Challenge : Episodic

 1. [V1 - #1332 - 2016-09-28] renzoushi - Easy
 2. [V1 - #1616 - 2016-10-18] Punkero - Easy
 3. [V1 - #2136 - 2016-12-08] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #2187 - 2016-12-13] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #2201 - 2016-12-14] Jhiday - Easy
 6. [V1 - #2385 - 2016-12-30] renzoushi - Hard (upgraded from Easy)
 7. [V1 - #2559 - 2017-01-11] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #2876 - 2017-02-07] renzoushi - Conquered (upgraded from Hard)
 9. [V1 - #3136 - 2017-02-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 10. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Easy
 11. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Medium
 12. [V1 - #3415 - 2017-03-27] Ventris - Conquered
 13. [V1 - #3573 - 2017-04-08] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 14. [V1 - #4041 - 2017-05-23] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 15. [V1 - #4209 - 2017-06-07] Punkero - Conquered (upgraded from Hard)
 16. [V1 - #4320 - 2017-06-21] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #4373 - 2017-06-27] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4401 - 2017-06-29] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 19. [V1 - #4468 - 2017-07-05] renzoushi - Hard
 20. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 21. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #4665 - 2017-08-02] SheyCroix - Medium
 23. [V1 - #4795 - 2017-08-22] Punkero - Easy
 24. [V1 - #4808 - 2017-08-23] TheMaxPhoenix - Easy
 25. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 26. [V1 - #4838 - 2017-08-27] Vanadis - Conquered
 27. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Conquered
 28. [V1 - #5061 - 2017-09-23] SunflowerDaisho - Easy
 29. [V1 - #5193 - 2017-10-09] TahZin - Easy
 30. [V1 - #5232 - 2017-10-15] Imyreld - Medium
 31. [V1 - #5351 - 2017-10-28] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 32. [V1 - #5445 - 2017-11-05] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Conquered
 34. [V1 - #5771 - 2017-12-22] AngelShiva - Medium
 35. [V1 - #5778 - 2017-12-23] NaineLIEz - Conquered
 36. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld - Hard
 38. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 39. [V1 - #6236 - 2018-02-05] Imyreld x2 - Easy
 40. [V1 - #6260 - 2018-02-09] Wyvern22 - Medium
 41. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 - Easy
 42. [V1 - #6642 - 2018-03-24] AngelShiva - Easy
 43. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 44. [V1 - #6894 - 2018-04-19] Wyvern22 x2 - Conquered
 45. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Medium
 47. [V1 - #7252 - 2018-08-10] abystoma2 - Easy
 48. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld x2 - Hard
 49. [V1 - #7504 - 2018-09-13] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Conquered
 51. [V1 - #7672 - 2018-10-01] Wyvern22 x2 - Easy
 52. [V1 - #7852 - 2018-10-26] JayArcher - Easy
 53. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Medium)
 54. [V1 - #8222 - 2018-12-19] Imyreld - Conquered
 55. [V1 - #8277 - 2018-12-26] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 57. [V1 - #8439 - 2019-01-13] animegeek4life - Easy
 58. [V1 - #8513 - 2019-01-23] YayakoChii - Easy
 59. [V1 - #8934 - 2019-03-08] Imyreld x2 - Conquered
 60. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Easy
 61. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Medium
 62. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Hard
 63. [V1 - #9402 - 2019-04-30] Zilluminate - Easy
 64. [V1 - #9763 - 2019-06-26] Punkero - Hard
 65. [V1 - #9847 - 2019-07-06] ownitlikeaboss - Medium
 66. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Easy
 67. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Medium
 68. [V2 - #124 - 2019-09-02] kallah - Conquered
 69. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Medium
 70. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Hard
 71. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered (upgraded from Hard)
 72. [V2 - #340 - 2019-09-27] Gwathgor - Hard
 73. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Easy
 74. [V2 - #854 - 2019-11-21] ShockZz - Easy
 75. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Conquered
 76. [V2 - #919 - 2019-11-27] kallah - Hard
 77. [V2 - #1234 - 2019-12-30] sassss - Easy
 78. [V2 - #1764 - 2020-02-13] YayakoChii - Medium
 79. [V2 - #1851 - 2020-02-21] Netbug - Easy
 80. [V2 - #2178 - 2020-03-20] RainBlu89 - Easy
 81. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Medium
 82. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Hard
 83. [V2 - #2697 - 2020-04-27] Bunille - Easy
 84. [V2 - #2736 - 2020-04-29] _Bri - Easy
