Challenge : Romance

 1. [V1 - #1417 - 2016-10-06] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #1418 - 2016-10-06] NamiLover69 - Easy
 3. [V1 - #1419 - 2016-10-06] Punkero - Easy
 4. [V1 - #1422 - 2016-10-06] Ginger_Snap - Easy
 5. [V1 - #1424 - 2016-10-06] AudioTsunami - Easy
 6. [V1 - #1425 - 2016-10-06] OmegaOtaku - Easy
 7. [V1 - #1426 - 2016-10-06] TreasuredHopes - Easy
 8. [V1 - #1427 - 2016-10-06] Rinarin - Easy
 9. [V1 - #1428 - 2016-10-06] SunflowerDaisho - Easy
 10. [V1 - #1429 - 2016-10-06] Akai_Shuichi - Easy
 11. [V1 - #1430 - 2016-10-07] Stardew - Easy
 12. [V1 - #1431 - 2016-10-07] renzoushi - Easy
 13. [V1 - #1434 - 2016-10-07] DarkFaerie - Easy
 14. [V1 - #1435 - 2016-10-07] MillieAndretti90 - Easy
 15. [V1 - #1436 - 2016-10-07] Zenit - Easy
 16. [V1 - #1437 - 2016-10-07] Yukino - Easy
 17. [V1 - #1441 - 2016-10-07] AYOSHINA - Easy
 18. [V1 - #1442 - 2016-10-07] YumeNoTsukii - Easy
 19. [V1 - #1447 - 2016-10-07] Kaede00 - Easy
 20. [V1 - #1448 - 2016-10-07] Hoarfox - Easy
 21. [V1 - #1451 - 2016-10-07] Spes - Easy
 22. [V1 - #1462 - 2016-10-08] Serenade-hime - Easy
 23. [V1 - #1463 - 2016-10-08] LemonBurglars - Easy
 24. [V1 - #1465 - 2016-10-08] Jhiday - Easy
 25. [V1 - #1468 - 2016-10-08] moissi - Easy
 26. [V1 - #1469 - 2016-10-08] -Eien- - Easy
 27. [V1 - #1471 - 2016-10-09] SheyCroix - Easy
 28. [V1 - #1477 - 2016-10-09] Ritshiro - Easy
 29. [V1 - #1484 - 2016-10-10] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 30. [V1 - #1487 - 2016-10-10] Astarate - Easy
 31. [V1 - #1497 - 2016-10-10] Sato - Easy
 32. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 33. [V1 - #1521 - 2016-10-11] Dr_Tokami - Easy
 34. [V1 - #1524 - 2016-10-11] riho88riho - Easy
 35. [V1 - #1553 - 2016-10-14] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 36. [V1 - #1572 - 2016-10-15] OrangeMelon - Easy
 37. [V1 - #1589 - 2016-10-16] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 38. [V1 - #1593 - 2016-10-16] MysteriousGhoul - Easy
 39. [V1 - #1625 - 2016-10-19] TheMaxPhoenix - Easy
 40. [V1 - #1637 - 2016-10-20] RachelPanda - Easy
 41. [V1 - #1661 - 2016-10-22] removed-user - Easy
 42. [V1 - #1666 - 2016-10-23] DannyTheDonkey - Easy
 43. [V1 - #1678 - 2016-10-24] Squidster - Easy
 44. [V1 - #1710 - 2016-10-26] TahZin - Easy
 45. [V1 - #1733 - 2016-10-29] eure_maum - Easy
 46. [V1 - #455 - 2016-11-01] Amitte_Sukku - Easy
 47. [V1 - #1785 - 2016-11-04] Ennetsu - Easy
 48. [V1 - #1801 - 2016-11-05] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 49. [V1 - #1819 - 2016-11-06] AYOSHINA - Medium
 50. [V1 - #1870 - 2016-11-11] tbeans10 - Easy
 51. [V1 - #1904 - 2016-11-14] MiaouTail - Easy
 52. [V1 - #1942 - 2016-11-18] Konekojo - Easy
 53. [V1 - #1943 - 2016-11-18] I-Chrome - Easy
 54. [V1 - #2040 - 2016-11-26] StakeMammon - Easy
 55. [V1 - #2062 - 2016-11-28] Tonic_ - Easy
 56. [V1 - #2093 - 2016-12-01] abystoma2 - Hard
 57. [V1 - #2129 - 2016-12-07] Shanayaaa - Easy
 58. [V1 - #2129 - 2016-12-07] Shanayaaa - Hard
 59. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 60. [V1 - #2144 - 2016-12-09] NaineLIEz - Easy
 61. [V1 - #2156 - 2016-12-10] MissCactus - Easy
 62. [V1 - #2181 - 2016-12-13] AYOSHINA - Hard
 63. [V1 - #2203 - 2016-12-14] taximals - Easy
 64. [V1 - #2219 - 2016-12-16] mezzy303 - Easy
 65. [V1 - #2243 - 2016-12-18] pbone - Easy
 66. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 67. [V1 - #2275 - 2016-12-22] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 68. [V1 - #2390 - 2016-12-30] Succhan - Easy
 69. [V1 - #2472 - 2017-01-04] AYOSHINA x2 - Easy
 70. [V1 - #2507 - 2017-01-06] Enrico45 - Easy
 71. [V1 - #2539 - 2017-01-09] bloodfire00 - Easy
 72. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 73. [V1 - #2700 - 2017-01-22] Wyvern22 - Medium
 74. [V1 - #2803 - 2017-02-02] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 75. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 76. [V1 - #2865 - 2017-02-07] Wyvern22 - Easy
 77. [V1 - #2870 - 2017-02-07] KenApplepi - Easy
 78. [V1 - #2909 - 2017-02-11] Sojin - Easy
 79. [V1 - #2919 - 2017-02-12] Salokannel2 - Easy
 80. [V1 - #3014 - 2017-02-20] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 81. [V1 - #3023 - 2017-02-20] extremeplant - Easy
 82. [V1 - #3117 - 2017-02-27] Ritshiro - Medium (upgraded from Easy)
 83. [V1 - #3123 - 2017-02-28] AYOSHINA x2 - Medium
 84. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 85. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 86. [V1 - #3239 - 2017-03-10] Tsukari - Easy
