Challenge : Content Rating TV

 1. [V1 - #1171 - 2016-09-16] lycheejane - Hard
 2. [V1 - #2143 - 2016-12-09] renzoushi - Hard
 3. [V1 - #2242 - 2016-12-18] Jhiday - Easy
 4. [V1 - #2923 - 2017-02-12] renzoushi - Medium
 5. [V1 - #2926 - 2017-02-13] AYOSHINA - Hard
 6. [V1 - #2994 - 2017-02-19] Wyvern22 - Hard
 7. [V1 - #3133 - 2017-02-28] abystoma2 - Hard
 8. [V1 - #3277 - 2017-03-14] AYOSHINA - Medium
 9. [V1 - #3284 - 2017-03-15] Wyvern22 - Medium
 10. [V1 - #3305 - 2017-03-17] Wyvern22 - Easy
 11. [V1 - #3346 - 2017-03-21] AudioTsunami - Hard
 12. [V1 - #3403 - 2017-03-26] Jhiday - Hard (upgraded from Easy)
 13. [V1 - #3539 - 2017-04-05] AYOSHINA - Easy
 14. [V1 - #3633 - 2017-04-16] SheyCroix - Hard
 15. [V1 - #3713 - 2017-04-23] renzoushi - Easy
 16. [V1 - #3971 - 2017-05-17] Punkero - Medium
 17. [V1 - #3992 - 2017-05-20] Kreyul - Hard
 18. [V1 - #4486 - 2017-07-08] Wyvern22 x2 - Hard
 19. [V1 - #4533 - 2017-07-16] OmegaOtaku - Hard
 20. [V1 - #4714 - 2017-08-12] SheyCroix - Medium
 21. [V1 - #4724 - 2017-08-13] SheyCroix - Easy
 22. [V1 - #4959 - 2017-09-09] AYOSHINA x2 - Easy
 23. [V1 - #5045 - 2017-09-21] AngelShiva - Hard
 24. [V1 - #5140 - 2017-10-02] Zenit - Hard
 25. [V1 - #5358 - 2017-10-29] Wyvern22 x2 - Medium
 26. [V1 - #5529 - 2017-11-19] AYOSHINA x2 - Medium
 27. [V1 - #5710 - 2017-12-12] AngelShiva - Medium
 28. [V1 - #5710 - 2017-12-12] AngelShiva - Easy
 29. [V1 - #5749 - 2017-12-19] Wyvern22 x2 - Easy
 30. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA x2 - Hard
 31. [V1 - #6026 - 2018-01-19] Imyreld - Easy
 32. [V1 - #6497 - 2018-03-04] Kreyul - Medium
 33. [V1 - #6708 - 2018-03-30] Ventris - Hard
 34. [V1 - #6770 - 2018-04-03] abystoma2 - Medium
 35. [V1 - #6826 - 2018-04-10] Kreyul - Easy
 36. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Hard
 37. [V1 - #6938 - 2018-04-25] Imyreld - Medium
 38. [V1 - #7163 - 2018-05-19] Punkero - Hard
 39. [V1 - #7283 - 2018-08-16] YayakoChii - Easy
 40. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld - Hard
 41. [V1 - #7774 - 2018-10-15] Imyreld x2 - Easy
 42. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Easy
 43. [V1 - #8224 - 2018-12-19] Aeradae - Easy
 44. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva x2 - Hard
 45. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva x2 - Medium
 46. [V1 - #8258 - 2018-12-24] AngelShiva x2 - Easy
 47. [V1 - #8292 - 2018-12-27] Zenit - Medium
 48. [V1 - #8351 - 2019-01-04] Charlotte1412 - Easy
 49. [V1 - #8401 - 2019-01-08] SunflowerDaisho - Easy
 50. [V1 - #8663 - 2019-02-08] TheEdgelord - Easy
 51. [V1 - #8816 - 2019-02-25] Imyreld x2 - Medium
 52. [V1 - #9668 - 2019-06-09] Aeradae - Medium
 53. [V1 - #9710 - 2019-06-17] Vanadis - Easy
