Challenge : Multi Genre

 1. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld - Easy
 2. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld - Medium
 3. [V1 - #7295 - 2018-08-18] YayakoChii - Easy
 4. [V1 - #7295 - 2018-08-18] YayakoChii - Medium
 5. [V1 - #7485 - 2018-09-11] Imyreld - Hard
 6. [V1 - #7529 - 2018-09-17] TheEdgelord - Easy
 7. [V1 - #7564 - 2018-09-20] AnshiAneko - Easy
 8. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Easy
 9. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Medium
 10. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Hard
 11. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Conquered
 12. [V1 - #7771 - 2018-10-15] justoline - Conquered
 13. [V1 - #7806 - 2018-10-18] Imyreld - Conquered
 14. [V1 - #7839 - 2018-10-23] Jhiday - Easy
 15. [V1 - #7855 - 2018-10-26] SunflowerDaisho - Easy
 16. [V1 - #7878 - 2018-10-29] Jhiday - Medium
 17. [V1 - #7955 - 2018-11-04] Soarax - Conquered
 18. [V1 - #8110 - 2018-11-28] Keiken_ - Conquered
 19. [V1 - #8120 - 2018-11-29] Zenit - Easy
 20. [V1 - #8178 - 2018-12-07] Soarax - Easy
 21. [V1 - #8197 - 2018-12-14] moissi - Easy
 22. [V1 - #8314 - 2018-12-29] Rno081 - Easy
 23. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 x2 - Easy
 24. [V1 - #8353 - 2019-01-05] Soarax - Medium
 25. [V1 - #8373 - 2019-01-05] Wyvern22 x2 - Medium
 26. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 x2 - Hard
 27. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 x2 - Conquered
 28. [V1 - #8507 - 2019-01-22] Keiken_ - Hard
 29. [V1 - #8625 - 2019-02-03] Soarax - Hard
 30. [V1 - #8634 - 2019-02-03] Aeradae - Conquered
 31. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Conquered
 32. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Medium
 34. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Easy
 35. [V1 - #8734 - 2019-02-16] Keiken_ - Medium
 36. [V1 - #8730 - 2019-02-17] Imyreld x2 - Medium
 37. [V1 - #8774 - 2019-02-22] Imyreld x2 - Easy
 38. [V1 - #8840 - 2019-02-27] Imyreld x2 - Hard
 39. [V1 - #8957 - 2019-03-12] Zilluminate - Easy
 40. [V1 - #8984 - 2019-03-16] extremeplant - Easy
 41. [V1 - #8992 - 2019-03-17] Keiken_ - Easy
 42. [V1 - #9206 - 2019-04-07] Imyreld x2 - Conquered
 43. [V1 - #9370 - 2019-04-28] Zilluminate - Medium
 44. [V1 - #9447 - 2019-05-04] lifeiscrazy - Easy
 45. [V1 - #9589 - 2019-05-28] Mellosia - Easy
 46. [V1 - #9600 - 2019-05-30] TheEdgelord - Medium
 47. [V1 - #9609 - 2019-05-31] starfishalliance - Conquered
 48. [V1 - #9654 - 2019-06-06] Zenit - Medium
 49. [V1 - #9692 - 2019-06-14] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #9777 - 2019-06-29] ownitlikeaboss - Conquered
 51. [V1 - #9826 - 2019-07-02] extremeplant - Medium
 52. [V1 - #9851 - 2019-07-08] Aelric1 - Conquered
 53. [V2 - #99 - 2019-08-31] Rno081 - Medium
 54. [V2 - #108 - 2019-08-31] Aeradae - Easy
 55. [V2 - #108 - 2019-08-31] Aeradae - Medium
 56. [V2 - #108 - 2019-08-31] Aeradae - Hard
 57. [V2 - #190 - 2019-09-13] isahbellah - Easy
 58. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Easy
 59. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Medium
 60. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Hard
 61. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Conquered
 62. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered
 63. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Easy
 64. [V2 - #324 - 2019-09-26] TEMPEST_RIMURU - Conquered
