Challenge : Multi Genre

 1. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld - Easy
 2. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld - Medium
 3. [V1 - #7295 - 2018-08-18] YayakoChii - Easy
 4. [V1 - #7295 - 2018-08-18] YayakoChii - Medium
 5. [V1 - #7485 - 2018-09-11] Imyreld - Hard
 6. [V1 - #7529 - 2018-09-17] TheEdgelord - Easy
 7. [V1 - #7564 - 2018-09-20] AnshiAneko - Easy
 8. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Easy
 9. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Medium
 10. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Hard
 11. [V1 - #7723 - 2018-10-08] Wyvern22 - Conquered
 12. [V1 - #7771 - 2018-10-15] justoline - Conquered
 13. [V1 - #7806 - 2018-10-18] Imyreld - Conquered
 14. [V1 - #7839 - 2018-10-23] Jhiday - Easy
 15. [V1 - #7855 - 2018-10-26] SunflowerDaisho - Easy
 16. [V1 - #7878 - 2018-10-29] Jhiday - Medium
 17. [V1 - #7955 - 2018-11-04] Soarax - Conquered
 18. [V1 - #8110 - 2018-11-28] ExperienceLD - Conquered
 19. [V1 - #8120 - 2018-11-29] Zenit - Easy
 20. [V1 - #8178 - 2018-12-07] Soarax - Easy
 21. [V1 - #8197 - 2018-12-14] moissi - Easy
 22. [V1 - #8314 - 2018-12-29] Rno081 - Easy
 23. [V1 - #8333 - 2018-12-31] Wyvern22 x2 - Easy
 24. [V1 - #8353 - 2019-01-05] Soarax - Medium
 25. [V1 - #8373 - 2019-01-05] Wyvern22 x2 - Medium
 26. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 x2 - Hard
 27. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Wyvern22 x2 - Conquered
 28. [V1 - #8507 - 2019-01-22] ExperienceLD - Hard
 29. [V1 - #8625 - 2019-02-03] Soarax - Hard
 30. [V1 - #8634 - 2019-02-03] Aeradae - Conquered
 31. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Conquered
 32. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Medium
 34. [V1 - #8733 - 2019-02-16] AngelShiva - Easy
 35. [V1 - #8734 - 2019-02-16] ExperienceLD - Medium
 36. [V1 - #8730 - 2019-02-17] Imyreld x2 - Medium
 37. [V1 - #8774 - 2019-02-22] Imyreld x2 - Easy
 38. [V1 - #8840 - 2019-02-27] Imyreld x2 - Hard
 39. [V1 - #8957 - 2019-03-12] Zilluminate - Easy
 40. [V1 - #8984 - 2019-03-16] extremeplant - Easy
 41. [V1 - #8992 - 2019-03-17] ExperienceLD - Easy
 42. [V1 - #9206 - 2019-04-07] Imyreld x2 - Conquered
 43. [V1 - #9370 - 2019-04-28] Zilluminate - Medium
 44. [V1 - #9447 - 2019-05-04] lifeiscrazy - Easy
 45. [V1 - #9589 - 2019-05-28] Mellosia - Easy
 46. [V1 - #9600 - 2019-05-30] TheEdgelord - Medium
 47. [V1 - #9609 - 2019-05-31] starfishalliance - Conquered
 48. [V1 - #9654 - 2019-06-06] Zenit - Medium
 49. [V1 - #9692 - 2019-06-14] ownitlikeaboss - Easy
 50. [V1 - #9777 - 2019-06-29] ownitlikeaboss - Conquered
 51. [V1 - #9826 - 2019-07-02] extremeplant - Medium
 52. [V1 - #9851 - 2019-07-08] Aelric1 - Conquered
 53. [V2 - #99 - 2019-08-31] Rno081 - Medium
 54. [V2 - #108 - 2019-08-31] Aeradae - Easy
 55. [V2 - #108 - 2019-08-31] Aeradae - Medium
 56. [V2 - #108 - 2019-08-31] Aeradae - Hard
 57. [V2 - #190 - 2019-09-13] isahbellah - Easy
 58. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Easy
 59. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Medium
 60. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Hard
 61. [V2 - #198 - 2019-09-15] boredrandomguy - Conquered
 62. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered
 63. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Easy
 64. [V2 - #324 - 2019-09-26] TEMPEST_RIMURU - Conquered
 65. [V2 - #391 - 2019-09-30] ShockZz - Easy
 66. [V2 - #396 - 2019-09-30] Soarax x2 - Easy
 67. [V2 - #396 - 2019-09-30] Soarax x2 - Medium
 68. [V2 - #396 - 2019-09-30] Soarax x2 - Hard
 69. [V2 - #437 - 2019-10-05] Soarax x2 - Conquered
 70. [V2 - #457 - 2019-10-09] ShockZz - Medium
 71. [V2 - #487 - 2019-10-13] ParsleyParsnips - Conquered
 72. [V2 - #519 - 2019-10-17] Akai_Shuichi - Medium
 73. [V2 - #737 - 2019-11-08] YayakoChii - Hard
 74. [V2 - #737 - 2019-11-08] YayakoChii - Conquered
 75. [V2 - #826 - 2019-11-17] Ylienna - Easy
 76. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Easy
 77. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Medium
