Challenge : Isekai

 1. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Hard
 2. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Medium
 3. [V1 - #7880 - 2018-10-29] SunflowerDaisho - Easy
 4. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit - Hard
 5. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 6. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 7. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 8. [V1 - #7887 - 2018-10-30] TahZin - Easy
 9. [V1 - #7888 - 2018-10-30] ownitlikeaboss - Easy
 10. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 11. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Hard
 12. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Medium
 13. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Hard
 14. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Easy
 15. [V1 - #7905 - 2018-10-31] TreasuredHopes - Hard
 16. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 17. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 18. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Hard
 19. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Medium
 20. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 21. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Medium
 22. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Easy
 23. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Hard
 24. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Medium
 25. [V1 - #7927 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 26. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Easy
 27. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Medium
 28. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Hard
 29. [V1 - #7938 - 2018-11-02] AnshiAneko - Easy
 30. [V1 - #7946 - 2018-11-02] Imyreld - Easy
 31. [V1 - #7948 - 2018-11-03] moissi - Easy
 32. [V1 - #7970 - 2018-11-07] Salokannel2 - Hard
 33. [V1 - #7974 - 2018-11-08] TEMPEST_RIMURU - Hard
 34. [V1 - #7975 - 2018-11-08] Sethlans - Easy
 35. [V1 - #8010 - 2018-11-15] Akai_Shuichi - Hard
 36. [V1 - #8028 - 2018-11-18] GNozaki - Easy
 37. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 38. [V1 - #8097 - 2018-11-27] AngelShiva - Medium
 39. [V1 - #8113 - 2018-11-29] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #8169 - 2018-12-06] TheEdgelord - Easy
 41. [V1 - #8198 - 2018-12-13] Ventris - Hard
 42. [V1 - #8270 - 2018-12-26] devrat2012 - Easy
 43. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 44. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 45. [V1 - #8441 - 2019-01-13] MissCactus - Easy
 46. [V1 - #8481 - 2019-01-19] Papa_Dragon - Easy
 47. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Easy
 48. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Hard
 49. [V1 - #8587 - 2019-01-31] Yterbium - Medium
 50. [V1 - #8610 - 2019-02-02] haplomonka - Easy
 51. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine - Hard
 52. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Hard
 53. [V1 - #8736 - 2019-02-16] Papa_Dragon - Medium
 54. [V1 - #8762 - 2019-02-19] Tafixados - Easy
 55. [V1 - #8797 - 2019-02-24] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Easy
 57. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Easy
 58. [V1 - #8876 - 2019-03-01] Maelstrom184 - Hard
 59. [V1 - #8908 - 2019-03-04] Zilluminate - Easy
 60. [V1 - #9040 - 2019-03-24] MegaManBK7 - Easy
 61. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Easy
 62. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Medium
 63. [V1 - #9075 - 2019-03-26] FoxPerks - Easy
 64. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Medium
 65. [V1 - #9279 - 2019-04-15] I230 - Hard
 66. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 67. [V1 - #9761 - 2019-06-26] Jhiday - Easy
 68. [V1 - #9779 - 2019-06-30] GakutoDeathGlare - Easy
 69. [V1 - #9804 - 2019-06-30] ownitlikeaboss - Medium
 70. [V1 - #9895 - 2019-07-17] Yuki-Chan276 - Easy
 71. [V1 - #9933 - 2019-07-22] viharphoenix - Easy
 72. [V1 - #9970 - 2019-07-28] ScarletCelestial - Easy
 73. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 74. [V1 - #10086 - 2019-08-14] AngelShiva - Easy
 75. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Easy
 76. [V2 - #220 - 2019-09-16] kallah - Medium
 77. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi - Hard
 78. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Easy
 79. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 80. [V2 - #659 - 2019-10-31] ExperienceLD - Hard
 81. [V2 - #672 - 2019-11-02] Sostter - Easy
 82. [V2 - #739 - 2019-11-08] Lestat- - Easy
 83. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 84. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Hard
 85. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Easy
 86. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Easy
 87. [V2 - #981 - 2019-11-30] TheFlyingOrange - Easy