 65. [V2 - #391 - 2019-09-30] ShockZz - Easy
 66. [V2 - #396 - 2019-09-30] Soarax x2 - Easy
 67. [V2 - #396 - 2019-09-30] Soarax x2 - Medium
 68. [V2 - #396 - 2019-09-30] Soarax x2 - Hard
 69. [V2 - #437 - 2019-10-05] Soarax x2 - Conquered
 70. [V2 - #457 - 2019-10-09] ShockZz - Medium
 71. [V2 - #487 - 2019-10-13] ParsleyParsnips - Conquered
 72. [V2 - #519 - 2019-10-17] Akai_Shuichi - Medium
 73. [V2 - #737 - 2019-11-08] YayakoChii - Hard
 74. [V2 - #737 - 2019-11-08] YayakoChii - Conquered
 75. [V2 - #826 - 2019-11-17] Ylienna - Easy
 76. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Easy
 77. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Medium
 78. [V2 - #1132 - 2019-12-20] KuraikoDesu - Easy
 79. [V2 - #1134 - 2019-12-20] ShockZz - Conquered
 80. [V2 - #1240 - 2019-12-30] Keiken_ x2 - Easy
 81. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 82. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Medium
 83. [V2 - #1684 - 2020-02-07] hinagatari - Hard
 84. [V2 - #1684 - 2020-02-07] hinagatari - Conquered
 85. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron - Conquered
 86. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron - Easy
 87. [V2 - #1975 - 2020-03-01] starfishalliance - Hard
 88. [V2 - #1979 - 2020-03-01] KuraikoDesu - Conquered
 89. [V2 - #2003 - 2020-03-04] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #2029 - 2020-03-06] Bern_stein - Easy
 91. [V2 - #2098 - 2020-03-12] ownitlikeaboss - Medium
 92. [V2 - #2238 - 2020-03-26] lostnyanko - Medium
 93. [V2 - #2295 - 2020-03-30] cornflakegod - Easy
 94. [V2 - #2288 - 2020-03-31] Rellni944 - Easy
 95. [V2 - #2293 - 2020-03-31] sassss - Conquered
 96. [V2 - #2362 - 2020-04-03] Keiken_ x2 - Medium
 97. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Medium
 98. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Easy
 99. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Easy
 100. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Medium
 101. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Hard
 102. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Conquered
 103. [V2 - #2475 - 2020-04-12] lostnyanko - Conquered
 104. [V2 - #2478 - 2020-04-12] Rellni944 - Medium
 105. [V2 - #2496 - 2020-04-13] SunflowerDaisho - Conquered
 106. [V2 - #2535 - 2020-04-16] cornflakegod - Medium
 107. [V2 - #2549 - 2020-04-16] Bern_stein - Conquered
 108. [V2 - #2585 - 2020-04-18] ShockZz - Hard
 109. [V2 - #2674 - 2020-04-26] MegaManBK7 - Easy
 110. [V2 - #2674 - 2020-04-26] MegaManBK7 - Medium
 111. [V2 - #2682 - 2020-04-26] ImagineBrkr - Easy
 112. [V2 - #2682 - 2020-04-26] ImagineBrkr - Conquered
 113. [V2 - #2706 - 2020-04-28] YayakoChii x2 - Easy
 114. [V2 - #2743 - 2020-04-30] ImagineBrkr - Medium
 115. [V2 - #2849 - 2020-05-08] Rellni944 - Hard
 116. [V2 - #2867 - 2020-05-10] NaineLIEz - Easy
 117. [V2 - #2914 - 2020-05-14] NaineLIEz - Medium
 118. [V2 - #2914 - 2020-05-14] NaineLIEz - Hard
 119. [V2 - #2914 - 2020-05-14] NaineLIEz - Conquered
 120. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Easy
 121. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Hard
 122. [V2 - #2975 - 2020-05-19] TheFlyingOrange - Easy
 123. [V2 - #3115 - 2020-05-28] Bunille - Easy
 124. [V2 - #3115 - 2020-05-28] Bunille - Medium
 125. [V2 - #3115 - 2020-05-28] Bunille - Conquered
 126. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit - Hard
