Challenge : Isekai

 1. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Hard
 2. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Medium
 3. [V1 - #7880 - 2018-10-29] SunflowerDaisho - Easy
 4. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit - Hard
 5. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 6. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 7. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 8. [V1 - #7887 - 2018-10-30] TahZin - Easy
 9. [V1 - #7888 - 2018-10-30] ownitlikeaboss - Easy
 10. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 11. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Hard
 12. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Medium
 13. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Hard
 14. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Easy
 15. [V1 - #7905 - 2018-10-31] TreasuredHopes - Hard
 16. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 17. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 18. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Hard
 19. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Medium
 20. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 21. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Medium
 22. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Easy
 23. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Hard
 24. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Medium
 25. [V1 - #7927 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 26. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Easy
 27. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Medium
 28. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Hard
 29. [V1 - #7938 - 2018-11-02] AnshiAneko - Easy
 30. [V1 - #7946 - 2018-11-02] Imyreld - Easy
 31. [V1 - #7948 - 2018-11-03] moissi - Easy
 32. [V1 - #7970 - 2018-11-07] Salokannel2 - Hard
 33. [V1 - #7974 - 2018-11-08] TEMPEST_RIMURU - Hard
 34. [V1 - #7975 - 2018-11-08] Sethlans - Easy
 35. [V1 - #8010 - 2018-11-15] Akai_Shuichi - Hard
 36. [V1 - #8028 - 2018-11-18] GNozaki - Easy
 37. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 38. [V1 - #8097 - 2018-11-27] AngelShiva - Medium
 39. [V1 - #8113 - 2018-11-29] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #8169 - 2018-12-06] TheEdgelord - Easy
 41. [V1 - #8198 - 2018-12-13] Ventris - Hard
 42. [V1 - #8270 - 2018-12-26] devrat2012 - Easy
 43. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 44. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 45. [V1 - #8441 - 2019-01-13] MissCactus - Easy
 46. [V1 - #8481 - 2019-01-19] Papa_Dragon - Easy
 47. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Easy
 48. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Hard
 49. [V1 - #8587 - 2019-01-31] Yterbium - Medium
 50. [V1 - #8610 - 2019-02-02] haplomonka - Easy
 51. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine - Hard
 52. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Hard
 53. [V1 - #8736 - 2019-02-16] Papa_Dragon - Medium
 54. [V1 - #8762 - 2019-02-19] Tafixados - Easy
 55. [V1 - #8797 - 2019-02-24] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Easy
 57. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Easy
 58. [V1 - #8876 - 2019-03-01] Maelstrom184 - Hard
 59. [V1 - #8908 - 2019-03-04] Zilluminate - Easy
 60. [V1 - #9040 - 2019-03-24] MegaManBK7 - Easy
 61. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Easy
 62. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Medium
 63. [V1 - #9075 - 2019-03-26] FoxPerks - Easy
 64. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Medium
 65. [V1 - #9279 - 2019-04-15] I230 - Hard
 66. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 67. [V1 - #9761 - 2019-06-26] Jhiday - Easy
 68. [V1 - #9779 - 2019-06-30] GakutoDeathGlare - Easy
 69. [V1 - #9804 - 2019-06-30] ownitlikeaboss - Medium
 70. [V1 - #9895 - 2019-07-17] Yuki-Chan276 - Easy
 71. [V1 - #9933 - 2019-07-22] viharphoenix - Easy
 72. [V1 - #9970 - 2019-07-28] ScarletCelestial - Easy
 73. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 74. [V1 - #10086 - 2019-08-14] AngelShiva - Easy
 75. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Easy
 76. [V2 - #220 - 2019-09-16] kallah - Medium
 77. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi - Hard
 78. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Easy
 79. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 80. [V2 - #659 - 2019-10-31] ExperienceLD - Hard
 81. [V2 - #672 - 2019-11-02] Sostter - Easy
 82. [V2 - #739 - 2019-11-08] Lestat- - Easy
 83. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 84. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Hard
 85. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Easy
 86. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Easy
 87. [V2 - #981 - 2019-11-30] TheFlyingOrange - Easy
 88. [V2 - #1058 - 2019-12-12] shlebb - Easy
 89. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #1090 - 2019-12-16] Papa_Dragon - Hard
 91. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 92. [V2 - #1149 - 2019-12-23] Zenit - Easy
 93. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Hard
 94. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 - Medium
 95. [V2 - #1376 - 2020-01-09] Sanspareil - Hard
 96. [V2 - #1380 - 2020-01-10] AngelHana - Easy
 97. [V2 - #1426 - 2020-01-15] Rage_Beat06 - Hard
 98. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 99. [V2 - #1599 - 2020-01-30] Aur0ra - Easy
 100. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 101. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Easy
 102. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Medium
 103. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Hard
 104. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Easy
 105. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Medium
 106. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Hard
 107. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Medium
 108. [V2 - #1790 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 109. [V2 - #1820 - 2020-02-17] KuriPuri - Medium
 110. [V2 - #1839 - 2020-02-19] haplomonka - Medium (upgraded from Easy)
 111. [V2 - #1890 - 2020-02-25] SebastianOrf3 - Hard
 112. [V2 - #1986 - 2020-03-01] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #1994 - 2020-03-02] AFFOLHOPRAMIM - Medium
 114. [V2 - #2051 - 2020-03-09] SlayMagical - Hard
 115. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 116. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 - Easy
