Challenge : ONA Exposure

 1. [V1 - #14 - 2016-03-27] abystoma2 - Hard
 2. [V1 - #19 - 2016-03-28] MonsterAyu666 - Hard
 3. [V1 - #46 - 2016-04-05] SunflowerDaisho - Hard
 4. [V1 - #60 - 2016-04-10] abystoma2 - Medium
 5. [V1 - #96 - 2016-04-22] AYOSHINA - Hard
 6. [V1 - #184 - 2016-05-16] Jhiday - Hard
 7. [V1 - #198 - 2016-05-19] _Dan_ - Hard
 8. [V1 - #227 - 2016-05-22] Rinarin - Hard
 9. [V1 - #299 - 2016-06-02] Ennetsu - Easy
 10. [V1 - #302 - 2016-06-03] Yukino - Hard
 11. [V1 - #324 - 2016-06-06] Akai_Shuichi - Hard
 12. [V1 - #325 - 2016-06-06] Spes - Hard
 13. [V1 - #354 - 2016-06-11] _Dan_ - Medium
 14. [V1 - #355 - 2016-06-12] Naru-chan - Hard
 15. [V1 - #380 - 2016-06-14] _Dan_ - Easy
 16. [V1 - #405 - 2016-06-18] DarkFaerie - Hard
 17. [V1 - #406 - 2016-06-18] lanblade - Hard
 18. [V1 - #412 - 2016-06-19] abystoma2 - Easy
 19. [V1 - #830 - 2016-08-02] Spyro - Hard
 20. [V1 - #845 - 2016-08-04] Spyro - Medium
 21. [V1 - #860 - 2016-08-06] Spyro - Easy
 22. [V1 - #899 - 2016-08-13] _Dan_ x2 - Medium
 23. [V1 - #1077 - 2016-09-04] Punkero - Easy
 24. [V1 - #1079 - 2016-09-04] DannyTheDonkey - Easy
 25. [V1 - #1107 - 2016-09-08] Rojo - Easy
 26. [V1 - #1107 - 2016-09-08] Rojo - Medium
 27. [V1 - #1115 - 2016-09-08] Rojo - Hard
 28. [V1 - #1237 - 2016-09-22] Dr_Tokami - Hard
 29. [V1 - #1756 - 2016-10-31] Rojo x2 - Easy
 30. [V1 - #1756 - 2016-10-31] Rojo x2 - Hard
 31. [V1 - #1822 - 2016-11-07] Akai_Shuichi - Medium
 32. [V1 - #2022 - 2016-11-25] Rojo x2 - Medium
 33. [V1 - #2328 - 2016-12-26] abystoma2 x2 - Easy
 34. [V1 - #2588 - 2017-01-13] Ennetsu - Hard
 35. [V1 - #3068 - 2017-02-24] renzoushi - Hard
 36. [V1 - #3336 - 2017-03-20] AYOSHINA - Easy
 37. [V1 - #3336 - 2017-03-20] AYOSHINA - Medium
 38. [V1 - #3420 - 2017-03-28] Wyvern22 - Hard
 39. [V1 - #3540 - 2017-04-05] Wyvern22 - Medium
 40. [V1 - #3547 - 2017-04-05] Wyvern22 - Easy
 41. [V1 - #3890 - 2017-05-08] Punkero - Medium
 42. [V1 - #3934 - 2017-05-13] AYOSHINA x2 - Easy
 43. [V1 - #4173 - 2017-06-02] Punkero - Hard
 44. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Medium
 45. [V1 - #4620 - 2017-07-28] Punkero x2 - Easy
 46. [V1 - #4659 - 2017-08-01] abystoma2 x2 - Medium
 47. [V1 - #4673 - 2017-08-02] abystoma2 x2 - Hard
 48. [V1 - #4946 - 2017-09-07] Dakenfromvault1 - Hard
 49. [V1 - #5500 - 2017-11-15] Imyreld - Easy
 50. [V1 - #5565 - 2017-11-23] Punkero x2 - Medium
 51. [V1 - #5637 - 2017-12-01] Wyvern22 x2 - Hard
 52. [V1 - #5815 - 2017-12-27] Hakaminah - Easy
 53. [V1 - #5879 - 2018-01-01] Wyvern22 x2 - Medium
 54. [V1 - #5923 - 2018-01-05] AYOSHINA x2 - Medium
 55. [V1 - #6137 - 2018-01-30] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #6568 - 2018-03-16] Wyvern22 x2 - Easy
 57. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 58. [V1 - #7110 - 2018-05-11] Punkero x2 - Hard
 59. [V1 - #7191 - 2018-05-22] TheEdgelord - Easy
 60. [V1 - #7270 - 2018-08-13] YayakoChii - Medium
 61. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Easy
 62. [V1 - #7392 - 2018-08-30] Zenit - Medium
 63. [V1 - #7476 - 2018-09-08] Imyreld - Hard
 64. [V1 - #7566 - 2018-09-21] Imyreld x2 - Easy
 65. [V1 - #7645 - 2018-09-30] Zenit - Hard
 66. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 67. [V1 - #7875 - 2018-10-29] Aeradae - Easy
 68. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Easy
 69. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 70. [V1 - #8151 - 2018-12-03] SunflowerDaisho - Easy