 87. [V1 - #3278 - 2017-03-14] Rojo - Easy
 88. [V1 - #3329 - 2017-03-19] sabi-chan - Easy
 89. [V1 - #3414 - 2017-03-27] Lady_Nera - Easy
 90. [V1 - #3528 - 2017-04-03] SebastianOrf3 - Easy
 91. [V1 - #3548 - 2017-04-05] Wyvern22 - Hard
 92. [V1 - #3576 - 2017-04-09] Kreyul - Medium
 93. [V1 - #3650 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 94. [V1 - #3761 - 2017-04-29] Sojin - Hard (upgraded from Easy)
 95. [V1 - #3855 - 2017-05-04] AYOSHINA x2 - Hard
 96. [V1 - #4090 - 2017-05-28] NickWilks - Easy
 97. [V1 - #4100 - 2017-05-29] Gwathgor - Easy
 98. [V1 - #4117 - 2017-05-30] Wyvern22 x2 - Hard
 99. [V1 - #4193 - 2017-06-05] OmegaOtaku - Medium
 100. [V1 - #4219 - 2017-06-09] OmegaOtaku - Hard
 101. [V1 - #4271 - 2017-06-16] extremeplant - Medium
 102. [V1 - #4314 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 103. [V1 - #4327 - 2017-06-21] Kreyul - Easy
 104. [V1 - #4349 - 2017-06-24] JGChaves - Easy
 105. [V1 - #4356 - 2017-06-25] ampd - Easy
 106. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 107. [V1 - #4497 - 2017-07-09] Zenit - Hard
 108. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 109. [V1 - #4548 - 2017-07-18] renzoushi - Hard
 110. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 111. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 112. [V1 - #4751 - 2017-08-17] Punkero - Easy
 113. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 114. [V1 - #4783 - 2017-08-20] smhmines - Easy
 115. [V1 - #4970 - 2017-09-11] AngelShiva - Easy
 116. [V1 - #4987 - 2017-09-14] sassss - Easy
 117. [V1 - #4990 - 2017-09-14] ParsleyParsnips - Easy
 118. [V1 - #5014 - 2017-09-17] Akai_Shuichi - Medium
 119. [V1 - #5028 - 2017-09-19] AngelShiva - Medium
 120. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 121. [V1 - #5156 - 2017-10-04] Rno081 - Easy
 122. [V1 - #5158 - 2017-10-04] Imyreld - Medium
 123. [V1 - #5171 - 2017-10-06] Whimsalot - Easy
 124. [V1 - #5185 - 2017-10-08] Charlotte1412 - Easy
 125. [V1 - #5212 - 2017-10-12] Butterstroke - Easy
 126. [V1 - #5223 - 2017-10-13] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 127. [V1 - #5239 - 2017-10-16] AngelHana - Easy
 128. [V1 - #5245 - 2017-10-16] Kyuuto - Easy
 129. [V1 - #5280 - 2017-10-22] ParsleyParsnips - Medium
 130. [V1 - #5313 - 2017-10-25] Wyvern22 x2 - Medium
 131. [V1 - #5344 - 2017-10-27] NaineLIEz - Medium
 132. [V1 - #5472 - 2017-11-10] Doougii - Easy
 133. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Easy
 134. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Medium
 135. [V1 - #5488 - 2017-11-12] Vanadis - Hard
 136. [V1 - #5504 - 2017-11-16] ImagineBrkr - Easy
 137. [V1 - #5525 - 2017-11-18] Helvian494743 - Hard
 138. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 139. [V1 - #5569 - 2017-11-23] Aeradae - Easy
 140. [V1 - #5604 - 2017-11-29] SummerIchigo - Easy
 141. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 142. [V1 - #5654 - 2017-12-03] Salokannel2 - Medium
 143. [V1 - #5704 - 2017-12-11] Zenit - Medium
 144. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 145. [V1 - #5883 - 2018-01-01] cappuccinoangel - Easy
 146. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Easy
 147. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Medium
 148. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Medium
 149. [V1 - #5943 - 2018-01-08] Konekojo - Hard
 150. [V1 - #5947 - 2018-01-08] Ritshiro - Hard (upgraded from Medium)
 151. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 152. [V1 - #5970 - 2018-01-12] Punkero - Medium
 153. [V1 - #5976 - 2018-01-14] Imyreld - Hard
 154. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 155. [V1 - #6022 - 2018-01-19] tbeans10 - Medium
 156. [V1 - #6076 - 2018-01-25] ownitlikeaboss - Easy
 157. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 158. [V1 - #6110 - 2018-01-28] Branqueleton - Easy
 159. [V1 - #6117 - 2018-01-29] Wyvern22 x2 - Easy
 160. [V1 - #6122 - 2018-01-29] riho88riho - Hard (upgraded from Easy)
 161. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 162. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 163. [V1 - #6323 - 2018-02-16] Krona - Easy
 164. [V1 - #6340 - 2018-02-17] Imyreld x2 - Easy
 165. [V1 - #6355 - 2018-02-19] tbeans10 - Hard
 166. [V1 - #6384 - 2018-02-22] NickWilks - Medium
 167. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Easy
 168. [V1 - #6393 - 2018-02-24] GDMH39 - Easy