 85. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Easy
 86. [V2 - #2860 - 2020-05-09] ScarletCelestial - Medium
 87. [V2 - #3354 - 2020-06-14] Rellni944 - Easy
 88. [V2 - #3733 - 2020-07-18] DeadlyRaven - Easy
 89. [V2 - #3881 - 2020-07-29] Gwathgor - Easy
 90. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 91. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 92. [V2 - #4013 - 2020-08-06] TheFlyingOrange - Easy
 93. [V2 - #4061 - 2020-08-10] KuriPuri - Easy
 94. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Conquered
 95. [V2 - #4162 - 2020-08-20] Bern_stein - Easy
 96. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Easy
 97. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 98. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri - Medium
 99. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 100. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Hard
 101. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 102. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Conquered
 103. [V2 - #5560 - 2020-12-04] MetalFalcon - Easy
 104. [V2 - #5577 - 2020-12-06] KuraikoDesu - Easy
 105. [V2 - #5698 - 2020-12-15] Aur0ra - Easy
 106. [V2 - #5702 - 2020-12-15] OweynLupton - Easy
 107. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 108. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Easy
 109. [V2 - #6266 - 2021-01-24] miaxnder - Easy
 110. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Easy
 111. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Medium
 112. [V2 - #6618 - 2021-02-18] hinagatari - Easy
 113. [V2 - #6686 - 2021-02-24] Zenit - Medium
 114. [V2 - #6765 - 2021-02-28] trojangirl12 - Easy
 115. [V2 - #6939 - 2021-03-14] tbeans10 - Hard
 116. [V2 - #6952 - 2021-03-15] Yterbium - Conquered
 117. [V2 - #7011 - 2021-03-20] Sakku-san - Easy
 118. [V2 - #7044 - 2021-03-23] Eleanora1315 - Easy
 119. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Medium
 120. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Easy
 121. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Hard
 122. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday - Easy
 123. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 124. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Medium
 125. [V2 - #7160 - 2021-03-30] MetalFalcon - Medium
 126. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 127. [V2 - #7281 - 2021-04-06] SolidBlade - Easy
 128. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri - Conquered
 129. [V2 - #7321 - 2021-04-10] superherowarrior - Easy
 130. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Easy
 131. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Hard
 132. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Conquered
 133. [V2 - #7383 - 2021-04-14] Mackamizzle - Medium
 134. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko - Medium
 135. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Conquered
 136. [V2 - #7523 - 2021-04-25] HDAsylum - Easy
 137. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Easy
 138. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 139. [V2 - #7698 - 2021-05-07] OweynLupton - Medium
 140. [V2 - #7716 - 2021-05-09] ScarletCelestial - Hard
 141. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Conquered
 142. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Easy
 143. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Easy
 144. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Conquered
 145. [V2 - #7909 - 2021-05-25] AutumnBug - Easy
 146. [V2 - #8139 - 2021-06-09] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #8184 - 2021-06-12] KuriPuri - Medium
 148. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 149. [V2 - #8301 - 2021-06-22] _Bri - Hard
 150. [V2 - #8319 - 2021-06-24] dierubikdie - Conquered
 151. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 152. [V2 - #8821 - 2021-07-29] Shuurei - Medium
 153. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 154. [V2 - #9086 - 2021-08-20] Rellni944 - Conquered (upgraded from Hard)
 155. [V2 - #9094 - 2021-08-21] I230 - Easy
 156. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit - Easy
 157. [V2 - #9497 - 2021-09-21] TheFlyingOrange - Medium
 158. [V2 - #9596 - 2021-09-29] Plaxsin - Easy
 159. [V2 - #9663 - 2021-10-02] Bern_stein - Medium
 160. [V2 - #9670 - 2021-10-03] Jokobo - Easy
 161. [V2 - #9685 - 2021-10-04] TheEdgelord - Easy
 162. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Medium
 163. [V2 - #9994 - 2021-11-03] starfishalliance - Hard
 164. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Easy
 165. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Conquered
