Challenge : Reviewed

 1. [V1 - #2463 - 2017-01-03] Kreyul - Hard
 2. [V1 - #2619 - 2017-01-16] SunflowerDaisho - Easy
 3. [V1 - #2621 - 2017-01-16] Akai_Shuichi - Easy
 4. [V1 - #2632 - 2017-01-17] Doddy97 - Hard
 5. [V1 - #2765 - 2017-01-29] -Eien- - Easy
 6. [V1 - #2774 - 2017-01-30] NamiLover69 - Easy
 7. [V1 - #2783 - 2017-01-31] Kreyul - Medium
 8. [V1 - #2843 - 2017-02-05] OmegaOtaku - Easy
 9. [V1 - #3020 - 2017-02-20] SheyCroix - Easy
 10. [V1 - #3154 - 2017-03-01] Kreyul - Easy
 11. [V1 - #3198 - 2017-03-05] AYOSHINA - Easy
 12. [V1 - #3217 - 2017-03-07] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 13. [V1 - #3223 - 2017-03-08] SheyCroix - Hard (upgraded from Easy)
 14. [V1 - #3376 - 2017-03-24] Wyvern22 - Hard
 15. [V1 - #3542 - 2017-04-05] Wyvern22 - Medium
 16. [V1 - #3569 - 2017-04-08] AYOSHINA - Medium
 17. [V1 - #3598 - 2017-04-11] Wyvern22 - Easy
 18. [V1 - #3604 - 2017-04-12] AngelShiva - Hard
 19. [V1 - #3604 - 2017-04-12] AngelShiva - Medium
 20. [V1 - #3555 - 2017-05-08] AngelShiva - Easy
 21. [V1 - #3914 - 2017-05-11] SunflowerDaisho - Medium
 22. [V1 - #3960 - 2017-05-16] Kreyul x2 - Hard
 23. [V1 - #4000 - 2017-05-20] AYOSHINA - Hard
 24. [V1 - #4175 - 2017-06-03] AYOSHINA x2 - Easy
 25. [V1 - #4218 - 2017-06-09] Wyvern22 x2 - Hard
 26. [V1 - #4304 - 2017-06-19] Kreyul x2 - Medium
 27. [V1 - #4362 - 2017-06-26] AYOSHINA x2 - Medium
 28. [V1 - #4463 - 2017-07-04] Wyvern22 x2 - Medium
 29. [V1 - #4468 - 2017-07-05] renzoushi - Medium
 30. [V1 - #4508 - 2017-07-10] Kreyul x2 - Easy
 31. [V1 - #4534 - 2017-07-16] renzoushi - Hard
 32. [V1 - #4534 - 2017-07-16] renzoushi - Easy
 33. [V1 - #4557 - 2017-07-19] Wyvern22 x2 - Easy
 34. [V1 - #4710 - 2017-08-11] riho88riho - Easy
 35. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Hard (upgraded from Medium)
 36. [V1 - #4939 - 2017-09-05] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 37. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 38. [V1 - #4959 - 2017-09-09] AYOSHINA x2 - Hard
 39. [V1 - #5080 - 2017-09-26] AngelShiva x2 - Hard
 40. [V1 - #5089 - 2017-09-28] NaineLIEz - Hard
 41. [V1 - #5139 - 2017-10-02] TahZin - Medium
 42. [V1 - #5202 - 2017-10-11] Imyreld - Medium
 43. [V1 - #5202 - 2017-10-11] Imyreld - Hard
 44. [V1 - #5311 - 2017-10-24] AngelShiva x2 - Medium
 45. [V1 - #5311 - 2017-10-24] AngelShiva x2 - Easy
 46. [V1 - #5332 - 2017-10-26] NaineLIEz - Medium
 47. [V1 - #5407 - 2017-11-01] TahZin - Easy
 48. [V1 - #5446 - 2017-11-05] Imyreld x2 - Easy
 49. [V1 - #5655 - 2017-12-03] NaineLIEz - Easy
 50. [V1 - #5669 - 2017-12-05] Imyreld x2 - Medium
 51. [V1 - #5692 - 2017-12-09] Whimsalot - Easy
 52. [V1 - #5826 - 2017-12-28] SunflowerDaisho - Hard
 53. [V1 - #5894 - 2018-01-02] Whimsalot - Medium
 54. [V1 - #5933 - 2018-01-06] TahZin - Hard
 55. [V1 - #5953 - 2018-01-09] Lady_Nera - Hard