 117. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon x2 - Easy
 118. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 119. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 120. [V2 - #2604 - 2020-04-21] I230 - Easy
 121. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange - Medium
 122. [V2 - #2792 - 2020-05-03] hinagatari - Easy
 123. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Easy
 124. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Medium
 125. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Easy
 126. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Hard
 127. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 128. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Hard
 129. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Medium
 130. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Easy
 132. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Medium
 133. [V2 - #3136 - 2020-05-29] Gwathgor - Easy
 134. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 135. [V2 - #3391 - 2020-06-18] Bishamon-chan - Easy
 136. [V2 - #3421 - 2020-06-23] Yterbium - Hard
 137. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 138. [V2 - #3457 - 2020-06-26] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 139. [V2 - #3710 - 2020-07-16] trojangirl12 - Easy
 140. [V2 - #3723 - 2020-07-17] trojangirl12 - Medium
 141. [V2 - #3717 - 2020-07-18] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 142. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 143. [V2 - #3831 - 2020-07-24] Medusa-san - Easy
 144. [V2 - #3839 - 2020-07-25] _Bri - Medium
 145. [V2 - #3880 - 2020-07-28] Bishamon-chan - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3904 - 2020-07-29] SunflowerDaisho - Medium
 147. [V2 - #3944 - 2020-08-01] ExperienceLD - Medium
 148. [V2 - #3970 - 2020-08-02] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #4029 - 2020-08-07] Aeradae - Easy
 151. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 152. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 153. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Medium
 154. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Easy
 155. [V2 - #4308 - 2020-08-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 156. [V2 - #4312 - 2020-08-30] nozomemee - Easy
 157. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 158. [V2 - #4408 - 2020-09-06] hinagatari - Medium
 159. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Easy
 160. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Medium
 161. [V2 - #4538 - 2020-09-19] Boyscout31 - Easy
 162. [V2 - #4609 - 2020-09-26] AngelHana - Medium
 163. [V2 - #4795 - 2020-10-08] MochiMagus - Hard
 164. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 165. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 166. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Easy
 167. [V2 - #5099 - 2020-11-01] extremeplant - Easy
 168. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 169. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Easy
 170. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday x2 - Hard
 171. [V2 - #5211 - 2020-11-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 172. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 173. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Easy
 174. [V2 - #5263 - 2020-11-15] Benti_ - Easy
 175. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Hard
 176. [V2 - #5300 - 2020-11-17] epicdtx - Hard
 177. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Hard
 178. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x2 - Easy
 179. [V2 - #5438 - 2020-11-27] Campiz06 - Medium
 180. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Hard
 181. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 183. [V2 - #5566 - 2020-12-05] Bunille - Easy
 184. [V2 - #5689 - 2020-12-15] JillyStingray - Easy
 185. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 x2 - Easy
 186. [V2 - #5792 - 2020-12-22] blurubberlizard - Easy
 187. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 188. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 189. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 190. [V2 - #5904 - 2020-12-30] Yterbium - Easy
 191. [V2 - #5989 - 2021-01-02] YuyoAlberto - Hard
 192. [V2 - #6061 - 2021-01-09] YayakoChii - Hard
 193. [V2 - #6078 - 2021-01-10] IHaveNoLifeYada - Medium
 194. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Easy
 195. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 196. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 197. [V2 - #6259 - 2021-01-24] BaigSahab - Medium
 198. [V2 - #6288 - 2021-01-26] _anita - Easy
 199. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Medium
 200. [V2 - #6460 - 2021-02-06] Eleanora1315 - Easy
 201. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Medium
 202. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 203. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 204. [V2 - #6631 - 2021-02-19] ShockZz - Medium
 205. [V2 - #6704 - 2021-02-25] Sakku-san - Easy
 206. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Easy
 207. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Medium
 208. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Hard
 209. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo x2 - Hard
 210. [V2 - #6790 - 2021-03-01] Rage_Beat06 - Easy
 211. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Easy
 212. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Medium
 213. [V2 - #6898 - 2021-03-09] Goldquick - Easy
 214. [V2 - #6921 - 2021-03-11] Benti_ - Medium
 215. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 216. [V2 - #6986 - 2021-03-18] Camchop04 - Easy
 217. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x2 - Hard
 218. [V2 - #7023 - 2021-03-21] Aur0ra - Medium
 219. [V2 - #7080 - 2021-03-25] Bern_stein - Medium
 220. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday x2 - Easy
 221. [V2 - #7113 - 2021-03-28] ASHSENSEI - Easy
 222. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 223. [V2 - #7130 - 2021-03-29] SemPiada - Hard
 224. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 225. [V2 - #7165 - 2021-03-30] Plaxsin - Medium
 226. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Easy
 227. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Medium
 228. [V2 - #7254 - 2021-04-05] CrypticEye - Hard
 229. [V2 - #7266 - 2021-04-05] Dakenfromvault1 - Hard
