Challenge : Episodic

 1. [V1 - #1332 - 2016-09-28] renzoushi - Easy
 2. [V1 - #1616 - 2016-10-18] Punkero - Easy
 3. [V1 - #2136 - 2016-12-08] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #2187 - 2016-12-13] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #2201 - 2016-12-14] Jhiday - Easy
 6. [V1 - #2385 - 2016-12-30] renzoushi - Hard (upgraded from Easy)
 7. [V1 - #2559 - 2017-01-11] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #2876 - 2017-02-07] renzoushi - Conquered (upgraded from Hard)
 9. [V1 - #3136 - 2017-02-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 10. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Easy
 11. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Medium
 12. [V1 - #3415 - 2017-03-27] Ventris - Conquered
 13. [V1 - #3573 - 2017-04-08] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 14. [V1 - #4041 - 2017-05-23] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 15. [V1 - #4209 - 2017-06-07] Punkero - Conquered (upgraded from Hard)
 16. [V1 - #4320 - 2017-06-21] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #4373 - 2017-06-27] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4401 - 2017-06-29] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 19. [V1 - #4468 - 2017-07-05] renzoushi - Hard
 20. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 21. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #4665 - 2017-08-02] SheyCroix - Medium
 23. [V1 - #4795 - 2017-08-22] Punkero - Easy
 24. [V1 - #4808 - 2017-08-23] TheMaxPhoenix - Easy
 25. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 26. [V1 - #4838 - 2017-08-27] Vanadis - Conquered
 27. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Conquered
 28. [V1 - #5061 - 2017-09-23] SunflowerDaisho - Easy
 29. [V1 - #5193 - 2017-10-09] TahZin - Easy
 30. [V1 - #5232 - 2017-10-15] Imyreld - Medium
 31. [V1 - #5351 - 2017-10-28] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 32. [V1 - #5445 - 2017-11-05] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Conquered
 34. [V1 - #5771 - 2017-12-22] AngelShiva - Medium
 35. [V1 - #5778 - 2017-12-23] NaineLIEz - Conquered
 36. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld - Hard
 38. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 39. [V1 - #6236 - 2018-02-05] Imyreld x2 - Easy
 40. [V1 - #6260 - 2018-02-09] Wyvern22 - Medium
 41. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 - Easy
 42. [V1 - #6642 - 2018-03-24] AngelShiva - Easy
 43. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 44. [V1 - #6894 - 2018-04-19] Wyvern22 x2 - Conquered
 45. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Medium
 47. [V1 - #7252 - 2018-08-10] abystoma2 - Easy
 48. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld x2 - Hard
 49. [V1 - #7504 - 2018-09-13] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Conquered
 51. [V1 - #7672 - 2018-10-01] Wyvern22 x2 - Easy
 52. [V1 - #7852 - 2018-10-26] JayArcher - Easy
 53. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Medium)
 54. [V1 - #8222 - 2018-12-19] Imyreld - Conquered
 55. [V1 - #8277 - 2018-12-26] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 57. [V1 - #8439 - 2019-01-13] animegeek4life - Easy
 58. [V1 - #8513 - 2019-01-23] YayakoChii - Easy
 59. [V1 - #8934 - 2019-03-08] Imyreld x2 - Conquered
 60. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Easy
 61. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Medium
 62. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Hard
 63. [V1 - #9402 - 2019-04-30] Zilluminate - Easy
 64. [V1 - #9763 - 2019-06-26] Punkero - Hard
 65. [V1 - #9847 - 2019-07-06] ownitlikeaboss - Medium
 66. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Easy
 67. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Medium
 68. [V1 - #10101 - 2019-08-16] Papa_Dragon - Hard
 69. [V2 - #124 - 2019-09-02] kallah - Conquered
 70. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Medium
 71. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Hard
 72. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered (upgraded from Hard)
 73. [V2 - #340 - 2019-09-27] Gwathgor - Hard
 74. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Easy
 75. [V2 - #854 - 2019-11-21] ShockZz - Easy
 76. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Conquered
 77. [V2 - #919 - 2019-11-27] kallah - Hard
 78. [V2 - #1234 - 2019-12-30] sassss - Easy
 79. [V2 - #1764 - 2020-02-13] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #1851 - 2020-02-21] Netbug - Easy
