Challenge : Original

 1. [V1 - #6283 - 2018-02-12] Imyreld - Easy
 2. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA - Easy
 3. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 - Medium
 4. [V1 - #6621 - 2018-03-22] Imyreld - Medium
 5. [V1 - #6735 - 2018-03-31] Eraz007 - Hard
 6. [V1 - #6739 - 2018-03-31] Gwathgor - Easy
 7. [V1 - #6942 - 2018-04-25] Jhiday - Easy
 8. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 9. [V1 - #7042 - 2018-05-02] AYOSHINA - Medium
 10. [V1 - #7095 - 2018-05-09] AngelShiva - Easy
 11. [V1 - #7230 - 2018-08-08] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 12. [V1 - #7232 - 2018-08-08] Wyvern22 - Hard
 13. [V1 - #7281 - 2018-08-15] Imyreld - Hard
 14. [V1 - #7281 - 2018-08-15] Imyreld x2 - Easy
 15. [V1 - #7349 - 2018-08-25] TheEdgelord - Easy
 16. [V1 - #7402 - 2018-08-30] Punkero - Easy
 17. [V1 - #7419 - 2018-08-31] starfishalliance - Easy
 18. [V1 - #7459 - 2018-09-06] Branqueleton - Easy
 19. [V1 - #7520 - 2018-09-15] ownitlikeaboss - Easy
 20. [V1 - #7525 - 2018-09-16] AnshiAneko - Easy
 21. [V1 - #7597 - 2018-09-25] Wyvern22 - Easy
 22. [V1 - #7615 - 2018-09-27] Zenit - Hard
 23. [V1 - #7616 - 2018-09-27] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 24. [V1 - #7754 - 2018-10-13] cappuccinoangel - Easy
 25. [V1 - #7764 - 2018-10-14] Rno081 - Easy
 26. [V1 - #7774 - 2018-10-15] Imyreld x2 - Medium
 27. [V1 - #7856 - 2018-10-26] AngelShiva - Medium (upgraded from Easy)
 28. [V1 - #7861 - 2018-10-27] smhmines - Easy
 29. [V1 - #7941 - 2018-11-02] Doougii - Easy
 30. [V1 - #7993 - 2018-11-11] SebastianOrf3 - Easy
 31. [V1 - #8011 - 2018-11-15] Eraz007 - Medium
 32. [V1 - #8138 - 2018-12-01] SunflowerDaisho - Easy
 33. [V1 - #8192 - 2018-12-11] AngelShiva - Hard (upgraded from Medium)
 34. [V1 - #8231 - 2018-12-20] Titadou - Easy
 35. [V1 - #8341 - 2019-01-04] Rebe92 - Easy
 36. [V1 - #8382 - 2019-01-06] TEMPEST_RIMURU - Easy
 37. [V1 - #8416 - 2019-01-10] Zenit - Medium
 38. [V1 - #8519 - 2019-01-25] Aeradae - Easy
 39. [V1 - #8534 - 2019-01-27] TheEdgelord - Medium
 40. [V1 - #8655 - 2019-02-08] AngelHana - Easy
 41. [V1 - #8671 - 2019-02-09] greyjoie - Easy
 42. [V1 - #8673 - 2019-02-09] lifeiscrazy - Easy
 43. [V1 - #8944 - 2019-03-10] Imyreld x2 - Hard
 44. [V1 - #8948 - 2019-03-10] Yterbium - Easy
 45. [V1 - #8959 - 2019-03-12] Wyvern22 x2 - Hard
 46. [V1 - #9101 - 2019-03-28] Punkero - Medium
 47. [V1 - #9112 - 2019-03-30] Zilluminate - Easy
 48. [V1 - #9115 - 2019-03-30] AngelShiva - Medium
 49. [V1 - #9165 - 2019-04-02] SheyCroix - Hard
 50. [V1 - #9165 - 2019-04-02] SheyCroix - Medium
 51. [V1 - #9172 - 2019-04-02] Zenit - Easy
 52. [V1 - #9314 - 2019-04-23] justoline - Easy
 53. [V1 - #9318 - 2019-04-23] KitsunehimeMilhi - Easy
 54. [V1 - #9499 - 2019-05-16] Wyvern22 x2 - Medium
 55. [V1 - #9515 - 2019-05-18] ownitlikeaboss - Medium
 56. [V1 - #9531 - 2019-05-19] toxif - Easy
 57. [V1 - #9634 - 2019-06-02] Bern_stein - Easy
 58. [V1 - #9683 - 2019-06-12] AngelShiva - Easy
 59. [V1 - #9787 - 2019-06-29] Wyvern22 x2 - Easy
 60. [V1 - #9840 - 2019-07-05] MochiMagus - Hard
 61. [V1 - #9857 - 2019-07-10] Bunille - Easy
