Challenge : Naruto

 1. [V1 - #7 - 2016-03-24] Carrot_ - Original
 2. [V1 - #7 - 2016-03-24] Carrot_ - Shippuuden
 3. [V1 - #7 - 2016-03-24] Carrot_ - Boruto
 4. [V1 - #66 - 2016-04-13] NagisaDango - Shippuuden
 5. [V1 - #66 - 2016-04-13] NagisaDango - Boruto
 6. [V1 - #66 - 2016-04-13] NagisaDango - Original
 7. [V1 - #147 - 2016-05-08] NamiLover69 - Original
 8. [V1 - #147 - 2016-05-08] NamiLover69 - Shippuuden
 9. [V1 - #147 - 2016-05-08] NamiLover69 - Boruto
 10. [V1 - #155 - 2016-05-09] Saelydera - Original
 11. [V1 - #155 - 2016-05-09] Saelydera - Shippuuden
 12. [V1 - #155 - 2016-05-09] Saelydera - Boruto
 13. [V1 - #238 - 2016-05-25] AYOSHINA - Shippuuden
 14. [V1 - #238 - 2016-05-25] AYOSHINA - Original
 15. [V1 - #238 - 2016-05-25] AYOSHINA - Boruto
 16. [V1 - #529 - 2016-07-01] SheyCroix - Shippuuden
 17. [V1 - #529 - 2016-07-01] SheyCroix - Boruto
 18. [V1 - #529 - 2016-07-01] SheyCroix - Original
 19. [V1 - #787 - 2016-07-30] heinrich6745 - Shippuuden
 20. [V1 - #787 - 2016-07-30] heinrich6745 - Boruto
 21. [V1 - #787 - 2016-07-30] heinrich6745 - Original
 22. [V1 - #1129 - 2016-09-10] renzoushi - Shippuuden
 23. [V1 - #1129 - 2016-09-10] renzoushi - Original
 24. [V1 - #1129 - 2016-09-10] renzoushi - Boruto
 25. [V1 - #2161 - 2016-12-11] qawzse_romao - Original
 26. [V1 - #2161 - 2016-12-11] qawzse_romao - Shippuuden
 27. [V1 - #2161 - 2016-12-11] qawzse_romao - Boruto
 28. [V1 - #2648 - 2017-01-19] Wyvern22 - Shippuuden
 29. [V1 - #2648 - 2017-01-19] Wyvern22 - Boruto
 30. [V1 - #2648 - 2017-01-19] Wyvern22 - Original
 31. [V1 - #3067 - 2017-02-24] leejongki - Shippuuden
 32. [V1 - #3067 - 2017-02-24] leejongki - Boruto
 33. [V1 - #3067 - 2017-02-24] leejongki - Original
 34. [V1 - #3885 - 2017-05-08] sharon56706 - Shippuuden
 35. [V1 - #3885 - 2017-05-08] sharon56706 - Boruto
 36. [V1 - #3885 - 2017-05-08] sharon56706 - Original
 37. [V1 - #4465 - 2017-07-04] Yuuki-Sempai - Shippuuden
 38. [V1 - #4465 - 2017-07-04] Yuuki-Sempai - Boruto
 39. [V1 - #4465 - 2017-07-04] Yuuki-Sempai - Original
 40. [V1 - #5278 - 2017-10-21] Kyuuto - Original
 41. [V1 - #5278 - 2017-10-21] Kyuuto - Shippuuden
 42. [V1 - #5278 - 2017-10-21] Kyuuto - Boruto
 43. [V1 - #5926 - 2018-01-05] DarkPasquale - Shippuuden
 44. [V1 - #5926 - 2018-01-05] DarkPasquale - Boruto
 45. [V1 - #5926 - 2018-01-05] DarkPasquale - Original
 46. [V1 - #7037 - 2018-05-01] Heika- - Shippuuden
 47. [V1 - #7037 - 2018-05-01] Heika- - Original
 48. [V1 - #7037 - 2018-05-01] Heika- - Boruto
 49. [V1 - #7237 - 2018-08-08] TEMPEST_RIMURU - Original
 50. [V1 - #7237 - 2018-08-08] TEMPEST_RIMURU - Shippuuden
 51. [V1 - #7237 - 2018-08-08] TEMPEST_RIMURU - Boruto
 52. [V1 - #7674 - 2018-10-01] Heika- - Shippuuden
 53. [V1 - #7674 - 2018-10-01] Heika- - Boruto
 54. [V1 - #7674 - 2018-10-01] Heika- - Original
 55. [V1 - #8877 - 2019-03-01] Campiz06 - Original
 56. [V1 - #8877 - 2019-03-01] Campiz06 - Shippuuden
 57. [V1 - #8877 - 2019-03-01] Campiz06 - Boruto
 58. [V2 - #2807 - 2020-05-04] otakubibliophile - Original
 59. [V2 - #2807 - 2020-05-04] otakubibliophile - Shippuuden
 60. [V2 - #2807 - 2020-05-04] otakubibliophile - Boruto
 61. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Original
 62. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Shippuuden
 63. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Boruto
 64. [V2 - #5206 - 2020-11-12] lostnyanko - Original
 65. [V2 - #5212 - 2020-11-12] Helvian494743 - Boruto
 66. [V2 - #5226 - 2020-11-13] KeylosDesu - Original
 67. [V2 - #5232 - 2020-11-13] Aur0ra - Original
 68. [V2 - #5232 - 2020-11-13] Aur0ra - Shippuuden
 69. [V2 - #5261 - 2020-11-14] ImagineBrkr - Original
