Challenge : Unpopular

 1. [V2 - #7824 - 2021-05-19] SheyCroix - Conquered
 2. [V2 - #7825 - 2021-05-19] MetalFalcon - Easy
 3. [V2 - #7826 - 2021-05-19] Punkero - Medium
 4. [V2 - #7827 - 2021-05-19] lostnyanko - Easy
 5. [V2 - #7827 - 2021-05-19] lostnyanko - Medium
 6. [V2 - #7828 - 2021-05-19] Wyvern22 - Conquered
 7. [V2 - #7828 - 2021-05-19] Wyvern22 - Hard
 8. [V2 - #7829 - 2021-05-19] Sakku-san - Easy
 9. [V2 - #7830 - 2021-05-19] Plaxsin - Easy
 10. [V2 - #7831 - 2021-05-19] Papa_Dragon - Conquered
 11. [V2 - #7832 - 2021-05-19] SunflowerDaisho - Medium
 12. [V2 - #7833 - 2021-05-19] Jhiday - Conquered
 13. [V2 - #7833 - 2021-05-19] Jhiday - Hard
 14. [V2 - #7836 - 2021-05-19] TheEdgelord - Easy
 15. [V2 - #7837 - 2021-05-19] Jaikeis - Easy
 16. [V2 - #7838 - 2021-05-19] Aur0ra - Easy
 17. [V2 - #7838 - 2021-05-19] Aur0ra - Medium
 18. [V2 - #7839 - 2021-05-19] ScarletCelestial - Easy
 19. [V2 - #7840 - 2021-05-19] Bunille - Medium
 20. [V2 - #7841 - 2021-05-19] Bern_stein - Easy
 21. [V2 - #7841 - 2021-05-19] Bern_stein - Medium
 22. [V2 - #7819 - 2021-05-20] Yterbium - Easy
 23. [V2 - #7846 - 2021-05-20] 7kaneki7 - Easy
 24. [V2 - #7847 - 2021-05-20] AngelHana - Medium
 25. [V2 - #7849 - 2021-05-20] hinagatari - Medium
 26. [V2 - #7851 - 2021-05-20] Shuurei - Medium
 27. [V2 - #7856 - 2021-05-20] _Bri - Conquered
 28. [V2 - #7859 - 2021-05-21] OweynLupton - Easy
 29. [V2 - #7939 - 2021-05-28] PNR_13 - Easy
 30. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 - Medium
 31. [V2 - #8028 - 2021-05-31] ShockZz - Easy
 32. [V2 - #8084 - 2021-06-03] Helvian494743 - Medium
 33. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 34. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 35. [V2 - #8267 - 2021-06-19] Zenit - Conquered
 36. [V2 - #8348 - 2021-06-26] acestrawbs - Easy
 37. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Easy
 38. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Medium
 39. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 40. [V2 - #8722 - 2021-07-22] leapylee - Conquered
 41. [V2 - #8861 - 2021-07-31] SolidBlade - Easy
 42. [V2 - #8908 - 2021-08-02] I230 - Easy
 43. [V2 - #9510 - 2021-09-22] Mikaytama13 - Easy
 44. [V2 - #9711 - 2021-10-06] symeon_a - Easy
 45. [V3 - #96 - 2021-11-14] Franchowo - Easy
 46. [V3 - #132 - 2021-11-20] Kristiwazhere - Easy
 47. [V3 - #254 - 2021-11-30] blackmagemasta - Easy
 48. [V3 - #342 - 2021-12-10] lostnyanko - Conquered
 49. [V3 - #343 - 2021-12-10] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 50. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri - Hard
 51. [V3 - #344 - 2021-12-10] _Bri - Medium
 52. [V3 - #351 - 2021-12-10] Jhiday - Medium
 53. [V3 - #351 - 2021-12-10] Jhiday - Easy
 54. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 - Conquered
 55. [V3 - #357 - 2021-12-10] kerryelc - Easy
 56. [V3 - #378 - 2021-12-12] Papa_Dragon - Hard
 57. [V3 - #384 - 2021-12-13] Helvian494743 - Easy
 58. [V3 - #456 - 2021-12-19] Bern_stein - Hard
 59. [V3 - #458 - 2021-12-19] ScarletCelestial - Conquered
 60. [V3 - #465 - 2021-12-20] ownitlikeaboss - Easy
 61. [V3 - #466 - 2021-12-20] AngelHana - Easy
 62. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 63. [V3 - #471 - 2021-12-21] dierubikdie - Conquered
 64. [V3 - #479 - 2021-12-21] Eyth - Easy
 65. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Easy
 66. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Medium
 67. [V3 - #523 - 2021-12-25] SheyCroix - Hard
 68. [V3 - #525 - 2021-12-26] _Bri - Easy
 69. [V3 - #527 - 2021-12-26] Givemeanaccount - Easy
 70. [V3 - #530 - 2021-12-26] lostnyanko - Hard
 71. [V3 - #533 - 2021-12-26] ImagineBrkr - Conquered
 72. [V3 - #540 - 2021-12-27] RachelPanda - Conquered
 73. [V3 - #540 - 2021-12-27] RachelPanda - Medium
 74. [V3 - #545 - 2021-12-27] windyscar - Easy
 75. [V3 - #548 - 2021-12-27] OweynLupton - Medium
 76. [V3 - #550 - 2021-12-28] Plaxsin - Medium
 77. [V3 - #553 - 2021-12-28] Jaikeis - Medium
 78. [V3 - #555 - 2021-12-28] Yterbium - Hard
 79. [V3 - #564 - 2021-12-28] superherowarrior - Easy
 80. [V3 - #573 - 2021-12-29] Ventris - Conquered
 81. [V3 - #587 - 2021-12-30] ShockZz - Medium
 82. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Easy
 83. [V3 - #598 - 2021-12-30] tbeans10 - Hard
 84. [V3 - #598 - 2021-12-30] tbeans10 - Medium
 85. [V3 - #603 - 2021-12-30] Eleanora1315 - Easy
 86. [V3 - #604 - 2021-12-30] Rage_Beat06 - Conquered
 87. [V3 - #604 - 2021-12-30] Rage_Beat06 - Hard
 88. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Easy
