Challenge : Mystery

 1. [V1 - #947 - 2016-08-19] Ginger_Snap - Easy
 2. [V1 - #948 - 2016-08-19] SunflowerDaisho - Easy
 3. [V1 - #949 - 2016-08-19] NamiLover69 - Easy
 4. [V1 - #950 - 2016-08-19] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #951 - 2016-08-19] Ritshiro - Easy
 6. [V1 - #952 - 2016-08-19] TreasuredHopes - Easy
 7. [V1 - #953 - 2016-08-19] OmegaOtaku - Easy
 8. [V1 - #954 - 2016-08-19] Rinarin - Easy
 9. [V1 - #955 - 2016-08-19] Thnx4dafood - Easy
 10. [V1 - #956 - 2016-08-19] Punkero - Easy
 11. [V1 - #957 - 2016-08-19] Kreyul - Easy
 12. [V1 - #959 - 2016-08-19] fatedKujo - Easy
 13. [V1 - #455 - 2016-08-20] Amitte_Sukku - Easy
 14. [V1 - #961 - 2016-08-20] -Eien- - Easy
 15. [V1 - #962 - 2016-08-20] Yukino - Easy
 16. [V1 - #963 - 2016-08-20] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #964 - 2016-08-20] AYOSHINA - Easy
 18. [V1 - #965 - 2016-08-20] lycheejane - Easy
 19. [V1 - #967 - 2016-08-20] TahZin - Easy
 20. [V1 - #968 - 2016-08-20] _Dan_ - Easy
 21. [V1 - #969 - 2016-08-20] removed-user - Easy
 22. [V1 - #970 - 2016-08-20] aemiliuz - Easy
 23. [V1 - #971 - 2016-08-20] MysteriousGhoul - Easy
 24. [V1 - #972 - 2016-08-20] DannyTheDonkey - Easy
 25. [V1 - #973 - 2016-08-20] silverwalls - Easy
 26. [V1 - #974 - 2016-08-20] Kaede00 - Easy
 27. [V1 - #976 - 2016-08-20] Jhiday - Easy
 28. [V1 - #986 - 2016-08-22] abystoma2 - Easy
 29. [V1 - #987 - 2016-08-22] MillieAndretti90 - Easy
 30. [V1 - #989 - 2016-08-22] TheMaxPhoenix - Easy
 31. [V1 - #997 - 2016-08-23] Ennetsu - Easy
 32. [V1 - #1019 - 2016-08-26] riho88riho - Easy
 33. [V1 - #1037 - 2016-08-30] I-Chrome - Easy
 34. [V1 - #1038 - 2016-08-31] RachelPanda - Easy
 35. [V1 - #1073 - 2016-09-03] AngelShiva - Easy
 36. [V1 - #1075 - 2016-09-03] Shanayaaa - Easy
 37. [V1 - #1083 - 2016-09-04] Zenit - Easy
 38. [V1 - #1089 - 2016-09-05] LemonBurglars - Easy
 39. [V1 - #1091 - 2016-09-05] GhostRider1000 - Easy
 40. [V1 - #1092 - 2016-09-05] OrangeMelon - Easy
 41. [V1 - #1125 - 2016-09-10] Dr_Tokami - Easy
 42. [V1 - #1163 - 2016-09-15] SheyCroix - Easy
 43. [V1 - #1168 - 2016-09-15] MysticGoose - Easy
 44. [V1 - #1226 - 2016-09-21] suraj_anton - Easy
 45. [V1 - #1276 - 2016-09-25] YumeNoTsukii - Easy
 46. [V1 - #1291 - 2016-09-26] Otaku20000 - Easy
 47. [V1 - #1320 - 2016-09-28] Charbutsu - Easy
 48. [V1 - #1401 - 2016-10-05] Hoarfox - Easy
 49. [V1 - #1408 - 2016-10-05] renzoushi - Easy
 50. [V1 - #1416 - 2016-10-06] moissi - Easy
 51. [V1 - #1451 - 2016-10-07] Spes - Easy
 52. [V1 - #1461 - 2016-10-08] doroark76 - Easy
 53. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 54. [V1 - #1529 - 2016-10-12] BohemianRhapsody - Easy
 55. [V1 - #1551 - 2016-10-14] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 56. [V1 - #1581 - 2016-10-15] Squidster - Easy
 57. [V1 - #1587 - 2016-10-16] MochiMagus - Easy
 58. [V1 - #1588 - 2016-10-16] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 59. [V1 - #1596 - 2016-10-17] Astarate - Easy
 60. [V1 - #1597 - 2016-10-17] Fresh_Mint - Easy
 61. [V1 - #1603 - 2016-10-17] taximals - Easy
 62. [V1 - #1790 - 2016-11-04] SilverDio - Easy
 63. [V1 - #1817 - 2016-11-06] pbone - Easy
 64. [V1 - #1821 - 2016-11-07] AYOSHINA - Medium
 65. [V1 - #1836 - 2016-11-08] abystoma2 - Hard (upgraded from Easy)
 66. [V1 - #1902 - 2016-11-14] MiaouTail - Easy
 67. [V1 - #1915 - 2016-11-15] doroark76 - Medium (upgraded from Easy)
 68. [V1 - #1916 - 2016-11-15] qawzse_romao - Easy
 69. [V1 - #1964 - 2016-11-20] tbeans10 - Easy
 70. [V1 - #1975 - 2016-11-21] Lilviscious - Easy
 71. [V1 - #2016 - 2016-11-24] Succhan - Easy
 72. [V1 - #2031 - 2016-11-25] StakeMammon - Easy
 73. [V1 - #2036 - 2016-11-26] Konekojo - Easy
 74. [V1 - #2056 - 2016-11-27] Tonic_ - Easy
 75. [V1 - #2065 - 2016-11-28] Celine3107 - Easy
 76. [V1 - #2067 - 2016-11-29] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 77. [V1 - #2106 - 2016-12-04] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 78. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 79. [V1 - #2155 - 2016-12-10] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 80. [V1 - #2156 - 2016-12-10] MissCactus - Easy
 81. [V1 - #2175 - 2016-12-12] Ginger_Snap - Hard
 82. [V1 - #2216 - 2016-12-16] Aelric1 - Easy
 83. [V1 - #2222 - 2016-12-16] mezzy303 - Easy
 84. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 85. [V1 - #2274 - 2016-12-22] NaineLIEz - Easy
