Challenge : Staff Favorite Anime

 1. [V3 - #1151 - 2022-02-13] SheyCroix - Conquered
 2. [V3 - #1152 - 2022-02-13] MegaManBK7 - Easy
 3. [V3 - #1152 - 2022-02-13] MegaManBK7 - Medium
 4. [V3 - #1153 - 2022-02-13] Yterbium - Hard
 5. [V3 - #1154 - 2022-02-13] Jhiday - Conquered
 6. [V3 - #1154 - 2022-02-13] Jhiday - Hard
 7. [V3 - #1154 - 2022-02-13] Jhiday - Easy
 8. [V3 - #1155 - 2022-02-13] ScarletCelestial - Conquered
 9. [V3 - #1156 - 2022-02-13] Bunille - Hard
 10. [V3 - #1157 - 2022-02-13] Wyvern22 - Conquered
 11. [V3 - #1157 - 2022-02-13] Wyvern22 - Hard
 12. [V3 - #1158 - 2022-02-13] lostnyanko - Conquered
 13. [V3 - #1159 - 2022-02-13] Jaikeis - Medium
 14. [V3 - #1160 - 2022-02-13] Papa_Dragon - Conquered
 15. [V3 - #1161 - 2022-02-13] Sakku-san - Medium
 16. [V3 - #1162 - 2022-02-13] _Bri - Easy
 17. [V3 - #1162 - 2022-02-13] _Bri - Medium
 18. [V3 - #1162 - 2022-02-13] _Bri - Hard
 19. [V3 - #1149 - 2022-02-14] dierubikdie - Conquered
 20. [V3 - #1163 - 2022-02-14] bigdud24 - Conquered
 21. [V3 - #1165 - 2022-02-14] Kristiwazhere - Easy
 22. [V3 - #1167 - 2022-02-14] Legends_of_anime - Easy
 23. [V3 - #1170 - 2022-02-14] Shuurei - Conquered
 24. [V3 - #1171 - 2022-02-14] LyriaLegende - Easy
 25. [V3 - #1172 - 2022-02-14] goncix3000 - Conquered
 26. [V3 - #1173 - 2022-02-14] Bern_stein - Easy
 27. [V3 - #1173 - 2022-02-14] Bern_stein - Medium
 28. [V3 - #1179 - 2022-02-15] kerryelc - Easy
 29. [V3 - #1181 - 2022-02-15] Plaxsin - Medium
 30. [V3 - #1182 - 2022-02-15] windyscar - Medium
 31. [V3 - #1184 - 2022-02-15] miaxnder - Easy
 32. [V3 - #1190 - 2022-02-16] TheEdgelord - Easy
 33. [V3 - #1192 - 2022-02-16] Lestat- - Medium
 34. [V3 - #1199 - 2022-02-17] AngelHana - Hard
 35. [V3 - #1201 - 2022-02-17] SunflowerDaisho - Medium
 36. [V3 - #1202 - 2022-02-17] Rello21 - Easy
 37. [V3 - #1203 - 2022-02-17] Zenit - Hard
 38. [V3 - #1203 - 2022-02-17] Zenit - Conquered
 39. [V3 - #1204 - 2022-02-17] TheOGDorkLord - Easy
 40. [V3 - #1209 - 2022-02-17] Aur0ra - Conquered
 41. [V3 - #1218 - 2022-02-18] OweynLupton - Conquered
 42. [V3 - #1219 - 2022-02-19] Yuri-san - Easy
 43. [V3 - #1260 - 2022-02-21] hatarakitakunai - Easy
 44. [V3 - #1266 - 2022-02-22] BeanChagBear - Easy
 45. [V3 - #1276 - 2022-02-22] Bishamon-chan - Easy
 46. [V3 - #1276 - 2022-02-22] Bishamon-chan - Medium
 47. [V3 - #1286 - 2022-02-23] Szrebi - Medium
 48. [V3 - #1299 - 2022-02-24] Eleanora1315 - Medium
 49. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 50. [V3 - #1327 - 2022-02-26] lagom - Easy
 51. [V3 - #1329 - 2022-02-26] Kinaiii - Easy
 52. [V3 - #1348 - 2022-02-27] Helvian494743 - Hard
 53. [V3 - #1359 - 2022-02-27] Wyvern22 - Easy
 54. [V3 - #1363 - 2022-02-27] tbeans10 - Conquered
 55. [V3 - #1367 - 2022-02-28] Campiz06 - Conquered
 56. [V3 - #1388 - 2022-02-28] ShockZz - Easy
