Challenge : Episodic

 1. [V1 - #1332 - 2016-09-28] renzoushi - Easy
 2. [V1 - #1616 - 2016-10-18] Punkero - Easy
 3. [V1 - #2136 - 2016-12-08] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #2187 - 2016-12-13] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #2201 - 2016-12-14] Jhiday - Easy
 6. [V1 - #2385 - 2016-12-30] renzoushi - Hard (upgraded from Easy)
 7. [V1 - #2559 - 2017-01-11] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #2876 - 2017-02-07] renzoushi - Conquered (upgraded from Hard)
 9. [V1 - #3136 - 2017-02-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 10. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Easy
 11. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Medium
 12. [V1 - #3415 - 2017-03-27] Ventris - Conquered
 13. [V1 - #3573 - 2017-04-08] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 14. [V1 - #4041 - 2017-05-23] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 15. [V1 - #4209 - 2017-06-07] Punkero - Conquered (upgraded from Hard)
 16. [V1 - #4320 - 2017-06-21] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #4373 - 2017-06-27] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4401 - 2017-06-29] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 19. [V1 - #4468 - 2017-07-05] renzoushi - Hard
 20. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 21. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #4665 - 2017-08-02] SheyCroix - Medium
 23. [V1 - #4795 - 2017-08-22] Punkero - Easy
 24. [V1 - #4808 - 2017-08-23] TheMaxPhoenix - Easy
 25. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 26. [V1 - #4838 - 2017-08-27] Vanadis - Conquered
 27. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Conquered
 28. [V1 - #5061 - 2017-09-23] SunflowerDaisho - Easy
 29. [V1 - #5193 - 2017-10-09] TahZin - Easy
 30. [V1 - #5232 - 2017-10-15] Imyreld - Medium
 31. [V1 - #5351 - 2017-10-28] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 32. [V1 - #5445 - 2017-11-05] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Conquered
 34. [V1 - #5771 - 2017-12-22] AngelShiva - Medium
 35. [V1 - #5778 - 2017-12-23] NaineLIEz - Conquered
 36. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld - Hard
 38. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 39. [V1 - #6236 - 2018-02-05] Imyreld x2 - Easy
 40. [V1 - #6260 - 2018-02-09] Wyvern22 - Medium
 41. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 - Easy
 42. [V1 - #6642 - 2018-03-24] AngelShiva - Easy
 43. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 44. [V1 - #6894 - 2018-04-19] Wyvern22 x2 - Conquered
 45. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Medium
 47. [V1 - #7252 - 2018-08-10] abystoma2 - Easy
 48. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld x2 - Hard
 49. [V1 - #7504 - 2018-09-13] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Conquered
 51. [V1 - #7672 - 2018-10-01] Wyvern22 x2 - Easy
 52. [V1 - #7852 - 2018-10-26] JayArcher - Easy
 53. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Medium)
 54. [V1 - #8222 - 2018-12-19] Imyreld - Conquered
 55. [V1 - #8277 - 2018-12-26] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 57. [V1 - #8439 - 2019-01-13] animegeek4life - Easy
 58. [V1 - #8513 - 2019-01-23] YayakoChii - Easy
 59. [V1 - #8934 - 2019-03-08] Imyreld x2 - Conquered
 60. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Easy
 61. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Medium
 62. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Hard
 63. [V1 - #9402 - 2019-04-30] Zilluminate - Easy
 64. [V1 - #9763 - 2019-06-26] Punkero - Hard
 65. [V1 - #9847 - 2019-07-06] ownitlikeaboss - Medium
 66. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Easy
 67. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Medium
 68. [V1 - #10101 - 2019-08-16] Papa_Dragon - Hard
 69. [V2 - #124 - 2019-09-02] kallah - Conquered
 70. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Medium
 71. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Hard
 72. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered (upgraded from Hard)
 73. [V2 - #340 - 2019-09-27] Gwathgor - Hard
 74. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Easy
 75. [V2 - #854 - 2019-11-21] ShockZz - Easy
 76. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Conquered
 77. [V2 - #919 - 2019-11-27] kallah - Hard
 78. [V2 - #1234 - 2019-12-30] sassss - Easy
 79. [V2 - #1764 - 2020-02-13] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #1851 - 2020-02-21] Netbug - Easy
 81. [V2 - #2178 - 2020-03-20] SunnytheBearr - Easy
 82. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Medium
 83. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Hard
 84. [V2 - #2697 - 2020-04-27] Bunille - Easy
 85. [V2 - #2736 - 2020-04-29] _Bri - Easy
 86. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Easy
 87. [V2 - #2860 - 2020-05-09] ScarletCelestial - Medium
 88. [V2 - #3354 - 2020-06-14] Rellni944 - Easy