 70. [V2 - #5593 - 2020-12-07] YayakoChii - Original
 71. [V2 - #5675 - 2020-12-14] Benti_ - Original
 72. [V2 - #5675 - 2020-12-14] Benti_ - Shippuuden
 73. [V2 - #6305 - 2021-01-27] Otaku_baka_dsk - Original
 74. [V2 - #6476 - 2021-02-07] maurorr - Original
 75. [V2 - #6522 - 2021-02-11] PNR_13 - Original
 76. [V2 - #6522 - 2021-02-11] PNR_13 - Shippuuden
 77. [V2 - #7002 - 2021-03-19] Helvian494743 - Original
 78. [V2 - #7027 - 2021-03-22] Mackamizzle - Boruto
 79. [V2 - #7248 - 2021-04-05] bigdud24 - Original
 80. [V2 - #7248 - 2021-04-05] bigdud24 - Shippuuden
 81. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Original
 82. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Shippuuden
 83. [V2 - #7453 - 2021-04-20] Rello21 - Original
 84. [V2 - #7648 - 2021-05-02] Arroye - Original
 85. [V2 - #7648 - 2021-05-02] Arroye - Shippuuden
 86. [V2 - #7648 - 2021-05-02] Arroye - Boruto
 87. [V2 - #7894 - 2021-05-24] taychole - Shippuuden
 88. [V2 - #8421 - 2021-06-30] FateXBlood - Original
 89. [V2 - #8511 - 2021-07-03] Yorokobi50 - Boruto
 90. [V2 - #9071 - 2021-08-19] TheOGDorkLord - Original
 91. [V3 - #33 - 2021-11-06] TheOGDorkLord - Shippuuden
 92. [V3 - #260 - 2021-11-30] Benti_ - Boruto
 93. [V3 - #302 - 2021-12-04] Komatarusa - Original
 94. [V3 - #302 - 2021-12-04] Komatarusa - Shippuuden
 95. [V3 - #399 - 2021-12-14] tbeans10 - Original
 96. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Original
 97. [V3 - #552 - 2021-12-28] _Bri - Original
 98. [V3 - #652 - 2021-12-31] Myelin_sr - Original
 99. [V3 - #734 - 2022-01-08] A_Morbid_Shadow - Original
 100. [V3 - #1016 - 2022-01-31] tamochinnn - Original
 101. [V3 - #1306 - 2022-02-24] Karinara - Original
 102. [V3 - #1403 - 2022-03-01] simplycarissa - Original
 103. [V3 - #2134 - 2022-05-03] FeezyWheezy - Original
 104. [V3 - #2145 - 2022-05-04] SecretPresident - Original
 105. [V3 - #2315 - 2022-05-24] Karinara - Shippuuden
 106. [V3 - #2337 - 2022-05-26] Karinara - Boruto
 107. [V3 - #2500 - 2022-06-07] HimeCrycho - Original
 108. [V3 - #2938 - 2022-07-18] Helvian494743 - Shippuuden
 109. [V3 - #3188 - 2022-08-10] Strusek1 - Original
 110. [V3 - #3188 - 2022-08-10] Strusek1 - Shippuuden
 111. [V3 - #3248 - 2022-08-18] Yterbium - Original
 112. [V3 - #3446 - 2022-09-07] YayakoChii - Shippuuden
 113. [V3 - #3915 - 2022-10-29] Eleanora1315 - Original
 114. [V3 - #4022 - 2022-11-08] Punkero - Original
 115. [V3 - #4258 - 2022-12-01] UglyGoose - Original
 116. [V3 - #4398 - 2022-12-19] _cjessop19_ - Original
 117. [V3 - #4398 - 2022-12-19] _cjessop19_ - Shippuuden
 118. [V3 - #4399 - 2022-12-19] _cjessop19_ - Original
 119. [V3 - #4400 - 2022-12-19] _cjessop19_ - Shippuuden
 120. [V3 - #4665 - 2023-01-08] Noitora33 - Original
 121. [V3 - #4665 - 2023-01-08] Noitora33 - Shippuuden
 122. [V3 - #4851 - 2023-01-23] lunaria-kun - Original
 123. [V3 - #4853 - 2023-01-23] Canaan - Original
 124. [V3 - #5530 - 2023-03-21] CsillaLoli - Original
 125. [V3 - #5585 - 2023-03-26] Jokobo - Original
 126. [V3 - #5585 - 2023-03-26] Jokobo - Shippuuden
 127. [V3 - #5585 - 2023-03-26] Jokobo - Boruto
 128. [V3 - #5773 - 2023-04-13] Hollow-Oak - Original
 129. [V3 - #6599 - 2023-07-10] Hoarfox - Original
 130. [V3 - #6665 - 2023-07-17] Hoarfox - Shippuuden
 131. [V3 - #6698 - 2023-07-20] Genovia_ - Original
 132. [V3 - #6897 - 2023-08-03] ExperienceLD - Original
 133. [V3 - #6983 - 2023-08-16] NaineLIEz - Original
 134. [V3 - #6983 - 2023-08-16] NaineLIEz - Shippuuden
 135. [V3 - #7213 - 2023-09-15] is_peque - Boruto
 136. [V3 - #7218 - 2023-09-16] redincall - Original
 137. [V3 - #7218 - 2023-09-16] redincall - Boruto
 138. [V3 - #7254 - 2023-09-21] Tonic_ - Original