 56. [V1 - #5953 - 2018-01-09] Lady_Nera - Medium
 57. [V1 - #6026 - 2018-01-19] Imyreld x2 - Hard
 58. [V1 - #6125 - 2018-01-29] Lady_Nera - Easy
 59. [V1 - #6570 - 2018-03-16] SunflowerDaisho x2 - Easy
 60. [V1 - #6648 - 2018-03-25] TahZin x2 - Easy
 61. [V1 - #6877 - 2018-04-16] Akai_Shuichi - Medium
 62. [V1 - #6982 - 2018-04-29] Doougii - Easy
 63. [V1 - #6993 - 2018-04-30] Akai_Shuichi - Easy
 64. [V1 - #7032 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 65. [V1 - #7091 - 2018-05-09] Whimsalot - Hard
 66. [V1 - #7118 - 2018-05-12] NaineLIEz x2 - Hard
 67. [V1 - #7153 - 2018-05-17] MissCactus - Easy
 68. [V1 - #7223 - 2018-05-27] Titadou - Medium
 69. [V1 - #7454 - 2018-09-05] Doougii - Medium
 70. [V1 - #7480 - 2018-09-09] greyjoie - Easy
 71. [V1 - #7483 - 2018-09-10] SunflowerDaisho x2 - Medium
 72. [V1 - #7593 - 2018-09-24] MissCactus - Medium
 73. [V1 - #7663 - 2018-09-30] cappuccinoangel - Easy
 74. [V1 - #7663 - 2018-09-30] cappuccinoangel - Medium
 75. [V1 - #7756 - 2018-10-13] TEMPEST_RIMURU - Easy
 76. [V1 - #7836 - 2018-10-22] Doougii - Hard
 77. [V1 - #7838 - 2018-10-23] TheEdgelord - Easy
 78. [V1 - #8161 - 2018-12-03] greyjoie - Medium
 79. [V1 - #8248 - 2018-12-22] SunflowerDaisho x2 - Hard
 80. [V1 - #8263 - 2018-12-25] Doougii x2 - Easy
 81. [V1 - #8344 - 2019-01-03] Lokhlass - Hard
 82. [V1 - #8414 - 2019-01-10] bigdud24 - Easy
 83. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Hard
 84. [V1 - #8683 - 2019-02-11] Lokhlass - Medium
 85. [V1 - #8707 - 2019-02-13] greyjoie - Hard
 86. [V1 - #8794 - 2019-02-23] Lokhlass - Easy
 87. [V1 - #8787 - 2019-02-24] Titadou - Hard
 88. [V1 - #9044 - 2019-03-25] NaineLIEz x2 - Medium
 89. [V1 - #9044 - 2019-03-25] NaineLIEz x2 - Easy
 90. [V1 - #9105 - 2019-03-29] greyjoie x2 - Easy
 91. [V1 - #9400 - 2019-04-30] bigdud24 - Medium
 92. [V1 - #9509 - 2019-05-16] kallah - Hard
 93. [V1 - #9509 - 2019-05-16] kallah - Medium
 94. [V1 - #9509 - 2019-05-16] kallah - Easy
 95. [V1 - #9546 - 2019-05-22] MissCactus - Hard
 96. [V1 - #9707 - 2019-06-17] Zenit - Hard
 97. [V1 - #10071 - 2019-08-10] bigdud24 - Hard
 98. [V2 - #130 - 2019-09-03] boredrandomguy - Easy
 99. [V2 - #130 - 2019-09-03] boredrandomguy - Medium
 100. [V2 - #130 - 2019-09-03] boredrandomguy - Hard
 101. [V2 - #285 - 2019-09-23] MissCactus x2 - Easy
 102. [V2 - #501 - 2019-10-15] bigdud24 x2 - Easy
 103. [V2 - #742 - 2019-11-09] YayakoChii - Medium
 104. [V2 - #845 - 2019-11-20] Zenit - Medium
 105. [V2 - #847 - 2019-11-20] I230 - Hard
 106. [V2 - #1028 - 2019-12-06] TahZin x2 - Medium
 107. [V2 - #1188 - 2019-12-27] bigdud24 x2 - Medium
 108. [V2 - #1338 - 2020-01-06] ShockZz - Easy
 109. [V2 - #1353 - 2020-01-08] isahbellah - Easy
 110. [V2 - #1684 - 2020-02-07] hinagatari - Easy
 111. [V2 - #1997 - 2020-03-02] ShockZz - Medium
 112. [V2 - #2426 - 2020-04-08] Zenit - Easy
