Challenge : Romance

 1. [V1 - #1417 - 2016-10-06] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #1418 - 2016-10-06] NamiLover69 - Easy
 3. [V1 - #1419 - 2016-10-06] Punkero - Easy
 4. [V1 - #1422 - 2016-10-06] Ginger_Snap - Easy
 5. [V1 - #1424 - 2016-10-06] AudioTsunami - Easy
 6. [V1 - #1425 - 2016-10-06] OmegaOtaku - Easy
 7. [V1 - #1426 - 2016-10-06] TreasuredHopes - Easy
 8. [V1 - #1427 - 2016-10-06] Rinarin - Easy
 9. [V1 - #1428 - 2016-10-06] SunflowerDaisho - Easy
 10. [V1 - #1429 - 2016-10-06] Akai_Shuichi - Easy
 11. [V1 - #1430 - 2016-10-07] Stardew - Easy
 12. [V1 - #1431 - 2016-10-07] renzoushi - Easy
 13. [V1 - #1434 - 2016-10-07] DarkFaerie - Easy
 14. [V1 - #1435 - 2016-10-07] MillieAndretti90 - Easy
 15. [V1 - #1436 - 2016-10-07] Zenit - Easy
 16. [V1 - #1437 - 2016-10-07] Yukino - Easy
 17. [V1 - #1441 - 2016-10-07] AYOSHINA - Easy
 18. [V1 - #1442 - 2016-10-07] YumeNoTsukii - Easy
 19. [V1 - #1447 - 2016-10-07] Kaede00 - Easy
 20. [V1 - #1448 - 2016-10-07] Hoarfox - Easy
 21. [V1 - #1451 - 2016-10-07] Spes - Easy
 22. [V1 - #1462 - 2016-10-08] Serenade-hime - Easy
 23. [V1 - #1463 - 2016-10-08] LemonBurglars - Easy
 24. [V1 - #1465 - 2016-10-08] Jhiday - Easy
 25. [V1 - #1468 - 2016-10-08] moissi - Easy
 26. [V1 - #1469 - 2016-10-08] -Eien- - Easy
 27. [V1 - #1471 - 2016-10-09] SheyCroix - Easy
 28. [V1 - #1477 - 2016-10-09] Ritshiro - Easy
 29. [V1 - #1484 - 2016-10-10] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 30. [V1 - #1487 - 2016-10-10] Astarate - Easy
 31. [V1 - #1497 - 2016-10-10] Sato - Easy
 32. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 33. [V1 - #1521 - 2016-10-11] Dr_Tokami - Easy
 34. [V1 - #1524 - 2016-10-11] riho88riho - Easy
 35. [V1 - #1553 - 2016-10-14] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 36. [V1 - #1572 - 2016-10-15] OrangeMelon - Easy
 37. [V1 - #1589 - 2016-10-16] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 38. [V1 - #1593 - 2016-10-16] MysteriousGhoul - Easy
 39. [V1 - #1625 - 2016-10-19] TheMaxPhoenix - Easy
 40. [V1 - #1637 - 2016-10-20] RachelPanda - Easy
 41. [V1 - #1661 - 2016-10-22] removed-user - Easy
 42. [V1 - #1666 - 2016-10-23] DannyTheDonkey - Easy
 43. [V1 - #1678 - 2016-10-24] Squidster - Easy
 44. [V1 - #1710 - 2016-10-26] TahZin - Easy
 45. [V1 - #1733 - 2016-10-29] eure_maum - Easy
 46. [V1 - #455 - 2016-11-01] Amitte_Sukku - Easy
 47. [V1 - #1785 - 2016-11-04] Ennetsu - Easy
 48. [V1 - #1801 - 2016-11-05] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 49. [V1 - #1819 - 2016-11-06] AYOSHINA - Medium
 50. [V1 - #1870 - 2016-11-11] tbeans10 - Easy
 51. [V1 - #1904 - 2016-11-14] MiaouTail - Easy
 52. [V1 - #1942 - 2016-11-18] Konekojo - Easy
 53. [V1 - #1943 - 2016-11-18] I-Chrome - Easy
 54. [V1 - #2040 - 2016-11-26] StakeMammon - Easy
 55. [V1 - #2062 - 2016-11-28] Tonic_ - Easy
 56. [V1 - #2093 - 2016-12-01] abystoma2 - Hard
 57. [V1 - #2129 - 2016-12-07] Shanayaaa - Easy
 58. [V1 - #2129 - 2016-12-07] Shanayaaa - Hard
 59. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 60. [V1 - #2144 - 2016-12-09] NaineLIEz - Easy
 61. [V1 - #2156 - 2016-12-10] MissCactus - Easy
 62. [V1 - #2181 - 2016-12-13] AYOSHINA - Hard
 63. [V1 - #2203 - 2016-12-14] taximals - Easy
 64. [V1 - #2219 - 2016-12-16] mezzy303 - Easy
 65. [V1 - #2243 - 2016-12-18] pbone - Easy
 66. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 67. [V1 - #2275 - 2016-12-22] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 68. [V1 - #2390 - 2016-12-30] Succhan - Easy
 69. [V1 - #2472 - 2017-01-04] AYOSHINA x2 - Easy
 70. [V1 - #2507 - 2017-01-06] Enrico45 - Easy
 71. [V1 - #2539 - 2017-01-09] bloodfire00 - Easy
 72. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 73. [V1 - #2700 - 2017-01-22] Wyvern22 - Medium
 74. [V1 - #2803 - 2017-02-02] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 75. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 76. [V1 - #2865 - 2017-02-07] Wyvern22 - Easy
 77. [V1 - #2870 - 2017-02-07] KenApplepi - Easy
 78. [V1 - #2909 - 2017-02-11] Sojin - Easy
 79. [V1 - #2919 - 2017-02-12] Salokannel2 - Easy
 80. [V1 - #3014 - 2017-02-20] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 81. [V1 - #3023 - 2017-02-20] extremeplant - Easy
 82. [V1 - #3117 - 2017-02-27] Ritshiro - Medium (upgraded from Easy)
 83. [V1 - #3123 - 2017-02-28] AYOSHINA x2 - Medium
 84. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 85. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 86. [V1 - #3239 - 2017-03-10] Tsukari - Easy
 87. [V1 - #3278 - 2017-03-14] Rojo - Easy
 88. [V1 - #3329 - 2017-03-19] sabi-chan - Easy
 89. [V1 - #3414 - 2017-03-27] Lady_Nera - Easy
 90. [V1 - #3528 - 2017-04-03] SebastianOrf3 - Easy
 91. [V1 - #3548 - 2017-04-05] Wyvern22 - Hard
 92. [V1 - #3576 - 2017-04-09] Kreyul - Medium
