Challenge : Isekai

 1. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Hard
 2. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Medium
 3. [V1 - #7880 - 2018-10-29] SunflowerDaisho - Easy
 4. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit - Hard
 5. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 6. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 7. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 8. [V1 - #7887 - 2018-10-30] TahZin - Easy
 9. [V1 - #7888 - 2018-10-30] ownitlikeaboss - Easy
 10. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 11. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Hard
 12. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Medium
 13. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Hard
 14. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Easy
 15. [V1 - #7905 - 2018-10-31] TreasuredHopes - Hard
 16. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 17. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 18. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Hard
 19. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Medium
 20. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 21. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Medium
 22. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Easy
 23. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Hard
 24. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Medium
 25. [V1 - #7927 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 26. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Easy
 27. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Medium
 28. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Hard
 29. [V1 - #7938 - 2018-11-02] AnshiAneko - Easy
 30. [V1 - #7946 - 2018-11-02] Imyreld - Easy
 31. [V1 - #7948 - 2018-11-03] moissi - Easy
 32. [V1 - #7970 - 2018-11-07] Salokannel2 - Hard
 33. [V1 - #7974 - 2018-11-08] TEMPEST_RIMURU - Hard
 34. [V1 - #7975 - 2018-11-08] Sethlans - Easy
 35. [V1 - #8010 - 2018-11-15] Akai_Shuichi - Hard
 36. [V1 - #8028 - 2018-11-18] GNozaki - Easy
 37. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 38. [V1 - #8097 - 2018-11-27] AngelShiva - Medium
 39. [V1 - #8113 - 2018-11-29] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #8169 - 2018-12-06] TheEdgelord - Easy
 41. [V1 - #8198 - 2018-12-13] Ventris - Hard
 42. [V1 - #8270 - 2018-12-26] devrat2012 - Easy
 43. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 44. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 45. [V1 - #8441 - 2019-01-13] MissCactus - Easy
 46. [V1 - #8481 - 2019-01-19] Papa_Dragon - Easy
 47. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Easy
 48. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Hard
 49. [V1 - #8587 - 2019-01-31] Yterbium - Medium
 50. [V1 - #8610 - 2019-02-02] haplomonka - Easy
 51. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine - Hard
 52. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Hard
 53. [V1 - #8736 - 2019-02-16] Papa_Dragon - Medium
 54. [V1 - #8762 - 2019-02-19] Tafixados - Easy
 55. [V1 - #8797 - 2019-02-24] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Easy
 57. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Easy
 58. [V1 - #8876 - 2019-03-01] Maelstrom184 - Hard
 59. [V1 - #8908 - 2019-03-04] Zilluminate - Easy
 60. [V1 - #9040 - 2019-03-24] MegaManBK7 - Easy
 61. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Easy
 62. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Medium
 63. [V1 - #9075 - 2019-03-26] FoxPerks - Easy
 64. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Medium
 65. [V1 - #9279 - 2019-04-15] I230 - Hard
 66. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 67. [V1 - #9761 - 2019-06-26] Jhiday - Easy
 68. [V1 - #9779 - 2019-06-30] GakutoDeathGlare - Easy
 69. [V1 - #9804 - 2019-06-30] ownitlikeaboss - Medium
 70. [V1 - #9895 - 2019-07-17] Yuki-Chan276 - Easy
 71. [V1 - #9933 - 2019-07-22] viharphoenix - Easy
 72. [V1 - #9970 - 2019-07-28] ScarletCelestial - Easy
 73. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 74. [V1 - #10086 - 2019-08-14] AngelShiva - Easy
 75. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Easy
 76. [V2 - #220 - 2019-09-16] kallah - Medium
 77. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi - Hard
 78. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Easy
 79. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 80. [V2 - #659 - 2019-10-31] ExperienceLD - Hard
 81. [V2 - #672 - 2019-11-02] Sostter - Easy
 82. [V2 - #739 - 2019-11-08] Lestat- - Easy
 83. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 84. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Hard
 85. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Easy
 86. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Easy
 87. [V2 - #981 - 2019-11-30] TheFlyingOrange - Easy
 88. [V2 - #1058 - 2019-12-12] PorkyMcnuggins - Easy
 89. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #1090 - 2019-12-16] Papa_Dragon - Hard
 91. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 92. [V2 - #1149 - 2019-12-23] Zenit - Easy
 93. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Hard
 94. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 - Medium
