Challenge : Original

 1. [V1 - #6283 - 2018-02-12] Imyreld - Easy
 2. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA - Easy
 3. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 - Medium
 4. [V1 - #6621 - 2018-03-22] Imyreld - Medium
 5. [V1 - #6735 - 2018-03-31] Eraz007 - Hard
 6. [V1 - #6739 - 2018-03-31] Gwathgor - Easy
 7. [V1 - #6942 - 2018-04-25] Jhiday - Easy
 8. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 9. [V1 - #7042 - 2018-05-02] AYOSHINA - Medium
 10. [V1 - #7095 - 2018-05-09] AngelShiva - Easy
 11. [V1 - #7230 - 2018-08-08] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 12. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 - Hard
 13. [V1 - #7281 - 2018-08-15] Imyreld - Hard
 14. [V1 - #7281 - 2018-08-15] Imyreld x2 - Easy
 15. [V1 - #7349 - 2018-08-25] TheEdgelord - Easy
 16. [V1 - #7402 - 2018-08-30] Punkero - Easy
 17. [V1 - #7419 - 2018-08-31] starfishalliance - Easy
 18. [V1 - #7459 - 2018-09-06] Branqueleton - Easy
 19. [V1 - #7520 - 2018-09-15] ownitlikeaboss - Easy
 20. [V1 - #7525 - 2018-09-16] AnshiAneko - Easy
 21. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Easy
 22. [V1 - #7615 - 2018-09-27] Zenit - Hard
 23. [V1 - #7616 - 2018-09-27] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 24. [V1 - #7754 - 2018-10-13] cappuccinoangel - Easy
 25. [V1 - #7764 - 2018-10-14] Rno081 - Easy
 26. [V1 - #7774 - 2018-10-15] Imyreld x2 - Medium
 27. [V1 - #7856 - 2018-10-26] AngelShiva - Medium (upgraded from Easy)
 28. [V1 - #7861 - 2018-10-27] smhmines - Easy
 29. [V1 - #7941 - 2018-11-02] Doougii - Easy
 30. [V1 - #7993 - 2018-11-11] SebastianOrf3 - Easy
 31. [V1 - #8011 - 2018-11-15] Eraz007 - Medium
 32. [V1 - #8138 - 2018-12-01] SunflowerDaisho - Easy
 33. [V1 - #8192 - 2018-12-11] AngelShiva - Hard (upgraded from Medium)
 34. [V1 - #8231 - 2018-12-20] Titadou - Easy
 35. [V1 - #8341 - 2019-01-04] Rebe92 - Easy
 36. [V1 - #8382 - 2019-01-06] TEMPEST_RIMURU - Easy
 37. [V1 - #8416 - 2019-01-10] Zenit - Medium
 38. [V1 - #8519 - 2019-01-25] Aeradae - Easy
 39. [V1 - #8534 - 2019-01-27] TheEdgelord - Medium
 40. [V1 - #8655 - 2019-02-08] AngelHana - Easy
 41. [V1 - #8671 - 2019-02-09] greyjoie - Easy
 42. [V1 - #8673 - 2019-02-09] lifeiscrazy - Easy
 43. [V1 - #8944 - 2019-03-10] Imyreld x2 - Hard
 44. [V1 - #8948 - 2019-03-10] Yterbium - Easy
 45. [V1 - #8959 - 2019-03-12] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #9101 - 2019-03-28] Punkero - Medium
 47. [V1 - #9112 - 2019-03-30] Zilluminate - Easy
 48. [V1 - #9115 - 2019-03-30] AngelShiva - Medium
 49. [V1 - #9165 - 2019-04-02] SheyCroix - Hard
 50. [V1 - #9165 - 2019-04-02] SheyCroix - Medium
 51. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Easy
 52. [V1 - #9314 - 2019-04-23] justoline - Easy
 53. [V1 - #9318 - 2019-04-23] KitsunehimeMilhi - Easy
 54. [V1 - #9499 - 2019-05-16] Wyvern22 x2 - Medium
 55. [V1 - #9515 - 2019-05-18] ownitlikeaboss - Medium
 56. [V1 - #9531 - 2019-05-19] toxif - Easy
 57. [V1 - #9634 - 2019-06-02] Bern_stein - Easy
 58. [V1 - #9683 - 2019-06-12] AngelShiva - Easy
 59. [V1 - #9787 - 2019-06-29] Wyvern22 x2 - Easy
 60. [V1 - #9840 - 2019-07-05] MochiMagus - Hard
 61. [V1 - #9857 - 2019-07-10] Bunille - Easy
 62. [V1 - #9998 - 2019-07-30] I230 - Hard
