriPuri - Medium
 93. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Medium
 94. [V2 - #4852 - 2020-10-14] OweynLupton - Hard
 95. [V2 - #4852 - 2020-10-14] OweynLupton - Easy
 96. [V2 - #4852 - 2020-10-14] OweynLupton - Medium
 97. [V2 - #4899 - 2020-10-19] Shuurei - Medium
 98. [V2 - #4899 - 2020-10-19] Shuurei - Hard
 99. [V2 - #5035 - 2020-10-30] Plaxsin - Easy
 100. [V2 - #5163 - 2020-11-08] Postergate - Hard
 101. [V2 - #5202 - 2020-11-11] RachelPanda - Hard
 102. [V2 - #5210 - 2020-11-12] dierubikdie - Hard
 103. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 104. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Easy
 105. [V2 - #5228 - 2020-11-13] trojangirl12 - Easy
 106. [V2 - #5245 - 2020-11-14] AngelHana - Hard
 107. [V2 - #5267 - 2020-11-15] Punkero - Easy
 108. [V2 - #5275 - 2020-11-15] PNR_13 - Medium
 109. [V2 - #5277 - 2020-11-15] ParsleyParsnips - Easy
 110. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Medium
 111. [V2 - #5336 - 2020-11-20] HDAsylum - Easy
 112. [V2 - #5460 - 2020-11-28] ownitlikeaboss - Easy
 113. [V2 - #5523 - 2020-12-01] MoonPhos - Medium
 114. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 115. [V2 - #5610 - 2020-12-08] Aelyriel - Easy
 116. [V2 - #5639 - 2020-12-11] MathValim - Medium
 117. [V2 - #5674 - 2020-12-13] dierubikdie - Medium
 118. [V2 - #5675 - 2020-12-14] Benti_ - Easy
 119. [V2 - #5689 - 2020-12-15] JillyStingray - Easy
 120. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 121. [V2 - #5902 - 2020-12-30] dixcloxure - Easy
 122. [V2 - #5902 - 2020-12-30] dixcloxure - Medium
 123. [V2 - #5902 - 2020-12-30] dixcloxure - Hard
 124. [V2 - #5965 - 2021-01-01] Nastusia - Easy
 125. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 126. [V2 - #6132 - 2021-01-14] symeon_a - Easy
 127. [V2 - #6302 - 2021-01-27] _anita - Medium
 128. [V2 - #6441 - 2021-02-05] sspookyboogie - Easy
 129. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Easy
 130. [V2 - #6508 - 2021-02-10] Yterbium - Easy
 131. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Easy
 132. [V2 - #6727 - 2021-02-27] I230 - Easy
 133. [V2 - #6953 - 2021-03-15] Mackamizzle - Easy
 134. [V2 - #6968 - 2021-03-17] LesLoue - Medium
 135. [V2 - #7099 - 2021-03-27] Timebomb420 - Easy
 136. [V2 - #7241 - 2021-04-04] _Bri - Hard
 137. [V2 - #7253 - 2021-04-05] Myelin_sr - Hard
 138. [V2 - #7260 - 2021-04-05] Lestat- - Hard
 139. [V2 - #7272 - 2021-04-06] DancingTaco - Medium
 140. [V2 - #7377 - 2021-04-14] yukitheduck - Easy
 141. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Hard
 142. [V2 - #7504 - 2021-04-24] ketsueki22 - Easy
 143. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 144. [V2 - #7609 - 2021-04-30] chaeinflwr - Easy
 145. [V2 - #7612 - 2021-04-30] kokusu - Easy
 146. [V2 - #7654 - 2021-05-03] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #7673 - 2021-05-04] Canaan - Easy
 148. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Medium
 149. [V2 - #7715 - 2021-05-09] miaxnder - Easy
 150. [V2 - #7750 - 2021-05-12] Cute_Monster - Easy
 151. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 152. [V2 - #7791 - 2021-05-16] Eleanora1315 - Easy
 153. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 154. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 155. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 - Medium
 156. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 157. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Medium
 158. [V2 - #8348 - 2021-06-26] acestrawbs - Medium
