Challenge : Isekai

 1. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Hard
 2. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Medium
 3. [V1 - #7880 - 2018-10-29] SunflowerDaisho - Easy
 4. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit - Hard
 5. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 6. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 7. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 8. [V1 - #7887 - 2018-10-30] TahZin - Easy
 9. [V1 - #7888 - 2018-10-30] ownitlikeaboss - Easy
 10. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 11. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Hard
 12. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Medium
 13. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Hard
 14. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Easy
 15. [V1 - #7905 - 2018-10-31] TreasuredHopes - Hard
 16. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 17. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 18. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Hard
 19. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Medium
 20. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 21. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Medium
 22. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Easy
 23. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Hard
 24. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Medium
 25. [V1 - #7927 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 26. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Easy
 27. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Medium
 28. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Hard
 29. [V1 - #7938 - 2018-11-02] AnshiAneko - Easy
 30. [V1 - #7946 - 2018-11-02] Imyreld - Easy
 31. [V1 - #7948 - 2018-11-03] moissi - Easy
 32. [V1 - #7970 - 2018-11-07] Salokannel2 - Hard
 33. [V1 - #7974 - 2018-11-08] TEMPEST_RIMURU - Hard
 34. [V1 - #7975 - 2018-11-08] Sethlans - Easy
 35. [V1 - #8010 - 2018-11-15] Akai_Shuichi - Hard
 36. [V1 - #8028 - 2018-11-18] GNozaki - Easy
 37. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 38. [V1 - #8097 - 2018-11-27] AngelShiva - Medium
 39. [V1 - #8113 - 2018-11-29] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #8169 - 2018-12-06] TheEdgelord - Easy
 41. [V1 - #8198 - 2018-12-13] Ventris - Hard
 42. [V1 - #8270 - 2018-12-26] devrat2012 - Easy
 43. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 44. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 45. [V1 - #8441 - 2019-01-13] MissCactus - Easy
 46. [V1 - #8481 - 2019-01-19] Papa_Dragon - Easy
 47. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Easy
 48. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Hard
 49. [V1 - #8587 - 2019-01-31] Yterbium - Medium
 50. [V1 - #8610 - 2019-02-02] haplomonka - Easy
 51. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine - Hard
 52. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Hard
 53. [V1 - #8736 - 2019-02-16] Papa_Dragon - Medium
 54. [V1 - #8762 - 2019-02-19] Tafixados - Easy
 55. [V1 - #8797 - 2019-02-24] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Easy
 57. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Easy
 58. [V1 - #8876 - 2019-03-01] Maelstrom184 - Hard
 59. [V1 - #8908 - 2019-03-04] Zilluminate - Easy
 60. [V1 - #9040 - 2019-03-24] MegaManBK7 - Easy
 61. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Easy
 62. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Medium
 63. [V1 - #9075 - 2019-03-26] FoxPerks - Easy
 64. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Medium
 65. [V1 - #9279 - 2019-04-15] I230 - Hard
 66. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 67. [V1 - #9761 - 2019-06-26] Jhiday - Easy
 68. [V1 - #9779 - 2019-06-30] GakutoDeathGlare - Easy
 69. [V1 - #9804 - 2019-06-30] ownitlikeaboss - Medium
 70. [V1 - #9895 - 2019-07-17] Yuki-Chan276 - Easy
 71. [V1 - #9933 - 2019-07-22] viharphoenix - Easy
 72. [V1 - #9970 - 2019-07-28] ScarletCelestial - Easy
 73. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 74. [V1 - #10086 - 2019-08-14] AngelShiva - Easy
 75. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Easy
 76. [V2 - #220 - 2019-09-16] kallah - Medium
 77. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi - Hard
 78. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Easy
 79. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 80. [V2 - #659 - 2019-10-31] ExperienceLD - Hard
 81. [V2 - #672 - 2019-11-02] Sostter - Easy
 82. [V2 - #739 - 2019-11-08] Lestat- - Easy
 83. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 84. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Hard
 85. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Easy
 86. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Easy
 87. [V2 - #981 - 2019-11-30] TheFlyingOrange - Easy
 88. [V2 - #1058 - 2019-12-12] shlebb - Easy
 89. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #1090 - 2019-12-16] Papa_Dragon - Hard
 91. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 92. [V2 - #1149 - 2019-12-23] Zenit - Easy
 93. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Hard
 94. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 - Medium
 95. [V2 - #1376 - 2020-01-09] Sanspareil - Hard
 96. [V2 - #1380 - 2020-01-10] AngelHana - Easy
 97. [V2 - #1426 - 2020-01-15] Rage_Beat06 - Hard
 98. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 99. [V2 - #1599 - 2020-01-30] Aur0ra - Easy
 100. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 101. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Easy
 102. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Medium
 103. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Hard
 104. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Easy
 105. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Medium
 106. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Hard
 107. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Medium
 108. [V2 - #1790 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 109. [V2 - #1820 - 2020-02-17] KuriPuri - Medium
 110. [V2 - #1839 - 2020-02-19] haplomonka - Medium (upgraded from Easy)
 111. [V2 - #1890 - 2020-02-25] SebastianOrf3 - Hard
 112. [V2 - #1986 - 2020-03-01] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #1994 - 2020-03-02] AFFOLHOPRAMIM - Medium
 114. [V2 - #2051 - 2020-03-09] SlayMagical - Hard
 115. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 116. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 - Easy
 117. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon x2 - Easy
 118. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 119. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 120. [V2 - #2604 - 2020-04-21] I230 - Easy
 121. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange - Medium
 122. [V2 - #2792 - 2020-05-03] hinagatari - Easy
 123. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Easy
 124. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Medium
 125. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Easy
 126. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Hard
 127. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 128. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Hard
