Challenge : Toei Animation

 1. [V1 - #7596 - 2018-09-25] AngelShiva - Easy
 2. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Conquered
 3. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Hard
 4. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Medium
 5. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Easy
 6. [V1 - #7598 - 2018-09-25] SunflowerDaisho - Easy
 7. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld - Easy
 8. [V1 - #7604 - 2018-09-26] Jhiday - Conquered
 9. [V1 - #7606 - 2018-09-26] moissi - Easy
 10. [V1 - #7607 - 2018-09-26] GNozaki - Easy
 11. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Conquered
 12. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Hard
 13. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Medium
 14. [V1 - #7611 - 2018-09-26] YumeNoTsukii - Easy
 15. [V1 - #7633 - 2018-09-29] Dakenfromvault1 - Easy
 16. [V1 - #7634 - 2018-09-29] TEMPEST_RIMURU - Easy
 17. [V1 - #7645 - 2018-09-30] Zenit - Conquered
 18. [V1 - #7694 - 2018-10-04] riho88riho - Conquered
 19. [V1 - #7696 - 2018-10-04] Kreyul - Hard
 20. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 21. [V1 - #8296 - 2018-12-29] TheEdgelord - Easy
 22. [V1 - #8744 - 2019-02-18] Yterbium - Easy
 23. [V1 - #8856 - 2019-02-28] Papa_Dragon - Easy
 24. [V1 - #9138 - 2019-03-31] YayakoChii - Easy
 25. [V1 - #9300 - 2019-04-20] Sanspareil - Conquered
 26. [V1 - #9355 - 2019-04-27] ParsleyParsnips - Easy
 27. [V1 - #9355 - 2019-04-27] ParsleyParsnips - Medium
 28. [V1 - #9389 - 2019-04-29] Wyvern22 x2 - Conquered
 29. [V1 - #9460 - 2019-05-07] Zilluminate - Easy
 30. [V1 - #9853 - 2019-07-08] Bern_stein - Easy
 31. [V1 - #9870 - 2019-07-13] ScarletCelestial - Easy
 32. [V1 - #9943 - 2019-07-25] SebastianOrf3 - Easy
 33. [V2 - #21 - 2019-08-21] Lestat- - Easy
 34. [V2 - #116 - 2019-09-02] Jhiday - Easy
 35. [V2 - #167 - 2019-09-09] I230 - Conquered
 36. [V2 - #173 - 2019-09-10] Mellosia - Easy
 37. [V2 - #176 - 2019-09-11] kallah - Conquered
 38. [V2 - #176 - 2019-09-11] kallah - Easy
 39. [V2 - #241 - 2019-09-19] Rage_Beat06 - Easy
 40. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Conquered
 41. [V2 - #267 - 2019-09-21] Papa_Dragon - Medium
 42. [V2 - #291 - 2019-09-24] renzoushi - Conquered
 43. [V2 - #508 - 2019-10-17] Imyreld - Medium
 44. [V2 - #757 - 2019-11-10] Typhlame - Easy
 45. [V2 - #783 - 2019-11-13] leapylee - Easy
 46. [V2 - #800 - 2019-11-15] DeadlyRaven - Easy
 47. [V2 - #870 - 2019-11-22] Rinarin - Conquered
 48. [V2 - #1074 - 2019-12-14] shlebb - Easy
 49. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 50. [V2 - #1107 - 2019-12-18] lostnyanko - Medium
 51. [V2 - #1298 - 2020-01-02] Boyscout31 - Medium
 52. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Medium
 53. [V2 - #1587 - 2020-01-29] KeylosDesu - Easy
 54. [V2 - #1587 - 2020-01-29] KeylosDesu - Medium
 55. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 56. [V2 - #1718 - 2020-02-09] YayakoChii - Medium
 57. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 58. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Medium
 59. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Hard
 60. [V2 - #1805 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 61. [V2 - #1877 - 2020-02-24] Typhlame - Medium
 62. [V2 - #2597 - 2020-04-19] iamrure - Easy
 63. [V2 - #2588 - 2020-04-20] I230 - Easy
 64. [V2 - #2615 - 2020-04-22] Dakenfromvault1 - Conquered (upgraded from Easy)
 65. [V2 - #2637 - 2020-04-23] ImagineBrkr - Conquered
 66. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Easy
 67. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Medium
 68. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Easy
 69. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Medium
 70. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 71. [V2 - #3620 - 2020-07-07] Nastusia - Easy
 72. [V2 - #3633 - 2020-07-09] Eyth - Easy
 73. [V2 - #3650 - 2020-07-10] trojangirl12 - Easy
 74. [V2 - #3744 - 2020-07-20] PNR_13 - Easy
 75. [V2 - #3744 - 2020-07-20] PNR_13 - Medium
 76. [V2 - #3786 - 2020-07-23] MetalFalcon - Easy
 77. [V2 - #3837 - 2020-07-25] Sakku-san - Easy
 78. [V2 - #3909 - 2020-07-30] _Bri - Medium
 79. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Easy
 80. [V2 - #4228 - 2020-08-25] gemochi - Easy
 81. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 82. [V2 - #4699 - 2020-09-30] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V2 - #4906 - 2020-10-19] Aeradae - Easy
 84. [V2 - #4972 - 2020-10-23] ChibaCityBlues - Easy
 85. [V2 - #5001 - 2020-10-26] Shuurei - Easy
 86. [V2 - #5001 - 2020-10-26] Shuurei - Medium
 87. [V2 - #5012 - 2020-10-27] Campiz06 - Hard
 88. [V2 - #5154 - 2020-11-07] ShockZz - Easy
 89. [V2 - #5163 - 2020-11-08] Postergate - Conquered
 90. [V2 - #5172 - 2020-11-09] Aur0ra - Hard
 91. [V2 - #5183 - 2020-11-10] Yuu-tama - Easy
 92. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 93. [V2 - #5223 - 2020-11-13] Benti_ - Easy
 94. [V2 - #5352 - 2020-11-21] Nariko29 - Easy
 95. [V2 - #5360 - 2020-11-22] AngelHana - Easy
 96. [V2 - #5474 - 2020-11-29] MoonPhos - Easy
 97. [V2 - #5561 - 2020-12-05] SheyCroix - Conquered
 98. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Hard
 99. [V2 - #5924 - 2020-12-31] TheFlyingOrange - Easy
 100. [V2 - #6010 - 2021-01-04] Lee- - Easy
 101. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 102. [V2 - #6253 - 2021-01-23] Elineru - Easy
 103. [V2 - #6302 - 2021-01-27] _anita - Medium