 169. [V1 - #6489 - 2018-03-03] YayakoChii - Easy
 170. [V1 - #6501 - 2018-03-06] moissi - Medium
 171. [V1 - #6508 - 2018-03-07] animegeek4life - Easy
 172. [V1 - #6511 - 2018-03-08] leapylee - Easy
 173. [V1 - #6536 - 2018-03-11] Sostter - Easy
 174. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 175. [V1 - #6750 - 2018-04-01] OmegaOtaku x2 - Hard
 176. [V1 - #6775 - 2018-04-04] GNozaki - Medium (upgraded from Easy)
 177. [V1 - #6851 - 2018-04-13] TreasuredHopes - Hard
 178. [V1 - #6970 - 2018-04-28] inesmarques2011 - Easy
 179. [V1 - #6973 - 2018-04-29] Aelx - Easy
 180. [V1 - #7001 - 2018-04-30] TheEdgelord - Easy
 181. [V1 - #7023 - 2018-05-01] starfishalliance - Medium
 182. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 183. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 184. [V1 - #7099 - 2018-05-10] SlayMagical - Easy
 185. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld x2 - Medium
 186. [V1 - #7156 - 2018-05-18] mcady - Easy
 187. [V1 - #7173 - 2018-05-20] NaineLIEz - Easy
 188. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 189. [V1 - #7282 - 2018-08-16] scrouge - Easy
 190. [V1 - #7307 - 2018-08-19] blackwing99 - Easy
 191. [V1 - #7321 - 2018-08-20] ExperienceLD - Easy
 192. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Medium
 193. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 194. [V1 - #7452 - 2018-09-04] SunflowerDaisho - Medium
 195. [V1 - #7464 - 2018-09-07] animegeek4life - Medium
 196. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 197. [V1 - #7493 - 2018-09-12] Phraze - Easy
 198. [V1 - #7509 - 2018-09-14] Imyreld x2 - Hard
 199. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 200. [V1 - #7576 - 2018-09-23] Aeradae - Medium
 201. [V1 - #7657 - 2018-09-30] kurodutch - Easy
 202. [V1 - #7683 - 2018-10-03] Lumi-x - Easy
 203. [V1 - #7693 - 2018-10-04] zelda2point0 - Easy
 204. [V1 - #7700 - 2018-10-04] AndreaXCIII - Easy
 205. [V1 - #7810 - 2018-10-18] Clover - Medium
 206. [V1 - #7913 - 2018-10-31] SummerIchigo - Easy
 207. [V1 - #8009 - 2018-11-15] Klllady - Easy
 208. [V1 - #8021 - 2018-11-17] cappuccinoangel - Medium
 209. [V1 - #8053 - 2018-11-22] Punkero x2 - Hard
 210. [V1 - #8056 - 2018-11-22] TreasuredHopes - Medium
 211. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Easy)
 212. [V1 - #8108 - 2018-11-28] Mnemosymnal - Easy
 213. [V1 - #8168 - 2018-12-05] bigdud24 - Easy
 214. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Hard (upgraded from Easy)
 215. [V1 - #8216 - 2018-12-17] Limefrogz97 - Easy
 216. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Easy
 217. [V1 - #8321 - 2018-12-31] Charlotte1412 - Medium
 218. [V1 - #8333 - 2019-01-02] AngelHana - Medium
 219. [V1 - #8341 - 2019-01-04] Rebe92 - Medium
 220. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 221. [V1 - #8376 - 2019-01-06] jho0on_ - Easy
 222. [V1 - #8386 - 2019-01-06] Schlopsi - Easy
 223. [V1 - #8402 - 2019-01-08] Titadou - Medium
 224. [V1 - #8412 - 2019-01-10] inesmarques2011 - Easy
 225. [V1 - #8539 - 2019-01-27] Ten - Easy
 226. [V1 - #8632 - 2019-02-03] Bern_stein - Medium
 227. [V1 - #8710 - 2019-02-13] Papa_Dragon - Easy
 228. [V1 - #8737 - 2019-02-16] MissCactus - Medium
 229. [V1 - #8738 - 2019-02-16] KitsunehimeMilhi - Hard
 230. [V1 - #8822 - 2019-02-26] Rellni944 - Easy
 231. [V1 - #8889 - 2019-03-02] miaxnder - Easy
 232. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 233. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 234. [V1 - #8910 - 2019-03-04] extremeplant - Hard
 235. [V1 - #9122 - 2019-03-31] waterwhip - Easy
 236. [V1 - #9210 - 2019-04-07] ScarletCelestial - Easy
 237. [V1 - #9219 - 2019-04-09] indiglow - Easy
 238. [V1 - #9222 - 2019-04-09] Lil-Bird - Medium
 239. [V1 - #9316 - 2019-04-22] Zenit x2 - Hard
 240. [V1 - #9422 - 2019-05-02] Rno081 - Medium
 241. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 242. [V1 - #9436 - 2019-05-02] lifeiscrazy - Hard
 243. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 244. [V1 - #9470 - 2019-05-08] Aeradae - Hard
 245. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 246. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 247. [V1 - #9535 - 2019-05-20] JGChaves - Medium
 248. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 249. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 250. [V1 - #9607 - 2019-05-31] Punkero x2 - Easy
 251. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Easy