 86. [V1 - #2293 - 2016-12-23] doroark76 - Hard (upgraded from Medium)
 87. [V1 - #2434 - 2017-01-02] Enrico45 - Medium
 88. [V1 - #2459 - 2017-01-03] Felixp - Easy
 89. [V1 - #2493 - 2017-01-05] Phil_Murray - Easy
 90. [V1 - #2539 - 2017-01-09] bloodfire00 - Easy
 91. [V1 - #2580 - 2017-01-12] KenApplepi - Easy
 92. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 93. [V1 - #2669 - 2017-01-21] sserafim - Easy
 94. [V1 - #2672 - 2017-01-21] extremeplant - Easy
 95. [V1 - #2695 - 2017-01-22] purplepinapples - Easy
 96. [V1 - #2738 - 2017-01-26] OmegaOtaku - Medium
 97. [V1 - #2759 - 2017-01-29] thriwien - Easy
 98. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 99. [V1 - #2774 - 2017-01-30] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 100. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 101. [V1 - #2860 - 2017-02-07] Okariin - Easy
 102. [V1 - #3006 - 2017-02-20] AYOSHINA - Hard
 103. [V1 - #3010 - 2017-02-20] Helvian494743 - Easy
 104. [V1 - #3021 - 2017-02-20] yamashigi - Easy
 105. [V1 - #3022 - 2017-02-20] Salokannel2 - Easy
 106. [V1 - #3060 - 2017-02-23] renzoushi - Hard
 107. [V1 - #3082 - 2017-02-25] Useless_Goddess - Easy
 108. [V1 - #3090 - 2017-02-26] Ascheherz - Easy
 109. [V1 - #3102 - 2017-02-27] Wyvern22 - Easy
 110. [V1 - #3121 - 2017-02-28] Kreyul - Medium
 111. [V1 - #3144 - 2017-03-01] AnnaSekai - Easy
 112. [V1 - #3177 - 2017-03-02] Kamidox - Easy
 113. [V1 - #3185 - 2017-03-03] sassss - Easy
 114. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 115. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 116. [V1 - #3412 - 2017-03-27] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 117. [V1 - #3416 - 2017-03-28] Rojo - Easy
 118. [V1 - #3418 - 2017-03-28] AYOSHINA x2 - Easy
 119. [V1 - #3652 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 120. [V1 - #3658 - 2017-04-18] Wyvern22 - Hard
 121. [V1 - #3666 - 2017-04-19] Zenit - Medium
 122. [V1 - #3750 - 2017-04-28] SebastianOrf3 - Easy
 123. [V1 - #3804 - 2017-04-30] Krona - Easy
 124. [V1 - #3812 - 2017-05-01] NickWilks - Easy
 125. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Medium
 126. [V1 - #3968 - 2017-05-17] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 127. [V1 - #4028 - 2017-05-22] lifeiscrazy - Easy
 128. [V1 - #4057 - 2017-05-25] Dakenfromvault1 - Easy
 129. [V1 - #4114 - 2017-05-30] OmegaOtaku - Hard
 130. [V1 - #4314 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 131. [V1 - #4438 - 2017-07-01] Punkero - Easy
 132. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 133. [V1 - #4520 - 2017-07-14] Kreyul - Easy
 134. [V1 - #4567 - 2017-07-21] renzoushi - Medium
 135. [V1 - #4576 - 2017-07-22] Imyreld - Easy
 136. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 137. [V1 - #4615 - 2017-07-28] _Maneki-Neko_ - Easy
 138. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 139. [V1 - #4624 - 2017-07-29] AYOSHINA x2 - Medium
 140. [V1 - #4673 - 2017-08-02] abystoma2 - Medium
 141. [V1 - #4739 - 2017-08-15] TheMaxPhoenix - Medium
 142. [V1 - #4805 - 2017-08-23] Izarapaw - Easy
 143. [V1 - #4876 - 2017-08-31] itsslurpee - Easy
 144. [V1 - #4926 - 2017-09-04] Imyreld - Medium
 145. [V1 - #5025 - 2017-09-19] Zenit - Hard
 146. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 147. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Medium
 148. [V1 - #5169 - 2017-10-06] Rno081 - Easy
 149. [V1 - #5176 - 2017-10-07] sadako921 - Easy
 150. [V1 - #5195 - 2017-10-09] Whimsalot - Easy
 151. [V1 - #5199 - 2017-10-10] NickWilks - Medium
 152. [V1 - #5204 - 2017-10-11] kallah - Easy
 153. [V1 - #5227 - 2017-10-14] AngelHana - Easy
 154. [V1 - #5357 - 2017-10-29] Kyuuto - Easy
 155. [V1 - #5376 - 2017-10-31] starfishalliance - Medium
 156. [V1 - #5462 - 2017-11-08] ImagineBrkr - Easy
 157. [V1 - #5470 - 2017-11-09] extremeplant - Medium
 158. [V1 - #5502 - 2017-11-15] AnshiAneko - Easy
 159. [V1 - #5528 - 2017-11-18] smhmines - Easy
 160. [V1 - #5584 - 2017-11-26] leapylee - Easy
 161. [V1 - #5600 - 2017-11-28] Lind - Hard
 162. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 163. [V1 - #5637 - 2017-12-01] Wyvern22 x2 - Hard
 164. [V1 - #5652 - 2017-12-03] Imyreld - Hard
 165. [V1 - #5657 - 2017-12-03] Ginger_Snap - Medium
 166. [V1 - #5728 - 2017-12-15] SomeSpaceCase - Easy
 167. [V1 - #5732 - 2017-12-16] Doougii - Easy