 71. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Hard
 72. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Medium
 73. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva - Easy
 74. [V1 - #8294 - 2018-12-28] TEMPEST_RIMURU - Easy
 75. [V1 - #8478 - 2019-01-18] greyjoie - Easy
 76. [V1 - #8528 - 2019-01-26] Imyreld x2 - Medium
 77. [V1 - #8623 - 2019-02-03] extremeplant - Easy
 78. [V1 - #8778 - 2019-02-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 79. [V1 - #9313 - 2019-04-23] lifeiscrazy - Easy
 80. [V1 - #9313 - 2019-04-23] lifeiscrazy - Medium
 81. [V1 - #9368 - 2019-04-28] Yterbium - Medium
 82. [V1 - #9473 - 2019-05-09] kallah - Hard
 83. [V1 - #9539 - 2019-05-21] Imyreld x2 - Hard
 84. [V1 - #9547 - 2019-05-22] Zenit - Easy
 85. [V1 - #9666 - 2019-06-08] boredrandomguy - Easy
 86. [V1 - #9666 - 2019-06-08] boredrandomguy - Medium
 87. [V1 - #9666 - 2019-06-08] boredrandomguy - Hard
 88. [V1 - #9716 - 2019-06-18] ownitlikeaboss - Easy
 89. [V1 - #10009 - 2019-08-01] sassss - Medium
 90. [V1 - #10085 - 2019-08-13] ShockZz - Easy
 91. [V2 - #162 - 2019-09-08] MissCactus - Easy
 92. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 93. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Easy
 94. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Easy
 95. [V2 - #395 - 2019-09-30] ParsleyParsnips - Easy
 96. [V2 - #395 - 2019-09-30] ParsleyParsnips - Medium
 97. [V2 - #487 - 2019-10-13] ParsleyParsnips - Hard
 98. [V2 - #746 - 2019-11-10] ScarletCelestial - Medium
 99. [V2 - #991 - 2019-12-02] DeadlyRaven - Easy
 100. [V2 - #1197 - 2019-12-28] Rage_Beat06 - Easy
 101. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Hard
 102. [V2 - #1452 - 2020-01-18] Rage_Beat06 - Medium
 103. [V2 - #1466 - 2020-01-19] KuraikoDesu - Easy
 104. [V2 - #1485 - 2020-01-22] lostnyanko - Easy
 105. [V2 - #1758 - 2020-02-12] YayakoChii - Hard
 106. [V2 - #1927 - 2020-02-29] Zenit x2 - Hard
 107. [V2 - #2125 - 2020-03-16] I230 - Hard
 108. [V2 - #2343 - 2020-04-02] lostnyanko - Medium
 109. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Hard
 110. [V2 - #2541 - 2020-04-17] dixcloxure - Easy
 111. [V2 - #2541 - 2020-04-17] dixcloxure - Medium
 112. [V2 - #2541 - 2020-04-17] dixcloxure - Hard
 113. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 114. [V2 - #2585 - 2020-04-18] ShockZz - Hard
 115. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 116. [V2 - #2734 - 2020-04-29] ScarletCelestial - Hard
 117. [V2 - #2766 - 2020-05-01] ShockZz x2 - Easy
 118. [V2 - #2801 - 2020-05-04] sassss - Hard
 119. [V2 - #2840 - 2020-05-07] DeadlyRaven - Medium
 120. [V2 - #2905 - 2020-05-13] lostnyanko - Hard
 121. [V2 - #2963 - 2020-05-19] ShockZz x2 - Medium
 122. [V2 - #3156 - 2020-05-31] Typhlame - Medium
 123. [V2 - #3247 - 2020-06-05] SunflowerDaisho - Medium
 124. [V2 - #3311 - 2020-06-11] Yterbium - Easy
 125. [V2 - #3311 - 2020-06-11] Yterbium - Hard
 126. [V2 - #3341 - 2020-06-13] TheFlyingOrange - Medium
 127. [V2 - #3344 - 2020-06-14] Gwathgor - Hard
 128. [V2 - #3352 - 2020-06-14] Yterbium x2 - Easy
 129. [V2 - #3352 - 2020-06-14] Yterbium x2 - Medium
 130. [V2 - #3352 - 2020-06-14] Yterbium x2 - Hard
 131. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko x2 - Easy
 132. [V2 - #3623 - 2020-07-07] ParsleyParsnips x2 - Easy
 133. [V2 - #3651 - 2020-07-11] Rellni944 - Easy