 57. [V3 - #1398 - 2022-03-01] ownitlikeaboss - Easy
 58. [V3 - #1445 - 2022-03-05] devrat2012 - Conquered
 59. [V3 - #1445 - 2022-03-05] devrat2012 - Easy
 60. [V3 - #1449 - 2022-03-06] JTtheLlama - Hard
 61. [V3 - #1463 - 2022-03-07] overtides - Easy
 62. [V3 - #1476 - 2022-03-08] lilberry - Easy
 63. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Easy
 64. [V3 - #1510 - 2022-03-12] Elineru - Medium
 65. [V3 - #1545 - 2022-03-16] yyoggi - Easy
 66. [V3 - #1550 - 2022-03-17] ketsueki22 - Easy
 67. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Easy
 68. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Medium
 69. [V3 - #1692 - 2022-03-27] IssaPeo - Easy
 70. [V3 - #1738 - 2022-03-31] Netbug - Easy
 71. [V3 - #1781 - 2022-04-01] AatihoNora - Easy
 72. [V3 - #1804 - 2022-04-04] Yorokobi50 - Easy
 73. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Medium
 74. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Easy
 75. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 76. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Conquered
 77. [V3 - #1974 - 2022-04-22] yukitheduck - Easy
 78. [V3 - #1996 - 2022-04-24] RainbowToffee - Easy
 79. [V3 - #2007 - 2022-04-25] nozomemee - Easy
 80. [V3 - #2092 - 2022-04-30] TheFlyingOrange - Conquered
 81. [V3 - #2125 - 2022-05-03] Nurguburu - Easy
 82. [V3 - #2125 - 2022-05-03] Nurguburu - Medium
 83. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 84. [V3 - #2227 - 2022-05-14] Sweetalenone - Easy
 85. [V3 - #2293 - 2022-05-22] CheeseKnife - Easy
 86. [V3 - #2293 - 2022-05-22] CheeseKnife - Medium
 87. [V3 - #2310 - 2022-05-24] trojangirl12 - Conquered
 88. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 89. [V3 - #2521 - 2022-06-09] SecretPresident - Medium
 90. [V3 - #2650 - 2022-06-22] RachelPanda - Conquered
 91. [V3 - #2867 - 2022-07-09] Rivka44 - Conquered
 92. [V3 - #2882 - 2022-07-11] ImagineBrkr - Conquered
 93. [V3 - #2977 - 2022-07-22] symeon_a - Easy
 94. [V3 - #2994 - 2022-07-24] KatjieKat - Easy
 95. [V3 - #3023 - 2022-07-26] MissCactus - Easy
 96. [V3 - #3027 - 2022-07-27] Bunille - Easy
 97. [V3 - #3056 - 2022-07-29] Swoopy-Bunny - Easy
 98. [V3 - #3058 - 2022-07-29] Ylienna - Hard
 99. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten - Conquered
 100. [V3 - #3440 - 2022-09-06] Catexia - Conquered
 101. [V3 - #3506 - 2022-09-16] Aur0ra - Easy
 102. [V3 - #3702 - 2022-10-04] Jeon_Asuna - Easy
 103. [V3 - #3827 - 2022-10-19] Ariies_ - Easy
 104. [V3 - #3946 - 2022-10-31] jaeo_k - Easy
 105. [V3 - #3982 - 2022-11-02] myuniquename - Easy
 106. [V3 - #3993 - 2022-11-03] lostnyanko - Easy
 107. [V3 - #4033 - 2022-11-10] ferrepls - Hard
 108. [V3 - #4119 - 2022-11-21] ohpishhposh - Easy
 109. [V3 - #4191 - 2022-11-27] Technotron - Easy
 110. [V3 - #4193 - 2022-11-28] Campiz06 - Easy