 166. [V3 - #496 - 2021-12-23] _Bri x2 - Easy
 167. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Hard
 168. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Medium
 169. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Easy
 170. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Easy
 171. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 172. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz - Hard
 173. [V3 - #817 - 2022-01-15] I230 - Medium
 174. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Hard
 175. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Conquered
 176. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle - Easy
 177. [V3 - #991 - 2022-01-30] trojangirl12 - Medium
 178. [V3 - #1070 - 2022-02-04] cornflakegod - Easy
 179. [V3 - #1116 - 2022-02-09] Aur0ra - Medium
 180. [V3 - #1211 - 2022-02-18] lostnyanko - Hard
 181. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton - Hard
 182. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 183. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Conquered
 184. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Hard
 185. [V3 - #1759 - 2022-03-31] ImagineBrkr - Easy
 186. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo - Medium
 187. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 188. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Conquered
 189. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Hard
 190. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial - Conquered
 191. [V3 - #2147 - 2022-05-05] leapylee - Conquered

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items
 1. not available in English #Compass
 2. 18if
 3. 3-Nen D-Gumi Glass no Kamen
 4. 6 Lovers
 5. A Piece of Phantasmagoria
 6. Acchi Kocchi
 7. Aggressive Retsuko
 8. Aho Girl
 9. Aiura
 10. Akiba-chan
 11. Akkun to Kanojo
 12. Amaama to Inazuma
 13. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 14. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2
 15. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 3
 16. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 4
 17. Ani*Kuri15
 18. Ao Oni The Animation
 19. Aria the Animation
 20. Aria the Natural
 21. Aria the Origination
 22. Aria the Origination Picture Drama
 23. Artiswitch
 24. Aru Tabibito no Nikki
 25. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 26. Asobi Asobase
 27. not available in English Atashin'chi
 28. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 29. Azumanga Daioh
 30. B-Project: Kodou*Ambitious
 31. Bakuretsu Hunters
 32. Bakuretsu Tenshi
 33. Bartender
 34. Bernard-jou Iwaku.
 35. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE!
 36. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE! LOVE!
 37. Black Jack
 38. Black Jack (TV)
 39. Black Jack 21
 40. Bloody Bunny
 41. Boogiepop wa Warawanai
 42. Brotherhood: Final Fantasy XV
 43. Bungou Stray Dogs Wan!
 44. Carnival Phantasm
 45. Centaur no Nayami
 46. Chain Chronicle: Short Animation
 47. not available in English Charady no Joke na Mainichi
 48. Chargeman Ken!
 49. Cheburashka Arere?
 50. not available in English Chengyu Donghua Lang
 51. Chio-chan no Tsuugakuro
 52. Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii
 53. Choboraunyopomi Gekijou Dai Ni Maku Ai Mai Mii: Mousou Catastrophe
 54. Choboraunyopomi Gekijou Dai San Maku Ai Mai Mii: Surgical Friends
 55. Chocolat no Mahou
 56. Cike Wu Liuqi
 57. Cike Wu Liuqi Fanwai
 58. City Hunter
 59. City Hunter 2
 60. City Hunter 3
 61. Clamp Gakuen Tanteidan
 62. Cocomong 2
 63. Cocomong 3
 64. Comic Girls
 65. Cowboy Bebop
 66. Cream Lemon: Lemon Angel
 67. Danshi Koukousei no Nichijou
 68. Dantalian no Shoka
 69. Death Parade
 70. Denki-gai no Honya-san
 71. ongoing Detective Conan
 72. Devil May Cry
 73. Di Gi Charat
 74. Diabolik Lovers More,Blood
 75. Digital Juice
 76. Disney Tsum Tsum
 77. Dogeza de Tanondemita
 78. Donyatsu
 79. not available in English Doraemon (1979)
 80. ongoing not available in English Doraemon (2005)
 81. Dororo
 82. Dororo to Hyakkimaru
 83. not available in English Dororon Enma-kun
 84. Double Hard
 85. Double-J
 86. Dream Hunter Rem
 87. not available in English Eagle Sam
 88. Eat-Man
 89. Eat-Man '98
 90. Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
 91. hentai Eternity: Shinya no Nurekoi Channel ♡
 92. Fireball
 93. Fireball Charming
 94. Flying Witch
 95. Flying Witch Petit
 96. Fudanshi Koukou Seikatsu
 97. Fukigen na Mononokean
 98. Fukigen na Mononokean Tsuzuki
 99. Fumikiri Jikan
 100. Funny Pets
 101. Funny Pets 2nd Season
 102. Furusato Meguri: Nippon no Mukashibanashi
 103. Furusato Saisei: Nippon no Mukashibanashi
 104. not available in English Futsuu tte Nandarou?
