Challenge : Romance

 1. [V1 - #1417 - 2016-10-06] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #1418 - 2016-10-06] NamiLover69 - Easy
 3. [V1 - #1419 - 2016-10-06] Punkero - Easy
 4. [V1 - #1422 - 2016-10-06] Ginger_Snap - Easy
 5. [V1 - #1424 - 2016-10-06] AudioTsunami - Easy
 6. [V1 - #1425 - 2016-10-06] OmegaOtaku - Easy
 7. [V1 - #1426 - 2016-10-06] TreasuredHopes - Easy
 8. [V1 - #1427 - 2016-10-06] Rinarin - Easy
 9. [V1 - #1428 - 2016-10-06] SunflowerDaisho - Easy
 10. [V1 - #1429 - 2016-10-06] Akai_Shuichi - Easy
 11. [V1 - #1430 - 2016-10-07] Stardew - Easy
 12. [V1 - #1431 - 2016-10-07] renzoushi - Easy
 13. [V1 - #1434 - 2016-10-07] DarkFaerie - Easy
 14. [V1 - #1435 - 2016-10-07] MillieAndretti90 - Easy
 15. [V1 - #1436 - 2016-10-07] Zenit - Easy
 16. [V1 - #1437 - 2016-10-07] Yukino - Easy
 17. [V1 - #1441 - 2016-10-07] AYOSHINA - Easy
 18. [V1 - #1442 - 2016-10-07] YumeNoTsukii - Easy
 19. [V1 - #1447 - 2016-10-07] Kaede00 - Easy
 20. [V1 - #1448 - 2016-10-07] Hoarfox - Easy
 21. [V1 - #1451 - 2016-10-07] Spes - Easy
 22. [V1 - #1462 - 2016-10-08] Serenade-hime - Easy
 23. [V1 - #1463 - 2016-10-08] crystal_3001 - Easy
 24. [V1 - #1465 - 2016-10-08] Jhiday - Easy
 25. [V1 - #1468 - 2016-10-08] moissi - Easy
 26. [V1 - #1469 - 2016-10-08] -Eien- - Easy
 27. [V1 - #1471 - 2016-10-09] SheyCroix - Easy
 28. [V1 - #1477 - 2016-10-09] Ritshiro - Easy
 29. [V1 - #1484 - 2016-10-10] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 30. [V1 - #1487 - 2016-10-10] Astarate - Easy
 31. [V1 - #1497 - 2016-10-10] Sato - Easy
 32. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 33. [V1 - #1521 - 2016-10-11] Dr_Tokami - Easy
 34. [V1 - #1524 - 2016-10-11] riho88riho - Easy
 35. [V1 - #1553 - 2016-10-14] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 36. [V1 - #1572 - 2016-10-15] OrangeMelon - Easy
 37. [V1 - #1589 - 2016-10-16] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 38. [V1 - #1593 - 2016-10-16] MysteriousGhoul - Easy
 39. [V1 - #1625 - 2016-10-19] TheMaxPhoenix - Easy
 40. [V1 - #1637 - 2016-10-20] RachelPanda - Easy
 41. [V1 - #1661 - 2016-10-22] removed-user - Easy
 42. [V1 - #1666 - 2016-10-23] DannyTheDonkey - Easy
 43. [V1 - #1678 - 2016-10-24] Squidster - Easy
 44. [V1 - #1710 - 2016-10-26] TahZin - Easy
 45. [V1 - #1733 - 2016-10-29] eure_maum - Easy
 46. [V1 - #455 - 2016-11-01] Amitte_Sukku - Easy
 47. [V1 - #1785 - 2016-11-04] Ennetsu - Easy
 48. [V1 - #1801 - 2016-11-05] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 49. [V1 - #1819 - 2016-11-06] AYOSHINA - Medium
 50. [V1 - #1870 - 2016-11-11] tbeans10 - Easy
 51. [V1 - #1904 - 2016-11-14] Eren_B - Easy
 52. [V1 - #1942 - 2016-11-18] Konekojo - Easy
 53. [V1 - #1943 - 2016-11-18] I-Chrome - Easy
 54. [V1 - #2040 - 2016-11-26] StakeMammon - Easy
 55. [V1 - #2062 - 2016-11-28] Tonic_ - Easy
 56. [V1 - #2093 - 2016-12-01] abystoma2 - Hard
 57. [V1 - #2129 - 2016-12-07] Shanayaaa - Easy
 58. [V1 - #2129 - 2016-12-07] Shanayaaa - Hard
 59. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 60. [V1 - #2144 - 2016-12-09] NaineLIEz - Easy
 61. [V1 - #2156 - 2016-12-10] MissCactus - Easy
 62. [V1 - #2181 - 2016-12-13] AYOSHINA - Hard
 63. [V1 - #2203 - 2016-12-14] taximals - Easy
 64. [V1 - #2219 - 2016-12-16] mezzy303 - Easy
 65. [V1 - #2243 - 2016-12-18] pbone - Easy
 66. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 67. [V1 - #2275 - 2016-12-22] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 68. [V1 - #2390 - 2016-12-30] Succhan - Easy
 69. [V1 - #2472 - 2017-01-04] AYOSHINA x2 - Easy
 70. [V1 - #2507 - 2017-01-06] Enrico45 - Easy
 71. [V1 - #2539 - 2017-01-09] bloodfire00 - Easy
 72. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 73. [V1 - #2700 - 2017-01-22] Wyvern22 - Medium
 74. [V1 - #2803 - 2017-02-02] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 75. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 76. [V1 - #2865 - 2017-02-07] Wyvern22 - Easy
 77. [V1 - #2870 - 2017-02-07] KenApplepi - Easy
 78. [V1 - #2909 - 2017-02-11] Sojin - Easy
 79. [V1 - #2919 - 2017-02-12] Salokannel2 - Easy
 80. [V1 - #3014 - 2017-02-20] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 81. [V1 - #3023 - 2017-02-20] extremeplant - Easy