 104. [V2 - #6733 - 2021-02-27] Shuurei - Hard
 105. [V2 - #6753 - 2021-02-28] Helvian494743 - Easy
 106. [V2 - #6889 - 2021-03-07] Yterbium - Medium
 107. [V2 - #7260 - 2021-04-05] Lestat- - Medium
 108. [V2 - #7263 - 2021-04-05] JTtheLlama - Easy
 109. [V2 - #7263 - 2021-04-05] JTtheLlama - Medium
 110. [V2 - #7365 - 2021-04-13] Sarada - Conquered
 111. [V2 - #7387 - 2021-04-15] Jaikeis - Medium
 112. [V2 - #7543 - 2021-04-26] Benti_ - Medium
 113. [V2 - #7566 - 2021-04-28] superherowarrior - Easy
 114. [V2 - #8264 - 2021-06-19] _Bri - Conquered (upgraded from Medium)
 115. [V2 - #8568 - 2021-07-08] zani36 - Easy
 116. [V2 - #8712 - 2021-07-21] lostnyanko - Hard
 117. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Easy
 118. [V2 - #8801 - 2021-07-27] OweynLupton - Easy
 119. [V2 - #8825 - 2021-07-29] Bunille - Easy
 120. [V2 - #9400 - 2021-09-14] jho0on_ - Easy
 121. [V2 - #9462 - 2021-09-18] trojangirl12 - Medium
 122. [V2 - #9590 - 2021-09-29] YohanKuro - Easy
 123. [V2 - #9590 - 2021-09-29] YohanKuro - Medium
 124. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 125. [V2 - #9804 - 2021-10-17] Kristiwazhere - Easy
 126. [V2 - #9825 - 2021-10-19] Jhiday - Medium
 127. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 128. [V3 - #699 - 2022-01-04] Netbug - Easy
 129. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende - Medium
 130. [V3 - #812 - 2022-01-14] _Bri - Medium
 131. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama - Hard
 132. [V3 - #905 - 2022-01-23] Yuri-san - Easy
 133. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Easy
 134. [V3 - #1157 - 2022-02-13] Wyvern22 x2 - Medium
 135. [V3 - #1247 - 2022-02-21] Tonic_ - Conquered
 136. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 137. [V3 - #1497 - 2022-03-10] SomedaySoon - Easy
 138. [V3 - #2151 - 2022-05-05] Wyvern22 x2 - Easy
 139. [V3 - #2191 - 2022-05-09] Papa_Dragon - Hard
 140. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Easy
 141. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Hard
 142. [V3 - #2218 - 2022-05-13] SecretPresident - Conquered
 143. [V3 - #3007 - 2022-07-25] OweynLupton - Medium
 144. [V3 - #3084 - 2022-07-31] Bishamon-chan - Easy
 145. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Easy
 146. [V3 - #3249 - 2022-08-18] Zenit - Hard
 147. [V3 - #3326 - 2022-08-28] Campiz06 - Conquered
 148. [V3 - #3419 - 2022-09-03] symeon_a - Easy
 149. [V3 - #3466 - 2022-09-10] HimeCrycho - Conquered
 150. [V3 - #3466 - 2022-09-10] HimeCrycho - Easy
 151. [V3 - #3517 - 2022-09-18] Rage_Beat06 - Medium
 152. [V3 - #4193 - 2022-11-28] Campiz06 x2 - Easy
 153. [V3 - #4228 - 2022-11-30] UglyGoose - Easy
 154. [V3 - #4335 - 2022-12-11] lostnyanko - Conquered
 155. [V3 - #4716 - 2023-01-12] Hoarfox - Conquered
 156. [V3 - #4716 - 2023-01-12] Hoarfox - Easy
 157. [V3 - #4977 - 2023-01-31] Malin28 - Easy
 158. [V3 - #5007 - 2023-02-01] Canaan - Easy
 159. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 160. [V3 - #5325 - 2023-02-28] ShockZz - Medium
 161. [V3 - #5685 - 2023-04-02] lostnyanko x2 - Easy
 162. [V3 - #5818 - 2023-04-17] CrysisWarXX3 - Easy
 163. [V3 - #5930 - 2023-04-29] dierubikdie - Conquered
 164. [V3 - #5991 - 2023-05-04] BeanChagBear - Easy
 165. [V3 - #6027 - 2023-05-08] Malin28 - Medium
 166. [V3 - #6240 - 2023-06-04] HimeCrycho - Hard
 167. [V3 - #6322 - 2023-06-15] is_peque - Easy
 168. [V3 - #6365 - 2023-06-19] HDAsylum - Easy
 169. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 170. [V3 - #6614 - 2023-07-12] hoshi4 - Medium
 171. [V3 - #6647 - 2023-07-16] Campiz06 x2 - Medium
 172. [V3 - #6758 - 2023-07-24] TheOGDorkLord - Easy
 173. [V3 - #6803 - 2023-07-28] iamrure - Medium
 174. [V3 - #6823 - 2023-07-30] Jaikeis - Easy
 175. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 176. [V3 - #6921 - 2023-08-06] Jeon_Asuna - Easy
 177. [V3 - #6954 - 2023-08-11] Twintail_Daemon - Easy
 178. [V3 - #7062 - 2023-08-26] Szrebi - Easy
 179. [V3 - #7230 - 2023-09-17] AnshiAneko - Easy
 180. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Conquered
 181. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Hard
 182. [V3 - #7339 - 2023-10-01] redincall - Medium
 183. [V3 - #7378 - 2023-10-07] Reisho-Teki - Conquered
 184. [V3 - #7640 - 2023-11-08] _Bri - Hard (upgraded from Medium)
 185. [V3 - #7752 - 2023-11-23] Reisho-Teki - Easy
 186. [V3 - #7756 - 2023-11-23] redincall - Easy
 187. [V3 - #7769 - 2023-11-25] Twintail_Daemon - Conquered
 188. [V3 - #7771 - 2023-11-25] Ichihara_Kouta - Easy
 189. [V3 - #7775 - 2023-11-26] ssjjfar - Easy
 190. [V3 - #7795 - 2023-11-27] myuniquename - Easy
 191. [V3 - #7846 - 2023-12-03] AjaxTSS - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 20 items
 • Medium : 40 items
 • Hard : 60 items
 • Conquered : 80 items
 • Mastered : 80 items
 1. 1000-nen Joou: Queen Millennia
 2. 3x3 Eyes
 3. 3x3 Eyes: Seima Densetsu
 4. Abarenbou Rikishi!! Matsutarou
 5. Afghanistan Paghman-mura no Monogatari: Boku no Mura ni Circus ga Kita
 6. Afghanistan Paghman-mura no Monogatari: Sekaiichi Utsukushii Boku no Mura
 7. Air Gear
 8. Air Gear Special
 9. Air Master
 10. Air Movie
 11. Aishite Knight
 12. not available in English Akane-chan
 13. Akazukin-chan to Manabou! Koutsuu Rule
 14. Akuma to Himegimi
 15. Akuma Tou no Prince: Mitsume ga Tooru
 16. not available in English Akuma-kun
 17. Akuma-kun (Movie)
 18. Akuma-kun (ONA)
 19. Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!!