 54. [V1 - #9710 - 2019-06-17] Vanadis - Medium
 55. [V1 - #9710 - 2019-06-17] Vanadis - Hard
 56. [V1 - #9721 - 2019-06-20] starfishalliance - Easy
 57. [V1 - #9728 - 2019-06-21] Zilluminate - Easy
 58. [V1 - #10038 - 2019-08-04] Imyreld x2 - Hard
 59. [V1 - #10109 - 2019-08-17] ParsleyParsnips - Easy
 60. [V2 - #141 - 2019-09-05] Papa_Dragon - Easy
 61. [V2 - #391 - 2019-09-30] ShockZz - Easy
 62. [V2 - #447 - 2019-10-07] Punkero - Easy
 63. [V2 - #492 - 2019-10-14] MochiMagus - Hard
 64. [V2 - #503 - 2019-10-15] Bern_stein - Easy
 65. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Hard
 66. [V2 - #762 - 2019-11-10] Bern_stein - Medium
 67. [V2 - #762 - 2019-11-10] Bern_stein - Hard
 68. [V2 - #972 - 2019-11-30] ShockZz - Medium
 69. [V2 - #1134 - 2019-12-20] ShockZz - Hard
 70. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit - Easy
 71. [V2 - #1491 - 2020-01-21] ScarletCelestial - Medium
 72. [V2 - #1902 - 2020-02-26] TheEdgelord - Medium
 73. [V2 - #2027 - 2020-03-06] sassss - Hard
 74. [V2 - #2088 - 2020-03-12] I230 - Hard
 75. [V2 - #2251 - 2020-03-27] AngelHana - Easy
 76. [V2 - #2345 - 2020-04-02] ImagineBrkr - Hard
 77. [V2 - #2345 - 2020-04-02] ImagineBrkr - Medium
 78. [V2 - #2555 - 2020-04-17] ShockZz x2 - Easy
 79. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #2701 - 2020-04-27] DeadlyRaven - Easy
 81. [V2 - #2723 - 2020-04-29] lostnyanko - Easy
 82. [V2 - #2814 - 2020-05-05] Papa_Dragon - Medium
 83. [V2 - #3057 - 2020-05-25] Technotron - Easy
 84. [V2 - #3098 - 2020-05-27] Bunille - Easy
 85. [V2 - #3146 - 2020-05-30] Yterbium - Hard
 86. [V2 - #3257 - 2020-06-06] Rellni944 - Easy
 87. [V2 - #3400 - 2020-06-19] ScarletCelestial - Easy
 88. [V2 - #3533 - 2020-06-30] dierubikdie - Hard
 89. [V2 - #3599 - 2020-07-06] KuriPuri - Easy
 90. [V2 - #3614 - 2020-07-06] YayakoChii - Hard
 91. [V2 - #4014 - 2020-08-06] Bri - Hard
 92. [V2 - #4042 - 2020-08-09] Rellni944 - Medium
 93. [V2 - #4146 - 2020-08-19] Papa_Dragon - Hard
 94. [V2 - #4352 - 2020-09-01] dierubikdie - Medium
 95. [V2 - #4352 - 2020-09-01] dierubikdie - Easy
 96. [V2 - #4366 - 2020-09-02] SunflowerDaisho - Medium
 97. [V2 - #4510 - 2020-09-17] lostnyanko - Medium
 98. [V2 - #5176 - 2020-11-09] ImagineBrkr - Easy
 99. [V2 - #5381 - 2020-11-23] Otaku_baka_dsk - Easy
 100. [V2 - #5436 - 2020-11-27] lostnyanko - Hard
 101. [V2 - #5595 - 2020-12-08] MetalFalcon - Easy
 102. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk - Medium
 103. [V2 - #5948 - 2020-12-31] ShockZz x2 - Medium
 104. [V2 - #5997 - 2021-01-03] MetalFalcon - Hard
 105. [V2 - #6263 - 2021-01-24] tbeans10 - Easy
 106. [V2 - #6263 - 2021-01-24] tbeans10 - Medium