 95. [V2 - #1376 - 2020-01-09] Sanspareil - Hard
 96. [V2 - #1380 - 2020-01-10] AngelHana - Easy
 97. [V2 - #1426 - 2020-01-15] Rage_Beat06 - Hard
 98. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 99. [V2 - #1599 - 2020-01-30] Aur0ra - Easy
 100. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 101. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Easy
 102. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Medium
 103. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Hard
 104. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Easy
 105. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Medium
 106. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Hard
 107. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Medium
 108. [V2 - #1790 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 109. [V2 - #1820 - 2020-02-17] KuriPuri - Medium
 110. [V2 - #1839 - 2020-02-19] haplomonka - Medium (upgraded from Easy)
 111. [V2 - #1890 - 2020-02-25] SebastianOrf3 - Hard
 112. [V2 - #1986 - 2020-03-01] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #1994 - 2020-03-02] AFFOLHOPRAMIM - Medium
 114. [V2 - #2051 - 2020-03-09] SlayMagical - Hard
 115. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 116. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 - Easy
 117. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon x2 - Easy
 118. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 119. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 120. [V2 - #2604 - 2020-04-21] I230 - Easy
 121. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange - Medium
 122. [V2 - #2792 - 2020-05-03] hinagatari - Easy
 123. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Easy
 124. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Medium
 125. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Easy
 126. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Hard
 127. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 128. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Hard
 129. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Medium
 130. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Easy
 132. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Medium
 133. [V2 - #3136 - 2020-05-29] Gwathgor - Easy
 134. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 135. [V2 - #3391 - 2020-06-18] Bishamon-chan - Easy
 136. [V2 - #3421 - 2020-06-23] Yterbium - Hard
 137. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 138. [V2 - #3457 - 2020-06-26] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 139. [V2 - #3710 - 2020-07-16] trojangirl12 - Easy
 140. [V2 - #3723 - 2020-07-17] trojangirl12 - Medium
 141. [V2 - #3717 - 2020-07-18] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 142. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 143. [V2 - #3831 - 2020-07-24] Medusa-san - Easy
 144. [V2 - #3839 - 2020-07-25] _Bri - Medium
 145. [V2 - #3880 - 2020-07-28] Bishamon-chan - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3904 - 2020-07-29] SunflowerDaisho - Medium
 147. [V2 - #3944 - 2020-08-01] ExperienceLD - Medium
 148. [V2 - #3970 - 2020-08-02] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #4029 - 2020-08-07] Aeradae - Easy
 151. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 152. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 153. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Medium
 154. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Easy
 155. [V2 - #4308 - 2020-08-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 156. [V2 - #4312 - 2020-08-30] nozomemee - Easy
 157. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 158. [V2 - #4408 - 2020-09-06] hinagatari - Medium
 159. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Easy
 160. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Medium
 161. [V2 - #4538 - 2020-09-19] Boyscout31 - Easy
 162. [V2 - #4609 - 2020-09-26] AngelHana - Medium
 163. [V2 - #4795 - 2020-10-08] MochiMagus - Hard
 164. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 165. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 166. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Easy
 167. [V2 - #5099 - 2020-11-01] extremeplant - Easy
 168. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 169. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Easy
 170. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday x2 - Hard
 171. [V2 - #5211 - 2020-11-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 172. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 173. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Easy
 174. [V2 - #5263 - 2020-11-15] Benti_ - Easy
 175. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Hard
 176. [V2 - #5300 - 2020-11-17] epicdtx - Hard
 177. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Hard
 178. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x2 - Easy
 179. [V2 - #5438 - 2020-11-27] Campiz06 - Medium
 180. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Hard
 181. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 183. [V2 - #5566 - 2020-12-05] Bunille - Easy
 184. [V2 - #5689 - 2020-12-15] RainBlu89 - Easy
 185. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 x2 - Easy