 82. [V1 - #3117 - 2017-02-27] Ritshiro - Medium (upgraded from Easy)
 83. [V1 - #3123 - 2017-02-28] AYOSHINA x2 - Medium
 84. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 85. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 86. [V1 - #3239 - 2017-03-10] Tsukari - Easy
 87. [V1 - #3278 - 2017-03-14] Rojo - Easy
 88. [V1 - #3329 - 2017-03-19] sabi-chan - Easy
 89. [V1 - #3414 - 2017-03-27] Lady_Nera - Easy
 90. [V1 - #3528 - 2017-04-03] SebastianOrf3 - Easy
 91. [V1 - #3548 - 2017-04-05] Wyvern22 - Hard
 92. [V1 - #3576 - 2017-04-09] Kreyul - Medium
 93. [V1 - #3650 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 94. [V1 - #3761 - 2017-04-29] Sojin - Hard (upgraded from Easy)
 95. [V1 - #3855 - 2017-05-04] AYOSHINA x2 - Hard
 96. [V1 - #4090 - 2017-05-28] NickWilks - Easy
 97. [V1 - #4100 - 2017-05-29] Gwathgor - Easy
 98. [V1 - #4117 - 2017-05-30] Wyvern22 x2 - Hard
 99. [V1 - #4193 - 2017-06-05] OmegaOtaku - Medium
 100. [V1 - #4219 - 2017-06-09] OmegaOtaku - Hard
 101. [V1 - #4271 - 2017-06-16] extremeplant - Medium
 102. [V1 - #4314 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 103. [V1 - #4327 - 2017-06-21] Kreyul - Easy
 104. [V1 - #4349 - 2017-06-24] JGChaves - Easy
 105. [V1 - #4356 - 2017-06-25] ampd - Easy
 106. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 107. [V1 - #4497 - 2017-07-09] Zenit - Hard
 108. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 109. [V1 - #4548 - 2017-07-18] renzoushi - Hard
 110. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 111. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 112. [V1 - #4751 - 2017-08-17] Punkero - Easy
 113. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 114. [V1 - #4783 - 2017-08-20] smhmines - Easy
 115. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Easy
 116. [V1 - #4987 - 2017-09-14] sassss - Easy
 117. [V1 - #4990 - 2017-09-14] ParsleyParsnips - Easy
 118. [V1 - #5014 - 2017-09-17] Akai_Shuichi - Medium
 119. [V1 - #5028 - 2017-09-19] AngelShiva - Medium
 120. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 121. [V1 - #5156 - 2017-10-04] Rno081 - Easy
 122. [V1 - #5158 - 2017-10-04] Imyreld - Medium
 123. [V1 - #5171 - 2017-10-06] Whimsalot - Easy
 124. [V1 - #5185 - 2017-10-08] Charlotte1412 - Easy
 125. [V1 - #5212 - 2017-10-12] Butterstroke - Easy
 126. [V1 - #5223 - 2017-10-13] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 127. [V1 - #5239 - 2017-10-16] AngelHana - Easy
 128. [V1 - #5245 - 2017-10-16] Kyuuto - Easy
 129. [V1 - #5280 - 2017-10-22] ParsleyParsnips - Medium
 130. [V1 - #5313 - 2017-10-25] Wyvern22 x2 - Medium
 131. [V1 - #5344 - 2017-10-27] NaineLIEz - Medium
 132. [V1 - #5472 - 2017-11-10] Doougii - Easy
 133. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Easy
 134. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Medium
 135. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Hard
 136. [V1 - #5504 - 2017-11-16] ImagineBrkr - Easy
 137. [V1 - #5525 - 2017-11-18] Helvian494743 - Hard
 138. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 139. [V1 - #5569 - 2017-11-23] Aeradae - Easy
 140. [V1 - #5604 - 2017-11-29] SummerIchigo - Easy
 141. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 142. [V1 - #5654 - 2017-12-03] Salokannel2 - Medium
 143. [V1 - #5704 - 2017-12-11] Zenit - Medium
 144. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 145. [V1 - #5883 - 2018-01-01] cappuccinoangel - Easy
 146. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Easy
 147. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Medium
 148. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Medium
 149. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Hard
 150. [V1 - #5947 - 2018-01-08] Ritshiro - Hard (upgraded from Medium)
 151. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 152. [V1 - #5970 - 2018-01-12] Punkero - Medium
 153. [V1 - #5976 - 2018-01-14] Imyreld - Hard
 154. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 155. [V1 - #6022 - 2018-01-19] tbeans10 - Medium
 156. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 157. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 158. [V1 - #6110 - 2018-01-28] Branqueleton - Easy
 159. [V1 - #6117 - 2018-01-29] Wyvern22 x2 - Easy