 230. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 231. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Easy
 232. [V2 - #7433 - 2021-04-18] Elineru - Hard
 233. [V2 - #7506 - 2021-04-24] KuriPuri x2 - Easy
 234. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 235. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Easy
 236. [V2 - #7638 - 2021-05-01] Legends_of_anime - Easy
 237. [V2 - #7653 - 2021-05-03] ExperienceLD - Easy
 238. [V2 - #7664 - 2021-05-03] damianea103 - Easy
 239. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Hard
 240. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Easy
 241. [V2 - #7734 - 2021-05-10] Givemeanaccount - Easy
 242. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 243. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 244. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 245. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Easy
 246. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 247. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 248. [V2 - #8062 - 2021-06-02] miaxnder - Easy
 249. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 250. [V2 - #8145 - 2021-06-09] TuryuriOwO - Medium
 251. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 252. [V2 - #8250 - 2021-06-18] lostnyanko x2 - Easy
 253. [V2 - #8309 - 2021-06-22] trojangirl12 - Hard
 254. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 255. [V2 - #8398 - 2021-06-29] BeanChagBear - Medium
 256. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Medium
 257. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Medium
 258. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Easy
 259. [V2 - #8574 - 2021-07-09] julesliana - Easy
 260. [V2 - #8600 - 2021-07-11] Rellni944 - Easy
 261. [V2 - #8618 - 2021-07-12] kerryelc - Easy
 262. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 263. [V2 - #8664 - 2021-07-16] TatsuMaki01 - Medium
 264. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Hard
 265. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Easy
 266. [V2 - #8805 - 2021-07-28] Rello21 - Hard
 267. [V2 - #8968 - 2021-08-09] acestrawbs - Hard
 268. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Easy
 269. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Medium
 270. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Hard
 271. [V2 - #9037 - 2021-08-16] ownitlikeaboss - Hard
 272. [V2 - #9115 - 2021-08-22] TheOGDorkLord - Easy
 273. [V2 - #9171 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 274. [V2 - #9172 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 275. [V2 - #9192 - 2021-08-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 276. [V2 - #9225 - 2021-08-30] Mackamizzle - Medium
 277. [V2 - #9282 - 2021-09-01] Sorucaa - Easy
 278. [V2 - #9304 - 2021-09-04] SlayMagical x2 - Easy
 279. [V2 - #9394 - 2021-09-13] kokusu - Easy
 280. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Medium
 281. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Hard
 282. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit x2 - Hard
 283. [V2 - #9449 - 2021-09-18] Punkero - Hard
 284. [V2 - #9458 - 2021-09-18] -shad- - Easy
 285. [V2 - #9491 - 2021-09-21] Yterbium x2 - Easy
 286. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 x2 - Easy
 287. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon x2 - Hard
 288. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 289. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Medium
 290. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Easy
 291. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Medium
 292. [V2 - #9572 - 2021-09-28] TatsuMaki01 - Hard (upgraded from Medium)
 293. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 294. [V2 - #9822 - 2021-10-19] OweynLupton - Hard
 295. [V2 - #9837 - 2021-10-20] Jhiday x2 - Medium
 296. [V2 - #9974 - 2021-11-01] Campiz06 x2 - Medium
 297. [V2 - #9981 - 2021-11-01] Helvian494743 - Medium
 298. [V3 - #14 - 2021-11-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 299. [V3 - #18 - 2021-11-05] _Bri - Easy
 300. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 301. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Medium
 302. [V3 - #150 - 2021-11-22] Kristiwazhere - Easy
 303. [V3 - #285 - 2021-12-02] leapylee - Medium
 304. [V3 - #338 - 2021-12-09] Rello21 - Easy
 305. [V3 - #346 - 2021-12-10] windyscar - Medium
 306. [V3 - #443 - 2021-12-19] Marplatensevirgo - Hard
 307. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 308. [V3 - #483 - 2021-12-22] PNR_13 - Hard
 309. [V3 - #492 - 2021-12-23] Plaxsin x2 - Easy
 310. [V3 - #508 - 2021-12-24] mimikwu - Easy
 311. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 312. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Medium
 313. [V3 - #563 - 2021-12-28] HDAsylum - Easy
 314. [V3 - #589 - 2021-12-30] BaigSahab - Hard
 315. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Medium
 316. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Hard
 317. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Easy
 318. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Medium
 319. [V3 - #639 - 2021-12-31] willowlywillow - Easy
 320. [V3 - #662 - 2022-01-01] ScarletCelestial - Medium
 321. [V3 - #717 - 2022-01-06] Weatherman2 - Hard
 322. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 323. [V3 - #747 - 2022-01-09] Bunille - Medium
 324. [V3 - #748 - 2022-01-09] LukaThe12th - Easy
 325. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama x2 - Medium
 326. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Medium
 327. [V3 - #1000 - 2022-01-31] simplycarissa - Easy
 328. [V3 - #1038 - 2022-01-31] Lokhlass - Hard
 329. [V3 - #1065 - 2022-02-02] Cainael - Hard
 330. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Easy
 331. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Medium
 332. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Hard
 333. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 334. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Medium
 335. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Medium
 336. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 337. [V3 - #1237 - 2022-02-20] yyoggi - Easy
 338. [V3 - #1259 - 2022-02-21] Tonic_ - Hard
 339. [V3 - #1271 - 2022-02-22] CukieMunster - Hard
 340. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 341. [V3 - #1320 - 2022-02-25] Szrebi - Easy
 342. [V3 - #1322 - 2022-02-25] lostnyanko x2 - Medium