 186. [V2 - #5792 - 2020-12-22] blurubberlizard - Easy
 187. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 188. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 189. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 190. [V2 - #5904 - 2020-12-30] Yterbium - Easy
 191. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Medium
 192. [V2 - #5989 - 2021-01-02] YuyoGzm - Hard
 193. [V2 - #6061 - 2021-01-09] YayakoChii - Hard
 194. [V2 - #6078 - 2021-01-10] IHaveNoLifeYada - Medium
 195. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Easy
 196. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 197. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 198. [V2 - #6259 - 2021-01-24] BaigSahab - Medium
 199. [V2 - #6288 - 2021-01-26] _anita - Easy
 200. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Medium
 201. [V2 - #6460 - 2021-02-06] Eleanora1315 - Easy
 202. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Medium
 203. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 204. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 205. [V2 - #6631 - 2021-02-19] ShockZz - Medium
 206. [V2 - #6704 - 2021-02-25] Sakku-san - Easy
 207. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Easy
 208. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Medium
 209. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Hard
 210. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo x2 - Hard
 211. [V2 - #6790 - 2021-03-01] Rage_Beat06 - Easy
 212. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Easy
 213. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Medium
 214. [V2 - #6898 - 2021-03-09] Goldquick - Easy
 215. [V2 - #6921 - 2021-03-11] Benti_ - Medium
 216. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 217. [V2 - #6986 - 2021-03-18] Camchop04 - Easy
 218. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x2 - Hard
 219. [V2 - #7023 - 2021-03-21] Aur0ra - Medium
 220. [V2 - #7080 - 2021-03-25] Bern_stein - Medium
 221. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday x2 - Easy
 222. [V2 - #7113 - 2021-03-28] ASHSENSEI - Easy
 223. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 224. [V2 - #7130 - 2021-03-29] SemPiada - Hard
 225. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 226. [V2 - #7165 - 2021-03-30] Plaxsin - Medium
 227. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Easy
 228. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Medium
 229. [V2 - #7254 - 2021-04-05] CrypticEye - Hard
 230. [V2 - #7266 - 2021-04-05] Dakenfromvault1 - Hard
 231. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 232. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Easy
 233. [V2 - #7433 - 2021-04-18] Elineru - Hard
 234. [V2 - #7506 - 2021-04-24] KuriPuri x2 - Easy
 235. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 236. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Easy
 237. [V2 - #7599 - 2021-04-30] Legends_of_anime - Medium
 238. [V2 - #7638 - 2021-05-01] Legends_of_anime - Easy
 239. [V2 - #7653 - 2021-05-03] ExperienceLD - Easy
 240. [V2 - #7664 - 2021-05-03] damianea103 - Easy
 241. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Hard
 242. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Easy
 243. [V2 - #7734 - 2021-05-10] Givemeanaccount - Easy
 244. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 245. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 246. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 247. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Easy
 248. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 249. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 250. [V2 - #8062 - 2021-06-02] miaxnder - Easy
 251. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 252. [V2 - #8145 - 2021-06-09] TuryuriOwO - Medium
 253. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 254. [V2 - #8250 - 2021-06-18] lostnyanko x2 - Easy
 255. [V2 - #8309 - 2021-06-22] trojangirl12 - Hard
 256. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 257. [V2 - #8398 - 2021-06-29] BeanChagBear - Medium
 258. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Medium
 259. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Medium
 260. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Easy
 261. [V2 - #8574 - 2021-07-09] julesliana - Easy
 262. [V2 - #8600 - 2021-07-11] Rellni944 - Easy
 263. [V2 - #8618 - 2021-07-12] kerryelc - Easy
 264. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 265. [V2 - #8664 - 2021-07-16] TatsuMaki01 - Medium
 266. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Hard
 267. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Easy
 268. [V2 - #8805 - 2021-07-28] Rello21 - Hard
 269. [V2 - #8968 - 2021-08-09] acestrawbs - Hard
 270. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Easy
 271. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Medium
 272. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Hard
 273. [V2 - #9037 - 2021-08-16] ownitlikeaboss - Hard
 274. [V2 - #9115 - 2021-08-22] TheOGDorkLord - Easy
 275. [V2 - #9171 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 276. [V2 - #9172 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 277. [V2 - #9192 - 2021-08-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 278. [V2 - #9225 - 2021-08-30] Mackamizzle - Medium