 129. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Medium
 130. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Easy
 132. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Medium
 133. [V2 - #3136 - 2020-05-29] Gwathgor - Easy
 134. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 135. [V2 - #3391 - 2020-06-18] Bishamon-chan - Easy
 136. [V2 - #3421 - 2020-06-23] Yterbium - Hard
 137. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 138. [V2 - #3457 - 2020-06-26] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 139. [V2 - #3710 - 2020-07-16] trojangirl12 - Easy
 140. [V2 - #3723 - 2020-07-17] trojangirl12 - Medium
 141. [V2 - #3717 - 2020-07-18] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 142. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 143. [V2 - #3831 - 2020-07-24] Medusa-san - Easy
 144. [V2 - #3839 - 2020-07-25] _Bri - Medium
 145. [V2 - #3880 - 2020-07-28] Bishamon-chan - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3904 - 2020-07-29] SunflowerDaisho - Medium
 147. [V2 - #3944 - 2020-08-01] ExperienceLD - Medium
 148. [V2 - #3970 - 2020-08-02] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #4029 - 2020-08-07] Aeradae - Easy
 151. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 152. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 153. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Medium
 154. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Easy
 155. [V2 - #4308 - 2020-08-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 156. [V2 - #4312 - 2020-08-30] nozomemee - Easy
 157. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 158. [V2 - #4408 - 2020-09-06] hinagatari - Medium
 159. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Easy
 160. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Medium
 161. [V2 - #4538 - 2020-09-19] Boyscout31 - Easy
 162. [V2 - #4609 - 2020-09-26] AngelHana - Medium
 163. [V2 - #4795 - 2020-10-08] MochiMagus - Hard
 164. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 165. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 166. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Easy
 167. [V2 - #5099 - 2020-11-01] extremeplant - Easy
 168. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 169. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Easy
 170. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday x2 - Hard
 171. [V2 - #5211 - 2020-11-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 172. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 173. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Easy
 174. [V2 - #5263 - 2020-11-15] Benti_ - Easy
 175. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Hard
 176. [V2 - #5300 - 2020-11-17] epicdtx - Hard
 177. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Hard
 178. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x2 - Easy
 179. [V2 - #5438 - 2020-11-27] Campiz06 - Medium
 180. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Hard
 181. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 183. [V2 - #5566 - 2020-12-05] Bunille - Easy
 184. [V2 - #5689 - 2020-12-15] JillyStingray - Easy
 185. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 x2 - Easy
 186. [V2 - #5792 - 2020-12-22] blurubberlizard - Easy
 187. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 188. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 189. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 190. [V2 - #5904 - 2020-12-30] Yterbium - Easy
 191. [V2 - #5989 - 2021-01-02] YuyoAlberto - Hard
 192. [V2 - #6061 - 2021-01-09] YayakoChii - Hard
 193. [V2 - #6078 - 2021-01-10] IHaveNoLifeYada - Medium
 194. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Easy
 195. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 196. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 197. [V2 - #6259 - 2021-01-24] BaigSahab - Medium
 198. [V2 - #6288 - 2021-01-26] _anita - Easy
 199. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Medium
 200. [V2 - #6460 - 2021-02-06] Eleanora1315 - Easy
 201. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Medium
 202. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 203. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 204. [V2 - #6631 - 2021-02-19] ShockZz - Medium
 205. [V2 - #6704 - 2021-02-25] Sakku-san - Easy
 206. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Easy
 207. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Medium
 208. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Hard
 209. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo x2 - Hard
 210. [V2 - #6790 - 2021-03-01] Rage_Beat06 - Easy
 211. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Easy
 212. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Medium
 213. [V2 - #6898 - 2021-03-09] Goldquick - Easy
 214. [V2 - #6921 - 2021-03-11] Benti_ - Medium
 215. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 216. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x2 - Hard
 217. [V2 - #7023 - 2021-03-21] Aur0ra - Medium
 218. [V2 - #7080 - 2021-03-25] Bern_stein - Medium
 219. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday x2 - Easy
 220. [V2 - #7113 - 2021-03-28] ASHSENSEI - Easy
 221. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 222. [V2 - #7130 - 2021-03-29] SemPiada - Hard
 223. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 224. [V2 - #7165 - 2021-03-30] Plaxsin - Medium
 225. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Easy
 226. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Medium
 227. [V2 - #7266 - 2021-04-05] Dakenfromvault1 - Hard
 228. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 229. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Easy
 230. [V2 - #7433 - 2021-04-18] Elineru - Hard
 231. [V2 - #7506 - 2021-04-24] KuriPuri x2 - Easy
 232. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 233. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Easy
 234. [V2 - #7638 - 2021-05-01] Legends_of_anime - Easy
 235. [V2 - #7653 - 2021-05-03] ExperienceLD - Easy
 236. [V2 - #7664 - 2021-05-03] damianea103 - Easy
 237. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Hard
 238. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Easy
 239. [V2 - #7734 - 2021-05-10] Givemeanaccount - Easy
 240. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 241. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 242. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 243. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Easy
 244. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 245. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 246. [V2 - #8062 - 2021-06-02] miaxnder - Easy
 247. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 248. [V2 - #8145 - 2021-06-09] TuryuriOwO - Medium
 249. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 250. [V2 - #8250 - 2021-06-18] lostnyanko x2 - Easy
 251. [V2 - #8309 - 2021-06-22] trojangirl12 - Hard
 252. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 253. [V2 - #8398 - 2021-06-29] BeanChagBear - Medium
 254. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Medium
