Challenge : Critics and Connoisseurs

 1. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Medium
 2. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Hard
 3. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Mastered
 4. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Medium
 6. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Hard
 7. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Mastered
 8. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 - Easy
 9. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Medium
 10. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Hard
 11. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Mastered
 12. [V2 - #620 - 2019-10-28] Jhiday - Easy
 13. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Easy
 14. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Medium
 15. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Hard
 16. [V2 - #1303 - 2020-01-02] BlueCeviche - Mastered
 17. [V2 - #1410 - 2020-01-13] SheyCroix - Easy
 18. [V2 - #1410 - 2020-01-13] SheyCroix - Hard
 19. [V2 - #1413 - 2020-01-14] Rage_Beat06 - Medium
 20. [V2 - #1414 - 2020-01-14] Imyreld - Medium
 21. [V2 - #1414 - 2020-01-14] Imyreld - Hard
 22. [V2 - #1421 - 2020-01-14] toxif - Easy
 23. [V2 - #1416 - 2020-01-15] ScarletCelestial - Easy
 24. [V2 - #1416 - 2020-01-15] ScarletCelestial - Medium
 25. [V2 - #1425 - 2020-01-15] Doougii - Easy
 26. [V2 - #1469 - 2020-01-19] Bern_stein - Easy
 27. [V2 - #1469 - 2020-01-19] Bern_stein - Medium
 28. [V2 - #1472 - 2020-01-20] OfDeathandLove - Hard
 29. [V2 - #1482 - 2020-01-21] Zenit - Easy
 30. [V2 - #1482 - 2020-01-21] Zenit - Medium
 31. [V2 - #1482 - 2020-01-21] Zenit - Hard
 32. [V2 - #1555 - 2020-01-27] lostnyanko - Medium
 33. [V2 - #1699 - 2020-02-07] SunflowerDaisho - Medium
 34. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Medium
 35. [V2 - #1718 - 2020-02-09] YayakoChii - Easy
 36. [V2 - #1737 - 2020-02-11] TheFlyingOrange - Easy
 37. [V2 - #1754 - 2020-02-13] Aur0ra - Easy
 38. [V2 - #1754 - 2020-02-13] Aur0ra - Medium
 39. [V2 - #1782 - 2020-02-14] KuriPuri - Easy
 40. [V2 - #1867 - 2020-02-24] Boyscout31 - Hard
 41. [V2 - #1907 - 2020-02-27] ShockZz - Easy
 42. [V2 - #1915 - 2020-02-27] Schlopsi - Easy
 43. [V2 - #2015 - 2020-03-05] _Bri - Easy
 44. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Easy
 45. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Medium
 46. [V2 - #2103 - 2020-03-13] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V2 - #2174 - 2020-03-19] TreasuredHopes - Easy
 48. [V2 - #2201 - 2020-03-22] Yuki-Chan276 - Easy
 49. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Hard
 50. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Easy
 51. [V2 - #2293 - 2020-03-30] sassss - Easy
 52. [V2 - #2377 - 2020-04-05] isahbellah - Easy
 53. [V2 - #2457 - 2020-04-10] MrDucky1231 - Easy
 54. [V2 - #2460 - 2020-04-11] cornflakegod - Easy
 55. [V2 - #2474 - 2020-04-12] leapylee - Hard
 56. [V2 - #2562 - 2020-04-17] TahZin - Easy
 57. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Easy
 58. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Medium
 59. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 60. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Medium
 61. [V2 - #2942 - 2020-05-17] lostnyanko - Easy
 62. [V2 - #2975 - 2020-05-19] TheFlyingOrange - Medium
 63. [V2 - #3004 - 2020-05-22] indiwyn - Easy
 64. [V2 - #3009 - 2020-05-22] Yterbium - Hard
 65. [V2 - #3010 - 2020-05-22] Papa_Dragon - Easy
 66. [V2 - #3010 - 2020-05-22] Papa_Dragon - Medium
 67. [V2 - #3033 - 2020-05-24] Punkero - Hard
 68. [V2 - #3035 - 2020-05-24] Rellni944 - Easy
 69. [V2 - #3159 - 2020-05-31] mozgow - Easy
 70. [V2 - #3159 - 2020-05-31] mozgow - Medium
 71. [V2 - #3178 - 2020-05-31] ExperienceLD - Hard
 72. [V2 - #3261 - 2020-06-06] Ylienna - Hard
 73. [V2 - #3370 - 2020-06-16] devrat2012 - Easy
 74. [V2 - #3370 - 2020-06-16] devrat2012 - Medium
 75. [V2 - #3370 - 2020-06-16] devrat2012 - Hard
 76. [V2 - #3407 - 2020-06-20] Sakku-san - Easy
 77. [V2 - #3559 - 2020-07-02] HardestPig - Easy
 78. [V2 - #3678 - 2020-07-14] YayakoChii - Medium
 79. [V2 - #3786 - 2020-07-23] MetalFalcon - Easy
 80. [V2 - #3811 - 2020-07-24] animegeek4life - Easy