 160. [V1 - #6122 - 2018-01-29] riho88riho - Hard (upgraded from Easy)
 161. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 162. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 163. [V1 - #6323 - 2018-02-16] Krona - Easy
 164. [V1 - #6340 - 2018-02-17] Imyreld x2 - Easy
 165. [V1 - #6355 - 2018-02-19] tbeans10 - Hard
 166. [V1 - #6384 - 2018-02-22] NickWilks - Medium
 167. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Easy
 168. [V1 - #6393 - 2018-02-24] GDMH39 - Easy
 169. [V1 - #6489 - 2018-03-03] YayakoChii - Easy
 170. [V1 - #6501 - 2018-03-06] moissi - Medium
 171. [V1 - #6508 - 2018-03-07] animegeek4life - Easy
 172. [V1 - #6511 - 2018-03-08] leapylee - Easy
 173. [V1 - #6536 - 2018-03-11] Sostter - Easy
 174. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 175. [V1 - #6750 - 2018-04-01] OmegaOtaku x2 - Hard
 176. [V1 - #6775 - 2018-04-04] GNozaki - Medium (upgraded from Easy)
 177. [V1 - #6851 - 2018-04-13] TreasuredHopes - Hard
 178. [V1 - #6970 - 2018-04-28] inesmarques2011 - Easy
 179. [V1 - #6973 - 2018-04-29] Aelx - Easy
 180. [V1 - #7001 - 2018-04-30] TheEdgelord - Easy
 181. [V1 - #7023 - 2018-05-01] starfishalliance - Medium
 182. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 183. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 184. [V1 - #7099 - 2018-05-10] SlayMagical - Easy
 185. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld x2 - Medium
 186. [V1 - #7156 - 2018-05-18] mcady - Easy
 187. [V1 - #7173 - 2018-05-20] NaineLIEz - Easy
 188. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 189. [V1 - #7282 - 2018-08-16] scrouge - Easy
 190. [V1 - #7307 - 2018-08-19] blackwing99 - Easy
 191. [V1 - #7321 - 2018-08-20] ExperienceLD - Easy
 192. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Medium
 193. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 194. [V1 - #7452 - 2018-09-04] SunflowerDaisho - Medium
 195. [V1 - #7464 - 2018-09-07] animegeek4life - Medium
 196. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 197. [V1 - #7493 - 2018-09-12] Phraze - Easy
 198. [V1 - #7509 - 2018-09-14] Imyreld x2 - Hard
 199. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 200. [V1 - #7576 - 2018-09-23] Aeradae - Medium
 201. [V1 - #7657 - 2018-09-30] kurodutch - Easy
 202. [V1 - #7683 - 2018-10-03] Lumi-x - Easy
 203. [V1 - #7693 - 2018-10-04] zelda2point0 - Easy
 204. [V1 - #7700 - 2018-10-04] AndreaXCIII - Easy
 205. [V1 - #7810 - 2018-10-18] Clover - Medium
 206. [V1 - #7913 - 2018-10-31] SummerIchigo - Easy
 207. [V1 - #8009 - 2018-11-15] Klllady - Easy
 208. [V1 - #8021 - 2018-11-17] cappuccinoangel - Medium
 209. [V1 - #8053 - 2018-11-22] Punkero x2 - Hard
 210. [V1 - #8056 - 2018-11-22] TreasuredHopes - Medium
 211. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Easy)
 212. [V1 - #8108 - 2018-11-28] Mnemosymnal - Easy
 213. [V1 - #8168 - 2018-12-05] bigdud24 - Easy
 214. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Hard (upgraded from Easy)
 215. [V1 - #8216 - 2018-12-17] Limefrogz97 - Easy
 216. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Easy
 217. [V1 - #8321 - 2018-12-31] Charlotte1412 - Medium
 218. [V1 - #8333 - 2019-01-02] AngelHana - Medium
 219. [V1 - #8341 - 2019-01-04] Rebe92 - Medium
 220. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 221. [V1 - #8376 - 2019-01-06] jho0on_ - Easy
 222. [V1 - #8386 - 2019-01-06] Schlopsi - Easy
 223. [V1 - #8402 - 2019-01-08] Titadou - Medium
 224. [V1 - #8412 - 2019-01-10] inesmarques2011 - Easy
 225. [V1 - #8539 - 2019-01-27] Ten - Easy
 226. [V1 - #8632 - 2019-02-03] Bern_stein - Medium
 227. [V1 - #8710 - 2019-02-13] Papa_Dragon - Easy
 228. [V1 - #8737 - 2019-02-16] MissCactus - Medium
 229. [V1 - #8738 - 2019-02-16] KitsunehimeMilhi - Hard
 230. [V1 - #8822 - 2019-02-26] Rellni944 - Easy
 231. [V1 - #8889 - 2019-03-02] miaxnder - Easy
 232. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 233. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 234. [V1 - #8910 - 2019-03-04] extremeplant - Hard
 235. [V1 - #9122 - 2019-03-31] waterwhip - Easy
 236. [V1 - #9210 - 2019-04-07] ScarletCelestial - Easy
 237. [V1 - #9219 - 2019-04-09] indiglow - Easy
 238. [V1 - #9222 - 2019-04-09] Lil-Bird - Medium