 93. [V1 - #3650 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 94. [V1 - #3761 - 2017-04-29] Sojin - Hard (upgraded from Easy)
 95. [V1 - #3855 - 2017-05-04] AYOSHINA x2 - Hard
 96. [V1 - #4090 - 2017-05-28] NickWilks - Easy
 97. [V1 - #4100 - 2017-05-29] Gwathgor - Easy
 98. [V1 - #4117 - 2017-05-30] Wyvern22 x2 - Hard
 99. [V1 - #4193 - 2017-06-05] OmegaOtaku - Medium
 100. [V1 - #4219 - 2017-06-09] OmegaOtaku - Hard
 101. [V1 - #4271 - 2017-06-16] extremeplant - Medium
 102. [V1 - #4314 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 103. [V1 - #4327 - 2017-06-21] Kreyul - Easy
 104. [V1 - #4349 - 2017-06-24] JGChaves - Easy
 105. [V1 - #4356 - 2017-06-25] ampd - Easy
 106. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 107. [V1 - #4497 - 2017-07-09] Zenit - Hard
 108. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 109. [V1 - #4548 - 2017-07-18] renzoushi - Hard
 110. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 111. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 112. [V1 - #4751 - 2017-08-17] Punkero - Easy
 113. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 114. [V1 - #4783 - 2017-08-20] smhmines - Easy
 115. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Easy
 116. [V1 - #4987 - 2017-09-14] sassss - Easy
 117. [V1 - #4990 - 2017-09-14] ParsleyParsnips - Easy
 118. [V1 - #5014 - 2017-09-17] Akai_Shuichi - Medium
 119. [V1 - #5028 - 2017-09-19] AngelShiva - Medium
 120. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 121. [V1 - #5156 - 2017-10-04] Rno081 - Easy
 122. [V1 - #5158 - 2017-10-04] Imyreld - Medium
 123. [V1 - #5171 - 2017-10-06] Whimsalot - Easy
 124. [V1 - #5185 - 2017-10-08] Charlotte1412 - Easy
 125. [V1 - #5212 - 2017-10-12] Butterstroke - Easy
 126. [V1 - #5223 - 2017-10-13] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 127. [V1 - #5239 - 2017-10-16] AngelHana - Easy
 128. [V1 - #5245 - 2017-10-16] Kyuuto - Easy
 129. [V1 - #5280 - 2017-10-22] ParsleyParsnips - Medium
 130. [V1 - #5313 - 2017-10-25] Wyvern22 x2 - Medium
 131. [V1 - #5344 - 2017-10-27] NaineLIEz - Medium
 132. [V1 - #5472 - 2017-11-10] Doougii - Easy
 133. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Easy
 134. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Medium
 135. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Hard
 136. [V1 - #5504 - 2017-11-16] ImagineBrkr - Easy
 137. [V1 - #5525 - 2017-11-18] Helvian494743 - Hard
 138. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 139. [V1 - #5569 - 2017-11-23] Aeradae - Easy
 140. [V1 - #5604 - 2017-11-29] SummerIchigo - Easy
 141. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 142. [V1 - #5654 - 2017-12-03] Salokannel2 - Medium
 143. [V1 - #5704 - 2017-12-11] Zenit - Medium
 144. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 145. [V1 - #5883 - 2018-01-01] cappuccinoangel - Easy
 146. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Easy
 147. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Medium
 148. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Medium
 149. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Hard
 150. [V1 - #5947 - 2018-01-08] Ritshiro - Hard (upgraded from Medium)
 151. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 152. [V1 - #5970 - 2018-01-12] Punkero - Medium
 153. [V1 - #5976 - 2018-01-14] Imyreld - Hard
 154. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 155. [V1 - #6022 - 2018-01-19] tbeans10 - Medium
 156. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 157. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 158. [V1 - #6110 - 2018-01-28] Branqueleton - Easy
 159. [V1 - #6117 - 2018-01-29] Wyvern22 x2 - Easy
 160. [V1 - #6122 - 2018-01-29] riho88riho - Hard (upgraded from Easy)
 161. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 162. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 163. [V1 - #6323 - 2018-02-16] Krona - Easy
 164. [V1 - #6340 - 2018-02-17] Imyreld x2 - Easy
 165. [V1 - #6355 - 2018-02-19] tbeans10 - Hard
 166. [V1 - #6384 - 2018-02-22] NickWilks - Medium
 167. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Easy
 168. [V1 - #6393 - 2018-02-24] GDMH39 - Easy
 169. [V1 - #6489 - 2018-03-03] YayakoChii - Easy
 170. [V1 - #6501 - 2018-03-06] moissi - Medium
 171. [V1 - #6508 - 2018-03-07] animegeek4life - Easy
 172. [V1 - #6511 - 2018-03-08] leapylee - Easy
 173. [V1 - #6536 - 2018-03-11] Sostter - Easy
 174. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 175. [V1 - #6750 - 2018-04-01] OmegaOtaku x2 - Hard
 176. [V1 - #6775 - 2018-04-04] GNozaki - Medium (upgraded from Easy)
 177. [V1 - #6851 - 2018-04-13] TreasuredHopes - Hard
 178. [V1 - #6970 - 2018-04-28] inesmarques2011 - Easy
 179. [V1 - #6973 - 2018-04-29] -Jefuri- - Easy
 180. [V1 - #7001 - 2018-04-30] TheEdgelord - Easy