 89. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Hard
 90. [V3 - #620 - 2021-12-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 91. [V3 - #620 - 2021-12-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 92. [V3 - #637 - 2021-12-31] Aur0ra - Hard
 93. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Easy
 94. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Medium
 95. [V3 - #654 - 2022-01-01] leapylee - Hard
 96. [V3 - #678 - 2022-01-02] Bern_stein - Conquered
 97. [V3 - #695 - 2022-01-04] SunflowerDaisho - Easy
 98. [V3 - #769 - 2022-01-11] Mackamizzle - Easy
 99. [V3 - #792 - 2022-01-12] ownitlikeaboss - Medium
 100. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende - Easy
 101. [V3 - #810 - 2022-01-14] tbeans10 - Easy
 102. [V3 - #821 - 2022-01-15] miaxnder - Easy
 103. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama - Conquered
 104. [V3 - #831 - 2022-01-16] Papa_Dragon - Medium
 105. [V3 - #831 - 2022-01-16] Papa_Dragon - Easy
 106. [V3 - #837 - 2022-01-17] Kristiwazhere - Medium
 107. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Easy
 108. [V3 - #874 - 2022-01-21] cornflakegod - Easy
 109. [V3 - #874 - 2022-01-21] cornflakegod - Medium
 110. [V3 - #885 - 2022-01-21] iridi - Easy
 111. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 - Conquered
 112. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 - Easy
 113. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Medium
 114. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri - Conquered
 115. [V3 - #937 - 2022-01-26] Boyscout31 - Medium
 116. [V3 - #939 - 2022-01-26] Mr_Duke_ - Easy
 117. [V3 - #953 - 2022-01-29] Swoopy-Bunny - Easy
 118. [V3 - #955 - 2022-01-29] Weatherman2 - Conquered
 119. [V3 - #1011 - 2022-01-31] 7kaneki7 - Medium (upgraded from Easy)
 120. [V3 - #1016 - 2022-01-31] tamochinnn - Conquered
 121. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 122. [V3 - #1100 - 2022-02-07] Wyvern22 - Medium
 123. [V3 - #1100 - 2022-02-07] Wyvern22 - Easy
 124. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Easy
 125. [V3 - #1113 - 2022-02-09] Lestat- - Conquered
 126. [V3 - #1130 - 2022-02-11] goncix3000 - Conquered
 127. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 128. [V3 - #1393 - 2022-03-01] blurubberlizard - Easy
 129. [V3 - #1411 - 2022-03-01] starfishalliance - Conquered
 130. [V3 - #1446 - 2022-03-05] Elineru - Medium
 131. [V3 - #1465 - 2022-03-07] Tonic_ - Conquered
 132. [V3 - #1467 - 2022-03-07] dierubikdie - Hard
 133. [V3 - #1572 - 2022-03-19] Helvian494743 - Hard
 134. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Easy
 135. [V3 - #1576 - 2022-03-19] Timcampy118 - Medium
 136. [V3 - #1646 - 2022-03-24] Cainael - Conquered
 137. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Easy
 138. [V3 - #1846 - 2022-04-08] ScarletCelestial - Medium
 139. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Medium
 140. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 141. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Conquered
 142. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii - Hard
 143. [V3 - #1995 - 2022-04-24] KatjieKat - Easy
 144. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 145. [V3 - #2007 - 2022-04-25] nozomemee - Easy
 146. [V3 - #2092 - 2022-04-30] TheFlyingOrange - Conquered
 147. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 148. [V3 - #2274 - 2022-05-20] Loudcsharp - Easy
 149. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 150. [V3 - #2472 - 2022-06-04] SecretPresident - Conquered
 151. [V3 - #2551 - 2022-06-12] Legends_of_anime - Easy
 152. [V3 - #2619 - 2022-06-19] AatihoNora - Easy
 153. [V3 - #2826 - 2022-07-06] Yuri-san - Medium
 154. [V3 - #2845 - 2022-07-07] BeanChagBear - Easy
 155. [V3 - #2865 - 2022-07-09] trojangirl12 - Conquered
 156. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Easy
 157. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Medium
 158. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Hard
 159. [V3 - #2877 - 2022-07-10] Vanadis - Conquered
 160. [V3 - #2898 - 2022-07-13] TreasuredHopes - Conquered
 161. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Easy
 162. [V3 - #2950 - 2022-07-19] lainwood - Easy
 163. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Conquered
 164. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Hard
 165. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Medium
 166. [V3 - #2960 - 2022-07-20] Catexia - Easy
