Challenge : OVA Exposure

 1. [V1 - #36 - 2016-04-01] MonsterAyu666 - Hard
 2. [V1 - #50 - 2016-04-09] abystoma2 - Hard
 3. [V1 - #94 - 2016-04-22] AYOSHINA - Hard
 4. [V1 - #211 - 2016-05-20] Dr_Tokami - Hard
 5. [V1 - #213 - 2016-05-20] _Dan_ - Hard
 6. [V1 - #255 - 2016-05-28] abystoma2 - Medium
 7. [V1 - #352 - 2016-06-11] abystoma2 - Easy
 8. [V1 - #417 - 2016-06-20] Jhiday - Medium
 9. [V1 - #442 - 2016-06-23] OmegaOtaku - Hard
 10. [V1 - #472 - 2016-06-27] Kreyul - Hard
 11. [V1 - #500 - 2016-06-29] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 12. [V1 - #538 - 2016-07-03] Akai_Shuichi - Hard
 13. [V1 - #556 - 2016-07-06] abystoma2 x2 - Easy
 14. [V1 - #597 - 2016-07-11] Rinarin - Hard
 15. [V1 - #662 - 2016-07-18] riho88riho - Easy
 16. [V1 - #677 - 2016-07-21] Ennetsu - Hard
 17. [V1 - #681 - 2016-07-21] Akai_Shuichi - Medium
 18. [V1 - #802 - 2016-07-31] Akai_Shuichi - Easy
 19. [V1 - #826 - 2016-08-02] Rinarin - Medium
 20. [V1 - #832 - 2016-08-03] AYOSHINA - Medium
 21. [V1 - #851 - 2016-08-05] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #870 - 2016-08-09] AYOSHINA - Easy
 23. [V1 - #885 - 2016-08-11] Rinarin - Easy
 24. [V1 - #899 - 2016-08-13] _Dan_ - Easy
 25. [V1 - #902 - 2016-08-14] Yukino - Hard
 26. [V1 - #1002 - 2016-08-24] GamerDLM - Hard
 27. [V1 - #1015 - 2016-08-26] Kreyul - Medium
 28. [V1 - #1055 - 2016-09-01] Thnx4dafood - Easy
 29. [V1 - #1068 - 2016-09-02] abystoma2 x2 - Medium
 30. [V1 - #1069 - 2016-09-02] Kreyul - Easy
 31. [V1 - #1084 - 2016-09-04] GamerDLM - Medium
 32. [V1 - #1109 - 2016-09-08] AYOSHINA x2 - Hard
 33. [V1 - #1136 - 2016-09-11] AYOSHINA x2 - Easy
 34. [V1 - #1140 - 2016-09-12] lanblade - Hard
 35. [V1 - #1323 - 2016-09-28] AYOSHINA x2 - Medium
 36. [V1 - #1333 - 2016-09-29] Punkero - Medium
 37. [V1 - #1407 - 2016-10-05] Punkero - Easy
 38. [V1 - #1627 - 2016-10-19] Ventris - Hard
 39. [V1 - #1680 - 2016-10-24] Ginger_Snap - Hard
 40. [V1 - #1734 - 2016-10-29] TreasuredHopes - Easy
 41. [V1 - #1737 - 2016-10-29] Kreyul x2 - Medium
 42. [V1 - #1764 - 2016-11-01] Ginger_Snap - Medium
 43. [V1 - #1782 - 2016-11-03] renzoushi - Hard
 44. [V1 - #1785 - 2016-11-04] Ennetsu - Medium
 45. [V1 - #1799 - 2016-11-05] Punkero - Hard
 46. [V1 - #1820 - 2016-11-07] Shanayaaa - Easy
 47. [V1 - #1825 - 2016-11-07] Ginger_Snap - Easy
 48. [V1 - #1889 - 2016-11-13] Ginger_Snap x2 - Easy
 49. [V1 - #1906 - 2016-11-14] Kreyul x2 - Easy
 50. [V1 - #1910 - 2016-11-15] Punkero x2 - Easy
 51. [V1 - #1959 - 2016-11-19] misterferrari - Hard
 52. [V1 - #2033 - 2016-11-26] Ginger_Snap x2 - Medium
 53. [V1 - #2038 - 2016-11-26] abystoma2 x2 - Hard
 54. [V1 - #2106 - 2016-12-04] Punkero x2 - Medium
 55. [V1 - #2213 - 2016-12-16] Ginger_Snap x2 - Hard
 56. [V1 - #2241 - 2016-12-18] renzoushi - Medium
 57. [V1 - #2516 - 2017-01-07] AngelShiva - Hard
 58. [V1 - #2543 - 2017-01-09] Wyvern22 - Easy
 59. [V1 - #2543 - 2017-01-09] Wyvern22 - Medium
 60. [V1 - #2612 - 2017-01-16] renzoushi - Easy
 61. [V1 - #2993 - 2017-02-19] GamerDLM - Easy
 62. [V1 - #3004 - 2017-02-19] YumeNoTsukii - Hard
 63. [V1 - #3273 - 2017-03-14] Punkero x2 - Hard
 64. [V1 - #3362 - 2017-03-23] extremeplant - Easy
 65. [V1 - #3666 - 2017-04-19] Zenit - Hard
 66. [V1 - #3725 - 2017-04-25] OmegaOtaku - Medium
 67. [V1 - #3819 - 2017-05-01] Wyvern22 - Hard
 68. [V1 - #3868 - 2017-05-06] Ennetsu - Easy
 69. [V1 - #3903 - 2017-05-10] Wyvern22 x2 - Hard
