Challenge : February 2020

 1. [V2 - #1638 - 2020-02-01] Papa_Dragon
 2. [V2 - #1650 - 2020-02-02] ToosokaRin
 3. [V2 - #1658 - 2020-02-03] KuriPuri
 4. [V2 - #1659 - 2020-02-03] YayakoChii
 5. [V2 - #1674 - 2020-02-05] csachick1
 6. [V2 - #1676 - 2020-02-05] Kyge
 7. [V2 - #1694 - 2020-02-07] Rage_Beat06
 8. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron
 9. [V2 - #1707 - 2020-02-08] foxxykat1223
 10. [V2 - #1708 - 2020-02-08] Yterbium
 11. [V2 - #1709 - 2020-02-08] Sostter
 12. [V2 - #1710 - 2020-02-08] SheyCroix
 13. [V2 - #1720 - 2020-02-09] Tafixados
 14. [V2 - #1745 - 2020-02-11] AYOSHINA
 15. [V2 - #1740 - 2020-02-12] GakutoDeathGlare
 16. [V2 - #1748 - 2020-02-12] dixcloxure
 17. [V2 - #1752 - 2020-02-12] Plaxsin
 18. [V2 - #1761 - 2020-02-13] Rainling
 19. [V2 - #1770 - 2020-02-14] fabulatrice
 20. [V2 - #1780 - 2020-02-14] Punkero
 21. [V2 - #1783 - 2020-02-15] kandi_gloss
 22. [V2 - #1786 - 2020-02-15] Kuromi59
 23. [V2 - #1795 - 2020-02-15] SomedaySoon
 24. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari
 25. [V2 - #1808 - 2020-02-16] dierubikdie
 26. [V2 - #1810 - 2020-02-17] DeadlyRaven
 27. [V2 - #1812 - 2020-02-17] NathiNugget
 28. [V2 - #1816 - 2020-02-17] Imyreld
 29. [V2 - #1818 - 2020-02-17] Velebilje
 30. [V2 - #1823 - 2020-02-19] HAPSYS
 31. [V2 - #1825 - 2020-02-19] Aelyriel
 32. [V2 - #1826 - 2020-02-19] TheFlyingOrange
 33. [V2 - #1827 - 2020-02-19] lostnyanko
 34. [V2 - #1836 - 2020-02-19] Sarada
 35. [V2 - #1838 - 2020-02-19] KuraikoDesu
 36. [V2 - #1841 - 2020-02-19] Tibler
 37. [V2 - #1831 - 2020-02-20] Jhiday
 38. [V2 - #1845 - 2020-02-20] Yuki-Chan276
 39. [V2 - #1846 - 2020-02-20] Daisy-Sensei
 40. [V2 - #1848 - 2020-02-20] Aur0ra
 41. [V2 - #1852 - 2020-02-21] tretij
 42. [V2 - #1854 - 2020-02-21] Jakubon
 43. [V2 - #1856 - 2020-02-22] Mikaytama13
 44. [V2 - #1858 - 2020-02-22] Rinarin
 45. [V2 - #1860 - 2020-02-22] weebna
 46. [V2 - #1863 - 2020-02-23] Zilluminate
 47. [V2 - #1864 - 2020-02-23] bigdud24
 48. [V2 - #1865 - 2020-02-23] ExperienceLD
 49. [V2 - #1866 - 2020-02-23] DeltaNemesis
 50. [V2 - #1869 - 2020-02-23] Zenit
 51. [V2 - #1870 - 2020-02-23] lubryka
 52. [V2 - #1872 - 2020-02-23] TheEdgelord
 53. [V2 - #1874 - 2020-02-23] Bern_stein
 54. [V2 - #1877 - 2020-02-24] Typhlame
 55. [V2 - #1880 - 2020-02-24] -asphyxia-
 56. [V2 - #1881 - 2020-02-24] ScarletCelestial
 57. [V2 - #1882 - 2020-02-24] JuliusNobachrono
 58. [V2 - #1884 - 2020-02-24] Ranacchi
 59. [V2 - #1879 - 2020-02-25] jho0on_

Run #1

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2020-02-01

Number of Turn-ins : 59 (59 not validated yet)

Points : 0.5

4 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.