Challenge : Adaptations

 1. [V1 - #376 - 2016-06-14] Ginger_Snap - Hard
 2. [V1 - #401 - 2016-06-18] lycheejane - Hard
 3. [V1 - #409 - 2016-06-18] _Dan_ - Hard
 4. [V1 - #560 - 2016-07-07] abystoma2 - Hard
 5. [V1 - #621 - 2016-07-13] lycheejane - Medium
 6. [V1 - #628 - 2016-07-14] Kreyul - Hard
 7. [V1 - #660 - 2016-07-18] Akai_Shuichi - Hard
 8. [V1 - #724 - 2016-07-26] lycheejane - Easy
 9. [V1 - #753 - 2016-07-29] Thnx4dafood - Easy
 10. [V1 - #806 - 2016-07-31] Ginger_Snap - Medium
 11. [V1 - #838 - 2016-08-03] -Eien- - Hard
 12. [V1 - #918 - 2016-08-16] Kreyul - Medium
 13. [V1 - #1005 - 2016-08-24] abystoma2 - Medium
 14. [V1 - #1101 - 2016-09-06] Rinarin - Hard
 15. [V1 - #1281 - 2016-09-25] AudioTsunami - Hard
 16. [V1 - #1297 - 2016-09-26] abystoma2 - Easy
 17. [V1 - #1319 - 2016-09-27] Doddy97 - Hard
 18. [V1 - #1372 - 2016-10-01] Kreyul - Easy
 19. [V1 - #1503 - 2016-10-10] Akai_Shuichi - Medium
 20. [V1 - #1613 - 2016-10-18] Jhiday - Hard
 21. [V1 - #1630 - 2016-10-19] renzoushi - Easy
 22. [V1 - #1651 - 2016-10-21] Dr_Tokami - Hard
 23. [V1 - #1707 - 2016-10-26] DarkFaerie - Hard
 24. [V1 - #1736 - 2016-10-29] Ventris - Hard
 25. [V1 - #1893 - 2016-11-13] SheyCroix - Hard
 26. [V1 - #1945 - 2016-11-18] chitochito - Hard
 27. [V1 - #2017 - 2016-11-24] AYOSHINA - Easy
 28. [V1 - #2115 - 2016-12-06] tbeans10 - Easy
 29. [V1 - #2128 - 2016-12-07] MysteriousGhoul - Hard
 30. [V1 - #2204 - 2016-12-15] AYOSHINA - Medium
 31. [V1 - #2337 - 2016-12-27] TheMaxPhoenix - Easy
 32. [V1 - #2400 - 2016-12-31] AngelShiva - Hard
 33. [V1 - #2417 - 2016-12-31] AYOSHINA - Hard
 34. [V1 - #2613 - 2017-01-16] GamerDLM - Hard
 35. [V1 - #2639 - 2017-01-18] AYOSHINA x2 - Easy
 36. [V1 - #2643 - 2017-01-18] Shanayaaa - Easy
 37. [V1 - #2872 - 2017-02-07] Zenit - Hard
 38. [V1 - #2969 - 2017-02-16] Ritshiro - Hard
 39. [V1 - #3049 - 2017-02-23] AYOSHINA x2 - Medium
 40. [V1 - #3292 - 2017-03-15] I-Chrome - Hard
 41. [V1 - #3314 - 2017-03-18] Zenit - Medium
 42. [V1 - #3391 - 2017-03-25] Astarate - Easy
 43. [V1 - #3400 - 2017-03-26] Punkero - Hard
 44. [V1 - #3406 - 2017-03-27] Aelric1 - Hard
 45. [V1 - #3423 - 2017-03-28] Konekojo - Hard
 46. [V1 - #3439 - 2017-03-30] Zenit - Easy
 47. [V1 - #3505 - 2017-04-02] AYOSHINA x2 - Hard
 48. [V1 - #3555 - 2017-04-06] AngelShiva - Medium
 49. [V1 - #3793 - 2017-04-30] silverwalls - Hard
 50. [V1 - #3903 - 2017-05-10] Wyvern22 - Hard
 51. [V1 - #3913 - 2017-05-11] renzoushi - Hard
 52. [V1 - #3938 - 2017-05-14] heinrich6745 - Hard
 53. [V1 - #4011 - 2017-05-21] Wyvern22 - Medium
 54. [V1 - #4022 - 2017-05-22] Wyvern22 - Easy
 55. [V1 - #4061 - 2017-05-26] Kreyul x2 - Hard
 56. [V1 - #4279 - 2017-06-17] Punkero - Easy
 57. [V1 - #4311 - 2017-06-20] riho88riho - Hard
 58. [V1 - #4366 - 2017-06-26] OmegaOtaku - Medium
 59. [V1 - #4369 - 2017-06-26] NaineLIEz - Easy
 60. [V1 - #4524 - 2017-07-14] Punkero - Medium
 61. [V1 - #4525 - 2017-07-14] abystoma2 x2 - Hard
 62. [V1 - #4538 - 2017-07-17] Wyvern22 x2 - Hard
 63. [V1 - #4756 - 2017-08-17] tbeans10 - Medium
 64. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 65. [V1 - #4831 - 2017-08-26] OmegaOtaku - Easy
 66. [V1 - #4831 - 2017-08-26] OmegaOtaku - Hard
 67. [V1 - #4918 - 2017-09-02] Aelric1 - Easy
 68. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Hard
 69. [V1 - #5080 - 2017-09-26] AngelShiva - Easy
 70. [V1 - #5098 - 2017-09-29] GamerDLM - Medium
 71. [V1 - #5154 - 2017-10-04] Wyvern22 x2 - Medium
 72. [V1 - #5164 - 2017-10-06] TreasuredHopes - Hard
 73. [V1 - #5167 - 2017-10-06] Imyreld - Medium
 74. [V1 - #5177 - 2017-10-07] ParsleyParsnips - Easy
 75. [V1 - #5254 - 2017-10-17] GNozaki - Hard
 76. [V1 - #5261 - 2017-10-18] ParsleyParsnips - Medium
 77. [V1 - #5265 - 2017-10-19] Kreyul x2 - Medium
 78. [V1 - #5324 - 2017-10-26] Zenit x2 - Hard
 79. [V1 - #5397 - 2017-10-31] Vanadis - Easy
