Challenge : Friday

 1. [V1 - #7842 - 2018-10-23] leejongki
 2. [V1 - #8138 - 2018-11-30] SunflowerDaisho
 3. [V1 - #8186 - 2018-12-09] Wyvern22
 4. [V1 - #8214 - 2018-12-17] leejongki x2
 5. [V1 - #8329 - 2019-01-02] Jhiday
 6. [V1 - #8335 - 2019-01-02] kallah
 7. [V1 - #8436 - 2019-01-12] Punkero
 8. [V1 - #8447 - 2019-01-14] Zenit
 9. [V1 - #8492 - 2019-01-20] AngelShiva
 10. [V1 - #8528 - 2019-01-26] Imyreld
 11. [V1 - #8559 - 2019-01-29] Wyvern22 x2
 12. [V1 - #8671 - 2019-02-09] greyjoie
 13. [V1 - #8674 - 2019-02-10] Aeradae
 14. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine
 15. [V1 - #8713 - 2019-02-13] MarissaRob
 16. [V1 - #8816 - 2019-02-25] Imyreld x2
 17. [V1 - #8845 - 2019-02-28] toxif
 18. [V1 - #8959 - 2019-03-12] Wyvern22 x3
 19. [V1 - #8975 - 2019-03-15] Zenit x2
 20. [V1 - #9065 - 2019-03-25] lifeiscrazy
 21. [V1 - #9072 - 2019-03-26] AngelShiva x2
 22. [V1 - #9085 - 2019-03-27] Yterbium
 23. [V1 - #9106 - 2019-03-29] haplomonka
 24. [V1 - #9178 - 2019-04-04] Zilluminate
 25. [V1 - #9206 - 2019-04-07] Imyreld x3
 26. [V1 - #9315 - 2019-04-22] Zilluminate x2
 27. [V1 - #9410 - 2019-04-30] AngelShiva x3
 28. [V1 - #9466 - 2019-05-09] Yterbium x2
 29. [V1 - #9521 - 2019-05-18] Punkero x2
 30. [V1 - #9569 - 2019-05-26] leejongki x3
 31. [V1 - #9572 - 2019-05-26] Zilluminate x3
 32. [V1 - #9606 - 2019-05-31] I230
 33. [V1 - #9638 - 2019-06-04] sassss
 34. [V1 - #9668 - 2019-06-09] Aeradae x2
 35. [V1 - #9725 - 2019-06-20] devrat2012
 36. [V1 - #9786 - 2019-06-29] boredrandomguy
 37. [V1 - #9899 - 2019-07-19] Zenit x3
 38. [V1 - #9919 - 2019-07-20] Bern_stein
 39. [V1 - #9940 - 2019-07-23] Rebe92
 40. [V1 - #9983 - 2019-07-30] starfishalliance
 41. [V1 - #10072 - 2019-08-11] Papa_Dragon
 42. [V1 - #10107 - 2019-08-17] lubryka
 43. [V2 - #117 - 2019-09-02] ParsleyParsnips
 44. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz
 45. [V2 - #230 - 2019-09-18] Punkero x3
 46. [V2 - #273 - 2019-09-23] Papa_Dragon x2
 47. [V2 - #322 - 2019-09-25] Aeradae x3
 48. [V2 - #330 - 2019-09-26] NaineLIEz
 49. [V2 - #357 - 2019-09-30] Soarax
 50. [V2 - #399 - 2019-09-30] I230 x2
 51. [V2 - #451 - 2019-10-08] YumeNoTsukii
 52. [V2 - #487 - 2019-10-13] ParsleyParsnips x2
 53. [V2 - #511 - 2019-10-16] Technotron
 54. [V2 - #527 - 2019-10-18] TheEdgelord
 55. [V2 - #551 - 2019-10-20] Bern_stein x2
 56. [V2 - #589 - 2019-10-24] ShockZz x2
 57. [V2 - #624 - 2019-10-29] MarissaRob x2
 58. [V2 - #628 - 2019-10-29] Papa_Dragon x3
 59. [V2 - #702 - 2019-11-05] ScarletCelestial
 60. [V2 - #726 - 2019-11-07] YayakoChii
 61. [V2 - #760 - 2019-11-10] Yterbium x3
 62. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif x2
 63. [V2 - #890 - 2019-11-25] DeadlyRaven
 64. [V2 - #919 - 2019-11-27] kallah x2
 65. [V2 - #1020 - 2019-12-06] dierubikdie
 66. [V2 - #1068 - 2019-12-13] Vanadis
 67. [V2 - #1134 - 2019-12-20] ShockZz x3
 68. [V2 - #1140 - 2019-12-21] ownitlikeaboss
 69. [V2 - #1196 - 2019-12-28] SebastianOrf3
 70. [V2 - #1234 - 2019-12-30] sassss x2
 71. [V2 - #1311 - 2020-01-03] MarissaRob x3
 72. [V2 - #1313 - 2020-01-03] Bunille
 73. [V2 - #1325 - 2020-01-04] boredrandomguy x2
 74. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 x3
 75. [V2 - #1404 - 2020-01-12] Bern_stein x3
