Challenge : Unpopular

 1. [V2 - #7824 - 2021-05-19] SheyCroix - Conquered
 2. [V2 - #7825 - 2021-05-19] MetalFalcon - Easy
 3. [V2 - #7826 - 2021-05-19] Punkero - Medium
 4. [V2 - #7827 - 2021-05-19] lostnyanko - Easy
 5. [V2 - #7827 - 2021-05-19] lostnyanko - Medium
 6. [V2 - #7828 - 2021-05-19] Wyvern22 - Conquered
 7. [V2 - #7828 - 2021-05-19] Wyvern22 - Hard
 8. [V2 - #7829 - 2021-05-19] Sakku-san - Easy
 9. [V2 - #7830 - 2021-05-19] Plaxsin - Easy
 10. [V2 - #7831 - 2021-05-19] Papa_Dragon - Conquered
 11. [V2 - #7832 - 2021-05-19] SunflowerDaisho - Medium
 12. [V2 - #7833 - 2021-05-19] Jhiday - Conquered
 13. [V2 - #7833 - 2021-05-19] Jhiday - Hard
 14. [V2 - #7836 - 2021-05-19] TheEdgelord - Easy
 15. [V2 - #7837 - 2021-05-19] Jaikeis - Easy
 16. [V2 - #7838 - 2021-05-19] Aur0ra - Easy
 17. [V2 - #7838 - 2021-05-19] Aur0ra - Medium
 18. [V2 - #7839 - 2021-05-19] ScarletCelestial - Easy
 19. [V2 - #7840 - 2021-05-19] Bunille - Medium
 20. [V2 - #7841 - 2021-05-19] Bern_stein - Easy
 21. [V2 - #7841 - 2021-05-19] Bern_stein - Medium
 22. [V2 - #7819 - 2021-05-20] Yterbium - Easy
 23. [V2 - #7846 - 2021-05-20] 7kaneki7 - Easy
 24. [V2 - #7847 - 2021-05-20] AngelHana - Medium
 25. [V2 - #7849 - 2021-05-20] hinagatari - Medium
 26. [V2 - #7851 - 2021-05-20] Shuurei - Medium
 27. [V2 - #7856 - 2021-05-20] _Bri - Conquered
 28. [V2 - #7859 - 2021-05-21] OweynLupton - Easy
 29. [V2 - #7939 - 2021-05-28] PNR_13 - Easy
 30. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 - Medium
 31. [V2 - #8028 - 2021-05-31] ShockZz - Easy
 32. [V2 - #8084 - 2021-06-03] Helvian494743 - Medium
 33. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 34. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 35. [V2 - #8267 - 2021-06-19] Zenit - Conquered
 36. [V2 - #8348 - 2021-06-26] acestrawbs - Easy
 37. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Easy
 38. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Medium
 39. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 40. [V2 - #8722 - 2021-07-22] leapylee - Conquered
 41. [V2 - #8861 - 2021-07-31] SolidBlade - Easy
 42. [V2 - #8908 - 2021-08-02] I230 - Easy
 43. [V2 - #9510 - 2021-09-22] Mikaytama13 - Easy
 44. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Easy
 45. [V3 - #96 - 2021-11-14] Franchowo - Easy
 46. [V3 - #132 - 2021-11-20] Kristiwazhere - Easy
 47. [V3 - #254 - 2021-11-30] blackmagemasta - Easy
 48. [V3 - #342 - 2021-12-10] lostnyanko - Conquered
 49. [V3 - #343 - 2021-12-10] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 50. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri - Hard
 51. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri - Medium
 52. [V3 - #351 - 2021-12-10] Jhiday - Medium
 53. [V3 - #351 - 2021-12-10] Jhiday - Easy
 54. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 - Conquered
 55. [V3 - #357 - 2021-12-10] kerryelc - Easy
 56. [V3 - #378 - 2021-12-12] Papa_Dragon - Hard
 57. [V3 - #384 - 2021-12-13] Helvian494743 - Easy
 58. [V3 - #456 - 2021-12-19] Bern_stein - Hard
 59. [V3 - #458 - 2021-12-19] ScarletCelestial - Conquered
 60. [V3 - #465 - 2021-12-20] ownitlikeaboss - Easy
 61. [V3 - #466 - 2021-12-20] AngelHana - Easy
 62. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 63. [V3 - #471 - 2021-12-21] dierubikdie - Conquered
 64. [V3 - #479 - 2021-12-21] Eyth - Easy
 65. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Easy
 66. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Medium
 67. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Hard
 68. [V3 - #525 - 2021-12-26] _Bri - Easy
 69. [V3 - #527 - 2021-12-26] Givemeanaccount - Easy
 70. [V3 - #530 - 2021-12-26] lostnyanko - Hard
 71. [V3 - #533 - 2021-12-26] ImagineBrkr - Conquered
 72. [V3 - #540 - 2021-12-27] RachelPanda - Conquered
 73. [V3 - #540 - 2021-12-27] RachelPanda - Medium
 74. [V3 - #545 - 2021-12-27] windyscar - Easy
 75. [V3 - #548 - 2021-12-27] OweynLupton - Medium
 76. [V3 - #550 - 2021-12-28] Plaxsin - Medium
 77. [V3 - #553 - 2021-12-28] Jaikeis - Medium
 78. [V3 - #555 - 2021-12-28] Yterbium - Hard
 79. [V3 - #564 - 2021-12-28] superherowarrior - Easy
 80. [V3 - #573 - 2021-12-29] Ventris - Conquered
 81. [V3 - #587 - 2021-12-30] ShockZz - Medium
 82. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Easy
 83. [V3 - #598 - 2021-12-30] tbeans10 - Hard
 84. [V3 - #598 - 2021-12-30] tbeans10 - Medium
 85. [V3 - #603 - 2021-12-30] Eleanora1315 - Easy
 86. [V3 - #604 - 2021-12-30] Rage_Beat06 - Conquered
 87. [V3 - #604 - 2021-12-30] Rage_Beat06 - Hard
 88. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Easy
 89. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Hard
 90. [V3 - #620 - 2021-12-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 91. [V3 - #620 - 2021-12-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 92. [V3 - #637 - 2021-12-31] Aur0ra - Hard
 93. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Easy
 94. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Medium
 95. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Hard
 96. [V3 - #678 - 2022-01-02] Bern_stein - Conquered
 97. [V3 - #695 - 2022-01-04] SunflowerDaisho - Easy
 98. [V3 - #769 - 2022-01-11] Mackamizzle - Easy
 99. [V3 - #792 - 2022-01-12] ownitlikeaboss - Medium
 100. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende - Easy
 101. [V3 - #810 - 2022-01-14] tbeans10 - Easy
 102. [V3 - #821 - 2022-01-15] miaxnder - Easy
 103. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama - Conquered
 104. [V3 - #831 - 2022-01-16] Papa_Dragon - Medium
 105. [V3 - #831 - 2022-01-16] Papa_Dragon - Easy