 81. [V2 - #3811 - 2020-07-24] animegeek4life - Medium
 82. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Easy
 83. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 84. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Medium
 85. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Easy
 86. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 87. [V2 - #4370 - 2020-09-02] Helvian494743 - Hard
 88. [V2 - #4535 - 2020-09-19] Imyreld - Easy
 89. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Easy
 90. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Medium
 91. [V2 - #4683 - 2020-09-30] SolidBlade - Medium
 92. [V2 - #4849 - 2020-10-14] KuriPuri - Medium
 93. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Medium
 94. [V2 - #4852 - 2020-10-14] OweynLupton - Hard
 95. [V2 - #4852 - 2020-10-14] OweynLupton - Easy
 96. [V2 - #4852 - 2020-10-14] OweynLupton - Medium
 97. [V2 - #4899 - 2020-10-19] Shuurei - Medium
 98. [V2 - #4899 - 2020-10-19] Shuurei - Hard
 99. [V2 - #5035 - 2020-10-30] Plaxsin - Easy
 100. [V2 - #5163 - 2020-11-08] Postergate - Hard
 101. [V2 - #5202 - 2020-11-11] RachelPanda - Hard
 102. [V2 - #5210 - 2020-11-12] dierubikdie - Hard
 103. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 104. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Easy
 105. [V2 - #5228 - 2020-11-13] trojangirl12 - Easy
 106. [V2 - #5245 - 2020-11-14] AngelHana - Hard
 107. [V2 - #5267 - 2020-11-15] Punkero - Easy
 108. [V2 - #5275 - 2020-11-15] PNR_13 - Medium
 109. [V2 - #5277 - 2020-11-15] ParsleyParsnips - Easy
 110. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Medium
 111. [V2 - #5336 - 2020-11-20] HDAsylum - Easy
 112. [V2 - #5460 - 2020-11-28] ownitlikeaboss - Easy
 113. [V2 - #5523 - 2020-12-01] MoonPhos - Medium
 114. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 115. [V2 - #5610 - 2020-12-08] Aelyriel - Easy
 116. [V2 - #5639 - 2020-12-11] MathValim - Medium
 117. [V2 - #5674 - 2020-12-13] dierubikdie - Medium
 118. [V2 - #5675 - 2020-12-14] Benti_ - Easy
 119. [V2 - #5689 - 2020-12-15] JillyStingray - Easy
 120. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 121. [V2 - #5902 - 2020-12-30] dixcloxure - Easy
 122. [V2 - #5902 - 2020-12-30] dixcloxure - Medium
 123. [V2 - #5902 - 2020-12-30] dixcloxure - Hard
 124. [V2 - #5965 - 2021-01-01] Nastusia - Easy
 125. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 126. [V2 - #6132 - 2021-01-14] symeon_a - Easy
 127. [V2 - #6302 - 2021-01-27] _anita - Medium
 128. [V2 - #6441 - 2021-02-05] sspookyboogie - Easy
 129. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Easy
 130. [V2 - #6508 - 2021-02-10] Yterbium - Easy
 131. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Easy
 132. [V2 - #6727 - 2021-02-27] I230 - Easy
 133. [V2 - #6953 - 2021-03-15] Mackamizzle - Easy
 134. [V2 - #6968 - 2021-03-17] LesLoue - Medium
 135. [V2 - #7099 - 2021-03-27] Timebomb420 - Easy
 136. [V2 - #7241 - 2021-04-04] _Bri - Hard
 137. [V2 - #7253 - 2021-04-05] Myelin_sr - Hard
 138. [V2 - #7260 - 2021-04-05] Lestat- - Hard
 139. [V2 - #7272 - 2021-04-06] DancingTaco - Medium
 140. [V2 - #7377 - 2021-04-14] yukitheduck - Easy
 141. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Hard
 142. [V2 - #7504 - 2021-04-24] ketsueki22 - Easy
 143. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 144. [V2 - #7609 - 2021-04-30] chaeinflwr - Easy
 145. [V2 - #7612 - 2021-04-30] kokusu - Easy
 146. [V2 - #7654 - 2021-05-03] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #7673 - 2021-05-04] Canaan - Easy
 148. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Medium
 149. [V2 - #7715 - 2021-05-09] miaxnder - Easy
 150. [V2 - #7750 - 2021-05-12] Cute_Monster - Easy
 151. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 152. [V2 - #7791 - 2021-05-16] Eleanora1315 - Easy
 153. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 154. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 155. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 - Medium
 156. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 157. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Medium
 158. [V2 - #8348 - 2021-06-26] acestrawbs - Medium
 159. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 160. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Easy