 62. [V1 - #9998 - 2019-07-30] I230 - Hard
 63. [V1 - #10081 - 2019-08-12] ParsleyParsnips - Easy
 64. [V1 - #10094 - 2019-08-15] ScarletCelestial - Easy
 65. [V1 - #10101 - 2019-08-17] Papa_Dragon - Medium
 66. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Easy
 67. [V2 - #135 - 2019-09-04] YumeNoTsukii - Hard
 68. [V2 - #183 - 2019-09-13] Technotron - Easy
 69. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Easy
 70. [V2 - #233 - 2019-09-18] Papa_Dragon - Easy
 71. [V2 - #512 - 2019-10-17] ExperienceLD - Hard
 72. [V2 - #564 - 2019-10-22] Schlopsi - Easy
 73. [V2 - #610 - 2019-10-27] Aeradae - Medium
 74. [V2 - #691 - 2019-11-03] DeadlyRaven - Easy
 75. [V2 - #688 - 2019-11-04] ScarletCelestial - Medium
 76. [V2 - #718 - 2019-11-06] YayakoChii - Hard
 77. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Easy
 78. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Hard
 79. [V2 - #781 - 2019-11-12] YayakoChii - Medium
 80. [V2 - #823 - 2019-11-17] Bern_stein - Medium
 81. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Medium
 82. [V2 - #1038 - 2019-12-08] Papa_Dragon - Hard
 83. [V2 - #1137 - 2019-12-20] Ylienna - Easy
 84. [V2 - #1195 - 2019-12-27] Zenit x2 - Hard
 85. [V2 - #1197 - 2019-12-28] Rage_Beat06 - Hard
 86. [V2 - #1213 - 2019-12-29] Papa_Dragon x2 - Easy
 87. [V2 - #1386 - 2020-01-10] Rebe92 - Medium
 88. [V2 - #1420 - 2020-01-14] ShockZz - Hard
 89. [V2 - #1433 - 2020-01-16] MegaManBK7 - Easy
 90. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron - Medium
 91. [V2 - #1664 - 2020-02-03] Zilluminate - Medium
 92. [V2 - #1849 - 2020-02-20] Papa_Dragon x2 - Medium
 93. [V2 - #1873 - 2020-02-23] ShockZz x2 - Easy
 94. [V2 - #2015 - 2020-03-05] _Bri - Hard
 95. [V2 - #2042 - 2020-03-07] lostnyanko - Easy
 96. [V2 - #2035 - 2020-03-08] SebastianOrf3 - Medium
 97. [V2 - #2161 - 2020-03-18] dierubikdie - Hard
 98. [V2 - #2211 - 2020-03-24] I230 - Medium
 99. [V2 - #2242 - 2020-03-26] ScarletCelestial - Hard
 100. [V2 - #2349 - 2020-04-03] Punkero - Hard
 101. [V2 - #2367 - 2020-04-04] Rage_Beat06 - Medium
 102. [V2 - #2392 - 2020-04-06] cornflakegod - Easy
 103. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Hard
 104. [V2 - #2405 - 2020-04-06] _Bri - Easy
 105. [V2 - #2406 - 2020-04-07] Rellni944 - Easy
 106. [V2 - #2552 - 2020-04-16] DeadlyRaven - Medium
 107. [V2 - #2557 - 2020-04-17] TheFlyingOrange - Easy
 108. [V2 - #2558 - 2020-04-18] YayakoChii x2 - Easy
 109. [V2 - #2589 - 2020-04-20] KuraikoDesu - Hard
 110. [V2 - #2631 - 2020-04-22] dierubikdie - Medium
 111. [V2 - #2634 - 2020-04-22] KuriPuri - Easy
 112. [V2 - #2705 - 2020-04-28] Bunille - Medium
 113. [V2 - #2737 - 2020-04-29] dierubikdie - Easy
 114. [V2 - #2784 - 2020-05-03] bigdud24 - Easy
 115. [V2 - #2815 - 2020-05-05] _Bri - Medium
 116. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081 - Medium
 117. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko - Medium
 118. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Easy
 119. [V2 - #2875 - 2020-05-10] Campiz06 - Medium
 120. [V2 - #2908 - 2020-05-13] Suanke - Easy
 121. [V2 - #2926 - 2020-05-15] Papa_Dragon x2 - Hard
 122. [V2 - #2965 - 2020-05-19] Typhlame - Hard
