Challenge : ONA Exposure

 1. [V1 - #14 - 2016-03-27] abystoma2 - Hard
 2. [V1 - #19 - 2016-03-28] MonsterAyu666 - Hard
 3. [V1 - #46 - 2016-04-05] SunflowerDaisho - Hard
 4. [V1 - #60 - 2016-04-10] abystoma2 - Medium
 5. [V1 - #96 - 2016-04-22] AYOSHINA - Hard
 6. [V1 - #184 - 2016-05-16] Jhiday - Hard
 7. [V1 - #198 - 2016-05-19] _Dan_ - Hard
 8. [V1 - #227 - 2016-05-22] Rinarin - Hard
 9. [V1 - #299 - 2016-06-02] Ennetsu - Easy
 10. [V1 - #302 - 2016-06-03] Yukino - Hard
 11. [V1 - #324 - 2016-06-06] Akai_Shuichi - Hard
 12. [V1 - #325 - 2016-06-06] Spes - Hard
 13. [V1 - #354 - 2016-06-11] _Dan_ - Medium
 14. [V1 - #355 - 2016-06-12] Naru-chan - Hard
 15. [V1 - #380 - 2016-06-14] _Dan_ - Easy
 16. [V1 - #405 - 2016-06-18] DarkFaerie - Hard
 17. [V1 - #406 - 2016-06-18] lanblade - Hard
 18. [V1 - #412 - 2016-06-19] abystoma2 - Easy
 19. [V1 - #830 - 2016-08-02] Spyro - Hard
 20. [V1 - #845 - 2016-08-04] Spyro - Medium
 21. [V1 - #860 - 2016-08-06] Spyro - Easy
 22. [V1 - #899 - 2016-08-13] _Dan_ x2 - Medium
 23. [V1 - #1077 - 2016-09-04] Punkero - Easy
 24. [V1 - #1079 - 2016-09-04] DannyTheDonkey - Easy
 25. [V1 - #1107 - 2016-09-08] Rojo - Easy
 26. [V1 - #1107 - 2016-09-08] Rojo - Medium
 27. [V1 - #1115 - 2016-09-08] Rojo - Hard
 28. [V1 - #1237 - 2016-09-22] Dr_Tokami - Hard
 29. [V1 - #1756 - 2016-10-31] Rojo x2 - Easy
 30. [V1 - #1756 - 2016-10-31] Rojo x2 - Hard
 31. [V1 - #1822 - 2016-11-07] Akai_Shuichi - Medium
 32. [V1 - #2022 - 2016-11-25] Rojo x2 - Medium
 33. [V1 - #2328 - 2016-12-26] abystoma2 x2 - Easy
 34. [V1 - #2588 - 2017-01-13] Ennetsu - Hard
 35. [V1 - #3068 - 2017-02-24] renzoushi - Hard
 36. [V1 - #3336 - 2017-03-20] AYOSHINA - Easy
 37. [V1 - #3336 - 2017-03-20] AYOSHINA - Medium
 38. [V1 - #3420 - 2017-03-28] Wyvern22 - Hard
 39. [V1 - #3540 - 2017-04-05] Wyvern22 - Medium
 40. [V1 - #3547 - 2017-04-05] Wyvern22 - Easy
 41. [V1 - #3890 - 2017-05-08] Punkero - Medium
 42. [V1 - #3934 - 2017-05-13] AYOSHINA x2 - Easy
 43. [V1 - #4173 - 2017-06-02] Punkero - Hard
 44. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Medium
 45. [V1 - #4620 - 2017-07-28] Punkero x2 - Easy
 46. [V1 - #4659 - 2017-08-01] abystoma2 x2 - Medium
 47. [V1 - #4673 - 2017-08-02] abystoma2 x2 - Hard
 48. [V1 - #4946 - 2017-09-07] Dakenfromvault1 - Hard
 49. [V1 - #5500 - 2017-11-15] Imyreld - Easy
 50. [V1 - #5565 - 2017-11-23] Punkero x2 - Medium
 51. [V1 - #5637 - 2017-12-01] Wyvern22 x2 - Hard
 52. [V1 - #5815 - 2017-12-27] Hakaminah - Easy
 53. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 x2 - Medium
 54. [V1 - #5923 - 2018-01-05] AYOSHINA x2 - Medium
 55. [V1 - #6137 - 2018-01-30] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #6568 - 2018-03-16] Wyvern22 x2 - Easy
 57. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 58. [V1 - #7110 - 2018-05-11] Punkero x2 - Hard
 59. [V1 - #7191 - 2018-05-22] TheEdgelord - Easy
 60. [V1 - #7270 - 2018-08-13] YayakoChii - Medium
 61. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Easy
 62. [V1 - #7392 - 2018-08-30] Zenit - Medium
 63. [V1 - #7476 - 2018-09-08] Imyreld - Hard
 64. [V1 - #7566 - 2018-09-21] Imyreld x2 - Easy
 65. [V1 - #7645 - 2018-09-30] Zenit - Hard