 78. [V2 - #1132 - 2019-12-20] KuraikoDesu - Easy
 79. [V2 - #1134 - 2019-12-20] ShockZz - Conquered
 80. [V2 - #1240 - 2019-12-30] ExperienceLD x2 - Easy
 81. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 82. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Medium
 83. [V2 - #1684 - 2020-02-07] hinagatari - Hard
 84. [V2 - #1684 - 2020-02-07] hinagatari - Conquered
 85. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron - Conquered
 86. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron - Easy
 87. [V2 - #1975 - 2020-03-01] starfishalliance - Hard
 88. [V2 - #1979 - 2020-03-01] KuraikoDesu - Conquered
 89. [V2 - #2003 - 2020-03-04] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #2029 - 2020-03-06] Bern_stein - Easy
 91. [V2 - #2098 - 2020-03-12] ownitlikeaboss - Medium
 92. [V2 - #2238 - 2020-03-26] lostnyanko - Medium
 93. [V2 - #2295 - 2020-03-30] cornflakegod - Easy
 94. [V2 - #2288 - 2020-03-31] Rellni944 - Easy
 95. [V2 - #2293 - 2020-03-31] sassss - Conquered
 96. [V2 - #2362 - 2020-04-03] ExperienceLD x2 - Medium
 97. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Medium
 98. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Easy
 99. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Easy
 100. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Medium
 101. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Hard
 102. [V2 - #2423 - 2020-04-08] dierubikdie - Conquered
 103. [V2 - #2475 - 2020-04-12] lostnyanko - Conquered
 104. [V2 - #2478 - 2020-04-12] Rellni944 - Medium
 105. [V2 - #2496 - 2020-04-13] SunflowerDaisho - Conquered
 106. [V2 - #2535 - 2020-04-16] cornflakegod - Medium
 107. [V2 - #2549 - 2020-04-16] Bern_stein - Conquered
 108. [V2 - #2585 - 2020-04-18] ShockZz - Hard
 109. [V2 - #2674 - 2020-04-26] MegaManBK7 - Easy
 110. [V2 - #2674 - 2020-04-26] MegaManBK7 - Medium
 111. [V2 - #2682 - 2020-04-26] ImagineBrkr - Easy
 112. [V2 - #2682 - 2020-04-26] ImagineBrkr - Conquered
 113. [V2 - #2706 - 2020-04-28] YayakoChii x2 - Easy
 114. [V2 - #2743 - 2020-04-30] ImagineBrkr - Medium
 115. [V2 - #2849 - 2020-05-08] Rellni944 - Hard
 116. [V2 - #2867 - 2020-05-10] NaineLIEz - Easy
 117. [V2 - #2914 - 2020-05-14] NaineLIEz - Medium
 118. [V2 - #2914 - 2020-05-14] NaineLIEz - Hard
 119. [V2 - #2914 - 2020-05-14] NaineLIEz - Conquered
 120. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Easy
 121. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Hard
 122. [V2 - #2975 - 2020-05-19] TheFlyingOrange - Easy
 123. [V2 - #3115 - 2020-05-28] Bunille - Easy
 124. [V2 - #3115 - 2020-05-28] Bunille - Medium
 125. [V2 - #3115 - 2020-05-28] Bunille - Conquered
 126. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit - Hard
 127. [V2 - #3195 - 2020-06-01] Rellni944 - Conquered
 128. [V2 - #3224 - 2020-06-03] hinagatari x2 - Easy
 129. [V2 - #3227 - 2020-06-03] Typhlame - Easy
 130. [V2 - #3227 - 2020-06-03] Typhlame - Medium
 131. [V2 - #3227 - 2020-06-03] Typhlame - Conquered
 132. [V2 - #3271 - 2020-06-07] JayBanshee - Easy
 133. [V2 - #3279 - 2020-06-08] TheFlyingOrange - Medium
 134. [V2 - #3300 - 2020-06-10] ImagineBrkr - Hard
 135. [V2 - #3301 - 2020-06-10] ShockZz x2 - Easy
 136. [V2 - #3342 - 2020-06-13] Technotron - Hard
 137. [V2 - #3348 - 2020-06-15] KuraikoDesu - Medium
 138. [V2 - #3550 - 2020-07-01] ParsleyParsnips - Easy
 139. [V2 - #3619 - 2020-07-08] _Bri - Medium
 140. [V2 - #3628 - 2020-07-09] _Bri - Conquered
 141. [V2 - #3684 - 2020-07-15] TreasuredHopes - Easy
 142. [V2 - #3844 - 2020-07-26] Rellni944 x2 - Easy
 143. [V2 - #3976 - 2020-08-02] Eyth - Easy
 144. [V2 - #3986 - 2020-08-04] ParsleyParsnips - Medium
 145. [V2 - #3998 - 2020-08-04] Rellni944 x2 - Medium
 146. [V2 - #4040 - 2020-08-08] ExperienceLD x2 - Conquered
 147. [V2 - #4057 - 2020-08-11] Bern_stein - Medium
 148. [V2 - #4110 - 2020-08-15] ScarletCelestial - Medium
 149. [V2 - #4110 - 2020-08-15] ScarletCelestial - Easy
 150. [V2 - #4122 - 2020-08-17] Rellni944 x2 - Conquered
 151. [V2 - #4260 - 2020-08-27] Mikaytama13 - Easy
 152. [V2 - #4310 - 2020-08-30] Typhlame - Hard