 159. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 160. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Easy
 161. [V2 - #8493 - 2021-07-02] TatsuMaki01 - Easy
 162. [V2 - #8565 - 2021-07-08] kerryelc - Easy
 163. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Easy
 164. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Medium
 165. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Hard
 166. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 167. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Hard
 168. [V2 - #8671 - 2021-07-16] Kristiwazhere - Medium
 169. [V2 - #8782 - 2021-07-26] MadClaw1138 - Easy
 170. [V2 - #9064 - 2021-08-19] Kinaiii - Easy
 171. [V2 - #9092 - 2021-08-21] Helvian494743 - Easy
 172. [V2 - #9338 - 2021-09-07] MegaManBK7 - Easy
 173. [V2 - #9510 - 2021-09-22] Mikaytama13 - Easy
 174. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 175. [V2 - #9586 - 2021-09-29] Yorokobi50 - Easy
 176. [V2 - #9787 - 2021-10-15] LyriaLegende - Easy
 177. [V2 - #9844 - 2021-10-21] NaineLIEz - Hard
 178. [V2 - #9986 - 2021-11-02] Legends_of_anime - Easy
 179. [V3 - #33 - 2021-11-06] TheOGDorkLord - Easy
 180. [V3 - #235 - 2021-11-29] GuruguruJV - Easy
 181. [V3 - #324 - 2021-12-07] n6ah - Medium
 182. [V3 - #364 - 2021-12-11] windyscar - Medium
 183. [V3 - #369 - 2021-12-12] simplycarissa - Easy
 184. [V3 - #370 - 2021-12-12] lagom - Easy
 185. [V3 - #393 - 2021-12-14] trojangirl12 - Medium
 186. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 187. [V3 - #542 - 2021-12-27] Rello21 - Easy
 188. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 189. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Easy
 190. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Medium
 191. [V3 - #718 - 2022-01-06] WarthCH - Easy
 192. [V3 - #820 - 2022-01-15] LukaThe12th - Easy
 193. [V3 - #837 - 2022-01-17] Kristiwazhere - Easy
 194. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Easy
 195. [V3 - #863 - 2022-01-20] JTtheLlama - Hard
 196. [V3 - #880 - 2022-01-21] Yvsmeg - Easy
 197. [V3 - #885 - 2022-01-21] iridi - Easy
 198. [V3 - #905 - 2022-01-23] Yuri-san - Easy
 199. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Hard
 200. [V3 - #953 - 2022-01-29] Swoopy-Bunny - Easy
 201. [V3 - #961 - 2022-01-29] AatihoNora - Easy
 202. [V3 - #1068 - 2022-02-03] xiledx - Easy
 203. [V3 - #1214 - 2022-02-18] goncix3000 - Hard
 204. [V3 - #1271 - 2022-02-22] CukieMunster - Easy
 205. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 206. [V3 - #1349 - 2022-02-27] Tsukaji - Easy
 207. [V3 - #1460 - 2022-03-07] Tonic_ - Hard
 208. [V3 - #1476 - 2022-03-08] lilberry - Easy
 209. [V3 - #1505 - 2022-03-12] toldurm - Easy
 210. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Easy
 211. [V3 - #1510 - 2022-03-12] Elineru - Medium
 212. [V3 - #1524 - 2022-03-13] crazybob1215 - Easy
 213. [V3 - #1535 - 2022-03-15] monkey3281 - Easy
 214. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Easy
 215. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Medium
 216. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Hard
 217. [V3 - #1995 - 2022-04-24] KatjieKat - Easy
 218. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 219. [V3 - #2207 - 2022-05-11] FeezyWheezy - Easy
 220. [V3 - #2328 - 2022-05-25] Lokhlass - Hard
 221. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 222. [V3 - #2501 - 2022-06-08] RorschachMask - Easy
 223. [V3 - #2521 - 2022-06-09] SecretPresident - Hard