 134. [V2 - #3662 - 2020-07-12] Bri - Medium
 135. [V2 - #3692 - 2020-07-15] Bunille - Easy
 136. [V2 - #3747 - 2020-07-20] lostnyanko x2 - Medium
 137. [V2 - #3901 - 2020-07-29] Bunille - Medium
 138. [V2 - #3901 - 2020-07-29] Bunille - Hard
 139. [V2 - #3965 - 2020-08-03] Bri - Easy
 140. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Easy
 141. [V2 - #3993 - 2020-08-04] TheEdgelord - Medium
 142. [V2 - #3995 - 2020-08-04] ScarletCelestial x2 - Easy
 143. [V2 - #3995 - 2020-08-04] ScarletCelestial x2 - Medium
 144. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Medium
 145. [V2 - #4011 - 2020-08-05] kallah - Easy
 146. [V2 - #4019 - 2020-08-06] Zenit x2 - Medium
 147. [V2 - #4144 - 2020-08-19] lostnyanko x2 - Hard
 148. [V2 - #4244 - 2020-08-25] Bern_stein - Easy
 149. [V2 - #4266 - 2020-08-28] CoolCatCraze - Medium
 150. [V2 - #4286 - 2020-08-29] Rellni944 - Medium
 151. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron - Easy
 152. [V2 - #4370 - 2020-09-02] Helvian494743 - Hard
 153. [V2 - #4423 - 2020-09-08] ownitlikeaboss - Medium
 154. [V2 - #4561 - 2020-09-21] Helvian494743 - Easy
 155. [V2 - #4639 - 2020-09-28] Helvian494743 - Medium
 156. [V2 - #4751 - 2020-10-05] Catexia - Hard
 157. [V2 - #4751 - 2020-10-05] Catexia - Medium
 158. [V2 - #4751 - 2020-10-05] Catexia - Easy
 159. [V2 - #5225 - 2020-11-13] TheFlyingOrange - Hard
 160. [V2 - #5366 - 2020-11-22] ShockZz x2 - Hard
 161. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Easy
 162. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Medium
 163. [V2 - #5463 - 2020-11-28] Vanadis - Hard
 164. [V2 - #5535 - 2020-12-02] Zenit x2 - Easy
 165. [V2 - #5701 - 2020-12-15] Mr_Duke_ - Easy
 166. [V2 - #5763 - 2020-12-20] ScarletCelestial x2 - Hard
 167. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor - Medium
 168. [V2 - #6584 - 2021-02-16] ImagineBrkr - Easy
 169. [V2 - #6584 - 2021-02-16] ImagineBrkr - Medium
 170. [V2 - #6842 - 2021-03-03] Bern_stein - Medium
 171. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 172. [V2 - #6908 - 2021-03-10] superherowarrior - Medium
 173. [V2 - #7083 - 2021-03-26] SolidBlade - Easy
 174. [V2 - #7218 - 2021-04-02] lubryka - Easy
 175. [V2 - #7218 - 2021-04-02] lubryka - Medium
 176. [V2 - #7218 - 2021-04-02] lubryka - Hard
 177. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Easy
 178. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Medium
 179. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Hard
 180. [V2 - #7590 - 2021-04-30] Bri - Hard
 181. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Easy
 182. [V2 - #8067 - 2021-06-03] SunflowerDaisho x2 - Easy
 183. [V2 - #8275 - 2021-06-20] ownitlikeaboss - Hard
 184. [V2 - #8737 - 2021-07-23] rubik - Hard
 185. [V2 - #8862 - 2021-07-31] Shuurei - Easy
 186. [V2 - #9054 - 2021-08-18] ownitlikeaboss x2 - Easy
 187. [V2 - #9124 - 2021-08-22] OweynLupton - Easy
 188. [V2 - #9124 - 2021-08-22] OweynLupton - Medium
 189. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 - Easy
 190. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 - Medium
 191. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 - Hard
 192. [V2 - #9209 - 2021-08-29] RachelPanda - Medium
 193. [V2 - #9209 - 2021-08-29] RachelPanda - Easy
 194. [V2 - #9272 - 2021-09-01] I230 - Medium
 195. [V2 - #9587 - 2021-09-29] Bri x2 - Hard
 196. [V2 - #9621 - 2021-09-30] tamochinnn - Hard