 239. [V1 - #9316 - 2019-04-22] Zenit x2 - Hard
 240. [V1 - #9422 - 2019-05-02] Rno081 - Medium
 241. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 242. [V1 - #9436 - 2019-05-02] lifeiscrazy - Hard
 243. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 244. [V1 - #9470 - 2019-05-08] Aeradae - Hard
 245. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 246. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 247. [V1 - #9535 - 2019-05-20] JGChaves - Medium
 248. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 249. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 250. [V1 - #9607 - 2019-05-31] Punkero x2 - Easy
 251. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Easy
 252. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Medium
 253. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Hard
 254. [V1 - #9637 - 2019-06-04] TheEdgelord - Medium
 255. [V1 - #9777 - 2019-06-29] ownitlikeaboss - Medium
 256. [V1 - #9828 - 2019-07-02] ExperienceLD - Medium
 257. [V1 - #9843 - 2019-07-05] Yan350 - Easy
 258. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit x2 - Medium
 259. [V1 - #9930 - 2019-07-22] Bern_stein - Hard
 260. [V1 - #10022 - 2019-08-01] lagom - Easy
 261. [V1 - #10092 - 2019-08-15] Papa_Dragon - Medium
 262. [V1 - #10095 - 2019-08-15] YumeNoTsukii - Hard
 263. [V2 - #30 - 2019-08-23] Technotron - Easy
 264. [V2 - #70 - 2019-08-28] ExperienceLD - Hard
 265. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Medium
 266. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Hard
 267. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 268. [V2 - #181 - 2019-09-12] AngelShiva x2 - Medium
 269. [V2 - #275 - 2019-09-23] TEMPEST_RIMURU - Medium
 270. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 271. [V2 - #414 - 2019-10-02] YumeNoTsukii - Medium
 272. [V2 - #441 - 2019-10-06] isahbellah - Easy
 273. [V2 - #545 - 2019-10-20] Cynder360 - Easy
 274. [V2 - #545 - 2019-10-20] Cynder360 - Medium
 275. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Easy
 276. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Medium
 277. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Hard
 278. [V2 - #813 - 2019-11-16] ScarletCelestial - Medium
 279. [V2 - #814 - 2019-11-16] dierubikdie - Medium
 280. [V2 - #1009 - 2019-12-03] ShockZz - Medium
 281. [V2 - #1023 - 2019-12-06] Aur0ra - Easy
 282. [V2 - #1024 - 2019-12-06] Punkero x2 - Medium
 283. [V2 - #1083 - 2019-12-14] Ylienna - Hard
 284. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 285. [V2 - #1110 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 286. [V2 - #1161 - 2019-12-23] erotas - Easy
 287. [V2 - #1167 - 2019-12-25] Gwathgor - Hard
 288. [V2 - #1171 - 2019-12-25] lowaltitude - Easy
 289. [V2 - #1321 - 2020-01-04] Plaxsin - Easy
 290. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Easy
 291. [V2 - #1388 - 2020-01-11] MegaManBK7 - Easy
 292. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 293. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Hard
 294. [V2 - #1435 - 2020-01-16] OfDeathandLove - Hard
 295. [V2 - #1487 - 2020-01-21] cornflakegod - Easy
 296. [V2 - #1551 - 2020-01-27] smhmines - Medium
 297. [V2 - #1606 - 2020-01-31] starfishalliance - Hard
 298. [V2 - #1692 - 2020-02-07] SheyCroix - Hard
 299. [V2 - #1692 - 2020-02-07] SheyCroix - Medium
 300. [V2 - #1724 - 2020-02-09] Bern_stein x2 - Easy
 301. [V2 - #1727 - 2020-02-10] _Bri - Easy
 302. [V2 - #1731 - 2020-02-10] SebastianOrf3 - Hard
 303. [V2 - #1760 - 2020-02-13] Technotron - Medium
 304. [V2 - #1769 - 2020-02-13] DeadlyRaven - Medium
 305. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Medium
 306. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 307. [V2 - #1797 - 2020-02-16] Rage_Beat06 - Easy
 308. [V2 - #1844 - 2020-02-21] KuriPuri - Easy
 309. [V2 - #1939 - 2020-02-28] BrunoMarq - Easy
 310. [V2 - #2018 - 2020-03-06] Doougii - Medium
 311. [V2 - #2027 - 2020-03-06] sassss x2 - Easy
 312. [V2 - #2047 - 2020-03-08] dierubikdie - Hard
 313. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Easy
 314. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 315. [V2 - #2136 - 2020-03-16] Papa_Dragon - Hard