 20. Aladdin to Mahou no Lamp no Koutsuu Anzen
 21. Alexandros no Ketsudan
 22. Ali Baba to 40-hiki no Touzoku
 23. American Rabbit no Bouken
 24. Amon Saga
 25. Andersen Douwa: Ningyohime
 26. Andersen Monogatari
 27. Andromeda Stories
 28. Angel Densetsu
 29. Anju to Zushioumaru
 30. Ano Yama ni Noborou yo
 31. Aoki Densetsu Shoot!
 32. Aoki Densetsu Shoot! (Movie)
 33. not available in English Apache Yakyuugun
 34. Arabian Night: Sindbad no Bouken
 35. Arano no Sakebi Koe: Hoero, Buck
 36. Arei no Kagami: Way to the Virgin Space
 37. not available in English Arrow Emblem Grand Prix no Taka
 38. not available in English Asari-chan
 39. Asari-chan: Ai no Marchen Shoujo
 40. Asatir: Mirai no Mukashi Banashi
 41. Ashita no Eleven-tachi
 42. Ashita no Nadja
 43. Astroganger
 44. Asura
 45. Atashin'chi Movie
 46. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 47. Azumi Mamma★Mia
 48. Babel Nisei
 49. Bakutsuri Bar Hunter
 50. Bakutsuri Bar Hunter Movie: Nazo no Barcode Trial! Bakutsure! Shinkaigyo Poseidon
 51. Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin
 52. Bayonetta: Bloody Fate
 53. Be-Bop Highschool
 54. Be-Bop Kaizokuban
 55. not available in English Bemubemu Hunter Kotengu Tenmaru
 56. not available in English Bikkuriman
 57. Bikkuriman: Daiichiji Seima Taisen
 58. Bikkuriman: Moen Zone no Himitsu
 59. Binbou Shimai Monogatari
 60. Bishoujo Senshi Sailor Moon
 61. not available in English Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie
 62. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal
 63. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III
 64. Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 1
 65. Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal Movie 2
 66. Bishoujo Senshi Sailor Moon Memorial
 67. Bishoujo Senshi Sailor Moon R
 68. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: Make Up! Sailor Senshi
 69. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: The Movie
 70. Bishoujo Senshi Sailor Moon S
 71. Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito
 72. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS
 73. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Gaiden: Ami-chan no Hatsukoi
 74. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Specials
 75. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki
 76. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars
 77. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars - Hero Club
 78. Bobobo-bo Bo-bobo
 79. Bobobo-bo Bo-bobo Recap
 80. Boku to Gaku: Ano Natsu no Monogatari
 81. Bokura Mangaka: Tokiwasou Monogatari
 82. not available in English Bokutachi no Peace River
 83. Bouken Ou Beet
 84. Bouken Ou Beet Excellion
 85. not available in English Calimero
 86. Candy Candy
 87. Candy Candy (Movie)
 88. not available in English Candy Candy: Candy no Natsu Yasumi
 89. Candy Candy: Haru no Yobigoe
 90. Captain Future
 91. Captain Herlock
 92. Chibi Neko Chobi/Chibi Neko Kobi to Tomodachi
 93. Chibikko Remi to Meiken Kapi
 94. Chiisana Penguin Lolo no Bouken
 95. Chou Denji Machine Voltes V
 96. Chou Denji Robo Combattler V
 97. not available in English Choujin Sentai Baratack
 98. Chuuchuu Banban
 99. Clannad Movie
 100. Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 101. Crying Freeman
 102. Cutie Honey
 103. Cutie Honey F
 104. Cutie Honey Flash: The Movie
 105. Cyborg 009
 106. Cyborg 009 (1979)
 107. not available in English Cyborg 009 (TV)
 108. Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu
 109. Cyborg 009: Kaijuu Sensou
 110. Daikuu Maryuu Gaiking
 111. Daikyouryuu Jidai
 112. Daisougen to Hakuba
 113. DEathMAtCH: Real ni Koishiteru
 114. Delicious Party♡Precure
 115. Delicious Party♡Precure Movie: Yume Miru Oko-sama Lunch!
 116. Demashita! Powerpuff Girls Z
 117. Denshin Mamotte Shugogetten
 118. Devilman
 119. not available in English Devilman Memorial
 120. Digimon Adventure
 121. Digimon Adventure 02
 122. Digimon Adventure 02 Movies
 123. Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu
 124. not available in English Digimon Adventure 02: The Beginning
 125. Digimon Adventure 3D: Digimon Grand Prix!
 126. Digimon Adventure Movie
 127. Digimon Adventure tri. 1: Saikai
 128. Digimon Adventure tri. 2: Ketsui
 129. Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku
 130. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 131. Digimon Adventure tri. 5: Kyousei
 132. Digimon Adventure tri. 6: Bokura no Mirai
 133. Digimon Adventure:
 134. Digimon Adventure: 20-shuunen Memorial Story
 135. Digimon Adventure: Bokura no War Game!
 136. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
 137. Digimon Frontier
 138. Digimon Frontier: Ornismon Fukkatsu!!
 139. Digimon Ghost Game
 140. Digimon Ghost Game Recap
 141. Digimon Savers
 142. Digimon Savers 3D: Digital World Kiki Ippatsu!
 143. Digimon Savers the Movie: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!!
 144. Digimon Savers: Agumon! Gaomon! Lalamon! Bakuretsu! Jougai Last Battle!
 145. Digimon Survive: Prologue Movie
 146. Digimon Tamers
 147. Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai
 148. Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu
 149. Digimon Universe: Appli Monsters
 150. Digimon X-Evolution
 151. Digimon Xros Wars
 152. Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Nanatsu no Oukoku
 153. Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Hunter-tachi
 154. Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai wo Komete!!
 155. Dokidoki! Precure
 156. Dokidoki! Precure Movie: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress
 157. Donguri Mori e
 158. not available in English Dororon Enma-kun
 159. Doubutsu Takarajima
 160. not available in English Dr. Slump
 161. Dr. Slump Movie 01: Arale-chan Hello! Fushigi Shima
 162. Dr. Slump Movie 02: "Hoyoyo!" Uchuu Daibouken
 163. Dr. Slump Movie 03: Arale-chan Hoyoyo! Sekai Isshuu Dai Race
 164. Dr. Slump Movie 04: Arale-chan Hoyoyo! Nanaba Shiro no Hihou
 165. Dr. Slump Movie 05: Arale-chan Hoyoyo! Yume no Miyako Mechapolis
 166. Dr. Slump Movie 06: Arale-chan N-cha! Penguin Mura wa Hare Nochi Hare
 167. Dr. Slump Movie 07: Arale-chan N-cha! Penguin Mura yori Ai wo Komete
 168. Dr. Slump Movie 08: Arale-chan Hoyoyo!! Tasuketa Same ni Tsurerarete...
 169. Dr. Slump Movie 09: Arale-chan N-cha!! Wakuwaku Heart no Natsuyasumi
 170. Dr. Slump Movie 10: Arale no Bikkuriman
 171. Dr. Slump Movie 11: Dr. Mashirito & Abale-chan
 172. not available in English Dr. Slump: Arale-chan
 173. Dr. Slump: Arale-chan - Penguin Mura Eiyuu Densetsu
 174. Dr. Slump: Arale-chan '92 Oshougatsu Special
 175. not available in English Dr. Slump: Arale-chan Ayaya!? Penguin Mura de TV Jack
