Challenge : ONA-per-Day

 1. [V2 - #627 - 2019-10-29] Wyvern22 - Easy
 2. [V2 - #633 - 2019-10-30] Rinarin - Easy
 3. [V2 - #637 - 2019-10-30] ScarletCelestial - Easy
 4. [V2 - #743 - 2019-11-09] Wyvern22 - Medium
 5. [V2 - #747 - 2019-11-09] Rinarin - Medium
 6. [V2 - #779 - 2019-11-12] Punkero - Easy
 7. [V2 - #809 - 2019-11-16] Imyreld - Easy
 8. [V2 - #840 - 2019-11-19] Wyvern22 - Hard
 9. [V2 - #843 - 2019-11-19] Rinarin - Hard
 10. [V2 - #860 - 2019-11-21] Imyreld - Hard
 11. [V2 - #889 - 2019-11-25] Imyreld - Medium
 12. [V2 - #940 - 2019-11-29] Wyvern22 - Conquered
 13. [V2 - #943 - 2019-11-29] Rinarin - Conquered
 14. [V2 - #965 - 2019-11-30] Imyreld - Conquered
 15. [V2 - #961 - 2019-12-01] Punkero - Medium
 16. [V2 - #1043 - 2019-12-09] Rinarin x2 - Easy
 17. [V2 - #1045 - 2019-12-10] Typhlame - Conquered
 18. [V2 - #1061 - 2019-12-12] lostnyanko - Easy
 19. [V2 - #1062 - 2019-12-13] DeadlyRaven - Easy
 20. [V2 - #1102 - 2019-12-18] Wyvern22 x2 - Easy
 21. [V2 - #1102 - 2019-12-18] Wyvern22 x2 - Medium
 22. [V2 - #1127 - 2019-12-19] Rinarin x2 - Medium
 23. [V2 - #1195 - 2019-12-27] Zenit - Conquered
 24. [V2 - #1216 - 2019-12-30] Rinarin x2 - Hard
 25. [V2 - #1225 - 2019-12-30] Wyvern22 x2 - Hard
 26. [V2 - #1280 - 2020-01-01] Punkero - Hard
 27. [V2 - #1307 - 2020-01-02] Campiz06 - Easy
 28. [V2 - #1361 - 2020-01-08] Rinarin x2 - Conquered
 29. [V2 - #1405 - 2020-01-13] Imyreld x2 - Easy
 30. [V2 - #1444 - 2020-01-17] Typhlame - Hard
 31. [V2 - #1485 - 2020-01-22] lostnyanko - Conquered
 32. [V2 - #1505 - 2020-01-23] Wyvern22 x2 - Conquered
 33. [V2 - #1558 - 2020-01-28] Imyreld x2 - Medium
 34. [V2 - #1871 - 2020-02-23] Yterbium - Conquered
 35. [V2 - #2158 - 2020-03-18] lostnyanko - Medium
 36. [V2 - #2224 - 2020-03-24] KuriPuri - Conquered
 37. [V2 - #2623 - 2020-04-21] KuriPuri - Easy
 38. [V2 - #2770 - 2020-05-01] KuriPuri - Medium
 39. [V2 - #2863 - 2020-05-09] Suanke - Easy
 40. [V2 - #2884 - 2020-05-11] KuriPuri - Hard
 41. [V2 - #2905 - 2020-05-13] lostnyanko - Hard
 42. [V2 - #2940 - 2020-05-16] Amitte_Sukku - Easy
 43. [V2 - #2976 - 2020-05-19] ScarletCelestial - Conquered
 44. [V2 - #3029 - 2020-05-23] Gwathgor - Easy
 45. [V2 - #3089 - 2020-05-27] ShockZz - Conquered
 46. [V2 - #3290 - 2020-06-08] Typhlame - Easy
 47. [V2 - #3345 - 2020-06-15] Typhlame - Medium
 48. [V2 - #3392 - 2020-06-18] ScarletCelestial - Hard
 49. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko x2 - Easy
 50. [V2 - #3566 - 2020-07-02] Gwathgor - Conquered
 51. [V2 - #3664 - 2020-07-12] Suanke - Medium
 52. [V2 - #3747 - 2020-07-20] lostnyanko x2 - Medium
 53. [V2 - #3827 - 2020-07-24] Bunille - Easy
 54. [V2 - #3865 - 2020-07-27] Nastusia - Easy
 55. [V2 - #3990 - 2020-08-05] Bunille - Medium
 56. [V2 - #4097 - 2020-08-15] Bunille - Hard
