Challenge : Isekai

 1. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Hard
 2. [V1 - #7879 - 2018-10-29] Wyvern22 - Medium
 3. [V1 - #7880 - 2018-10-29] SunflowerDaisho - Easy
 4. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit - Hard
 5. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Easy
 6. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 7. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 8. [V1 - #7887 - 2018-10-30] TahZin - Easy
 9. [V1 - #7888 - 2018-10-30] ownitlikeaboss - Easy
 10. [V1 - #7890 - 2018-10-30] starfishalliance - Easy
 11. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Hard
 12. [V1 - #7894 - 2018-10-30] SheyCroix - Medium
 13. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Hard
 14. [V1 - #7897 - 2018-10-30] AngelShiva - Easy
 15. [V1 - #7905 - 2018-10-31] TreasuredHopes - Hard
 16. [V1 - #7906 - 2018-10-31] animegeek4life - Easy
 17. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 18. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Hard
 19. [V1 - #7909 - 2018-10-31] Jhiday - Medium
 20. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 21. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Medium
 22. [V1 - #7922 - 2018-10-31] YumeNoTsukii - Easy
 23. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Hard
 24. [V1 - #7925 - 2018-11-01] Soarax - Medium
 25. [V1 - #7927 - 2018-11-01] Ylienna - Easy
 26. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Easy
 27. [V1 - #7934 - 2018-11-01] SlayMagical - Medium
 28. [V1 - #7935 - 2018-11-01] Titadou - Hard
 29. [V1 - #7938 - 2018-11-02] AnshiAneko - Easy
 30. [V1 - #7946 - 2018-11-02] Imyreld - Easy
 31. [V1 - #7948 - 2018-11-03] moissi - Easy
 32. [V1 - #7970 - 2018-11-07] Salokannel2 - Hard
 33. [V1 - #7974 - 2018-11-08] TEMPEST_RIMURU - Hard
 34. [V1 - #7975 - 2018-11-08] Sethlans - Easy
 35. [V1 - #8010 - 2018-11-15] Akai_Shuichi - Hard
 36. [V1 - #8028 - 2018-11-18] GNozaki - Easy
 37. [V1 - #8037 - 2018-11-19] sassss - Medium
 38. [V1 - #8097 - 2018-11-27] AngelShiva - Medium
 39. [V1 - #8113 - 2018-11-29] SheyCroix - Easy
 40. [V1 - #8169 - 2018-12-06] TheEdgelord - Easy
 41. [V1 - #8198 - 2018-12-13] Ventris - Hard
 42. [V1 - #8270 - 2018-12-26] devrat2012 - Easy
 43. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 44. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 45. [V1 - #8441 - 2019-01-13] MissCactus - Easy
 46. [V1 - #8481 - 2019-01-19] Papa_Dragon - Easy
 47. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Easy
 48. [V1 - #8557 - 2019-01-29] riho88riho - Hard
 49. [V1 - #8587 - 2019-01-31] Yterbium - Medium
 50. [V1 - #8610 - 2019-02-02] haplomonka - Easy
 51. [V1 - #8699 - 2019-02-11] breathesunshine - Hard
 52. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Hard
 53. [V1 - #8736 - 2019-02-16] Papa_Dragon - Medium
 54. [V1 - #8762 - 2019-02-19] Tafixados - Easy
 55. [V1 - #8797 - 2019-02-24] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Easy
 57. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Easy
 58. [V1 - #8876 - 2019-03-01] Maelstrom184 - Hard
 59. [V1 - #8908 - 2019-03-04] Zilluminate - Easy
 60. [V1 - #9040 - 2019-03-24] MegaManBK7 - Easy
 61. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Easy
 62. [V1 - #9055 - 2019-03-25] Punkero - Medium
 63. [V1 - #9075 - 2019-03-26] FoxPerks - Easy
 64. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Medium
 65. [V1 - #9279 - 2019-04-15] I230 - Hard
 66. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 67. [V1 - #9761 - 2019-06-26] Jhiday - Easy
 68. [V1 - #9779 - 2019-06-30] GakutoDeathGlare - Easy
 69. [V1 - #9804 - 2019-06-30] ownitlikeaboss - Medium
 70. [V1 - #9895 - 2019-07-17] Yuki-Chan276 - Easy
 71. [V1 - #9933 - 2019-07-22] viharphoenix - Easy
 72. [V1 - #9970 - 2019-07-28] ScarletCelestial - Easy
 73. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 74. [V1 - #10086 - 2019-08-14] AngelShiva - Easy
 75. [V2 - #219 - 2019-09-16] ParsleyParsnips - Easy
 76. [V2 - #220 - 2019-09-16] kallah - Medium
 77. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi - Hard
 78. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Easy
 79. [V2 - #392 - 2019-09-30] Technotron - Medium
 80. [V2 - #659 - 2019-10-31] ExperienceLD - Hard
 81. [V2 - #672 - 2019-11-02] Sostter - Easy
 82. [V2 - #739 - 2019-11-08] Lestat- - Easy
 83. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Easy
 84. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Hard
 85. [V2 - #806 - 2019-11-16] leapylee - Easy
 86. [V2 - #872 - 2019-11-22] ShockZz - Easy
 87. [V2 - #981 - 2019-11-30] TheFlyingOrange - Easy
 88. [V2 - #1058 - 2019-12-12] shlebb - Easy
 89. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 90. [V2 - #1090 - 2019-12-16] Papa_Dragon - Hard
 91. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 92. [V2 - #1149 - 2019-12-23] Zenit - Easy
 93. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Hard
 94. [V2 - #1366 - 2020-01-09] I230 - Medium
 95. [V2 - #1376 - 2020-01-09] Sanspareil - Hard
 96. [V2 - #1380 - 2020-01-10] AngelHana - Easy
