Challenge : Horror

 1. [V1 - #739 - 2016-07-28] AngelBeatsYui - Easy
 2. [V1 - #741 - 2016-07-28] DannyTheDonkey - Easy
 3. [V1 - #742 - 2016-07-28] _Dan_ - Easy
 4. [V1 - #743 - 2016-07-28] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #744 - 2016-07-28] Kreyul - Easy
 6. [V1 - #746 - 2016-07-28] -Eien- - Easy
 7. [V1 - #747 - 2016-07-28] Ritshiro - Easy
 8. [V1 - #748 - 2016-07-28] DarkFaerie - Easy
 9. [V1 - #749 - 2016-07-28] Yukino - Easy
 10. [V1 - #750 - 2016-07-28] Rinarin - Easy
 11. [V1 - #754 - 2016-07-29] Zenit - Easy
 12. [V1 - #755 - 2016-07-29] NamiLover69 - Easy
 13. [V1 - #756 - 2016-07-29] Thnx4dafood - Easy
 14. [V1 - #757 - 2016-07-29] SunflowerDaisho - Easy
 15. [V1 - #758 - 2016-07-29] removed-user - Easy
 16. [V1 - #759 - 2016-07-29] MillieAndretti90 - Easy
 17. [V1 - #765 - 2016-07-29] MysteriousGhoul - Easy
 18. [V1 - #768 - 2016-07-29] AYOSHINA - Easy
 19. [V1 - #771 - 2016-07-29] riho88riho - Easy
 20. [V1 - #785 - 2016-07-30] Spyro - Easy
 21. [V1 - #455 - 2016-07-31] Amitte_Sukku - Easy
 22. [V1 - #795 - 2016-07-31] Ginger_Snap - Easy
 23. [V1 - #824 - 2016-08-02] Jhiday - Easy
 24. [V1 - #829 - 2016-08-02] Tankjan - Easy
 25. [V1 - #834 - 2016-08-03] lycheejane - Easy
 26. [V1 - #843 - 2016-08-04] Dr_Tokami - Easy
 27. [V1 - #858 - 2016-08-06] silverwalls - Easy
 28. [V1 - #916 - 2016-08-15] Ennetsu - Easy
 29. [V1 - #919 - 2016-08-16] Punkero - Easy
 30. [V1 - #921 - 2016-08-16] Sethlans - Easy
 31. [V1 - #930 - 2016-08-17] TahZin - Easy
 32. [V1 - #988 - 2016-08-22] OmegaOtaku - Easy
 33. [V1 - #1022 - 2016-08-26] Astarate - Easy
 34. [V1 - #1030 - 2016-08-28] TheMaxPhoenix - Easy
 35. [V1 - #1061 - 2016-09-01] Shanayaaa - Easy
 36. [V1 - #1062 - 2016-09-01] MissCactus - Easy
 37. [V1 - #1073 - 2016-09-03] AngelShiva - Easy
 38. [V1 - #1089 - 2016-09-05] LemonBurglars - Easy
 39. [V1 - #1163 - 2016-09-15] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #1174 - 2016-09-16] MysticGoose - Easy
 41. [V1 - #1244 - 2016-09-22] I-Chrome - Easy
 42. [V1 - #1262 - 2016-09-23] YumeNoTsukii - Easy
 43. [V1 - #1280 - 2016-09-25] StakeMammon - Easy
 44. [V1 - #1291 - 2016-09-26] Otaku20000 - Easy
 45. [V1 - #1381 - 2016-10-02] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 46. [V1 - #1388 - 2016-10-03] OrangeMelon - Easy
 47. [V1 - #1396 - 2016-10-04] Hoarfox - Easy
 48. [V1 - #1408 - 2016-10-05] renzoushi - Easy
 49. [V1 - #1473 - 2016-10-09] AYOSHINA - Medium
 50. [V1 - #1474 - 2016-10-09] Skulduchaos - Easy
 51. [V1 - #1491 - 2016-10-10] suraj_anton - Easy
 52. [V1 - #1505 - 2016-10-10] Squidster - Easy
 53. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 54. [V1 - #1534 - 2016-10-12] BohemianRhapsody - Easy
 55. [V1 - #1829 - 2016-11-07] pbone - Easy
 56. [V1 - #1924 - 2016-11-15] MiaouTail - Easy
 57. [V1 - #1942 - 2016-11-18] Konekojo - Easy
 58. [V1 - #2015 - 2016-11-24] Succhan - Easy
 59. [V1 - #2056 - 2016-11-27] Tonic_ - Easy
 60. [V1 - #2132 - 2016-12-08] Ginger_Snap - Hard
 61. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 62. [V1 - #2170 - 2016-12-11] Aelric1 - Easy
 63. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 64. [V1 - #2309 - 2016-12-24] NaineLIEz - Easy