 123. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Medium
 124. [V2 - #3021 - 2020-05-23] Yterbium - Hard
 125. [V2 - #3118 - 2020-05-28] ScarletCelestial x2 - Easy
 126. [V2 - #3257 - 2020-06-06] Rellni944 - Medium
 127. [V2 - #3271 - 2020-06-07] JayBanshee - Easy
 128. [V2 - #3299 - 2020-06-10] BurntFlower - Easy
 129. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit x2 - Medium
 130. [V2 - #3376 - 2020-06-17] smhmines - Medium
 131. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 132. [V2 - #3482 - 2020-06-27] TheFlyingOrange - Medium
 133. [V2 - #3548 - 2020-07-01] Technotron x2 - Easy
 134. [V2 - #3550 - 2020-07-01] ParsleyParsnips - Medium
 135. [V2 - #3583 - 2020-07-05] Eyth - Easy
 136. [V2 - #3628 - 2020-07-09] _Bri x2 - Easy
 137. [V2 - #3630 - 2020-07-09] Sakku-san - Easy
 138. [V2 - #3639 - 2020-07-09] ExperienceLD - Medium
 139. [V2 - #3664 - 2020-07-12] Suanke - Medium
 140. [V2 - #3673 - 2020-07-13] hinagatari - Medium
 141. [V2 - #3840 - 2020-07-25] starfishalliance - Medium
 142. [V2 - #3858 - 2020-07-26] SunflowerDaisho - Medium
 143. [V2 - #3881 - 2020-07-28] Gwathgor - Medium
 144. [V2 - #3962 - 2020-08-02] Punkero x2 - Easy
 145. [V2 - #3985 - 2020-08-04] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3989 - 2020-08-04] Helvian494743 - Easy
 147. [V2 - #4022 - 2020-08-07] Rage_Beat06 - Easy
 148. [V2 - #4027 - 2020-08-07] lostnyanko - Hard
 149. [V2 - #4125 - 2020-08-16] Aeradae - Hard
 150. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Hard
 151. [V2 - #4134 - 2020-08-19] Zenit x2 - Easy
 152. [V2 - #4190 - 2020-08-22] ExperienceLD - Easy
 153. [V2 - #4234 - 2020-08-24] lostnyanko x2 - Easy
 154. [V2 - #4244 - 2020-08-25] Bern_stein - Hard
 155. [V2 - #4354 - 2020-09-01] MetalFalcon - Easy
 156. [V2 - #4415 - 2020-09-07] ShockZz x2 - Medium
 157. [V2 - #4480 - 2020-09-13] MochiMagus - Medium
 158. [V2 - #4480 - 2020-09-13] MochiMagus - Easy
 159. [V2 - #4496 - 2020-09-15] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 160. [V2 - #4556 - 2020-09-21] Jitti - Easy
 161. [V2 - #4573 - 2020-09-22] lostnyanko x2 - Medium
 162. [V2 - #4621 - 2020-09-27] Myelin_sr - Easy
 163. [V2 - #4670 - 2020-09-30] bigdud24 - Medium
 164. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn - Hard
 165. [V2 - #4804 - 2020-10-09] _Bri x2 - Medium
 166. [V2 - #4813 - 2020-10-10] cornflakegod - Medium
 167. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk - Easy
 168. [V2 - #4875 - 2020-10-16] Aur0ra - Easy
 169. [V2 - #4893 - 2020-10-18] Rellni944 - Hard
 170. [V2 - #4982 - 2020-10-24] KuriPuri - Medium
 171. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Medium
 172. [V2 - #5062 - 2020-10-31] I230 - Easy
 173. [V2 - #5094 - 2020-11-01] Yterbium x2 - Hard
 174. [V2 - #5095 - 2020-11-01] TheEdgelord - Hard
 175. [V2 - #5113 - 2020-11-03] hinagatari x2 - Easy
 176. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Medium
 177. [V2 - #5231 - 2020-11-13] Jhiday - Easy
 178. [V2 - #5340 - 2020-11-20] Mr_Duke_ - Easy
 179. [V2 - #5374 - 2020-11-23] dierubikdie x2 - Hard
 180. [V2 - #5445 - 2020-11-27] miaxnder - Easy
 181. [V2 - #5528 - 2020-12-02] PNR_13 - Easy