 97. [V2 - #1426 - 2020-01-15] Rage_Beat06 - Hard
 98. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 99. [V2 - #1599 - 2020-01-30] Aur0ra - Easy
 100. [V2 - #1704 - 2020-02-08] _Bri - Easy
 101. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Easy
 102. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Medium
 103. [V2 - #1725 - 2020-02-10] Tibler - Hard
 104. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Easy
 105. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Medium
 106. [V2 - #1738 - 2020-02-11] dixcloxure - Hard
 107. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Medium
 108. [V2 - #1790 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 109. [V2 - #1820 - 2020-02-17] KuriPuri - Medium
 110. [V2 - #1839 - 2020-02-19] haplomonka - Medium (upgraded from Easy)
 111. [V2 - #1890 - 2020-02-25] SebastianOrf3 - Hard
 112. [V2 - #1986 - 2020-03-01] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #1994 - 2020-03-02] AFFOLHOPRAMIM - Medium
 114. [V2 - #2051 - 2020-03-09] SlayMagical - Hard
 115. [V2 - #2076 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 116. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 - Easy
 117. [V2 - #2314 - 2020-04-01] Papa_Dragon x2 - Easy
 118. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 119. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii - Medium
 120. [V2 - #2604 - 2020-04-21] I230 - Easy
 121. [V2 - #2626 - 2020-04-21] TheFlyingOrange - Medium
 122. [V2 - #2792 - 2020-05-03] hinagatari - Easy
 123. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Easy
 124. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91 - Medium
 125. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Easy
 126. [V2 - #2861 - 2020-05-09] Campiz06 - Hard
 127. [V2 - #2911 - 2020-05-14] BurntFlower - Easy
 128. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Hard
 129. [V2 - #2999 - 2020-05-21] OmegaOtaku - Medium
 130. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon - Easy
 131. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Easy
 132. [V2 - #3124 - 2020-05-29] epicdtx - Medium
 133. [V2 - #3136 - 2020-05-29] Gwathgor - Easy
 134. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 135. [V2 - #3391 - 2020-06-18] Bishamon-chan - Easy
 136. [V2 - #3421 - 2020-06-23] Yterbium - Hard
 137. [V2 - #3452 - 2020-06-26] indiwyn - Easy
 138. [V2 - #3457 - 2020-06-26] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 139. [V2 - #3710 - 2020-07-16] trojangirl12 - Easy
 140. [V2 - #3723 - 2020-07-17] trojangirl12 - Medium
 141. [V2 - #3717 - 2020-07-18] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 142. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 143. [V2 - #3831 - 2020-07-24] Medusa-san - Easy
 144. [V2 - #3839 - 2020-07-25] _Bri - Medium
 145. [V2 - #3880 - 2020-07-28] Bishamon-chan - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3904 - 2020-07-29] SunflowerDaisho - Medium
 147. [V2 - #3944 - 2020-08-01] ExperienceLD - Medium
 148. [V2 - #3970 - 2020-08-02] Helvian494743 - Easy
 149. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #4029 - 2020-08-07] Aeradae - Easy
 151. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 152. [V2 - #4138 - 2020-08-18] Jitti - Easy
 153. [V2 - #4158 - 2020-08-21] ParsleyParsnips - Medium
 154. [V2 - #4246 - 2020-08-26] Mikaytama13 - Easy
 155. [V2 - #4308 - 2020-08-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 156. [V2 - #4312 - 2020-08-30] nozomemee - Easy
 157. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 158. [V2 - #4408 - 2020-09-06] hinagatari - Medium
 159. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Easy
 160. [V2 - #4463 - 2020-09-13] PNR_13 - Medium
 161. [V2 - #4538 - 2020-09-19] Boyscout31 - Easy
 162. [V2 - #4609 - 2020-09-26] AngelHana - Medium
 163. [V2 - #4795 - 2020-10-08] MochiMagus - Hard
 164. [V2 - #4800 - 2020-10-08] RachelPanda - Hard
 165. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 166. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Easy
 167. [V2 - #5099 - 2020-11-01] extremeplant - Easy
 168. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 169. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Easy
 170. [V2 - #5199 - 2020-11-11] Jhiday x2 - Hard
 171. [V2 - #5211 - 2020-11-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 172. [V2 - #5213 - 2020-11-12] KuraikoDesu - Easy
 173. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Easy
 174. [V2 - #5263 - 2020-11-15] Benti_ - Easy
 175. [V2 - #5291 - 2020-11-16] blackmagemasta - Hard
 176. [V2 - #5300 - 2020-11-17] epicdtx - Hard
 177. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Hard
 178. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x2 - Easy
 179. [V2 - #5438 - 2020-11-27] Campiz06 - Medium
 180. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Hard
 181. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 183. [V2 - #5566 - 2020-12-05] Bunille - Easy
 184. [V2 - #5689 - 2020-12-15] SunnytheBearr - Easy
 185. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 x2 - Easy
