Challenge : Toei Animation

 1. [V1 - #7596 - 2018-09-25] AngelShiva - Easy
 2. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Conquered
 3. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Hard
 4. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Medium
 5. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Easy
 6. [V1 - #7598 - 2018-09-25] SunflowerDaisho - Easy
 7. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld - Easy
 8. [V1 - #7604 - 2018-09-26] Jhiday - Conquered
 9. [V1 - #7606 - 2018-09-26] moissi - Easy
 10. [V1 - #7607 - 2018-09-26] GNozaki - Easy
 11. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Conquered
 12. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Hard
 13. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Medium
 14. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Easy
 15. [V1 - #7633 - 2018-09-29] Dakenfromvault1 - Easy
 16. [V1 - #7634 - 2018-09-29] TEMPEST_RIMURU - Easy
 17. [V1 - #7645 - 2018-09-30] Zenit - Conquered
 18. [V1 - #7694 - 2018-10-04] riho88riho - Conquered
 19. [V1 - #7696 - 2018-10-04] Kreyul - Hard
 20. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 21. [V1 - #8296 - 2018-12-29] TheEdgelord - Easy
 22. [V1 - #8744 - 2019-02-18] Yterbium - Easy
 23. [V1 - #8856 - 2019-02-28] Papa_Dragon - Easy
 24. [V1 - #9138 - 2019-03-31] YayakoChii - Easy
 25. [V1 - #9300 - 2019-04-20] Sanspareil - Conquered
 26. [V1 - #9355 - 2019-04-27] ParsleyParsnips - Easy
 27. [V1 - #9355 - 2019-04-27] ParsleyParsnips - Medium
 28. [V1 - #9389 - 2019-04-29] Wyvern22 x2 - Conquered
 29. [V1 - #9460 - 2019-05-07] Zilluminate - Easy
 30. [V1 - #9853 - 2019-07-08] Bern_stein - Easy
 31. [V1 - #9870 - 2019-07-13] ScarletCelestial - Easy
 32. [V1 - #9943 - 2019-07-25] SebastianOrf3 - Easy
 33. [V2 - #21 - 2019-08-21] Lestat- - Easy
 34. [V2 - #116 - 2019-09-02] Jhiday - Easy
 35. [V2 - #167 - 2019-09-09] I230 - Conquered
 36. [V2 - #173 - 2019-09-10] Mellosia - Easy
 37. [V2 - #176 - 2019-09-11] kallah - Conquered
 38. [V2 - #176 - 2019-09-11] kallah - Easy
 39. [V2 - #241 - 2019-09-19] Rage_Beat06 - Easy
 40. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered
 41. [V2 - #267 - 2019-09-21] Papa_Dragon - Medium
 42. [V2 - #291 - 2019-09-24] renzoushi - Conquered
 43. [V2 - #508 - 2019-10-17] Imyreld - Medium
 44. [V2 - #757 - 2019-11-10] Typhlame - Easy
 45. [V2 - #783 - 2019-11-13] leapylee - Easy
 46. [V2 - #800 - 2019-11-15] DeadlyRaven - Easy
 47. [V2 - #870 - 2019-11-22] Rinarin - Conquered
 48. [V2 - #1074 - 2019-12-14] shlebb - Easy
 49. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 50. [V2 - #1107 - 2019-12-18] lostnyanko - Medium
 51. [V2 - #1298 - 2020-01-02] Boyscout31 - Medium
 52. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Medium
 53. [V2 - #1587 - 2020-01-29] KeylosDesu - Easy
 54. [V2 - #1587 - 2020-01-29] KeylosDesu - Medium
 55. [V2 - #1704 - 2020-02-08] Bri - Easy
 56. [V2 - #1718 - 2020-02-09] YayakoChii - Medium
 57. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 58. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Medium
 59. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Hard
 60. [V2 - #1805 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 61. [V2 - #1877 - 2020-02-24] Typhlame - Medium
 62. [V2 - #2597 - 2020-04-19] iamrure - Easy
 63. [V2 - #2588 - 2020-04-20] I230 - Easy
 64. [V2 - #2615 - 2020-04-22] Dakenfromvault1 - Conquered (upgraded from Easy)
 65. [V2 - #2637 - 2020-04-23] ImagineBrkr - Conquered
 66. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Easy
 67. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Medium
 68. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Easy
 69. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Medium
 70. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 71. [V2 - #3620 - 2020-07-07] Nastusia - Easy
 72. [V2 - #3633 - 2020-07-09] Eyth - Easy
 73. [V2 - #3650 - 2020-07-10] trojangirl12 - Easy
 74. [V2 - #3744 - 2020-07-20] PNR_13 - Easy
 75. [V2 - #3744 - 2020-07-20] PNR_13 - Medium
 76. [V2 - #3786 - 2020-07-23] MetalFalcon - Easy
 77. [V2 - #3837 - 2020-07-25] Sakku-san - Easy
 78. [V2 - #3909 - 2020-07-30] Bri - Medium
 79. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Easy
 80. [V2 - #4228 - 2020-08-25] gemochi - Easy
 81. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 82. [V2 - #4699 - 2020-09-30] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V2 - #4906 - 2020-10-19] Aeradae - Easy
 84. [V2 - #4972 - 2020-10-23] ChibaCityBlues - Easy
 85. [V2 - #5001 - 2020-10-26] Shuurei - Easy
 86. [V2 - #5001 - 2020-10-26] Shuurei - Medium
 87. [V2 - #5012 - 2020-10-27] Campiz06 - Hard
 88. [V2 - #5154 - 2020-11-07] ShockZz - Easy
 89. [V2 - #5163 - 2020-11-08] Postergate - Conquered
 90. [V2 - #5172 - 2020-11-09] Aur0ra - Hard
 91. [V2 - #5183 - 2020-11-10] Yuu-tama - Easy
 92. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 93. [V2 - #5223 - 2020-11-13] Benti_ - Easy
 94. [V2 - #5352 - 2020-11-21] Nariko29 - Easy
 95. [V2 - #5360 - 2020-11-22] AngelHana - Easy
 96. [V2 - #5474 - 2020-11-29] MoonPhos - Easy
 97. [V2 - #5561 - 2020-12-05] SheyCroix - Conquered
 98. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Hard
 99. [V2 - #5924 - 2020-12-31] TheFlyingOrange - Easy
 100. [V2 - #6010 - 2021-01-04] Lee- - Easy
 101. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 102. [V2 - #6253 - 2021-01-23] Elineru - Easy
 103. [V2 - #6302 - 2021-01-27] _anita - Medium
 104. [V2 - #6733 - 2021-02-27] Shuurei - Hard
 105. [V2 - #6753 - 2021-02-28] Helvian494743 - Easy
 106. [V2 - #6889 - 2021-03-07] Yterbium - Medium
 107. [V2 - #7260 - 2021-04-05] Lestat- - Medium
 108. [V2 - #7263 - 2021-04-05] JTtheLlama - Easy
 109. [V2 - #7263 - 2021-04-05] JTtheLlama - Medium
 110. [V2 - #7365 - 2021-04-13] Sarada - Conquered
 111. [V2 - #7387 - 2021-04-15] Jaikeis - Medium