 316. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 317. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 318. [V2 - #2405 - 2020-04-06] _Bri - Hard
 319. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 320. [V2 - #2572 - 2020-04-18] lostnyanko - Hard
 321. [V2 - #2693 - 2020-04-27] Amitte_Sukku - Medium
 322. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 323. [V2 - #2717 - 2020-04-29] Rellni944 - Easy
 324. [V2 - #2826 - 2020-05-06] extremeplant x2 - Easy
 325. [V2 - #2874 - 2020-05-10] SanaaStoria - Easy
 326. [V2 - #2891 - 2020-05-12] Gwathgor - Medium
 327. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 328. [V2 - #2928 - 2020-05-15] Suanke - Easy
 329. [V2 - #2945 - 2020-05-17] _Bri - Medium
 330. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 331. [V2 - #2997 - 2020-05-21] Yterbium - Easy
 332. [V2 - #2997 - 2020-05-21] Yterbium - Hard
 333. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 334. [V2 - #3165 - 2020-05-31] OmegaOtaku x2 - Medium
 335. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 336. [V2 - #3168 - 2020-05-31] Nezperdian - Easy
 337. [V2 - #3326 - 2020-06-12] indiwyn - Easy
 338. [V2 - #3338 - 2020-06-13] PNR_13 - Easy
 339. [V2 - #3371 - 2020-06-16] Bishamon-chan - Easy
 340. [V2 - #3375 - 2020-06-17] ShockZz - Hard
 341. [V2 - #3383 - 2020-06-18] CheeseKnife - Medium
 342. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 343. [V2 - #3501 - 2020-06-30] Yterbium - Medium
 344. [V2 - #3542 - 2020-06-30] blindzero - Easy
 345. [V2 - #3608 - 2020-07-06] Rellni944 - Medium
 346. [V2 - #3625 - 2020-07-07] TheFlyingOrange - Medium
 347. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 348. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 349. [V2 - #3770 - 2020-07-21] miaxnder - Medium
 350. [V2 - #3787 - 2020-07-23] hinagatari - Medium
 351. [V2 - #3808 - 2020-07-23] Myelin_sr - Easy
 352. [V2 - #3834 - 2020-07-24] Yorokobi50 - Easy
 353. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 354. [V2 - #3873 - 2020-07-28] lostnyanko - Medium
 355. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Easy
 356. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Medium
 357. [V2 - #3978 - 2020-08-03] _Bri x2 - Easy
 358. [V2 - #4043 - 2020-08-09] Rage_Beat06 - Medium
 359. [V2 - #4043 - 2020-08-09] Rage_Beat06 - Hard
 360. [V2 - #4047 - 2020-08-09] Papa_Dragon x2 - Hard
 361. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 362. [V2 - #4122 - 2020-08-16] Rellni944 x2 - Easy
 363. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr x2 - Hard
 364. [V2 - #4161 - 2020-08-21] Bunille - Hard
 365. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Sakku-san - Medium
 366. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 367. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 368. [V2 - #4470 - 2020-09-12] ExperienceLD x2 - Hard
 369. [V2 - #4488 - 2020-09-14] KuriPuri - Medium
 370. [V2 - #4496 - 2020-09-15] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 371. [V2 - #4546 - 2020-09-20] IrrelevantGuy - Easy
 372. [V2 - #4591 - 2020-09-24] lostnyanko x2 - Easy
 373. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 374. [V2 - #4683 - 2020-09-30] SolidBlade - Easy
 375. [V2 - #4706 - 2020-10-01] trojangirl12 - Easy
 376. [V2 - #4735 - 2020-10-03] dierubikdie x2 - Hard
 377. [V2 - #4828 - 2020-10-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 378. [V2 - #4981 - 2020-10-24] Shuurei - Easy
 379. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Medium
 380. [V2 - #5191 - 2020-11-11] nerdgirl42 - Easy
 381. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Hard
 382. [V2 - #5227 - 2020-11-13] julesliana - Easy
 383. [V2 - #5269 - 2020-11-15] jho0on_ - Medium
 384. [V2 - #5309 - 2020-11-17] OweynLupton - Easy
 385. [V2 - #5352 - 2020-11-21] Nariko29 - Easy
 386. [V2 - #5353 - 2020-11-21] Bern_stein x2 - Medium
 387. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 388. [V2 - #5403 - 2020-11-25] Eleanora1315 - Easy
 389. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Easy
 390. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Medium
 391. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Hard
 392. [V2 - #5477 - 2020-11-29] luminomenal - Easy
 393. [V2 - #5484 - 2020-11-30] _Bri x2 - Medium
