Challenge : Military

 1. [V1 - #3205 - 2017-03-06] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #3210 - 2017-03-06] Jhiday - Easy
 3. [V1 - #3211 - 2017-03-06] renzoushi - Easy
 4. [V1 - #3212 - 2017-03-06] greatvillage - Easy
 5. [V1 - #3215 - 2017-03-06] Zenit - Easy
 6. [V1 - #3222 - 2017-03-07] OmegaOtaku - Easy
 7. [V1 - #3231 - 2017-03-09] Punkero - Easy
 8. [V1 - #3294 - 2017-03-16] Astarate - Easy
 9. [V1 - #3297 - 2017-03-16] Ginger_Snap - Easy
 10. [V1 - #3308 - 2017-03-17] KenApplepi - Easy
 11. [V1 - #3311 - 2017-03-17] AYOSHINA - Easy
 12. [V1 - #3326 - 2017-03-19] Wyvern22 - Easy
 13. [V1 - #3360 - 2017-03-22] Akai_Shuichi - Easy
 14. [V1 - #3388 - 2017-03-25] TahZin - Easy
 15. [V1 - #3498 - 2017-04-01] NamiLover69 - Easy
 16. [V1 - #3501 - 2017-04-01] Helvian494743 - Easy
 17. [V1 - #3502 - 2017-04-01] Gwathgor - Easy
 18. [V1 - #3507 - 2017-04-02] DarkFaerie - Easy
 19. [V1 - #3536 - 2017-04-04] Konekojo - Easy
 20. [V1 - #3556 - 2017-04-06] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 21. [V1 - #3575 - 2017-04-08] Useless_Goddess - Hard (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #3576 - 2017-04-09] Kreyul - Hard (upgraded from Easy)
 23. [V1 - #3581 - 2017-04-09] Ascheherz - Easy
 24. [V1 - #3585 - 2017-04-09] NamiLover69 - Hard (upgraded from Medium)
 25. [V1 - #3613 - 2017-04-14] NamiLover69 - Easy
 26. [V1 - #3653 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 27. [V1 - #3671 - 2017-04-20] moissi - Easy
 28. [V1 - #3922 - 2017-05-11] Rojo - Easy
 29. [V1 - #3996 - 2017-05-20] acestrawbs - Easy
 30. [V1 - #4042 - 2017-05-23] SunflowerDaisho - Easy
 31. [V1 - #4010 - 2017-05-26] starfishalliance - Easy
 32. [V1 - #4066 - 2017-05-26] Dakenfromvault1 - Easy
 33. [V1 - #4199 - 2017-06-05] NickWilks - Easy
 34. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Easy
 35. [V1 - #4273 - 2017-06-16] -Eien- - Easy
 36. [V1 - #4330 - 2017-06-22] Wyvern22 - Hard
 37. [V1 - #4362 - 2017-06-26] AYOSHINA - Medium
 38. [V1 - #4500 - 2017-07-09] SheyCroix - Medium
 39. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 40. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 41. [V1 - #4668 - 2017-08-02] Wyvern22 - Medium
 42. [V1 - #4674 - 2017-08-03] TheMaxPhoenix - Easy
 43. [V1 - #4696 - 2017-08-07] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 44. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 45. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 46. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Easy
 47. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 48. [V1 - #4971 - 2017-09-11] Kreyul - Medium
 49. [V1 - #5024 - 2017-09-18] ParsleyParsnips - Easy
 50. [V1 - #5058 - 2017-09-23] Sojin - Easy
 51. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Easy
 52. [V1 - #5224 - 2017-10-14] Tonic_ - Easy
 53. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 54. [V1 - #5504 - 2017-11-16] ImagineBrkr - Easy
 55. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 56. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 57. [V1 - #5642 - 2017-12-01] NickWilks - Medium
 58. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA - Hard
 59. [V1 - #5788 - 2017-12-24] Salyee - Easy
 60. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 61. [V1 - #5824 - 2017-12-28] Whimsalot - Easy
 62. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 63. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 64. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 65. [V1 - #6256 - 2018-02-09] kT-Echo - Easy
 66. [V1 - #6340 - 2018-02-17] Imyreld - Medium
 67. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Easy
 68. [V1 - #6475 - 2018-03-01] animegeek4life - Easy
 69. [V1 - #6480 - 2018-03-02] Soarax - Easy
 70. [V1 - #6497 - 2018-03-04] Kreyul - Easy
 71. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Hard
 72. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 73. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 74. [V1 - #6864 - 2018-04-15] greyjoie - Easy
 75. [V1 - #7053 - 2018-05-03] riho88riho - Easy
 76. [V1 - #7056 - 2018-05-04] space-cowboys - Easy
 77. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 78. [V1 - #7137 - 2018-05-14] KitsunehimeMilhi - Easy