 65. [V1 - #2391 - 2016-12-30] Lilviscious - Easy
 66. [V1 - #2515 - 2017-01-07] Punkero - Medium
 67. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 68. [V1 - #2623 - 2017-01-16] bloodfire00 - Easy
 69. [V1 - #2625 - 2017-01-16] Wyvern22 - Easy
 70. [V1 - #2672 - 2017-01-21] extremeplant - Easy
 71. [V1 - #2691 - 2017-01-22] purplepinapples - Easy
 72. [V1 - #2759 - 2017-01-29] thriwien - Easy
 73. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 74. [V1 - #2774 - 2017-01-30] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 75. [V1 - #2813 - 2017-02-03] Okariin - Easy
 76. [V1 - #2977 - 2017-02-17] TreasuredHopes - Easy
 77. [V1 - #2996 - 2017-02-19] Ascheherz - Easy
 78. [V1 - #3052 - 2017-02-23] KenApplepi - Easy
 79. [V1 - #3082 - 2017-02-25] Useless_Goddess - Easy
 80. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 81. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 82. [V1 - #3289 - 2017-03-15] Rojo - Medium
 83. [V1 - #3323 - 2017-03-19] Kajo_Senpai69 - Easy
 84. [V1 - #3482 - 2017-04-01] taximals - Easy
 85. [V1 - #3641 - 2017-04-16] Kaede00 - Easy
 86. [V1 - #3731 - 2017-04-26] tbeans10 - Easy
 87. [V1 - #3753 - 2017-04-28] AYOSHINA - Hard
 88. [V1 - #3804 - 2017-04-30] Krona - Easy
 89. [V1 - #3905 - 2017-05-10] yamashigi - Easy
 90. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Hard
 91. [V1 - #4045 - 2017-05-24] RogerG - Easy
 92. [V1 - #4051 - 2017-05-24] Dakenfromvault1 - Easy
 93. [V1 - #4197 - 2017-06-05] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 94. [V1 - #4309 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 95. [V1 - #4362 - 2017-06-26] AYOSHINA x2 - Easy
 96. [V1 - #4371 - 2017-06-26] Gwathgor - Easy
 97. [V1 - #4471 - 2017-07-06] Punkero - Hard
 98. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 99. [V1 - #4615 - 2017-07-28] _Maneki-Neko_ - Easy
 100. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 101. [V1 - #4849 - 2017-08-28] GDMH39 - Easy
 102. [V1 - #4926 - 2017-09-04] Imyreld - Easy
 103. [V1 - #4933 - 2017-09-04] Punkero x2 - Easy
 104. [V1 - #5188 - 2017-10-09] Helvian494743 - Easy
 105. [V1 - #5204 - 2017-10-11] kallah - Easy
 106. [V1 - #5220 - 2017-10-13] AngelHana - Easy
 107. [V1 - #5324 - 2017-10-26] Zenit - Hard
 108. [V1 - #5334 - 2017-10-27] Krona - Medium
 109. [V1 - #5436 - 2017-11-04] Kyuuto - Easy
 110. [V1 - #5442 - 2017-11-05] SomeSpaceCase - Easy
 111. [V1 - #5478 - 2017-11-11] ImagineBrkr - Easy
 112. [V1 - #5500 - 2017-11-15] Imyreld - Medium
 113. [V1 - #5502 - 2017-11-15] AnshiAneko - Easy
 114. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 115. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 116. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 117. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 118. [V1 - #5945 - 2018-01-08] aliyn89 - Easy
 119. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 120. [V1 - #6032 - 2018-01-21] Lady_Nera - Easy
 121. [V1 - #6065 - 2018-01-23] Branqueleton - Easy
 122. [V1 - #6066 - 2018-01-24] ownitlikeaboss - Easy
 123. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 124. [V1 - #6205 - 2018-02-02] NickWilks - Medium