 343. [V3 - #1347 - 2022-02-27] _Bri x2 - Easy
 344. [V3 - #1359 - 2022-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 345. [V3 - #1375 - 2022-02-28] AatihoNora - Easy
 346. [V3 - #1502 - 2022-03-11] Bishamon-chan - Hard
 347. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Medium
 348. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 - Hard
 349. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Easy
 350. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Medium
 351. [V3 - #1524 - 2022-03-13] crazybob1215 - Easy
 352. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton x2 - Easy
 353. [V3 - #1604 - 2022-03-21] dierubikdie - Medium
 354. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 355. [V3 - #1716 - 2022-03-29] Karinara - Medium
 356. [V3 - #1785 - 2022-04-02] Wyvern22 x2 - Medium
 357. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Easy
 358. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Medium
 359. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Hard
 360. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Medium
 361. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta x2 - Hard
 362. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 363. [V3 - #1912 - 2022-04-15] Eleanora1315 - Medium
 364. [V3 - #1926 - 2022-04-17] noimagination7 - Hard
 365. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Easy
 366. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Medium
 367. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Hard
 368. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii x2 - Hard
 369. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Easy
 370. [V3 - #2064 - 2022-04-30] leapylee x2 - Hard
 371. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Easy
 372. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Medium
 373. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Easy
 374. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Medium
 375. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Hard
 376. [V3 - #2154 - 2022-05-06] Sweetalenone - Easy
 377. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 378. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr - Easy
 379. [V3 - #2260 - 2022-05-19] SecretPresident - Hard
 380. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Easy
 381. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Medium
 382. [V3 - #2436 - 2022-06-01] trojangirl12 x2 - Medium
 383. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 384. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Easy
 385. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Medium
 386. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Hard
 387. [V3 - #2506 - 2022-06-08] dierubikdie - Easy
 388. [V3 - #2564 - 2022-06-13] Tsukaji - Easy
 389. [V3 - #2576 - 2022-06-14] devrat2012 - Medium
 390. [V3 - #2577 - 2022-06-14] devrat2012 - Medium
 391. [V3 - #2623 - 2022-06-19] ketsueki22 - Easy
 392. [V3 - #2639 - 2022-06-21] Jeon_Asuna - Easy
 393. [V3 - #2650 - 2022-06-22] RachelPanda - Medium
 394. [V3 - #2673 - 2022-06-23] TheFlyingOrange - Hard
 395. [V3 - #2677 - 2022-06-24] Karma_Lovers - Easy
 396. [V3 - #2728 - 2022-06-28] xCrazee - Hard
 397. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Easy
 398. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Medium
 399. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Hard
 400. [V3 - #2864 - 2022-07-09] kirennea - Easy
 401. [V3 - #2891 - 2022-07-12] Yterbium x2 - Medium
 402. [V3 - #2901 - 2022-07-14] Yvsmeg - Easy
 403. [V3 - #2994 - 2022-07-24] KatjieKat - Easy
 404. [V3 - #3056 - 2022-07-29] Swoopy-Bunny - Easy
 405. [V3 - #3058 - 2022-07-29] Ylienna - Medium
 406. [V3 - #3059 - 2022-07-29] nerfsunny - Medium
 407. [V3 - #3138 - 2022-08-03] symeon_a - Easy
 408. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Hard
 409. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten - Hard
 410. [V3 - #3356 - 2022-08-31] xLunaDragon - Easy
 411. [V3 - #3483 - 2022-09-13] windyscar - Easy
 412. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Hard
 413. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Medium
 414. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Easy
 415. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Easy
 416. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Medium
 417. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Hard
 418. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho x2 - Hard
 419. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD x2 - Hard
 420. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk - Medium
 421. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk - Hard
 422. [V3 - #3717 - 2022-10-06] RachelPanda - Easy
 423. [V3 - #3738 - 2022-10-08] Campiz06 x2 - Hard
 424. [V3 - #3758 - 2022-10-10] myuniquename - Hard
 425. [V3 - #3764 - 2022-10-12] ferrepls - Medium
 426. [V3 - #3773 - 2022-10-14] Arashiiiii - Easy
 427. [V3 - #3773 - 2022-10-14] Arashiiiii - Medium
 428. [V3 - #3773 - 2022-10-14] Arashiiiii - Hard
 429. [V3 - #3789 - 2022-10-15] _Alive_ - Medium
 430. [V3 - #3802 - 2022-10-16] NaineLIEz - Easy
 431. [V3 - #3802 - 2022-10-16] NaineLIEz - Medium
 432. [V3 - #3802 - 2022-10-16] NaineLIEz - Hard
 433. [V3 - #3805 - 2022-10-16] RachelPanda x2 - Easy
 434. [V3 - #3808 - 2022-10-17] Jeon_Asuna - Medium
 435. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Easy
 436. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 437. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli - Easy
 438. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli - Medium
 439. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli - Hard
 440. [V3 - #3946 - 2022-10-31] jaeo_k - Hard
 441. [V3 - #3961 - 2022-10-31] Vanadis - Easy
 442. [V3 - #3961 - 2022-10-31] Vanadis - Medium
 443. [V3 - #3961 - 2022-10-31] Vanadis - Hard
 444. [V3 - #3980 - 2022-11-01] Rivka44 - Hard
 445. [V3 - #4003 - 2022-11-05] GzusRocha - Easy
 446. [V3 - #4003 - 2022-11-05] GzusRocha - Medium
 447. [V3 - #4003 - 2022-11-05] GzusRocha - Hard
 448. [V3 - #4108 - 2022-11-20] lostnyanko x2 - Hard
 449. [V3 - #4126 - 2022-11-21] SheyCroix x2 - Easy
 450. [V3 - #4126 - 2022-11-21] SheyCroix x2 - Medium
 451. [V3 - #4196 - 2022-11-28] ohpishhposh - Easy
 452. [V3 - #4199 - 2022-11-28] Bern_stein - Hard
 453. [V3 - #4200 - 2022-11-28] OweynLupton x2 - Medium
 454. [V3 - #4208 - 2022-11-29] LyriaLegende x2 - Medium
 455. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 456. [V3 - #4279 - 2022-12-03] LyriaLegende x2 - Easy