 197. [V2 - #9621 - 2021-09-30] tamochinnn - Easy
 198. [V2 - #9727 - 2021-10-08] MedicalDoctor - Easy
 199. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 - Hard
 200. [V2 - #9791 - 2021-10-15] tbeans10 - Medium
 201. [V2 - #9897 - 2021-10-26] tbeans10 - Easy
 202. [V2 - #9935 - 2021-10-30] MedicalDoctor - Medium
 203. [V2 - #9954 - 2021-10-31] superherowarrior - Hard
 204. [V3 - #68 - 2021-11-11] Ebo - Easy
 205. [V3 - #68 - 2021-11-11] Ebo - Medium
 206. [V3 - #68 - 2021-11-11] Ebo - Hard
 207. [V3 - #141 - 2021-11-20] tbeans10 x2 - Hard
 208. [V3 - #173 - 2021-11-24] Jokobo - Easy
 209. [V3 - #173 - 2021-11-24] Jokobo - Medium
 210. [V3 - #184 - 2021-11-25] superherowarrior x2 - Easy
 211. [V3 - #203 - 2021-11-27] superherowarrior x2 - Medium
 212. [V3 - #207 - 2021-11-27] rubik - Medium
 213. [V3 - #239 - 2021-11-29] Shuurei - Medium
 214. [V3 - #241 - 2021-11-29] OweynLupton - Hard
 215. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 x2 - Medium
 216. [V3 - #469 - 2021-12-20] tbeans10 x2 - Easy
 217. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton x2 - Easy
 218. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle x2 - Medium
 219. [V3 - #982 - 2022-01-30] Bri x2 - Medium
 220. [V3 - #1090 - 2022-02-06] rubik - Easy
 221. [V3 - #1092 - 2022-02-06] Bern_stein - Hard
 222. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton x2 - Medium
 223. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 224. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 225. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Easy
 226. [V3 - #1637 - 2022-03-24] cornflakegod - Easy
 227. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Easy
 228. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Medium
 229. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Hard
 230. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr - Hard
 231. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr - Medium
 232. [V3 - #2146 - 2022-05-05] Bri x2 - Easy
 233. [V3 - #2184 - 2022-05-08] ImagineBrkr x2 - Easy
 234. [V3 - #2322 - 2022-05-25] Loudcsharp - Easy
 235. [V3 - #2481 - 2022-06-05] SunflowerDaisho x2 - Medium
 236. [V3 - #2506 - 2022-06-08] rubik x2 - Hard
 237. [V3 - #2516 - 2022-06-09] OweynLupton x2 - Hard
 238. [V3 - #2682 - 2022-06-24] Keiken_ - Hard
 239. [V3 - #2682 - 2022-06-24] Keiken_ - Medium
 240. [V3 - #2682 - 2022-06-24] Keiken_ - Easy
 241. [V3 - #2874 - 2022-07-10] Loudcsharp - Medium
 242. [V3 - #2921 - 2022-07-16] Bern_stein x2 - Easy
 243. [V3 - #3144 - 2022-08-05] xCrazee - Hard
 244. [V3 - #3452 - 2022-09-08] SecretPresident - Easy
 245. [V3 - #3638 - 2022-09-30] Vanadis x2 - Easy
 246. [V3 - #3638 - 2022-09-30] Vanadis x2 - Medium
 247. [V3 - #3638 - 2022-09-30] Vanadis x2 - Hard
 248. [V3 - #3693 - 2022-10-03] rubik x2 - Medium
 249. [V3 - #3891 - 2022-10-27] monkey3281 - Easy
 250. [V3 - #4074 - 2022-11-16] karma_majo - Easy
 251. [V3 - #4107 - 2022-11-20] Loudcsharp - Hard
 252. [V3 - #4123 - 2022-11-21] Loudcsharp x2 - Easy
 253. [V3 - #4317 - 2022-12-09] bigdud24 - Hard
 254. [V3 - #4325 - 2022-12-10] Loudcsharp x2 - Medium
 255. [V3 - #4325 - 2022-12-10] Loudcsharp x2 - Hard
 256. [V3 - #4376 - 2022-12-16] CsillaLoli - Easy
 257. [V3 - #4376 - 2022-12-16] CsillaLoli - Medium
 258. [V3 - #4376 - 2022-12-16] CsillaLoli - Hard
 259. [V3 - #4379 - 2022-12-17] bigdud24 - Medium
