Challenge : ONA-per-Day

 1. [V2 - #627 - 2019-10-29] Wyvern22 - Easy
 2. [V2 - #633 - 2019-10-30] Rinarin - Easy
 3. [V2 - #637 - 2019-10-30] ScarletCelestial - Easy
 4. [V2 - #743 - 2019-11-09] Wyvern22 - Medium
 5. [V2 - #747 - 2019-11-09] Rinarin - Medium
 6. [V2 - #779 - 2019-11-12] Punkero - Easy
 7. [V2 - #809 - 2019-11-16] Imyreld - Easy
 8. [V2 - #840 - 2019-11-19] Wyvern22 - Hard
 9. [V2 - #843 - 2019-11-19] Rinarin - Hard
 10. [V2 - #860 - 2019-11-21] Imyreld - Hard
 11. [V2 - #889 - 2019-11-25] Imyreld - Medium
 12. [V2 - #940 - 2019-11-29] Wyvern22 - Conquered
 13. [V2 - #943 - 2019-11-29] Rinarin - Conquered
 14. [V2 - #965 - 2019-11-30] Imyreld - Conquered
 15. [V2 - #961 - 2019-12-01] Punkero - Medium
 16. [V2 - #1043 - 2019-12-09] Rinarin x2 - Easy
 17. [V2 - #1045 - 2019-12-10] Typhlame - Conquered
 18. [V2 - #1061 - 2019-12-12] lostnyanko - Easy
 19. [V2 - #1062 - 2019-12-13] DeadlyRaven - Easy
 20. [V2 - #1102 - 2019-12-18] Wyvern22 x2 - Easy
 21. [V2 - #1102 - 2019-12-18] Wyvern22 x2 - Medium
 22. [V2 - #1127 - 2019-12-19] Rinarin x2 - Medium
 23. [V2 - #1195 - 2019-12-27] Zenit - Conquered
 24. [V2 - #1216 - 2019-12-30] Rinarin x2 - Hard
 25. [V2 - #1225 - 2019-12-30] Wyvern22 x2 - Hard
 26. [V2 - #1280 - 2020-01-01] Punkero - Hard
 27. [V2 - #1307 - 2020-01-02] Campiz06 - Easy
 28. [V2 - #1361 - 2020-01-08] Rinarin x2 - Conquered
 29. [V2 - #1405 - 2020-01-13] Imyreld x2 - Easy
 30. [V2 - #1444 - 2020-01-17] Typhlame - Hard
 31. [V2 - #1485 - 2020-01-22] lostnyanko - Conquered
 32. [V2 - #1505 - 2020-01-23] Wyvern22 x2 - Conquered
 33. [V2 - #1558 - 2020-01-28] Imyreld x2 - Medium
 34. [V2 - #1871 - 2020-02-23] Yterbium - Conquered
 35. [V2 - #2158 - 2020-03-18] lostnyanko - Medium
 36. [V2 - #2224 - 2020-03-24] KuriPuri - Conquered
 37. [V2 - #2623 - 2020-04-21] KuriPuri - Easy
 38. [V2 - #2770 - 2020-05-01] KuriPuri - Medium
 39. [V2 - #2863 - 2020-05-09] Suanke - Easy
 40. [V2 - #2884 - 2020-05-11] KuriPuri - Hard
 41. [V2 - #2905 - 2020-05-13] lostnyanko - Hard
 42. [V2 - #2940 - 2020-05-16] Amitte_Sukku - Easy
 43. [V2 - #2976 - 2020-05-19] ScarletCelestial - Conquered
 44. [V2 - #3029 - 2020-05-23] Gwathgor - Easy
 45. [V2 - #3089 - 2020-05-27] ShockZz - Conquered
 46. [V2 - #3290 - 2020-06-08] Typhlame - Easy
 47. [V2 - #3345 - 2020-06-15] Typhlame - Medium
 48. [V2 - #3392 - 2020-06-18] ScarletCelestial - Hard
 49. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko x2 - Easy
 50. [V2 - #3566 - 2020-07-02] Gwathgor - Conquered
 51. [V2 - #3664 - 2020-07-12] Suanke - Medium
 52. [V2 - #3747 - 2020-07-20] lostnyanko x2 - Medium
 53. [V2 - #3827 - 2020-07-24] Bunille - Easy
 54. [V2 - #3865 - 2020-07-27] Nastusia - Easy
 55. [V2 - #3958 - 2020-08-01] AngelShiva - Conquered
 56. [V2 - #3958 - 2020-08-01] AngelShiva - Hard
 57. [V2 - #3958 - 2020-08-01] AngelShiva - Medium
 58. [V2 - #3958 - 2020-08-01] AngelShiva - Easy
 59. [V2 - #3990 - 2020-08-05] Bunille - Medium
 60. [V2 - #4097 - 2020-08-15] Bunille - Hard
 61. [V2 - #4120 - 2020-08-17] Bunille - Conquered
