Challenge : Hajime no Ippo

 1. [V1 - #7101 - 2018-05-10] Wyvern22
 2. [V1 - #7103 - 2018-05-10] Akai_Shuichi
 3. [V1 - #7204 - 2018-05-25] justoline
 4. [V1 - #7284 - 2018-08-16] YumeNoTsukii
 5. [V1 - #7796 - 2018-10-17] Oni-Sanae
 6. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif
 7. [V1 - #7910 - 2018-10-31] Yamcha17
 8. [V1 - #7959 - 2018-11-05] AlexJ94
 9. [V1 - #8351 - 2019-01-04] Jojobro
 10. [V1 - #9019 - 2019-03-21] Sanspareil
 11. [V2 - #704 - 2019-11-05] YayakoChii
 12. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin
 13. [V2 - #1340 - 2020-01-06] 9Reborn
 14. [V2 - #1799 - 2020-02-17] Postergate
 15. [V2 - #2225 - 2020-03-24] ImagineBrkr
 16. [V2 - #3398 - 2020-06-19] PNR_13
 17. [V2 - #3645 - 2020-07-10] Helvian494743
 18. [V2 - #4194 - 2020-08-22] Daisy-Sensei
 19. [V2 - #4199 - 2020-08-22] MochiMagus
 20. [V2 - #4726 - 2020-10-02] epicdtx
 21. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday
 22. [V2 - #6447 - 2021-02-06] OweynLupton
 23. [V2 - #7017 - 2021-03-21] Dakenfromvault1
 24. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7
 25. [V2 - #7921 - 2021-05-27] Punkero
 26. [V2 - #8989 - 2021-08-11] DeadlyRaven
 27. [V3 - #324 - 2021-12-07] n6ah
 28. [V3 - #937 - 2022-01-26] Boyscout31
 29. [V3 - #1065 - 2022-02-02] Cainael
 30. [V3 - #1945 - 2022-04-19] Bri
 31. [V3 - #2306 - 2022-05-23] Catexia
 32. [V3 - #2339 - 2022-05-26] RachelPanda
 33. [V3 - #3017 - 2022-07-26] Aur0ra
 34. [V3 - #3317 - 2022-08-27] trojangirl12
 35. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_
 36. [V3 - #6825 - 2023-07-30] acestrawbs
 37. [V3 - #7771 - 2023-11-25] Ichihara_Kouta
 38. [V3 - #8183 - 2024-01-17] Yterbium
 39. [V3 - #8258 - 2024-01-27] Reisho-Teki
 40. [V3 - #8281 - 2024-01-30] dierubikdie
 41. [V3 - #8816 - 2024-04-18] BeanChagBear
 42. [V3 - #8977 - 2024-05-19] anakg

List of Series (0/6)

Total Time : 51 hours 57 minutes 48 seconds

 1. Hajime no Ippo
 2. Hajime no Ippo: Boxer no Kobushi
 3. Hajime no Ippo: Champion Road
 4. Hajime no Ippo: Mashiba vs. Kimura
 5. Hajime no Ippo: New Challenger
 6. Hajime no Ippo: Rising

Series Collections Hajime no Ippo

Created on : 2018-05-10

MAL forum thread

0.75 Point(s)
42 Turnins
23 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching every anime listed, except those marked as bonus or unreleased.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • Ongoing anime are allowed for this challenge, provided you are up to date on them (as "Currently Watching", "On Hold" or "Dropped").
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.