Challenge : Unpopular

 1. [V2 - #7824 - 2021-05-19] SheyCroix - Conquered
 2. [V2 - #7825 - 2021-05-19] MetalFalcon - Easy
 3. [V2 - #7826 - 2021-05-19] Punkero - Medium
 4. [V2 - #7827 - 2021-05-19] lostnyanko - Easy
 5. [V2 - #7827 - 2021-05-19] lostnyanko - Medium
 6. [V2 - #7828 - 2021-05-19] Wyvern22 - Conquered
 7. [V2 - #7828 - 2021-05-19] Wyvern22 - Hard
 8. [V2 - #7829 - 2021-05-19] Sakku-san - Easy
 9. [V2 - #7830 - 2021-05-19] Plaxsin - Easy
 10. [V2 - #7831 - 2021-05-19] Papa_Dragon - Conquered
 11. [V2 - #7832 - 2021-05-19] SunflowerDaisho - Medium
 12. [V2 - #7833 - 2021-05-19] Jhiday - Conquered
 13. [V2 - #7833 - 2021-05-19] Jhiday - Hard
 14. [V2 - #7836 - 2021-05-19] TheEdgelord - Easy
 15. [V2 - #7837 - 2021-05-19] Jaikeis - Easy
 16. [V2 - #7838 - 2021-05-19] Aur0ra - Easy
 17. [V2 - #7838 - 2021-05-19] Aur0ra - Medium
 18. [V2 - #7839 - 2021-05-19] ScarletCelestial - Easy
 19. [V2 - #7840 - 2021-05-19] Bunille - Medium
 20. [V2 - #7841 - 2021-05-19] Bern_stein - Easy
 21. [V2 - #7841 - 2021-05-19] Bern_stein - Medium
 22. [V2 - #7819 - 2021-05-20] Yterbium - Easy
 23. [V2 - #7846 - 2021-05-20] 7kaneki7 - Easy
 24. [V2 - #7847 - 2021-05-20] AngelHana - Medium
 25. [V2 - #7849 - 2021-05-20] hinagatari - Medium
 26. [V2 - #7851 - 2021-05-20] Shuurei - Medium
 27. [V2 - #7856 - 2021-05-20] _Bri - Conquered
 28. [V2 - #7859 - 2021-05-21] OweynLupton - Easy
 29. [V2 - #7939 - 2021-05-28] PNR_13 - Easy
 30. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 - Medium
 31. [V2 - #8028 - 2021-05-31] ShockZz - Easy
 32. [V2 - #8084 - 2021-06-03] Helvian494743 - Medium
 33. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 34. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 35. [V2 - #8267 - 2021-06-19] Zenit - Conquered
 36. [V2 - #8348 - 2021-06-26] acestrawbs - Easy
 37. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Easy
 38. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Medium
 39. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 40. [V2 - #8722 - 2021-07-22] leapylee - Conquered
 41. [V2 - #8861 - 2021-07-31] SolidBlade - Easy
 42. [V2 - #8908 - 2021-08-02] I230 - Easy
 43. [V2 - #9510 - 2021-09-22] Mikaytama13 - Easy
 44. [V2 - #9553 - 2021-09-26] KuraikoDesu - Easy
 45. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Easy
 46. [V3 - #96 - 2021-11-14] Franchowo - Easy
 47. [V3 - #132 - 2021-11-20] Kristiwazhere - Easy
 48. [V3 - #254 - 2021-11-30] blackmagemasta - Easy
 49. [V3 - #342 - 2021-12-10] lostnyanko - Conquered
 50. [V3 - #343 - 2021-12-10] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 51. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri - Hard
 52. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri - Medium
 53. [V3 - #351 - 2021-12-10] Jhiday - Medium
 54. [V3 - #351 - 2021-12-10] Jhiday - Easy
 55. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 - Conquered
 56. [V3 - #357 - 2021-12-10] kerryelc - Easy
 57. [V3 - #378 - 2021-12-12] Papa_Dragon - Hard
 58. [V3 - #384 - 2021-12-13] Helvian494743 - Easy
 59. [V3 - #456 - 2021-12-19] Bern_stein - Hard
 60. [V3 - #458 - 2021-12-19] ScarletCelestial - Conquered
 61. [V3 - #465 - 2021-12-20] ownitlikeaboss - Easy
 62. [V3 - #466 - 2021-12-20] AngelHana - Easy
 63. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 64. [V3 - #471 - 2021-12-21] dierubikdie - Conquered
 65. [V3 - #479 - 2021-12-21] Eyth - Easy
 66. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Easy
 67. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Medium
 68. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Hard
 69. [V3 - #525 - 2021-12-26] _Bri - Easy
 70. [V3 - #527 - 2021-12-26] Givemeanaccount - Easy
 71. [V3 - #530 - 2021-12-26] lostnyanko - Hard
 72. [V3 - #533 - 2021-12-26] ImagineBrkr - Conquered
 73. [V3 - #540 - 2021-12-27] RachelPanda - Conquered
 74. [V3 - #540 - 2021-12-27] RachelPanda - Medium
 75. [V3 - #545 - 2021-12-27] windyscar - Easy
 76. [V3 - #548 - 2021-12-27] OweynLupton - Medium
 77. [V3 - #550 - 2021-12-28] Plaxsin - Medium
 78. [V3 - #553 - 2021-12-28] Jaikeis - Medium
 79. [V3 - #555 - 2021-12-28] Yterbium - Hard
 80. [V3 - #564 - 2021-12-28] superherowarrior - Easy
 81. [V3 - #573 - 2021-12-29] Ventris - Conquered
 82. [V3 - #587 - 2021-12-30] ShockZz - Medium
