Challenge : Military

 1. [V1 - #3205 - 2017-03-06] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #3210 - 2017-03-06] Jhiday - Easy
 3. [V1 - #3211 - 2017-03-06] renzoushi - Easy
 4. [V1 - #3212 - 2017-03-06] greatvillage - Easy
 5. [V1 - #3215 - 2017-03-06] Zenit - Easy
 6. [V1 - #3222 - 2017-03-07] OmegaOtaku - Easy
 7. [V1 - #3231 - 2017-03-09] Punkero - Easy
 8. [V1 - #3294 - 2017-03-16] Astarate - Easy
 9. [V1 - #3297 - 2017-03-16] Ginger_Snap - Easy
 10. [V1 - #3308 - 2017-03-17] KenApplepi - Easy
 11. [V1 - #3311 - 2017-03-17] AYOSHINA - Easy
 12. [V1 - #3326 - 2017-03-19] Wyvern22 - Easy
 13. [V1 - #3360 - 2017-03-22] Akai_Shuichi - Easy
 14. [V1 - #3388 - 2017-03-25] TahZin - Easy
 15. [V1 - #3498 - 2017-04-01] NamiLover69 - Easy
 16. [V1 - #3501 - 2017-04-01] Helvian494743 - Easy
 17. [V1 - #3502 - 2017-04-01] Gwathgor - Easy
 18. [V1 - #3507 - 2017-04-02] DarkFaerie - Easy
 19. [V1 - #3536 - 2017-04-04] Konekojo - Easy
 20. [V1 - #3556 - 2017-04-06] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 21. [V1 - #3575 - 2017-04-08] Useless_Goddess - Hard (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #3576 - 2017-04-09] Kreyul - Hard (upgraded from Easy)
 23. [V1 - #3581 - 2017-04-09] Ascheherz - Easy
 24. [V1 - #3585 - 2017-04-09] NamiLover69 - Hard (upgraded from Medium)
 25. [V1 - #3613 - 2017-04-14] NamiLover69 - Easy
 26. [V1 - #3653 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 27. [V1 - #3671 - 2017-04-20] moissi - Easy
 28. [V1 - #3922 - 2017-05-11] Rojo - Easy
 29. [V1 - #3996 - 2017-05-20] acestrawbs - Easy
 30. [V1 - #4042 - 2017-05-23] SunflowerDaisho - Easy
 31. [V1 - #4010 - 2017-05-26] starfishalliance - Easy
 32. [V1 - #4066 - 2017-05-26] Dakenfromvault1 - Easy
 33. [V1 - #4199 - 2017-06-05] NickWilks - Easy
 34. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Easy
 35. [V1 - #4273 - 2017-06-16] -Eien- - Easy
 36. [V1 - #4330 - 2017-06-22] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #4362 - 2017-06-26] AYOSHINA - Medium
 38. [V1 - #4500 - 2017-07-09] SheyCroix - Medium
 39. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 40. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 41. [V1 - #4668 - 2017-08-02] Wyvern22 - Medium
 42. [V1 - #4674 - 2017-08-03] TheMaxPhoenix - Easy
 43. [V1 - #4696 - 2017-08-07] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 44. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 45. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 46. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Easy
 47. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 48. [V1 - #4971 - 2017-09-11] Kreyul - Medium
 49. [V1 - #5024 - 2017-09-18] ParsleyParsnips - Easy
 50. [V1 - #5058 - 2017-09-23] Sojin - Easy
 51. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Easy
 52. [V1 - #5224 - 2017-10-14] Tonic_ - Easy
 53. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 54. [V1 - #5504 - 2017-11-16] ImagineBrkr - Easy
 55. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 56. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 57. [V1 - #5642 - 2017-12-01] NickWilks - Medium
 58. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA - Hard
 59. [V1 - #5788 - 2017-12-24] Salyee - Easy
 60. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 61. [V1 - #5824 - 2017-12-28] Whimsalot - Easy
 62. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 63. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 64. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 65. [V1 - #6256 - 2018-02-09] kT-Echo - Easy
 66. [V1 - #6340 - 2018-02-17] Imyreld - Medium
 67. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Easy
