Challenge : Episodic

 1. [V1 - #1332 - 2016-09-28] renzoushi - Easy
 2. [V1 - #1616 - 2016-10-18] Punkero - Easy
 3. [V1 - #2136 - 2016-12-08] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #2187 - 2016-12-13] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #2201 - 2016-12-14] Jhiday - Easy
 6. [V1 - #2385 - 2016-12-30] renzoushi - Hard (upgraded from Easy)
 7. [V1 - #2559 - 2017-01-11] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #2876 - 2017-02-07] renzoushi - Conquered (upgraded from Hard)
 9. [V1 - #3136 - 2017-02-28] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 10. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Easy
 11. [V1 - #3322 - 2017-03-19] AYOSHINA - Medium
 12. [V1 - #3415 - 2017-03-27] Ventris - Conquered
 13. [V1 - #3573 - 2017-04-08] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 14. [V1 - #4041 - 2017-05-23] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 15. [V1 - #4209 - 2017-06-07] Punkero - Conquered (upgraded from Hard)
 16. [V1 - #4320 - 2017-06-21] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #4373 - 2017-06-27] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4401 - 2017-06-29] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 19. [V1 - #4468 - 2017-07-05] renzoushi - Hard
 20. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 21. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #4665 - 2017-08-02] SheyCroix - Medium
 23. [V1 - #4795 - 2017-08-22] Punkero - Easy
 24. [V1 - #4808 - 2017-08-23] TheMaxPhoenix - Easy
 25. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 26. [V1 - #4838 - 2017-08-27] Vanadis - Conquered
 27. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Conquered
 28. [V1 - #5061 - 2017-09-23] SunflowerDaisho - Easy
 29. [V1 - #5193 - 2017-10-09] TahZin - Easy
 30. [V1 - #5232 - 2017-10-15] Imyreld - Medium
 31. [V1 - #5351 - 2017-10-28] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 32. [V1 - #5445 - 2017-11-05] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Conquered
 34. [V1 - #5771 - 2017-12-22] AngelShiva - Medium
 35. [V1 - #5778 - 2017-12-23] NaineLIEz - Conquered
 36. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld - Hard
 38. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 39. [V1 - #6236 - 2018-02-05] Imyreld x2 - Easy
 40. [V1 - #6260 - 2018-02-09] Wyvern22 - Medium
 41. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 - Easy
 42. [V1 - #6642 - 2018-03-24] AngelShiva - Easy
 43. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 44. [V1 - #6894 - 2018-04-19] Wyvern22 x2 - Conquered
 45. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 x2 - Medium
 47. [V1 - #7252 - 2018-08-10] abystoma2 - Easy
 48. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld x2 - Hard
 49. [V1 - #7504 - 2018-09-13] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Conquered
 51. [V1 - #7672 - 2018-10-01] Wyvern22 x2 - Easy
 52. [V1 - #7852 - 2018-10-26] JayArcher - Easy
 53. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Medium)
 54. [V1 - #8222 - 2018-12-19] Imyreld - Conquered
 55. [V1 - #8277 - 2018-12-26] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 57. [V1 - #8439 - 2019-01-13] animegeek4life - Easy
 58. [V1 - #8513 - 2019-01-23] YayakoChii - Easy
 59. [V1 - #8934 - 2019-03-08] Imyreld x2 - Conquered
 60. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Easy
 61. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Medium
 62. [V1 - #9231 - 2019-04-10] Vanadis - Hard
 63. [V1 - #9402 - 2019-04-30] Zilluminate - Easy
 64. [V1 - #9763 - 2019-06-26] Punkero - Hard
 65. [V1 - #9847 - 2019-07-06] ownitlikeaboss - Medium
 66. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Easy
 67. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon - Medium
 68. [V1 - #10101 - 2019-08-16] Papa_Dragon - Hard
 69. [V2 - #124 - 2019-09-02] kallah - Conquered
 70. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Medium
 71. [V2 - #200 - 2019-09-14] NaineLIEz - Hard