 83. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Easy
 84. [V3 - #598 - 2021-12-30] tbeans10 - Hard
 85. [V3 - #598 - 2021-12-30] tbeans10 - Medium
 86. [V3 - #603 - 2021-12-30] Eleanora1315 - Easy
 87. [V3 - #604 - 2021-12-30] Rage_Beat06 - Conquered
 88. [V3 - #604 - 2021-12-30] Rage_Beat06 - Hard
 89. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Easy
 90. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Hard
 91. [V3 - #620 - 2021-12-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 92. [V3 - #620 - 2021-12-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 93. [V3 - #637 - 2021-12-31] Aur0ra - Hard
 94. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Easy
 95. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Medium
 96. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Hard
 97. [V3 - #678 - 2022-01-02] Bern_stein - Conquered
 98. [V3 - #695 - 2022-01-04] SunflowerDaisho - Easy
 99. [V3 - #735 - 2022-01-08] KuraikoDesu - Conquered
 100. [V3 - #769 - 2022-01-11] Mackamizzle - Easy
 101. [V3 - #792 - 2022-01-12] ownitlikeaboss - Medium
 102. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende - Easy
 103. [V3 - #810 - 2022-01-14] tbeans10 - Easy
 104. [V3 - #821 - 2022-01-15] miaxnder - Easy
 105. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama - Conquered
 106. [V3 - #831 - 2022-01-16] Papa_Dragon - Medium
 107. [V3 - #831 - 2022-01-16] Papa_Dragon - Easy
 108. [V3 - #837 - 2022-01-17] Kristiwazhere - Medium
 109. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Easy
 110. [V3 - #874 - 2022-01-21] cornflakegod - Easy
 111. [V3 - #874 - 2022-01-21] cornflakegod - Medium
 112. [V3 - #885 - 2022-01-21] iridi - Easy
 113. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 - Conquered
 114. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 - Easy
 115. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Medium
 116. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Conquered
 117. [V3 - #937 - 2022-01-26] Boyscout31 - Medium
 118. [V3 - #939 - 2022-01-26] Mr_Duke_ - Easy
 119. [V3 - #953 - 2022-01-29] Swoopy-Bunny - Easy
 120. [V3 - #955 - 2022-01-29] Weatherman2 - Conquered
 121. [V3 - #1011 - 2022-01-31] 7kaneki7 - Medium (upgraded from Easy)
 122. [V3 - #1016 - 2022-01-31] tamochinnn - Conquered
 123. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 124. [V3 - #1100 - 2022-02-07] Wyvern22 - Medium
 125. [V3 - #1100 - 2022-02-07] Wyvern22 - Easy
 126. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Easy
 127. [V3 - #1113 - 2022-02-09] Lestat- - Conquered
 128. [V3 - #1130 - 2022-02-11] goncix3000 - Conquered
 129. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 130. [V3 - #1393 - 2022-03-01] blurubberlizard - Easy
 131. [V3 - #1411 - 2022-03-01] starfishalliance - Conquered
 132. [V3 - #1446 - 2022-03-05] Elineru - Medium
 133. [V3 - #1465 - 2022-03-07] Tonic_ - Conquered
 134. [V3 - #1467 - 2022-03-07] dierubikdie - Hard
 135. [V3 - #1572 - 2022-03-19] Helvian494743 - Hard
 136. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Easy
 137. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Medium
 138. [V3 - #1646 - 2022-03-24] Cainael - Conquered
 139. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Easy
 140. [V3 - #1846 - 2022-04-08] ScarletCelestial - Medium
 141. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Medium
 142. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 143. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Conquered
 144. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Hard
 145. [V3 - #1995 - 2022-04-24] KatjieKat - Easy
 146. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 147. [V3 - #2007 - 2022-04-25] nozomemee - Easy
 148. [V3 - #2092 - 2022-04-30] TheFlyingOrange - Conquered
 149. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 150. [V3 - #2274 - 2022-05-20] Loudcsharp - Easy
 151. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 152. [V3 - #2472 - 2022-06-04] SecretPresident - Conquered
 153. [V3 - #2551 - 2022-06-12] Legends_of_anime - Easy
 154. [V3 - #2619 - 2022-06-19] AatihoNora - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 20 items
 • Medium : 40 items
 • Hard : 60 items
 • Conquered : 80 items
 1. "Bungaku Shoujo" Movie
 2. 11-nin Iru!