 106. [V3 - #837 - 2022-01-17] Kristiwazhere - Medium
 107. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Easy
 108. [V3 - #874 - 2022-01-21] cornflakegod - Easy
 109. [V3 - #874 - 2022-01-21] cornflakegod - Medium
 110. [V3 - #885 - 2022-01-21] iridi - Easy
 111. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 - Conquered
 112. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 - Easy
 113. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Medium
 114. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Conquered
 115. [V3 - #937 - 2022-01-26] Boyscout31 - Medium
 116. [V3 - #939 - 2022-01-26] Mr_Duke_ - Easy
 117. [V3 - #953 - 2022-01-29] Swoopy-Bunny - Easy
 118. [V3 - #1011 - 2022-01-31] 7kaneki7 - Medium (upgraded from Easy)
 119. [V3 - #1016 - 2022-01-31] tamochinnn - Conquered
 120. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 121. [V3 - #1100 - 2022-02-07] Wyvern22 - Medium
 122. [V3 - #1100 - 2022-02-07] Wyvern22 - Easy
 123. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Easy
 124. [V3 - #1113 - 2022-02-09] Lestat- - Conquered
 125. [V3 - #1130 - 2022-02-11] goncix3000 - Conquered
 126. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 127. [V3 - #1393 - 2022-03-01] blurubberlizard - Easy
 128. [V3 - #1411 - 2022-03-01] starfishalliance - Conquered
 129. [V3 - #1446 - 2022-03-05] Elineru - Medium
 130. [V3 - #1465 - 2022-03-07] Tonic_ - Conquered
 131. [V3 - #1467 - 2022-03-07] dierubikdie - Hard
 132. [V3 - #1572 - 2022-03-19] Helvian494743 - Hard
 133. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy - Easy
 134. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy - Medium
 135. [V3 - #1646 - 2022-03-24] Cainael - Conquered
 136. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Easy
 137. [V3 - #1846 - 2022-04-08] ScarletCelestial - Medium
 138. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Medium
 139. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 140. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Conquered
 141. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Hard
 142. [V3 - #1995 - 2022-04-24] KatjieKat - Easy
 143. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 144. [V3 - #2007 - 2022-04-25] nozomemee - Easy
 145. [V3 - #2092 - 2022-04-30] TheFlyingOrange - Conquered
 146. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 147. [V3 - #2274 - 2022-05-20] Loudcsharp - Easy
 148. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 149. [V3 - #2472 - 2022-06-04] SecretPresident - Conquered
 150. [V3 - #2551 - 2022-06-12] Legends_of_anime - Easy
 151. [V3 - #2619 - 2022-06-19] AatihoNora - Easy
 152. [V3 - #2826 - 2022-07-06] Yuri-san - Medium
 153. [V3 - #2845 - 2022-07-07] BeanChagBear - Easy
 154. [V3 - #2865 - 2022-07-09] trojangirl12 - Conquered
 155. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Easy
 156. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Medium
 157. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Hard
 158. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Conquered
 159. [V3 - #2898 - 2022-07-13] TreasuredHopes - Conquered
 160. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Easy
 161. [V3 - #2950 - 2022-07-19] lainwood - Easy
 162. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Conquered
 163. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Hard
 164. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Medium
 165. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Easy
 166. [V3 - #2991 - 2022-07-24] xCrazee - Conquered
 167. [V3 - #3023 - 2022-07-26] MissCactus - Easy
 168. [V3 - #3023 - 2022-07-26] MissCactus - Medium
 169. [V3 - #3027 - 2022-07-27] Bunille - Conquered
 170. [V3 - #3135 - 2022-08-03] Netbug - Easy
 171. [V3 - #3139 - 2022-08-03] miaxnder - Medium
 172. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Hard
 173. [V3 - #3331 - 2022-08-29] xLunaDragon - Conquered
 174. [V3 - #3527 - 2022-09-19] symeon_a - Medium
 175. [V3 - #3556 - 2022-09-24] indiwyn - Easy
 176. [V3 - #3695 - 2022-10-03] kerryelc - Medium
 177. [V3 - #3715 - 2022-10-05] HimeCrycho - Conquered
 178. [V3 - #3715 - 2022-10-05] HimeCrycho - Hard
 179. [V3 - #3715 - 2022-10-05] HimeCrycho - Medium
 180. [V3 - #3980 - 2022-11-01] Rivka44 - Conquered
 181. [V3 - #4017 - 2022-11-07] _Alive_ - Easy
 182. [V3 - #4124 - 2022-11-21] ImagineBrkr - Hard
 183. [V3 - #4160 - 2022-11-25] Jeon - Easy
 184. [V3 - #4191 - 2022-11-27] Technotron - Easy
 185. [V3 - #4280 - 2022-12-04] I230 - Medium
 186. [V3 - #4341 - 2022-12-12] BurntFlower - Easy
 187. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 188. [V3 - #4362 - 2022-12-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 189. [V3 - #4440 - 2022-12-23] Baka_Nima456 - Easy
 190. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Easy
 191. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Medium
 192. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Hard
 193. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Conquered
 194. [V3 - #4475 - 2022-12-26] Zenit - Easy
 195. [V3 - #4475 - 2022-12-26] Zenit - Medium
 196. [V3 - #4475 - 2022-12-26] Zenit - Hard
 197. [V3 - #4476 - 2022-12-26] AngelHana - Hard
 198. [V3 - #4514 - 2022-12-29] mxtape - Easy
 199. [V3 - #4707 - 2023-01-11] Ariies_ - Easy
 200. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 201. [V3 - #4747 - 2023-01-15] dierubikdie - Medium
 202. [V3 - #4863 - 2023-01-24] Sam565 - Easy
 203. [V3 - #4887 - 2023-01-26] Campiz06 - Hard
 204. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk - Hard
 205. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk - Medium