 57. [V2 - #4120 - 2020-08-17] Bunille - Conquered
 58. [V2 - #4143 - 2020-08-19] Rage_Beat06 - Easy
 59. [V2 - #4243 - 2020-08-25] Helvian494743 - Easy
 60. [V2 - #4257 - 2020-08-26] lostnyanko x2 - Hard
 61. [V2 - #4273 - 2020-08-28] cappuccinoangel - Easy
 62. [V2 - #4273 - 2020-08-28] cappuccinoangel - Medium
 63. [V2 - #4321 - 2020-09-01] lostnyanko x2 - Conquered
 64. [V2 - #4523 - 2020-09-17] TheFlyingOrange - Easy
 65. [V2 - #4793 - 2020-10-08] Helvian494743 - Conquered
 66. [V2 - #4984 - 2020-10-25] Daisy-Sensei - Easy
 67. [V2 - #5169 - 2020-11-09] Helvian494743 - Medium
 68. [V2 - #5613 - 2020-12-09] Helvian494743 - Hard
 69. [V2 - #5640 - 2020-12-11] ShockZz - Hard
 70. [V2 - #5649 - 2020-12-11] ScarletCelestial - Medium
 71. [V2 - #5687 - 2020-12-15] ShockZz - Easy
 72. [V2 - #5706 - 2020-12-16] Zenit - Hard
 73. [V2 - #5775 - 2020-12-21] ScarletCelestial x2 - Easy
 74. [V2 - #5824 - 2020-12-25] ShockZz - Medium
 75. [V2 - #5882 - 2020-12-28] Yterbium - Medium
 76. [V2 - #6026 - 2021-01-05] Yterbium - Hard
 77. [V2 - #6026 - 2021-01-05] Yterbium - Easy
 78. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x2 - Hard
 79. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x2 - Conquered
 80. [V2 - #6923 - 2021-03-12] ShockZz x2 - Medium
 81. [V2 - #7061 - 2021-03-24] Bunille x2 - Easy
 82. [V2 - #7192 - 2021-03-31] TheFlyingOrange - Conquered
 83. [V2 - #7238 - 2021-04-03] Bunille x2 - Medium
 84. [V2 - #7388 - 2021-04-15] Bunille x2 - Hard
 85. [V2 - #7388 - 2021-04-15] Bunille x2 - Conquered
 86. [V2 - #7845 - 2021-05-20] xWETERx - Medium
 87. [V2 - #7855 - 2021-05-20] AutumnBug - Medium
 88. [V2 - #7875 - 2021-05-23] SunflowerDaisho - Easy
 89. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Easy
 90. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Medium
 91. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Hard
 92. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Conquered
 93. [V2 - #8623 - 2021-07-13] Zenit - Medium
 94. [V2 - #8682 - 2021-07-17] xWETERx - Conquered
 95. [V2 - #8776 - 2021-07-25] Helvian494743 x2 - Conquered
 96. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Easy
 97. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Medium
 98. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Hard
 99. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Conquered
 100. [V2 - #9235 - 2021-08-31] Helvian494743 x2 - Hard
 101. [V2 - #9309 - 2021-09-05] Ebo - Medium
 102. [V2 - #9357 - 2021-09-09] ScarletCelestial x2 - Conquered
 103. [V2 - #9463 - 2021-09-18] Helvian494743 x2 - Medium
 104. [V2 - #9495 - 2021-09-21] RachelPanda - Conquered
 105. [V2 - #9571 - 2021-09-28] Helvian494743 x2 - Easy
 106. [V2 - #9612 - 2021-09-30] ShockZz x2 - Easy
 107. [V2 - #9758 - 2021-10-12] MedicalDoctor - Easy
 108. [V2 - #9838 - 2021-10-21] YamiKYY - Easy