 176. Dr. Slump: Arale-chan no Koutsuu Anzen
 177. Dr. Slump: Arale-chan Specials
 178. Dr. Slump: Hoyoyo! Arale no Himitsu Dai Koukai da yo!!
 179. Dr. Slump: Robot Taiketsu! Shukuteki Dr. Mashirito Toujou / Keen de Yuushou!? Penguin Grand Prix
 180. Dragon Ball
 181. Dragon Ball GT
 182. Dragon Ball GT: Gokuu Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu
 183. Dragon Ball Kai
 184. Dragon Ball Kai (2014)
 185. Dragon Ball Kai: Mirai ni Heiwa wo! Goku no Tamashii yo Eien ni
 186. Dragon Ball Movie 1: Shen Long no Densetsu
 187. Dragon Ball Movie 2: Majinjou no Nemurihime
 188. Dragon Ball Movie 3: Makafushigi Daibouken
 189. Dragon Ball Movie 4: Saikyou e no Michi
 190. Dragon Ball Specials
 191. Dragon Ball Super
 192. Dragon Ball Super: Broly
 193. not available in English Dragon Ball Super: Broly - Skytree Super
 194. Dragon Ball Super: Super Hero
 195. Dragon Ball Z
 196. Dragon Ball Z Movie 01: Ora no Gohan wo Kaese!!
 197. Dragon Ball Z Movie 02: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu
 198. Dragon Ball Z Movie 03: Chikyuu Marugoto Choukessen
 199. Dragon Ball Z Movie 04: Super Saiyajin da Son Gokuu
 200. Dragon Ball Z Movie 05: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou
 201. Dragon Ball Z Movie 06: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi
 202. Dragon Ball Z Movie 07: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiyajin
 203. Dragon Ball Z Movie 08: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen
 204. Dragon Ball Z Movie 09: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu
 205. Dragon Ball Z Movie 10: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai
 206. Dragon Ball Z Movie 11: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore da
 207. Dragon Ball Z Movie 12: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta
 208. Dragon Ball Z Movie 13: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru
 209. Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami
 210. Dragon Ball Z Movie 15: Fukkatsu no "F"
 211. Dragon Ball Z Special 1: Tatta Hitori no Saishuu Kessen
 212. Dragon Ball Z Special 2: Zetsubou e no Hankou!! Nokosareta Chousenshi - Gohan to Trunks
 213. not available in English Dragon Ball Z x Kao
 214. Dragon Ball Z: Atsumare! Gokuu World
 215. Dragon Ball Z: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku
 216. Dragon Ball Z: Summer Vacation Special
 217. Dragon Ball Z: Zenbu Misemasu Toshi Wasure Dragon Ball Z!
 218. Dragon Ball: Episode of Bardock
 219. Dragon Ball: Ossu! Kaettekita Son Gokuu to Nakama-tachi!!
 220. Dragon Ball: Super Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku
 221. Dragon Quest: Dai no Daibouken
 222. Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020)
 223. Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020): Bouken no Kiseki, Kore kara no Tabiji
 224. Dragon Quest: Dai no Daibouken (TV)
 225. Dragon Quest: Dai no Daibouken Buchiyabure!! Shinsei 6 Daishougun
 226. Dragon Quest: Dai no Daibouken Tachiagare!! Aban no Shito
 227. Dream
 228. not available in English Eiyuu Densetsu: Head On! Master Senshi
 229. Eko Eko Azarak
 230. Elysium
 231. Emblem Take 2
 232. not available in English Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur
 233. Fantascope: Tylostoma
 234. Field ni Soyogu Kaze
 235. Fresh Precure!
 236. Fresh Precure! Movie: Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!?
 237. ongoing Fushigi Dagashiya: Zenitendou
 238. Fushigi Dagashiya: Zenitendou Movie - Tsuri Taiyaki
 239. Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy
 240. Futari no Oujisama
 241. Futari wa Precure
 242. Futari wa Precure: Max Heart
 243. Futari wa Precure: Max Heart Movie 1
 244. Futari wa Precure: Max Heart Movie 2 - Yukizora no Tomodachi
 245. Futari wa Precure: Splash☆Star
 246. Futari wa Precure: Splash☆Star Movie - Tick Tack Kiki Ippatsu!
 247. Future War 198X-nen
 248. G-9
 249. Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
 250. Gakkou no Yuurei
 251. not available in English Ganbare Genki
 252. not available in English Gegege no Kitarou (1968)
 253. not available in English Gegege no Kitarou (1971)
 254. Gegege no Kitarou (1985 Movie)
 255. not available in English Gegege no Kitarou (1985)
 256. not available in English Gegege no Kitarou (1996)
 257. not available in English Gegege no Kitarou (2007)
 258. Gegege no Kitarou (2018)
 259. Gegege no Kitarou: Chisougan
 260. Gegege no Kitarou: Daikaijuu
 261. not available in English Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran
 262. Gegege no Kitarou: Jigoku-hen
 263. not available in English Gegege no Kitarou: Kitarou no Yuurei Densha
 264. not available in English Gegege no Kitarou: Kitarou Tanjou-hen
 265. Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu
 266. Gegege no Kitarou: Obake Nighter
 267. not available in English Gegege no Kitarou: Saikyou Youkai Gundan! Nippon Jouriku!!
 268. Gegege no Kitarou: Youkai Daisensou
 269. not available in English Gegege no Kitarou: Youkai Japan Rally 3D
 270. Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha
 271. not available in English Gekisou! Rubenkaiser
 272. Gendai Kibunroku Kaii Monogatari
 273. Genkichi Jiisan to Kogitsune
 274. Genshi Shounen Ryuu
 275. Getter Robo
 276. Getter Robo G
 277. not available in English Getter Robo Go
 278. Getter Robo Memorial
 279. Ginga Nagareboshi Gin
 280. Ginga Senpuu Braiger
 281. Ginga Tetsudou 999
 282. Ginga Tetsudou 999 (Movie)
 283. not available in English Ginga Tetsudou 999 (ONA)
 284. not available in English Ginga Tetsudou 999 for Planetarium
 285. not available in English Ginga Tetsudou 999: Akai Hoshi Betelgeuze - Inochi no Kagayaki
 286. not available in English Ginga Tetsudou 999: Diamond Ring no Kanata e
 287. Ginga Tetsudou 999: Eien no Tabibito Emeraldas
 288. Ginga Tetsudou 999: Eternal Fantasy
 289. Ginga Tetsudou 999: Glass no Clair
 290. not available in English Ginga Tetsudou 999: Hoshizora wa Time Machine
 291. not available in English Ginga Tetsudou 999: Jikuu wo Koeta Energy no Tabi
 292. Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseru ka!!