 105. GA: Geijutsuka Art Design Class
 106. Gabriel DropOut
 107. Gakkou no Kaidan
 108. Gakuen Handsome
 109. Gal to Kyouryuu
 110. Galaxy Angel
 111. Galaxy Angel 3
 112. Galaxy Angel 4
 113. Galaxy Angel Z
 114. Garakuta-doori no Stain
 115. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 116. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 117. Gegege no Kitarou (2007)
 118. Gegege no Kitarou (2018)
 119. Genius Party
 120. Genius Party Beyond
 121. not available in English Geragera Boes Monogatari
 122. Ginga Tetsudou 999
 123. GJ-bu
 124. Gochuumon wa Usagi Desu ka?
 125. Gochuumon wa Usagi Desu ka? Bloom
 126. Gochuumon wa Usagi Desu ka??
 127. Gokujo.: Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari
 128. Gokushufudou
 129. Gokushufudou Part 2
 130. Golden Boy
 131. Golgo 13 (TV)
 132. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 133. Grimm Meisaku Gekijou
 134. Grisaia no Kajitsu Specials
 135. Gunjou no Magmell
 136. Hacka Doll The Animation
 137. Hagane Orchestra
 138. Hajimete no Eigo: Nippon Mukashibanashi
 139. Hajimete no Eigo: Sekai Meisaku Douwa
 140. Hakata Mentai! Pirikarako-chan
 141. Hakumei to Mikochi
 142. Halo Legends
 143. Handa-kun
 144. Happiness Charge Precure!
 145. Hare Tokidoki Buta (TV)
 146. HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun suru
 147. Hataraku Onii-san!
 148. Hataraku Onii-san! no 2!
 149. Hataraku Saibou (TV)
 150. Hataraku Saibou Black (TV)
 151. Hataraku Saibou Specials
 152. Hataraku Saibou!!
 153. Hatsukoi Limited.
 154. Hatsukoi Limited.: Gentei Shoujo
 155. Haunted Junction
 156. Heartcatch Precure!
 157. Hello!! Kiniro Mosaic
 158. Heya Camp△
 159. Hidamari Sketch x 365
 160. Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
 161. Hitorigurashi no Shougakusei
 162. ongoing not available in English Holo no Graffiti
 163. Honobono Log
 164. Hoozuki no Reitetsu
 165. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season
 166. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni
 167. Hoozuki no Reitetsu OVA
 168. Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei
 169. Hunter x Hunter (2011)
 170. Inugami-san to Nekoyama-san
 171. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 172. Isekai Shokudou
 173. Isekai Shokudou 2
 174. Ishida to Asakura
 175. Ishuzoku Reviewers
 176. Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo (2015)
 177. Itou Junji: Collection
 178. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai
 179. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai 2
 180. Jigoku Shoujo
 181. Jigoku Shoujo Futakomori
 182. Jigoku Shoujo Mitsuganae
 183. Jingai-san no Yome
 184. JK Meshi!
 185. Joker Game
 186. Joshikausei
 187. Joshiraku
 188. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen
 189. ongoing Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic
 190. Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen
 191. Kai Byoui Ramune
 192. Kaidan Restaurant
 193. Kaitou Reinya
 194. Kaitou Saint Tail
 195. Kamen Rider Den-O: Imagin Anime
 196. Kamigami no Ki
 197. Kanamemo
 198. not available in English Kara The Animation
 199. Kazemakase Tsukikage Ran
 200. Keitai Shoujo
 201. Kekkai Sensen & Beyond
 202. not available in English Kerokko Demetan
 203. Ketsuekigata-kun!
 204. Ketsuekigata-kun! 2
 205. Ketsuekigata-kun! 3
 206. Ketsuekigata-kun! 4
 207. Kidou Keisatsu Patlabor
 208. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 209. Kimagure Orange☆Road
 210. Kimagure Robot
 211. Kimi to Boku.
 212. Kimi to Boku. 2
 213. not available in English Kinnikuman
 214. Kino no Tabi: The Beautiful World
 215. Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series
 216. Kita e.: Diamond Dust Drops
 217. Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
 218. Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!