 168. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 169. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA x2 - Hard
 170. [V1 - #5790 - 2017-12-24] TahZin - Medium
 171. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 172. [V1 - #5877 - 2017-12-31] Salokannel2 - Medium
 173. [V1 - #5909 - 2018-01-03] Rebe92 - Easy
 174. [V1 - #5942 - 2018-01-08] Punkero - Medium
 175. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 176. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 177. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld x2 - Easy
 178. [V1 - #6015 - 2018-01-18] NaineLIEz - Medium
 179. [V1 - #6031 - 2018-01-20] Aeradae - Easy
 180. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 181. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 182. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 183. [V1 - #6216 - 2018-02-03] Vanadis - Easy
 184. [V1 - #6216 - 2018-02-03] Vanadis - Medium
 185. [V1 - #6216 - 2018-02-03] Vanadis - Hard
 186. [V1 - #6233 - 2018-02-05] tbeans10 - Medium
 187. [V1 - #6256 - 2018-02-09] kT-Echo - Easy
 188. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 189. [V1 - #6307 - 2018-02-15] Krona - Medium
 190. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Easy
 191. [V1 - #6480 - 2018-03-02] Soarax - Easy
 192. [V1 - #6508 - 2018-03-07] animegeek4life - Easy
 193. [V1 - #6520 - 2018-03-09] YumeNoTsukii - Medium
 194. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 195. [V1 - #6599 - 2018-03-19] Clover - Medium
 196. [V1 - #6599 - 2018-03-19] Clover - Hard
 197. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 198. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 199. [V1 - #6712 - 2018-03-31] Imyreld x2 - Medium
 200. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 201. [V1 - #6824 - 2018-04-10] abystoma2 - Easy
 202. [V1 - #6828 - 2018-04-11] Wyvern22 x2 - Medium
 203. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Medium
 204. [V1 - #6963 - 2018-04-27] inesmarques2011 - Easy
 205. [V1 - #6972 - 2018-04-29] diamond-hime - Easy
 206. [V1 - #6986 - 2018-04-29] qeesa - Easy
 207. [V1 - #7014 - 2018-04-30] NaineLIEz - Easy
 208. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 209. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 210. [V1 - #7077 - 2018-05-07] Zenit x2 - Hard
 211. [V1 - #7108 - 2018-05-11] Lazarelle - Easy
 212. [V1 - #7113 - 2018-05-12] blackwing99 - Easy
 213. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 214. [V1 - #7323 - 2018-08-20] ExperienceLD - Easy
 215. [V1 - #7336 - 2018-08-22] Imyreld x2 - Hard
 216. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 217. [V1 - #7373 - 2018-08-28] Punkero x2 - Easy
 218. [V1 - #7380 - 2018-08-29] AnshiAneko - Medium
 219. [V1 - #7386 - 2018-08-29] Swoopy-Bunny - Easy
 220. [V1 - #7398 - 2018-08-30] Aelx - Easy
 221. [V1 - #7435 - 2018-09-01] MissCactus - Medium
 222. [V1 - #7475 - 2018-09-08] Wyvern22 x2 - Easy
 223. [V1 - #7487 - 2018-09-11] moissi - Medium
 224. [V1 - #7518 - 2018-09-15] annah0j - Easy
 225. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 226. [V1 - #7574 - 2018-09-22] SunflowerDaisho - Medium
 227. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 228. [V1 - #7703 - 2018-10-05] bigdud24 - Easy
 229. [V1 - #7709 - 2018-10-06] Aeradae - Medium
 230. [V1 - #7720 - 2018-10-08] Lycan - Easy
 231. [V1 - #7767 - 2018-10-14] Charlotte1412 - Easy
 232. [V1 - #7849 - 2018-10-25] SlayMagical - Easy
 233. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit x2 - Medium
 234. [V1 - #7984 - 2018-11-10] Ylienna - Easy
 235. [V1 - #8095 - 2018-11-27] jho0on_ - Easy
 236. [V1 - #8196 - 2018-12-14] Charlotte1412 - Medium
 237. [V1 - #8336 - 2019-01-01] jho0on_ - Medium
 238. [V1 - #8325 - 2019-01-02] TreasuredHopes - Medium
 239. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 240. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 241. [V1 - #8364 - 2019-01-05] CheeseKnife - Easy
 242. [V1 - #8416 - 2019-01-10] Zenit x2 - Easy
 243. [V1 - #8418 - 2019-01-11] Memberdeactivate - Easy
 244. [V1 - #8482 - 2019-01-20] zelda2point0 - Easy
 245. [V1 - #8486 - 2019-01-20] Ace_Angel - Easy
 246. [V1 - #8548 - 2019-01-29] toxif - Medium
 247. [V1 - #8556 - 2019-01-29] Ten - Easy
 248. [V1 - #8633 - 2019-02-04] Limefrogz97 - Easy
 249. [V1 - #8641 - 2019-02-05] AngelShiva x2 - Hard
 250. [V1 - #8723 - 2019-02-15] lowaltitude - Easy