 76. [V2 - #1466 - 2020-01-19] KuraikoDesu
 77. [V2 - #1475 - 2020-01-21] ScarletCelestial x2
 78. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron x2
 79. [V2 - #1719 - 2020-02-09] Doougii
 80. [V2 - #1857 - 2020-02-22] lostnyanko
 81. [V2 - #1877 - 2020-02-24] Typhlame
 82. [V2 - #2007 - 2020-03-03] dierubikdie x2
 83. [V2 - #2016 - 2020-03-05] DeadlyRaven x2
 84. [V2 - #2057 - 2020-03-08] Technotron x3
 85. [V2 - #2158 - 2020-03-18] lostnyanko x2
 86. [V2 - #2231 - 2020-03-26] _Bri
 87. [V2 - #2291 - 2020-03-30] ScarletCelestial x3
 88. [V2 - #2336 - 2020-04-02] Rellni944
 89. [V2 - #2435 - 2020-04-09] ImagineBrkr
 90. [V2 - #2474 - 2020-04-12] leapylee
 91. [V2 - #2486 - 2020-04-13] NaineLIEz x2
 92. [V2 - #2497 - 2020-04-13] _Bri x2
 93. [V2 - #2570 - 2020-04-18] TreasuredHopes
 94. [V2 - #2592 - 2020-04-19] SunflowerDaisho x2
 95. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange
 96. [V2 - #2631 - 2020-04-22] dierubikdie x3
 97. [V2 - #2651 - 2020-04-24] ImagineBrkr x2
 98. [V2 - #2655 - 2020-04-24] kallah x3
 99. [V2 - #2689 - 2020-04-27] Rellni944 x2
 100. [V2 - #2706 - 2020-04-28] YayakoChii x2
 101. [V2 - #2750 - 2020-04-30] SheyCroix
 102. [V2 - #2750 - 2020-04-30] SheyCroix x2
 103. [V2 - #2801 - 2020-05-04] sassss x3
 104. [V2 - #2811 - 2020-05-05] Rellni944 x3
 105. [V2 - #2833 - 2020-05-07] KuriPuri
 106. [V2 - #2834 - 2020-05-07] lostnyanko x3
 107. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081
 108. [V2 - #2965 - 2020-05-19] Typhlame x2
 109. [V2 - #2984 - 2020-05-20] KuraikoDesu x2
 110. [V2 - #3034 - 2020-05-24] ImagineBrkr x3
 111. [V2 - #3037 - 2020-05-24] _Bri x3
 112. [V2 - #3341 - 2020-06-14] TheFlyingOrange x2
 113. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure
 114. [V2 - #3550 - 2020-07-01] ParsleyParsnips x3
 115. [V2 - #3552 - 2020-07-01] Bunille x2
 116. [V2 - #3604 - 2020-07-05] Rebe92 x2
 117. [V2 - #3625 - 2020-07-07] TheFlyingOrange x3
 118. [V2 - #3719 - 2020-07-17] blindzero
 119. [V2 - #3785 - 2020-07-23] Bunille x3
 120. [V2 - #3820 - 2020-07-24] Sakku-san
 121. [V2 - #3840 - 2020-07-25] starfishalliance x2
 122. [V2 - #3850 - 2020-07-27] YayakoChii x3
 123. [V2 - #3956 - 2020-08-01] smhmines
 124. [V2 - #4055 - 2020-08-10] Typhlame x3
 125. [V2 - #4202 - 2020-08-23] NaineLIEz x3
 126. [V2 - #4295 - 2020-08-29] DeadlyRaven x3
 127. [V2 - #4291 - 2020-08-30] tamochinnn
 128. [V2 - #4355 - 2020-09-01] dixcloxure x3
 129. [V2 - #4433 - 2020-09-09] cornflakegod
 130. [V2 - #4436 - 2020-09-10] pranaynighukar
 131. [V2 - #4462 - 2020-09-12] Rage_Beat06
 132. [V2 - #4558 - 2020-09-21] hinagatari
 133. [V2 - #4655 - 2020-09-29] blindzero x2
 134. [V2 - #4792 - 2020-10-08] MetalFalcon
 135. [V2 - #4794 - 2020-10-08] KuraikoDesu x3
 136. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk
 137. [V2 - #4858 - 2020-10-15] Sakku-san x2
 138. [V2 - #4881 - 2020-10-17] Eleanora1315
 139. [V2 - #4996 - 2020-10-26] AngelHana
 140. [V2 - #5060 - 2020-10-31] Campiz06
 141. [V2 - #5133 - 2020-11-05] Eyth
 142. [V2 - #5146 - 2020-11-07] KuriPuri x2
 143. [V2 - #5150 - 2020-11-07] SheyCroix x3
 144. [V2 - #5308 - 2020-11-17] Mnemosymnal
 145. [V2 - #5326 - 2020-11-19] tamochinnn x2
 146. [V2 - #5379 - 2020-11-23] MetalFalcon x2