 63. [V1 - #10081 - 2019-08-12] ParsleyParsnips - Easy
 64. [V1 - #10094 - 2019-08-15] ScarletCelestial - Easy
 65. [V1 - #10101 - 2019-08-17] Papa_Dragon - Medium
 66. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Easy
 67. [V2 - #135 - 2019-09-04] YumeNoTsukii - Hard
 68. [V2 - #183 - 2019-09-13] Technotron - Easy
 69. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Easy
 70. [V2 - #233 - 2019-09-18] Papa_Dragon - Easy
 71. [V2 - #512 - 2019-10-17] Keiken - Hard
 72. [V2 - #564 - 2019-10-22] Schlopsi - Easy
 73. [V2 - #610 - 2019-10-27] Aeradae - Medium
 74. [V2 - #691 - 2019-11-03] DeadlyRaven - Easy
 75. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Medium
 76. [V2 - #718 - 2019-11-06] YayakoChii - Hard
 77. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Easy
 78. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Hard
 79. [V2 - #781 - 2019-11-12] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #823 - 2019-11-17] Bern_stein - Medium
 81. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Medium
 82. [V2 - #1038 - 2019-12-08] Papa_Dragon - Hard
 83. [V2 - #1137 - 2019-12-20] Ylienna - Easy
 84. [V2 - #1195 - 2019-12-27] Zenit x2 - Hard
 85. [V2 - #1197 - 2019-12-28] Rage_Beat06 - Hard
 86. [V2 - #1213 - 2019-12-29] Papa_Dragon x2 - Easy
 87. [V2 - #1386 - 2020-01-10] Rebe92 - Medium
 88. [V2 - #1420 - 2020-01-14] ShockZz - Hard
 89. [V2 - #1433 - 2020-01-16] MegaManBK7 - Easy
 90. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron - Medium
 91. [V2 - #1664 - 2020-02-03] Zilluminate - Medium
 92. [V2 - #1849 - 2020-02-20] Papa_Dragon x2 - Medium
 93. [V2 - #1873 - 2020-02-23] ShockZz x2 - Easy
 94. [V2 - #2015 - 2020-03-05] Bri - Hard
 95. [V2 - #2042 - 2020-03-07] lostnyanko - Easy
 96. [V2 - #2035 - 2020-03-08] SebastianOrf3 - Medium
 97. [V2 - #2161 - 2020-03-18] dierubikdie - Hard
 98. [V2 - #2211 - 2020-03-24] I230 - Medium
 99. [V2 - #2242 - 2020-03-26] ScarletCelestial - Hard
 100. [V2 - #2349 - 2020-04-03] Punkero - Hard
 101. [V2 - #2367 - 2020-04-04] Rage_Beat06 - Medium
 102. [V2 - #2392 - 2020-04-06] cornflakegod - Easy
 103. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Hard
 104. [V2 - #2405 - 2020-04-06] Bri - Easy
 105. [V2 - #2406 - 2020-04-07] Rellni944 - Easy
 106. [V2 - #2552 - 2020-04-16] DeadlyRaven - Medium
 107. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 108. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii x2 - Easy
 109. [V2 - #2589 - 2020-04-20] KuraikoDesu - Hard
 110. [V2 - #2631 - 2020-04-22] dierubikdie - Medium
 111. [V2 - #2634 - 2020-04-22] KuriPuri - Easy
 112. [V2 - #2705 - 2020-04-28] Bunille - Medium
 113. [V2 - #2737 - 2020-04-29] dierubikdie - Easy
 114. [V2 - #2784 - 2020-05-03] bigdud24 - Easy
 115. [V2 - #2815 - 2020-05-05] Bri - Medium
 116. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081 - Medium
 117. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Medium
 118. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Easy
 119. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Medium
 120. [V2 - #2908 - 2020-05-13] Suanke - Easy
 121. [V2 - #2926 - 2020-05-15] Papa_Dragon x2 - Hard
 122. [V2 - #2965 - 2020-05-19] Typhlame - Hard