 66. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 67. [V1 - #7875 - 2018-10-29] Aeradae - Easy
 68. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Easy
 69. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 70. [V1 - #8151 - 2018-12-03] SunflowerDaisho - Easy
 71. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Hard
 72. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Medium
 73. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Easy
 74. [V1 - #8294 - 2018-12-28] TEMPEST_RIMURU - Easy
 75. [V1 - #8478 - 2019-01-18] greyjoie - Easy
 76. [V1 - #8528 - 2019-01-26] Imyreld x2 - Medium
 77. [V1 - #8623 - 2019-02-03] extremeplant - Easy
 78. [V1 - #8778 - 2019-02-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 79. [V1 - #9313 - 2019-04-23] lifeiscrazy - Easy
 80. [V1 - #9313 - 2019-04-23] lifeiscrazy - Medium
 81. [V1 - #9368 - 2019-04-28] Yterbium - Medium
 82. [V1 - #9473 - 2019-05-09] kallah - Hard
 83. [V1 - #9539 - 2019-05-21] Imyreld x2 - Hard
 84. [V1 - #9547 - 2019-05-22] Zenit - Easy
 85. [V1 - #9666 - 2019-06-08] boredrandomguy - Easy
 86. [V1 - #9666 - 2019-06-08] boredrandomguy - Medium
 87. [V1 - #9666 - 2019-06-08] boredrandomguy - Hard
 88. [V1 - #9716 - 2019-06-18] ownitlikeaboss - Easy
 89. [V1 - #10009 - 2019-08-01] sassss - Medium
 90. [V1 - #10085 - 2019-08-13] ShockZz - Easy
 91. [V2 - #162 - 2019-09-08] MissCactus - Easy
 92. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 93. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Easy
 94. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Easy
 95. [V2 - #395 - 2019-09-30] ParsleyParsnips - Easy
 96. [V2 - #395 - 2019-09-30] ParsleyParsnips - Medium
 97. [V2 - #487 - 2019-10-13] ParsleyParsnips - Hard
 98. [V2 - #746 - 2019-11-10] ScarletCelestial - Medium
 99. [V2 - #991 - 2019-12-02] DeadlyRaven - Easy
 100. [V2 - #1197 - 2019-12-28] Rage_Beat06 - Easy
 101. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Hard
 102. [V2 - #1452 - 2020-01-18] Rage_Beat06 - Medium
 103. [V2 - #1466 - 2020-01-19] KuraikoDesu - Easy
 104. [V2 - #1485 - 2020-01-22] lostnyanko - Easy
 105. [V2 - #1758 - 2020-02-12] YayakoChii - Hard
 106. [V2 - #1927 - 2020-02-29] Zenit x2 - Hard
 107. [V2 - #2125 - 2020-03-16] I230 - Hard
 108. [V2 - #2343 - 2020-04-02] lostnyanko - Medium
 109. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Hard
 110. [V2 - #2541 - 2020-04-17] dixcloxure - Easy
 111. [V2 - #2541 - 2020-04-17] dixcloxure - Medium
 112. [V2 - #2541 - 2020-04-17] dixcloxure - Hard
 113. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 114. [V2 - #2585 - 2020-04-18] ShockZz - Hard
 115. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 116. [V2 - #2734 - 2020-04-29] ScarletCelestial - Hard
 117. [V2 - #2766 - 2020-05-01] ShockZz x2 - Easy
 118. [V2 - #2801 - 2020-05-04] sassss - Hard
 119. [V2 - #2840 - 2020-05-07] DeadlyRaven - Medium
 120. [V2 - #2905 - 2020-05-13] lostnyanko - Hard
 121. [V2 - #2963 - 2020-05-19] ShockZz x2 - Medium
 122. [V2 - #3156 - 2020-05-31] Typhlame - Medium
 123. [V2 - #3247 - 2020-06-05] SunflowerDaisho - Medium
 124. [V2 - #3311 - 2020-06-11] Yterbium - Easy
 125. [V2 - #3311 - 2020-06-11] Yterbium - Hard
 126. [V2 - #3341 - 2020-06-13] TheFlyingOrange - Medium