 224. [V3 - #2537 - 2022-06-11] -shad- - Easy
 225. [V3 - #2787 - 2022-07-01] Jentheworld - Easy
 226. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton - Mastered
 227. [V3 - #2867 - 2022-07-09] Rivka44 - Hard
 228. [V3 - #2906 - 2022-07-15] lainwood - Easy
 229. [V3 - #3027 - 2022-07-27] Bunille - Medium
 230. [V3 - #3065 - 2022-07-29] MegaManBK7 - Medium
 231. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten - Hard
 232. [V3 - #3196 - 2022-08-11] dierubikdie - Easy
 233. [V3 - #3496 - 2022-09-14] blurubberlizard - Easy
 234. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 - Easy
 235. [V3 - #3527 - 2022-09-19] symeon_a - Medium
 236. [V3 - #3561 - 2022-09-24] Ariies_ - Easy
 237. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure - Easy
 238. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure - Medium
 239. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure - Hard
 240. [V3 - #3758 - 2022-10-10] myuniquename - Easy
 241. [V3 - #3764 - 2022-10-12] ferrepls - Hard
 242. [V3 - #3812 - 2022-10-17] Karinara - Medium
 243. [V3 - #3946 - 2022-10-31] jaeo_k - Easy
 244. [V3 - #3947 - 2022-10-31] Jeon_Asuna - Easy
 245. [V3 - #4033 - 2022-11-10] ferrepls - Easy
 246. [V3 - #4080 - 2022-11-17] yummus - Easy
 247. [V3 - #4165 - 2022-11-25] xCrazee - Medium
 248. [V3 - #4205 - 2022-11-29] _Alive_ - Easy
 249. [V3 - #4342 - 2022-12-12] Jaikeis - Easy
 250. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 251. [V3 - #4362 - 2022-12-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 252. [V3 - #4644 - 2023-01-06] SheyCroix - Medium (upgraded from Easy)
 253. [V3 - #4646 - 2023-01-06] rubedesu - Easy
 254. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 255. [V3 - #4824 - 2023-01-21] Yterbium - Medium (upgraded from Easy)
 256. [V3 - #4863 - 2023-01-24] Sam565 - Easy
 257. [V3 - #5089 - 2023-02-06] Malin28 - Easy
 258. [V3 - #5148 - 2023-02-12] Papa_Dragon - Hard
 259. [V3 - #5222 - 2023-02-20] hostilegif - Easy
 260. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 261. [V3 - #5259 - 2023-02-23] ScarletCelestial - Hard
 262. [V3 - #5354 - 2023-03-02] UglyGoose - Easy
 263. [V3 - #5392 - 2023-03-06] ohpishhposh - Easy
 264. [V3 - #5461 - 2023-03-13] gemochi - Easy
 265. [V3 - #5484 - 2023-03-16] Yvsmeg - Medium
 266. [V3 - #5546 - 2023-03-23] mxtape - Easy
 267. [V3 - #5574 - 2023-03-25] xNyan - Easy
 268. [V3 - #5793 - 2023-04-15] AatihoNora - Medium
 269. [V3 - #5873 - 2023-04-23] tracy920 - Easy
 270. [V3 - #6345 - 2023-06-17] Szrebi - Hard
 271. [V3 - #6380 - 2023-06-21] blurubberlizard - Medium
 272. [V3 - #6428 - 2023-06-26] Talha17Sama - Easy
 273. [V3 - #6573 - 2023-07-07] is_peque - Easy
 274. [V3 - #6633 - 2023-07-14] hoshi4 - Easy
 275. [V3 - #6633 - 2023-07-14] hoshi4 - Hard
 276. [V3 - #6768 - 2023-07-25] yvory - Easy
 277. [V3 - #6824 - 2023-07-30] chalko3 - Easy
 278. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 279. [V3 - #6966 - 2023-08-13] myuniquename - Medium (upgraded from Easy)
 280. [V3 - #6988 - 2023-08-16] BrianaBird - Easy
 281. [V3 - #6988 - 2023-08-16] BrianaBird - Medium
 282. [V3 - #6990 - 2023-08-16] BrianaBird - Easy
 283. [V3 - #6990 - 2023-08-16] BrianaBird - Medium
 284. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Easy
 285. [V3 - #7184 - 2023-09-11] MissCactus - Easy
 286. [V3 - #7222 - 2023-09-17] HimeCrycho - Hard
 287. [V3 - #7342 - 2023-10-02] Reisho-Teki - Hard
 288. [V3 - #7342 - 2023-10-02] Reisho-Teki - Easy
 289. [V3 - #7357 - 2023-10-03] Succhan - Easy