 125. [V1 - #6232 - 2018-02-05] AYOSHINA x2 - Medium
 126. [V1 - #6235 - 2018-02-05] sassss - Easy
 127. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 128. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Easy
 129. [V1 - #6410 - 2018-02-25] SebastianOrf3 - Easy
 130. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 - Medium
 131. [V1 - #6480 - 2018-03-02] Soarax - Easy
 132. [V1 - #6485 - 2018-03-03] animegeek4life - Easy
 133. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld - Hard
 134. [V1 - #6631 - 2018-03-23] Whimsalot - Easy
 135. [V1 - #6633 - 2018-03-23] Ginger_Snap - Medium
 136. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 137. [V1 - #6715 - 2018-03-31] Onodeath - Easy
 138. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 139. [V1 - #6808 - 2018-04-08] tbeans10 - Medium
 140. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 141. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 142. [V1 - #7099 - 2018-05-10] SlayMagical - Easy
 143. [V1 - #7125 - 2018-05-13] Imyreld x2 - Easy
 144. [V1 - #7137 - 2018-05-14] KitsunehimeMilhi - Easy
 145. [V1 - #7176 - 2018-05-21] Doougii - Easy
 146. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 147. [V1 - #7327 - 2018-08-21] Keiken - Easy
 148. [V1 - #7386 - 2018-08-29] Swoopy-Bunny - Easy
 149. [V1 - #7434 - 2018-09-01] AngelShiva - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V1 - #7509 - 2018-09-14] Imyreld x2 - Medium
 151. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 152. [V1 - #7626 - 2018-09-28] lubryka - Easy
 153. [V1 - #7626 - 2018-09-28] lubryka - Medium
 154. [V1 - #7645 - 2018-09-30] Zenit - Medium
 155. [V1 - #7697 - 2018-10-04] bigdud24 - Easy
 156. [V1 - #7718 - 2018-10-08] moissi - Easy
 157. [V1 - #7720 - 2018-10-08] Lycan - Easy
 158. [V1 - #7727 - 2018-10-09] kurodutch - Easy
 159. [V1 - #7780 - 2018-10-15] Aeradae - Easy
 160. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Medium
 161. [V1 - #7915 - 2018-10-31] Pentagonion - Easy
 162. [V1 - #7931 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 163. [V1 - #7949 - 2018-11-03] SlayMagical - Medium
 164. [V1 - #7966 - 2018-11-07] OmegaOtaku - Medium
 165. [V1 - #8132 - 2018-11-30] Rno081 - Easy
 166. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Medium (upgraded from Easy)
 167. [V1 - #8205 - 2018-12-15] Branqueleton - Easy
 168. [V1 - #8330 - 2019-01-02] jho0on_ - Easy
 169. [V1 - #8328 - 2019-01-03] istherefood - Easy
 170. [V1 - #8336 - 2019-01-03] extremeplant - Medium
 171. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 172. [V1 - #8369 - 2019-01-05] Charlotte1412 - Easy
 173. [V1 - #8415 - 2019-01-10] Bern_stein - Easy
 174. [V1 - #8548 - 2019-01-29] toxif - Medium
 175. [V1 - #8556 - 2019-01-29] Ten - Easy
 176. [V1 - #8624 - 2019-02-03] Papa_Dragon - Easy
 177. [V1 - #8700 - 2019-02-11] greyjoie - Easy
 178. [V1 - #8723 - 2019-02-15] lowaltitude - Easy
 179. [V1 - #8780 - 2019-02-22] Rellni944 - Easy
 180. [V1 - #8794 - 2019-02-23] Lokhlass - Easy
 181. [V1 - #8818 - 2019-02-25] ScarletCelestial - Easy