 206. [V3 - #5011 - 2023-02-01] Lempika - Medium
 207. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Easy
 208. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Medium
 209. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Hard
 210. [V3 - #5052 - 2023-02-03] myuniquename - Easy
 211. [V3 - #5066 - 2023-02-03] Rage_Beat06 - Easy
 212. [V3 - #5066 - 2023-02-03] Rage_Beat06 - Medium
 213. [V3 - #5107 - 2023-02-08] Combeferre - Hard
 214. [V3 - #5176 - 2023-02-15] Malin28 - Easy
 215. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 216. [V3 - #5273 - 2023-02-25] Jaikeis - Hard
 217. [V3 - #5282 - 2023-02-26] HimeCrycho - Easy
 218. [V3 - #5367 - 2023-03-03] elleeldritch - Easy
 219. [V3 - #5421 - 2023-03-09] Sarada - Easy
 220. [V3 - #5421 - 2023-03-09] Sarada - Medium
 221. [V3 - #5475 - 2023-03-15] MidnightCielo - Easy
 222. [V3 - #5479 - 2023-03-15] Aur0ra - Conquered
 223. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs - Conquered
 224. [V3 - #5593 - 2023-03-26] dierubikdie - Easy
 225. [V3 - #5651 - 2023-03-31] KatjieKat - Medium
 226. [V3 - #5680 - 2023-04-01] Ten - Conquered
 227. [V3 - #5766 - 2023-04-12] jho0on_ - Easy
 228. [V3 - #5766 - 2023-04-12] jho0on_ - Medium
 229. [V3 - #5766 - 2023-04-12] jho0on_ - Hard
 230. [V3 - #5793 - 2023-04-15] AatihoNora - Medium
 231. [V3 - #5814 - 2023-04-17] Kristiwazhere - Hard
 232. [V3 - #5997 - 2023-05-04] Bunille - Easy
 233. [V3 - #6010 - 2023-05-06] Reisho-Teki - Easy
 234. [V3 - #6010 - 2023-05-06] Reisho-Teki - Medium
 235. [V3 - #6093 - 2023-05-20] KarmaSlyr - Easy
 236. [V3 - #6102 - 2023-05-21] OweynLupton - Hard
 237. [V3 - #6147 - 2023-05-27] ohpishhposh - Easy
 238. [V3 - #6230 - 2023-06-03] Hoarfox - Conquered
 239. [V3 - #6232 - 2023-06-03] Ylienna - Medium
 240. [V3 - #6277 - 2023-06-09] Amitte_Sukku - Easy
 241. [V3 - #6277 - 2023-06-09] Amitte_Sukku - Medium
 242. [V3 - #6314 - 2023-06-14] YayakoChii - Medium
 243. [V3 - #6365 - 2023-06-19] HDAsylum - Easy
 244. [V3 - #6506 - 2023-07-01] Talha17Sama - Easy
 245. [V3 - #6506 - 2023-07-01] Talha17Sama - Medium
 246. [V3 - #6516 - 2023-07-01] iamrure - Easy
 247. [V3 - #6546 - 2023-07-04] FeezyWheezy - Easy
 248. [V3 - #6553 - 2023-07-05] Jokobo - Easy
 249. [V3 - #6553 - 2023-07-05] Jokobo - Medium
 250. [V3 - #6553 - 2023-07-05] Jokobo - Hard
 251. [V3 - #6553 - 2023-07-05] Jokobo - Conquered
 252. [V3 - #6573 - 2023-07-07] is_peque - Easy
 253. [V3 - #6758 - 2023-07-24] TheOGDorkLord - Easy
 254. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 255. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Medium
 256. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon - Conquered
 257. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon - Easy
 258. [V3 - #6991 - 2023-08-17] ImagineBrkr - Medium
 259. [V3 - #7011 - 2023-08-20] adrianaaliece - Easy
 260. [V3 - #7055 - 2023-08-25] Szrebi - Hard
 261. [V3 - #7108 - 2023-08-31] Mr_Duke_ - Medium
 262. [V3 - #7116 - 2023-08-31] Combeferre - Conquered (upgraded from Hard)
 263. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Easy
 264. [V3 - #7176 - 2023-09-10] Karinara - Medium
 265. [V3 - #7192 - 2023-09-12] BrianaBird - Easy
 266. [V3 - #7219 - 2023-09-16] hoshi4 - Hard
 267. [V3 - #7219 - 2023-09-16] hoshi4 - Conquered
 268. [V3 - #7247 - 2023-09-20] myuniquename - Medium (upgraded from Easy)
 269. [V3 - #7299 - 2023-09-26] V-O-I-D - Easy
 270. [V3 - #7357 - 2023-10-03] Succhan - Easy
 271. [V3 - #7421 - 2023-10-13] caulidays - Easy
 272. [V3 - #7426 - 2023-10-14] Yoko_k - Medium
 273. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Easy
 274. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Medium
 275. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Medium (upgraded from Easy)
 276. [V3 - #7478 - 2023-10-21] hoshi4 - Easy
 277. [V3 - #7493 - 2023-10-23] crazybob1215 - Easy
 278. [V3 - #7624 - 2023-11-07] AtheistArray - Easy
 279. [V3 - #7669 - 2023-11-11] Reisho-Teki - Hard
 280. [V3 - #7679 - 2023-11-12] Nastusia - Medium
 281. [V3 - #7710 - 2023-11-17] Yterbium - Conquered (upgraded from Easy)
 282. [V3 - #7722 - 2023-11-19] xCrazee - Hard
 283. [V3 - #7740 - 2023-11-21] TheEdgelord - Medium
 284. [V3 - #7793 - 2023-11-27] Ichihara_Kouta - Easy
 285. [V3 - #7813 - 2023-11-29] elsewherecw - Hard
 286. [V3 - #7896 - 2023-12-13] MystiqueSss - Easy
 287. [V3 - #7896 - 2023-12-13] MystiqueSss - Medium
 288. [V3 - #7898 - 2023-12-13] MystiqueSss - Easy
 289. [V3 - #7898 - 2023-12-13] MystiqueSss - Medium
 290. [V3 - #7925 - 2023-12-17] simplycarissa - Easy
 291. [V3 - #8044 - 2023-12-31] MrNorthwoods - Conquered
 292. [V3 - #8075 - 2024-01-03] foxxykat1223 - Conquered
 293. [V3 - #8075 - 2024-01-03] foxxykat1223 - Hard
 294. [V3 - #8075 - 2024-01-03] foxxykat1223 - Medium
 295. [V3 - #8075 - 2024-01-03] foxxykat1223 - Easy
 296. [V3 - #8086 - 2024-01-04] Tonic_ - Easy
 297. [V3 - #8117 - 2024-01-08] KarmaSlyr - Medium
 298. [V3 - #8154 - 2024-01-13] gingermoon - Easy
 299. [V3 - #8188 - 2024-01-18] myuniquename - Hard (upgraded from Medium)
 300. [V3 - #8238 - 2024-01-25] Twintail_Daemon - Medium
 301. [V3 - #8252 - 2024-01-27] jaeo_k - Easy
 302. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Easy
 303. [V3 - #8292 - 2024-01-31] sassss - Easy
 304. [V3 - #8299 - 2024-02-01] YayakoChii - Easy
 305. [V3 - #8308 - 2024-02-02] MrYujufudan - Hard
 306. [V3 - #8373 - 2024-02-09] Yvsmeg - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 20 items
 • Medium : 40 items
 • Hard : 60 items
 • Conquered : 80 items
 1. "Bungaku Shoujo" Movie
 2. 11-nin Iru!