 293. Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
 294. not available in English Ginga Tetsudou 999: Niji no Michishirube
 295. not available in English Ginga Tetsudou 999: Shounen no Tabidachi to Wakare
 296. Giniro no Olynsis: Tokito
 297. not aired yet Girls Band Cry
 298. not available in English Go-Q-Choji Ikkiman
 299. Go! Go! Ackman
 300. Go! Princess Precure
 301. Go! Princess Precure Movie: Go! Go!! Gouka 3-bondate!!!
 302. Gokinjo Monogatari
 303. Gokinjo Monogatari the Movie
 304. Gomen ne, Mii-chan
 305. Great Mazinger
 306. Great Mazinger tai Getter Robo
 307. Great Mazinger tai Getter Robo G: Kuuchuu Daigekitotsu
 308. Grendizer: Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu
 309. Grimm Douwa: Kin no Tori
 310. GS Mikami
 311. GS Mikami: Gokuraku Daisakusen!!
 312. not available in English Gu-Gu Ganmo
 313. Gu-Gu Ganmo (Movie)
 314. Gulliver no Uchuu Ryokou
 315. H. P. Lovecraft's The Dunwich Horror and Other Stories
 316. not available in English Haai Step Jun
 317. Haguregumo
 318. Hakaba Kitarou
 319. Hakujaden
 320. Halo Legends
 321. Hana no Asukagumi! 2: Lonely Cats Battle Royale
 322. Hana no Ko Lunlun
 323. Hana no Ko Lunlun: Konnichiwa Sakura no Kuni
 324. Hana to Shounen
 325. Hana yori Dango
 326. Hana yori Dango (Movie)
 327. Hanakappa no Koutsuu Anzen: Cake wo Momomete Migi, Hidari, Migi
 328. Hanitarou desu.
 329. Happiness Charge Precure!
 330. Happiness Charge Precure! Movie: Ningyou no Kuni no Ballerina
 331. Happy☆Lucky Bikkuriman
 332. Haruniwa Ie no 3 Nin-me
 333. Hashire Melos (1981)
 334. Hatara Kids Mai Ham Gumi
 335. Healin' Good♡Precure
 336. Healin' Good♡Precure Movie: Yume no Machi de Kyun! Tto GoGo! Dai Henshin!!
 337. Heartcatch Precure!
 338. Heartcatch Precure! Movie: Hana no Miyako de Fashion Show... desu ka!?
 339. Heli-Tako Puu-chan
 340. not available in English Hello! Lady Lynn
 341. not available in English Hello! Sandybell
 342. Hibike! Wadaiko
 343. Hidamari no Ie
 344. Hidari no O'Clock!!
 345. Highway Jenny
 346. Himalaya no Hikari no Oukoku
 347. not available in English Himitsu no Akko-chan
 348. Himitsu no Akko-chan (Movie)
 349. not available in English Himitsu no Akko-chan 2
 350. not available in English Himitsu no Akko-chan 3
 351. Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri
 352. ongoing Hirogaru Sky! Precure
 353. Hiroshima e no Tabi
 354. Hitoribocchi
 355. Hokuto no Ken
 356. Hokuto no Ken 2
 357. Hokuto no Ken Movie
 358. Hokuto no Ken: Legend of Heroes
 359. Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Gekitou-hen
 360. Hug tto! Precure
 361. Hug tto! Precure♡Futari wa Precure Movie: All Stars Memories
 362. not available in English Hustle Punch
 363. Hyakujuu-Ou GoLion
 364. Hyokkori Hyoutan Shima
 365. not available in English Hyouga Senshi Gaislugger
 366. Ichinen Ikkumi
 367. Id:Invaded
 368. not available in English Ikimono-san
 369. Ikiteirutte Subarashii!
 370. not available in English Ikkyuu-san
 371. Ikkyuu-san to Yancha Hime
 372. Ikkyuu-san: Haru Da! Yancha Hime
 373. Ikkyuu-san: Ooabare Yancha-hime
 374. Interlude
 375. Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 376. Inuki Kanako Zekkyou Collection: Gakkou ga Kowai!
 377. Iriya no Sora, UFO no Natsu
 378. Iwata Kunchi no Obaachan
 379. Jean Valjean Monogatari
 380. not available in English Jetter Mars
 381. Jigoku Sensei Nube
 382. Jigoku Sensei Nube (Movie)
 383. Jigoku Sensei Nube OVA
 384. Jigoku Sensei Nube: Gozen 0 Ji Nube Shisu!
 385. Jigoku Sensei Nube: Kyoufu no Natsuyasumi!! Ayashi no Umi no Densetsu!
 386. Jintai no Survival!
 387. Joseito
 388. Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari
 389. Jurassic!
 390. Juugo Shounen Hyouryuuki
 391. Juupiki no Kaeru
 392. Kaba Enchou no Doubutsuen Nikki
 393. Kaettekita Dr. Slump: Arale-chan Special
 394. Kagaku Kyuujo-tai TechnoVoyager
 395. Kagaku Manga Survival
 396. not available in English Kagayake! Yuujou no V Sign
 397. Kaidan Restaurant
 398. Kaitei Sanman Mile
 399. not available in English Kaizoku Ouji
 400. not available in English Kakuchou Shoujo-kei Trinary
 401. not available in English Kamen no Ninja Akakage
 402. Kamikaze Kaitou Jeanne
 403. Kamisama Kazoku
 404. Kanon
 405. Kanon Kazahana
 406. Karasu no Panya-san/Dorobou Gakkou
 407. not available in English Kariage-kun
 408. Kennosuke-sama
 409. Ketsuinu
 410. ongoing Kibou no Chikara: Otona Precure '23
 411. not available in English Kick no Oni
 412. Kie Saranu Kizuato: Hi no Umi Osaka
 413. Kikansha Yaemon
 414. Kikansha Yaemon: D51 no Daibouken
 415. Kikou Kantai Dairugger XV
 416. Kimama ni Idol
 417. Kindaichi Shounen no Jikenbo
 418. Kindaichi Shounen no Jikenbo Movie 1: Operazakan - Aratanaru Satsujin
 419. Kindaichi Shounen no Jikenbo Movie 2: Satsuriku no Deep Blue
 420. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns
 421. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns 2nd Season
 422. Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns 2nd Season: Akechi Keibu no Jikenbo
 423. Kindaichi Shounen no Jikenbo Specials
 424. Kindaichi Shounen no Jikenbo: Kuromajutsu Satsujin Jiken-hen
 425. Kindaichi Shounen no Jikenbo: Shinigami Byouin Satsujin Jiken
 426. not available in English King Kong: 001/7 Tom Thumb
 427. Kingyo Chuuihou!
 428. Kingyo Chuuihou! (Movie)
 429. not available in English Kinnikuman
 430. Kinnikuman (Movie)
 431. Kinnikuman II Sei
 432. Kinnikuman II Sei: Muscle Ninjin Soudatsu sen! Choujin Daisensou
 433. Kinnikuman II Sei: Second Generations
 434. Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle
 435. Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle 2
 436. Kinnikuman: Gyakushuu! Uchuu Kakure Choujin
 437. not available in English Kinnikuman: Haresugata! Seigi Choujin
 438. Kinnikuman: Kessen! Shichinin no Choujin tai Uchuu Nobushi
 439. Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsu-hen
 440. not available in English Kinnikuman: New York Kiki Ippatsu!
 441. Kinnikuman: Ooabare! Seigi Choujin
 442. Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Kodai Choujin
 443. not available in English Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Senshi Choujin
 444. Kirakira☆Precure A La Mode
 445. Kirakira☆Precure A La Mode Movie: Paritto! Omoide no Mille-Feuille!
 446. not available in English Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo
 447. Kiutsu, Hakudakusu
 448. Knights of the Zodiac: Saint Seiya
 449. Knights of the Zodiac: Saint Seiya - Battle for Sanctuary
 450. Koala-chan no Shouboutai
 451. Kocchi Muite Miiko
 452. Kokoro no Koukyougaku
 453. Kokoroya
 454. Koneko no Rakugaki
 455. Koneko no Studio
 456. Konjiki no Gash Bell!!
 457. Konjiki no Gash Bell!!: 101 Banme no Mamono
 458. Konjiki no Gash Bell!!: Hashire Gash!! Ubawareta Umagon
 459. Konjiki no Gash Bell!!: Mecha Vulkan no Raishuu
 460. Konjiki no Gash Bell!!: Ougon no Chichi wo Motsu Otoko
 461. Kono Shihai kara no Sotsugyou: Ozaki Yutaka
 462. Kono Sora no Shita de
 463. not available in English Konpora Kid
 464. Kore ga UFO da! Soratobu Enban
 465. not available in English Kousoku Denjin Albegus
 466. Koutetsu Jeeg
 467. Kuuchuu Buranko
 468. Kuusou Kagaku Sekai Gulliver Boy
 469. Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein
 470. Kyoushitsu wa Obake ga Ippai/Boku wa Yuusha da zo
 471. Kyousou Giga
 472. Kyousou Giga (2012)
 473. Kyousou Giga (TV)
 474. Kyousou Giga (TV) Recaps
 475. La Rose de Versailles
 476. not available in English Lady Lady!!