 111. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 112. [V3 - #4259 - 2022-12-02] blackmagemasta - Medium
 113. [V3 - #4306 - 2022-12-07] DianaIceflame - Easy
 114. [V3 - #4350 - 2022-12-13] BurntFlower - Easy
 115. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 116. [V3 - #4362 - 2022-12-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 117. [V3 - #4418 - 2022-12-20] Baka_Nima456 - Medium
 118. [V3 - #4476 - 2022-12-26] AngelHana - Easy
 119. [V3 - #4518 - 2022-12-29] ScarletCelestial - Easy
 120. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Easy
 121. [V3 - #4617 - 2023-01-04] windyscar - Easy
 122. [V3 - #4631 - 2023-01-05] NaineLIEz - Conquered
 123. [V3 - #4735 - 2023-01-14] LukaThe12th - Easy
 124. [V3 - #4783 - 2023-01-18] Lempika - Easy
 125. [V3 - #4863 - 2023-01-24] Sam565 - Hard
 126. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Easy
 127. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Medium
 128. [V3 - #5176 - 2023-02-15] Malin28 - Easy
 129. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 130. [V3 - #5236 - 2023-02-21] mxtape - Easy
 131. [V3 - #5367 - 2023-03-03] elleeldritch - Easy
 132. [V3 - #5420 - 2023-03-09] V-O-I-D - Easy
 133. [V3 - #5449 - 2023-03-12] kerryelc - Medium
 134. [V3 - #5484 - 2023-03-16] Yvsmeg - Easy
 135. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs - Hard
 136. [V3 - #5642 - 2023-03-31] MidnightCielo - Easy
 137. [V3 - #5703 - 2023-04-04] Wyvern22 - Medium (upgraded from Easy)
 138. [V3 - #5793 - 2023-04-15] AatihoNora - Medium
 139. [V3 - #5794 - 2023-04-15] Serene14 - Easy
 140. [V3 - #5852 - 2023-04-20] rubedesu - Easy
 141. [V3 - #5873 - 2023-04-23] tracy920 - Easy
 142. [V3 - #5896 - 2023-04-26] Kristiwazhere - Medium
 143. [V3 - #6013 - 2023-05-06] xiledx - Easy
 144. [V3 - #6031 - 2023-05-09] dierubikdie - Hard
 145. [V3 - #6032 - 2023-05-09] Bern_stein - Hard
 146. [V3 - #6035 - 2023-05-10] SecretPresident - Easy
 147. [V3 - #6036 - 2023-05-13] Jaikeis - Easy
 148. [V3 - #6039 - 2023-05-13] Jhiday - Medium
 149. [V3 - #6048 - 2023-05-14] ferrepls - Conquered (upgraded from Hard)
 150. [V3 - #6062 - 2023-05-16] xCrazee - Conquered
 151. [V3 - #6084 - 2023-05-18] Eleanora1315 - Easy
 152. [V3 - #6098 - 2023-05-20] crazybob1215 - Easy
 153. [V3 - #6102 - 2023-05-21] OweynLupton - Medium
 154. [V3 - #6108 - 2023-05-22] BeanChagBear - Medium
 155. [V3 - #6121 - 2023-05-24] Jeon_Asuna - Medium
 156. [V3 - #6129 - 2023-05-25] Wyvern22 - Easy
 157. [V3 - #6158 - 2023-05-28] Karma_Lovers - Easy
 158. [V3 - #6216 - 2023-06-01] Timcampy118 - Hard
 159. [V3 - #6232 - 2023-06-03] Ylienna - Easy
 160. [V3 - #6238 - 2023-06-03] FeezyWheezy - Medium
 161. [V3 - #6260 - 2023-06-06] simplycarissa - Easy
 162. [V3 - #6365 - 2023-06-19] HDAsylum - Easy
 163. [V3 - #6412 - 2023-06-24] Amitte_Sukku - Easy
 164. [V3 - #6457 - 2023-06-29] jaeo_k - Medium