 186. [V2 - #5792 - 2020-12-22] blurubberlizard - Easy
 187. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 188. [V2 - #5830 - 2020-12-25] NamiLover69 - Medium
 189. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 190. [V2 - #5904 - 2020-12-30] Yterbium - Easy
 191. [V2 - #5989 - 2021-01-02] YuyoAlberto - Hard
 192. [V2 - #6061 - 2021-01-09] YayakoChii - Hard
 193. [V2 - #6078 - 2021-01-10] IHaveNoLifeYada - Medium
 194. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Easy
 195. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Medium
 196. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril - Hard
 197. [V2 - #6259 - 2021-01-24] BaigSahab - Medium
 198. [V2 - #6288 - 2021-01-26] _anita - Easy
 199. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Medium
 200. [V2 - #6460 - 2021-02-06] Eleanora1315 - Easy
 201. [V2 - #6494 - 2021-02-09] DetectiveChimp - Medium
 202. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 203. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 204. [V2 - #6631 - 2021-02-19] ShockZz - Medium
 205. [V2 - #6704 - 2021-02-25] Sakku-san - Easy
 206. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Easy
 207. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Medium
 208. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo - Hard
 209. [V2 - #6755 - 2021-02-28] Jokobo x2 - Hard
 210. [V2 - #6790 - 2021-03-01] Rage_Beat06 - Easy
 211. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Easy
 212. [V2 - #6833 - 2021-03-03] Canaan - Medium
 213. [V2 - #6898 - 2021-03-09] Goldquick - Easy
 214. [V2 - #6921 - 2021-03-11] Benti_ - Medium
 215. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 216. [V2 - #6986 - 2021-03-18] Camchop04 - Easy
 217. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x2 - Hard
 218. [V2 - #7023 - 2021-03-21] Aur0ra - Medium
 219. [V2 - #7080 - 2021-03-25] Bern_stein - Medium
 220. [V2 - #7087 - 2021-03-26] Jhiday x2 - Easy
 221. [V2 - #7113 - 2021-03-28] ASHSENSEI - Easy
 222. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 223. [V2 - #7130 - 2021-03-29] SemPiada - Hard
 224. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 225. [V2 - #7165 - 2021-03-30] Plaxsin - Medium
 226. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Easy
 227. [V2 - #7179 - 2021-03-31] Nurguburu - Medium
 228. [V2 - #7254 - 2021-04-05] CrypticEye - Hard
 229. [V2 - #7266 - 2021-04-05] Dakenfromvault1 - Hard
 230. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 231. [V2 - #7417 - 2021-04-18] Jaikeis - Easy
 232. [V2 - #7433 - 2021-04-18] Elineru - Hard
 233. [V2 - #7506 - 2021-04-24] KuriPuri x2 - Easy
 234. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 235. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Easy
 236. [V2 - #7638 - 2021-05-01] Legends_of_anime - Easy
 237. [V2 - #7653 - 2021-05-03] ExperienceLD - Easy
 238. [V2 - #7664 - 2021-05-03] damianea103 - Easy
 239. [V2 - #7666 - 2021-05-04] Myelin_sr - Hard
 240. [V2 - #7697 - 2021-05-07] CyberSan - Easy
 241. [V2 - #7734 - 2021-05-10] Givemeanaccount - Easy
 242. [V2 - #7763 - 2021-05-13] 7kaneki7 - Easy
 243. [V2 - #7802 - 2021-05-17] 7kaneki7 - Medium
 244. [V2 - #7815 - 2021-05-18] Rimzyy - Easy
 245. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Easy
 246. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 247. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 248. [V2 - #8062 - 2021-06-02] miaxnder - Easy
 249. [V2 - #8126 - 2021-06-07] Bishamon-chan - Easy
 250. [V2 - #8145 - 2021-06-09] TuryuriOwO - Medium
 251. [V2 - #8214 - 2021-06-14] tbeans10 - Easy
 252. [V2 - #8250 - 2021-06-18] lostnyanko x2 - Easy
 253. [V2 - #8309 - 2021-06-22] trojangirl12 - Hard
 254. [V2 - #8312 - 2021-06-23] BeanChagBear - Easy
 255. [V2 - #8398 - 2021-06-29] BeanChagBear - Medium
 256. [V2 - #8491 - 2021-07-02] xCrazee - Medium
 257. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Medium
 258. [V2 - #8549 - 2021-07-07] Jokobo x2 - Easy
 259. [V2 - #8574 - 2021-07-09] julesliana - Easy
 260. [V2 - #8600 - 2021-07-11] Rellni944 - Easy
 261. [V2 - #8618 - 2021-07-12] kerryelc - Easy
 262. [V2 - #8652 - 2021-07-15] SoLongGayBowser - Easy
 263. [V2 - #8664 - 2021-07-16] TatsuMaki01 - Medium
 264. [V2 - #8741 - 2021-07-23] LyriaLegende - Hard
 265. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Easy
 266. [V2 - #8805 - 2021-07-28] Rello21 - Hard
 267. [V2 - #8968 - 2021-08-09] acestrawbs - Hard
 268. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Easy
 269. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Medium
 270. [V2 - #9021 - 2021-08-14] JTtheLlama - Hard
 271. [V2 - #9037 - 2021-08-16] ownitlikeaboss - Hard
 272. [V2 - #9115 - 2021-08-22] TheOGDorkLord - Easy
 273. [V2 - #9171 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 274. [V2 - #9172 - 2021-08-26] SecretDinosaur - Hard
 275. [V2 - #9192 - 2021-08-28] _Bri - Hard (upgraded from Easy)
 276. [V2 - #9225 - 2021-08-30] Mackamizzle - Medium
 277. [V2 - #9282 - 2021-09-01] Sorucaa - Easy
 278. [V2 - #9304 - 2021-09-04] SlayMagical x2 - Easy
 279. [V2 - #9394 - 2021-09-13] kokusu - Easy