 89. [V2 - #3733 - 2020-07-18] DeadlyRaven - Easy
 90. [V2 - #3881 - 2020-07-29] Gwathgor - Easy
 91. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 92. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 93. [V2 - #4013 - 2020-08-06] TheFlyingOrange - Easy
 94. [V2 - #4061 - 2020-08-10] KuriPuri - Easy
 95. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Conquered
 96. [V2 - #4162 - 2020-08-20] Bern_stein - Easy
 97. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Easy
 98. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 99. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri - Medium
 100. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 101. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Hard
 102. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 103. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Conquered
 104. [V2 - #5560 - 2020-12-04] MetalFalcon - Easy
 105. [V2 - #5698 - 2020-12-15] Aur0ra - Easy
 106. [V2 - #5702 - 2020-12-15] OweynLupton - Easy
 107. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 108. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Easy
 109. [V2 - #6266 - 2021-01-24] miaxnder - Easy
 110. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Easy
 111. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Medium
 112. [V2 - #6618 - 2021-02-18] hinagatari - Easy
 113. [V2 - #6686 - 2021-02-24] Zenit - Medium
 114. [V2 - #6765 - 2021-02-28] trojangirl12 - Easy
 115. [V2 - #6939 - 2021-03-14] tbeans10 - Hard
 116. [V2 - #6952 - 2021-03-15] Yterbium - Conquered
 117. [V2 - #7011 - 2021-03-20] Sakku-san - Easy
 118. [V2 - #7044 - 2021-03-23] Eleanora1315 - Easy
 119. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Medium
 120. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Easy
 121. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Hard
 122. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday - Easy
 123. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 124. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Medium
 125. [V2 - #7160 - 2021-03-30] MetalFalcon - Medium
 126. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 127. [V2 - #7281 - 2021-04-06] SolidBlade - Easy
 128. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri - Conquered
 129. [V2 - #7321 - 2021-04-10] superherowarrior - Easy
 130. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Easy
 131. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Hard
 132. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Conquered
 133. [V2 - #7383 - 2021-04-14] Mackamizzle - Medium
 134. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko - Medium
 135. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Conquered
 136. [V2 - #7523 - 2021-04-25] HDAsylum - Easy
 137. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Easy
 138. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 139. [V2 - #7698 - 2021-05-07] OweynLupton - Medium
 140. [V2 - #7716 - 2021-05-09] ScarletCelestial - Hard
 141. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Conquered
 142. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Easy
 143. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Easy
 144. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Conquered
 145. [V2 - #7909 - 2021-05-25] AutumnBug - Easy
 146. [V2 - #8139 - 2021-06-09] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #8184 - 2021-06-12] KuriPuri - Medium
 148. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 149. [V2 - #8301 - 2021-06-22] _Bri - Hard
 150. [V2 - #8319 - 2021-06-24] dierubikdie - Conquered
 151. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 152. [V2 - #8821 - 2021-07-29] Shuurei - Medium
 153. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 154. [V2 - #9086 - 2021-08-20] Rellni944 - Conquered (upgraded from Hard)
 155. [V2 - #9094 - 2021-08-21] I230 - Easy
 156. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit - Easy
 157. [V2 - #9497 - 2021-09-21] TheFlyingOrange - Medium
 158. [V2 - #9596 - 2021-09-29] Plaxsin - Easy
 159. [V2 - #9663 - 2021-10-02] Bern_stein - Medium
 160. [V2 - #9670 - 2021-10-03] Jokobo - Easy
 161. [V2 - #9685 - 2021-10-04] TheEdgelord - Easy
 162. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Medium
 163. [V2 - #9994 - 2021-11-03] starfishalliance - Hard
 164. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Easy
 165. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Conquered
 166. [V3 - #496 - 2021-12-23] _Bri x2 - Easy
 167. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Hard
 168. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Medium
 169. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Easy
 170. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Easy
 171. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 172. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz - Hard
 173. [V3 - #817 - 2022-01-15] I230 - Medium
 174. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Hard