List of Series - Original (0/9)

 1. Naruto
 2. Naruto: Akaki Yotsuba no Clover wo Sagase
 3. Naruto: Takigakure no Shitou - Ore ga Eiyuu Dattebayo!
 4. Naruto Movie 1: Dai Katsugeki!! Yuki Hime Shinobu Houjou Dattebayo!
 5. Naruto: Dai Katsugeki!! Yuki Hime Shinobu Houjou Dattebayo! - Konoha no Sato no Dai Undoukai
 6. Naruto Movie 2: Dai Gekitotsu! Maboroshi no Chiteiiseki Dattebayo!
 7. Naruto Narutimate Hero 3: Tsuini Gekitotsu! Jounin vs. Genin!! Musabetsu Dairansen Taikai Kaisai!!
 8. Naruto Movie 3: Dai Koufun! Mikazuki Jima no Animaru Panic Dattebayo!
 9. Naruto: The Cross Roads

List of Series - Shippuuden (0/16)

  Shippuuden (0/15)

 1. Naruto: Shippuuden
 2. Naruto: Shippuuden Movie 1
 3. Naruto: Shippuuden - Shippuu! "Konoha Gakuen" Den
 4. Naruto: Shippuuden Movie 2 - Kizuna
 5. Naruto: Shippuuden Movie 3 - Hi no Ishi wo Tsugu Mono
 6. Naruto Soyokazeden Movie: Naruto to Mashin to Mitsu no Onegai Dattebayo!!
 7. Naruto: Shippuuden Movie 4 - The Lost Tower
 8. Naruto x UT
 9. Naruto: Honoo no Chuunin Shiken! Naruto vs. Konohamaru!!
 10. Naruto: Shippuuden Movie 5 - Blood Prison
 11. Newsong
 12. Naruto SD: Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden
 13. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
 14. Naruto: Shippuuden - Sunny Side Battle
 15. The Last: Naruto the Movie
 16. Others (0/1)

 17. Road of Naruto

List of Series - Boruto (0/4)

 1. Boruto: Naruto the Movie
 2. Boruto: Naruto the Movie - Naruto ga Hokage ni Natta Hi
 3. Boruto: Jump Festa 2016 Special
 4. Boruto: Naruto Next Generations

Franchise Naruto

Created on : 2016-02-22

MAL forum thread

3 Difficulties :

Original
1.25 Point(s)
68 Turnins
32 Validated Turnins
Shippuuden
3.25 Point(s)
40 Turnins
25 Validated Turnins
Boruto
1.75 Point(s)
30 Turnins
23 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching every anime listed, except those marked as bonus or unreleased.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • Ongoing anime are allowed for this challenge, provided you are up to date on them (as "Currently Watching", "On Hold" or "Dropped").
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.