 112. [V2 - #7543 - 2021-04-26] Benti_ - Medium
 113. [V2 - #7566 - 2021-04-28] superherowarrior - Easy
 114. [V2 - #8264 - 2021-06-19] Bri - Conquered (upgraded from Medium)
 115. [V2 - #8568 - 2021-07-08] zani36 - Easy
 116. [V2 - #8712 - 2021-07-21] lostnyanko - Hard
 117. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Easy
 118. [V2 - #8801 - 2021-07-27] OweynLupton - Easy
 119. [V2 - #8825 - 2021-07-29] Bunille - Easy
 120. [V2 - #9400 - 2021-09-14] jho0on_ - Easy
 121. [V2 - #9462 - 2021-09-18] trojangirl12 - Medium
 122. [V2 - #9590 - 2021-09-29] YohanKuro - Easy
 123. [V2 - #9590 - 2021-09-29] YohanKuro - Medium
 124. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 125. [V2 - #9804 - 2021-10-17] Kristiwazhere - Easy
 126. [V2 - #9825 - 2021-10-19] Jhiday - Medium
 127. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 128. [V3 - #699 - 2022-01-04] Netbug - Easy
 129. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende - Medium
 130. [V3 - #812 - 2022-01-14] Bri - Medium
 131. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama - Hard
 132. [V3 - #905 - 2022-01-23] Yuri-san - Easy
 133. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Easy
 134. [V3 - #1247 - 2022-02-21] Tonic_ - Conquered
 135. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 136. [V3 - #1497 - 2022-03-10] SomedaySoon - Easy
 137. [V3 - #2191 - 2022-05-09] Papa_Dragon - Hard
 138. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Easy
 139. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Hard
 140. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Conquered
 141. [V3 - #3007 - 2022-07-25] OweynLupton - Medium
 142. [V3 - #3084 - 2022-07-31] Bishamon-chan - Easy
 143. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Easy
 144. [V3 - #3249 - 2022-08-18] Zenit - Hard
 145. [V3 - #3326 - 2022-08-28] Campiz06 - Conquered
 146. [V3 - #3419 - 2022-09-03] symeon_a - Easy
 147. [V3 - #3466 - 2022-09-10] HimeCrycho - Conquered
 148. [V3 - #3466 - 2022-09-10] HimeCrycho - Easy
 149. [V3 - #3517 - 2022-09-18] Rage_Beat06 - Medium
 150. [V3 - #4193 - 2022-11-28] Campiz06 x2 - Easy
 151. [V3 - #4228 - 2022-11-30] UglyGoose - Easy
 152. [V3 - #4335 - 2022-12-11] lostnyanko - Conquered
 153. [V3 - #4716 - 2023-01-12] Hoarfox - Conquered
 154. [V3 - #4716 - 2023-01-12] Hoarfox - Easy
 155. [V3 - #4977 - 2023-01-31] Malin28 - Easy
 156. [V3 - #5007 - 2023-02-01] Canaan - Easy
 157. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 158. [V3 - #5325 - 2023-02-28] ShockZz - Medium
 159. [V3 - #5685 - 2023-04-02] lostnyanko x2 - Easy
 160. [V3 - #5818 - 2023-04-17] CrysisWarXX3 - Easy
 161. [V3 - #5930 - 2023-04-29] rubik - Conquered
 162. [V3 - #5991 - 2023-05-04] BeanChagBear - Easy
 163. [V3 - #6027 - 2023-05-08] Malin28 - Medium
 164. [V3 - #6240 - 2023-06-04] HimeCrycho - Hard
 165. [V3 - #6322 - 2023-06-15] is_peque - Easy
 166. [V3 - #6365 - 2023-06-19] HDAsylum - Easy
 167. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 168. [V3 - #6614 - 2023-07-12] hoshi4 - Medium
 169. [V3 - #6647 - 2023-07-16] Campiz06 x2 - Medium
 170. [V3 - #6758 - 2023-07-24] TheOGDorkLord - Easy
 171. [V3 - #6803 - 2023-07-28] iamrure - Medium
 172. [V3 - #6823 - 2023-07-30] Jaikeis - Easy
 173. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 174. [V3 - #6921 - 2023-08-06] Jeon - Easy
 175. [V3 - #6954 - 2023-08-11] Twintail_Daemon - Easy
 176. [V3 - #7062 - 2023-08-26] Szrebi - Easy
 177. [V3 - #7230 - 2023-09-17] AnshiAneko - Easy
 178. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Conquered
 179. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Hard
 180. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Medium
 181. [V3 - #7378 - 2023-10-07] Reisho-Teki - Conquered
 182. [V3 - #7640 - 2023-11-08] Bri - Hard (upgraded from Medium)
 183. [V3 - #7752 - 2023-11-23] Reisho-Teki - Easy
 184. [V3 - #7756 - 2023-11-23] redincall - Easy
 185. [V3 - #7769 - 2023-11-25] Twintail_Daemon - Conquered
 186. [V3 - #7771 - 2023-11-25] Ichihara_Kouta - Easy
 187. [V3 - #7775 - 2023-11-26] ssjjfar - Easy
 188. [V3 - #7795 - 2023-11-27] myuniquename - Easy
 189. [V3 - #7846 - 2023-12-03] AjaxTSS - Easy
 190. [V3 - #7896 - 2023-12-13] MystiqueSss - Easy
 191. [V3 - #7896 - 2023-12-13] MystiqueSss - Medium
 192. [V3 - #7945 - 2023-12-20] CrysisWarXX3 - Medium
 193. [V3 - #8081 - 2024-01-04] MrNorthwoods - Medium
 194. [V3 - #8081 - 2024-01-04] MrNorthwoods - Hard
 195. [V3 - #8081 - 2024-01-04] MrNorthwoods - Conquered
 196. [V3 - #8086 - 2024-01-04] Tonic_ - Hard
 197. [V3 - #8226 - 2024-01-23] Tonic_ - Easy
 198. [V3 - #8415 - 2024-02-14] Jhiday - Hard
 199. [V3 - #8420 - 2024-02-15] MrNorthwoods - Easy
 200. [V3 - #8541 - 2024-03-05] cornflakegod - Easy
 201. [V3 - #8613 - 2024-03-16] Helvian494743 - Medium
 202. [V3 - #8620 - 2024-03-18] Reisho-Teki - Medium
 203. [V3 - #8627 - 2024-03-19] GakutoDeathGlare - Easy
 204. [V3 - #8678 - 2024-03-27] bigdud24 - Easy
 205. [V3 - #8681 - 2024-03-27] trojangirl12 - Hard

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 20 items
 • Medium : 40 items
 • Hard : 60 items
 • Conquered : 80 items
 • Mastered : 80 items
 1. 10-piki no Kaeru
 2. 1000-nen Joou: Queen Millennia
 3. 3x3 Eyes
 4. 3x3 Eyes: Seima Densetsu
 5. Abarenbou Rikishi!! Matsutarou
 6. Afghanistan Paghman-mura no Monogatari: Boku no Mura ni Circus ga Kita
 7. Afghanistan Paghman-mura no Monogatari: Sekaiichi Utsukushii Boku no Mura
 8. Air Gear
 9. Air Gear Special
 10. Air Master
 11. Air Movie
 12. Aishite Knight
 13. not available in English Akane-chan
 14. Akazukin-chan to Manabou! Koutsuu Rule
 15. Akuma to Himegimi
 16. Akuma Tou no Prince: Mitsume ga Tooru
 17. not available in English Akuma-kun
 18. Akuma-kun (Movie)
 19. Akuma-kun (ONA)
 20. Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!!