 70. [V1 - #4343 - 2017-06-23] extremeplant - Medium
 71. [V1 - #4452 - 2017-07-02] OmegaOtaku - Easy
 72. [V1 - #4463 - 2017-07-04] Wyvern22 x2 - Medium
 73. [V1 - #4570 - 2017-07-21] Gwathgor - Hard
 74. [V1 - #4677 - 2017-08-03] renzoushi x2 - Hard
 75. [V1 - #4735 - 2017-08-15] Gwathgor - Medium
 76. [V1 - #4793 - 2017-08-22] Wyvern22 x2 - Easy
 77. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Medium
 78. [V1 - #4995 - 2017-09-15] PaiYuri - Easy
 79. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Medium
 80. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Easy
 81. [V1 - #5143 - 2017-10-02] Butterstroke - Easy
 82. [V1 - #5215 - 2017-10-12] Zenit - Medium
 83. [V1 - #5324 - 2017-10-26] Zenit - Easy
 84. [V1 - #5359 - 2017-10-29] Imyreld - Easy
 85. [V1 - #5419 - 2017-11-02] ParsleyParsnips - Easy
 86. [V1 - #5424 - 2017-11-03] GNozaki - Easy
 87. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Easy
 88. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Medium
 89. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Hard
 90. [V1 - #5681 - 2017-12-07] Kreyul x2 - Hard
 91. [V1 - #5694 - 2017-12-09] lubryka - Easy
 92. [V1 - #5694 - 2017-12-09] lubryka - Medium
 93. [V1 - #5694 - 2017-12-09] lubryka - Hard
 94. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Hard
 95. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Medium
 96. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Easy
 97. [V1 - #5951 - 2018-01-08] Celine3107 - Easy
 98. [V1 - #6092 - 2018-01-27] renzoushi x2 - Medium
 99. [V1 - #6223 - 2018-02-03] Imyreld - Medium
 100. [V1 - #6242 - 2018-02-06] tbeans10 - Easy
 101. [V1 - #6261 - 2018-02-09] GNozaki - Medium (upgraded from Easy)
 102. [V1 - #6387 - 2018-02-23] Netbug - Easy
 103. [V1 - #6389 - 2018-02-23] leejongki - Easy
 104. [V1 - #6389 - 2018-02-23] leejongki - Medium
 105. [V1 - #6389 - 2018-02-23] leejongki - Hard
 106. [V1 - #6429 - 2018-02-27] GNozaki - Hard (upgraded from Medium)
 107. [V1 - #6529 - 2018-03-10] Imyreld - Hard
 108. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld x2 - Easy
 109. [V1 - #6961 - 2018-04-27] Akai_Shuichi x2 - Hard
 110. [V1 - #6985 - 2018-04-29] NaineLIEz - Medium
 111. [V1 - #6985 - 2018-04-29] NaineLIEz - Easy
 112. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 113. [V1 - #7043 - 2018-05-02] TreasuredHopes - Hard
 114. [V1 - #7062 - 2018-05-05] Gwathgor - Easy
 115. [V1 - #7125 - 2018-05-13] Imyreld x2 - Medium
 116. [V1 - #7270 - 2018-08-13] YayakoChii - Medium
 117. [V1 - #7408 - 2018-08-31] Imyreld x2 - Hard
 118. [V1 - #7439 - 2018-09-02] NaineLIEz - Hard
 119. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Easy
 120. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Medium
 121. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 122. [V1 - #7494 - 2018-09-12] JayArcher - Easy
 123. [V1 - #7498 - 2018-09-12] Zenit x2 - Medium
 124. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 125. [V1 - #7709 - 2018-10-06] Aeradae - Easy
 126. [V1 - #7939 - 2018-11-02] TheEdgelord - Easy
 127. [V1 - #8087 - 2018-11-25] cappuccinoangel - Easy
 128. [V1 - #8112 - 2018-11-29] TreasuredHopes - Medium
 129. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Medium
 130. [V1 - #8185 - 2018-12-10] AngelShiva x2 - Easy
 131. [V1 - #8185 - 2018-12-10] AngelShiva x2 - Medium
 132. [V1 - #8185 - 2018-12-10] AngelShiva x2 - Hard
 133. [V1 - #8443 - 2019-01-13] greyjoie - Easy