 127. [V2 - #3195 - 2020-06-01] Rellni944 - Conquered
 128. [V2 - #3224 - 2020-06-03] hinagatari x2 - Easy
 129. [V2 - #3227 - 2020-06-03] Typhlame - Easy
 130. [V2 - #3227 - 2020-06-03] Typhlame - Medium
 131. [V2 - #3227 - 2020-06-03] Typhlame - Conquered
 132. [V2 - #3271 - 2020-06-07] JayBanshee - Easy
 133. [V2 - #3279 - 2020-06-08] TheFlyingOrange - Medium
 134. [V2 - #3300 - 2020-06-10] ImagineBrkr - Hard
 135. [V2 - #3301 - 2020-06-10] ShockZz x2 - Easy
 136. [V2 - #3342 - 2020-06-13] Technotron - Hard
 137. [V2 - #3348 - 2020-06-15] KuraikoDesu - Medium
 138. [V2 - #3550 - 2020-07-01] ParsleyParsnips - Easy
 139. [V2 - #3619 - 2020-07-08] _Bri - Medium
 140. [V2 - #3628 - 2020-07-09] _Bri - Conquered
 141. [V2 - #3684 - 2020-07-15] TreasuredHopes - Easy
 142. [V2 - #3844 - 2020-07-26] Rellni944 x2 - Easy
 143. [V2 - #3976 - 2020-08-02] Eyth - Easy
 144. [V2 - #3986 - 2020-08-04] ParsleyParsnips - Medium
 145. [V2 - #3998 - 2020-08-04] Rellni944 x2 - Medium
 146. [V2 - #4040 - 2020-08-08] Keiken_ x2 - Conquered
 147. [V2 - #4057 - 2020-08-11] Bern_stein - Medium
 148. [V2 - #4082 - 2020-08-14] YayakoChii x2 - Medium
 149. [V2 - #4110 - 2020-08-15] ScarletCelestial - Medium
 150. [V2 - #4110 - 2020-08-15] ScarletCelestial - Easy
 151. [V2 - #4122 - 2020-08-17] Rellni944 x2 - Conquered
 152. [V2 - #4260 - 2020-08-27] Mikaytama13 - Easy
 153. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Hard
 154. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron x2 - Easy
 155. [V2 - #4397 - 2020-09-05] Papa_Dragon - Easy
 156. [V2 - #4415 - 2020-09-07] ShockZz x2 - Medium
 157. [V2 - #4418 - 2020-09-07] Sakku-san - Conquered
 158. [V2 - #4495 - 2020-09-15] hinagatari x2 - Medium
 159. [V2 - #4530 - 2020-09-18] _Bri x2 - Easy
 160. [V2 - #4530 - 2020-09-18] _Bri x2 - Medium
 161. [V2 - #4530 - 2020-09-18] _Bri x2 - Hard
 162. [V2 - #4533 - 2020-09-19] Papa_Dragon - Medium
 163. [V2 - #4563 - 2020-09-21] amex0 - Easy
 164. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri x2 - Conquered
 165. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Easy
 166. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Medium
 167. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Hard
 168. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Conquered
 169. [V2 - #4650 - 2020-09-28] Technotron x2 - Conquered
 170. [V2 - #4758 - 2020-10-06] MetalFalcon - Conquered
 171. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Easy
 172. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Medium
 173. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Hard
 174. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Conquered
 175. [V2 - #4897 - 2020-10-19] I230 - Easy
 176. [V2 - #4970 - 2020-10-23] amex0 - Medium
 177. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 178. [V2 - #5123 - 2020-11-04] MetalFalcon - Easy
 179. [V2 - #5139 - 2020-11-06] MetalFalcon - Medium
 180. [V2 - #5381 - 2020-11-23] Otaku_baka_dsk - Conquered
 181. [V2 - #5437 - 2020-11-27] MetalFalcon - Hard
 182. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Easy
 183. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Medium
 184. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Hard
 185. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Conquered
 186. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 187. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 188. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Hard