 394. [V2 - #5563 - 2020-12-05] swivel - Medium
 395. [V2 - #5595 - 2020-12-08] MetalFalcon - Medium
 396. [V2 - #5615 - 2020-12-09] Rellni944 x2 - Medium
 397. [V2 - #5627 - 2020-12-10] Aur0ra - Medium
 398. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 399. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 400. [V2 - #5717 - 2020-12-17] ketsueki22 - Easy
 401. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 402. [V2 - #6005 - 2021-01-04] _Bri x2 - Hard
 403. [V2 - #6027 - 2021-01-05] U1Q98m-Sei - Easy
 404. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Hard
 405. [V2 - #6058 - 2021-01-09] ShockZz x2 - Easy
 406. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 407. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 408. [V2 - #6202 - 2021-01-19] xCrazee - Easy
 409. [V2 - #6318 - 2021-01-28] Sakku-san - Medium
 410. [V2 - #6334 - 2021-01-30] dierubikdie x2 - Medium
 411. [V2 - #6338 - 2021-01-30] Mr_Duke_ - Easy
 412. [V2 - #6407 - 2021-02-02] cornflakegod - Medium
 413. [V2 - #6412 - 2021-02-02] Papa_Dragon x2 - Easy
 414. [V2 - #6415 - 2021-02-03] Plaxsin - Medium
 415. [V2 - #6420 - 2021-02-03] KuraikoDesu - Hard
 416. [V2 - #6506 - 2021-02-10] trojangirl12 - Medium
 417. [V2 - #6516 - 2021-02-10] Bern_stein x2 - Hard
 418. [V2 - #6547 - 2021-02-13] cyaaaa - Easy
 419. [V2 - #6585 - 2021-02-16] Otaku_baka_dsk - Medium
 420. [V2 - #6590 - 2021-02-16] Aeradae x2 - Easy
 421. [V2 - #6606 - 2021-02-17] Punkero x3 - Easy
 422. [V2 - #6623 - 2021-02-18] Aeradae x2 - Medium
 423. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 424. [V2 - #6718 - 2021-02-26] ScarletCelestial - Hard
 425. [V2 - #6744 - 2021-02-27] _anita - Easy
 426. [V2 - #6794 - 2021-03-01] MadClaw1138 - Easy
 427. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 428. [V2 - #6826 - 2021-03-02] SetsukoSu - Easy
 429. [V2 - #6853 - 2021-03-05] lostnyanko x2 - Medium
 430. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 431. [V2 - #6875 - 2021-03-07] ImagineBrkr x2 - Medium
 432. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 433. [V2 - #6909 - 2021-03-10] OweynLupton - Medium
 434. [V2 - #6932 - 2021-03-13] Mnemosymnal - Medium
 435. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 436. [V2 - #7015 - 2021-03-21] PNR_13 - Hard
 437. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Easy
 438. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Medium
 439. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Hard
 440. [V2 - #7143 - 2021-03-29] Nymeew - Easy
 441. [V2 - #7155 - 2021-03-29] dierubikdie x2 - Easy
 442. [V2 - #7162 - 2021-03-30] toxif - Medium
 443. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Easy
 444. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Medium
 445. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 446. [V2 - #7253 - 2021-04-05] Myelin_sr - Hard
 447. [V2 - #7325 - 2021-04-11] _Bri x3 - Hard
 448. [V2 - #7352 - 2021-04-12] Shuurei - Medium
 449. [V2 - #7363 - 2021-04-13] xCrazee - Hard
 450. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 451. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Easy
 452. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 453. [V2 - #7521 - 2021-04-25] AngelHana - Hard
 454. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 455. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Easy
 456. [V2 - #7764 - 2021-05-13] miaxnder - Hard
 457. [V2 - #7777 - 2021-05-14] Helvian494743 - Easy
 458. [V2 - #7777 - 2021-05-14] Helvian494743 - Medium
 459. [V2 - #7864 - 2021-05-21] _Bri x3 - Medium
 460. [V2 - #7930 - 2021-05-28] Ultima_Oblivion - Easy
 461. [V2 - #7954 - 2021-05-29] MetalFalcon - Hard
 462. [V2 - #8054 - 2021-06-01] Technotron - Hard
 463. [V2 - #8091 - 2021-06-04] Hero_Prinny - Easy
 464. [V2 - #8146 - 2021-06-09] xWETERx - Hard
 465. [V2 - #8151 - 2021-06-10] Wyvern22 x3 - Hard
 466. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 467. [V2 - #8263 - 2021-06-19] hinagatari x2 - Hard
 468. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Medium
 469. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebobebo - Easy
 470. [V2 - #8510 - 2021-07-03] SunflowerDaisho - Hard
 471. [V2 - #8541 - 2021-07-06] xCrazee - Medium