 252. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Medium
 253. [V1 - #9613 - 2019-06-01] lubryka - Hard
 254. [V1 - #9637 - 2019-06-04] TheEdgelord - Medium
 255. [V1 - #9777 - 2019-06-29] ownitlikeaboss - Medium
 256. [V1 - #9828 - 2019-07-02] ExperienceLD - Medium
 257. [V1 - #9843 - 2019-07-05] Yan350 - Easy
 258. [V1 - #9854 - 2019-07-08] Zenit x2 - Medium
 259. [V1 - #9930 - 2019-07-22] Bern_stein - Hard
 260. [V1 - #10022 - 2019-08-01] lagom - Easy
 261. [V1 - #10092 - 2019-08-15] Papa_Dragon - Medium
 262. [V1 - #10095 - 2019-08-15] YumeNoTsukii - Hard
 263. [V2 - #30 - 2019-08-23] Technotron - Easy
 264. [V2 - #70 - 2019-08-28] ExperienceLD - Hard
 265. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Medium
 266. [V2 - #73 - 2019-08-30] sassss - Hard
 267. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 268. [V2 - #181 - 2019-09-12] AngelShiva x2 - Medium
 269. [V2 - #275 - 2019-09-23] TEMPEST_RIMURU - Medium
 270. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 271. [V2 - #414 - 2019-10-02] YumeNoTsukii - Medium
 272. [V2 - #441 - 2019-10-06] isahbellah - Easy
 273. [V2 - #545 - 2019-10-20] Cynder360 - Easy
 274. [V2 - #545 - 2019-10-20] Cynder360 - Medium
 275. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Easy
 276. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Medium
 277. [V2 - #553 - 2019-10-20] boredrandomguy - Hard
 278. [V2 - #813 - 2019-11-16] ScarletCelestial - Medium
 279. [V2 - #814 - 2019-11-16] dierubikdie - Medium
 280. [V2 - #1009 - 2019-12-03] ShockZz - Medium
 281. [V2 - #1023 - 2019-12-06] Aur0ra - Easy
 282. [V2 - #1024 - 2019-12-06] Punkero x2 - Medium
 283. [V2 - #1083 - 2019-12-14] Ylienna - Hard
 284. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 285. [V2 - #1110 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 286. [V2 - #1161 - 2019-12-23] erotas - Easy
 287. [V2 - #1167 - 2019-12-25] Gwathgor - Hard
 288. [V2 - #1171 - 2019-12-25] lowaltitude - Easy
 289. [V2 - #1321 - 2020-01-04] Plaxsin - Easy
 290. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Easy
 291. [V2 - #1388 - 2020-01-11] MegaManBK7 - Easy
 292. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 293. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Hard
 294. [V2 - #1435 - 2020-01-16] OfDeathandLove - Hard
 295. [V2 - #1487 - 2020-01-21] cornflakegod - Easy
 296. [V2 - #1551 - 2020-01-27] smhmines - Medium
 297. [V2 - #1606 - 2020-01-31] starfishalliance - Hard
 298. [V2 - #1692 - 2020-02-07] SheyCroix - Hard
 299. [V2 - #1692 - 2020-02-07] SheyCroix - Medium
 300. [V2 - #1724 - 2020-02-09] Bern_stein x2 - Easy
 301. [V2 - #1727 - 2020-02-10] _Bri - Easy
 302. [V2 - #1731 - 2020-02-10] SebastianOrf3 - Hard
 303. [V2 - #1760 - 2020-02-13] Technotron - Medium
 304. [V2 - #1769 - 2020-02-13] DeadlyRaven - Medium
 305. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Medium
 306. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 307. [V2 - #1797 - 2020-02-16] Rage_Beat06 - Easy
 308. [V2 - #1844 - 2020-02-21] KuriPuri - Easy
 309. [V2 - #1939 - 2020-02-28] BrunoMarq - Easy
 310. [V2 - #2018 - 2020-03-06] Doougii - Medium
 311. [V2 - #2027 - 2020-03-06] sassss x2 - Easy
 312. [V2 - #2047 - 2020-03-08] dierubikdie - Hard
 313. [V2 - #2065 - 2020-03-09] Bunille - Easy
 314. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 315. [V2 - #2136 - 2020-03-16] Papa_Dragon - Hard
 316. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 317. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 318. [V2 - #2405 - 2020-04-06] _Bri - Hard
 319. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 320. [V2 - #2572 - 2020-04-18] lostnyanko - Hard
 321. [V2 - #2693 - 2020-04-27] Amitte_Sukku - Medium
 322. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 323. [V2 - #2717 - 2020-04-29] Rellni944 - Easy
 324. [V2 - #2826 - 2020-05-06] extremeplant x2 - Easy
 325. [V2 - #2874 - 2020-05-10] SanaaStoria - Easy
 326. [V2 - #2891 - 2020-05-12] Gwathgor - Medium
 327. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 328. [V2 - #2928 - 2020-05-15] Suanke - Easy
 329. [V2 - #2945 - 2020-05-17] _Bri - Medium
 330. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 331. [V2 - #2997 - 2020-05-21] Yterbium - Easy
 332. [V2 - #2997 - 2020-05-21] Yterbium - Hard
 333. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 334. [V2 - #3165 - 2020-05-31] OmegaOtaku x2 - Medium
 335. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 336. [V2 - #3168 - 2020-05-31] Nezperdian - Easy