 477. Lady Lady!! (1988)
 478. Lily to Kaeru to (Otouto)
 479. Little Twins
 480. Little Twins: Bokura no Natsu ga Tondeiku
 481. not available in English Look Plus One Piece Special Movie
 482. Lovely★Complex
 483. Lupin tai Holmes
 484. not available in English Machine Hayabusa
 485. Madonna
 486. not available in English Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou
 487. not available in English Magical★Taruruuto-kun
 488. not available in English Magical★Taruruuto-kun Movie
 489. not available in English Magical★Taruruuto-kun: Moeru! Yuujou no Mahou Taisen
 490. not available in English Magical★Taruruuto-kun: Sukisuki Takoyaki!
 491. not available in English Magnerobo Ga-Keen
 492. Magnerobo Ga-Keen Recap
 493. not available in English Mahou no Mako-chan
 494. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 495. Mahou Shoujo Lalabel: Umi ga Yobu Natsuyasumi
 496. not available in English Mahoutsukai Chappy
 497. Mahoutsukai Precure!
 498. not aired yet Mahoutsukai Precure! 2
 499. Mahoutsukai Precure! Movie: Kiseki no Henshin! Cure Mofurun!
 500. not available in English Mahoutsukai Sally
 501. Mahoutsukai Sally (Movie)
 502. not available in English Mahoutsukai Sally 2
 503. Maihime
 504. Majin Bone
 505. Majo Minarai wo Sagashite
 506. not available in English Majokko Megu-chan
 507. not available in English Majokko Tickle
 508. Maken Liner 0011 Henshin Seyo!
 509. Mameushi-kun no Koutsuu Anzen
 510. Mamotte Shugogetten!
 511. Manga Aesop Monogatari
 512. not available in English Maple Town Monogatari
 513. Maple Town Monogatari (Movie)
 514. Maple Town no Koutsuu Anzen
 515. Marie & Gali
 516. Marie & Gali Episode Zero
 517. Marie & Gali Special
 518. Marie & Gali ver. 2.0
 519. Marmalade Boy
 520. Marmalade Boy Movie
 521. Marvel Disk Wars: The Avengers
 522. Mashin Mukashi Banashi Gekijou
 523. Match Uri no Shoujo
 524. Mazinger Z
 525. Mazinger Z Movie: Infinity
 526. Mazinger Z tai Ankoku Daishougun
 527. Mazinger Z tai Devilman
 528. not available in English Medama Oyaji no April Fools'
 529. not available in English Microid S
 530. Miitsuketa!
 531. not available in English Miracle Shoujo Limit-chan
 532. Mirai Robo Daltanias
 533. Mizuki Shigeru no Toono Monogatari
 534. not available in English Moero Arthur: Hakuba no Ouji
 535. Mogura no Motoro
 536. Mononoke
 537. Moon Effect
 538. Moon Pride
 539. Mother: Saigo no Shoujo Eve
 540. Motto! Ojamajo Doremi
 541. Motto! Ojamajo Doremi: Kaeru Ishi no Himitsu
 542. not available in English Mouretsu Atarou
 543. not available in English Mouretsu Atarou (1990)
 544. Mushimushi Mura no Nakama-tachi: Minna Ii Toko Arun da yo
 545. Mushrambo
 546. Mushrambo (2008)
 547. Na mo Naki Nanimo Kamo
 548. Nagagutsu Sanjuushi
 549. Nagagutsu wo Haita Neko
 550. Nagagutsu wo Haita Neko: 80 Nichikan Sekai Isshuu
 551. not available in English Nagareboshi no Okurimono
 552. Namae... Sore wa Moeru Inochi
 553. not available in English Naniwa Yuukyouden
 554. not available in English Naniwa Yuukyouden: Chou Gokudou! Yoru no Bat wa Manrui-hen
 555. not available in English Naniwa Yuukyouden: Kanketsu-hen
 556. not available in English Naniwa Yuukyouden: Kyouretsu! Ana ga Attara Iretai-hen
 557. not available in English Naniwa Yuukyouden: Nekketsu!! Bakushou Mankai-hen
 558. Natsu e no Tobira
 559. Negibouzu no Asatarou
 560. Nezumi no Yomeiri
 561. Nezumi-kun no Chokki
 562. Nijiiro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 563. not available in English Ningen Kakumei
 564. Nissan Serena x One Piece 3D: Mugiwara Chase - Sennyuu!! Sauzando Sunny-gou
 565. Nono-chan
 566. Nougyou Musume!
 567. Odin: Koushi Hansen Starlight
 568. Oishi-sa Hajikeru! One Piece
 569. Ojamajo Doremi
 570. Ojamajo Doremi Dokkaan!
 571. Ojamajo Doremi Na-i-sho
 572. not available in English Ojamajo Doremi OVA
 573. Ojamajo Doremi Sharp
 574. Ojamajo Doremi Sharp Movie
 575. Ojamajo Doremi: Owarai Gekijou
 576. Okubyou na Venus
 577. ongoing One Piece
 578. One Piece 3D: Gekisou! Trap Coaster
 579. One Piece 3D: Mugiwara Chase
 580. One Piece 3D2Y: Ace no shi wo Koete! Luffy Nakama Tono Chikai
 581. One Piece Film: Gold
 582. One Piece Film: Gold - Cine Mike Popcorn Kokuchi
 583. One Piece Film: Gold Episode 0 - 711 ver.
 584. One Piece Film: Red
 585. One Piece Film: Strong World
 586. One Piece Film: Strong World Episode 0
 587. One Piece Film: Z
 588. One Piece Movie 01
 589. One Piece Movie 02: Nejimaki-jima no Daibouken
 590. One Piece Movie 03: Chinjuu-jima no Chopper Oukoku
 591. One Piece Movie 04: Dead End no Bouken
 592. One Piece Movie 05: Norowareta Seiken
 593. One Piece Movie 06: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima
 594. One Piece Movie 07: Karakuri-jou no Mecha Kyohei
 595. One Piece Movie 08: Episode of Alabasta - Sabaku no Oujo to Kaizoku-tachi
 596. One Piece Movie 09: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura
 597. One Piece Movie 14: Stampede
 598. One Piece Recap
 599. One Piece: Adventure of Nebulandia
 600. One Piece: Barto no Himitsu no Heya!
 601. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Mugiwara no Ichimi vs. Tobi Roppou
 602. One Piece: Dai Gekisen Tokushuu! Zoro vs. Ookanban!
 603. One Piece: Dai Tettei Kaibou! Gekitou! 5-nin no Shin Sedai
 604. One Piece: Dai Tettei Kaibou! Kouzuki Oden Densetsu!
 605. One Piece: Densetsu no Log! Akagami no Shanks!
 606. One Piece: Episode of Alabasta - Prologue
 607. One Piece: Episode of East Blue - Luffy to 4-nin no Nakama no Daibouken
 608. One Piece: Episode of Luffy - Hand Island no Bouken
 609. One Piece: Episode of Merry - Mou Hitori no Nakama no Monogatari
 610. One Piece: Episode of Nami - Koukaishi no Namida to Nakama no Kizuna
 611. One Piece: Episode of Sabo - 3 Kyoudai no Kizuna Kiseki no Saikai to Uketsugareru Ishi
 612. One Piece: Episode of Sorajima
 613. One Piece: Glorious Island
 614. One Piece: Heart of Gold
 615. One Piece: Jango no Dance Carnival
 616. One Piece: Kinkyuu Kikaku One Piece Kanzen Kouryakuhou
 617. not available in English One Piece: Long Ring Long Land-hen
 618. One Piece: Mamore! Saigo no Dai Butai
 619. One Piece: Mezase! Kaizoku Yakyuu Ou
 620. One Piece: Mugiwara no Ichimi kara no Kansen Yobou Message
 621. One Piece: Nenmatsu Tokubetsu Kikaku! Mugiwara no Luffy Oyabun Torimonochou
 622. One Piece: Oounabara ni Hirake! Dekkai Dekkai Chichi no Yume!
 623. not available in English One Piece: Otoshidama Special - Tokubetsu Hou Mugiwara Kaizokudan no Himitsu!