 62. [V2 - #4143 - 2020-08-19] Rage_Beat06 - Easy
 63. [V2 - #4243 - 2020-08-25] Helvian494743 - Easy
 64. [V2 - #4257 - 2020-08-26] lostnyanko x2 - Hard
 65. [V2 - #4273 - 2020-08-28] cappuccinoangel - Easy
 66. [V2 - #4273 - 2020-08-28] cappuccinoangel - Medium
 67. [V2 - #4321 - 2020-09-01] lostnyanko x2 - Conquered
 68. [V2 - #4523 - 2020-09-17] TheFlyingOrange - Easy
 69. [V2 - #4640 - 2020-09-28] AngelShiva - Conquered
 70. [V2 - #4640 - 2020-09-28] AngelShiva - Hard
 71. [V2 - #4640 - 2020-09-28] AngelShiva - Medium
 72. [V2 - #4640 - 2020-09-28] AngelShiva - Easy
 73. [V2 - #4793 - 2020-10-08] Helvian494743 - Conquered
 74. [V2 - #4984 - 2020-10-25] Daisy-Sensei - Easy
 75. [V2 - #5169 - 2020-11-09] Helvian494743 - Medium
 76. [V2 - #5613 - 2020-12-09] Helvian494743 - Hard
 77. [V2 - #5640 - 2020-12-11] ShockZz - Hard
 78. [V2 - #5649 - 2020-12-11] ScarletCelestial - Medium
 79. [V2 - #5687 - 2020-12-15] ShockZz - Easy
 80. [V2 - #5706 - 2020-12-16] Zenit - Hard
 81. [V2 - #5775 - 2020-12-21] ScarletCelestial x2 - Easy
 82. [V2 - #5824 - 2020-12-25] ShockZz - Medium
 83. [V2 - #5882 - 2020-12-28] Yterbium - Medium
 84. [V2 - #6026 - 2021-01-05] Yterbium - Hard
 85. [V2 - #6026 - 2021-01-05] Yterbium - Easy
 86. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x2 - Hard
 87. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x2 - Conquered
 88. [V2 - #6923 - 2021-03-12] ShockZz x2 - Medium
 89. [V2 - #7061 - 2021-03-24] Bunille x2 - Easy
 90. [V2 - #7192 - 2021-03-31] TheFlyingOrange - Conquered
 91. [V2 - #7238 - 2021-04-03] Bunille x2 - Medium
 92. [V2 - #7388 - 2021-04-15] Bunille x2 - Hard
 93. [V2 - #7388 - 2021-04-15] Bunille x2 - Conquered
 94. [V2 - #7845 - 2021-05-20] xWETERx - Medium
 95. [V2 - #7855 - 2021-05-20] AutumnBug - Medium
 96. [V2 - #7875 - 2021-05-23] SunflowerDaisho - Easy
 97. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Easy
 98. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Medium
 99. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Hard
 100. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Conquered
 101. [V2 - #8623 - 2021-07-13] Zenit - Medium
 102. [V2 - #8682 - 2021-07-17] xWETERx - Conquered
 103. [V2 - #8776 - 2021-07-25] Helvian494743 x2 - Conquered
 104. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Easy
 105. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Medium
 106. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Hard
 107. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Conquered
 108. [V2 - #9235 - 2021-08-31] Helvian494743 x2 - Hard
 109. [V2 - #9309 - 2021-09-05] Ebobebo - Medium
 110. [V2 - #9357 - 2021-09-09] ScarletCelestial x2 - Conquered
 111. [V2 - #9463 - 2021-09-18] Helvian494743 x2 - Medium
 112. [V2 - #9495 - 2021-09-21] RachelPanda - Conquered
 113. [V2 - #9571 - 2021-09-28] Helvian494743 x2 - Easy
 114. [V2 - #9612 - 2021-09-30] ShockZz x2 - Easy
 115. [V2 - #9758 - 2021-10-12] MedicalDoctor - Easy
 116. [V2 - #9838 - 2021-10-21] YamiKYY - Easy