 123. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Medium
 124. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Hard
 125. [V2 - #3118 - 2020-05-28] ScarletCelestial x2 - Easy
 126. [V2 - #3257 - 2020-06-06] Rellni944 - Medium
 127. [V2 - #3271 - 2020-06-07] JayBanshee - Easy
 128. [V2 - #3299 - 2020-06-10] BurntFlower - Easy
 129. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit x2 - Medium
 130. [V2 - #3376 - 2020-06-17] smhmines - Medium
 131. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 132. [V2 - #3482 - 2020-06-27] TheFlyingOrange - Medium
 133. [V2 - #3548 - 2020-07-01] Technotron x2 - Easy
 134. [V2 - #3550 - 2020-07-01] ParsleyParsnips - Medium
 135. [V2 - #3583 - 2020-07-05] Eyth - Easy
 136. [V2 - #3628 - 2020-07-09] Bri x2 - Easy
 137. [V2 - #3630 - 2020-07-09] Kuroiji - Easy
 138. [V2 - #3639 - 2020-07-09] Keiken - Medium
 139. [V2 - #3664 - 2020-07-12] Suanke - Medium
 140. [V2 - #3673 - 2020-07-13] hinagatari - Medium
 141. [V2 - #3840 - 2020-07-25] starfishalliance - Medium
 142. [V2 - #3858 - 2020-07-26] SunflowerDaisho - Medium
 143. [V2 - #3881 - 2020-07-28] Gwathgor - Medium
 144. [V2 - #3962 - 2020-08-02] Punkero x2 - Easy
 145. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Kuroiji - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3989 - 2020-08-04] Helvian494743 - Easy
 147. [V2 - #4022 - 2020-08-07] Rage_Beat06 - Easy
 148. [V2 - #4027 - 2020-08-07] lostnyanko - Hard
 149. [V2 - #4125 - 2020-08-16] Aeradae - Hard
 150. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Hard
 151. [V2 - #4134 - 2020-08-19] Zenit x2 - Easy
 152. [V2 - #4190 - 2020-08-22] Keiken - Easy
 153. [V2 - #4234 - 2020-08-24] lostnyanko x2 - Easy
 154. [V2 - #4244 - 2020-08-25] Bern_stein - Hard
 155. [V2 - #4354 - 2020-09-01] MetalFalcon - Easy
 156. [V2 - #4415 - 2020-09-07] ShockZz x2 - Medium
 157. [V2 - #4480 - 2020-09-13] MochiMagus - Medium
 158. [V2 - #4480 - 2020-09-13] MochiMagus - Easy
 159. [V2 - #4496 - 2020-09-15] Kuroiji - Hard (upgraded from Medium)
 160. [V2 - #4556 - 2020-09-21] Jitti - Easy
 161. [V2 - #4573 - 2020-09-22] lostnyanko x2 - Medium
 162. [V2 - #4621 - 2020-09-27] Myelin_sr - Easy
 163. [V2 - #4670 - 2020-09-30] bigdud24 - Medium
 164. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn - Hard
 165. [V2 - #4804 - 2020-10-09] Bri x2 - Medium
 166. [V2 - #4813 - 2020-10-10] cornflakegod - Medium
 167. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 168. [V2 - #4875 - 2020-10-16] Aur0ra - Easy
 169. [V2 - #4893 - 2020-10-18] Rellni944 - Hard
 170. [V2 - #4982 - 2020-10-24] KuriPuri - Medium
 171. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Medium
 172. [V2 - #5062 - 2020-10-31] I230 - Easy
 173. [V2 - #5094 - 2020-11-01] Yterbium x2 - Hard
 174. [V2 - #5095 - 2020-11-01] TheEdgelord - Hard
 175. [V2 - #5113 - 2020-11-03] hinagatari x2 - Easy
 176. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 177. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Easy
 178. [V2 - #5340 - 2020-11-20] Mr_Duke_ - Easy
 179. [V2 - #5374 - 2020-11-23] dierubikdie x2 - Hard
 180. [V2 - #5445 - 2020-11-27] miaxnder - Easy
 181. [V2 - #5528 - 2020-12-02] PNR_13 - Easy