 81. [V2 - #2178 - 2020-03-20] JillyStingray - Easy
 82. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Medium
 83. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Hard
 84. [V2 - #2697 - 2020-04-27] Bunille - Easy
 85. [V2 - #2736 - 2020-04-29] _Bri - Easy
 86. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Easy
 87. [V2 - #2860 - 2020-05-09] ScarletCelestial - Medium
 88. [V2 - #3354 - 2020-06-14] Rellni944 - Easy
 89. [V2 - #3733 - 2020-07-18] DeadlyRaven - Easy
 90. [V2 - #3881 - 2020-07-29] Gwathgor - Easy
 91. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 92. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 93. [V2 - #4013 - 2020-08-06] TheFlyingOrange - Easy
 94. [V2 - #4061 - 2020-08-10] KuriPuri - Easy
 95. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Conquered
 96. [V2 - #4162 - 2020-08-20] Bern_stein - Easy
 97. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Easy
 98. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 99. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri - Medium
 100. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 101. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Hard
 102. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 103. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Conquered
 104. [V2 - #5560 - 2020-12-04] MetalFalcon - Easy
 105. [V2 - #5698 - 2020-12-15] Aur0ra - Easy
 106. [V2 - #5702 - 2020-12-15] OweynLupton - Easy
 107. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 108. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Easy
 109. [V2 - #6266 - 2021-01-24] miaxnder - Easy
 110. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Easy
 111. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Medium
 112. [V2 - #6618 - 2021-02-18] hinagatari - Easy
 113. [V2 - #6686 - 2021-02-24] Zenit - Medium
 114. [V2 - #6765 - 2021-02-28] trojangirl12 - Easy
 115. [V2 - #6939 - 2021-03-14] tbeans10 - Hard
 116. [V2 - #6952 - 2021-03-15] Yterbium - Conquered
 117. [V2 - #7011 - 2021-03-20] Sakku-san - Easy
 118. [V2 - #7044 - 2021-03-23] Eleanora1315 - Easy
 119. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Medium
 120. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Easy
 121. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Hard
 122. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday - Easy
 123. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 124. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Medium
 125. [V2 - #7160 - 2021-03-30] MetalFalcon - Medium
 126. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 127. [V2 - #7281 - 2021-04-06] SolidBlade - Easy
 128. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri - Conquered
 129. [V2 - #7321 - 2021-04-10] superherowarrior - Easy
 130. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Easy
 131. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Hard
 132. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Conquered
 133. [V2 - #7383 - 2021-04-14] Mackamizzle - Medium
 134. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko - Medium
 135. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Conquered
 136. [V2 - #7523 - 2021-04-25] HDAsylum - Easy
 137. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Easy
 138. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 139. [V2 - #7698 - 2021-05-07] OweynLupton - Medium
 140. [V2 - #7716 - 2021-05-09] ScarletCelestial - Hard
 141. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Conquered
 142. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Easy
 143. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Easy
 144. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Conquered
 145. [V2 - #7909 - 2021-05-25] AutumnBug - Easy
 146. [V2 - #8139 - 2021-06-09] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #8184 - 2021-06-12] KuriPuri - Medium
 148. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 149. [V2 - #8301 - 2021-06-22] _Bri - Hard
 150. [V2 - #8319 - 2021-06-24] dierubikdie - Conquered
 151. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 152. [V2 - #8821 - 2021-07-29] Shuurei - Medium
 153. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 154. [V2 - #9086 - 2021-08-20] Rellni944 - Conquered (upgraded from Hard)
 155. [V2 - #9094 - 2021-08-21] I230 - Easy
 156. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit - Easy
 157. [V2 - #9497 - 2021-09-21] TheFlyingOrange - Medium
 158. [V2 - #9596 - 2021-09-29] Plaxsin - Easy
 159. [V2 - #9663 - 2021-10-02] Bern_stein - Medium
 160. [V2 - #9670 - 2021-10-03] Jokobo - Easy