 3. 3x3 Eyes
 4. 7 Seeds
 5. A-Channel
 6. A.I.C.O. Incarnation
 7. Aa! Megami-sama!
 8. Aachi wa Ssipak
 9. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 10. Ace wo Nerae!
 11. Aggressive Retsuko
 12. Ai no Utagoe wo Kikasete
 13. Ai no Wakakusa Monogatari
 14. Ai Shoujo Pollyanna Story
 15. Ai Yori Aoshi
 16. Aishen Qiaokeli-ing...
 17. Aishite Knight
 18. Aishiteruze Baby★★
 19. Aiura
 20. Akachan to Boku
 21. Akage no Anne
 22. AKB0048
 23. Akiba Meido Sensou
 24. Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita
 25. Alien 9
 26. Alps Monogatari: Watashi no Annette
 27. Amatsuki
 28. Ame wo Tsugeru Hyouryuu Danchi
 29. Andersen Douwa: Ningyohime
 30. Angel Densetsu
 31. Angolmois: Genkou Kassenki
 32. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 33. Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan
 34. Anime 80-nichikan Sekai Isshuu
 35. not available in English Anime Himitsu no Hanazono
 36. Anime Sanjuushi
 37. Anne Happy♪
 38. Ao no 6-gou
 39. Aoi Hana
 40. Aoki Densetsu Shoot!
 41. Aoki Ryuusei SPT Layzner
 42. Appare-Ranman!
 43. Appleseed
 44. Arabian Nights: Sindbad no Bouken (TV)
 45. Arashi no Yoru ni
 46. Arc the Lad
 47. Area 88
 48. Arete Hime
 49. Armitage III
 50. Arslan Senki
 51. Arte
 52. Artiswitch
 53. Asagao to Kase-san.
 54. Asatte no Houkou.
 55. Ashita no Nadja
 56. Asura
 57. not available in English Attacker You!
 58. Aura: Maryuuin Kouga Saigo no Tatakai
 59. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 60. Ayashi no Ceres
 61. B'T X
 62. Bakuretsu Tenshi
 63. Bakusou Kyoudai Let's & Go
 64. Bakuten!!
 65. Bamboo Blade
 66. Bananya
 67. Bannou Bunka Neko-Musume
 68. Bastard!! Ankoku no Hakaishin
 69. Battle Athletess Daiundoukai (TV)
 70. Bayonetta: Bloody Fate
 71. Beelzebub-jou no Okinimesu mama.
 72. Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku
 73. Binbou Shimai Monogatari
 74. Binchou-tan
 75. Birthday Wonderland
 76. Black Blood Brothers
 77. Black Fox
 78. Blood: The Last Vampire
 79. Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku
 80. Blue Gender
 81. Blue Giant
 82. Blue Seed
 83. Blue Thermal
 84. Boku ga Aishita Subete no Kimi e
 85. Boku no Chikyuu wo Mamotte
 86. Boogiepop wa Warawanai
 87. Bouken Ou Beet
 88. Brave Story
 89. Break Blade
 90. Brigadoon: Marin to Melan
 91. Bubblegum Crisis
 92. Buddy Complex
 93. Buzzer Beater
 94. Capeta
 95. Cello Hiki no Gauche (1982)
 96. Cheonnyeon-yeowoo Yeowoobi
 97. Chicchana Yukitsukai Sugar
 98. Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen
 99. Chikyuu Shoujo Arjuna
 100. Chikyuugai Shounen Shoujo
 101. Chio-chan no Tsuugakuro
 102. Chirin no Suzu
 103. Chou Denji Machine Voltes V
 104. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 105. Chuuka Ichiban!
 106. Cike Wu Liuqi
 107. Clamp Gakuen Tanteidan
 108. Cocolors
 109. Comic Girls
 110. Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 111. Cool Doji Danshi
 112. Corrector Yui
 113. Cossette no Shouzou
 114. Coyote Ragtime Show
 115. Cross Game
 116. Cyber City Oedo 808
 117. Cybersix
 118. D.C.: Da Capo
 119. D4DJ First Mix
 120. Da Wang Rao Ming
 121. Da Yu Hai Tang (Movie)
 122. Daa! Daa! Daa!
 123. Dae Jang Geum: Jang Geum's Dream
 124. Dai Mahou Touge
 125. Daisougen no Chiisana Tenshi: Bush Baby
 126. Daitoshokan no Hitsujikai
 127. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu.