 68. [V1 - #6475 - 2018-03-01] animegeek4life - Easy
 69. [V1 - #6480 - 2018-03-02] Soarax - Easy
 70. [V1 - #6497 - 2018-03-04] Kreyul - Easy
 71. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Hard
 72. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 73. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 74. [V1 - #6864 - 2018-04-15] greyjoie - Easy
 75. [V1 - #7053 - 2018-05-03] riho88riho - Easy
 76. [V1 - #7056 - 2018-05-04] space-cowboys - Easy
 77. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 78. [V1 - #7137 - 2018-05-14] KitsunehimeMilhi - Easy
 79. [V1 - #7165 - 2018-05-19] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 80. [V1 - #7282 - 2018-08-16] scrouge - Easy
 81. [V1 - #7327 - 2018-08-21] ExperienceLD - Easy
 82. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 83. [V1 - #7415 - 2018-08-31] justoline - Easy
 84. [V1 - #7493 - 2018-09-12] Phraze - Easy
 85. [V1 - #7506 - 2018-09-13] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 86. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 87. [V1 - #7615 - 2018-09-27] Zenit - Hard
 88. [V1 - #7703 - 2018-10-05] bigdud24 - Easy
 89. [V1 - #7732 - 2018-10-10] kurodutch - Easy
 90. [V1 - #7738 - 2018-10-10] Wyvern22 x2 - Medium
 91. [V1 - #7849 - 2018-10-25] SlayMagical - Easy
 92. [V1 - #7864 - 2018-10-27] Aeradae - Easy
 93. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 94. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 95. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Easy
 96. [V1 - #8286 - 2018-12-27] TheEdgelord - Easy
 97. [V1 - #8295 - 2018-12-28] Imyreld - Hard
 98. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 99. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 100. [V1 - #8369 - 2019-01-05] Charlotte1412 - Easy
 101. [V1 - #8373 - 2019-01-05] Wyvern22 x2 - Easy
 102. [V1 - #8591 - 2019-01-31] Ten - Easy
 103. [V1 - #8641 - 2019-02-05] AngelShiva - Hard
 104. [V1 - #8660 - 2019-02-07] TreasuredHopes - Easy
 105. [V1 - #8823 - 2019-02-26] Rellni944 - Easy
 106. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 107. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 108. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 109. [V1 - #8943 - 2019-03-09] istherefood - Easy
 110. [V1 - #8953 - 2019-03-11] Imyreld x2 - Easy
 111. [V1 - #8988 - 2019-03-18] ScarletCelestial - Easy
 112. [V1 - #9316 - 2019-04-22] Zenit - Medium
 113. [V1 - #9376 - 2019-04-28] AngelShiva - Medium
 114. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 115. [V1 - #9577 - 2019-05-28] Lokhlass - Easy
 116. [V1 - #10033 - 2019-08-02] Bern_stein - Medium
 117. [V1 - #10041 - 2019-08-04] Punkero - Medium
 118. [V2 - #19 - 2019-08-21] YumeNoTsukii - Easy
 119. [V2 - #55 - 2019-08-26] GakutoDeathGlare - Easy
 120. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Easy
 121. [V2 - #126 - 2019-09-03] YumeNoTsukii - Medium
 122. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 123. [V2 - #192 - 2019-09-13] GakutoDeathGlare - Easy
 124. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Easy
 125. [V2 - #237 - 2019-09-18] MrMada - Easy
 126. [V2 - #266 - 2019-09-22] Technotron - Easy
 127. [V2 - #550 - 2019-10-20] ParsleyParsnips - Medium
 128. [V2 - #603 - 2019-10-26] Punkero - Easy
 129. [V2 - #639 - 2019-10-31] Papa_Dragon - Easy
 130. [V2 - #938 - 2019-11-29] SheyCroix - Hard
 131. [V2 - #1108 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 132. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 133. [V2 - #1473 - 2020-01-21] dixcloxure - Easy
 134. [V2 - #1473 - 2020-01-21] dixcloxure - Medium
 135. [V2 - #1473 - 2020-01-21] dixcloxure - Hard
