Challenge : Isekai

 1. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Hard
 2. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Medium
 3. [V1 - #7880 - 2018-10-29] SunflowerDaisho - Easy
 4. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit - Hard
 5. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 6. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 7. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 8. [V1 - #7887 - 2018-10-30] TahZin - Easy
 9. [V1 - #7888 - 2018-10-30] ownitlikeaboss - Easy
 10. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 11. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Hard
 12. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Medium
 13. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Hard
 14. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Easy
 15. [V1 - #7905 - 2018-10-31] TreasuredHopes - Hard
 16. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 17. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 18. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Hard
 19. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Medium
 20. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 21. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Medium
 22. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Easy
 23. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Hard
 24. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Medium
 25. [V1 - #7927 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 26. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Easy
 27. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Medium
 28. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Hard
 29. [V1 - #7938 - 2018-11-02] AnshiAneko - Easy
 30. [V1 - #7946 - 2018-11-02] Imyreld - Easy
 31. [V1 - #7948 - 2018-11-03] moissi - Easy
 32. [V1 - #7970 - 2018-11-07] Salokannel2 - Hard
 33. [V1 - #7974 - 2018-11-08] TEMPEST_RIMURU - Hard
 34. [V1 - #7975 - 2018-11-08] Sethlans - Easy
 35. [V1 - #8010 - 2018-11-15] Akai_Shuichi - Hard
 36. [V1 - #8028 - 2018-11-18] GNozaki - Easy
 37. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 38. [V1 - #8097 - 2018-11-27] AngelShiva - Medium
 39. [V1 - #8113 - 2018-11-29] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #8169 - 2018-12-06] TheEdgelord - Easy
 41. [V1 - #8198 - 2018-12-13] Ventris - Hard
 42. [V1 - #8270 - 2018-12-26] devrat2012 - Easy
 43. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 44. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 45. [V1 - #8441 - 2019-01-13] MissCactus - Easy
 46. [V1 - #8481 - 2019-01-19] Papa_Dragon - Easy
 47. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Easy
 48. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Hard
 49. [V1 - #8587 - 2019-01-31] Yterbium - Medium
 50. [V1 - #8610 - 2019-02-02] haplomonka - Easy
 51. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine - Hard
 52. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Hard
 53. [V1 - #8736 - 2019-02-16] Papa_Dragon - Medium
 54. [V1 - #8762 - 2019-02-19] Tafixados - Easy
 55. [V1 - #8797 - 2019-02-24] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Easy
 57. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Easy
 58. [V1 - #8876 - 2019-03-01] Maelstrom184 - Hard
 59. [V1 - #8908 - 2019-03-04] Zilluminate - Easy
 60. [V1 - #9040 - 2019-03-24] MegaManBK7 - Easy
 61. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Easy
 62. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Medium
 63. [V1 - #9075 - 2019-03-26] FoxPerks - Easy
 64. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Medium
 65. [V1 - #9279 - 2019-04-15] I230 - Hard
 66. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 67. [V1 - #9761 - 2019-06-26] Jhiday - Easy
 68. [V1 - #9779 - 2019-06-30] GakutoDeathGlare - Easy
 69. [V1 - #9804 - 2019-06-30] ownitlikeaboss - Medium
 70. [V1 - #9895 - 2019-07-17] Yuki-Chan276 - Easy
 71. [V1 - #9933 - 2019-07-22] viharphoenix - Easy
 72. [V1 - #9970 - 2019-07-28] ScarletCelestial - Easy
 73. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 74. [V1 - #10086 - 2019-08-14] AngelShiva - Easy
 75. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Easy
 76. [V2 - #220 - 2019-09-16] kallah - Medium
 77. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi - Hard
 78. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Easy
 79. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 80. [V2 - #659 - 2019-10-31] ExperienceLD - Hard
 81. [V2 - #672 - 2019-11-02] Sostter - Easy
 82. [V2 - #739 - 2019-11-08] Lestat- - Easy
 83. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 84. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Hard
 85. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Easy
 86. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Easy
 87. [V2 - #981 - 2019-11-30] TheFlyingOrange - Easy
 88. [V2 - #1058 - 2019-12-12] shlebb - Easy
 89. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #1090 - 2019-12-16] Papa_Dragon - Hard
 91. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 92. [V2 - #1149 - 2019-12-23] Zenit - Easy
 93. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Hard
 94. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 - Medium
 95. [V2 - #1376 - 2020-01-09] Sanspareil - Hard
 96. [V2 - #1380 - 2020-01-10] AngelHana - Easy