 189. [V2 - #5511 - 2020-12-01] Papa_Dragon - Hard
 190. [V2 - #5746 - 2020-12-19] ScarletCelestial - Hard
 191. [V2 - #5840 - 2020-12-26] Papa_Dragon - Conquered
 192. [V2 - #5988 - 2021-01-02] Bern_stein - Hard
 193. [V2 - #6211 - 2021-01-19] ShockZz x2 - Hard
 194. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor - Easy
 195. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor - Medium
 196. [V2 - #6283 - 2021-01-25] Mnemosymnal - Easy
 197. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron x2 - Medium
 198. [V2 - #6621 - 2021-02-18] ScarletCelestial - Conquered
 199. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Conquered
 200. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz x2 - Conquered
 201. [V2 - #6994 - 2021-03-19] hinagatari x2 - Hard
 202. [V2 - #6994 - 2021-03-19] hinagatari x2 - Conquered
 203. [V2 - #7214 - 2021-04-01] xCrazee - Easy
 204. [V2 - #7214 - 2021-04-01] xCrazee - Conquered
 205. [V2 - #7221 - 2021-04-02] MetalFalcon x2 - Medium
 206. [V2 - #7279 - 2021-04-06] Bern_stein x2 - Easy
 207. [V2 - #7303 - 2021-04-08] Rno081 - Conquered
 208. [V2 - #7484 - 2021-04-22] Shuurei - Easy
 209. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Easy
 210. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Medium
 211. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Hard
 212. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Conquered
 213. [V2 - #7618 - 2021-04-30] Rellni944 - Hard
 214. [V2 - #7674 - 2021-05-04] SolidBlade - Easy
 215. [V2 - #7797 - 2021-05-16] Eyth - Medium
 216. [V2 - #7809 - 2021-05-17] Eleanora1315 - Easy
 217. [V2 - #7809 - 2021-05-17] Eleanora1315 - Medium
 218. [V2 - #7809 - 2021-05-17] Eleanora1315 - Conquered
 219. [V2 - #7900 - 2021-05-25] xCrazee - Medium
 220. [V2 - #8076 - 2021-06-03] Bern_stein x2 - Conquered
 221. [V2 - #8078 - 2021-06-03] Bunille - Hard
 222. [V2 - #8085 - 2021-06-03] Keiken_ x2 - Hard
 223. [V2 - #8104 - 2021-06-06] bigdud24 - Easy
 224. [V2 - #8111 - 2021-06-06] Xijiks - Easy
 225. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Easy
 226. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Medium
 227. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Hard
 228. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Conquered
 229. [V2 - #8189 - 2021-06-12] PNR_13 - Conquered
 230. [V2 - #8189 - 2021-06-12] PNR_13 - Hard
 231. [V2 - #8189 - 2021-06-12] PNR_13 - Medium
 232. [V2 - #8189 - 2021-06-12] PNR_13 - Easy
 233. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 234. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Medium
 235. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Hard
 236. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Conquered
 237. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Easy
 238. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 239. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Conquered
 240. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Easy
 241. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Medium
 242. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Hard
 243. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Conquered
 244. [V2 - #8307 - 2021-06-22] OweynLupton - Easy
 245. [V2 - #8317 - 2021-06-23] Papa_Dragon x2 - Easy
 246. [V2 - #8454 - 2021-06-30] Bern_stein x2 - Medium
 247. [V2 - #8489 - 2021-07-01] Jokobo - Easy