 181. [V1 - #7023 - 2018-05-01] starfishalliance - Medium
 182. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 183. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 184. [V1 - #7099 - 2018-05-10] SlayMagical - Easy
 185. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld x2 - Medium
 186. [V1 - #7156 - 2018-05-18] mcady - Easy
 187. [V1 - #7173 - 2018-05-20] NaineLIEz - Easy
 188. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 189. [V1 - #7282 - 2018-08-16] scrouge - Easy
 190. [V1 - #7307 - 2018-08-19] blackwing99 - Easy
 191. [V1 - #7321 - 2018-08-20] Keiken - Easy
 192. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Medium
 193. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 194. [V1 - #7452 - 2018-09-04] SunflowerDaisho - Medium
 195. [V1 - #7464 - 2018-09-07] animegeek4life - Medium
 196. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 197. [V1 - #7493 - 2018-09-12] Phraze - Easy
 198. [V1 - #7509 - 2018-09-14] Imyreld x2 - Hard
 199. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 200. [V1 - #7576 - 2018-09-23] Aeradae - Medium
 201. [V1 - #7657 - 2018-09-30] kurodutch - Easy
 202. [V1 - #7683 - 2018-10-03] Lumi-x - Easy
 203. [V1 - #7693 - 2018-10-04] zelda2point0 - Easy
 204. [V1 - #7700 - 2018-10-04] AndreaXCIII - Easy
 205. [V1 - #7810 - 2018-10-18] Clover - Medium
 206. [V1 - #7913 - 2018-10-31] SummerIchigo - Easy
 207. [V1 - #8009 - 2018-11-15] Klllady - Easy
 208. [V1 - #8021 - 2018-11-17] cappuccinoangel - Medium
 209. [V1 - #8053 - 2018-11-22] Punkero x2 - Hard
 210. [V1 - #8056 - 2018-11-22] TreasuredHopes - Medium
 211. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Easy)
 212. [V1 - #8108 - 2018-11-28] Mnemosymnal - Easy
 213. [V1 - #8168 - 2018-12-05] bigdud24 - Easy
 214. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Hard (upgraded from Easy)
 215. [V1 - #8216 - 2018-12-17] Limefrogz97 - Easy
 216. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Easy
 217. [V1 - #8321 - 2018-12-31] Charlotte1412 - Medium
 218. [V1 - #8333 - 2019-01-02] AngelHana - Medium
 219. [V1 - #8341 - 2019-01-04] Rebe92 - Medium
 220. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 221. [V1 - #8376 - 2019-01-06] jho0on_ - Easy
 222. [V1 - #8386 - 2019-01-06] Schlopsi - Easy
 223. [V1 - #8402 - 2019-01-08] Titadou - Medium
 224. [V1 - #8412 - 2019-01-10] inesmarques2011 - Easy
 225. [V1 - #8539 - 2019-01-27] Ten - Easy
 226. [V1 - #8632 - 2019-02-03] Bern_stein - Medium
 227. [V1 - #8710 - 2019-02-13] Papa_Dragon - Easy
 228. [V1 - #8737 - 2019-02-16] MissCactus - Medium
 229. [V1 - #8738 - 2019-02-16] KitsunehimeMilhi - Hard
 230. [V1 - #8822 - 2019-02-26] Rellni944 - Easy
 231. [V1 - #8889 - 2019-03-02] miaxnder - Easy
 232. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 233. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 234. [V1 - #8910 - 2019-03-04] extremeplant - Hard
 235. [V1 - #9122 - 2019-03-31] waterwhip - Easy
 236. [V1 - #9210 - 2019-04-07] ScarletCelestial - Easy
 237. [V1 - #9219 - 2019-04-09] indiglow - Easy
 238. [V1 - #9222 - 2019-04-09] Lil-Bird - Medium
 239. [V1 - #9316 - 2019-04-22] Zenit x2 - Hard
 240. [V1 - #9422 - 2019-05-02] Rno081 - Medium
 241. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 242. [V1 - #9436 - 2019-05-02] lifeiscrazy - Hard
 243. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 244. [V1 - #9470 - 2019-05-08] Aeradae - Hard
 245. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 246. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 247. [V1 - #9535 - 2019-05-20] JGChaves - Medium
 248. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 249. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 250. [V1 - #9607 - 2019-05-31] Punkero x2 - Easy
 251. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Easy
 252. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Medium
 253. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Hard
 254. [V1 - #9637 - 2019-06-04] TheEdgelord - Medium
 255. [V1 - #9777 - 2019-06-29] ownitlikeaboss - Medium
 256. [V1 - #9828 - 2019-07-02] Keiken - Medium
 257. [V1 - #9843 - 2019-07-05] Yan350 - Easy
 258. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit x2 - Medium
 259. [V1 - #9930 - 2019-07-22] Bern_stein - Hard
 260. [V1 - #10022 - 2019-08-01] lagom - Easy
 261. [V1 - #10092 - 2019-08-15] Papa_Dragon - Medium
 262. [V1 - #10095 - 2019-08-15] YumeNoTsukii - Hard
 263. [V2 - #30 - 2019-08-23] Technotron - Easy
 264. [V2 - #70 - 2019-08-28] Keiken - Hard
 265. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Medium
 266. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Hard
 267. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 268. [V2 - #181 - 2019-09-12] AngelShiva x2 - Medium
 269. [V2 - #275 - 2019-09-23] TEMPEST_RIMURU - Medium