 161. [V2 - #8493 - 2021-07-02] TatsuMaki01 - Easy
 162. [V2 - #8565 - 2021-07-08] kerryelc - Easy
 163. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Easy
 164. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Medium
 165. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Hard
 166. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 167. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Hard
 168. [V2 - #8671 - 2021-07-16] Kristiwazhere - Medium
 169. [V2 - #8782 - 2021-07-26] MadClaw1138 - Easy
 170. [V2 - #9064 - 2021-08-19] Kinaiii - Easy
 171. [V2 - #9092 - 2021-08-21] Helvian494743 - Easy
 172. [V2 - #9338 - 2021-09-07] MegaManBK7 - Easy
 173. [V2 - #9510 - 2021-09-22] Mikaytama13 - Easy
 174. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 175. [V2 - #9553 - 2021-09-26] KuraikoDesu - Medium
 176. [V2 - #9586 - 2021-09-29] Yorokobi50 - Easy
 177. [V2 - #9787 - 2021-10-15] LyriaLegende - Easy
 178. [V2 - #9844 - 2021-10-21] NaineLIEz - Hard
 179. [V2 - #9986 - 2021-11-02] Legends_of_anime - Easy
 180. [V3 - #33 - 2021-11-06] TheOGDorkLord - Easy
 181. [V3 - #235 - 2021-11-29] GuruguruJV - Easy
 182. [V3 - #324 - 2021-12-07] n6ah - Medium
 183. [V3 - #364 - 2021-12-11] windyscar - Medium
 184. [V3 - #369 - 2021-12-12] simplycarissa - Easy
 185. [V3 - #370 - 2021-12-12] lagom - Easy
 186. [V3 - #393 - 2021-12-14] trojangirl12 - Medium
 187. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 188. [V3 - #542 - 2021-12-27] Rello21 - Easy
 189. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 190. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Easy
 191. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Medium
 192. [V3 - #717 - 2022-01-06] Weatherman2 - Easy
 193. [V3 - #717 - 2022-01-06] Weatherman2 - Medium
 194. [V3 - #718 - 2022-01-06] WarthCH - Easy
 195. [V3 - #820 - 2022-01-15] LukaThe12th - Easy
 196. [V3 - #837 - 2022-01-17] Kristiwazhere - Easy
 197. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Easy
 198. [V3 - #863 - 2022-01-20] JTtheLlama - Hard
 199. [V3 - #880 - 2022-01-21] Yvsmeg - Easy
 200. [V3 - #885 - 2022-01-21] iridi - Easy
 201. [V3 - #905 - 2022-01-23] Yuri-san - Easy
 202. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Hard
 203. [V3 - #953 - 2022-01-29] Swoopy-Bunny - Easy
 204. [V3 - #961 - 2022-01-29] AatihoNora - Easy
 205. [V3 - #1068 - 2022-02-03] xiledx - Easy
 206. [V3 - #1169 - 2022-02-14] McFreezy - Easy
 207. [V3 - #1214 - 2022-02-18] goncix3000 - Hard
 208. [V3 - #1271 - 2022-02-22] CukieMunster - Easy
 209. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 210. [V3 - #1349 - 2022-02-27] Tsukaji - Easy
 211. [V3 - #1460 - 2022-03-07] Tonic_ - Hard
 212. [V3 - #1476 - 2022-03-08] lilberry - Easy
 213. [V3 - #1505 - 2022-03-12] toldurm - Easy
 214. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Easy
 215. [V3 - #1510 - 2022-03-12] Elineru - Medium
 216. [V3 - #1524 - 2022-03-13] crazybob1215 - Easy
 217. [V3 - #1535 - 2022-03-15] monkey3281 - Easy
 218. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Easy
 219. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Medium
 220. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Hard
 221. [V3 - #1995 - 2022-04-24] KatjieKat - Easy
 222. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 223. [V3 - #2207 - 2022-05-11] FeezyWheezy - Easy
 224. [V3 - #2328 - 2022-05-25] Lokhlass - Hard
 225. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 226. [V3 - #2476 - 2022-06-05] McFreezy - Medium
 227. [V3 - #2501 - 2022-06-08] RorschachMask - Easy
 228. [V3 - #2521 - 2022-06-09] SecretPresident - Hard
 229. [V3 - #2537 - 2022-06-11] -shad- - Easy
 230. [V3 - #2787 - 2022-07-01] Jentheworld - Easy
 231. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton - Mastered
 232. [V3 - #2867 - 2022-07-09] Rivka44 - Hard
 233. [V3 - #2906 - 2022-07-15] lainwood - Easy
 234. [V3 - #3027 - 2022-07-27] Bunille - Medium
 235. [V3 - #3065 - 2022-07-29] MegaManBK7 - Medium
 236. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten - Hard
 237. [V3 - #3196 - 2022-08-11] dierubikdie - Easy
 238. [V3 - #3496 - 2022-09-14] blurubberlizard - Easy
 239. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 - Easy