 127. [V2 - #3344 - 2020-06-14] Gwathgor - Hard
 128. [V2 - #3352 - 2020-06-14] Yterbium x2 - Easy
 129. [V2 - #3352 - 2020-06-14] Yterbium x2 - Medium
 130. [V2 - #3352 - 2020-06-14] Yterbium x2 - Hard
 131. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko x2 - Easy
 132. [V2 - #3623 - 2020-07-07] ParsleyParsnips x2 - Easy
 133. [V2 - #3651 - 2020-07-11] Rellni944 - Easy
 134. [V2 - #3662 - 2020-07-12] _Bri - Medium
 135. [V2 - #3692 - 2020-07-15] Bunille - Easy
 136. [V2 - #3747 - 2020-07-20] lostnyanko x2 - Medium
 137. [V2 - #3901 - 2020-07-29] Bunille - Medium
 138. [V2 - #3901 - 2020-07-29] Bunille - Hard
 139. [V2 - #3965 - 2020-08-03] _Bri - Easy
 140. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Easy
 141. [V2 - #3993 - 2020-08-04] TheEdgelord - Medium
 142. [V2 - #3995 - 2020-08-04] ScarletCelestial x2 - Easy
 143. [V2 - #3995 - 2020-08-04] ScarletCelestial x2 - Medium
 144. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 145. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 146. [V2 - #4019 - 2020-08-06] Zenit x2 - Medium
 147. [V2 - #4144 - 2020-08-19] lostnyanko x2 - Hard
 148. [V2 - #4244 - 2020-08-25] Bern_stein - Easy
 149. [V2 - #4266 - 2020-08-28] CoolCatCraze - Medium
 150. [V2 - #4286 - 2020-08-29] Rellni944 - Medium
 151. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron - Easy
 152. [V2 - #4370 - 2020-09-02] Helvian494743 - Hard
 153. [V2 - #4423 - 2020-09-08] ownitlikeaboss - Medium
 154. [V2 - #4561 - 2020-09-21] Helvian494743 - Easy
 155. [V2 - #4639 - 2020-09-28] Helvian494743 - Medium
 156. [V2 - #4751 - 2020-10-05] Catexia - Hard
 157. [V2 - #4751 - 2020-10-05] Catexia - Medium
 158. [V2 - #4751 - 2020-10-05] Catexia - Easy
 159. [V2 - #5225 - 2020-11-13] TheFlyingOrange - Hard
 160. [V2 - #5366 - 2020-11-22] ShockZz x2 - Hard
 161. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Easy
 162. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Medium
 163. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Hard
 164. [V2 - #5535 - 2020-12-02] Zenit x2 - Easy
 165. [V2 - #5701 - 2020-12-15] Mr_Duke_ - Easy
 166. [V2 - #5763 - 2020-12-20] ScarletCelestial x2 - Hard
 167. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor - Medium
 168. [V2 - #6584 - 2021-02-16] ImagineBrkr - Easy
 169. [V2 - #6584 - 2021-02-16] ImagineBrkr - Medium
 170. [V2 - #6842 - 2021-03-03] Bern_stein - Medium
 171. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 172. [V2 - #6885 - 2021-03-07] superherowarrior - Easy
 173. [V2 - #6908 - 2021-03-10] superherowarrior - Medium
 174. [V2 - #7083 - 2021-03-26] SolidBlade - Easy
 175. [V2 - #7218 - 2021-04-02] lubryka - Easy
 176. [V2 - #7218 - 2021-04-02] lubryka - Medium
 177. [V2 - #7218 - 2021-04-02] lubryka - Hard
 178. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Easy
 179. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Medium
 180. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Hard
 181. [V2 - #7590 - 2021-04-30] _Bri - Hard
 182. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Easy
 183. [V2 - #8067 - 2021-06-03] SunflowerDaisho x2 - Easy
 184. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 185. [V2 - #8737 - 2021-07-23] dierubikdie - Hard
 186. [V2 - #8862 - 2021-07-31] Shuurei - Easy