 270. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 271. [V2 - #414 - 2019-10-02] YumeNoTsukii - Medium
 272. [V2 - #441 - 2019-10-06] isahbellah - Easy
 273. [V2 - #545 - 2019-10-20] Cynder360 - Easy
 274. [V2 - #545 - 2019-10-20] Cynder360 - Medium
 275. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Easy
 276. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Medium
 277. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Hard
 278. [V2 - #813 - 2019-11-16] ScarletCelestial - Medium
 279. [V2 - #814 - 2019-11-16] dierubikdie - Medium
 280. [V2 - #1009 - 2019-12-03] ShockZz - Medium
 281. [V2 - #1023 - 2019-12-06] Aur0ra - Easy
 282. [V2 - #1024 - 2019-12-06] Punkero x2 - Medium
 283. [V2 - #1083 - 2019-12-14] Ylienna - Hard
 284. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 285. [V2 - #1110 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 286. [V2 - #1161 - 2019-12-23] erotas - Easy
 287. [V2 - #1167 - 2019-12-25] Gwathgor - Hard
 288. [V2 - #1171 - 2019-12-25] lowaltitude - Easy
 289. [V2 - #1321 - 2020-01-04] Plaxsin - Easy
 290. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Easy
 291. [V2 - #1388 - 2020-01-11] MegaManBK7 - Easy
 292. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 293. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Hard
 294. [V2 - #1435 - 2020-01-16] OfDeathandLove - Hard
 295. [V2 - #1487 - 2020-01-21] cornflakegod - Easy
 296. [V2 - #1551 - 2020-01-27] smhmines - Medium
 297. [V2 - #1606 - 2020-01-31] starfishalliance - Hard
 298. [V2 - #1692 - 2020-02-07] SheyCroix - Hard
 299. [V2 - #1692 - 2020-02-07] SheyCroix - Medium
 300. [V2 - #1724 - 2020-02-09] Bern_stein x2 - Easy
 301. [V2 - #1727 - 2020-02-10] Bri - Easy
 302. [V2 - #1731 - 2020-02-10] SebastianOrf3 - Hard
 303. [V2 - #1760 - 2020-02-13] Technotron - Medium
 304. [V2 - #1769 - 2020-02-13] DeadlyRaven - Medium
 305. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Medium
 306. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 307. [V2 - #1797 - 2020-02-16] Rage_Beat06 - Easy
 308. [V2 - #1844 - 2020-02-21] KuriPuri - Easy
 309. [V2 - #1939 - 2020-02-28] Boomarko - Easy
 310. [V2 - #2018 - 2020-03-06] Doougii - Medium
 311. [V2 - #2027 - 2020-03-06] sassss x2 - Easy
 312. [V2 - #2047 - 2020-03-08] dierubikdie - Hard
 313. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Easy
 314. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 315. [V2 - #2136 - 2020-03-16] Papa_Dragon - Hard
 316. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 317. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 318. [V2 - #2405 - 2020-04-06] Bri - Hard
 319. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 320. [V2 - #2572 - 2020-04-18] lostnyanko - Hard
 321. [V2 - #2693 - 2020-04-27] Amitte_Sukku - Medium
 322. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 323. [V2 - #2717 - 2020-04-29] Rellni944 - Easy
 324. [V2 - #2826 - 2020-05-06] extremeplant x2 - Easy
 325. [V2 - #2874 - 2020-05-10] SanaaStoria - Easy
 326. [V2 - #2891 - 2020-05-12] Gwathgor - Medium
 327. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 328. [V2 - #2928 - 2020-05-15] Suanke - Easy
 329. [V2 - #2945 - 2020-05-17] Bri - Medium
 330. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 331. [V2 - #2997 - 2020-05-21] Yterbium - Easy
 332. [V2 - #2997 - 2020-05-21] Yterbium - Hard
 333. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 334. [V2 - #3165 - 2020-05-31] OmegaOtaku x2 - Medium
 335. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Kuroiji - Easy
 336. [V2 - #3168 - 2020-05-31] Nezperdian - Easy
 337. [V2 - #3326 - 2020-06-12] indiwyn - Easy
 338. [V2 - #3338 - 2020-06-13] PNR_13 - Easy
 339. [V2 - #3371 - 2020-06-16] Bishamon-chan - Easy
 340. [V2 - #3375 - 2020-06-17] ShockZz - Hard
 341. [V2 - #3383 - 2020-06-18] CheeseKnife - Medium
 342. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 343. [V2 - #3501 - 2020-06-30] Yterbium - Medium
 344. [V2 - #3542 - 2020-06-30] blindzero - Easy
 345. [V2 - #3608 - 2020-07-06] Rellni944 - Medium
 346. [V2 - #3625 - 2020-07-07] TheFlyingOrange - Medium
 347. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 348. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 349. [V2 - #3770 - 2020-07-21] miaxnder - Medium
 350. [V2 - #3787 - 2020-07-23] hinagatari - Medium
 351. [V2 - #3808 - 2020-07-23] Myelin_sr - Easy
 352. [V2 - #3834 - 2020-07-24] Yorokobi50 - Easy
 353. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 354. [V2 - #3873 - 2020-07-28] lostnyanko - Medium
 355. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Easy
 356. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Medium
 357. [V2 - #3978 - 2020-08-03] Bri x2 - Easy
 358. [V2 - #4043 - 2020-08-09] Rage_Beat06 - Medium
 359. [V2 - #4043 - 2020-08-09] Rage_Beat06 - Hard
