Challenge : Second Chances 2016

 1. [V2 - #1420 - 2020-01-14] ShockZz - Easy
 2. [V2 - #1463 - 2020-01-19] ScarletCelestial - Easy
 3. [V2 - #1496 - 2020-01-22] Imyreld - Easy
 4. [V2 - #1651 - 2020-02-02] Bern_stein - Easy
 5. [V2 - #1685 - 2020-02-07] ScarletCelestial - Medium
 6. [V2 - #1717 - 2020-02-09] lubryka - Easy
 7. [V2 - #1816 - 2020-02-17] Imyreld - Medium
 8. [V2 - #1853 - 2020-02-21] ShockZz - Medium
 9. [V2 - #1855 - 2020-02-21] Aur0ra - Easy
 10. [V2 - #1872 - 2020-02-23] TheEdgelord - Easy
 11. [V2 - #1975 - 2020-03-01] starfishalliance - Easy
 12. [V2 - #2016 - 2020-03-05] DeadlyRaven - Easy
 13. [V2 - #2042 - 2020-03-07] lostnyanko - Easy
 14. [V2 - #2067 - 2020-03-10] dierubikdie - Easy
 15. [V2 - #2095 - 2020-03-12] Papa_Dragon - Hard
 16. [V2 - #2098 - 2020-03-13] ownitlikeaboss - Easy
 17. [V2 - #2118 - 2020-03-14] cornflakegod - Easy
 18. [V2 - #2200 - 2020-03-22] KuraikoDesu - Hard
 19. [V2 - #2263 - 2020-03-28] dierubikdie - Medium
 20. [V2 - #2263 - 2020-03-28] dierubikdie - Hard
 21. [V2 - #2338 - 2020-04-02] Papa_Dragon - Medium
 22. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Easy
 23. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Hard
 24. [V2 - #2415 - 2020-04-08] ImagineBrkr - Medium
 25. [V2 - #2432 - 2020-04-09] Papa_Dragon - Easy
 26. [V2 - #2446 - 2020-04-09] _Bri - Hard
 27. [V2 - #2441 - 2020-04-10] Imyreld - Hard
 28. [V2 - #2463 - 2020-04-10] _Bri - Easy
 29. [V2 - #2463 - 2020-04-10] _Bri - Medium
 30. [V2 - #2493 - 2020-04-13] cornflakegod - Medium
 31. [V2 - #2581 - 2020-04-18] Aur0ra - Medium
 32. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Easy
 33. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Medium
 34. [V2 - #2689 - 2020-04-27] Rellni944 - Easy
 35. [V2 - #2811 - 2020-05-05] Rellni944 - Medium
 36. [V2 - #2984 - 2020-05-20] KuraikoDesu - Easy
 37. [V2 - #2984 - 2020-05-20] KuraikoDesu - Medium
 38. [V2 - #3042 - 2020-05-24] lubryka - Medium
 39. [V2 - #3054 - 2020-05-25] TheFlyingOrange - Easy
 40. [V2 - #3054 - 2020-05-25] TheFlyingOrange - Medium
 41. [V2 - #3152 - 2020-05-30] starfishalliance - Medium
 42. [V2 - #3257 - 2020-06-06] Rellni944 - Hard
 43. [V2 - #3277 - 2020-06-08] Rebe92 - Easy
 44. [V2 - #3306 - 2020-06-10] TheEdgelord - Medium
 45. [V2 - #3342 - 2020-06-13] Technotron - Easy
 46. [V2 - #3363 - 2020-06-15] TheFlyingOrange - Hard
 47. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko - Medium
 48. [V2 - #3576 - 2020-07-04] Sakku-san - Easy
 49. [V2 - #3576 - 2020-07-04] Sakku-san - Medium
 50. [V2 - #3656 - 2020-07-12] YayakoChii - Hard
 51. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame - Easy
 52. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame - Medium
 53. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame - Hard
 54. [V2 - #3948 - 2020-07-31] MadClaw1138 - Easy
 55. [V2 - #3972 - 2020-08-02] Wyvern22 - Hard
 56. [V2 - #3972 - 2020-08-02] Wyvern22 - Medium
 57. [V2 - #3972 - 2020-08-02] Wyvern22 - Easy
 58. [V2 - #3996 - 2020-08-04] blurubberlizard - Hard
 59. [V2 - #4063 - 2020-08-11] Yterbium - Easy