 182. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 183. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 184. [V1 - #8946 - 2019-03-10] ThePurpleShadow - Easy
 185. [V1 - #9111 - 2019-03-29] isahbellah - Easy
 186. [V1 - #9389 - 2019-04-29] Wyvern22 x2 - Hard
 187. [V1 - #9407 - 2019-04-30] lifeiscrazy - Easy
 188. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 189. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 190. [V1 - #9454 - 2019-05-05] FoxPerks - Easy
 191. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 192. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 193. [V1 - #9586 - 2019-05-29] milkPirate - Easy
 194. [V1 - #9643 - 2019-06-05] CheeseKnife - Easy
 195. [V1 - #9715 - 2019-06-18] Yukomomomae - Easy
 196. [V1 - #9909 - 2019-07-19] AngelShiva - Medium
 197. [V1 - #9993 - 2019-07-30] AnshiAneko - Medium
 198. [V2 - #74 - 2019-08-30] Wyvern22 x2 - Medium
 199. [V2 - #114 - 2019-09-01] Technotron - Easy
 200. [V2 - #133 - 2019-09-05] Asmena - Easy
 201. [V2 - #139 - 2019-09-05] Yuki- - Easy
 202. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 203. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 204. [V2 - #318 - 2019-09-25] ParsleyParsnips - Medium
 205. [V2 - #369 - 2019-09-29] Sertaslo - Easy
 206. [V2 - #431 - 2019-10-04] Papa_Dragon - Medium
 207. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Easy
 208. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Medium
 209. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 210. [V2 - #529 - 2019-10-19] AngelShiva - Easy
 211. [V2 - #587 - 2019-10-24] YumeNoTsukii - Medium
 212. [V2 - #589 - 2019-10-25] ShockZz - Medium
 213. [V2 - #685 - 2019-11-03] Aeradae - Medium
 214. [V2 - #754 - 2019-11-10] ScarletCelestial - Medium
 215. [V2 - #926 - 2019-11-28] SheyCroix - Hard
 216. [V2 - #926 - 2019-11-28] SheyCroix - Medium
 217. [V2 - #1116 - 2019-12-19] Imyreld x2 - Hard
 218. [V2 - #1145 - 2019-12-21] LesLoue - Easy
 219. [V2 - #1326 - 2020-01-05] dyof00 - Easy
 220. [V2 - #1327 - 2020-01-05] Plaxsin - Easy
 221. [V2 - #1335 - 2020-01-05] MDTURZA - Easy
 222. [V2 - #1393 - 2020-01-11] Eyth - Easy
 223. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 224. [V2 - #1419 - 2020-01-14] Vaniltea - Easy
 225. [V2 - #1465 - 2020-01-19] erotas - Easy
 226. [V2 - #1471 - 2020-01-20] cornflakegod - Easy
 227. [V2 - #1542 - 2020-01-26] AngelHana - Medium
 228. [V2 - #1585 - 2020-01-29] Aur0ra - Easy
 229. [V2 - #1654 - 2020-02-03] Bri - Easy
 230. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Easy
 231. [V2 - #1729 - 2020-02-10] cageofroses - Easy
 232. [V2 - #1778 - 2020-02-14] KuriPuri - Easy
 233. [V2 - #1779 - 2020-02-14] YayakoChii - Easy
 234. [V2 - #1939 - 2020-02-28] Boomarko - Easy
 235. [V2 - #2045 - 2020-03-08] Papa_Dragon - Hard
 236. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 237. [V2 - #2089 - 2020-03-13] Bunille - Easy
 238. [V2 - #2133 - 2020-03-15] MrDucky1231 - Easy
 239. [V2 - #2157 - 2020-03-19] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 240. [V2 - #2306 - 2020-03-31] TheEdgelord - Medium
 241. [V2 - #2429 - 2020-04-08] DeadlyRaven - Medium