 337. [V2 - #3326 - 2020-06-12] indiwyn - Easy
 338. [V2 - #3338 - 2020-06-13] PNR_13 - Easy
 339. [V2 - #3371 - 2020-06-16] Bishamon-chan - Easy
 340. [V2 - #3375 - 2020-06-17] ShockZz - Hard
 341. [V2 - #3383 - 2020-06-18] CheeseKnife - Medium
 342. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 343. [V2 - #3501 - 2020-06-30] Yterbium - Medium
 344. [V2 - #3542 - 2020-06-30] blindzero - Easy
 345. [V2 - #3608 - 2020-07-06] Rellni944 - Medium
 346. [V2 - #3625 - 2020-07-07] TheFlyingOrange - Medium
 347. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 348. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 349. [V2 - #3770 - 2020-07-21] miaxnder - Medium
 350. [V2 - #3787 - 2020-07-23] hinagatari - Medium
 351. [V2 - #3808 - 2020-07-23] Myelin_sr - Easy
 352. [V2 - #3834 - 2020-07-24] Yorokobi50 - Easy
 353. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 354. [V2 - #3873 - 2020-07-28] lostnyanko - Medium
 355. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Easy
 356. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Medium
 357. [V2 - #3978 - 2020-08-03] _Bri x2 - Easy
 358. [V2 - #4043 - 2020-08-09] Rage_Beat06 - Medium
 359. [V2 - #4043 - 2020-08-09] Rage_Beat06 - Hard
 360. [V2 - #4047 - 2020-08-09] Papa_Dragon x2 - Hard
 361. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 362. [V2 - #4122 - 2020-08-16] Rellni944 x2 - Easy
 363. [V2 - #4142 - 2020-08-18] ImagineBrkr x2 - Hard
 364. [V2 - #4161 - 2020-08-21] Bunille - Hard
 365. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Sakku-san - Medium
 366. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 367. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 368. [V2 - #4470 - 2020-09-12] ExperienceLD x2 - Hard
 369. [V2 - #4488 - 2020-09-14] KuriPuri - Medium
 370. [V2 - #4496 - 2020-09-15] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 371. [V2 - #4546 - 2020-09-20] IrrelevantGuy - Easy
 372. [V2 - #4591 - 2020-09-24] lostnyanko x2 - Easy
 373. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 374. [V2 - #4683 - 2020-09-30] SolidBlade - Easy
 375. [V2 - #4706 - 2020-10-01] trojangirl12 - Easy
 376. [V2 - #4735 - 2020-10-03] dierubikdie x2 - Hard
 377. [V2 - #4828 - 2020-10-12] Papa_Dragon x2 - Medium
 378. [V2 - #4981 - 2020-10-24] Shuurei - Easy
 379. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Medium
 380. [V2 - #5191 - 2020-11-11] nerdgirl42 - Easy
 381. [V2 - #5217 - 2020-11-12] Campiz06 - Hard
 382. [V2 - #5227 - 2020-11-13] julesliana - Easy
 383. [V2 - #5269 - 2020-11-15] jho0on_ - Medium
 384. [V2 - #5309 - 2020-11-17] OweynLupton - Easy
 385. [V2 - #5352 - 2020-11-21] Nariko29 - Easy
 386. [V2 - #5353 - 2020-11-21] Bern_stein x2 - Medium
 387. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 388. [V2 - #5403 - 2020-11-25] Eleanora1315 - Easy
 389. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Easy
 390. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Medium
 391. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Hard
 392. [V2 - #5477 - 2020-11-29] luminomenal - Easy
 393. [V2 - #5484 - 2020-11-30] _Bri x2 - Medium
 394. [V2 - #5595 - 2020-12-08] MetalFalcon - Medium
 395. [V2 - #5615 - 2020-12-09] Rellni944 x2 - Medium
 396. [V2 - #5627 - 2020-12-10] Aur0ra - Medium
 397. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 398. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 399. [V2 - #5717 - 2020-12-17] ketsueki22 - Easy
 400. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 401. [V2 - #6005 - 2021-01-04] _Bri x2 - Hard
 402. [V2 - #6027 - 2021-01-05] U1Q98m-Sei - Easy
 403. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Hard
 404. [V2 - #6058 - 2021-01-09] ShockZz x2 - Easy
 405. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 406. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 407. [V2 - #6202 - 2021-01-19] xCrazee - Easy
 408. [V2 - #6318 - 2021-01-28] Sakku-san - Medium
 409. [V2 - #6334 - 2021-01-30] dierubikdie x2 - Medium
 410. [V2 - #6338 - 2021-01-30] Mr_Duke_ - Easy
 411. [V2 - #6407 - 2021-02-02] cornflakegod - Medium
 412. [V2 - #6412 - 2021-02-02] Papa_Dragon x2 - Easy
 413. [V2 - #6415 - 2021-02-03] Plaxsin - Medium
 414. [V2 - #6506 - 2021-02-10] trojangirl12 - Medium
 415. [V2 - #6516 - 2021-02-10] Bern_stein x2 - Hard
 416. [V2 - #6547 - 2021-02-13] cyaaaa - Easy
 417. [V2 - #6585 - 2021-02-16] Otaku_baka_dsk - Medium
 418. [V2 - #6590 - 2021-02-16] Aeradae x2 - Easy