 109. [V3 - #79 - 2021-11-13] Ebo - Easy
 110. [V3 - #79 - 2021-11-13] Ebo - Hard
 111. [V3 - #79 - 2021-11-13] Ebo - Conquered
 112. [V3 - #141 - 2021-11-20] tbeans10 - Conquered
 113. [V3 - #167 - 2021-11-23] YamiKYY - Medium
 114. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 - Medium
 115. [V3 - #469 - 2021-12-20] tbeans10 - Easy
 116. [V3 - #518 - 2021-12-25] Yterbium x2 - Easy
 117. [V3 - #710 - 2022-01-05] Yterbium x2 - Conquered
 118. [V3 - #951 - 2022-01-28] Amitte_Sukku - Medium
 119. [V3 - #1388 - 2022-02-28] ShockZz x2 - Conquered
 120. [V3 - #1428 - 2022-03-03] Zenit - Easy
 121. [V3 - #2184 - 2022-05-08] ImagineBrkr - Easy
 122. [V3 - #2210 - 2022-05-11] ScarletCelestial - Medium
 123. [V3 - #2259 - 2022-05-18] ImagineBrkr - Medium
 124. [V3 - #2373 - 2022-05-29] ImagineBrkr - Hard
 125. [V3 - #2405 - 2022-05-31] xWETERx - Hard
 126. [V3 - #2514 - 2022-06-09] ImagineBrkr - Conquered
 127. [V3 - #2566 - 2022-06-13] SunflowerDaisho - Medium
 128. [V3 - #2951 - 2022-07-19] Keiken - Conquered
 129. [V3 - #3413 - 2022-09-03] CsillaLoli - Easy
 130. [V3 - #3452 - 2022-09-08] SecretPresident - Easy
 131. [V3 - #3494 - 2022-09-14] CsillaLoli - Medium
 132. [V3 - #3700 - 2022-10-04] Zenit x2 - Conquered
 133. [V3 - #3760 - 2022-10-11] hoshi4 - Easy
 134. [V3 - #3779 - 2022-10-14] CsillaLoli - Hard
 135. [V3 - #3803 - 2022-10-16] SecretPresident - Medium
 136. [V3 - #3812 - 2022-10-17] Karinara - Easy
 137. [V3 - #3954 - 2022-10-31] ShockZz x2 - Hard
 138. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Easy
 139. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Medium
 140. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Hard
 141. [V3 - #3986 - 2022-11-02] Vanadis - Conquered
 142. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Conquered
 143. [V3 - #4091 - 2022-11-18] karma_majo - Easy
 144. [V3 - #4130 - 2022-11-22] bigdud24 - Easy
 145. [V3 - #4212 - 2022-11-29] Yterbium x2 - Hard
 146. [V3 - #4274 - 2022-12-03] trojangirl12 - Easy
 147. [V3 - #4357 - 2022-12-14] trojangirl12 - Medium
 148. [V3 - #4364 - 2022-12-15] HEIKE7000 - Easy
 149. [V3 - #4410 - 2022-12-20] Rage_Beat06 - Medium
 150. [V3 - #4413 - 2022-12-20] Yterbium x2 - Medium
 151. [V3 - #4417 - 2022-12-20] CsillaLoli x2 - Easy
 152. [V3 - #4430 - 2022-12-22] bigdud24 - Medium
 153. [V3 - #4430 - 2022-12-22] bigdud24 - Hard
 154. [V3 - #4441 - 2022-12-23] karma_majo - Medium
 155. [V3 - #4499 - 2022-12-27] trojangirl12 - Hard
 156. [V3 - #4519 - 2022-12-29] CsillaLoli x2 - Medium
 157. [V3 - #4614 - 2023-01-04] trojangirl12 - Conquered
 158. [V3 - #4731 - 2023-01-14] HimeCrycho - Easy
 159. [V3 - #4740 - 2023-01-14] hoshi4 - Medium
 160. [V3 - #4811 - 2023-01-20] CsillaLoli x2 - Hard
 161. [V3 - #4929 - 2023-01-29] HimeCrycho - Medium