 107. [V2 - #6263 - 2021-01-24] tbeans10 - Hard
 108. [V2 - #7085 - 2021-03-26] lostnyanko x2 - Easy
 109. [V2 - #7122 - 2021-03-28] Yterbium - Medium
 110. [V2 - #7361 - 2021-04-13] tbeans10 x2 - Hard
 111. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit x2 - Hard
 112. [V2 - #7385 - 2021-04-15] Papa_Dragon x2 - Easy
 113. [V2 - #7696 - 2021-05-07] Helvian494743 - Hard
 114. [V2 - #7712 - 2021-05-09] I230 - Medium
 115. [V2 - #7714 - 2021-05-09] ParsleyParsnips - Medium
 116. [V2 - #7780 - 2021-05-15] AngelHana - Medium
 117. [V2 - #7782 - 2021-05-15] lostnyanko x2 - Medium
 118. [V2 - #8069 - 2021-06-03] Bri - Medium
 119. [V2 - #8318 - 2021-06-24] RachelPanda - Hard
 120. [V2 - #8377 - 2021-06-28] tbeans10 x2 - Medium
 121. [V2 - #8457 - 2021-06-30] ShockZz x2 - Hard
 122. [V2 - #8539 - 2021-07-06] Nurguburu - Easy
 123. [V2 - #8570 - 2021-07-08] dierubikdie - Hard
 124. [V2 - #8570 - 2021-07-08] dierubikdie x2 - Hard
 125. [V2 - #8773 - 2021-07-25] PNR_13 - Hard
 126. [V2 - #8781 - 2021-07-26] Bri - Easy
 127. [V2 - #8789 - 2021-07-26] lostnyanko x2 - Hard
 128. [V2 - #8860 - 2021-07-31] ScarletCelestial x2 - Easy
 129. [V2 - #9147 - 2021-08-24] SheyCroix x2 - Easy
 130. [V2 - #9147 - 2021-08-24] SheyCroix x2 - Medium
 131. [V2 - #9147 - 2021-08-24] SheyCroix x2 - Hard
 132. [V2 - #9148 - 2021-08-24] MetalFalcon x2 - Easy
 133. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 - Easy
 134. [V2 - #9529 - 2021-09-24] KuriPuri - Medium
 135. [V2 - #9695 - 2021-10-05] OweynLupton - Easy
 136. [V2 - #9753 - 2021-10-11] I230 - Easy
 137. [V3 - #45 - 2021-11-08] Jhiday - Medium
 138. [V3 - #45 - 2021-11-08] Jhiday - Easy
 139. [V3 - #47 - 2021-11-08] Bunille - Medium
 140. [V3 - #48 - 2021-11-08] tbeans10 x2 - Easy
 141. [V3 - #102 - 2021-11-15] Yterbium - Easy
 142. [V3 - #308 - 2021-12-05] Bri x2 - Hard
 143. [V3 - #507 - 2021-12-24] Punkero x2 - Easy
 144. [V3 - #643 - 2021-12-31] Gwathgor - Hard
 145. [V3 - #892 - 2022-01-22] AngelHana - Hard
 146. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle - Hard
 147. [V3 - #1236 - 2022-02-20] Bri x2 - Medium
 148. [V3 - #1347 - 2022-02-27] Bri x2 - Easy
 149. [V3 - #1585 - 2022-03-20] lubryka - Easy
 150. [V3 - #1585 - 2022-03-20] lubryka - Medium
 151. [V3 - #1585 - 2022-03-20] lubryka - Hard
 152. [V3 - #1813 - 2022-04-05] dierubikdie x2 - Medium
 153. [V3 - #1884 - 2022-04-13] ImagineBrkr x2 - Hard
 154. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Hard
 155. [V3 - #2192 - 2022-05-09] dierubikdie x2 - Easy
 156. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr x2 - Medium
 157. [V3 - #2284 - 2022-05-21] Bern_stein x2 - Easy
 158. [V3 - #2469 - 2022-06-04] Helvian494743 - Easy