 153. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron x2 - Easy
 154. [V2 - #4397 - 2020-09-05] Papa_Dragon - Easy
 155. [V2 - #4415 - 2020-09-07] ShockZz x2 - Medium
 156. [V2 - #4418 - 2020-09-07] Sakku-san - Conquered
 157. [V2 - #4495 - 2020-09-15] hinagatari x2 - Medium
 158. [V2 - #4530 - 2020-09-18] _Bri x2 - Easy
 159. [V2 - #4530 - 2020-09-18] _Bri x2 - Medium
 160. [V2 - #4530 - 2020-09-18] _Bri x2 - Hard
 161. [V2 - #4533 - 2020-09-19] Papa_Dragon - Medium
 162. [V2 - #4563 - 2020-09-21] amex0 - Easy
 163. [V2 - #4592 - 2020-09-24] _Bri x2 - Conquered
 164. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Easy
 165. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Medium
 166. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Hard
 167. [V2 - #4597 - 2020-09-24] Aeradae x2 - Conquered
 168. [V2 - #4650 - 2020-09-28] Technotron x2 - Conquered
 169. [V2 - #4758 - 2020-10-06] MetalFalcon - Conquered
 170. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Easy
 171. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Medium
 172. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Hard
 173. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Conquered
 174. [V2 - #4897 - 2020-10-19] I230 - Easy
 175. [V2 - #4970 - 2020-10-23] amex0 - Medium
 176. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 177. [V2 - #5123 - 2020-11-04] MetalFalcon - Easy
 178. [V2 - #5139 - 2020-11-06] MetalFalcon - Medium
 179. [V2 - #5229 - 2020-11-13] swivel - Easy
 180. [V2 - #5381 - 2020-11-23] Otaku_baka_dsk - Conquered
 181. [V2 - #5437 - 2020-11-27] MetalFalcon - Hard
 182. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Easy
 183. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Medium
 184. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Hard
 185. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Conquered
 186. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 187. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium (upgraded from Easy)
 188. [V2 - #5495 - 2020-11-30] Otaku_baka_dsk - Hard (upgraded from Medium)
 189. [V2 - #5511 - 2020-12-01] Papa_Dragon - Hard
 190. [V2 - #5638 - 2020-12-10] YayakoChii x2 - Hard
 191. [V2 - #5638 - 2020-12-10] YayakoChii x2 - Conquered
 192. [V2 - #5746 - 2020-12-19] ScarletCelestial - Hard
 193. [V2 - #5840 - 2020-12-26] Papa_Dragon - Conquered
 194. [V2 - #5988 - 2021-01-02] Bern_stein - Hard
 195. [V2 - #6211 - 2021-01-19] ShockZz - Hard
 196. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor - Easy
 197. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor - Medium
 198. [V2 - #6283 - 2021-01-25] Mnemosymnal - Easy
 199. [V2 - #6456 - 2021-02-06] I230 - Medium
 200. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron x2 - Medium
 201. [V2 - #6621 - 2021-02-18] ScarletCelestial - Conquered
 202. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Conquered
 203. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz x2 - Conquered
 204. [V2 - #6828 - 2021-03-02] MetalFalcon x2 - Easy
 205. [V2 - #6863 - 2021-03-06] Mikaytama13 - Medium
 206. [V2 - #6901 - 2021-03-09] KuraikoDesu - Hard
 207. [V2 - #6994 - 2021-03-19] hinagatari x2 - Hard
 208. [V2 - #6994 - 2021-03-19] hinagatari x2 - Conquered
 209. [V2 - #6997 - 2021-03-19] Mackamizzle - Easy
 210. [V2 - #7214 - 2021-04-01] xCrazee - Easy
 211. [V2 - #7214 - 2021-04-01] xCrazee - Conquered
 212. [V2 - #7221 - 2021-04-02] MetalFalcon x2 - Medium
 213. [V2 - #7231 - 2021-04-03] Papa_Dragon x2 - Conquered
 214. [V2 - #7279 - 2021-04-06] Bern_stein x2 - Easy
 215. [V2 - #7303 - 2021-04-08] Rno081 - Conquered
 216. [V2 - #7484 - 2021-04-22] Shuurei - Easy
 217. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Easy
 218. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Medium
 219. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Hard
 220. [V2 - #7489 - 2021-04-22] Yterbium - Conquered
 221. [V2 - #7618 - 2021-04-30] Rellni944 - Hard
 222. [V2 - #7674 - 2021-05-04] SolidBlade - Easy
 223. [V2 - #7797 - 2021-05-16] Eyth - Medium
 224. [V2 - #7809 - 2021-05-17] Eleanora1315 - Easy