 3. 3x3 Eyes
 4. 7 Seeds
 5. A-Channel
 6. A.I.C.O.: Incarnation
 7. Aa! Megami-sama!
 8. Aachi wa Ssipak
 9. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 10. Ace wo Nerae!
 11. Aggressive Retsuko
 12. Ai no Wakakusa Monogatari
 13. Ai Shoujo Pollyanna Story
 14. Ai Yori Aoshi
 15. Aishen Qiaokeli-ing...
 16. Aishite Knight
 17. Aishiteruze Baby★★
 18. Aiura
 19. Akachan to Boku
 20. Akage no Anne
 21. AKB0048
 22. Alien 9
 23. Alps Monogatari: Watashi no Annette
 24. Amatsuki
 25. Andersen Douwa: Ningyohime
 26. Angel Densetsu
 27. Angolmois: Genkou Kassenki
 28. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 29. Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan
 30. Anime 80-nichikan Sekai Isshuu
 31. not available in English Anime Himitsu no Hanazono
 32. Anime Sanjuushi
 33. Anne Happy♪
 34. Ao no 6-gou
 35. Aoi Hana
 36. Aoki Densetsu Shoot!
 37. Aoki Ryuusei SPT Layzner
 38. Appare-Ranman!
 39. Appleseed
 40. Arabian Nights: Sindbad no Bouken (TV)
 41. Arashi no Yoru ni
 42. Arc the Lad
 43. Area 88
 44. Arete Hime
 45. Armitage III
 46. Arslan Senki
 47. Arte
 48. Artiswitch
 49. Asagao to Kase-san.
 50. Asatte no Houkou.
 51. Ashita no Nadja
 52. Asura
 53. not available in English Attacker You!
 54. Aura: Maryuuin Kouga Saigo no Tatakai
 55. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 56. Ayashi no Ceres
 57. B'T X
 58. Bakuretsu Tenshi
 59. not available in English Bakusou Kyoudai Let's & Go
 60. Bakuten!!
 61. Bamboo Blade
 62. Bananya
 63. Bannou Bunka Neko-Musume
 64. Bastard!! Ankoku no Hakaishin
 65. Battle Athletess Daiundoukai (TV)
 66. Bayonetta: Bloody Fate
 67. Beelzebub-jou no Okinimesu mama.
 68. Binbou Shimai Monogatari
 69. Binchou-tan
 70. Birthday Wonderland
 71. Black Blood Brothers
 72. Black Fox
 73. Blade of the Immortal
 74. Blood: The Last Vampire
 75. Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku
 76. Blue Gender
 77. Blue Seed
 78. Boku no Chikyuu wo Mamotte
 79. Boogiepop wa Warawanai
 80. Bouken Ou Beet
 81. Brave Story
 82. Break Blade
 83. Brigadoon: Marin to Melan
 84. Bubblegum Crisis
 85. Buddy Complex
 86. Bus Gamer
 87. Buzzer Beater
 88. Capeta
 89. Cat's Eye
 90. Cello Hiki no Gauche (1982)
 91. Cheonnyeon-yeowoo Yeowoobi
 92. Chicchana Yukitsukai Sugar
 93. Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen
 94. Chikyuu Shoujo Arjuna
 95. Chio-chan no Tsuugakuro
 96. Chirin no Suzu
 97. Chou Denji Machine Voltes V
 98. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 99. Chuuka Ichiban!