 80. [V1 - #5397 - 2017-10-31] Vanadis - Medium
 81. [V1 - #5397 - 2017-10-31] Vanadis - Hard
 82. [V1 - #5448 - 2017-11-05] Wyvern22 x2 - Easy
 83. [V1 - #5525 - 2017-11-18] Helvian494743 - Hard
 84. [V1 - #5575 - 2017-11-25] RachelPanda - Hard
 85. [V1 - #5657 - 2017-12-03] Ginger_Snap - Easy
 86. [V1 - #5658 - 2017-12-03] SheyCroix - Medium
 87. [V1 - #5669 - 2017-12-05] Imyreld - Hard
 88. [V1 - #5679 - 2017-12-07] ImagineBrkr - Hard
 89. [V1 - #5719 - 2017-12-14] Aelric1 - Medium
 90. [V1 - #5779 - 2017-12-23] Fire__Phoenix - Easy
 91. [V1 - #5866 - 2017-12-30] sadako921 - Easy
 92. [V1 - #5918 - 2018-01-04] Sojin - Hard
 93. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Easy
 94. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Medium
 95. [V1 - #5959 - 2018-01-10] Sanspareil - Hard
 96. [V1 - #5961 - 2018-01-11] leapylee - Hard
 97. [V1 - #5963 - 2018-01-11] Eraz007 - Easy
 98. [V1 - #5963 - 2018-01-11] Eraz007 - Medium
 99. [V1 - #5963 - 2018-01-11] Eraz007 - Hard
 100. [V1 - #5984 - 2018-01-15] Eraz007 x2 - Hard
 101. [V1 - #5994 - 2018-01-16] tbeans10 - Hard
 102. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld x2 - Easy
 103. [V1 - #6058 - 2018-01-23] Sanspareil - Medium
 104. [V1 - #6140 - 2018-01-30] scrouge - Hard
 105. [V1 - #6213 - 2018-02-02] Sanspareil - Easy
 106. [V1 - #6223 - 2018-02-03] Imyreld x2 - Medium
 107. [V1 - #6281 - 2018-02-12] SunflowerDaisho - Hard
 108. [V1 - #6338 - 2018-02-17] Gwathgor - Hard
 109. [V1 - #6397 - 2018-02-24] Rno081 - Easy
 110. [V1 - #6399 - 2018-02-24] GNozaki - Medium
 111. [V1 - #6404 - 2018-02-25] SheyCroix - Easy
 112. [V1 - #6493 - 2018-03-04] Zenit x2 - Medium
 113. [V1 - #6497 - 2018-03-04] Kreyul x2 - Easy
 114. [V1 - #6504 - 2018-03-07] Imyreld x2 - Hard
 115. [V1 - #6555 - 2018-03-14] Sanspareil x2 - Hard
 116. [V1 - #6803 - 2018-04-07] Titadou - Easy
 117. [V1 - #6891 - 2018-04-19] Punkero x2 - Easy
 118. [V1 - #6891 - 2018-04-19] Punkero x2 - Medium
 119. [V1 - #6891 - 2018-04-19] Punkero x2 - Hard
 120. [V1 - #6909 - 2018-04-21] NaineLIEz - Hard
 121. [V1 - #6987 - 2018-04-29] Rebe92 - Hard
 122. [V1 - #7117 - 2018-05-12] aliyn89 - Easy
 123. [V1 - #7229 - 2018-05-28] acestrawbs - Hard
 124. [V1 - #7259 - 2018-08-10] ImagineBrkr - Medium
 125. [V1 - #7259 - 2018-08-10] ImagineBrkr - Easy
 126. [V1 - #7306 - 2018-08-19] mikadotrash - Medium
 127. [V1 - #7401 - 2018-08-30] Aelric1 x2 - Hard
 128. [V1 - #7438 - 2018-09-02] JayArcher - Easy
 129. [V1 - #7458 - 2018-09-06] ParsleyParsnips - Hard
 130. [V1 - #7459 - 2018-09-06] Branqueleton - Hard
 131. [V1 - #7478 - 2018-09-09] TheEdgelord - Easy
 132. [V1 - #7481 - 2018-09-09] AngelShiva x2 - Hard
 133. [V1 - #7481 - 2018-09-09] AngelShiva x2 - Medium
 134. [V1 - #7481 - 2018-09-09] AngelShiva x2 - Easy
 135. [V1 - #7641 - 2018-09-29] GNozaki - Easy
 136. [V1 - #7644 - 2018-09-30] Ylienna - Easy
 137. [V1 - #7698 - 2018-10-04] ownitlikeaboss - Easy
 138. [V1 - #7762 - 2018-10-13] smhmines - Easy
 139. [V1 - #7810 - 2018-10-18] Clover - Hard
 140. [V1 - #7836 - 2018-10-22] Doougii - Hard
 141. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 142. [V1 - #7918 - 2018-10-31] lifeiscrazy - Hard
 143. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Medium
 144. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Easy
 145. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Easy
 146. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 147. [V1 - #8190 - 2018-12-11] MillieAndretti90 - Hard
 148. [V1 - #8213 - 2018-12-18] TheEdgelord - Medium
 149. [V1 - #8277 - 2018-12-26] SunflowerDaisho - Easy
 150. [V1 - #8380 - 2019-01-06] YayakoChii - Easy
 151. [V1 - #8402 - 2019-01-08] Titadou - Hard
 152. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Easy
 153. [V1 - #8517 - 2019-01-25] moissi - Easy
 154. [V1 - #8562 - 2019-01-29] blackwing99 - Easy
 155. [V1 - #8604 - 2019-02-01] greyjoie - Easy