 280. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Medium
 281. [V2 - #9406 - 2021-09-14] Szrebi - Hard
 282. [V2 - #9436 - 2021-09-16] Zenit x2 - Hard
 283. [V2 - #9449 - 2021-09-18] Punkero - Hard
 284. [V2 - #9458 - 2021-09-18] -shad- - Easy
 285. [V2 - #9491 - 2021-09-21] Yterbium x2 - Easy
 286. [V2 - #9515 - 2021-09-22] trojangirl12 x2 - Easy
 287. [V2 - #9532 - 2021-09-24] Papa_Dragon x2 - Hard
 288. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Easy
 289. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta - Medium
 290. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Easy
 291. [V2 - #9538 - 2021-09-25] blackmagemasta x2 - Medium
 292. [V2 - #9572 - 2021-09-28] TatsuMaki01 - Hard (upgraded from Medium)
 293. [V2 - #9794 - 2021-10-16] ProxyLain - Easy
 294. [V2 - #9822 - 2021-10-19] OweynLupton - Hard
 295. [V2 - #9837 - 2021-10-20] Jhiday x2 - Medium
 296. [V2 - #9974 - 2021-11-01] Campiz06 x2 - Medium
 297. [V2 - #9981 - 2021-11-01] Helvian494743 - Medium
 298. [V3 - #14 - 2021-11-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 299. [V3 - #18 - 2021-11-05] _Bri - Easy
 300. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Easy
 301. [V3 - #66 - 2021-11-11] Franchowo - Medium
 302. [V3 - #150 - 2021-11-22] Kristiwazhere - Easy
 303. [V3 - #285 - 2021-12-02] leapylee - Medium
 304. [V3 - #338 - 2021-12-09] Rello21 - Easy
 305. [V3 - #346 - 2021-12-10] windyscar - Medium
 306. [V3 - #443 - 2021-12-19] Marplatensevirgo - Hard
 307. [V3 - #467 - 2021-12-20] Ayunee - Easy
 308. [V3 - #483 - 2021-12-22] PNR_13 - Hard
 309. [V3 - #492 - 2021-12-23] Plaxsin x2 - Easy
 310. [V3 - #508 - 2021-12-24] mimikwu - Easy
 311. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 312. [V3 - #544 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Medium
 313. [V3 - #563 - 2021-12-28] HDAsylum - Easy
 314. [V3 - #589 - 2021-12-30] BaigSahab - Hard
 315. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Medium
 316. [V3 - #593 - 2021-12-30] CheeseKnife - Hard
 317. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Easy
 318. [V3 - #599 - 2021-12-30] Timcampy118 - Medium
 319. [V3 - #639 - 2021-12-31] willowlywillow - Easy
 320. [V3 - #662 - 2022-01-01] ScarletCelestial - Medium
 321. [V3 - #717 - 2022-01-06] Weatherman2 - Hard
 322. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr - Medium
 323. [V3 - #747 - 2022-01-09] Bunille - Medium
 324. [V3 - #748 - 2022-01-09] LukaThe12th - Easy
 325. [V3 - #824 - 2022-01-16] JTtheLlama x2 - Medium
 326. [V3 - #845 - 2022-01-18] Medusa-san - Medium
 327. [V3 - #1000 - 2022-01-31] simplycarissa - Easy
 328. [V3 - #1038 - 2022-01-31] Lokhlass - Hard
 329. [V3 - #1065 - 2022-02-02] Cainael - Hard
 330. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Easy
 331. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Medium
 332. [V3 - #1083 - 2022-02-05] mozgow - Hard
 333. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Easy
 334. [V3 - #1093 - 2022-02-06] Yuri-san - Medium
 335. [V3 - #1102 - 2022-02-08] YuyoAlberto - Medium
 336. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 337. [V3 - #1237 - 2022-02-20] yyoggi - Easy
 338. [V3 - #1259 - 2022-02-21] Tonic_ - Hard
 339. [V3 - #1271 - 2022-02-22] CukieMunster - Hard
 340. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Easy
 341. [V3 - #1320 - 2022-02-25] Szrebi - Easy
 342. [V3 - #1322 - 2022-02-25] lostnyanko x2 - Medium
 343. [V3 - #1347 - 2022-02-27] _Bri x2 - Easy
 344. [V3 - #1359 - 2022-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 345. [V3 - #1375 - 2022-02-28] AatihoNora - Easy
 346. [V3 - #1502 - 2022-03-11] Bishamon-chan - Hard
 347. [V3 - #1506 - 2022-03-12] Omarino_III - Medium
 348. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 - Hard
 349. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Easy
 350. [V3 - #1511 - 2022-03-13] Timcampy118 x2 - Medium
 351. [V3 - #1524 - 2022-03-13] crazybob1215 - Easy
 352. [V3 - #1587 - 2022-03-20] OweynLupton x2 - Easy
 353. [V3 - #1604 - 2022-03-21] dierubikdie - Medium
 354. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 355. [V3 - #1716 - 2022-03-29] Karinara - Medium
 356. [V3 - #1785 - 2022-04-02] Wyvern22 x2 - Medium
 357. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Easy
 358. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Medium
 359. [V3 - #1793 - 2022-04-02] Catexia - Hard
 360. [V3 - #1836 - 2022-04-06] LotsaJello - Medium
 361. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta x2 - Hard
 362. [V3 - #1901 - 2022-04-14] Doougii - Easy
 363. [V3 - #1912 - 2022-04-15] Eleanora1315 - Medium
 364. [V3 - #1926 - 2022-04-17] noimagination7 - Hard
 365. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Easy
 366. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Medium
 367. [V3 - #1927 - 2022-04-17] jho0on_ - Hard
 368. [V3 - #1949 - 2022-04-19] YayakoChii x2 - Hard
 369. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Easy
 370. [V3 - #2064 - 2022-04-30] leapylee x2 - Hard
 371. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Easy