 21. Aladdin to Mahou no Lamp no Koutsuu Anzen
 22. Alexandros no Ketsudan
 23. Ali Baba to 40-hiki no Touzoku
 24. American Rabbit no Bouken
 25. Amon Saga
 26. Andersen Douwa: Ningyohime
 27. Andersen Monogatari
 28. Andromeda Stories
 29. Angel Densetsu
 30. Anju to Zushioumaru
 31. Ano Yama ni Noborou yo
 32. Aoki Densetsu Shoot!
 33. Aoki Densetsu Shoot! (Movie)
 34. not available in English Apache Yakyuugun
 35. Arabian Night: Sindbad no Bouken
 36. Arano no Sakebi Koe: Hoero, Buck
 37. Arei no Kagami: Way to the Virgin Space
 38. not available in English Arrow Emblem Grand Prix no Taka
 39. not available in English Asari-chan
 40. Asari-chan: Ai no Marchen Shoujo
 41. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 42. Ashita no Eleven-tachi
 43. Ashita no Nadja
 44. Astroganger
 45. Asura
 46. Atashinchi Movie
 47. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 48. Azumi Mamma★Mia
 49. Babel Nisei
 50. Bakutsuri Bar Hunter
 51. Bakutsuri Bar Hunter Movie: Nazo no Barcode Trial! Bakutsure! Shinkaigyo Poseidon
 52. Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin
 53. Bayonetta: Bloody Fate
 54. Be-Bop Highschool
 55. Be-Bop Kaizokuban
 56. not available in English Bemubemu Hunter Kotengu Tenmaru
 57. not available in English Bikkuriman
 58. Bikkuriman: Daiichiji Seima Taisen
 59. Bikkuriman: Moen Zone no Hihou
 60. Binbou Shimai Monogatari
 61. Bishoujo Senshi Sailor Moon
 62. Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie
 63. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal
 64. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III
 65. Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 1
 66. Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 2
 67. Bishoujo Senshi Sailor Moon Memorial
 68. Bishoujo Senshi Sailor Moon R
 69. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: Make Up! Sailor Senshi
 70. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: The Movie
 71. Bishoujo Senshi Sailor Moon S
 72. Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito
 73. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS
 74. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Gaiden: Ami-chan no Hatsukoi
 75. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Specials
 76. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki
 77. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars
 78. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars - Hero Club
 79. Bobobo-bo Bo-bobo
 80. Bobobo-bo Bo-bobo Recap
 81. Boku to Gaku: Ano Natsu no Monogatari
 82. Bokura Mangaka: Tokiwasou Monogatari
 83. not available in English Bokutachi no Peace River
 84. Bouken Ou Beet
 85. Bouken Ou Beet Excellion
 86. not available in English Calimero
 87. Candy Candy
 88. Candy Candy (Movie)
 89. not available in English Candy Candy: Candy no Natsu Yasumi
 90. Candy Candy: Haru no Yobigoe
 91. Captain Future
 92. Captain Herlock
 93. Chibi Neko Chobi/Chibi Neko Kobi to Tomodachi
 94. Chibikko Remi to Meiken Kapi
 95. Chiisana Penguin Lolo no Bouken
 96. Chou Denji Machine Voltes V
 97. Chou Denji Robo Combattler V
 98. not available in English Choujin Sentai Baratack
 99. Chuuchuu Banban
 100. Clannad Movie
 101. Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 102. Crying Freeman
 103. Cutie Honey
 104. Cutie Honey F
 105. Cutie Honey Flash: The Movie
 106. Cyborg 009
 107. Cyborg 009 (1979)
 108. not available in English Cyborg 009 (TV)
 109. Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu
 110. Cyborg 009: Kaijuu Sensou
 111. Daikuu Maryuu Gaiking
 112. Daikyouryuu Jidai
 113. Daisougen to Hakuba
 114. not available in English DEathMAtCH: Real ni Koishiteru
 115. Delicious Party♡Precure
 116. Delicious Party♡Precure Movie: Yume Miru Oko-sama Lunch!
 117. Demashita! Powerpuff Girls Z
 118. Denshin Mamotte Shugogetten
 119. Devilman
 120. not available in English Devilman Memorial
 121. Digimon Adventure
 122. Digimon Adventure 02
 123. Digimon Adventure 02 Movies
 124. Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu
 125. not available in English Digimon Adventure 02: The Beginning
 126. Digimon Adventure 3D: Digimon Grand Prix!
 127. Digimon Adventure Movie
 128. Digimon Adventure tri. 1: Saikai
 129. Digimon Adventure tri. 2: Ketsui
 130. Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku
 131. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 132. Digimon Adventure tri. 5: Kyousei
 133. Digimon Adventure tri. 6: Bokura no Mirai
 134. Digimon Adventure:
 135. Digimon Adventure: 20-shuunen Memorial Story
 136. Digimon Adventure: Bokura no War Game!
 137. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
 138. Digimon Frontier
 139. Digimon Frontier: Ornismon Fukkatsu!!
 140. Digimon Ghost Game
 141. Digimon Ghost Game Recap
 142. Digimon Savers
 143. Digimon Savers 3D: Digital World Kiki Ippatsu!
 144. Digimon Savers the Movie: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!!
 145. Digimon Savers: Agumon! Gaomon! Lalamon! Bakuretsu! Jougai Last Battle!
 146. Digimon Survive: Prologue Movie
 147. Digimon Tamers
 148. Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai
 149. Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu
 150. Digimon Universe: Appli Monsters
 151. Digimon X-Evolution
 152. Digimon Xros Wars
 153. Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Nanatsu no Oukoku
 154. Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Hunter-tachi
 155. Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai wo Komete!!
 156. Dokidoki! Precure
 157. Dokidoki! Precure Movie: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress
 158. Donguri Mori e
 159. not available in English Dororon Enma-kun
 160. Doubutsu Takarajima
 161. not available in English Dr. Slump
 162. Dr. Slump Movie 01: Arale-chan Hello! Fushigi Shima
 163. Dr. Slump Movie 02: "Hoyoyo!" Uchuu Daibouken
 164. Dr. Slump Movie 03: Arale-chan Hoyoyo! Sekai Isshuu Dai Race
 165. Dr. Slump Movie 04: Arale-chan Hoyoyo! Nanaba Shiro no Hihou
 166. Dr. Slump Movie 05: Arale-chan Hoyoyo! Yume no Miyako Mechapolis
 167. Dr. Slump Movie 06: Arale-chan N-cha! Penguin Mura wa Hare Nochi Hare
 168. Dr. Slump Movie 07: Arale-chan N-cha! Penguin Mura yori Ai wo Komete
 169. Dr. Slump Movie 08: Arale-chan Hoyoyo!! Tasuketa Same ni Tsurerarete...
 170. Dr. Slump Movie 09: Arale-chan N-cha!! Wakuwaku Heart no Natsuyasumi
 171. Dr. Slump Movie 10: Arale no Bikkuriman
 172. Dr. Slump Movie 11: Dr. Mashirito & Abale-chan
 173. not available in English Dr. Slump: Arale-chan
 174. Dr. Slump: Arale-chan - Penguin Mura Eiyuu Densetsu
 175. Dr. Slump: Arale-chan '92 Oshougatsu Special
 176. not available in English Dr. Slump: Arale-chan Ayaya!? Penguin Mura de TV Jack