 182. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Hard
 183. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Medium
 184. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 - Easy
 185. [V2 - #5564 - 2020-12-05] Technotron x2 - Medium
 186. [V2 - #5570 - 2020-12-05] ScarletCelestial x2 - Medium
 187. [V2 - #5638 - 2020-12-10] YayakoChii x2 - Hard
 188. [V2 - #5644 - 2020-12-11] MetalFalcon - Medium
 189. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 190. [V2 - #5728 - 2020-12-18] ownitlikeaboss - Hard
 191. [V2 - #5735 - 2020-12-18] trojangirl12 - Easy
 192. [V2 - #5739 - 2020-12-19] SolidBlade - Easy
 193. [V2 - #5814 - 2020-12-24] _Bri x2 - Hard
 194. [V2 - #6081 - 2021-01-10] CoolCatCraze - Easy
 195. [V2 - #6087 - 2021-01-11] ShockZz x2 - Hard
 196. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 197. [V2 - #6090 - 2021-01-11] I230 x2 - Easy
 198. [V2 - #6095 - 2021-01-11] Eleanora1315 - Easy
 199. [V2 - #6121 - 2021-01-13] hinagatari x2 - Medium
 200. [V2 - #6136 - 2021-01-15] TreasuredHopes - Hard
 201. [V2 - #6158 - 2021-01-16] KuraikoDesu - Medium
 202. [V2 - #6173 - 2021-01-17] Yterbium x2 - Medium
 203. [V2 - #6178 - 2021-01-17] Bern_stein x2 - Easy
 204. [V2 - #6227 - 2021-01-21] SheyCroix - Easy
 205. [V2 - #6300 - 2021-01-27] dierubikdie x2 - Medium
 206. [V2 - #6321 - 2021-01-28] AngelHana - Medium
 207. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06 - Hard
 208. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06 x2 - Easy
 209. [V2 - #6447 - 2021-02-06] OweynLupton - Easy
 210. [V2 - #6453 - 2021-02-06] Aeradae x2 - Easy
 211. [V2 - #6466 - 2021-02-07] Shuurei - Easy
 212. [V2 - #6472 - 2021-02-07] boredrandomguy - Easy
 213. [V2 - #6472 - 2021-02-07] boredrandomguy - Medium
 214. [V2 - #6472 - 2021-02-07] boredrandomguy - Hard
 215. [V2 - #6541 - 2021-02-13] Rellni944 x2 - Easy
 216. [V2 - #6580 - 2021-02-16] Mackamizzle - Easy
 217. [V2 - #6651 - 2021-02-21] Yterbium x2 - Easy
 218. [V2 - #6883 - 2021-03-07] Sakku-san - Easy
 219. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 220. [V2 - #7136 - 2021-03-29] symeon_a - Easy
 221. [V2 - #7192 - 2021-03-31] TheFlyingOrange - Hard
 222. [V2 - #7214 - 2021-04-01] xCrazee - Easy
 223. [V2 - #7290 - 2021-04-07] KuraikoDesu - Easy
 224. [V2 - #7299 - 2021-04-08] Mikaytama13 - Easy
 225. [V2 - #7299 - 2021-04-08] Mikaytama13 - Medium
 226. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 227. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko x2 - Hard
 228. [V2 - #7464 - 2021-04-21] trojangirl12 - Medium
 229. [V2 - #7494 - 2021-04-23] HDAsylum - Easy
 230. [V2 - #7517 - 2021-04-25] RachelPanda - Easy
 231. [V2 - #7553 - 2021-04-27] Shuurei - Medium
 232. [V2 - #7607 - 2021-04-30] Nurguburu - Easy
 233. [V2 - #7625 - 2021-05-01] OweynLupton - Medium
 234. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Medium
 235. [V2 - #7702 - 2021-05-08] Jokobo - Easy
 236. [V2 - #7707 - 2021-05-08] AutumnBug - Hard
 237. [V2 - #7848 - 2021-05-20] Myelin_sr - Medium
 238. [V2 - #7980 - 2021-05-30] Eyth - Medium
 239. [V2 - #7998 - 2021-05-31] Bunille - Hard
 240. [V2 - #7998 - 2021-05-31] Bunille x2 - Easy