 136. [V2 - #1648 - 2020-02-03] Imyreld x2 - Medium
 137. [V2 - #1654 - 2020-02-03] _Bri - Easy
 138. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Easy
 139. [V2 - #1782 - 2020-02-14] KuriPuri - Easy
 140. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 141. [V2 - #2089 - 2020-03-13] Bunille - Easy
 142. [V2 - #2118 - 2020-03-14] cornflakegod - Easy
 143. [V2 - #2133 - 2020-03-15] MrDucky1231 - Easy
 144. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 145. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Medium
 146. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Hard
 147. [V2 - #2557 - 2020-04-16] TheFlyingOrange - Easy
 148. [V2 - #2567 - 2020-04-17] Papa_Dragon - Medium
 149. [V2 - #2839 - 2020-05-07] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #2925 - 2020-05-15] BurntFlower - Easy
 151. [V2 - #2950 - 2020-05-17] MegaManBK7 - Easy
 152. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 153. [V2 - #2977 - 2020-05-19] Bishamon-chan - Easy
 154. [V2 - #2983 - 2020-05-20] epicdtx - Easy
 155. [V2 - #2990 - 2020-05-20] Aur0ra - Easy
 156. [V2 - #3150 - 2020-05-30] Nezperdian - Easy
 157. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 158. [V2 - #3259 - 2020-06-06] PNR_13 - Easy
 159. [V2 - #3288 - 2020-06-08] hinagatari - Easy
 160. [V2 - #3390 - 2020-06-18] OmegaOtaku - Hard
 161. [V2 - #3605 - 2020-07-06] lostnyanko - Medium
 162. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 163. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 164. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 165. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Easy
 166. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Medium
 167. [V2 - #4173 - 2020-08-20] DeadlyRaven - Medium
 168. [V2 - #4236 - 2020-08-25] Gwathgor - Hard
 169. [V2 - #4247 - 2020-08-26] ExperienceLD - Hard
 170. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 171. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 172. [V2 - #4458 - 2020-09-12] ChibaCityBlues - Easy
 173. [V2 - #4493 - 2020-09-15] dierubikdie - Easy
 174. [V2 - #4503 - 2020-09-16] _Bri - Medium
 175. [V2 - #4833 - 2020-10-13] Plaxsin - Easy
 176. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 177. [V2 - #4943 - 2020-10-21] miaxnder - Easy
 178. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Easy
 179. [V2 - #5136 - 2020-11-06] Lady_Nera - Easy
 180. [V2 - #5185 - 2020-11-10] Eyth - Easy
 181. [V2 - #5221 - 2020-11-12] Aeradae - Medium
 182. [V2 - #5334 - 2020-11-20] Zenit x2 - Hard
 183. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 184. [V2 - #6000 - 2021-01-03] Yterbium - Hard
 185. [V2 - #6092 - 2021-01-11] ScarletCelestial - Medium
 186. [V2 - #6117 - 2021-01-13] Shuurei - Easy
 187. [V2 - #6142 - 2021-01-15] cornflakegod - Medium
 188. [V2 - #6153 - 2021-01-16] trojangirl12 - Easy
 189. [V2 - #6451 - 2021-02-06] ShockZz - Medium
 190. [V2 - #6478 - 2021-02-08] Papa_Dragon - Hard
 191. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron - Medium
 192. [V2 - #6507 - 2021-02-10] _Bri - Hard
 193. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Easy
 194. [V2 - #6541 - 2021-02-13] Rellni944 - Easy
 195. [V2 - #6576 - 2021-02-15] OweynLupton - Medium
 196. [V2 - #6708 - 2021-02-26] Eleanora1315 - Easy
 197. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 198. [V2 - #6852 - 2021-03-04] superherowarrior - Easy
 199. [V2 - #6941 - 2021-03-14] xCrazee - Easy
 200. [V2 - #6951 - 2021-03-15] symeon_a - Easy
 201. [V2 - #7020 - 2021-03-21] Szrebi - Easy
 202. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Easy
