Challenge : Drama

 1. [V1 - #6565 - 2018-03-15] AnshiAneko - Easy
 2. [V1 - #6566 - 2018-03-15] GNozaki - Easy
 3. [V1 - #6568 - 2018-03-16] Wyvern22 - Easy
 4. [V1 - #6570 - 2018-03-16] SunflowerDaisho - Easy
 5. [V1 - #6572 - 2018-03-16] TheEdgelord - Easy
 6. [V1 - #6573 - 2018-03-16] smhmines - Easy
 7. [V1 - #6579 - 2018-03-17] Zenit - Easy
 8. [V1 - #6583 - 2018-03-17] AYOSHINA - Easy
 9. [V1 - #6584 - 2018-03-17] Rebe92 - Easy
 10. [V1 - #6587 - 2018-03-18] ownitlikeaboss - Easy
 11. [V1 - #6592 - 2018-03-18] Gwathgor - Easy
 12. [V1 - #6594 - 2018-03-18] MissCactus - Easy
 13. [V1 - #6595 - 2018-03-18] Tubby - Easy
 14. [V1 - #6597 - 2018-03-19] Imyreld - Easy
 15. [V1 - #6600 - 2018-03-19] Yumi - Easy
 16. [V1 - #6601 - 2018-03-19] extremeplant - Easy
 17. [V1 - #6623 - 2018-03-22] Aelric1 - Easy
 18. [V1 - #6630 - 2018-03-23] Jhiday - Easy
 19. [V1 - #6633 - 2018-03-23] Ginger_Snap - Easy
 20. [V1 - #6638 - 2018-03-24] Dakenfromvault1 - Easy
 21. [V1 - #6646 - 2018-03-25] greyjoie - Easy
 22. [V1 - #6665 - 2018-03-27] Titadou - Easy
 23. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 24. [V1 - #6688 - 2018-03-29] TreasuredHopes - Easy
 25. [V1 - #6696 - 2018-03-29] Rno081 - Easy
 26. [V1 - #6698 - 2018-03-29] Clover - Easy
 27. [V1 - #6753 - 2018-04-01] leapylee - Easy
 28. [V1 - #6777 - 2018-04-04] starfishalliance - Easy
 29. [V1 - #6779 - 2018-04-04] animegeek4life - Easy
 30. [V1 - #6788 - 2018-04-06] acestrawbs - Easy
 31. [V1 - #6791 - 2018-04-06] Netbug - Easy
 32. [V1 - #6808 - 2018-04-08] tbeans10 - Easy
 33. [V1 - #6811 - 2018-04-08] KousakaK - Easy
 34. [V1 - #6826 - 2018-04-10] Kreyul - Easy
 35. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 36. [V1 - #6877 - 2018-04-16] Akai_Shuichi - Easy
 37. [V1 - #6880 - 2018-04-17] TahZin - Easy
 38. [V1 - #6926 - 2018-04-23] inesmarques2011 - Easy
 39. [V1 - #6935 - 2018-04-24] Whimsalot - Easy
 40. [V1 - #6940 - 2018-04-25] aliyn89 - Easy
 41. [V1 - #6982 - 2018-04-29] Doougii - Easy
 42. [V1 - #7028 - 2018-05-01] scrouge - Easy
 43. [V1 - #7046 - 2018-05-02] annah0j - Easy
 44. [V1 - #7047 - 2018-05-02] Celine3107 - Easy
 45. [V1 - #7056 - 2018-05-04] space-cowboys - Easy
 46. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 47. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 48. [V1 - #7076 - 2018-05-07] Punkero - Easy
 49. [V1 - #7078 - 2018-05-07] cappuccinoangel - Easy
 50. [V1 - #7087 - 2018-05-08] blackwing99 - Easy
 51. [V1 - #7156 - 2018-05-18] mcady - Easy
 52. [V1 - #7196 - 2018-05-24] Imyreld - Medium
 53. [V1 - #7215 - 2018-05-27] AngelHana - Easy
 54. [V1 - #7230 - 2018-08-08] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 55. [V1 - #7263 - 2018-08-12] Wyvern22 - Hard
 56. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 57. [V1 - #7308 - 2018-08-19] moissi - Easy
 58. [V1 - #7327 - 2018-08-21] Keiken - Easy
 59. [V1 - #7340 - 2018-08-23] Kaede00 - Easy
 60. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 61. [V1 - #7367 - 2018-08-28] YumeNoTsukii - Easy
 62. [V1 - #7386 - 2018-08-29] Swoopy-Bunny - Easy
 63. [V1 - #7422 - 2018-08-31] SebastianOrf3 - Easy
 64. [V1 - #7430 - 2018-09-01] flipsard - Easy
 65. [V1 - #7546 - 2018-09-18] foxxykat1223 - Easy
 66. [V1 - #7616 - 2018-09-27] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 67. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 68. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 69. [V1 - #7683 - 2018-10-03] Lumi-x - Easy
 70. [V1 - #7697 - 2018-10-04] bigdud24 - Easy
 71. [V1 - #7709 - 2018-10-06] Aeradae - Easy
 72. [V1 - #7735 - 2018-10-10] Sean- - Easy
 73. [V1 - #7737 - 2018-10-10] Soarax - Easy
 74. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 75. [V1 - #7931 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 76. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 77. [V1 - #7964 - 2018-11-06] Imyreld - Hard
 78. [V1 - #8046 - 2018-11-20] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 79. [V1 - #8261 - 2018-12-25] Aeradae - Medium
 80. [V1 - #8269 - 2018-12-26] animegeek4life - Medium
 81. [V1 - #8317 - 2019-01-01] Lokhlass - Easy
 82. [V1 - #8327 - 2019-01-02] TheEdgelord - Medium
 83. [V1 - #8330 - 2019-01-02] jho0on_ - Easy
 84. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 85. [V1 - #8352 - 2019-01-05] whibber - Easy