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 183. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 184. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Easy
 185. [V2 - #5564 - 2020-12-05] Technotron x2 - Medium
 186. [V2 - #5570 - 2020-12-05] ScarletCelestial x2 - Medium
 187. [V2 - #5638 - 2020-12-10] YayakoChii x2 - Hard
 188. [V2 - #5644 - 2020-12-11] MetalFalcon - Medium
 189. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 190. [V2 - #5728 - 2020-12-18] ownitlikeaboss - Hard
 191. [V2 - #5735 - 2020-12-18] trojangirl12 - Easy
 192. [V2 - #5739 - 2020-12-19] SolidBlade - Easy
 193. [V2 - #5814 - 2020-12-24] Bri x2 - Hard
 194. [V2 - #6081 - 2021-01-10] CoolCatCraze - Easy
 195. [V2 - #6087 - 2021-01-11] ShockZz x2 - Hard
 196. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 197. [V2 - #6095 - 2021-01-11] Eleanora1315 - Easy
 198. [V2 - #6121 - 2021-01-13] hinagatari x2 - Medium
 199. [V2 - #6136 - 2021-01-15] TreasuredHopes - Hard
 200. [V2 - #6173 - 2021-01-17] Yterbium x2 - Medium
 201. [V2 - #6178 - 2021-01-17] Bern_stein x2 - Easy
 202. [V2 - #6227 - 2021-01-21] SheyCroix - Easy
 203. [V2 - #6300 - 2021-01-27] dierubikdie x2 - Medium
 204. [V2 - #6321 - 2021-01-28] AngelHana - Medium
 205. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06 - Hard
 206. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06 x2 - Easy
 207. [V2 - #6447 - 2021-02-06] OweynLupton - Easy
 208. [V2 - #6466 - 2021-02-07] Shuurei - Easy
 209. [V2 - #6472 - 2021-02-07] boredrandomguy - Easy
 210. [V2 - #6472 - 2021-02-07] boredrandomguy - Medium
 211. [V2 - #6472 - 2021-02-07] boredrandomguy - Hard
 212. [V2 - #6541 - 2021-02-13] Rellni944 x2 - Easy
 213. [V2 - #6580 - 2021-02-16] Mackamizzle - Easy
 214. [V2 - #6651 - 2021-02-21] Yterbium x2 - Easy
 215. [V2 - #6883 - 2021-03-07] Kuroiji - Easy
 216. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 217. [V2 - #7136 - 2021-03-29] symeon_a - Easy
 218. [V2 - #7192 - 2021-03-31] TheFlyingOrange - Hard
 219. [V2 - #7214 - 2021-04-01] Crazee - Easy
 220. [V2 - #7299 - 2021-04-08] Mikaytama13 - Easy
 221. [V2 - #7299 - 2021-04-08] Mikaytama13 - Medium
 222. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 223. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko x2 - Hard
 224. [V2 - #7464 - 2021-04-21] trojangirl12 - Medium
 225. [V2 - #7494 - 2021-04-23] HDAsylum - Easy
 226. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Easy
 227. [V2 - #7553 - 2021-04-27] Shuurei - Medium
 228. [V2 - #7607 - 2021-04-30] Nurguburu - Easy
 229. [V2 - #7625 - 2021-05-01] OweynLupton - Medium
 230. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Medium
 231. [V2 - #7702 - 2021-05-08] Jokobo - Easy
 232. [V2 - #7707 - 2021-05-08] AutumnBug - Hard
 233. [V2 - #7848 - 2021-05-20] Myelin_sr - Medium
 234. [V2 - #7980 - 2021-05-30] Eyth - Medium
 235. [V2 - #7998 - 2021-05-31] Bunille - Hard
 236. [V2 - #7998 - 2021-05-31] Bunille x2 - Easy
 237. [V2 - #7998 - 2021-05-31] Bunille x2 - Hard
 238. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Medium
 239. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Easy
 240. [V2 - #8128 - 2021-06-08] Punkero x2 - Medium
 241. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 242. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 243. [V2 - #8193 - 2021-06-13] Rage_Beat06 x2 - Easy