 100. Cike Wu Liuqi
 101. Clamp Gakuen Tanteidan
 102. Cocolors
 103. Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 104. Corrector Yui
 105. Cossette no Shouzou
 106. Coyote Ragtime Show
 107. Cross Game
 108. Cyber City Oedo 808
 109. Cybersix
 110. D.C.: Da Capo
 111. D4DJ: First Mix
 112. Da Yu Hai Tang (Movie)
 113. Da Zhu Zai
 114. Daa! Daa! Daa!
 115. Dae Jang Geum: Jang Geum's Dream
 116. Dai Mahou Touge
 117. Daitoshokan no Hitsujikai
 118. Damekko Doubutsu
 119. Danball Senki
 120. Danchigai
 121. Dash! Yonkurou
 122. Dead Leaves
 123. Dear Boys
 124. Deltora Quest
 125. Denki-gai no Honya-san
 126. Densetsu Kyojin Ideon
 127. Di Gi Charat
 128. Dirty Pair
 129. Dogs: Bullets & Carnage
 130. Dominion
 131. Donten ni Warau
 132. Doubutsu no Mori
 133. Doujin Work
 134. Douluo Dalu
 135. Doupo Cangqiong
 136. Dragon Half
 137. Druaga no Tou: The Aegis of Uruk
 138. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 139. Dwaeji-ui Wang
 140. E's Otherwise
 141. Eiga Daisuki Pompo-san (Movie)
 142. Eikoku Koi Monogatari Emma
 143. El Cazador de la Bruja
 144. El Hazard: The Magnificent World
 145. Elf wo Karu Mono-tachi
 146. Erementar Gerad
 147. eX-Driver
 148. Fake
 149. Fanren Xiu Xian Chuan: Fanren Feng Qi Tian Nan
 150. Fantastic Children
 151. Feng Yu Zhou
 152. Fight Ippatsu! Juuden-chan!!
 153. Figure 17: Tsubasa & Hikaru
 154. Final Approach
 155. Fire Tripper
 156. Five Star Stories
 157. Flanders no Inu
 158. Fortune Arterial: Akai Yakusoku
 159. Fractale
 160. Fragtime
 161. Freedom
 162. Fudanshi Koukou Seikatsu
 163. Fukigen na Mononokean
 164. Fukumenkei Noise
 165. Full Moon wo Sagashite
 166. Fune wo Amu
 167. Fuse: Teppou Musume no Torimonochou
 168. Fushigiboshi no☆Futagohime
 169. Future GPX Cyber Formula
 170. Fuujin Monogatari
 171. Fuyu no Semi
 172. Gaikotsu Shotenin Honda-san
 173. Gakuen Alice
 174. Gakuen Senki Muryou
 175. Gakuen Utopia Manabi Straight!
 176. Galaxy Angel
 177. Gamba no Bouken
 178. Gate Keepers
 179. Gensoumaden Saiyuuki
 180. GetBackers
 181. Giant Gorg
 182. Giant Killing
 183. Giant Robo the Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi
 184. Gift: Eternal Rainbow
 185. Ginban Kaleidoscope
 186. Ginga e Kickoff!!
 187. Ginga Nagareboshi Gin
 188. Ginga Sengoku Gunyuuden Rai
 189. Ginga Tetsudou no Yoru
 190. Gingitsune
 191. Giniro no Kami no Agito
 192. Giovanni no Shima
 193. Glass no Hana to Kowasu Sekai
 194. Glass no Kamen
 195. Glass no Usagi
 196. Gokudou-kun Manyuuki
 197. Gokujou Seitokai
 198. Gokusen
 199. Gosenzo-sama Banbanzai!
 200. Goshuushou-sama Ninomiya-kun
 201. Gotou ni Naritai.
 202. Grappler Baki (TV)
 203. Gravitation
 204. Green Legend Ran
 205. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 206. Grimm Douwa: Kin no Tori