 624. One Piece: Romance Dawn Story
 625. not available in English One Piece: Uchuu tte Omoshiree! Hoshizora Jima-hen
 626. One Piece: Umi no Heso no Daibouken-hen
 627. One Piece: Yume no Soccer Ou!
 628. not available in English Ookami Shounen Ken
 629. Ookami Shounen Ken (Movie)
 630. Ookami Shounen Ken: Arabia no Kaijin - Ma no Iwa no Kettou
 631. Oshiri Tantei
 632. Oshiri Tantei 2nd Season
 633. Oshiri Tantei 3rd Season
 634. Oshiri Tantei 4th Season
 635. Oshiri Tantei 5th Season
 636. Oshiri Tantei 6th Season
 637. ongoing Oshiri Tantei 7th Season
 638. Oshiri Tantei Movie 2: Tentoumushi Iseki no Nazo
 639. Oshiri Tantei Movie 3: Sufure-tou no Himitsu
 640. Oshiri Tantei: Mina to Machi no Tuk-tuk Chase
 641. Oshiri Tantei: Puputto Fumutto Kaiketsu Dance
 642. Otsuki-sama to Oujo
 643. Over the Rainbow
 644. Oz no Mahoutsukai no Koutsuu Anzen no Tabi
 645. Panda no Daibouken
 646. not available in English Patalliro!
 647. Patalliro! Stardust Keikaku
 648. Petit☆Dream Stars! Let's La Cooking? Showtime!
 649. Pi Po Pa Po Patrol-kun
 650. not available in English Pink Lady Monogatari: Eikou no Tenshi-tachi
 651. Pink Lady Monogatari: Eikou no Tenshi-tachi Recaps
 652. Pink Mizu Dorobou Ame Dorobou
 653. Pop in Q
 654. Precure All Stars DX the Dance Live♥: Miracle Dance Stage e Youkoso
 655. Precure All Stars GoGo Dream Live!
 656. Precure All Stars Movie DX: Minna Tomodachi☆Kiseki no Zenin Daishuugou!
 657. Precure All Stars Movie DX2: Kibou no Hikari☆Rainbow Jewel wo Mamore!
 658. Precure All Stars Movie DX3: Mirai ni Todoke! Sekai wo Tsunagu☆Nijiiro no Hana
 659. not available in English Precure All Stars Movie F
 660. Precure All Stars Movie New Stage 2: Kokoro no Tomodachi
 661. Precure All Stars Movie New Stage 3: Eien no Tomodachi
 662. Precure All Stars Movie New Stage: Mirai no Tomodachi
 663. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪
 664. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪ - Ima Koko kara
 665. Precure All Stars Movie: Minna de Utau♪ - Kiseki no Mahou
 666. Precure Dream Stars! Movie
 667. Precure kara Minna e no Ouen Movie
 668. Precure Miracle Leap Movie: Minna to no Fushigi na Ichinichi
 669. Precure Miracle Universe Movie
 670. Precure Super Stars! Movie
 671. not available in English Pyun Pyun Maru
 672. not available in English Rainbow Sentai Robin
 673. Rakuen Tsuihou
 674. Re: Cutie Honey
 675. Recycle Zoo
 676. Rennyo Monogatari
 677. Ring ni Kakero 1
 678. Ring ni Kakero 1 Pilot
 679. Ring ni Kakero 1: Kage Dou-hen
 680. Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen-hen
 681. not available in English Ring ni Kakero 1: Sekai Taikai-hen
 682. RoboDz
 683. not available in English Robot Girls Neo
 684. Robot Girls Z
 685. Robot Girls Z Episode 0
 686. Robot Girls Z Plus
 687. Robot Girls Z Specials
 688. Rokudenashi Blues
 689. Rokudenashi Blues 1993
 690. Sabaku no Kuni no Oujosama
 691. Sabaku no Takara no Shiro
 692. not available in English Sabu to Ichi Torimono Hikae
 693. Saint Elmo: Hikari no Raihousha
 694. Saint Seiya
 695. Saint Seiya Omega
 696. Saint Seiya Recap
 697. not available in English Saint Seiya: Gold Saints Data File
 698. Saint Seiya: Jashin Eris
 699. Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai
 700. Saint Seiya: Legend of Sanctuary
 701. Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen
 702. Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu-hen
 703. not available in English Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu-hen - Yomigaerishi Gold Saint-tachi no Shinwa
 704. Saint Seiya: Meiou Hades Meikai-hen
 705. Saint Seiya: Saintia Shou
 706. Saint Seiya: Saishuu Seisen no Senshi-tachi
 707. Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu
 708. Saint Seiya: Soul of Gold
 709. Saint Seiya: Tenkai-hen Josou - Overture
 710. Saiyuuki
 711. Sakigake!! Otokojuku
 712. Sakigake!! Otokojuku Movie
 713. Sango no Umi to Ouji
 714. Sangokushi: Dai Ichi Bu - Eiyuu-tachi no Yoake
 715. Sangokushi: Dai Ni Bu - Choukou Moyu!
 716. Sangokushi: Dai San Bu - Harukanaru Taichi
 717. not available in English Sarutobi Ecchan
 718. Sayonara Ginga Tetsudou 999: Andromeda Shuuchakueki
 719. Scratch x One Piece Film: Gold
 720. Seikaisuru Kado
 721. Seikaisuru Kado: Beyond Information
 722. Seikaisuru Kado: Ekwari
 723. Seikaisuru Kado: Ninovo
 724. not available in English Sekai Meisaku Douwa Series
 725. Sekai Meisaku Douwa: Aladdin to Mahou no Lamp
 726. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 727. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 728. Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 729. Sekai Meisaku Douwa: Oyayubi Hime
 730. Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 731. Sekai no Ouja: King Kong Taikai