 161. [V2 - #9685 - 2021-10-04] TheEdgelord - Easy
 162. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Medium
 163. [V2 - #9994 - 2021-11-03] starfishalliance - Hard
 164. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Easy
 165. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Conquered
 166. [V3 - #496 - 2021-12-23] _Bri x2 - Easy
 167. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Hard
 168. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Medium
 169. [V3 - #580 - 2021-12-29] dierubikdie - Easy
 170. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Easy
 171. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 172. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz - Hard
 173. [V3 - #817 - 2022-01-15] I230 - Medium
 174. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Hard
 175. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Conquered
 176. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle - Easy
 177. [V3 - #991 - 2022-01-30] trojangirl12 - Medium
 178. [V3 - #1070 - 2022-02-04] cornflakegod - Easy
 179. [V3 - #1116 - 2022-02-09] Aur0ra - Medium
 180. [V3 - #1211 - 2022-02-18] lostnyanko - Hard
 181. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton - Hard
 182. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 183. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Conquered
 184. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Hard
 185. [V3 - #1759 - 2022-03-31] ImagineBrkr - Easy
 186. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo - Medium
 187. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 188. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Conquered
 189. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Hard
 190. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial - Conquered
 191. [V3 - #2147 - 2022-05-05] leapylee - Conquered
 192. [V3 - #2263 - 2022-05-19] Eyth - Easy
 193. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda - Easy
 194. [V3 - #2620 - 2022-06-19] _Bri x2 - Medium
 195. [V3 - #2861 - 2022-07-09] bigdud24 - Easy
 196. [V3 - #2874 - 2022-07-10] Loudcsharp - Easy
 197. [V3 - #2904 - 2022-07-14] Yterbium - Hard
 198. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Easy
 199. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Medium
 200. [V3 - #3050 - 2022-07-29] MissCactus - Easy
 201. [V3 - #3113 - 2022-08-01] SunflowerDaisho - Hard
 202. [V3 - #3184 - 2022-08-09] Ylienna - Medium
 203. [V3 - #3191 - 2022-08-10] miaxnder - Medium
 204. [V3 - #3202 - 2022-08-11] Eleanora1315 - Hard
 205. [V3 - #3291 - 2022-08-23] Bishamon-chan - Medium
 206. [V3 - #3771 - 2022-10-13] kerryelc - Easy
 207. [V3 - #3895 - 2022-10-27] _Alive_ - Conquered
 208. [V3 - #4076 - 2022-11-16] Bunille - Medium
 209. [V3 - #4157 - 2022-11-24] lostnyanko - Conquered
 210. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Easy
 211. [V3 - #4367 - 2022-12-15] ScarletCelestial - Easy
 212. [V3 - #4607 - 2023-01-03] Otaku_baka_dsk - Conquered
 213. [V3 - #4607 - 2023-01-03] Otaku_baka_dsk - Hard
 214. [V3 - #4607 - 2023-01-03] Otaku_baka_dsk - Medium
 215. [V3 - #4610 - 2023-01-03] mxtape - Easy
 216. [V3 - #4692 - 2023-01-10] lostnyanko x2 - Easy
 217. [V3 - #4711 - 2023-01-12] TreasuredHopes - Conquered
 218. [V3 - #4816 - 2023-01-21] Jokobo - Hard
 219. [V3 - #4834 - 2023-01-22] UglyGoose - Easy
 220. [V3 - #4888 - 2023-01-26] RachelPanda - Medium

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items
 1. not available in English #Compass
 2. 18if
 3. 3-Nen D-Gumi Glass no Kamen
 4. 6 Lovers
 5. A Piece of Phantasmagoria
 6. Acchi Kocchi
 7. Aggressive Retsuko
 8. Aho Girl
 9. Aiura
 10. Akiba-chan
 11. Akkun to Kanojo
 12. Amaama to Inazuma
 13. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 14. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2
 15. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 3
 16. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 4
 17. Ani*Kuri15
 18. Ao Oni The Animation
 19. Aria the Animation
 20. Aria the Natural
 21. Aria the Origination
 22. Aria the Origination Picture Drama
 23. Artiswitch
 24. Aru Tabibito no Nikki
 25. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 26. Asobi Asobase
 27. not available in English Atashin'chi
 28. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 29. Azumanga Daiou The Animation
 30. B-Project: Kodou*Ambitious
 31. Bakuretsu Hunters
 32. Bakuretsu Tenshi
 33. Bartender
 34. Bernard-jou Iwaku.
 35. Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE!