 156. [V1 - #8622 - 2019-02-03] MarissaRob - Medium
 157. [V1 - #8640 - 2019-02-05] Keiken - Hard
 158. [V1 - #8648 - 2019-02-06] YumeNoTsukii - Hard
 159. [V1 - #8671 - 2019-02-09] greyjoie - Medium
 160. [V1 - #8763 - 2019-02-19] lifeiscrazy - Medium
 161. [V1 - #8942 - 2019-03-09] MarissaRob - Easy
 162. [V1 - #8942 - 2019-03-09] MarissaRob - Hard
 163. [V1 - #9034 - 2019-03-23] Zilluminate - Easy
 164. [V1 - #9096 - 2019-03-29] YayakoChii - Medium
 165. [V1 - #9169 - 2019-04-02] kallah - Hard
 166. [V1 - #9236 - 2019-04-11] NaineLIEz - Medium
 167. [V1 - #9247 - 2019-04-14] TEMPEST_RIMURU - Easy
 168. [V1 - #9281 - 2019-04-16] Zilluminate - Medium
 169. [V1 - #9381 - 2019-04-29] kallah - Medium
 170. [V1 - #9381 - 2019-04-29] kallah - Easy
 171. [V1 - #9700 - 2019-06-15] Bern_stein - Easy
 172. [V1 - #9732 - 2019-06-21] Aelric1 x2 - Medium
 173. [V1 - #9749 - 2019-06-24] ownitlikeaboss - Medium
 174. [V1 - #9770 - 2019-06-29] Rebe92 - Medium
 175. [V1 - #9957 - 2019-07-26] I230 - Hard
 176. [V1 - #10004 - 2019-07-31] Schlopsi - Easy
 177. [V1 - #10012 - 2019-07-31] TreasuredHopes - Medium
 178. [V2 - #75 - 2019-08-30] YumeNoTsukii - Medium
 179. [V2 - #140 - 2019-09-05] Bern_stein - Medium
 180. [V2 - #158 - 2019-09-08] Aeradae - Easy
 181. [V2 - #184 - 2019-09-13] Gwathgor - Easy
 182. [V2 - #193 - 2019-09-13] ParsleyParsnips x2 - Easy
 183. [V2 - #223 - 2019-09-18] sassss - Hard
 184. [V2 - #312 - 2019-09-26] TEMPEST_RIMURU - Medium
 185. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Easy
 186. [V2 - #428 - 2019-10-03] Bern_stein - Hard
 187. [V2 - #517 - 2019-10-17] Rebe92 - Easy
 188. [V2 - #666 - 2019-11-02] JayBanshee - Easy
 189. [V2 - #712 - 2019-11-06] ParsleyParsnips x2 - Medium
 190. [V2 - #713 - 2019-11-06] DeadlyRaven - Easy
 191. [V2 - #718 - 2019-11-06] YayakoChii - Hard
 192. [V2 - #732 - 2019-11-08] boredrandomguy - Easy
 193. [V2 - #732 - 2019-11-08] boredrandomguy - Medium
 194. [V2 - #732 - 2019-11-08] boredrandomguy - Hard
 195. [V2 - #740 - 2019-11-08] ParsleyParsnips x2 - Hard
 196. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Hard
 197. [V2 - #845 - 2019-11-20] Zenit x2 - Easy
 198. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance - Medium
 199. [V2 - #1039 - 2019-12-08] Bern_stein x2 - Easy
 200. [V2 - #1064 - 2019-12-12] I230 - Medium
 201. [V2 - #1072 - 2019-12-13] ShockZz - Easy
 202. [V2 - #1080 - 2019-12-14] Vanadis x2 - Easy
 203. [V2 - #1080 - 2019-12-14] Vanadis x2 - Medium
 204. [V2 - #1080 - 2019-12-14] Vanadis x2 - Hard
 205. [V2 - #1247 - 2019-12-31] Imyreld x3 - Easy
 206. [V2 - #1249 - 2019-12-31] Gwathgor - Medium
 207. [V2 - #1324 - 2020-01-04] Papa_Dragon - Easy
 208. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 209. [V2 - #1425 - 2020-01-15] Doougii - Easy
 210. [V2 - #1445 - 2020-01-17] AngelHana - Easy
 211. [V2 - #1463 - 2020-01-19] ScarletCelestial - Medium
 212. [V2 - #1673 - 2020-02-05] DeadlyRaven - Medium
 213. [V2 - #1703 - 2020-02-08] lostnyanko - Easy
 214. [V2 - #1840 - 2020-02-19] Technotron - Easy
 215. [V2 - #1850 - 2020-02-21] dierubikdie - Hard
 216. [V2 - #1901 - 2020-02-26] MochiMagus - Hard
 217. [V2 - #2025 - 2020-03-06] dierubikdie - Medium
 218. [V2 - #2074 - 2020-03-10] ShockZz - Medium
 219. [V2 - #2123 - 2020-03-14] KuriPuri - Easy
 220. [V2 - #2216 - 2020-03-23] sassss x2 - Medium
 221. [V2 - #2249 - 2020-03-28] Imyreld x3 - Medium
 222. [V2 - #2284 - 2020-03-30] dierubikdie - Easy
 223. [V2 - #2329 - 2020-04-01] CheeseKnife - Easy
 224. [V2 - #2329 - 2020-04-01] CheeseKnife - Medium
 225. [V2 - #2390 - 2020-04-05] Rellni944 - Easy
 226. [V2 - #2381 - 2020-04-06] AngelHana - Medium
 227. [V2 - #2424 - 2020-04-08] Papa_Dragon - Medium
 228. [V2 - #2472 - 2020-04-11] SunflowerDaisho - Medium
 229. [V2 - #2473 - 2020-04-12] I230 - Easy
 230. [V2 - #2589 - 2020-04-20] KuraikoDesu - Hard