 134. [V1 - #8661 - 2019-02-07] aliyn89 - Easy
 135. [V1 - #8741 - 2019-02-18] Zenit x2 - Easy
 136. [V1 - #8741 - 2019-02-18] Zenit x2 - Hard
 137. [V1 - #8940 - 2019-03-10] leejongki x2 - Easy
 138. [V1 - #8940 - 2019-03-10] leejongki x2 - Medium
 139. [V1 - #8940 - 2019-03-10] leejongki x2 - Hard
 140. [V1 - #9098 - 2019-03-28] Zilluminate - Easy
 141. [V1 - #9308 - 2019-04-21] Aeradae - Medium
 142. [V1 - #9696 - 2019-06-15] ShockZz - Easy
 143. [V1 - #9997 - 2019-07-30] ScarletCelestial - Easy
 144. [V1 - #10009 - 2019-08-01] sassss - Medium
 145. [V1 - #10027 - 2019-08-02] TheSamuraiEdge - Easy
 146. [V1 - #10089 - 2019-08-15] boredrandomguy - Easy
 147. [V1 - #10089 - 2019-08-15] boredrandomguy - Medium
 148. [V1 - #10089 - 2019-08-15] boredrandomguy - Hard
 149. [V2 - #13 - 2019-08-19] I230 - Hard
 150. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 151. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Medium
 152. [V2 - #411 - 2019-10-01] ParsleyParsnips - Medium
 153. [V2 - #415 - 2019-10-02] GakutoDeathGlare - Easy
 154. [V2 - #417 - 2019-10-02] ParsleyParsnips - Hard
 155. [V2 - #457 - 2019-10-09] ShockZz - Hard
 156. [V2 - #708 - 2019-11-06] SunflowerDaisho - Easy
 157. [V2 - #753 - 2019-11-10] Ylienna - Easy
 158. [V2 - #1174 - 2019-12-25] ShockZz x2 - Easy
 159. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Easy
 160. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Medium
 161. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Hard
 162. [V2 - #1338 - 2020-01-06] ShockZz x2 - Medium
 163. [V2 - #1349 - 2020-01-07] Akai_Shuichi x2 - Easy
 164. [V2 - #1642 - 2020-02-02] Bunille - Easy
 165. [V2 - #1758 - 2020-02-12] YayakoChii - Hard
 166. [V2 - #1806 - 2020-02-17] Aeradae - Hard
 167. [V2 - #1975 - 2020-03-01] starfishalliance - Hard
 168. [V2 - #2004 - 2020-03-04] DeadlyRaven - Easy
 169. [V2 - #2124 - 2020-03-15] lostnyanko - Easy
 170. [V2 - #2151 - 2020-03-17] extremeplant - Hard
 171. [V2 - #2278 - 2020-03-29] ScarletCelestial - Hard
 172. [V2 - #2289 - 2020-03-31] I230 - Medium
 173. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Easy
 174. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Medium
 175. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Hard
 176. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Hard
 177. [V2 - #2493 - 2020-04-13] cornflakegod - Easy
 178. [V2 - #2504 - 2020-04-14] Eyth - Easy
 179. [V2 - #2585 - 2020-04-18] ShockZz x2 - Hard
 180. [V2 - #2893 - 2020-05-12] TahZin - Easy
 181. [V2 - #2942 - 2020-05-17] lostnyanko - Medium
 182. [V2 - #3032 - 2020-05-24] BurntFlower - Easy
 183. [V2 - #3178 - 2020-05-31] ExperienceLD - Hard
 184. [V2 - #3247 - 2020-06-05] SunflowerDaisho - Medium
 185. [V2 - #3351 - 2020-06-14] RachelPanda - Hard
 186. [V2 - #3386 - 2020-06-18] Yterbium - Hard
 187. [V2 - #3399 - 2020-06-19] Rage_Beat06 - Medium
 188. [V2 - #3399 - 2020-06-19] Rage_Beat06 - Hard
 189. [V2 - #3394 - 2020-06-20] Typhlame x2 - Hard
 190. [V2 - #3548 - 2020-07-01] Technotron - Easy
 191. [V2 - #3662 - 2020-07-12] _Bri - Hard
 192. [V2 - #3677 - 2020-07-14] KuraikoDesu - Hard
 193. [V2 - #3837 - 2020-07-25] Sakku-san - Easy
 194. [V2 - #3871 - 2020-07-28] Rage_Beat06 - Easy
 195. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Medium
 196. [V2 - #3991 - 2020-08-05] ParsleyParsnips x2 - Easy
 197. [V2 - #4077 - 2020-08-13] Helvian494743 - Hard
 198. [V2 - #4080 - 2020-08-14] lostnyanko - Hard