 248. [V2 - #8597 - 2021-07-10] Bern_stein x2 - Hard
 249. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Medium
 250. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Conquered
 251. [V2 - #8659 - 2021-07-15] OweynLupton - Medium
 252. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Medium
 253. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Conquered
 254. [V2 - #8783 - 2021-07-26] Givemeanaccount - Easy
 255. [V2 - #8923 - 2021-08-04] xCrazee - Hard
 256. [V2 - #8936 - 2021-08-05] Aur0ra - Easy
 257. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Easy
 258. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Medium
 259. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Hard
 260. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Conquered
 261. [V2 - #9137 - 2021-08-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 262. [V2 - #9154 - 2021-08-25] lostnyanko - Hard
 263. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Easy
 264. [V2 - #9174 - 2021-08-27] bigdud24 - Medium
 265. [V2 - #9323 - 2021-09-05] SolidBlade - Medium
 266. [V2 - #9377 - 2021-09-11] ScarletCelestial x2 - Medium
 267. [V2 - #9380 - 2021-09-12] I230 - Conquered
 268. [V2 - #9387 - 2021-09-12] tbeans10 x2 - Conquered
 269. [V2 - #9407 - 2021-09-14] Gwathgor - Hard
 270. [V2 - #9522 - 2021-09-23] tbeans10 x2 - Medium
 271. [V2 - #9522 - 2021-09-23] tbeans10 x2 - Easy
 272. [V2 - #9619 - 2021-09-30] lubryka - Easy
 273. [V2 - #9619 - 2021-09-30] lubryka - Medium
 274. [V2 - #9655 - 2021-10-01] symeon_a - Conquered
 275. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Medium
 276. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Hard
 277. [V2 - #9824 - 2021-10-19] Aur0ra - Medium
 278. [V2 - #9849 - 2021-10-22] Nymeew - Conquered
 279. [V2 - #9864 - 2021-10-23] MetalFalcon x2 - Hard
 280. [V2 - #9864 - 2021-10-23] MetalFalcon x2 - Conquered
 281. [V2 - #9979 - 2021-11-01] I230 - Hard
 282. [V3 - #63 - 2021-11-10] extremeplant - Conquered
 283. [V3 - #130 - 2021-11-19] Jokobo - Medium
 284. [V3 - #243 - 2021-11-30] starfishalliance x2 - Easy
 285. [V3 - #259 - 2021-11-30] Szrebi - Conquered
 286. [V3 - #319 - 2021-12-06] ImagineBrkr x2 - Hard
 287. [V3 - #331 - 2021-12-08] OweynLupton - Hard
 288. [V3 - #378 - 2021-12-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 289. [V3 - #487 - 2021-12-22] symeon_a x2 - Easy
 290. [V3 - #526 - 2021-12-26] HDAsylum - Easy
 291. [V3 - #530 - 2021-12-26] lostnyanko x2 - Conquered
 292. [V3 - #662 - 2022-01-01] ScarletCelestial x2 - Hard
 293. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Easy
 294. [V3 - #835 - 2022-01-17] Plaxsin - Conquered
 295. [V3 - #877 - 2022-01-21] xCrazee x2 - Easy
 296. [V3 - #877 - 2022-01-21] xCrazee x2 - Medium
 297. [V3 - #877 - 2022-01-21] xCrazee x2 - Hard
 298. [V3 - #877 - 2022-01-21] xCrazee x2 - Conquered
 299. [V3 - #1105 - 2022-02-08] JayBanshee - Medium
 300. [V3 - #1106 - 2022-02-08] lostnyanko x2 - Easy
 301. [V3 - #1339 - 2022-02-26] lostnyanko x2 - Medium
 302. [V3 - #1562 - 2022-03-18] Szrebi - Easy
 303. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton - Conquered
 304. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Easy
 305. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 306. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 307. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Conquered
 308. [V3 - #1684 - 2022-03-27] Nurguburu - Easy
