Challenge : Mystery

 1. [V1 - #947 - 2016-08-19] Ginger_Snap - Easy
 2. [V1 - #948 - 2016-08-19] SunflowerDaisho - Easy
 3. [V1 - #949 - 2016-08-19] NamiLover69 - Easy
 4. [V1 - #950 - 2016-08-19] Akai_Shuichi - Easy
 5. [V1 - #951 - 2016-08-19] Ritshiro - Easy
 6. [V1 - #952 - 2016-08-19] TreasuredHopes - Easy
 7. [V1 - #953 - 2016-08-19] OmegaOtaku - Easy
 8. [V1 - #954 - 2016-08-19] Rinarin - Easy
 9. [V1 - #955 - 2016-08-19] Thnx4dafood - Easy
 10. [V1 - #956 - 2016-08-19] Punkero - Easy
 11. [V1 - #957 - 2016-08-19] Kreyul - Easy
 12. [V1 - #959 - 2016-08-19] fatedKujo - Easy
 13. [V1 - #455 - 2016-08-20] Amitte_Sukku - Easy
 14. [V1 - #961 - 2016-08-20] -Eien- - Easy
 15. [V1 - #962 - 2016-08-20] Yukino - Easy
 16. [V1 - #963 - 2016-08-20] DarkFaerie - Easy
 17. [V1 - #964 - 2016-08-20] AYOSHINA - Easy
 18. [V1 - #965 - 2016-08-20] lycheejane - Easy
 19. [V1 - #967 - 2016-08-20] TahZin - Easy
 20. [V1 - #968 - 2016-08-20] _Dan_ - Easy
 21. [V1 - #969 - 2016-08-20] removed-user - Easy
 22. [V1 - #970 - 2016-08-20] aemiliuz - Easy
 23. [V1 - #971 - 2016-08-20] MysteriousGhoul - Easy
 24. [V1 - #972 - 2016-08-20] DannyTheDonkey - Easy
 25. [V1 - #973 - 2016-08-20] silverwalls - Easy
 26. [V1 - #974 - 2016-08-20] Kaede00 - Easy
 27. [V1 - #976 - 2016-08-20] Jhiday - Easy
 28. [V1 - #986 - 2016-08-22] abystoma2 - Easy
 29. [V1 - #987 - 2016-08-22] MillieAndretti90 - Easy
 30. [V1 - #989 - 2016-08-22] TheMaxPhoenix - Easy
 31. [V1 - #997 - 2016-08-23] Ennetsu - Easy
 32. [V1 - #1019 - 2016-08-26] riho88riho - Easy
 33. [V1 - #1037 - 2016-08-30] I-Chrome - Easy
 34. [V1 - #1038 - 2016-08-31] RachelPanda - Easy
 35. [V1 - #1073 - 2016-09-03] AngelShiva - Easy
 36. [V1 - #1075 - 2016-09-03] Shanayaaa - Easy
 37. [V1 - #1083 - 2016-09-04] Zenit - Easy
 38. [V1 - #1089 - 2016-09-05] crystal_3001 - Easy
 39. [V1 - #1091 - 2016-09-05] GhostRider1000 - Easy
 40. [V1 - #1092 - 2016-09-05] OrangeMelon - Easy
 41. [V1 - #1125 - 2016-09-10] Dr_Tokami - Easy
 42. [V1 - #1163 - 2016-09-15] SheyCroix - Easy
 43. [V1 - #1168 - 2016-09-15] MysticGoose - Easy
 44. [V1 - #1226 - 2016-09-21] suraj_anton - Easy
 45. [V1 - #1276 - 2016-09-25] YumeNoTsukii - Easy
 46. [V1 - #1291 - 2016-09-26] Otaku20000 - Easy
 47. [V1 - #1320 - 2016-09-28] Charbutsu - Easy
 48. [V1 - #1401 - 2016-10-05] Hoarfox - Easy
 49. [V1 - #1408 - 2016-10-05] renzoushi - Easy
 50. [V1 - #1416 - 2016-10-06] moissi - Easy
 51. [V1 - #1451 - 2016-10-07] Spes - Easy
 52. [V1 - #1461 - 2016-10-08] doroark76 - Easy
 53. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 54. [V1 - #1529 - 2016-10-12] BohemianRhapsody - Easy
 55. [V1 - #1551 - 2016-10-14] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 56. [V1 - #1581 - 2016-10-15] Squidster - Easy
 57. [V1 - #1587 - 2016-10-16] MochiMagus - Easy
 58. [V1 - #1588 - 2016-10-16] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 59. [V1 - #1596 - 2016-10-17] Astarate - Easy
 60. [V1 - #1597 - 2016-10-17] Fresh_Mint - Easy
 61. [V1 - #1603 - 2016-10-17] taximals - Easy
 62. [V1 - #1790 - 2016-11-04] SilverDio - Easy
 63. [V1 - #1817 - 2016-11-06] pbone - Easy
 64. [V1 - #1821 - 2016-11-07] AYOSHINA - Medium
 65. [V1 - #1836 - 2016-11-08] abystoma2 - Hard (upgraded from Easy)
 66. [V1 - #1902 - 2016-11-14] Eren_B - Easy
 67. [V1 - #1915 - 2016-11-15] doroark76 - Medium (upgraded from Easy)
 68. [V1 - #1916 - 2016-11-15] qawzse_romao - Easy
 69. [V1 - #1964 - 2016-11-20] tbeans10 - Easy
 70. [V1 - #1975 - 2016-11-21] Lilviscious - Easy
 71. [V1 - #2016 - 2016-11-24] Succhan - Easy
 72. [V1 - #2031 - 2016-11-25] StakeMammon - Easy
 73. [V1 - #2036 - 2016-11-26] Konekojo - Easy
 74. [V1 - #2056 - 2016-11-27] Tonic_ - Easy
 75. [V1 - #2065 - 2016-11-28] Celine3107 - Easy
 76. [V1 - #2067 - 2016-11-29] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 77. [V1 - #2106 - 2016-12-04] Punkero - Hard (upgraded from Medium)
 78. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 79. [V1 - #2155 - 2016-12-10] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 80. [V1 - #2156 - 2016-12-10] MissCactus - Easy