 88. [V2 - #1058 - 2019-12-12] PorkyMcnuggins - Easy
 89. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #1090 - 2019-12-16] Papa_Dragon - Hard
 91. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 92. [V2 - #1149 - 2019-12-23] Zenit - Easy
 93. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Hard
 94. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 - Medium
 95. [V2 - #1376 - 2020-01-09] Sanspareil - Hard
 96. [V2 - #1380 - 2020-01-10] AngelHana - Easy
 97. [V2 - #1426 - 2020-01-15] Rage_Beat06 - Hard
 98. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 99. [V2 - #1599 - 2020-01-30] Aur0ra - Easy
 100. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 101. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Easy
 102. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Medium
 103. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Hard
 104. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Easy
 105. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Medium
 106. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Hard
 107. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Medium
 108. [V2 - #1790 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 109. [V2 - #1820 - 2020-02-17] KuriPuri - Medium
 110. [V2 - #1839 - 2020-02-19] haplomonka - Medium (upgraded from Easy)
 111. [V2 - #1890 - 2020-02-25] SebastianOrf3 - Hard
 112. [V2 - #1986 - 2020-03-01] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #1994 - 2020-03-02] AFFOLHOPRAMIM - Medium
 114. [V2 - #2051 - 2020-03-09] SlayMagical - Hard
 115. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 116. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 - Easy
 117. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon x2 - Easy
 118. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 119. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 120. [V2 - #2604 - 2020-04-21] I230 - Easy
 121. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange - Medium
 122. [V2 - #2792 - 2020-05-03] hinagatari - Easy
 123. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Easy
 124. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Medium
 125. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Easy
 126. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Hard
 127. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 128. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Hard
 129. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Medium
 130. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Easy
 132. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Medium
 133. [V2 - #3136 - 2020-05-29] Gwathgor - Easy
 134. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 135. [V2 - #3391 - 2020-06-18] Bishamon-chan - Easy
 136. [V2 - #3421 - 2020-06-23] Yterbium - Hard
 137. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 138. [V2 - #3457 - 2020-06-26] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 139. [V2 - #3710 - 2020-07-16] trojangirl12 - Easy
 140. [V2 - #3723 - 2020-07-17] trojangirl12 - Medium
 141. [V2 - #3717 - 2020-07-18] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 142. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 143. [V2 - #3831 - 2020-07-24] Medusa-san - Easy
 144. [V2 - #3839 - 2020-07-25] _Bri - Medium
 145. [V2 - #3880 - 2020-07-28] Bishamon-chan - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3904 - 2020-07-29] SunflowerDaisho - Medium
 147. [V2 - #3944 - 2020-08-01] ExperienceLD - Medium
 148. [V2 - #3970 - 2020-08-02] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #4029 - 2020-08-07] Aeradae - Easy
 151. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 152. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 153. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Medium
 154. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Easy
 155. [V2 - #4308 - 2020-08-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 156. [V2 - #4312 - 2020-08-30] nozomemee - Easy
 157. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 158. [V2 - #4408 - 2020-09-06] hinagatari - Medium
 159. [V2 - #4463 - 2020-09-13] pranaynighukar - Easy
 160. [V2 - #4463 - 2020-09-13] pranaynighukar - Medium
 161. [V2 - #4538 - 2020-09-19] Boyscout31 - Easy
 162. [V2 - #4609 - 2020-09-26] AngelHana - Medium
 163. [V2 - #4795 - 2020-10-08] MochiMagus - Hard
 164. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 165. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 166. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Easy
 167. [V2 - #5099 - 2020-11-01] extremeplant - Easy
 168. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 169. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Easy
 170. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday x2 - Hard