 244. [V2 - #8193 - 2021-06-13] Rage_Beat06 x2 - Medium
 245. [V2 - #8195 - 2021-06-13] ownitlikeaboss x2 - Easy
 246. [V2 - #8224 - 2021-06-15] ImagineBrkr - Medium
 247. [V2 - #8224 - 2021-06-15] ImagineBrkr - Easy
 248. [V2 - #8244 - 2021-06-17] Bern_stein x2 - Medium
 249. [V2 - #8285 - 2021-06-20] Jokobo - Medium
 250. [V2 - #8288 - 2021-06-20] dierubikdie x2 - Easy
 251. [V2 - #8313 - 2021-06-23] Crazee - Medium
 252. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Easy
 253. [V2 - #8346 - 2021-06-26] tbeans10 x2 - Hard
 254. [V2 - #8397 - 2021-06-29] bigdud24 - Hard
 255. [V2 - #8631 - 2021-07-13] Aur0ra - Medium
 256. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Medium
 257. [V2 - #8674 - 2021-07-16] Mr_Duke_ - Medium
 258. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Medium
 259. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Hard
 260. [V2 - #8931 - 2021-08-05] OweynLupton - Hard
 261. [V2 - #8964 - 2021-08-08] miaxnder - Medium
 262. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 263. [V2 - #9111 - 2021-08-22] TheEdgelord x2 - Easy
 264. [V2 - #9208 - 2021-08-29] ScarletCelestial x2 - Hard
 265. [V2 - #9229 - 2021-08-30] Rellni944 x2 - Medium
 266. [V2 - #9232 - 2021-08-30] OweynLupton x2 - Easy
 267. [V2 - #9551 - 2021-09-25] KuriPuri x2 - Easy
 268. [V2 - #9557 - 2021-09-26] Plaxsin - Easy
 269. [V2 - #9573 - 2021-09-28] bigdud24 x2 - Easy
 270. [V2 - #9694 - 2021-10-05] Bunille x2 - Medium
 271. [V2 - #9771 - 2021-10-13] symeon_a - Medium
 272. [V2 - #9786 - 2021-10-15] I230 x2 - Medium
 273. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a - Hard
 274. [V2 - #9892 - 2021-10-26] Xijiks - Easy
 275. [V2 - #9993 - 2021-11-02] OweynLupton x2 - Medium
 276. [V3 - #14 - 2021-11-05] Kuroiji - Medium (upgraded from Easy)
 277. [V3 - #48 - 2021-11-08] tbeans10 x2 - Medium
 278. [V3 - #153 - 2021-11-22] trojangirl12 - Hard
 279. [V3 - #182 - 2021-11-25] Crazee - Hard
 280. [V3 - #254 - 2021-11-30] blackmagemasta - Easy
 281. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 282. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Easy
 283. [V3 - #323 - 2021-12-07] Shuurei - Hard
 284. [V3 - #372 - 2021-12-12] superherowarrior - Easy
 285. [V3 - #413 - 2021-12-16] Jokobo - Hard
 286. [V3 - #456 - 2021-12-19] Bern_stein x2 - Hard
 287. [V3 - #488 - 2021-12-22] Nurguburu - Medium
 288. [V3 - #534 - 2021-12-26] Crazee x2 - Easy
 289. [V3 - #595 - 2021-12-30] OweynLupton x2 - Hard
 290. [V3 - #650 - 2021-12-31] Benti_ - Easy
 291. [V3 - #650 - 2021-12-31] Benti_ - Medium
 292. [V3 - #650 - 2021-12-31] Benti_ - Hard
 293. [V3 - #671 - 2022-01-02] Punkero x2 - Hard
 294. [V3 - #744 - 2022-01-09] Jaikeis - Easy
 295. [V3 - #829 - 2022-01-16] MadClaw1138 - Easy
 296. [V3 - #1110 - 2022-02-09] Keiken x2 - Hard
 297. [V3 - #1114 - 2022-02-09] ImagineBrkr x2 - Hard
 298. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 299. [V3 - #1183 - 2022-02-15] Jokobo x2 - Easy
 300. [V3 - #1324 - 2022-02-25] Crazee x2 - Medium
 301. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 302. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 303. [V3 - #1967 - 2022-04-21] Vanadis - Easy
 304. [V3 - #1967 - 2022-04-21] Vanadis - Medium
