Challenge : Sci-Fi

 1. [V1 - #4157 - 2017-06-01] extremeplant - Easy
 2. [V1 - #4158 - 2017-06-01] Konekojo - Easy
 3. [V1 - #4160 - 2017-06-01] OmegaOtaku - Easy
 4. [V1 - #4161 - 2017-06-01] SunflowerDaisho - Easy
 5. [V1 - #4010 - 2017-06-02] starfishalliance - Easy
 6. [V1 - #4134 - 2017-06-02] renzoushi - Easy
 7. [V1 - #4140 - 2017-06-02] Gwathgor - Easy
 8. [V1 - #4162 - 2017-06-02] AYOSHINA - Easy
 9. [V1 - #4163 - 2017-06-02] Zenit - Easy
 10. [V1 - #4165 - 2017-06-02] Dakenfromvault1 - Easy
 11. [V1 - #4168 - 2017-06-02] Kreyul - Easy
 12. [V1 - #4169 - 2017-06-02] Archer0596 - Easy
 13. [V1 - #4171 - 2017-06-02] Jhiday - Easy
 14. [V1 - #4173 - 2017-06-02] Punkero - Easy
 15. [V1 - #4180 - 2017-06-04] TreasuredHopes - Easy
 16. [V1 - #4194 - 2017-06-05] Aelric1 - Easy
 17. [V1 - #4208 - 2017-06-06] Celine3107 - Easy
 18. [V1 - #4218 - 2017-06-09] Wyvern22 - Easy
 19. [V1 - #4220 - 2017-06-09] Ascheherz - Easy
 20. [V1 - #4230 - 2017-06-10] NickWilks - Easy
 21. [V1 - #4235 - 2017-06-11] moissi - Easy
 22. [V1 - #4241 - 2017-06-12] -Eien- - Easy
 23. [V1 - #4243 - 2017-06-12] MissCactus - Easy
 24. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Easy
 25. [V1 - #4284 - 2017-06-17] SheyCroix - Easy
 26. [V1 - #4285 - 2017-06-17] Helvian494743 - Easy
 27. [V1 - #4342 - 2017-06-23] Ginger_Snap - Easy
 28. [V1 - #4411 - 2017-06-30] acestrawbs - Easy
 29. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 30. [V1 - #4473 - 2017-07-06] JGChaves - Easy
 31. [V1 - #4485 - 2017-07-08] GNozaki - Easy
 32. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 33. [V1 - #4536 - 2017-07-17] AYOSHINA - Medium
 34. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 35. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Easy
 36. [V1 - #4671 - 2017-08-02] KenApplepi - Easy
 37. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 38. [V1 - #4725 - 2017-08-13] TheMaxPhoenix - Easy
 39. [V1 - #4733 - 2017-08-15] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 40. [V1 - #4759 - 2017-08-18] Fire__Phoenix - Easy
 41. [V1 - #4775 - 2017-08-20] tbeans10 - Easy
 42. [V1 - #4960 - 2017-09-09] Wyvern22 - Hard
 43. [V1 - #5003 - 2017-09-17] ParsleyParsnips - Easy
 44. [V1 - #5014 - 2017-09-18] AngelShiva - Easy
 45. [V1 - #5117 - 2017-09-30] Titadou - Easy
 46. [V1 - #5145 - 2017-10-03] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V1 - #5186 - 2017-10-08] NickWilks - Medium
 48. [V1 - #5207 - 2017-10-11] Whimsalot - Easy
 49. [V1 - #5229 - 2017-10-14] Tonic_ - Easy
 50. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 51. [V1 - #5251 - 2017-10-17] Butterstroke - Easy
 52. [V1 - #5294 - 2017-10-23] Rebe92 - Easy
 53. [V1 - #5382 - 2017-10-31] Wyvern22 - Medium
 54. [V1 - #5383 - 2017-10-31] Kyuuto - Easy
 55. [V1 - #5427 - 2017-11-03] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #5453 - 2017-11-06] ImagineBrkr - Easy
 57. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 58. [V1 - #5720 - 2017-12-14] DarkFaerie - Easy
 59. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 60. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA - Hard
 61. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 62. [V1 - #5830 - 2017-12-28] diamond-hime - Easy
 63. [V1 - #5941 - 2018-01-08] waterwhip - Easy
 64. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 65. [V1 - #5974 - 2018-01-14] Aeradae - Easy
 66. [V1 - #5975 - 2018-01-14] leapylee - Easy
 67. [V1 - #6088 - 2018-01-27] ownitlikeaboss - Easy
 68. [V1 - #6095 - 2018-01-27] Branqueleton - Easy
 69. [V1 - #6199 - 2018-02-01] YumeNoTsukii - Easy
 70. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 71. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 72. [V1 - #6210 - 2018-02-02] Ritshiro - Easy
 73. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 74. [V1 - #6233 - 2018-02-05] tbeans10 - Medium
 75. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 76. [V1 - #6306 - 2018-02-15] Imyreld - Hard