 255. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Medium
 256. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Easy
 257. [V2 - #8574 - 2021-07-09] julesliana - Easy
 258. [V2 - #8600 - 2021-07-11] Rellni944 - Easy
 259. [V2 - #8618 - 2021-07-12] kerryelc - Easy
 260. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 261. [V2 - #8664 - 2021-07-16] TatsuMaki01 - Medium
 262. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Hard
 263. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Easy
 264. [V2 - #8805 - 2021-07-28] Rello21 - Hard
 265. [V2 - #8968 - 2021-08-09] acestrawbs - Hard
 266. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Easy
 267. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Medium
 268. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Hard
 269. [V2 - #9037 - 2021-08-16] ownitlikeaboss - Hard
 270. [V2 - #9115 - 2021-08-22] TheOGDorkLord - Easy
 271. [V2 - #9171 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 272. [V2 - #9172 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 273. [V2 - #9192 - 2021-08-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 274. [V2 - #9225 - 2021-08-30] Mackamizzle - Medium
 275. [V2 - #9282 - 2021-09-01] Sorucaa - Easy
 276. [V2 - #9304 - 2021-09-04] SlayMagical x2 - Easy
 277. [V2 - #9394 - 2021-09-13] kokusu - Easy
 278. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Medium
 279. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Hard
 280. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit x2 - Hard
 281. [V2 - #9449 - 2021-09-18] Punkero - Hard
 282. [V2 - #9458 - 2021-09-18] -shad- - Easy
 283. [V2 - #9491 - 2021-09-21] Yterbium x2 - Easy
 284. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 x2 - Easy
 285. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon x2 - Hard
 286. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 287. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Medium
 288. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Easy
 289. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Medium
 290. [V2 - #9572 - 2021-09-28] TatsuMaki01 - Hard (upgraded from Medium)
 291. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 292. [V2 - #9822 - 2021-10-19] OweynLupton - Hard
 293. [V2 - #9837 - 2021-10-20] Jhiday x2 - Medium
 294. [V2 - #9974 - 2021-11-01] Campiz06 x2 - Medium
 295. [V2 - #9981 - 2021-11-01] Helvian494743 - Medium
 296. [V3 - #14 - 2021-11-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 297. [V3 - #18 - 2021-11-05] _Bri - Easy
 298. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 299. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Medium
 300. [V3 - #150 - 2021-11-22] Kristiwazhere - Easy
 301. [V3 - #285 - 2021-12-02] leapylee - Medium
 302. [V3 - #338 - 2021-12-09] Rello21 - Easy
 303. [V3 - #346 - 2021-12-10] windyscar - Medium
 304. [V3 - #443 - 2021-12-19] Marplatensevirgo - Hard
 305. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 306. [V3 - #483 - 2021-12-22] PNR_13 - Hard
 307. [V3 - #492 - 2021-12-23] Plaxsin x2 - Easy
 308. [V3 - #508 - 2021-12-24] mimikwu - Easy
 309. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 310. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Medium
 311. [V3 - #563 - 2021-12-28] HDAsylum - Easy
 312. [V3 - #589 - 2021-12-30] BaigSahab - Hard
 313. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Medium
 314. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Hard
 315. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Easy
 316. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Medium
 317. [V3 - #639 - 2021-12-31] willowlywillow - Easy
 318. [V3 - #662 - 2022-01-01] ScarletCelestial - Medium
 319. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 320. [V3 - #747 - 2022-01-09] Bunille - Medium
 321. [V3 - #748 - 2022-01-09] LukaThe12th - Easy
 322. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama x2 - Medium
 323. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Medium
 324. [V3 - #1000 - 2022-01-31] simplycarissa - Easy
 325. [V3 - #1038 - 2022-01-31] Lokhlass - Hard
 326. [V3 - #1065 - 2022-02-02] Cainael - Hard
 327. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Easy
 328. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Medium
 329. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Hard
 330. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 331. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Medium
 332. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Medium
 333. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 334. [V3 - #1237 - 2022-02-20] yyoggi - Easy
 335. [V3 - #1259 - 2022-02-21] Tonic_ - Hard
 336. [V3 - #1271 - 2022-02-22] CukieMunster - Hard
 337. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 338. [V3 - #1320 - 2022-02-25] Szrebi - Easy
 339. [V3 - #1322 - 2022-02-25] lostnyanko x2 - Medium
 340. [V3 - #1347 - 2022-02-27] _Bri x2 - Easy
 341. [V3 - #1359 - 2022-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 342. [V3 - #1375 - 2022-02-28] AatihoNora - Easy
 343. [V3 - #1502 - 2022-03-11] Bishamon-chan - Hard
 344. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Medium
 345. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 - Hard
 346. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Easy
 347. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Medium
 348. [V3 - #1524 - 2022-03-13] crazybob1215 - Easy
 349. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton x2 - Easy
 350. [V3 - #1604 - 2022-03-21] dierubikdie - Medium
 351. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 352. [V3 - #1716 - 2022-03-29] Karinara - Medium
 353. [V3 - #1785 - 2022-04-02] Wyvern22 x2 - Medium
 354. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Easy
 355. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Medium
 356. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Hard
 357. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Medium
 358. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta x2 - Hard
 359. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 360. [V3 - #1912 - 2022-04-15] Eleanora1315 - Medium
 361. [V3 - #1926 - 2022-04-17] noimagination7 - Hard
 362. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Easy
 363. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Medium
 364. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Hard
 365. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii x2 - Hard
 366. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Easy
 367. [V3 - #2064 - 2022-04-30] leapylee x2 - Hard
 368. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Easy
 369. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Medium
 370. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Easy
 371. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Medium
 372. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Hard
 373. [V3 - #2154 - 2022-05-06] Sweetalenone - Easy
 374. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 375. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr - Easy
 376. [V3 - #2260 - 2022-05-19] SecretPresident - Hard
 377. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Easy
 378. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Medium
