Challenge : Aired 2019

 1. [V2 - #1173 - 2019-12-25] Jhiday
 2. [V2 - #1204 - 2019-12-28] Soarax
 3. [V2 - #1230 - 2019-12-30] dixcloxure
 4. [V2 - #1253 - 2019-12-31] Papa_Dragon
 5. [V2 - #1259 - 2019-12-31] Akuma-chi
 6. [V2 - #1282 - 2020-01-02] CJLane
 7. [V2 - #1316 - 2020-01-03] YuyoGzm
 8. [V2 - #1337 - 2020-01-05] SlayMagical
 9. [V2 - #1362 - 2020-01-08] haplomonka
 10. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit
 11. [V2 - #1381 - 2020-01-10] Tubbyman
 12. [V2 - #1652 - 2020-02-03] Shikisha
 13. [V2 - #1791 - 2020-02-16] KuriPuri
 14. [V2 - #1847 - 2020-02-20] YumeNoTsukii
 15. [V2 - #2068 - 2020-03-10] Rellni944
 16. [V2 - #2183 - 2020-03-22] Ventris
 17. [V2 - #2252 - 2020-03-27] Gagui79
 18. [V2 - #2340 - 2020-04-02] Punkero
 19. [V2 - #2370 - 2020-04-04] weebna
 20. [V2 - #2384 - 2020-04-06] mrk111
 21. [V2 - #2633 - 2020-04-22] MochiMagus
 22. [V2 - #3151 - 2020-05-30] otakubibliophile
 23. [V2 - #3228 - 2020-06-03] Aelric1
 24. [V2 - #3383 - 2020-06-17] CheeseKnife
 25. [V2 - #3514 - 2020-06-29] SheyCroix
 26. [V2 - #3517 - 2020-06-30] Campiz06
 27. [V2 - #3587 - 2020-07-04] ownitlikeaboss
 28. [V2 - #3709 - 2020-07-16] SnowKidPT
 29. [V2 - #3801 - 2020-07-22] TheFlyingOrange
 30. [V2 - #4006 - 2020-08-05] BrunoMarq
 31. [V2 - #4036 - 2020-08-09] YayakoChii
 32. [V2 - #4460 - 2020-09-12] _Bri
 33. [V2 - #4623 - 2020-09-27] Wyvern22
 34. [V2 - #4629 - 2020-09-27] Yterbium
 35. [V2 - #5008 - 2020-10-27] DistructiveNick
 36. [V2 - #5173 - 2020-11-09] tbeans10
 37. [V2 - #5676 - 2020-12-14] Nurguburu
 38. [V2 - #5718 - 2020-12-17] SjulG
 39. [V2 - #5781 - 2020-12-22] Imyreld
 40. [V2 - #5883 - 2020-12-28] Jokobo
 41. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk
 42. [V2 - #6304 - 2021-01-27] hinagatari
 43. [V2 - #6308 - 2021-01-27] Titadou
 44. [V2 - #6402 - 2021-02-01] Bern_stein
 45. [V2 - #6409 - 2021-02-02] KonoDioDakeda
 46. [V2 - #6531 - 2021-02-12] jho0on_
 47. [V2 - #6712 - 2021-02-26] Ryufa
 48. [V2 - #6746 - 2021-02-27] Sakku-san
 49. [V2 - #6974 - 2021-03-17] Plaxsin
 50. [V2 - #7239 - 2021-04-04] dierubikdie
 51. [V2 - #7392 - 2021-04-16] Leospars
 52. [V2 - #7395 - 2021-04-16] dyof00
 53. [V2 - #7709 - 2021-05-09] breathesunshine
 54. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7
 55. [V2 - #9413 - 2021-09-15] lostnyanko
 56. [V2 - #9422 - 2021-09-15] Morteux
 57. [V2 - #9568 - 2021-09-28] trojangirl12
 58. [V2 - #9643 - 2021-10-01] epicdtx

Category : Year

Thread : MAL forum

Created on : 2019-01-21

Number of Turn-ins : 58 (24 not validated yet)

Points : 3

40 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.