 171. [V2 - #5211 - 2020-11-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 172. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 173. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Easy
 174. [V2 - #5263 - 2020-11-15] Benti_ - Easy
 175. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Hard
 176. [V2 - #5300 - 2020-11-17] epicdtx - Hard
 177. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Hard
 178. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x2 - Easy
 179. [V2 - #5438 - 2020-11-27] Campiz06 - Medium
 180. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Hard
 181. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 183. [V2 - #5566 - 2020-12-05] Bunille - Easy
 184. [V2 - #5689 - 2020-12-15] RainBlu89 - Easy
 185. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 x2 - Easy
 186. [V2 - #5792 - 2020-12-22] blurubberlizard - Easy
 187. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 188. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 189. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 190. [V2 - #5904 - 2020-12-30] Yterbium - Easy
 191. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Medium
 192. [V2 - #5989 - 2021-01-02] YuyoGzm - Hard
 193. [V2 - #6061 - 2021-01-09] YayakoChii - Hard
 194. [V2 - #6078 - 2021-01-10] IHaveNoLifeYada - Medium
 195. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Easy
 196. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 197. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 198. [V2 - #6259 - 2021-01-24] BaigSahab - Medium
 199. [V2 - #6288 - 2021-01-26] _anita - Easy
 200. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Medium
 201. [V2 - #6460 - 2021-02-06] Eleanora1315 - Easy
 202. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Medium
 203. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 204. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 205. [V2 - #6631 - 2021-02-19] ShockZz - Medium
 206. [V2 - #6704 - 2021-02-25] Sakku-san - Easy
 207. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Easy
 208. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Medium
 209. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Hard
 210. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo x2 - Hard
 211. [V2 - #6790 - 2021-03-01] Rage_Beat06 - Easy
 212. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Easy
 213. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Medium
 214. [V2 - #6898 - 2021-03-09] Goldquick - Easy
 215. [V2 - #6921 - 2021-03-11] Benti_ - Medium
 216. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 217. [V2 - #6986 - 2021-03-18] Camchop04 - Easy
 218. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x2 - Hard
 219. [V2 - #7023 - 2021-03-21] Aur0ra - Medium
 220. [V2 - #7080 - 2021-03-25] Bern_stein - Medium
 221. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday x2 - Easy
 222. [V2 - #7113 - 2021-03-28] ASHSENSEI - Easy
 223. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 224. [V2 - #7130 - 2021-03-29] SemPiada - Hard
 225. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 226. [V2 - #7165 - 2021-03-30] Plaxsin - Medium
 227. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Easy
 228. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Medium
 229. [V2 - #7254 - 2021-04-05] CrypticEye - Hard
 230. [V2 - #7266 - 2021-04-05] Dakenfromvault1 - Hard
 231. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 232. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Easy
 233. [V2 - #7433 - 2021-04-18] Elineru - Hard
 234. [V2 - #7506 - 2021-04-24] KuriPuri x2 - Easy
 235. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 236. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Easy
 237. [V2 - #7599 - 2021-04-30] LEGENDS_OF_ANIME - Medium
 238. [V2 - #7638 - 2021-05-01] LEGENDS_OF_ANIME - Easy
 239. [V2 - #7653 - 2021-05-03] ExperienceLD - Easy
 240. [V2 - #7664 - 2021-05-03] damianea103 - Easy
 241. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Hard
 242. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Easy
 243. [V2 - #7734 - 2021-05-10] Givemeanaccount - Easy
 244. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 245. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 246. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 247. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Easy
 248. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 249. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 250. [V2 - #8062 - 2021-06-02] miaxnder - Easy
 251. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 252. [V2 - #8145 - 2021-06-09] TuryuriOwO - Medium
 253. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 254. [V2 - #8250 - 2021-06-18] lostnyanko x2 - Easy
 255. [V2 - #8309 - 2021-06-22] trojangirl12 - Hard
 256. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 257. [V2 - #8398 - 2021-06-29] BeanChagBear - Medium
