Challenge : User Ratings

 1. [V1 - #764 - 2016-07-29] riho88riho - Easy
 2. [V1 - #817 - 2016-08-01] riho88riho - Conquered
 3. [V1 - #912 - 2016-08-15] Jhiday - Easy
 4. [V1 - #917 - 2016-08-16] Akai_Shuichi - Medium
 5. [V1 - #1039 - 2016-08-31] Akai_Shuichi - Conquered
 6. [V1 - #1086 - 2016-09-04] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 7. [V1 - #1292 - 2016-09-26] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 8. [V1 - #1476 - 2016-10-09] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 9. [V1 - #1506 - 2016-10-10] Akai_Shuichi - Hard
 10. [V1 - #1507 - 2016-10-10] Akai_Shuichi - Easy
 11. [V1 - #1516 - 2016-10-11] riho88riho - Medium
 12. [V1 - #2441 - 2017-01-02] tbeans10 - Easy
 13. [V1 - #2476 - 2017-01-04] Kreyul - Conquered
 14. [V1 - #2476 - 2017-01-04] Kreyul - Hard
 15. [V1 - #2476 - 2017-01-04] Kreyul - Medium
 16. [V1 - #2476 - 2017-01-04] Kreyul - Easy
 17. [V1 - #3336 - 2017-03-20] AYOSHINA - Easy
 18. [V1 - #3606 - 2017-04-12] Kreyul x2 - Conquered
 19. [V1 - #3657 - 2017-04-17] SunflowerDaisho - Conquered
 20. [V1 - #3663 - 2017-04-18] AngelShiva - Medium
 21. [V1 - #3663 - 2017-04-18] AngelShiva - Easy
 22. [V1 - #3917 - 2017-05-11] Kreyul x2 - Hard
 23. [V1 - #4029 - 2017-05-22] Kreyul x2 - Medium
 24. [V1 - #4029 - 2017-05-22] Kreyul x2 - Easy
 25. [V1 - #4031 - 2017-05-22] SunflowerDaisho - Easy
 26. [V1 - #4188 - 2017-06-05] Punkero - Easy
 27. [V1 - #4209 - 2017-06-07] Punkero - Conquered
 28. [V1 - #4500 - 2017-07-09] SheyCroix - Hard
 29. [V1 - #4500 - 2017-07-09] SheyCroix - Medium
 30. [V1 - #4500 - 2017-07-09] SheyCroix - Easy
 31. [V1 - #4673 - 2017-08-02] abystoma2 - Hard
 32. [V1 - #4776 - 2017-08-20] OmegaOtaku - Conquered
 33. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 - Conquered
 34. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 - Hard
 35. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 - Medium
 36. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 - Easy
 37. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 x2 - Conquered
 38. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 x2 - Hard
 39. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 x2 - Medium
 40. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 x2 - Easy
 41. [V1 - #5021 - 2017-09-18] MissCactus - Easy
 42. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Conquered
 43. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 44. [V1 - #5218 - 2017-10-13] Imyreld - Easy
 45. [V1 - #5218 - 2017-10-13] Imyreld - Medium
 46. [V1 - #5360 - 2017-10-29] AngelShiva x2 - Easy
 47. [V1 - #5360 - 2017-10-29] AngelShiva x2 - Conquered
 48. [V1 - #5360 - 2017-10-29] AngelShiva x2 - Hard
 49. [V1 - #5360 - 2017-10-29] AngelShiva x2 - Medium
 50. [V1 - #5501 - 2017-11-15] SunflowerDaisho - Medium
 51. [V1 - #5919 - 2018-01-04] SheyCroix - Conquered
 52. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 53. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Hard
 54. [V1 - #6137 - 2018-01-30] Imyreld - Hard
 55. [V1 - #6464 - 2018-03-01] SunflowerDaisho - Hard
 56. [V1 - #6477 - 2018-03-01] TreasuredHopes - Conquered
 57. [V1 - #6492 - 2018-03-04] TreasuredHopes - Hard
 58. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld - Conquered
 59. [V1 - #6621 - 2018-03-22] Imyreld x2 - Easy
 60. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi x2 - Conquered
 61. [V1 - #6982 - 2018-04-29] Doougii - Easy