 241. [V2 - #7998 - 2021-05-31] Bunille x2 - Hard
 242. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Medium
 243. [V2 - #8016 - 2021-05-31] tamochinnn - Easy
 244. [V2 - #8128 - 2021-06-08] Punkero x2 - Medium
 245. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 246. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 247. [V2 - #8193 - 2021-06-13] Rage_Beat06 x2 - Easy
 248. [V2 - #8193 - 2021-06-13] Rage_Beat06 x2 - Medium
 249. [V2 - #8195 - 2021-06-13] ownitlikeaboss x2 - Easy
 250. [V2 - #8224 - 2021-06-15] ImagineBrkr - Medium
 251. [V2 - #8224 - 2021-06-15] ImagineBrkr - Easy
 252. [V2 - #8244 - 2021-06-17] Bern_stein x2 - Medium
 253. [V2 - #8285 - 2021-06-20] Jokobo - Medium
 254. [V2 - #8288 - 2021-06-20] dierubikdie x2 - Easy
 255. [V2 - #8313 - 2021-06-23] xCrazee - Medium
 256. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Easy
 257. [V2 - #8346 - 2021-06-26] tbeans10 x2 - Hard
 258. [V2 - #8397 - 2021-06-29] bigdud24 - Hard
 259. [V2 - #8631 - 2021-07-13] Aur0ra - Medium
 260. [V2 - #8651 - 2021-07-15] Mackamizzle - Medium
 261. [V2 - #8674 - 2021-07-16] Mr_Duke_ - Medium
 262. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Medium
 263. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Hard
 264. [V2 - #8931 - 2021-08-05] OweynLupton - Hard
 265. [V2 - #8964 - 2021-08-08] miaxnder - Medium
 266. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Easy
 267. [V2 - #9111 - 2021-08-22] TheEdgelord x2 - Easy
 268. [V2 - #9208 - 2021-08-29] ScarletCelestial x2 - Hard
 269. [V2 - #9229 - 2021-08-30] Rellni944 x2 - Medium
 270. [V2 - #9232 - 2021-08-30] OweynLupton x2 - Easy
 271. [V2 - #9551 - 2021-09-25] KuriPuri x2 - Easy
 272. [V2 - #9557 - 2021-09-26] Plaxsin - Easy
 273. [V2 - #9573 - 2021-09-28] bigdud24 x2 - Easy
 274. [V2 - #9694 - 2021-10-05] Bunille x2 - Medium
 275. [V2 - #9771 - 2021-10-13] symeon_a - Medium
 276. [V2 - #9786 - 2021-10-15] I230 x2 - Medium
 277. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a - Hard
 278. [V2 - #9892 - 2021-10-26] Xijiks - Easy
 279. [V2 - #9993 - 2021-11-02] OweynLupton x2 - Medium
 280. [V3 - #14 - 2021-11-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 281. [V3 - #48 - 2021-11-08] tbeans10 x2 - Medium
 282. [V3 - #153 - 2021-11-22] trojangirl12 - Hard
 283. [V3 - #182 - 2021-11-25] xCrazee - Hard
 284. [V3 - #254 - 2021-11-30] blackmagemasta - Easy
 285. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 286. [V3 - #303 - 2021-12-04] tbeans10 x2 - Easy
 287. [V3 - #323 - 2021-12-07] Shuurei - Hard
 288. [V3 - #372 - 2021-12-12] superherowarrior - Easy
 289. [V3 - #413 - 2021-12-16] Jokobo - Hard
 290. [V3 - #456 - 2021-12-19] Bern_stein x2 - Hard
 291. [V3 - #488 - 2021-12-22] Nurguburu - Medium
 292. [V3 - #534 - 2021-12-26] xCrazee x2 - Easy
 293. [V3 - #595 - 2021-12-30] OweynLupton x2 - Hard
 294. [V3 - #650 - 2021-12-31] Benti_ - Easy
 295. [V3 - #650 - 2021-12-31] Benti_ - Medium
 296. [V3 - #650 - 2021-12-31] Benti_ - Hard
 297. [V3 - #671 - 2022-01-02] Punkero x2 - Hard
 298. [V3 - #744 - 2022-01-09] Jaikeis - Easy
 299. [V3 - #829 - 2022-01-16] MadClaw1138 - Easy