 472. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 473. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 474. [V2 - #8738 - 2021-07-23] _Bri x3 - Easy
 475. [V2 - #8739 - 2021-07-23] I230 - Easy
 476. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Easy
 477. [V2 - #8800 - 2021-07-27] Jokobo - Medium
 478. [V2 - #8893 - 2021-08-01] starfishalliance x2 - Easy
 479. [V2 - #8991 - 2021-08-11] tbeans10 x3 - Hard
 480. [V2 - #9046 - 2021-08-17] Bunille - Medium
 481. [V2 - #9066 - 2021-08-19] yukitheduck - Easy
 482. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 483. [V2 - #9117 - 2021-08-22] RachelPanda - Medium
 484. [V2 - #9117 - 2021-08-22] RachelPanda - Easy
 485. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit x3 - Hard
 486. [V2 - #9183 - 2021-08-27] Sarada - Easy
 487. [V2 - #9272 - 2021-09-01] I230 - Medium
 488. [V2 - #9312 - 2021-09-05] Sorucaa - Easy
 489. [V2 - #9323 - 2021-09-05] SolidBlade - Medium
 490. [V2 - #9325 - 2021-09-06] lostnyanko x2 - Hard
 491. [V2 - #9332 - 2021-09-06] Nurguburu - Medium
 492. [V2 - #9415 - 2021-09-15] YamiKYY - Easy
 493. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 494. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 495. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 496. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Easy
 497. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Medium
 498. [V2 - #9695 - 2021-10-05] OweynLupton - Hard
 499. [V2 - #9715 - 2021-10-06] trojangirl12 - Hard
 500. [V2 - #9817 - 2021-10-18] Bunille x2 - Hard
 501. [V2 - #9849 - 2021-10-22] Nymeew - Hard
 502. [V2 - #9852 - 2021-10-22] Yterbium x2 - Hard
 503. [V2 - #9919 - 2021-10-29] Myelin_sr - Medium
 504. [V3 - #8 - 2021-11-04] ExperienceLD x2 - Medium
 505. [V3 - #24 - 2021-11-05] Bern_stein x3 - Easy
 506. [V3 - #131 - 2021-11-20] Punkero x3 - Medium
 507. [V3 - #242 - 2021-11-30] Wyvern22 x3 - Medium
 508. [V3 - #319 - 2021-12-06] ImagineBrkr x2 - Easy
 509. [V3 - #324 - 2021-12-07] n6ah - Medium
 510. [V3 - #337 - 2021-12-09] blackmagemasta - Hard
 511. [V3 - #340 - 2021-12-09] tbeans10 x3 - Medium
 512. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 513. [V3 - #394 - 2021-12-14] xCrazee x2 - Hard
 514. [V3 - #454 - 2021-12-19] Aur0ra - Hard
 515. [V3 - #457 - 2021-12-19] dierubikdie x3 - Hard
 516. [V3 - #511 - 2021-12-24] OweynLupton x2 - Easy
 517. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 518. [V3 - #587 - 2021-12-30] ShockZz x2 - Medium
 519. [V3 - #679 - 2022-01-02] ScarletCelestial x2 - Easy
 520. [V3 - #689 - 2022-01-03] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 521. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Hard
 522. [V3 - #694 - 2022-01-04] SemPiada - Medium
 523. [V3 - #739 - 2022-01-08] lostnyanko x3 - Easy
 524. [V3 - #761 - 2022-01-10] jonianime - Easy
 525. [V3 - #762 - 2022-01-10] PNR_13 - Medium
 526. [V3 - #836 - 2022-01-17] miaxnder x2 - Easy
 527. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle - Medium
 528. [V3 - #917 - 2022-01-24] Weatherman2 - Easy
 529. [V3 - #920 - 2022-01-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 530. [V3 - #1066 - 2022-02-02] Bern_stein x3 - Medium
 531. [V3 - #1073 - 2022-02-04] KuriPuri x2 - Hard
 532. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 533. [V3 - #1122 - 2022-02-10] AngelHana x2 - Easy
 534. [V3 - #1207 - 2022-02-17] Wyvern22 x3 - Easy
 535. [V3 - #1374 - 2022-02-28] Ichihara_Kouta - Easy
 536. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 537. [V3 - #1487 - 2022-03-09] Jokobo - Hard
 538. [V3 - #1515 - 2022-03-13] GanSan - Easy
 539. [V3 - #1522 - 2022-03-13] Yorokobi50 - Medium
 540. [V3 - #1661 - 2022-03-26] IssaPeo - Easy
 541. [V3 - #1677 - 2022-03-27] xCrazee x2 - Medium
 542. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Medium
 543. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Easy
 544. [V3 - #1741 - 2022-03-31] lostnyanko x3 - Medium
 545. [V3 - #1776 - 2022-04-01] Bern_stein x3 - Hard
 546. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Sakku-san x2 - Easy
 547. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 548. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Medium
 549. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Hard