 167. [V3 - #2991 - 2022-07-24] xCrazee - Conquered
 168. [V3 - #3023 - 2022-07-26] MissCactus - Easy
 169. [V3 - #3023 - 2022-07-26] MissCactus - Medium
 170. [V3 - #3027 - 2022-07-27] Bunille - Conquered
 171. [V3 - #3135 - 2022-08-03] Netbug - Easy
 172. [V3 - #3139 - 2022-08-03] miaxnder - Medium
 173. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Hard
 174. [V3 - #3331 - 2022-08-29] xLunaDragon - Conquered
 175. [V3 - #3527 - 2022-09-19] symeon_a - Medium
 176. [V3 - #3556 - 2022-09-24] indiwyn - Easy
 177. [V3 - #3695 - 2022-10-03] kerryelc - Medium
 178. [V3 - #3715 - 2022-10-05] HimeCrycho - Conquered
 179. [V3 - #3715 - 2022-10-05] HimeCrycho - Hard
 180. [V3 - #3715 - 2022-10-05] HimeCrycho - Medium
 181. [V3 - #3980 - 2022-11-01] Rivka44 - Conquered
 182. [V3 - #4017 - 2022-11-07] _Alive_ - Easy
 183. [V3 - #4124 - 2022-11-21] ImagineBrkr - Hard
 184. [V3 - #4160 - 2022-11-25] Jeon_Asuna - Easy
 185. [V3 - #4191 - 2022-11-27] Technotron - Easy
 186. [V3 - #4280 - 2022-12-04] I230 - Medium
 187. [V3 - #4341 - 2022-12-12] BurntFlower - Easy
 188. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 189. [V3 - #4362 - 2022-12-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 190. [V3 - #4440 - 2022-12-23] Baka_Nima456 - Easy
 191. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Easy
 192. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Medium
 193. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Hard
 194. [V3 - #4465 - 2022-12-25] lubryka - Conquered
 195. [V3 - #4475 - 2022-12-26] Zenit - Easy
 196. [V3 - #4475 - 2022-12-26] Zenit - Medium
 197. [V3 - #4475 - 2022-12-26] Zenit - Hard
 198. [V3 - #4476 - 2022-12-26] AngelHana - Hard
 199. [V3 - #4514 - 2022-12-29] mxtape - Easy
 200. [V3 - #4707 - 2023-01-11] Ariies_ - Easy
 201. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 202. [V3 - #4747 - 2023-01-15] dierubikdie - Medium
 203. [V3 - #4863 - 2023-01-24] Sam565 - Easy
 204. [V3 - #4887 - 2023-01-26] Campiz06 - Hard
 205. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk - Hard
 206. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk - Medium
 207. [V3 - #5011 - 2023-02-01] Lempika - Medium
 208. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Easy
 209. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Medium
 210. [V3 - #5041 - 2023-02-02] Canaan - Hard
 211. [V3 - #5052 - 2023-02-03] myuniquename - Easy
 212. [V3 - #5066 - 2023-02-03] Rage_Beat06 - Easy
 213. [V3 - #5066 - 2023-02-03] Rage_Beat06 - Medium
 214. [V3 - #5107 - 2023-02-08] ferrepls - Hard
 215. [V3 - #5176 - 2023-02-15] Malin28 - Easy
 216. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 217. [V3 - #5273 - 2023-02-25] Jaikeis - Hard
 218. [V3 - #5282 - 2023-02-26] HimeCrycho - Easy
 219. [V3 - #5367 - 2023-03-03] elleeldritch - Easy
 220. [V3 - #5421 - 2023-03-09] Sarada - Easy
 221. [V3 - #5421 - 2023-03-09] Sarada - Medium
 222. [V3 - #5475 - 2023-03-15] MidnightCielo - Easy
 223. [V3 - #5479 - 2023-03-15] Aur0ra - Conquered
 224. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs - Conquered

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 20 items
 • Medium : 40 items
 • Hard : 60 items
 • Conquered : 80 items
 1. "Bungaku Shoujo" Movie
 2. 11-nin Iru!
 3. 3x3 Eyes
 4. 7 Seeds
 5. A-Channel
 6. A.I.C.O.: Incarnation
 7. Aa! Megami-sama!
 8. Aachi wa Ssipak
 9. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 10. Ace wo Nerae!
 11. Aggressive Retsuko
 12. Ai no Utagoe wo Kikasete
 13. Ai no Wakakusa Monogatari
 14. Ai Shoujo Pollyanna Story
 15. Ai Yori Aoshi
 16. Aishen Qiaokeli-ing...
 17. Aishite Knight
 18. Aishiteruze Baby★★
 19. Aiura
 20. Akachan to Boku
 21. Akage no Anne
 22. AKB0048
 23. Alien 9
 24. Alps Monogatari: Watashi no Annette
 25. Amatsuki
 26. Andersen Douwa: Ningyohime
 27. Angel Densetsu
 28. Angolmois: Genkou Kassenki
 29. Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
 30. Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan
 31. Anime 80-nichikan Sekai Isshuu
 32. not available in English Anime Himitsu no Hanazono
 33. Anime Sanjuushi
 34. Anne Happy♪
 35. Ao no 6-gou
 36. Aoi Hana
 37. Aoki Densetsu Shoot!
 38. Aoki Ryuusei SPT Layzner
 39. Appare-Ranman!
 40. Appleseed
 41. Arabian Nights: Sindbad no Bouken (TV)
 42. Arashi no Yoru ni
 43. Arc the Lad
 44. Area 88
 45. Arete Hime
 46. Armitage III
 47. Arslan Senki
 48. Arte
 49. Artiswitch
 50. Asagao to Kase-san.
 51. Asatte no Houkou.
 52. Ashita no Nadja
 53. Asura
 54. not available in English Attacker You!