 86. [V1 - #8373 - 2019-01-05] Wyvern22 - Medium
 87. [V1 - #8411 - 2019-01-10] Tubby - Easy
 88. [V1 - #8412 - 2019-01-10] inesmarques2011 - Easy
 89. [V1 - #8432 - 2019-01-13] renzoushi - Easy
 90. [V1 - #8448 - 2019-01-14] nightmoves - Easy
 91. [V1 - #8460 - 2019-01-16] annah0j - Easy
 92. [V1 - #8527 - 2019-01-26] MochiMagus - Easy
 93. [V1 - #8591 - 2019-01-31] Ten - Easy
 94. [V1 - #8689 - 2019-02-11] Imyreld x2 - Easy
 95. [V1 - #8703 - 2019-02-12] AngelShiva - Easy
 96. [V1 - #8703 - 2019-02-12] AngelShiva - Hard (upgraded from Easy)
 97. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Medium
 98. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 99. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 100. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 101. [V1 - #8923 - 2019-03-06] ScarletCelestial - Easy
 102. [V1 - #8972 - 2019-03-14] Bern_stein - Medium
 103. [V1 - #8981 - 2019-03-16] lowaltitude - Easy
 104. [V1 - #9108 - 2019-03-29] Wyvern22 x2 - Hard
 105. [V1 - #9191 - 2019-04-06] ParsleyParsnips - Easy
 106. [V1 - #9219 - 2019-04-09] indiglow - Easy
 107. [V1 - #9271 - 2019-04-15] extremeplant - Medium
 108. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 109. [V1 - #9442 - 2019-05-04] DeadlyRaven - Easy
 110. [V1 - #9463 - 2019-05-07] ownitlikeaboss - Medium
 111. [V1 - #9467 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 112. [V1 - #9487 - 2019-05-14] Bunille - Easy
 113. [V1 - #9493 - 2019-05-14] Charlotte1412 - Medium
 114. [V1 - #9522 - 2019-05-19] erotas - Easy
 115. [V1 - #9539 - 2019-05-21] Imyreld x2 - Medium
 116. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 117. [V1 - #9575 - 2019-05-27] Campiz06 - Easy
 118. [V1 - #9586 - 2019-05-29] milkPirate - Easy
 119. [V1 - #9602 - 2019-05-30] cappuccinoangel - Medium
 120. [V1 - #9609 - 2019-05-31] starfishalliance - Medium
 121. [V1 - #9612 - 2019-05-31] RuBiXuitous - Easy
 122. [V1 - #9707 - 2019-06-17] Zenit - Medium
 123. [V1 - #9755 - 2019-06-26] AngelShiva - Medium
 124. [V1 - #9827 - 2019-07-02] Rebe92 - Medium
 125. [V1 - #9879 - 2019-07-13] Wyvern22 x2 - Medium
 126. [V1 - #9880 - 2019-07-13] AngelShiva - Easy
 127. [V1 - #9961 - 2019-07-26] ScarletCelestial - Medium
 128. [V1 - #9976 - 2019-07-28] Papa_Dragon - Easy
 129. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 130. [V1 - #9993 - 2019-07-30] AnshiAneko - Medium
 131. [V1 - #10022 - 2019-08-01] lagom - Easy
 132. [V1 - #10034 - 2019-08-03] Schlopsi - Easy
 133. [V1 - #10083 - 2019-08-13] Technotron - Easy
 134. [V1 - #10095 - 2019-08-15] YumeNoTsukii - Medium
 135. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 136. [V2 - #177 - 2019-09-11] Wyvern22 x2 - Easy
 137. [V2 - #369 - 2019-09-29] Sertaslo - Easy
 138. [V2 - #378 - 2019-10-01] ratsprout - Easy
 139. [V2 - #417 - 2019-10-02] ParsleyParsnips - Medium
 140. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 141. [V2 - #544 - 2019-10-21] Zenit - Hard
 142. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 143. [V2 - #677 - 2019-11-03] Rno081 - Medium
 144. [V2 - #727 - 2019-11-07] Keiken - Medium
 145. [V2 - #772 - 2019-11-11] SheyCroix - Easy
 146. [V2 - #772 - 2019-11-11] SheyCroix - Hard
 147. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 148. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif - Medium
 149. [V2 - #854 - 2019-11-21] ShockZz - Medium
 150. [V2 - #867 - 2019-11-22] hazywinter - Easy
 151. [V2 - #895 - 2019-11-24] Campiz06 - Medium
 152. [V2 - #894 - 2019-11-25] Sostter - Easy
 153. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron - Medium
 154. [V2 - #954 - 2019-12-01] hinagatari - Easy
 155. [V2 - #954 - 2019-12-01] hinagatari - Hard
 156. [V2 - #964 - 2019-12-01] Papa_Dragon - Medium
 157. [V2 - #1013 - 2019-12-04] DeadlyRaven - Medium
 158. [V2 - #1086 - 2019-12-15] Punkero - Medium
 159. [V2 - #1105 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 160. [V2 - #1107 - 2019-12-18] lostnyanko - Easy
 161. [V2 - #1123 - 2019-12-18] Keiken - Hard
 162. [V2 - #1145 - 2019-12-21] LesLoue - Easy
 163. [V2 - #1163 - 2019-12-25] Typhlame - Easy
 164. [V2 - #1220 - 2019-12-29] Punkero - Hard
 165. [V2 - #1302 - 2020-01-02] miaxnder - Easy