 419. [V2 - #6606 - 2021-02-17] Punkero x3 - Easy
 420. [V2 - #6623 - 2021-02-18] Aeradae x2 - Medium
 421. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 422. [V2 - #6718 - 2021-02-26] ScarletCelestial - Hard
 423. [V2 - #6794 - 2021-03-01] MadClaw1138 - Easy
 424. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 425. [V2 - #6826 - 2021-03-02] SetsukoSu - Easy
 426. [V2 - #6853 - 2021-03-05] lostnyanko x2 - Medium
 427. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 428. [V2 - #6875 - 2021-03-07] ImagineBrkr x2 - Medium
 429. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 430. [V2 - #6909 - 2021-03-10] OweynLupton - Medium
 431. [V2 - #6932 - 2021-03-13] Mnemosymnal - Medium
 432. [V2 - #6966 - 2021-03-16] dyof00 - Easy
 433. [V2 - #7015 - 2021-03-21] PNR_13 - Hard
 434. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Easy
 435. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 x2 - Medium
 436. [V2 - #7143 - 2021-03-29] Nymeew - Easy
 437. [V2 - #7155 - 2021-03-29] dierubikdie x2 - Easy
 438. [V2 - #7177 - 2021-03-31] Mikaytama13 - Easy
 439. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 440. [V2 - #7253 - 2021-04-05] Myelin_sr - Hard
 441. [V2 - #7325 - 2021-04-11] _Bri x3 - Hard
 442. [V2 - #7352 - 2021-04-12] Shuurei - Medium
 443. [V2 - #7363 - 2021-04-13] xCrazee - Hard
 444. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 445. [V2 - #7379 - 2021-04-14] AutumnBug - Easy
 446. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 447. [V2 - #7521 - 2021-04-25] AngelHana - Hard
 448. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 449. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Easy
 450. [V2 - #7764 - 2021-05-13] miaxnder - Hard
 451. [V2 - #7777 - 2021-05-14] Helvian494743 - Easy
 452. [V2 - #7777 - 2021-05-14] Helvian494743 - Medium
 453. [V2 - #7864 - 2021-05-21] _Bri x3 - Medium
 454. [V2 - #7930 - 2021-05-28] Ultima_Oblivion - Easy
 455. [V2 - #7954 - 2021-05-29] MetalFalcon - Hard
 456. [V2 - #8054 - 2021-06-01] Technotron - Hard
 457. [V2 - #8091 - 2021-06-04] Hero_Prinny - Easy
 458. [V2 - #8146 - 2021-06-09] xWETERx - Hard
 459. [V2 - #8151 - 2021-06-10] Wyvern22 x3 - Hard
 460. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 461. [V2 - #8263 - 2021-06-19] hinagatari x2 - Hard
 462. [V2 - #8339 - 2021-06-25] Bishamon-chan - Medium
 463. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebobebo - Easy
 464. [V2 - #8510 - 2021-07-03] SunflowerDaisho - Hard
 465. [V2 - #8541 - 2021-07-06] xCrazee - Medium
 466. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 467. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 468. [V2 - #8738 - 2021-07-23] _Bri x3 - Easy
 469. [V2 - #8739 - 2021-07-23] I230 - Easy
 470. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Easy
 471. [V2 - #8800 - 2021-07-27] Jokobo - Medium
 472. [V2 - #8893 - 2021-08-01] starfishalliance x2 - Easy
 473. [V2 - #8991 - 2021-08-11] tbeans10 x3 - Hard
 474. [V2 - #9046 - 2021-08-17] Bunille - Medium
 475. [V2 - #9066 - 2021-08-19] yukitheduck - Easy
 476. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 477. [V2 - #9117 - 2021-08-22] RachelPanda - Medium
 478. [V2 - #9117 - 2021-08-22] RachelPanda - Easy
 479. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit x3 - Hard
 480. [V2 - #9183 - 2021-08-27] Sarada - Easy
 481. [V2 - #9272 - 2021-09-01] I230 - Medium
 482. [V2 - #9312 - 2021-09-05] Sorucaa - Easy
 483. [V2 - #9323 - 2021-09-05] SolidBlade - Medium
 484. [V2 - #9325 - 2021-09-06] lostnyanko x2 - Hard
 485. [V2 - #9332 - 2021-09-06] Nurguburu - Medium
 486. [V2 - #9415 - 2021-09-15] YamiKYY - Easy
 487. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 488. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 489. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 490. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Easy
 491. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Medium
 492. [V2 - #9695 - 2021-10-05] OweynLupton - Hard
 493. [V2 - #9715 - 2021-10-06] trojangirl12 - Hard
 494. [V2 - #9817 - 2021-10-18] Bunille x2 - Hard
 495. [V2 - #9849 - 2021-10-22] Nymeew - Hard
 496. [V2 - #9852 - 2021-10-22] Yterbium x2 - Hard
 497. [V2 - #9919 - 2021-10-29] Myelin_sr - Medium
 498. [V3 - #8 - 2021-11-04] ExperienceLD x2 - Medium
 499. [V3 - #24 - 2021-11-05] Bern_stein x3 - Easy
 500. [V3 - #131 - 2021-11-20] Punkero x3 - Medium
 501. [V3 - #242 - 2021-11-30] Wyvern22 x3 - Medium