 225. [V2 - #7809 - 2021-05-17] Eleanora1315 - Medium
 226. [V2 - #7809 - 2021-05-17] Eleanora1315 - Conquered
 227. [V2 - #7900 - 2021-05-25] xCrazee - Medium
 228. [V2 - #8076 - 2021-06-03] Bern_stein x2 - Conquered
 229. [V2 - #8078 - 2021-06-03] Bunille - Hard
 230. [V2 - #8085 - 2021-06-03] ExperienceLD x2 - Hard
 231. [V2 - #8104 - 2021-06-06] bigdud24 - Easy
 232. [V2 - #8111 - 2021-06-06] Xijiks - Easy
 233. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Easy
 234. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Medium
 235. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Hard
 236. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 - Conquered
 237. [V2 - #8189 - 2021-06-12] pranaynighukar - Conquered
 238. [V2 - #8189 - 2021-06-12] pranaynighukar - Hard
 239. [V2 - #8189 - 2021-06-12] pranaynighukar - Medium
 240. [V2 - #8189 - 2021-06-12] pranaynighukar - Easy
 241. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 242. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Medium
 243. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Hard
 244. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Conquered
 245. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Easy
 246. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 247. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Conquered
 248. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Easy
 249. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Medium
 250. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Hard
 251. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Conquered
 252. [V2 - #8307 - 2021-06-22] OweynLupton - Easy
 253. [V2 - #8317 - 2021-06-23] Papa_Dragon x2 - Easy
 254. [V2 - #8454 - 2021-06-30] Bern_stein x2 - Medium
 255. [V2 - #8489 - 2021-07-01] Jokobo - Easy
 256. [V2 - #8597 - 2021-07-10] Bern_stein x2 - Hard
 257. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Medium
 258. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Conquered
 259. [V2 - #8659 - 2021-07-15] OweynLupton - Medium
 260. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Medium
 261. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Conquered
 262. [V2 - #8783 - 2021-07-26] Givemeanaccount - Easy
 263. [V2 - #8923 - 2021-08-04] xCrazee - Hard
 264. [V2 - #8936 - 2021-08-05] Aur0ra - Easy
 265. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Easy
 266. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Medium
 267. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Hard
 268. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Conquered
 269. [V2 - #9137 - 2021-08-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 270. [V2 - #9154 - 2021-08-25] lostnyanko - Hard
 271. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Easy
 272. [V2 - #9174 - 2021-08-27] bigdud24 - Medium
 273. [V2 - #9323 - 2021-09-05] SolidBlade - Medium
 274. [V2 - #9377 - 2021-09-11] ScarletCelestial x2 - Medium
 275. [V2 - #9380 - 2021-09-12] I230 - Conquered
 276. [V2 - #9387 - 2021-09-12] tbeans10 x2 - Conquered
 277. [V2 - #9407 - 2021-09-14] Gwathgor - Hard
 278. [V2 - #9522 - 2021-09-23] tbeans10 x2 - Medium
 279. [V2 - #9522 - 2021-09-23] tbeans10 x2 - Easy
 280. [V2 - #9619 - 2021-09-30] lubryka - Easy
 281. [V2 - #9619 - 2021-09-30] lubryka - Medium
 282. [V2 - #9655 - 2021-10-01] symeon_a - Conquered
 283. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Medium
 284. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Hard
 285. [V2 - #9824 - 2021-10-19] Aur0ra - Medium

Category : Statistics

Thread : MAL forum

Created on : 2018-05-21

Number of Turn-ins : 285 (112 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1pt - 30 items] : 93 completed (32 not validated yet)
 • Medium [1.5pt - 30 items] : 76 completed (30 not validated yet)
 • Hard [2.5pt - 30 items] : 50 completed (25 not validated yet)
 • Conquered [3pt - 30 items] : 66 completed (25 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge can be of any type, except Music.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.