 72. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered (upgraded from Hard)
 73. [V2 - #340 - 2019-09-27] Gwathgor - Hard
 74. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Easy
 75. [V2 - #854 - 2019-11-21] ShockZz - Easy
 76. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Conquered
 77. [V2 - #919 - 2019-11-27] kallah - Hard
 78. [V2 - #1234 - 2019-12-30] sassss - Easy
 79. [V2 - #1764 - 2020-02-13] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #1851 - 2020-02-21] Netbug - Easy
 81. [V2 - #2178 - 2020-03-20] JillyStingray - Easy
 82. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Medium
 83. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Hard
 84. [V2 - #2697 - 2020-04-27] Bunille - Easy
 85. [V2 - #2736 - 2020-04-29] Bri - Easy
 86. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Easy
 87. [V2 - #2860 - 2020-05-09] ScarletCelestial - Medium
 88. [V2 - #3354 - 2020-06-14] Rellni944 - Easy
 89. [V2 - #3733 - 2020-07-18] DeadlyRaven - Easy
 90. [V2 - #3881 - 2020-07-29] Gwathgor - Easy
 91. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 92. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 93. [V2 - #4013 - 2020-08-06] TheFlyingOrange - Easy
 94. [V2 - #4061 - 2020-08-10] KuriPuri - Easy
 95. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Conquered
 96. [V2 - #4162 - 2020-08-20] Bern_stein - Easy
 97. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Easy
 98. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 99. [V2 - #4592 - 2020-09-24] Bri - Medium
 100. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 101. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Hard
 102. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 103. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Conquered
 104. [V2 - #5560 - 2020-12-04] MetalFalcon - Easy
 105. [V2 - #5698 - 2020-12-15] Aur0ra - Easy
 106. [V2 - #5702 - 2020-12-15] OweynLupton - Easy
 107. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 108. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Easy
 109. [V2 - #6266 - 2021-01-24] miaxnder - Easy
 110. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Easy
 111. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae - Medium
 112. [V2 - #6618 - 2021-02-18] hinagatari - Easy
 113. [V2 - #6686 - 2021-02-24] Zenit - Medium
 114. [V2 - #6765 - 2021-02-28] trojangirl12 - Easy
 115. [V2 - #6939 - 2021-03-14] tbeans10 - Hard
 116. [V2 - #6952 - 2021-03-15] Yterbium - Conquered
 117. [V2 - #7011 - 2021-03-20] Sakku-san - Easy
 118. [V2 - #7044 - 2021-03-23] Eleanora1315 - Easy
 119. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Medium
 120. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 - Easy
 121. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Hard
 122. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday - Easy
 123. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 124. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Medium
 125. [V2 - #7160 - 2021-03-30] MetalFalcon - Medium
 126. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 127. [V2 - #7281 - 2021-04-06] SolidBlade - Easy
 128. [V2 - #7311 - 2021-04-09] Bri - Conquered
 129. [V2 - #7321 - 2021-04-10] superherowarrior - Easy
 130. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Easy
 131. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Hard
 132. [V2 - #7324 - 2021-04-11] SheyCroix - Conquered
 133. [V2 - #7383 - 2021-04-14] Mackamizzle - Medium
 134. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko - Medium
 135. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Conquered
 136. [V2 - #7523 - 2021-04-25] HDAsylum - Easy
 137. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Easy
 138. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a - Easy
 139. [V2 - #7698 - 2021-05-07] OweynLupton - Medium
 140. [V2 - #7716 - 2021-05-09] ScarletCelestial - Hard
 141. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Conquered