 162. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli x2 - Conquered
 163. [V3 - #4982 - 2023-01-31] Ariies_ - Easy
 164. [V3 - #5017 - 2023-02-02] bigdud24 - Conquered
 165. [V3 - #5029 - 2023-02-02] ScarletCelestial x2 - Hard
 166. [V3 - #5113 - 2023-02-09] HimeCrycho - Hard
 167. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Conquered
 168. [V3 - #5123 - 2023-02-10] Canaan - Easy
 169. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Easy
 170. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Medium
 171. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Hard
 172. [V3 - #5132 - 2023-02-11] dierubikdie - Conquered
 173. [V3 - #5137 - 2023-02-11] HEIKE7000 - Medium
 174. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Easy
 175. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Medium
 176. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Hard
 177. [V3 - #5154 - 2023-02-13] YayakoChii - Conquered
 178. [V3 - #5164 - 2023-02-14] Campiz06 - Medium
 179. [V3 - #5171 - 2023-02-15] Crazee - Easy
 180. [V3 - #5243 - 2023-02-21] HimeCrycho - Conquered
 181. [V3 - #5292 - 2023-02-27] Campiz06 - Hard
 182. [V3 - #5344 - 2023-03-01] Crazee - Medium
 183. [V3 - #5374 - 2023-03-04] Crazee - Hard
 184. [V3 - #5388 - 2023-03-06] Campiz06 - Conquered
 185. [V3 - #5474 - 2023-03-15] Crazee - Conquered
 186. [V3 - #5488 - 2023-03-17] KatjieKat - Conquered
 187. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Easy
 188. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Medium
 189. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Hard
 190. [V3 - #5561 - 2023-03-24] dierubikdie x2 - Conquered
 191. [V3 - #5572 - 2023-03-25] Crazee x2 - Easy
 192. [V3 - #5607 - 2023-03-28] Campiz06 x2 - Easy
 193. [V3 - #5607 - 2023-03-28] Campiz06 x2 - Medium
 194. [V3 - #5737 - 2023-04-09] Crazee x2 - Medium
 195. [V3 - #5792 - 2023-04-15] Campiz06 x2 - Hard
 196. [V3 - #5792 - 2023-04-15] Campiz06 x2 - Conquered
 197. [V3 - #5865 - 2023-04-22] Crazee x2 - Hard
 198. [V3 - #6047 - 2023-05-14] Crazee x2 - Conquered
 199. [V3 - #6482 - 2023-06-30] HEIKE7000 - Hard
 200. [V3 - #6612 - 2023-07-12] AjaxTSS - Easy
 201. [V3 - #6698 - 2023-07-20] Genovia_ - Medium
 202. [V3 - #6728 - 2023-07-22] AjaxTSS - Medium
 203. [V3 - #6787 - 2023-07-27] Genovia_ - Hard
 204. [V3 - #6841 - 2023-07-31] ImagineBrkr x2 - Easy
 205. [V3 - #6912 - 2023-08-05] Ariies_ - Medium
 206. [V3 - #6946 - 2023-08-09] HEIKE7000 - Conquered
 207. [V3 - #6991 - 2023-08-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 208. [V3 - #7045 - 2023-08-24] Zenit x2 - Hard
 209. [V3 - #7099 - 2023-08-30] ImagineBrkr x2 - Hard
 210. [V3 - #7099 - 2023-08-30] ImagineBrkr x2 - Conquered
 211. [V3 - #7348 - 2023-10-02] Zenit x2 - Medium
 212. [V3 - #7417 - 2023-10-13] Reisho-Teki - Hard