 457. [V3 - #4285 - 2022-12-04] jaeo_k - Easy
 458. [V3 - #4340 - 2022-12-11] xLunaDragon - Medium
 459. [V3 - #4349 - 2022-12-13] Scave1 - Easy
 460. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 461. [V3 - #4372 - 2022-12-16] _Bri x2 - Medium
 462. [V3 - #4422 - 2022-12-21] xLunaDragon - Hard
 463. [V3 - #4458 - 2022-12-25] Ten - Easy
 464. [V3 - #4539 - 2022-12-30] Bishamon-chan x2 - Easy
 465. [V3 - #4581 - 2023-01-01] HimeCrycho x2 - Easy
 466. [V3 - #4608 - 2023-01-03] MousouMachine - Easy
 467. [V3 - #4679 - 2023-01-09] AndroidOn - Easy
 468. [V3 - #4695 - 2023-01-10] UglyGoose - Easy
 469. [V3 - #4695 - 2023-01-10] UglyGoose - Medium
 470. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 471. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Medium
 472. [V3 - #4785 - 2023-01-18] Sakku-san - Easy
 473. [V3 - #4837 - 2023-01-22] Hoarfox - Hard
 474. [V3 - #4853 - 2023-01-23] Canaan - Hard
 475. [V3 - #4854 - 2023-01-23] Sam565 - Hard
 476. [V3 - #4854 - 2023-01-23] Sam565 - Medium
 477. [V3 - #4874 - 2023-01-25] Nurguburu - Hard

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 15 items
 • Medium : 25 items
 • Hard : 35 items
 1. .hack//Intermezzo
 2. .hack//Sign
 3. .hack//Unison
 4. "Eiyuu" Kaitai
 5. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
 6. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru 2nd Season
 7. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru Recap
 8. 7 Seeds
 9. 7 Seeds 2nd Season
 10. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 11. Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 12. Akuyaku Reijou nano de Last Boss wo Kattemimashita
 13. Alice in Dreamland
 14. Amatsuki
 15. Ano Yama ni Noborou yo
 16. Arata Kangatari
 17. not available in English Arata Kangatari Picture Drama
 18. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
 19. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season
 20. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season: Arifureta Yorimichi de Sekai Saikyou
 21. not aired yet Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 3rd Season
 22. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Recap
 23. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials
 24. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Maboroshi no Bouken to Kiseki no Kaigou
 25. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue
 26. Astarotte no Omocha!
 27. Astarotte no Omocha! EX
 28. Bakegyamon
 29. Bakemono no Ko
 30. not available in English Battle Spirits: Double Drive
 31. Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 32. Bear Bear Bear Kuma!
 33. ongoing Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku
 34. Brave Story
 35. not aired yet Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
 36. Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa
 37. Capricorn
 38. Carol
 39. CB Chara Go Nagai World
 40. Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu
 41. Changye Kaita Zhe
 42. Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
 43. not aired yet Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin
 44. Chou Henshin Cosprayers
 45. Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 46. Choujigen Kakumei Anime: Dimension High School
 47. Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 48. Choujikuu Seiki Orguss
 49. not available in English Choujikuu Seiki Orguss Memorial
 50. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!
 51. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 52. Cinnamon the Movie
 53. Conception
 54. Cop Craft
 55. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 56. Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 57. Date A Bullet: Dead or Bullet
 58. Date A Bullet: Nightmare or Queen
 59. not aired yet Dead Mount Death Play
 60. Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
 61. Digimon Adventure
 62. Digimon Adventure 02
 63. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 64. Digimon Frontier
 65. Digimon Tamers
 66. Dog Days
 67. Dog Days Recap
 68. Dog Days'
 69. Dog Days' Specials
 70. Dog Days''
 71. Dog Days'': Gravure Talk
 72. Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen!
 73. Dogeza de Tanondemita: Isekai-hen
 74. Douluo Dalu
 75. Dr. Stone
 76. not aired yet Dr. Stone: New World
 77. Dr. Stone: Stone Wars
 78. Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou
 79. Dragon Collection
 80. Dragon Drive
 81. Drifters
 82. Drifters (OVA)
 83. not available in English Drifters (OVA): Kokuou-sama Goranshin
 84. not available in English Drifters: Kokuou-sama Goranshin
 85. Drifters: Special Edition
 86. Drifters: The Outlandish Knight
 87. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 88. Dual! Parallel Runrun Monogatari Special
 89. not aired yet Edomae Elf
 90. Eien no Aselia
 91. Eien no Hou
 92. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 93. El Hazard 2: The Magnificent World
 94. El Hazard: The Alternative World
 95. El Hazard: The Magnificent World
 96. El Hazard: The Wanderers
 97. Elf wo Karu Mono-tachi
 98. Elf wo Karu Mono-tachi II
 99. Endride
 100. Escaflowne
 101. Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 102. Fate/Grand Order: Shuukyoku Tokuiten - Kani Jikan Shinden Solomon
 103. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
 104. not available in English Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia Recaps
 105. Final Fantasy: Unlimited
 106. Fire Tripper
 107. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita
 108. Fushigi no Kuni no Miyuki-chan
 109. Fushigi Yuugi
 110. Fushigi Yuugi OVA
 111. Fushigi Yuugi: Dai Ni Bu
 112. Fushigi Yuugi: Eikouden
 113. Futatsu no Kurumi
 114. Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
 115. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri
 116. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2
 117. gdMen
 118. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
 119. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki Part 2
 120. Genmu Senki Leda
 121. Gin no Guardian
 122. Gin no Guardian II
 123. Girls Bravo: First Season
 124. Girls Bravo: Second Season
 125. God Eater Reso Nantoka Gekijou
 126. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Episode EX
 127. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Nagerareta Shokupan
 128. God Mazinger
 129. not available in English Gongnyong Baengmannyeon Ttori
 130. Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!