 55. Aura: Maryuuin Kouga Saigo no Tatakai
 56. Ayakashi: Japanese Classic Horror
 57. Ayashi no Ceres
 58. B'T X
 59. Bakuretsu Tenshi
 60. not available in English Bakusou Kyoudai Let's & Go
 61. Bakuten!!
 62. Bamboo Blade
 63. Bananya
 64. Bannou Bunka Neko-Musume
 65. Bastard!! Ankoku no Hakaishin
 66. Battle Athletess Daiundoukai (TV)
 67. Bayonetta: Bloody Fate
 68. Beelzebub-jou no Okinimesu mama.
 69. Binbou Shimai Monogatari
 70. Binchou-tan
 71. Birthday Wonderland
 72. Black Blood Brothers
 73. Black Fox
 74. Blade of the Immortal
 75. Blood: The Last Vampire
 76. Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku
 77. Blue Gender
 78. Blue Seed
 79. Blue Thermal
 80. Boku no Chikyuu wo Mamotte
 81. Boogiepop wa Warawanai
 82. Bouken Ou Beet
 83. Brave Story
 84. Break Blade
 85. Brigadoon: Marin to Melan
 86. Bubblegum Crisis
 87. Buddy Complex
 88. Bus Gamer
 89. Buzzer Beater
 90. Capeta
 91. Cat's Eye
 92. Cello Hiki no Gauche (1982)
 93. Cheonnyeon-yeowoo Yeowoobi
 94. Chicchana Yukitsukai Sugar
 95. Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen
 96. Chikyuu Shoujo Arjuna
 97. Chikyuugai Shounen Shoujo
 98. Chio-chan no Tsuugakuro
 99. Chirin no Suzu
 100. Chou Denji Machine Voltes V
 101. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 102. Chuuka Ichiban!
 103. Cike Wu Liuqi
 104. Clamp Gakuen Tanteidan
 105. Cocolors
 106. Comic Girls
 107. Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 108. Corrector Yui
 109. Cossette no Shouzou
 110. Coyote Ragtime Show
 111. Cross Game
 112. Cyber City Oedo 808
 113. Cybersix
 114. D.C.: Da Capo
 115. D4DJ First Mix
 116. Da Wang Rao Ming
 117. Da Yu Hai Tang (Movie)
 118. Da Zhu Zai
 119. Daa! Daa! Daa!
 120. Dae Jang Geum: Jang Geum's Dream
 121. Dai Mahou Touge
 122. Daitoshokan no Hitsujikai
 123. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu.