 732. Sekishoku Elegy
 733. not available in English SF Saiyuuki Starzinger
 734. SF Saiyuuki Starzinger (Movie)
 735. Sharedol
 736. Shika to Kanta
 737. not available in English Shin Bikkuriman
 738. not available in English Shin Calimero
 739. Shin Cutie Honey
 740. Shin Kabukichou Story Hana no Asukagumi!
 741. not available in English Shin Maple Town Monogatari: Palm Town-hen
 742. Shin Maple Town Monogatari: Palm Town-hen - Konnichiwa! Atarashii Machi
 743. Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou
 744. Shinkai no Survival!
 745. not available in English Shinken Densetsu: Tight Road
 746. Shinseiki Evangelion Movie: Air/Magokoro wo, Kimi ni
 747. Shoubushi Densetsu Tetsuya
 748. not available in English Shounan Bakusouzoku
 749. Shounen Jack to Mahoutsukai
 750. Shounen Kenya
 751. not available in English Shounen Ninja Kaze no Fujimaru
 752. Shounen Ninja Kaze no Fujimaru: Nazo no Arabiya Ningyou
 753. Shounen Sarutobi Sasuke
 754. Shounen to Sakura
 755. not available in English Shounen Tokugawa Ieyasu
 756. Shouri Toushu
 757. Slam Dunk
 758. Slam Dunk (Movie)
 759. Slam Dunk: Hoero Basketman-damashii! Hanamichi to Rukawa no Atsuki Natsu
 760. not available in English Slam Dunk: Ketsui no Shouhoku Basket-bu
 761. Slam Dunk: Shouhoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi
 762. Slam Dunk: Zenkoku Seiha Da! - Sakuragi Hanamichi
 763. Smile Precure!
 764. Smile Precure! Movie: Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu!
 765. Son Gokuu no Koutsuu Rule Shugyou Chuu
 766. Sono Me ga Mitsumeru Mono
 767. Soratobu Yuureisen
 768. Soujuu Senshi Psychic Wars
 769. ongoing Spicy Candy
 770. Star☆Twinkle Precure
 771. Star☆Twinkle Precure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete
 772. Stop!! Hibari-kun!
 773. Suite Precure♪
 774. Suite Precure♪ Movie: Torimodose! Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody♪
 775. not available in English Super Bikkuriman
 776. ongoing Super Dragon Ball Heroes
 777. Super Kuma-san
 778. not available in English Super Mario no Koutsuu Anzen
 779. not available in English Super Mario no Shouboutai
 780. Superflat Monogram
 781. Taichi Senjimon
 782. Taiheiyou ni Kakeru Niji
 783. Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken
 784. not aired yet Takate
 785. Tanbai Haru, Tookaraji
 786. Tanken Driland
 787. Tanken Driland: 1000-nen no Mahou
 788. not available in English Tanoshii Bunmeishi: Tetsu Monogatari
 789. Tanuki-san Ooatari
 790. Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory
 791. Tatakae!! Ramenman
 792. Tatakae!! Ramenman (Movie)
 793. Tatsu no Ko Tarou
 794. Tenjouhen: Utsunomiko
 795. Terra e...
 796. Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 797. Tezuka Osamu no Buddha: Owarinaki Tabi
 798. not available in English The First Slam Dunk
 799. not available in English The Kabocha Wine
 800. The Kabocha Wine: Nita no Aijou Monogatari
 801. The Kabocha Wine: Ore to Aitsu no Shinkon Ryokou!?
 802. not available in English Tiger Mask
 803. Tiger Mask Fuku Men League Sen
 804. not available in English Tiger Mask Nisei
 805. Tiger Mask W
 806. Time Ranger Cesar Boy no Bouken: Roma Teikoku-hen
 807. not available in English Tobidase! Machine Hiryuu
 808. Tobidashi wa Abunaizo! Mushimushi Mura no Koutsuu Anzen
 809. Tobidasu na! Panda-chan
 810. Toei Robot Girls
 811. TOHO Cinemas x One Piece Film: Gold - Tokubetsu Eizou
 812. Tokyo 7th Sisters: Bokura wa Aozora ni Naru
 813. Tongari Boushi no Memole
 814. Tongari Boushi no Memole: Marielle no Housekibako
 815. Tori no Uta
 816. Toriko
 817. Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!!
 818. Toriko Movie: Bishokushin no Special Menu
 819. Toushou Daimos
 820. ongoing Tousouchuu: Great Mission
 821. Touyama Sakura Uchuu Chou: Yatsu no Na wa Gold
 822. Transformers Zone
 823. Transformers: Choujin Master Force
 824. Transformers: Scramble City
 825. Transformers: The☆Headmasters
 826. Tropical-Rouge! Precure
 827. Tropical-Rouge! Precure Movie: Yuki no Princess to Kiseki no Yubiwa!
 828. Tropical-Rouge! Precure Petit Tobikome! Collaboration ♡ Dance Party!
 829. Tsuri Baka Nisshi
 830. Tsuyu no Hito Shizuku
 831. not available in English Uchi no 3 Shimai
 832. Uchuu Enban Dai-Sensou
 833. Uchuu Kaizoku Captain Herlock
 834. Uchuu Kaizoku Captain Herlock: Arcadia-gou no Nazo
 835. Uchuu Majin Daikengou
 836. not available in English Uchuu Patrol Hopper
 837. Uchuu Senkan Yamato: Kanketsu-hen
 838. not available in English Uchuu Taitei God Sigma
 839. UFO Robo Grendizer
 840. UFO Robo Grendizer tai Great Mazinger
 841. Urvan
 842. Usagi (Special)
 843. Usagi to Kame no Koutsuu Anzen
 844. Ushiro no Seki no Ochiai-kun
 845. Utsunomiko: Heaven Chapter
 846. Vampire Sensou
 847. not available in English Vegeta Super Yasaijin ni Narou-hen
 848. Video Senshi Lezarion
 849. Waga Seishun no Arcadia
 850. Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX
 851. Wagahai wa Inu de Aru: Don Matsugorou no Seikatsu
 852. Wagahai wa Neko de Aru
 853. Wakakusa Monogatari
 854. not available in English Wakakusa no Yon Shimai
 855. Wakusei Robo Danguard Ace
 856. Wakusei Robo Danguard Ace tai Konchuu Robot Gundan
 857. Wakusei Robo Danguard Ace: Uchuu Daikaisen
 858. Wanpaku Ouji no Orochi Taiji
 859. Wanwan Chuushingura
 860. World Trigger
 861. World Trigger 2nd Season
 862. World Trigger 3rd Season
 863. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 864. Xenosaga The Animation
 865. Yama ni Kagayaku: Guide-ken Heiji Gou
 866. Yamato yo Towa ni
 867. Yami no Teio: Kyuuketsuki Dracula
 868. Yankee Reppuu-tai
 869. Yes! Precure 5
 870. Yes! Precure 5 GoGo!
 871. Yes! Precure 5 GoGo! Movie: Okashi no Kuni no Happy Birthday
 872. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 873. Yokohama Bakkure-tai
 874. Yooidon!
 875. Yot-chan no Fushigina Crayon
 876. You Shoumei Bijutsukan Line
 877. Yu☆Gi☆Oh!
 878. Yu☆Gi☆Oh! (Movie)
 879. Yu☆Gi☆Oh! Duel Monsters GX
 880. Yukiguni no Oujisama
 881. Yume no Crayon Oukoku
 882. Yume no Tsuzuki
 883. not available in English Yume Senshi Wingman
 884. Yumemi Douji
 885. Zakuro Yashiki
 886. Zoku Naniwa Yuukyouden
 887. Zokuzoku Mura no Obake-tachi

Studios Toei Animation

Created on : 2018-09-25

MAL forum thread

5 Difficulties :

Easy
2 Point(s)
20 items to complete
108 Turnins
61 Validated Turnins
Medium
4 Point(s)
40 items to complete
37 Turnins
19 Validated Turnins
Hard
6 Point(s)
60 items to complete
18 Turnins
10 Validated Turnins
Conquered
8 Point(s)
80 items to complete
28 Turnins
16 Validated Turnins
Mastered
8 Point(s)
80 items to complete
0 Turnins
0 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be linked to the following studio : Toei Animation.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.