 251. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Easy
 252. [V1 - #8818 - 2019-02-25] ScarletCelestial - Easy
 253. [V1 - #8820 - 2019-02-25] Rellni944 - Easy
 254. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 255. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 256. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 257. [V1 - #8943 - 2019-03-09] istherefood - Easy
 258. [V1 - #8946 - 2019-03-10] ThePurpleShadow - Easy
 259. [V1 - #9015 - 2019-03-22] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 260. [V1 - #9077 - 2019-03-26] Bunille - Easy
 261. [V1 - #9332 - 2019-04-24] indiglow - Easy
 262. [V1 - #9376 - 2019-04-28] AngelShiva x2 - Medium
 263. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 264. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 265. [V1 - #9505 - 2019-05-17] TheEdgelord - Medium
 266. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 267. [V1 - #9568 - 2019-05-25] MochiMagus - Medium
 268. [V1 - #9586 - 2019-05-29] milkPirate - Easy
 269. [V1 - #9612 - 2019-05-31] RuBiXuitous - Easy
 270. [V1 - #9631 - 2019-06-01] Bern_stein - Medium
 271. [V1 - #9659 - 2019-06-08] ShockZz - Easy
 272. [V1 - #9674 - 2019-06-09] Rno081 - Medium
 273. [V1 - #9704 - 2019-06-16] JayBanshee - Easy
 274. [V1 - #9736 - 2019-06-22] greyjoie - Medium
 275. [V1 - #9852 - 2019-07-08] ScarletCelestial - Medium
 276. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 277. [V1 - #10064 - 2019-08-09] lagom - Easy
 278. [V1 - #10068 - 2019-08-10] Technotron - Easy
 279. [V1 - #10076 - 2019-08-11] ParsleyParsnips - Medium
 280. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 281. [V2 - #223 - 2019-09-18] sassss - Medium
 282. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Hard
 283. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Easy
 284. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 285. [V2 - #447 - 2019-10-07] Punkero x2 - Medium
 286. [V2 - #450 - 2019-10-08] Aeradae - Hard
 287. [V2 - #460 - 2019-10-09] boredrandomguy - Easy
 288. [V2 - #460 - 2019-10-09] boredrandomguy - Medium
 289. [V2 - #460 - 2019-10-09] boredrandomguy - Hard
 290. [V2 - #552 - 2019-10-20] ScarletCelestial - Hard
 291. [V2 - #574 - 2019-10-22] Rage_Beat06 - Easy
 292. [V2 - #594 - 2019-10-25] ExperienceLD - Medium
 293. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 294. [V2 - #639 - 2019-10-31] Papa_Dragon - Easy
 295. [V2 - #745 - 2019-11-09] Aeradae x2 - Easy
 296. [V2 - #784 - 2019-11-13] I230 - Easy
 297. [V2 - #784 - 2019-11-13] I230 - Medium
 298. [V2 - #867 - 2019-11-22] hazywinter - Easy
 299. [V2 - #1036 - 2019-12-08] SheyCroix - Medium
 300. [V2 - #1036 - 2019-12-08] SheyCroix - Hard
 301. [V2 - #1055 - 2019-12-11] slyf100 - Easy
 302. [V2 - #1145 - 2019-12-21] LesLoue - Easy
 303. [V2 - #1241 - 2019-12-30] erotas - Easy
 304. [V2 - #1302 - 2020-01-02] miaxnder - Easy
 305. [V2 - #1335 - 2020-01-05] MDTURZA - Easy
 306. [V2 - #1329 - 2020-01-06] lostnyanko - Easy
 307. [V2 - #1359 - 2020-01-08] MochiMagus - Hard
 308. [V2 - #1375 - 2020-01-09] Mnemosymnal - Easy
 309. [V2 - #1393 - 2020-01-11] Eyth - Easy
 310. [V2 - #1419 - 2020-01-14] Vaniltea - Easy
 311. [V2 - #1439 - 2020-01-16] ExperienceLD - Hard
 312. [V2 - #1462 - 2020-01-19] Gwathgor - Hard
 313. [V2 - #1471 - 2020-01-19] cornflakegod - Easy
 314. [V2 - #1530 - 2020-01-25] ShockZz - Medium
 315. [V2 - #1562 - 2020-01-28] smhmines - Medium
 316. [V2 - #1565 - 2020-01-28] ScarletCelestial x2 - Easy
 317. [V2 - #1585 - 2020-01-29] Aur0ra - Easy
 318. [V2 - #1638 - 2020-02-01] Papa_Dragon - Medium
 319. [V2 - #1654 - 2020-02-03] _Bri - Easy
 320. [V2 - #1691 - 2020-02-06] SebastianOrf3 - Hard
 321. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron - Medium
 322. [V2 - #1712 - 2020-02-08] Plaxsin - Easy
 323. [V2 - #1705 - 2020-02-09] DeadlyRaven - Medium
 324. [V2 - #1729 - 2020-02-10] cageofroses - Easy
 325. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 326. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Medium
 327. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 328. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Medium
 329. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Hard
 330. [V2 - #1830 - 2020-02-20] AngelHana - Medium
 331. [V2 - #1939 - 2020-02-28] BrunoMarq - Easy
 332. [V2 - #2018 - 2020-03-06] Doougii - Medium
 333. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Medium