 231. [V2 - #2624 - 2020-04-21] Rellni944 - Medium
 232. [V2 - #2632 - 2020-04-22] Bern_stein x2 - Medium
 233. [V2 - #2650 - 2020-04-24] Wyvern22 x3 - Hard
 234. [V2 - #2650 - 2020-04-24] Wyvern22 x3 - Medium
 235. [V2 - #2669 - 2020-04-25] Bern_stein x2 - Hard
 236. [V2 - #2693 - 2020-04-27] Amitte_Sukku - Easy
 237. [V2 - #2693 - 2020-04-27] Amitte_Sukku - Medium
 238. [V2 - #2693 - 2020-04-27] Amitte_Sukku - Hard
 239. [V2 - #2732 - 2020-04-29] Clover - Easy
 240. [V2 - #2732 - 2020-04-29] Clover - Medium
 241. [V2 - #2788 - 2020-05-03] Bunille - Easy
 242. [V2 - #2834 - 2020-05-07] lostnyanko - Medium
 243. [V2 - #2836 - 2020-05-07] Bri - Hard
 244. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081 - Medium
 245. [V2 - #2887 - 2020-05-11] YayakoChii x2 - Easy
 246. [V2 - #2899 - 2020-05-12] ScarletCelestial - Hard
 247. [V2 - #2903 - 2020-05-13] TheFlyingOrange - Easy
 248. [V2 - #2947 - 2020-05-17] OmegaOtaku - Easy
 249. [V2 - #2947 - 2020-05-17] OmegaOtaku - Hard
 250. [V2 - #2953 - 2020-05-18] Rellni944 - Hard
 251. [V2 - #2975 - 2020-05-19] TheFlyingOrange - Medium
 252. [V2 - #2994 - 2020-05-21] lostnyanko - Hard
 253. [V2 - #3023 - 2020-05-23] KuriPuri - Hard
 254. [V2 - #3079 - 2020-05-26] Zenit x3 - Hard
 255. [V2 - #3092 - 2020-05-27] TheFlyingOrange - Hard
 256. [V2 - #3105 - 2020-05-27] Wyvern22 x3 - Easy
 257. [V2 - #3146 - 2020-05-30] Yterbium - Hard
 258. [V2 - #3178 - 2020-05-31] Keiken - Medium
 259. [V2 - #3184 - 2020-06-01] ImagineBrkr x2 - Easy
 260. [V2 - #3184 - 2020-06-01] ImagineBrkr x2 - Medium
 261. [V2 - #3184 - 2020-06-01] ImagineBrkr x2 - Hard
 262. [V2 - #3280 - 2020-06-08] lostnyanko x2 - Easy
 263. [V2 - #3293 - 2020-06-09] Ylienna - Medium
 264. [V2 - #3293 - 2020-06-09] Ylienna - Hard
 265. [V2 - #3333 - 2020-06-13] BurntFlower - Easy
 266. [V2 - #3363 - 2020-06-16] TheFlyingOrange x2 - Easy
 267. [V2 - #3429 - 2020-06-23] ShockZz - Hard
 268. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 269. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Hard
 270. [V2 - #3435 - 2020-06-23] Rage_Beat06 - Easy
 271. [V2 - #3441 - 2020-06-25] Rellni944 x2 - Easy
 272. [V2 - #3508 - 2020-06-29] Kuroiji - Hard
 273. [V2 - #3567 - 2020-07-03] TreasuredHopes - Easy
 274. [V2 - #3599 - 2020-07-06] KuriPuri - Medium
 275. [V2 - #3628 - 2020-07-09] Bri - Medium
 276. [V2 - #3688 - 2020-07-16] Imyreld x3 - Hard
 277. [V2 - #3762 - 2020-07-21] Bri - Easy
 278. [V2 - #3795 - 2020-07-22] Kuroiji - Medium
 279. [V2 - #3809 - 2020-07-24] Typhlame - Hard
 280. [V2 - #3840 - 2020-07-25] starfishalliance - Hard
 281. [V2 - #3847 - 2020-07-25] TheFlyingOrange x2 - Medium
 282. [V2 - #3960 - 2020-08-02] Papa_Dragon - Hard
 283. [V2 - #3966 - 2020-08-02] YayakoChii x2 - Medium
 284. [V2 - #3981 - 2020-08-03] YayakoChii x2 - Hard
 285. [V2 - #4005 - 2020-08-05] Kuroiji - Easy
 286. [V2 - #4153 - 2020-08-19] Helvian494743 - Easy
 287. [V2 - #4153 - 2020-08-19] Helvian494743 - Medium
 288. [V2 - #4212 - 2020-08-23] MegaManBK7 - Easy
 289. [V2 - #4224 - 2020-08-23] dierubikdie x2 - Hard
 290. [V2 - #4257 - 2020-08-27] lostnyanko x2 - Medium
 291. [V2 - #4368 - 2020-09-01] Punkero x3 - Hard
 292. [V2 - #4481 - 2020-09-13] KuriPuri x2 - Hard
 293. [V2 - #4483 - 2020-09-14] Bri x2 - Hard
 294. [V2 - #4634 - 2020-09-27] Aur0ra - Easy
 295. [V2 - #4647 - 2020-09-28] Papa_Dragon x2 - Easy
 296. [V2 - #4656 - 2020-09-29] miaxnder - Easy
 297. [V2 - #4687 - 2020-09-30] Rellni944 x2 - Medium
 298. [V2 - #4782 - 2020-10-07] Rellni944 x2 - Hard
 299. [V2 - #4841 - 2020-10-13] Aeradae - Medium
 300. [V2 - #4886 - 2020-10-17] dierubikdie x2 - Medium
 301. [V2 - #4971 - 2020-10-23] Myelin_sr - Easy
 302. [V2 - #5058 - 2020-10-31] dierubikdie x2 - Easy
 303. [V2 - #5111 - 2020-11-03] Gwathgor x2 - Easy
 304. [V2 - #5168 - 2020-11-09] MetalFalcon - Easy
 305. [V2 - #5190 - 2020-11-11] Bri x2 - Medium