 97. [V2 - #1426 - 2020-01-15] Rage_Beat06 - Hard
 98. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 99. [V2 - #1599 - 2020-01-30] Aur0ra - Easy
 100. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 101. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Easy
 102. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Medium
 103. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Hard
 104. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Easy
 105. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Medium
 106. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Hard
 107. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Medium
 108. [V2 - #1790 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 109. [V2 - #1820 - 2020-02-17] KuriPuri - Medium
 110. [V2 - #1839 - 2020-02-19] haplomonka - Medium (upgraded from Easy)
 111. [V2 - #1890 - 2020-02-25] SebastianOrf3 - Hard
 112. [V2 - #1986 - 2020-03-01] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #1994 - 2020-03-02] AFFOLHOPRAMIM - Medium
 114. [V2 - #2051 - 2020-03-09] SlayMagical - Hard
 115. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 116. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 - Easy
 117. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon x2 - Easy
 118. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 119. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 120. [V2 - #2604 - 2020-04-21] I230 - Easy
 121. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange - Medium
 122. [V2 - #2792 - 2020-05-03] hinagatari - Easy
 123. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Easy
 124. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Medium
 125. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Easy
 126. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Hard
 127. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 128. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Hard
 129. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Medium
 130. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Easy
 132. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Medium
 133. [V2 - #3136 - 2020-05-29] Gwathgor - Easy
 134. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 135. [V2 - #3391 - 2020-06-18] Bishamon-chan - Easy
 136. [V2 - #3421 - 2020-06-23] Yterbium - Hard
 137. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 138. [V2 - #3457 - 2020-06-26] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 139. [V2 - #3710 - 2020-07-16] trojangirl12 - Easy
 140. [V2 - #3723 - 2020-07-17] trojangirl12 - Medium
 141. [V2 - #3717 - 2020-07-18] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 142. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 143. [V2 - #3831 - 2020-07-24] Medusa-san - Easy
 144. [V2 - #3839 - 2020-07-25] _Bri - Medium
 145. [V2 - #3880 - 2020-07-28] Bishamon-chan - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3904 - 2020-07-29] SunflowerDaisho - Medium
 147. [V2 - #3944 - 2020-08-01] ExperienceLD - Medium
 148. [V2 - #3970 - 2020-08-02] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #4029 - 2020-08-07] Aeradae - Easy
 151. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 152. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 153. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Medium
 154. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Easy
 155. [V2 - #4308 - 2020-08-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 156. [V2 - #4312 - 2020-08-30] nozomemee - Easy
 157. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 158. [V2 - #4408 - 2020-09-06] hinagatari - Medium
 159. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Easy
 160. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Medium
 161. [V2 - #4538 - 2020-09-19] Boyscout31 - Easy
 162. [V2 - #4609 - 2020-09-26] AngelHana - Medium
 163. [V2 - #4795 - 2020-10-08] MochiMagus - Hard
 164. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 165. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 166. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Easy
 167. [V2 - #5099 - 2020-11-01] extremeplant - Easy
 168. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 169. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Easy
 170. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday x2 - Hard
 171. [V2 - #5211 - 2020-11-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 172. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 173. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Easy
 174. [V2 - #5263 - 2020-11-15] Benti_ - Easy
 175. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Hard
 176. [V2 - #5300 - 2020-11-17] epicdtx - Hard
 177. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Hard
 178. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x2 - Easy
 179. [V2 - #5438 - 2020-11-27] Campiz06 - Medium
 180. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Hard
 181. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 183. [V2 - #5566 - 2020-12-05] Bunille - Easy
 184. [V2 - #5689 - 2020-12-15] RainBlu89 - Easy
 185. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 x2 - Easy
 186. [V2 - #5792 - 2020-12-22] blurubberlizard - Easy
 187. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 188. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 189. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 190. [V2 - #5904 - 2020-12-30] Yterbium - Easy