 242. [V2 - #2422 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 243. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 244. [V2 - #2598 - 2020-04-19] Suanke - Easy
 245. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 246. [V2 - #2674 - 2020-04-26] MegaManBK7 - Easy
 247. [V2 - #2768 - 2020-05-01] Rellni944 - Easy
 248. [V2 - #2802 - 2020-05-04] SlayMagical - Hard
 249. [V2 - #2888 - 2020-05-11] BurntFlower - Easy
 250. [V2 - #2946 - 2020-05-17] I230 - Easy
 251. [V2 - #2946 - 2020-05-17] I230 - Medium
 252. [V2 - #2954 - 2020-05-18] epicdtx - Easy
 253. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 254. [V2 - #2985 - 2020-05-20] Wyvern22 x2 - Easy
 255. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Hard
 256. [V2 - #3114 - 2020-05-28] Nezperdian - Easy
 257. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Kuroiji - Easy
 258. [V2 - #3309 - 2020-06-11] Ylienna - Medium
 259. [V2 - #3342 - 2020-06-13] Technotron - Medium
 260. [V2 - #3355 - 2020-06-15] Rage_Beat06 - Medium
 261. [V2 - #3371 - 2020-06-16] Bishamon-chan - Easy
 262. [V2 - #3386 - 2020-06-18] Yterbium - Medium
 263. [V2 - #3611 - 2020-07-06] miaxnder - Easy
 264. [V2 - #3675 - 2020-07-15] Rellni944 - Medium
 265. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 266. [V2 - #3725 - 2020-07-18] Keiken - Hard
 267. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 268. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 269. [V2 - #3861 - 2020-07-27] konakona135 - Medium
 270. [V2 - #3909 - 2020-07-30] Bri - Medium
 271. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 272. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 273. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 274. [V2 - #4405 - 2020-09-07] lostnyanko - Hard
 275. [V2 - #4505 - 2020-09-16] MadClaw1138 - Easy
 276. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 277. [V2 - #4952 - 2020-10-22] Shuurei - Easy
 278. [V2 - #5005 - 2020-10-27] OweynLupton - Easy
 279. [V2 - #5138 - 2020-11-06] luminomenal - Easy
 280. [V2 - #5174 - 2020-11-09] PNR_13 - Easy
 281. [V2 - #5186 - 2020-11-10] Rellni944 x2 - Easy
 282. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Easy
 283. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Medium
 284. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr - Hard
 285. [V2 - #5402 - 2020-11-25] TheFlyingOrange - Medium
 286. [V2 - #5403 - 2020-11-25] Eleanora1315 - Easy
 287. [V2 - #5539 - 2020-12-03] jho0on_ - Medium
 288. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 289. [V2 - #5708 - 2020-12-16] blackwing99 - Easy
 290. [V2 - #5735 - 2020-12-18] trojangirl12 - Easy
 291. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 292. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Easy
 293. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 294. [V2 - #5973 - 2021-01-01] MetalFalcon - Medium
 295. [V2 - #5983 - 2021-01-02] Timebomb420 - Easy
 296. [V2 - #6005 - 2021-01-04] Bri - Hard
 297. [V2 - #6046 - 2021-01-07] Mr_Duke_ - Easy
 298. [V2 - #6073 - 2021-01-09] KuriPuri - Medium
 299. [V2 - #6139 - 2021-01-15] ketsueki22 - Easy
 300. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 301. [V2 - #6455 - 2021-02-06] _anita - Easy