 36. Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! LOVE!
 37. Black Jack
 38. Black Jack (TV)
 39. Black Jack 21
 40. Bloody Bunny
 41. Boogiepop wa Warawanai
 42. Brotherhood: Final Fantasy XV
 43. Bungou Stray Dogs Wan!
 44. Carnival Phantasm
 45. Centaur no Nayami
 46. Chain Chronicle: Short Animation
 47. not available in English Charady no Joke na Mainichi
 48. Chargeman Ken!
 49. Cheburashka Arere?
 50. not available in English Chengyu Donghua Lang
 51. Chio-chan no Tsuugakuro
 52. Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii
 53. Choboraunyopomi Gekijou Dai Ni Maku Ai Mai Mii: Mousou Catastrophe
 54. Choboraunyopomi Gekijou Dai San Maku Ai Mai Mii: Surgical Friends
 55. Chocolat no Mahou
 56. Cike Wu Liuqi
 57. Cike Wu Liuqi Fanwai
 58. City Hunter
 59. City Hunter 2
 60. City Hunter 3
 61. Clamp Gakuen Tanteidan
 62. Cocomong 2
 63. Cocomong 3
 64. Comic Girls
 65. Cowboy Bebop
 66. Cream Lemon: Lemon Angel
 67. Danshi Koukousei no Nichijou
 68. Dantalian no Shoka
 69. Death Parade
 70. Denki-gai no Honya-san
 71. ongoing Detective Conan
 72. Devil May Cry
 73. Di Gi Charat
 74. Diabolik Lovers More,Blood
 75. Digital Juice
 76. Disney Tsum Tsum
 77. Dogeza de Tanondemita
 78. Donyatsu
 79. not available in English Doraemon (1979)
 80. ongoing not available in English Doraemon (2005)
 81. Dororo
 82. Dororo to Hyakkimaru
 83. not available in English Dororon Enma-kun
 84. Double Hard
 85. Double-J
 86. Dream Hunter Rem
 87. not available in English Eagle Sam
 88. Eat-Man
 89. Eat-Man '98
 90. Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
 91. hentai Eternity: Shinya no Nurekoi Channel ♡
 92. Fireball
 93. Fireball Charming
 94. Flying Witch
 95. Flying Witch Petit
 96. Fudanshi Koukou Seikatsu
 97. Fukigen na Mononokean
 98. Fukigen na Mononokean Tsuzuki
 99. Fumikiri Jikan
 100. Funny Pets
 101. Funny Pets 2nd Season
 102. Furusato Meguri: Nippon no Mukashibanashi
 103. Furusato Saisei: Nippon no Mukashibanashi
 104. not available in English Futsuu tte Nandarou?
 105. GA: Geijutsuka Art Design Class
 106. Gabriel DropOut
 107. Gakkou no Kaidan
 108. Gakuen Handsome
 109. Gal to Kyouryuu
 110. Galaxy Angel
 111. Galaxy Angel 3
 112. Galaxy Angel 4
 113. Galaxy Angel Z
 114. Gallery Fake
 115. Garakuta-doori no Stain
 116. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 117. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 118. Gegege no Kitarou (2007)