 142. [V2 - #7789 - 2021-05-16] Helvian494743 - Easy
 143. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Easy
 144. [V2 - #7800 - 2021-05-17] Punkero x2 - Conquered
 145. [V2 - #7909 - 2021-05-25] AutumnBug - Easy
 146. [V2 - #8139 - 2021-06-09] Nurguburu - Easy
 147. [V2 - #8184 - 2021-06-12] KuriPuri - Medium
 148. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 149. [V2 - #8301 - 2021-06-22] Bri - Hard
 150. [V2 - #8319 - 2021-06-24] rubik - Conquered
 151. [V2 - #8357 - 2021-06-27] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 152. [V2 - #8821 - 2021-07-29] Shuurei - Medium
 153. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 154. [V2 - #9086 - 2021-08-20] Rellni944 - Conquered (upgraded from Hard)
 155. [V2 - #9094 - 2021-08-21] I230 - Easy
 156. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit - Easy
 157. [V2 - #9497 - 2021-09-21] TheFlyingOrange - Medium
 158. [V2 - #9596 - 2021-09-29] Plaxsin - Easy
 159. [V2 - #9663 - 2021-10-02] Bern_stein - Medium
 160. [V2 - #9670 - 2021-10-03] Jokobo - Easy
 161. [V2 - #9685 - 2021-10-04] TheEdgelord - Easy
 162. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Medium
 163. [V2 - #9994 - 2021-11-03] starfishalliance - Hard
 164. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Easy
 165. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Conquered
 166. [V3 - #496 - 2021-12-23] Bri x2 - Easy
 167. [V3 - #580 - 2021-12-29] rubik - Hard
 168. [V3 - #580 - 2021-12-29] rubik - Medium
 169. [V3 - #580 - 2021-12-29] rubik - Easy
 170. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Easy
 171. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 172. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz - Hard
 173. [V3 - #817 - 2022-01-15] I230 - Medium
 174. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Hard
 175. [V3 - #931 - 2022-01-25] Bunille - Conquered
 176. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle - Easy
 177. [V3 - #991 - 2022-01-30] trojangirl12 - Medium
 178. [V3 - #1070 - 2022-02-04] cornflakegod - Easy
 179. [V3 - #1116 - 2022-02-09] Aur0ra - Medium
 180. [V3 - #1211 - 2022-02-18] lostnyanko - Hard
 181. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton - Hard
 182. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 183. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Conquered
 184. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Hard
 185. [V3 - #1759 - 2022-03-31] ImagineBrkr - Easy
 186. [V3 - #1881 - 2022-04-12] Jokobo - Medium
 187. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 188. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Conquered
 189. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii - Hard
 190. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial - Conquered
 191. [V3 - #2147 - 2022-05-05] leapylee - Conquered
 192. [V3 - #2263 - 2022-05-19] Eyth - Easy
 193. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda - Easy
 194. [V3 - #2620 - 2022-06-19] Bri x2 - Medium
 195. [V3 - #2861 - 2022-07-09] bigdud24 - Easy
 196. [V3 - #2874 - 2022-07-10] Loudcsharp - Easy
 197. [V3 - #2904 - 2022-07-14] Yterbium - Hard
 198. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Easy
 199. [V3 - #2917 - 2022-07-16] Yterbium - Medium
 200. [V3 - #3050 - 2022-07-29] MissCactus - Easy
 201. [V3 - #3113 - 2022-08-01] SunflowerDaisho - Hard
 202. [V3 - #3184 - 2022-08-09] Ylienna - Medium
 203. [V3 - #3191 - 2022-08-10] miaxnder - Medium
 204. [V3 - #3202 - 2022-08-11] Eleanora1315 - Hard
 205. [V3 - #3291 - 2022-08-23] Bishamon-chan - Medium
 206. [V3 - #3771 - 2022-10-13] kerryelc - Easy
 207. [V3 - #3895 - 2022-10-27] _Alive_ - Conquered
 208. [V3 - #4076 - 2022-11-16] Bunille - Medium
 209. [V3 - #4157 - 2022-11-24] lostnyanko - Conquered
 210. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Easy
 211. [V3 - #4367 - 2022-12-15] ScarletCelestial - Easy
 212. [V3 - #4607 - 2023-01-03] Otaku_baka_dsk - Conquered