 302. [V2 - #6572 - 2021-02-15] Punkero x2 - Medium
 303. [V2 - #6593 - 2021-02-16] Bern_stein - Medium
 304. [V2 - #6594 - 2021-02-16] Givemeanaccount - Easy
 305. [V2 - #6676 - 2021-02-23] Bunille - Medium
 306. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 307. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Hard
 308. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Easy
 309. [V2 - #7214 - 2021-04-01] Crazee - Easy
 310. [V2 - #7369 - 2021-04-13] AutumnBug - Easy
 311. [V2 - #7374 - 2021-04-14] yukitheduck - Easy
 312. [V2 - #7393 - 2021-04-16] Nurguburu - Easy
 313. [V2 - #7410 - 2021-04-17] xWETERx - Easy
 314. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 315. [V2 - #7630 - 2021-05-01] coziitsu - Easy
 316. [V2 - #7649 - 2021-05-02] Szrebi - Easy
 317. [V2 - #7694 - 2021-05-07] Aur0ra - Medium
 318. [V2 - #7698 - 2021-05-07] OweynLupton - Medium
 319. [V2 - #7710 - 2021-05-09] zani36 - Easy
 320. [V2 - #7785 - 2021-05-15] Ultima_Oblivion - Easy
 321. [V2 - #7796 - 2021-05-16] Bri x2 - Easy
 322. [V2 - #7814 - 2021-05-18] BeanChagBear - Easy
 323. [V2 - #7860 - 2021-05-21] Naru_uzuwa - Easy
 324. [V2 - #8304 - 2021-06-22] Sarada - Easy
 325. [V2 - #8426 - 2021-06-30] tamochinnn - Easy
 326. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebo - Easy
 327. [V2 - #8656 - 2021-07-15] ownitlikeaboss - Medium
 328. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 329. [V2 - #8703 - 2021-07-20] Myelin_sr - Easy
 330. [V2 - #8901 - 2021-08-01] Eyth - Medium
 331. [V2 - #9067 - 2021-08-19] Toidis - Easy
 332. [V2 - #9101 - 2021-08-21] Vanadis - Easy
 333. [V2 - #9101 - 2021-08-21] Vanadis - Medium
 334. [V2 - #9101 - 2021-08-21] Vanadis - Hard
 335. [V2 - #9143 - 2021-08-24] HDAsylum - Easy
 336. [V2 - #9235 - 2021-08-31] Helvian494743 - Hard
 337. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 338. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 339. [V2 - #9503 - 2021-09-22] Shuurei - Medium
 340. [V2 - #9548 - 2021-09-25] Bri x2 - Medium
 341. [V2 - #9619 - 2021-09-30] lubryka - Hard
 342. [V2 - #9666 - 2021-10-02] Punkero x2 - Hard
 343. [V2 - #9674 - 2021-10-03] A_Morbid_Shadow - Easy
 344. [V2 - #9748 - 2021-10-10] dierubikdie - Easy
 345. [V2 - #9792 - 2021-10-15] ProxyLain - Easy
 346. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 347. [V2 - #9840 - 2021-10-21] Zenit x2 - Hard
 348. [V2 - #9843 - 2021-10-21] Helvian494743 - Medium
 349. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Medium
 350. [V3 - #19 - 2021-11-05] RainbowToffee - Easy
 351. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 352. [V3 - #356 - 2021-12-10] Jokobo - Medium
 353. [V3 - #388 - 2021-12-13] lostnyanko - Medium
 354. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr - Medium
 355. [V3 - #448 - 2021-12-19] Eleanora1315 - Medium
 356. [V3 - #480 - 2021-12-22] Jaikeis - Easy
 357. [V3 - #554 - 2021-12-28] Loudcsharp - Easy
 358. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Medium
 359. [V3 - #751 - 2022-01-09] kerryelc - Easy
 360. [V3 - #760 - 2022-01-10] xiledx - Easy
 361. [V3 - #778 - 2022-01-11] ScarletCelestial - Hard
 362. [V3 - #843 - 2022-01-18] Yvsmeg - Easy