 60. [V2 - #4063 - 2020-08-11] Yterbium - Medium
 61. [V2 - #4063 - 2020-08-11] Yterbium - Hard
 62. [V2 - #4130 - 2020-08-17] devrat2012 - Hard
 63. [V2 - #4173 - 2020-08-20] DeadlyRaven - Medium
 64. [V2 - #4209 - 2020-08-23] ShockZz - Hard
 65. [V2 - #4324 - 2020-08-31] ParsleyParsnips - Easy
 66. [V2 - #4324 - 2020-08-31] ParsleyParsnips - Medium
 67. [V2 - #4367 - 2020-09-01] Bern_stein - Medium
 68. [V2 - #4386 - 2020-09-03] Aur0ra - Hard
 69. [V2 - #4429 - 2020-09-08] Rno081 - Hard
 70. [V2 - #4497 - 2020-09-15] ScarletCelestial - Hard
 71. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Easy
 72. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Medium
 73. [V2 - #4581 - 2020-09-23] hinagatari - Hard
 74. [V2 - #4817 - 2020-10-10] Bern_stein - Hard
 75. [V2 - #4880 - 2020-10-17] nerfsunny - Easy
 76. [V2 - #5096 - 2020-11-01] starfishalliance - Hard
 77. [V2 - #5133 - 2020-11-05] Eyth - Easy
 78. [V2 - #5161 - 2020-11-08] lostnyanko - Hard
 79. [V2 - #5203 - 2020-11-11] MetalFalcon - Easy
 80. [V2 - #5203 - 2020-11-11] MetalFalcon - Medium
 81. [V2 - #5278 - 2020-11-15] lubryka - Hard
 82. [V2 - #5447 - 2020-11-27] trojangirl12 - Easy
 83. [V2 - #5454 - 2020-11-28] PNR_13 - Hard
 84. [V2 - #5574 - 2020-12-06] PNR_13 - Easy
 85. [V2 - #5632 - 2020-12-10] Ylienna - Easy
 86. [V2 - #5632 - 2020-12-10] Ylienna - Medium
 87. [V2 - #5632 - 2020-12-10] Ylienna - Hard
 88. [V2 - #5671 - 2020-12-13] SunflowerDaisho - Easy
 89. [V2 - #5671 - 2020-12-13] SunflowerDaisho - Medium
 90. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Easy
 91. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 92. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 93. [V2 - #5739 - 2020-12-19] SolidBlade - Easy
 94. [V2 - #5772 - 2020-12-21] PNR_13 - Medium
 95. [V2 - #5853 - 2020-12-27] HDAsylum - Easy
 96. [V2 - #5907 - 2020-12-30] trojangirl12 - Medium
 97. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Medium
 98. [V2 - #6064 - 2021-01-09] Zenit - Hard
 99. [V2 - #6083 - 2021-01-11] MadClaw1138 - Medium
 100. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 101. [V2 - #6109 - 2021-01-13] ketsueki22 - Easy
 102. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Medium
 103. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Hard
 104. [V2 - #6254 - 2021-01-23] SolidBlade - Hard
 105. [V2 - #6619 - 2021-02-18] Yorokobi50 - Easy
 106. [V2 - #6884 - 2021-03-07] Shuurei - Easy
 107. [V2 - #6943 - 2021-03-15] trojangirl12 - Hard
 108. [V2 - #6990 - 2021-03-18] RachelPanda - Easy
 109. [V2 - #6990 - 2021-03-18] RachelPanda - Hard
 110. [V2 - #7064 - 2021-03-24] Plaxsin - Easy
 111. [V2 - #7107 - 2021-03-27] HDAsylum - Medium
 112. [V2 - #7196 - 2021-03-31] Sakku-san - Hard
 113. [V2 - #7294 - 2021-04-07] Mackamizzle - Easy
 114. [V2 - #7294 - 2021-04-07] Mackamizzle - Medium
 115. [V2 - #7294 - 2021-04-07] Mackamizzle - Hard
 116. [V2 - #7295 - 2021-04-08] Keiken_ - Hard
 117. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit - Medium
 118. [V2 - #7451 - 2021-04-20] Gwathgor - Easy
 119. [V2 - #7553 - 2021-04-27] Shuurei - Medium
