Challenge : OVA Exposure

 1. [V1 - #36 - 2016-04-01] MonsterAyu666 - Hard
 2. [V1 - #50 - 2016-04-09] abystoma2 - Hard
 3. [V1 - #94 - 2016-04-22] AYOSHINA - Hard
 4. [V1 - #211 - 2016-05-20] Dr_Tokami - Hard
 5. [V1 - #213 - 2016-05-20] _Dan_ - Hard
 6. [V1 - #255 - 2016-05-28] abystoma2 - Medium
 7. [V1 - #352 - 2016-06-11] abystoma2 - Easy
 8. [V1 - #417 - 2016-06-20] Jhiday - Medium
 9. [V1 - #442 - 2016-06-23] OmegaOtaku - Hard
 10. [V1 - #472 - 2016-06-27] Kreyul - Hard
 11. [V1 - #500 - 2016-06-29] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 12. [V1 - #538 - 2016-07-03] Akai_Shuichi - Hard
 13. [V1 - #556 - 2016-07-06] abystoma2 x2 - Easy
 14. [V1 - #597 - 2016-07-11] Rinarin - Hard
 15. [V1 - #662 - 2016-07-18] riho88riho - Easy
 16. [V1 - #677 - 2016-07-21] Ennetsu - Hard
 17. [V1 - #681 - 2016-07-21] Akai_Shuichi - Medium
 18. [V1 - #802 - 2016-07-31] Akai_Shuichi - Easy
 19. [V1 - #826 - 2016-08-02] Rinarin - Medium
 20. [V1 - #832 - 2016-08-03] AYOSHINA - Medium
 21. [V1 - #851 - 2016-08-05] riho88riho - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #870 - 2016-08-09] AYOSHINA - Easy
 23. [V1 - #885 - 2016-08-11] Rinarin - Easy
 24. [V1 - #899 - 2016-08-13] _Dan_ - Easy
 25. [V1 - #902 - 2016-08-14] Yukino - Hard
 26. [V1 - #1002 - 2016-08-24] GamerDLM - Hard
 27. [V1 - #1015 - 2016-08-26] Kreyul - Medium
 28. [V1 - #1055 - 2016-09-01] Thnx4dafood - Easy
 29. [V1 - #1068 - 2016-09-02] abystoma2 x2 - Medium
 30. [V1 - #1069 - 2016-09-02] Kreyul - Easy
 31. [V1 - #1084 - 2016-09-04] GamerDLM - Medium
 32. [V1 - #1109 - 2016-09-08] AYOSHINA x2 - Hard
 33. [V1 - #1136 - 2016-09-11] AYOSHINA x2 - Easy
 34. [V1 - #1140 - 2016-09-12] lanblade - Hard
 35. [V1 - #1323 - 2016-09-28] AYOSHINA x2 - Medium
 36. [V1 - #1333 - 2016-09-29] Punkero - Medium
 37. [V1 - #1407 - 2016-10-05] Punkero - Easy
 38. [V1 - #1627 - 2016-10-19] Ventris - Hard
 39. [V1 - #1680 - 2016-10-24] Ginger_Snap - Hard
 40. [V1 - #1734 - 2016-10-29] TreasuredHopes - Easy
 41. [V1 - #1737 - 2016-10-29] Kreyul x2 - Medium
 42. [V1 - #1764 - 2016-11-01] Ginger_Snap - Medium
 43. [V1 - #1782 - 2016-11-03] renzoushi - Hard
 44. [V1 - #1785 - 2016-11-04] Ennetsu - Medium
 45. [V1 - #1799 - 2016-11-05] Punkero - Hard
 46. [V1 - #1820 - 2016-11-07] Shanayaaa - Easy
 47. [V1 - #1825 - 2016-11-07] Ginger_Snap - Easy
 48. [V1 - #1889 - 2016-11-13] Ginger_Snap x2 - Easy
 49. [V1 - #1906 - 2016-11-14] Kreyul x2 - Easy
 50. [V1 - #1910 - 2016-11-15] Punkero x2 - Easy
 51. [V1 - #1959 - 2016-11-19] misterferrari - Hard
 52. [V1 - #2033 - 2016-11-26] Ginger_Snap x2 - Medium
 53. [V1 - #2038 - 2016-11-26] abystoma2 x2 - Hard
 54. [V1 - #2106 - 2016-12-04] Punkero x2 - Medium
 55. [V1 - #2213 - 2016-12-16] Ginger_Snap x2 - Hard
 56. [V1 - #2241 - 2016-12-18] renzoushi - Medium
 57. [V1 - #2516 - 2017-01-07] AngelShiva - Hard
 58. [V1 - #2543 - 2017-01-09] Wyvern22 - Easy
 59. [V1 - #2543 - 2017-01-09] Wyvern22 - Medium
 60. [V1 - #2612 - 2017-01-16] renzoushi - Easy
 61. [V1 - #2993 - 2017-02-19] GamerDLM - Easy
 62. [V1 - #3004 - 2017-02-19] YumeNoTsukii - Hard