 502. [V3 - #319 - 2021-12-06] ImagineBrkr x2 - Easy
 503. [V3 - #324 - 2021-12-07] n6ah - Medium
 504. [V3 - #337 - 2021-12-09] blackmagemasta - Hard
 505. [V3 - #340 - 2021-12-09] tbeans10 x3 - Medium
 506. [V3 - #345 - 2021-12-10] simplycarissa - Easy
 507. [V3 - #394 - 2021-12-14] xCrazee x2 - Hard
 508. [V3 - #454 - 2021-12-19] Aur0ra - Hard
 509. [V3 - #457 - 2021-12-19] dierubikdie x3 - Hard
 510. [V3 - #511 - 2021-12-24] OweynLupton x2 - Easy
 511. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 512. [V3 - #587 - 2021-12-30] ShockZz x2 - Medium
 513. [V3 - #679 - 2022-01-02] ScarletCelestial x2 - Easy
 514. [V3 - #689 - 2022-01-03] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 515. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Hard
 516. [V3 - #694 - 2022-01-04] SemPiada - Medium
 517. [V3 - #739 - 2022-01-08] lostnyanko x3 - Easy
 518. [V3 - #761 - 2022-01-10] jonianime - Easy
 519. [V3 - #762 - 2022-01-10] PNR_13 - Medium
 520. [V3 - #836 - 2022-01-17] miaxnder x2 - Easy
 521. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle - Medium
 522. [V3 - #920 - 2022-01-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 523. [V3 - #1066 - 2022-02-02] Bern_stein x3 - Medium
 524. [V3 - #1073 - 2022-02-04] KuriPuri x2 - Hard
 525. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 526. [V3 - #1122 - 2022-02-10] AngelHana x2 - Easy
 527. [V3 - #1207 - 2022-02-17] Wyvern22 x3 - Easy
 528. [V3 - #1374 - 2022-02-28] Ichihara_Kouta - Easy
 529. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 530. [V3 - #1487 - 2022-03-09] Jokobo - Hard
 531. [V3 - #1515 - 2022-03-13] GanSan - Easy
 532. [V3 - #1522 - 2022-03-13] Yorokobi50 - Medium
 533. [V3 - #1661 - 2022-03-26] IssaPeo - Easy
 534. [V3 - #1677 - 2022-03-27] xCrazee x2 - Medium
 535. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Medium
 536. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Easy
 537. [V3 - #1741 - 2022-03-31] lostnyanko x3 - Medium
 538. [V3 - #1776 - 2022-04-01] Bern_stein x3 - Hard
 539. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Sakku-san x2 - Easy
 540. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 541. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Medium
 542. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Hard
 543. [V3 - #2052 - 2022-04-29] Jokobo x2 - Easy
 544. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr x3 - Hard
 545. [V3 - #2158 - 2022-05-06] miaxnder x2 - Medium
 546. [V3 - #2166 - 2022-05-07] poisonwill - Easy
 547. [V3 - #2250 - 2022-05-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 548. [V3 - #2270 - 2022-05-20] A_Morbid_Shadow - Easy
 549. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 550. [V3 - #2396 - 2022-05-30] OweynLupton x2 - Medium
 551. [V3 - #2425 - 2022-05-31] dierubikdie x3 - Medium
 552. [V3 - #2484 - 2022-06-05] Eleanora1315 - Hard
 553. [V3 - #2487 - 2022-06-06] Punkero x3 - Hard
 554. [V3 - #2544 - 2022-06-12] xCrazee x2 - Easy
 555. [V3 - #2595 - 2022-06-16] RachelPanda x2 - Hard
 556. [V3 - #2604 - 2022-06-17] Jokobo x2 - Medium
 557. [V3 - #2633 - 2022-06-20] ExperienceLD x2 - Easy
 558. [V3 - #2685 - 2022-06-25] Tsukaji - Easy
 559. [V3 - #2691 - 2022-06-25] Eyth - Easy
 560. [V3 - #2700 - 2022-06-26] Szrebi - Hard
 561. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 562. [V3 - #2896 - 2022-07-13] kerryelc - Easy
 563. [V3 - #2901 - 2022-07-13] dierubikdie x3 - Easy
 564. [V3 - #2962 - 2022-07-21] Loudcsharp - Easy
 565. [V3 - #3004 - 2022-07-25] Ariies_ - Easy
 566. [V3 - #3011 - 2022-07-26] danomar13 - Easy
 567. [V3 - #3071 - 2022-07-30] Netbug - Easy
 568. [V3 - #3073 - 2022-07-30] TheEdgelord - Hard
 569. [V3 - #3130 - 2022-08-02] trojangirl12 x2 - Hard
 570. [V3 - #3234 - 2022-08-16] lostnyanko x3 - Hard
 571. [V3 - #3415 - 2022-09-03] AatihoNora - Easy
 572. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Medium
 573. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille x2 - Medium
 574. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 575. [V3 - #3575 - 2022-09-25] Sarada - Medium
 576. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 577. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 578. [V3 - #3640 - 2022-09-30] Yterbium x2 - Easy
 579. [V3 - #3665 - 2022-10-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 580. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 581. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 582. [V3 - #3728 - 2022-10-07] karma_majo - Easy