 363. [V3 - #848 - 2022-01-18] ShockZz x2 - Easy
 364. [V3 - #876 - 2022-01-21] trojangirl12 - Medium
 365. [V3 - #1110 - 2022-02-09] Keiken - Easy
 366. [V3 - #1234 - 2022-02-20] Yumi - Easy
 367. [V3 - #1325 - 2022-02-25] goncix3000 - Easy
 368. [V3 - #1360 - 2022-02-27] lostnyanko x2 - Easy
 369. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 370. [V3 - #1454 - 2022-03-06] Yterbium x2 - Easy
 371. [V3 - #1454 - 2022-03-06] Yterbium x2 - Medium
 372. [V3 - #1454 - 2022-03-06] Yterbium x2 - Hard
 373. [V3 - #1512 - 2022-03-13] OweynLupton - Hard
 374. [V3 - #1551 - 2022-03-17] Mr_Duke_ - Medium
 375. [V3 - #1681 - 2022-03-27] Papa_Dragon x2 - Hard
 376. [V3 - #1815 - 2022-04-05] monkey3281 - Easy
 377. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 378. [V3 - #1932 - 2022-04-17] miaxnder - Medium
 379. [V3 - #1959 - 2022-04-20] Tsukari - Easy
 380. [V3 - #2015 - 2022-04-26] Campiz06 - Hard
 381. [V3 - #2049 - 2022-04-29] Bri x2 - Hard
 382. [V3 - #2518 - 2022-06-09] Crazee - Hard
 383. [V3 - #2596 - 2022-06-16] ScarletCelestial - Easy
 384. [V3 - #2619 - 2022-06-19] AatihoNora - Easy
 385. [V3 - #2628 - 2022-06-19] Ryaka - Easy
 386. [V3 - #2867 - 2022-07-09] Rivka44 - Easy
 387. [V3 - #2947 - 2022-07-19] Rage_Beat06 - Hard
 388. [V3 - #2971 - 2022-07-22] lainwood - Easy
 389. [V3 - #3085 - 2022-07-31] SecretPresident - Easy
 390. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 391. [V3 - #3178 - 2022-08-08] ImagineBrkr x2 - Hard
 392. [V3 - #3279 - 2022-08-21] MissCactus - Medium
 393. [V3 - #3307 - 2022-08-26] dierubikdie - Hard
 394. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille - Hard
 395. [V3 - #3600 - 2022-09-27] mxtape - Easy
 396. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 397. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 398. [V3 - #3690 - 2022-10-03] Bahamut_Zero - Easy
 399. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 400. [V3 - #3753 - 2022-10-10] karma_majo - Easy
 401. [V3 - #3820 - 2022-10-18] Arashiiiii - Easy
 402. [V3 - #3856 - 2022-10-22] Papa_Dragon x2 - Medium
 403. [V3 - #3917 - 2022-10-29] OweynLupton x2 - Easy
 404. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Easy
 405. [V3 - #4023 - 2022-11-08] lostnyanko x2 - Medium
 406. [V3 - #4146 - 2022-11-24] EyesOfNine - Easy
 407. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 408. [V3 - #4373 - 2022-12-16] silveraaki - Easy
 409. [V3 - #4380 - 2022-12-17] Rno081 - Medium
 410. [V3 - #4412 - 2022-12-20] jaeo_k - Easy
 411. [V3 - #4469 - 2022-12-25] hoshi4 - Easy
 412. [V3 - #4509 - 2022-12-28] BurntFlower - Medium
 413. [V3 - #4646 - 2023-01-06] AndroidOn - Easy
 414. [V3 - #4727 - 2023-01-13] Lempika - Easy
 415. [V3 - #4747 - 2023-01-15] dierubikdie - Medium
 416. [V3 - #4895 - 2023-01-26] nightmaresinclr - Easy
 417. [V3 - #5091 - 2023-02-06] MidnightCielo - Easy
 418. [V3 - #5181 - 2023-02-16] lunaria-kun - Easy
 419. [V3 - #5198 - 2023-02-17] Malin28 - Easy
 420. [V3 - #5366 - 2023-03-03] KatjieKat - Easy
 421. [V3 - #5383 - 2023-03-05] Jokobo - Hard
 422. [V3 - #5444 - 2023-03-12] Papa_Dragon x2 - Easy
 423. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs - Medium