 258. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Medium
 259. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Medium
 260. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Easy
 261. [V2 - #8574 - 2021-07-09] julesliana - Easy
 262. [V2 - #8600 - 2021-07-11] Rellni944 - Easy
 263. [V2 - #8618 - 2021-07-12] kerryelc - Easy
 264. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 265. [V2 - #8664 - 2021-07-16] TatsuMaki01 - Medium
 266. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Hard
 267. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Easy
 268. [V2 - #8805 - 2021-07-28] Rello21 - Hard
 269. [V2 - #8968 - 2021-08-09] acestrawbs - Hard
 270. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Easy
 271. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Medium
 272. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Hard
 273. [V2 - #9037 - 2021-08-16] ownitlikeaboss - Hard
 274. [V2 - #9115 - 2021-08-22] TheOGDorkLord - Easy
 275. [V2 - #9171 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 276. [V2 - #9172 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 277. [V2 - #9192 - 2021-08-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 278. [V2 - #9225 - 2021-08-30] Mackamizzle - Medium
 279. [V2 - #9282 - 2021-09-01] Sophihiro - Easy
 280. [V2 - #9304 - 2021-09-04] SlayMagical x2 - Easy
 281. [V2 - #9394 - 2021-09-13] kokusu - Easy
 282. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Medium
 283. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Hard
 284. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit x2 - Hard
 285. [V2 - #9449 - 2021-09-18] Punkero - Hard
 286. [V2 - #9458 - 2021-09-18] -shad- - Easy
 287. [V2 - #9491 - 2021-09-21] Yterbium x2 - Easy
 288. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 x2 - Easy
 289. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon x2 - Hard
 290. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 291. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Medium
 292. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Easy
 293. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Medium
 294. [V2 - #9572 - 2021-09-28] TatsuMaki01 - Hard (upgraded from Medium)
 295. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 296. [V2 - #9822 - 2021-10-19] OweynLupton - Hard
 297. [V2 - #9837 - 2021-10-20] Jhiday x2 - Medium

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 15 items
 • Medium : 25 items
 • Hard : 35 items
 1. .hack//Intermezzo
 2. .hack//Sign
 3. .hack//Unison
 4. "Eiyuu" Kaitai
 5. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
 6. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru 2nd Season
 7. 7 Seeds
 8. 7 Seeds 2nd Season
 9. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 10. Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 11. not aired yet Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita
 12. Alice in Dreamland
 13. Amatsuki
 14. Ano Yama ni Noborou yo
 15. Arata Kangatari
 16. not available in English Arata Kangatari Picture Drama
 17. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
 18. not aired yet Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season
 19. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Recap
 20. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials
 21. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue
 22. Astarotte no Omocha!
 23. Astarotte no Omocha! EX
 24. Bakegyamon
 25. Bakemono no Ko
 26. not available in English Battle Spirits: Double Drive
 27. Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 28. Bear Bear Bear Kuma!
 29. Brave Story
 30. Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa
 31. Capricorn
 32. Carol
 33. CB Chara Go Nagai World
 34. Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu
 35. Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
 36. Chou Henshin Cosprayers
 37. Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 38. Choujigen Kakumei Anime: Dimension High School
 39. Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 40. Choujikuu Seiki Orguss
 41. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!
 42. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 43. Cinnamon the Movie
 44. Conception
 45. Cop Craft
 46. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 47. Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 48. Date A Bullet: Dead or Bullet
 49. Date A Bullet: Nightmare or Queen
 50. Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
 51. Digimon Adventure
 52. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 53. Digimon Frontier
 54. Digimon Tamers
 55. Dog Days
 56. Dog Days Recap
 57. Dog Days'
 58. Dog Days' Specials
 59. Dog Days''
 60. Dog Days'': Gravure Talk
 61. Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen!