 191. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Medium
 192. [V2 - #5989 - 2021-01-02] YuyoAlberto - Hard
 193. [V2 - #6061 - 2021-01-09] YayakoChii - Hard
 194. [V2 - #6078 - 2021-01-10] IHaveNoLifeYada - Medium
 195. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Easy
 196. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 197. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 198. [V2 - #6259 - 2021-01-24] BaigSahab - Medium
 199. [V2 - #6288 - 2021-01-26] _anita - Easy
 200. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Medium
 201. [V2 - #6460 - 2021-02-06] Eleanora1315 - Easy
 202. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Medium
 203. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 204. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 205. [V2 - #6631 - 2021-02-19] ShockZz - Medium
 206. [V2 - #6704 - 2021-02-25] Sakku-san - Easy
 207. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Easy
 208. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Medium
 209. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Hard
 210. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo x2 - Hard
 211. [V2 - #6790 - 2021-03-01] Rage_Beat06 - Easy
 212. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Easy
 213. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Medium
 214. [V2 - #6898 - 2021-03-09] Goldquick - Easy
 215. [V2 - #6921 - 2021-03-11] Benti_ - Medium
 216. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 217. [V2 - #6986 - 2021-03-18] Camchop04 - Easy
 218. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x2 - Hard
 219. [V2 - #7023 - 2021-03-21] Aur0ra - Medium
 220. [V2 - #7080 - 2021-03-25] Bern_stein - Medium
 221. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday x2 - Easy
 222. [V2 - #7113 - 2021-03-28] ASHSENSEI - Easy
 223. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 224. [V2 - #7130 - 2021-03-29] SemPiada - Hard
 225. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 226. [V2 - #7165 - 2021-03-30] Plaxsin - Medium
 227. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Easy
 228. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Medium
 229. [V2 - #7254 - 2021-04-05] CrypticEye - Hard
 230. [V2 - #7266 - 2021-04-05] Dakenfromvault1 - Hard
 231. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 232. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Easy
 233. [V2 - #7433 - 2021-04-18] Elineru - Hard
 234. [V2 - #7506 - 2021-04-24] KuriPuri x2 - Easy
 235. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 236. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Easy
 237. [V2 - #7638 - 2021-05-01] Legends_of_anime - Easy
 238. [V2 - #7653 - 2021-05-03] ExperienceLD - Easy
 239. [V2 - #7664 - 2021-05-03] damianea103 - Easy
 240. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Hard
 241. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Easy
 242. [V2 - #7734 - 2021-05-10] Givemeanaccount - Easy
 243. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 244. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 245. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 246. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Easy
 247. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 248. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 249. [V2 - #8062 - 2021-06-02] miaxnder - Easy
 250. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 251. [V2 - #8145 - 2021-06-09] TuryuriOwO - Medium
 252. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 253. [V2 - #8250 - 2021-06-18] lostnyanko x2 - Easy
 254. [V2 - #8309 - 2021-06-22] trojangirl12 - Hard
 255. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 256. [V2 - #8398 - 2021-06-29] BeanChagBear - Medium
 257. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Medium
 258. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Medium
 259. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Easy
 260. [V2 - #8574 - 2021-07-09] julesliana - Easy
 261. [V2 - #8600 - 2021-07-11] Rellni944 - Easy
 262. [V2 - #8618 - 2021-07-12] kerryelc - Easy
 263. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 264. [V2 - #8664 - 2021-07-16] TatsuMaki01 - Medium
 265. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Hard
 266. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Easy
 267. [V2 - #8805 - 2021-07-28] Rello21 - Hard
 268. [V2 - #8968 - 2021-08-09] acestrawbs - Hard
 269. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Easy
 270. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Medium
 271. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Hard
 272. [V2 - #9037 - 2021-08-16] ownitlikeaboss - Hard
 273. [V2 - #9115 - 2021-08-22] TheOGDorkLord - Easy
 274. [V2 - #9171 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 275. [V2 - #9172 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 276. [V2 - #9192 - 2021-08-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 277. [V2 - #9225 - 2021-08-30] Mackamizzle - Medium
 278. [V2 - #9282 - 2021-09-01] Sorucaa - Easy
 279. [V2 - #9304 - 2021-09-04] SlayMagical x2 - Easy
 280. [V2 - #9394 - 2021-09-13] kokusu - Easy
 281. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Medium