 203. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Medium
 204. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 205. [V2 - #7109 - 2021-03-27] Mackamizzle - Easy
 206. [V2 - #7144 - 2021-03-29] Punkero x2 - Easy
 207. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 208. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Easy
 209. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 210. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 211. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 212. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 213. [V2 - #7710 - 2021-05-09] zani36 - Easy
 214. [V2 - #7768 - 2021-05-13] AngelHana - Easy
 215. [V2 - #7796 - 2021-05-16] _Bri x2 - Easy
 216. [V2 - #7945 - 2021-05-28] Nurguburu - Medium
 217. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 218. [V2 - #8055 - 2021-06-01] Helvian494743 - Hard
 219. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Medium
 220. [V2 - #8283 - 2021-06-20] lostnyanko - Hard
 221. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebobebo - Easy
 222. [V2 - #8550 - 2021-07-07] BeanChagBear - Easy
 223. [V2 - #8609 - 2021-07-11] ownitlikeaboss - Medium
 224. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 225. [V2 - #8914 - 2021-08-02] MadClaw1138 - Easy
 226. [V2 - #9057 - 2021-08-18] RachelPanda - Easy
 227. [V2 - #9067 - 2021-08-19] Toidis - Easy
 228. [V2 - #9183 - 2021-08-27] Sarada - Easy
 229. [V2 - #9367 - 2021-09-10] OweynLupton - Hard
 230. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 231. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton x2 - Easy
 232. [V2 - #9558 - 2021-09-27] A_Morbid_Shadow - Easy
 233. [V2 - #9564 - 2021-09-27] TheEdgelord - Medium
 234. [V2 - #9584 - 2021-09-28] Kinaiii - Easy
 235. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Easy
 236. [V2 - #9709 - 2021-10-06] blackmagemasta - Easy
 237. [V2 - #9735 - 2021-10-09] Helvian494743 - Medium
 238. [V2 - #9813 - 2021-10-17] _Bri x2 - Medium
 239. [V3 - #241 - 2021-11-29] OweynLupton x2 - Medium
 240. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 241. [V3 - #420 - 2021-12-17] Zenit x2 - Medium
 242. [V3 - #526 - 2021-12-26] HDAsylum - Easy
 243. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 244. [V3 - #751 - 2022-01-09] kerryelc - Easy
 245. [V3 - #875 - 2022-01-21] nerfsunny - Easy
 246. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 247. [V3 - #1197 - 2022-02-16] lostnyanko x2 - Easy
 248. [V3 - #1369 - 2022-02-28] goncix3000 - Easy
 249. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 250. [V3 - #1430 - 2022-03-03] Punkero x2 - Medium
 251. [V3 - #1443 - 2022-03-05] Yterbium - Medium
 252. [V3 - #1484 - 2022-03-09] Bern_stein - Hard
 253. [V3 - #1564 - 2022-03-18] Jokobo - Medium
 254. [V3 - #1574 - 2022-03-19] Papa_Dragon x2 - Hard
 255. [V3 - #1596 - 2022-03-21] xCrazee - Hard
 256. [V3 - #1598 - 2022-03-21] Yvsmeg - Easy
 257. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Sakku-san - Medium
 258. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 259. [V3 - #1885 - 2022-04-13] Rage_Beat06 - Hard
 260. [V3 - #2015 - 2022-04-26] Campiz06 - Hard
 261. [V3 - #2033 - 2022-04-27] Eyth - Medium
 262. [V3 - #2049 - 2022-04-29] _Bri x2 - Hard
 263. [V3 - #2173 - 2022-05-07] Nurguburu - Hard
 264. [V3 - #2196 - 2022-05-10] poisonwill - Easy
 265. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x2 - Easy
 266. [V3 - #2485 - 2022-06-05] Yorokobi50 - Easy
 267. [V3 - #2581 - 2022-06-14] dierubikdie - Hard
 268. [V3 - #2602 - 2022-06-17] xCrazee - Medium
 269. [V3 - #2668 - 2022-06-23] trojangirl12 - Medium
 270. [V3 - #2867 - 2022-07-09] Rivka44 - Easy