 360. [V2 - #4047 - 2020-08-09] Papa_Dragon x2 - Hard
 361. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 362. [V2 - #4122 - 2020-08-16] Rellni944 x2 - Easy
 363. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr x2 - Hard
 364. [V2 - #4161 - 2020-08-21] Bunille - Hard
 365. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Kuroiji - Medium
 366. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 367. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 368. [V2 - #4470 - 2020-09-12] Keiken x2 - Hard
 369. [V2 - #4488 - 2020-09-14] KuriPuri - Medium
 370. [V2 - #4496 - 2020-09-15] Kuroiji - Hard (upgraded from Medium)
 371. [V2 - #4546 - 2020-09-20] IrrelevantGuy - Easy
 372. [V2 - #4591 - 2020-09-24] lostnyanko x2 - Easy
 373. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 374. [V2 - #4683 - 2020-09-30] SolidBlade - Easy
 375. [V2 - #4706 - 2020-10-01] trojangirl12 - Easy
 376. [V2 - #4735 - 2020-10-03] dierubikdie x2 - Hard
 377. [V2 - #4828 - 2020-10-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 378. [V2 - #4981 - 2020-10-24] Shuurei - Easy
 379. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Medium
 380. [V2 - #5191 - 2020-11-11] nerdgirl42 - Easy
 381. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Hard
 382. [V2 - #5227 - 2020-11-13] julesliana - Easy
 383. [V2 - #5269 - 2020-11-15] jho0on_ - Medium
 384. [V2 - #5309 - 2020-11-17] OweynLupton - Easy
 385. [V2 - #5352 - 2020-11-21] Nariko29 - Easy
 386. [V2 - #5353 - 2020-11-21] Bern_stein x2 - Medium
 387. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 388. [V2 - #5403 - 2020-11-25] Eleanora1315 - Easy
 389. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Easy
 390. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Medium
 391. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Hard
 392. [V2 - #5477 - 2020-11-29] luminomenal - Easy
 393. [V2 - #5484 - 2020-11-30] Bri x2 - Medium
 394. [V2 - #5595 - 2020-12-08] MetalFalcon - Medium
 395. [V2 - #5615 - 2020-12-09] Rellni944 x2 - Medium
 396. [V2 - #5627 - 2020-12-10] Aur0ra - Medium
 397. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 398. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 399. [V2 - #5717 - 2020-12-17] ketsueki22 - Easy
 400. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 401. [V2 - #6005 - 2021-01-04] Bri x2 - Hard
 402. [V2 - #6027 - 2021-01-05] U1Q98m-Sei - Easy
 403. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Hard
 404. [V2 - #6058 - 2021-01-09] ShockZz x2 - Easy
 405. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 406. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 407. [V2 - #6202 - 2021-01-19] Crazee - Easy
 408. [V2 - #6318 - 2021-01-28] Kuroiji - Medium
 409. [V2 - #6334 - 2021-01-30] dierubikdie x2 - Medium
 410. [V2 - #6338 - 2021-01-30] Mr_Duke_ - Easy
 411. [V2 - #6407 - 2021-02-02] cornflakegod - Medium
 412. [V2 - #6412 - 2021-02-02] Papa_Dragon x2 - Easy
 413. [V2 - #6415 - 2021-02-03] Plaxsin - Medium
 414. [V2 - #6506 - 2021-02-10] trojangirl12 - Medium
 415. [V2 - #6516 - 2021-02-10] Bern_stein x2 - Hard
 416. [V2 - #6547 - 2021-02-13] cyaaaa - Easy
 417. [V2 - #6585 - 2021-02-16] Otaku_baka_dsk - Medium
 418. [V2 - #6590 - 2021-02-16] Aeradae x2 - Easy
 419. [V2 - #6606 - 2021-02-17] Punkero x3 - Easy
 420. [V2 - #6623 - 2021-02-18] Aeradae x2 - Medium
 421. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 422. [V2 - #6718 - 2021-02-26] ScarletCelestial - Hard
 423. [V2 - #6794 - 2021-03-01] MadClaw1138 - Easy
 424. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 425. [V2 - #6826 - 2021-03-02] SetsukoSu - Easy
 426. [V2 - #6853 - 2021-03-05] lostnyanko x2 - Medium
 427. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 428. [V2 - #6875 - 2021-03-07] ImagineBrkr x2 - Medium
 429. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 430. [V2 - #6909 - 2021-03-10] OweynLupton - Medium
 431. [V2 - #6932 - 2021-03-13] Mnemosymnal - Medium
 432. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 433. [V2 - #7015 - 2021-03-21] PNR_13 - Hard
 434. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Easy
 435. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Medium
 436. [V2 - #7143 - 2021-03-29] Nymeew - Easy
 437. [V2 - #7155 - 2021-03-29] dierubikdie x2 - Easy
 438. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Easy
 439. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 440. [V2 - #7253 - 2021-04-05] Myelin_sr - Hard
 441. [V2 - #7325 - 2021-04-11] Bri x3 - Hard
 442. [V2 - #7352 - 2021-04-12] Shuurei - Medium
 443. [V2 - #7363 - 2021-04-13] Crazee - Hard
 444. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 445. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Easy
 446. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 447. [V2 - #7521 - 2021-04-25] AngelHana - Hard