 282. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Hard
 283. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit x2 - Hard
 284. [V2 - #9449 - 2021-09-18] Punkero - Hard
 285. [V2 - #9458 - 2021-09-18] -shad- - Easy
 286. [V2 - #9491 - 2021-09-21] Yterbium x2 - Easy
 287. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 x2 - Easy
 288. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon x2 - Hard
 289. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 290. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Medium
 291. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Easy
 292. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Medium
 293. [V2 - #9572 - 2021-09-28] TatsuMaki01 - Hard (upgraded from Medium)
 294. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 295. [V2 - #9822 - 2021-10-19] OweynLupton - Hard
 296. [V2 - #9837 - 2021-10-20] Jhiday x2 - Medium
 297. [V2 - #9974 - 2021-11-01] Campiz06 x2 - Medium
 298. [V2 - #9981 - 2021-11-01] Helvian494743 - Medium
 299. [V3 - #14 - 2021-11-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 300. [V3 - #18 - 2021-11-05] _Bri - Easy
 301. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 302. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Medium
 303. [V3 - #150 - 2021-11-22] Kristiwazhere - Easy
 304. [V3 - #285 - 2021-12-02] leapylee - Medium
 305. [V3 - #338 - 2021-12-09] Rello21 - Easy
 306. [V3 - #346 - 2021-12-10] windyscar - Medium
 307. [V3 - #443 - 2021-12-19] Marplatensevirgo - Hard
 308. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 309. [V3 - #483 - 2021-12-22] PNR_13 - Hard
 310. [V3 - #492 - 2021-12-23] Plaxsin x2 - Easy
 311. [V3 - #508 - 2021-12-24] mimikwu - Easy
 312. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 313. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Medium
 314. [V3 - #563 - 2021-12-28] HDAsylum - Easy
 315. [V3 - #589 - 2021-12-30] BaigSahab - Hard
 316. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Medium
 317. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Hard
 318. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Easy
 319. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Medium
 320. [V3 - #639 - 2021-12-31] willowlywillow - Easy
 321. [V3 - #662 - 2022-01-01] ScarletCelestial - Medium
 322. [V3 - #717 - 2022-01-06] Weatherman2 - Hard
 323. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 324. [V3 - #747 - 2022-01-09] Bunille - Medium
 325. [V3 - #748 - 2022-01-09] LukaThe12th - Easy
 326. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama x2 - Medium
 327. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Medium
 328. [V3 - #1000 - 2022-01-31] simplycarissa - Easy
 329. [V3 - #1038 - 2022-01-31] Lokhlass - Hard
 330. [V3 - #1065 - 2022-02-02] Cainael - Hard
 331. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Easy
 332. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Medium
 333. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Hard
 334. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 335. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Medium
 336. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Medium
 337. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 338. [V3 - #1237 - 2022-02-20] yyoggi - Easy
 339. [V3 - #1259 - 2022-02-21] Tonic_ - Hard
 340. [V3 - #1271 - 2022-02-22] CukieMunster - Hard
 341. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 342. [V3 - #1320 - 2022-02-25] Szrebi - Easy
 343. [V3 - #1322 - 2022-02-25] lostnyanko x2 - Medium
 344. [V3 - #1347 - 2022-02-27] _Bri x2 - Easy
 345. [V3 - #1359 - 2022-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 346. [V3 - #1375 - 2022-02-28] AatihoNora - Easy
 347. [V3 - #1502 - 2022-03-11] Bishamon-chan - Hard
 348. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Medium
 349. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 - Hard
 350. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Easy
 351. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Medium
 352. [V3 - #1524 - 2022-03-13] crazybob1215 - Easy
 353. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton x2 - Easy
 354. [V3 - #1604 - 2022-03-21] dierubikdie - Medium
 355. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 356. [V3 - #1716 - 2022-03-29] Karinara - Medium
 357. [V3 - #1785 - 2022-04-02] Wyvern22 x2 - Medium
 358. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Easy
 359. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Medium
 360. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Hard
 361. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Medium
 362. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta x2 - Hard
 363. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 364. [V3 - #1912 - 2022-04-15] Eleanora1315 - Medium
 365. [V3 - #1926 - 2022-04-17] noimagination7 - Hard
 366. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Easy
 367. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Medium
 368. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Hard
 369. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii x2 - Hard
 370. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Easy
 371. [V3 - #2064 - 2022-04-30] leapylee x2 - Hard
 372. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Easy
 373. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Medium