 124. Damekko Doubutsu
 125. Danball Senki
 126. Danchigai
 127. Dash! Yonkurou
 128. Dead Leaves
 129. Dear Boys
 130. Deltora Quest
 131. Denki-gai no Honya-san
 132. Densetsu Kyojin Ideon
 133. Di Gi Charat
 134. Dirty Pair
 135. Dogs: Bullets & Carnage
 136. Dominion
 137. Donten ni Warau
 138. Doubutsu no Mori
 139. Doujin Work
 140. Douluo Dalu
 141. Doupo Cangqiong
 142. Dragon Half
 143. Druaga no Tou: The Aegis of Uruk
 144. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 145. Dwaeji-ui Wang
 146. E's Otherwise
 147. Eiga Daisuki Pompo-san
 148. Eikoku Koi Monogatari Emma
 149. El Cazador de la Bruja
 150. El Hazard: The Magnificent World
 151. Elf wo Karu Mono-tachi
 152. Erementar Gerad
 153. eX-Driver
 154. Fake
 155. Fanren Xiu Xian Chuan
 156. Fantastic Children
 157. Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 158. Feng Yu Zhou
 159. Fight Ippatsu! Juuden-chan!!
 160. Figure 17: Tsubasa & Hikaru
 161. Final Approach
 162. Fire Tripper
 163. Five Star Stories
 164. Flanders no Inu
 165. Fortune Arterial: Akai Yakusoku
 166. Fractale
 167. Fragtime
 168. Freedom
 169. Fudanshi Koukou Seikatsu
 170. Fukigen na Mononokean
 171. Fukumenkei Noise
 172. Full Moon wo Sagashite
 173. Fune wo Amu
 174. Fuse: Teppou Musume no Torimonochou
 175. Fushigiboshi no☆Futagohime
 176. Future GPX Cyber Formula
 177. Fuujin Monogatari
 178. Fuyu no Semi
 179. Gaikotsu Shotenin Honda-san
 180. Gakuen Alice
 181. Gakuen Senki Muryou
 182. Gakuen Utopia Manabi Straight!
 183. Galaxy Angel
 184. Gamba no Bouken
 185. Ganbare Douki-chan
 186. Gate Keepers
 187. Ged Senki
 188. Gensoumaden Saiyuuki
 189. GetBackers
 190. Giant Gorg
 191. Giant Killing
 192. Giant Robo the Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi
 193. Gift: Eternal Rainbow
 194. Ginban Kaleidoscope
 195. Ginga e Kickoff!!
 196. Ginga Nagareboshi Gin
 197. Ginga Sengoku Gunyuuden Rai
 198. Ginga Tetsudou no Yoru
 199. Gingitsune
 200. Giniro no Kami no Agito
 201. Giovanni no Shima
 202. Glass no Hana to Kowasu Sekai
 203. Glass no Kamen
 204. Glass no Usagi
 205. Gokudou-kun Manyuuki
 206. Gokujou Seitokai
 207. Gokusen
 208. Goodbye, Don Glees!
 209. Gosenzo-sama Banbanzai!
 210. Goshuushou-sama Ninomiya-kun
 211. Gotou ni Naritai.
 212. Grappler Baki (TV)
 213. Gravitation
 214. Green Legend Ran
 215. Grenadier: Hohoemi no Senshi
 216. Grimm Douwa: Kin no Tori
 217. Grimm Meisaku Gekijou
 218. GS Mikami
 219. Gun x Sword
 220. Gunnm
 221. Gunparade March: Arata Naru Kougunka
 222. Gunsmith Cats
 223. Gyakusatsu Kikan
 224. Gyokou no Nikuko-chan
 225. H2
 226. H2O: Footprints in the Sand
 227. Hadashi no Gen
 228. Haha wo Tazunete Sanzenri
 229. Hakaima Sadamitsu
 230. Hakkenden: Touhou Hakken Ibun
 231. Hakushaku to Yousei
 232. Hal
 233. Halo Legends
 234. Hana no Ko Lunlun
 235. Hana to Alice: Satsujin Jiken
 236. Hana yori Dango
 237. Hanada Shounen-shi
 238. Hanamaru Youchien
 239. Hanaukyou Maid-tai
 240. Hanayamata
 241. Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora
 242. Hand Maid May
 243. Happy Birthday: Inochi Kagayaku Toki
 244. Happy☆Lesson (TV)
 245. Harmony
 246. Hataraki Man
 247. Hatenkou Yuugi
 248. Hatsukoi Limited.
 249. Haunted Junction
 250. Heat Guy J
 251. Heisei Tanuki Gassen Ponpoko
 252. Hells
 253. HenSemi (TV)
 254. Heppoko Jikken Animation Excel♥Saga
 255. Heroic Age
 256. Hidamari Sketch
 257. High School Fleet
 258. Hiiro no Kakera
 259. Hikari no Densetsu
 260. Hikaru no Go
 261. Hikyou Tanken Fam & Ihrlie
 262. Hime-chan no Ribbon
 263. Hinomaruzumou
 264. Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari
 265. Hisone to Maso-tan
 266. Hitohira
 267. Honoo no Alpenrose: Judy & Randy
 268. Honoo no Mirage
 269. Honoo no Tenkousei
 270. Hoozuki no Reitetsu
 271. Hotori: Tada Saiwai wo Koinegau
 272. Houkago Teibou Nisshi
 273. Hourou Musuko
 274. Hungry Heart: Wild Striker
 275. Hyakko
 276. Hyakujuu-Ou GoLion
 277. Hyper Police
 278. I My Me! Strawberry Eggs
 279. I''s Pure
 280. Ibara no Ou
 281. Iblard Jikan
 282. Ichigo 100%
 283. Ichigo Mashimaro
 284. Idol Densetsu Eriko
 285. Idoly Pride
 286. Ie Naki Ko
 287. Igano Kabamaru
 288. Ikoku Meiro no Croisée The Animation
 289. Ima, Soko ni Iru Boku
 290. Inferno Cop
 291. Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 292. Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii
 293. Inugami-san to Nekoyama-san
 294. Inukami!
 295. Iria: Zeiram The Animation
 296. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 297. Jian Yu Feng Yun
 298. Jibaku-kun
 299. Jie Yao
 300. Jigoku Sensei Nube
 301. Jinzou Ningen Kikaider The Animation
 302. Jiu Tian Xuan Di Jue
 303. Joshikousei no Mudazukai
 304. Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari
 305. Juan Siliang
 306. Jue Ji
 307. Jungle Book Shounen Mowgli
 308. Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu
 309. Junkers Come Here
 310. Juu Ou Sei
 311. Juubee Ninpuuchou
 312. Juubee-chan: Lovely Gantai no Himitsu
 313. Juuni Kokuki
 314. Kachou Ouji
 315. Kage kara Mamoru!
 316. Kageki Shoujo!!
 317. Kaibutsu Oujo
 318. Kaijuu no Kodomo
 319. Kaiketsu Zorro
 320. Kaitou Saint Tail
 321. Kaleido Star
 322. Kamen no Maid Guy
 323. Kamichama Karin
 324. Kamichu!
 325. Kamikaze Kaitou Jeanne
 326. Kamisama Dolls
 327. Kamisama Kazoku
 328. Kamui no Ken
 329. Kanamemo
 330. Kanashimi no Belladonna
 331. Kannazuki no Miko
 332. Kanon
 333. Kappa no Coo to Natsuyasumi
 334. Karas
 335. Kasei Yakyoku
 336. Kashimashi: Girl Meets Girl
 337. Katte ni Kaizou
 338. Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie
 339. Kaze no Shoujo Emily
 340. Kaze to Ki no Uta Sanctus: Sei Naru Kana
 341. Kaze wo Mita Shounen
 342. Kazemakase Tsukikage Ran
 343. Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone
 344. Kekkaishi
 345. Kemono Friends
 346. Kemono no Souja Erin
 347. Kemonozume
 348. Kengan Ashura
 349. Kenkou Zenrakei Suiei-bu Umishou
 350. Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak
 351. Kenyuu Densetsu Yaiba
 352. Key the Metal Idol
 353. Kiba
 354. Kiddy Grade
 355. Kidou Keisatsu Patlabor: On Television
 356. Kidou Senkan Nadesico
 357. Kidou Tenshi Angelic Layer
 358. Kikou Ryohei Mellowlink
 359. Kikou Souseiki Mospeada
 360. Kimagure Orange☆Road
 361. Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de
 362. Kimi no Koe wo Todoketai
 363. KimiKiss Pure Rouge
 364. Kiniro no Corda: Primo Passo
 365. Kishin Douji Zenki
 366. Kodomo no Jikan (TV)
 367. Kodomo no Omocha (TV)
 368. Koe de Oshigoto! The Animation
 369. Kogepan
 370. Koi Kaze
 371. Koihime†Musou
 372. Koko wa Green Wood
 373. Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai
 374. Kore ga Watashi no Goshujinsama
 375. Kotarou wa Hitorigurashi
 376. Koukou Butouden Crows
 377. Koukou Tekken-den Tough
 378. Koutetsu Tenshi Kurumi
 379. Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai
 380. Kuma Kuma Kuma Bear
 381. Kumo no You ni Kaze no You ni
 382. Kurau Phantom Memory
 383. Kure-nai
 384. Kuromukuro
 385. Kurozuka
 386. Kuuchuu Buranko
 387. Kyou kara Ore wa!!
 388. Kyou no 5 no 2 (TV)
 389. Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari
 390. Kyoushoku Soukou Guyver (1989)
 391. Kyuuketsuhime Miyu
 392. not available in English Lady Lady!!
 393. Lamune
 394. Leadale no Daichi nite
 395. Legend of Basara
 396. Les Misérables: Shoujo Cosette
 397. Level E
 398. Levius
 399. Liang Bu Yi
 400. Ling Jian Zun
 401. Ling Yu
 402. Little Nemo
 403. Lodoss-tou Senki
 404. Long Zhi Gu: Poxiao Qibing
 405. Lost Song
 406. Lost Universe
 407. Luo Xiao Hei Zhan Ji (Movie)
 408. Maburaho
 409. Macademi Wasshoi!
 410. Machikado Mazoku
 411. Madang-eul Naon Amtalg
 412. Madlax
 413. Magic-Kyun! Renaissance
 414. Mahoraba: Heartful days
 415. Mahoromatic: Automatic Maiden
 416. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 417. Mahoutsukai ni Taisetsu na Koto
 418. Mahoutsukai Tai!
 419. Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou
 420. Mai-HiME
 421. Maison Ikkoku
 422. Majimoji Rurumo
 423. Majin Tantei Nougami Neuro
 424. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 425. Majokko Tsukune-chan
 426. Major S1
 427. Majutsushi Orphen
 428. Makai Ouji: Devils and Realist
 429. Mama wa Shougaku 4 Nensei
 430. Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo!
 431. Mardock Scramble: The First Compression
 432. Maria-sama ga Miteru
 433. Mary to Majo no Hana
 434. Mashiro no Oto
 435. Master Keaton
 436. Master Mosquiton
 437. Matantei Loki Ragnarok
 438. Medarot
 439. Megazone 23
 440. Meiji Tokyo Renka
 441. not available in English Meiken Jolie
 442. Meitantei Holmes
 443. Memories
 444. Meng Qi Shi Shen
 445. Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
 446. Metropolis
 447. Mi Yu Xing Zhe
 448. Miira no Kaikata
 449. Mikagura Gakuen Kumikyoku (TV)
 450. Mind Game
 451. Mirai no Mirai
 452. Mitsudomoe
 453. Miyori no Mori
 454. Momo e no Tegami
 455. Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo.
 456. Momokuri
 457. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 458. Moshidora
 459. Moyashimon
 460. Mugen no Ryvius
 461. Mujin Wakusei Survive
 462. Murder Princess
 463. Musekinin Kanchou Tylor
 464. Mushi-Uta
 465. Mushibugyou
 466. Mushrambo
 467. Mutafukaz
 468. Muteki Choujin Zanbot 3
 469. Muteki Kanban Musume
 470. Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki
 471. Muv-Luv Alternative: Total Eclipse
 472. Nagagutsu wo Haita Neko
 473. Nagasarete Airantou
 474. Naisho no Tsubomi
 475. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 476. Namiuchigiwa no Muromi-san
 477. Nanaka 6/17
 478. Nanatsu no Umi no Tico
 479. Nasu: Andalusia no Natsu
 480. Natsu-iro no Sunadokei
 481. Natsuyuki Rendezvous
 482. Nekojiru-sou
 483. Nerawareta Gakuen
 484. Nerima Daikon Brothers
 485. NieA Under 7
 486. Night Walker: Mayonaka no Tantei
 487. Night Wizard
 488. Nijiiro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 489. Nijuu Mensou no Musume
 490. Nils no Fushigi na Tabi
 491. Ningyo no Mori
 492. Ninin ga Shinobuden
 493. Ninja Senshi Tobikage
 494. Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament
 495. Nitaboh
 496. Nobunaga Concerto
 497. Noein: Mou Hitori no Kimi e
 498. Nogizaka Haruka no Himitsu
 499. Noir
 500. Nu Wushen de Canzhuo
 501. Nurse Witch Komugi-chan Magikarte
 502. Nyanpire The Animation
 503. Oban Star-Racers
 504. Obey Me!
 505. Ohoshi-sama no Rail
 506. Ojamajo Doremi
 507. Ojisan to Marshmallow
 508. Omae Umasou da na
 509. Omoi, Omoware, Furi, Furare
 510. Omoide Poroporo
 511. Onigamiden
 512. Ontama!
 513. Ookiku Furikabutte
 514. Orenchi no Furo Jijou
 515. Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky.
