Challenge : Toei Animation

 1. [V1 - #7596 - 2018-09-25] AngelShiva - Easy
 2. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Conquered
 3. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Hard
 4. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Medium
 5. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Easy
 6. [V1 - #7598 - 2018-09-25] SunflowerDaisho - Easy
 7. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld - Easy
 8. [V1 - #7604 - 2018-09-26] Jhiday - Conquered
 9. [V1 - #7606 - 2018-09-26] moissi - Easy
 10. [V1 - #7607 - 2018-09-26] GNozaki - Easy
 11. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Conquered
 12. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Hard
 13. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Medium
 14. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Easy
 15. [V1 - #7633 - 2018-09-29] Dakenfromvault1 - Easy
 16. [V1 - #7634 - 2018-09-29] TEMPEST_RIMURU - Easy
 17. [V1 - #7645 - 2018-09-30] Zenit - Conquered
 18. [V1 - #7694 - 2018-10-04] riho88riho - Conquered
 19. [V1 - #7696 - 2018-10-04] Kreyul - Hard
 20. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 21. [V1 - #8296 - 2018-12-29] TheEdgelord - Easy
 22. [V1 - #8744 - 2019-02-18] Yterbium - Easy
 23. [V1 - #8856 - 2019-02-28] Papa_Dragon - Easy
 24. [V1 - #9138 - 2019-03-31] YayakoChii - Easy
 25. [V1 - #9300 - 2019-04-20] Sanspareil - Conquered
 26. [V1 - #9355 - 2019-04-27] ParsleyParsnips - Easy
 27. [V1 - #9355 - 2019-04-27] ParsleyParsnips - Medium
 28. [V1 - #9389 - 2019-04-29] Wyvern22 x2 - Conquered
 29. [V1 - #9460 - 2019-05-07] Zilluminate - Easy
 30. [V1 - #9853 - 2019-07-08] Bern_stein - Easy
 31. [V1 - #9870 - 2019-07-13] ScarletCelestial - Easy
 32. [V1 - #9943 - 2019-07-25] SebastianOrf3 - Easy
 33. [V2 - #21 - 2019-08-21] Lestat- - Easy
 34. [V2 - #116 - 2019-09-02] Jhiday - Easy
 35. [V2 - #167 - 2019-09-09] I230 - Conquered
 36. [V2 - #173 - 2019-09-10] Mellosia - Easy
 37. [V2 - #176 - 2019-09-11] kallah - Conquered
 38. [V2 - #176 - 2019-09-11] kallah - Easy
 39. [V2 - #241 - 2019-09-19] Rage_Beat06 - Easy
 40. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered
 41. [V2 - #267 - 2019-09-21] Papa_Dragon - Medium
 42. [V2 - #291 - 2019-09-24] renzoushi - Conquered
 43. [V2 - #508 - 2019-10-17] Imyreld - Medium
 44. [V2 - #757 - 2019-11-10] Typhlame - Easy
 45. [V2 - #783 - 2019-11-13] leapylee - Easy
 46. [V2 - #800 - 2019-11-15] DeadlyRaven - Easy
 47. [V2 - #870 - 2019-11-22] Rinarin - Conquered
 48. [V2 - #1074 - 2019-12-14] shlebb - Easy
 49. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 50. [V2 - #1107 - 2019-12-18] lostnyanko - Medium
 51. [V2 - #1298 - 2020-01-02] Boyscout31 - Medium
 52. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Medium
 53. [V2 - #1587 - 2020-01-29] KeylosDesu - Easy
 54. [V2 - #1587 - 2020-01-29] KeylosDesu - Medium
 55. [V2 - #1704 - 2020-02-08] Bri - Easy
 56. [V2 - #1718 - 2020-02-09] YayakoChii - Medium
 57. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 58. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Medium
 59. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Hard
 60. [V2 - #1805 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 61. [V2 - #1877 - 2020-02-24] Typhlame - Medium
 62. [V2 - #2597 - 2020-04-19] iamrure - Easy
 63. [V2 - #2588 - 2020-04-20] I230 - Easy
 64. [V2 - #2615 - 2020-04-22] Dakenfromvault1 - Conquered (upgraded from Easy)
 65. [V2 - #2637 - 2020-04-23] ImagineBrkr - Conquered
 66. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Easy
 67. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Medium
 68. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Easy
 69. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Medium
 70. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 71. [V2 - #3620 - 2020-07-07] Nastusia - Easy
 72. [V2 - #3633 - 2020-07-09] Eyth - Easy
 73. [V2 - #3650 - 2020-07-10] trojangirl12 - Easy
 74. [V2 - #3744 - 2020-07-20] PNR_13 - Easy
 75. [V2 - #3744 - 2020-07-20] PNR_13 - Medium
 76. [V2 - #3786 - 2020-07-23] MetalFalcon - Easy
 77. [V2 - #3837 - 2020-07-25] Kuroiji - Easy
 78. [V2 - #3909 - 2020-07-30] Bri - Medium
 79. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Easy
 80. [V2 - #4228 - 2020-08-25] gemochi - Easy
 81. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 82. [V2 - #4699 - 2020-09-30] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V2 - #4906 - 2020-10-19] Aeradae - Easy
 84. [V2 - #4972 - 2020-10-23] ChibaCityBlues - Easy
 85. [V2 - #5001 - 2020-10-26] Shuurei - Easy
 86. [V2 - #5001 - 2020-10-26] Shuurei - Medium
 87. [V2 - #5012 - 2020-10-27] Campiz06 - Hard
 88. [V2 - #5154 - 2020-11-07] ShockZz - Easy
 89. [V2 - #5163 - 2020-11-08] Postergate - Conquered
 90. [V2 - #5172 - 2020-11-09] Aur0ra - Hard
 91. [V2 - #5183 - 2020-11-10] Yuu-tama - Easy
 92. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 93. [V2 - #5223 - 2020-11-13] Benti_ - Easy
 94. [V2 - #5352 - 2020-11-21] Nariko29 - Easy
 95. [V2 - #5360 - 2020-11-22] AngelHana - Easy
 96. [V2 - #5474 - 2020-11-29] MoonPhos - Easy
 97. [V2 - #5561 - 2020-12-05] SheyCroix - Conquered
 98. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Hard
 99. [V2 - #5924 - 2020-12-31] TheFlyingOrange - Easy
 100. [V2 - #6010 - 2021-01-04] Lee- - Easy
 101. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 102. [V2 - #6253 - 2021-01-23] Elineru - Easy
 103. [V2 - #6302 - 2021-01-27] _anita - Medium
 104. [V2 - #6733 - 2021-02-27] Shuurei - Hard
 105. [V2 - #6753 - 2021-02-28] Helvian494743 - Easy
 106. [V2 - #6889 - 2021-03-07] Yterbium - Medium
 107. [V2 - #7260 - 2021-04-05] Lestat- - Medium
 108. [V2 - #7263 - 2021-04-05] JTtheLlama - Easy
 109. [V2 - #7263 - 2021-04-05] JTtheLlama - Medium
 110. [V2 - #7365 - 2021-04-13] Sarada - Conquered
 111. [V2 - #7387 - 2021-04-15] Jaikeis - Medium
 112. [V2 - #7543 - 2021-04-26] Benti_ - Medium
 113. [V2 - #7566 - 2021-04-28] superherowarrior - Easy