 113. [V2 - #2521 - 2020-04-15] sassss - Easy
 114. [V2 - #2521 - 2020-04-15] sassss - Medium
 115. [V2 - #2582 - 2020-04-18] bigdud24 x2 - Hard
 116. [V2 - #2664 - 2020-04-25] YayakoChii x2 - Easy
 117. [V2 - #2664 - 2020-04-25] YayakoChii x2 - Medium
 118. [V2 - #2664 - 2020-04-25] YayakoChii x2 - Hard
 119. [V2 - #2868 - 2020-05-10] I230 - Easy
 120. [V2 - #2975 - 2020-05-19] TheFlyingOrange - Easy
 121. [V2 - #3071 - 2020-05-25] RachelPanda - Hard
 122. [V2 - #3098 - 2020-05-27] Bunille - Easy
 123. [V2 - #3278 - 2020-06-08] ShockZz - Hard
 124. [V2 - #3425 - 2020-06-23] TheFlyingOrange - Medium
 125. [V2 - #3569 - 2020-07-03] TheFlyingOrange - Hard
 126. [V2 - #3576 - 2020-07-03] Kuroiji - Easy
 127. [V2 - #3747 - 2020-07-20] lostnyanko - Easy
 128. [V2 - #3903 - 2020-07-29] ScarletCelestial - Easy
 129. [V2 - #4001 - 2020-08-06] lostnyanko - Medium
 130. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Medium
 131. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr - Hard
 132. [V2 - #4283 - 2020-08-29] ShockZz x2 - Easy
 133. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Kuroiji - Hard
 134. [V2 - #4494 - 2020-09-15] Helvian494743 - Easy
 135. [V2 - #4494 - 2020-09-15] Helvian494743 - Medium
 136. [V2 - #4494 - 2020-09-15] Helvian494743 - Hard
 137. [V2 - #4495 - 2020-09-15] hinagatari - Medium
 138. [V2 - #4692 - 2020-09-30] Yterbium - Easy
 139. [V2 - #4692 - 2020-09-30] Yterbium - Medium
 140. [V2 - #4692 - 2020-09-30] Yterbium - Hard
 141. [V2 - #4788 - 2020-10-08] lostnyanko - Hard
 142. [V2 - #5176 - 2020-11-09] ImagineBrkr - Easy
 143. [V2 - #5386 - 2020-11-23] ShockZz x2 - Medium
 144. [V2 - #5568 - 2020-12-05] Kuroiji - Medium
 145. [V2 - #5570 - 2020-12-05] ScarletCelestial - Medium
 146. [V2 - #5570 - 2020-12-05] ScarletCelestial - Hard
 147. [V2 - #5784 - 2020-12-22] I230 - Medium
 148. [V2 - #5810 - 2020-12-24] lostnyanko x2 - Easy
 149. [V2 - #5973 - 2021-01-01] MetalFalcon - Medium
 150. [V2 - #6049 - 2021-01-07] ShockZz x2 - Hard
 151. [V2 - #6442 - 2021-02-05] lostnyanko x2 - Medium
 152. [V2 - #6480 - 2021-02-08] nozomemee - Easy
 153. [V2 - #6586 - 2021-02-16] SolidBlade - Medium
 154. [V2 - #6646 - 2021-02-21] I230 x2 - Easy
 155. [V2 - #6689 - 2021-02-24] ScarletCelestial x2 - Easy
 156. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Kuroiji x2 - Hard
 157. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Kuroiji x2 - Easy
 158. [V2 - #6922 - 2021-03-12] PNR_13 - Hard
 159. [V2 - #7092 - 2021-03-27] nozomemee - Medium
 160. [V2 - #7194 - 2021-03-31] lostnyanko x2 - Hard
 161. [V2 - #7280 - 2021-04-06] Kuroiji x2 - Medium
 162. [V2 - #7703 - 2021-05-08] ScarletCelestial x2 - Medium
 163. [V2 - #7717 - 2021-05-09] PNR_13 - Medium
 164. [V2 - #7729 - 2021-05-10] Crazee - Easy
 165. [V2 - #7729 - 2021-05-10] Crazee - Medium