 166. [V2 - #1335 - 2020-01-05] MDTURZA - Easy
 167. [V2 - #1375 - 2020-01-09] Mnemosymnal - Easy
 168. [V2 - #1433 - 2020-01-16] MegaManBK7 - Easy
 169. [V2 - #1441 - 2020-01-17] Rage_Beat06 - Medium
 170. [V2 - #1458 - 2020-01-18] cornflakegod - Easy
 171. [V2 - #1525 - 2020-01-24] TEMPEST_RIMURU - Medium
 172. [V2 - #1562 - 2020-01-28] smhmines - Medium
 173. [V2 - #1585 - 2020-01-29] Aur0ra - Easy
 174. [V2 - #1654 - 2020-02-03] Bri - Easy
 175. [V2 - #1660 - 2020-02-03] AngelHana - Medium
 176. [V2 - #1701 - 2020-02-07] PaiYuri - Easy
 177. [V2 - #1800 - 2020-02-17] YayakoChii - Medium
 178. [V2 - #1829 - 2020-02-19] Imyreld x2 - Hard
 179. [V2 - #1832 - 2020-02-20] ScarletCelestial - Hard
 180. [V2 - #1939 - 2020-02-28] Boomarko - Easy
 181. [V2 - #2000 - 2020-03-03] BeanChagBear - Easy
 182. [V2 - #2009 - 2020-03-03] Mikaytama13 - Easy
 183. [V2 - #2014 - 2020-03-05] TreasuredHopes - Medium
 184. [V2 - #2027 - 2020-03-06] sassss - Medium
 185. [V2 - #2086 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 186. [V2 - #2112 - 2020-03-14] dierubikdie - Easy
 187. [V2 - #2153 - 2020-03-18] iamrure - Easy
 188. [V2 - #2180 - 2020-03-20] Aelyriel - Easy
 189. [V2 - #2194 - 2020-03-23] hinagatari - Medium
 190. [V2 - #2352 - 2020-04-03] SomedaySoon - Easy
 191. [V2 - #2371 - 2020-04-04] KuriPuri - Easy
 192. [V2 - #2369 - 2020-04-05] I230 - Easy
 193. [V2 - #2405 - 2020-04-06] Bri - Medium
 194. [V2 - #2487 - 2020-04-12] Papa_Dragon - Hard
 195. [V2 - #2504 - 2020-04-13] Eyth - Easy
 196. [V2 - #2514 - 2020-04-14] lostnyanko - Medium
 197. [V2 - #2554 - 2020-04-17] ImagineBrkr - Easy
 198. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 199. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Medium
 200. [V2 - #2574 - 2020-04-19] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 201. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Hard
 202. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 203. [V2 - #2705 - 2020-04-28] Bunille - Medium
 204. [V2 - #2745 - 2020-04-30] Amitte_Sukku - Easy
 205. [V2 - #2785 - 2020-05-03] puppyluver - Easy
 206. [V2 - #2796 - 2020-05-03] Rellni944 - Easy
 207. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Easy
 208. [V2 - #2822 - 2020-05-06] KeylosDesu - Easy
 209. [V2 - #2842 - 2020-05-07] cornflakegod - Medium
 210. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 211. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 212. [V2 - #2968 - 2020-05-19] epicdtx - Easy
 213. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Easy
 214. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Medium
 215. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Hard
 216. [V2 - #3114 - 2020-05-28] Nezperdian - Easy
 217. [V2 - #3130 - 2020-05-29] Bern_stein - Hard
 218. [V2 - #3140 - 2020-05-30] Kuroiji - Easy
 219. [V2 - #3213 - 2020-06-02] indiwyn - Easy
 220. [V2 - #3225 - 2020-06-03] Ylienna - Medium
 221. [V2 - #3271 - 2020-06-07] JayBanshee - Easy
 222. [V2 - #3296 - 2020-06-09] MadClaw1138 - Easy
 223. [V2 - #3305 - 2020-06-10] ScarletCelestial x2 - Easy
 224. [V2 - #3349 - 2020-06-14] OmegaOtaku - Easy
 225. [V2 - #3363 - 2020-06-16] TheFlyingOrange - Hard
 226. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 227. [V2 - #3459 - 2020-06-27] blindzero - Easy
 228. [V2 - #3568 - 2020-07-03] dierubikdie - Hard
 229. [V2 - #3626 - 2020-07-07] Rellni944 - Medium
 230. [V2 - #3646 - 2020-07-10] Bri - Hard
 231. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 232. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 233. [V2 - #3738 - 2020-07-18] PNR_13 - Easy
 234. [V2 - #3801 - 2020-07-22] TheFlyingOrange x2 - Easy
 235. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 236. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 237. [V2 - #3933 - 2020-08-01] Helvian494743 - Easy
 238. [V2 - #3957 - 2020-08-01] Rellni944 x2 - Easy
 239. [V2 - #4014 - 2020-08-06] Bri x2 - Easy
 240. [V2 - #4034 - 2020-08-08] SheyCroix - Medium
 241. [V2 - #4037 - 2020-08-09] Aur0ra - Medium
 242. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 243. [V2 - #4126 - 2020-08-17] Campiz06 - Hard
 244. [V2 - #4137 - 2020-08-18] Bunille - Hard
 245. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Hard
 246. [V2 - #4157 - 2020-08-20] Gwathgor - Hard