 114. [V2 - #8264 - 2021-06-19] Bri - Conquered (upgraded from Medium)
 115. [V2 - #8568 - 2021-07-08] zani36 - Easy
 116. [V2 - #8712 - 2021-07-21] lostnyanko - Hard
 117. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Easy
 118. [V2 - #8801 - 2021-07-27] OweynLupton - Easy
 119. [V2 - #8825 - 2021-07-29] Bunille - Easy
 120. [V2 - #9400 - 2021-09-14] jho0on_ - Easy
 121. [V2 - #9462 - 2021-09-18] trojangirl12 - Medium
 122. [V2 - #9590 - 2021-09-29] YohanKuro - Easy
 123. [V2 - #9590 - 2021-09-29] YohanKuro - Medium
 124. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 125. [V2 - #9804 - 2021-10-17] Kristiwazhere - Easy
 126. [V2 - #9825 - 2021-10-19] Jhiday - Medium
 127. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 128. [V3 - #699 - 2022-01-04] Netbug - Easy
 129. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende - Medium
 130. [V3 - #812 - 2022-01-14] Bri - Medium
 131. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama - Hard
 132. [V3 - #905 - 2022-01-23] Yuri-san - Easy
 133. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Easy
 134. [V3 - #1247 - 2022-02-21] Tonic_ - Conquered
 135. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 136. [V3 - #1497 - 2022-03-10] SomedaySoon - Easy
 137. [V3 - #2191 - 2022-05-09] Papa_Dragon - Hard
 138. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Easy
 139. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Hard
 140. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Conquered
 141. [V3 - #3007 - 2022-07-25] OweynLupton - Medium
 142. [V3 - #3084 - 2022-07-31] Bishamon-chan - Easy
 143. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Easy
 144. [V3 - #3249 - 2022-08-18] Zenit - Hard
 145. [V3 - #3326 - 2022-08-28] Campiz06 - Conquered
 146. [V3 - #3419 - 2022-09-03] symeon_a - Easy
 147. [V3 - #3466 - 2022-09-10] HimeCrycho - Conquered
 148. [V3 - #3466 - 2022-09-10] HimeCrycho - Easy
 149. [V3 - #3517 - 2022-09-18] Rage_Beat06 - Medium
 150. [V3 - #4193 - 2022-11-28] Campiz06 x2 - Easy
 151. [V3 - #4228 - 2022-11-30] UglyGoose - Easy
 152. [V3 - #4335 - 2022-12-11] lostnyanko - Conquered
 153. [V3 - #4716 - 2023-01-12] Hoarfox - Conquered
 154. [V3 - #4716 - 2023-01-12] Hoarfox - Easy
 155. [V3 - #4977 - 2023-01-31] Malin28 - Easy
 156. [V3 - #5007 - 2023-02-01] Canaan - Easy
 157. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 158. [V3 - #5325 - 2023-02-28] ShockZz - Medium
 159. [V3 - #5685 - 2023-04-02] lostnyanko x2 - Easy
 160. [V3 - #5818 - 2023-04-17] CrysisWarXX3 - Easy
 161. [V3 - #5930 - 2023-04-29] dierubikdie - Conquered
 162. [V3 - #5991 - 2023-05-04] BeanChagBear - Easy
 163. [V3 - #6027 - 2023-05-08] Malin28 - Medium
 164. [V3 - #6240 - 2023-06-04] HimeCrycho - Hard
 165. [V3 - #6322 - 2023-06-15] is_peque - Easy
 166. [V3 - #6365 - 2023-06-19] HDAsylum - Easy
 167. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 168. [V3 - #6614 - 2023-07-12] hoshi4 - Medium
 169. [V3 - #6647 - 2023-07-16] Campiz06 x2 - Medium
 170. [V3 - #6758 - 2023-07-24] TheOGDorkLord - Easy
 171. [V3 - #6803 - 2023-07-28] iamrure - Medium
 172. [V3 - #6823 - 2023-07-30] Jaikeis - Easy
 173. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 174. [V3 - #6921 - 2023-08-06] Jeon - Easy
 175. [V3 - #6954 - 2023-08-11] Twintail_Daemon - Easy
 176. [V3 - #7062 - 2023-08-26] Szrebi - Easy
 177. [V3 - #7230 - 2023-09-17] AnshiAneko - Easy
 178. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Conquered
 179. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Hard
 180. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Medium
 181. [V3 - #7378 - 2023-10-07] Reisho-Teki - Conquered
 182. [V3 - #7640 - 2023-11-08] Bri - Hard (upgraded from Medium)
 183. [V3 - #7752 - 2023-11-23] Reisho-Teki - Easy
 184. [V3 - #7756 - 2023-11-23] redincall - Easy
 185. [V3 - #7769 - 2023-11-25] Twintail_Daemon - Conquered
 186. [V3 - #7771 - 2023-11-25] Ichihara_Kouta - Easy
 187. [V3 - #7775 - 2023-11-26] ssjjfar - Easy
 188. [V3 - #7795 - 2023-11-27] myuniquename - Easy
 189. [V3 - #7846 - 2023-12-03] AjaxTSS - Easy
 190. [V3 - #7896 - 2023-12-13] MystiqueSss - Easy
 191. [V3 - #7896 - 2023-12-13] MystiqueSss - Medium
 192. [V3 - #7945 - 2023-12-20] CrysisWarXX3 - Medium
 193. [V3 - #8086 - 2024-01-04] Tonic_ - Hard
 194. [V3 - #8226 - 2024-01-23] Tonic_ - Easy
 195. [V3 - #8415 - 2024-02-14] Jhiday - Hard
 196. [V3 - #8541 - 2024-03-05] cornflakegod - Easy
 197. [V3 - #8613 - 2024-03-16] Helvian494743 - Medium
 198. [V3 - #8620 - 2024-03-18] Reisho-Teki - Medium
 199. [V3 - #8627 - 2024-03-19] GakutoDeathGlare - Easy
 200. [V3 - #8678 - 2024-03-27] bigdud24 - Easy
 201. [V3 - #8681 - 2024-03-27] trojangirl12 - Hard
 202. [V3 - #9048 - 2024-06-01] lostnyanko x2 - Medium
 203. [V3 - #9157 - 2024-06-21] myuniquename - Medium (upgraded from Easy)
 204. [V3 - #9203 - 2023-05-19] Yterbium - Hard (upgraded from Medium)
 205. [V3 - #9240 - 2024-06-28] Clamshell - Easy
 206. [V3 - #9240 - 2024-06-28] Clamshell - Medium
 207. [V3 - #9240 - 2024-06-28] Clamshell - Hard
 208. [V3 - #9240 - 2024-06-28] Clamshell - Conquered
 209. [V3 - #9318 - 2024-07-10] HimeCrycho - Medium

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 20 items
 • Medium : 40 items
 • Hard : 60 items
 • Conquered : 80 items
 • Mastered : 80 items
 1. 10-piki no Kaeru
 2. 1000-nen Joou: Queen Millennia
 3. 3x3 Eyes
 4. 3x3 Eyes: Seima Densetsu
 5. Abarenbou Rikishi!! Matsutarou
 6. Afghanistan Paghman-mura no Monogatari: Boku no Mura ni Circus ga Kita
 7. Afghanistan Paghman-mura no Monogatari: Sekaiichi Utsukushii Boku no Mura
 8. Air Gear
 9. Air Gear Special
 10. Air Master
 11. Air Movie
 12. Aishite Knight
 13. not available in English Akane-chan
 14. Akazukin-chan to Manabou! Koutsuu Rule
 15. Akuma to Himegimi
 16. Akuma Tou no Prince: Mitsume ga Tooru
 17. not available in English Akuma-kun
 18. Akuma-kun (Movie)
 19. Akuma-kun (ONA)
 20. Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!!