 175. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Conquered
 176. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle - Easy
 177. [V3 - #991 - 2022-01-30] trojangirl12 - Medium
 178. [V3 - #1070 - 2022-02-04] cornflakegod - Easy
 179. [V3 - #1116 - 2022-02-09] Aur0ra - Medium
 180. [V3 - #1211 - 2022-02-18] lostnyanko - Hard
 181. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton - Hard
 182. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 183. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Conquered
 184. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Hard
 185. [V3 - #1759 - 2022-03-31] ImagineBrkr - Easy
 186. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo - Medium
 187. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 188. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Conquered
 189. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Hard
 190. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial - Conquered
 191. [V3 - #2147 - 2022-05-05] leapylee - Conquered
 192. [V3 - #2263 - 2022-05-19] Eyth - Easy
 193. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda - Easy
 194. [V3 - #2620 - 2022-06-19] _Bri x2 - Medium
 195. [V3 - #2861 - 2022-07-09] bigdud24 - Easy
 196. [V3 - #2874 - 2022-07-10] Loudcsharp - Easy
 197. [V3 - #2904 - 2022-07-14] Yterbium - Hard
 198. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Easy
 199. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Medium
 200. [V3 - #3050 - 2022-07-29] MissCactus - Easy
 201. [V3 - #3113 - 2022-08-01] SunflowerDaisho - Hard
 202. [V3 - #3184 - 2022-08-09] Ylienna - Medium
 203. [V3 - #3191 - 2022-08-10] miaxnder - Medium
 204. [V3 - #3202 - 2022-08-11] Eleanora1315 - Hard
 205. [V3 - #3291 - 2022-08-23] Bishamon-chan - Medium

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items
 1. not available in English #Compass
 2. 18if
 3. 3-Nen D-Gumi Glass no Kamen
 4. 6 Lovers
 5. A Piece of Phantasmagoria
 6. Acchi Kocchi
 7. Aggressive Retsuko
 8. Aho Girl
 9. Aiura
 10. Akiba-chan
 11. Akkun to Kanojo
 12. Amaama to Inazuma
 13. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 14. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2
 15. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 3
 16. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 4
 17. Ani*Kuri15
 18. Ao Oni The Animation
 19. Aria the Animation
 20. Aria the Natural
 21. Aria the Origination
 22. Aria the Origination Picture Drama
 23. Artiswitch
 24. Aru Tabibito no Nikki
 25. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 26. Asobi Asobase
 27. not available in English Atashin'chi
 28. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 29. Azumanga Daioh
 30. B-Project: Kodou*Ambitious
 31. Bakuretsu Hunters
 32. Bakuretsu Tenshi
 33. Bartender
 34. Bernard-jou Iwaku.
 35. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE!
 36. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE! LOVE!
 37. Black Jack
 38. Black Jack (TV)
 39. Black Jack 21
 40. Bloody Bunny
 41. Boogiepop wa Warawanai
 42. Brotherhood: Final Fantasy XV
 43. Bungou Stray Dogs Wan!
 44. Carnival Phantasm
 45. Centaur no Nayami
 46. Chain Chronicle: Short Animation
 47. not available in English Charady no Joke na Mainichi
 48. Chargeman Ken!
 49. Cheburashka Arere?
 50. not available in English Chengyu Donghua Lang
 51. Chio-chan no Tsuugakuro
 52. Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii
 53. Choboraunyopomi Gekijou Dai Ni Maku Ai Mai Mii: Mousou Catastrophe
 54. Choboraunyopomi Gekijou Dai San Maku Ai Mai Mii: Surgical Friends
 55. Chocolat no Mahou
 56. Cike Wu Liuqi
 57. Cike Wu Liuqi Fanwai
 58. City Hunter
 59. City Hunter 2
 60. City Hunter 3
 61. Clamp Gakuen Tanteidan
 62. Cocomong 2
 63. Cocomong 3
 64. Comic Girls
 65. Cowboy Bebop
 66. Cream Lemon: Lemon Angel
 67. Danshi Koukousei no Nichijou
 68. Dantalian no Shoka
 69. Death Parade
 70. Denki-gai no Honya-san
 71. ongoing Detective Conan
 72. Devil May Cry
 73. Di Gi Charat
 74. Diabolik Lovers More,Blood
 75. Digital Juice
 76. Disney Tsum Tsum
 77. Dogeza de Tanondemita
 78. Donyatsu
 79. not available in English Doraemon (1979)
 80. ongoing not available in English Doraemon (2005)
 81. Dororo
 82. Dororo to Hyakkimaru
 83. not available in English Dororon Enma-kun
 84. Double Hard
 85. Double-J
 86. Dream Hunter Rem
 87. not available in English Eagle Sam
 88. Eat-Man
 89. Eat-Man '98
 90. Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
 91. hentai Eternity: Shinya no Nurekoi Channel ♡
 92. Fireball
 93. Fireball Charming
 94. Flying Witch
 95. Flying Witch Petit
 96. Fudanshi Koukou Seikatsu
 97. Fukigen na Mononokean
 98. Fukigen na Mononokean Tsuzuki
 99. Fumikiri Jikan
 100. Funny Pets
 101. Funny Pets 2nd Season
 102. Furusato Meguri: Nippon no Mukashibanashi
 103. Furusato Saisei: Nippon no Mukashibanashi
 104. not available in English Futsuu tte Nandarou?