 177. Dr. Slump: Arale-chan no Koutsuu Anzen
 178. Dr. Slump: Arale-chan Specials
 179. Dr. Slump: Hoyoyo! Arale no Himitsu Dai Koukai da yo!!
 180. Dr. Slump: Robot Taiketsu! Shukuteki Dr. Mashirito Toujou / Keen de Yuushou!? Penguin Grand Prix
 181. Dragon Ball
 182. Dragon Ball GT
 183. Dragon Ball GT: Gokuu Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu
 184. Dragon Ball Kai
 185. Dragon Ball Kai (2014)
 186. Dragon Ball Kai: Mirai ni Heiwa wo! Goku no Tamashii yo Eien ni
 187. Dragon Ball Movie 1: Shen Long no Densetsu
 188. Dragon Ball Movie 2: Majinjou no Nemurihime
 189. Dragon Ball Movie 3: Makafushigi Daibouken
 190. Dragon Ball Movie 4: Saikyou e no Michi
 191. Dragon Ball Specials
 192. Dragon Ball Super
 193. Dragon Ball Super: Broly
 194. not available in English Dragon Ball Super: Broly - Skytree Super
 195. Dragon Ball Super: Super Hero
 196. Dragon Ball Z
 197. Dragon Ball Z Movie 01: Ora no Gohan wo Kaese!!
 198. Dragon Ball Z Movie 02: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu
 199. Dragon Ball Z Movie 03: Chikyuu Marugoto Choukessen
 200. Dragon Ball Z Movie 04: Super Saiyajin da Son Gokuu
 201. Dragon Ball Z Movie 05: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou
 202. Dragon Ball Z Movie 06: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi
 203. Dragon Ball Z Movie 07: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiyajin
 204. Dragon Ball Z Movie 08: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen
 205. Dragon Ball Z Movie 09: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu
 206. Dragon Ball Z Movie 10: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai
 207. Dragon Ball Z Movie 11: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore da
 208. Dragon Ball Z Movie 12: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta
 209. Dragon Ball Z Movie 13: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru
 210. Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami
 211. Dragon Ball Z Movie 15: Fukkatsu no "F"
 212. Dragon Ball Z Special 1: Tatta Hitori no Saishuu Kessen
 213. Dragon Ball Z Special 2: Zetsubou e no Hankou!! Nokosareta Chousenshi - Gohan to Trunks
 214. not available in English Dragon Ball Z x Kao
 215. Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World
 216. Dragon Ball Z: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku
 217. Dragon Ball Z: Summer Vacation Special
 218. Dragon Ball Z: Zenbu Misemasu Toshi Wasure Dragon Ball Z!
 219. Dragon Ball: Episode of Bardock
 220. Dragon Ball: Ossu! Kaettekita Son Gokuu to Nakama-tachi!!
 221. Dragon Ball: Super Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku
 222. Dragon Quest: Dai no Daibouken
 223. Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020)
 224. Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020): Bouken no Kiseki, Kore kara no Tabiji
 225. Dragon Quest: Dai no Daibouken (TV)
 226. Dragon Quest: Dai no Daibouken Buchiyabure!! Shinsei 6 Daishougun
 227. Dragon Quest: Dai no Daibouken Tachiagare!! Aban no Shito
 228. Dream
 229. not available in English Eiyuu Densetsu: Head On! Master Senshi
 230. Eko Eko Azarak
 231. Elysium
 232. Emblem Take 2
 233. not available in English Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur
 234. Fantascope: Tylostoma
 235. Field ni Soyogu Kaze
 236. Fresh Precure!
 237. Fresh Precure! Movie: Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!?
 238. ongoing Fushigi Dagashiya: Zenitendou
 239. Fushigi Dagashiya: Zenitendou Movie - Tsuri Taiyaki
 240. Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy
 241. Futari no Oujisama
 242. Futari wa Precure
 243. Futari wa Precure: Max Heart
 244. Futari wa Precure: Max Heart Movie 1
 245. Futari wa Precure: Max Heart Movie 2 - Yukizora no Tomodachi
 246. Futari wa Precure: Splash☆Star
 247. Futari wa Precure: Splash☆Star Movie - Tick Tack Kiki Ippatsu!
 248. Future War 198X-nen
 249. G-9
 250. Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
 251. Gakkou no Yuurei
 252. not available in English Ganbare Genki
 253. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 254. not available in English Gegege no Kitarou (1971)
 255. Gegege no Kitarou (1985 Movie)
 256. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 257. not available in English Gegege no Kitarou (1996)
 258. not available in English Gegege no Kitarou (2007)
 259. Gegege no Kitarou (2018)
 260. Gegege no Kitarou: Chisougan
 261. Gegege no Kitarou: Daikaijuu
 262. not available in English Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran
 263. Gegege no Kitarou: Jigoku-hen
 264. not available in English Gegege no Kitarou: Kitarou no Yuurei Densha
 265. not available in English Gegege no Kitarou: Kitarou Tanjou-hen
 266. Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu
 267. Gegege no Kitarou: Obake Nighter
 268. not available in English Gegege no Kitarou: Saikyou Youkai Gundan! Nippon Jouriku!!
 269. Gegege no Kitarou: Youkai Daisensou
 270. not available in English Gegege no Kitarou: Youkai Japan Rally 3D
 271. Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha
 272. not available in English Gekisou! Rubenkaiser
 273. Gendai Kibunroku Kaii Monogatari
 274. Genkichi Jiisan to Kogitsune
 275. Genshi Shounen Ryuu
 276. Getter Robo
 277. Getter Robo G
 278. not available in English Getter Robo Go
 279. Getter Robo Memorial
 280. Ginga Nagareboshi Gin
 281. Ginga Senpuu Braiger
 282. Ginga Tetsudou 999
 283. Ginga Tetsudou 999 (Movie)
 284. not available in English Ginga Tetsudou 999 (ONA)
 285. not available in English Ginga Tetsudou 999 for Planetarium
 286. Ginga Tetsudou 999 Music Video Seisaku Project
 287. not available in English Ginga Tetsudou 999: Akai Hoshi Betelgeuze - Inochi no Kagayaki
 288. not available in English Ginga Tetsudou 999: Diamond Ring no Kanata e
 289. Ginga Tetsudou 999: Eien no Tabibito Emeraldas
 290. Ginga Tetsudou 999: Eternal Fantasy
 291. Ginga Tetsudou 999: Glass no Clair
 292. not available in English Ginga Tetsudou 999: Hoshizora wa Time Machine
 293. not available in English Ginga Tetsudou 999: Jikuu wo Koeta Energy no Tabi
 294. Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseru ka!!