 77. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Medium
 78. [V1 - #6527 - 2018-03-10] Onodeath - Easy
 79. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 80. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld x2 - Easy
 81. [V1 - #6610 - 2018-03-20] animegeek4life - Easy
 82. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 84. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 85. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 86. [V1 - #6756 - 2018-04-01] Rojo - Hard
 87. [V1 - #6761 - 2018-04-02] mikadotrash - Easy
 88. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 89. [V1 - #6850 - 2018-04-13] KeylosDesu - Easy
 90. [V1 - #6941 - 2018-04-25] Zenit - Medium
 91. [V1 - #6992 - 2018-04-30] Wyvern22 x2 - Medium
 92. [V1 - #7053 - 2018-05-03] riho88riho - Easy
 93. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 94. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 95. [V1 - #7110 - 2018-05-11] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 96. [V1 - #7140 - 2018-05-14] Zenit - Hard
 97. [V1 - #7196 - 2018-05-24] Imyreld x2 - Medium
 98. [V1 - #7209 - 2018-05-26] Wyvern22 x2 - Easy
 99. [V1 - #7258 - 2018-08-11] Rno081 - Easy
 100. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 101. [V1 - #7280 - 2018-08-15] AngelHana - Easy
 102. [V1 - #7285 - 2018-08-17] Ten - Easy
 103. [V1 - #7320 - 2018-08-20] ExperienceLD - Easy
 104. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 105. [V1 - #7388 - 2018-08-29] extremeplant - Medium
 106. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 107. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld x2 - Hard
 108. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 109. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 110. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 111. [V1 - #7898 - 2018-10-30] Aeradae - Medium
 112. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 113. [V1 - #7947 - 2018-11-03] Ylienna - Easy
 114. [V1 - #7961 - 2018-11-06] yuuyaisnotcrash - Easy
 115. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Easy
 116. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Easy
 117. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 118. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 119. [V1 - #8325 - 2018-12-31] TheEdgelord - Medium
 120. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 121. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 122. [V1 - #8395 - 2019-01-07] Mari004 - Easy
 123. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Papa_Dragon - Easy
 124. [V1 - #8491 - 2019-01-20] inesmarques2011 - Easy
 125. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Hard
 126. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Medium
 127. [V1 - #8577 - 2019-01-30] JGChaves - Medium
 128. [V1 - #8647 - 2019-02-06] Papa_Dragon - Medium
 129. [V1 - #8745 - 2019-02-17] Punkero - Medium
 130. [V1 - #8760 - 2019-02-19] ScarletCelestial - Easy
 131. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 132. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 133. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 134. [V1 - #9209 - 2019-04-08] ParsleyParsnips - Medium
 135. [V1 - #9230 - 2019-04-10] isahbellah - Easy
 136. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 137. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 138. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 139. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 140. [V1 - #9531 - 2019-05-19] toxif - Medium
 141. [V1 - #9554 - 2019-05-23] GakutoDeathGlare - Easy
 142. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 143. [V1 - #9580 - 2019-05-27] Papa_Dragon - Hard
 144. [V1 - #9602 - 2019-05-30] cappuccinoangel - Easy
 145. [V1 - #9604 - 2019-05-30] lifeiscrazy - Easy
 146. [V1 - #9702 - 2019-06-16] ScarletCelestial - Medium
 147. [V1 - #9833 - 2019-07-03] greyjoie - Medium