 379. [V3 - #2436 - 2022-06-01] trojangirl12 x2 - Medium
 380. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 381. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Easy
 382. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Medium
 383. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Hard
 384. [V3 - #2506 - 2022-06-08] dierubikdie - Easy
 385. [V3 - #2564 - 2022-06-13] Tsukaji - Easy
 386. [V3 - #2576 - 2022-06-14] devrat2012 - Medium
 387. [V3 - #2577 - 2022-06-14] devrat2012 - Medium
 388. [V3 - #2623 - 2022-06-19] ketsueki22 - Easy
 389. [V3 - #2639 - 2022-06-21] Jeon_Asuna - Easy
 390. [V3 - #2650 - 2022-06-22] RachelPanda - Medium
 391. [V3 - #2673 - 2022-06-23] TheFlyingOrange - Hard
 392. [V3 - #2677 - 2022-06-24] Karma_Lovers - Easy
 393. [V3 - #2728 - 2022-06-28] xCrazee - Hard
 394. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Easy
 395. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Medium
 396. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Hard
 397. [V3 - #2864 - 2022-07-09] kirennea - Easy
 398. [V3 - #2891 - 2022-07-12] Yterbium x2 - Medium
 399. [V3 - #2901 - 2022-07-14] Yvsmeg - Easy
 400. [V3 - #2994 - 2022-07-24] KatjieKat - Easy
 401. [V3 - #3056 - 2022-07-29] Swoopy-Bunny - Easy
 402. [V3 - #3058 - 2022-07-29] Ylienna - Medium
 403. [V3 - #3059 - 2022-07-29] nerfsunny - Medium
 404. [V3 - #3138 - 2022-08-03] symeon_a - Easy
 405. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Hard
 406. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten - Hard
 407. [V3 - #3356 - 2022-08-31] xLunaDragon - Easy
 408. [V3 - #3483 - 2022-09-13] windyscar - Easy
 409. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Hard
 410. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Medium
 411. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Easy
 412. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Easy
 413. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Medium
 414. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Hard
 415. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho x2 - Hard
 416. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD x2 - Hard
 417. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk - Medium
 418. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk - Hard
 419. [V3 - #3717 - 2022-10-06] RachelPanda - Easy
 420. [V3 - #3738 - 2022-10-08] Campiz06 x2 - Hard
 421. [V3 - #3758 - 2022-10-10] myuniquename - Hard
 422. [V3 - #3764 - 2022-10-12] ferrepls - Medium
 423. [V3 - #3773 - 2022-10-14] Arashiiiii - Easy
 424. [V3 - #3773 - 2022-10-14] Arashiiiii - Medium
 425. [V3 - #3773 - 2022-10-14] Arashiiiii - Hard
 426. [V3 - #3789 - 2022-10-15] _Alive_ - Medium
 427. [V3 - #3802 - 2022-10-16] NaineLIEz - Easy
 428. [V3 - #3802 - 2022-10-16] NaineLIEz - Medium
 429. [V3 - #3802 - 2022-10-16] NaineLIEz - Hard
 430. [V3 - #3805 - 2022-10-16] RachelPanda x2 - Easy
 431. [V3 - #3808 - 2022-10-17] Jeon_Asuna - Medium
 432. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Easy
 433. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 434. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli - Easy
 435. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli - Medium
 436. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli - Hard
 437. [V3 - #3946 - 2022-10-31] jaeo_k - Hard
 438. [V3 - #3961 - 2022-10-31] Vanadis - Easy
 439. [V3 - #3961 - 2022-10-31] Vanadis - Medium
 440. [V3 - #3961 - 2022-10-31] Vanadis - Hard
 441. [V3 - #3980 - 2022-11-01] Rivka44 - Hard
 442. [V3 - #4003 - 2022-11-05] GzusRocha - Easy
 443. [V3 - #4003 - 2022-11-05] GzusRocha - Medium
 444. [V3 - #4003 - 2022-11-05] GzusRocha - Hard
 445. [V3 - #4108 - 2022-11-20] lostnyanko x2 - Hard
 446. [V3 - #4126 - 2022-11-21] SheyCroix x2 - Easy
 447. [V3 - #4126 - 2022-11-21] SheyCroix x2 - Medium
 448. [V3 - #4196 - 2022-11-28] ohpishhposh - Easy
 449. [V3 - #4199 - 2022-11-28] Bern_stein - Hard
 450. [V3 - #4200 - 2022-11-28] OweynLupton x2 - Medium
 451. [V3 - #4208 - 2022-11-29] LyriaLegende x2 - Medium
 452. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 453. [V3 - #4279 - 2022-12-03] LyriaLegende x2 - Easy
 454. [V3 - #4285 - 2022-12-04] jaeo_k - Easy
 455. [V3 - #4340 - 2022-12-11] xLunaDragon - Medium
 456. [V3 - #4349 - 2022-12-13] Scave1 - Easy
 457. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 458. [V3 - #4372 - 2022-12-16] _Bri x2 - Medium
 459. [V3 - #4422 - 2022-12-21] xLunaDragon - Hard
 460. [V3 - #4458 - 2022-12-25] Ten - Easy
 461. [V3 - #4539 - 2022-12-30] Bishamon-chan x2 - Easy
 462. [V3 - #4581 - 2023-01-01] HimeCrycho x2 - Easy
 463. [V3 - #4608 - 2023-01-03] OrenjiDonatsu - Easy
 464. [V3 - #4679 - 2023-01-09] AndroidOn - Easy
 465. [V3 - #4695 - 2023-01-10] UglyGoose - Easy
 466. [V3 - #4695 - 2023-01-10] UglyGoose - Medium
 467. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 468. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Medium
 469. [V3 - #4785 - 2023-01-18] Sakku-san - Easy
 470. [V3 - #4837 - 2023-01-22] Hoarfox - Hard
 471. [V3 - #4853 - 2023-01-23] Canaan - Hard
 472. [V3 - #4854 - 2023-01-23] Sam565 - Hard
 473. [V3 - #4854 - 2023-01-23] Sam565 - Medium
 474. [V3 - #4874 - 2023-01-25] Nurguburu - Hard
 475. [V3 - #4947 - 2023-01-30] FreddieUranus - Easy
 476. [V3 - #5030 - 2023-02-02] PNR_13 x2 - Easy
 477. [V3 - #5068 - 2023-02-04] Netbug - Easy
 478. [V3 - #5083 - 2023-02-05] dierubikdie x2 - Hard
 479. [V3 - #5089 - 2023-02-06] Malin28 - Easy
 480. [V3 - #5089 - 2023-02-06] Malin28 - Medium
 481. [V3 - #5163 - 2023-02-14] TheEdgelord - Medium
 482. [V3 - #5200 - 2023-02-18] SemPiada - Medium
 483. [V3 - #5228 - 2023-02-20] anakg - Easy
 484. [V3 - #5236 - 2023-02-21] mxtape - Easy
 485. [V3 - #5248 - 2023-02-22] karma_majo - Easy
 486. [V3 - #5295 - 2023-02-27] MidnightCielo - Easy
 487. [V3 - #5295 - 2023-02-27] MidnightCielo - Medium
 488. [V3 - #5300 - 2023-02-27] hinagatari - Hard
 489. [V3 - #5321 - 2023-02-28] Aur0ra - Hard
 490. [V3 - #5419 - 2023-03-09] KarmaSlyr - Easy
 491. [V3 - #5419 - 2023-03-09] KarmaSlyr - Medium
 492. [V3 - #5420 - 2023-03-09] V-O-I-D - Easy
 493. [V3 - #5420 - 2023-03-09] V-O-I-D - Medium
 494. [V3 - #5471 - 2023-03-14] AjaxTSS - Hard
 495. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs - Easy
 496. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs x2 - Easy
 497. [V3 - #5514 - 2023-03-20] LeyLxy - Easy
 498. [V3 - #5556 - 2023-03-24] superherowarrior - Easy
 499. [V3 - #5628 - 2023-03-30] TahZin - Medium
 500. [V3 - #5671 - 2023-04-01] Reisho-Teki - Easy
 501. [V3 - #5671 - 2023-04-01] Reisho-Teki - Medium
 502. [V3 - #5671 - 2023-04-01] Reisho-Teki - Hard
 503. [V3 - #5763 - 2023-04-11] Jeon_Asuna - Hard
 504. [V3 - #5790 - 2023-04-14] trojangirl12 x2 - Hard
 505. [V3 - #5811 - 2023-04-16] RachelPanda x2 - Hard
 506. [V3 - #5840 - 2023-04-18] tracy920 - Easy
 507. [V3 - #5854 - 2023-04-20] Canaan x2 - Easy
 508. [V3 - #5875 - 2023-04-23] CrysisWarXX3 - Easy
 509. [V3 - #5903 - 2023-04-27] crazybob1215 - Medium
 510. [V3 - #5983 - 2023-05-03] chalko3 - Easy
 511. [V3 - #6046 - 2023-05-14] Genovia_ - Hard
 512. [V3 - #6048 - 2023-05-14] ferrepls - Hard (upgraded from Medium)
 513. [V3 - #6052 - 2023-05-14] Zenit x2 - Medium