 165. [V3 - #6460 - 2023-06-29] Talha17Sama - Easy
 166. [V3 - #6460 - 2023-06-29] Talha17Sama - Medium
 167. [V3 - #6480 - 2023-06-30] ShockZz - Medium
 168. [V3 - #6522 - 2023-07-02] KarmaSlyr - Easy
 169. [V3 - #6528 - 2023-07-03] Papa_Dragon - Hard
 170. [V3 - #6533 - 2023-07-03] starfishalliance - Conquered
 171. [V3 - #6548 - 2023-07-05] RorschachMask - Easy
 172. [V3 - #6573 - 2023-07-07] is_peque - Easy
 173. [V3 - #6573 - 2023-07-07] is_peque - Medium
 174. [V3 - #6603 - 2023-07-10] lostnyanko - Medium
 175. [V3 - #6619 - 2023-07-13] ferrepls - Easy
 176. [V3 - #6633 - 2023-07-14] hoshi4 - Hard
 177. [V3 - #6633 - 2023-07-14] hoshi4 - Conquered
 178. [V3 - #6651 - 2023-07-16] Aur0ra - Medium
 179. [V3 - #6677 - 2023-07-18] kirennea - Easy
 180. [V3 - #6710 - 2023-07-21] SunflowerDaisho - Easy
 181. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 182. [V3 - #6897 - 2023-08-03] ExperienceLD - Conquered
 183. [V3 - #6961 - 2023-08-12] Myelin_sr - Conquered
 184. [V3 - #6977 - 2023-08-15] myuniquename - Medium (upgraded from Easy)
 185. [V3 - #6981 - 2023-08-16] Twintail_Daemon - Medium
 186. [V3 - #6981 - 2023-08-16] Twintail_Daemon - Hard
 187. [V3 - #7055 - 2023-08-25] Szrebi - Easy
 188. [V3 - #7065 - 2023-08-26] cornflakegod - Easy
 189. [V3 - #7127 - 2023-09-02] HimeCrycho - Conquered
 190. [V3 - #7159 - 2023-09-07] tbeans10 - Hard
 191. [V3 - #7178 - 2023-09-10] Sam565 - Easy
 192. [V3 - #7192 - 2023-09-12] BrianaBird - Easy
 193. [V3 - #7217 - 2023-09-16] iamrure - Easy
 194. [V3 - #7240 - 2023-09-19] Reisho-Teki - Conquered
 195. [V3 - #7310 - 2023-09-27] Salisca1 - Easy
 196. [V3 - #7425 - 2023-10-14] Lokhlass - Conquered
 197. [V3 - #7443 - 2023-10-17] Campiz06 - Medium
 198. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Easy
 199. [V3 - #7486 - 2023-10-22] OweynLupton - Easy
 200. [V3 - #7492 - 2023-10-22] AnshiAneko - Easy
 201. [V3 - #7534 - 2023-10-28] redincall - Medium
 202. [V3 - #7555 - 2023-10-30] Yoko_k - Hard
 203. [V3 - #7638 - 2023-11-08] AtheistArray - Easy
 204. [V3 - #7647 - 2023-11-09] ssjjfar - Easy
 205. [V3 - #7656 - 2023-11-11] AjaxTSS - Easy
 206. [V3 - #7685 - 2023-11-13] Karinara - Medium
 207. [V3 - #7793 - 2023-11-27] Ichihara_Kouta - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items
 • Mastered : 25 items
 1. 86
 2. ACCA: 13-ku Kansatsu-ka
 3. Aggressive Retsuko (ONA)
 4. Aharen-san wa Hakarenai
 5. Akatsuki no Yona
 6. Alien 9
 7. Armitage III
 8. Aru Tabibito no Nikki
 9. Bai She: Yuan Qi
 10. Barakamon
 11. Blue Period
 12. Bocchi the Rock!
 13. Boku dake ga Inai Machi
 14. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai
 15. Centaur no Nayami
 16. Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru
 17. D4DJ First Mix
 18. Death Parade
 19. Doukyuusei (Movie)
 20. Dr. Stone
 21. Dream Hunter Rem
 22. ef: A Tale of Memories.