 148. [V1 - #9849 - 2019-07-09] Bunille - Easy
 149. [V1 - #9882 - 2019-07-15] lifeiscrazy - Hard
 150. [V1 - #10029 - 2019-08-02] Papa_Dragon - Easy
 151. [V1 - #10047 - 2019-08-06] lagom - Easy
 152. [V1 - #10083 - 2019-08-13] Technotron - Easy
 153. [V2 - #103 - 2019-08-31] Punkero x2 - Easy
 154. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 155. [V2 - #163 - 2019-09-08] YumeNoTsukii - Medium
 156. [V2 - #323 - 2019-09-27] starfishalliance - Medium
 157. [V2 - #365 - 2019-09-29] zani36 - Easy
 158. [V2 - #499 - 2019-10-14] Aeradae - Hard
 159. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 160. [V2 - #538 - 2019-10-19] Bern_stein - Medium
 161. [V2 - #592 - 2019-10-25] Papa_Dragon x2 - Medium
 162. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 163. [V2 - #686 - 2019-11-03] ownitlikeaboss - Medium
 164. [V2 - #789 - 2019-11-13] ScarletCelestial - Hard
 165. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Medium
 166. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 167. [V2 - #1172 - 2019-12-25] Doougii - Easy
 168. [V2 - #1211 - 2019-12-28] Gwathgor - Hard
 169. [V2 - #1328 - 2020-01-05] MegaManBK7 - Easy
 170. [V2 - #1368 - 2020-01-09] Punkero x2 - Easy
 171. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Hard
 172. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 173. [V2 - #1415 - 2020-01-14] Rage_Beat06 - Medium
 174. [V2 - #1465 - 2020-01-19] erotas - Easy
 175. [V2 - #1500 - 2020-01-22] cornflakegod - Easy
 176. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron - Medium
 177. [V2 - #1700 - 2020-02-08] dierubikdie - Hard
 178. [V2 - #1714 - 2020-02-09] MochiMagus - Easy
 179. [V2 - #1716 - 2020-02-09] Eyth - Easy
 180. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Hard (upgraded from Easy)
 181. [V2 - #1733 - 2020-02-10] Zenit x2 - Medium
 182. [V2 - #1762 - 2020-02-13] _Bri - Easy
 183. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 184. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 185. [V2 - #1939 - 2020-02-28] BrunoMarq - Easy
 186. [V2 - #1981 - 2020-03-01] Vaniltea - Easy
 187. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Easy
 188. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Medium
 189. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Hard
 190. [V2 - #2075 - 2020-03-11] dierubikdie - Medium
 191. [V2 - #2103 - 2020-03-13] Rellni944 - Easy
 192. [V2 - #2123 - 2020-03-14] KuriPuri - Easy
 193. [V2 - #2150 - 2020-03-17] Papa_Dragon x2 - Hard
 194. [V2 - #2192 - 2020-03-22] SheyCroix - Medium
 195. [V2 - #2197 - 2020-03-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 196. [V2 - #2226 - 2020-03-25] SheyCroix - Hard
 197. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 198. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 199. [V2 - #2438 - 2020-04-09] SunflowerDaisho - Medium
 200. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 201. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Medium
 202. [V2 - #2654 - 2020-04-24] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 203. [V2 - #2667 - 2020-04-25] lostnyanko - Hard
 204. [V2 - #2710 - 2020-04-28] cornflakegod - Medium
 205. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 206. [V2 - #2778 - 2020-05-02] Amitte_Sukku - Easy
 207. [V2 - #2902 - 2020-05-12] BurntFlower - Easy
 208. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Hard
 209. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 210. [V2 - #3003 - 2020-05-22] ShockZz - Hard
 211. [V2 - #3005 - 2020-05-22] Aur0ra - Easy
 212. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 213. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit x2 - Easy
 214. [V2 - #3182 - 2020-06-01] Yterbium - Hard
 215. [V2 - #3195 - 2020-06-01] Rellni944 - Easy
 216. [V2 - #3206 - 2020-06-02] Sakku-san - Easy
 217. [V2 - #3244 - 2020-06-05] indiwyn - Easy
 218. [V2 - #3262 - 2020-06-07] Bishamon-chan - Easy