 219. Konohana Kitan
 220. Koroshiya-san: The Hired Gun
 221. Koufuku Graffiti
 222. Kowabon
 223. Koyomimonogatari
 224. Kuromajo-san ga Tooru!!
 225. Kyou kara Maou! R
 226. Kyoufu Shinbun (2014)
 227. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 228. Kyoukai no Rinne (TV)
 229. Kyoukai no Rinne (TV) 2nd Season
 230. Kyoukai no Rinne (TV) 3rd Season
 231. Kyousou Giga (2012)
 232. Kyuuketsuhime Miyu
 233. Kyuuketsuhime Miyu (TV)
 234. Little Busters!
 235. Lucky☆Star
 236. Lupin III
 237. Lupin III: Part II
 238. Lupin III: Part III
 239. Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 240. not available in English Mahou no Angel Sweet Mint
 241. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 242. Mahou Senshi Louie
 243. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 244. Majin Tantei Nougami Neuro
 245. Majo no Tabitabi
 246. Majutsushi Orphen: Revenge
 247. Makura no Danshi
 248. Manaria Friends
 249. not available in English Manga Furusato Mukashibanashi
 250. not available in English Manga Kodomo Bunko
 251. not available in English Manga Sekai Mukashibanashi
 252. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation
 253. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation Specials
 254. Master Keaton
 255. Master Keaton OVA
 256. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori
 257. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori +
 258. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 2
 259. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3
 260. Mayonaka no Occult Koumuin
 261. Megane na Kanojo
 262. Meganebu!
 263. Mighty Orbots
 264. MILPOM★
 265. Miracle☆Train: Oedo-sen e Youkoso
 266. Mitsudomoe
 267. Mitsudomoe Zouryouchuu!
 268. Mo Dao Zu Shi Q
 269. Mobile Suit SD Gundam Mk III
 270. Monkey Punch: Manga Katsudou Daishashin
 271. Mononoke
 272. not available in English Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfy to Lillibit
 273. Mugen no Juunin: Immortal
 274. Mushishi
 275. Mushishi Zoku Shou
 276. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 277. Naengjang-go Nala Cocomong
 278. Nanatsu no Bitoku
 279. Nande Koko ni Sensei ga!?
 280. Natsume Yuujinchou
 281. Natsume Yuujinchou Go
 282. Natsume Yuujinchou Roku
 283. Natsume Yuujinchou San
 284. Natsume Yuujinchou Shi
 285. Nazotokine
 286. Neko Ramen
 287. Nichijou
 288. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 289. Ningen Kousaten
 290. Ninja Collection
 291. Noir
 292. Nowisee
 293. Nu Wushen de Canzhuo
 294. Nyanko Days
 295. Nyanpire The Animation
 296. Obey Me!
 297. Oh! Super Milk-chan
 298. One Room
 299. One Room Second Season
 300. One Room Third Season
 301. Onihei
 302. Onikirimaru
 303. Osake wa Fuufu ni Natte kara
 304. Osomatsu-san
 305. Osomatsu-san 2nd Season
 306. Osomatsu-san 3rd Season
 307. Otona no Bouguya-san
 308. Ou Dorobou Jing
 309. Ougon Senshi Gold Lightan
 310. Pan de Peace!
 311. Petit Eva: Evangelion@School
 312. Petshop of Horrors
 313. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 314. Piace: Watashi no Italian