 306. [V2 - #5305 - 2020-11-17] ScarletCelestial x2 - Easy
 307. [V2 - #5375 - 2020-11-23] MegaManBK7 - Medium
 308. [V2 - #5381 - 2020-11-23] Otaku_baka_dsk - Easy
 309. [V2 - #5447 - 2020-11-27] trojangirl12 - Easy
 310. [V2 - #5449 - 2020-11-27] KuriPuri x2 - Easy
 311. [V2 - #5449 - 2020-11-27] KuriPuri x2 - Medium
 312. [V2 - #5505 - 2020-12-01] MetalFalcon - Medium
 313. [V2 - #5526 - 2020-12-02] Punkero x3 - Medium
 314. [V2 - #5601 - 2020-12-08] miaxnder - Medium
 315. [V2 - #5625 - 2020-12-10] lostnyanko x2 - Hard
 316. [V2 - #5646 - 2020-12-11] Ylienna x2 - Easy
 317. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 318. [V2 - #5723 - 2020-12-17] MetalFalcon - Hard
 319. [V2 - #5827 - 2020-12-25] Bern_stein x3 - Easy
 320. [V2 - #5832 - 2020-12-26] ownitlikeaboss - Hard
 321. [V2 - #5851 - 2020-12-27] dierubikdie x3 - Hard
 322. [V2 - #5948 - 2020-12-31] ShockZz x2 - Easy
 323. [V2 - #5986 - 2021-01-02] Papa_Dragon x2 - Medium
 324. [V2 - #6038 - 2021-01-07] trojangirl12 - Medium
 325. [V2 - #6118 - 2021-01-13] PNR_13 - Hard
 326. [V2 - #6118 - 2021-01-13] PNR_13 - Medium
 327. [V2 - #6118 - 2021-01-13] PNR_13 - Easy
 328. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Easy
 329. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Medium
 330. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Hard
 331. [V2 - #6161 - 2021-01-16] Punkero x3 - Easy
 332. [V2 - #6344 - 2021-01-30] tamochinnn - Hard
 333. [V2 - #6466 - 2021-02-07] Shuurei - Easy
 334. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron - Hard
 335. [V2 - #6519 - 2021-02-11] lostnyanko x3 - Easy
 336. [V2 - #6734 - 2021-02-27] Otaku_baka_dsk - Hard
 337. [V2 - #6789 - 2021-03-01] ImagineBrkr x3 - Hard
 338. [V2 - #6858 - 2021-03-05] Bern_stein x3 - Medium
 339. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Kuroiji x2 - Easy
 340. [V2 - #6932 - 2021-03-13] Mnemosymnal - Easy
 341. [V2 - #6947 - 2021-03-15] Bri x2 - Easy
 342. [V2 - #6993 - 2021-03-19] ImagineBrkr x3 - Easy
 343. [V2 - #6993 - 2021-03-19] ImagineBrkr x3 - Medium
 344. [V2 - #6997 - 2021-03-19] Mackamizzle - Hard
 345. [V2 - #7047 - 2021-03-23] tbeans10 x3 - Hard
 346. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz x2 - Medium
 347. [V2 - #7214 - 2021-04-01] Crazee - Easy
 348. [V2 - #7306 - 2021-04-08] Bern_stein x3 - Hard
 349. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit x3 - Medium
 350. [V2 - #7472 - 2021-04-21] tbeans10 x3 - Medium
 351. [V2 - #7652 - 2021-05-02] starfishalliance x2 - Easy
 352. [V2 - #7669 - 2021-05-04] Bri x3 - Hard
 353. [V2 - #7725 - 2021-05-10] MegaManBK7 - Hard
 354. [V2 - #7729 - 2021-05-10] Crazee - Medium
 355. [V2 - #7747 - 2021-05-11] dierubikdie x3 - Medium
 356. [V2 - #7792 - 2021-05-16] AngelHana - Hard
 357. [V2 - #7793 - 2021-05-16] Yterbium - Medium
 358. [V2 - #7798 - 2021-05-16] Jhiday - Easy
 359. [V2 - #7798 - 2021-05-16] Jhiday - Medium
 360. [V2 - #7859 - 2021-05-21] OweynLupton - Easy
 361. [V2 - #7891 - 2021-05-24] Jokobo - Easy
 362. [V2 - #7935 - 2021-05-28] trojangirl12 - Hard
 363. [V2 - #7948 - 2021-05-29] lostnyanko x3 - Medium
 364. [V2 - #7972 - 2021-05-30] Bunille - Medium
 365. [V2 - #7972 - 2021-05-30] Bunille - Hard
 366. [V2 - #8052 - 2021-06-01] Papa_Dragon x2 - Hard
 367. [V2 - #8111 - 2021-06-06] Xijiks - Easy
 368. [V2 - #8113 - 2021-06-07] MetalFalcon x2 - Easy
 369. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri x3 - Hard
 370. [V2 - #8193 - 2021-06-13] Rage_Beat06 - Medium
 371. [V2 - #8193 - 2021-06-13] Rage_Beat06 - Hard
 372. [V2 - #8204 - 2021-06-13] Yterbium - Easy
 373. [V2 - #8324 - 2021-06-24] tbeans10 x3 - Easy
 374. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Easy
 375. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Easy
 376. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Medium
 377. [V2 - #8416 - 2021-06-29] Campiz06 - Hard