 448. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 449. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Easy
 450. [V2 - #7764 - 2021-05-13] miaxnder - Hard
 451. [V2 - #7777 - 2021-05-14] Helvian494743 - Easy
 452. [V2 - #7777 - 2021-05-14] Helvian494743 - Medium
 453. [V2 - #7864 - 2021-05-21] Bri x3 - Medium
 454. [V2 - #7930 - 2021-05-28] Ultima_Oblivion - Easy
 455. [V2 - #7954 - 2021-05-29] MetalFalcon - Hard
 456. [V2 - #8054 - 2021-06-01] Technotron - Hard
 457. [V2 - #8091 - 2021-06-04] Hero_Prinny - Easy
 458. [V2 - #8146 - 2021-06-09] xWETERx - Hard
 459. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 460. [V2 - #8263 - 2021-06-19] hinagatari x2 - Hard
 461. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Medium
 462. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebo - Easy
 463. [V2 - #8510 - 2021-07-03] SunflowerDaisho - Hard
 464. [V2 - #8541 - 2021-07-06] Crazee - Medium
 465. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 466. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 467. [V2 - #8738 - 2021-07-23] Bri x3 - Easy
 468. [V2 - #8739 - 2021-07-23] I230 - Easy
 469. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Easy
 470. [V2 - #8800 - 2021-07-27] Jokobo - Medium
 471. [V2 - #8893 - 2021-08-01] starfishalliance x2 - Easy
 472. [V2 - #8991 - 2021-08-11] tbeans10 x3 - Hard
 473. [V2 - #9046 - 2021-08-17] Bunille - Medium
 474. [V2 - #9066 - 2021-08-19] yukitheduck - Easy
 475. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 476. [V2 - #9117 - 2021-08-22] RachelPanda - Medium
 477. [V2 - #9117 - 2021-08-22] RachelPanda - Easy
 478. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit x3 - Hard
 479. [V2 - #9183 - 2021-08-27] Sarada - Easy
 480. [V2 - #9272 - 2021-09-01] I230 - Medium
 481. [V2 - #9312 - 2021-09-05] Sorucaa - Easy
 482. [V2 - #9323 - 2021-09-05] SolidBlade - Medium
 483. [V2 - #9325 - 2021-09-06] lostnyanko x2 - Hard
 484. [V2 - #9332 - 2021-09-06] Nurguburu - Medium
 485. [V2 - #9415 - 2021-09-15] YamiKYY - Easy
 486. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 487. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 488. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 489. [V2 - #9695 - 2021-10-05] OweynLupton - Hard
 490. [V2 - #9715 - 2021-10-06] trojangirl12 - Hard
 491. [V2 - #9817 - 2021-10-18] Bunille x2 - Hard
 492. [V2 - #9849 - 2021-10-22] Nymeew - Hard
 493. [V2 - #9852 - 2021-10-22] Yterbium x2 - Hard
 494. [V2 - #9919 - 2021-10-29] Myelin_sr - Medium
 495. [V3 - #8 - 2021-11-04] Keiken x2 - Medium
 496. [V3 - #24 - 2021-11-05] Bern_stein x3 - Easy
 497. [V3 - #131 - 2021-11-20] Punkero x3 - Medium
 498. [V3 - #319 - 2021-12-06] ImagineBrkr x2 - Easy
 499. [V3 - #324 - 2021-12-07] n6ah - Medium
 500. [V3 - #337 - 2021-12-09] blackmagemasta - Hard
 501. [V3 - #340 - 2021-12-09] tbeans10 x3 - Medium
 502. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 503. [V3 - #394 - 2021-12-14] Crazee x2 - Hard
 504. [V3 - #454 - 2021-12-19] Aur0ra - Hard
 505. [V3 - #457 - 2021-12-19] dierubikdie x3 - Hard
 506. [V3 - #511 - 2021-12-24] OweynLupton x2 - Easy
 507. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 508. [V3 - #587 - 2021-12-30] ShockZz x2 - Medium
 509. [V3 - #679 - 2022-01-02] ScarletCelestial x2 - Easy
 510. [V3 - #689 - 2022-01-03] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 511. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Hard
 512. [V3 - #694 - 2022-01-04] SemPiada - Medium
 513. [V3 - #739 - 2022-01-08] lostnyanko x3 - Easy
 514. [V3 - #761 - 2022-01-10] jonianime - Easy
 515. [V3 - #762 - 2022-01-10] PNR_13 - Medium
 516. [V3 - #836 - 2022-01-17] miaxnder x2 - Easy
 517. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle - Medium
 518. [V3 - #920 - 2022-01-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 519. [V3 - #1066 - 2022-02-02] Bern_stein x3 - Medium
 520. [V3 - #1073 - 2022-02-04] KuriPuri x2 - Hard
 521. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 522. [V3 - #1122 - 2022-02-10] AngelHana x2 - Easy
 523. [V3 - #1374 - 2022-02-28] Ichihara_Kouta - Easy
 524. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 525. [V3 - #1487 - 2022-03-09] Jokobo - Hard
 526. [V3 - #1515 - 2022-03-13] GanSan - Easy
 527. [V3 - #1522 - 2022-03-13] Yorokobi50 - Medium
 528. [V3 - #1661 - 2022-03-26] IssaPeo - Easy
 529. [V3 - #1677 - 2022-03-27] Crazee x2 - Medium
 530. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Medium
 531. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Easy
 532. [V3 - #1741 - 2022-03-31] lostnyanko x3 - Medium
 533. [V3 - #1776 - 2022-04-01] Bern_stein x3 - Hard
 534. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Kuroiji x2 - Easy
 535. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 536. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Medium