 117. [V3 - #79 - 2021-11-13] Ebobebo - Easy
 118. [V3 - #79 - 2021-11-13] Ebobebo - Hard
 119. [V3 - #79 - 2021-11-13] Ebobebo - Conquered
 120. [V3 - #141 - 2021-11-20] tbeans10 - Conquered
 121. [V3 - #167 - 2021-11-23] YamiKYY - Medium
 122. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 - Medium
 123. [V3 - #469 - 2021-12-20] tbeans10 - Easy
 124. [V3 - #518 - 2021-12-25] Yterbium x2 - Easy
 125. [V3 - #710 - 2022-01-05] Yterbium x2 - Conquered
 126. [V3 - #951 - 2022-01-28] Amitte_Sukku - Medium
 127. [V3 - #1388 - 2022-02-28] ShockZz x2 - Conquered
 128. [V3 - #1428 - 2022-03-03] Zenit - Easy
 129. [V3 - #2184 - 2022-05-08] ImagineBrkr - Easy
 130. [V3 - #2210 - 2022-05-11] ScarletCelestial - Medium
 131. [V3 - #2259 - 2022-05-18] ImagineBrkr - Medium
 132. [V3 - #2373 - 2022-05-29] ImagineBrkr - Hard
 133. [V3 - #2405 - 2022-05-31] xWETERx - Hard
 134. [V3 - #2514 - 2022-06-09] ImagineBrkr - Conquered
 135. [V3 - #2566 - 2022-06-13] SunflowerDaisho - Medium
 136. [V3 - #2951 - 2022-07-19] ExperienceLD - Conquered
 137. [V3 - #3413 - 2022-09-03] CsillaLoli - Easy
 138. [V3 - #3452 - 2022-09-08] SecretPresident - Easy
 139. [V3 - #3494 - 2022-09-14] CsillaLoli - Medium
 140. [V3 - #3700 - 2022-10-04] Zenit x2 - Conquered
 141. [V3 - #3760 - 2022-10-11] hoshi4 - Easy
 142. [V3 - #3779 - 2022-10-14] CsillaLoli - Hard
 143. [V3 - #3803 - 2022-10-16] SecretPresident - Medium
 144. [V3 - #3812 - 2022-10-17] Karinara - Easy
 145. [V3 - #3954 - 2022-10-31] ShockZz x2 - Hard
 146. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Easy
 147. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Medium
 148. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Hard
 149. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Conquered
 150. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Conquered
 151. [V3 - #4091 - 2022-11-18] karma_majo - Easy
 152. [V3 - #4130 - 2022-11-22] bigdud24 - Easy
 153. [V3 - #4212 - 2022-11-29] Yterbium x2 - Hard
 154. [V3 - #4274 - 2022-12-03] trojangirl12 - Easy
 155. [V3 - #4357 - 2022-12-14] trojangirl12 - Medium
 156. [V3 - #4364 - 2022-12-15] HEIKE7000 - Easy
 157. [V3 - #4410 - 2022-12-20] Rage_Beat06 - Medium
 158. [V3 - #4413 - 2022-12-20] Yterbium x2 - Medium
 159. [V3 - #4417 - 2022-12-20] CsillaLoli x2 - Easy
 160. [V3 - #4430 - 2022-12-22] bigdud24 - Medium
 161. [V3 - #4430 - 2022-12-22] bigdud24 - Hard
 162. [V3 - #4441 - 2022-12-23] karma_majo - Medium
 163. [V3 - #4499 - 2022-12-27] trojangirl12 - Hard
 164. [V3 - #4519 - 2022-12-29] CsillaLoli x2 - Medium
 165. [V3 - #4614 - 2023-01-04] trojangirl12 - Conquered
 166. [V3 - #4731 - 2023-01-14] HimeCrycho - Easy
 167. [V3 - #4740 - 2023-01-14] hoshi4 - Medium
 168. [V3 - #4811 - 2023-01-20] CsillaLoli x2 - Hard
 169. [V3 - #4929 - 2023-01-29] HimeCrycho - Medium
 170. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli x2 - Conquered
 171. [V3 - #4982 - 2023-01-31] Ariies_ - Easy
 172. [V3 - #5017 - 2023-02-02] bigdud24 - Conquered
 173. [V3 - #5029 - 2023-02-02] ScarletCelestial x2 - Hard