 290. [V3 - #7395 - 2023-10-10] lostnyanko - Hard
 291. [V3 - #7426 - 2023-10-14] Yoko_k - Hard
 292. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Easy
 293. [V3 - #7549 - 2023-10-30] jho0on_ - Easy
 294. [V3 - #7549 - 2023-10-30] jho0on_ - Medium
 295. [V3 - #7638 - 2023-11-08] AtheistArray - Easy
 296. [V3 - #7671 - 2023-11-12] Twintail_Daemon - Hard
 297. [V3 - #7793 - 2023-11-27] Ichihara_Kouta - Easy
 298. [V3 - #7795 - 2023-11-27] myuniquename - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Mastered : 77 items
 1. 3-gatsu no Lion
 2. 3-gatsu no Lion 2nd Season
 3. Aria the Origination
 4. Baccano!
 5. Chihayafuru
 6. Cowboy Bebop
 7. Cross Game
 8. Dennou Coil
 9. Eve no Jikan
 10. FLCL
 11. Fullmetal Alchemist: Brotherhood
 12. Gankutsuou
 13. Ginga Eiyuu Densetsu
 14. Great Teacher Onizuka
 15. Hachimitsu to Clover
 16. Hachimitsu to Clover II
 17. Haibane Renmei
 18. Hajime no Ippo
 19. Hunter x Hunter (2011)
 20. JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai
 21. Juuni Kokuki
 22. Kaguya-hime no Monogatari
 23. Kaiba
 24. Kemono no Souja Erin
 25. Kenpuu Denki Berserk
 26. Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie
 27. Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou
 28. Kidou Senshi Gundam Thunderbolt
 29. Kino no Tabi: The Beautiful World
 30. Koukaku Kidoutai
 31. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex
 32. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG
 33. Mimi wo Sumaseba
 34. Mononoke
 35. Mononoke Hime
 36. Monster
 37. Mousou Dairinin
 38. Mushishi
 39. Mushishi Zoku Shou
 40. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 41. Nana
 42. Natsume Yuujinchou Shi
 43. NHK ni Youkoso!
 44. Nodame Cantabile
 45. Omoide Poroporo
 46. Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa
 47. Perfect Blue
 48. Ping Pong the Animation
 49. Planetes
 50. Princess Tutu
 51. Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuioku-hen
 52. Samurai Champloo
 53. Saraiya Goyou
 54. Sayonara Zetsubou Sensei
 55. Seikai no Monshou
 56. Seirei no Moribito
 57. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 58. Sennen Joyuu
 59. Serial Experiments Lain
 60. Shinseiki Evangelion
 61. Shinsekai yori
 62. Shirobako
 63. Shoujo Kakumei Utena
 64. Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
 65. Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen
 66. Tengen Toppa Gurren Lagann
 67. Tenshi no Tamago
 68. Texhnolyze
 69. Top wo Nerae! Gunbuster
 70. Tsumiki no Ie
 71. Uchouten Kazoku
 72. Usagi Drop
 73. Versailles no Bara
 74. Vinland Saga
 75. Yojouhan Shinwa Taikei
 76. Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome
 77. Zoku Natsume Yuujinchou

Participation

Run #1

General

Easy

Medium

Hard

Mastered

Miscellaneous Critics and Connoisseurs

Created on : 2018-03-09

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
10 items to complete
170 Turnins
66 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
20 items to complete
70 Turnins
39 Validated Turnins
Hard
3.75 Point(s)
30 items to complete
53 Turnins
27 Validated Turnins
Mastered
2.25 Point(s)
77 items to complete
5 Turnins
4 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • Ongoing anime are allowed for this challenge, provided you are up to date on them (as "Currently Watching", "On Hold" or "Dropped").
 • All anime used for this challenge must adhere to the Connoisseurs theme. Sources : [MAL club]
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.