 79. [V1 - #7165 - 2018-05-19] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 80. [V1 - #7282 - 2018-08-16] scrouge - Easy
 81. [V1 - #7327 - 2018-08-21] ExperienceLD - Easy
 82. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 83. [V1 - #7415 - 2018-08-31] justoline - Easy
 84. [V1 - #7493 - 2018-09-12] Phraze - Easy
 85. [V1 - #7506 - 2018-09-13] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 86. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 87. [V1 - #7615 - 2018-09-27] Zenit - Hard
 88. [V1 - #7703 - 2018-10-05] bigdud24 - Easy
 89. [V1 - #7732 - 2018-10-10] kurodutch - Easy
 90. [V1 - #7738 - 2018-10-10] Wyvern22 x2 - Medium
 91. [V1 - #7849 - 2018-10-25] SlayMagical - Easy
 92. [V1 - #7864 - 2018-10-27] Aeradae - Easy
 93. [V1 - #7908 - 2018-10-31] toxif - Easy
 94. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 95. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Easy
 96. [V1 - #8286 - 2018-12-27] TheEdgelord - Easy
 97. [V1 - #8295 - 2018-12-28] Imyreld - Hard
 98. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 99. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 100. [V1 - #8369 - 2019-01-05] Charlotte1412 - Easy
 101. [V1 - #8373 - 2019-01-05] Wyvern22 x2 - Easy
 102. [V1 - #8591 - 2019-01-31] Ten - Easy
 103. [V1 - #8641 - 2019-02-05] AngelShiva - Hard
 104. [V1 - #8660 - 2019-02-07] TreasuredHopes - Easy
 105. [V1 - #8823 - 2019-02-26] Rellni944 - Easy
 106. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 107. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 108. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 109. [V1 - #8943 - 2019-03-09] istherefood - Easy
 110. [V1 - #8953 - 2019-03-11] Imyreld x2 - Easy
 111. [V1 - #8988 - 2019-03-18] ScarletCelestial - Easy
 112. [V1 - #9316 - 2019-04-22] Zenit - Medium
 113. [V1 - #9376 - 2019-04-28] AngelShiva - Medium
 114. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 115. [V1 - #9577 - 2019-05-28] Lokhlass - Easy
 116. [V1 - #10033 - 2019-08-02] Bern_stein - Medium
 117. [V1 - #10041 - 2019-08-04] Punkero - Medium
 118. [V2 - #19 - 2019-08-21] YumeNoTsukii - Easy
 119. [V2 - #55 - 2019-08-26] GakutoDeathGlare - Easy
 120. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Easy
 121. [V2 - #126 - 2019-09-03] YumeNoTsukii - Medium
 122. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 123. [V2 - #192 - 2019-09-13] GakutoDeathGlare - Easy
 124. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Easy
 125. [V2 - #237 - 2019-09-18] MrMada - Easy
 126. [V2 - #266 - 2019-09-22] Technotron - Easy
 127. [V2 - #550 - 2019-10-20] ParsleyParsnips - Medium
 128. [V2 - #603 - 2019-10-26] Punkero - Easy
 129. [V2 - #639 - 2019-10-31] Papa_Dragon - Easy
 130. [V2 - #938 - 2019-11-29] SheyCroix - Hard
 131. [V2 - #1108 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 132. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 133. [V2 - #1473 - 2020-01-21] dixcloxure - Easy
 134. [V2 - #1473 - 2020-01-21] dixcloxure - Medium
 135. [V2 - #1473 - 2020-01-21] dixcloxure - Hard
 136. [V2 - #1648 - 2020-02-03] Imyreld x2 - Medium
 137. [V2 - #1654 - 2020-02-03] _Bri - Easy
 138. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Easy
 139. [V2 - #1782 - 2020-02-14] KuriPuri - Easy
 140. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 141. [V2 - #2089 - 2020-03-13] Bunille - Easy
 142. [V2 - #2118 - 2020-03-14] cornflakegod - Easy
 143. [V2 - #2133 - 2020-03-15] MrDucky1231 - Easy
 144. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 145. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Medium
 146. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Hard
 147. [V2 - #2557 - 2020-04-16] TheFlyingOrange - Easy
 148. [V2 - #2567 - 2020-04-17] Papa_Dragon - Medium
 149. [V2 - #2839 - 2020-05-07] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 150. [V2 - #2925 - 2020-05-15] BurntFlower - Easy
 151. [V2 - #2950 - 2020-05-17] MegaManBK7 - Easy
 152. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 153. [V2 - #2977 - 2020-05-19] Bishamon-chan - Easy
 154. [V2 - #2983 - 2020-05-20] epicdtx - Easy
 155. [V2 - #2990 - 2020-05-20] Aur0ra - Easy