 514. [V3 - #6087 - 2023-05-19] AjaxTSS - Easy
 515. [V3 - #6108 - 2023-05-22] BeanChagBear - Hard
 516. [V3 - #6179 - 2023-05-30] Malin28 - Hard
 517. [V3 - #6216 - 2023-06-01] Timcampy118 x2 - Hard
 518. [V3 - #6221 - 2023-06-01] Typhlame - Hard
 519. [V3 - #6240 - 2023-06-04] HimeCrycho x2 - Medium
 520. [V3 - #6273 - 2023-06-08] Amitte_Sukku - Easy
 521. [V3 - #6298 - 2023-06-12] Bern_stein x2 - Easy
 522. [V3 - #6302 - 2023-06-13] YayakoChii x2 - Medium
 523. [V3 - #6302 - 2023-06-13] YayakoChii x2 - Easy
 524. [V3 - #6351 - 2023-06-18] Szrebi x2 - Easy
 525. [V3 - #6373 - 2023-06-20] Talha17Sama - Easy
 526. [V3 - #6373 - 2023-06-20] Talha17Sama - Medium
 527. [V3 - #6373 - 2023-06-20] Talha17Sama - Hard
 528. [V3 - #6397 - 2023-06-22] is_peque - Easy
 529. [V3 - #6397 - 2023-06-22] is_peque - Medium
 530. [V3 - #6624 - 2023-07-13] hoshi4 - Easy
 531. [V3 - #6624 - 2023-07-13] hoshi4 - Medium
 532. [V3 - #6624 - 2023-07-13] hoshi4 - Hard
 533. [V3 - #6664 - 2023-07-17] AngelHana - Hard
 534. [V3 - #6746 - 2023-07-23] thegoishady - Hard
 535. [V3 - #6758 - 2023-07-24] TheOGDorkLord - Medium
 536. [V3 - #6829 - 2023-07-30] jaeo_k - Medium
 537. [V3 - #6830 - 2023-07-30] Eyth - Easy
 538. [V3 - #6836 - 2023-07-30] myuniquename - Easy
 539. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 540. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Medium
 541. [V3 - #6878 - 2023-08-01] Szrebi x2 - Medium
 542. [V3 - #6898 - 2023-08-03] dierubikdie x2 - Medium
 543. [V3 - #6921 - 2023-08-06] Jeon_Asuna x2 - Easy
 544. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Easy
 545. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Medium
 546. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Hard
 547. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon x2 - Easy
 548. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon x2 - Medium
 549. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon x2 - Hard
 550. [V3 - #6988 - 2023-08-16] BrianaBird - Easy
 551. [V3 - #6990 - 2023-08-16] BrianaBird - Easy
 552. [V3 - #6999 - 2023-08-18] Kristiwazhere - Medium
 553. [V3 - #7011 - 2023-08-20] adrianaaliece - Hard
 554. [V3 - #7135 - 2023-09-03] dierubikdie x2 - Easy
 555. [V3 - #7141 - 2023-09-04] Sam565 - Easy
 556. [V3 - #7143 - 2023-09-04] GzusRocha x2 - Easy
 557. [V3 - #7143 - 2023-09-04] GzusRocha x2 - Medium
 558. [V3 - #7143 - 2023-09-04] GzusRocha x2 - Hard
 559. [V3 - #7147 - 2023-09-05] Relaxing9 - Hard
 560. [V3 - #7159 - 2023-09-07] tbeans10 x2 - Hard
 561. [V3 - #7191 - 2023-09-12] Ariies_ - Easy
 562. [V3 - #7204 - 2023-09-14] V-O-I-D - Hard
 563. [V3 - #7250 - 2023-09-20] Tonic_ - Medium
 564. [V3 - #7263 - 2023-09-23] KarmaSlyr - Hard
 565. [V3 - #7268 - 2023-09-23] Reisho-Teki x2 - Easy
 566. [V3 - #7270 - 2023-09-23] ScarletCelestial - Hard
 567. [V3 - #7271 - 2023-09-23] AjaxTSS - Medium
 568. [V3 - #7287 - 2023-09-25] FeezyWheezy - Easy
 569. [V3 - #7290 - 2023-09-25] lagom - Easy
 570. [V3 - #7302 - 2023-09-26] ExperienceLD x2 - Medium
 571. [V3 - #7310 - 2023-09-27] Salisca1 - Easy
 572. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Easy
 573. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Medium
 574. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Hard
 575. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall x2 - Easy
 576. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall x2 - Medium
 577. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall x2 - Hard
 578. [V3 - #7471 - 2023-10-20] Nastusia - Medium
 579. [V3 - #7517 - 2023-10-26] xCrazee x2 - Hard
 580. [V3 - #7554 - 2023-10-30] RachelPanda x2 - Medium
 581. [V3 - #7567 - 2023-11-01] Dounford - Easy
 582. [V3 - #7571 - 2023-11-01] ssjjfar - Easy
 583. [V3 - #7573 - 2023-11-01] Tonic_ - Easy
 584. [V3 - #7624 - 2023-11-07] AtheistArray - Easy
 585. [V3 - #7735 - 2023-11-21] Roan - Easy
 586. [V3 - #7735 - 2023-11-21] Roan - Medium
 587. [V3 - #7735 - 2023-11-21] Roan - Hard
 588. [V3 - #7735 - 2023-11-21] Roan x2 - Easy
 589. [V3 - #7735 - 2023-11-21] Roan x2 - Medium
 590. [V3 - #7735 - 2023-11-21] Roan x2 - Hard
 591. [V3 - #7766 - 2023-11-24] Zenit x2 - Easy
 592. [V3 - #7797 - 2023-11-27] is_peque - Hard
 593. [V3 - #7803 - 2023-11-28] hinagatari x2 - Easy
 594. [V3 - #7804 - 2023-11-28] tbeans10 x2 - Medium
 595. [V3 - #7827 - 2023-11-30] Loudcsharp - Easy
 596. [V3 - #7849 - 2023-12-03] JTtheLlama x2 - Hard
 597. [V3 - #7860 - 2023-12-06] AjaxTSS x2 - Easy

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 15 items
 • Medium : 25 items
 • Hard : 35 items
 1. .hack//Intermezzo
 2. .hack//Sign
 3. .hack//Unison
 4. "Eiyuu" Kaitai
 5. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
 6. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru 2nd Season
 7. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru Recap
 8. 7 Seeds
 9. 7 Seeds 2nd Season
 10. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 11. Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 12. not aired yet Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen
 13. Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita
 14. Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita Mini
 15. Alice in Dreamland
 16. Amatsuki
 17. Ano Yama ni Noborou yo
 18. Arata Kangatari
 19. not available in English Arata Kangatari Picture Drama
 20. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
 21. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season
 22. not aired yet Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 3rd Season
 23. not available in English Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Picture Drama
 24. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Recap
 25. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials
 26. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Arifureta Yorimichi de Sekai Saikyou
 27. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Maboroshi no Bouken to Kiseki no Kaigou
 28. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue
 29. Astarotte no Omocha!
 30. Astarotte no Omocha! EX
 31. Bakegyamon
 32. Bakemono no Ko
 33. not available in English Battle Spirits: Double Drive
 34. Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 35. Bear Bear Bear Kuma Punch!
 36. Bear Bear Bear Kuma Punch!! Daiundoukai-hen
 37. Bear Bear Bear Kuma!
 38. Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku
 39. Brave Story
 40. ongoing Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
 41. Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa
 42. Capricorn
 43. Carol
 44. CB Chara Go Nagai World
 45. Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu
 46. ongoing Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu Season 2
 47. Changye Kaita Zhe
 48. Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
 49. not aired yet Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata
 50. Chou Henshin Cosprayers
 51. Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 52. Choujigen Kakumei Anime: Dimension High School
 53. Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 54. Choujikuu Seiki Orguss
 55. not available in English Choujikuu Seiki Orguss Memorial
 56. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!