 62. [V1 - #7029 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 63. [V1 - #7153 - 2018-05-17] MissCactus - Medium
 64. [V1 - #7201 - 2018-05-25] TheEdgelord - Easy
 65. [V1 - #7283 - 2018-08-16] YayakoChii - Medium
 66. [V1 - #7283 - 2018-08-16] YayakoChii - Hard
 67. [V1 - #7326 - 2018-08-21] Imyreld x2 - Medium
 68. [V1 - #7352 - 2018-08-25] TEMPEST_RIMURU - Easy
 69. [V1 - #7457 - 2018-09-05] SunflowerDaisho x2 - Easy
 70. [V1 - #7473 - 2018-09-08] Punkero x2 - Easy
 71. [V1 - #7495 - 2018-09-12] TreasuredHopes - Easy
 72. [V1 - #7505 - 2018-09-13] SunflowerDaisho x2 - Medium
 73. [V1 - #7509 - 2018-09-14] Imyreld x2 - Hard
 74. [V1 - #7522 - 2018-09-16] TreasuredHopes - Medium
 75. [V1 - #7644 - 2018-09-30] Ylienna - Easy
 76. [V1 - #7649 - 2018-09-30] greyjoie - Easy
 77. [V1 - #7806 - 2018-10-18] Imyreld x2 - Conquered
 78. [V1 - #8034 - 2018-11-19] SunflowerDaisho x2 - Hard
 79. [V1 - #8201 - 2018-12-15] Aeradae - Easy
 80. [V1 - #8875 - 2019-03-01] SunflowerDaisho x2 - Conquered
 81. [V1 - #8917 - 2019-03-05] Zilluminate - Easy
 82. [V1 - #8978 - 2019-03-16] Zilluminate - Medium
 83. [V1 - #9269 - 2019-04-14] Aeradae - Medium
 84. [V1 - #9803 - 2019-06-30] boredrandomguy - Easy
 85. [V1 - #9803 - 2019-06-30] boredrandomguy - Medium
 86. [V1 - #9803 - 2019-06-30] boredrandomguy - Hard
 87. [V1 - #9803 - 2019-06-30] boredrandomguy - Conquered
 88. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Easy
 89. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Medium
 90. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Hard
 91. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Conquered
 92. [V2 - #7 - 2019-08-19] lagom - Easy
 93. [V2 - #98 - 2019-08-31] NaineLIEz - Conquered
 94. [V2 - #98 - 2019-08-31] NaineLIEz - Easy
 95. [V2 - #121 - 2019-09-02] Aeradae - Hard
 96. [V2 - #187 - 2019-09-14] NaineLIEz - Medium
 97. [V2 - #187 - 2019-09-14] NaineLIEz - Hard
 98. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Easy
 99. [V2 - #407 - 2019-10-01] KuraikoDesu - Medium
 100. [V2 - #539 - 2019-10-19] KuraikoDesu - Hard
 101. [V2 - #798 - 2019-11-15] Schlopsi - Easy
 102. [V2 - #925 - 2019-11-27] KuraikoDesu - Easy
 103. [V2 - #925 - 2019-11-27] KuraikoDesu - Conquered
 104. [V2 - #972 - 2019-11-30] ShockZz - Easy
 105. [V2 - #1063 - 2019-12-13] Doougii - Medium
 106. [V2 - #1063 - 2019-12-13] Doougii - Hard
 107. [V2 - #1063 - 2019-12-13] Doougii - Conquered
 108. [V2 - #1158 - 2019-12-23] ScarletCelestial - Medium
 109. [V2 - #1180 - 2019-12-27] KuraikoDesu x2 - Easy
 110. [V2 - #1206 - 2019-12-28] ScarletCelestial - Hard
 111. [V2 - #1401 - 2020-01-13] ShockZz - Medium
 112. [V2 - #1401 - 2020-01-13] ShockZz - Hard
 113. [V2 - #1401 - 2020-01-13] ShockZz - Conquered
 114. [V2 - #1689 - 2020-02-06] YayakoChii - Conquered
 115. [V2 - #1979 - 2020-03-01] KuraikoDesu x2 - Medium
 116. [V2 - #2074 - 2020-03-10] ShockZz x2 - Easy
 117. [V2 - #2077 - 2020-03-11] lostnyanko - Easy
 118. [V2 - #2223 - 2020-03-24] lubryka - Easy
 119. [V2 - #2223 - 2020-03-24] lubryka - Medium
 120. [V2 - #2278 - 2020-03-29] ScarletCelestial - Conquered
 121. [V2 - #2355 - 2020-04-03] KuraikoDesu x2 - Hard
 122. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Easy
 123. [V2 - #2502 - 2020-04-13] ScarletCelestial x2 - Easy
 124. [V2 - #2685 - 2020-04-26] YayakoChii x2 - Easy
 125. [V2 - #2685 - 2020-04-26] YayakoChii x2 - Medium