 207. Grimm Meisaku Gekijou
 208. GS Mikami
 209. Gun x Sword
 210. Gunnm
 211. Gunparade March: Arata Naru Kougunka
 212. Gunsmith Cats
 213. Gyakusatsu Kikan
 214. not available in English Gyokou no Nikuko-chan
 215. H2
 216. H2O: Footprints in the Sand
 217. Hadashi no Gen
 218. Haha wo Tazunete Sanzenri
 219. Hakaima Sadamitsu
 220. Hakkenden: Touhou Hakken Ibun
 221. Hakushaku to Yousei
 222. Halo Legends
 223. not available in English Hana no Ko Lunlun
 224. Hana to Alice: Satsujin Jiken
 225. Hana yori Dango
 226. Hanada Shounen-shi
 227. Hanamaru Youchien
 228. Hanaukyou Maid-tai
 229. Hanayamata
 230. Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora
 231. Hand Maid May
 232. Happy Birthday: Inochi Kagayaku Toki
 233. Happy☆Lesson (TV)
 234. Harmony
 235. Hataraki Man
 236. Hatenkou Yuugi
 237. Hatsukoi Limited.
 238. Haunted Junction
 239. HeatGuy J
 240. Heisei Tanuki Gassen Ponpoko
 241. Hells
 242. HenSemi (TV)
 243. Heppoko Jikken Animation Excel♥Saga
 244. Heroic Age
 245. Hidamari Sketch
 246. High School Fleet
 247. Hiiro no Kakera
 248. Hikari no Densetsu
 249. Hikaru no Go
 250. Hikyou Tanken Fam & Ihrlie
 251. Hime-chan no Ribbon
 252. Hinomaruzumou
 253. Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari
 254. Hisone to Maso-tan
 255. Hitohira
 256. Honoo no Alpenrose: Judy & Randy
 257. Honoo no Mirage
 258. Honoo no Tenkousei
 259. Hoozuki no Reitetsu
 260. Hotori: Tada Saiwai wo Koinegau
 261. Houkago Teibou Nisshi
 262. Hourou Musuko
 263. Hungry Heart: Wild Striker
 264. Hyakko
 265. Hyakujuu-Ou GoLion
 266. Hyper Police
 267. I My Me! Strawberry Eggs
 268. I''s Pure
 269. Ibara no Ou
 270. Iblard Jikan
 271. Ichigo 100%
 272. Ichigo Mashimaro
 273. Idol Densetsu Eriko
 274. Idoly Pride
 275. Ie Naki Ko
 276. Igano Kabamaru
 277. Ikoku Meiro no Croisée The Animation
 278. Ima, Soko ni Iru Boku
 279. Inferno Cop
 280. Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 281. Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii
 282. Inugami-san to Nekoyama-san
 283. Inukami!
 284. Iria: Zeiram The Animation
 285. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 286. Jibaku-kun
 287. Jie Yao
 288. Jigoku Sensei Nube
 289. Jinzou Ningen Kikaider The Animation
 290. Joshikousei no Mudazukai
 291. Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari
 292. Jue Ji
 293. Jungle Book Shounen Mowgli
 294. Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu
 295. Junkers Come Here
 296. Juu Ou Sei
 297. Juubee Ninpuuchou
 298. Juubee-chan: Lovely Gantai no Himitsu
 299. Kachou Ouji
 300. Kage kara Mamoru!
 301. Kaibutsu Oujo
 302. Kaijuu no Kodomo
 303. Kaiketsu Zorro
 304. Kaitou Saint Tail
 305. Kaleido Star
 306. Kamen no Maid Guy
 307. Kamichama Karin
 308. Kamichu!
 309. Kamikaze Kaitou Jeanne
 310. Kamisama Dolls
 311. Kamisama Kazoku
 312. Kamui no Ken
 313. Kanamemo
 314. Kanashimi no Belladonna
 315. Kannazuki no Miko
 316. Kanon
 317. Kappa no Coo to Natsuyasumi
 318. Karas
 319. Kasei Yakyoku
 320. Kashimashi: Girl Meets Girl
 321. Katte ni Kaizou
 322. Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie
 323. Kaze no Shoujo Emily
 324. Kaze to Ki no Uta Sanctus: Sei Naru Kana
 325. Kaze wo Mita Shounen
 326. Kazemakase Tsukikage Ran
 327. Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone
 328. Kekkaishi (TV)
 329. Kemono Friends
 330. Kemono no Souja Erin
 331. Kemonozume
 332. Kengan Ashura
 333. Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou
 334. Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak
 335. Kenyuu Densetsu Yaiba
 336. Key the Metal Idol
 337. Kiba
 338. Kiddy Grade
 339. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 340. Kidou Senkan Nadesico
 341. Kidou Tenshi Angelic Layer
 342. Kikou Ryohei Mellowlink
 343. Kikou Souseiki Mospeada
 344. Kimagure Orange☆Road
 345. Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de
 346. Kimi no Koe wo Todoketai
 347. KimiKiss Pure Rouge
 348. Kiniro no Corda: Primo Passo
 349. Kishin Douji Zenki
 350. Kodomo no Jikan (TV)
 351. Kodomo no Omocha (TV)
 352. Koe de Oshigoto! The Animation
 353. Kogepan
 354. Koi Kaze
 355. Koihime†Musou
 356. Koko wa Green Wood
 357. Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai
 358. Kore ga Watashi no Goshujinsama
 359. Koukou Butouden Crows
 360. Koukou Tekken-den Tough
 361. Koutetsu Tenshi Kurumi
 362. Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai
 363. Kuma Kuma Kuma Bear
 364. Kumo no You ni Kaze no You ni
 365. Kurau Phantom Memory
 366. Kure-nai
 367. Kurozuka
 368. Kuuchuu Buranko
 369. Kyou kara Ore wa!!
 370. Kyou no 5 no 2 (TV)
 371. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 372. Kyoushoku Soukou Guyver (1989)
 373. Kyuuketsuhime Miyu
 374. not available in English Lady Lady!!
 375. Lamune
 376. Legend of Basara
 377. Les Misérables: Shoujo Cosette
 378. Level E
 379. Levius
 380. Liang Bu Yi
 381. Ling Jian Zun
 382. Ling Yu
 383. Little Nemo
 384. Lodoss-tou Senki
 385. Long Zhi Gu: Poxiao Qibing
 386. Lost Song
 387. Lost Universe
 388. Luo Xiao Hei Zhan Ji (Movie)
 389. Maburaho
 390. Macademi Wasshoi!
 391. Madang-eul Naon Amtalg
 392. Madlax
 393. Magic-Kyun! Renaissance
 394. Mahoraba: Heartful days
 395. Mahoromatic: Automatic Maiden
 396. Mahoutsukai ni Taisetsu na Koto
 397. Mahoutsukai Tai!
 398. Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou
 399. Mai-HiME
 400. Maison Ikkoku
 401. Majimoji Rurumo
 402. Majin Tantei Nougami Neuro
 403. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 404. Majokko Tsukune-chan
 405. Major S1
 406. Majutsushi Orphen
 407. Makai Ouji: Devils and Realist
 408. Mama wa Shougaku 4 Nensei
 409. Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo!