 372. [V3 - #2081 - 2022-04-30] Hirako179 - Medium
 373. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Easy
 374. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Medium
 375. [V3 - #2130 - 2022-05-03] foxxykat1223 - Hard
 376. [V3 - #2154 - 2022-05-06] Sweetalenone - Easy
 377. [V3 - #2203 - 2022-05-10] Nastusia - Easy
 378. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr - Easy
 379. [V3 - #2260 - 2022-05-19] SecretPresident - Hard
 380. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Easy
 381. [V3 - #2302 - 2022-05-23] Legends_of_anime - Medium
 382. [V3 - #2436 - 2022-06-01] trojangirl12 x2 - Medium
 383. [V3 - #2470 - 2022-06-04] JmePenseBonne - Easy
 384. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Easy
 385. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Medium
 386. [V3 - #2496 - 2022-06-07] Harisrox - Hard
 387. [V3 - #2506 - 2022-06-08] dierubikdie - Easy
 388. [V3 - #2564 - 2022-06-13] Tsukaji - Easy
 389. [V3 - #2576 - 2022-06-14] devrat2012 - Medium
 390. [V3 - #2577 - 2022-06-14] devrat2012 - Medium
 391. [V3 - #2623 - 2022-06-19] ketsueki22 - Easy
 392. [V3 - #2639 - 2022-06-21] Jeon_Asuna - Easy
 393. [V3 - #2650 - 2022-06-22] RachelPanda - Medium
 394. [V3 - #2673 - 2022-06-23] TheFlyingOrange - Hard
 395. [V3 - #2677 - 2022-06-24] Karma_Lovers - Easy
 396. [V3 - #2728 - 2022-06-28] xCrazee - Hard
 397. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Easy
 398. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Medium
 399. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Hard
 400. [V3 - #2864 - 2022-07-09] kirennea - Easy
 401. [V3 - #2891 - 2022-07-12] Yterbium x2 - Medium
 402. [V3 - #2901 - 2022-07-14] Yvsmeg - Easy
 403. [V3 - #2994 - 2022-07-24] KatjieKat - Easy
 404. [V3 - #3056 - 2022-07-29] Swoopy-Bunny - Easy
 405. [V3 - #3058 - 2022-07-29] Ylienna - Medium
 406. [V3 - #3059 - 2022-07-29] nerfsunny - Medium
 407. [V3 - #3138 - 2022-08-03] symeon_a - Easy
 408. [V3 - #3186 - 2022-08-09] Mikaytama13 - Hard
 409. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten - Hard
 410. [V3 - #3356 - 2022-08-31] xLunaDragon - Easy
 411. [V3 - #3483 - 2022-09-13] windyscar - Easy
 412. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Hard
 413. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Medium
 414. [V3 - #3489 - 2022-09-14] CrystalEyE - Easy
 415. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Easy
 416. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Medium
 417. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho - Hard
 418. [V3 - #3528 - 2022-09-19] HimeCrycho x2 - Hard
 419. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD x2 - Hard
 420. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk - Medium
 421. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk - Hard

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 15 items
 • Medium : 25 items
 • Hard : 35 items
 1. .hack//Intermezzo
 2. .hack//Sign
 3. .hack//Unison
 4. "Eiyuu" Kaitai
 5. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
 6. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru 2nd Season
 7. 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru Recap
 8. 7 Seeds
 9. 7 Seeds 2nd Season
 10. Abenobashi Mahou☆Shoutengai
 11. Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 12. ongoing Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita
 13. Alice in Dreamland
 14. Amatsuki
 15. Ano Yama ni Noborou yo
 16. Arata Kangatari
 17. not available in English Arata Kangatari Picture Drama
 18. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
 19. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season
 20. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season Special
 21. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Recap
 22. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials
 23. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Maboroshi no Bouken to Kiseki no Kaigou
 24. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou: Prologue
 25. Astarotte no Omocha!
 26. Astarotte no Omocha! EX
 27. Bakegyamon
 28. Bakemono no Ko
 29. not available in English Battle Spirits: Double Drive
 30. Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 31. Bear Bear Bear Kuma!
 32. not aired yet Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku
 33. Brave Story
 34. not aired yet Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
 35. Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa
 36. Capricorn
 37. Carol
 38. CB Chara Go Nagai World
 39. Celia-sensei no Wakuwaku Magical Kyoushitsu
 40. Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
 41. not aired yet Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin
 42. Chou Henshin Cosprayers
 43. Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 44. Choujigen Kakumei Anime: Dimension High School
 45. Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 46. Choujikuu Seiki Orguss
 47. not available in English Choujikuu Seiki Orguss Memorial
 48. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!