 21. Aladdin to Mahou no Lamp no Koutsuu Anzen
 22. Alexandros no Ketsudan
 23. Ali Baba to 40-hiki no Touzoku
 24. American Rabbit no Bouken
 25. Amon Saga
 26. Andersen Douwa: Ningyohime
 27. Andersen Monogatari
 28. Andromeda Stories
 29. Angel Densetsu
 30. Anju to Zushioumaru
 31. Ano Yama ni Noborou yo
 32. Aoki Densetsu Shoot!
 33. Aoki Densetsu Shoot! (Movie)
 34. not available in English Apache Yakyuugun
 35. Arabian Night: Sindbad no Bouken
 36. Arano no Sakebi Koe: Hoero, Buck
 37. Arei no Kagami: Way to the Virgin Space
 38. not available in English Arrow Emblem Grand Prix no Taka
 39. not available in English Asari-chan
 40. Asari-chan: Ai no Marchen Shoujo
 41. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 42. Ashita no Eleven-tachi
 43. Ashita no Nadja
 44. Astroganger
 45. Asura
 46. Atashinchi Movie
 47. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 48. Azumi Mamma★Mia
 49. Babel Nisei
 50. Bakutsuri Bar Hunter
 51. Bakutsuri Bar Hunter Movie: Nazo no Barcode Trial! Bakutsure! Shinkaigyo Poseidon
 52. Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin
 53. Bayonetta: Bloody Fate
 54. Be-Bop Highschool
 55. Be-Bop Kaizokuban
 56. not available in English Bemubemu Hunter Kotengu Tenmaru
 57. not available in English Bikkuriman
 58. Bikkuriman: Daiichiji Seima Taisen
 59. Bikkuriman: Muen Zone no Hihou
 60. Binbou Shimai Monogatari
 61. Bishoujo Senshi Sailor Moon
 62. Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie
 63. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal
 64. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III
 65. Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 1
 66. Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 2
 67. Bishoujo Senshi Sailor Moon Memorial
 68. Bishoujo Senshi Sailor Moon R
 69. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: Make Up! Sailor Senshi
 70. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: The Movie
 71. Bishoujo Senshi Sailor Moon S
 72. Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito
 73. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS
 74. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Gaiden: Ami-chan no Hatsukoi
 75. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Specials
 76. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki
 77. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars
 78. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars - Hero Club
 79. Bobobo-bo Bo-bobo
 80. Bobobo-bo Bo-bobo Recap
 81. Boku to Gaku: Ano Natsu no Monogatari
 82. Bokura Mangaka: Tokiwasou Monogatari
 83. not available in English Bokutachi no Peace River
 84. Bouken Ou Beet
 85. Bouken Ou Beet Excellion
 86. not available in English Calimero
 87. Candy Candy
 88. Candy Candy (Movie)
 89. not available in English Candy Candy: Candy no Natsu Yasumi
 90. Candy Candy: Haru no Yobigoe
 91. Captain Future
 92. Captain Herlock
 93. Chibi Neko Chobi/Chibi Neko Kobi to Tomodachi
 94. Chibikko Remi to Meiken Kapi
 95. Chiisana Penguin Lolo no Bouken
 96. Chou Denji Machine Voltes V
 97. Chou Denji Robo Combattler V
 98. not available in English Choujin Sentai Baratack
 99. Chuuchuu Banban
 100. Clannad Movie
 101. Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 102. Crying Freeman
 103. Cutie Honey
 104. Cutie Honey F
 105. Cutie Honey F Movie
 106. Cyborg 009
 107. Cyborg 009 (1979)
 108. not available in English Cyborg 009 (TV)
 109. Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu
 110. Cyborg 009: Kaijuu Sensou
 111. Daikuu Maryuu Gaiking
 112. Daikyouryuu Jidai
 113. Daisougen to Hakuba
 114. not available in English DEathMAtCH: Real ni Koishiteru
 115. Delicious Party♡Precure
 116. Delicious Party♡Precure Movie: Yume Miru Oko-sama Lunch!
 117. Demashita! Powerpuff Girls Z
 118. Denshin Mamotte Shugogetten
 119. Devilman
 120. not available in English Devilman Memorial
 121. Digimon Adventure
 122. Digimon Adventure 02
 123. Digimon Adventure 02 Movies
 124. Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu
 125. not available in English Digimon Adventure 02: The Beginning
 126. Digimon Adventure 3D: Digimon Grand Prix!
 127. Digimon Adventure Movie
 128. Digimon Adventure tri. 1: Saikai
 129. Digimon Adventure tri. 2: Ketsui
 130. Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku
 131. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 132. Digimon Adventure tri. 5: Kyousei
 133. Digimon Adventure tri. 6: Bokura no Mirai
 134. Digimon Adventure:
 135. Digimon Adventure: 20-shuunen Memorial Story
 136. Digimon Adventure: Bokura no War Game!
 137. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
 138. Digimon Frontier
 139. Digimon Frontier: Ornismon Fukkatsu!!
 140. Digimon Ghost Game
 141. Digimon Ghost Game Recap
 142. Digimon Savers
 143. Digimon Savers 3D: Digital World Kiki Ippatsu!
 144. Digimon Savers the Movie: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!!
 145. Digimon Savers: Agumon! Gaomon! Lalamon! Bakuretsu! Jougai Last Battle!
 146. Digimon Survive: Prologue Movie
 147. Digimon Tamers
 148. Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai
 149. Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu
 150. Digimon Universe: Appli Monsters
 151. Digimon X-Evolution
 152. Digimon Xros Wars
 153. Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Nanatsu no Oukoku
 154. Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Hunter-tachi
 155. Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai wo Komete!!
 156. Dokidoki! Precure
 157. Dokidoki! Precure Movie: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress
 158. Donguri Mori e
 159. not available in English Dororon Enma-kun
 160. Doubutsu Takarajima
 161. not available in English Dr. Slump
 162. Dr. Slump Movie 01: Arale-chan Hello! Fushigi Shima
 163. Dr. Slump Movie 02: "Hoyoyo!" Uchuu Daibouken
 164. Dr. Slump Movie 03: Arale-chan Hoyoyo! Sekai Isshuu Dai Race
 165. Dr. Slump Movie 04: Arale-chan Hoyoyo! Nanaba Shiro no Hihou
 166. Dr. Slump Movie 05: Arale-chan Hoyoyo! Yume no Miyako Mechapolis
 167. Dr. Slump Movie 06: Arale-chan N-cha! Penguin Mura wa Hare Nochi Hare
 168. Dr. Slump Movie 07: Arale-chan N-cha! Penguin Mura yori Ai wo Komete
 169. Dr. Slump Movie 08: Arale-chan Hoyoyo!! Tasuketa Same ni Tsurerarete...
 170. Dr. Slump Movie 09: Arale-chan N-cha!! Wakuwaku Heart no Natsuyasumi
 171. Dr. Slump Movie 10: Arale no Bikkuriman
 172. Dr. Slump Movie 11: Dr. Mashirito & Abale-chan
 173. not available in English Dr. Slump: Arale-chan
 174. Dr. Slump: Arale-chan - Penguin Mura Eiyuu Densetsu
 175. Dr. Slump: Arale-chan '92 Oshougatsu Special
 176. not available in English Dr. Slump: Arale-chan Ayaya!? Penguin Mura de TV Jack