 128. Damekko Doubutsu
 129. Danball Senki
 130. Dance Dance Danseur
 131. Danchigai
 132. Dash! Yonkurou
 133. Dead Leaves
 134. Deaimon
 135. Dear Boys
 136. DearS
 137. Deltora Quest
 138. Denki-gai no Honya-san
 139. Densetsu Kyojin Ideon
 140. Di Gi Charat
 141. Dirty Pair
 142. Do It Yourself!!
 143. Dogs: Bullets & Carnage
 144. Dominion
 145. Donten ni Warau
 146. Doubutsu no Mori
 147. Doujin Work
 148. Douluo Dalu
 149. Doupo Cangqiong
 150. Dragon Half
 151. Druaga no Tou: The Aegis of Uruk
 152. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 153. Dwaeji-ui Wang
 154. E's Otherwise
 155. Eiga Daisuki Pompo-san
 156. Eikoku Koi Monogatari Emma
 157. Eiyuuou, Bu wo Kiwameru Tame Tenseisu: Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi♀
 158. El Cazador de la Bruja
 159. Elf wo Karu Mono-tachi
 160. Erementar Gerad
 161. eX-Driver
 162. Fake
 163. Fanren Xiu Xian Chuan
 164. Fantastic Children
 165. Feng Yu Zhou
 166. Fight Ippatsu! Juuden-chan!!
 167. Figure 17: Tsubasa & Hikaru
 168. Final Approach
 169. Five Star Stories
 170. Flanders no Inu
 171. Fortune Arterial: Akai Yakusoku
 172. Fractale
 173. Fragtime
 174. Freedom
 175. Fudanshi Koukou Seikatsu
 176. Fukigen na Mononokean
 177. Fukumenkei Noise
 178. Full Moon wo Sagashite
 179. Fune wo Amu
 180. Fuse: Teppou Musume no Torimonochou
 181. Fushigiboshi no☆Futagohime
 182. Future GPX Cyber Formula
 183. Fuujin Monogatari
 184. erotica Fuyu no Semi
 185. Gaikotsu Shotenin Honda-san
 186. Gakuen Alice
 187. Gakuen Senki Muryou
 188. Gakuen Utopia Manabi Straight!
 189. Galaxy Angel
 190. Gamba no Bouken
 191. Ganbare Douki-chan
 192. Gate Keepers
 193. Ged Senki
 194. Gensoumaden Saiyuuki
 195. GetBackers
 196. Giant Gorg
 197. Giant Killing
 198. Giant Robo the Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi
 199. Gift: Eternal Rainbow
 200. Ginban Kaleidoscope
 201. Ginga e Kickoff!!
 202. Ginga Nagareboshi Gin
 203. Ginga Sengoku Gunyuuden Rai
 204. Ginga Tetsudou no Yoru
 205. Gingitsune
 206. Giniro no Kami no Agito
 207. Giovanni no Shima
 208. Glass no Hana to Kowasu Sekai
 209. Glass no Kamen
 210. Glass no Usagi
 211. Gokudou-kun Manyuuki
 212. Gokujou Seitokai
 213. Gokusen
 214. Goodbye, Don Glees!
 215. Gosenzo-sama Banbanzai!
 216. Goshuushou-sama Ninomiya-kun
 217. Gotou ni Naritai.
 218. Grappler Baki (TV)
 219. Gravitation
 220. Green Legend Ran
 221. Gregory Horror Show
 222. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 223. Grimm Douwa: Kin no Tori
 224. Grimm Meisaku Gekijou
 225. GS Mikami
 226. Gun x Sword
 227. Gunnm
 228. Gunparade March: Arata Naru Kougunka
 229. Gunsmith Cats
 230. Gyakusatsu Kikan
 231. Gyokou no Nikuko-chan
 232. H2
 233. H2O: Footprints in the Sand
 234. Hadashi no Gen
 235. Haha wo Tazunete Sanzenri
 236. Hakaima Sadamitsu
 237. Hakkenden: Touhou Hakken Ibun
 238. Hakushaku to Yousei
 239. Hal
 240. Halo Legends
 241. Hana no Ko Lunlun
 242. Hana to Alice: Satsujin Jiken
 243. Hana yori Dango
 244. Hanada Shounen-shi
 245. Hanamaru Youchien
 246. Hanaukyou Maid-tai
 247. Hanayamata
 248. Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora
 249. Hand Maid May
 250. Happy Birthday: Inochi Kagayaku Toki
 251. Happy☆Lesson (TV)
 252. Harmony
 253. Hataraki Man
 254. Hatenkou Yuugi
 255. Hatsukoi Limited.
 256. Haunted Junction
 257. Heat Guy J
 258. Heisei Tanuki Gassen Ponpoko
 259. Hells
 260. HenSemi (TV)
 261. Heppoko Jikken Animation Excel♥Saga
 262. Heroic Age
 263. Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto
 264. Hidamari Sketch
 265. High Card
 266. High School Fleet
 267. Hiiro no Kakera
 268. Hikari no Densetsu
 269. Hikaru no Go
 270. Hikyou Tanken Fam & Ihrlie
 271. Hime-chan no Ribbon
 272. Hinomaruzumou
 273. Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari
 274. Hisone to Maso-tan
 275. Hitohira
 276. Honoo no Mirage
 277. Honoo no Tenkousei
 278. Hoozuki no Reitetsu
 279. Hotori: Tada Saiwai wo Koinegau
 280. Houkago Teibou Nisshi
 281. Hourou Musuko
 282. Hungry Heart: Wild Striker
 283. Hyakko
 284. Hyakujuu-Ou GoLion
 285. Hyper Police
 286. I My Me! Strawberry Eggs
 287. I''s Pure
 288. Ibara no Ou
 289. Iblard Jikan
 290. Ichigo 100%
 291. Ichigo Mashimaro
 292. Idol Densetsu Eriko
 293. Idoly Pride
 294. Ie Naki Ko
 295. Igano Kabamaru
 296. Ikoku Meiro no Croisée The Animation
 297. Ima, Soko ni Iru Boku
 298. Inferno Cop
 299. Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 300. Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii
 301. Inu-Ou
 302. Inugami-san to Nekoyama-san
 303. Inukami!
 304. Iria: Zeiram The Animation
 305. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 306. Jian Yu Feng Yun
 307. Jibaku-kun
 308. Jie Yao
 309. Jigoku Sensei Nube
 310. Jinzou Ningen Kikaider The Animation
 311. Jiu Tian Xuan Di Jue
 312. Joshikousei no Mudazukai
 313. Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari
 314. Juan Siliang
 315. Jue Ji
 316. Jungle Book Shounen Mowgli
 317. Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu
 318. Junkers Come Here
 319. Juu Ou Sei
 320. Juubee Ninpuuchou
 321. Juubee-chan: Lovely Gantai no Himitsu
 322. Juuni Kokuki
 323. Kachou Ouji
 324. Kagami no Kojou
 325. Kage kara Mamoru!
 326. Kageki Shoujo!!
 327. Kaibutsu Oujo
 328. Kaijuu no Kodomo
 329. Kaiketsu Zorro
 330. Kaiko sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life
 331. Kaitou Saint Tail
 332. Kaleido Star
 333. Kamen no Maid Guy
 334. Kamichama Karin
 335. Kamichu!
 336. Kamikaze Kaitou Jeanne
 337. Kamisama Dolls
 338. Kamisama Kazoku
 339. Kamui no Ken
 340. Kanamemo
 341. Kanashimi no Belladonna
 342. Kannazuki no Miko
 343. Kanon
 344. Kao Ni La Zhanshen Xitong
 345. Kappa no Coo to Natsuyasumi
 346. Karas
 347. Kasei Yakyoku
 348. Kashimashi: Girl Meets Girl
 349. Katte ni Kaizou
 350. Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie
 351. Kaze no Shoujo Emily
 352. Kaze to Ki no Uta Sanctus: Sei Naru Kana
 353. Kaze wo Mita Shounen
 354. Kazemakase Tsukikage Ran
 355. Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone
 356. Kekkaishi
 357. Kemono Friends
 358. Kemono no Souja Erin
 359. Kemonozume
 360. Kengan Ashura
 361. Kenkou Zenrakei Suiei-bu Umishou
 362. Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak
 363. Kenyuu Densetsu Yaiba
 364. Key the Metal Idol
 365. Kiba
 366. Kiddy Grade
 367. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 368. Kidou Senkan Nadesico
 369. Kidou Tenshi Angelic Layer
 370. Kikou Ryohei Mellowlink
 371. Kikou Souseiki Mospeada
 372. Kimagure Orange☆Road
 373. Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de
 374. Kimi no Koe wo Todoketai
 375. KimiKiss Pure Rouge
 376. not available in English Kin no Kuni Mizu no Kuni
 377. Kiniro no Corda: Primo Passo
 378. Kishin Douji Zenki
 379. Kodomo no Jikan (TV)
 380. Kodomo no Omocha (TV)
 381. Koe de Oshigoto! The Animation
 382. Kogepan
 383. Koi Kaze
 384. Koihime†Musou
 385. Koko wa Green Wood
 386. Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai
 387. Kore ga Watashi no Goshujinsama
 388. Kotarou wa Hitorigurashi
 389. Koukou Butouden Crows
 390. Koukou Tekken-den Tough
 391. Koukyuu no Karasu
 392. Koutetsu Tenshi Kurumi
 393. Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregotozukai
 394. Kuma Kuma Kuma Bear
 395. Kumo no You ni Kaze no You ni
 396. Kurau Phantom Memory
 397. Kure-nai
 398. Kuromukuro
 399. Kurozuka
 400. Kuuchuu Buranko
 401. Kyou kara Ore wa!!
 402. Kyou no 5 no 2 (TV)
 403. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 404. Kyoushoku Soukou Guyver (1989)
 405. Kyuuketsuhime Miyu
 406. not available in English Lady Lady!!
 407. Lamune
 408. Leadale no Daichi nite
 409. Legend of Basara
 410. Les Misérables: Shoujo Cosette
 411. Level E
 412. Levius
 413. Liang Bu Yi
 414. Ling Jian Zun
 415. Little Nemo
 416. Lodoss-tou Senki
 417. Long Zhi Gu: Poxiao Qibing
 418. Long Zu
 419. Lost Song
 420. Lost Universe
 421. Luo Xiao Hei Zhan Ji (Movie)
 422. Maburaho
 423. Macademi Wasshoi!
 424. Madang-eul Naon Amtalg
 425. Madlax
 426. Magic-Kyun! Renaissance
 427. Mahoraba: Heartful Days
 428. Mahoromatic: Automatic Maiden
 429. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 430. Mahoutsukai ni Taisetsu na Koto
 431. Mahoutsukai Tai!
 432. Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou
 433. Mai-HiME
 434. Maison Ikkoku
 435. Majimoji Rurumo
 436. Majin Tantei Nougami Neuro
 437. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 438. Majokko Tsukune-chan
 439. Major S1
 440. Majutsushi Orphen
 441. Makai Ouji: Devils and Realist
 442. Mama wa Shougaku 4-nensei
 443. Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo!
 444. Mardock Scramble: The First Compression
 445. Maria-sama ga Miteru
 446. Mary to Majo no Hana
 447. Mashiro no Oto
 448. Master Keaton
 449. Master Mosquiton
 450. Matantei Loki Ragnarok
 451. Medarot
 452. Megazone 23
 453. Meiji Tokyo Renka
 454. not available in English Meiken Jolie
 455. Meitantei Holmes
 456. Memories
 457. Meng Qi Shi Shen
 458. Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
 459. Metropolis
 460. Mi Yu Xingzhe
 461. Miira no Kaikata
 462. Mikagura Gakuen Kumikyoku (TV)
 463. Mind Game
 464. Mirai no Mirai
 465. Mitsudomoe
 466. Miyori no Mori
 467. Modern Love Tokyo: Kare ga Kanaderu Futari no Shirabe
 468. Momo e no Tegami
 469. Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo.
 470. Momokuri
 471. Mononogatari
 472. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 473. Moshidora
 474. Moyashimon
 475. Mugen no Juunin
 476. Mugen no Ryvius
 477. Mujin Wakusei Survive
 478. Murder Princess
 479. Musekinin Kanchou Tylor
 480. Mushi-Uta
 481. Mushibugyou
 482. Mushrambo
 483. Mutafukaz
 484. Muteki Choujin Zanbot 3
 485. Muteki Kanban Musume
 486. Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki
 487. Muv-Luv Alternative: Total Eclipse
 488. Nagagutsu wo Haita Neko
 489. Nagasarete Airantou
 490. Naisho no Tsubomi
 491. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 492. Namiuchigiwa no Muromi-san
 493. Nanaka 6/17
 494. Nanatsu no Umi no Tico
 495. Nasu: Andalusia no Natsu
 496. Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi
 497. Natsuyuki Rendezvous
 498. Nekojiru-sou
 499. Nerawareta Gakuen
 500. Nerima Daikon Brothers
 501. NieA Under 7
 502. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 503. Night Wizard
 504. Nijiiro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 505. Nijuu Mensou no Musume
 506. Nils no Fushigi na Tabi
 507. Ningyo no Mori
 508. Ninin ga Shinobuden
 509. Ninja Senshi Tobikage
 510. Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament
 511. Nitaboh
 512. Nobunaga Concerto
 513. Noein: Mou Hitori no Kimi e
 514. Nogizaka Haruka no Himitsu
 515. Noir
 516. Nu Wushen de Canzhuo
 517. Nurse Witch Komugi-chan Magikarte
 518. Nyanpire The Animation
 519. Oban Star-Racers
 520. Obey Me!
 521. Oemojisangjuui
 522. Ohoshi-sama no Rail
 523. Ojamajo Doremi
 524. Ojisan to Marshmallow
 525. Omae Umasou da na
 526. Omoi, Omoware, Furi, Furare
 527. Omoide Poroporo
 528. Oniichan wa Oshimai!
 529. Ontama!
 530. Ookiku Furikabutte
 531. Orenchi no Furo Jijou
 532. Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky.