 550. [V3 - #2052 - 2022-04-29] Jokobo x2 - Easy
 551. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr x3 - Hard
 552. [V3 - #2158 - 2022-05-06] miaxnder x2 - Medium
 553. [V3 - #2166 - 2022-05-07] poisonwill - Easy
 554. [V3 - #2250 - 2022-05-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 555. [V3 - #2270 - 2022-05-20] A_Morbid_Shadow - Easy
 556. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 557. [V3 - #2396 - 2022-05-30] OweynLupton x2 - Medium
 558. [V3 - #2425 - 2022-05-31] dierubikdie x3 - Medium
 559. [V3 - #2484 - 2022-06-05] Eleanora1315 - Hard
 560. [V3 - #2487 - 2022-06-06] Punkero x3 - Hard
 561. [V3 - #2544 - 2022-06-12] xCrazee x2 - Easy
 562. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda x2 - Hard
 563. [V3 - #2604 - 2022-06-17] Jokobo x2 - Medium
 564. [V3 - #2633 - 2022-06-20] ExperienceLD x2 - Easy
 565. [V3 - #2685 - 2022-06-25] Tsukaji - Easy
 566. [V3 - #2691 - 2022-06-25] Eyth - Easy
 567. [V3 - #2700 - 2022-06-26] Szrebi - Hard
 568. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 569. [V3 - #2896 - 2022-07-13] kerryelc - Easy
 570. [V3 - #2901 - 2022-07-13] dierubikdie x3 - Easy
 571. [V3 - #2962 - 2022-07-21] Loudcsharp - Easy
 572. [V3 - #3004 - 2022-07-25] Ariies_ - Easy
 573. [V3 - #3011 - 2022-07-26] danomar13 - Easy
 574. [V3 - #3071 - 2022-07-30] Netbug - Easy
 575. [V3 - #3073 - 2022-07-30] TheEdgelord - Hard
 576. [V3 - #3130 - 2022-08-02] trojangirl12 x2 - Hard
 577. [V3 - #3234 - 2022-08-16] lostnyanko x3 - Hard
 578. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 579. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Medium
 580. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille x2 - Medium
 581. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 582. [V3 - #3575 - 2022-09-25] Sarada - Medium
 583. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 584. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 585. [V3 - #3640 - 2022-09-30] Yterbium x2 - Easy
 586. [V3 - #3665 - 2022-10-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 587. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 588. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 589. [V3 - #3728 - 2022-10-07] karma_majo - Easy
 590. [V3 - #3737 - 2022-10-08] SecretPresident - Easy
 591. [V3 - #3842 - 2022-10-20] Jokobo x2 - Hard
 592. [V3 - #4024 - 2022-11-08] jaeo_k - Easy
 593. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 594. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Easy
 595. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 596. [V3 - #4360 - 2022-12-14] Baka_Nima456 - Easy
 597. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 598. [V3 - #4530 - 2022-12-30] Myelin_sr - Hard
 599. [V3 - #4604 - 2023-01-02] mxtape - Easy
 600. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 601. [V3 - #4683 - 2023-01-09] ItsFriktion - Easy
 602. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 603. [V3 - #4705 - 2023-01-11] xCrazee x3 - Hard
 604. [V3 - #4723 - 2023-01-13] Jokobo x3 - Easy
 605. [V3 - #4756 - 2023-01-16] elleeldritch - Easy
 606. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 607. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 608. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 609. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 610. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 611. [V3 - #4829 - 2023-01-21] Zenit x3 - Medium
 612. [V3 - #4850 - 2023-01-23] Nurguburu - Hard
 613. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Easy
 614. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Medium
 615. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Hard

Participation

by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Run #3

Easy

Medium

Hard

Category : Genre

Thread : MAL forum

Created on : 2016-10-06

Number of Turn-ins : 615 (214 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 25 items] : 347 completed (105 not validated yet)
 • Medium [2.25pt - 35 items] : 150 completed (59 not validated yet)
 • Hard [3.25pt - 45 items] : 118 completed (50 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Romance or Romantic Subtext MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.