 63. [V1 - #3273 - 2017-03-14] Punkero x2 - Hard
 64. [V1 - #3362 - 2017-03-23] extremeplant - Easy
 65. [V1 - #3666 - 2017-04-19] Zenit - Hard
 66. [V1 - #3725 - 2017-04-25] OmegaOtaku - Medium
 67. [V1 - #3819 - 2017-05-01] Wyvern22 - Hard
 68. [V1 - #3868 - 2017-05-06] Ennetsu - Easy
 69. [V1 - #3903 - 2017-05-10] Wyvern22 x2 - Hard
 70. [V1 - #4343 - 2017-06-23] extremeplant - Medium
 71. [V1 - #4452 - 2017-07-02] OmegaOtaku - Easy
 72. [V1 - #4463 - 2017-07-04] Wyvern22 x2 - Medium
 73. [V1 - #4570 - 2017-07-21] Gwathgor - Hard
 74. [V1 - #4677 - 2017-08-03] renzoushi x2 - Hard
 75. [V1 - #4735 - 2017-08-15] Gwathgor - Medium
 76. [V1 - #4793 - 2017-08-22] Wyvern22 x2 - Easy
 77. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Medium
 78. [V1 - #4995 - 2017-09-15] PaiYuri - Easy
 79. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Medium
 80. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Easy
 81. [V1 - #5143 - 2017-10-02] Butterstroke - Easy
 82. [V1 - #5215 - 2017-10-12] Zenit - Medium
 83. [V1 - #5324 - 2017-10-26] Zenit - Easy
 84. [V1 - #5359 - 2017-10-29] Imyreld - Easy
 85. [V1 - #5419 - 2017-11-02] ParsleyParsnips - Easy
 86. [V1 - #5424 - 2017-11-03] GNozaki - Easy
 87. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Easy
 88. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Medium
 89. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Hard
 90. [V1 - #5681 - 2017-12-07] Kreyul x2 - Hard
 91. [V1 - #5694 - 2017-12-09] lubryka - Easy
 92. [V1 - #5694 - 2017-12-09] lubryka - Medium
 93. [V1 - #5694 - 2017-12-09] lubryka - Hard
 94. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Hard
 95. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Medium
 96. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Easy
 97. [V1 - #5951 - 2018-01-08] Celine3107 - Easy
 98. [V1 - #6092 - 2018-01-27] renzoushi x2 - Medium
 99. [V1 - #6223 - 2018-02-03] Imyreld - Medium
 100. [V1 - #6242 - 2018-02-06] tbeans10 - Easy
 101. [V1 - #6261 - 2018-02-09] GNozaki - Medium (upgraded from Easy)
 102. [V1 - #6387 - 2018-02-23] Netbug - Easy
 103. [V1 - #6389 - 2018-02-23] leejongki - Easy
 104. [V1 - #6389 - 2018-02-23] leejongki - Medium
 105. [V1 - #6389 - 2018-02-23] leejongki - Hard
 106. [V1 - #6429 - 2018-02-27] GNozaki - Hard (upgraded from Medium)
 107. [V1 - #6529 - 2018-03-10] Imyreld - Hard
 108. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld x2 - Easy
 109. [V1 - #6961 - 2018-04-27] Akai_Shuichi x2 - Hard
 110. [V1 - #6985 - 2018-04-29] NaineLIEz - Medium
 111. [V1 - #6985 - 2018-04-29] NaineLIEz - Easy
 112. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 113. [V1 - #7043 - 2018-05-02] TreasuredHopes - Hard
 114. [V1 - #7062 - 2018-05-05] Gwathgor - Easy
 115. [V1 - #7125 - 2018-05-13] Imyreld x2 - Medium
 116. [V1 - #7270 - 2018-08-13] YayakoChii - Medium
 117. [V1 - #7408 - 2018-08-31] Imyreld x2 - Hard
 118. [V1 - #7439 - 2018-09-02] NaineLIEz - Hard
 119. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Easy