 57. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 58. Cinnamon the Movie
 59. Conception
 60. Cop Craft
 61. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 62. Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 63. Date A Bullet: Dead or Bullet
 64. Date A Bullet: Nightmare or Queen
 65. Dead Mount Death Play
 66. ongoing Dead Mount Death Play Part 2
 67. Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
 68. Digimon Adventure
 69. Digimon Adventure 02
 70. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 71. Digimon Adventure:
 72. Digimon Frontier
 73. Digimon Tamers
 74. Digimon Xros Wars
 75. Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Nanatsu no Oukoku
 76. Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Hunter-tachi
 77. Dog Days
 78. Dog Days Recap
 79. Dog Days'
 80. Dog Days''
 81. Dog Days'': Gravure Talk
 82. Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen!
 83. Dogeza de Tanondemita: Isekai-hen
 84. Douluo Dalu
 85. Dr. Stone
 86. Dr. Stone: New World
 87. ongoing Dr. Stone: New World Part 2
 88. Dr. Stone: Stone Wars
 89. Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou
 90. Dragon Collection
 91. Dragon Drive
 92. Drifters
 93. Drifters (OVA)
 94. not available in English Drifters (OVA): Kokuou-sama Goranshin
 95. Drifters: Kokuou-sama Goranshin
 96. Drifters: Special Edition
 97. Drifters: The Outlandish Knight
 98. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 99. Dual! Parallel Runrun Monogatari Special
 100. Edomae Elf
 101. Eien no Aselia
 102. Eien no Hou
 103. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 104. Elf wo Karu Mono-tachi
 105. Elf wo Karu Mono-tachi II
 106. Endride
 107. Escaflowne
 108. Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 109. Fate/Grand Order: Shuukyoku Tokuiten - Kani Jikan Shinden Solomon
 110. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
 111. not available in English Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia Recaps
 112. Final Fantasy: Unlimited
 113. Fire Tripper
 114. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita
 115. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita 2nd Season
 116. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita 3rd Season
 117. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita 4th Season
 118. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita 5th Season
 119. Fushigi no Kuni no Alice
 120. Fushigi no Kuni no Alice Specials
 121. Fushigi no Kuni no Miyuki-chan
 122. Fushigi Yuugi
 123. Fushigi Yuugi OVA
 124. Fushigi Yuugi: Dai Ni Bu
 125. Fushigi Yuugi: Eikouden
 126. Futatsu no Kurumi
 127. Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
 128. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri
 129. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2
 130. gdMen
 131. Genjitsu no Rimuru: Sunshine in the Slime
 132. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
 133. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki Part 2
 134. Genmu Senki Leda
 135. Gin no Guardian
 136. Gin no Guardian II
 137. Girls Bravo: First Season
 138. Girls Bravo: Second Season
 139. God Eater Reso Nantoka Gekijou
 140. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Episode EX
 141. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Nagerareta Shokupan
 142. God Mazinger
 143. not available in English Gongnyong Baengmannyeon Ttori
 144. Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!
 145. Hagure Yuusha no Aesthetica
 146. Hagure Yuusha no Aesthetica: Hajirai Ippai
 147. Hai to Gensou no Grimgar
 148. Hai to Gensou no Grimgar: Furoagari no Kabe ni Kaketa Seishun - One More Centimeter
 149. Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 150. Harukanaru Toki no Naka de 3: Kurenai no Tsuki
 151. Harukanaru Toki no Naka de 3: Owarinaki Unmei
 152. Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 153. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 154. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou OVA
 155. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou Specials
 156. Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 157. Hataage! Kemono Michi
 158. Hataraku Maou-sama!
 159. Hataraku Maou-sama!!
 160. Hataraku Maou-sama!! 2nd Season
 161. He Wei Dao x Daojian Shenyu Alicization
 162. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice
 163. not aired yet Henjin no Salad Bowl
 164. Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu.
 165. not available in English Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. Mini
 166. Himiko-den
 167. Hinamatsuri (TV)
 168. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 169. not aired yet Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen - Ryoushu no Youjo
 170. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season
 171. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season
 172. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA
 173. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Recap
 174. Hoshi no Yuuenchi
 175. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 176. Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria
 177. Idaten Jump
 178. Idol Project
 179. Ijigen no Sekai El-Hazard
 180. Ima, Soko ni Iru Boku
 181. not available in English Imanara Maniau! Log Horizon
 182. InuYasha
 183. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi
 184. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjou
 185. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken
 186. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima
 187. InuYasha: Kanketsu-hen
 188. InuYasha: Kuroi Tessaiga
 189. Isekai Cheat Magician
 190. Isekai Cheat Magician: Yoiboshi no Matsuri to Majutsushi
 191. Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta
 192. not aired yet Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta (Shin Anime)
 193. not aired yet Isekai de Mofumofu Nadenade suru Tame ni Ganbattemasu.
 194. hentai Isekai Harem Monogatari
 195. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 196. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
 197. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω
 198. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω Mini Anime
 199. Isekai Meikyuu de Harem wo
 200. Isekai Meikyuu de Harem wo Specials
 201. Isekai no Seikishi Monogatari
 202. Isekai Nonbiri Nouka
 203. Isekai Ojisan
 204. Isekai One Turn Kill Neesan: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita
 205. Isekai Quartet
 206. Isekai Quartet 2
 207. Isekai Quartet Movie: Another World
 208. Isekai Quartet Relay PV
 209. not aired yet Isekai Shikkaku
 210. Isekai Shokudou
 211. Isekai Shokudou 2
 212. Isekai Shoukan wa Nidome desu
 213. not aired yet Isekai Suicide Squad
 214. Isekai System
 215. Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
 216. Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2
 217. Isekai Yakkyoku
 218. not aired yet Isekai Yururi Kikou: Kosodateshinagara Boukensha Shimasu
 219. not aired yet Ishura
 220. Ixion Saga DT
 221. Izumo: Takeki Tsurugi no Senki
 222. Jahy-sama wa Kujikenai!
 223. Jantama Pong☆ Episode 0
 224. Jian Xian Zai Ci
 225. Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou
 226. not aired yet Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou 2nd Season
 227. Jikuu Tantei Genshi-kun
 228. Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?
 229. Juuni Kokuki
 230. Kagami no Kojou
 231. Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
 232. ongoing Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season
 233. Kakkou no Iikagen
 234. Kakuriyo no Yadomeshi
 235. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 236. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2nd Season
 237. Kamigami no Asobi
 238. Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou
 239. Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu
 240. Katarina Nounai Kaigi
 241. Katarina Nounai Kaigi X
 242. not aired yet Kekkon Yubiwa Monogatari
 243. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
 244. Kenja no Mago
 245. Kerokero Chime
 246. Kiba
 247. Kimi wa Kanata
 248. not available in English Kimitachi wa Dou Ikiru ka
 249. Knight's & Magic
 250. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon
 251. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Valentine, Soshite Onsen! - Amari Kitai Shinaide Kudasai
 252. Kobayashi-san Chi no OO Dragon
 253. Konjiki no Gash Bell!!
 254. not aired yet Kono Sekai wa Fukanzen Sugiru
 255. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
 256. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2
 257. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo!