 516. Oruchuban Ebichu
 517. Oseam
 518. Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu
 519. Otaku no Video
 520. Otogi Story Tenshi no Shippo
 521. Otome Youkai Zakuro
 522. Otona Joshi no Anime Time
 523. Ou Dorobou Jing
 524. Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa
 525. Oushitsu Kyoushi Heine
 526. Over Drive
 527. Overman King Gainer
 528. Palme no Ki
 529. Panda Kopanda
 530. Patapata Hikousen no Bouken
 531. Peace Maker Kurogane
 532. Peach Girl
 533. Penguin Highway
 534. Perrine Monogatari
 535. Peter Pan no Bouken
 536. PetoPeto-san
 537. Petshop of Horrors
 538. Photon
 539. Piano no Mori
 540. Pita Ten
 541. Planet With
 542. Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume
 543. Plawres Sanshirou
 544. Popee the Performer
 545. Potemayo
 546. Pretty Rhythm: Aurora Dream
 547. Princess Nine: Kisaragi Joshikou Yakyuubu
 548. Princess Princess
 549. Princess Sara
 550. Project A-Ko
 551. Project ARMS
 552. Puchi Pri*Yucie
 553. Pui Pui Molcar
 554. Pumpkin Scissors
 555. Pupipo!
 556. Quanzhi Fashi
 557. R.O.D: Read or Die
 558. RahXephon
 559. Rakuen Tsuihou
 560. Re-Main
 561. Rec
 562. Recorder to Randoseru Do♪
 563. Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage
 564. Rekka no Honoo
 565. Renkin San-kyuu Magical? Pokaan
 566. Renou Xueyuan
 567. RideBack
 568. Riding Bean
 569. Rilakkuma to Kaoru-san
 570. Rinne no Lagrange
 571. Ristorante Paradiso
 572. Rizelmine
 573. Ro-Kyu-Bu!
 574. Robin Hood no Daibouken
 575. Robot Carnival
 576. Rocket Girls
 577. Rockman.EXE
 578. Rokuhou-dou Yotsuiro Biyori
 579. Romeo no Aoi Sora
 580. Roujin Z
 581. Runway de Waratte
 582. Ryman's Club
 583. Ryuu no Haisha
 584. Ryuu to Sobakasu no Hime
 585. s.CRY.ed
 586. Saber Marionette J
 587. Sacred Seven
 588. Saezuru Tori wa Habatakanai: The Clouds Gather
 589. Saibi
 590. Saint☆Oniisan
 591. Saishuu Heiki Kanojo
 592. Saiunkoku Monogatari
 593. Saki
 594. Sakigake!! Cromartie Koukou
 595. Sakigake!! Otokojuku
 596. Sakura Taisen
 597. Samurai 7
 598. Samurai Deeper Kyou
 599. Sango Shou Densetsu: Aoi Umi no Elfie
 600. Sansha Sanyou
 601. Saraiya Goyou
 602. Sarusuberi: Miss Hokusai
 603. Sasameki Koto
 604. Scrapped Princess
 605. Seikai no Monshou
 606. Seikimatsu Occult Gakuin
 607. Seiyou Kottou Yougashiten: Antique
 608. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 609. Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 610. Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 611. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 612. Senjou no Valkyria
 613. Senkaiden Houshin Engi
 614. Senki Zesshou Symphogear
 615. Sentou Yousei Yukikaze
 616. Senyuu.
 617. Shadow Skill: Eigi
 618. Shakunetsu no Takkyuu Musume
 619. Shamanic Princess
 620. Shanhe Jian Xin
 621. Shaonu Qianxian: Renxing Xiao Juchang
 622. Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You
 623. Shigofumi
 624. Shigurui
 625. Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi
 626. Shikabane Hime: Aka
 627. Shin Angyo Onshi
 628. Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero
 629. Shin Shirayuki-hime Densetsu Prétear
 630. Shinigami no Ballad.
 631. Shinkyoku Soukai Polyphonica
 632. Shinrei Tantei Yakumo
 633. Shion no Ou
 634. Shisha no Teikoku
 635. Shonan Junai Gumi!
 636. Shoubushi Densetsu Tetsuya
 637. Shoujo☆Kageki Revue Starlight
 638. Shoukoushi Cedie
 639. Shounen Maid
 640. Shounen Onmyouji
 641. Silent Möbius
 642. Sirius no Densetsu
 643. Sketchbook: Full Color's
 644. Skull Man
 645. Slow Step
 646. Sola
 647. Solty Rei
 648. Sora no Aosa wo Shiru Hito yo
 649. Sora no Manimani
 650. Sora wo Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai
 651. Soratobu Yuureisen
 652. Sore ga Seiyuu!
 653. Soredemo Machi wa Mawatteiru
 654. Soukou Kihei Votoms
 655. Soukou no Strain
 656. Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor
 657. Souryuuden
 658. Sousei no Aquarion
 659. Space Cobra
 660. Speed Grapher
 661. Spiral: Suiri no Kizuna
 662. Star Driver: Kagayaki no Takuto
 663. Star Ocean EX
 664. Star Wars: Visions
 665. Starmyu
 666. Steamboy
 667. Stratos 4
 668. Strawberry Panic
 669. Street Fighter II Movie
 670. Sugar Sugar Rune
 671. Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!!