 105. GA: Geijutsuka Art Design Class
 106. Gabriel DropOut
 107. Gakkou no Kaidan
 108. Gakuen Handsome
 109. Gal to Kyouryuu
 110. Galaxy Angel
 111. Galaxy Angel 3
 112. Galaxy Angel 4
 113. Galaxy Angel Z
 114. Gallery Fake
 115. Garakuta-doori no Stain
 116. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 117. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 118. Gegege no Kitarou (2007)
 119. Gegege no Kitarou (2018)
 120. Genius Party
 121. Genius Party Beyond
 122. not available in English Geragera Boes Monogatari
 123. Ginga Tetsudou 999
 124. GJ-bu
 125. Gochuumon wa Usagi Desu ka?
 126. Gochuumon wa Usagi Desu ka? Bloom
 127. Gochuumon wa Usagi Desu ka??
 128. Gokujo.: Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari
 129. Gokushufudou
 130. Gokushufudou Part 2
 131. Golden Boy
 132. Golgo 13 (TV)
 133. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 134. Grimm Meisaku Gekijou
 135. Grisaia no Kajitsu Specials
 136. Gunjou no Magmell
 137. Hacka Doll The Animation
 138. Hagane Orchestra
 139. Hajimete no Eigo: Nippon Mukashibanashi
 140. Hajimete no Eigo: Sekai Meisaku Douwa
 141. Hakata Mentai! Pirikarako-chan
 142. Hakumei to Mikochi
 143. Halo Legends
 144. Handa-kun
 145. Happiness Charge Precure!
 146. Hare Tokidoki Buta (TV)
 147. HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun suru
 148. Hataraku Onii-san!
 149. Hataraku Onii-san! no 2!
 150. Hataraku Saibou
 151. Hataraku Saibou Black
 152. Hataraku Saibou Specials
 153. Hataraku Saibou!!
 154. Hatsukoi Limited.
 155. Hatsukoi Limited.: Gentei Shoujo
 156. Haunted Junction
 157. Heartcatch Precure!
 158. Hello!! Kiniro Mosaic
 159. Heya Camp△
 160. Hidamari Sketch x 365
 161. Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
 162. Hitorigurashi no Shougakusei
 163. ongoing not available in English Holo no Graffiti
 164. Honobono Log
 165. Hoozuki no Reitetsu
 166. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season
 167. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni
 168. Hoozuki no Reitetsu OVA
 169. Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei
 170. Hunter x Hunter (2011)
 171. Inugami-san to Nekoyama-san
 172. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 173. Isekai Shokudou
 174. Isekai Shokudou 2
 175. Ishida to Asakura
 176. Ishuzoku Reviewers
 177. Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo (2015)
 178. Itou Junji: Collection
 179. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai
 180. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai 2
 181. Jigoku Shoujo
 182. Jigoku Shoujo Futakomori
 183. Jigoku Shoujo Mitsuganae
 184. Jingai-san no Yome
 185. JK Meshi!
 186. Joker Game
 187. Joshikausei
 188. Joshiraku
 189. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen
 190. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic
 191. Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen
 192. Kai Byoui Ramune
 193. Kaidan Restaurant
 194. Kaitou Reinya
 195. Kaitou Saint Tail
 196. Kamen Rider Den-O: Imagin Anime
 197. Kamigami no Ki
 198. Kanamemo
 199. not available in English Kara The Animation
 200. Kazemakase Tsukikage Ran
 201. Keitai Shoujo
 202. Kekkai Sensen & Beyond
 203. not available in English Kerokko Demetan
 204. Ketsuekigata-kun!
 205. Ketsuekigata-kun! 2
 206. Ketsuekigata-kun! 3
 207. Ketsuekigata-kun! 4
 208. Kidou Keisatsu Patlabor
 209. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 210. Kimagure Orange☆Road
 211. Kimagure Robot
 212. Kimi to Boku.
 213. Kimi to Boku. 2
 214. not available in English Kinnikuman
 215. Kino no Tabi: The Beautiful World
 216. Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series
 217. Kita e.: Diamond Dust Drops
 218. Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
 219. Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season
 220. Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!