 374. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Easy
 375. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Medium
 376. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Hard
 377. [V3 - #2154 - 2022-05-06] Sweetalenone - Easy
 378. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 379. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr - Easy
 380. [V3 - #2260 - 2022-05-19] SecretPresident - Hard
 381. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Easy
 382. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Medium

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 15 items
 • Medium : 25 items
 • Hard : 35 items
 1. .hack//Intermezzo
 2. .hack//Sign
 3. .hack//Unison
 4. "Eiyuu" Kaitai
 5. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
 6. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru 2nd Season
 7. 7 Seeds
 8. 7 Seeds 2nd Season
 9. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 10. Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 11. not aired yet Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita
 12. Alice in Dreamland
 13. Amatsuki
 14. Ano Yama ni Noborou yo
 15. Arata Kangatari
 16. not available in English Arata Kangatari Picture Drama
 17. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
 18. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season
 19. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season Special
 20. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Recap
 21. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials
 22. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue
 23. Astarotte no Omocha!
 24. Astarotte no Omocha! EX
 25. Bakegyamon
 26. Bakemono no Ko
 27. not available in English Battle Spirits: Double Drive
 28. Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 29. Bear Bear Bear Kuma!
 30. not aired yet Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku
 31. Brave Story
 32. not aired yet Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
 33. Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa
 34. Capricorn
 35. Carol
 36. CB Chara Go Nagai World
 37. Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu
 38. Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
 39. not aired yet Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin
 40. Chou Henshin Cosprayers
 41. Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 42. Choujigen Kakumei Anime: Dimension High School
 43. Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 44. Choujikuu Seiki Orguss
 45. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!
 46. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 47. Cinnamon the Movie
 48. Conception
 49. Cop Craft
 50. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 51. Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 52. Date A Bullet: Dead or Bullet
 53. Date A Bullet: Nightmare or Queen
 54. Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
 55. Digimon Adventure
 56. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 57. Digimon Frontier
 58. Digimon Tamers
 59. Dog Days
 60. Dog Days Recap
 61. Dog Days'
 62. Dog Days' Specials
 63. Dog Days''
 64. Dog Days'': Gravure Talk
 65. Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen!
 66. Dogeza de Tanondemita: Isekai-hen
 67. Douluo Dalu
 68. Dr. Stone
 69. not aired yet Dr. Stone 3rd Season
 70. Dr. Stone: Stone Wars
 71. Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou
 72. Dragon Drive
 73. Drifters
 74. Drifters (OVA)
 75. not available in English Drifters (OVA): Kokuou-sama Goranshin
 76. not available in English Drifters: Kokuou-sama Goranshin
 77. Drifters: Special Edition
 78. Drifters: The Outlandish Knight
 79. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 80. Dual! Parallel Runrun Monogatari Special
 81. Eien no Aselia
 82. Eien no Hou
 83. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 84. El Hazard 2: The Magnificent World
 85. El Hazard: The Alternative World
 86. El Hazard: The Magnificent World
 87. El Hazard: The Wanderers
 88. Elf wo Karu Mono-tachi
 89. Elf wo Karu Mono-tachi II
 90. Endride
 91. Escaflowne
 92. Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 93. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
 94. not available in English Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia Recaps
 95. Final Fantasy: Unlimited
 96. Fire Tripper
 97. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita
 98. Fushigi no Kuni no Miyuki-chan
 99. Fushigi Yuugi
 100. Fushigi Yuugi OVA
 101. Futatsu no Kurumi
 102. ongoing Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
 103. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri
 104. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2
 105. gdMen
 106. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
 107. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki Part 2
 108. Genmu Senki Leda
 109. Gin no Guardian
 110. Gin no Guardian II
 111. Girls Bravo: First Season
 112. Girls Bravo: Second Season
 113. God Eater Reso Nantoka Gekijou
 114. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Episode EX
 115. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Nagerareta Shokupan
 116. God Mazinger
 117. not available in English Gongnyong Baengmannyeon Ttori
 118. Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!