 309. [V3 - #1684 - 2022-03-27] Nurguburu - Medium
 310. [V3 - #1735 - 2022-03-30] Nurguburu - Hard
 311. [V3 - #1735 - 2022-03-30] Nurguburu - Conquered
 312. [V3 - #1880 - 2022-04-12] OweynLupton x2 - Easy
 313. [V3 - #1924 - 2022-04-16] Eleanora1315 - Hard
 314. [V3 - #1984 - 2022-04-23] NaineLIEz x2 - Easy
 315. [V3 - #1984 - 2022-04-23] NaineLIEz x2 - Medium
 316. [V3 - #1984 - 2022-04-23] NaineLIEz x2 - Hard
 317. [V3 - #1984 - 2022-04-23] NaineLIEz x2 - Conquered
 318. [V3 - #2001 - 2022-04-24] Szrebi - Medium
 319. [V3 - #2014 - 2022-04-26] SunflowerDaisho - Medium
 320. [V3 - #2051 - 2022-04-29] ScarletCelestial x2 - Conquered
 321. [V3 - #2313 - 2022-05-24] Yvsmeg - Easy
 322. [V3 - #2320 - 2022-05-24] HDAsylum - Medium
 323. [V3 - #2349 - 2022-05-27] Yterbium x2 - Conquered
 324. [V3 - #2360 - 2022-05-28] Yterbium x2 - Hard
 325. [V3 - #2390 - 2022-05-30] Yterbium x2 - Easy
 326. [V3 - #2390 - 2022-05-30] Yterbium x2 - Medium
 327. [V3 - #2655 - 2022-06-22] SunflowerDaisho - Hard
 328. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Medium
 329. [V3 - #2958 - 2022-07-20] Aur0ra - Conquered
 330. [V3 - #3121 - 2022-08-01] lubryka - Conquered
 331. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a x2 - Medium
 332. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a x2 - Hard
 333. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a x2 - Conquered
 334. [V3 - #3169 - 2022-08-07] Aur0ra - Hard
 335. [V3 - #3183 - 2022-08-09] RachelPanda - Conquered
 336. [V3 - #3183 - 2022-08-09] RachelPanda - Easy
 337. [V3 - #3192 - 2022-08-10] Ylienna - Medium
 338. [V3 - #3192 - 2022-08-10] Ylienna - Hard
 339. [V3 - #3192 - 2022-08-10] Ylienna - Conquered
 340. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon - Conquered
 341. [V3 - #3305 - 2022-08-26] Loudcsharp - Easy
 342. [V3 - #3465 - 2022-09-10] bigdud24 - Hard
 343. [V3 - #3467 - 2022-09-10] CrystalEyE - Conquered
 344. [V3 - #3467 - 2022-09-10] CrystalEyE - Hard
 345. [V3 - #3467 - 2022-09-10] CrystalEyE - Medium
 346. [V3 - #3467 - 2022-09-10] CrystalEyE - Easy
 347. [V3 - #3518 - 2022-09-18] Vanadis x2 - Easy
 348. [V3 - #3518 - 2022-09-18] Vanadis x2 - Medium
 349. [V3 - #3518 - 2022-09-18] Vanadis x2 - Hard
 350. [V3 - #3518 - 2022-09-18] Vanadis x2 - Conquered
 351. [V3 - #3689 - 2022-10-02] OweynLupton x2 - Conquered
 352. [V3 - #3717 - 2022-10-06] RachelPanda - Hard
 353. [V3 - #3782 - 2022-10-15] Eleanora1315 x2 - Conquered
 354. [V3 - #3924 - 2022-10-30] lubryka - Hard
 355. [V3 - #4182 - 2022-11-27] starfishalliance x2 - Medium
 356. [V3 - #4182 - 2022-11-27] starfishalliance x2 - Hard
 357. [V3 - #4343 - 2022-12-12] bigdud24 - Conquered
 358. [V3 - #4407 - 2022-12-19] Ariies_ - Easy
 359. [V3 - #4547 - 2022-12-30] lostnyanko x2 - Hard
 360. [V3 - #4673 - 2023-01-09] bigdud24 x2 - Easy
 361. [V3 - #4771 - 2023-01-17] Dumasop - Medium
 362. [V3 - #4957 - 2023-01-31] bigdud24 x2 - Medium
 363. [V3 - #5032 - 2023-02-02] Zenit - Conquered
 364. [V3 - #5158 - 2023-02-13] Jaikeis - Easy
 365. [V3 - #5158 - 2023-02-13] Jaikeis - Medium
 366. [V3 - #5158 - 2023-02-13] Jaikeis - Hard
 367. [V3 - #5158 - 2023-02-13] Jaikeis - Conquered
 368. [V3 - #5362 - 2023-03-02] Ebo - Easy
 369. [V3 - #5362 - 2023-03-02] Ebo - Medium
 370. [V3 - #5362 - 2023-03-02] Ebo - Hard
 371. [V3 - #5362 - 2023-03-02] Ebo - Conquered
 372. [V3 - #5422 - 2023-03-10] Papa_Dragon x2 - Hard