 583. [V3 - #3737 - 2022-10-08] SecretPresident - Easy
 584. [V3 - #3842 - 2022-10-20] Jokobo x2 - Hard
 585. [V3 - #4024 - 2022-11-08] jaeo_k - Easy
 586. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 587. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Easy
 588. [V3 - #4300 - 2022-12-06] crazybob1215 - Easy
 589. [V3 - #4360 - 2022-12-14] Baka_Nima456 - Easy
 590. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 591. [V3 - #4530 - 2022-12-30] Myelin_sr - Hard
 592. [V3 - #4604 - 2023-01-02] mxtape - Easy
 593. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Medium
 594. [V3 - #4683 - 2023-01-09] ItsFriktion - Easy
 595. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 596. [V3 - #4705 - 2023-01-11] xCrazee x3 - Hard
 597. [V3 - #4723 - 2023-01-13] Jokobo x3 - Easy
 598. [V3 - #4756 - 2023-01-16] elleeldritch - Easy
 599. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 600. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Easy
 601. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Medium
 602. [V3 - #4794 - 2023-01-19] boredrandomguy x2 - Hard
 603. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 604. [V3 - #4829 - 2023-01-21] Zenit x3 - Medium
 605. [V3 - #4850 - 2023-01-23] Nurguburu - Hard
 606. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Easy
 607. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Medium
 608. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli - Hard
 609. [V3 - #4962 - 2023-01-31] sukusen - Medium
 610. [V3 - #5008 - 2023-02-01] Mr_Duke_ - Medium
 611. [V3 - #5088 - 2023-02-06] Serene14 - Easy
 612. [V3 - #5107 - 2023-02-08] ferrepls - Easy
 613. [V3 - #5218 - 2023-02-19] ScarletCelestial x2 - Medium
 614. [V3 - #5270 - 2023-02-24] Malin28 - Easy
 615. [V3 - #5325 - 2023-02-28] ShockZz x2 - Hard
 616. [V3 - #5446 - 2023-03-12] MidnightCielo - Easy
 617. [V3 - #5499 - 2023-03-18] AjaxTSS - Easy
 618. [V3 - #5584 - 2023-03-26] karma_majo - Medium
 619. [V3 - #5591 - 2023-03-26] Ten - Hard
 620. [V3 - #5602 - 2023-03-27] Aur0ra x2 - Easy
 621. [V3 - #5802 - 2023-04-16] MoonPhos - Hard
 622. [V3 - #5835 - 2023-04-18] Jokobo x3 - Medium
 623. [V3 - #5882 - 2023-04-23] Karma_Lovers - Easy
 624. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 625. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 626. [V3 - #5978 - 2023-05-02] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 627. [V3 - #5986 - 2023-05-03] Ariies_ - Medium
 628. [V3 - #6021 - 2023-05-08] blackmagemasta - Medium
 629. [V3 - #6147 - 2023-05-27] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 630. [V3 - #6150 - 2023-05-27] OweynLupton x2 - Hard
 631. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Easy
 632. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Medium
 633. [V3 - #6242 - 2023-06-04] Szrebi - Medium
 634. [V3 - #6279 - 2023-06-10] HimeCrycho - Easy
 635. [V3 - #6291 - 2023-06-12] HimeCrycho - Medium
 636. [V3 - #6304 - 2023-06-13] HimeCrycho - Hard
 637. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 638. [V3 - #6404 - 2023-06-23] KatjieKat - Easy
 639. [V3 - #6404 - 2023-06-23] KatjieKat - Medium
 640. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 641. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 642. [V3 - #6516 - 2023-07-01] iamrure - Medium
 643. [V3 - #6560 - 2023-07-06] xCrazee x3 - Medium
 644. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 645. [V3 - #6678 - 2023-07-18] Ylienna x2 - Hard
 646. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 647. [V3 - #6859 - 2023-07-31] SunflowerDaisho x2 - Easy
 648. [V3 - #6925 - 2023-08-07] ImagineBrkr x3 - Medium
 649. [V3 - #6967 - 2023-08-13] Hoarfox - Hard
 650. [V3 - #6967 - 2023-08-13] Hoarfox - Medium
 651. [V3 - #6972 - 2023-08-14] Twintail_Daemon - Easy
 652. [V3 - #6995 - 2023-08-17] BrianaBird - Easy
 653. [V3 - #7017 - 2023-08-21] BurntFlower - Medium
 654. [V3 - #7124 - 2023-09-02] kerryelc - Medium

Participation

by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Run #3

Easy

Medium

Hard

Genre Romance

Created on : 2016-10-06

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
25 items to complete
363 Turnins
263 Validated Turnins
Medium
2.25 Point(s)
35 items to complete
166 Turnins
104 Validated Turnins
Hard
3.25 Point(s)
45 items to complete
125 Turnins
72 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Romance or Romantic Subtext MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.