 213. [V3 - #4607 - 2023-01-03] Otaku_baka_dsk - Hard
 214. [V3 - #4607 - 2023-01-03] Otaku_baka_dsk - Medium
 215. [V3 - #4610 - 2023-01-03] mxtape - Easy
 216. [V3 - #4692 - 2023-01-10] lostnyanko x2 - Easy
 217. [V3 - #4711 - 2023-01-12] TreasuredHopes - Conquered
 218. [V3 - #4816 - 2023-01-21] Jokobo - Hard
 219. [V3 - #4834 - 2023-01-22] UglyGoose - Easy
 220. [V3 - #4888 - 2023-01-26] RachelPanda - Medium
 221. [V3 - #5092 - 2023-02-06] hinagatari - Medium
 222. [V3 - #5095 - 2023-02-06] Bern_stein - Hard
 223. [V3 - #5145 - 2023-02-12] Jeon - Easy
 224. [V3 - #5333 - 2023-03-01] iamrure - Easy
 225. [V3 - #5693 - 2023-04-03] silveraaki - Easy
 226. [V3 - #5982 - 2023-05-03] HimeCrycho - Conquered
 227. [V3 - #6085 - 2023-05-19] ohpishhposh - Easy
 228. [V3 - #6102 - 2023-05-21] OweynLupton - Conquered
 229. [V3 - #6107 - 2023-05-21] rubik x2 - Conquered
 230. [V3 - #6238 - 2023-06-03] FeezyWheezy - Easy
 231. [V3 - #6368 - 2023-06-19] xCrazee - Conquered
 232. [V3 - #6527 - 2023-07-03] lostnyanko - Medium
 233. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Easy
 234. [V3 - #6639 - 2023-07-15] HimeCrycho - Easy
 235. [V3 - #6651 - 2023-07-16] Aur0ra - Hard
 236. [V3 - #6692 - 2023-07-19] AngelHana - Easy
 237. [V3 - #6703 - 2023-07-20] Bri x2 - Hard
 238. [V3 - #6829 - 2023-07-30] jaeo_k - Easy
 239. [V3 - #6951 - 2023-08-10] BurntFlower - Easy
 240. [V3 - #6969 - 2023-08-13] Yvsmeg - Medium
 241. [V3 - #7085 - 2023-08-29] elsewherecw - Easy
 242. [V3 - #7121 - 2023-09-02] anakg - Easy
 243. [V3 - #7131 - 2023-09-03] Sarada - Easy
 244. [V3 - #7172 - 2023-09-10] Jaikeis - Easy
 245. [V3 - #7247 - 2023-09-20] myuniquename - Medium (upgraded from Easy)
 246. [V3 - #7282 - 2023-09-25] MegaManBK7 - Medium
 247. [V3 - #7332 - 2023-09-30] Keiken_ - Conquered
 248. [V3 - #7486 - 2023-10-22] OweynLupton x2 - Easy
 249. [V3 - #7613 - 2023-11-06] Campiz06 - Easy
 250. [V3 - #7613 - 2023-11-06] Campiz06 - Medium
 251. [V3 - #7631 - 2023-11-08] Loudcsharp - Medium
 252. [V3 - #7698 - 2023-11-15] Ariies_ - Easy
 253. [V3 - #7813 - 2023-11-29] elsewherecw - Medium
 254. [V3 - #8001 - 2023-12-25] Malin28 - Easy
 255. [V3 - #8091 - 2024-01-05] Netbug - Medium
 256. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ - Conquered
 257. [V3 - #8180 - 2024-01-17] sassss - Conquered
 258. [V3 - #8233 - 2024-01-24] KuriPuri - Hard
 259. [V3 - #8271 - 2024-01-29] myuniquename - Conquered (upgraded from Medium)
 260. [V3 - #8525 - 2024-03-02] trojangirl12 - Hard
 261. [V3 - #8668 - 2024-03-25] is_peque - Easy
 262. [V3 - #8710 - 2024-03-31] bigdud24 - Medium

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items
 1. "Oshi no Ko"
 2. not available in English #Compass
 3. 16bit Sensation: Another Layer
 4. 18if
 5. 3-nen D-gumi Glass no Kamen
 6. erotica 6 Lovers
 7. A Piece of Phantasmagoria
 8. Acchi Kocchi
 9. Aggressive Retsuko
 10. Aho Girl
 11. Aiura
 12. Akiba-chan
 13. Akkun to Kanojo
 14. Alice Gear Aegis Expansion
 15. Amaama to Inazuma
 16. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 17. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2
 18. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 3
 19. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 4
 20. Ani*Kuri15
 21. Ao Oni The Animation
 22. Aria the Animation
 23. Aria the Natural
 24. Aria the Origination
 25. Aria the Origination Picture Drama
 26. Artiswitch
 27. Aru Tabibito no Nikki
 28. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 29. Asobi Asobase
 30. not available in English Atashin'chi
 31. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 32. Azumanga Daiou The Animation
 33. B-Project: Kodou*Ambitious
 34. Bai Yao Pu
 35. Bai Yao Pu 2nd Season
 36. Bai Yao Pu 3rd Season
 37. Bakuretsu Hunters
 38. Bakuretsu Tenshi
 39. Bartender
 40. Bem
 41. Bernard-jou Iwaku.
 42. Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE!
 43. Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! LOVE!