 240. [V3 - #3527 - 2022-09-19] symeon_a - Medium
 241. [V3 - #3561 - 2022-09-24] Ariies_ - Easy
 242. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure - Easy
 243. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure - Medium
 244. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure - Hard
 245. [V3 - #3758 - 2022-10-10] myuniquename - Easy
 246. [V3 - #3764 - 2022-10-12] ferrepls - Hard
 247. [V3 - #3812 - 2022-10-17] Karinara - Medium
 248. [V3 - #3946 - 2022-10-31] jaeo_k - Easy
 249. [V3 - #3947 - 2022-10-31] Jeon_Asuna - Easy
 250. [V3 - #4033 - 2022-11-10] ferrepls - Easy
 251. [V3 - #4080 - 2022-11-17] yummus - Easy
 252. [V3 - #4165 - 2022-11-25] xCrazee - Medium
 253. [V3 - #4205 - 2022-11-29] _Alive_ - Easy
 254. [V3 - #4342 - 2022-12-12] Jaikeis - Easy
 255. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 256. [V3 - #4362 - 2022-12-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 257. [V3 - #4644 - 2023-01-06] SheyCroix - Medium (upgraded from Easy)
 258. [V3 - #4646 - 2023-01-06] rubiadesiempre - Easy
 259. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 260. [V3 - #4824 - 2023-01-21] Yterbium - Medium (upgraded from Easy)
 261. [V3 - #4863 - 2023-01-24] Sam565 - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Mastered : 77 items
 1. Versailles no Bara
 2. Tenshi no Tamago
 3. Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa
 4. Ginga Eiyuu Densetsu
 5. Top wo Nerae! Gunbuster
 6. Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou
 7. Omoide Poroporo
 8. Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie
 9. Mimi wo Sumaseba
 10. Neon Genesis Evangelion
 11. Koukaku Kidoutai
 12. Shoujo Kakumei Utena
 13. Mononoke Hime
 14. Kenpuu Denki Berserk
 15. Perfect Blue
 16. Cowboy Bebop
 17. Serial Experiments Lain
 18. Seikai no Monshou
 19. Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuioku-hen
 20. Great Teacher Onizuka
 21. FLCL
 22. Hajime no Ippo
 23. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 24. Juuni Kokuki
 25. Princess Tutu
 26. Sennen Joyuu
 27. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex
 28. Haibane Renmei
 29. Kino no Tabi: The Beautiful World
 30. Texhnolyze
 31. Planetes
 32. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG
 33. Mousou Dairinin
 34. Monster
 35. Samurai Champloo
 36. Gankutsuou
 37. Hachimitsu to Clover
 38. Mushishi
 39. Nana
 40. Hachimitsu to Clover II
 41. NHK ni Youkoso!
 42. Nodame Cantabile
 43. Tengen Toppa Gurren Lagann
 44. Seirei no Moribito
 45. Dennou Coil
 46. Sayonara Zetsubou Sensei
 47. Mononoke
 48. Baccano!
 49. Aria the Origination
 50. Kaiba
 51. Tsumiki no Ie
 52. Eve no Jikan
 53. Zoku Natsume Yuujinchou
 54. Kemono no Souja Erin
 55. Fullmetal Alchemist: Brotherhood
 56. Cross Game
 57. Saraiya Goyou
 58. Yojouhan Shinwa Taikei
 59. Usagi Drop
 60. Hunter x Hunter (2011)
 61. Chihayafuru
 62. Natsume Yuujinchou Shi
 63. Shinsekai yori
 64. Uchouten Kazoku
 65. Kaguya-hime no Monogatari
 66. Mushishi Zoku Shou
 67. Ping Pong the Animation
 68. Shirobako
 69. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 70. Kidou Senshi Gundam Thunderbolt
 71. Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
 72. JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai
 73. 3-gatsu no Lion
 74. Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen
 75. Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome
 76. 3-gatsu no Lion 2nd Season
 77. Vinland Saga

Participation

Run #1

General

Easy

Medium

Hard

Mastered

Category : Miscellaneous

Thread : MAL forum

Created on : 2018-03-09

Number of Turn-ins : 261 (137 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 10 items] : 146 completed (88 not validated yet)
 • Medium [2.5pt - 20 items] : 66 completed (30 not validated yet)
 • Hard [3.75pt - 30 items] : 44 completed (18 not validated yet)
 • Mastered [2.25pt - 77 items] : 5 completed (1 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • Ongoing anime are allowed for this challenge, provided you are up to date on them (as "Currently Watching", "On Hold" or "Dropped").
 • All anime used for this challenge must adhere to the Connoisseurs theme. Sources : [MAL club]
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.