 166. [V2 - #8025 - 2021-05-31] Crazee - Hard
 167. [V2 - #8189 - 2021-06-12] PNR_13 - Easy
 168. [V2 - #8273 - 2021-06-19] ImagineBrkr x2 - Medium
 169. [V2 - #8273 - 2021-06-19] ImagineBrkr x2 - Hard
 170. [V2 - #8315 - 2021-06-23] ImagineBrkr x2 - Easy
 171. [V2 - #8328 - 2021-06-25] Rage_Beat06 - Easy
 172. [V2 - #8328 - 2021-06-25] Rage_Beat06 - Medium
 173. [V2 - #8328 - 2021-06-25] Rage_Beat06 - Hard
 174. [V2 - #8332 - 2021-06-25] Crazee x2 - Easy
 175. [V2 - #8499 - 2021-07-02] dierubikdie - Easy
 176. [V2 - #8499 - 2021-07-02] dierubikdie - Medium
 177. [V2 - #8499 - 2021-07-02] dierubikdie - Hard
 178. [V2 - #8583 - 2021-07-09] OweynLupton - Easy
 179. [V2 - #8623 - 2021-07-13] Zenit x2 - Easy
 180. [V2 - #8698 - 2021-07-19] ScarletCelestial x2 - Hard
 181. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Easy
 182. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Medium
 183. [V2 - #9110 - 2021-08-22] symeon_a - Easy
 184. [V2 - #9110 - 2021-08-22] symeon_a - Medium
 185. [V2 - #9319 - 2021-09-05] MetalFalcon x2 - Medium
 186. [V2 - #9339 - 2021-09-07] I230 x2 - Medium
 187. [V2 - #9346 - 2021-09-08] dierubikdie x2 - Hard
 188. [V2 - #9384 - 2021-09-12] Crazee x2 - Medium
 189. [V2 - #9405 - 2021-09-14] Crazee x2 - Hard
 190. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton - Medium
 191. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Hard
 192. [V2 - #9799 - 2021-10-16] MrMada - Easy
 193. [V2 - #9799 - 2021-10-16] MrMada - Medium
 194. [V2 - #9799 - 2021-10-16] MrMada - Hard
 195. [V2 - #9834 - 2021-10-20] dierubikdie x2 - Medium
 196. [V3 - #60 - 2021-11-10] Bunille - Medium
 197. [V3 - #60 - 2021-11-10] Bunille - Hard
 198. [V3 - #72 - 2021-11-12] MetalFalcon x2 - Hard
 199. [V3 - #168 - 2021-11-23] dierubikdie x2 - Easy
 200. [V3 - #234 - 2021-11-29] PNR_13 x2 - Hard
 201. [V3 - #344 - 2021-12-10] Bri - Hard
 202. [V3 - #344 - 2021-12-10] Bri - Medium
 203. [V3 - #344 - 2021-12-10] Bri - Easy
 204. [V3 - #486 - 2021-12-22] OweynLupton - Hard
 205. [V3 - #705 - 2022-01-05] HDAsylum - Hard
 206. [V3 - #886 - 2022-01-21] OweynLupton x2 - Easy
 207. [V3 - #913 - 2022-01-24] I230 x2 - Hard
 208. [V3 - #1281 - 2022-02-23] nozomemee - Hard
 209. [V3 - #1468 - 2022-03-07] Yterbium x2 - Easy
 210. [V3 - #1468 - 2022-03-07] Yterbium x2 - Medium
 211. [V3 - #1468 - 2022-03-07] Yterbium x2 - Hard
 212. [V3 - #1577 - 2022-03-19] Bunille x2 - Easy
 213. [V3 - #1577 - 2022-03-19] Bunille x2 - Medium
 214. [V3 - #1577 - 2022-03-19] Bunille x2 - Hard
 215. [V3 - #1731 - 2022-03-30] OweynLupton x2 - Medium
 216. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Easy
 217. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Medium
 218. [V3 - #1950 - 2022-04-19] Vanadis - Hard
 219. [V3 - #2169 - 2022-05-07] Rage_Beat06 x2 - Easy
 220. [V3 - #2169 - 2022-05-07] Rage_Beat06 x2 - Medium