 62. Dogeza de Tanondemita: Isekai-hen
 63. Douluo Dalu
 64. Dr. Stone
 65. Dr. Stone: Stone Wars
 66. Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou
 67. Dragon Drive
 68. Drifters
 69. Drifters (OVA)
 70. not available in English Drifters (OVA): Kokuou-sama Goranshin
 71. not available in English Drifters: Kokuou-sama Goranshin
 72. Drifters: Special Edition
 73. Drifters: The Outlandish Knight
 74. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 75. Dual! Parallel Runrun Monogatari Special;
 76. Eien no Aselia
 77. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 78. El Hazard 2: The Magnificent World
 79. El Hazard: The Alternative World
 80. El Hazard: The Magnificent World
 81. El Hazard: The Wanderers
 82. Elf wo Karu Mono-tachi
 83. Elf wo Karu Mono-tachi II
 84. Endride
 85. Escaflowne
 86. not aired yet Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 87. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
 88. not available in English Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia Recaps
 89. Final Fantasy: Unlimited
 90. Fire Tripper
 91. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita
 92. Fushigi no Kuni no Miyuki-chan
 93. Fushigi Yuugi
 94. Fushigi Yuugi OVA
 95. Futatsu no Kurumi
 96. not aired yet Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
 97. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri
 98. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 2nd Season
 99. gdMen
 100. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
 101. not aired yet Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki Part 2
 102. Genmu Senki Leda
 103. Gin no Guardian
 104. Gin no Guardian II
 105. Girls Bravo: First Season
 106. Girls Bravo: Second Season
 107. God Eater Reso Nantoka Gekijou
 108. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Episode EX
 109. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Nagerareta Shokupan
 110. God Mazinger
 111. not available in English Gongnyong Baengmannyeon Ttori
 112. Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!
 113. Hagure Yuusha no Aesthetica
 114. Hagure Yuusha no Aesthetica: Hajirai Ippai
 115. Hai to Gensou no Grimgar
 116. Hai to Gensou no Grimgar: Furoagari no Kabe ni Kaketa Seishun - One More Centimeter
 117. Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 118. Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 119. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 120. Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 121. Hataage! Kemono Michi
 122. Hataraku Maou-sama!
 123. not available in English He Wei Dao x Daojian Shenyu Alicization
 124. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice
 125. Himiko-den
 126. Hinamatsuri (TV)
 127. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 128. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season
 129. not aired yet Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season
 130. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA
 131. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 132. Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria
 133. Idaten Jump
 134. Idol Project
 135. Ima, Soko ni Iru Boku
 136. not available in English Imanara Maniau! Log Horizon
 137. InuYasha
 138. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi
 139. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjo
 140. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken
 141. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima
 142. InuYasha: Kanketsu-hen
 143. not available in English InuYasha: Kuroi Tessaiga
 144. Isekai Cheat Magician
 145. Isekai Cheat Magician: Yoiboshi no Matsuri to Majutsushi
 146. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 147. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
 148. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω
 149. not aired yet Isekai Meikyuu de Harem wo
 150. Isekai no Seikishi Monogatari
 151. not aired yet Isekai Ojisan
 152. Isekai Quartet
 153. Isekai Quartet 2
 154. not aired yet Isekai Quartet Movie: Another World
 155. Isekai Quartet Relay PV
 156. Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
 157. Ixion Saga DT
 158. Izumo: Takeki Tsurugi no Senki
 159. ongoing Jahy-sama wa Kujikenai!
 160. Jikuu Tantei Genshi-kun
 161. Juuni Kokuki
 162. not aired yet Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
 163. Kakuriyo no Yadomeshi
 164. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 165. not aired yet Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2nd Season
 166. Kamigami no Asobi
 167. not aired yet Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
 168. Kenja no Mago
 169. Kero Kero Chime
 170. Kiba
 171. Kimi wa Kanata
 172. Knight's & Magic
 173. Konjiki no Gash Bell!!
 174. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
 175. not aired yet Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (Shinsaku Anime)
 176. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2
 177. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo!
 178. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu
 179. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo!