 177. Dr. Slump: Arale-chan no Koutsuu Anzen
 178. Dr. Slump: Arale-chan Specials
 179. Dr. Slump: Hoyoyo! Arale no Himitsu Dai Koukai da yo!!
 180. Dr. Slump: Robot Taiketsu! Shukuteki Dr. Mashirito Toujou / Keen de Yuushou!? Penguin Grand Prix
 181. Dragon Ball
 182. Dragon Ball GT
 183. Dragon Ball GT: Gokuu Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu
 184. Dragon Ball Kai
 185. Dragon Ball Kai (2014)
 186. Dragon Ball Kai: Mirai ni Heiwa wo! Goku no Tamashii yo Eien ni
 187. Dragon Ball Movie 1: Shen Long no Densetsu
 188. Dragon Ball Movie 2: Majinjou no Nemurihime
 189. Dragon Ball Movie 3: Makafushigi Daibouken
 190. Dragon Ball Movie 4: Saikyou e no Michi
 191. Dragon Ball Specials
 192. Dragon Ball Super
 193. Dragon Ball Super: Broly
 194. not available in English Dragon Ball Super: Broly - Skytree Super
 195. Dragon Ball Super: Super Hero
 196. Dragon Ball Z
 197. Dragon Ball Z Movie 01: Ora no Gohan wo Kaese!!
 198. Dragon Ball Z Movie 02: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu
 199. Dragon Ball Z Movie 03: Chikyuu Marugoto Choukessen
 200. Dragon Ball Z Movie 04: Super Saiyajin da Son Gokuu
 201. Dragon Ball Z Movie 05: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou
 202. Dragon Ball Z Movie 06: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi
 203. Dragon Ball Z Movie 07: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiyajin
 204. Dragon Ball Z Movie 08: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen
 205. Dragon Ball Z Movie 09: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu
 206. Dragon Ball Z Movie 10: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai
 207. Dragon Ball Z Movie 11: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore da
 208. Dragon Ball Z Movie 12: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta
 209. Dragon Ball Z Movie 13: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru
 210. Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami
 211. Dragon Ball Z Movie 15: Fukkatsu no "F"
 212. Dragon Ball Z Special 1: Tatta Hitori no Saishuu Kessen
 213. Dragon Ball Z Special 2: Zetsubou e no Hankou!! Nokosareta Chousenshi - Gohan to Trunks
 214. not available in English Dragon Ball Z x Kao
 215. Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World
 216. Dragon Ball Z: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku
 217. Dragon Ball Z: Summer Vacation Special
 218. Dragon Ball Z: Zenbu Misemasu Toshi Wasure Dragon Ball Z!
 219. Dragon Ball: Episode of Bardock
 220. Dragon Ball: Ossu! Kaettekita Son Gokuu to Nakama-tachi!!
 221. Dragon Ball: Super Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku
 222. Dragon Quest: Dai no Daibouken
 223. Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020)
 224. Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020): Bouken no Kiseki, Kore kara no Tabiji
 225. Dragon Quest: Dai no Daibouken (TV)
 226. Dragon Quest: Dai no Daibouken Buchiyabure!! Shinsei 6 Daishougun
 227. Dragon Quest: Dai no Daibouken Tachiagare!! Aban no Shito
 228. Dream
 229. not available in English Eiyuu Densetsu: Head On! Master Senshi
 230. Eko Eko Azarak
 231. Elysium
 232. Emblem Take 2
 233. not available in English Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur
 234. Fantascope: Tylostoma
 235. Field ni Soyogu Kaze
 236. Fresh Precure!
 237. Fresh Precure! Movie: Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!?
 238. ongoing Fushigi Dagashiya: Zenitendou
 239. Fushigi Dagashiya: Zenitendou Movie - Tsuri Taiyaki
 240. Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy
 241. Futari no Oujisama
 242. Futari wa Precure
 243. Futari wa Precure: Max Heart
 244. Futari wa Precure: Max Heart Movie 1
 245. Futari wa Precure: Max Heart Movie 2 - Yukizora no Tomodachi
 246. Futari wa Precure: Splash☆Star
 247. Futari wa Precure: Splash☆Star Movie - Tick Tack Kiki Ippatsu!
 248. Future War 198X-nen
 249. G-9
 250. Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
 251. Gakkou no Yuurei
 252. not available in English Ganbare Genki
 253. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 254. not available in English Gegege no Kitarou (1971)
 255. Gegege no Kitarou (1985 Movie)
 256. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 257. not available in English Gegege no Kitarou (1996)
 258. not available in English Gegege no Kitarou (2007)
 259. Gegege no Kitarou (2018)
 260. Gegege no Kitarou: Chisougan
 261. Gegege no Kitarou: Daikaijuu
 262. not available in English Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran
 263. Gegege no Kitarou: Jigoku-hen
 264. not available in English Gegege no Kitarou: Kitarou no Yuurei Densha
 265. not available in English Gegege no Kitarou: Kitarou Tanjou-hen
 266. Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu
 267. Gegege no Kitarou: Obake Nighter
 268. not available in English Gegege no Kitarou: Saikyou Youkai Gundan! Nippon Jouriku!!
 269. Gegege no Kitarou: Youkai Daisensou
 270. not available in English Gegege no Kitarou: Youkai Japan Rally 3D
 271. Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha
 272. not available in English Gekisou! Rubenkaiser
 273. Gendai Kibunroku Kaii Monogatari
 274. Genkichi Jiisan to Kogitsune
 275. Genshi Shounen Ryuu
 276. Getter Robo
 277. Getter Robo G
 278. not available in English Getter Robo Go
 279. Getter Robo Memorial
 280. Ginga Nagareboshi Gin
 281. Ginga Senpuu Braiger
 282. Ginga Tetsudou 999
 283. Ginga Tetsudou 999 (Movie)
 284. not available in English Ginga Tetsudou 999 (ONA)
 285. not available in English Ginga Tetsudou 999 for Planetarium
 286. Ginga Tetsudou 999 Music Video Seisaku Project
 287. not available in English Ginga Tetsudou 999: Akai Hoshi Betelgeuze - Inochi no Kagayaki
 288. not available in English Ginga Tetsudou 999: Diamond Ring no Kanata e
 289. Ginga Tetsudou 999: Eien no Tabibito Emeraldas
 290. Ginga Tetsudou 999: Eternal Fantasy
 291. Ginga Tetsudou 999: Glass no Clair
 292. not available in English Ginga Tetsudou 999: Hoshizora wa Time Machine
 293. not available in English Ginga Tetsudou 999: Jikuu wo Koeta Energy no Tabi
 294. Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseru ka!!