 295. Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
 296. not available in English Ginga Tetsudou 999: Niji no Michishirube
 297. not available in English Ginga Tetsudou 999: Shounen no Tabidachi to Wakare
 298. Giniro no Olynsis: Tokito
 299. ongoing Girls Band Cry
 300. not available in English Go-Q-Choji Ikkiman
 301. Go! Go! Ackman
 302. Go! Princess Precure
 303. Go! Princess Precure Movie: Go! Go!! Gouka 3-bondate!!!
 304. Gokinjo Monogatari
 305. Gokinjo Monogatari the Movie
 306. Gomen ne, Mii-chan
 307. Great Mazinger
 308. Great Mazinger tai Getter Robo
 309. Great Mazinger tai Getter Robo G: Kuuchuu Daigekitotsu
 310. Grendizer: Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu
 311. Grimm Douwa: Kin no Tori
 312. GS Mikami
 313. GS Mikami: Gokuraku Daisakusen!!
 314. not available in English Gu-Gu Ganmo
 315. Gu-Gu Ganmo (Movie)
 316. Gulliver no Uchuu Ryokou
 317. H. P. Lovecraft's The Dunwich Horror and Other Stories
 318. not available in English Haai Step Jun
 319. Haguregumo
 320. Hakaba Kitarou
 321. Hakujaden
 322. Halo Legends
 323. Hana no Asukagumi! 2: Lonely Cats Battle Royale
 324. Hana no Ko Lunlun
 325. Hana no Ko Lunlun: Konnichiwa Sakura no Kuni
 326. Hana to Shounen
 327. Hana yori Dango
 328. Hana yori Dango (Movie)
 329. Hanakappa no Koutsuu Anzen: Cake wo Momomete Migi, Hidari, Migi
 330. Hanitarou desu.
 331. Happiness Charge Precure!
 332. Happiness Charge Precure! Movie: Ningyou no Kuni no Ballerina
 333. Happy☆Lucky Bikkuriman
 334. Haruniwa Ie no 3 Nin-me
 335. Hashire Melos (1981)
 336. Hatara Kids Mai Ham Gumi
 337. Healin' Good♡Precure
 338. Healin' Good♡Precure Movie: Yume no Machi de Kyun! Tto GoGo! Dai Henshin!!
 339. Heartcatch Precure!
 340. Heartcatch Precure! Movie: Hana no Miyako de Fashion Show... desu ka!?
 341. Heli-Tako Puu-chan
 342. not available in English Hello! Lady Lynn
 343. not available in English Hello! Sandybell
 344. Hibike! Wadaiko
 345. Hidamari no Ie
 346. Hidari no O'Clock!!
 347. Highway Jenny
 348. Himalaya no Hikari no Oukoku
 349. not available in English Himitsu no Akko-chan
 350. Himitsu no Akko-chan (Movie)
 351. not available in English Himitsu no Akko-chan 2
 352. not available in English Himitsu no Akko-chan 3
 353. Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri
 354. Hirogaru Sky! Precure
 355. Hiroshima e no Tabi
 356. Hitoribocchi
 357. Hokuto no Ken
 358. Hokuto no Ken 2
 359. Hokuto no Ken Movie
 360. Hokuto no Ken: Legend of Heroes
 361. Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Gekitou-hen
 362. Hug tto! Precure
 363. Hug tto! Precure♡Futari wa Precure Movie: All Stars Memories
 364. not available in English Hustle Punch
 365. Hyakujuu-Ou GoLion
 366. Hyokkori Hyoutan Shima
 367. not available in English Hyouga Senshi Gaislugger
 368. Ichinen Ikkumi
 369. Id:Invaded
 370. not available in English Ikimono-san
 371. Ikiteirutte Subarashii!
 372. not available in English Ikkyuu-san
 373. Ikkyuu-san to Yancha Hime
 374. Ikkyuu-san: Haru Da! Yancha Hime
 375. Ikkyuu-san: Ooabare Yancha-hime
 376. Interlude
 377. Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 378. Inuki Kanako Zekkyou Collection: Gakkou ga Kowai!
 379. Iriya no Sora, UFO no Natsu
 380. Iwata Kunchi no Obaachan
 381. Jean Valjean Monogatari
 382. not available in English Jetter Mars
 383. Jigoku Sensei Nube
 384. Jigoku Sensei Nube (Movie)
 385. Jigoku Sensei Nube OVA
 386. Jigoku Sensei Nube: Gozen 0 Ji Nube Shisu!
 387. Jigoku Sensei Nube: Kyoufu no Natsuyasumi!! Ayashi no Umi no Densetsu!
 388. Jintai no Survival!
 389. Joseito
 390. Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari
 391. Jurassic!
 392. Juugo Shounen Hyouryuuki
 393. Kaba Enchou no Doubutsuen Nikki
 394. Kaettekita Dr. Slump: Arale-chan Special
 395. Kagaku Kyuujo-tai TechnoVoyager
 396. Kagaku Manga Survival
 397. not available in English Kagayake! Yuujou no V Sign
 398. Kaidan Restaurant
 399. Kaitei Sanman Mile
 400. not available in English Kaizoku Ouji
 401. not available in English Kakuchou Shoujo-kei Trinary
 402. not available in English Kamen no Ninja Akakage
 403. Kamikaze Kaitou Jeanne
 404. Kamisama Kazoku
 405. Kanon
 406. Kanon Kazahana
 407. Karasu no Panya-san/Dorobou Gakkou
 408. not available in English Kariage-kun
 409. Kennosuke-sama
 410. not available in English Ketsuinu
 411. Kibou no Chikara: Otona Precure '23
 412. not available in English Kick no Oni
 413. Kie Saranu Kizuato: Hi no Umi Osaka
 414. Kikansha Yaemon
 415. Kikansha Yaemon: D51 no Daibouken
 416. Kikou Kantai Dairugger XV
 417. Kimama ni Idol
 418. Kindaichi Shounen no Jikenbo
 419. Kindaichi Shounen no Jikenbo Movie 1: Operazakan - Aratanaru Satsujin
 420. Kindaichi Shounen no Jikenbo Movie 2: Satsuriku no Deep Blue
 421. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns
 422. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns 2nd Season
 423. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns 2nd Season: Akechi Keibu no Jikenbo
 424. Kindaichi Shounen no Jikenbo Specials
 425. Kindaichi Shounen no Jikenbo: Kuromajutsu Satsujin Jiken-hen
 426. Kindaichi Shounen no Jikenbo: Shinigami Byouin Satsujin Jiken
 427. not available in English King Kong: 001/7 Tom Thumb
 428. Kingyo Chuuihou!
 429. Kingyo Chuuihou! (Movie)
 430. not available in English Kinnikuman
 431. Kinnikuman (Movie)
 432. Kinnikuman II Sei
 433. Kinnikuman II Sei: Muscle Ninjin Soudatsu sen! Choujin Daisensou
 434. Kinnikuman II Sei: Second Generations
 435. Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle
 436. Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle 2
 437. Kinnikuman: Gyakushuu! Uchuu Kakure Choujin
 438. not available in English Kinnikuman: Haresugata! Seigi Choujin
 439. Kinnikuman: Kessen! Shichinin no Choujin tai Uchuu Nobushi
 440. Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsu-hen
 441. not available in English Kinnikuman: New York Kiki Ippatsu!
 442. Kinnikuman: Ooabare! Seigi Choujin
 443. Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Kodai Choujin
 444. not available in English Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Senshi Choujin
 445. Kirakira☆Precure A La Mode
 446. Kirakira☆Precure A La Mode Movie: Paritto! Omoide no Mille-Feuille!
 447. not available in English Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo
 448. Kiutsu, Hakudakusu
 449. Koala-chan no Shouboutai
 450. Kocchi Muite Miiko
 451. Kokoro no Koukyougaku
 452. Kokoroya
 453. Koneko no Rakugaki
 454. Koneko no Studio
 455. Konjiki no Gash Bell!!
 456. Konjiki no Gash Bell!!: 101-banme no Mamono
 457. Konjiki no Gash Bell!!: Hashire Gash!! Ubawareta Umagon
 458. Konjiki no Gash Bell!!: Mecha Vulkan no Raishuu
 459. Konjiki no Gash Bell!!: Ougon no Chichi wo Motsu Otoko
 460. Kono Shihai kara no Sotsugyou: Ozaki Yutaka
 461. Kono Sora no Shita de
 462. not available in English Konpora Kid
 463. Kore ga UFO da! Soratobu Enban
 464. not available in English Kousoku Denjin Albegus
 465. Koutetsu Jeeg
 466. Kuuchuu Buranko
 467. Kuusou Kagaku Sekai Gulliver Boy
 468. Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein
 469. Kyoushitsu wa Obake ga Ippai/Boku wa Yuusha da zo
 470. Kyousou Giga
 471. Kyousou Giga (2012)
 472. Kyousou Giga (TV)
 473. Kyousou Giga (TV) Recaps
 474. La Rose de Versailles
 475. not available in English Lady Lady!!