 49. Chuan Shu Zijiu Zhinan
 50. Cinnamon the Movie
 51. Conception
 52. Cop Craft
 53. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 54. Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 55. Date A Bullet: Dead or Bullet
 56. Date A Bullet: Nightmare or Queen
 57. Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
 58. Digimon Adventure
 59. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu
 60. Digimon Frontier
 61. Digimon Tamers
 62. Dog Days
 63. Dog Days Recap
 64. Dog Days'
 65. Dog Days' Specials
 66. Dog Days''
 67. Dog Days'': Gravure Talk
 68. Dog Days'': Limone Resort Tenbou Onsen!
 69. Dogeza de Tanondemita: Isekai-hen
 70. Douluo Dalu
 71. Dr. Stone
 72. not aired yet Dr. Stone: New World
 73. Dr. Stone: Stone Wars
 74. Dr. Stone: Stone Wars - Kaisen Zenya Special Eizou
 75. Dragon Drive
 76. Drifters
 77. Drifters (OVA)
 78. not available in English Drifters (OVA): Kokuou-sama Goranshin
 79. not available in English Drifters: Kokuou-sama Goranshin
 80. Drifters: Special Edition
 81. Drifters: The Outlandish Knight
 82. Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari
 83. Dual! Parallel Runrun Monogatari Special
 84. not aired yet Edomae Elf
 85. Eien no Aselia
 86. Eien no Hou
 87. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 88. El Hazard 2: The Magnificent World
 89. El Hazard: The Alternative World
 90. El Hazard: The Magnificent World
 91. El Hazard: The Wanderers
 92. Elf wo Karu Mono-tachi
 93. Elf wo Karu Mono-tachi II
 94. Endride
 95. Escaflowne
 96. Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
 97. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
 98. not available in English Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia Recaps
 99. Final Fantasy: Unlimited
 100. Fire Tripper
 101. Fudanshi Shoukan: Isekai de Shinjuu ni Hameraremashita
 102. Fushigi no Kuni no Miyuki-chan
 103. Fushigi Yuugi
 104. Fushigi Yuugi OVA
 105. Futatsu no Kurumi
 106. Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
 107. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri
 108. Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2
 109. gdMen
 110. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
 111. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki Part 2
 112. Genmu Senki Leda
 113. Gin no Guardian
 114. Gin no Guardian II
 115. Girls Bravo: First Season
 116. Girls Bravo: Second Season
 117. God Eater Reso Nantoka Gekijou
 118. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Episode EX
 119. God Eater Reso Nantoka Gekijou: Nagerareta Shokupan
 120. God Mazinger
 121. not available in English Gongnyong Baengmannyeon Ttori
 122. Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!
 123. Hagure Yuusha no Aesthetica
 124. Hagure Yuusha no Aesthetica: Hajirai Ippai
 125. Hai to Gensou no Grimgar
 126. Hai to Gensou no Grimgar: Furoagari no Kabe ni Kaketa Seishun - One More Centimeter
 127. Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 128. Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 129. Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 130. Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 131. Hataage! Kemono Michi
 132. Hataraku Maou-sama!
 133. Hataraku Maou-sama!!
 134. not available in English He Wei Dao x Daojian Shenyu Alicization
 135. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice
 136. Himiko-den
 137. Hinamatsuri (TV)
 138. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen
 139. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 2nd Season
 140. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season
 141. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen OVA
 142. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Recap
 143. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 144. Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria
 145. Idaten Jump
 146. Idol Project
 147. Ima, Soko ni Iru Boku
 148. not available in English Imanara Maniau! Log Horizon
 149. InuYasha
 150. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi
 151. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjo
 152. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken
 153. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima
 154. InuYasha: Kanketsu-hen
 155. not available in English InuYasha: Kuroi Tessaiga
 156. Isekai Cheat Magician
 157. Isekai Cheat Magician: Yoiboshi no Matsuri to Majutsushi
 158. not aired yet Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta
 159. not aired yet Isekai de Mofumofu Nadenade suru Tame ni Ganbattemasu.
 160. Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu
 161. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
 162. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω
 163. Isekai Meikyuu de Harem wo
 164. not aired yet Isekai Meikyuu de Harem wo Specials
 165. Isekai no Seikishi Monogatari
 166. not aired yet Isekai Nonbiri Nouka
 167. ongoing Isekai Ojisan
 168. not aired yet Isekai One Turn Kill Neesan: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita
 169. Isekai Quartet
 170. Isekai Quartet 2
 171. not available in English Isekai Quartet Movie: Another World
 172. Isekai Quartet Relay PV
 173. not aired yet Isekai Shikkaku
 174. not aired yet Isekai Shoukan wa Nidome desu
 175. Isekai wa Smartphone to Tomo ni.
 176. not aired yet Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2nd Season
 177. Isekai Yakkyoku
 178. Ixion Saga DT
 179. Izumo: Takeki Tsurugi no Senki
 180. Jahy-sama wa Kujikenai!
 181. Jantama Pong☆ Episode 0
 182. not aired yet Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou
 183. Jikuu Tantei Genshi-kun
 184. not aired yet Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?
 185. Juuni Kokuki
 186. not aired yet Kagami no Kojou
 187. ongoing Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
 188. Kakuriyo no Yadomeshi
 189. Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
 190. not aired yet Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2nd Season
 191. Kamigami no Asobi
 192. not aired yet Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou
 193. not aired yet Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu
 194. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
 195. Kenja no Mago
 196. Kero Kero Chime
 197. Kiba
 198. Kimi wa Kanata
 199. Knight's & Magic
 200. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon
 201. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Valentine, Soshite Onsen! - Amari Kitai Shinaide Kudasai
 202. Kobayashi-san Chi no OO Dragon
 203. Konjiki no Gash Bell!!
 204. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
 205. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2
 206. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku wo!