 300. [V3 - #1110 - 2022-02-09] ExperienceLD x2 - Hard
 301. [V3 - #1114 - 2022-02-09] ImagineBrkr x2 - Hard
 302. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 303. [V3 - #1183 - 2022-02-15] Jokobo x2 - Easy
 304. [V3 - #1324 - 2022-02-25] xCrazee x2 - Medium
 305. [V3 - #1540 - 2022-03-16] overtides - Easy
 306. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 307. [V3 - #1967 - 2022-04-21] Vanadis - Easy
 308. [V3 - #1967 - 2022-04-21] Vanadis - Medium
 309. [V3 - #1967 - 2022-04-21] Vanadis - Hard
 310. [V3 - #1972 - 2022-04-22] YayakoChii x2 - Medium
 311. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Medium
 312. [V3 - #2052 - 2022-04-29] Jokobo x2 - Medium
 313. [V3 - #2121 - 2022-05-02] bigdud24 x2 - Medium
 314. [V3 - #2233 - 2022-05-15] ImagineBrkr x2 - Medium
 315. [V3 - #2303 - 2022-05-23] xCrazee x2 - Hard
 316. [V3 - #2317 - 2022-05-24] kerryelc - Easy
 317. [V3 - #2319 - 2022-05-24] RachelPanda - Medium
 318. [V3 - #2325 - 2022-05-25] ketsueki22 - Easy
 319. [V3 - #2451 - 2022-06-02] Loudcsharp - Easy
 320. [V3 - #2606 - 2022-06-17] Tsukaji - Easy
 321. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Hard
 322. [V3 - #2889 - 2022-07-12] Yvsmeg - Easy
 323. [V3 - #3075 - 2022-07-30] trojangirl12 x2 - Hard
 324. [V3 - #3167 - 2022-08-07] Myelin_sr - Hard
 325. [V3 - #3228 - 2022-08-15] Eleanora1315 - Medium
 326. [V3 - #3228 - 2022-08-15] Eleanora1315 - Hard
 327. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 328. [V3 - #3472 - 2022-09-10] ImagineBrkr x2 - Easy
 329. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 330. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Medium
 331. [V3 - #3508 - 2022-09-16] Sarada - Easy
 332. [V3 - #3595 - 2022-09-27] Eyth - Hard
 333. [V3 - #3598 - 2022-09-27] Jeon_Asuna - Easy
 334. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Easy
 335. [V3 - #3841 - 2022-10-20] _Alive_ - Hard
 336. [V3 - #3979 - 2022-11-01] kerryelc - Medium
 337. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Easy
 338. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Medium
 339. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Hard
 340. [V3 - #4025 - 2022-11-08] crazybob1215 - Easy
 341. [V3 - #4050 - 2022-11-12] Aur0ra - Hard
 342. [V3 - #4220 - 2022-11-30] bigdud24 x2 - Hard
 343. [V3 - #4282 - 2022-12-04] Jaikeis - Medium
 344. [V3 - #4682 - 2023-01-09] Eleanora1315 x2 - Easy
 345. [V3 - #4700 - 2023-01-11] Jeon_Asuna - Medium
 346. [V3 - #4766 - 2023-01-17] trojangirl12 x2 - Medium
 347. [V3 - #4791 - 2023-01-18] ohpishhposh - Easy
 348. [V3 - #4841 - 2023-01-22] Mr_Duke_ - Hard
 349. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Easy
 350. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Medium
 351. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz - Hard

Category : Statistics

Thread : MAL forum

Created on : 2018-01-18

Number of Turn-ins : 351 (158 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.75pt - 15 items] : 156 completed (66 not validated yet)
 • Medium [1.5pt - 30 items] : 111 completed (51 not validated yet)
 • Hard [2.25pt - 45 items] : 84 completed (41 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.