 295. Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
 296. not available in English Ginga Tetsudou 999: Niji no Michishirube
 297. not available in English Ginga Tetsudou 999: Shounen no Tabidachi to Wakare
 298. Giniro no Olynsis: Tokito
 299. Girls Band Cry
 300. not available in English Go-Q-Choji Ikkiman
 301. Go! Go! Ackman
 302. Go! Princess Precure
 303. Go! Princess Precure Movie: Go! Go!! Gouka 3-bondate!!!
 304. Gokinjo Monogatari
 305. Gokinjo Monogatari the Movie
 306. Gomen ne, Mii-chan
 307. Great Mazinger
 308. Great Mazinger tai Getter Robo
 309. Great Mazinger tai Getter Robo G: Kuuchuu Daigekitotsu
 310. Grendizer: Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu
 311. Grimm Douwa: Kin no Tori
 312. GS Mikami
 313. GS Mikami: Gokuraku Daisakusen!!
 314. not available in English Gu-Gu Ganmo
 315. Gu-Gu Ganmo (Movie)
 316. Gulliver no Uchuu Ryokou
 317. H. P. Lovecraft's The Dunwich Horror and Other Stories
 318. not available in English Haai Step Jun
 319. Haguregumo
 320. Hakaba Kitarou
 321. Hakujaden
 322. Halo Legends
 323. Hana no Asukagumi! 2: Lonely Cats Battle Royale
 324. Hana no Ko Lunlun
 325. Hana no Ko Lunlun: Konnichiwa Sakura no Kuni
 326. Hana to Shounen
 327. Hana yori Dango
 328. Hana yori Dango (Movie)
 329. Hanakappa no Koutsuu Anzen: Cake wo Momomete Migi, Hidari, Migi
 330. Hanitarou desu.
 331. Happiness Charge Precure!
 332. Happiness Charge Precure! Movie: Ningyou no Kuni no Ballerina
 333. Happy☆Lucky Bikkuriman
 334. Haruniwa Ie no 3 Nin-me
 335. Hashire Melos (1981)
 336. Hatara Kids Mai Ham Gumi
 337. Healin' Good♡Precure
 338. Healin' Good♡Precure Movie: Yume no Machi de Kyun! Tto GoGo! Dai Henshin!!
 339. Heartcatch Precure!
 340. Heartcatch Precure! Movie: Hana no Miyako de Fashion Show... desu ka!?
 341. Heli-Tako Puu-chan
 342. not available in English Hello! Lady Lynn
 343. not available in English Hello! Sandybell
 344. Hibike! Wadaiko
 345. Hidamari no Ie
 346. Hidari no O'Clock!!
 347. Highway Jenny
 348. Himalaya no Hikari no Oukoku
 349. not available in English Himitsu no Akko-chan
 350. Himitsu no Akko-chan (Movie)
 351. not available in English Himitsu no Akko-chan 2
 352. not available in English Himitsu no Akko-chan 3
 353. Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri
 354. Hirogaru Sky! Precure
 355. Hiroshima e no Tabi
 356. Hitoribocchi
 357. Hokuto no Ken
 358. Hokuto no Ken 2
 359. Hokuto no Ken Movie
 360. Hokuto no Ken: Legend of Heroes
 361. Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Gekitou-hen
 362. Hug tto! Precure
 363. Hug tto! Precure♡Futari wa Precure Movie: All Stars Memories
 364. not available in English Hustle Punch
 365. Hyakujuu-Ou GoLion
 366. Hyokkori Hyoutan Shima
 367. not available in English Hyouga Senshi Gaislugger
 368. Ichinen Ikkumi
 369. Id:Invaded
 370. not available in English Ikimono-san
 371. Ikiteirutte Subarashii!
 372. not available in English Ikkyuu-san
 373. Ikkyuu-san to Yancha Hime
 374. Ikkyuu-san: Haru Da! Yancha Hime
 375. Ikkyuu-san: Ooabare Yancha-hime
 376. Interlude
 377. Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 378. Inuki Kanako Zekkyou Collection: Gakkou ga Kowai!
 379. Iriya no Sora, UFO no Natsu
 380. Iwata Kunchi no Obaachan
 381. Jean Valjean Monogatari
 382. not available in English Jetter Mars
 383. Jigoku Sensei Nube
 384. Jigoku Sensei Nube (Movie)
 385. Jigoku Sensei Nube OVA
 386. Jigoku Sensei Nube: Gozen 0 Ji Nube Shisu!
 387. Jigoku Sensei Nube: Kyoufu no Natsuyasumi!! Ayashi no Umi no Densetsu!
 388. Jintai no Survival!
 389. Joseito
 390. Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari
 391. Jurassic!
 392. Juugo Shounen Hyouryuuki
 393. Kaba Enchou no Doubutsuen Nikki
 394. Kaettekita Dr. Slump: Arale-chan Special
 395. Kagaku Kyuujo-tai TechnoVoyager
 396. Kagaku Manga Survival
 397. not aired yet Kagaku x Bouken Survival!
 398. not available in English Kagayake! Yuujou no V Sign
 399. Kaidan Restaurant
 400. Kaitei Sanman Mile
 401. not available in English Kaizoku Ouji
 402. not available in English Kakuchou Shoujo-kei Trinary
 403. not available in English Kamen no Ninja Akakage
 404. Kamen Rider SD Kaiki?! Kumo Otoko
 405. Kamikaze Kaitou Jeanne
 406. Kamisama Kazoku
 407. Kanon
 408. Kanon Kazahana
 409. Karasu no Panya-san/Dorobou Gakkou
 410. not available in English Kariage-kun
 411. Kennosuke-sama
 412. not available in English Ketsuinu
 413. Kibou no Chikara: Otona Precure '23
 414. not available in English Kick no Oni
 415. Kie Saranu Kizuato: Hi no Umi Osaka
 416. Kikansha Yaemon
 417. Kikansha Yaemon: D51 no Daibouken
 418. Kikou Kantai Dairugger XV
 419. Kimama ni Idol
 420. Kindaichi Shounen no Jikenbo
 421. Kindaichi Shounen no Jikenbo Movie 1: Operazakan - Aratanaru Satsujin
 422. Kindaichi Shounen no Jikenbo Movie 2: Satsuriku no Deep Blue
 423. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns
 424. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns 2nd Season
 425. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns 2nd Season: Akechi Keibu no Jikenbo
 426. Kindaichi Shounen no Jikenbo Specials
 427. Kindaichi Shounen no Jikenbo: Kuromajutsu Satsujin Jiken-hen
 428. Kindaichi Shounen no Jikenbo: Shinigami Byouin Satsujin Jiken
 429. not available in English King Kong: 001/7 Tom Thumb
 430. Kingyo Chuuihou!
 431. Kingyo Chuuihou! (Movie)
 432. not available in English Kinnikuman
 433. Kinnikuman (Movie)
 434. Kinnikuman II Sei
 435. Kinnikuman II Sei: Muscle Ninjin Soudatsu sen! Choujin Daisensou
 436. Kinnikuman II Sei: Second Generations
 437. Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle
 438. Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle 2
 439. Kinnikuman: Gyakushuu! Uchuu Kakure Choujin
 440. not available in English Kinnikuman: Haresugata! Seigi Choujin
 441. Kinnikuman: Kessen! Shichinin no Choujin tai Uchuu Nobushi
 442. Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsu-hen
 443. not available in English Kinnikuman: New York Kiki Ippatsu!
 444. Kinnikuman: Ooabare! Seigi Choujin
 445. Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Kodai Choujin
 446. not available in English Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Senshi Choujin
 447. Kirakira☆Precure A La Mode
 448. Kirakira☆Precure A La Mode Movie: Paritto! Omoide no Mille-Feuille!
 449. not available in English Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo
 450. Kiutsu, Hakudakusu
 451. Koala-chan no Shouboutai
 452. Kocchi Muite Miiko
 453. Kokoro no Koukyougaku
 454. Kokoroya
 455. Koneko no Rakugaki
 456. Koneko no Studio
 457. Konjiki no Gash Bell!!
 458. Konjiki no Gash Bell!!: 101-banme no Mamono
 459. Konjiki no Gash Bell!!: Hashire Gash!! Ubawareta Umagon
 460. Konjiki no Gash Bell!!: Mecha Vulkan no Raishuu
 461. Konjiki no Gash Bell!!: Ougon no Chichi wo Motsu Otoko
 462. Kono Shihai kara no Sotsugyou: Ozaki Yutaka
 463. Kono Sora no Shita de
 464. not available in English Konpora Kid
 465. Kore ga UFO da! Soratobu Enban
 466. not available in English Kousoku Denjin Albegus
 467. Koutetsu Jeeg
 468. Kuuchuu Buranko
 469. Kuusou Kagaku Sekai Gulliver Boy
 470. Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein
 471. Kyoushitsu wa Obake ga Ippai/Boku wa Yuusha da zo
 472. Kyousou Giga
 473. Kyousou Giga (2012)
 474. Kyousou Giga (TV)
 475. Kyousou Giga (TV) Recaps
 476. La Rose de Versailles
 477. not available in English Lady Lady!!