 410. Mardock Scramble: The First Compression
 411. Maria-sama ga Miteru
 412. Mary to Majo no Hana
 413. Master Keaton
 414. Master Mosquiton
 415. Matantei Loki Ragnarok
 416. Medarot
 417. Megazone 23
 418. Meiji Tokyo Renka
 419. not available in English Meiken Jolie
 420. Meitantei Holmes
 421. Memories
 422. Meng Qi Shi Shen
 423. Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
 424. Metropolis
 425. Mi Yu Xing Zhe
 426. Miira no Kaikata
 427. Mikagura Gakuen Kumikyoku (TV)
 428. Mind Game
 429. Mirai no Mirai
 430. Mitsudomoe
 431. Miyori no Mori
 432. Momo e no Tegami
 433. Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo.
 434. Momokuri
 435. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 436. Moshidora
 437. Moyashimon
 438. Mugen no Ryvius
 439. Mujin Wakusei Survive
 440. Murder Princess
 441. Musekinin Kanchou Tylor
 442. Mushi-Uta
 443. Mushibugyou
 444. Mushrambo
 445. Mutafukaz
 446. Muteki Choujin Zanbot 3
 447. Muteki Kanban Musume
 448. Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki
 449. Muv-Luv Alternative: Total Eclipse
 450. Nagagutsu wo Haita Neko
 451. Nagasarete Airantou
 452. Naisho no Tsubomi
 453. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 454. Namiuchigiwa no Muromi-san
 455. Nanaka 6/17
 456. Nanatsu no Umi no Tico
 457. Nasu: Andalusia no Natsu
 458. Natsu-iro no Sunadokei
 459. Natsuyuki Rendezvous
 460. Nekojiru-sou
 461. Nerawareta Gakuen
 462. Nerima Daikon Brothers
 463. NieA Under 7
 464. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 465. Night Wizard
 466. Nijiiro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 467. Nijuu Mensou no Musume
 468. Nils no Fushigi na Tabi
 469. Ningyo no Mori
 470. Ninin ga Shinobuden
 471. Ninja Senshi Tobikage
 472. Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament
 473. Nitaboh
 474. Nobunaga Concerto
 475. Noein: Mou Hitori no Kimi e
 476. Noir
 477. Nu Wushen de Canzhuo
 478. Nurse Witch Komugi-chan Magikarte
 479. Nyanpire The Animation
 480. Oban Star-Racers
 481. Ohoshi-sama no Rail
 482. Ojamajo Doremi
 483. Ojisan to Marshmallow
 484. Omae Umasou da na
 485. Omoi, Omoware, Furi, Furare
 486. Omoide Poroporo
 487. Onigamiden
 488. Ontama!
 489. Ookiku Furikabutte
 490. Orenchi no Furo Jijou
 491. Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky.