 120. [V2 - #7693 - 2021-05-07] Jhiday - Hard
 121. [V2 - #7863 - 2021-05-21] Keiken_ - Medium
 122. [V2 - #7863 - 2021-05-21] Keiken_ - Easy
 123. [V2 - #7929 - 2021-05-28] OweynLupton - Easy
 124. [V2 - #7991 - 2021-05-31] Nurguburu - Easy
 125. [V2 - #7991 - 2021-05-31] Nurguburu - Medium
 126. [V2 - #8094 - 2021-06-04] Yorokobi50 - Medium
 127. [V2 - #8164 - 2021-06-10] IrrelevantGuy - Easy
 128. [V2 - #8178 - 2021-06-11] Shuurei - Hard
 129. [V2 - #8307 - 2021-06-22] OweynLupton - Medium
 130. [V2 - #8724 - 2021-07-22] SunflowerDaisho - Hard
 131. [V2 - #8914 - 2021-08-02] MadClaw1138 - Hard
 132. [V2 - #8929 - 2021-08-05] HDAsylum - Hard
 133. [V2 - #8931 - 2021-08-05] OweynLupton - Hard
 134. [V2 - #9048 - 2021-08-17] Nurguburu - Hard
 135. [V2 - #9072 - 2021-08-19] RachelPanda - Medium
 136. [V2 - #9125 - 2021-08-23] Myelin_sr - Hard
 137. [V2 - #9150 - 2021-08-24] Rebe92 - Medium
 138. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Easy
 139. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Medium
 140. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Hard
 141. [V2 - #9210 - 2021-08-29] Vanadis - Easy
 142. [V2 - #9210 - 2021-08-29] Vanadis - Medium
 143. [V2 - #9210 - 2021-08-29] Vanadis - Hard
 144. [V2 - #9448 - 2021-09-18] cornflakegod - Hard
 145. [V2 - #9519 - 2021-09-23] Plaxsin - Medium
 146. [V2 - #9561 - 2021-09-27] Myelin_sr - Medium
 147. [V2 - #9731 - 2021-10-09] xCrazee - Easy
 148. [V2 - #9735 - 2021-10-09] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #9735 - 2021-10-09] Helvian494743 - Medium
 150. [V2 - #9735 - 2021-10-09] Helvian494743 - Hard
 151. [V2 - #9919 - 2021-10-29] Myelin_sr - Easy
 152. [V3 - #73 - 2021-11-12] xCrazee - Medium
 153. [V3 - #385 - 2021-12-13] xCrazee - Hard
 154. [V3 - #675 - 2022-01-02] Gwathgor - Hard
 155. [V3 - #675 - 2022-01-02] Gwathgor - Medium
 156. [V3 - #1246 - 2022-02-20] ParsleyAlt - Easy
 157. [V3 - #1441 - 2022-03-05] Eleanora1315 - Easy
 158. [V3 - #1474 - 2022-03-08] Sarada - Easy
 159. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 160. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 161. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Easy
 162. [V3 - #1740 - 2022-03-31] bigdud24 - Easy
 163. [V3 - #1920 - 2022-04-16] Yvsmeg - Easy
 164. [V3 - #2263 - 2022-05-19] Eyth - Medium
 165. [V3 - #2307 - 2022-05-23] A_Morbid_Shadow - Easy
 166. [V3 - #2601 - 2022-06-17] bigdud24 - Medium
 167. [V3 - #2878 - 2022-07-10] HimeCrycho - Easy
 168. [V3 - #2892 - 2022-07-12] Eleanora1315 - Hard
 169. [V3 - #2892 - 2022-07-12] Eleanora1315 - Medium
 170. [V3 - #2936 - 2022-07-18] bigdud24 - Hard
 171. [V3 - #2996 - 2022-07-24] Sarada - Medium
 172. [V3 - #3009 - 2022-07-25] HimeCrycho - Medium
 173. [V3 - #3209 - 2022-08-12] MissCactus - Easy
 174. [V3 - #3213 - 2022-08-13] HimeCrycho - Hard
 175. [V3 - #3225 - 2022-08-15] SecretPresident - Easy
 176. [V3 - #3245 - 2022-08-17] ParsleyAlt - Medium
 177. [V3 - #3669 - 2022-10-01] TheEdgelord - Hard
 178. [V3 - #3694 - 2022-10-03] Ariies_ - Easy
 179. [V3 - #3781 - 2022-10-14] rosemagic - Easy
 180. [V3 - #4035 - 2022-11-10] ohpishhposh - Easy