 126. [V2 - #2685 - 2020-04-26] YayakoChii x2 - Hard
 127. [V2 - #2685 - 2020-04-26] YayakoChii x2 - Conquered
 128. [V2 - #2922 - 2020-05-15] RachelPanda - Conquered
 129. [V2 - #3016 - 2020-05-23] Lestat- - Easy
 130. [V2 - #3016 - 2020-05-23] Lestat- - Medium
 131. [V2 - #3016 - 2020-05-23] Lestat- - Hard
 132. [V2 - #3016 - 2020-05-23] Lestat- - Conquered
 133. [V2 - #3125 - 2020-05-29] Bunille - Easy
 134. [V2 - #3125 - 2020-05-29] Bunille - Medium
 135. [V2 - #3891 - 2020-07-29] MetalFalcon - Easy
 136. [V2 - #4050 - 2020-08-09] KuraikoDesu x2 - Conquered
 137. [V2 - #4085 - 2020-08-14] ImagineBrkr - Easy
 138. [V2 - #4085 - 2020-08-14] ImagineBrkr - Medium
 139. [V2 - #4085 - 2020-08-14] ImagineBrkr - Hard
 140. [V2 - #4085 - 2020-08-14] ImagineBrkr - Conquered
 141. [V2 - #4110 - 2020-08-15] ScarletCelestial x2 - Medium
 142. [V2 - #4319 - 2020-08-31] blindzero - Easy
 143. [V2 - #4319 - 2020-08-31] blindzero - Medium
 144. [V2 - #4521 - 2020-09-17] _Bri - Easy
 145. [V2 - #4521 - 2020-09-17] _Bri - Medium
 146. [V2 - #4521 - 2020-09-17] _Bri - Hard
 147. [V2 - #4521 - 2020-09-17] _Bri - Conquered
 148. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon - Medium
 149. [V2 - #4898 - 2020-10-19] KuriPuri - Easy
 150. [V2 - #5061 - 2020-10-31] Helvian494743 - Easy
 151. [V2 - #5061 - 2020-10-31] Helvian494743 - Medium
 152. [V2 - #5061 - 2020-10-31] Helvian494743 - Hard
 153. [V2 - #5061 - 2020-10-31] Helvian494743 - Conquered
 154. [V2 - #5198 - 2020-11-11] SolidBlade - Easy
 155. [V2 - #5521 - 2020-12-01] ShockZz x2 - Medium
 156. [V2 - #5521 - 2020-12-01] ShockZz x2 - Hard
 157. [V2 - #5521 - 2020-12-01] ShockZz x2 - Conquered
 158. [V2 - #5571 - 2020-12-05] MetalFalcon - Conquered
 159. [V2 - #5597 - 2020-12-08] _Bri x2 - Easy
 160. [V2 - #5597 - 2020-12-08] _Bri x2 - Medium
 161. [V2 - #5614 - 2020-12-09] _Bri x2 - Hard
 162. [V2 - #5614 - 2020-12-09] _Bri x2 - Conquered
 163. [V2 - #5649 - 2020-12-11] ScarletCelestial x2 - Hard
 164. [V2 - #5664 - 2020-12-12] ScarletCelestial x2 - Conquered
 165. [V2 - #5740 - 2020-12-19] lostnyanko - Medium
 166. [V2 - #5740 - 2020-12-19] lostnyanko - Hard
 167. [V2 - #5740 - 2020-12-19] lostnyanko - Conquered
 168. [V2 - #6031 - 2021-01-06] lostnyanko x2 - Easy
 169. [V2 - #6170 - 2021-01-17] MetalFalcon x2 - Medium
 170. [V2 - #6264 - 2021-01-24] Shadow992 - Easy
 171. [V2 - #6389 - 2021-02-01] lubryka - Hard
 172. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Easy
 173. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Medium
 174. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Hard
 175. [V2 - #7008 - 2021-03-20] Mackamizzle - Conquered
 176. [V2 - #7045 - 2021-03-23] lostnyanko x2 - Medium
 177. [V2 - #7288 - 2021-04-07] Nurguburu - Easy
 178. [V2 - #7407 - 2021-04-17] MetalFalcon x2 - Hard
 179. [V2 - #7803 - 2021-05-17] bigdud24 - Easy
 180. [V2 - #8100 - 2021-06-05] HDAsylum - Easy
 181. [V2 - #8274 - 2021-06-20] Sakku-san - Easy
 182. [V2 - #8274 - 2021-06-20] Sakku-san - Medium
 183. [V2 - #8274 - 2021-06-20] Sakku-san - Hard
 184. [V2 - #8274 - 2021-06-20] Sakku-san - Conquered
 185. [V2 - #8296 - 2021-06-21] MetalFalcon x2 - Conquered
 186. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr x2 - Easy
 187. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr x2 - Medium
 188. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr x2 - Hard
 189. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr x2 - Conquered