 44. Black Jack
 45. Black Jack (TV)
 46. Black Jack 21
 47. Bloody Bunny
 48. BNA
 49. Boogiepop wa Warawanai
 50. Brotherhood: Final Fantasy XV
 51. Bungou Stray Dogs Wan!
 52. Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
 53. Carnival Phantasm
 54. Casshern Sins
 55. Centaur no Nayami
 56. Chain Chronicle: Short Animation
 57. not available in English Charady no Joke na Mainichi
 58. Chargeman Ken!
 59. Cheburashka Arere?
 60. not available in English Chengyu Donghua Lang
 61. Chio-chan no Tsuugakuro
 62. Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii
 63. Choboraunyopomi Gekijou Dai Ni Maku Ai Mai Mii: Mousou Catastrophe
 64. Choboraunyopomi Gekijou Dai San Maku Ai Mai Mii: Surgical Friends
 65. Chocolat no Mahou
 66. Cike Wu Liuqi
 67. Cike Wu Liuqi Fanwai
 68. City Hunter
 69. City Hunter 2
 70. City Hunter 3
 71. Clamp Gakuen Tanteidan
 72. Cocomong 2
 73. Cocomong 3
 74. Comic Girls
 75. Cool Doji Danshi
 76. Cowboy Bebop
 77. Cream Lemon: Lemon Angel
 78. Danshi Koukousei no Nichijou
 79. Dantalian no Shoka
 80. Dark Gathering
 81. Death Parade
 82. Denki-gai no Honya-san
 83. Devil May Cry
 84. Di Gi Charat
 85. Diabolik Lovers More,Blood
 86. Digital Juice
 87. Dirty Pair
 88. Disney Tsum Tsum
 89. Dogeza de Tanondemita
 90. Donyatsu
 91. not available in English Doraemon (1979)
 92. ongoing not available in English Doraemon (2005)
 93. Dororo
 94. Dororo to Hyakkimaru
 95. not available in English Dororon Enma-kun
 96. Double Hard
 97. Double-J
 98. Dream Hunter Rem
 99. not available in English Eagle Sam
 100. Eat-Man
 101. Eat-Man '98
 102. Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
 103. Estab-Life: Great Escape
 104. hentai Eternity: Shinya no Nurekoi Channel ♡
 105. Fei Ren Zai
 106. Fireball
 107. Fireball Charming
 108. Flying Witch
 109. Flying Witch Petit
 110. Fudanshi Koukou Seikatsu
 111. Fukigen na Mononokean
 112. Fukigen na Mononokean Tsuzuki
 113. Fumikiri Jikan
 114. Funny Pets
 115. Funny Pets 2nd Season
 116. Furusato Meguri: Nippon no Mukashibanashi
 117. Furusato Saisei: Nippon no Mukashibanashi
 118. ongoing Fushigi Dagashiya: Zenitendou
 119. not available in English Futsuu tte Nandarou?
 120. GA: Geijutsuka Art Design Class
 121. Gabriel DropOut
 122. Gakkou no Kaidan
 123. not available in English Gakkou no Kowai Uwasa: Hanako-san ga Kita!!
 124. Gakuen Handsome
 125. Gal to Kyouryuu
 126. Galaxy Angel
 127. Galaxy Angel 3
 128. Galaxy Angel 4
 129. Galaxy Angel Z
 130. Gallery Fake
 131. Garakuta-doori no Stain
 132. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 133. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 134. not available in English Gegege no Kitarou (2007)
 135. Gegege no Kitarou (2018)
 136. Genius Party
 137. Genius Party Beyond
 138. not available in English Geragera Boes Monogatari
 139. Ginga Tetsudou 999
 140. GJ-bu
 141. Gochuumon wa Usagi desu ka?
 142. Gochuumon wa Usagi desu ka? Bloom
 143. Gochuumon wa Usagi desu ka??
 144. Gokujo.: Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari
 145. Gokushufudou
 146. Gokushufudou Part 2
 147. Gokushufudou Season 2
 148. Golden Boy
 149. Golgo 13 (TV)
 150. Gregory Horror Show: The Bloody Karte
 151. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 152. Grimm Meisaku Gekijou