 315. Piyoko ni Omakase pyo!
 316. Pokemon
 317. Pokemon Advanced Generation
 318. Pokemon Best Wishes!
 319. Pokemon Best Wishes! Season 2
 320. Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure
 321. Pokemon Diamond & Pearl
 322. Pokemon Evolutions
 323. Pokemon Generations
 324. Pokemon Housoukyoku
 325. Pokemon XY
 326. Popee the Performer
 327. Porong Porong Pororo
 328. Pucca
 329. Pucca 2
 330. Puchimas!!: Petit Petit iDOLM@STER
 331. Qing Chi Hong Xiaodou Ba!
 332. Re-Kan!
 333. Robot Girls Z Plus
 334. Room Mate
 335. Rumiko Takahashi Anthology
 336. Saa Ikou! Tamagotchi
 337. Saiki Kusuo no Ψ-nan
 338. Sakamoto Desu ga?
 339. Samurai Champloo
 340. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou
 341. School Rumble
 342. SD Gundam Gaiden
 343. not available in English Seishun Anime Zenshuu
 344. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 345. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 346. Sekai no Yami Zukan
 347. Sengoku Collection
 348. Senryuu Shoujo
 349. Sentimental Journey
 350. Seraphim Call
 351. not available in English Seton Doubutsuki
 352. not available in English Seton Doubutsuki: Risu no Banner
 353. Shiba Inuko-san
 354. Shibawanko no Wa no Kokoro
 355. Shigofumi
 356. Shin Atashin'chi
 357. not available in English Shin Grimm Meisaku Gekijou
 358. Shirotan: Shirotan ga Ippai!
 359. Show By Rock!! Short!!
 360. SKET Dance
 361. Sore dake ga Neck
 362. Space☆Dandy
 363. Space☆Dandy 2nd Season
 364. Sparrow's Hotel
 365. Spoon Oba-san
 366. Stop!! Hibari-kun!
 367. Sugar Sugar Rune
 368. Super Milk-chan
 369. Super Shiro
 370. Super Short Comics
 371. Supernatural The Animation
 372. Suzy's Zoo: Daisuki! Witzy
 373. Tabi Machi Late Show
 374. Taiho Shichau zo (TV)
 375. Taiho Shichau zo Special
 376. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 377. Tantei Shounen Kageman
 378. Tantei Team KZ Jiken Note
 379. Tejina-senpai
 380. Tenchi Souzou Design-bu
 381. Tengen Toppa Gurren Lagann: Parallel Works
 382. Tentai Senshi Sunred
 383. The Big O
 384. The Planet of Stray Cats
 385. Time Bokan 24
 386. not available in English Time Bokan Series: Time Patroltai Otasukeman
 387. Time Bokan: Gyakushuu no San Akunin
 388. Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi
 389. To Heart
 390. To Heart 2
 391. Tonari no Seki-kun
 392. Touken Ranbu: Hanamaru
 393. Toyama Kankou Anime Project
 394. Trigun
 395. Trinity Blood
 396. Tsukiuta. The Animation
 397. Tsukiuta. The Animation 2
 398. Tsurezure Children
 399. Usavich
 400. Usavich II
 401. Usavich III
 402. Usavich IV
 403. Usavich V
 404. Uzaki-chan wa Asobitai!
 405. not available in English Video Ehonkan Sekai Meisaku Douwa
 406. Violet Evergarden
 407. Virtual-san wa Miteiru
 408. Vlad Love
 409. Wagamama High Spec
 410. Wakaba*Girl
 411. Wakako-zake
 412. Wan Sheng Jie
 413. Warau Salesman
 414. Warau Salesman New
 415. Wooser no Sono Higurashi
 416. Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen
 417. World Witches Hasshin Shimasu!
 418. Xiao Lu He Xiao Lan
 419. xxxHOLiC
 420. xxxHOLiC: Kei
 421. Yami Shibai
 422. Yami Shibai 10
 423. Yami Shibai 2
 424. Yami Shibai 3
 425. Yami Shibai 4
 426. Yami Shibai 5
 427. Yami Shibai 6
 428. Yami Shibai 7
 429. Yami Shibai 8
 430. Yami Shibai 9
 431. Yankee Hamster
 432. Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume
 433. Youkai Watch
 434. not available in English Youkai Watch!
 435. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 436. Yume Tsukai
 437. Yuru Camp△
 438. Yuru Yuri
 439. Yuru Yuri San☆Hai!
 440. Yuru Yuri♪♪
 441. Yurumates 3D
 442. Yurumates 3D Plus
 443. Yuusei Shounen Papii
 444. Zenonzard The Animation
 445. Zenryoku Usagi
 446. Zhong Hua Xiao Zi
 447. Zoku Natsume Yuujinchou

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2016-08-24

Number of Turn-ins : 191 (90 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 10 items] : 83 completed (39 not validated yet)
 • Medium [2pt - 20 items] : 44 completed (21 not validated yet)
 • Hard [3pt - 30 items] : 32 completed (15 not validated yet)
 • Conquered [4pt - 40 items] : 32 completed (15 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Episodic theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 4 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.