 23. Eiga Daisuki Pompo-san
 24. Eizouken ni wa Te wo Dasu na!
 25. Fruits Basket 1st Season
 26. Fruits Basket 2nd Season
 27. Gleipnir
 28. Gokusen
 29. Great Pretender
 30. Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo
 31. Haibane Renmei
 32. Hakaima Sadamitsu
 33. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 34. Hoozuki no Reitetsu
 35. Id:Invaded
 36. Imouto sae Ireba Ii.
 37. Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii
 38. Iria: Zeiram The Animation
 39. Ixion Saga DT
 40. Jinrui wa Suitai Shimashita
 41. Josee to Tora to Sakana-tachi
 42. Joshikousei no Mudazukai
 43. K-On!
 44. Kageki Shoujo!!
 45. Kaitou Saint Tail
 46. Kakushigoto
 47. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 48. Kareshi Kanojo no Jijou
 49. Kenpuu Denki Berserk
 50. Kikou Souseiki Mospeada
 51. Kimi to Boku.
 52. Kiseijuu: Sei no Kakuritsu
 53. Kiznaiver
 54. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon
 55. Kotonoha no Niwa
 56. Kyou kara Ore wa!!
 57. Last Exile
 58. Ling Long: Incarnation
 59. Little Witch Academia (TV)
 60. Luo Xiao Hei Zhan Ji (Movie)
 61. Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 62. Machikado Mazoku
 63. Mairimashita! Iruma-kun
 64. Majo no Takkyuubin
 65. Master Keaton
 66. Mo Dao Zu Shi
 67. Mugen no Ryvius
 68. Musekinin Kanchou Tylor
 69. Mushishi
 70. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 71. Night Head 2041
 72. Nobunaga no Shinobi
 73. Odd Taxi
 74. Ookiku Furikabutte
 75. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 76. Paradise Kiss
 77. Ping Pong the Animation
 78. Pingu in the City
 79. Princess Principal
 80. Pui Pui Molcar
 81. Quanzhi Gaoshou
 82. Ramen Daisuki Koizumi-san
 83. Rokuhou-dou Yotsuiro Biyori
 84. Saraiya Goyou
 85. Sarazanmai
 86. Sasaki to Miyano
 87. Seijo no Maryoku wa Bannou desu
 88. Serial Experiments Lain
 89. Shadows House
 90. Shanhe Jian Xin
 91. Shiguang Dailiren
 92. Shigurui
 93. Shirobako
 94. Shirokuma Cafe
 95. Shokei Shoujo no Virgin Road
 96. Somali to Mori no Kamisama
 97. Sugar Apple Fairy Tale
 98. Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge
 99. The Big O
 100. Tian Bao Fuyao Lu
 101. Tian Guan Cifu
 102. Toki wo Kakeru Shoujo
 103. Tokyo Revengers
 104. Tong Ling Fei
 105. Toutotsu ni Egypt Shin
 106. Tsuki to Laika to Nosferatu
 107. Tsuritama
 108. Tunshi Xingkong
 109. Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasen ka?
 110. Uchuu Senkan Yamato
 111. Udon no Kuni no Kiniro Kemari
 112. Uma Musume: Pretty Derby
 113. Uma Musume: Pretty Derby Season 2
 114. Uramichi Oniisan
 115. Usagi Drop
 116. Vanitas no Karte
 117. Wakaba*Girl
 118. Wakako-zake
 119. Wu Dong Qian Kun
 120. Xingchen Bian
 121. Yojouhan Shinwa Taikei
 122. Yokoyama Mitsuteru Sangokushi
 123. Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome
 124. Yuri Kuma Arashi
 125. Yuukoku no Moriarty

Miscellaneous Staff Favorite Anime

Created on : 2022-02-13

MAL forum thread

5 Difficulties :

Easy
0.75 Point(s)
10 items to complete
110 Turnins
0 Validated Turnins
Medium
1.5 Point(s)
20 items to complete
42 Turnins
0 Validated Turnins
Hard
2.25 Point(s)
30 items to complete
21 Turnins
0 Validated Turnins
Conquered
3 Point(s)
40 items to complete
34 Turnins
0 Validated Turnins
Mastered
2 Point(s)
25 items to complete
0 Turnins
0 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.