 533. Oruchuban Ebichu
 534. Oseam
 535. Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu
 536. Otaku no Video
 537. Otogi Story Tenshi no Shippo
 538. Otome Youkai Zakuro
 539. Otona Joshi no Anime Time
 540. Ou Dorobou Jing
 541. Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa
 542. Oushitsu Kyoushi Heine
 543. Over Drive
 544. Overman King Gainer
 545. Palme no Ki
 546. Panda Kopanda
 547. Patapata Hikousen no Bouken
 548. Peace Maker Kurogane
 549. Peach Girl
 550. Penguin Highway
 551. Perrine Monogatari
 552. Peter Pan no Bouken
 553. PetoPeto-san
 554. Petshop of Horrors
 555. Photon
 556. Piano no Mori
 557. Pita Ten
 558. Planet With
 559. Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume
 560. Plawres Sanshirou
 561. Popee the Performer
 562. Potemayo
 563. Pretty Rhythm: Aurora Dream
 564. Princess Nine: Kisaragi Joshikou Yakyuubu
 565. Princess Princess
 566. Princess Sara
 567. Project A-Ko
 568. Project ARMS
 569. Puchi Pri*Yucie
 570. Pui Pui Molcar
 571. Pumpkin Scissors
 572. Pupipo!
 573. Quanzhi Fashi
 574. R.O.D: Read or Die
 575. RahXephon
 576. Rakuen Tsuihou
 577. Re-Main
 578. Rec
 579. Recorder to Randoseru Do♪
 580. Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage
 581. Rekka no Honoo
 582. Renkin San-kyuu Magical? Pokaan
 583. Renou Xueyuan
 584. RideBack
 585. Riding Bean
 586. Rilakkuma to Kaoru-san
 587. Rinne no Lagrange
 588. Ristorante Paradiso
 589. Rizelmine
 590. Ro-Kyu-Bu!
 591. Robin Hood no Daibouken
 592. Robot Carnival
 593. Rocket Girls
 594. Rockman.EXE
 595. Rokuhou-dou Yotsuiro Biyori
 596. Romeo no Aoi Sora
 597. Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu
 598. Roujin Z
 599. Runway de Waratte
 600. Ryman's Club
 601. Ryuu no Haisha
 602. Ryuu to Sobakasu no Hime
 603. s.CRY.ed
 604. Saber Marionette J
 605. Sacred Seven
 606. erotica Saezuru Tori wa Habatakanai: The Clouds Gather
 607. Saibi
 608. Saint☆Oniisan
 609. Saishuu Heiki Kanojo
 610. Saiunkoku Monogatari
 611. Saki
 612. Sakigake!! Cromartie Koukou
 613. Sakigake!! Otokojuku
 614. Sakura Taisen
 615. Samurai 7
 616. Samurai Deeper Kyou
 617. Sango Shou Densetsu: Aoi Umi no Elfie
 618. Sansha Sanyou
 619. Saraiya Goyou
 620. Sarusuberi: Miss Hokusai
 621. Sasameki Koto
 622. Scrapped Princess
 623. Seikai no Monshou
 624. Seikimatsu Occult Gakuin
 625. Seiyou Kottou Yougashiten: Antique
 626. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 627. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 628. Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 629. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 630. Senjou no Valkyria
 631. Senkaiden Houshin Engi
 632. Senki Zesshou Symphogear
 633. Sentou Yousei Yukikaze
 634. Senyuu.
 635. Shadow Skill: Eigi
 636. Shakunetsu no Takkyuu Musume
 637. Shamanic Princess
 638. Shanhe Jian Xin
 639. Shaonu Qianxian: Renxing Xiao Juchang
 640. Shen Mu
 641. Shen Yin Wangzuo
 642. Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You
 643. Shigofumi
 644. Shigurui
 645. Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi
 646. Shikabane Hime: Aka
 647. Shin Angyo Onshi
 648. Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero
 649. Shin Shirayuki-hime Densetsu Prétear
 650. Shine Post
 651. Shinigami no Ballad.
 652. Shinkyoku Soukai Polyphonica
 653. Shinpi no Sekai El-Hazard
 654. Shinrei Tantei Yakumo
 655. Shion no Ou
 656. Shisha no Teikoku
 657. Shixiong A Shixiong
 658. Shonan Junai Gumi!
 659. Shoubushi Densetsu Tetsuya
 660. Shoujo☆Kageki Revue Starlight
 661. Shoukoushi Cedie
 662. Shounen Maid
 663. Shounen Onmyouji
 664. Silent Möbius
 665. Sirius no Densetsu
 666. Sketchbook: Full Color's
 667. Skull Man
 668. Sola
 669. Solty Rei
 670. Sora no Aosa wo Shiru Hito yo
 671. Sora no Manimani
 672. Sora wo Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai
 673. Soratobu Yuureisen
 674. Sore ga Seiyuu!
 675. Soredemo Machi wa Mawatteiru
 676. Soukou Kihei Votoms
 677. Soukou no Strain
 678. Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor
 679. Sousei no Aquarion
 680. Space Cobra
 681. Speed Grapher
 682. Spiral: Suiri no Kizuna
 683. Star Driver: Kagayaki no Takuto
 684. Star Ocean EX
 685. Star Wars: Visions
 686. Starmyu
 687. Steamboy
 688. Stratos 4
 689. Strawberry Panic
 690. Street Fighter II Movie
 691. Sugar Apple Fairy Tale
 692. Sugar Sugar Rune
 693. Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!!