 221. [V3 - #2169 - 2022-05-07] Rage_Beat06 x2 - Hard
 222. [V3 - #2870 - 2022-07-09] Keiken - Hard
 223. [V3 - #2894 - 2022-07-12] Keiken - Medium
 224. [V3 - #2915 - 2022-07-15] Keiken - Easy
 225. [V3 - #3120 - 2022-08-01] OweynLupton x2 - Hard
 226. [V3 - #3279 - 2022-08-21] MissCactus x2 - Medium
 227. [V3 - #3455 - 2022-09-08] HDAsylum x2 - Easy
 228. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon - Easy
 229. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon - Medium
 230. [V3 - #3808 - 2022-10-17] Jeon - Hard
 231. [V3 - #4612 - 2023-01-03] ohpishhposh - Easy
 232. [V3 - #5010 - 2023-02-01] Ariies_ - Easy
 233. [V3 - #5121 - 2023-02-09] Ariies_ - Medium
 234. [V3 - #5359 - 2023-03-02] ohpishhposh - Medium
 235. [V3 - #5508 - 2023-03-19] HimeCrycho - Easy
 236. [V3 - #5508 - 2023-03-19] HimeCrycho - Medium
 237. [V3 - #5524 - 2023-03-20] HEIKE7000 - Easy
 238. [V3 - #5524 - 2023-03-20] HEIKE7000 - Medium
 239. [V3 - #5524 - 2023-03-20] HEIKE7000 - Hard
 240. [V3 - #5813 - 2023-04-16] HimeCrycho - Hard
 241. [V3 - #5951 - 2023-04-30] Dumasop - Medium
 242. [V3 - #6564 - 2023-07-06] MrMada x2 - Easy
 243. [V3 - #6564 - 2023-07-06] MrMada x2 - Medium
 244. [V3 - #6564 - 2023-07-06] MrMada x2 - Hard
 245. [V3 - #6669 - 2023-07-17] Ariies_ - Hard
 246. [V3 - #6945 - 2023-08-09] iamrure - Easy
 247. [V3 - #7074 - 2023-08-27] HDAsylum x2 - Medium
 248. [V3 - #7074 - 2023-08-27] HDAsylum x2 - Hard
 249. [V3 - #7110 - 2023-08-31] HEIKE7000 x2 - Easy
 250. [V3 - #7110 - 2023-08-31] HEIKE7000 x2 - Medium
 251. [V3 - #7110 - 2023-08-31] HEIKE7000 x2 - Hard
 252. [V3 - #7121 - 2023-09-02] anakg - Easy
 253. [V3 - #7316 - 2023-09-28] ohpishhposh - Hard
 254. [V3 - #7611 - 2023-11-05] RachelPanda - Easy
 255. [V3 - #7611 - 2023-11-05] RachelPanda - Medium
 256. [V3 - #8416 - 2024-02-14] ohpishhposh x2 - Easy
 257. [V3 - #8570 - 2024-03-09] ohpishhposh x2 - Medium
 258. [V3 - #8891 - 2024-04-29] MissCactus x2 - Hard
 259. [V3 - #8956 - 2024-05-15] Myelin_sr - Hard
 260. [V3 - #8956 - 2024-05-15] Myelin_sr - Medium
 261. [V3 - #8956 - 2024-05-15] Myelin_sr - Easy
 262. [V3 - #8981 - 2024-05-20] Eyth - Easy
 263. [V3 - #9015 - 2023-09-16] Ariies_ x2 - Easy
 264. [V3 - #9111 - 2024-06-12] myuniquename - Easy
 265. [V3 - #9111 - 2024-06-05] myuniquename - Medium
 266. [V3 - #9111 - 2024-05-28] myuniquename - Hard
 267. [V3 - #9190 - 2021-03-26] nerfsunny - Easy
 268. [V3 - #9190 - 2022-12-03] nerfsunny - Medium
 269. [V3 - #9190 - 2024-05-31] nerfsunny - Hard

Miscellaneous Reviewed

Created on : 2016-10-31

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.5 Point(s)
10 items to complete
98 Turnins
68 Validated Turnins
Medium
0.75 Point(s)
20 items to complete
88 Turnins
57 Validated Turnins
Hard
1 Point(s)
30 items to complete
83 Turnins
51 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.