 131. Hagure Yuusha no Aesthetica
 132. Hagure Yuusha no Aesthetica: Hajirai Ippai
 133. Hai to Gensou no Grimgar
 134. Hai to Gensou no Grimgar: Furoagari no Kabe ni Kaketa Seishun - One More Centimeter
 135. Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 136. Harukanaru Toki no Naka de 3: Kurenai no Tsuki
 137. Harukanaru Toki no Naka de 3: Owarinaki Unmei
 138. Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 139. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 140. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou OVA
 141. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou Specials
 142. Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 143. Hataage! Kemono Michi
 144. Hataraku Maou-sama!
 145. Hataraku Maou-sama!!
 146. not aired yet Hataraku Maou-sama!! (Zoku-hen)
 147. not available in English He Wei Dao x Daojian Shenyu Alicization
 148. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice
 149. not aired yet Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu.
 150. Himiko-den
 151. Hinamatsuri (TV)
 152. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 153. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season
 154. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season
 155. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA
 156. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Recap
 157. Hoshi no Yuuenchi
 158. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 159. Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria
 160. Idaten Jump
 161. Idol Project
 162. Ima, Soko ni Iru Boku
 163. not available in English Imanara Maniau! Log Horizon
 164. InuYasha
 165. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi
 166. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjo
 167. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken
 168. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima
 169. InuYasha: Kanketsu-hen
 170. not available in English InuYasha: Kuroi Tessaiga
 171. Isekai Cheat Magician
 172. Isekai Cheat Magician: Yoiboshi no Matsuri to Majutsushi
 173. not aired yet Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta
 174. not aired yet Isekai de Mofumofu Nadenade suru Tame ni Ganbattemasu.
 175. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 176. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
 177. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω
 178. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω Mini Anime
 179. Isekai Meikyuu de Harem wo
 180. Isekai Meikyuu de Harem wo Specials
 181. Isekai no Seikishi Monogatari
 182. ongoing Isekai Nonbiri Nouka
 183. ongoing Isekai Ojisan
 184. not aired yet Isekai One Turn Kill Neesan: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita
 185. Isekai Quartet
 186. Isekai Quartet 2
 187. Isekai Quartet Movie: Another World
 188. Isekai Quartet Relay PV
 189. not aired yet Isekai Shikkaku
 190. not aired yet Isekai Shoukan wa Nidome desu
 191. Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
 192. not aired yet Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2
 193. Isekai Yakkyoku
 194. Ixion Saga DT
 195. Izumo: Takeki Tsurugi no Senki
 196. Jahy-sama wa Kujikenai!
 197. Jantama Pong☆ Episode 0
 198. Jian Xian Zai Ci
 199. not aired yet Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou
 200. Jikuu Tantei Genshi-kun
 201. not aired yet Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?
 202. Juuni Kokuki
 203. Kagami no Kojou
 204. ongoing Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
 205. ongoing Kagejitsu!
 206. Kakkou no Iikagen
 207. Kakuriyo no Yadomeshi
 208. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 209. ongoing Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2nd Season
 210. Kamigami no Asobi
 211. not aired yet Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou
 212. not aired yet Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu
 213. Katarina Nounai Kaigi
 214. Katarina Nounai Kaigi X
 215. not aired yet Kekkon Yubiwa Monogatari
 216. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
 217. Kenja no Mago
 218. Kero Kero Chime
 219. Kiba
 220. Kimi wa Kanata
 221. Knight's & Magic
 222. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon
 223. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Valentine, Soshite Onsen! - Amari Kitai Shinaide Kudasai
 224. Kobayashi-san Chi no OO Dragon
 225. Konjiki no Gash Bell!!
 226. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
 227. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2
 228. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo!
 229. not aired yet Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3
 230. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo!
 231. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu
 232. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
 233. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Recap
 234. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO: Mugen no Heiretsu Sekai
 235. not available in English Koori no Kuni no Misuke
 236. Ku Pao Ying Xiong
 237. Kuma Kuma Kuma Bear
 238. not aired yet Kuma Kuma Kuma Bear Punch!