 119. Hagure Yuusha no Aesthetica
 120. Hagure Yuusha no Aesthetica: Hajirai Ippai
 121. Hai to Gensou no Grimgar
 122. Hai to Gensou no Grimgar: Furoagari no Kabe ni Kaketa Seishun - One More Centimeter
 123. Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 124. Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 125. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 126. Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 127. Hataage! Kemono Michi
 128. Hataraku Maou-sama!
 129. not available in English He Wei Dao x Daojian Shenyu Alicization
 130. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice
 131. Himiko-den
 132. Hinamatsuri (TV)
 133. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 134. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season
 135. ongoing Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season
 136. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA
 137. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 138. Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria
 139. Idaten Jump
 140. Idol Project
 141. Ima, Soko ni Iru Boku
 142. not available in English Imanara Maniau! Log Horizon
 143. InuYasha
 144. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi
 145. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjo
 146. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken
 147. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima
 148. InuYasha: Kanketsu-hen
 149. not available in English InuYasha: Kuroi Tessaiga
 150. Isekai Cheat Magician
 151. Isekai Cheat Magician: Yoiboshi no Matsuri to Majutsushi
 152. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 153. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
 154. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω
 155. not aired yet Isekai Meikyuu de Harem wo
 156. Isekai no Seikishi Monogatari
 157. not aired yet Isekai Ojisan
 158. not aired yet Isekai One Turn Kill Neesan: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita
 159. Isekai Quartet
 160. Isekai Quartet 2
 161. not aired yet Isekai Quartet Movie: Another World
 162. Isekai Quartet Relay PV
 163. not aired yet Isekai Shoukan wa Nidome desu
 164. Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
 165. Ixion Saga DT
 166. Izumo: Takeki Tsurugi no Senki
 167. Jahy-sama wa Kujikenai!
 168. Jikuu Tantei Genshi-kun
 169. Juuni Kokuki
 170. not aired yet Kagami no Kojou
 171. not aired yet Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
 172. Kakuriyo no Yadomeshi
 173. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 174. not aired yet Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2nd Season
 175. Kamigami no Asobi
 176. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
 177. Kenja no Mago
 178. Kero Kero Chime
 179. Kiba
 180. Kimi wa Kanata
 181. Knight's & Magic
 182. Konjiki no Gash Bell!!
 183. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
 184. not aired yet Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (Shinsaku Anime)
 185. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2
 186. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo!
 187. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu
 188. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo!
 189. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
 190. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Recap
 191. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO: Mugen no Heiretsu Sekai