 213. [V3 - #7452 - 2023-10-18] SheyCroix - Easy
 214. [V3 - #7520 - 2023-10-26] SunflowerDaisho - Hard
 215. [V3 - #7528 - 2023-10-28] SheyCroix - Medium
 216. [V3 - #7529 - 2023-10-28] redincall - Easy
 217. [V3 - #7575 - 2023-11-02] Reisho-Teki - Medium
 218. [V3 - #7621 - 2023-11-06] SheyCroix - Hard
 219. [V3 - #7630 - 2023-11-08] redincall - Medium
 220. [V3 - #7669 - 2023-11-11] Reisho-Teki - Easy
 221. [V3 - #7695 - 2023-11-15] SheyCroix - Conquered
 222. [V3 - #7734 - 2023-11-20] hoshi4 - Hard
 223. [V3 - #7760 - 2023-11-24] SheyCroix x2 - Easy
 224. [V3 - #7794 - 2023-11-27] redincall - Hard
 225. [V3 - #7843 - 2023-12-03] Jokobo - Easy
 226. [V3 - #7855 - 2023-12-04] SheyCroix x2 - Medium
 227. [V3 - #7866 - 2023-12-07] redincall - Conquered
 228. [V3 - #7900 - 2023-12-13] Jokobo - Medium
 229. [V3 - #7902 - 2023-12-14] SheyCroix x2 - Hard
 230. [V3 - #7967 - 2023-12-22] Jokobo - Hard
 231. [V3 - #7971 - 2023-12-22] Reisho-Teki - Conquered
 232. [V3 - #7974 - 2023-12-23] SheyCroix x2 - Conquered
 233. [V3 - #8028 - 2023-12-28] tbeans10 - Hard
 234. [V3 - #8049 - 2023-12-31] Reisho-Teki x2 - Easy
 235. [V3 - #8064 - 2024-01-02] AjaxTSS - Hard
 236. [V3 - #8065 - 2024-01-02] Jokobo - Conquered
 237. [V3 - #8196 - 2024-01-19] Reisho-Teki x2 - Medium
 238. [V3 - #8267 - 2024-01-29] Twintail_Daemon - Easy
 239. [V3 - #8278 - 2024-01-30] Tonic_ - Easy
 240. [V3 - #8279 - 2024-01-30] Dumasop - Medium
 241. [V3 - #8346 - 2024-02-06] KuriPuri x2 - Easy
 242. [V3 - #8408 - 2024-02-13] YayakoChii x2 - Easy
 243. [V3 - #8427 - 2024-02-15] KuriPuri x2 - Medium
 244. [V3 - #8439 - 2024-02-17] Reisho-Teki x2 - Hard
 245. [V3 - #8452 - 2024-02-18] NaineLIEz - Easy
 246. [V3 - #8456 - 2024-02-19] Genovia_ - Easy
 247. [V3 - #8620 - 2024-03-18] Reisho-Teki x2 - Conquered
 248. [V3 - #8826 - 2024-04-19] AliceHanano - Easy
 249. [V3 - #8840 - 2024-04-22] YayakoChii x2 - Hard
 250. [V3 - #8873 - 2024-04-27] YayakoChii x2 - Conquered
 251. [V3 - #8886 - 2024-04-29] ohpishhposh - Easy
 252. [V3 - #8899 - 2024-04-30] Yoko_k - Easy
 253. [V3 - #8966 - 2024-05-16] YayakoChii x2 - Medium
 254. [V3 - #8971 - 2024-05-17] myuniquename - Easy
 255. [V3 - #8995 - 2024-05-23] Nurguburu - Easy
 256. [V3 - #9014 - 2024-05-27] myuniquename - Medium
 257. [V3 - #9028 - 2024-05-29] Zenit x2 - Easy

Type ONA-per-Day

Created on : 2019-10-21

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
10 items to complete
79 Turnins
28 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
20 items to complete
67 Turnins
20 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
30 items to complete
55 Turnins
18 Validated Turnins
Conquered
1 Point(s)
40 items to complete
56 Turnins
19 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of ONA type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.