 305. [V3 - #1967 - 2022-04-21] Vanadis - Hard
 306. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Medium
 307. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Medium
 308. [V3 - #2052 - 2022-04-29] Jokobo x2 - Medium
 309. [V3 - #2121 - 2022-05-02] bigdud24 x2 - Medium
 310. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr x2 - Medium
 311. [V3 - #2303 - 2022-05-23] Crazee x2 - Hard
 312. [V3 - #2317 - 2022-05-24] kerryelc - Easy
 313. [V3 - #2319 - 2022-05-24] RachelPanda - Medium
 314. [V3 - #2325 - 2022-05-25] ketsueki22 - Easy
 315. [V3 - #2451 - 2022-06-02] Loudcsharp - Easy
 316. [V3 - #2606 - 2022-06-17] Tsukaji - Easy
 317. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Hard
 318. [V3 - #2889 - 2022-07-12] Yvsmeg - Easy
 319. [V3 - #3075 - 2022-07-30] trojangirl12 x2 - Hard
 320. [V3 - #3167 - 2022-08-07] Myelin_sr - Hard
 321. [V3 - #3228 - 2022-08-15] Eleanora1315 - Medium
 322. [V3 - #3228 - 2022-08-15] Eleanora1315 - Hard
 323. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 324. [V3 - #3472 - 2022-09-10] ImagineBrkr x2 - Easy
 325. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 326. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Medium
 327. [V3 - #3508 - 2022-09-16] Sarada - Easy
 328. [V3 - #3595 - 2022-09-27] Eyth - Hard
 329. [V3 - #3598 - 2022-09-27] Jeon - Easy
 330. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Easy
 331. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 332. [V3 - #3979 - 2022-11-01] kerryelc - Medium
 333. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Easy
 334. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Medium
 335. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Hard
 336. [V3 - #4025 - 2022-11-08] crazybob1215 - Easy
 337. [V3 - #4050 - 2022-11-12] Aur0ra - Hard
 338. [V3 - #4220 - 2022-11-30] bigdud24 x2 - Hard
 339. [V3 - #4282 - 2022-12-04] Jaikeis - Medium
 340. [V3 - #4682 - 2023-01-09] Eleanora1315 x2 - Easy
 341. [V3 - #4700 - 2023-01-11] Jeon - Medium
 342. [V3 - #4766 - 2023-01-17] trojangirl12 x2 - Medium
 343. [V3 - #4791 - 2023-01-18] ohpishhposh - Easy
 344. [V3 - #4841 - 2023-01-22] Mr_Duke_ - Hard
 345. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Easy
 346. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Medium
 347. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Hard
 348. [V3 - #5227 - 2023-02-20] TheEdgelord x2 - Medium
 349. [V3 - #5272 - 2023-02-25] SecretPresident - Easy
 350. [V3 - #5299 - 2023-02-27] Dumasop - Medium
 351. [V3 - #5300 - 2023-02-27] hinagatari x2 - Hard
 352. [V3 - #5459 - 2023-03-13] Nurguburu - Hard
 353. [V3 - #5526 - 2023-03-21] BeanChagBear - Easy
 354. [V3 - #5555 - 2023-03-24] silveraaki - Easy
 355. [V3 - #5898 - 2023-04-26] Kinaiii - Easy
 356. [V3 - #5974 - 2023-05-01] Ariies_ - Easy
 357. [V3 - #6048 - 2023-05-14] Combeferre - Easy
 358. [V3 - #6117 - 2023-05-23] anakg - Easy
 359. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda - Hard
 360. [V3 - #6292 - 2023-06-12] FeezyWheezy - Easy
 361. [V3 - #6323 - 2023-06-15] Typhlame - Medium
 362. [V3 - #6323 - 2023-06-15] Typhlame - Easy
 363. [V3 - #6338 - 2023-06-17] HDAsylum - Medium
 364. [V3 - #6456 - 2023-06-29] Genovia_ - Hard