 260. [V3 - #4430 - 2022-12-22] bigdud24 - Easy
 261. [V3 - #4441 - 2022-12-23] karma_majo - Medium
 262. [V3 - #4443 - 2022-12-23] rubik x2 - Easy
 263. [V3 - #4512 - 2022-12-29] SecretPresident - Medium
 264. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda x2 - Easy
 265. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda x2 - Medium
 266. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda x2 - Hard
 267. [V3 - #4669 - 2023-01-08] NaineLIEz - Hard
 268. [V3 - #4669 - 2023-01-08] NaineLIEz - Medium
 269. [V3 - #4669 - 2023-01-08] NaineLIEz - Easy
 270. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Easy
 271. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Medium
 272. [V3 - #4750 - 2023-01-15] ohpishhposh - Easy
 273. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 274. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 275. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 276. [V3 - #4803 - 2023-01-20] bigdud24 x2 - Hard
 277. [V3 - #4901 - 2023-01-27] bigdud24 x2 - Medium
 278. [V3 - #4901 - 2023-01-27] bigdud24 x2 - Easy
 279. [V3 - #4982 - 2023-01-31] Ariies_ - Easy
 280. [V3 - #5190 - 2023-02-17] xCrazee - Easy
 281. [V3 - #5190 - 2023-02-17] xCrazee - Medium
 282. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Easy
 283. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Medium
 284. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Hard
 285. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 x2 - Easy
 286. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 x2 - Medium
 287. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 x2 - Hard
 288. [V3 - #5363 - 2023-03-02] Sarada - Easy
 289. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc - Easy
 290. [V3 - #5520 - 2023-03-20] xCrazee x2 - Medium
 291. [V3 - #5520 - 2023-03-20] xCrazee x2 - Hard
 292. [V3 - #5672 - 2023-04-01] xCrazee x2 - Easy
 293. [V3 - #5845 - 2023-04-19] Genovia_ - Hard
 294. [V3 - #6280 - 2023-06-10] Genovia_ - Medium
 295. [V3 - #6540 - 2023-07-04] Genovia_ - Easy
 296. [V3 - #6640 - 2023-07-15] HDAsylum - Easy
 297. [V3 - #6699 - 2023-07-20] Ylienna - Easy
 298. [V3 - #6762 - 2023-07-25] Genovia_ x2 - Hard
 299. [V3 - #6936 - 2023-08-08] Genovia_ x2 - Easy
 300. [V3 - #6982 - 2023-08-16] HimeCrycho - Hard
 301. [V3 - #6982 - 2023-08-16] HimeCrycho - Easy
 302. [V3 - #6982 - 2023-08-16] HimeCrycho - Medium
 303. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Easy
 304. [V3 - #7396 - 2023-10-10] SunflowerDaisho x2 - Hard
 305. [V3 - #7666 - 2023-11-11] acestrawbs - Hard
 306. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 - Easy
 307. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 - Medium
 308. [V3 - #8279 - 2024-01-30] Dumasop - Medium
 309. [V3 - #8327 - 2024-02-04] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 310. [V3 - #8456 - 2024-02-19] Genovia_ x2 - Medium
 311. [V3 - #8754 - 2024-04-07] Bern_stein x2 - Medium

Type ONA Exposure

Created on : 2016-02-16

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
10 items to complete
118 Turnins
65 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
20 items to complete
100 Turnins
55 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
30 items to complete
93 Turnins
56 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of ONA type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.
 • This challenge cannot overlap with the following challenges :