 378. [V2 - #8418 - 2021-06-30] dierubikdie x3 - Easy
 379. [V2 - #8486 - 2021-07-01] Myelin_sr - Medium
 380. [V2 - #8486 - 2021-07-01] Myelin_sr - Hard
 381. [V2 - #8541 - 2021-07-06] Crazee - Hard
 382. [V2 - #8546 - 2021-07-06] DeadlyRaven - Hard
 383. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo - Medium
 384. [V2 - #8631 - 2021-07-13] Aur0ra - Medium
 385. [V2 - #8634 - 2021-07-13] AutumnBug - Easy
 386. [V2 - #8634 - 2021-07-13] AutumnBug - Medium
 387. [V2 - #8634 - 2021-07-13] AutumnBug - Hard
 388. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Easy
 389. [V2 - #8697 - 2021-07-19] hoshi4 - Easy
 390. [V2 - #8710 - 2021-07-21] Bri x3 - Medium
 391. [V2 - #8792 - 2021-07-27] PNR_13 x2 - Hard
 392. [V2 - #8808 - 2021-07-28] Mr_Duke_ - Easy
 393. [V2 - #8822 - 2021-07-29] MetalFalcon x2 - Medium
 394. [V2 - #8826 - 2021-07-29] cornflakegod - Easy
 395. [V2 - #8957 - 2021-08-07] Keiken - Easy
 396. [V2 - #8962 - 2021-08-08] ScarletCelestial x2 - Medium
 397. [V2 - #8971 - 2021-08-09] lostnyanko x3 - Hard
 398. [V2 - #8975 - 2021-08-09] Eleanora1315 - Hard
 399. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Medium
 400. [V2 - #8998 - 2021-08-12] OweynLupton - Medium
 401. [V2 - #9010 - 2021-08-13] Givemeanaccount - Easy
 402. [V2 - #9011 - 2021-08-13] MetalFalcon x2 - Hard
 403. [V2 - #9022 - 2021-08-15] Plaxsin - Easy
 404. [V2 - #9025 - 2021-08-15] Bri x3 - Easy
 405. [V2 - #9150 - 2021-08-24] Rebe92 x2 - Hard
 406. [V2 - #9209 - 2021-08-29] RachelPanda - Medium
 407. [V2 - #9209 - 2021-08-29] RachelPanda - Easy
 408. [V2 - #9270 - 2021-09-01] SunflowerDaisho x2 - Easy
 409. [V2 - #9384 - 2021-09-12] Crazee x2 - Easy
 410. [V2 - #9507 - 2021-09-22] OweynLupton - Hard
 411. [V2 - #9610 - 2021-09-30] symeon_a - Easy
 412. [V2 - #9773 - 2021-10-13] OweynLupton x2 - Easy
 413. [V2 - #9776 - 2021-10-14] MegaManBK7 x2 - Easy
 414. [V2 - #9778 - 2021-10-14] KuriPuri x3 - Medium
 415. [V2 - #9827 - 2021-10-19] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 416. [V2 - #9849 - 2021-10-22] Nymeew - Hard
 417. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a - Medium
 418. [V2 - #9932 - 2021-10-30] trojangirl12 x2 - Hard
 419. [V2 - #9937 - 2021-10-30] Nurguburu - Easy
 420. [V2 - #9985 - 2021-11-02] Bunille x2 - Easy
 421. [V2 - #9992 - 2021-11-02] Crazee x2 - Medium
 422. [V3 - #78 - 2021-11-13] Helvian494743 x2 - Hard
 423. [V3 - #78 - 2021-11-13] Helvian494743 x2 - Medium
 424. [V3 - #86 - 2021-11-13] TheEdgelord x2 - Easy
 425. [V3 - #241 - 2021-11-29] OweynLupton x2 - Medium
 426. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 427. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 428. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 429. [V3 - #509 - 2021-12-24] TheFlyingOrange x2 - Hard
 430. [V3 - #711 - 2022-01-05] hoshi4 - Medium
 431. [V3 - #740 - 2022-01-08] OweynLupton x2 - Hard
 432. [V3 - #853 - 2022-01-19] trojangirl12 x2 - Medium
 433. [V3 - #991 - 2022-01-30] trojangirl12 x2 - Easy
 434. [V3 - #1071 - 2022-02-04] Nurguburu - Medium
 435. [V3 - #1134 - 2022-02-12] OweynLupton x3 - Easy
 436. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton x3 - Medium
 437. [V3 - #1599 - 2022-03-21] Eyth - Hard
 438. [V3 - #1635 - 2022-03-24] Myelin_sr x2 - Hard
 439. [V3 - #1656 - 2022-03-25] ScarletCelestial x2 - Hard
 440. [V3 - #1687 - 2022-03-27] Yorokobi50 - Easy
 441. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x3 - Hard
 442. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x3 - Medium
 443. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Hard
 444. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x3 - Easy
 445. [V3 - #2365 - 2022-05-28] Helvian494743 x2 - Easy
 446. [V3 - #2658 - 2022-06-22] Papa_Dragon x3 - Hard
 447. [V3 - #2678 - 2022-06-24] Yterbium x2 - Easy
 448. [V3 - #2678 - 2022-06-24] Yterbium x2 - Medium