 119. Gegege no Kitarou (2018)
 120. Genius Party
 121. Genius Party Beyond
 122. not available in English Geragera Boes Monogatari
 123. Ginga Tetsudou 999
 124. GJ-bu
 125. Gochuumon wa Usagi desu ka?
 126. Gochuumon wa Usagi desu ka? Bloom
 127. Gochuumon wa Usagi desu ka??
 128. Gokujo.: Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari
 129. Gokushufudou
 130. Gokushufudou Part 2
 131. Gokushufudou Season 2
 132. Golden Boy
 133. Golgo 13 (TV)
 134. Gregory Horror Show: The Bloody Karte
 135. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 136. Grimm Meisaku Gekijou
 137. Grisaia no Kajitsu Specials
 138. Gunjou no Magmell
 139. Hacka Doll The Animation
 140. Hagane Orchestra
 141. Hajimete no Eigo: Nippon Mukashibanashi
 142. Hajimete no Eigo: Sekai Meisaku Douwa
 143. Hakata Mentai! Pirikarako-chan
 144. Hakumei to Mikochi
 145. Halo Legends
 146. Handa-kun
 147. Happiness Charge Precure!
 148. Hare Tokidoki Buta (TV)
 149. HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun suru
 150. Hataraku Oniisan!
 151. Hataraku Oniisan! no 2!
 152. Hataraku Saibou
 153. Hataraku Saibou Black
 154. Hataraku Saibou Specials
 155. Hataraku Saibou!!
 156. Hatsukoi Limited.
 157. Hatsukoi Limited.: Gentei Shoujo
 158. Haunted Junction
 159. Heartcatch Precure!
 160. Hello!! Kiniro Mosaic
 161. Heya Camp△
 162. Hidamari Sketch x 365
 163. ongoing Hifuu Katsudou Kiroku: The Sealed Esoteric History
 164. Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
 165. Hitorigurashi no Shougakusei
 166. ongoing not available in English Holo no Graffiti
 167. Honobono Log
 168. Hoozuki no Reitetsu
 169. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season
 170. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni
 171. Hoozuki no Reitetsu OVA
 172. Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei
 173. Hunter x Hunter (2011)
 174. Inugami-san to Nekoyama-san
 175. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 176. Isekai Shokudou
 177. Isekai Shokudou 2
 178. Ishida to Asakura
 179. Ishuzoku Reviewers
 180. Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo (2015)
 181. Itou Junji: Collection
 182. Itou Junji: Maniac
 183. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai
 184. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai 2
 185. Jigoku Shoujo
 186. Jigoku Shoujo Futakomori
 187. Jigoku Shoujo Mitsuganae
 188. Jingai-san no Yome
 189. JK Meshi!
 190. Joker Game
 191. Joshikausei
 192. Joshiraku
 193. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen
 194. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic
 195. Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen
 196. Kai Byoui Ramune
 197. Kaidan Restaurant
 198. Kaitou Reinya
 199. Kaitou Saint Tail
 200. Kamen Rider Den-O: Imagin Anime
 201. Kamigami no Ki
 202. Kanamemo
 203. not available in English Kara The Animation
 204. Kazemakase Tsukikage Ran
 205. Keitai Shoujo
 206. Kekkai Sensen & Beyond
 207. not available in English Kerokko Demetan
 208. Ketsuekigata-kun!
 209. Ketsuekigata-kun! 2
 210. Ketsuekigata-kun! 3
 211. Ketsuekigata-kun! 4
 212. Kidou Keisatsu Patlabor
 213. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 214. Kidou Senshi SD Gundam Mk-III