 279. [V2 - #9282 - 2021-09-01] Sorucaa - Easy
 280. [V2 - #9304 - 2021-09-04] SlayMagical x2 - Easy
 281. [V2 - #9394 - 2021-09-13] kokusu - Easy
 282. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Medium
 283. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Hard
 284. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit x2 - Hard
 285. [V2 - #9449 - 2021-09-18] Punkero - Hard
 286. [V2 - #9458 - 2021-09-18] -shad- - Easy
 287. [V2 - #9491 - 2021-09-21] Yterbium x2 - Easy
 288. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 x2 - Easy
 289. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon x2 - Hard
 290. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 291. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Medium
 292. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Easy
 293. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Medium
 294. [V2 - #9572 - 2021-09-28] TatsuMaki01 - Hard (upgraded from Medium)
 295. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 296. [V2 - #9822 - 2021-10-19] OweynLupton - Hard
 297. [V2 - #9837 - 2021-10-20] Jhiday x2 - Medium
 298. [V2 - #9974 - 2021-11-01] Campiz06 x2 - Medium
 299. [V2 - #9981 - 2021-11-01] Helvian494743 - Medium
 300. [V3 - #14 - 2021-11-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 301. [V3 - #18 - 2021-11-05] _Bri - Easy
 302. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 303. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Medium
 304. [V3 - #150 - 2021-11-22] kandi_gloss - Easy
 305. [V3 - #285 - 2021-12-02] leapylee - Medium
 306. [V3 - #338 - 2021-12-09] Rello21 - Easy
 307. [V3 - #346 - 2021-12-10] windyscar - Medium
 308. [V3 - #443 - 2021-12-19] Marplatensevirgo - Hard
 309. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 310. [V3 - #483 - 2021-12-22] PNR_13 - Hard
 311. [V3 - #492 - 2021-12-23] Plaxsin x2 - Easy
 312. [V3 - #508 - 2021-12-24] mimikwu - Easy
 313. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 314. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Medium
 315. [V3 - #563 - 2021-12-28] HDAsylum - Easy
 316. [V3 - #589 - 2021-12-30] BaigSahab - Hard
 317. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Medium
 318. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Hard
 319. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Easy
 320. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Medium
 321. [V3 - #639 - 2021-12-31] willowlywillow - Easy
 322. [V3 - #662 - 2022-01-01] ScarletCelestial - Medium
 323. [V3 - #717 - 2022-01-06] Weatherman2 - Hard
 324. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 325. [V3 - #747 - 2022-01-09] Bunille - Medium
 326. [V3 - #748 - 2022-01-09] LukaThe12th - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 15 items
 • Medium : 25 items
 • Hard : 35 items
 1. .hack//Intermezzo
 2. .hack//Sign
 3. .hack//Unison
 4. "Eiyuu" Kaitai
 5. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
 6. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru 2nd Season
 7. 7 Seeds
 8. 7 Seeds 2nd Season
 9. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 10. Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 11. not aired yet Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita
 12. Alice in Dreamland
 13. Amatsuki
 14. Ano Yama ni Noborou yo
 15. Arata Kangatari
 16. not available in English Arata Kangatari Picture Drama
 17. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
 18. ongoing Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season
 19. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Recap
 20. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials
 21. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue
 22. Astarotte no Omocha!
 23. Astarotte no Omocha! EX
 24. Bakegyamon
 25. Bakemono no Ko
 26. not available in English Battle Spirits: Double Drive
 27. Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 28. Bear Bear Bear Kuma!
 29. Brave Story
 30. Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa
 31. Capricorn
 32. Carol
 33. CB Chara Go Nagai World
 34. Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu
 35. Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
 36. not aired yet Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin
 37. Chou Henshin Cosprayers
 38. Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 39. Choujigen Kakumei Anime: Dimension High School
 40. Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 41. Choujikuu Seiki Orguss
 42. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!
 43. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 44. Cinnamon the Movie
 45. Conception
 46. Cop Craft
 47. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 48. Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 49. Date A Bullet: Dead or Bullet
 50. Date A Bullet: Nightmare or Queen
 51. Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
 52. Digimon Adventure
 53. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 54. Digimon Frontier
 55. Digimon Tamers
 56. Dog Days
 57. Dog Days Recap
 58. Dog Days'
 59. Dog Days' Specials
 60. Dog Days''
 61. Dog Days'': Gravure Talk
 62. Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen!
