Challenge : Genre-Music

 1. [V1 - #26 - 2016-03-29] abystoma2
 2. [V1 - #39 - 2016-04-02] Carrot_
 3. [V1 - #41 - 2016-04-02] Dr_Tokami
 4. [V1 - #76 - 2016-04-16] JankesS
 5. [V1 - #90 - 2016-04-21] Spyro
 6. [V1 - #200 - 2016-05-20] AYOSHINA
 7. [V1 - #263 - 2016-05-30] Spes
 8. [V1 - #305 - 2016-06-04] HentaiPurinsu
 9. [V1 - #335 - 2016-06-08] lanblade
 10. [V1 - #348 - 2016-06-10] _Dan_
 11. [V1 - #370 - 2016-06-14] Yukino
 12. [V1 - #465 - 2016-06-25] Jhiday
 13. [V1 - #533 - 2016-07-02] Rinarin
 14. [V1 - #721 - 2016-07-26] SheyCroix
 15. [V1 - #769 - 2016-07-29] Naru-chan
 16. [V1 - #1789 - 2016-11-04] Ender_Charlotte
 17. [V1 - #2047 - 2016-11-27] Punkero
 18. [V1 - #2103 - 2016-12-03] Dakenfromvault1
 19. [V1 - #2140 - 2016-12-09] MahouShoujoRei
 20. [V1 - #2350 - 2016-12-28] JayArcher
 21. [V1 - #2484 - 2017-01-04] virtual_core
 22. [V1 - #2573 - 2017-01-11] Clover
 23. [V1 - #2739 - 2017-01-26] Wyvern22
 24. [V1 - #2910 - 2017-02-11] Rojo
 25. [V1 - #3546 - 2017-04-05] haylE15
 26. [V1 - #3644 - 2017-04-17] heinrich6745
 27. [V1 - #3962 - 2017-05-16] AlexJ94
 28. [V1 - #5068 - 2017-09-24] HurricaneLaurk
 29. [V1 - #5165 - 2017-10-06] Hakaminah
 30. [V1 - #5336 - 2017-10-27] Kyuuto
 31. [V1 - #5512 - 2017-11-17] Imyreld
 32. [V1 - #6507 - 2018-03-07] sassss
 33. [V1 - #7370 - 2018-08-28] AngelHana
 34. [V1 - #7676 - 2018-10-01] LemonKush
 35. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda
 36. [V1 - #8733 - 2019-02-17] AngelShiva
 37. [V1 - #8769 - 2019-02-21] kamuyman123
 38. [V1 - #8925 - 2019-03-06] Tskdere
 39. [V1 - #9045 - 2019-03-24] ScarletCelestial
 40. [V1 - #9599 - 2019-05-30] ownitlikeaboss
 41. [V1 - #9767 - 2019-06-27] I230
 42. [V1 - #10066 - 2019-08-10] Papa_Dragon
 43. [V2 - #7 - 2019-08-19] lagom
 44. [V2 - #617 - 2019-10-28] Rage_Beat06
 45. [V2 - #1329 - 2020-01-06] lostnyanko
 46. [V2 - #1358 - 2020-01-08] kallah
 47. [V2 - #2011 - 2020-03-04] _Bri
 48. [V2 - #2032 - 2020-03-06] KuriPuri
 49. [V2 - #2796 - 2020-05-03] Rellni944
 50. [V2 - #2896 - 2020-05-12] Suanke
 51. [V2 - #3363 - 2020-06-15] TheFlyingOrange
 52. [V2 - #3887 - 2020-07-28] Bunille
 53. [V2 - #4019 - 2020-08-06] Zenit
 54. [V2 - #5545 - 2020-12-04] ShockZz
 55. [V2 - #6296 - 2021-01-26] Mackamizzle
 56. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06
 57. [V2 - #6441 - 2021-02-05] sspookyboogie
 58. [V2 - #6881 - 2021-03-07] iamrure
 59. [V2 - #7673 - 2021-05-04] Canaan
 60. [V2 - #8002 - 2021-05-31] Mr_Duke_
 61. [V2 - #8790 - 2021-07-27] SunflowerDaisho
 62. [V2 - #9421 - 2021-09-15] SoLongGayBowser
 63. [V3 - #319 - 2021-12-06] ImagineBrkr
 64. [V3 - #2274 - 2022-05-20] Loudcsharp
 65. [V3 - #2321 - 2022-05-25] dierubikdie
 66. [V3 - #2825 - 2022-07-06] HimeCrycho
 67. [V3 - #3002 - 2022-07-25] CsillaLoli
 68. [V3 - #3477 - 2022-09-11] Yterbium
 69. [V3 - #3527 - 2022-09-19] symeon_a
 70. [V3 - #3720 - 2022-10-06] SecretPresident
 71. [V3 - #4094 - 2022-11-18] imlaabem
 72. [V3 - #4340 - 2022-12-11] xLunaDragon
 73. [V3 - #4846 - 2023-01-22] sukusen
 74. [V3 - #4847 - 2023-01-22] ScarletCelestial x2
 75. [V3 - #4866 - 2023-01-24] dierubikdie x2
 76. [V3 - #4873 - 2023-01-25] HimeCrycho x2
 77. [V3 - #4879 - 2023-01-25] lostnyanko x2
 78. [V3 - #4887 - 2023-01-26] Campiz06 x2
 79. [V3 - #4889 - 2023-01-26] bigdud24
 80. [V3 - #4901 - 2023-01-27] bigdud24 x2
 81. [V3 - #4917 - 2023-01-28] Yterbium x2
 82. [V3 - #5098 - 2023-02-07] Wyvern22 x2
 83. [V3 - #5145 - 2023-02-12] Jeon_Asuna
 84. [V3 - #5341 - 2023-03-01] RorschachMask
 85. [V3 - #5643 - 2023-03-31] HEIKE7000
 86. [V3 - #5823 - 2023-04-17] iamrure x2
 87. [V3 - #6073 - 2023-05-17] YayakoChii
 88. [V3 - #7133 - 2023-09-03] Jokobo

Type Genre-Music

Created on : 2016-03-29

MAL forum thread

0.25 Point(s)
40 items to complete
88 Turnins
58 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of Music type.
 • This challenge can be submitted twice.