 449. [V3 - #2678 - 2022-06-24] Yterbium x2 - Hard
 450. [V3 - #2701 - 2022-06-26] miaxnder - Hard
 451. [V3 - #3046 - 2022-07-28] Loudcsharp - Easy
 452. [V3 - #3167 - 2022-08-07] Myelin_sr x2 - Medium
 453. [V3 - #3177 - 2022-08-08] Jokobo - Hard
 454. [V3 - #3252 - 2022-08-18] ParsleyAlt - Easy
 455. [V3 - #3291 - 2022-08-23] Bishamon-chan - Medium
 456. [V3 - #3301 - 2022-08-25] foxxykat1223 - Easy
 457. [V3 - #3301 - 2022-08-25] foxxykat1223 - Medium
 458. [V3 - #3301 - 2022-08-25] foxxykat1223 - Hard
 459. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 460. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Medium
 461. [V3 - #3506 - 2022-09-16] Aur0ra - Hard
 462. [V3 - #3537 - 2022-09-21] kerryelc - Easy
 463. [V3 - #3598 - 2022-09-27] Jeon - Hard
 464. [V3 - #3826 - 2022-10-19] Bunille x2 - Medium
 465. [V3 - #3826 - 2022-10-19] Bunille x2 - Hard
 466. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 467. [V3 - #3851 - 2022-10-22] boredrandomguy x2 - Easy
 468. [V3 - #3851 - 2022-10-22] boredrandomguy x2 - Medium
 469. [V3 - #3851 - 2022-10-22] boredrandomguy x2 - Hard
 470. [V3 - #3907 - 2022-10-28] Jeon - Medium
 471. [V3 - #3907 - 2022-10-28] Jeon - Easy
 472. [V3 - #3917 - 2022-10-29] OweynLupton x3 - Hard
 473. [V3 - #4010 - 2022-11-06] trojangirl12 x3 - Hard
 474. [V3 - #4041 - 2022-11-11] Rebe92 x2 - Medium
 475. [V3 - #4123 - 2022-11-21] Loudcsharp - Medium
 476. [V3 - #4367 - 2022-12-15] ScarletCelestial x2 - Easy
 477. [V3 - #4501 - 2022-12-28] hoshi4 - Hard
 478. [V3 - #4530 - 2022-12-30] Myelin_sr x2 - Easy
 479. [V3 - #4533 - 2022-12-30] bigdud24 - Easy
 480. [V3 - #4719 - 2023-01-13] iamrure - Easy
 481. [V3 - #4780 - 2023-01-18] Rage_Beat06 x2 - Easy
 482. [V3 - #4780 - 2023-01-18] Rage_Beat06 x2 - Medium
 483. [V3 - #4780 - 2023-01-18] Rage_Beat06 x2 - Hard
 484. [V3 - #4781 - 2023-01-18] Hoarfox - Hard
 485. [V3 - #4781 - 2023-01-18] Hoarfox - Medium
 486. [V3 - #4781 - 2023-01-18] Hoarfox - Easy
 487. [V3 - #4801 - 2023-01-19] Vanadis x3 - Easy
 488. [V3 - #4801 - 2023-01-19] Vanadis x3 - Medium
 489. [V3 - #4801 - 2023-01-19] Vanadis x3 - Hard
 490. [V3 - #4812 - 2023-01-20] Bunille x3 - Easy
 491. [V3 - #4917 - 2023-01-28] Yterbium x3 - Hard
 492. [V3 - #5033 - 2023-02-02] ohpishhposh - Easy
 493. [V3 - #5043 - 2023-02-03] Nurguburu - Hard
 494. [V3 - #5072 - 2023-02-04] Jokobo x2 - Easy
 495. [V3 - #5145 - 2023-02-12] Jeon - Easy
 496. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 x2 - Easy
 497. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 x2 - Medium
 498. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 x2 - Hard
 499. [V3 - #5275 - 2023-02-25] jaeo_k - Hard
 500. [V3 - #5526 - 2023-03-21] BeanChagBear - Easy
 501. [V3 - #5599 - 2023-03-27] Jokobo x2 - Medium
 502. [V3 - #5684 - 2023-04-01] Sarada - Hard
 503. [V3 - #5884 - 2023-04-24] bigdud24 - Medium
 504. [V3 - #5914 - 2023-04-29] Loudcsharp - Hard
 505. [V3 - #5931 - 2023-04-29] rosemagic - Easy
 506. [V3 - #6155 - 2023-05-28] Crazee x2 - Hard
 507. [V3 - #6242 - 2023-06-04] Szrebi - Hard
 508. [V3 - #6244 - 2023-06-04] nerfsunny - Easy
 509. [V3 - #6375 - 2023-06-20] Yvsmeg - Easy
 510. [V3 - #6447 - 2023-06-28] Loudcsharp x2 - Easy
 511. [V3 - #6526 - 2023-07-03] Typhlame - Medium
 512. [V3 - #6526 - 2023-07-03] Typhlame - Easy
 513. [V3 - #6553 - 2023-07-05] Jokobo x2 - Hard
 514. [V3 - #6597 - 2023-07-10] RachelPanda x2 - Medium
 515. [V3 - #6767 - 2023-07-25] myuniquename - Hard
 516. [V3 - #6774 - 2023-07-26] Hoarfox x2 - Hard
 517. [V3 - #6774 - 2023-07-26] Hoarfox x2 - Medium
 518. [V3 - #6774 - 2023-07-26] Hoarfox x2 - Easy
 519. [V3 - #6829 - 2023-07-30] jaeo_k - Medium
 520. [V3 - #6851 - 2023-07-31] Eleanora1315 - Medium
 521. [V3 - #6939 - 2023-08-08] Jokobo x3 - Easy
 522. [V3 - #7024 - 2023-08-21] Yterbium x3 - Medium