 81. [V1 - #2175 - 2016-12-12] Ginger_Snap - Hard
 82. [V1 - #2216 - 2016-12-16] Aelric1 - Easy
 83. [V1 - #2222 - 2016-12-16] mezzy303 - Easy
 84. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 85. [V1 - #2274 - 2016-12-22] NaineLIEz - Easy
 86. [V1 - #2293 - 2016-12-23] doroark76 - Hard (upgraded from Medium)
 87. [V1 - #2434 - 2017-01-02] Enrico45 - Medium
 88. [V1 - #2459 - 2017-01-03] Felixp - Easy
 89. [V1 - #2493 - 2017-01-05] Phil_Murray - Easy
 90. [V1 - #2539 - 2017-01-09] bloodfire00 - Easy
 91. [V1 - #2580 - 2017-01-12] KenApplepi - Easy
 92. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 93. [V1 - #2669 - 2017-01-21] protoplasm - Easy
 94. [V1 - #2672 - 2017-01-21] extremeplant - Easy
 95. [V1 - #2695 - 2017-01-22] purplepinapples - Easy
 96. [V1 - #2738 - 2017-01-26] OmegaOtaku - Medium
 97. [V1 - #2759 - 2017-01-29] thriwien - Easy
 98. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 99. [V1 - #2774 - 2017-01-30] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 100. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 101. [V1 - #2860 - 2017-02-07] Okariin - Easy
 102. [V1 - #3006 - 2017-02-20] AYOSHINA - Hard
 103. [V1 - #3010 - 2017-02-20] Helvian494743 - Easy
 104. [V1 - #3021 - 2017-02-20] yamashigi - Easy
 105. [V1 - #3022 - 2017-02-20] Salokannel2 - Easy
 106. [V1 - #3060 - 2017-02-23] renzoushi - Hard
 107. [V1 - #3082 - 2017-02-25] Useless_Goddess - Easy
 108. [V1 - #3090 - 2017-02-26] Ascheherz - Easy
 109. [V1 - #3102 - 2017-02-27] Wyvern22 - Easy
 110. [V1 - #3121 - 2017-02-28] Kreyul - Medium
 111. [V1 - #3144 - 2017-03-01] AnnaSekai - Easy
 112. [V1 - #3177 - 2017-03-02] Kamidox - Easy
 113. [V1 - #3185 - 2017-03-03] sassss - Easy
 114. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 115. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 116. [V1 - #3412 - 2017-03-27] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 117. [V1 - #3416 - 2017-03-28] Rojo - Easy
 118. [V1 - #3418 - 2017-03-28] AYOSHINA x2 - Easy
 119. [V1 - #3652 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 120. [V1 - #3658 - 2017-04-18] Wyvern22 - Hard
 121. [V1 - #3666 - 2017-04-19] Zenit - Medium
 122. [V1 - #3750 - 2017-04-28] SebastianOrf3 - Easy
 123. [V1 - #3804 - 2017-04-30] Krona - Easy
 124. [V1 - #3812 - 2017-05-01] NickWilks - Easy
 125. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Medium
 126. [V1 - #3968 - 2017-05-17] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 127. [V1 - #4028 - 2017-05-22] lifeiscrazy - Easy
 128. [V1 - #4057 - 2017-05-25] Dakenfromvault1 - Easy
 129. [V1 - #4114 - 2017-05-30] OmegaOtaku - Hard
 130. [V1 - #4314 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 131. [V1 - #4438 - 2017-07-01] Punkero - Easy
 132. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 133. [V1 - #4520 - 2017-07-14] Kreyul - Easy
 134. [V1 - #4567 - 2017-07-21] renzoushi - Medium
 135. [V1 - #4576 - 2017-07-22] Imyreld - Easy
 136. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 137. [V1 - #4615 - 2017-07-28] _Maneki-Neko_ - Easy
 138. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 139. [V1 - #4624 - 2017-07-29] AYOSHINA x2 - Medium
 140. [V1 - #4673 - 2017-08-02] abystoma2 - Medium
 141. [V1 - #4739 - 2017-08-15] TheMaxPhoenix - Medium
 142. [V1 - #4805 - 2017-08-23] Izarapaw - Easy
 143. [V1 - #4876 - 2017-08-31] itsslurpee - Easy
 144. [V1 - #4926 - 2017-09-04] Imyreld - Medium
 145. [V1 - #5025 - 2017-09-19] Zenit - Hard
 146. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 147. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Medium
 148. [V1 - #5169 - 2017-10-06] Rno081 - Easy
 149. [V1 - #5176 - 2017-10-07] sadako921 - Easy
 150. [V1 - #5195 - 2017-10-09] Whimsalot - Easy
 151. [V1 - #5199 - 2017-10-10] NickWilks - Medium
 152. [V1 - #5204 - 2017-10-11] kallah - Easy
 153. [V1 - #5227 - 2017-10-14] AngelHana - Easy