 492. Oruchuban Ebichu
 493. Oseam
 494. Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu
 495. Otaku no Video
 496. Otogi Story Tenshi no Shippo
 497. Otome Youkai Zakuro
 498. Otona Joshi no Anime Time
 499. Ou Dorobou Jing
 500. Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa
 501. Oushitsu Kyoushi Heine
 502. Over Drive
 503. Overman King Gainer
 504. Palme no Ki
 505. Panda Kopanda
 506. Patapata Hikousen no Bouken
 507. Peace Maker Kurogane
 508. Peach Girl
 509. Penguin Highway
 510. Perrine Monogatari
 511. Peter Pan no Bouken
 512. PetoPeto-san
 513. Petshop of Horrors
 514. Photon
 515. Piano no Mori
 516. Pita Ten
 517. Planet With
 518. Plawres Sanshirou
 519. Popee the Performer
 520. Potemayo
 521. Pretty Rhythm: Aurora Dream
 522. Princess Nine: Kisaragi Joshikou Yakyuubu
 523. Princess Princess
 524. Project A-Ko
 525. Project ARMS
 526. Puchi Pri*Yucie
 527. Pui Pui Molcar
 528. Pumpkin Scissors
 529. Pupipo!
 530. Quanzhi Fashi
 531. R.O.D: Read or Die
 532. RahXephon
 533. Rakuen Tsuihou
 534. Rec
 535. Recorder to Randoseru Do♪
 536. Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage
 537. Rekka no Honoo
 538. Renkin San-kyuu Magical? Pokaan
 539. RideBack
 540. Riding Bean
 541. Rilakkuma to Kaoru-san
 542. Rinne no Lagrange
 543. Ristorante Paradiso
 544. Rizelmine
 545. Ro-Kyu-Bu!
 546. Robin Hood no Daibouken
 547. Robot Carnival
 548. Rocket Girls
 549. Rockman.EXE
 550. Rokuhou-dou Yotsuiro Biyori
 551. Romeo no Aoi Sora
 552. Roujin Z
 553. Runway de Waratte
 554. Ryuu no Haisha
 555. s.CRY.ed
 556. Saber Marionette J
 557. Sacred Seven
 558. Saezuru Tori wa Habatakanai: The Clouds Gather
 559. Saibi
 560. Saint☆Oniisan
 561. Saishuu Heiki Kanojo
 562. Saiunkoku Monogatari
 563. Saki
 564. Sakigake!! Cromartie Koukou
 565. Sakigake!! Otokojuku
 566. Sakura Taisen
 567. Samurai 7
 568. Samurai Deeper Kyou
 569. Sango Shou Densetsu: Aoi Umi no Elfie
 570. Sansha Sanyou
 571. Saraiya Goyou
 572. Sarusuberi: Miss Hokusai
 573. Sasameki Koto
 574. Scrapped Princess
 575. Seikai no Monshou
 576. Seikimatsu Occult Gakuin
 577. Seiyou Kottou Yougashiten: Antique
 578. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 579. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 580. Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 581. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 582. Senjou no Valkyria
 583. Senkaiden Houshin Engi
 584. Senki Zesshou Symphogear
 585. Sentou Yousei Yukikaze
 586. Senyuu.
 587. Shadow Skill: Eigi
 588. Shakunetsu no Takkyuu Musume
 589. Shamanic Princess
 590. Shanhe Jian Xin
 591. Shaonu Qianxian: Renxing Xiao Juchang
 592. Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You
 593. Shigofumi
 594. Shigurui
 595. Shikabane Hime: Aka
 596. Shin Angyo Onshi
 597. Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero
 598. Shin Shirayuki-hime Densetsu Prétear
 599. Shinigami no Ballad.
 600. Shinkyoku Soukai Polyphonica
 601. Shinrei Tantei Yakumo
 602. Shion no Ou
 603. Shisha no Teikoku
 604. Shonan Junai Gumi!
 605. Shoubushi Densetsu Tetsuya
 606. Shoujo☆Kageki Revue Starlight
 607. Shoukoujo Sara
 608. not available in English Shoukoushi Cedie
 609. Shounen Maid
 610. Shounen Onmyouji
 611. Silent Möbius
 612. Sirius no Densetsu
 613. Sketchbook: Full Color's
 614. Skull Man
 615. Slow Step
 616. Sola
 617. Solty Rei
 618. Sora no Aosa wo Shiru Hito yo
 619. Sora no Manimani
 620. Sora wo Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai
 621. Soratobu Yuureisen
 622. Sore ga Seiyuu!
 623. Soredemo Machi wa Mawatteiru
 624. Soukou Kihei Votoms
 625. Soukou no Strain
 626. Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor
 627. Souryuuden
 628. Sousei no Aquarion
 629. Space Cobra
 630. Speed Grapher
 631. Spiral: Suiri no Kizuna
 632. Star Driver: Kagayaki no Takuto
 633. Star Ocean EX
 634. Starmyu
 635. Steamboy
 636. Stratos 4
 637. Street Fighter II Movie
 638. Sugar Sugar Rune
 639. Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!!