 365. [V3 - #6615 - 2023-07-12] Loudcsharp - Medium
 366. [V3 - #6678 - 2023-07-18] Ylienna - Hard
 367. [V3 - #6680 - 2023-07-18] AjaxTSS - Easy
 368. [V3 - #6799 - 2023-07-28] myuniquename - Hard
 369. [V3 - #7087 - 2023-08-29] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 370. [V3 - #7095 - 2023-08-30] BurntFlower - Medium
 371. [V3 - #7175 - 2023-09-10] myuniquename - Medium
 372. [V3 - #7282 - 2023-09-25] MegaManBK7 - Hard
 373. [V3 - #7295 - 2023-09-26] Mnemosymnal - Easy
 374. [V3 - #7301 - 2023-09-26] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 375. [V3 - #7325 - 2023-09-29] Keiken x2 - Medium
 376. [V3 - #7392 - 2023-10-09] Eleanora1315 x2 - Medium
 377. [V3 - #7406 - 2023-10-11] Aur0ra x2 - Easy
 378. [V3 - #7417 - 2023-10-13] Reisho-Teki - Easy
 379. [V3 - #7494 - 2023-10-23] nerfsunny - Easy
 380. [V3 - #7499 - 2023-10-23] Twintail_Daemon - Easy
 381. [V3 - #7514 - 2023-10-26] cornflakegod - Hard
 382. [V3 - #7531 - 2023-10-28] myuniquename - Easy
 383. [V3 - #7550 - 2023-10-30] jaeo_k - Easy
 384. [V3 - #7608 - 2023-11-05] trojangirl12 x2 - Easy
 385. [V3 - #7615 - 2023-11-06] Genovia_ - Medium
 386. [V3 - #7615 - 2023-11-06] Genovia_ - Easy
 387. [V3 - #7627 - 2023-11-07] is_peque - Easy
 388. [V3 - #7627 - 2023-11-07] is_peque - Medium
 389. [V3 - #7659 - 2023-11-11] myuniquename x2 - Easy
 390. [V3 - #7682 - 2023-11-13] AjaxTSS - Medium
 391. [V3 - #7899 - 2023-12-13] Tonic_ - Hard
 392. [V3 - #7902 - 2023-12-13] Tonic_ - Hard
 393. [V3 - #7973 - 2023-12-23] HEIKE7000 - Easy
 394. [V3 - #7973 - 2023-12-23] HEIKE7000 - Medium
 395. [V3 - #7973 - 2023-12-23] HEIKE7000 - Hard
 396. [V3 - #8019 - 2023-12-27] FeezyWheezy - Medium
 397. [V3 - #8177 - 2024-01-17] Combeferre - Medium (upgraded from Easy)
 398. [V3 - #8220 - 2024-01-23] cornflakegod x2 - Easy
 399. [V3 - #8233 - 2024-01-24] KuriPuri x2 - Medium
 400. [V3 - #8276 - 2024-01-30] myuniquename x2 - Medium
 401. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Easy
 402. [V3 - #8373 - 2024-02-09] Yvsmeg - Medium
 403. [V3 - #8390 - 2024-02-11] blackmagemasta - Hard
 404. [V3 - #8476 - 2024-02-22] Ariies_ - Medium
 405. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Hard
 406. [V3 - #8586 - 2024-03-13] Twintail_Daemon - Hard
 407. [V3 - #8620 - 2024-03-18] Reisho-Teki - Medium
 408. [V3 - #8620 - 2024-03-18] Reisho-Teki - Hard
 409. [V3 - #8685 - 2024-03-28] anakg - Medium (upgraded from Easy)
 410. [V3 - #8697 - 2024-03-29] Malin28 - Easy
 411. [V3 - #8697 - 2024-03-29] Malin28 - Medium
 412. [V3 - #8698 - 2024-03-29] miaxnder - Hard
 413. [V3 - #8714 - 2024-03-31] Yoko_k - Medium
 414. [V3 - #8734 - 2024-04-04] Jaikeis - Hard
 415. [V3 - #8796 - 2024-04-15] Myelin_sr x2 - Hard
 416. [V3 - #8828 - 2024-04-20] GakutoDeathGlare - Easy
 417. [V3 - #8853 - 2024-04-24] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 418. [V3 - #8904 - 2024-05-01] cornflakegod x2 - Medium

Statistics Original

Created on : 2018-01-18

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.75 Point(s)
15 items to complete
179 Turnins
106 Validated Turnins
Medium
1.5 Point(s)
30 items to complete
136 Turnins
65 Validated Turnins
Hard
2.25 Point(s)
45 items to complete
103 Turnins
48 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.