 120. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Medium
 121. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 122. [V1 - #7494 - 2018-09-12] JayArcher - Easy
 123. [V1 - #7498 - 2018-09-12] Zenit x2 - Medium
 124. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 125. [V1 - #7709 - 2018-10-06] Aeradae - Easy
 126. [V1 - #7939 - 2018-11-02] TheEdgelord - Easy
 127. [V1 - #8087 - 2018-11-25] cappuccinoangel - Easy
 128. [V1 - #8112 - 2018-11-29] TreasuredHopes - Medium
 129. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Medium
 130. [V1 - #8185 - 2018-12-10] AngelShiva x2 - Easy
 131. [V1 - #8185 - 2018-12-10] AngelShiva x2 - Medium
 132. [V1 - #8185 - 2018-12-10] AngelShiva x2 - Hard
 133. [V1 - #8443 - 2019-01-13] greyjoie - Easy
 134. [V1 - #8661 - 2019-02-07] aliyn89 - Easy
 135. [V1 - #8741 - 2019-02-18] Zenit x2 - Easy
 136. [V1 - #8741 - 2019-02-18] Zenit x2 - Hard
 137. [V1 - #8940 - 2019-03-10] leejongki x2 - Easy
 138. [V1 - #8940 - 2019-03-10] leejongki x2 - Medium
 139. [V1 - #8940 - 2019-03-10] leejongki x2 - Hard
 140. [V1 - #9098 - 2019-03-28] Zilluminate - Easy
 141. [V1 - #9308 - 2019-04-21] Aeradae - Medium
 142. [V1 - #9696 - 2019-06-15] ShockZz - Easy
 143. [V1 - #9997 - 2019-07-30] ScarletCelestial - Easy
 144. [V1 - #10009 - 2019-08-01] sassss - Medium
 145. [V1 - #10027 - 2019-08-02] TheSamuraiEdge - Easy
 146. [V1 - #10089 - 2019-08-15] boredrandomguy - Easy
 147. [V1 - #10089 - 2019-08-15] boredrandomguy - Medium
 148. [V1 - #10089 - 2019-08-15] boredrandomguy - Hard
 149. [V2 - #13 - 2019-08-19] I230 - Hard
 150. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 151. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Medium
 152. [V2 - #411 - 2019-10-01] ParsleyParsnips - Medium
 153. [V2 - #415 - 2019-10-02] GakutoDeathGlare - Easy
 154. [V2 - #417 - 2019-10-02] ParsleyParsnips - Hard
 155. [V2 - #457 - 2019-10-09] ShockZz - Hard
 156. [V2 - #708 - 2019-11-06] SunflowerDaisho - Easy
 157. [V2 - #753 - 2019-11-10] Ylienna - Easy
 158. [V2 - #1174 - 2019-12-25] ShockZz x2 - Easy
 159. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Easy
 160. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Medium
 161. [V2 - #1266 - 2019-12-31] Typhlame - Hard
 162. [V2 - #1338 - 2020-01-06] ShockZz x2 - Medium
 163. [V2 - #1349 - 2020-01-07] Akai_Shuichi x2 - Easy
 164. [V2 - #1642 - 2020-02-02] Bunille - Easy
 165. [V2 - #1758 - 2020-02-12] YayakoChii - Hard
 166. [V2 - #1806 - 2020-02-17] Aeradae - Hard
 167. [V2 - #1975 - 2020-03-01] starfishalliance - Hard
 168. [V2 - #2004 - 2020-03-04] DeadlyRaven - Easy
 169. [V2 - #2124 - 2020-03-15] lostnyanko - Easy
 170. [V2 - #2151 - 2020-03-17] extremeplant - Hard
 171. [V2 - #2278 - 2020-03-29] ScarletCelestial - Hard
 172. [V2 - #2289 - 2020-03-31] I230 - Medium
 173. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Easy
 174. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Medium
 175. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr - Hard
 176. [V2 - #2419 - 2020-04-08] sassss - Hard
 177. [V2 - #2493 - 2020-04-13] cornflakegod - Easy