 221. Konohana Kitan
 222. Koroshiya-san: The Hired Gun
 223. Koufuku Graffiti
 224. Kowabon
 225. Koyomimonogatari
 226. Kuromajo-san ga Tooru!!
 227. Kuuchuu Buranko
 228. Kyou kara Maou! R
 229. Kyou no Asuka Show
 230. Kyoufu Shinbun (2014)
 231. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 232. Kyoukai no Rinne
 233. Kyoukai no Rinne 2nd Season
 234. Kyoukai no Rinne 3rd Season
 235. Kyousou Giga (2012)
 236. Kyuuketsuhime Miyu
 237. Kyuuketsuhime Miyu (TV)
 238. Little Busters!
 239. Lucky☆Star
 240. Lupin III
 241. Lupin III: Part II
 242. Lupin III: Part III
 243. Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 244. not available in English Mahou no Angel Sweet Mint
 245. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 246. Mahou Senshi Louie
 247. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 248. Majin Tantei Nougami Neuro
 249. Majo no Tabitabi
 250. Majutsushi Orphen: Revenge
 251. Makura no Danshi
 252. Manaria Friends
 253. not available in English Manga Furusato Mukashibanashi
 254. not available in English Manga Kodomo Bunko
 255. not available in English Manga Sekai Mukashibanashi
 256. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation
 257. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation Specials
 258. Master Keaton
 259. Master Keaton OVA
 260. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori
 261. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori +
 262. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 2
 263. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3
 264. Mayonaka no Occult Koumuin
 265. Megane na Kanojo
 266. Meganebu!
 267. Mighty Orbots
 268. MILPOM★
 269. Miracle☆Train: Oedo-sen e Youkoso
 270. Mitsuboshi Colors
 271. Mitsudomoe
 272. Mitsudomoe Zouryouchuu!
 273. Mo Dao Zu Shi Q
 274. Mobile Suit SD Gundam Mk III
 275. Monkey Punch: Manga Katsudou Daishashin
 276. Mononoke
 277. not available in English Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfy to Lillibit
 278. Mugen no Juunin: Immortal
 279. Mushishi
 280. Mushishi Zoku Shou
 281. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 282. Naengjang-go Nala Cocomong
 283. Nanatsu no Bitoku
 284. Nande Koko ni Sensei ga!?
 285. Natsume Yuujinchou
 286. Natsume Yuujinchou Go
 287. Natsume Yuujinchou Roku
 288. Natsume Yuujinchou San
 289. Natsume Yuujinchou Shi
 290. Nazotokine
 291. Neko Ramen
 292. Nichijou
 293. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 294. Ningen Kousaten
 295. Ninja Collection
 296. Noir
 297. Nowisee
 298. Nu Wushen de Canzhuo
 299. Nyanko Days
 300. Nyanpire The Animation
 301. Obey Me!
 302. Oh! Super Milk-chan
 303. One Room
 304. One Room Second Season
 305. One Room Third Season
 306. Onihei
 307. Onikirimaru
 308. Osake wa Fuufu ni Natte kara
 309. Osomatsu-san
 310. Osomatsu-san 2nd Season
 311. Osomatsu-san 3rd Season
 312. Otona no Bouguya-san
 313. Ou Dorobou Jing
 314. Ougon Senshi Gold Lightan
 315. Pan de Peace!
 316. Petit Eva: Evangelion@School
 317. Petshop of Horrors
 318. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 319. Piace: Watashi no Italian