 219. [V2 - #3287 - 2020-06-08] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 220. [V2 - #3291 - 2020-06-09] dierubikdie x2 - Hard
 221. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Easy
 222. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Hard
 223. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 224. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 225. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko - Medium
 226. [V2 - #3628 - 2020-07-09] _Bri - Medium
 227. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 228. [V2 - #3669 - 2020-07-13] OmegaOtaku - Hard
 229. [V2 - #3704 - 2020-07-16] Gwathgor - Medium
 230. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Medium
 231. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 232. [V2 - #3738 - 2020-07-18] PNR_13 - Easy
 233. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 234. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 235. [V2 - #4027 - 2020-08-07] lostnyanko x2 - Easy
 236. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Easy
 237. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Medium
 238. [V2 - #4040 - 2020-08-08] ExperienceLD - Hard
 239. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 240. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 241. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 242. [V2 - #4325 - 2020-09-01] Sakku-san - Medium
 243. [V2 - #4383 - 2020-09-02] Rellni944 - Medium
 244. [V2 - #4404 - 2020-09-06] swivel - Easy
 245. [V2 - #4503 - 2020-09-16] _Bri x2 - Easy
 246. [V2 - #4509 - 2020-09-16] nozomemee - Easy
 247. [V2 - #4510 - 2020-09-17] lostnyanko x2 - Medium
 248. [V2 - #4551 - 2020-09-20] Rebe92 - Medium
 249. [V2 - #4719 - 2020-10-01] Rno081 - Medium
 250. [V2 - #4756 - 2020-10-05] Yterbium - Medium
 251. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Easy
 252. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Medium
 253. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Medium
 254. [V2 - #4915 - 2020-10-20] KuriPuri - Medium
 255. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 256. [V2 - #4953 - 2020-10-22] Plaxsin - Easy
 257. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 258. [V2 - #5045 - 2020-10-30] ShockZz x2 - Easy
 259. [V2 - #5140 - 2020-11-06] Shuurei - Easy
 260. [V2 - #5147 - 2020-11-07] trojangirl12 - Easy
 261. [V2 - #5192 - 2020-11-11] HDAsylum - Easy
 262. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 263. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 264. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Easy
 265. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Medium
 266. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Hard
 267. [V2 - #5484 - 2020-11-30] _Bri x2 - Medium
 268. [V2 - #5489 - 2020-11-30] jho0on_ - Easy
 269. [V2 - #5580 - 2020-12-06] Bern_stein - Hard
 270. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 271. [V2 - #5659 - 2020-12-12] I230 - Easy
 272. [V2 - #5691 - 2020-12-15] MegaManBK7 - Medium
 273. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 274. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 x2 - Easy
 275. [V2 - #5851 - 2020-12-27] dierubikdie x2 - Easy
 276. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 277. [V2 - #5930 - 2020-12-31] MetalFalcon - Medium
 278. [V2 - #6079 - 2021-01-10] Punkero x2 - Medium
 279. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 280. [V2 - #6094 - 2021-01-11] ExperienceLD - Medium
 281. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 282. [V2 - #6152 - 2021-01-16] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 283. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 284. [V2 - #6301 - 2021-01-27] Kinaiii - Easy
 285. [V2 - #6307 - 2021-01-27] Wyvern22 x3 - Hard
 286. [V2 - #6326 - 2021-01-29] superherowarrior - Easy
 287. [V2 - #6458 - 2021-02-06] Timebomb420 - Easy
 288. [V2 - #6493 - 2021-02-09] _Bri x2 - Hard