 215. Kimagure Orange☆Road
 216. Kimagure Robot
 217. Kimi to Boku.
 218. Kimi to Boku. 2
 219. not available in English Kinnikuman
 220. Kino no Tabi: The Beautiful World
 221. Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series
 222. Kita e.: Diamond Dust Drops
 223. Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
 224. Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season
 225. Kono Bijutsu-bu ni wa Mondai ga Aru!
 226. Konohana Kitan
 227. Koroshiya-san: The Hired Gun
 228. Koufuku Graffiti
 229. Kowabon
 230. Koyomimonogatari
 231. Kuromajo-san ga Tooru!!
 232. Kuuchuu Buranko
 233. Kyou kara Maou! R
 234. Kyou no Asuka Show
 235. Kyoufu Shinbun (2014)
 236. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 237. Kyoukai no Rinne
 238. Kyoukai no Rinne 2nd Season
 239. Kyoukai no Rinne 3rd Season
 240. Kyousou Giga (2012)
 241. Kyuuketsuhime Miyu
 242. Kyuuketsuhime Miyu (TV)
 243. Little Busters!
 244. Lucky☆Star
 245. Lupin III
 246. Lupin III: Part II
 247. Lupin III: Part III
 248. Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 249. not available in English Mahou no Angel Sweet Mint
 250. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 251. Mahou Senshi Louie
 252. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 253. Majin Tantei Nougami Neuro
 254. Majo no Tabitabi
 255. Majutsushi Orphen: Revenge
 256. Makura no Danshi
 257. Manaria Friends
 258. not available in English Manga Furusato Mukashibanashi
 259. not available in English Manga Kodomo Bunko
 260. not available in English Manga Sekai Mukashibanashi
 261. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation
 262. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation Specials
 263. Master Keaton
 264. Master Keaton OVA
 265. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori
 266. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori +
 267. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 2
 268. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3
 269. Mayonaka no Occult Koumuin
 270. Megane na Kanojo
 271. Megane-bu!
 272. Mighty Orbots
 273. MILPOM★
 274. Miracle☆Train: Oedo-sen e Youkoso
 275. Mitsuboshi Colors
 276. Mitsudomoe
 277. Mitsudomoe Zouryouchuu!
 278. Mo Dao Zu Shi Q
 279. Monkey Punch: Manga Katsudou Daishashin
 280. Mononoke
 281. not available in English Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfy to Lillibit
 282. Mugen no Juunin: Immortal
 283. Mushishi
 284. Mushishi Zoku Shou
 285. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 286. Naengjang-go Nala Cocomong
 287. Nanatsu no Bitoku
 288. Nande Koko ni Sensei ga!?
 289. Natsume Yuujinchou
 290. Natsume Yuujinchou Go
 291. Natsume Yuujinchou Roku
 292. Natsume Yuujinchou San
 293. Natsume Yuujinchou Shi
 294. Nazotokine
 295. Neko Ramen
 296. Nichijou
 297. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 298. Ningen Kousaten
 299. Ninja Collection
 300. Noir
 301. Nowisee
 302. Nu Wushen de Canzhuo
 303. Nyanko Days
 304. Nyanpire The Animation
 305. Obey Me!
 306. Oh! Super Milk-chan
 307. One Room
 308. One Room: Second Season
 309. One Room: Third Season
 310. Onihei
 311. Onikirimaru
 312. Osake wa Fuufu ni Natte kara
 313. Osomatsu-san
 314. Osomatsu-san 2nd Season
 315. Osomatsu-san 3rd Season
 316. Otona no Bouguya-san
 317. Ou Dorobou Jing
 318. Ougon Senshi Gold Lightan
 319. Pan de Peace!
 320. Petit Eva: Evangelion@School
 321. Petshop of Horrors
 322. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 323. Piace: Watashi no Italian
 324. Piyoko ni Omakase pyo!
 325. Pokemon
 326. Pokemon Advanced Generation
 327. Pokemon Best Wishes!
 328. Pokemon Best Wishes! Season 2
 329. Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure
 330. Pokemon Diamond & Pearl
 331. Pokemon Evolutions
 332. Pokemon Generations
 333. Pokemon Housoukyoku
 334. Pokemon XY
 335. Popee the Performer
 336. Porong Porong Pororo
 337. Pucca (TV)
 338. Pucca (TV) 2nd Season
 339. Puchimas!!: Petit Petit iDOLM@STER
 340. Qing Chi Hong Xiaodou Ba!
 341. Re-Kan!
 342. Robot Girls Z Plus
 343. Room Mate
 344. Saa Ikou! Tamagotchi
 345. Saiki Kusuo no Ψ-nan
 346. Sakamoto desu ga?
 347. Samurai Champloo
 348. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou
 349. School Rumble
 350. SD Gundam Gaiden
 351. not available in English Seishun Anime Zenshuu
 352. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 353. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 354. Sekai no Yami Zukan