 334. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 335. [V2 - #2112 - 2020-03-14] dierubikdie - Easy
 336. [V2 - #2128 - 2020-03-15] KuriPuri - Easy
 337. [V2 - #2135 - 2020-03-16] Mikaytama13 - Easy
 338. [V2 - #2390 - 2020-04-06] Rellni944 - Easy
 339. [V2 - #2405 - 2020-04-06] _Bri - Hard
 340. [V2 - #2418 - 2020-04-08] SunflowerDaisho - Hard
 341. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 342. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Hard
 343. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Medium
 344. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 345. [V2 - #2608 - 2020-04-20] Punkero x2 - Hard
 346. [V2 - #2640 - 2020-04-23] Rage_Beat06 - Medium
 347. [V2 - #2640 - 2020-04-23] Rage_Beat06 - Hard
 348. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 349. [V2 - #2775 - 2020-05-01] ownitlikeaboss - Medium
 350. [V2 - #2816 - 2020-05-05] OfDeathandLove - Hard
 351. [V2 - #2891 - 2020-05-12] Gwathgor - Medium
 352. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 353. [V2 - #2912 - 2020-05-14] _Bri - Medium
 354. [V2 - #2913 - 2020-05-14] Rellni944 - Medium
 355. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 356. [V2 - #2983 - 2020-05-20] epicdtx - Easy
 357. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Medium
 358. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Hard
 359. [V2 - #3047 - 2020-05-24] MegaManBK7 - Easy
 360. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 361. [V2 - #3168 - 2020-05-31] Nezperdian - Easy
 362. [V2 - #3213 - 2020-06-02] indiwyn - Easy
 363. [V2 - #3261 - 2020-06-06] Ylienna - Medium
 364. [V2 - #3262 - 2020-06-07] Bishamon-chan - Easy
 365. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 366. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 367. [V2 - #3459 - 2020-06-27] blindzero - Easy
 368. [V2 - #3507 - 2020-06-29] ScarletCelestial x2 - Medium
 369. [V2 - #3589 - 2020-07-04] Bern_stein - Hard
 370. [V2 - #3625 - 2020-07-08] TheFlyingOrange - Medium
 371. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 372. [V2 - #3670 - 2020-07-14] Hidoi88 - Easy
 373. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 374. [V2 - #3762 - 2020-07-21] _Bri x2 - Easy
 375. [V2 - #3763 - 2020-07-21] Rellni944 x2 - Easy
 376. [V2 - #3772 - 2020-07-21] Mr_Duke_ - Easy
 377. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 378. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 379. [V2 - #3918 - 2020-07-30] MadClaw1138 - Easy
 380. [V2 - #3967 - 2020-08-02] PNR_13 - Easy
 381. [V2 - #4003 - 2020-08-06] Gwathgor - Easy
 382. [V2 - #4038 - 2020-08-09] Helvian494743 - Medium
 383. [V2 - #4038 - 2020-08-09] Helvian494743 - Hard
 384. [V2 - #4060 - 2020-08-10] lostnyanko - Hard
 385. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 386. [V2 - #4102 - 2020-08-14] RachelPanda - Hard (upgraded from Easy)
 387. [V2 - #4256 - 2020-08-26] Aeradae x2 - Medium
 388. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 389. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 390. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 391. [V2 - #4399 - 2020-09-05] Sakku-san - Medium
 392. [V2 - #4412 - 2020-09-06] Yorokobi50 - Easy
 393. [V2 - #4404 - 2020-09-07] swivel - Easy
 394. [V2 - #4443 - 2020-09-11] Aur0ra - Medium
 395. [V2 - #4584 - 2020-09-23] dierubikdie - Hard
 396. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 397. [V2 - #4630 - 2020-09-27] extremeplant - Hard
 398. [V2 - #4804 - 2020-10-09] _Bri x2 - Medium
 399. [V2 - #4895 - 2020-10-19] trojangirl12 - Easy
 400. [V2 - #4915 - 2020-10-20] KuriPuri - Medium
 401. [V2 - #4981 - 2020-10-24] Shuurei - Easy
 402. [V2 - #5076 - 2020-10-31] OweynLupton - Easy
 403. [V2 - #5138 - 2020-11-06] luminomenal - Easy
 404. [V2 - #5185 - 2020-11-10] Eyth - Medium
 405. [V2 - #5206 - 2020-11-12] lostnyanko - Medium
 406. [V2 - #5207 - 2020-11-12] cornflakegod - Medium
 407. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Easy
 408. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Medium
 409. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Hard
 410. [V2 - #5222 - 2020-11-13] Rage_Beat06 x2 - Easy
 411. [V2 - #5269 - 2020-11-15] jho0on_ - Hard
 412. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 413. [V2 - #5403 - 2020-11-25] Eleanora1315 - Easy
 414. [V2 - #5408 - 2020-11-25] hoshi4 - Easy
 415. [V2 - #5469 - 2020-11-28] MetalFalcon - Medium