 239. Kumo desu ga, Nani ka?
 240. Kuro no Shoukanshi
 241. Kuromukuro
 242. Kyojinzoku no Hanayome
 243. Kyou kara Maou!
 244. Kyou kara Maou! 3rd Series
 245. Kyou kara Maou! R
 246. not available in English Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 247. Laidbackers
 248. Leadale no Daichi nite
 249. not aired yet Level 1 dakedo Unique Skill de Saikyou desu
 250. Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 251. Lily to Kaeru to (Otouto)
 252. Little Nemo
 253. Log Horizon
 254. Log Horizon 2nd Season
 255. Log Horizon: Entaku Houkai
 256. Lulin Da Maoxian
 257. Lulin Da Maoxian: Tangguo Shijie
 258. Magic Knight Rayearth
 259. Magic Knight Rayearth II
 260. Magic Knight Rayearth Pilot
 261. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 262. Mahou Shoujo-tai Arusu
 263. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 264. Mairimashita! Iruma-kun
 265. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season
 266. ongoing Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season
 267. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 268. makemagic
 269. Manga Aesop Monogatari
 270. Mao Zhi Ming
 271. Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo
 272. Maou-sama, Retry!
 273. MÄR
 274. Märchen Mädchen
 275. Märchen Mädchen Specials
 276. Marie & Gali
 277. Marie & Gali ver. 2.0
 278. Mashin Eiyuuden Wataru
 279. Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 280. Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru
 281. Masou Gakuen HxH
 282. Maze☆Bakunetsu Jikuu
 283. Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV)
 284. Maze☆Bakunetsu Jikuu: Hot Springs
 285. Meiji Tokyo Renka
 286. Meikyuu Black Company
 287. Meng Hui Jinsha Cheng
 288. Meng Qi Shi Shen
 289. Meng Qi Shi Shen: Huanxi Zhui Hun
 290. Meng Qi Shi Shen: Zaijie Liangyuan
 291. Minna Atsumare! Falcom Gakuen
 292. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC
 293. Mirai Keisatsu Urashiman
 294. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou desu yo?
 295. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou desu yo?: Onsen Manyuuki
 296. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 297. Monster Farm: Legend e no Michi
 298. not aired yet Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu
 299. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 300. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu - Eris no Goblin Toubatsu
 301. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 302. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 303. Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
 304. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 305. NG Knight Ramune & 40
 306. Ni no Kuni
 307. Nitian Xie Shen
 308. ongoing Nitian Xie Shen 2nd Season
 309. No Game No Life
 310. No Game No Life Specials
 311. No Game No Life: Zero
 312. Nobunaga Concerto
 313. Nobunaga-sensei no Osanazuma
 314. Oda Nobuna no Yabou
 315. Oda Nobuna no Yabou Recap
 316. not aired yet Okashi na Tensei
 317. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 318. not aired yet Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… Movie
 319. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... Voice Drama
 320. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X
 321. Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu
 322. not aired yet Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu 2nd Season
 323. Otona ni Natta Alice
 324. Otsuki-sama to Oujo
 325. hentai Ouji no Honmei wa Akuyaku Reijou
 326. Outbreak Company
 327. Overlord
 328. Overlord II
 329. Overlord III
 330. Overlord IV
 331. Overlord Movie 1: Fushisha no Ou
 332. Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu
 333. not aired yet Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen
 334. Overlord Movie: Manner Movie
 335. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades
 336. Overlord: Oukoku no Kan-tachi - Drama CD-tsuki Tokusou-ban
 337. Overlord: Ple Ple Pleiades
 338. Overlord: Ple Ple Pleiades - Nazarick Saidai no Kiki
 339. Overlord: Ple Ple Pleiades 2
 340. Overlord: Ple Ple Pleiades 3
 341. Overlord: Ple Ple Pleiades 4
 342. not available in English Oyayubi Hime Monogatari
 343. Oz no Mahoutsukai (1986)
 344. Paripi Koumei
 345. Pick Me Up! Pilot
 346. Pinky Street
 347. Pokemon Fushigi no Dungeon: Magnagate to Mugendai Meikyuu
 348. Pokemon Fushigi no Dungeon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
 349. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai
 350. Pokemon: Pikachu, Kore Nan no Kagi?
 351. Pop in Q
 352. Princess Connect! Re:Dive
 353. Princess Connect! Re:Dive Season 2
 354. Quanzhi Fashi
 355. Quanzhi Fashi II
 356. Quanzhi Fashi III
 357. not available in English Quanzhi Fashi: Q Ban Xiao Juchang
 358. not available in English Quanzhi Fashi: Q Ban Xiao Juchang 2nd Season
 359. Queen's Blade: Grimoire
 360. Rakugo Tennyo Oyui
 361. Rayearth
 362. Re:Creators
 363. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 364. Re:Zero kara Hajimeru Break Time
 365. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season
 366. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 367. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna
 368. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna - Manner Movie
 369. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow
 370. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow - Manner Movie
 371. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season
 372. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2
 373. Rockman Hoshi ni Negai wo
 374. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 375. Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 376. Rokumon Tengai Mon Colle Knights Movie: Densetsu no Fire Dragon
 377. ongoing Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu
 378. not available in English Ruri-iro Princess
 379. Ryuukyuu Timeline 2: Tedako no Machi Tanbou
 380. Ryuukyuu Timeline: Mirai Shoujo to Inishie no Ou
 381. Sabaku no Takara no Shiro
 382. Saihate no Paladin
 383. not aired yet Saihate no Paladin 2nd Season
 384. Saihate no Paladin: Michiyuki
 385. not aired yet Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita.