 476. Lady Lady!! (1988)
 477. Lily to Kaeru to (Otouto)
 478. Little Twins
 479. Little Twins: Bokura no Natsu ga Tondeiku
 480. not available in English Look Plus One Piece Special Movie
 481. Lovely★Complex
 482. Lupin tai Holmes
 483. not available in English Machine Hayabusa
 484. Madonna
 485. not available in English Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou
 486. not available in English Magical★Taruruuto-kun
 487. not available in English Magical★Taruruuto-kun Movie
 488. not available in English Magical★Taruruuto-kun: Moeru! Yuujou no Mahou Taisen
 489. not available in English Magical★Taruruuto-kun: Sukisuki Takoyaki!
 490. not available in English Magnerobo Ga-Keen
 491. not available in English Magnerobo Ga-Keen Recap
 492. not available in English Mahou no Mako-chan
 493. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 494. Mahou Shoujo Lalabel: Umi ga Yobu Natsuyasumi
 495. not available in English Mahoutsukai Chappy
 496. Mahoutsukai Precure!
 497. not aired yet Mahoutsukai Precure! 2
 498. Mahoutsukai Precure! Movie: Kiseki no Henshin! Cure Mofurun!
 499. not available in English Mahoutsukai Sally
 500. Mahoutsukai Sally (Movie)
 501. not available in English Mahoutsukai Sally 2
 502. Maihime
 503. Majin Bone
 504. Majo Minarai wo Sagashite
 505. not available in English Majokko Megu-chan
 506. not available in English Majokko Tickle
 507. Maken Liner 0011 Henshin Seyo!
 508. Mameushi-kun no Koutsuu Anzen
 509. Mamotte Shugogetten!
 510. Manga Aesop Monogatari
 511. not available in English Maple Town Monogatari
 512. Maple Town Monogatari (Movie)
 513. not available in English Maple Town no Koutsuu Anzen
 514. Marie & Gali
 515. Marie & Gali Episode Zero
 516. Marie & Gali Special
 517. Marie & Gali ver. 2.0
 518. Marmalade Boy
 519. Marmalade Boy Movie
 520. Marvel Disk Wars: The Avengers
 521. Mashin Mukashi Banashi Gekijou
 522. Match Uri no Shoujo
 523. Mazinger Z
 524. Mazinger Z Movie: Infinity
 525. Mazinger Z tai Ankoku Daishougun
 526. Mazinger Z tai Devilman
 527. not available in English Medama Oyaji no April Fools'
 528. not available in English Microid S
 529. Miitsuketa!
 530. not available in English Miracle Shoujo Limit-chan
 531. Mirai Robo Daltanias
 532. Mizuki Shigeru no Toono Monogatari
 533. not available in English Moero Arthur: Hakuba no Ouji
 534. Mogura no Motoro
 535. Mononoke
 536. Moon Effect
 537. Moon Pride
 538. Mother: Saigo no Shoujo Eve
 539. Motto! Ojamajo Doremi
 540. Motto! Ojamajo Doremi: Kaeru Ishi no Himitsu
 541. not available in English Mouretsu Atarou
 542. not available in English Mouretsu Atarou (1990)
 543. Mushimushi Mura no Nakama-tachi: Minna Ii Toko Arun da yo
 544. Mushrambo
 545. Mushrambo (2008)
 546. Na mo Naki Nanimo Kamo
 547. Nagagutsu Sanjuushi
 548. Nagagutsu wo Haita Neko
 549. Nagagutsu wo Haita Neko: 80-nichikan Sekai Isshuu
 550. not available in English Nagareboshi no Okurimono
 551. Namae... Sore wa Moeru Inochi
 552. not available in English Naniwa Yuukyouden
 553. not available in English Naniwa Yuukyouden: Chou Gokudou! Yoru no Bat wa Manrui-hen
 554. not available in English Naniwa Yuukyouden: Kanketsu-hen
 555. not available in English Naniwa Yuukyouden: Kyouretsu! Ana ga Attara Iretai-hen
 556. not available in English Naniwa Yuukyouden: Nekketsu!! Bakushou Mankai-hen
 557. Natsu e no Tobira
 558. Negibouzu no Asatarou
 559. Nezumi no Yomeiri
 560. Nezumi-kun no Chokki
 561. Nijiiro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 562. not available in English Ningen Kakumei
 563. Nissan Serena x One Piece 3D: Mugiwara Chase - Sennyuu!! Sauzando Sunny-gou
 564. Nono-chan
 565. Nougyou Musume!
 566. Odin: Koushi Hansen Starlight
 567. Oishi-sa Hajikeru! One Piece
 568. Ojamajo Carnival!!
 569. Ojamajo Doremi
 570. Ojamajo Doremi Dokkaan!
 571. Ojamajo Doremi Na-i-sho
 572. not available in English Ojamajo Doremi OVA
 573. Ojamajo Doremi Sharp
 574. Ojamajo Doremi Sharp Movie
 575. Ojamajo Doremi: Owarai Gekijou
 576. Okubyou na Venus
 577. ongoing One Piece
 578. One Piece 3D: Gekisou! Trap Coaster
 579. One Piece 3D: Mugiwara Chase
 580. One Piece 3D2Y: Ace no shi wo Koete! Luffy Nakama Tono Chikai
 581. One Piece Film: Gold
 582. One Piece Film: Gold - Cine Mike Popcorn Kokuchi
 583. One Piece Film: Gold Episode 0 - 711 ver.
 584. One Piece Film: Red
 585. One Piece Film: Strong World
 586. One Piece Film: Strong World Episode 0
 587. One Piece Film: Z
 588. One Piece Movie 01
 589. One Piece Movie 02: Nejimaki-jima no Daibouken
 590. One Piece Movie 03: Chinjuu-jima no Chopper Oukoku
 591. One Piece Movie 04: Dead End no Bouken
 592. One Piece Movie 05: Norowareta Seiken
 593. One Piece Movie 06: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima
 594. One Piece Movie 07: Karakuri-jou no Mecha Kyohei
 595. One Piece Movie 08: Episode of Alabasta - Sabaku no Oujo to Kaizoku-tachi
 596. One Piece Movie 09: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura
 597. One Piece Movie 14: Stampede
 598. One Piece Recap
 599. One Piece: Adventure of Nebulandia
 600. One Piece: Barto no Himitsu no Heya!
 601. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Hangeki Doumei vs. Big Mom
 602. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Mugiwara no Ichimi vs. Tobi Roppou
 603. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Zoro vs. Ookanban!
 604. One Piece: Dai Tettei Kaibou! Gekitou! 5-nin no Shin Sedai
 605. One Piece: Dai Tettei Kaibou! Kouzuki Oden Densetsu!
 606. One Piece: Dai Tokushuu! Momonosuke no Mei Shogun e no Michi
 607. One Piece: Densetsu no Log! Akagami no Shanks!
 608. One Piece: Episode of Alabasta - Prologue
 609. One Piece: Episode of East Blue - Luffy to 4-nin no Nakama no Daibouken
 610. One Piece: Episode of Luffy - Hand Island no Bouken
 611. One Piece: Episode of Merry - Mou Hitori no Nakama no Monogatari
 612. One Piece: Episode of Nami - Koukaishi no Namida to Nakama no Kizuna
 613. One Piece: Episode of Sabo - 3 Kyoudai no Kizuna Kiseki no Saikai to Uketsugareru Ishi
 614. One Piece: Episode of Sorajima
 615. One Piece: Glorious Island
 616. One Piece: Heart of Gold
 617. One Piece: Innen no Log! Mugiwara no Ichimi to Cipher Pol
 618. One Piece: Jango no Dance Carnival
 619. One Piece: Kinkyuu Kikaku One Piece Kanzen Kouryakuhou
 620. not available in English One Piece: Long Ring Long Land-hen
 621. One Piece: Mamore! Saigo no Dai Butai
 622. One Piece: Mezase! Kaizoku Yakyuu Ou
 623. One Piece: Mugiwara no Ichimi kara no Kansen Yobou Message
 624. One Piece: Nenmatsu Tokubetsu Kikaku! Mugiwara no Luffy Oyabun Torimonochou
 625. One Piece: Oounabara ni Hirake! Dekkai Dekkai Chichi no Yume!
 626. not available in English One Piece: Otoshidama Special - Tokubetsu Hou Mugiwara Kaizokudan no Himitsu!