 416. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Medium
 417. [V2 - #5612 - 2020-12-09] ketsueki22 - Easy
 418. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 419. [V2 - #5699 - 2020-12-15] _Bri x2 - Hard
 420. [V2 - #5847 - 2020-12-26] ShockZz - Hard
 421. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 422. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Easy
 423. [V2 - #6070 - 2021-01-09] miaxnder - Medium
 424. [V2 - #6120 - 2021-01-13] Bern_stein x2 - Easy
 425. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 426. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 427. [V2 - #6172 - 2021-01-17] Otaku_baka_dsk - Medium
 428. [V2 - #6202 - 2021-01-19] xCrazee - Easy
 429. [V2 - #6405 - 2021-02-01] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 430. [V2 - #6432 - 2021-02-04] Timebomb420 - Easy
 431. [V2 - #6491 - 2021-02-09] Papa_Dragon - Hard
 432. [V2 - #6505 - 2021-02-10] Kinaiii - Easy
 433. [V2 - #6514 - 2021-02-10] OweynLupton - Medium
 434. [V2 - #6520 - 2021-02-11] superherowarrior - Easy
 435. [V2 - #6594 - 2021-02-16] Givemeanaccount - Easy
 436. [V2 - #6676 - 2021-02-23] Bunille - Hard
 437. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Medium
 438. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 439. [V2 - #6816 - 2021-03-02] EvohDreams - Easy
 440. [V2 - #6846 - 2021-03-04] HDAsylum - Easy
 441. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 442. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 443. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 444. [V2 - #7004 - 2021-03-20] Rellni944 x2 - Medium
 445. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 446. [V2 - #7069 - 2021-03-25] starfishalliance - Hard
 447. [V2 - #7209 - 2021-04-01] Salokannel2 - Easy
 448. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 449. [V2 - #7303 - 2021-04-08] Rno081 - Hard
 450. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 451. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Medium
 452. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Easy
 453. [V2 - #7398 - 2021-04-16] Shuurei - Medium
 454. [V2 - #7454 - 2021-04-20] hinagatari x2 - Medium
 455. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 456. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 457. [V2 - #7630 - 2021-05-01] coziitsu - Easy
 458. [V2 - #7748 - 2021-05-11] Helvian494743 x2 - Easy
 459. [V2 - #7801 - 2021-05-17] trojangirl12 - Medium
 460. [V2 - #7915 - 2021-05-26] Aur0ra - Hard
 461. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 462. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 463. [V2 - #8198 - 2021-06-13] I230 - Hard
 464. [V2 - #8304 - 2021-06-22] Sarada - Easy
 465. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Medium
 466. [V2 - #8353 - 2021-06-26] lostnyanko x2 - Easy
 467. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebobebo - Easy
 468. [V2 - #8509 - 2021-07-03] Bunille x2 - Medium
 469. [V2 - #8525 - 2021-07-04] blackmagemasta - Hard
 470. [V2 - #8550 - 2021-07-07] BeanChagBear - Easy
 471. [V2 - #8597 - 2021-07-10] Bern_stein x2 - Medium
 472. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 473. [V2 - #8703 - 2021-07-20] Myelin_sr - Easy
 474. [V2 - #8951 - 2021-08-07] xCrazee - Hard
 475. [V2 - #9015 - 2021-08-14] RainbowToffee - Easy
 476. [V2 - #9051 - 2021-08-17] OweynLupton - Hard
 477. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 478. [V2 - #9165 - 2021-08-26] Aur0ra x2 - Easy
 479. [V2 - #9185 - 2021-08-27] OweynLupton x2 - Easy
 480. [V2 - #9278 - 2021-09-01] Jokobo - Medium
 481. [V2 - #9341 - 2021-09-07] TheEdgelord - Hard
 482. [V2 - #9408 - 2021-09-14] Yterbium x2 - Easy
 483. [V2 - #9408 - 2021-09-14] Yterbium x2 - Medium
 484. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 485. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 486. [V2 - #9521 - 2021-09-23] Mr_Duke_ - Medium
 487. [V2 - #9525 - 2021-09-23] YamiKYY - Easy
 488. [V2 - #9558 - 2021-09-27] A_Morbid_Shadow - Easy
 489. [V2 - #9566 - 2021-09-27] itnotevan - Easy
 490. [V2 - #9626 - 2021-09-30] KuriPuri x2 - Easy
 491. [V2 - #9704 - 2021-10-06] MegaManBK7 - Medium
 492. [V2 - #9827 - 2021-10-19] Xijiks - Easy
 493. [V2 - #9969 - 2021-10-31] ShockZz x2 - Easy
 494. [V3 - #4 - 2021-11-04] trojangirl12 - Hard
 495. [V3 - #145 - 2021-11-21] ScarletCelestial x2 - Hard