 190. [V2 - #8484 - 2021-07-01] dierubikdie - Easy
 191. [V2 - #8484 - 2021-07-01] dierubikdie - Medium
 192. [V2 - #8484 - 2021-07-01] dierubikdie - Hard
 193. [V2 - #8484 - 2021-07-01] dierubikdie - Conquered
 194. [V2 - #8772 - 2021-07-25] lostnyanko x2 - Hard
 195. [V2 - #8779 - 2021-07-26] HDAsylum - Medium
 196. [V2 - #9012 - 2021-08-13] bigdud24 - Medium
 197. [V2 - #9110 - 2021-08-22] symeon_a - Easy
 198. [V2 - #9110 - 2021-08-22] symeon_a - Medium
 199. [V2 - #9110 - 2021-08-22] symeon_a - Hard
 200. [V2 - #9110 - 2021-08-22] symeon_a - Conquered
 201. [V2 - #9456 - 2021-09-18] I230 - Conquered
 202. [V2 - #9478 - 2021-09-20] lostnyanko x2 - Conquered
 203. [V2 - #9736 - 2021-10-10] bigdud24 - Hard
 204. [V3 - #171 - 2021-11-24] xCrazee - Easy
 205. [V3 - #171 - 2021-11-24] xCrazee - Medium
 206. [V3 - #171 - 2021-11-24] xCrazee - Hard
 207. [V3 - #171 - 2021-11-24] xCrazee - Conquered
 208. [V3 - #685 - 2022-01-03] HDAsylum - Hard
 209. [V3 - #1103 - 2022-02-08] dierubikdie x2 - Easy
 210. [V3 - #1103 - 2022-02-08] dierubikdie x2 - Medium
 211. [V3 - #1103 - 2022-02-08] dierubikdie x2 - Hard
 212. [V3 - #1103 - 2022-02-08] dierubikdie x2 - Conquered
 213. [V3 - #1289 - 2022-02-23] Nurguburu - Medium
 214. [V3 - #1448 - 2022-03-05] Lil-Bird - Conquered
 215. [V3 - #1498 - 2022-03-10] Kristiwazhere - Easy
 216. [V3 - #1645 - 2022-03-24] Yterbium - Easy
 217. [V3 - #1645 - 2022-03-24] Yterbium - Medium
 218. [V3 - #1645 - 2022-03-24] Yterbium - Hard
 219. [V3 - #1645 - 2022-03-24] Yterbium - Conquered
 220. [V3 - #1980 - 2022-04-23] Bunille - Hard
 221. [V3 - #1980 - 2022-04-23] Bunille - Conquered
 222. [V3 - #2121 - 2022-05-02] bigdud24 - Conquered
 223. [V3 - #2352 - 2022-05-27] HDAsylum - Conquered
 224. [V3 - #2642 - 2022-06-21] ExperienceLD - Conquered
 225. [V3 - #2694 - 2022-06-25] Eleanora1315 - Conquered
 226. [V3 - #2697 - 2022-06-26] bigdud24 x2 - Easy
 227. [V3 - #3025 - 2022-07-27] xCrazee x2 - Easy
 228. [V3 - #3025 - 2022-07-27] xCrazee x2 - Medium
 229. [V3 - #3025 - 2022-07-27] xCrazee x2 - Hard
 230. [V3 - #3025 - 2022-07-27] xCrazee x2 - Conquered
 231. [V3 - #3233 - 2022-08-16] bigdud24 x2 - Medium
 232. [V3 - #3386 - 2022-09-01] Nurguburu - Hard
 233. [V3 - #3417 - 2022-09-03] Nurguburu - Conquered
 234. [V3 - #3940 - 2022-10-31] RachelPanda - Easy
 235. [V3 - #3940 - 2022-10-31] RachelPanda - Medium
 236. [V3 - #3940 - 2022-10-31] RachelPanda - Hard
 237. [V3 - #4097 - 2022-11-19] bigdud24 x2 - Hard
 238. [V3 - #4322 - 2022-12-09] NaineLIEz x2 - Easy
 239. [V3 - #4322 - 2022-12-09] NaineLIEz x2 - Medium
 240. [V3 - #4322 - 2022-12-09] NaineLIEz x2 - Hard
 241. [V3 - #4322 - 2022-12-09] NaineLIEz x2 - Conquered
 242. [V3 - #4768 - 2023-01-17] bigdud24 x2 - Conquered
 243. [V3 - #4885 - 2023-01-26] HimeCrycho - Easy
 244. [V3 - #4885 - 2023-01-26] HimeCrycho - Medium

Category : Statistics

Thread : MAL forum

Created on : 2016-05-12

Number of Turn-ins : 244 (77 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.75pt - 10 items] : 72 completed (18 not validated yet)
 • Medium [1.5pt - 20 items] : 59 completed (18 not validated yet)
 • Hard [2.25pt - 30 items] : 54 completed (19 not validated yet)
 • Conquered [3pt - 40 items] : 59 completed (22 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge can be of any type, except Music.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.