 247. [V2 - #4248 - 2020-08-26] Punkero x2 - Easy
 248. [V2 - #4283 - 2020-08-29] ShockZz - Hard
 249. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Easy
 250. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 251. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 252. [V2 - #4382 - 2020-09-03] lostnyanko - Hard
 253. [V2 - #4404 - 2020-09-07] swivel - Easy
 254. [V2 - #4481 - 2020-09-13] KuriPuri - Medium
 255. [V2 - #4507 - 2020-09-16] ChibaCityBlues - Easy
 256. [V2 - #4554 - 2020-09-20] nozomemee - Easy
 257. [V2 - #4574 - 2020-09-22] Zenit x2 - Hard
 258. [V2 - #4595 - 2020-09-24] KuraikoDesu - Hard
 259. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn - Easy
 260. [V2 - #4788 - 2020-10-08] lostnyanko x2 - Easy
 261. [V2 - #4789 - 2020-10-08] Eleanora1315 - Easy
 262. [V2 - #4790 - 2020-10-08] trojangirl12 - Easy
 263. [V2 - #4870 - 2020-10-16] Imyreld x3 - Easy
 264. [V2 - #4890 - 2020-10-18] Plaxsin - Easy
 265. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 266. [V2 - #4952 - 2020-10-22] Shuurei - Easy
 267. [V2 - #4983 - 2020-10-25] HDAsylum - Easy
 268. [V2 - #4989 - 2020-10-25] miaxnder - Medium
 269. [V2 - #5052 - 2020-10-30] Yorokobi50 - Easy
 270. [V2 - #5137 - 2020-11-06] Mr_Duke_ - Easy
 271. [V2 - #5138 - 2020-11-06] luminomenal - Easy
 272. [V2 - #5222 - 2020-11-13] Rage_Beat06 - Hard
 273. [V2 - #5278 - 2020-11-15] lubryka - Easy
 274. [V2 - #5278 - 2020-11-15] lubryka - Medium
 275. [V2 - #5285 - 2020-11-15] dierubikdie - Medium
 276. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr - Medium
 277. [V2 - #5350 - 2020-11-21] MetalFalcon - Medium
 278. [V2 - #5354 - 2020-11-21] jho0on_ - Medium
 279. [V2 - #5408 - 2020-11-25] hoshi4 - Easy
 280. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Easy
 281. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Medium
 282. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Hard
 283. [V2 - #5491 - 2020-11-30] superherowarrior - Easy
 284. [V2 - #5548 - 2020-12-04] Bri x2 - Medium
 285. [V2 - #5564 - 2020-12-05] Technotron - Hard
 286. [V2 - #5568 - 2020-12-05] Kuroiji - Medium
 287. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 288. [V2 - #5666 - 2020-12-13] ketsueki22 - Easy
 289. [V2 - #5687 - 2020-12-15] ShockZz x2 - Easy
 290. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 291. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 292. [V2 - #5886 - 2020-12-29] Rellni944 x2 - Medium
 293. [V2 - #5898 - 2020-12-30] Givemeanaccount - Easy
 294. [V2 - #6103 - 2021-01-12] SunflowerDaisho - Medium
 295. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 296. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 297. [V2 - #6202 - 2021-01-19] Crazee - Easy
 298. [V2 - #6287 - 2021-01-26] Kinaiii - Easy
 299. [V2 - #6400 - 2021-02-01] KuriPuri - Hard
 300. [V2 - #6405 - 2021-02-01] Kuroiji - Hard (upgraded from Medium)
 301. [V2 - #6444 - 2021-02-05] Bern_stein x2 - Easy
 302. [V2 - #6447 - 2021-02-06] OweynLupton - Medium
 303. [V2 - #6478 - 2021-02-08] Papa_Dragon x2 - Hard
 304. [V2 - #6493 - 2021-02-09] Bri x2 - Hard
 305. [V2 - #6525 - 2021-02-11] boredrandomguy - Easy
 306. [V2 - #6525 - 2021-02-11] boredrandomguy - Medium
 307. [V2 - #6525 - 2021-02-11] boredrandomguy - Hard
 308. [V2 - #6585 - 2021-02-16] Otaku_baka_dsk - Medium
 309. [V2 - #6596 - 2021-02-17] trojangirl12 - Medium
 310. [V2 - #6678 - 2021-02-24] Tonic_ - Easy
 311. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 312. [V2 - #6718 - 2021-02-26] ScarletCelestial x2 - Medium
 313. [V2 - #6728 - 2021-02-27] ownitlikeaboss - Hard
 314. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 315. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 316. [V2 - #6905 - 2021-03-09] Shuurei - Medium
 317. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 318. [V2 - #6926 - 2021-03-12] damianea103 - Easy
 319. [V2 - #6984 - 2021-03-18] divineElla - Easy
 320. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Medium
 321. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 322. [V2 - #7083 - 2021-03-26] SolidBlade - Medium
 323. [V2 - #7085 - 2021-03-26] lostnyanko x2 - Medium
 324. [V2 - #7102 - 2021-03-27] Zenit x2 - Medium
 325. [V2 - #7111 - 2021-03-27] Eleanora1315 - Medium
 326. [V2 - #7152 - 2021-03-29] Technotron x2 - Easy