 178. [V2 - #2504 - 2020-04-14] Eyth - Easy
 179. [V2 - #2585 - 2020-04-18] ShockZz x2 - Hard
 180. [V2 - #2893 - 2020-05-12] TahZin - Easy
 181. [V2 - #2942 - 2020-05-17] lostnyanko - Medium
 182. [V2 - #3032 - 2020-05-24] BurntFlower - Easy
 183. [V2 - #3178 - 2020-05-31] Keiken_ - Hard
 184. [V2 - #3247 - 2020-06-05] SunflowerDaisho - Medium
 185. [V2 - #3351 - 2020-06-14] RachelPanda - Hard
 186. [V2 - #3386 - 2020-06-18] Yterbium - Hard
 187. [V2 - #3399 - 2020-06-19] Rage_Beat06 - Medium
 188. [V2 - #3399 - 2020-06-19] Rage_Beat06 - Hard
 189. [V2 - #3394 - 2020-06-20] Typhlame x2 - Hard
 190. [V2 - #3548 - 2020-07-01] Technotron - Easy
 191. [V2 - #3662 - 2020-07-12] _Bri - Hard
 192. [V2 - #3677 - 2020-07-14] KuraikoDesu - Hard
 193. [V2 - #3837 - 2020-07-25] Sakku-san - Easy
 194. [V2 - #3871 - 2020-07-28] Rage_Beat06 - Easy
 195. [V2 - #3959 - 2020-08-01] Technotron - Medium
 196. [V2 - #3991 - 2020-08-05] ParsleyParsnips x2 - Easy
 197. [V2 - #4077 - 2020-08-13] Helvian494743 - Hard
 198. [V2 - #4080 - 2020-08-14] lostnyanko - Hard
 199. [V2 - #4121 - 2020-08-17] ScarletCelestial x2 - Easy
 200. [V2 - #4152 - 2020-08-19] Catexia - Hard
 201. [V2 - #4257 - 2020-08-26] lostnyanko x2 - Easy
 202. [V2 - #4266 - 2020-08-28] CoolCatCraze - Easy
 203. [V2 - #4275 - 2020-08-29] MegaManBK7 - Easy
 204. [V2 - #4390 - 2020-09-03] Bern_stein - Easy
 205. [V2 - #4518 - 2020-09-17] Keiken_ - Medium
 206. [V2 - #4564 - 2020-09-22] Kristiwazhere - Easy
 207. [V2 - #4573 - 2020-09-22] lostnyanko x2 - Medium
 208. [V2 - #4629 - 2020-09-27] Yterbium - Easy
 209. [V2 - #4629 - 2020-09-27] Yterbium - Medium
 210. [V2 - #4633 - 2020-09-27] Keiken_ - Easy
 211. [V2 - #4650 - 2020-09-28] Technotron - Hard
 212. [V2 - #4720 - 2020-10-01] Aeradae x2 - Easy
 213. [V2 - #4920 - 2020-10-20] Aeradae x2 - Medium
 214. [V2 - #5015 - 2020-10-28] Lestat- - Easy
 215. [V2 - #5015 - 2020-10-28] Lestat- - Medium
 216. [V2 - #5216 - 2020-11-12] TheEdgelord - Medium
 217. [V2 - #5230 - 2020-11-13] lostnyanko x2 - Hard
 218. [V2 - #5238 - 2020-11-14] _Bri - Easy
 219. [V2 - #5238 - 2020-11-14] _Bri - Medium
 220. [V2 - #5357 - 2020-11-22] _Bri x2 - Medium
 221. [V2 - #5422 - 2020-11-25] Technotron x2 - Easy
 222. [V2 - #5565 - 2020-12-05] _Bri x2 - Easy
 223. [V2 - #5565 - 2020-12-05] _Bri x2 - Hard
 224. [V2 - #5763 - 2020-12-20] ScarletCelestial x2 - Medium
 225. [V2 - #5862 - 2020-12-27] Shuurei - Easy
 226. [V2 - #6176 - 2021-01-17] Yorokobi50 - Easy
 227. [V2 - #6237 - 2021-01-22] Gwathgor x2 - Hard
 228. [V2 - #6281 - 2021-01-25] Sakku-san - Hard (upgraded from Easy)
 229. [V2 - #6439 - 2021-02-05] ImagineBrkr x2 - Easy
 230. [V2 - #6439 - 2021-02-05] ImagineBrkr x2 - Medium
 231. [V2 - #6439 - 2021-02-05] ImagineBrkr x2 - Hard
 232. [V2 - #6527 - 2021-02-12] dierubikdie - Hard
 233. [V2 - #6944 - 2021-03-15] ownitlikeaboss - Easy
 234. [V2 - #6996 - 2021-03-19] Sakku-san - Medium
 235. [V2 - #7220 - 2021-04-02] Bunille - Hard
 236. [V2 - #7225 - 2021-04-02] Bern_stein - Medium
 237. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Easy