 640. Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoida
 641. Sumikko Gurashi Movie 1: Tobidasu Ehon to Himitsu no Ko
 642. Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome
 643. Sunabouzu
 644. Super Cub
 645. Super Fishing Grander Musashi
 646. Super Seisyun Brothers
 647. Suzuka
 648. Switch
 649. Tactics
 650. Taiho Shichau zo
 651. Taishou Yakyuu Musume.
 652. Taiyou no Ko Esteban
 653. Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken
 654. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 655. Takarajima
 656. Tales of the Abyss
 657. Tamayura
 658. Tanoshii Muumin Ikka
 659. Tantei Gakuen Q
 660. Tantei Opera Milky Holmes
 661. Tears to Tiara
 662. Tegamibachi
 663. Tekkon Kinkreet
 664. Tenkuu Senki Shurato
 665. Tenshi no 3P!
 666. Tenshi no Tamago
 667. Terra e... (TV)
 668. Tetsuwan Birdy
 669. Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 670. The Animatrix
 671. The Big O
 672. The Cockpit
 673. The Hakkenden
 674. The Sky Crawlers
 675. Tian Bao Fuyao Lu
 676. Tian Guan Ci Fu
 677. Tibet Inu Monogatari
 678. Tide-Line Blue
 679. To Be Hero
 680. To Heart
 681. Toaru Hikuushi e no Koiuta
 682. Tokimeki Memorial: Only Love
 683. Tokkou
 684. Tokumu Sentai Shinesman
 685. Tokyo Babylon
 686. Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou
 687. Tokyo Marble Chocolate
 688. Tokyo Underground
 689. Tom Sawyer no Bouken
 690. Tonari no Kyuuketsuki-san
 691. Tonari no Yamada-kun
 692. Tong Ling Fei
 693. Tongari Boushi no Memole
 694. Top wo Nerae! Gunbuster
 695. Toshokan Sensou
 696. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 697. Touch
 698. Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai
 699. Towa no Quon 1: Utakata no Kaben
 700. Trapp Ikka Monogatari
 701. Trava: Fist Planet
 702. Tsukuyomi: Moon Phase
 703. Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu
 704. Tsuyokiss
 705. Tunshi Xingkong
 706. Uchi no Maid ga Uzasugiru!
 707. Uchuu Densetsu Ulysses 31
 708. Uchuu no Kishi Tekkaman Blade
 709. Uchuu no Stellvia
 710. Uchuu Senkan Yamato
 711. Uchuu Show e Youkoso
 712. Udon no Kuni no Kiniro Kemari
 713. Ueki no Housoku
 714. Ueno-san wa Bukiyou
 715. UFO Princess Valkyrie
 716. Ultra Maniac
 717. Uma Musume: Pretty Derby (TV)
 718. Umi ga Kikoeru
 719. Umibe no Étranger
 720. Unico
 721. Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru
 722. Ushio to Tora
 723. Ushiro no Shoumen Daare
 724. Uta∽Kata
 725. Vampire Hunter
 726. Vampire Hunter D
 727. Vandread
 728. Venus Senki
 729. Versailles no Bara
 730. Vexille: 2077 Nihon Sakoku
 731. Video Girl Ai
 732. Viper's Creed
 733. Wagaya no Oinari-sama.
 734. Wakaba*Girl
 735. Wake Up, Girls!
 736. Wan Jie Du Zun
 737. Wan Jie Fa Shen
 738. Wan Jie Qi Yuan
 739. Wan Jie Xian Zong
 740. Wan Sheng Jie
 741. Wangan Midnight
 742. Wangu Xian Qiong
 743. Wanwan Sanjuushi
 744. Wata no Kuni Hoshi
 745. Watashi no Ashinaga Ojisan
 746. Wei, Kanjian Erduo La!
 747. Whistle!
 748. White Album
 749. Wild Arms: Twilight Venom
 750. Witch Hunter Robin
 751. Witchblade
 752. Wonderful Days
 753. World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin
 754. Wu Dong Qian Kun
 755. Wu Geng Ji
 756. Wu Shan Wu Xing (2020)
 757. Wu Shang Shen Di
 758. X
 759. Xie Wang Zhui Qi
 760. Xin Shen Bang: Nezha Chonsheng
 761. Xing Wushen Jue
 762. Xingchen Bian
 763. Xiyou Ji: Dasheng Guilai
 764. Xue Ying Ling Zhu
 765. Xuyuan Shenlong
 766. Yakitate!! Japan
 767. Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo
 768. Yakusoku no Nanaya Matsuri
 769. Yama no Susume
 770. Yami no Matsuei
 771. Yami Shibai
 772. Yami to Boushi to Hon no Tabibito
 773. Yao Shen Ji
 774. Yeon-ae Halujeon
 775. Yes ka No ka Hanbun ka
 776. Yoake Tsugeru Lu no Uta
 777. Yokohama Kaidashi Kikou
 778. Yokoyama Mitsuteru Sangokushi
 779. Yomigaeru Sora: Rescue Wings
 780. Yondemasu yo, Azazel-san. (TV)
 781. Yoroiden Samurai Troopers
 782. Youjo Shachou
 783. Yume-iro Pâtissière
 784. Yuugo: Koushounin
 785. Yuusha-Ou GaoGaiGar
 786. Yuyushiki
 787. Ze Tian Ji
 788. Zegapain
 789. Zetman
 790. Zhen Hun Jie
 791. Zipang
 792. Zoids
 793. Zone of the Enders: Dolores, I
 794. Zuori Qing Kong

Category : Miscellaneous

Thread : MAL forum

Created on : 2021-05-19

Number of Turn-ins : 154 (154 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [2pt - 20 items] : 71 completed (71 not validated yet)
 • Medium [4pt - 40 items] : 35 completed (35 not validated yet)
 • Hard [6pt - 60 items] : 17 completed (17 not validated yet)
 • Conquered [8pt - 80 items] : 31 completed (31 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Unpopular theme. Sources : [MAL club]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 1 minutes.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.