 258. not aired yet Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3
 259. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo!
 260. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu
 261. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
 262. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Recap
 263. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO: Mugen no Heiretsu Sekai
 264. not available in English Koori no Kuni no Misuke
 265. Ku Pao Ying Xiong
 266. Kuma Kuma Kuma Bear
 267. Kuma Kuma Kuma Bear Punch!
 268. Kumo desu ga, Nani ka?
 269. Kuro no Shoukanshi
 270. Kuromukuro
 271. Kyojinzoku no Hanayome
 272. Kyou kara Maou!
 273. Kyou kara Maou! 3rd Series
 274. Kyou kara Maou! R
 275. Kyou Kara Maou! Recap
 276. Kyou kara Maou! Taizenshu
 277. not available in English Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 278. Laidbackers
 279. Leadale no Daichi nite
 280. Level 1 dakedo Unique Skill de Saikyou desu
 281. Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 282. Lily to Kaeru to (Otouto)
 283. Little Nemo
 284. Log Horizon
 285. Log Horizon 2nd Season
 286. Log Horizon: Entaku Houkai
 287. Lulin Da Maoxian
 288. Lulin Da Maoxian: Tangguo Shijie
 289. not aired yet Lv2 kara Cheat datta Motoyuusha Kouho no Mattari Isekai Life
 290. not aired yet Madougushi Dahlia wa Utsumukanai: Kyou kara Jiyuu na Shokunin Life
 291. Magic Knight Rayearth
 292. Magic Knight Rayearth II
 293. Magic Knight Rayearth Pilot
 294. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 295. Mahou Shoujo-tai Arusu
 296. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 297. Mairimashita! Iruma-kun
 298. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season
 299. Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season
 300. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 301. makemagic
 302. Mang Huang Ji
 303. Manga Aesop Monogatari
 304. Mao Zhi Ming
 305. Mao Zhi Ming 2nd Season
 306. Mao Zhi Ming Episode 5.5
 307. Mao Zhi Ming Specials
 308. Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo
 309. Maou-sama, Retry!
 310. not aired yet Maou-sama, Retry! R
 311. MÄR
 312. Märchen Mädchen
 313. Märchen Mädchen Specials
 314. Marie & Gali
 315. Marie & Gali ver. 2.0
 316. Mashin Eiyuuden Wataru
 317. Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 318. Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru
 319. Masou Gakuen HxH
 320. Maze☆Bakunetsu Jikuu
 321. Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV)
 322. Maze☆Bakunetsu Jikuu: Hot Springs
 323. Meiji Tokyo Renka
 324. Meikyuu Black Company
 325. not aired yet Meitou "Isekai no Yu" Kaitakuki: Around 40 Onsen Mania no Tensei Saki wa, Nonbiri Onsen Tengoku deshita
 326. Meng Hui Jinsha Cheng
 327. Meng Qi Shi Shen
 328. Meng Qi Shi Shen: Huanxi Zhui Hun
 329. Meng Qi Shi Shen: Zaijie Liangyuan
 330. Minna Atsumare! Falcom Gakuen
 331. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC
 332. Mirai Keisatsu Urashiman
 333. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou desu yo?
 334. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou desu yo?: Onsen Manyuuki
 335. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 336. Monster Farm: Legend e no Michi
 337. not aired yet Mukuwarenakatta Murabito A, Kizoku ni Hirowarete Dekiai sareru Ue ni, Jitsu wa Motteita Densetsu-kyuu no Kami Skill mo Kakusei shita
 338. Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu
 339. Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu - Shugo Jutsushi Fitz
 340. not aired yet Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 341. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 342. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu - Eris no Goblin Toubatsu
 343. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 344. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 345. Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
 346. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 347. NG Knight Ramune & 40
 348. Ni no Kuni
 349. Nitian Xie Shen
 350. ongoing Nitian Xie Shen 2nd Season
 351. No Game No Life
 352. No Game No Life Specials
 353. No Game No Life: Zero
 354. Nobunaga Concerto
 355. Nobunaga-sensei no Osanazuma
 356. Oda Nobuna no Yabou
 357. Oda Nobuna no Yabou Recap
 358. Okashi na Tensei
 359. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 360. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… Movie
 361. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... OVA
 362. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... Voice Drama
 363. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X
 364. Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu
 365. not aired yet Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu 2nd Season
 366. Otona ni Natta Alice
 367. Otsuki-sama to Oujo
 368. hentai Ouji no Honmei wa Akuyaku Reijou
 369. Outbreak Company
 370. Overlord
 371. Overlord II
 372. Overlord III
 373. Overlord IV
 374. Overlord Movie 1: Fushisha no Ou
 375. Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu
 376. not aired yet Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen
 377. Overlord Movie: Manner Movie
 378. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades
 379. Overlord: Oukoku no Kan-tachi - Drama CD-tsuki Tokusou-ban
 380. Overlord: Ple Ple Pleiades
 381. Overlord: Ple Ple Pleiades - Nazarick Saidai no Kiki
 382. Overlord: Ple Ple Pleiades 2
 383. Overlord: Ple Ple Pleiades 3
 384. Overlord: Ple Ple Pleiades 4
 385. not available in English Oyayubi Hime Monogatari
 386. Oz no Mahoutsukai (TV)
 387. Paripi Koumei
 388. Pi Zhe Lang Pi De Yang
 389. Pick Me Up! Pilot
 390. Pinky Street
 391. Pokemon Fushigi no Dungeon: Magnagate to Mugendai Meikyuu
 392. Pokemon Fushigi no Dungeon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
 393. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai
 394. Pokemon: Pikachu, Kore Nan no Kagi?
 395. Pop in Q
 396. ongoing Potion-danomi de Ikinobimasu!
 397. Princess Connect! Re:Dive
 398. Princess Connect! Re:Dive Season 2
 399. Quanzhi Fashi
 400. Quanzhi Fashi II
 401. Quanzhi Fashi III
 402. not available in English Quanzhi Fashi: Q Ban Xiao Juchang
 403. not available in English Quanzhi Fashi: Q Ban Xiao Juchang 2nd Season
 404. Queen's Blade: Grimoire
 405. Ququ Bucai, Zaixia Yeguai
 406. Ququ Bucai, Zaixia Yeguai 2nd Season
 407. Rakugo Tennyo Oyui
 408. Re:Creators
 409. not aired yet Re:Monster
 410. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 411. Re:Zero kara Hajimeru Break Time
 412. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season
 413. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 414. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna
 415. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna - Manner Movie
 416. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow
 417. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow - Manner Movie
 418. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season
 419. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2
 420. not aired yet Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 3rd Season
 421. not aired yet Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo: Akuyaku Reijou ni Naru hodo Ouji no Dekiai wa Kasoku suru you desu!