 238. [V2 - #7261 - 2021-04-05] Mackamizzle - Medium
 239. [V2 - #7511 - 2021-04-24] Bern_stein - Hard
 240. [V2 - #7541 - 2021-04-26] SolidBlade - Easy
 241. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Hard
 242. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Hard
 243. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Easy
 244. [V2 - #8252 - 2021-06-18] Cerlayjux - Medium
 245. [V2 - #8342 - 2021-06-26] hinagatari - Medium
 246. [V2 - #8594 - 2021-07-10] dierubikdie - Medium
 247. [V2 - #8599 - 2021-07-11] cornflakegod - Medium
 248. [V2 - #8621 - 2021-07-12] DeadlyRaven - Medium
 249. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Easy
 250. [V2 - #8796 - 2021-07-27] Helvian494743 - Medium
 251. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee - Hard
 252. [V2 - #9051 - 2021-08-17] OweynLupton - Easy
 253. [V2 - #9116 - 2021-08-22] ScarletCelestial x2 - Hard
 254. [V2 - #9164 - 2021-08-25] xCrazee - Medium
 255. [V2 - #9374 - 2021-09-11] Yterbium x2 - Hard
 256. [V2 - #9468 - 2021-09-19] xCrazee - Easy
 257. [V2 - #9639 - 2021-10-01] starfishalliance - Medium
 258. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 - Medium
 259. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 - Hard
 260. [V2 - #9773 - 2021-10-13] OweynLupton - Medium
 261. [V2 - #9992 - 2021-11-02] xCrazee x2 - Hard
 262. [V3 - #24 - 2021-11-05] Bern_stein x2 - Easy
 263. [V3 - #38 - 2021-11-07] Kristiwazhere - Medium
 264. [V3 - #74 - 2021-11-12] Mikaytama13 - Easy
 265. [V3 - #74 - 2021-11-12] Mikaytama13 - Medium
 266. [V3 - #74 - 2021-11-12] Mikaytama13 - Hard
 267. [V3 - #173 - 2021-11-24] Jokobo - Easy
 268. [V3 - #223 - 2021-11-28] Mackamizzle - Hard
 269. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Hard
 270. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Medium
 271. [V3 - #263 - 2021-11-30] Otaku_baka_dsk - Easy
 272. [V3 - #301 - 2021-12-04] xCrazee x2 - Medium
 273. [V3 - #327 - 2021-12-08] dierubikdie - Easy
 274. [V3 - #385 - 2021-12-13] xCrazee x2 - Easy
 275. [V3 - #789 - 2022-01-12] OweynLupton - Hard
 276. [V3 - #925 - 2022-01-25] Vanadis x2 - Easy
 277. [V3 - #925 - 2022-01-25] Vanadis x2 - Medium
 278. [V3 - #925 - 2022-01-25] Vanadis x2 - Hard
 279. [V3 - #942 - 2022-01-26] Mackamizzle x2 - Easy
 280. [V3 - #1262 - 2022-02-21] OweynLupton x2 - Easy
 281. [V3 - #1338 - 2022-02-26] Bern_stein x2 - Medium
 282. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 283. [V3 - #1879 - 2022-04-12] Yterbium x2 - Easy
 284. [V3 - #1879 - 2022-04-12] Yterbium x2 - Medium
 285. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Easy
 286. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Medium
 287. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Hard
 288. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Medium
 289. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Easy
 290. [V3 - #2033 - 2022-04-27] Eyth - Medium
 291. [V3 - #2172 - 2022-05-07] Kristiwazhere - Hard
 292. [V3 - #2186 - 2022-05-09] Eleanora1315 - Hard
 293. [V3 - #2208 - 2022-05-11] Eleanora1315 - Medium