 187. [V2 - #9054 - 2021-08-18] ownitlikeaboss x2 - Easy
 188. [V2 - #9124 - 2021-08-22] OweynLupton - Easy
 189. [V2 - #9124 - 2021-08-22] OweynLupton - Medium
 190. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 - Easy
 191. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 - Medium
 192. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 - Hard
 193. [V2 - #9209 - 2021-08-29] RachelPanda - Medium
 194. [V2 - #9209 - 2021-08-29] RachelPanda - Easy
 195. [V2 - #9272 - 2021-09-01] I230 - Medium
 196. [V2 - #9587 - 2021-09-29] _Bri x2 - Hard
 197. [V2 - #9621 - 2021-09-30] tamochinnn - Hard
 198. [V2 - #9621 - 2021-09-30] tamochinnn - Easy
 199. [V2 - #9727 - 2021-10-08] MedicalDoctor - Easy
 200. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 - Hard
 201. [V2 - #9791 - 2021-10-15] tbeans10 - Medium
 202. [V2 - #9897 - 2021-10-26] tbeans10 - Easy
 203. [V2 - #9935 - 2021-10-30] MedicalDoctor - Medium
 204. [V2 - #9954 - 2021-10-31] superherowarrior - Hard
 205. [V3 - #68 - 2021-11-11] Ebobebo - Easy
 206. [V3 - #68 - 2021-11-11] Ebobebo - Medium
 207. [V3 - #68 - 2021-11-11] Ebobebo - Hard
 208. [V3 - #141 - 2021-11-20] tbeans10 x2 - Hard
 209. [V3 - #173 - 2021-11-24] Jokobo - Easy
 210. [V3 - #173 - 2021-11-24] Jokobo - Medium
 211. [V3 - #184 - 2021-11-25] superherowarrior x2 - Easy
 212. [V3 - #203 - 2021-11-27] superherowarrior x2 - Medium
 213. [V3 - #207 - 2021-11-27] dierubikdie - Medium
 214. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Medium
 215. [V3 - #241 - 2021-11-29] OweynLupton - Hard
 216. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 x2 - Medium
 217. [V3 - #469 - 2021-12-20] tbeans10 x2 - Easy
 218. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton x2 - Easy
 219. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle x2 - Medium
 220. [V3 - #982 - 2022-01-30] _Bri x2 - Medium
 221. [V3 - #1090 - 2022-02-06] dierubikdie - Easy
 222. [V3 - #1092 - 2022-02-06] Bern_stein - Hard
 223. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton x2 - Medium
 224. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 225. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 226. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Easy
 227. [V3 - #1637 - 2022-03-24] cornflakegod - Easy
 228. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Easy
 229. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Medium
 230. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Hard
 231. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr - Hard
 232. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr - Medium
 233. [V3 - #2146 - 2022-05-05] _Bri x2 - Easy
 234. [V3 - #2184 - 2022-05-08] ImagineBrkr x2 - Easy
 235. [V3 - #2322 - 2022-05-25] Loudcsharp - Easy
 236. [V3 - #2481 - 2022-06-05] SunflowerDaisho x2 - Medium
 237. [V3 - #2506 - 2022-06-08] dierubikdie x2 - Hard
 238. [V3 - #2516 - 2022-06-09] OweynLupton x2 - Hard
 239. [V3 - #2682 - 2022-06-24] ExperienceLD - Hard
 240. [V3 - #2682 - 2022-06-24] ExperienceLD - Medium
 241. [V3 - #2682 - 2022-06-24] ExperienceLD - Easy
 242. [V3 - #2874 - 2022-07-10] Loudcsharp - Medium
 243. [V3 - #2921 - 2022-07-16] Bern_stein x2 - Easy
 244. [V3 - #3144 - 2022-08-05] xCrazee - Hard