 180. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
 181. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Recap
 182. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Special
 183. not available in English Koori no Kuni no Misuke
 184. Ku Pao Ying Xiong
 185. Kuma Kuma Kuma Bear
 186. not aired yet Kuma Kuma Kuma Bear 2nd Season
 187. Kumo Desu ga, Nani ka?
 188. Kuromukuro
 189. Kyojinzoku no Hanayome
 190. Kyou kara Maou!
 191. Kyou kara Maou! 3rd Series
 192. Kyou kara Maou! R
 193. not available in English Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 194. Laidbackers
 195. not aired yet Library Cross Infinite
 196. Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 197. Lily to Kaeru to (Otouto)
 198. Little Nemo
 199. Log Horizon
 200. Log Horizon 2nd Season
 201. Log Horizon: Entaku Houkai
 202. Lulin Da Maoxian
 203. Lulin Da Maoxian: Tangguo Shijie
 204. Magic Knight Rayearth
 205. Magic Knight Rayearth II
 206. Magic Knight Rayearth Pilot
 207. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 208. Mahou Shoujo-tai Arusu
 209. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 210. Mairimashita! Iruma-kun
 211. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season
 212. not aired yet Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season
 213. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 214. makemagic
 215. Manga Aesop Monogatari
 216. ongoing Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo
 217. Maou-sama, Retry!
 218. MÄR
 219. Märchen Mädchen
 220. Märchen Mädchen Specials
 221. Marie & Gali
 222. Marie & Gali ver. 2.0
 223. Mashin Eiyuuden Wataru
 224. Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 225. Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru
 226. Maze☆Bakunetsu Jikuu
 227. Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV)
 228. Maze☆Bakunetsu Jikuu: Hot Springs
 229. Meikyuu Black Company
 230. Meng Qi Shi Shen
 231. Minna Atsumare! Falcom Gakuen
 232. not aired yet Minna Atsumare! Falcom Gakuen 3rd Season
 233. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC
 234. Mirai Keisatsu Urashiman
 235. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?
 236. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?: Onsen Manyuuki
 237. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 238. Monster Farm: Legend e no Michi
 239. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 240. ongoing Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 241. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 242. Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
 243. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 244. NG Knight Ramune & 40
 245. Ni no Kuni
 246. No Game No Life
 247. No Game No Life Specials
 248. Nobunaga Concerto
 249. Nobunaga-sensei no Osanazuma
 250. Oda Nobuna no Yabou
 251. Oda Nobuna no Yabou Recap
 252. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 253. not aired yet Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… Movie
 254. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X
 255. Otsuki-sama to Oujo
 256. Outbreak Company
 257. Overlord
 258. Overlord II
 259. Overlord III
 260. not aired yet Overlord IV
 261. Overlord Movie 1: Fushisha no Ou
 262. Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu
 263. not aired yet Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen
 264. Overlord Movie: Manner Movie
 265. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades
 266. Overlord: Oukoku no Kan-tachi - Drama CD-tsuki Tokusou-ban
 267. Overlord: Ple Ple Pleiades
 268. Overlord: Ple Ple Pleiades 2
 269. Overlord: Ple Ple Pleiades 3
 270. not available in English Oyayubi Hime Monogatari
 271. Oz no Mahoutsukai (1986)
 272. Pokemon Fushigi no Dungeon: Magnagate to Mugendai Meikyu
 273. Pokemon Fushigi no Dungeon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
 274. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai
 275. Pop in Q
 276. Princess Connect! Re:Dive
 277. Quanzhi Fashi
 278. Quanzhi Fashi II
 279. Quanzhi Fashi III
 280. Rakugo Tennyo Oyui
 281. Re:Creators
 282. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 283. Re:Zero kara Hajimeru Break Time
 284. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season
 285. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 286. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna
 287. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna - Manner Movie
 288. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow
 289. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow - Manner Movie
 290. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season
 291. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2
 292. Rockman Hoshi ni Negai wo
 293. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 294. Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 295. Rokumon Tengai Mon Colle Knights Movie: Densetsu no Fire Dragon
 296. not available in English Ruri-iro Princess
 297. Sabaku no Takara no Shiro
 298. ongoing Saihate no Paladin
 299. Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
 300. Seirei Gensouki
 301. Seisenshi Dunbine
 302. Seisenshi Dunbine Memorial
 303. ongoing Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru
 304. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 305. Sengoku Collection
 306. Sengoku Night Blood
 307. Sengoku Night Blood: Ongaku Dai Tokushuu
 308. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 309. Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 310. Sentouin, Hakenshimasu!