 153. Grisaia no Kajitsu Specials
 154. Gunjou no Magmell
 155. Hacka Doll The Animation
 156. Hagane Orchestra
 157. Hajimete no Eigo: Nippon Mukashibanashi
 158. Hajimete no Eigo: Sekai Meisaku Douwa
 159. Hakata Mentai! Pirikarako-chan
 160. Hakumei to Mikochi
 161. Halo Legends
 162. Handa-kun
 163. Happiness Charge Precure!
 164. Hare Tokidoki Buta (TV)
 165. HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun suru
 166. Hataraku Oniisan!
 167. Hataraku Oniisan! no 2!
 168. Hataraku Saibou
 169. Hataraku Saibou Black
 170. Hataraku Saibou Specials
 171. Hataraku Saibou!!
 172. Hatsukoi Limited.
 173. Hatsukoi Limited.: Gentei Shoujo
 174. Haunted Junction
 175. Heartcatch Precure!
 176. Hello Kitty no Stump Village
 177. Hello!! Kiniro Mosaic
 178. Heya Camp△
 179. Hidamari Sketch x 365
 180. ongoing Hifuu Katsudou Kiroku: The Sealed Esoteric History
 181. Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
 182. not available in English Hitorigurashi no Shougakusei
 183. ongoing not available in English Holo no Graffiti
 184. Honobono Log
 185. Hoozuki no Reitetsu
 186. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season
 187. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni
 188. Hoozuki no Reitetsu OVA
 189. Hoshikuzu Telepath
 190. Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei
 191. Hunter x Hunter (2011)
 192. Inugami-san to Nekoyama-san
 193. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 194. Isekai Shokudou
 195. Isekai Shokudou 2
 196. Ishida to Asakura
 197. erotica Ishuzoku Reviewers
 198. not available in English Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo (2015)
 199. Itou Junji: Collection
 200. Itou Junji: Maniac
 201. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai
 202. Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai 2
 203. Jigoku Shoujo
 204. Jigoku Shoujo Futakomori
 205. Jigoku Shoujo Mitsuganae
 206. Jingai-san no Yome
 207. JK Meshi!
 208. Joker Game
 209. Joshikausei
 210. Joshiraku
 211. Jungle Taitei
 212. Jungle Taitei: Susume Leo!
 213. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen
 214. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic
 215. Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen
 216. Kai Byoui Ramune
 217. Kaidan Restaurant
 218. Kaitou Reinya
 219. Kaitou Saint Tail
 220. Kamen Rider Den-O: Imagin Anime
 221. Kamigami no Ki
 222. Kanamemo
 223. not available in English Kara The Animation
 224. Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon
 225. Kazemakase Tsukikage Ran
 226. Keitai Shoujo
 227. Kekkai Sensen & Beyond
 228. not available in English Kerokko Demetan
 229. Ketsuekigata-kun!
 230. Ketsuekigata-kun! 2
 231. Ketsuekigata-kun! 3
 232. Ketsuekigata-kun! 4
 233. Kidou Keisatsu Patlabor
 234. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 235. Kidou Senshi SD Gundam Mk-III
 236. Kimagure Orange☆Road
 237. Kimagure Robot
 238. Kimi to Boku.
 239. Kimi to Boku. 2
 240. not available in English Kinnikuman
 241. Kino no Tabi: The Beautiful World
 242. Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series
 243. Kishibe Rohan wa Ugokanai
 244. Kita e.: Diamond Dust Drops
 245. not available in English Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
 246. Komi-san wa, Comyushou desu. 2nd Season
 247. Kono Bijutsu-bu ni wa Mondai ga Aru!
 248. Konohana Kitan
 249. Koroshiya-san: The Hired Gun
 250. Koufuku Graffiti
 251. Kowabon
 252. Koyomimonogatari
 253. Kuromajo-san ga Tooru!!
 254. Kusuriya no Hitorigoto
 255. Kuuchuu Buranko
 256. Kyou kara Maou! R
 257. Kyou no Asuka Show
 258. Kyoufu Shinbun (2014)
 259. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 260. Kyoukai no Rinne
 261. Kyoukai no Rinne 2nd Season
 262. Kyoukai no Rinne 3rd Season
 263. Kyousou Giga (2012)
 264. Kyuuketsuhime Miyu
 265. Kyuuketsuhime Miyu (TV)
 266. Little Busters!
 267. Lucky☆Star
 268. Lupin III
 269. Lupin III: Part II
 270. Lupin III: Part III
 271. Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 272. Lupin Zero
 273. not available in English Mahou no Angel Sweet Mint
 274. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 275. Mahou Senshi Louie
 276. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 277. Majin Tantei Nougami Neuro