 245. [V3 - #3452 - 2022-09-08] SecretPresident - Easy
 246. [V3 - #3638 - 2022-09-30] Vanadis x2 - Easy
 247. [V3 - #3638 - 2022-09-30] Vanadis x2 - Medium
 248. [V3 - #3638 - 2022-09-30] Vanadis x2 - Hard
 249. [V3 - #3682 - 2022-10-02] dixcloxure x2 - Easy
 250. [V3 - #3693 - 2022-10-03] dierubikdie x2 - Medium
 251. [V3 - #3891 - 2022-10-27] monkey3281 - Easy
 252. [V3 - #4074 - 2022-11-16] karma_majo - Easy
 253. [V3 - #4107 - 2022-11-20] Loudcsharp - Hard
 254. [V3 - #4123 - 2022-11-21] Loudcsharp x2 - Easy
 255. [V3 - #4317 - 2022-12-09] bigdud24 - Hard
 256. [V3 - #4325 - 2022-12-10] Loudcsharp x2 - Medium
 257. [V3 - #4325 - 2022-12-10] Loudcsharp x2 - Hard
 258. [V3 - #4376 - 2022-12-16] CsillaLoli - Easy
 259. [V3 - #4376 - 2022-12-16] CsillaLoli - Medium
 260. [V3 - #4376 - 2022-12-16] CsillaLoli - Hard
 261. [V3 - #4379 - 2022-12-17] bigdud24 - Medium
 262. [V3 - #4430 - 2022-12-22] bigdud24 - Easy
 263. [V3 - #4441 - 2022-12-23] karma_majo - Medium
 264. [V3 - #4443 - 2022-12-23] dierubikdie x2 - Easy
 265. [V3 - #4512 - 2022-12-29] SecretPresident - Medium
 266. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda x2 - Easy
 267. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda x2 - Medium
 268. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda x2 - Hard
 269. [V3 - #4669 - 2023-01-08] NaineLIEz - Hard
 270. [V3 - #4669 - 2023-01-08] NaineLIEz - Medium
 271. [V3 - #4669 - 2023-01-08] NaineLIEz - Easy
 272. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Easy
 273. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Medium
 274. [V3 - #4750 - 2023-01-15] ohpishhposh - Easy
 275. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 276. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 277. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 278. [V3 - #4803 - 2023-01-20] bigdud24 x2 - Hard
 279. [V3 - #4901 - 2023-01-27] bigdud24 x2 - Medium
 280. [V3 - #4901 - 2023-01-27] bigdud24 x2 - Easy
 281. [V3 - #4982 - 2023-01-31] Ariies_ - Easy
 282. [V3 - #5190 - 2023-02-17] xCrazee - Easy
 283. [V3 - #5190 - 2023-02-17] xCrazee - Medium
 284. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Easy
 285. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Medium
 286. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Hard
 287. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 x2 - Easy
 288. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 x2 - Medium
 289. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 x2 - Hard
 290. [V3 - #5363 - 2023-03-02] Sarada - Easy
 291. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc - Easy
 292. [V3 - #5520 - 2023-03-20] xCrazee x2 - Medium
 293. [V3 - #5520 - 2023-03-20] xCrazee x2 - Hard

Category : Type

Thread : MAL forum

Created on : 2016-02-16

Number of Turn-ins : 293 (124 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.25pt - 10 items] : 112 completed (49 not validated yet)
 • Medium [0.5pt - 20 items] : 93 completed (41 not validated yet)
 • Hard [0.75pt - 30 items] : 88 completed (34 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of ONA type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.
 • This challenge cannot overlap with the following challenges :