 181. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Hard
 182. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Medium
 183. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Easy
 184. [V3 - #4307 - 2022-12-07] Bahamut_Zero - Easy
 185. [V3 - #4346 - 2022-12-12] NaineLIEz - Easy
 186. [V3 - #4346 - 2022-12-12] NaineLIEz - Medium
 187. [V3 - #4346 - 2022-12-12] NaineLIEz - Hard
 188. [V3 - #4492 - 2022-12-27] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 189. [V3 - #4618 - 2023-01-04] Bahamut_Zero - Medium
 190. [V3 - #4742 - 2023-01-15] Ariies_ - Medium
 191. [V3 - #4904 - 2023-01-27] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 192. [V3 - #5050 - 2023-02-03] EyesOfNine - Easy
 193. [V3 - #5184 - 2023-02-16] silveraaki - Easy
 194. [V3 - #5217 - 2023-02-19] Solohiro - Easy
 195. [V3 - #5498 - 2023-03-18] MissCactus - Medium
 196. [V3 - #5512 - 2023-03-20] valyrina - Easy
 197. [V3 - #5512 - 2023-03-20] valyrina - Medium
 198. [V3 - #5512 - 2023-03-20] valyrina - Hard
 199. [V3 - #5544 - 2023-03-23] iamrure - Easy
 200. [V3 - #5589 - 2023-03-26] iamrure - Medium
 201. [V3 - #5693 - 2023-04-03] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 202. [V3 - #6115 - 2023-05-23] SecretPresident - Medium
 203. [V3 - #6255 - 2023-06-06] nerfsunny - Medium
 204. [V3 - #6255 - 2023-06-06] nerfsunny - Hard
 205. [V3 - #6585 - 2023-07-08] Yvsmeg - Medium
 206. [V3 - #6585 - 2023-07-08] Yvsmeg - Hard
 207. [V3 - #6687 - 2023-07-19] myuniquename - Easy
 208. [V3 - #6687 - 2023-07-19] myuniquename - Medium
 209. [V3 - #6687 - 2023-07-19] myuniquename - Hard
 210. [V3 - #6764 - 2023-07-25] AjaxTSS - Easy
 211. [V3 - #6764 - 2023-07-25] AjaxTSS - Medium
 212. [V3 - #7181 - 2023-09-11] Twintail_Daemon - Easy
 213. [V3 - #7383 - 2023-10-07] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 214. [V3 - #7513 - 2023-10-25] tbeans10 - Easy
 215. [V3 - #7513 - 2023-10-25] tbeans10 - Medium
 216. [V3 - #7513 - 2023-10-25] tbeans10 - Hard
 217. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ - Easy
 218. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ - Medium
 219. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ - Hard
 220. [V3 - #7748 - 2023-11-22] Sarada - Hard
 221. [V3 - #7851 - 2023-12-03] Jokobo - Easy
 222. [V3 - #7851 - 2023-12-03] Jokobo - Medium
 223. [V3 - #7851 - 2023-12-03] Jokobo - Hard
 224. [V3 - #8039 - 2023-12-30] anakg - Easy
 225. [V3 - #8268 - 2024-01-29] Campiz06 - Easy
 226. [V3 - #8268 - 2024-01-29] Campiz06 - Medium
 227. [V3 - #8268 - 2024-01-29] Campiz06 - Hard
 228. [V3 - #8361 - 2024-02-08] Netbug - Easy
 229. [V3 - #8441 - 2024-02-17] anakg - Medium (upgraded from Easy)
 230. [V3 - #8474 - 2024-02-22] MrNorthwoods - Easy

Monthly Second Chances 2016

Created on : 2020-01-13

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.5 Point(s)
8 items to complete
87 Turnins
45 Validated Turnins
Medium
1 Point(s)
16 items to complete
77 Turnins
35 Validated Turnins
Hard
1.5 Point(s)
24 items to complete
66 Turnins
32 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.