 496. [V3 - #209 - 2021-11-27] ImagineBrkr x2 - Medium
 497. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 498. [V3 - #371 - 2021-12-12] tbeans10 x2 - Hard
 499. [V3 - #383 - 2021-12-13] ExperienceLD x2 - Hard
 500. [V3 - #385 - 2021-12-13] xCrazee - Medium
 501. [V3 - #500 - 2021-12-23] istherefood - Medium
 502. [V3 - #617 - 2021-12-31] yukitheduck - Easy
 503. [V3 - #670 - 2022-01-01] ImagineBrkr x2 - Easy
 504. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Medium
 505. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Hard
 506. [V3 - #710 - 2022-01-05] Yterbium x2 - Hard
 507. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton x2 - Medium
 508. [V3 - #757 - 2022-01-10] Papa_Dragon x2 - Hard
 509. [V3 - #760 - 2022-01-10] xiledx - Easy
 510. [V3 - #988 - 2022-01-30] Jokobo - Hard
 511. [V3 - #1026 - 2022-01-31] Nurguburu - Medium
 512. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 513. [V3 - #1196 - 2022-02-16] Bern_stein x2 - Hard
 514. [V3 - #1222 - 2022-02-19] AngelHana - Hard
 515. [V3 - #1242 - 2022-02-20] Yvsmeg - Easy
 516. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 517. [V3 - #1518 - 2022-03-13] monkey3281 - Easy
 518. [V3 - #1571 - 2022-03-19] blackmagemasta - Medium
 519. [V3 - #1586 - 2022-03-20] TheEdgelord x2 - Easy
 520. [V3 - #1613 - 2022-03-22] Tsukaji - Easy
 521. [V3 - #1831 - 2022-04-06] lostnyanko x2 - Medium
 522. [V3 - #1837 - 2022-04-07] Jokobo x2 - Easy
 523. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 524. [V3 - #1988 - 2022-04-24] blackmagemasta - Easy
 525. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 526. [V3 - #2008 - 2022-04-25] Vanadis x2 - Easy
 527. [V3 - #2008 - 2022-04-25] Vanadis x2 - Medium
 528. [V3 - #2008 - 2022-04-25] Vanadis x2 - Hard
 529. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Hard
 530. [V3 - #2313 - 2022-05-24] Yvsmeg - Medium
 531. [V3 - #2383 - 2022-05-29] Eleanora1315 - Hard
 532. [V3 - #2389 - 2022-05-30] trojangirl12 x2 - Hard
 533. [V3 - #2434 - 2022-06-01] kerryelc - Easy
 534. [V3 - #2451 - 2022-06-02] Loudcsharp - Easy
 535. [V3 - #2618 - 2022-06-18] Jokobo x2 - Medium
 536. [V3 - #2624 - 2022-06-19] Plaxsin - Medium
 537. [V3 - #2625 - 2022-06-19] ExperienceLD x2 - Medium
 538. [V3 - #2798 - 2022-07-02] SemPiada - Medium
 539. [V3 - #2862 - 2022-07-09] leapylee - Hard
 540. [V3 - #2876 - 2022-07-10] miaxnder - Hard
 541. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 542. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 543. [V3 - #3145 - 2022-08-05] Eyth - Hard
 544. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon_Asuna - Easy
 545. [V3 - #3243 - 2022-08-17] xCrazee x2 - Hard
 546. [V3 - #3246 - 2022-08-17] starfishalliance x2 - Easy
 547. [V3 - #3307 - 2022-08-26] dierubikdie x2 - Hard
 548. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 549. [V3 - #3461 - 2022-09-09] sukusen - Easy
 550. [V3 - #3493 - 2022-09-14] NaineLIEz x2 - Hard
 551. [V3 - #3493 - 2022-09-14] NaineLIEz x2 - Medium
 552. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 553. [V3 - #3506 - 2022-09-16] Aur0ra x2 - Medium
 554. [V3 - #3538 - 2022-09-21] Papa_Dragon x2 - Medium
 555. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 556. [V3 - #3580 - 2022-09-26] IssaPeo - Easy
 557. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 558. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 559. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 560. [V3 - #3832 - 2022-10-19] foxposx - Easy
 561. [V3 - #3883 - 2022-10-25] karma_majo - Easy
 562. [V3 - #3917 - 2022-10-29] OweynLupton x2 - Hard
 563. [V3 - #3997 - 2022-11-04] jaeo_k - Easy
 564. [V3 - #4019 - 2022-11-07] SecretPresident - Easy
 565. [V3 - #4033 - 2022-11-10] ferrepls - Easy
 566. [V3 - #4054 - 2022-11-13] _Alive_ - Hard
 567. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 568. [V3 - #4158 - 2022-11-24] NaineLIEz x2 - Easy
 569. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 570. [V3 - #4284 - 2022-12-04] lostnyanko x2 - Hard
 571. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 572. [V3 - #4336 - 2022-12-11] Jokobo x2 - Hard
 573. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 574. [V3 - #4586 - 2023-01-01] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 575. [V3 - #4591 - 2023-01-02] trojangirl12 x2 - Medium
 576. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Easy