 63. Dogeza de Tanondemita: Isekai-hen
 64. Douluo Dalu
 65. Dr. Stone
 66. not aired yet Dr. Stone 3rd Season
 67. Dr. Stone: Stone Wars
 68. Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou
 69. Dragon Drive
 70. Drifters
 71. Drifters (OVA)
 72. not available in English Drifters (OVA): Kokuou-sama Goranshin
 73. not available in English Drifters: Kokuou-sama Goranshin
 74. Drifters: Special Edition
 75. Drifters: The Outlandish Knight
 76. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 77. Dual! Parallel Runrun Monogatari Special;
 78. Eien no Aselia
 79. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 80. El Hazard 2: The Magnificent World
 81. El Hazard: The Alternative World
 82. El Hazard: The Magnificent World
 83. El Hazard: The Wanderers
 84. Elf wo Karu Mono-tachi
 85. Elf wo Karu Mono-tachi II
 86. Endride
 87. Escaflowne
 88. ongoing Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 89. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
 90. not available in English Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia Recaps
 91. Final Fantasy: Unlimited
 92. Fire Tripper
 93. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita
 94. Fushigi no Kuni no Miyuki-chan
 95. Fushigi Yuugi
 96. Fushigi Yuugi OVA
 97. Futatsu no Kurumi
 98. not aired yet Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
 99. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri
 100. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 2nd Season
 101. gdMen
 102. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
 103. ongoing Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 2nd Season
 104. Genmu Senki Leda
 105. Gin no Guardian
 106. Gin no Guardian II
 107. Girls Bravo: First Season
 108. Girls Bravo: Second Season
 109. God Eater Reso Nantoka Gekijou
 110. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Episode EX
 111. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Nagerareta Shokupan
 112. God Mazinger
 113. not available in English Gongnyong Baengmannyeon Ttori
 114. Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!
 115. Hagure Yuusha no Aesthetica
 116. Hagure Yuusha no Aesthetica: Hajirai Ippai
 117. Hai to Gensou no Grimgar
 118. Hai to Gensou no Grimgar: Furoagari no Kabe ni Kaketa Seishun - One More Centimeter
 119. Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 120. Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 121. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 122. Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 123. Hataage! Kemono Michi
 124. Hataraku Maou-sama!
 125. not available in English He Wei Dao x Daojian Shenyu Alicization
 126. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice
 127. Himiko-den
 128. Hinamatsuri (TV)
 129. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 130. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season
 131. not aired yet Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season
 132. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA
 133. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 134. Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria
 135. Idaten Jump
 136. Idol Project
 137. Ima, Soko ni Iru Boku
 138. not available in English Imanara Maniau! Log Horizon
 139. InuYasha
 140. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi
 141. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjo
 142. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken
 143. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima
 144. InuYasha: Kanketsu-hen
 145. not available in English InuYasha: Kuroi Tessaiga
 146. Isekai Cheat Magician
 147. Isekai Cheat Magician: Yoiboshi no Matsuri to Majutsushi
 148. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 149. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
 150. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω
 151. not aired yet Isekai Meikyuu de Harem wo
 152. Isekai no Seikishi Monogatari
 153. not aired yet Isekai Ojisan
 154. Isekai Quartet
 155. Isekai Quartet 2
 156. not aired yet Isekai Quartet Movie: Another World
 157. Isekai Quartet Relay PV
 158. not aired yet Isekai Shoukan wa Nidome desu
 159. Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
 160. Ixion Saga DT
 161. Izumo: Takeki Tsurugi no Senki
 162. Jahy-sama wa Kujikenai!
 163. Jikuu Tantei Genshi-kun
 164. Juuni Kokuki
 165. not aired yet Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
 166. Kakuriyo no Yadomeshi
 167. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 168. not aired yet Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2nd Season
 169. Kamigami no Asobi
 170. ongoing Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
 171. Kenja no Mago
 172. Kero Kero Chime
 173. Kiba
 174. Kimi wa Kanata
 175. Knight's & Magic
 176. Konjiki no Gash Bell!!
 177. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
 178. not aired yet Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (Shinsaku Anime)
 179. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2
 180. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo!
 181. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu
 182. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo!