 672. Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoida
 673. Sumikko Gurashi Movie 1: Tobidasu Ehon to Himitsu no Ko
 674. Summer Ghost
 675. Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome
 676. Sunabouzu
 677. Sunohara-sou no Kanrinin-san
 678. Super Crooks
 679. Super Cub
 680. Super Fishing Grander Musashi
 681. Super Seisyun Brothers
 682. Suzuka
 683. Switch
 684. Tactics
 685. Taiho Shichau zo
 686. Taishou Otome Otogibanashi
 687. Taishou Yakyuu Musume.
 688. Taiyou no Ko Esteban
 689. Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken
 690. Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori
 691. Takarajima
 692. Tales of the Abyss
 693. Tamayura
 694. Tanoshii Muumin Ikka
 695. Tantei Gakuen Q
 696. Tantei Opera Milky Holmes
 697. Tears to Tiara
 698. Tegamibachi
 699. Tekkon Kinkreet
 700. Tenkuu Senki Shurato
 701. Tenshi no 3P!
 702. Tenshi no Tamago
 703. Terra e... (TV)
 704. Tetsuwan Birdy
 705. Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 706. The Animatrix
 707. The Big O
 708. The Cockpit
 709. The Hakkenden
 710. The Sky Crawlers
 711. Tian Bao Fuyao Lu
 712. Tian Guan Ci Fu
 713. Tibet Inu Monogatari
 714. Tide-Line Blue
 715. To Be Hero
 716. To Heart
 717. Toaru Hikuushi e no Koiuta
 718. Tokimeki Memorial: Only Love
 719. Tokkou
 720. Tokumu Sentai Shinesman
 721. Tokyo Babylon
 722. Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou
 723. Tokyo Marble Chocolate
 724. Tokyo Underground
 725. Tom Sawyer no Bouken
 726. Tonari no Kyuuketsuki-san
 727. Tonari no Yamada-kun
 728. Tong Ling Fei
 729. Tongari Boushi no Memole
 730. Top wo Nerae! Gunbuster
 731. Toshokan Sensou
 732. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 733. Touch
 734. Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai
 735. Towa no Quon 1: Utakata no Kaben
 736. Trapp Ikka Monogatari
 737. Trava: Fist Planet
 738. Tsuki to Laika to Nosferatu
 739. Tsukuyomi: Moon Phase
 740. Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudou-bu
 741. Tsuyokiss
 742. Tunshi Xingkong
 743. Uchi no Maid ga Uzasugiru!
 744. Uchuu Densetsu Ulysses 31
 745. Uchuu no Kishi Tekkaman Blade
 746. Uchuu no Stellvia
 747. Uchuu Senkan Yamato
 748. Uchuu Show e Youkoso
 749. Udon no Kuni no Kiniro Kemari
 750. Ueki no Housoku
 751. Ueno-san wa Bukiyou
 752. UFO Princess Valkyrie
 753. Ultra Maniac
 754. Uma Musume: Pretty Derby
 755. Umi ga Kikoeru
 756. Umibe no Étranger
 757. Unico
 758. Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru
 759. Ushio to Tora
 760. Ushiro no Shoumen Daare
 761. Uta∽Kata
 762. Vampire Hunter
 763. Vampire Hunter D
 764. Vandread
 765. Venus Senki
 766. Versailles no Bara
 767. Vexille: 2077 Nihon Sakoku
 768. Video Girl Ai
 769. Viper's Creed
 770. Wagaya no Oinari-sama.
 771. Wakaba*Girl
 772. Wake Up, Girls!
 773. Wan Jie Du Zun
 774. Wan Jie Fa Shen
 775. Wan Jie Qi Yuan
 776. Wan Jie Xian Zong
 777. Wan Sheng Jie
 778. Wangan Midnight
 779. Wangu Xian Qiong
 780. Wanwan Sanjuushi
 781. Wata no Kuni Hoshi
 782. Watashi no Ashinaga Ojisan
 783. Wei, Kanjian Erduo La!
 784. Whistle!
 785. White Album
 786. Wild Arms: Twilight Venom
 787. Witch Hunter Robin
 788. Witchblade
 789. Wo Shi Da Shenxian
 790. Wonderful Days
 791. World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin
 792. Wu Dong Qian Kun
 793. Wu Geng Ji
 794. Wu Shan Wu Xing (2020)
 795. Wu Shang Shen Di
 796. X
 797. Xie Wang Zhui Qi
 798. Xin Shen Bang: Nezha Chongsheng
 799. Xing Wushen Jue
 800. Xingchen Bian
 801. Xiyou Ji: Dasheng Guilai
 802. Xue Ying Ling Zhu
 803. Xuyuan Shenlong
 804. Yakitate!! Japan
 805. Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo
 806. Yakusoku no Nanaya Matsuri
 807. Yama no Susume
 808. Yami no Matsuei
 809. Yami Shibai
 810. Yami to Boushi to Hon no Tabibito
 811. Yao Shen Ji
 812. Yeon-ae Halujeon
 813. Yes ka No ka Hanbun ka
 814. Yoake Tsugeru Lu no Uta
 815. Yokohama Kaidashi Kikou
 816. Yokoyama Mitsuteru Sangokushi
 817. Yomigaeru Sora: Rescue Wings
 818. Yondemasu yo, Azazel-san. (TV)
 819. Yong Sheng
 820. Yoroiden Samurai Troopers
 821. Youjo Shachou
 822. Yuan Long
 823. Yume-iro Pâtissière
 824. Yuugo: Koushounin
 825. Yuusha-Ou GaoGaiGar
 826. Yuyushiki
 827. Ze Tian Ji
 828. Zegapain
 829. Zetman
 830. Zhen Hun Jie
 831. Zhen Wu Dianfeng
 832. Zhu Tian Ji
 833. Zipang
 834. Zoids
 835. Zone of the Enders: Dolores, I
 836. Zuori Qing Kong

Category : Miscellaneous

Thread : MAL forum

Created on : 2021-05-19

Number of Turn-ins : 224 (224 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [2pt - 20 items] : 99 completed (99 not validated yet)
 • Medium [4pt - 40 items] : 53 completed (53 not validated yet)
 • Hard [6pt - 60 items] : 30 completed (30 not validated yet)
 • Conquered [8pt - 80 items] : 42 completed (42 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Unpopular theme. Sources : [MAL club]
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 1 minutes.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.