 386. ongoing Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki
 387. San Shi Liu Ji Qiyu Ji
 388. Satsuriku Tenshi Jibril PV
 389. Saturday
 390. not aired yet Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi
 391. Seijo no Maryoku wa Bannou desu
 392. not aired yet Seijo no Maryoku wa Bannou desu 2nd Season
 393. Seirei Gensouki
 394. not aired yet Seirei Gensouki 2nd Season
 395. Seisenshi Dunbine
 396. Seisenshi Dunbine Memorial
 397. Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru
 398. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 399. Sengoku Collection
 400. Sengoku Night Blood
 401. Sengoku Night Blood: Ongaku Dai Tokushuu
 402. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 403. Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 404. Sentouin, Hakenshimasu!
 405. Seven Nation Army feat. Chara
 406. Shamanic Princess
 407. Sheng Shi Zhuang Niang
 408. Shikkakumon no Saikyou Kenja
 409. ongoing Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 410. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru
 411. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru Recap
 412. Shining Hearts: Shiawase no Pan
 413. Shining Hearts: Shiawase no Pan - Kokoro ga Todoita Picture Drama
 414. Shining Hearts: Shiawase no Pan Specials
 415. Shining Tears X Wind
 416. Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 417. Shokei Shoujo no Virgin Road
 418. Shounen Sunday CM: MÄR
 419. Show By Rock!!
 420. Show By Rock!! #
 421. Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
 422. not aired yet Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita 2nd Season
 423. not aired yet Sokushi Cheat ga Saikyou sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranai n desu ga.
 424. Sonny Boy
 425. Soukou Musume Senki
 426. Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi
 427. Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 428. Star Ocean EX
 429. Strange Dawn
 430. not available in English Suisei no Freyline: Prologue
 431. Suisei no Gargantia
 432. Suisei no Gargantia Specials
 433. Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka
 434. Sukuwareru Ramiris
 435. Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 436. Sweat Punch
 437. Sword Art Online
 438. not available in English Sword Art Online Fatal Bullet: The Third Episode
 439. Sword Art Online II
 440. Sword Art Online II: Debriefing
 441. Sword Art Online Movie: Ordinal Scale
 442. Sword Art Online: Alicization
 443. Sword Art Online: Alicization - Recollection
 444. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
 445. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2nd Season
 446. not available in English Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Recap
 447. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Reflection
 448. Sword Art Online: Extra Edition
 449. Sword Art Online: Progressive Movie - Hoshi Naki Yoru no Aria
 450. not available in English Sword Art Online: Progressive Movie - Kuraki Yuuyami no Scherzo
 451. Sword Art Online: Sword Art Offline
 452. Ta ga Tame no Alchemist
 453. Tama Pawns
 454. Tate no Yuusha no Nariagari
 455. Tate no Yuusha no Nariagari Season 2
 456. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 3
 457. Tenkuu no Escaflowne
 458. Tenkuu no Escaflowne Recaps
 459. Tenkuu Shinpan
 460. not available in English Tenpou Suikoden Neo
 461. Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita
 462. not aired yet Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou wo Shiranai Kamigami no Shito
 463. ongoing Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei
 464. Tensei shitara Ken deshita
 465. not aired yet Tensei shitara Ken deshita 2
 466. Tensei shitara Slime Datta Ken
 467. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season
 468. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
 469. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season: Kanwa - Veldora Nikki 2
 470. not aired yet Tensei shitara Slime Datta Ken 3rd Season
 471. Tensei shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen
 472. Tensei shitara Slime Datta Ken OVA
 473. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Hinata Sakaguchi
 474. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora Nikki
 475. Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken
 476. The Gift
 477. The Naked King
 478. The Peak
 479. Thermae Romae Novae
 480. not available in English Time Travel Tondekeman!
 481. Tobira wo Akete
 482. Toki no Tabibito: Time Stranger
 483. ongoing Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
 484. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 485. Tsubasa Chronicle
 486. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
 487. not aired yet Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2nd Season
 488. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka?
 489. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka? Namiuchigiwa no Okaasan wa Suki desu ka?
 490. UFO Gakuen no Himitsu
 491. Unkai no Meikyuu Zeguy
 492. Ura Sekai Picnic
 493. Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon!
 494. not aired yet Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou.
 495. Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!
 496. Wo de Yi Jie Zhi Lu
 497. ongoing Wo Jian Qile Yi Di Shuxing
 498. World Trigger
 499. World Trigger 2nd Season
 500. World Trigger 3rd Season
 501. Wu Ying Sanqian Dao
 502. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 503. Xue Se Cang Qiong
 504. Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
 505. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 506. Youjo Senki
 507. not aired yet Youjo Senki II
 508. Youjo Senki Movie
 509. Youjo Senki Movie: Manner Eizou
 510. Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen
 511. Youjo Senki: Senkyou Houkoku
 512. Youjo Shenki
 513. Youjo Shenki Episode 0
 514. Youkai Watch Movie 1: Tanjou no Himitsu da Nyan!
 515. Yuanshen: Hai Dengjie CM Duanpian - Ming Xiao Huanmeng
 516. Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama
 517. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 518. Yumekui Merry
 519. Zanting! Rang Wo Cha Gonglüe
 520. Zero no Tsukaima
 521. Zero no Tsukaima F
 522. Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 523. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 524. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo - Yuuwaku no Sunahama
 525. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 526. Zinba

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-29

Number of Turn-ins : 477 (286 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 15 items] : 224 completed (124 not validated yet)
 • Medium [2pt - 25 items] : 131 completed (85 not validated yet)
 • Hard [2.75pt - 35 items] : 122 completed (77 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Isekai MAL genre/theme.
 • Alternately, they can also adhere to the Isekai-HOF theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.