 147. [V2 - #5381 - 2020-11-23] Otaku_baka_dsk x2
 148. [V2 - #5426 - 2020-11-26] pranaynighukar x2
 149. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10
 150. [V2 - #5610 - 2020-12-08] Aelyriel
 151. [V2 - #5618 - 2020-12-09] Ylienna
 152. [V2 - #5631 - 2020-12-10] miaxnder
 153. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk x3
 154. [V2 - #5944 - 2020-12-31] trojangirl12
 155. [V2 - #5979 - 2021-01-02] MegaManBK7
 156. [V2 - #6014 - 2021-01-04] Aur0ra
 157. [V2 - #6015 - 2021-01-04] OweynLupton
 158. [V2 - #6082 - 2021-01-10] Mikaytama13
 159. [V2 - #6137 - 2021-01-15] MetalFalcon x3
 160. [V2 - #6143 - 2021-01-15] Eleanora1315 x2
 161. [V2 - #6203 - 2021-01-19] Sakku-san x3
 162. [V2 - #6514 - 2021-02-10] OweynLupton x2
 163. [V2 - #6765 - 2021-02-28] trojangirl12 x2
 164. [V2 - #6771 - 2021-02-28] cornflakegod x2
 165. [V2 - #6864 - 2021-03-06] ownitlikeaboss x2
 166. [V2 - #6865 - 2021-03-06] pranaynighukar x3
 167. [V2 - #6909 - 2021-03-10] OweynLupton x3
 168. [V2 - #6911 - 2021-03-10] tbeans10 x2
 169. [V2 - #6941 - 2021-03-14] xCrazee
 170. [V2 - #7007 - 2021-03-20] miaxnder x2
 171. [V2 - #7043 - 2021-03-23] Benti_
 172. [V2 - #7090 - 2021-03-26] Aur0ra x2
 173. [V2 - #7226 - 2021-04-02] Mackamizzle
 174. [V2 - #7346 - 2021-04-12] HDAsylum
 175. [V2 - #7450 - 2021-04-20] SolidBlade
 176. [V2 - #7487 - 2021-04-22] xWETERx
 177. [V2 - #7545 - 2021-04-27] superherowarrior
 178. [V2 - #7558 - 2021-04-27] symeon_a
 179. [V2 - #7707 - 2021-05-08] AutumnBug
 180. [V2 - #7767 - 2021-05-13] tbeans10 x3
 181. [V2 - #7797 - 2021-05-16] Eyth x2
 182. [V2 - #7822 - 2021-05-18] Helvian494743
 183. [V2 - #7900 - 2021-05-25] xCrazee x2
 184. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn x3
 185. [V2 - #8043 - 2021-06-01] SunflowerDaisho x3
 186. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri x3
 187. [V2 - #8181 - 2021-06-11] trojangirl12 x3
 188. [V2 - #8186 - 2021-06-12] ketsueki22
 189. [V2 - #8194 - 2021-06-13] AutumnBug x2
 190. [V2 - #8206 - 2021-06-13] xWETERx x2
 191. [V2 - #8218 - 2021-06-14] Campiz06 x2
 192. [V2 - #8337 - 2021-06-25] Eleanora1315 x3
 193. [V2 - #8395 - 2021-06-28] Plaxsin
 194. [V2 - #8500 - 2021-07-02] cheerio38010
 195. [V2 - #8542 - 2021-07-06] MadClaw1138
 196. [V2 - #8601 - 2021-07-11] Myelin_sr
 197. [V2 - #8604 - 2021-07-11] Jokobo
 198. [V2 - #8609 - 2021-07-11] ownitlikeaboss x3
 199. [V2 - #8666 - 2021-07-16] xCrazee x3
 200. [V2 - #8667 - 2021-07-16] TheEdgelord x2
 201. [V2 - #8685 - 2021-07-17] Rage_Beat06
 202. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200
 203. [V2 - #8942 - 2021-08-06] cheerio38010 x2
 204. [V2 - #8982 - 2021-08-10] Aur0ra x3
 205. [V2 - #9001 - 2021-08-12] RachelPanda
 206. [V2 - #9019 - 2021-08-14] Jokobo x2
 207. [V2 - #9196 - 2021-08-28] Shuurei
 208. [V2 - #9570 - 2021-09-28] lubryka x2
 209. [V2 - #9611 - 2021-09-30] miaxnder x3
 210. [V2 - #9616 - 2021-09-30] ExperienceLD
 211. [V2 - #9775 - 2021-10-14] maurorr

Category : Days of the Week

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-11

Number of Turn-ins : 211 (75 not validated yet)

Points : 0.25

15 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times.
 • This challenge cannot overlap with any of the other challenges of its category.