 199. [V2 - #4121 - 2020-08-17] ScarletCelestial x2 - Easy
 200. [V2 - #4152 - 2020-08-19] Catexia - Hard
 201. [V2 - #4257 - 2020-08-26] lostnyanko x2 - Easy
 202. [V2 - #4266 - 2020-08-28] CoolCatCraze - Easy
 203. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 204. [V2 - #4390 - 2020-09-03] Bern_stein - Easy
 205. [V2 - #4518 - 2020-09-17] ExperienceLD - Medium
 206. [V2 - #4564 - 2020-09-22] Kristiwazhere - Easy
 207. [V2 - #4573 - 2020-09-22] lostnyanko x2 - Medium
 208. [V2 - #4629 - 2020-09-27] Yterbium - Easy
 209. [V2 - #4629 - 2020-09-27] Yterbium - Medium
 210. [V2 - #4633 - 2020-09-27] ExperienceLD - Easy
 211. [V2 - #4650 - 2020-09-28] Technotron - Hard
 212. [V2 - #4720 - 2020-10-01] Aeradae x2 - Easy
 213. [V2 - #4920 - 2020-10-20] Aeradae x2 - Medium
 214. [V2 - #5015 - 2020-10-28] Lestat- - Easy
 215. [V2 - #5015 - 2020-10-28] Lestat- - Medium
 216. [V2 - #5216 - 2020-11-12] TheEdgelord - Medium
 217. [V2 - #5230 - 2020-11-13] lostnyanko x2 - Hard
 218. [V2 - #5238 - 2020-11-14] _Bri - Easy
 219. [V2 - #5238 - 2020-11-14] _Bri - Medium
 220. [V2 - #5357 - 2020-11-22] _Bri x2 - Medium
 221. [V2 - #5422 - 2020-11-25] Technotron x2 - Easy
 222. [V2 - #5565 - 2020-12-05] _Bri x2 - Easy
 223. [V2 - #5565 - 2020-12-05] _Bri x2 - Hard
 224. [V2 - #5763 - 2020-12-20] ScarletCelestial x2 - Medium
 225. [V2 - #5862 - 2020-12-27] Shuurei - Easy
 226. [V2 - #6176 - 2021-01-17] Yorokobi50 - Easy
 227. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor x2 - Hard
 228. [V2 - #6281 - 2021-01-25] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 229. [V2 - #6439 - 2021-02-05] ImagineBrkr x2 - Easy
 230. [V2 - #6439 - 2021-02-05] ImagineBrkr x2 - Medium
 231. [V2 - #6439 - 2021-02-05] ImagineBrkr x2 - Hard
 232. [V2 - #6527 - 2021-02-12] dierubikdie - Hard
 233. [V2 - #6727 - 2021-02-27] I230 - Easy
 234. [V2 - #6944 - 2021-03-15] ownitlikeaboss - Easy
 235. [V2 - #6996 - 2021-03-19] Sakku-san - Medium
 236. [V2 - #7220 - 2021-04-02] Bunille - Hard
 237. [V2 - #7225 - 2021-04-02] Bern_stein - Medium
 238. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Easy
 239. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Medium
 240. [V2 - #7511 - 2021-04-24] Bern_stein - Hard
 241. [V2 - #7541 - 2021-04-26] SolidBlade - Easy
 242. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Hard
 243. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Hard
 244. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Easy
 245. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Medium
 246. [V2 - #8342 - 2021-06-26] hinagatari - Medium
 247. [V2 - #8594 - 2021-07-10] dierubikdie - Medium
 248. [V2 - #8599 - 2021-07-11] cornflakegod - Medium
 249. [V2 - #8621 - 2021-07-12] DeadlyRaven - Medium
 250. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Easy
 251. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Medium
 252. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee - Hard
 253. [V2 - #9051 - 2021-08-17] OweynLupton - Easy
 254. [V2 - #9116 - 2021-08-22] ScarletCelestial x2 - Hard
 255. [V2 - #9164 - 2021-08-25] xCrazee - Medium
 256. [V2 - #9374 - 2021-09-11] Yterbium x2 - Hard
 257. [V2 - #9468 - 2021-09-19] xCrazee - Easy
 258. [V2 - #9639 - 2021-10-01] starfishalliance - Medium
 259. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 - Medium
 260. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 - Hard
 261. [V2 - #9773 - 2021-10-13] OweynLupton - Medium