 424. [V3 - #5499 - 2023-03-18] AjaxTSS - Easy
 425. [V3 - #5506 - 2023-03-19] Eleanora1315 - Hard
 426. [V3 - #5686 - 2023-04-02] Genovia_ - Easy
 427. [V3 - #5711 - 2023-04-05] blackmagemasta - Hard
 428. [V3 - #5744 - 2023-04-09] KousakaK - Easy
 429. [V3 - #5772 - 2023-04-12] rubedesu - Easy
 430. [V3 - #5827 - 2023-04-17] blurubberlizard - Easy
 431. [V3 - #5828 - 2023-04-18] Combeferre - Easy
 432. [V3 - #5907 - 2023-04-27] Bern_stein - Hard
 433. [V3 - #5959 - 2023-04-30] Ultima_Oblivion - Medium
 434. [V3 - #6138 - 2023-05-26] Yvsmeg - Medium
 435. [V3 - #6145 - 2023-05-26] HimeCrycho - Easy
 436. [V3 - #6145 - 2023-05-26] HimeCrycho - Medium
 437. [V3 - #6152 - 2023-05-27] KatjieKat - Medium
 438. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 439. [V3 - #6513 - 2023-07-01] Amitte_Sukku - Medium
 440. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Easy
 441. [V3 - #6597 - 2023-07-10] RachelPanda - Easy
 442. [V3 - #6675 - 2023-07-18] Twintail_Daemon - Easy
 443. [V3 - #6698 - 2023-07-20] Genovia_ - Hard
 444. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 445. [V3 - #6905 - 2023-08-04] Jokobo x2 - Easy
 446. [V3 - #6994 - 2023-08-17] Campiz06 x2 - Easy
 447. [V3 - #6994 - 2023-08-17] Campiz06 x2 - Medium
 448. [V3 - #7066 - 2023-08-26] is_peque - Easy
 449. [V3 - #7282 - 2023-09-25] MegaManBK7 - Medium
 450. [V3 - #7433 - 2023-10-15] Reisho-Teki - Easy
 451. [V3 - #7439 - 2023-10-17] dierubikdie x2 - Hard
 452. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 453. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 454. [V3 - #7602 - 2023-11-05] Crazee - Medium
 455. [V3 - #7631 - 2023-11-08] Loudcsharp - Medium
 456. [V3 - #7723 - 2023-11-19] Sam565 - Easy
 457. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 458. [V3 - #7820 - 2023-11-30] KatjieKat - Hard
 459. [V3 - #7901 - 2023-12-13] redincall - Easy
 460. [V3 - #7977 - 2023-12-23] OweynLupton x2 - Medium
 461. [V3 - #8036 - 2023-12-30] Reisho-Teki - Medium
 462. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Hard
 463. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Medium
 464. [V3 - #8152 - 2024-01-13] Ichihara_Kouta - Easy
 465. [V3 - #8263 - 2024-01-28] myuniquename - Hard
 466. [V3 - #8282 - 2024-01-30] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 467. [V3 - #8336 - 2024-02-05] Jokobo x2 - Medium
 468. [V3 - #8366 - 2024-02-09] AliceHanano - Easy
 469. [V3 - #8437 - 2024-02-17] MrNorthwoods - Easy
 470. [V3 - #8518 - 2024-03-01] cornflakegod - Medium
 471. [V3 - #8639 - 2024-03-21] lostnyanko x2 - Hard
 472. [V3 - #8667 - 2024-03-25] sassss - Medium
 473. [V3 - #8795 - 2024-04-15] GakutoDeathGlare - Medium
 474. [V3 - #8795 - 2024-04-15] GakutoDeathGlare - Hard

Genre Horror

Created on : 2016-07-28

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.5 Point(s)
10 items to complete
330 Turnins
235 Validated Turnins
Medium
1.25 Point(s)
20 items to complete
95 Turnins
52 Validated Turnins
Hard
2.25 Point(s)
30 items to complete
49 Turnins
22 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Horror MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.