 207. not aired yet Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3
 208. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu
 209. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kono Subarashii Choker ni Shukufuku wo!
 210. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
 211. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Recap
 212. Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO: Mugen no Heiretsu Sekai
 213. not available in English Koori no Kuni no Misuke
 214. Ku Pao Ying Xiong
 215. Kuma Kuma Kuma Bear
 216. not aired yet Kuma Kuma Kuma Bear 2nd Season
 217. Kumo Desu ga, Nani ka?
 218. Kuro no Shoukanshi
 219. Kuromukuro
 220. Kyojinzoku no Hanayome
 221. Kyou kara Maou!
 222. Kyou kara Maou! 3rd Series
 223. Kyou kara Maou! R
 224. not available in English Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 225. Laidbackers
 226. Leadale no Daichi nite
 227. not aired yet Level 1 dakedo Unique Skill de Saikyou desu
 228. Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 229. Lily to Kaeru to (Otouto)
 230. Little Nemo
 231. Log Horizon
 232. Log Horizon 2nd Season
 233. Log Horizon: Entaku Houkai
 234. Lulin Da Maoxian
 235. Lulin Da Maoxian: Tangguo Shijie
 236. Magic Knight Rayearth
 237. Magic Knight Rayearth II
 238. Magic Knight Rayearth Pilot
 239. not available in English Mahou Shoujo Lalabel
 240. Mahou Shoujo-tai Arusu
 241. Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure
 242. Mairimashita! Iruma-kun
 243. Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season
 244. not aired yet Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season
 245. Majokko Shimai no Yoyo to Nene
 246. makemagic
 247. Manga Aesop Monogatari
 248. Mao Zhi Ming
 249. Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo
 250. Maou-sama, Retry!
 251. MÄR
 252. Märchen Mädchen
 253. Märchen Mädchen Specials
 254. Marie & Gali
 255. Marie & Gali ver. 2.0
 256. Mashin Eiyuuden Wataru
 257. Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 258. Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru
 259. Masou Gakuen HxH
 260. Maze☆Bakunetsu Jikuu
 261. Maze☆Bakunetsu Jikuu (TV)
 262. Maze☆Bakunetsu Jikuu: Hot Springs
 263. Meiji Tokyo Renka
 264. Meikyuu Black Company
 265. Meng Hui Jinsha Cheng
 266. Meng Qi Shi Shen
 267. Meng Qi Shi Shen: Huanxi Zhui Hun
 268. Meng Qi Shi Shen: Zaijie Liangyuan
 269. Minna Atsumare! Falcom Gakuen
 270. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC
 271. Mirai Keisatsu Urashiman
 272. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?
 273. Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?: Onsen Manyuuki
 274. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 275. Monster Farm: Legend e no Michi
 276. not aired yet Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu
 277. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu
 278. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2
 279. Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Special
 280. Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]
 281. Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
 282. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 283. NG Knight Ramune & 40
 284. Ni no Kuni
 285. Nitian Xie Shen
 286. ongoing Nitian Xie Shen 2nd Season
 287. No Game No Life
 288. No Game No Life Specials
 289. Nobunaga Concerto
 290. Nobunaga-sensei no Osanazuma
 291. Oda Nobuna no Yabou
 292. Oda Nobuna no Yabou Recap
 293. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta...