 355. Sengoku Collection
 356. Senryuu Shoujo
 357. Sentimental Journey
 358. Seraphim Call
 359. not available in English Seton Doubutsuki
 360. not available in English Seton Doubutsuki: Risu no Banner
 361. Shiba Inuko-san
 362. Shibawanko no Wa no Kokoro
 363. Shigofumi
 364. Shin Atashin'chi
 365. not available in English Shin Grimm Meisaku Gekijou
 366. Shinzou Ningen Casshern
 367. Shirotan: Shirotan ga Ippai!
 368. Show By Rock!! Short!!
 369. not available in English Shuukan Storyland
 370. SKET Dance
 371. Sore dake ga Neck
 372. Space☆Dandy
 373. Space☆Dandy 2nd Season
 374. Sparrow's Hotel
 375. Spookiz
 376. Spookiz 2nd Season
 377. Spookiz 3rd Season
 378. Spoon Oba-san
 379. ongoing Stars*Collection!
 380. Stop!! Hibari-kun!
 381. Sugar Sugar Rune
 382. Super Milk-chan
 383. Super Shiro
 384. Super Short Comics
 385. Supernatural The Animation
 386. Suzy's Zoo: Daisuki! Witzy
 387. Tabi Machi Late Show
 388. Taiho Shichau zo (TV)
 389. Taiho Shichau zo Special
 390. Takahashi Rumiko Gekijou
 391. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 392. Tantei Shounen Kageman
 393. Tantei Team KZ Jiken Note
 394. Tejina-senpai
 395. Tenchi Souzou Design-bu
 396. Tengen Toppa Gurren Lagann: Parallel Works
 397. Tentai Senshi Sunred
 398. The Big O
 399. The Planet of Stray Cats
 400. Time Bokan 24
 401. not available in English Time Bokan Series: Time Patroltai Otasukeman
 402. Time Bokan: Gyakushuu no San Akunin
 403. Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi
 404. To Heart
 405. To Heart 2
 406. Tonari no Seki-kun
 407. Touken Ranbu: Hanamaru
 408. Toyama Kankou Anime Project
 409. Trigun
 410. ongoing Trigun Stampede
 411. Trinity Blood
 412. Tsukiuta. The Animation
 413. Tsukiuta. The Animation 2
 414. Tsurezure Children
 415. Uramichi Oniisan
 416. Usavich
 417. Usavich II
 418. Usavich III
 419. Usavich IV
 420. Usavich V
 421. Uzaki-chan wa Asobitai!
 422. not available in English Video Ehonkan Sekai Meisaku Douwa
 423. Violet Evergarden
 424. Virtual-san wa Miteiru
 425. Vlad Love
 426. Wagamama High Spec
 427. Wakaba*Girl
 428. Wakako-zake
 429. Wan Sheng Jie
 430. Warau Salesman
 431. not available in English Warau Salesman Dai SP-banashi
 432. Warau Salesman New
 433. Wooser no Sono Higurashi
 434. Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen
 435. World Witches Hasshin Shimasu!
 436. Xiao Lu He Xiao Lan
 437. xxxHOLiC
 438. xxxHOLiC◆Kei
 439. Yami Shibai
 440. Yami Shibai 10
 441. Yami Shibai 2
 442. Yami Shibai 3
 443. Yami Shibai 4
 444. Yami Shibai 5
 445. Yami Shibai 6
 446. Yami Shibai 7
 447. Yami Shibai 8
 448. Yami Shibai 9
 449. Yankee Hamster
 450. Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume
 451. Youkai Watch
 452. not available in English Youkai Watch!
 453. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 454. Yume Tsukai
 455. Yuru Camp△
 456. Yuru Yuri
 457. Yuru Yuri San☆Hai!
 458. Yuru Yuri♪♪
 459. Yurumates 3D
 460. Yurumates 3D Plus
 461. Yuusei Shounen Papii
 462. Zenonzard The Animation
 463. Zenryoku Usagi
 464. Zhong Hua Xiao Zi
 465. Zoku Natsume Yuujinchou

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2016-08-24

Number of Turn-ins : 220 (113 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 10 items] : 94 completed (47 not validated yet)
 • Medium [2pt - 20 items] : 52 completed (28 not validated yet)
 • Hard [3pt - 30 items] : 38 completed (20 not validated yet)
 • Conquered [4pt - 40 items] : 36 completed (18 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Episodic theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 4 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.