 577. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Medium
 578. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda - Easy
 579. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda - Medium
 580. [V3 - #4604 - 2023-01-02] mxtape - Easy
 581. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli - Easy
 582. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli - Hard
 583. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 584. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Hard
 585. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 586. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 587. [V3 - #4781 - 2023-01-18] Hoarfox - Hard
 588. [V3 - #4895 - 2023-01-26] nightmaresinclr - Easy
 589. [V3 - #4962 - 2023-01-31] sukusen - Medium
 590. [V3 - #4983 - 2023-01-31] ShockZz x2 - Medium
 591. [V3 - #5063 - 2023-02-03] Serene14 - Easy
 592. [V3 - #5077 - 2023-02-04] AndroidOn - Easy
 593. [V3 - #5108 - 2023-02-08] blurubberlizard - Easy
 594. [V3 - #5182 - 2023-02-16] Malin28 - Easy
 595. [V3 - #5318 - 2023-02-28] dierubikdie x2 - Medium
 596. [V3 - #5363 - 2023-03-02] Sarada - Medium
 597. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc - Medium
 598. [V3 - #5400 - 2023-03-07] karma_majo - Medium
 599. [V3 - #5434 - 2023-03-11] KatjieKat - Easy
 600. [V3 - #5439 - 2023-03-11] miaxnder x2 - Easy
 601. [V3 - #5588 - 2023-03-26] blackmagemasta x2 - Hard
 602. [V3 - #5594 - 2023-03-26] Papa_Dragon x2 - Easy
 603. [V3 - #5772 - 2023-04-12] rubedesu - Easy
 604. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 605. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 606. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 607. [V3 - #5994 - 2023-05-04] MidnightCielo - Easy
 608. [V3 - #6158 - 2023-05-28] Karma_Lovers - Easy
 609. [V3 - #6235 - 2023-06-03] HDAsylum - Medium
 610. [V3 - #6253 - 2023-06-06] HimeCrycho - Easy
 611. [V3 - #6253 - 2023-06-06] HimeCrycho - Medium
 612. [V3 - #6256 - 2023-06-06] KatjieKat - Medium
 613. [V3 - #6256 - 2023-06-06] KatjieKat - Hard
 614. [V3 - #6268 - 2023-06-07] HimeCrycho - Hard
 615. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 616. [V3 - #6388 - 2023-06-21] Eleanora1315 - Medium
 617. [V3 - #6390 - 2023-06-21] xCrazee x2 - Medium
 618. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 619. [V3 - #6461 - 2023-06-29] Ariies_ - Medium
 620. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 621. [V3 - #6509 - 2023-07-01] CsillaLoli - Medium
 622. [V3 - #6516 - 2023-07-01] iamrure - Medium
 623. [V3 - #6544 - 2023-07-04] Amitte_Sukku - Medium
 624. [V3 - #6550 - 2023-07-05] AjaxTSS - Easy
 625. [V3 - #6550 - 2023-07-05] AjaxTSS - Medium
 626. [V3 - #6611 - 2023-07-12] Xijiks - Hard (upgraded from Easy)
 627. [V3 - #6625 - 2023-07-13] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 628. [V3 - #6675 - 2023-07-18] Twintail_Daemon - Easy
 629. [V3 - #6724 - 2023-07-21] dierubikdie x2 - Easy
 630. [V3 - #6765 - 2023-07-25] Jaikeis - Medium
 631. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 632. [V3 - #6962 - 2023-08-12] xCrazee x2 - Easy
 633. [V3 - #7049 - 2023-08-25] Rage_Beat06 x2 - Medium
 634. [V3 - #7049 - 2023-08-25] Rage_Beat06 x2 - Hard
 635. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Hard
 636. [V3 - #7304 - 2023-09-27] Nurguburu - Hard
 637. [V3 - #7313 - 2023-09-27] ExperienceLD x2 - Easy
 638. [V3 - #7336 - 2023-10-01] trojangirl12 x2 - Easy
 639. [V3 - #7398 - 2023-10-10] Tonic_ - Hard
 640. [V3 - #7446 - 2023-10-18] Reisho-Teki - Easy
 641. [V3 - #7446 - 2023-10-18] Reisho-Teki - Medium
 642. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 643. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 644. [V3 - #7505 - 2023-10-24] myuniquename - Hard
 645. [V3 - #7732 - 2023-11-20] Sam565 - Easy
 646. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 647. [V3 - #7854 - 2023-12-04] Reisho-Teki - Hard

Participation

by riho88riho
(not from anime)
by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Genre Mystery

Created on : 2016-08-19

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.5 Point(s)
10 items to complete
392 Turnins
293 Validated Turnins
Medium
1.25 Point(s)
20 items to complete
152 Turnins
97 Validated Turnins
Hard
2.25 Point(s)
30 items to complete
103 Turnins
57 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Mystery MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.