 278. Majo no Tabitabi
 279. Majutsushi Orphen: Revenge
 280. Makura no Danshi
 281. Manaria Friends
 282. not available in English Manga Furusato Mukashibanashi
 283. not available in English Manga Kodomo Bunko
 284. not available in English Manga Sekai Mukashibanashi
 285. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation
 286. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation Specials
 287. Master Keaton
 288. Master Keaton OVA
 289. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori
 290. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori +
 291. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 2
 292. Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3
 293. Mayonaka no Occult Koumuin
 294. Megane na Kanojo
 295. Megane-bu!
 296. ongoing Meitantei Conan
 297. MF Ghost
 298. Mighty Orbots
 299. MILPOM★
 300. Miracle☆Train: Oedo-sen e Youkoso
 301. Mitsuboshi Colors
 302. Mitsudomoe
 303. Mitsudomoe Zouryouchuu!
 304. Mo Dao Zu Shi Q
 305. Monkey Punch: Manga Katsudou Daishashin
 306. Mononoke
 307. not available in English Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfy to Lillibit
 308. Mugen no Juunin: Immortal
 309. Mushishi
 310. Mushishi Zoku Shou
 311. Mushishi Zoku Shou 2nd Season
 312. Naengjang-go Nala Cocomong
 313. Nanatsu no Bitoku
 314. Nande Koko ni Sensei ga!?
 315. Natsume Yuujinchou
 316. Natsume Yuujinchou Go
 317. Natsume Yuujinchou Roku
 318. Natsume Yuujinchou San
 319. Natsume Yuujinchou Shi
 320. Nazotokine
 321. Neko Ramen
 322. not available in English Neko Ramen: Ore no Shouyu Aji
 323. Nichijou
 324. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 325. Nils no Fushigi na Tabi
 326. Ningen Kousaten
 327. Ninja Collection
 328. Noir
 329. Nowisee
 330. Nu Wushen de Canzhuo
 331. Nyanko Days
 332. Nyanpire The Animation
 333. Obey Me!
 334. Oh! Super Milk-chan
 335. One Room
 336. One Room: Second Season
 337. One Room: Third Season
 338. Onihei
 339. Onikirimaru
 340. Osake wa Fuufu ni Natte kara
 341. Osomatsu-san
 342. Osomatsu-san 2nd Season
 343. Osomatsu-san 3rd Season
 344. Otona no Bouguya-san
 345. Ou Dorobou Jing
 346. Ougon Senshi Gold Lightan
 347. Ousama Ranking: Yuuki no Takarabako
 348. Pan de Peace!
 349. Petit Eva: Evangelion@School
 350. Petshop of Horrors
 351. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 352. Piace: Watashi no Italian
 353. Piyoko ni Omakase pyo!
 354. Pokemon
 355. Pokemon Advanced Generation
 356. Pokemon Best Wishes!
 357. Pokemon Best Wishes! Season 2
 358. Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure
 359. Pokemon Diamond & Pearl
 360. Pokemon Evolutions
 361. Pokemon Generations
 362. Pokemon Side Stories
 363. Pokemon XY
 364. Popee the Performer
 365. Porong Porong Pororo
 366. Pucca (TV)
 367. not available in English Pucca (TV) 2nd Season
 368. Puchimas!!: Petit Petit iDOLM@STER
 369. Qing Chi Hong Xiaodou Ba!
 370. Re-Kan!
 371. Robot Girls Z Plus
 372. Room Mate
 373. Saa Ikou! Tamagotchi
 374. Saiki Kusuo no Ψ-nan
 375. Sakamoto desu ga?
 376. Samurai Champloo
 377. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou
 378. School Rumble
 379. SD Gundam Gaiden
 380. not available in English Seishun Anime Zenshuu
 381. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 382. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 383. Sekai no Yami Zukan