 271. [V3 - #2969 - 2022-07-21] Aur0ra - Medium
 272. [V3 - #3165 - 2022-08-07] Bunille - Hard
 273. [V3 - #3225 - 2022-08-15] SecretPresident - Easy
 274. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 275. [V3 - #3543 - 2022-09-22] myuniquename - Easy
 276. [V3 - #3570 - 2022-09-25] OweynLupton x2 - Hard
 277. [V3 - #3580 - 2022-09-26] IssaPeo - Easy
 278. [V3 - #3612 - 2022-09-28] miaxnder - Medium
 279. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 280. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 281. [V3 - #3778 - 2022-10-14] ohpishhposh - Easy
 282. [V3 - #3813 - 2022-10-17] sukusen - Easy
 283. [V3 - #3838 - 2022-10-20] xNyan - Easy
 284. [V3 - #3891 - 2022-10-27] monkey3281 - Easy
 285. [V3 - #3950 - 2022-10-31] ImagineBrkr x2 - Hard
 286. [V3 - #3984 - 2022-11-02] lostnyanko x2 - Medium
 287. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Easy
 288. [V3 - #4149 - 2022-11-24] RorschachMask - Easy
 289. [V3 - #4259 - 2022-12-02] blackmagemasta - Medium
 290. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 291. [V3 - #4373 - 2022-12-16] silveraaki - Easy
 292. [V3 - #4412 - 2022-12-20] jaeo_k - Easy
 293. [V3 - #4463 - 2022-12-25] karma_majo - Easy
 294. [V3 - #4501 - 2022-12-28] hoshi4 - Easy
 295. [V3 - #4514 - 2022-12-29] mxtape - Easy
 296. [V3 - #4629 - 2023-01-05] Eleanora1315 - Medium
 297. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 298. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 299. [V3 - #4729 - 2023-01-14] dierubikdie - Medium
 300. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 301. [V3 - #4858 - 2023-01-23] SomedaySoon - Easy
 302. [V3 - #4911 - 2023-01-27] ScarletCelestial - Hard
 303. [V3 - #5077 - 2023-02-04] AndroidOn - Easy
 304. [V3 - #5107 - 2023-02-08] ferrepls - Easy
 305. [V3 - #5198 - 2023-02-17] Malin28 - Easy
 306. [V3 - #5268 - 2023-02-24] Bishamon-chan - Medium
 307. [V3 - #5434 - 2023-03-11] KatjieKat - Easy
 308. [V3 - #5475 - 2023-03-15] MidnightCielo - Easy
 309. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs - Medium
 310. [V3 - #5539 - 2023-03-22] Nurguburu x2 - Easy
 311. [V3 - #5941 - 2023-04-30] LukaThe12th - Easy
 312. [V3 - #6117 - 2023-05-23] anakg - Easy
 313. [V3 - #6240 - 2023-06-04] HimeCrycho - Easy
 314. [V3 - #6240 - 2023-06-04] HimeCrycho - Medium
 315. [V3 - #6241 - 2023-06-04] Jaikeis - Medium
 316. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 317. [V3 - #6350 - 2023-06-18] Papa_Dragon x2 - Medium
 318. [V3 - #6443 - 2023-06-27] ScarletCelestial x2 - Easy
 319. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 320. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 321. [V3 - #6544 - 2023-07-04] Amitte_Sukku - Easy
 322. [V3 - #6612 - 2023-07-12] AjaxTSS - Easy
 323. [V3 - #6648 - 2023-07-16] Ylienna - Easy
 324. [V3 - #6694 - 2023-07-19] dierubikdie x2 - Hard
 325. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 326. [V3 - #6826 - 2023-07-30] Papa_Dragon x2 - Easy
 327. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Easy
 328. [V3 - #7049 - 2023-08-25] Rage_Beat06 - Easy
 329. [V3 - #7049 - 2023-08-25] Rage_Beat06 - Medium
 330. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Easy
 331. [V3 - #7194 - 2023-09-13] xCrazee x2 - Hard

Genre Military

Created on : 2017-03-05

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.5 Point(s)
10 items to complete
232 Turnins
155 Validated Turnins
Medium
1.25 Point(s)
20 items to complete
59 Turnins
31 Validated Turnins
Hard
2.25 Point(s)
30 items to complete
40 Turnins
23 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Military MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.