 478. Lady Lady!! (1988)
 479. Lily to Kaeru to (Otouto)
 480. Little Twins
 481. Little Twins: Bokura no Natsu ga Tondeiku
 482. not available in English Look Plus One Piece Special Movie
 483. Lovely★Complex
 484. Lupin tai Holmes
 485. not available in English Machine Hayabusa
 486. Madonna
 487. not available in English Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou
 488. not available in English Magical★Taruruuto-kun
 489. not available in English Magical★Taruruuto-kun Movie
 490. not available in English Magical★Taruruuto-kun: Moeru! Yuujou no Mahou Taisen
 491. not available in English Magical★Taruruuto-kun: Sukisuki Takoyaki!
 492. not available in English Magnerobo Ga-Keen
 493. not available in English Magnerobo Ga-Keen Recap
 494. not available in English Mahou no Mako-chan
 495. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 496. Mahou Shoujo Lalabel: Umi ga Yobu Natsuyasumi
 497. not available in English Mahoutsukai Chappy
 498. Mahoutsukai Precure!
 499. Mahoutsukai Precure! Movie: Kiseki no Henshin! Cure Mofurun!
 500. not aired yet Mahoutsukai Precure!! Mirai Days
 501. not available in English Mahoutsukai Sally
 502. Mahoutsukai Sally (Movie)
 503. not available in English Mahoutsukai Sally 2
 504. Maihime
 505. Majin Bone
 506. Majo Minarai wo Sagashite
 507. not available in English Majokko Megu-chan
 508. not available in English Majokko Tickle
 509. Maken Liner 0011 Henshin Seyo!
 510. Mameushi-kun no Koutsuu Anzen
 511. Mamotte Shugogetten!
 512. Manga Aesop Monogatari
 513. not available in English Maple Town Monogatari
 514. Maple Town Monogatari (Movie)
 515. not available in English Maple Town no Koutsuu Anzen
 516. Marie & Gali
 517. Marie & Gali Episode Zero
 518. Marie & Gali Special
 519. Marie & Gali ver. 2.0
 520. Marmalade Boy
 521. Marmalade Boy Movie
 522. Marvel Disk Wars: The Avengers
 523. Mashin Mukashi Banashi Gekijou
 524. Match Uri no Shoujo
 525. Mazinger Z
 526. Mazinger Z Movie: Infinity
 527. Mazinger Z tai Ankoku Daishougun
 528. Mazinger Z tai Devilman
 529. not available in English Medama Oyaji no April Fools'
 530. not available in English Microid S
 531. Miitsuketa!
 532. not available in English Miracle Shoujo Limit-chan
 533. Mirai Robo Daltanias
 534. Mizuki Shigeru no Toono Monogatari
 535. not available in English Moero Arthur: Hakuba no Ouji
 536. Mogura no Motoro
 537. Mononoke
 538. Moon Effect
 539. Moon Pride
 540. Mother: Saigo no Shoujo Eve
 541. Motto! Ojamajo Doremi
 542. Motto! Ojamajo Doremi: Kaeru Ishi no Himitsu
 543. not available in English Mouretsu Atarou
 544. not available in English Mouretsu Atarou (1990)
 545. Mushimushi Mura no Nakama-tachi: Minna Ii Toko Arun da yo
 546. Mushrambo
 547. Mushrambo (2008)
 548. Na mo Naki Nanimo Kamo
 549. Nagagutsu Sanjuushi
 550. Nagagutsu wo Haita Neko
 551. Nagagutsu wo Haita Neko: 80-nichikan Sekai Isshuu
 552. not available in English Nagareboshi no Okurimono
 553. Namae... Sore wa Moeru Inochi
 554. not available in English Naniwa Yuukyouden
 555. not available in English Naniwa Yuukyouden: Chou Gokudou! Yoru no Bat wa Manrui-hen
 556. not available in English Naniwa Yuukyouden: Kanketsu-hen
 557. not available in English Naniwa Yuukyouden: Kyouretsu! Ana ga Attara Iretai-hen
 558. not available in English Naniwa Yuukyouden: Nekketsu!! Bakushou Mankai-hen
 559. Natsu e no Tobira
 560. Negibouzu no Asatarou
 561. Nezumi no Yomeiri
 562. Nezumi-kun no Chokki
 563. Nijiiro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 564. not available in English Ningen Kakumei
 565. Nissan Serena x One Piece 3D: Mugiwara Chase - Sennyuu!! Sauzando Sunny-gou
 566. Nono-chan
 567. Nougyou Musume!
 568. Odin: Koushi Hansen Starlight
 569. Oishi-sa Hajikeru! One Piece
 570. Ojamajo Carnival!!
 571. Ojamajo Doremi
 572. Ojamajo Doremi Dokkaan!
 573. Ojamajo Doremi Na-i-sho
 574. not available in English Ojamajo Doremi OVA
 575. Ojamajo Doremi Sharp
 576. Ojamajo Doremi Sharp Movie
 577. Ojamajo Doremi: Owarai Gekijou
 578. Okubyou na Venus
 579. ongoing One Piece
 580. One Piece 3D: Gekisou! Trap Coaster
 581. One Piece 3D: Mugiwara Chase
 582. One Piece 3D2Y: Ace no shi wo Koete! Luffy Nakama Tono Chikai
 583. One Piece Film: Gold
 584. One Piece Film: Gold - Cine Mike Popcorn Kokuchi
 585. One Piece Film: Gold Episode 0 - 711 ver.
 586. One Piece Film: Red
 587. One Piece Film: Strong World
 588. One Piece Film: Strong World Episode 0
 589. One Piece Film: Z
 590. One Piece Movie 01
 591. One Piece Movie 02: Nejimaki-jima no Daibouken
 592. One Piece Movie 03: Chinjuu-jima no Chopper Oukoku
 593. One Piece Movie 04: Dead End no Bouken
 594. One Piece Movie 05: Norowareta Seiken
 595. One Piece Movie 06: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima
 596. One Piece Movie 07: Karakuri-jou no Mecha Kyohei
 597. One Piece Movie 08: Episode of Alabasta - Sabaku no Oujo to Kaizoku-tachi
 598. One Piece Movie 09: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura
 599. One Piece Movie 14: Stampede
 600. One Piece Recap
 601. One Piece: Adventure of Nebulandia
 602. One Piece: Barto no Himitsu no Heya!
 603. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Hangeki Doumei vs. Big Mom
 604. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Mugiwara no Ichimi vs. Tobi Roppou
 605. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Zoro vs. Ookanban!
 606. One Piece: Dai Tettei Kaibou! Gekitou! 5-nin no Shin Sedai
 607. One Piece: Dai Tettei Kaibou! Kouzuki Oden Densetsu!
 608. One Piece: Dai Tokushuu! Momonosuke no Mei Shogun e no Michi
 609. One Piece: Densetsu no Log! Akagami no Shanks!
 610. One Piece: Episode of Alabasta - Prologue
 611. One Piece: Episode of East Blue - Luffy to 4-nin no Nakama no Daibouken
 612. One Piece: Episode of Luffy - Hand Island no Bouken
 613. One Piece: Episode of Merry - Mou Hitori no Nakama no Monogatari
 614. One Piece: Episode of Nami - Koukaishi no Namida to Nakama no Kizuna
 615. One Piece: Episode of Sabo - 3 Kyoudai no Kizuna Kiseki no Saikai to Uketsugareru Ishi
 616. One Piece: Episode of Sorajima
 617. One Piece: Glorious Island
 618. One Piece: Heart of Gold
 619. One Piece: Innen no Log! Mugiwara no Ichimi to Cipher Pol
 620. One Piece: Jango no Dance Carnival
 621. One Piece: Kinkyuu Kikaku One Piece Kanzen Kouryakuhou
 622. One Piece: Kizamareru Rekishi! Gekidou no Shinkyuu Yonkou!
 623. not available in English One Piece: Long Ring Long Land-hen
 624. One Piece: Mamore! Saigo no Dai Butai
 625. One Piece: Mezase! Kaizoku Yakyuu Ou
 626. One Piece: Mugiwara no Ichimi kara no Kansen Yobou Message
 627. One Piece: Nenmatsu Tokubetsu Kikaku! Mugiwara no Luffy Oyabun Torimonochou
 628. One Piece: Oounabara ni Hirake! Dekkai Dekkai Chichi no Yume!
 629. not available in English One Piece: Otoshidama Special - Tokubetsu Hou Mugiwara Kaizokudan no Himitsu!