 183. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
 184. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Recap
 185. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Special
 186. not available in English Koori no Kuni no Misuke
 187. Ku Pao Ying Xiong
 188. Kuma Kuma Kuma Bear
 189. not aired yet Kuma Kuma Kuma Bear 2nd Season
 190. Kumo Desu ga, Nani ka?
 191. Kuromukuro
 192. Kyojinzoku no Hanayome
 193. Kyou kara Maou!
 194. Kyou kara Maou! 3rd Series
 195. Kyou kara Maou! R
 196. not available in English Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 197. Laidbackers
 198. ongoing Leadale no Daichi nite
 199. not aired yet Library Cross Infinite
 200. Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 201. Lily to Kaeru to (Otouto)
 202. Little Nemo
 203. Log Horizon
 204. Log Horizon 2nd Season
 205. Log Horizon: Entaku Houkai
 206. Lulin Da Maoxian
 207. Lulin Da Maoxian: Tangguo Shijie
 208. Magic Knight Rayearth
 209. Magic Knight Rayearth II
 210. Magic Knight Rayearth Pilot
 211. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 212. Mahou Shoujo-tai Arusu
 213. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 214. Mairimashita! Iruma-kun
 215. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season
 216. not aired yet Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season
 217. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 218. makemagic
 219. Manga Aesop Monogatari
 220. ongoing Mao Zhi Ming
 221. Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo
 222. Maou-sama, Retry!
 223. MÄR
 224. Märchen Mädchen
 225. Märchen Mädchen Specials
 226. Marie & Gali
 227. Marie & Gali ver. 2.0
 228. Mashin Eiyuuden Wataru
 229. Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 230. Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru
 231. Maze☆Bakunetsu Jikuu
 232. Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV)
 233. Maze☆Bakunetsu Jikuu: Hot Springs
 234. Meiji Tokyo Renka
 235. Meikyuu Black Company
 236. Meng Qi Shi Shen
 237. Meng Qi Shi Shen 2nd Season
 238. Minna Atsumare! Falcom Gakuen
 239. not aired yet Minna Atsumare! Falcom Gakuen 3rd Season
 240. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC
 241. Mirai Keisatsu Urashiman
 242. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?
 243. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?: Onsen Manyuuki
 244. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 245. Monster Farm: Legend e no Michi
 246. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 247. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 248. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 249. Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
 250. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 251. NG Knight Ramune & 40
 252. Ni no Kuni
 253. No Game No Life
 254. No Game No Life Specials
 255. Nobunaga Concerto
 256. Nobunaga-sensei no Osanazuma
 257. Oda Nobuna no Yabou
 258. Oda Nobuna no Yabou Recap
 259. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 260. not aired yet Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… Movie
 261. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X
 262. Otsuki-sama to Oujo
 263. Outbreak Company
 264. Overlord
 265. Overlord II
 266. Overlord III
 267. not aired yet Overlord IV
 268. Overlord Movie 1: Fushisha no Ou
 269. Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu
 270. not aired yet Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen
 271. Overlord Movie: Manner Movie
 272. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades
 273. Overlord: Oukoku no Kan-tachi - Drama CD-tsuki Tokusou-ban
 274. Overlord: Ple Ple Pleiades
 275. Overlord: Ple Ple Pleiades 2
 276. Overlord: Ple Ple Pleiades 3
 277. not available in English Oyayubi Hime Monogatari
 278. Oz no Mahoutsukai (1986)
 279. Pokemon Fushigi no Dungeon: Magnagate to Mugendai Meikyu
 280. Pokemon Fushigi no Dungeon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
 281. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai
 282. Pop in Q
 283. Princess Connect! Re:Dive
 284. Quanzhi Fashi
 285. Quanzhi Fashi II
 286. Quanzhi Fashi III
 287. Rakugo Tennyo Oyui
 288. Re:Creators
 289. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 290. Re:Zero kara Hajimeru Break Time
 291. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season
 292. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 293. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna
 294. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna - Manner Movie
 295. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow
 296. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow - Manner Movie
 297. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season
 298. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2
 299. Rockman Hoshi ni Negai wo
 300. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 301. Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 302. Rokumon Tengai Mon Colle Knights Movie: Densetsu no Fire Dragon
 303. not available in English Ruri-iro Princess
 304. Sabaku no Takara no Shiro
 305. Saihate no Paladin
 306. not aired yet Saihate no Paladin 2nd Season
 307. Saihate no Paladin: Michiyuki
 308. Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
 309. Seirei Gensouki
 310. not aired yet Seirei Gensouki 2nd Season
 311. Seisenshi Dunbine
 312. Seisenshi Dunbine Memorial
 313. Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru
 314. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 315. Sengoku Collection
 316. Sengoku Night Blood
 317. Sengoku Night Blood: Ongaku Dai Tokushuu
 318. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 319. Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 320. Sentouin, Hakenshimasu!