 311. Seven Nation Army feat. Chara
 312. Shamanic Princess
 313. Sheng Shi Zhuang Niang
 314. not aired yet Shikkakumon no Saikyou Kenja
 315. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru
 316. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru Recap
 317. Shining Tears X Wind
 318. ongoing Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 319. not aired yet Shokei Shoujo no Virgin Road
 320. Show By Rock!!
 321. Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
 322. Sonny Boy
 323. Soukou Musume Senki
 324. Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi
 325. Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 326. Star Ocean EX
 327. Strange Dawn
 328. Suisei no Gargantia
 329. Suisei no Gargantia Specials
 330. Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka
 331. Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 332. Sweat Punch
 333. Sword Art Online
 334. not available in English Sword Art Online Fatal Bullet: The Third Episode
 335. Sword Art Online II
 336. Sword Art Online II: Debriefing
 337. Sword Art Online Movie: Ordinal Scale
 338. Sword Art Online: Alicization
 339. Sword Art Online: Alicization - Recollection
 340. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
 341. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2nd Season
 342. not available in English Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Recap
 343. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Reflection
 344. Sword Art Online: Extra Edition
 345. not aired yet Sword Art Online: Progressive Movie - Hoshi Naki Yoru no Aria
 346. Sword Art Online: Sword Art Offline
 347. Ta ga Tame no Alchemist
 348. Tama Pawns
 349. Tate no Yuusha no Nariagari
 350. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 2
 351. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 3
 352. Tenkuu no Escaflowne
 353. Tenkuu no Escaflowne Recaps
 354. Tenkuu Shinpan
 355. not available in English Tenpou Suikoden Neo
 356. not aired yet Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita
 357. not aired yet Tensei shitara Ken Deshita
 358. Tensei shitara Slime Datta Ken
 359. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season
 360. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
 361. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season: Kanwa - Veldora Nikki 2
 362. not aired yet Tensei shitara Slime Datta Ken Movie
 363. Tensei shitara Slime Datta Ken OVA
 364. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Hinata Sakaguchi
 365. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora Nikki
 366. Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken
 367. The Gift
 368. The Peak
 369. not aired yet Thermae Romae Novae
 370. Tobira wo Akete
 371. Toki no Tabibito: Time Stranger
 372. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 373. Tsubasa Chronicle
 374. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
 375. not aired yet Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2nd Season
 376. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka?
 377. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka? OVA
 378. UFO Gakuen no Himitsu
 379. Unkai no Meikyuu Zeguy
 380. Urasekai Picnic
 381. Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon!
 382. Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!
 383. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 384. Xue Se Cang Qiong
 385. Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
 386. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 387. Youjo Senki
 388. not aired yet Youjo Senki II
 389. Youjo Senki Movie
 390. Youjo Senki Movie: Manner Eizou
 391. Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen
 392. Youjo Senki: Senkyou Houkoku
 393. Youjo Shenki
 394. Youkai Watch Movie 1: Tanjou no Himitsu da Nyan!
 395. Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama
 396. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 397. Yumekui Merry
 398. Zero no Tsukaima
 399. Zero no Tsukaima F
 400. Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 401. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 402. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo - Yuuwaku no Sunahama
 403. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 404. Zinba

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-29

Number of Turn-ins : 297 (132 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 15 items] : 151 completed (64 not validated yet)
 • Medium [2pt - 25 items] : 74 completed (33 not validated yet)
 • Hard [2.75pt - 35 items] : 72 completed (35 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Isekai theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.