 154. [V1 - #5357 - 2017-10-29] Kyuuto - Easy
 155. [V1 - #5376 - 2017-10-31] starfishalliance - Medium
 156. [V1 - #5462 - 2017-11-08] ImagineBrkr - Easy
 157. [V1 - #5470 - 2017-11-09] extremeplant - Medium
 158. [V1 - #5502 - 2017-11-15] AnshiAneko - Easy
 159. [V1 - #5528 - 2017-11-18] smhmines - Easy
 160. [V1 - #5584 - 2017-11-26] leapylee - Easy
 161. [V1 - #5600 - 2017-11-28] Lind - Hard
 162. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 163. [V1 - #5637 - 2017-12-01] Wyvern22 x2 - Hard
 164. [V1 - #5652 - 2017-12-03] Imyreld - Hard
 165. [V1 - #5657 - 2017-12-03] Ginger_Snap - Medium
 166. [V1 - #5728 - 2017-12-15] SomeSpaceCase - Easy
 167. [V1 - #5732 - 2017-12-16] Doougii - Easy
 168. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 169. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA x2 - Hard
 170. [V1 - #5790 - 2017-12-24] TahZin - Medium
 171. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 172. [V1 - #5877 - 2017-12-31] Salokannel2 - Medium
 173. [V1 - #5909 - 2018-01-03] Rebe92 - Easy
 174. [V1 - #5942 - 2018-01-08] Punkero - Medium
 175. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 176. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 177. [V1 - #5995 - 2018-01-16] Imyreld x2 - Easy
 178. [V1 - #6015 - 2018-01-18] NaineLIEz - Medium
 179. [V1 - #6031 - 2018-01-20] Aeradae - Easy
 180. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 181. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 182. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 183. [V1 - #6216 - 2018-02-03] Vanadis - Easy
 184. [V1 - #6216 - 2018-02-03] Vanadis - Medium
 185. [V1 - #6216 - 2018-02-03] Vanadis - Hard
 186. [V1 - #6233 - 2018-02-05] tbeans10 - Medium
 187. [V1 - #6256 - 2018-02-09] kT-Echo - Easy
 188. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 189. [V1 - #6307 - 2018-02-15] Krona - Medium
 190. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Easy
 191. [V1 - #6480 - 2018-03-02] Soarax - Easy
 192. [V1 - #6508 - 2018-03-07] animegeek4life - Easy
 193. [V1 - #6520 - 2018-03-09] YumeNoTsukii - Medium
 194. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 195. [V1 - #6599 - 2018-03-19] Clover - Medium
 196. [V1 - #6599 - 2018-03-19] Clover - Hard
 197. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 198. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 199. [V1 - #6712 - 2018-03-31] Imyreld x2 - Medium
 200. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 201. [V1 - #6824 - 2018-04-10] abystoma2 - Easy
 202. [V1 - #6828 - 2018-04-11] Wyvern22 x2 - Medium
 203. [V1 - #6893 - 2018-04-19] Akai_Shuichi - Medium
 204. [V1 - #6963 - 2018-04-27] inesmarques2011 - Easy
 205. [V1 - #6972 - 2018-04-29] diamond-hime - Easy
 206. [V1 - #6986 - 2018-04-29] qeesa - Easy
 207. [V1 - #7014 - 2018-04-30] NaineLIEz - Easy
 208. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 209. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 210. [V1 - #7077 - 2018-05-07] Zenit x2 - Hard
 211. [V1 - #7108 - 2018-05-11] Lazarelle - Easy
 212. [V1 - #7113 - 2018-05-12] blackwing99 - Easy
 213. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 214. [V1 - #7323 - 2018-08-20] ExperienceLD - Easy
 215. [V1 - #7336 - 2018-08-22] Imyreld x2 - Hard
 216. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 217. [V1 - #7373 - 2018-08-28] Punkero x2 - Easy
 218. [V1 - #7380 - 2018-08-29] AnshiAneko - Medium
 219. [V1 - #7386 - 2018-08-29] Swoopy-Bunny - Easy
 220. [V1 - #7398 - 2018-08-30] Aelx - Easy
 221. [V1 - #7435 - 2018-09-01] MissCactus - Medium
 222. [V1 - #7475 - 2018-09-08] Wyvern22 x2 - Easy
 223. [V1 - #7487 - 2018-09-11] moissi - Medium
 224. [V1 - #7518 - 2018-09-15] annah0j - Easy
 225. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 226. [V1 - #7574 - 2018-09-22] SunflowerDaisho - Medium
 227. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 228. [V1 - #7703 - 2018-10-05] bigdud24 - Easy
 229. [V1 - #7709 - 2018-10-06] Aeradae - Medium
 230. [V1 - #7720 - 2018-10-08] Lycan - Easy