 321. Seven Nation Army feat. Chara
 322. Shamanic Princess
 323. Sheng Shi Zhuang Niang
 324. ongoing Shikkakumon no Saikyou Kenja
 325. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru
 326. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru Recap
 327. Shining Tears X Wind
 328. Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 329. not aired yet Shokei Shoujo no Virgin Road
 330. Show By Rock!!
 331. Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
 332. Sonny Boy
 333. Soukou Musume Senki
 334. Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi
 335. Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 336. Star Ocean EX
 337. Strange Dawn
 338. Suisei no Gargantia
 339. Suisei no Gargantia Specials
 340. Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka
 341. Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 342. Sweat Punch
 343. Sword Art Online
 344. not available in English Sword Art Online Fatal Bullet: The Third Episode
 345. Sword Art Online II
 346. Sword Art Online II: Debriefing
 347. Sword Art Online Movie: Ordinal Scale
 348. Sword Art Online: Alicization
 349. Sword Art Online: Alicization - Recollection
 350. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
 351. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2nd Season
 352. not available in English Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Recap
 353. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Reflection
 354. Sword Art Online: Extra Edition
 355. not available in English Sword Art Online: Progressive Movie - Hoshi Naki Yoru no Aria
 356. not aired yet Sword Art Online: Progressive Movie - Kuraki Yuuyami no Scherzo
 357. Sword Art Online: Sword Art Offline
 358. Ta ga Tame no Alchemist
 359. Tama Pawns
 360. Tate no Yuusha no Nariagari
 361. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 2
 362. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 3
 363. Tenkuu no Escaflowne
 364. Tenkuu no Escaflowne Recaps
 365. Tenkuu Shinpan
 366. not available in English Tenpou Suikoden Neo
 367. not aired yet Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita
 368. not aired yet Tensei shitara Ken Deshita
 369. Tensei shitara Slime Datta Ken
 370. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season
 371. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
 372. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season: Kanwa - Veldora Nikki 2
 373. not aired yet Tensei shitara Slime Datta Ken Movie
 374. Tensei shitara Slime Datta Ken OVA
 375. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Hinata Sakaguchi
 376. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora Nikki
 377. Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken
 378. The Gift
 379. The Peak
 380. not aired yet Thermae Romae Novae
 381. not available in English Time Travel Tondekeman!
 382. Tobira wo Akete
 383. Toki no Tabibito: Time Stranger
 384. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 385. Tsubasa Chronicle
 386. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
 387. not aired yet Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2nd Season
 388. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka?
 389. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka? OVA
 390. UFO Gakuen no Himitsu
 391. Unkai no Meikyuu Zeguy
 392. Urasekai Picnic
 393. Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon!
 394. Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!
 395. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 396. Xue Se Cang Qiong
 397. Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
 398. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 399. Youjo Senki
 400. not aired yet Youjo Senki II
 401. Youjo Senki Movie
 402. Youjo Senki Movie: Manner Eizou
 403. Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen
 404. Youjo Senki: Senkyou Houkoku
 405. Youjo Shenki
 406. Youkai Watch Movie 1: Tanjou no Himitsu da Nyan!
 407. Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama
 408. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 409. Yumekui Merry
 410. Zero no Tsukaima
 411. Zero no Tsukaima F
 412. Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 413. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 414. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo - Yuuwaku no Sunahama
 415. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 416. Zinba

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-29

Number of Turn-ins : 326 (158 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 15 items] : 163 completed (74 not validated yet)
 • Medium [2pt - 25 items] : 86 completed (45 not validated yet)
 • Hard [2.75pt - 35 items] : 77 completed (39 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Isekai theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.