 327. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 328. [V2 - #7264 - 2021-04-05] RachelPanda - Easy
 329. [V2 - #7369 - 2021-04-13] AutumnBug - Easy
 330. [V2 - #7374 - 2021-04-14] yukitheduck - Easy
 331. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 332. [V2 - #7452 - 2021-04-20] Bri x3 - Hard
 333. [V2 - #7477 - 2021-04-22] Jaikeis - Easy
 334. [V2 - #7518 - 2021-04-25] Dainosuke - Easy
 335. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 336. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Medium
 337. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 338. [V2 - #7630 - 2021-05-01] coziitsu - Easy
 339. [V2 - #7642 - 2021-05-01] Helvian494743 - Medium
 340. [V2 - #7653 - 2021-05-03] Keiken x2 - Hard
 341. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Easy
 342. [V2 - #7853 - 2021-05-20] Ultima_Oblivion - Easy
 343. [V2 - #7856 - 2021-05-20] Bri x3 - Easy
 344. [V2 - #7888 - 2021-05-24] Sarada - Easy
 345. [V2 - #7958 - 2021-05-29] TheEdgelord - Hard
 346. [V2 - #8028 - 2021-05-31] ShockZz x2 - Medium
 347. [V2 - #8044 - 2021-06-01] Nurguburu - Medium
 348. [V2 - #8223 - 2021-06-15] hinagatari x2 - Medium
 349. [V2 - #8267 - 2021-06-19] Zenit x2 - Easy
 350. [V2 - #8278 - 2021-06-20] Yterbium x2 - Hard
 351. [V2 - #8386 - 2021-06-28] Rno081 - Hard
 352. [V2 - #8396 - 2021-06-29] Papa_Dragon x2 - Medium
 353. [V2 - #8454 - 2021-06-30] Bern_stein x2 - Medium
 354. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebo - Easy
 355. [V2 - #8522 - 2021-07-04] Bunille x2 - Medium
 356. [V2 - #8532 - 2021-07-05] Punkero x2 - Medium
 357. [V2 - #8552 - 2021-07-07] MadClaw1138 - Medium
 358. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 359. [V2 - #8672 - 2021-07-16] symeon_a - Medium
 360. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton x2 - Easy
 361. [V2 - #8718 - 2021-07-21] Eyth - Medium
 362. [V2 - #8729 - 2021-07-22] BeanChagBear - Medium
 363. [V2 - #8817 - 2021-07-29] Crazee - Hard
 364. [V2 - #8853 - 2021-07-31] Toidis - Easy
 365. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Medium
 366. [V2 - #9002 - 2021-08-12] Aur0ra - Hard
 367. [V2 - #9047 - 2021-08-17] dierubikdie x2 - Hard
 368. [V2 - #9192 - 2021-08-28] Bri x3 - Medium
 369. [V2 - #9355 - 2021-09-09] lostnyanko x2 - Hard
 370. [V2 - #9370 - 2021-09-10] Helvian494743 - Hard
 371. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 372. [V2 - #9438 - 2021-09-16] zeybi - Easy
 373. [V2 - #9457 - 2021-09-18] Jokobo - Medium
 374. [V2 - #9459 - 2021-09-18] Sorucaa - Easy
 375. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 376. [V2 - #9522 - 2021-09-23] tbeans10 x2 - Hard
 377. [V2 - #9525 - 2021-09-23] YamiKYY - Easy
 378. [V2 - #9534 - 2021-09-24] OweynLupton x2 - Medium
 379. [V2 - #9540 - 2021-09-25] A_Morbid_Shadow - Easy
 380. [V2 - #9551 - 2021-09-25] KuriPuri x2 - Hard
 381. [V2 - #9607 - 2021-09-30] CrysisWarXX3 - Easy
 382. [V2 - #9672 - 2021-10-03] trojangirl12 - Hard
 383. [V2 - #9740 - 2021-10-10] Rello21 - Easy
 384. [V2 - #9755 - 2021-10-11] AngelHana - Hard
 385. [V2 - #9796 - 2021-10-16] Papa_Dragon x2 - Easy
 386. [V2 - #9839 - 2021-10-21] Jentheworld - Easy
 387. [V2 - #9898 - 2021-10-26] NaineLIEz - Easy
 388. [V2 - #9898 - 2021-10-26] NaineLIEz - Medium
 389. [V2 - #9898 - 2021-10-26] NaineLIEz - Hard
 390. [V2 - #9928 - 2021-10-30] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 391. [V2 - #9934 - 2021-10-30] KuriPuri x2 - Medium
 392. [V3 - #57 - 2021-11-10] blackmagemasta - Hard
 393. [V3 - #62 - 2021-11-10] MetalFalcon - Hard
 394. [V3 - #101 - 2021-11-15] Crazee - Medium
 395. [V3 - #112 - 2021-11-17] Mr_Duke_ - Medium
 396. [V3 - #166 - 2021-11-23] simplycarissa - Easy
 397. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Medium
 398. [V3 - #419 - 2021-12-17] lostnyanko x3 - Easy
 399. [V3 - #453 - 2021-12-19] Mackamizzle - Hard
 400. [V3 - #457 - 2021-12-19] dierubikdie x2 - Medium
 401. [V3 - #465 - 2021-12-20] ownitlikeaboss x2 - Easy
 402. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 403. [V3 - #618 - 2021-12-31] Bern_stein x2 - Hard
 404. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton x2 - Hard
 405. [V3 - #723 - 2022-01-06] Rello21 x2 - Easy
 406. [V3 - #745 - 2022-01-09] Rello21 x3 - Easy