 537. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Hard
 538. [V3 - #2052 - 2022-04-29] Jokobo x2 - Easy
 539. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr x3 - Hard
 540. [V3 - #2158 - 2022-05-06] miaxnder x2 - Medium
 541. [V3 - #2166 - 2022-05-07] poisonwill - Easy
 542. [V3 - #2250 - 2022-05-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 543. [V3 - #2270 - 2022-05-20] A_Morbid_Shadow - Easy
 544. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 545. [V3 - #2396 - 2022-05-30] OweynLupton x2 - Medium
 546. [V3 - #2425 - 2022-05-31] dierubikdie x3 - Medium
 547. [V3 - #2484 - 2022-06-05] Eleanora1315 - Hard
 548. [V3 - #2487 - 2022-06-06] Punkero x3 - Hard
 549. [V3 - #2544 - 2022-06-12] Crazee x2 - Easy
 550. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda x2 - Hard
 551. [V3 - #2604 - 2022-06-17] Jokobo x2 - Medium
 552. [V3 - #2633 - 2022-06-20] Keiken x2 - Easy
 553. [V3 - #2685 - 2022-06-25] Tsukaji - Easy
 554. [V3 - #2691 - 2022-06-25] Eyth - Easy
 555. [V3 - #2700 - 2022-06-26] Szrebi - Hard
 556. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 557. [V3 - #2896 - 2022-07-13] kerryelc - Easy
 558. [V3 - #2901 - 2022-07-13] dierubikdie x3 - Easy
 559. [V3 - #2962 - 2022-07-21] Loudcsharp - Easy
 560. [V3 - #3004 - 2022-07-25] Ariies_ - Easy
 561. [V3 - #3011 - 2022-07-26] danomar13 - Easy
 562. [V3 - #3071 - 2022-07-30] Netbug - Easy
 563. [V3 - #3073 - 2022-07-30] TheEdgelord - Hard
 564. [V3 - #3130 - 2022-08-02] trojangirl12 x2 - Hard
 565. [V3 - #3234 - 2022-08-16] lostnyanko x3 - Hard
 566. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 567. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Medium
 568. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille x2 - Medium
 569. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 570. [V3 - #3575 - 2022-09-25] Sarada - Medium
 571. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 572. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 573. [V3 - #3640 - 2022-09-30] Yterbium x2 - Easy
 574. [V3 - #3665 - 2022-10-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 575. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 576. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 577. [V3 - #3728 - 2022-10-07] karma_majo - Easy
 578. [V3 - #3737 - 2022-10-08] SecretPresident - Easy
 579. [V3 - #3842 - 2022-10-20] Jokobo x2 - Hard
 580. [V3 - #4024 - 2022-11-08] jaeo_k - Easy
 581. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 582. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Easy
 583. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 584. [V3 - #4360 - 2022-12-14] Baka_Nima456 - Easy
 585. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 586. [V3 - #4530 - 2022-12-30] Myelin_sr - Hard
 587. [V3 - #4604 - 2023-01-02] mxtape - Easy
 588. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 589. [V3 - #4683 - 2023-01-09] ItsFriktion - Easy
 590. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 591. [V3 - #4705 - 2023-01-11] Crazee x3 - Hard
 592. [V3 - #4723 - 2023-01-13] Jokobo x3 - Easy
 593. [V3 - #4756 - 2023-01-16] elleeldritch - Easy
 594. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 595. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 596. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 597. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 598. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 599. [V3 - #4829 - 2023-01-21] Zenit x3 - Medium
 600. [V3 - #4850 - 2023-01-23] Nurguburu - Hard
 601. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Easy
 602. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Medium
 603. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Hard
 604. [V3 - #4962 - 2023-01-31] sukusen - Medium
 605. [V3 - #5008 - 2023-02-01] Mr_Duke_ - Medium
 606. [V3 - #5088 - 2023-02-06] Serene14 - Easy
 607. [V3 - #5107 - 2023-02-08] Combeferre - Easy
 608. [V3 - #5218 - 2023-02-19] ScarletCelestial x2 - Medium
 609. [V3 - #5270 - 2023-02-24] Malin28 - Easy
 610. [V3 - #5325 - 2023-02-28] ShockZz x2 - Hard
 611. [V3 - #5446 - 2023-03-12] MidnightCielo - Easy
 612. [V3 - #5499 - 2023-03-18] AjaxTSS - Easy
 613. [V3 - #5584 - 2023-03-26] karma_majo - Medium
 614. [V3 - #5591 - 2023-03-26] Ten - Hard
 615. [V3 - #5602 - 2023-03-27] Aur0ra x2 - Easy
 616. [V3 - #5802 - 2023-04-16] MoonPhos - Hard
 617. [V3 - #5835 - 2023-04-18] Jokobo x3 - Medium
 618. [V3 - #5882 - 2023-04-23] Karma_Lovers - Easy
 619. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 620. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 621. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 622. [V3 - #5986 - 2023-05-03] Ariies_ - Medium
 623. [V3 - #6021 - 2023-05-08] blackmagemasta - Medium