 294. not aired yet Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… Movie
 295. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... Voice Drama
 296. Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... X
 297. Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu
 298. Otona ni Natta Alice
 299. Otsuki-sama to Oujo
 300. hentai Ouji no Honmei wa Akuyaku Reijou
 301. Outbreak Company
 302. Overlord
 303. Overlord II
 304. Overlord III
 305. Overlord IV
 306. Overlord Movie 1: Fushisha no Ou
 307. Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu
 308. not aired yet Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen
 309. Overlord Movie: Manner Movie
 310. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades
 311. Overlord: Oukoku no Kan-tachi - Drama CD-tsuki Tokusou-ban
 312. Overlord: Ple Ple Pleiades
 313. Overlord: Ple Ple Pleiades 2
 314. Overlord: Ple Ple Pleiades 3
 315. Overlord: Ple Ple Pleiades 4
 316. not available in English Oyayubi Hime Monogatari
 317. Oz no Mahoutsukai (1986)
 318. Paripi Koumei
 319. Pinky Street
 320. Pokemon Fushigi no Dungeon: Magnagate to Mugendai Meikyuu
 321. Pokemon Fushigi no Dungeon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
 322. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai
 323. Pokemon: Pikachu, Kore Nan no Kagi?
 324. Pop in Q
 325. Princess Connect! Re:Dive
 326. Princess Connect! Re:Dive Season 2
 327. Quanzhi Fashi
 328. Quanzhi Fashi II
 329. Quanzhi Fashi III
 330. not available in English Quanzhi Fashi: Q Ban Xiao Juchang
 331. not available in English Quanzhi Fashi: Q Ban Xiao Juchang 2nd Season
 332. Queen's Blade: Grimoire
 333. Rakugo Tennyo Oyui
 334. Re:Creators
 335. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 336. Re:Zero kara Hajimeru Break Time
 337. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season
 338. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 339. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna
 340. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna - Manner Movie
 341. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow
 342. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow - Manner Movie
 343. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season
 344. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2
 345. Rockman Hoshi ni Negai wo
 346. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 347. Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 348. Rokumon Tengai Mon Colle Knights Movie: Densetsu no Fire Dragon
 349. not aired yet Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu
 350. not available in English Ruri-iro Princess
 351. Sabaku no Takara no Shiro
 352. Saihate no Paladin
 353. not aired yet Saihate no Paladin 2nd Season
 354. Saihate no Paladin: Michiyuki
 355. not aired yet Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki: Geboku no Youkai-domo ni Kurabete Monster ga Yowasugirunda ga
 356. San Shi Liu Ji Qiyu Ji
 357. Satsuriku Tenshi Jibril PV
 358. Saturday
 359. Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
 360. not aired yet Seijo no Maryoku wa Bannou Desu 2nd Season
 361. Seirei Gensouki
 362. not aired yet Seirei Gensouki 2nd Season
 363. Seisenshi Dunbine
 364. Seisenshi Dunbine Memorial
 365. Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru
 366. Sen to Chihiro no Kamikakushi
 367. Sengoku Collection
 368. Sengoku Night Blood
 369. Sengoku Night Blood: Ongaku Dai Tokushuu
 370. Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 371. Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 372. Sentouin, Hakenshimasu!
 373. Seven Nation Army feat. Chara
 374. Shamanic Princess
 375. Sheng Shi Zhuang Niang
 376. Shikkakumon no Saikyou Kenja
 377. not aired yet Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 378. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru
 379. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru Recap
 380. Shining Tears X Wind
 381. Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
 382. Shokei Shoujo no Virgin Road
 383. Show By Rock!!
 384. Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita
 385. not aired yet Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita 2nd Season
 386. Sonny Boy
 387. Soukou Musume Senki
 388. Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi
 389. Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 390. Star Ocean EX
 391. Strange Dawn
 392. Suisei no Freyline: Prologue
 393. Suisei no Gargantia
 394. Suisei no Gargantia Specials
 395. Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka
 396. Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen!
 397. Sweat Punch
 398. Sword Art Online
 399. not available in English Sword Art Online Fatal Bullet: The Third Episode
 400. Sword Art Online II
 401. Sword Art Online II: Debriefing
 402. Sword Art Online Movie: Ordinal Scale
 403. Sword Art Online: Alicization
 404. Sword Art Online: Alicization - Recollection
 405. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
 406. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2nd Season
 407. not available in English Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Recap
 408. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Reflection
 409. Sword Art Online: Extra Edition
 410. not available in English Sword Art Online: Progressive Movie - Hoshi Naki Yoru no Aria
 411. not aired yet Sword Art Online: Progressive Movie - Kuraki Yuuyami no Scherzo
 412. Sword Art Online: Sword Art Offline
 413. Ta ga Tame no Alchemist
 414. Tama Pawns
 415. Tate no Yuusha no Nariagari
 416. Tate no Yuusha no Nariagari Season 2
 417. not aired yet Tate no Yuusha no Nariagari Season 3
 418. Tenkuu no Escaflowne
 419. Tenkuu no Escaflowne Recaps
 420. Tenkuu Shinpan
 421. not available in English Tenpou Suikoden Neo
 422. Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita
 423. not aired yet Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou wo Shiranai Kamigami no Shito
 424. not aired yet Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei
 425. ongoing Tensei shitara Ken Deshita
 426. Tensei shitara Slime Datta Ken
 427. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season
 428. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
 429. Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season: Kanwa - Veldora Nikki 2
 430. not aired yet Tensei shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen
 431. Tensei shitara Slime Datta Ken OVA
 432. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Hinata Sakaguchi
 433. Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora Nikki
 434. Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken
 435. The Gift
 436. The Naked King
 437. The Peak
 438. Thermae Romae Novae
 439. not available in English Time Travel Tondekeman!
 440. Tobira wo Akete
 441. Toki no Tabibito: Time Stranger
 442. Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 443. Tsubasa Chronicle
 444. Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
 445. not aired yet Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2nd Season
 446. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka?
 447. Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka? OVA
 448. UFO Gakuen no Himitsu
 449. Unkai no Meikyuu Zeguy
 450. Urasekai Picnic
 451. Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon!
 452. Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!
 453. Wo de Yi Jie Zhi Lu
 454. not aired yet Wo Jian Qile Yi Di Shuxing
 455. World Trigger
 456. World Trigger 2nd Season
 457. World Trigger 3rd Season
 458. Wu Ying Sanqian Dao
 459. Xanadu Dragonslayer Densetsu
 460. Xue Se Cang Qiong
 461. Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
 462. Yes! Precure 5 Movie: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 463. Youjo Senki
 464. not aired yet Youjo Senki II
 465. Youjo Senki Movie
 466. Youjo Senki Movie: Manner Eizou
 467. Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen
 468. Youjo Senki: Senkyou Houkoku
 469. Youjo Shenki
 470. Youkai Watch Movie 1: Tanjou no Himitsu da Nyan!
 471. Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama
 472. not available in English Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama: Short Stories
 473. Yumekui Merry
 474. Zanting! Rang Wo Cha Gonglüe
 475. Zero no Tsukaima
 476. Zero no Tsukaima F
 477. Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 478. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 479. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo - Yuuwaku no Sunahama
 480. Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 481. Zinba

Category : Theme

Thread : MAL forum

Created on : 2018-10-29

Number of Turn-ins : 421 (230 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 15 items] : 201 completed (101 not validated yet)
 • Medium [2pt - 25 items] : 115 completed (69 not validated yet)
 • Hard [2.75pt - 35 items] : 105 completed (60 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must adhere to the Isekai-HOF theme. Sources : [AniDB] [A-P]
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.