 407. [V3 - #750 - 2022-01-09] TheEdgelord x2 - Easy
 408. [V3 - #760 - 2022-01-10] xiledx - Easy
 409. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Hard
 410. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Easy
 411. [V3 - #785 - 2022-01-12] tbeans10 x2 - Easy
 412. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Medium
 413. [V3 - #861 - 2022-01-19] miaxnder - Hard
 414. [V3 - #880 - 2022-01-21] Yvsmeg - Easy
 415. [V3 - #943 - 2022-01-27] Plaxsin - Medium
 416. [V3 - #1073 - 2022-02-04] KuriPuri x2 - Easy
 417. [V3 - #1095 - 2022-02-07] Jaikeis - Medium
 418. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 419. [V3 - #1139 - 2022-02-12] goncix3000 - Easy
 420. [V3 - #1212 - 2022-02-18] Yterbium x2 - Easy
 421. [V3 - #1212 - 2022-02-18] Yterbium x2 - Medium
 422. [V3 - #1288 - 2022-02-23] hatarakitakunai - Hard
 423. [V3 - #1296 - 2022-02-23] dierubikdie x2 - Easy
 424. [V3 - #1298 - 2022-02-23] Aur0ra x2 - Easy
 425. [V3 - #1360 - 2022-02-27] lostnyanko x3 - Medium
 426. [V3 - #1411 - 2022-03-01] starfishalliance - Hard
 427. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 428. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton x3 - Easy
 429. [V3 - #1518 - 2022-03-13] monkey3281 - Easy
 430. [V3 - #1545 - 2022-03-16] yyoggi - Easy
 431. [V3 - #1623 - 2022-03-23] IssaPeo - Easy
 432. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 433. [V3 - #1677 - 2022-03-27] Crazee x2 - Hard
 434. [V3 - #1804 - 2022-04-04] Yorokobi50 - Medium
 435. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Kuroiji - Medium
 436. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 437. [V3 - #1868 - 2022-04-11] Punkero x2 - Hard
 438. [V3 - #1894 - 2022-04-13] xNyan - Easy
 439. [V3 - #1932 - 2022-04-17] miaxnder x2 - Easy
 440. [V3 - #1938 - 2022-04-18] Jokobo - Hard
 441. [V3 - #1944 - 2022-04-18] ImagineBrkr x2 - Hard
 442. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 443. [V3 - #2157 - 2022-05-06] Bern_stein x3 - Easy
 444. [V3 - #2166 - 2022-05-07] poisonwill - Easy
 445. [V3 - #2207 - 2022-05-11] FeezyWheezy - Easy
 446. [V3 - #2243 - 2022-05-16] AatihoNora - Easy
 447. [V3 - #2271 - 2022-05-20] RainbowToffee - Easy
 448. [V3 - #2272 - 2022-05-20] Jokobo x2 - Easy
 449. [V3 - #2274 - 2022-05-20] Loudcsharp - Easy
 450. [V3 - #2288 - 2022-05-21] HDAsylum - Medium
 451. [V3 - #2335 - 2022-05-26] Eleanora1315 - Hard
 452. [V3 - #2518 - 2022-06-09] Crazee x2 - Medium
 453. [V3 - #2531 - 2022-06-10] Keiken x2 - Medium
 454. [V3 - #2666 - 2022-06-23] OweynLupton x3 - Medium
 455. [V3 - #2772 - 2022-06-30] Crazee x2 - Easy
 456. [V3 - #2781 - 2022-07-01] Myelin_sr - Hard
 457. [V3 - #2794 - 2022-07-01] trojangirl12 x2 - Hard
 458. [V3 - #2832 - 2022-07-06] ScarletCelestial x2 - Hard
 459. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Medium
 460. [V3 - #2887 - 2022-07-12] Rivka44 - Easy
 461. [V3 - #2896 - 2022-07-13] kerryelc - Easy
 462. [V3 - #2921 - 2022-07-16] Bern_stein x3 - Medium
 463. [V3 - #2928 - 2022-07-17] lostnyanko x3 - Hard
 464. [V3 - #2989 - 2022-07-23] Ariies_ - Easy
 465. [V3 - #3024 - 2022-07-27] Zenit x3 - Hard
 466. [V3 - #3029 - 2022-07-27] lubryka - Hard
 467. [V3 - #3090 - 2022-07-31] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 468. [V3 - #3090 - 2022-07-31] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 469. [V3 - #3090 - 2022-07-31] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 470. [V3 - #3138 - 2022-08-03] symeon_a - Hard
 471. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon - Easy
 472. [V3 - #3196 - 2022-08-11] dierubikdie x3 - Hard
 473. [V3 - #3204 - 2022-08-12] SemPiada - Medium
 474. [V3 - #3235 - 2022-08-16] Bunille x2 - Hard
 475. [V3 - #3235 - 2022-08-16] Bunille x2 - Easy
 476. [V3 - #3279 - 2022-08-21] MissCactus - Medium
 477. [V3 - #3291 - 2022-08-23] Bishamon-chan x2 - Easy
 478. [V3 - #3394 - 2022-09-01] angstyt33n - Easy
 479. [V3 - #3411 - 2022-09-02] miaxnder x2 - Medium
 480. [V3 - #3456 - 2022-09-09] LeavesOnFire - Easy
 481. [V3 - #3461 - 2022-09-09] sukusen - Easy
 482. [V3 - #3520 - 2022-09-18] Rage_Beat06 x2 - Easy
 483. [V3 - #3520 - 2022-09-18] Rage_Beat06 x2 - Medium
 484. [V3 - #3520 - 2022-09-18] Rage_Beat06 x2 - Hard
 485. [V3 - #3543 - 2022-09-22] myuniquename - Easy