 192. not available in English Koori no Kuni no Misuke
 193. Ku Pao Ying Xiong
 194. Kuma Kuma Kuma Bear
 195. not aired yet Kuma Kuma Kuma Bear 2nd Season
 196. Kumo Desu ga, Nani ka?
 197. not aired yet Kuro no Shoukanshi
 198. Kuromukuro
 199. Kyojinzoku no Hanayome
 200. Kyou kara Maou!
 201. Kyou kara Maou! 3rd Series
 202. Kyou kara Maou! R
 203. not available in English Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 204. Laidbackers
 205. Leadale no Daichi nite
 206. Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 207. Lily to Kaeru to (Otouto)
 208. Little Nemo
 209. Log Horizon
 210. Log Horizon 2nd Season
 211. Log Horizon: Entaku Houkai
 212. Lulin Da Maoxian
 213. Lulin Da Maoxian: Tangguo Shijie
 214. Magic Knight Rayearth
 215. Magic Knight Rayearth II
 216. Magic Knight Rayearth Pilot
 217. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 218. Mahou Shoujo-tai Arusu
 219. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 220. Mairimashita! Iruma-kun
 221. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season
 222. not aired yet Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season
 223. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 224. makemagic
 225. Manga Aesop Monogatari
 226. Mao Zhi Ming
 227. Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo
 228. Maou-sama, Retry!
 229. MÄR
 230. Märchen Mädchen
 231. Märchen Mädchen Specials
 232. Marie & Gali
 233. Marie & Gali ver. 2.0
 234. Mashin Eiyuuden Wataru
 235. Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 236. Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru
 237. Masou Gakuen HxH
 238. Maze☆Bakunetsu Jikuu
 239. Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV)
 240. Maze☆Bakunetsu Jikuu: Hot Springs
 241. Meiji Tokyo Renka
 242. Meikyuu Black Company
 243. Meng Qi Shi Shen
 244. Meng Qi Shi Shen 2nd Season
 245. Minna Atsumare! Falcom Gakuen
 246. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC
 247. Mirai Keisatsu Urashiman
 248. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?
 249. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?: Onsen Manyuuki
 250. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 251. Monster Farm: Legend e no Michi
 252. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 253. not aired yet Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu 2nd Season
 254. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 255. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 256. Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
 257. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 258. NG Knight Ramune & 40
 259. Ni no Kuni
 260. No Game No Life
 261. No Game No Life Specials
 262. Nobunaga Concerto
 263. Nobunaga-sensei no Osanazuma
 264. Oda Nobuna no Yabou
 265. Oda Nobuna no Yabou Recap
 266. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 267. not aired yet Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… Movie
 268. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... Voice Drama
 269. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X
 270. ongoing Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu
 271. Otsuki-sama to Oujo
 272. hentai Ouji no Honmei wa Akuyaku Reijou
 273. Outbreak Company
 274. Overlord
 275. Overlord II
 276. Overlord III
 277. not aired yet Overlord IV
 278. Overlord Movie 1: Fushisha no Ou
 279. Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu
 280. not aired yet Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen
 281. Overlord Movie: Manner Movie
 282. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades
 283. Overlord: Oukoku no Kan-tachi - Drama CD-tsuki Tokusou-ban
 284. Overlord: Ple Ple Pleiades
 285. Overlord: Ple Ple Pleiades 2
 286. Overlord: Ple Ple Pleiades 3
 287. not available in English Oyayubi Hime Monogatari
 288. Oz no Mahoutsukai (1986)
 289. ongoing Paripi Koumei
 290. Pinky Street
 291. Pokemon Fushigi no Dungeon: Magnagate to Mugendai Meikyu
 292. Pokemon Fushigi no Dungeon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
 293. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai
 294. Pop in Q
 295. Princess Connect! Re:Dive
 296. Quanzhi Fashi
 297. Quanzhi Fashi II
 298. Quanzhi Fashi III
 299. Rakugo Tennyo Oyui
 300. Re:Creators
 301. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 302. Re:Zero kara Hajimeru Break Time
 303. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season
 304. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 305. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna
 306. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna - Manner Movie
 307. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow
 308. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow - Manner Movie
 309. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season
 310. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2
 311. Rockman Hoshi ni Negai wo
 312. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 313. Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 314. Rokumon Tengai Mon Colle Knights Movie: Densetsu no Fire Dragon
 315. not available in English Ruri-iro Princess
 316. Sabaku no Takara no Shiro
 317. Saihate no Paladin
 318. not aired yet Saihate no Paladin 2nd Season
 319. Saihate no Paladin: Michiyuki
 320. not aired yet Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki: Geboku no Youkai-domo ni Kurabete Monster ga Yowasugirunda ga
 321. Satsuriku Tenshi Jibril PV
 322. Saturday
 323. Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
 324. not aired yet Seijo no Maryoku wa Bannou Desu 2nd Season
 325. Seirei Gensouki
 326. not aired yet Seirei Gensouki 2nd Season
 327. Seisenshi Dunbine
 328. Seisenshi Dunbine Memorial
 329. Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru
 330. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 331. Sengoku Collection
 332. Sengoku Night Blood
 333. Sengoku Night Blood: Ongaku Dai Tokushuu
 334. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 335. Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 336. Sentouin, Hakenshimasu!