 231. [V1 - #7767 - 2018-10-14] Charlotte1412 - Easy
 232. [V1 - #7849 - 2018-10-25] SlayMagical - Easy
 233. [V1 - #7883 - 2018-10-30] Zenit x2 - Medium
 234. [V1 - #7984 - 2018-11-10] Ylienna - Easy
 235. [V1 - #8095 - 2018-11-27] jho0on_ - Easy
 236. [V1 - #8196 - 2018-12-14] Charlotte1412 - Medium
 237. [V1 - #8336 - 2019-01-01] jho0on_ - Medium
 238. [V1 - #8325 - 2019-01-02] TreasuredHopes - Medium
 239. [V1 - #8345 - 2019-01-03] acestrawbs - Medium
 240. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 241. [V1 - #8364 - 2019-01-05] CheeseKnife - Easy
 242. [V1 - #8416 - 2019-01-10] Zenit x2 - Easy
 243. [V1 - #8418 - 2019-01-11] Memberdeactivate - Easy
 244. [V1 - #8482 - 2019-01-20] zelda2point0 - Easy
 245. [V1 - #8486 - 2019-01-20] Ace_Angel - Easy
 246. [V1 - #8548 - 2019-01-29] toxif - Medium
 247. [V1 - #8556 - 2019-01-29] Ten - Easy
 248. [V1 - #8633 - 2019-02-04] Limefrogz97 - Easy
 249. [V1 - #8641 - 2019-02-05] AngelShiva x2 - Hard
 250. [V1 - #8723 - 2019-02-15] lowaltitude - Easy
 251. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Easy
 252. [V1 - #8818 - 2019-02-25] ScarletCelestial - Easy
 253. [V1 - #8820 - 2019-02-25] Rellni944 - Easy
 254. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 255. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 256. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 257. [V1 - #8943 - 2019-03-09] istherefood - Easy
 258. [V1 - #8946 - 2019-03-10] ThePurpleShadow - Easy
 259. [V1 - #9015 - 2019-03-22] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 260. [V1 - #9077 - 2019-03-26] Bunille - Easy
 261. [V1 - #9332 - 2019-04-24] indiglow - Easy
 262. [V1 - #9376 - 2019-04-28] AngelShiva x2 - Medium
 263. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 264. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 265. [V1 - #9505 - 2019-05-17] TheEdgelord - Medium
 266. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 267. [V1 - #9568 - 2019-05-25] MochiMagus - Medium
 268. [V1 - #9586 - 2019-05-29] milkPirate - Easy
 269. [V1 - #9612 - 2019-05-31] RuBiXuitous - Easy
 270. [V1 - #9631 - 2019-06-01] Bern_stein - Medium
 271. [V1 - #9659 - 2019-06-08] ShockZz - Easy
 272. [V1 - #9674 - 2019-06-09] Rno081 - Medium
 273. [V1 - #9704 - 2019-06-16] JayBanshee - Easy
 274. [V1 - #9736 - 2019-06-22] greyjoie - Medium
 275. [V1 - #9852 - 2019-07-08] ScarletCelestial - Medium
 276. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 277. [V1 - #10064 - 2019-08-09] lagom - Easy
 278. [V1 - #10068 - 2019-08-10] Technotron - Easy
 279. [V1 - #10076 - 2019-08-11] ParsleyParsnips - Medium
 280. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 281. [V2 - #223 - 2019-09-18] sassss - Medium
 282. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Hard
 283. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Easy
 284. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 285. [V2 - #447 - 2019-10-07] Punkero x2 - Medium
 286. [V2 - #450 - 2019-10-08] Aeradae - Hard
 287. [V2 - #460 - 2019-10-09] boredrandomguy - Easy
 288. [V2 - #460 - 2019-10-09] boredrandomguy - Medium
 289. [V2 - #460 - 2019-10-09] boredrandomguy - Hard
 290. [V2 - #552 - 2019-10-20] ScarletCelestial - Hard
 291. [V2 - #574 - 2019-10-22] Rage_Beat06 - Easy
 292. [V2 - #594 - 2019-10-25] ExperienceLD - Medium
 293. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 294. [V2 - #639 - 2019-10-31] Papa_Dragon - Easy
 295. [V2 - #745 - 2019-11-09] Aeradae x2 - Easy
 296. [V2 - #784 - 2019-11-13] I230 - Easy
 297. [V2 - #784 - 2019-11-13] I230 - Medium
 298. [V2 - #867 - 2019-11-22] hazywinter - Easy
 299. [V2 - #1036 - 2019-12-08] SheyCroix - Medium
 300. [V2 - #1036 - 2019-12-08] SheyCroix - Hard
 301. [V2 - #1055 - 2019-12-11] slyf100 - Easy
 302. [V2 - #1145 - 2019-12-21] LesLoue - Easy
 303. [V2 - #1241 - 2019-12-30] erotas - Easy
 304. [V2 - #1302 - 2020-01-02] miaxnder - Easy
 305. [V2 - #1335 - 2020-01-05] MDTURZA - Easy
 306. [V2 - #1329 - 2020-01-06] lostnyanko - Easy