 486. [V3 - #3557 - 2022-09-24] gemochi - Easy
 487. [V3 - #3557 - 2022-09-24] gemochi - Medium
 488. [V3 - #3558 - 2022-09-24] SecretPresident - Easy
 489. [V3 - #3559 - 2022-09-24] gemochi - Easy
 490. [V3 - #3559 - 2022-09-24] gemochi - Medium
 491. [V3 - #3590 - 2022-09-27] ohpishhposh - Easy
 492. [V3 - #3596 - 2022-09-27] Keiken x2 - Easy
 493. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 494. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 495. [V3 - #3684 - 2022-10-02] Szrebi - Hard
 496. [V3 - #3690 - 2022-10-03] Bahamut_Zero - Easy
 497. [V3 - #3707 - 2022-10-05] blackmagemasta - Medium
 498. [V3 - #3724 - 2022-10-06] dierubikdie x3 - Medium
 499. [V3 - #3728 - 2022-10-07] karma_majo - Easy
 500. [V3 - #3739 - 2022-10-08] LukaThe12th - Easy
 501. [V3 - #3805 - 2022-10-16] RachelPanda - Hard
 502. [V3 - #3825 - 2022-10-19] A_Morbid_Shadow - Medium
 503. [V3 - #4012 - 2022-11-06] Papa_Dragon x3 - Hard
 504. [V3 - #4048 - 2022-11-12] jaeo_k - Easy
 505. [V3 - #4128 - 2022-11-22] EyesOfNine - Easy
 506. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 507. [V3 - #4234 - 2022-11-30] ShockZz x2 - Hard
 508. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 509. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Medium
 510. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 511. [V3 - #4396 - 2022-12-19] blackmagemasta - Easy
 512. [V3 - #4409 - 2022-12-20] I230 - Hard
 513. [V3 - #4450 - 2022-12-24] Crazee x3 - Hard
 514. [V3 - #4484 - 2022-12-27] Punkero x3 - Easy
 515. [V3 - #4485 - 2022-12-27] mxtape - Easy
 516. [V3 - #4490 - 2022-12-27] ScarletCelestial - Easy
 517. [V3 - #4606 - 2023-01-03] nightmaresinclr - Easy
 518. [V3 - #4629 - 2023-01-05] Eleanora1315 x2 - Medium
 519. [V3 - #4645 - 2023-01-06] dierubikdie x3 - Easy
 520. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 521. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Hard
 522. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 523. [V3 - #4693 - 2023-01-10] AndroidOn - Easy
 524. [V3 - #4727 - 2023-01-13] Lempika - Easy
 525. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Medium
 526. [V3 - #4765 - 2023-01-16] Jokobo x2 - Hard
 527. [V3 - #4810 - 2023-01-20] Bern_stein x3 - Hard
 528. [V3 - #4835 - 2023-01-22] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 529. [V3 - #4850 - 2023-01-23] Nurguburu - Hard
 530. [V3 - #4855 - 2023-01-23] Ariies_ - Medium
 531. [V3 - #4872 - 2023-01-25] trojangirl12 x2 - Medium
 532. [V3 - #4883 - 2023-01-25] Aur0ra x2 - Medium
 533. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Easy
 534. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Medium
 535. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Hard
 536. [V3 - #4999 - 2023-02-01] ImagineBrkr x2 - Medium
 537. [V3 - #5032 - 2023-02-02] Zenit x3 - Medium
 538. [V3 - #5107 - 2023-02-08] Combeferre - Easy
 539. [V3 - #5146 - 2023-02-12] KatjieKat - Easy
 540. [V3 - #5182 - 2023-02-16] Malin28 - Easy
 541. [V3 - #5363 - 2023-03-02] Sarada - Medium
 542. [V3 - #5401 - 2023-03-07] iamrure - Medium
 543. [V3 - #5409 - 2023-03-08] AngelHana x2 - Easy
 544. [V3 - #5446 - 2023-03-12] MidnightCielo - Easy
 545. [V3 - #5449 - 2023-03-12] kerryelc - Medium
 546. [V3 - #5499 - 2023-03-18] AjaxTSS - Easy
 547. [V3 - #5503 - 2023-03-19] Jokobo x3 - Easy
 548. [V3 - #5507 - 2023-03-19] OweynLupton x3 - Hard
 549. [V3 - #5582 - 2023-03-26] ImagineBrkr x2 - Easy
 550. [V3 - #5584 - 2023-03-26] karma_majo - Medium
 551. [V3 - #5658 - 2023-03-31] ShockZz x3 - Easy
 552. [V3 - #5744 - 2023-04-09] KousakaK - Easy
 553. [V3 - #5833 - 2023-04-18] Papa_Dragon x3 - Medium
 554. [V3 - #5848 - 2023-04-19] HimeCrycho - Easy
 555. [V3 - #5848 - 2023-04-19] HimeCrycho - Medium
 556. [V3 - #5876 - 2023-04-23] HimeCrycho - Hard
 557. [V3 - #5904 - 2023-04-27] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 558. [V3 - #5906 - 2023-04-27] MrMada - Hard
 559. [V3 - #6152 - 2023-05-27] KatjieKat - Medium
 560. [V3 - #6158 - 2023-05-28] Karma_Lovers - Easy
 561. [V3 - #6322 - 2023-06-15] is_peque - Easy
 562. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 563. [V3 - #6462 - 2023-06-29] Nurguburu x2 - Easy
 564. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 565. [V3 - #6541 - 2023-07-04] ScarletCelestial x3 - Medium