 337. Seven Nation Army feat. Chara
 338. Shamanic Princess
 339. Sheng Shi Zhuang Niang
 340. Shikkakumon no Saikyou Kenja
 341. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru
 342. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru Recap
 343. Shining Tears X Wind
 344. Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 345. ongoing Shokei Shoujo no Virgin Road
 346. Show By Rock!!
 347. Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
 348. not aired yet Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita 2nd Season
 349. Sonny Boy
 350. Soukou Musume Senki
 351. Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi
 352. Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 353. Star Ocean EX
 354. Strange Dawn
 355. Suisei no Gargantia
 356. Suisei no Gargantia Specials
 357. Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka
 358. Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 359. Sweat Punch
 360. Sword Art Online
 361. not available in English Sword Art Online Fatal Bullet: The Third Episode
 362. Sword Art Online II
 363. Sword Art Online II: Debriefing
 364. Sword Art Online Movie: Ordinal Scale
 365. Sword Art Online: Alicization
 366. Sword Art Online: Alicization - Recollection
 367. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
 368. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2nd Season
 369. not available in English Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Recap
 370. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Reflection
 371. Sword Art Online: Extra Edition
 372. not available in English Sword Art Online: Progressive Movie - Hoshi Naki Yoru no Aria
 373. not aired yet Sword Art Online: Progressive Movie - Kuraki Yuuyami no Scherzo
 374. Sword Art Online: Sword Art Offline
 375. Ta ga Tame no Alchemist
 376. Tama Pawns
 377. Tate no Yuusha no Nariagari
 378. ongoing Tate no Yuusha no Nariagari Season 2
 379. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 3
 380. Tenkuu no Escaflowne
 381. Tenkuu no Escaflowne Recaps
 382. Tenkuu Shinpan
 383. not available in English Tenpou Suikoden Neo
 384. not aired yet Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita
 385. not aired yet Tensei shitara Ken Deshita
 386. Tensei shitara Slime Datta Ken
 387. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season
 388. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
 389. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season: Kanwa - Veldora Nikki 2
 390. not aired yet Tensei shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen
 391. Tensei shitara Slime Datta Ken OVA
 392. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Hinata Sakaguchi
 393. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora Nikki
 394. Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken
 395. The Gift
 396. The Peak
 397. Thermae Romae Novae
 398. not available in English Time Travel Tondekeman!
 399. Tobira wo Akete
 400. Toki no Tabibito: Time Stranger
 401. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 402. Tsubasa Chronicle
 403. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
 404. not aired yet Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2nd Season
 405. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka?
 406. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka? OVA
 407. UFO Gakuen no Himitsu
 408. Unkai no Meikyuu Zeguy
 409. Urasekai Picnic
 410. Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon!
 411. Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!
 412. World Trigger
 413. World Trigger 2nd Season
 414. World Trigger 3rd Season
 415. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 416. Xue Se Cang Qiong
 417. Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
 418. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 419. Youjo Senki
 420. not aired yet Youjo Senki II
 421. Youjo Senki Movie
 422. Youjo Senki Movie: Manner Eizou
 423. Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen
 424. Youjo Senki: Senkyou Houkoku
 425. Youjo Shenki
 426. Youkai Watch Movie 1: Tanjou no Himitsu da Nyan!
 427. Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama
 428. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 429. Yumekui Merry
 430. Zero no Tsukaima
 431. Zero no Tsukaima F
 432. Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 433. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 434. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo - Yuuwaku no Sunahama
 435. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 436. Zinba

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-29

Number of Turn-ins : 382 (206 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 15 items] : 184 completed (91 not validated yet)
 • Medium [2pt - 25 items] : 104 completed (62 not validated yet)
 • Hard [2.75pt - 35 items] : 94 completed (53 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Isekai-HOF theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.