 156. [V2 - #3150 - 2020-05-30] Nezperdian - Easy
 157. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 158. [V2 - #3259 - 2020-06-06] PNR_13 - Easy
 159. [V2 - #3288 - 2020-06-08] hinagatari - Easy
 160. [V2 - #3390 - 2020-06-18] OmegaOtaku - Hard
 161. [V2 - #3605 - 2020-07-06] lostnyanko - Medium
 162. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 163. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 164. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 165. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Easy
 166. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Medium
 167. [V2 - #4173 - 2020-08-20] DeadlyRaven - Medium
 168. [V2 - #4236 - 2020-08-25] Gwathgor - Hard
 169. [V2 - #4247 - 2020-08-26] ExperienceLD - Hard
 170. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 171. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 172. [V2 - #4458 - 2020-09-12] ChibaCityBlues - Easy
 173. [V2 - #4493 - 2020-09-15] dierubikdie - Easy
 174. [V2 - #4503 - 2020-09-16] _Bri - Medium
 175. [V2 - #4833 - 2020-10-13] Plaxsin - Easy
 176. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 177. [V2 - #4943 - 2020-10-21] miaxnder - Easy
 178. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Easy
 179. [V2 - #5136 - 2020-11-06] Lady_Nera - Easy
 180. [V2 - #5185 - 2020-11-10] Eyth - Easy
 181. [V2 - #5221 - 2020-11-12] Aeradae - Medium
 182. [V2 - #5334 - 2020-11-20] Zenit x2 - Hard
 183. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 184. [V2 - #6000 - 2021-01-03] Yterbium - Hard
 185. [V2 - #6092 - 2021-01-11] ScarletCelestial - Medium
 186. [V2 - #6117 - 2021-01-13] Shuurei - Easy
 187. [V2 - #6142 - 2021-01-15] cornflakegod - Medium
 188. [V2 - #6153 - 2021-01-16] trojangirl12 - Easy
 189. [V2 - #6451 - 2021-02-06] ShockZz - Medium
 190. [V2 - #6478 - 2021-02-08] Papa_Dragon - Hard
 191. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron - Medium
 192. [V2 - #6507 - 2021-02-10] _Bri - Hard
 193. [V2 - #6512 - 2021-02-10] kallah - Easy
 194. [V2 - #6541 - 2021-02-13] Rellni944 - Easy
 195. [V2 - #6576 - 2021-02-15] OweynLupton - Medium
 196. [V2 - #6594 - 2021-02-16] Givemeanaccount - Easy
 197. [V2 - #6708 - 2021-02-26] Eleanora1315 - Easy
 198. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 199. [V2 - #6852 - 2021-03-04] superherowarrior - Easy
 200. [V2 - #6941 - 2021-03-14] xCrazee - Easy
 201. [V2 - #6951 - 2021-03-15] symeon_a - Easy
 202. [V2 - #7020 - 2021-03-21] Szrebi - Easy
 203. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Easy
 204. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Medium
 205. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 206. [V2 - #7109 - 2021-03-27] Mackamizzle - Easy
 207. [V2 - #7144 - 2021-03-29] Punkero x2 - Easy
 208. [V2 - #7161 - 2021-03-30] maurorr - Easy
 209. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Easy
 210. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 211. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 212. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 213. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 214. [V2 - #7710 - 2021-05-09] zani36 - Easy
 215. [V2 - #7768 - 2021-05-13] AngelHana - Easy
 216. [V2 - #7796 - 2021-05-16] _Bri x2 - Easy
 217. [V2 - #7945 - 2021-05-28] Nurguburu - Medium
 218. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 219. [V2 - #8055 - 2021-06-01] Helvian494743 - Hard
 220. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Medium
 221. [V2 - #8283 - 2021-06-20] lostnyanko - Hard
 222. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebobebo - Easy
 223. [V2 - #8550 - 2021-07-07] BeanChagBear - Easy
 224. [V2 - #8609 - 2021-07-11] ownitlikeaboss - Medium
 225. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 226. [V2 - #8914 - 2021-08-02] MadClaw1138 - Easy
 227. [V2 - #9057 - 2021-08-18] RachelPanda - Easy
 228. [V2 - #9067 - 2021-08-19] Toidis - Easy
 229. [V2 - #9183 - 2021-08-27] Sarada - Easy
 230. [V2 - #9367 - 2021-09-10] OweynLupton - Hard
 231. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 232. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton x2 - Easy
 233. [V2 - #9558 - 2021-09-27] A_Morbid_Shadow - Easy
