Challenge : Scavenger Hunt #28

 1. [V2 - #177 - 2019-09-11] Wyvern22
 2. [V2 - #202 - 2019-09-14] YayakoChii
 3. [V2 - #390 - 2019-09-30] Imyreld
 4. [V2 - #380 - 2019-10-01] ScarletCelestial
 5. [V2 - #469 - 2019-10-11] SheyCroix
 6. [V2 - #486 - 2019-10-13] Jhiday
 7. [V2 - #734 - 2019-11-09] dixcloxure
 8. [V2 - #807 - 2019-11-16] Tubbyman
 9. [V2 - #1226 - 2019-12-30] isahbellah
 10. [V2 - #1296 - 2020-01-02] AngelShiva
 11. [V2 - #1297 - 2020-01-02] ShockZz
 12. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit
 13. [V2 - #1433 - 2020-01-16] MegaManBK7
 14. [V2 - #1447 - 2020-01-17] Papa_Dragon
 15. [V2 - #1808 - 2020-02-16] dierubikdie
 16. [V2 - #1809 - 2020-02-16] Bern_stein
 17. [V2 - #1840 - 2020-02-19] Technotron
 18. [V2 - #1982 - 2020-03-02] SunflowerDaisho
 19. [V2 - #2041 - 2020-03-07] foxxykat1223
 20. [V2 - #2415 - 2020-04-08] ImagineBrkr
 21. [V2 - #2522 - 2020-04-15] TreasuredHopes
 22. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr x2
 23. [V2 - #2830 - 2020-05-06] Aeradae
 24. [V2 - #2836 - 2020-05-07] -Ez_Bri_zy-
 25. [V2 - #2973 - 2020-05-19] Yterbium
 26. [V2 - #3332 - 2020-06-13] YayakoChii x2
 27. [V2 - #3497 - 2020-06-29] Wyvern22 x2
 28. [V2 - #3619 - 2020-07-08] -Ez_Bri_zy- x2
 29. [V2 - #3653 - 2020-07-11] NaineLIEz
 30. [V2 - #3728 - 2020-07-18] Papa_Dragon x2
 31. [V2 - #3919 - 2020-07-30] MochiMagus
 32. [V2 - #3931 - 2020-07-31] lubryka
 33. [V2 - #4025 - 2020-08-08] Imyreld x2
 34. [V2 - #4050 - 2020-08-09] KuraikoDesu
 35. [V2 - #4169 - 2020-08-20] Tafixados
 36. [V2 - #4224 - 2020-08-23] dierubikdie x2
 37. [V2 - #4268 - 2020-08-28] ExperienceLD
 38. [V2 - #4293 - 2020-08-29] ScarletCelestial x2
 39. [V2 - #4291 - 2020-08-30] tamochinnn
 40. [V2 - #4399 - 2020-09-06] __Saku
 41. [V2 - #4628 - 2020-09-27] Vanadis
 42. [V2 - #4709 - 2020-10-01] starfishalliance
 43. [V2 - #4717 - 2020-10-01] Otaku_baka_dsk

Run #1

Run #2

Category : Scavenger Hunt

Thread : MAL forum

Created on : 2019-09-10

Number of Turn-ins : 43 (24 not validated yet)

Points : 0.5

5 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can be submitted twice.
 • This challenge cannot overlap with any of the other challenges of its category.