 373. [V3 - #5438 - 2023-03-11] Szrebi - Hard
 374. [V3 - #5469 - 2023-03-14] Ariies_ - Medium
 375. [V3 - #5490 - 2023-03-17] Yvsmeg - Medium
 376. [V3 - #5490 - 2023-03-17] Yvsmeg - Hard
 377. [V3 - #5501 - 2023-03-19] iamrure - Easy
 378. [V3 - #5602 - 2023-03-27] Aur0ra x2 - Easy
 379. [V3 - #5726 - 2023-04-08] Loudcsharp - Medium
 380. [V3 - #5824 - 2023-04-17] Aur0ra x2 - Medium
 381. [V3 - #6184 - 2023-05-30] SecretPresident - Easy
 382. [V3 - #6235 - 2023-06-03] HDAsylum - Hard
 383. [V3 - #6392 - 2023-06-21] silveraaki - Easy
 384. [V3 - #6392 - 2023-06-21] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 385. [V3 - #6441 - 2023-06-27] Aur0ra x2 - Hard
 386. [V3 - #6565 - 2023-07-06] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 387. [V3 - #6565 - 2023-07-06] silveraaki - Conquered (upgraded from Hard)
 388. [V3 - #6598 - 2023-07-10] bigdud24 x2 - Hard
 389. [V3 - #6601 - 2023-07-10] Yvsmeg - Conquered
 390. [V3 - #6690 - 2023-07-19] Aur0ra x2 - Conquered
 391. [V3 - #6691 - 2023-07-19] Zenit x2 - Conquered
 392. [V3 - #6745 - 2023-07-23] MissCactus - Conquered
 393. [V3 - #6749 - 2023-07-23] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 394. [V3 - #6778 - 2023-07-26] myuniquename - Easy
 395. [V3 - #6778 - 2023-07-26] myuniquename - Medium
 396. [V3 - #6778 - 2023-07-26] myuniquename - Hard
 397. [V3 - #6778 - 2023-07-26] myuniquename - Conquered
 398. [V3 - #6961 - 2023-08-12] Myelin_sr - Easy
 399. [V3 - #6961 - 2023-08-12] Myelin_sr - Medium
 400. [V3 - #6961 - 2023-08-12] Myelin_sr - Hard
 401. [V3 - #6961 - 2023-08-12] Myelin_sr - Conquered
 402. [V3 - #6976 - 2023-08-14] Ariies_ - Hard
 403. [V3 - #7230 - 2023-09-17] AnshiAneko - Conquered
 404. [V3 - #7265 - 2023-09-23] Jaikeis x2 - Medium
 405. [V3 - #7265 - 2023-09-23] Jaikeis x2 - Conquered
 406. [V3 - #7348 - 2023-10-02] Zenit x2 - Medium
 407. [V3 - #7388 - 2023-10-09] Jaikeis x2 - Easy
 408. [V3 - #7483 - 2023-10-22] bigdud24 x2 - Conquered
 409. [V3 - #7660 - 2023-11-11] Jaikeis x2 - Hard
 410. [V3 - #7681 - 2023-11-13] starfishalliance x2 - Conquered
 411. [V3 - #7704 - 2023-11-16] Tonic_ - Easy
 412. [V3 - #7704 - 2023-11-16] Tonic_ - Medium
 413. [V3 - #7704 - 2023-11-16] Tonic_ - Hard
 414. [V3 - #7704 - 2023-11-16] Tonic_ - Conquered
 415. [V3 - #7766 - 2023-11-24] Zenit x2 - Easy
 416. [V3 - #7766 - 2023-11-24] Zenit x2 - Hard
 417. [V3 - #7785 - 2023-11-26] AnshiAneko - Medium
 418. [V3 - #7977 - 2023-12-23] OweynLupton x2 - Hard
 419. [V3 - #7982 - 2023-12-24] Loudcsharp - Hard
 420. [V3 - #8077 - 2024-01-03] silveraaki x2 - Easy
 421. [V3 - #8077 - 2024-01-03] silveraaki x2 - Medium (upgraded from Easy)
 422. [V3 - #8077 - 2024-01-03] silveraaki x2 - Hard (upgraded from Medium)
 423. [V3 - #8106 - 2024-01-07] cornflakegod - Hard
 424. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Conquered
 425. [V3 - #8319 - 2024-02-03] MegaManBK7 - Hard
 426. [V3 - #8394 - 2024-02-12] MegaManBK7 - Conquered
 427. [V3 - #8429 - 2024-02-16] Yoko_k - Easy

Statistics Multi Genre

Created on : 2018-05-21

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
30 items to complete
122 Turnins
68 Validated Turnins
Medium
1.5 Point(s)
30 items to complete
110 Turnins
54 Validated Turnins
Hard
2.5 Point(s)
30 items to complete
90 Turnins
34 Validated Turnins
Conquered
3 Point(s)
30 items to complete
105 Turnins
49 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.