 262. [V2 - #9992 - 2021-11-02] xCrazee x2 - Hard
 263. [V3 - #24 - 2021-11-05] Bern_stein x2 - Easy
 264. [V3 - #38 - 2021-11-07] Kristiwazhere - Medium
 265. [V3 - #74 - 2021-11-12] Mikaytama13 - Easy
 266. [V3 - #74 - 2021-11-12] Mikaytama13 - Medium
 267. [V3 - #74 - 2021-11-12] Mikaytama13 - Hard
 268. [V3 - #173 - 2021-11-24] Jokobo - Easy
 269. [V3 - #223 - 2021-11-28] Mackamizzle - Hard
 270. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Hard
 271. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 272. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 273. [V3 - #301 - 2021-12-04] xCrazee x2 - Medium
 274. [V3 - #327 - 2021-12-08] dierubikdie - Easy
 275. [V3 - #385 - 2021-12-13] xCrazee x2 - Easy
 276. [V3 - #789 - 2022-01-12] OweynLupton - Hard
 277. [V3 - #925 - 2022-01-25] Vanadis x2 - Easy
 278. [V3 - #925 - 2022-01-25] Vanadis x2 - Medium
 279. [V3 - #925 - 2022-01-25] Vanadis x2 - Hard
 280. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle x2 - Easy
 281. [V3 - #1262 - 2022-02-21] OweynLupton x2 - Easy
 282. [V3 - #1338 - 2022-02-26] Bern_stein x2 - Medium
 283. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 284. [V3 - #1879 - 2022-04-12] Yterbium x2 - Easy
 285. [V3 - #1879 - 2022-04-12] Yterbium x2 - Medium
 286. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Easy
 287. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Medium
 288. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Hard
 289. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Medium
 290. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Easy
 291. [V3 - #2033 - 2022-04-27] Eyth - Medium
 292. [V3 - #2172 - 2022-05-07] Kristiwazhere - Hard
 293. [V3 - #2186 - 2022-05-09] Eleanora1315 - Hard
 294. [V3 - #2208 - 2022-05-11] Eleanora1315 - Medium
 295. [V3 - #2314 - 2022-05-24] OweynLupton x2 - Medium
 296. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06 - Easy
 297. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06 - Medium
 298. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06 - Hard
 299. [V3 - #2641 - 2022-06-21] SunflowerDaisho - Hard
 300. [V3 - #2695 - 2022-06-25] dierubikdie x2 - Hard
 301. [V3 - #2981 - 2022-07-23] Loudcsharp - Easy
 302. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Easy
 303. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Medium
 304. [V3 - #3570 - 2022-09-25] OweynLupton x2 - Hard
 305. [V3 - #3985 - 2022-11-02] dierubikdie x2 - Medium
 306. [V3 - #4252 - 2022-12-01] Kristiwazhere x2 - Easy
 307. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Easy
 308. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Medium
 309. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Hard
 310. [V3 - #4329 - 2022-12-10] Bern_stein x2 - Hard
 311. [V3 - #4377 - 2022-12-17] Kristiwazhere x2 - Medium
 312. [V3 - #4622 - 2023-01-04] dierubikdie x2 - Easy
 313. [V3 - #4809 - 2023-01-20] ohpishhposh - Easy

Category : Type

Thread : MAL forum

Created on : 2016-02-17

Number of Turn-ins : 313 (88 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.25pt - 12 items] : 119 completed (29 not validated yet)
 • Medium [0.5pt - 24 items] : 95 completed (31 not validated yet)
 • Hard [0.75pt - 36 items] : 99 completed (28 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of OVA type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.
 • This challenge cannot overlap with the following challenges :