 630. One Piece: Romance Dawn Story
 631. not available in English One Piece: Uchuu tte Omoshiree! Hoshizora Jima-hen
 632. One Piece: Umi no Heso no Daibouken-hen
 633. One Piece: Yume no Soccer Ou!
 634. not available in English Ookami Shounen Ken
 635. Ookami Shounen Ken (Movie)
 636. Ookami Shounen Ken: Arabia no Kaijin - Ma no Iwa no Kettou
 637. Oshiri Tantei
 638. Oshiri Tantei 2nd Season
 639. Oshiri Tantei 3rd Season
 640. Oshiri Tantei 4th Season
 641. Oshiri Tantei 5th Season
 642. Oshiri Tantei 6th Season
 643. Oshiri Tantei 7th Season
 644. Oshiri Tantei 8th Season
 645. ongoing Oshiri Tantei 9th Season
 646. Oshiri Tantei Movie 2: Tentoumushi Iseki no Nazo
 647. Oshiri Tantei Movie 3: Sufure-tou no Himitsu
 648. Oshiri Tantei Movie 5: Saraba Itoshiki Aibou (Oshiri) yo
 649. Oshiri Tantei: Mina to Machi no Tuk-tuk Chase
 650. Oshiri Tantei: Puputto Fumutto Kaiketsu Dance
 651. Otsuki-sama to Oujo
 652. not available in English Over the Rainbow
 653. Oz no Mahoutsukai no Koutsuu Anzen no Tabi
 654. ongoing Panda Narikiri Taisou
 655. Panda no Daibouken
 656. not available in English Patalliro!
 657. Patalliro! Stardust Keikaku
 658. Petit☆Dream Stars! Let's La Cooking? Showtime!
 659. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 660. not available in English Pink Lady Monogatari: Eikou no Tenshi-tachi
 661. Pink Lady Monogatari: Eikou no Tenshi-tachi Recaps
 662. Pink Mizu Dorobou Ame Dorobou
 663. Pop in Q
 664. Precure All Stars DX the Dance Live♥: Miracle Dance Stage e Youkoso
 665. Precure All Stars GoGo Dream Live!
 666. Precure All Stars Movie DX: Minna Tomodachi☆Kiseki no Zenin Daishuugou!
 667. Precure All Stars Movie DX2: Kibou no Hikari☆Rainbow Jewel wo Mamore!
 668. Precure All Stars Movie DX3: Mirai ni Todoke! Sekai wo Tsunagu☆Nijiiro no Hana
 669. Precure All Stars Movie F
 670. Precure All Stars Movie New Stage 2: Kokoro no Tomodachi
 671. Precure All Stars Movie New Stage 3: Eien no Tomodachi
 672. Precure All Stars Movie New Stage: Mirai no Tomodachi
 673. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪
 674. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪ - Ima Koko kara
 675. Precure All Stars Movie: Minna de Utau♪ - Kiseki no Mahou
 676. Precure Dream Stars! Movie
 677. Precure kara Minna e no Ouen Movie
 678. Precure Miracle Leap Movie: Minna to no Fushigi na Ichinichi
 679. Precure Miracle Universe Movie
 680. Precure Super Stars! Movie
 681. not available in English Pyun Pyun Maru
 682. not available in English Rainbow Sentai Robin
 683. Rakuen Tsuihou
 684. not aired yet Rakuen Tsuihou: Kokoro no Resonance
 685. Re: Cutie Honey
 686. Recycle Zoo
 687. Rennyo Monogatari
 688. Ring ni Kakero 1
 689. Ring ni Kakero 1 Pilot
 690. Ring ni Kakero 1: Kage Dou-hen
 691. Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen-hen
 692. not available in English Ring ni Kakero 1: Sekai Taikai-hen
 693. RoboDz
 694. not available in English Robot Girls Neo
 695. Robot Girls Z
 696. Robot Girls Z Episode 0
 697. Robot Girls Z Plus
 698. Robot Girls Z Specials
 699. Rokudenashi Blues
 700. Rokudenashi Blues 1993
 701. Sabaku no Kuni no Oujosama
 702. Sabaku no Takara no Shiro
 703. not available in English Sabu to Ichi Torimono Hikae
 704. Saint Elmo: Hikari no Raihousha
 705. Saint Seiya
 706. Saint Seiya Omega
 707. Saint Seiya Recap
 708. not available in English Saint Seiya: Gold Saints Data File
 709. Saint Seiya: Jashin Eris
 710. Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai
 711. Saint Seiya: Knights of the Zodiac
 712. Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle Sanctuary
 713. Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle Sanctuary Part 2
 714. Saint Seiya: Legend of Sanctuary
 715. Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen
 716. Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu-hen
 717. not available in English Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu-hen - Yomigaerishi Gold Saint-tachi no Shinwa
 718. Saint Seiya: Meiou Hades Meikai-hen
 719. Saint Seiya: Saintia Shou
 720. Saint Seiya: Saishuu Seisen no Senshi-tachi
 721. Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu
 722. Saint Seiya: Soul of Gold
 723. Saint Seiya: Tenkai-hen Josou - Overture
 724. Saiyuuki
 725. Sakigake!! Otokojuku
 726. Sakigake!! Otokojuku Movie
 727. Sango no Umi to Ouji
 728. Sangokushi: Dai Ichi Bu - Eiyuu-tachi no Yoake
 729. Sangokushi: Dai Ni Bu - Choukou Moyu!
 730. Sangokushi: Dai San Bu - Harukanaru Taichi
 731. not available in English Sarutobi Ecchan
 732. Sayonara Ginga Tetsudou 999: Andromeda Shuuchakueki
 733. Scratch x One Piece Film: Gold
 734. Seikaisuru Kado
 735. Seikaisuru Kado: Beyond Information
 736. Seikaisuru Kado: Ekwari
 737. Seikaisuru Kado: Ninovo
 738. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 739. Sekai Meisaku Douwa: Aladdin to Mahou no Lamp
 740. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 741. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 742. Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 743. Sekai Meisaku Douwa: Oyayubi Hime
 744. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 745. Sekai no Ouja: King Kong Taikai