 384. Sengoku Collection
 385. Senryuu Shoujo
 386. Sentimental Journey
 387. Seraphim Call
 388. not available in English Seton Doubutsuki
 389. not available in English Seton Doubutsuki: Risu no Banner
 390. Shiba Inuko-san
 391. Shibawanko no Wa no Kokoro
 392. Shigofumi
 393. Shin Atashin'chi
 394. not available in English Shin Grimm Meisaku Gekijou
 395. Shinzou Ningen Casshern
 396. Shirotan: Shirotan ga Ippai!
 397. Show By Rock!! Short!!
 398. not available in English Shuukan Storyland
 399. SKET Dance
 400. Sore dake ga Neck
 401. Sousou no Frieren: ●● no Mahou
 402. Space☆Dandy
 403. Space☆Dandy 2nd Season
 404. Sparrow's Hotel
 405. Spookiz
 406. Spookiz 2nd Season
 407. Spookiz 3rd Season
 408. Spoon Obasan
 409. Star Wars: Visions
 410. Stars*Collection!
 411. Stop!! Hibari-kun!
 412. not available in English Stray Sheep: Poe no Chicchana Daibouken
 413. Sugar Sugar Rune
 414. Super Milk-chan
 415. Super Shiro
 416. Super Short Comics
 417. Supernatural The Animation
 418. Suzy's Zoo: Daisuki! Witzy
 419. Tabi Machi Late Show
 420. Tactics
 421. Taiho Shichau zo (TV)
 422. Taiho Shichau zo Special
 423. Takahashi Rumiko Gekijou
 424. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 425. Tanoshii Muumin Ikka
 426. Tantei Shounen Kageman
 427. Tantei Team KZ Jiken Note
 428. Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story
 429. Tejina-senpai
 430. Tenchi Souzou Design-bu
 431. Tengen Toppa Gurren Lagann: Parallel Works
 432. Tentai Senshi Sunred
 433. The Big O
 434. The Planet of Stray Cats
 435. Time Bokan 24
 436. not available in English Time Bokan Series: Time Patroltai Otasukeman
 437. Time Bokan: Gyakushuu no San Akunin
 438. Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi
 439. To Heart
 440. To Heart 2
 441. Tonari no Seki-kun
 442. Touken Ranbu: Hanamaru
 443. Toutotsu ni Egypt Shin 2
 444. Toyama Kankou Anime Project
 445. Trigun
 446. Trinity Blood
 447. Tsukiuta. The Animation
 448. Tsukiuta. The Animation 2
 449. Tsurezure Children
 450. Undead Unluck
 451. Uramichi Oniisan
 452. Usavich
 453. Usavich II
 454. Usavich III
 455. Usavich IV
 456. Usavich V
 457. Uzaki-chan wa Asobitai!
 458. Vazzrock The Animation
 459. not available in English Video Ehonkan Sekai Meisaku Douwa
 460. Violet Evergarden
 461. Virtual-san wa Miteiru
 462. Vlad Love
 463. Wagamama High Spec
 464. Wakaba*Girl
 465. Wakako-zake
 466. Wan Sheng Jie
 467. Wan Sheng Jie 2
 468. Wan Sheng Jie 3
 469. Warau Salesman
 470. not available in English Warau Salesman Dai SP-banashi
 471. Warau Salesman New
 472. Wooser no Sono Higurashi
 473. Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen
 474. World Witches Hasshin Shimasu!
 475. Xiao Lu He Xiao Lan
 476. Xiao Lu He Xiao Lan 2nd Season
 477. Xiao Lu He Xiao Lan 3rd Season
 478. Xiao Lu He Xiao Lan 4th Season
 479. xxxHOLiC
 480. xxxHOLiC◆Kei
 481. Yami Shibai
 482. Yami Shibai 10
 483. Yami Shibai 11
 484. Yami Shibai 12
 485. Yami Shibai 2
 486. Yami Shibai 3
 487. Yami Shibai 4
 488. Yami Shibai 5
 489. Yami Shibai 6
 490. Yami Shibai 7
 491. Yami Shibai 8
 492. Yami Shibai 9
 493. Yankee Hamster
 494. Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume
 495. Youkai Watch
 496. Youkai Watch!
 497. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Oujisama: Short Stories
 498. Yume Tsukai
 499. Yuru Camp△
 500. Yuru Yuri
 501. Yuru Yuri San☆Hai!
 502. Yuru Yuri♪♪
 503. Yurumates 3D
 504. Yurumates 3D Plus
 505. Yuusei Shounen Papii
 506. Zenonzard The Animation
 507. Zenryoku Usagi
 508. Zhong Hua Xiao Zi
 509. Zoku Natsume Yuujinchou

Theme Episodic

Created on : 2016-08-24

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
10 items to complete
113 Turnins
56 Validated Turnins
Medium
2 Point(s)
20 items to complete
62 Turnins
30 Validated Turnins
Hard
3 Point(s)
30 items to complete
43 Turnins
20 Validated Turnins
Conquered
4 Point(s)
40 items to complete
44 Turnins
19 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Episodic theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 4 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.