 624. [V3 - #6147 - 2023-05-27] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 625. [V3 - #6150 - 2023-05-27] OweynLupton x2 - Hard
 626. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Easy
 627. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Medium
 628. [V3 - #6242 - 2023-06-04] Szrebi - Medium
 629. [V3 - #6279 - 2023-06-10] HimeCrycho - Easy
 630. [V3 - #6291 - 2023-06-12] HimeCrycho - Medium
 631. [V3 - #6304 - 2023-06-13] HimeCrycho - Hard
 632. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 633. [V3 - #6404 - 2023-06-23] KatjieKat - Easy
 634. [V3 - #6404 - 2023-06-23] KatjieKat - Medium
 635. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 636. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 637. [V3 - #6516 - 2023-07-01] iamrure - Medium
 638. [V3 - #6560 - 2023-07-06] Crazee x3 - Medium
 639. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 640. [V3 - #6678 - 2023-07-18] Ylienna x2 - Hard
 641. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 642. [V3 - #6859 - 2023-07-31] SunflowerDaisho x2 - Easy
 643. [V3 - #6925 - 2023-08-07] ImagineBrkr x3 - Medium
 644. [V3 - #6967 - 2023-08-13] Hoarfox - Hard
 645. [V3 - #6967 - 2023-08-13] Hoarfox - Medium
 646. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon - Easy
 647. [V3 - #6995 - 2023-08-17] BrianaBird - Easy
 648. [V3 - #7017 - 2023-08-21] BurntFlower - Medium
 649. [V3 - #7124 - 2023-09-02] kerryelc - Medium
 650. [V3 - #7264 - 2023-09-23] EyesOfNine - Easy
 651. [V3 - #7266 - 2023-09-23] Jokobo x3 - Hard
 652. [V3 - #7351 - 2023-10-02] Succhan - Easy
 653. [V3 - #7404 - 2023-10-11] aslan4 - Easy
 654. [V3 - #7407 - 2023-10-11] KarmaSlyr - Easy
 655. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 656. [V3 - #7466 - 2023-10-20] Reisho-Teki - Easy
 657. [V3 - #7486 - 2023-10-22] OweynLupton x3 - Easy
 658. [V3 - #7510 - 2023-10-25] myuniquename - Medium
 659. [V3 - #7588 - 2023-11-03] Salisca1 - Easy
 660. [V3 - #7608 - 2023-11-05] trojangirl12 x2 - Medium
 661. [V3 - #7609 - 2023-11-05] MrMada - Easy
 662. [V3 - #7609 - 2023-11-05] MrMada - Medium
 663. [V3 - #7609 - 2023-11-05] MrMada - Hard
 664. [V3 - #7693 - 2023-11-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 665. [V3 - #7732 - 2023-11-20] Sam565 - Easy
 666. [V3 - #7766 - 2023-11-24] Zenit x3 - Easy
 667. [V3 - #7781 - 2023-11-26] anakg - Easy
 668. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 669. [V3 - #7858 - 2023-12-05] Reisho-Teki - Medium
 670. [V3 - #7911 - 2023-12-15] CsillaLoli x2 - Easy
 671. [V3 - #7911 - 2023-12-15] CsillaLoli x2 - Medium
 672. [V3 - #7911 - 2023-12-15] CsillaLoli x2 - Hard
 673. [V3 - #7966 - 2023-12-22] Crazee x3 - Easy
 674. [V3 - #7969 - 2023-12-22] redincall - Easy
 675. [V3 - #7980 - 2023-12-23] simplycarissa - Medium
 676. [V3 - #8024 - 2023-12-28] Twintail_Daemon - Medium
 677. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Hard
 678. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Medium
 679. [V3 - #8073 - 2024-01-03] Jaikeis - Hard
 680. [V3 - #8080 - 2024-01-04] Eleanora1315 - Medium
 681. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ - Medium
 682. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ - Hard
 683. [V3 - #8319 - 2024-02-03] MegaManBK7 - Hard
 684. [V3 - #8366 - 2024-02-09] AliceHanano - Easy
 685. [V3 - #8474 - 2024-02-22] MrNorthwoods - Easy
 686. [V3 - #8489 - 2024-02-25] Nurguburu x2 - Easy
 687. [V3 - #8526 - 2024-03-02] Myelin_sr x2 - Easy
 688. [V3 - #8526 - 2024-03-02] Myelin_sr x2 - Medium
 689. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Easy
 690. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Medium
 691. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Hard
 692. [V3 - #8561 - 2024-03-08] Karma_Lovers - Medium
 693. [V3 - #8570 - 2024-03-09] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 694. [V3 - #8691 - 2024-03-29] trojangirl12 x2 - Easy
 695. [V3 - #8727 - 2024-04-02] blackmagemasta - Easy
 696. [V3 - #8770 - 2024-04-10] Combeferre - Medium
 697. [V3 - #8813 - 2024-04-17] GakutoDeathGlare - Medium
 698. [V3 - #8813 - 2024-04-17] GakutoDeathGlare - Hard
 699. [V3 - #8855 - 2024-04-25] lubryka x2 - Easy
 700. [V3 - #8855 - 2024-04-25] lubryka x2 - Medium
 701. [V3 - #8857 - 2024-04-25] sassss x2 - Medium
 702. [V3 - #8857 - 2024-04-25] sassss x2 - Hard

Participation

by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Run #3

Easy

Medium

Hard

Genre Romance

Created on : 2016-10-06

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
25 items to complete
385 Turnins
263 Validated Turnins
Medium
2.25 Point(s)
35 items to complete
182 Turnins
104 Validated Turnins
Hard
3.25 Point(s)
45 items to complete
135 Turnins
72 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Romance or Romantic Subtext MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.