 422. Rockman Hoshi ni Negai wo
 423. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 424. Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 425. Rokumon Tengai Mon Colle Knights Movie: Densetsu no Fire Dragon
 426. Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu
 427. not available in English Ruri-iro Princess
 428. Ryuukyuu Timeline 2: Tedako no Machi Tanbou
 429. Ryuukyuu Timeline: Mirai Shoujo to Inishie no Ou
 430. Sabaku no Takara no Shiro
 431. Saihate no Paladin
 432. Saihate no Paladin: Michiyuki
 433. ongoing Saihate no Paladin: Tetsusabi no Yama no Ou
 434. not aired yet Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita.
 435. Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki
 436. San Shi Liu Ji Qiyu Ji
 437. not aired yet Sasaki to Pii-chan
 438. Satsuriku Tenshi Jibril PV
 439. Saturday
 440. Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi
 441. Seijo no Maryoku wa Bannou desu
 442. ongoing Seijo no Maryoku wa Bannou desu Season 2
 443. Seirei Gensouki
 444. not aired yet Seirei Gensouki 2nd Season
 445. Seisenshi Dunbine
 446. Seisenshi Dunbine Memorial
 447. Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru
 448. not aired yet Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru 2nd Season
 449. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 450. Sengoku Collection
 451. Sengoku Night Blood
 452. not available in English Sengoku Night Blood: Ongaku Dai Tokushuu
 453. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 454. Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 455. Sentouin, Hakenshimasu!
 456. Seven Nation Army feat. Chara
 457. Shamanic Princess
 458. Sheng Shi Zhuang Niang
 459. Shikkakumon no Saikyou Kenja
 460. Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 461. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru
 462. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru Recap
 463. Shining Hearts: Shiawase no Pan
 464. Shining Hearts: Shiawase no Pan - Kokoro ga Todoita Picture Drama
 465. Shining Hearts: Shiawase no Pan Specials
 466. Shining Tears X Wind
 467. Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 468. Shinpi no Sekai El-Hazard
 469. Shinpi no Sekai El-Hazard (TV)
 470. Shinpi no Sekai El-Hazard Season 2
 471. Shokei Shoujo no Virgin Road
 472. Shounen Sunday CM: MÄR
 473. Show By Rock!!
 474. Show By Rock!! #
 475. Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
 476. not aired yet Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita 2nd Season
 477. not aired yet Sokushi Cheat ga Saikyou sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranai n desu ga.
 478. Sonny Boy
 479. Soukou Musume Senki
 480. Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi
 481. Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 482. Star Ocean EX
 483. Strange Dawn
 484. not available in English Suisei no Freyline: Prologue
 485. Suisei no Gargantia
 486. Suisei no Gargantia Specials
 487. Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka
 488. Sukuwareru Ramiris
 489. not available in English Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 490. Sweat Punch
 491. Sword Art Online
 492. not available in English Sword Art Online Fatal Bullet: The Third Episode
 493. Sword Art Online II
 494. Sword Art Online II: Debriefing
 495. Sword Art Online Movie: Ordinal Scale
 496. Sword Art Online: Alicization
 497. Sword Art Online: Alicization - Recollection
 498. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
 499. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2nd Season
 500. not available in English Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Recap
 501. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Reflection
 502. Sword Art Online: Extra Edition
 503. Sword Art Online: Progressive Movie - Hoshi Naki Yoru no Aria
 504. Sword Art Online: Progressive Movie - Kuraki Yuuyami no Scherzo
 505. Sword Art Online: Sword Art Offline
 506. Ta ga Tame no Alchemist
 507. Tama Pawns
 508. Tate no Yuusha no Nariagari
 509. Tate no Yuusha no Nariagari Season 2
 510. ongoing Tate no Yuusha no Nariagari Season 3
 511. Tenkuu no Escaflowne
 512. Tenkuu no Escaflowne Recaps
 513. Tenkuu Shinpan
 514. not available in English Tenpou Suikoden Neo
 515. Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita
 516. Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou wo Shiranai Kamigami no Shito
 517. not aired yet Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru
 518. Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei
 519. Tensei shitara Ken deshita
 520. not aired yet Tensei shitara Ken deshita 2
 521. Tensei shitara Slime Datta Ken
 522. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season
 523. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
 524. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season: Kanwa - Veldora Nikki 2
 525. not aired yet Tensei shitara Slime Datta Ken 3rd Season
 526. Tensei shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen
 527. Tensei shitara Slime Datta Ken OVA
 528. Tensei shitara Slime Datta Ken: Coleus no Yume
 529. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Hinata Sakaguchi
 530. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora Nikki
 531. Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken
 532. not available in English Terrarium Adventure
 533. The Gift
 534. The Naked King
 535. not aired yet The New Gate
 536. The Peak
 537. Thermae Romae Novae
 538. not available in English Time Travel Tondekeman!
 539. Tobira wo Akete
 540. Toki no Tabibito: Time Stranger
 541. Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
 542. not aired yet Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi 2nd Season
 543. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 544. Tripper
 545. Tsubasa Chronicle
 546. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
 547. not aired yet Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2nd Season
 548. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka?
 549. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka? Namiuchigiwa no Okaasan wa Suki desu ka?
 550. UFO Gakuen no Himitsu
 551. Unkai no Meikyuu Zeguy
 552. Urasekai Picnic
 553. not available in English Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon!
 554. ongoing Wangzhe Da Shixiong
 555. ongoing Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou.
 556. Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!
 557. Wo de Yi Jie Zhi Lu
 558. Wo Jian Qile Yi Di Shuxing
 559. World Trigger
 560. World Trigger 2nd Season
 561. World Trigger 3rd Season
 562. Wu Ying Sanqian Dao
 563. ongoing Wu Ying Sanqian Dao 2nd Season
 564. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 565. Xue Se Cang Qiong
 566. Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
 567. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 568. Yoshimaho
 569. Youjo Senki
 570. not aired yet Youjo Senki II
 571. Youjo Senki Movie
 572. Youjo Senki Movie: Manner Eizou
 573. Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen
 574. Youjo Senki: Senkyou Houkoku
 575. Youjo Shenki
 576. Youjo Shenki Episode 0
 577. Youkai Watch Movie 1: Tanjou no Himitsu da Nyan!
 578. Yousei Ou
 579. Yuanshen: Hai Dengjie CM Duanpian - Ming Xiao Huanmeng
 580. Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Oujisama
 581. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Oujisama: Short Stories
 582. Yumekui Merry
 583. Zanting! Rang Wo Cha Gonglue
 584. Zero no Tsukaima
 585. Zero no Tsukaima F
 586. Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 587. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 588. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo - Yuuwaku no Sunahama
 589. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 590. Zinba

Theme Isekai

Created on : 2018-10-29

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
15 items to complete
278 Turnins
115 Validated Turnins
Medium
2 Point(s)
25 items to complete
165 Turnins
59 Validated Turnins
Hard
2.75 Point(s)
35 items to complete
154 Turnins
52 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Isekai MAL genre/theme.
 • Alternately, they can also adhere to the Isekai-HOF theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.