 307. [V2 - #1359 - 2020-01-08] MochiMagus - Hard
 308. [V2 - #1375 - 2020-01-09] Mnemosymnal - Easy
 309. [V2 - #1393 - 2020-01-11] Eyth - Easy
 310. [V2 - #1419 - 2020-01-14] Vaniltea - Easy
 311. [V2 - #1439 - 2020-01-16] ExperienceLD - Hard
 312. [V2 - #1462 - 2020-01-19] Gwathgor - Hard
 313. [V2 - #1471 - 2020-01-19] cornflakegod - Easy
 314. [V2 - #1530 - 2020-01-25] ShockZz - Medium
 315. [V2 - #1562 - 2020-01-28] smhmines - Medium
 316. [V2 - #1565 - 2020-01-28] ScarletCelestial x2 - Easy
 317. [V2 - #1585 - 2020-01-29] Aur0ra - Easy
 318. [V2 - #1638 - 2020-02-01] Papa_Dragon - Medium
 319. [V2 - #1654 - 2020-02-03] _Bri - Easy
 320. [V2 - #1691 - 2020-02-06] SebastianOrf3 - Hard
 321. [V2 - #1696 - 2020-02-08] Technotron - Medium
 322. [V2 - #1712 - 2020-02-08] Plaxsin - Easy
 323. [V2 - #1705 - 2020-02-09] DeadlyRaven - Medium
 324. [V2 - #1729 - 2020-02-10] cageofroses - Easy
 325. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 326. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Medium
 327. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 328. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Medium
 329. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Hard
 330. [V2 - #1830 - 2020-02-20] AngelHana - Medium
 331. [V2 - #1939 - 2020-02-28] BrunoMarq - Easy
 332. [V2 - #2018 - 2020-03-06] Doougii - Medium
 333. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Medium
 334. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 335. [V2 - #2112 - 2020-03-14] dierubikdie - Easy
 336. [V2 - #2128 - 2020-03-15] KuriPuri - Easy
 337. [V2 - #2135 - 2020-03-16] Mikaytama13 - Easy
 338. [V2 - #2390 - 2020-04-06] Rellni944 - Easy
 339. [V2 - #2405 - 2020-04-06] _Bri - Hard
 340. [V2 - #2418 - 2020-04-08] SunflowerDaisho - Hard
 341. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Hard
 342. [V2 - #2534 - 2020-04-15] ImagineBrkr - Medium
 343. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 344. [V2 - #2608 - 2020-04-20] Punkero x2 - Hard
 345. [V2 - #2640 - 2020-04-23] Rage_Beat06 - Medium
 346. [V2 - #2640 - 2020-04-23] Rage_Beat06 - Hard
 347. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 348. [V2 - #2775 - 2020-05-01] ownitlikeaboss - Medium
 349. [V2 - #2816 - 2020-05-05] OfDeathandLove - Hard
 350. [V2 - #2891 - 2020-05-12] Gwathgor - Medium
 351. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 352. [V2 - #2912 - 2020-05-14] _Bri - Medium
 353. [V2 - #2913 - 2020-05-14] Rellni944 - Medium
 354. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 355. [V2 - #2983 - 2020-05-20] epicdtx - Easy
 356. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Medium
 357. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Hard
 358. [V2 - #3047 - 2020-05-24] MegaManBK7 - Easy
 359. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 360. [V2 - #3168 - 2020-05-31] Nezperdian - Easy
 361. [V2 - #3213 - 2020-06-02] indiwyn - Easy
 362. [V2 - #3261 - 2020-06-06] Ylienna - Medium
 363. [V2 - #3262 - 2020-06-07] Bishamon-chan - Easy
 364. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 365. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 366. [V2 - #3459 - 2020-06-27] blindzero - Easy
 367. [V2 - #3507 - 2020-06-29] ScarletCelestial x2 - Medium
 368. [V2 - #3589 - 2020-07-04] Bern_stein - Hard
 369. [V2 - #3625 - 2020-07-08] TheFlyingOrange - Medium
 370. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 371. [V2 - #3670 - 2020-07-14] Hidoi88 - Easy
 372. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 373. [V2 - #3762 - 2020-07-21] _Bri x2 - Easy
 374. [V2 - #3763 - 2020-07-21] Rellni944 x2 - Easy
 375. [V2 - #3772 - 2020-07-21] Mr_Duke_ - Easy
 376. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 377. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 378. [V2 - #3918 - 2020-07-30] MadClaw1138 - Easy
 379. [V2 - #3967 - 2020-08-02] PNR_13 - Easy
 380. [V2 - #4003 - 2020-08-06] Gwathgor - Easy
 381. [V2 - #4038 - 2020-08-09] Helvian494743 - Medium