 694. Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoida
 695. Sumikko Gurashi Movie 1: Tobidasu Ehon to Himitsu no Ko
 696. Summer Ghost
 697. Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome
 698. Sunabouzu
 699. Sunohara-sou no Kanrinin-san
 700. Super Crooks
 701. Super Cub
 702. Super Fishing Grander Musashi
 703. Super Seisyun Brothers
 704. Suzuka
 705. Switch
 706. Tactics
 707. Taiho Shichau zo
 708. Taishou Otome Otogibanashi
 709. Taishou Yakyuu Musume.
 710. Taiyou no Ko Esteban
 711. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 712. Takarajima
 713. Tales of the Abyss
 714. Tamayura
 715. Tanoshii Muumin Ikka
 716. Tantei Gakuen Q
 717. Tantei Opera Milky Holmes
 718. Tears to Tiara
 719. Tegamibachi
 720. Tekkon Kinkreet
 721. Tenkuu Senki Shurato
 722. Tenshi no 3P!
 723. Tenshi no Tamago
 724. Terra e... (TV)
 725. Tetsuwan Birdy
 726. Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 727. The Animatrix
 728. The Big O
 729. The Cockpit
 730. The Hakkenden
 731. The Sky Crawlers
 732. Tian Bao Fuyao Lu
 733. Tian Guan Cifu
 734. Tian Mei De Yao Hen
 735. Tibet Inu Monogatari
 736. Tide-Line Blue
 737. To Be Hero
 738. To Heart
 739. Toaru Hikuushi e no Koiuta
 740. Tokimeki Memorial: Only Love
 741. Tokkou
 742. Tokumu Sentai Shinesman
 743. Tokyo Babylon
 744. Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou
 745. Tokyo Marble Chocolate
 746. Tokyo Underground
 747. Tom Sawyer no Bouken
 748. Tonari no Kyuuketsuki-san
 749. Tonari no Yamada-kun
 750. Tong Ling Fei
 751. Tongari Boushi no Memole
 752. Top wo Nerae! Gunbuster
 753. Toshokan Sensou
 754. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 755. Touch
 756. Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai
 757. Towa no Quon 1: Utakata no Kaben
 758. Trapp Ikka Monogatari
 759. Trava: Fist Planet
 760. Tsuki to Laika to Nosferatu
 761. Tsukuyomi: Moon Phase
 762. Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san
 763. Tsuyokiss
 764. Tunshi Xingkong
 765. Uchi no Maid ga Uzasugiru!
 766. Uchuu Densetsu Ulysses 31
 767. Uchuu no Kishi Tekkaman Blade
 768. Uchuu no Stellvia
 769. Uchuu Senkan Yamato
 770. Uchuu Show e Youkoso
 771. Udon no Kuni no Kiniro Kemari
 772. Ueki no Housoku
 773. Ueno-san wa Bukiyou
 774. UFO Princess Valkyrie
 775. Ultra Maniac
 776. Uma Musume: Pretty Derby
 777. Umi ga Kikoeru
 778. Unico
 779. Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru
 780. Ushio to Tora
 781. Ushiro no Shoumen Daare
 782. Uta∽Kata
 783. Vampire Hunter
 784. Vampire Hunter D
 785. Vampire in the Garden
 786. Vandread
 787. Venus Senki
 788. Versailles no Bara
 789. Vexille: 2077 Nihon Sakoku
 790. Video Girl Ai
 791. Viper's Creed
 792. Wagaya no Oinari-sama.
 793. Wakaba*Girl
 794. Wake Up, Girls!
 795. Wan Jie Du Zun
 796. Wan Jie Fa Shen
 797. Wan Jie Xian Zong
 798. Wan Sheng Jie
 799. Wangan Midnight
 800. Wangu Xian Qiong
 801. Wanwan Sanjuushi
 802. Wata no Kuni Hoshi
 803. Watashi no Ashinaga Ojisan
 804. Wei, Kanjian Erduo La!
 805. Whistle!
 806. Wild Arms: Twilight Venom
 807. Witch Hunter Robin
 808. Witchblade
 809. Wo Shi Da Shenxian
 810. Wonderful Days
 811. World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin
 812. Wu Dong Qian Kun
 813. Wu Geng Ji
 814. Wu Shan Wu Xing (2020)
 815. Wu Shang Shen Di
 816. X
 817. Xian Wu Chuan
 818. Xie Wang Zhui Qi
 819. Xin Shen Bang: Nezha Chongsheng
 820. Xing Wushen Jue
 821. Xing Yu Siwan Nian
 822. Xingchen Bian
 823. Xiyou Ji: Dasheng Guilai
 824. Xue Ying Ling Zhu
 825. Yakitate!! Japan
 826. Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo
 827. Yakusoku no Nanaya Matsuri
 828. Yama no Susume
 829. Yami no Matsuei
 830. Yami Shibai
 831. Yami to Boushi to Hon no Tabibito
 832. Yao Shen Ji
 833. Yes ka No ka Hanbun ka
 834. Yoake Tsugeru Lu no Uta
 835. Yokohama Kaidashi Kikou
 836. Yokoyama Mitsuteru Sangokushi
 837. Yomigaeru Sora: Rescue Wings
 838. Yondemasu yo, Azazel-san. (TV)
 839. Yong Sheng
 840. Yoroiden Samurai Troopers
 841. Youjo Shachou
 842. Yuan Long
 843. Yume-iro Pâtissière
 844. Yuugo: Koushounin
 845. Yuusha-Ou GaoGaiGar
 846. Yuyushiki
 847. Ze Tian Ji
 848. Zegapain
 849. Zetman
 850. Zhen Hun Jie
 851. Zhen Wu Dianfeng
 852. Zhu Tian Ji
 853. Zipang
 854. Zoids
 855. Zone of the Enders: Dolores, I
 856. Zuori Qing Kong

Miscellaneous Unpopular

Created on : 2021-05-19

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
2 Point(s)
20 items to complete
137 Turnins
0 Validated Turnins
Medium
4 Point(s)
40 items to complete
77 Turnins
0 Validated Turnins
Hard
6 Point(s)
60 items to complete
42 Turnins
0 Validated Turnins
Conquered
8 Point(s)
80 items to complete
50 Turnins
0 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Unpopular theme. Sources : [MAL club]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 1 minutes.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.