 320. Piyoko ni Omakase pyo!
 321. Pokemon
 322. Pokemon Advanced Generation
 323. Pokemon Best Wishes!
 324. Pokemon Best Wishes! Season 2
 325. Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure
 326. Pokemon Diamond & Pearl
 327. Pokemon Evolutions
 328. Pokemon Generations
 329. Pokemon Housoukyoku
 330. Pokemon XY
 331. Popee the Performer
 332. Porong Porong Pororo
 333. Pucca (TV)
 334. Pucca (TV) 2nd Season
 335. Puchimas!!: Petit Petit iDOLM@STER
 336. Qing Chi Hong Xiaodou Ba!
 337. Re-Kan!
 338. Robot Girls Z Plus
 339. Room Mate
 340. Rumiko Takahashi Anthology
 341. Saa Ikou! Tamagotchi
 342. Saiki Kusuo no Ψ-nan
 343. Sakamoto Desu ga?
 344. Samurai Champloo
 345. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou
 346. School Rumble
 347. SD Gundam Gaiden
 348. not available in English Seishun Anime Zenshuu
 349. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 350. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 351. Sekai no Yami Zukan
 352. Sengoku Collection
 353. Senryuu Shoujo
 354. Sentimental Journey
 355. Seraphim Call
 356. not available in English Seton Doubutsuki
 357. not available in English Seton Doubutsuki: Risu no Banner
 358. Shiba Inuko-san
 359. Shibawanko no Wa no Kokoro
 360. Shigofumi
 361. Shin Atashin'chi
 362. not available in English Shin Grimm Meisaku Gekijou
 363. Shinzou Ningen Casshern
 364. Shirotan: Shirotan ga Ippai!
 365. Show By Rock!! Short!!
 366. SKET Dance
 367. Sore dake ga Neck
 368. Space☆Dandy
 369. Space☆Dandy 2nd Season
 370. Sparrow's Hotel
 371. Spoon Oba-san
 372. ongoing Stars*Collection!
 373. Stop!! Hibari-kun!
 374. Sugar Sugar Rune
 375. Super Milk-chan
 376. Super Shiro
 377. Super Short Comics
 378. Supernatural The Animation
 379. Suzy's Zoo: Daisuki! Witzy
 380. Tabi Machi Late Show
 381. Taiho Shichau zo (TV)
 382. Taiho Shichau zo Special
 383. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 384. Tantei Shounen Kageman
 385. Tantei Team KZ Jiken Note
 386. Tejina-senpai
 387. Tenchi Souzou Design-bu
 388. Tengen Toppa Gurren Lagann: Parallel Works
 389. Tentai Senshi Sunred
 390. The Big O
 391. The Planet of Stray Cats
 392. Time Bokan 24
 393. not available in English Time Bokan Series: Time Patroltai Otasukeman
 394. Time Bokan: Gyakushuu no San Akunin
 395. Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi
 396. To Heart
 397. To Heart 2
 398. Tonari no Seki-kun
 399. Touken Ranbu: Hanamaru
 400. Toyama Kankou Anime Project
 401. Trigun
 402. Trinity Blood
 403. Tsukiuta. The Animation
 404. Tsukiuta. The Animation 2
 405. Tsurezure Children
 406. Uramichi Oniisan
 407. Usavich
 408. Usavich II
 409. Usavich III
 410. Usavich IV
 411. Usavich V
 412. Uzaki-chan wa Asobitai!
 413. not available in English Video Ehonkan Sekai Meisaku Douwa
 414. Violet Evergarden
 415. Virtual-san wa Miteiru
 416. Vlad Love
 417. Wagamama High Spec
 418. Wakaba*Girl
 419. Wakako-zake
 420. Wan Sheng Jie
 421. Warau Salesman
 422. not available in English Warau Salesman Dai SP-banashi
 423. Warau Salesman New
 424. Wooser no Sono Higurashi
 425. Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen
 426. World Witches Hasshin Shimasu!
 427. Xiao Lu He Xiao Lan
 428. xxxHOLiC
 429. xxxHOLiC: Kei
 430. Yami Shibai
 431. Yami Shibai 10
 432. Yami Shibai 2
 433. Yami Shibai 3
 434. Yami Shibai 4
 435. Yami Shibai 5
 436. Yami Shibai 6
 437. Yami Shibai 7
 438. Yami Shibai 8
 439. Yami Shibai 9
 440. Yankee Hamster
 441. Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume
 442. Youkai Watch
 443. not available in English Youkai Watch!
 444. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 445. Yume Tsukai
 446. Yuru Camp△
 447. Yuru Yuri
 448. Yuru Yuri San☆Hai!
 449. Yuru Yuri♪♪
 450. Yurumates 3D
 451. Yurumates 3D Plus
 452. Yuusei Shounen Papii
 453. Zenonzard The Animation
 454. Zenryoku Usagi
 455. Zhong Hua Xiao Zi
 456. Zoku Natsume Yuujinchou

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2016-08-24

Number of Turn-ins : 205 (98 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 10 items] : 88 completed (41 not validated yet)
 • Medium [2pt - 20 items] : 49 completed (25 not validated yet)
 • Hard [3pt - 30 items] : 36 completed (18 not validated yet)
 • Conquered [4pt - 40 items] : 32 completed (14 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Episodic theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 4 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.