 382. [V2 - #4038 - 2020-08-09] Helvian494743 - Hard
 383. [V2 - #4060 - 2020-08-10] lostnyanko - Hard
 384. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 385. [V2 - #4102 - 2020-08-14] RachelPanda - Hard (upgraded from Easy)
 386. [V2 - #4256 - 2020-08-26] Aeradae x2 - Medium
 387. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 388. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 389. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 390. [V2 - #4399 - 2020-09-05] Sakku-san - Medium
 391. [V2 - #4412 - 2020-09-06] Yorokobi50 - Easy
 392. [V2 - #4404 - 2020-09-07] swivel - Easy
 393. [V2 - #4443 - 2020-09-11] Aur0ra - Medium
 394. [V2 - #4584 - 2020-09-23] dierubikdie - Hard
 395. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 396. [V2 - #4630 - 2020-09-27] extremeplant - Hard
 397. [V2 - #4798 - 2020-10-08] Rage_Beat06 - Medium
 398. [V2 - #4798 - 2020-10-08] Rage_Beat06 - Hard
 399. [V2 - #4804 - 2020-10-09] _Bri x2 - Medium
 400. [V2 - #4895 - 2020-10-19] trojangirl12 - Easy
 401. [V2 - #4915 - 2020-10-20] KuriPuri - Medium
 402. [V2 - #4981 - 2020-10-24] Shuurei - Easy
 403. [V2 - #5076 - 2020-10-31] OweynLupton - Easy
 404. [V2 - #5138 - 2020-11-06] luminomenal - Easy
 405. [V2 - #5185 - 2020-11-10] Eyth - Medium
 406. [V2 - #5206 - 2020-11-12] lostnyanko - Medium
 407. [V2 - #5207 - 2020-11-12] cornflakegod - Medium
 408. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Easy
 409. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Medium
 410. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Hard
 411. [V2 - #5222 - 2020-11-13] Rage_Beat06 x2 - Easy
 412. [V2 - #5269 - 2020-11-15] jho0on_ - Hard
 413. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 414. [V2 - #5403 - 2020-11-25] Eleanora1315 - Easy
 415. [V2 - #5408 - 2020-11-25] hoshi4 - Easy
 416. [V2 - #5469 - 2020-11-28] MetalFalcon - Medium
 417. [V2 - #5472 - 2020-11-29] dierubikdie - Medium
 418. [V2 - #5612 - 2020-12-09] ketsueki22 - Easy
 419. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 420. [V2 - #5699 - 2020-12-15] _Bri x2 - Hard
 421. [V2 - #5847 - 2020-12-26] ShockZz - Hard
 422. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 423. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Easy
 424. [V2 - #6070 - 2021-01-09] miaxnder - Medium
 425. [V2 - #6120 - 2021-01-13] Bern_stein x2 - Easy
 426. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 427. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 428. [V2 - #6172 - 2021-01-17] Otaku_baka_dsk - Medium
 429. [V2 - #6202 - 2021-01-19] xCrazee - Easy
 430. [V2 - #6405 - 2021-02-01] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 431. [V2 - #6420 - 2021-02-03] KuraikoDesu - Hard
 432. [V2 - #6432 - 2021-02-04] Timebomb420 - Easy
 433. [V2 - #6491 - 2021-02-09] Papa_Dragon - Hard
 434. [V2 - #6505 - 2021-02-10] Kinaiii - Easy
 435. [V2 - #6514 - 2021-02-10] OweynLupton - Medium
 436. [V2 - #6520 - 2021-02-11] superherowarrior - Easy
 437. [V2 - #6594 - 2021-02-16] Givemeanaccount - Easy
 438. [V2 - #6676 - 2021-02-23] Bunille - Hard
 439. [V2 - #6707 - 2021-02-26] SolidBlade - Medium
 440. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 441. [V2 - #6816 - 2021-03-02] EvohDreams - Easy
 442. [V2 - #6846 - 2021-03-04] HDAsylum - Easy
 443. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 444. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 445. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 446. [V2 - #7004 - 2021-03-20] Rellni944 x2 - Medium
 447. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 448. [V2 - #7069 - 2021-03-25] starfishalliance - Hard
 449. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Medium
 450. [V2 - #7209 - 2021-04-01] Salokannel2 - Easy
 451. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 452. [V2 - #7303 - 2021-04-08] Rno081 - Hard
 453. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 454. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Medium