 294. [V3 - #2314 - 2022-05-24] OweynLupton x2 - Medium
 295. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06 - Easy
 296. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06 - Medium
 297. [V3 - #2371 - 2022-05-29] Campiz06 - Hard
 298. [V3 - #2641 - 2022-06-21] SunflowerDaisho - Hard
 299. [V3 - #2695 - 2022-06-25] dierubikdie x2 - Hard
 300. [V3 - #2981 - 2022-07-23] Loudcsharp - Easy
 301. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Easy
 302. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Medium
 303. [V3 - #3570 - 2022-09-25] OweynLupton x2 - Hard
 304. [V3 - #3985 - 2022-11-02] dierubikdie x2 - Medium
 305. [V3 - #4252 - 2022-12-01] Kristiwazhere x2 - Easy
 306. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Easy
 307. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Medium
 308. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Hard
 309. [V3 - #4329 - 2022-12-10] Bern_stein x2 - Hard
 310. [V3 - #4377 - 2022-12-17] Kristiwazhere x2 - Medium
 311. [V3 - #4622 - 2023-01-04] dierubikdie x2 - Easy
 312. [V3 - #4809 - 2023-01-20] ohpishhposh - Easy
 313. [V3 - #5258 - 2023-02-23] hinagatari - Easy
 314. [V3 - #5264 - 2023-02-24] Loudcsharp - Medium
 315. [V3 - #6545 - 2023-07-04] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 316. [V3 - #6602 - 2023-07-10] Typhlame x2 - Medium
 317. [V3 - #6627 - 2023-07-13] Genovia_ - Hard
 318. [V3 - #6643 - 2023-07-15] Amitte_Sukku - Easy
 319. [V3 - #6670 - 2023-07-17] Amitte_Sukku - Medium
 320. [V3 - #6670 - 2023-07-17] Amitte_Sukku - Hard
 321. [V3 - #6685 - 2023-07-19] Kristiwazhere x2 - Hard
 322. [V3 - #6699 - 2023-07-20] Ylienna - Medium
 323. [V3 - #6735 - 2023-07-22] Typhlame x2 - Easy
 324. [V3 - #6762 - 2023-07-25] Genovia_ - Medium
 325. [V3 - #6897 - 2023-08-03] Keiken_ x2 - Hard
 326. [V3 - #7008 - 2023-08-20] HimeCrycho - Medium
 327. [V3 - #7008 - 2023-08-20] HimeCrycho - Easy
 328. [V3 - #7008 - 2023-08-20] HimeCrycho - Hard
 329. [V3 - #7137 - 2023-09-04] Genovia_ - Easy
 330. [V3 - #7362 - 2023-10-04] myuniquename - Easy
 331. [V3 - #7362 - 2023-10-04] myuniquename - Medium
 332. [V3 - #7362 - 2023-10-04] myuniquename - Hard
 333. [V3 - #7574 - 2023-11-01] Ariies_ - Easy
 334. [V3 - #8271 - 2024-01-29] myuniquename x2 - Easy
 335. [V3 - #8271 - 2024-01-29] myuniquename x2 - Medium
 336. [V3 - #8271 - 2024-01-29] myuniquename x2 - Hard
 337. [V3 - #8279 - 2024-01-30] Dumasop - Medium
 338. [V3 - #8456 - 2024-02-19] Genovia_ x2 - Hard
 339. [V3 - #8456 - 2024-02-19] Genovia_ x2 - Medium
 340. [V3 - #8520 - 2024-03-01] rosemagic - Easy

Type OVA Exposure

Created on : 2016-02-17

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.25 Point(s)
12 items to complete
127 Turnins
93 Validated Turnins
Medium
0.5 Point(s)
24 items to complete
106 Turnins
67 Validated Turnins
Hard
0.75 Point(s)
36 items to complete
107 Turnins
76 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of OVA type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.
 • This challenge cannot overlap with the following challenges :