 523. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Easy
 524. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Medium
 525. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Hard
 526. [V3 - #7061 - 2023-08-26] Netbug - Hard
 527. [V3 - #7082 - 2023-08-29] Genovia_ - Easy
 528. [V3 - #7082 - 2023-08-29] Genovia_ - Medium
 529. [V3 - #7082 - 2023-08-29] Genovia_ - Hard
 530. [V3 - #7095 - 2023-08-30] BurntFlower - Medium
 531. [V3 - #7106 - 2023-08-31] jaeo_k - Easy
 532. [V3 - #7138 - 2023-09-04] ScarletCelestial x3 - Medium
 533. [V3 - #7154 - 2023-09-06] Yterbium x3 - Easy
 534. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Easy
 535. [V3 - #7219 - 2023-09-16] hoshi4 x2 - Easy
 536. [V3 - #7227 - 2023-09-17] Jokobo x3 - Medium
 537. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 538. [V3 - #7494 - 2023-10-23] nerfsunny - Medium
 539. [V3 - #7511 - 2023-10-25] Loudcsharp x2 - Medium
 540. [V3 - #7516 - 2023-10-26] myuniquename - Medium
 541. [V3 - #7516 - 2023-10-26] myuniquename - Easy
 542. [V3 - #7596 - 2023-11-04] Dumasop - Hard
 543. [V3 - #7599 - 2023-11-04] Tonic_ - Easy
 544. [V3 - #7599 - 2023-11-04] Tonic_ - Medium
 545. [V3 - #7599 - 2023-11-04] Tonic_ - Hard
 546. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ x2 - Hard
 547. [V3 - #7693 - 2023-11-14] silveraaki - Easy
 548. [V3 - #7781 - 2023-11-26] anakg - Easy
 549. [V3 - #7907 - 2023-12-14] Jokobo x3 - Hard
 550. [V3 - #7916 - 2023-12-16] Reisho-Teki - Easy
 551. [V3 - #7918 - 2023-12-16] trojangirl12 x3 - Medium
 552. [V3 - #7921 - 2023-12-17] Reisho-Teki - Easy
 553. [V3 - #7961 - 2023-12-21] Genovia_ x2 - Medium
 554. [V3 - #7961 - 2023-12-21] Genovia_ x2 - Easy
 555. [V3 - #7973 - 2023-12-23] HEIKE7000 - Easy
 556. [V3 - #7973 - 2023-12-23] HEIKE7000 - Medium
 557. [V3 - #7973 - 2023-12-23] HEIKE7000 - Hard
 558. [V3 - #7989 - 2023-12-24] Papa_Dragon x3 - Medium
 559. [V3 - #8073 - 2024-01-03] Jaikeis - Easy
 560. [V3 - #8099 - 2024-01-06] anakg - Medium (upgraded from Easy)
 561. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 x2 - Medium
 562. [V3 - #8269 - 2024-01-29] MegaManBK7 x2 - Hard
 563. [V3 - #8270 - 2024-01-29] KuriPuri x3 - Easy
 564. [V3 - #8276 - 2024-01-30] myuniquename x2 - Easy
 565. [V3 - #8276 - 2024-01-30] myuniquename x2 - Medium
 566. [V3 - #8276 - 2024-01-30] myuniquename x2 - Hard
 567. [V3 - #8284 - 2024-01-30] nerfsunny - Hard
 568. [V3 - #8432 - 2024-02-16] is_peque - Easy
 569. [V3 - #8476 - 2024-02-22] Ariies_ - Easy
 570. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon x2 - Medium
 571. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon x2 - Hard
 572. [V3 - #8561 - 2024-03-08] Karma_Lovers - Easy
 573. [V3 - #8563 - 2024-03-08] cornflakegod - Medium
 574. [V3 - #8706 - 2024-03-30] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 575. [V3 - #8710 - 2024-03-31] bigdud24 - Hard
 576. [V3 - #8766 - 2024-04-10] Myelin_sr x3 - Hard
 577. [V3 - #8828 - 2024-04-20] GakutoDeathGlare - Easy
 578. [V3 - #8899 - 2024-04-30] Yoko_k - Hard
 579. [V3 - #8920 - 2024-05-05] MissCactus - Easy
 580. [V3 - #8964 - 2024-05-16] Nurguburu x2 - Easy
 581. [V3 - #8981 - 2024-05-20] Eyth - Medium
 582. [V3 - #8982 - 2024-05-20] ScarletCelestial x3 - Hard
 583. [V3 - #9016 - 2024-05-27] sassss x2 - Easy
 584. [V3 - #9016 - 2024-05-27] sassss x2 - Hard
 585. [V3 - #9040 - 2024-05-06] Yoko_k - Easy
 586. [V3 - #9040 - 2024-05-11] Yoko_k - Medium

Statistics Adaptations

Created on : 2016-05-02

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
18 items to complete
214 Turnins
124 Validated Turnins
Medium
1.5 Point(s)
24 items to complete
174 Turnins
101 Validated Turnins
Hard
2 Point(s)
30 items to complete
198 Turnins
124 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 30 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 1 episode long.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.