 566. [V3 - #6543 - 2023-07-04] Jokobo x3 - Medium
 567. [V3 - #6581 - 2023-07-08] Jaikeis - Hard
 568. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 569. [V3 - #6636 - 2023-07-15] Rellni944 x2 - Hard
 570. [V3 - #6646 - 2023-07-16] trojangirl12 x2 - Easy
 571. [V3 - #6661 - 2023-07-17] Rage_Beat06 x3 - Hard
 572. [V3 - #6698 - 2023-07-20] Genovia_ - Hard
 573. [V3 - #6712 - 2023-07-21] Loudcsharp - Medium
 574. [V3 - #6732 - 2023-07-22] TheEdgelord x2 - Medium
 575. [V3 - #6782 - 2023-07-26] Yterbium x3 - Hard
 576. [V3 - #6788 - 2023-07-27] Campiz06 x2 - Easy
 577. [V3 - #6788 - 2023-07-27] Campiz06 x2 - Medium
 578. [V3 - #6788 - 2023-07-27] Campiz06 x2 - Hard
 579. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 580. [V3 - #6988 - 2023-08-16] BrianaBird - Easy
 581. [V3 - #7045 - 2023-08-24] Zenit x3 - Easy
 582. [V3 - #7061 - 2023-08-26] Netbug - Medium
 583. [V3 - #7077 - 2023-08-28] Crazee x3 - Medium
 584. [V3 - #7152 - 2023-09-06] Twintail_Daemon - Easy
 585. [V3 - #7168 - 2023-09-09] BurntFlower - Medium
 586. [V3 - #7277 - 2023-09-24] Papa_Dragon x3 - Easy
 587. [V3 - #7290 - 2023-09-25] lagom - Medium
 588. [V3 - #7365 - 2023-10-04] Szrebi - Medium
 589. [V3 - #7371 - 2023-10-06] Reisho-Teki - Easy
 590. [V3 - #7377 - 2023-10-07] Crazee x3 - Easy
 591. [V3 - #7391 - 2023-10-09] Yvsmeg - Hard
 592. [V3 - #7415 - 2023-10-13] RachelPanda - Medium
 593. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 594. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 595. [V3 - #7495 - 2023-10-23] myuniquename - Medium
 596. [V3 - #7551 - 2023-10-30] Shadow992 - Easy
 597. [V3 - #7586 - 2023-11-03] ssjjfar - Easy
 598. [V3 - #7588 - 2023-11-03] Salisca1 - Easy
 599. [V3 - #7630 - 2023-11-08] redincall - Easy
 600. [V3 - #7698 - 2023-11-15] Ariies_ - Hard
 601. [V3 - #7723 - 2023-11-19] Sam565 - Easy
 602. [V3 - #7767 - 2023-11-24] Genovia_ - Medium
 603. [V3 - #7791 - 2023-11-27] Myelin_sr - Medium
 604. [V3 - #7793 - 2023-11-27] Ichihara_Kouta - Easy
 605. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 606. [V3 - #7844 - 2023-12-03] Reisho-Teki - Medium
 607. [V3 - #7844 - 2023-12-03] Reisho-Teki - Hard
 608. [V3 - #7867 - 2023-12-07] Punkero x3 - Medium
 609. [V3 - #7985 - 2023-12-24] Jokobo x3 - Hard
 610. [V3 - #8003 - 2023-12-26] simplycarissa - Medium
 611. [V3 - #8025 - 2023-12-28] cornflakegod - Hard
 612. [V3 - #8032 - 2023-12-29] CsillaLoli x2 - Easy
 613. [V3 - #8032 - 2023-12-29] CsillaLoli x2 - Medium
 614. [V3 - #8032 - 2023-12-29] CsillaLoli x2 - Hard
 615. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Hard
 616. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Medium
 617. [V3 - #8077 - 2024-01-03] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 618. [V3 - #8169 - 2024-01-15] Tonic_ - Hard
 619. [V3 - #8242 - 2024-01-25] cornflakegod x2 - Easy
 620. [V3 - #8267 - 2024-01-29] Twintail_Daemon - Hard
 621. [V3 - #8282 - 2024-01-30] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 622. [V3 - #8352 - 2024-02-07] Jaikeis x2 - Easy
 623. [V3 - #8366 - 2024-02-09] AliceHanano - Easy
 624. [V3 - #8404 - 2024-02-13] Combeferre - Medium
 625. [V3 - #8420 - 2024-02-15] MrNorthwoods - Easy
 626. [V3 - #8433 - 2024-02-16] blurubberlizard - Easy
 627. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Medium
 628. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Hard
 629. [V3 - #8580 - 2024-03-11] sassss - Hard
 630. [V3 - #8645 - 2024-03-22] Aur0ra x2 - Hard
 631. [V3 - #8690 - 2024-03-29] MegaManBK7 - Hard
 632. [V3 - #8773 - 2024-04-12] GakutoDeathGlare - Medium
 633. [V3 - #8795 - 2024-04-15] GakutoDeathGlare - Hard
 634. [V3 - #8952 - 2024-05-14] ewhfweihvie - Easy
 635. [V3 - #8973 - 2024-05-18] Ariies_ x2 - Easy

Participation

by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Run #3

Easy

Medium

Hard

Genre Drama

Created on : 2018-03-15

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
20 items to complete
356 Turnins
214 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
40 items to complete
161 Turnins
73 Validated Turnins
Hard
4 Point(s)
60 items to complete
118 Turnins
40 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Drama MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.