 159. [V3 - #2469 - 2022-06-04] Helvian494743 - Medium
 160. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk - Hard
 161. [V3 - #3128 - 2022-08-02] bigdud24 - Easy
 162. [V3 - #3178 - 2022-08-08] ImagineBrkr x2 - Easy
 163. [V3 - #3958 - 2022-10-31] Bern_stein x2 - Medium
 164. [V3 - #4002 - 2022-11-05] RachelPanda - Easy
 165. [V3 - #4076 - 2022-11-16] Bunille - Hard
 166. [V3 - #4334 - 2022-12-11] Yterbium x2 - Hard
 167. [V3 - #4739 - 2023-01-14] OweynLupton - Medium
 168. [V3 - #4799 - 2023-01-19] OweynLupton - Hard
 169. [V3 - #5043 - 2023-02-03] Nurguburu - Medium
 170. [V3 - #5145 - 2023-02-12] Jeon - Easy
 171. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 - Easy
 172. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 - Medium
 173. [V3 - #5237 - 2023-02-21] Campiz06 - Hard
 174. [V3 - #5430 - 2023-03-10] Bern_stein x2 - Hard
 175. [V3 - #5507 - 2023-03-19] OweynLupton x2 - Easy
 176. [V3 - #5520 - 2023-03-20] Crazee - Easy
 177. [V3 - #5600 - 2023-03-27] Punkero x2 - Hard
 178. [V3 - #5853 - 2023-04-20] Zenit x2 - Medium
 179. [V3 - #5918 - 2023-04-29] Jokobo - Medium
 180. [V3 - #6906 - 2023-08-04] Papa_Dragon x2 - Medium
 181. [V3 - #6908 - 2023-08-05] myuniquename - Hard
 182. [V3 - #7024 - 2023-08-21] Yterbium x2 - Medium
 183. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Medium
 184. [V3 - #7040 - 2023-08-24] HimeCrycho - Easy
 185. [V3 - #7060 - 2023-08-26] BurntFlower - Easy
 186. [V3 - #7229 - 2023-09-17] OweynLupton x2 - Medium
 187. [V3 - #7300 - 2023-09-26] Yterbium x2 - Easy
 188. [V3 - #7306 - 2023-09-27] Loudcsharp - Easy
 189. [V3 - #7523 - 2023-10-27] myuniquename - Easy
 190. [V3 - #7523 - 2023-10-27] myuniquename - Medium
 191. [V3 - #7577 - 2023-11-02] TheEdgelord - Hard
 192. [V3 - #7594 - 2023-11-04] trojangirl12 - Medium
 193. [V3 - #7652 - 2023-11-10] Catexia - Hard
 194. [V3 - #7677 - 2023-11-12] Jokobo - Hard
 195. [V3 - #7997 - 2023-12-25] Nurguburu - Hard
 196. [V3 - #8017 - 2023-12-27] Jokobo - Easy
 197. [V3 - #8276 - 2024-01-30] myuniquename x2 - Easy
 198. [V3 - #8346 - 2024-02-06] KuriPuri - Hard
 199. [V3 - #8394 - 2024-02-12] MegaManBK7 - Easy
 200. [V3 - #8394 - 2024-02-12] MegaManBK7 - Medium
 201. [V3 - #8418 - 2024-02-15] Zenit x2 - Easy
 202. [V3 - #8730 - 2024-04-02] Helvian494743 x2 - Hard

Statistics Content Rating TV

Created on : 2016-06-14

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
2 Point(s)
15 items to complete
76 Turnins
42 Validated Turnins
Medium
2.75 Point(s)
20 items to complete
59 Turnins
31 Validated Turnins
Hard
3.5 Point(s)
25 items to complete
67 Turnins
36 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of TV type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.