 627. One Piece: Romance Dawn Story
 628. not available in English One Piece: Uchuu tte Omoshiree! Hoshizora Jima-hen
 629. One Piece: Umi no Heso no Daibouken-hen
 630. One Piece: Yume no Soccer Ou!
 631. not available in English Ookami Shounen Ken
 632. Ookami Shounen Ken (Movie)
 633. Ookami Shounen Ken: Arabia no Kaijin - Ma no Iwa no Kettou
 634. Oshiri Tantei
 635. Oshiri Tantei 2nd Season
 636. Oshiri Tantei 3rd Season
 637. Oshiri Tantei 4th Season
 638. Oshiri Tantei 5th Season
 639. Oshiri Tantei 6th Season
 640. Oshiri Tantei 7th Season
 641. Oshiri Tantei 8th Season
 642. ongoing Oshiri Tantei 9th Season
 643. Oshiri Tantei Movie 2: Tentoumushi Iseki no Nazo
 644. Oshiri Tantei Movie 3: Sufure-tou no Himitsu
 645. Oshiri Tantei Movie 5: Saraba Itoshiki Aibou (Oshiri) yo
 646. Oshiri Tantei: Mina to Machi no Tuk-tuk Chase
 647. Oshiri Tantei: Puputto Fumutto Kaiketsu Dance
 648. Otsuki-sama to Oujo
 649. not available in English Over the Rainbow
 650. Oz no Mahoutsukai no Koutsuu Anzen no Tabi
 651. Panda no Daibouken
 652. not available in English Patalliro!
 653. Patalliro! Stardust Keikaku
 654. Petit☆Dream Stars! Let's La Cooking? Showtime!
 655. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 656. not available in English Pink Lady Monogatari: Eikou no Tenshi-tachi
 657. Pink Lady Monogatari: Eikou no Tenshi-tachi Recaps
 658. Pink Mizu Dorobou Ame Dorobou
 659. Pop in Q
 660. Precure All Stars DX the Dance Live♥: Miracle Dance Stage e Youkoso
 661. Precure All Stars GoGo Dream Live!
 662. Precure All Stars Movie DX: Minna Tomodachi☆Kiseki no Zenin Daishuugou!
 663. Precure All Stars Movie DX2: Kibou no Hikari☆Rainbow Jewel wo Mamore!
 664. Precure All Stars Movie DX3: Mirai ni Todoke! Sekai wo Tsunagu☆Nijiiro no Hana
 665. Precure All Stars Movie F
 666. Precure All Stars Movie New Stage 2: Kokoro no Tomodachi
 667. Precure All Stars Movie New Stage 3: Eien no Tomodachi
 668. Precure All Stars Movie New Stage: Mirai no Tomodachi
 669. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪
 670. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪ - Ima Koko kara
 671. Precure All Stars Movie: Minna de Utau♪ - Kiseki no Mahou
 672. Precure Dream Stars! Movie
 673. Precure kara Minna e no Ouen Movie
 674. Precure Miracle Leap Movie: Minna to no Fushigi na Ichinichi
 675. Precure Miracle Universe Movie
 676. Precure Super Stars! Movie
 677. not available in English Pyun Pyun Maru
 678. not available in English Rainbow Sentai Robin
 679. Rakuen Tsuihou
 680. not aired yet Rakuen Tsuihou: Kokoro no Resonance
 681. Re: Cutie Honey
 682. Recycle Zoo
 683. Rennyo Monogatari
 684. Ring ni Kakero 1
 685. Ring ni Kakero 1 Pilot
 686. Ring ni Kakero 1: Kage Dou-hen
 687. Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen-hen
 688. not available in English Ring ni Kakero 1: Sekai Taikai-hen
 689. RoboDz
 690. not available in English Robot Girls Neo
 691. Robot Girls Z
 692. Robot Girls Z Episode 0
 693. Robot Girls Z Plus
 694. Robot Girls Z Specials
 695. Rokudenashi Blues
 696. Rokudenashi Blues 1993
 697. Sabaku no Kuni no Oujosama
 698. Sabaku no Takara no Shiro
 699. not available in English Sabu to Ichi Torimono Hikae
 700. Saint Elmo: Hikari no Raihousha
 701. Saint Seiya
 702. Saint Seiya Omega
 703. Saint Seiya Recap
 704. not available in English Saint Seiya: Gold Saints Data File
 705. Saint Seiya: Jashin Eris
 706. Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai
 707. Saint Seiya: Knights of the Zodiac
 708. Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle Sanctuary
 709. ongoing Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle Sanctuary Part 2
 710. Saint Seiya: Legend of Sanctuary
 711. Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen
 712. Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu-hen
 713. not available in English Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu-hen - Yomigaerishi Gold Saint-tachi no Shinwa
 714. Saint Seiya: Meiou Hades Meikai-hen
 715. Saint Seiya: Saintia Shou
 716. Saint Seiya: Saishuu Seisen no Senshi-tachi
 717. Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu
 718. Saint Seiya: Soul of Gold
 719. Saint Seiya: Tenkai-hen Josou - Overture
 720. Saiyuuki
 721. Sakigake!! Otokojuku
 722. Sakigake!! Otokojuku Movie
 723. Sango no Umi to Ouji
 724. Sangokushi: Dai Ichi Bu - Eiyuu-tachi no Yoake
 725. Sangokushi: Dai Ni Bu - Choukou Moyu!
 726. Sangokushi: Dai San Bu - Harukanaru Taichi
 727. not available in English Sarutobi Ecchan
 728. Sayonara Ginga Tetsudou 999: Andromeda Shuuchakueki
 729. Scratch x One Piece Film: Gold
 730. Seikaisuru Kado
 731. Seikaisuru Kado: Beyond Information
 732. Seikaisuru Kado: Ekwari
 733. Seikaisuru Kado: Ninovo
 734. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 735. Sekai Meisaku Douwa: Aladdin to Mahou no Lamp
 736. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 737. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 738. Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 739. Sekai Meisaku Douwa: Oyayubi Hime
 740. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 741. Sekai no Ouja: King Kong Taikai