 174. [V3 - #5113 - 2023-02-09] HimeCrycho - Hard
 175. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Conquered
 176. [V3 - #5123 - 2023-02-10] Canaan - Easy
 177. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Easy
 178. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Medium
 179. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Hard
 180. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Conquered
 181. [V3 - #5137 - 2023-02-11] HEIKE7000 - Medium
 182. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Easy
 183. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Medium
 184. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Hard
 185. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Conquered
 186. [V3 - #5164 - 2023-02-14] Campiz06 - Medium
 187. [V3 - #5171 - 2023-02-15] xCrazee - Easy
 188. [V3 - #5243 - 2023-02-21] HimeCrycho - Conquered
 189. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 - Hard
 190. [V3 - #5344 - 2023-03-01] xCrazee - Medium
 191. [V3 - #5374 - 2023-03-04] xCrazee - Hard
 192. [V3 - #5388 - 2023-03-06] Campiz06 - Conquered
 193. [V3 - #5474 - 2023-03-15] xCrazee - Conquered
 194. [V3 - #5488 - 2023-03-17] KatjieKat - Conquered
 195. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Easy
 196. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Medium
 197. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Hard
 198. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Conquered
 199. [V3 - #5572 - 2023-03-25] xCrazee x2 - Easy
 200. [V3 - #5607 - 2023-03-28] Campiz06 x2 - Easy
 201. [V3 - #5607 - 2023-03-28] Campiz06 x2 - Medium
 202. [V3 - #5737 - 2023-04-09] xCrazee x2 - Medium
 203. [V3 - #5792 - 2023-04-15] Campiz06 x2 - Hard
 204. [V3 - #5792 - 2023-04-15] Campiz06 x2 - Conquered
 205. [V3 - #5865 - 2023-04-22] xCrazee x2 - Hard
 206. [V3 - #6047 - 2023-05-14] xCrazee x2 - Conquered
 207. [V3 - #6482 - 2023-06-30] HEIKE7000 - Hard
 208. [V3 - #6612 - 2023-07-12] AjaxTSS - Easy
 209. [V3 - #6698 - 2023-07-20] Genovia_ - Medium
 210. [V3 - #6728 - 2023-07-22] AjaxTSS - Medium
 211. [V3 - #6787 - 2023-07-27] Genovia_ - Hard
 212. [V3 - #6841 - 2023-07-31] ImagineBrkr x2 - Easy
 213. [V3 - #6912 - 2023-08-05] Ariies_ - Medium
 214. [V3 - #6946 - 2023-08-09] HEIKE7000 - Conquered
 215. [V3 - #6991 - 2023-08-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 216. [V3 - #7045 - 2023-08-24] Zenit x2 - Hard
 217. [V3 - #7099 - 2023-08-30] ImagineBrkr x2 - Hard
 218. [V3 - #7099 - 2023-08-30] ImagineBrkr x2 - Conquered

Type ONA-per-Day

Created on : 2019-10-21

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
10 items to complete
63 Turnins
28 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
20 items to complete
58 Turnins
20 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
30 items to complete
46 Turnins
17 Validated Turnins
Conquered
1 Point(s)
40 items to complete
51 Turnins
18 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of ONA type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.