 455. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Easy
 456. [V2 - #7398 - 2021-04-16] Shuurei - Medium
 457. [V2 - #7454 - 2021-04-20] hinagatari x2 - Medium
 458. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 459. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 460. [V2 - #7630 - 2021-05-01] coziitsu - Easy
 461. [V2 - #7748 - 2021-05-11] Helvian494743 x2 - Easy
 462. [V2 - #7801 - 2021-05-17] trojangirl12 - Medium
 463. [V2 - #7915 - 2021-05-26] Aur0ra - Hard
 464. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 465. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 466. [V2 - #8198 - 2021-06-13] I230 - Hard
 467. [V2 - #8304 - 2021-06-22] Sarada - Easy
 468. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Medium
 469. [V2 - #8353 - 2021-06-26] lostnyanko x2 - Easy
 470. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebobebo - Easy
 471. [V2 - #8509 - 2021-07-03] Bunille x2 - Medium
 472. [V2 - #8525 - 2021-07-04] blackmagemasta - Hard
 473. [V2 - #8550 - 2021-07-07] BeanChagBear - Easy
 474. [V2 - #8597 - 2021-07-10] Bern_stein x2 - Medium
 475. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 476. [V2 - #8703 - 2021-07-20] Myelin_sr - Easy
 477. [V2 - #8951 - 2021-08-07] xCrazee - Hard
 478. [V2 - #9015 - 2021-08-14] RainbowToffee - Easy
 479. [V2 - #9051 - 2021-08-17] OweynLupton - Hard
 480. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 481. [V2 - #9160 - 2021-08-25] McFreezy - Easy
 482. [V2 - #9165 - 2021-08-26] Aur0ra x2 - Easy
 483. [V2 - #9185 - 2021-08-27] OweynLupton x2 - Easy
 484. [V2 - #9278 - 2021-09-01] Jokobo - Medium
 485. [V2 - #9341 - 2021-09-07] TheEdgelord - Hard
 486. [V2 - #9408 - 2021-09-14] Yterbium x2 - Easy
 487. [V2 - #9408 - 2021-09-14] Yterbium x2 - Medium
 488. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 489. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 490. [V2 - #9487 - 2021-09-21] McFreezy - Easy
 491. [V2 - #9521 - 2021-09-23] Mr_Duke_ - Medium
 492. [V2 - #9525 - 2021-09-23] YamiKYY - Easy
 493. [V2 - #9558 - 2021-09-27] A_Morbid_Shadow - Easy
 494. [V2 - #9566 - 2021-09-27] itnotevan - Easy
 495. [V2 - #9626 - 2021-09-30] KuriPuri x2 - Easy
 496. [V2 - #9704 - 2021-10-06] MegaManBK7 - Medium
 497. [V2 - #9827 - 2021-10-19] Xijiks - Easy
 498. [V2 - #9969 - 2021-10-31] ShockZz x2 - Easy
 499. [V3 - #4 - 2021-11-04] trojangirl12 - Hard
 500. [V3 - #145 - 2021-11-21] ScarletCelestial x2 - Hard
 501. [V3 - #209 - 2021-11-27] ImagineBrkr x2 - Medium
 502. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 503. [V3 - #371 - 2021-12-12] tbeans10 x2 - Hard
 504. [V3 - #383 - 2021-12-13] ExperienceLD x2 - Hard
 505. [V3 - #385 - 2021-12-13] xCrazee - Medium
 506. [V3 - #500 - 2021-12-23] istherefood - Medium
 507. [V3 - #617 - 2021-12-31] yukitheduck - Easy
 508. [V3 - #670 - 2022-01-01] ImagineBrkr x2 - Easy
 509. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Medium
 510. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Hard
 511. [V3 - #710 - 2022-01-05] Yterbium x2 - Hard
 512. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton x2 - Medium
 513. [V3 - #757 - 2022-01-10] Papa_Dragon x2 - Hard
 514. [V3 - #760 - 2022-01-10] xiledx - Easy
 515. [V3 - #907 - 2022-01-23] Weatherman2 - Easy
 516. [V3 - #988 - 2022-01-30] Jokobo - Hard
 517. [V3 - #1026 - 2022-01-31] Nurguburu - Medium
 518. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 519. [V3 - #1196 - 2022-02-16] Bern_stein x2 - Hard
 520. [V3 - #1222 - 2022-02-19] AngelHana - Hard
 521. [V3 - #1242 - 2022-02-20] Yvsmeg - Easy
 522. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 523. [V3 - #1518 - 2022-03-13] monkey3281 - Easy
 524. [V3 - #1571 - 2022-03-19] blackmagemasta - Medium
 525. [V3 - #1586 - 2022-03-20] TheEdgelord x2 - Easy
 526. [V3 - #1613 - 2022-03-22] Tsukaji - Easy
 527. [V3 - #1831 - 2022-04-06] lostnyanko x2 - Medium
 528. [V3 - #1837 - 2022-04-07] Jokobo x2 - Easy
 529. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 530. [V3 - #1988 - 2022-04-24] blackmagemasta - Easy