 742. Sekishoku Elegy
 743. not available in English SF Saiyuuki Starzinger
 744. SF Saiyuuki Starzinger (Movie)
 745. not available in English Sharedol
 746. Shika to Kanta
 747. not available in English Shin Bikkuriman
 748. not available in English Shin Calimero
 749. Shin Cutie Honey
 750. Shin Kabukichou Story Hana no Asukagumi!
 751. not available in English Shin Maple Town Monogatari: Palm Town-hen
 752. Shin Maple Town Monogatari: Palm Town-hen - Konnichiwa! Atarashii Machi
 753. Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou
 754. Shinkai no Survival!
 755. not available in English Shinken Densetsu: Tight Road
 756. Shinseiki Evangelion Movie: Air/Magokoro wo, Kimi ni
 757. Shoubushi Densetsu Tetsuya
 758. not available in English Shounan Bakusouzoku
 759. Shounen Jack to Mahoutsukai
 760. Shounen Kenya
 761. not available in English Shounen Ninja Kaze no Fujimaru
 762. Shounen Ninja Kaze no Fujimaru: Nazo no Arabiya Ningyou
 763. Shounen Sarutobi Sasuke
 764. Shounen to Sakura
 765. not available in English Shounen Tokugawa Ieyasu
 766. Shouri Toushu
 767. Slam Dunk
 768. Slam Dunk (Movie)
 769. Slam Dunk: Hoero Basketman-damashii! Hanamichi to Rukawa no Atsuki Natsu
 770. not available in English Slam Dunk: Ketsui no Shouhoku Basket-bu
 771. Slam Dunk: Shouhoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi
 772. Slam Dunk: Zenkoku Seiha Da! - Sakuragi Hanamichi
 773. Smile Precure!
 774. Smile Precure! Movie: Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu!
 775. Son Gokuu no Koutsuu Rule Shugyou Chuu
 776. Sono Me ga Mitsumeru Mono
 777. Soratobu Yuureisen
 778. Soujuu Senshi Psychic Wars
 779. ongoing Spicy Candy
 780. Star☆Twinkle Precure
 781. Star☆Twinkle Precure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete
 782. Stop!! Hibari-kun!
 783. Suite Precure♪
 784. Suite Precure♪ Movie: Torimodose! Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody♪
 785. not available in English Super Bikkuriman
 786. ongoing Super Dragon Ball Heroes
 787. Super Kuma-san
 788. not available in English Super Mario no Koutsuu Anzen
 789. not available in English Super Mario no Shouboutai
 790. Superflat Monogram
 791. Taichi Senjimon
 792. Taiheiyou ni Kakeru Niji
 793. Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken
 794. not aired yet Takate
 795. Tanbai Haru, Tookaraji
 796. Tanken Driland
 797. Tanken Driland: 1000-nen no Mahou
 798. not available in English Tanoshii Bunmeishi: Tetsu Monogatari
 799. Tanuki-san Ooatari
 800. Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory
 801. Tatakae!! Ramenman
 802. Tatakae!! Ramenman (Movie)
 803. Tatsu no Ko Tarou
 804. Tenjouhen: Utsunomiko
 805. Terra e...
 806. Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 807. Tezuka Osamu no Buddha: Owarinaki Tabi
 808. not available in English The First Slam Dunk
 809. not available in English The Kabocha Wine
 810. The Kabocha Wine: Nita no Aijou Monogatari
 811. The Kabocha Wine: Ore to Aitsu no Shinkon Ryokou!?
 812. not aired yet The One Piece
 813. not available in English Tiger Mask
 814. Tiger Mask Fuku Men League Sen
 815. not available in English Tiger Mask Nisei
 816. Tiger Mask W
 817. Time Ranger Cesar Boy no Bouken: Roma Teikoku-hen
 818. not available in English Tobidase! Machine Hiryuu
 819. Tobidashi wa Abunaizo! Mushimushi Mura no Koutsuu Anzen
 820. Tobidasu na! Panda-chan
 821. Toei Robot Girls
 822. TOHO Cinemas x One Piece Film: Gold - Tokubetsu Eizou
 823. Tokyo 7th Sisters: Bokura wa Aozora ni Naru
 824. Tongari Boushi no Memole
 825. Tongari Boushi no Memole: Marielle no Housekibako
 826. Tori no Uta
 827. Toriko
 828. Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!!
 829. Toriko Movie: Bishokushin no Special Menu
 830. Toushou Daimos
 831. ongoing Tousouchuu: Great Mission
 832. Touyama Sakura Uchuu Chou: Yatsu no Na wa Gold
 833. Transformers Zone
 834. Transformers: Choujin Master Force
 835. Transformers: Scramble City
 836. Transformers: The☆Headmasters
 837. Tropical-Rouge! Precure
 838. Tropical-Rouge! Precure Movie: Yuki no Princess to Kiseki no Yubiwa!
 839. Tropical-Rouge! Precure Petit Tobikome! Collaboration ♡ Dance Party!
 840. Tsuri Baka Nisshi
 841. Tsuyu no Hito Shizuku
 842. not available in English Uchi no 3 Shimai
 843. Uchuu Enban Dai-Sensou
 844. Uchuu Kaizoku Captain Herlock
 845. Uchuu Kaizoku Captain Herlock: Arcadia-gou no Nazo
 846. Uchuu Majin Daikengou
 847. not available in English Uchuu Patrol Hopper
 848. Uchuu Senkan Yamato: Kanketsu-hen
 849. not available in English Uchuu Taitei God Sigma
 850. UFO Robo Grendizer
 851. UFO Robo Grendizer tai Great Mazinger
 852. Urvan
 853. not available in English Usagi (Special)
 854. Usagi to Kame no Koutsuu Anzen
 855. Ushiro no Seki no Ochiai-kun
 856. Utsunomiko: Heaven Chapter
 857. Vampire Sensou
 858. not available in English Vegeta Super Yasaijin ni Narou-hen
 859. Video Senshi Lezarion
 860. Waga Seishun no Arcadia
 861. Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX
 862. Wagahai wa Inu de Aru: Don Matsugorou no Seikatsu
 863. Wagahai wa Neko de Aru
 864. Wakakusa Monogatari
 865. not available in English Wakakusa no Yon Shimai
 866. Wakusei Robo Danguard Ace
 867. Wakusei Robo Danguard Ace tai Konchuu Robot Gundan
 868. Wakusei Robo Danguard Ace: Uchuu Daikaisen
 869. Wanpaku Ouji no Orochi Taiji
 870. Wanwan Chuushingura
 871. ongoing Wonderful Precure!
 872. World Trigger
 873. World Trigger 2nd Season
 874. World Trigger 3rd Season
 875. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 876. Xenosaga The Animation
 877. Yama ni Kagayaku: Guide-ken Heiji Gou
 878. Yamato yo Towa ni
 879. Yami no Teio: Kyuuketsuki Dracula
 880. Yankee Reppuu-tai
 881. Yes! Precure 5
 882. Yes! Precure 5 GoGo!
 883. Yes! Precure 5 GoGo! Movie: Okashi no Kuni no Happy Birthday
 884. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 885. Yokohama Bakkure-tai
 886. Yooidon!
 887. Yot-chan no Fushigina Crayon
 888. You Shoumei Bijutsukan Line
 889. Yu☆Gi☆Oh!
 890. Yu☆Gi☆Oh! (Movie)
 891. Yu☆Gi☆Oh! Duel Monsters GX
 892. Yukiguni no Oujisama
 893. Yume no Crayon Oukoku
 894. Yume no Tsuzuki
 895. not available in English Yume Senshi Wingman
 896. Yumemi Douji
 897. Zakuro Yashiki
 898. Zoku Naniwa Yuukyouden
 899. Zokuzoku Mura no Obake-tachi

Studios Toei Animation

Created on : 2018-09-25

MAL forum thread

5 Difficulties :

Easy
2 Point(s)
20 items to complete
113 Turnins
61 Validated Turnins
Medium
4 Point(s)
40 items to complete
41 Turnins
19 Validated Turnins
Hard
6 Point(s)
60 items to complete
22 Turnins
10 Validated Turnins
Conquered
8 Point(s)
80 items to complete
29 Turnins
16 Validated Turnins
Mastered
8 Point(s)
80 items to complete
0 Turnins
0 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be linked to the following studio : Toei Animation.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.