 746. Sekishoku Elegy
 747. not available in English SF Saiyuuki Starzinger
 748. SF Saiyuuki Starzinger (Movie)
 749. not available in English Sharedol
 750. Shika to Kanta
 751. not available in English Shin Bikkuriman
 752. not available in English Shin Calimero
 753. Shin Cutie Honey
 754. Shin Kabukichou Story Hana no Asukagumi!
 755. not available in English Shin Maple Town Monogatari: Palm Town-hen
 756. Shin Maple Town Monogatari: Palm Town-hen - Konnichiwa! Atarashii Machi
 757. Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou
 758. Shinkai no Survival!
 759. not available in English Shinken Densetsu: Tight Road
 760. Shinseiki Evangelion Movie: Air/Magokoro wo, Kimi ni
 761. Shoubushi Densetsu Tetsuya
 762. Shounan Bakusouzoku
 763. Shounen Jack to Mahoutsukai
 764. Shounen Kenya
 765. not available in English Shounen Ninja Kaze no Fujimaru
 766. Shounen Ninja Kaze no Fujimaru: Nazo no Arabiya Ningyou
 767. Shounen Sarutobi Sasuke
 768. Shounen to Sakura
 769. not available in English Shounen Tokugawa Ieyasu
 770. Shouri Toushu
 771. Slam Dunk
 772. Slam Dunk (Movie)
 773. Slam Dunk: Hoero Basketman-damashii! Hanamichi to Rukawa no Atsuki Natsu
 774. not available in English Slam Dunk: Ketsui no Shouhoku Basket-bu
 775. Slam Dunk: Shouhoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi
 776. Slam Dunk: Zenkoku Seiha Da! - Sakuragi Hanamichi
 777. Smile Precure!
 778. Smile Precure! Movie: Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu!
 779. Son Gokuu no Koutsuu Rule Shugyou Chuu
 780. Sono Me ga Mitsumeru Mono
 781. Soratobu Yuureisen
 782. Soujuu Senshi Psychic Wars
 783. ongoing Spicy Candy
 784. Star☆Twinkle Precure
 785. Star☆Twinkle Precure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete
 786. Stop!! Hibari-kun!
 787. Suite Precure♪
 788. Suite Precure♪ Movie: Torimodose! Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody♪
 789. not available in English Super Bikkuriman
 790. ongoing Super Dragon Ball Heroes
 791. Super Kuma-san
 792. not available in English Super Mario no Koutsuu Anzen
 793. not available in English Super Mario no Shouboutai
 794. Superflat Monogram
 795. Taichi Senjimon
 796. Taiheiyou ni Kakeru Niji
 797. Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken
 798. not aired yet Takate
 799. Tanbai Haru, Tookaraji
 800. Tanken Driland
 801. Tanken Driland: 1000-nen no Mahou
 802. not available in English Tanoshii Bunmeishi: Tetsu Monogatari
 803. Tanuki-san Ooatari
 804. Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory
 805. Tatakae!! Ramenman
 806. Tatakae!! Ramenman (Movie)
 807. Tatsu no Ko Tarou
 808. Tenjouhen: Utsunomiko
 809. Terra e...
 810. Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 811. Tezuka Osamu no Buddha: Owarinaki Tabi
 812. The First Slam Dunk
 813. not available in English The Kabocha Wine
 814. The Kabocha Wine: Nita no Aijou Monogatari
 815. The Kabocha Wine: Ore to Aitsu no Shinkon Ryokou!?
 816. not aired yet The One Piece
 817. not available in English Tiger Mask
 818. Tiger Mask Fuku Men League Sen
 819. not available in English Tiger Mask Nisei
 820. Tiger Mask W
 821. Time Ranger Cesar Boy no Bouken: Roma Teikoku-hen
 822. not available in English Tobidase! Machine Hiryuu
 823. Tobidashi wa Abunaizo! Mushimushi Mura no Koutsuu Anzen
 824. Tobidasu na! Panda-chan
 825. Toei Robot Girls
 826. TOHO Cinemas x One Piece Film: Gold - Tokubetsu Eizou
 827. Tokyo 7th Sisters: Bokura wa Aozora ni Naru
 828. Tongari Boushi no Memole
 829. Tongari Boushi no Memole (Movie)
 830. Tongari Boushi no Memole: Marielle no Housekibako
 831. Tori no Uta
 832. Toriko
 833. Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!!
 834. Toriko Movie: Bishokushin no Special Menu
 835. Toushou Daimos
 836. ongoing Tousouchuu: Great Mission
 837. Touyama Sakura Uchuu Chou: Yatsu no Na wa Gold
 838. Transformers Zone
 839. Transformers: Choujin Master Force
 840. Transformers: Scramble City
 841. Transformers: The☆Headmasters
 842. Tropical-Rouge! Precure
 843. Tropical-Rouge! Precure Movie: Yuki no Princess to Kiseki no Yubiwa!
 844. Tropical-Rouge! Precure Petit Tobikome! Collaboration ♡ Dance Party!
 845. Tsuri Baka Nisshi
 846. Tsuyu no Hito Shizuku
 847. not available in English Uchi no 3 Shimai
 848. Uchuu Enban Dai-Sensou
 849. Uchuu Kaizoku Captain Herlock
 850. Uchuu Kaizoku Captain Herlock: Arcadia-gou no Nazo
 851. Uchuu Majin Daikengou
 852. not available in English Uchuu Patrol Hopper
 853. Uchuu Senkan Yamato: Kanketsu-hen
 854. not available in English Uchuu Taitei God Sigma
 855. UFO Robo Grendizer
 856. UFO Robo Grendizer tai Great Mazinger
 857. Urvan
 858. not available in English Usagi (Special)
 859. Usagi to Kame no Koutsuu Anzen
 860. Ushiro no Seki no Ochiai-kun
 861. Utsunomiko: Heaven Chapter
 862. Vampire Sensou
 863. not available in English Vegeta Super Yasaijin ni Narou-hen
 864. Video Senshi Lezarion
 865. Waga Seishun no Arcadia
 866. Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX
 867. Wagahai wa Inu de Aru: Don Matsugorou no Seikatsu
 868. Wagahai wa Neko de Aru
 869. Wakakusa Monogatari
 870. not available in English Wakakusa no Yon Shimai
 871. Wakusei Robo Danguard Ace
 872. Wakusei Robo Danguard Ace tai Konchuu Robot Gundan
 873. Wakusei Robo Danguard Ace: Uchuu Daikaisen
 874. Wanpaku Ouji no Orochi Taiji
 875. Wanwan Chuushingura
 876. ongoing Wonderful Precure!
 877. not aired yet Wonderful Precure! Movie: Dokidoki Game no Sekai de Dai Bouken!
 878. World Trigger
 879. World Trigger 2nd Season
 880. World Trigger 3rd Season
 881. flash warning Xanadu Dragonslayer Densetsu
 882. Xenosaga The Animation
 883. Yama ni Kagayaku: Guide-ken Heiji Gou
 884. Yamato yo Towa ni
 885. Yami no Teio: Kyuuketsuki Dracula
 886. Yankee Reppuu-tai
 887. Yes! Precure 5
 888. Yes! Precure 5 GoGo!
 889. Yes! Precure 5 GoGo! Movie: Okashi no Kuni no Happy Birthday
 890. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 891. Yokohama Bakkure-tai
 892. Yooidon!
 893. Yot-chan no Fushigina Crayon
 894. You Shoumei Bijutsukan Line
 895. Yu☆Gi☆Oh!
 896. Yu☆Gi☆Oh! (Movie)
 897. Yu☆Gi☆Oh! Duel Monsters GX
 898. Yukiguni no Oujisama
 899. Yume no Crayon Oukoku
 900. Yume no Tsuzuki
 901. not available in English Yume Senshi Wingman
 902. Yumemi Douji
 903. Zakuro Yashiki
 904. Zoku Naniwa Yuukyouden
 905. Zokuzoku Mura no Obake-tachi

Studios Toei Animation

Created on : 2018-09-25

MAL forum thread

5 Difficulties :

Easy
2 Point(s)
20 items to complete
113 Turnins
63 Validated Turnins
Medium
4 Point(s)
40 items to complete
44 Turnins
23 Validated Turnins
Hard
6 Point(s)
60 items to complete
23 Turnins
10 Validated Turnins
Conquered
8 Point(s)
80 items to complete
29 Turnins
18 Validated Turnins
Mastered
8 Point(s)
80 items to complete
0 Turnins
0 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be linked to the following studio : Toei Animation.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.