 234. [V2 - #9564 - 2021-09-27] TheEdgelord - Medium
 235. [V2 - #9584 - 2021-09-28] Kinaiii - Easy
 236. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Easy
 237. [V2 - #9709 - 2021-10-06] blackmagemasta - Easy
 238. [V2 - #9735 - 2021-10-09] Helvian494743 - Medium
 239. [V2 - #9813 - 2021-10-17] _Bri x2 - Medium
 240. [V3 - #241 - 2021-11-29] OweynLupton x2 - Medium
 241. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 242. [V3 - #420 - 2021-12-17] Zenit x2 - Medium
 243. [V3 - #526 - 2021-12-26] HDAsylum - Easy
 244. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 245. [V3 - #751 - 2022-01-09] kerryelc - Easy
 246. [V3 - #838 - 2022-01-17] Weatherman2 - Easy
 247. [V3 - #875 - 2022-01-21] nerfsunny - Easy
 248. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 249. [V3 - #1197 - 2022-02-16] lostnyanko x2 - Easy
 250. [V3 - #1369 - 2022-02-28] goncix3000 - Easy
 251. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 252. [V3 - #1430 - 2022-03-03] Punkero x2 - Medium
 253. [V3 - #1443 - 2022-03-05] Yterbium - Medium
 254. [V3 - #1484 - 2022-03-09] Bern_stein - Hard
 255. [V3 - #1564 - 2022-03-18] Jokobo - Medium
 256. [V3 - #1574 - 2022-03-19] Papa_Dragon x2 - Hard
 257. [V3 - #1596 - 2022-03-21] xCrazee - Hard
 258. [V3 - #1598 - 2022-03-21] Yvsmeg - Easy
 259. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Sakku-san - Medium
 260. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 261. [V3 - #1885 - 2022-04-13] Rage_Beat06 - Hard
 262. [V3 - #2015 - 2022-04-26] Campiz06 - Hard
 263. [V3 - #2033 - 2022-04-27] Eyth - Medium
 264. [V3 - #2049 - 2022-04-29] _Bri x2 - Hard
 265. [V3 - #2173 - 2022-05-07] Nurguburu - Hard
 266. [V3 - #2196 - 2022-05-10] poisonwill - Easy
 267. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x2 - Easy
 268. [V3 - #2485 - 2022-06-05] Yorokobi50 - Easy
 269. [V3 - #2581 - 2022-06-14] dierubikdie - Hard
 270. [V3 - #2602 - 2022-06-17] xCrazee - Medium
 271. [V3 - #2668 - 2022-06-23] trojangirl12 - Medium
 272. [V3 - #2867 - 2022-07-09] Rivka44 - Easy
 273. [V3 - #2969 - 2022-07-21] Aur0ra - Medium
 274. [V3 - #3165 - 2022-08-07] Bunille - Hard
 275. [V3 - #3225 - 2022-08-15] SecretPresident - Easy
 276. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 277. [V3 - #3543 - 2022-09-22] myuniquename - Easy
 278. [V3 - #3570 - 2022-09-25] OweynLupton x2 - Hard
 279. [V3 - #3580 - 2022-09-26] IssaPeo - Easy
 280. [V3 - #3612 - 2022-09-28] miaxnder - Medium
 281. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 282. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 283. [V3 - #3778 - 2022-10-14] ohpishhposh - Easy
 284. [V3 - #3813 - 2022-10-17] sukusen - Easy
 285. [V3 - #3838 - 2022-10-20] xNyan - Easy
 286. [V3 - #3891 - 2022-10-27] monkey3281 - Easy
 287. [V3 - #3950 - 2022-10-31] ImagineBrkr x2 - Hard
 288. [V3 - #3984 - 2022-11-02] lostnyanko x2 - Medium
 289. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Easy
 290. [V3 - #4149 - 2022-11-24] RorschachMask - Easy
 291. [V3 - #4259 - 2022-12-02] blackmagemasta - Medium
 292. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 293. [V3 - #4373 - 2022-12-16] silveraaki - Easy
 294. [V3 - #4412 - 2022-12-20] jaeo_k - Easy
 295. [V3 - #4463 - 2022-12-25] karma_majo - Easy
 296. [V3 - #4501 - 2022-12-28] hoshi4 - Easy
 297. [V3 - #4514 - 2022-12-29] mxtape - Easy
 298. [V3 - #4629 - 2023-01-05] Eleanora1315 - Medium
 299. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 300. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 301. [V3 - #4729 - 2023-01-14] dierubikdie - Medium
 302. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 303. [V3 - #4858 - 2023-01-23] SomedaySoon - Easy
 304. [V3 - #4911 - 2023-01-27] ScarletCelestial - Hard

Category : Genre

Thread : MAL forum

Created on : 2017-03-05

Number of Turn-ins : 304 (120 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.5pt - 10 items] : 213 completed (74 not validated yet)
 • Medium [1.25pt - 20 items] : 53 completed (28 not validated yet)
 • Hard [2.25pt - 30 items] : 38 completed (18 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Military MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.