 531. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 532. [V3 - #2008 - 2022-04-25] Vanadis x2 - Easy
 533. [V3 - #2008 - 2022-04-25] Vanadis x2 - Medium
 534. [V3 - #2008 - 2022-04-25] Vanadis x2 - Hard
 535. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Hard
 536. [V3 - #2313 - 2022-05-24] Yvsmeg - Medium
 537. [V3 - #2383 - 2022-05-29] Eleanora1315 - Hard
 538. [V3 - #2389 - 2022-05-30] trojangirl12 x2 - Hard
 539. [V3 - #2434 - 2022-06-01] kerryelc - Easy
 540. [V3 - #2451 - 2022-06-02] Loudcsharp - Easy
 541. [V3 - #2618 - 2022-06-18] Jokobo x2 - Medium
 542. [V3 - #2624 - 2022-06-19] Plaxsin - Medium
 543. [V3 - #2625 - 2022-06-19] ExperienceLD x2 - Medium
 544. [V3 - #2798 - 2022-07-02] SemPiada - Medium
 545. [V3 - #2862 - 2022-07-09] leapylee - Hard
 546. [V3 - #2876 - 2022-07-10] miaxnder - Hard
 547. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 548. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 549. [V3 - #3145 - 2022-08-05] Eyth - Hard
 550. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon_Asuna - Easy
 551. [V3 - #3243 - 2022-08-17] xCrazee x2 - Hard
 552. [V3 - #3246 - 2022-08-17] starfishalliance x2 - Easy
 553. [V3 - #3307 - 2022-08-26] dierubikdie x2 - Hard
 554. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 555. [V3 - #3461 - 2022-09-09] sukusen - Easy
 556. [V3 - #3493 - 2022-09-14] NaineLIEz x2 - Hard
 557. [V3 - #3493 - 2022-09-14] NaineLIEz x2 - Medium
 558. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 559. [V3 - #3506 - 2022-09-16] Aur0ra x2 - Medium
 560. [V3 - #3538 - 2022-09-21] Papa_Dragon x2 - Medium
 561. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 562. [V3 - #3580 - 2022-09-26] IssaPeo - Easy
 563. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 564. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 565. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 566. [V3 - #3832 - 2022-10-19] foxposx - Easy
 567. [V3 - #3883 - 2022-10-25] karma_majo - Easy
 568. [V3 - #3917 - 2022-10-29] OweynLupton x2 - Hard
 569. [V3 - #3997 - 2022-11-04] jaeo_k - Easy
 570. [V3 - #4019 - 2022-11-07] SecretPresident - Easy
 571. [V3 - #4033 - 2022-11-10] ferrepls - Easy
 572. [V3 - #4054 - 2022-11-13] _Alive_ - Hard
 573. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 574. [V3 - #4158 - 2022-11-24] NaineLIEz x2 - Easy
 575. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 576. [V3 - #4284 - 2022-12-04] lostnyanko x2 - Hard
 577. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 578. [V3 - #4336 - 2022-12-11] Jokobo x2 - Hard
 579. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 580. [V3 - #4586 - 2023-01-01] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 581. [V3 - #4591 - 2023-01-02] trojangirl12 x2 - Medium
 582. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Easy
 583. [V3 - #4593 - 2023-01-02] FeezyWheezy - Medium
 584. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda - Easy
 585. [V3 - #4602 - 2023-01-02] RachelPanda - Medium
 586. [V3 - #4604 - 2023-01-02] mxtape - Easy
 587. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli - Easy
 588. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli - Hard
 589. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 590. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Hard
 591. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 592. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 593. [V3 - #4781 - 2023-01-18] Hoarfox - Hard
 594. [V3 - #4895 - 2023-01-26] nightmaresinclr - Easy

Category : Genre

Thread : MAL forum

Created on : 2016-08-19

Number of Turn-ins : 594 (172 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.5pt - 10 items] : 367 completed (91 not validated yet)
 • Medium [1.25pt - 20 items] : 133 completed (40 not validated yet)
 • Hard [2.25pt - 30 items] : 94 completed (41 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Mystery MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.