 289. [V2 - #6498 - 2021-02-09] Mr_Duke_ - Easy
 290. [V2 - #6567 - 2021-02-15] Shuurei - Medium
 291. [V2 - #6655 - 2021-02-22] AngelHana - Medium
 292. [V2 - #6670 - 2021-02-23] Imyreld x3 - Easy
 293. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 294. [V2 - #6708 - 2021-02-26] Eleanora1315 - Easy
 295. [V2 - #6758 - 2021-02-28] miaxnder - Easy
 296. [V2 - #6800 - 2021-03-01] ketsueki22 - Easy
 297. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 298. [V2 - #6841 - 2021-03-03] OweynLupton - Medium
 299. [V2 - #6877 - 2021-03-07] ShockZz x2 - Medium
 300. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 301. [V2 - #6931 - 2021-03-13] Szrebi - Easy
 302. [V2 - #6979 - 2021-03-17] Givemeanaccount - Easy
 303. [V2 - #7082 - 2021-03-26] Rage_Beat06 - Hard
 304. [V2 - #7106 - 2021-03-27] ScarletCelestial - Medium
 305. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 306. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 307. [V2 - #7325 - 2021-04-11] _Bri x3 - Easy
 308. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 309. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit x3 - Hard
 310. [V2 - #7440 - 2021-04-19] MadClaw1138 - Easy
 311. [V2 - #7477 - 2021-04-22] Jaikeis - Easy
 312. [V2 - #7515 - 2021-04-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 313. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 314. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Hard
 315. [V2 - #7801 - 2021-05-17] trojangirl12 - Medium
 316. [V2 - #7934 - 2021-05-28] yukitheduck - Easy
 317. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 318. [V2 - #8088 - 2021-06-04] _Bri x3 - Medium
 319. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Hard
 320. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Medium
 321. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 322. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 323. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 324. [V2 - #8302 - 2021-06-22] lostnyanko x2 - Hard
 325. [V2 - #8534 - 2021-07-05] Bern_stein x2 - Easy
 326. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 327. [V2 - #8713 - 2021-07-21] Nurguburu - Medium
 328. [V2 - #8731 - 2021-07-22] Aur0ra - Medium
 329. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 330. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Medium
 331. [V2 - #8992 - 2021-08-11] Ebobebo - Easy
 332. [V2 - #8998 - 2021-08-12] OweynLupton - Hard
 333. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 334. [V2 - #9125 - 2021-08-23] Myelin_sr - Easy
 335. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille - Hard
 336. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille x2 - Hard
 337. [V2 - #9229 - 2021-08-30] Rellni944 x2 - Medium
 338. [V2 - #9292 - 2021-09-03] Jokobo - Medium
 339. [V2 - #9337 - 2021-09-07] _Bri x3 - Hard
 340. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 341. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton x2 - Easy
 342. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 343. [V2 - #9478 - 2021-09-20] lostnyanko x3 - Easy
 344. [V2 - #9514 - 2021-09-22] Wyvern22 x3 - Medium
 345. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 346. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Easy
 347. [V2 - #9903 - 2021-10-27] Sarada - Easy
 348. [V2 - #9914 - 2021-10-28] Mikaytama13 - Easy
 349. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Easy
 350. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Hard
 351. [V3 - #90 - 2021-11-14] Punkero x2 - Hard
 352. [V3 - #162 - 2021-11-23] tbeans10 x2 - Hard
 353. [V3 - #270 - 2021-12-01] dierubikdie x3 - Hard
 354. [V3 - #394 - 2021-12-14] xCrazee - Hard
 355. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 356. [V3 - #423 - 2021-12-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 357. [V3 - #424 - 2021-12-17] Wyvern22 x3 - Easy
 358. [V3 - #486 - 2021-12-22] OweynLupton x2 - Medium
 359. [V3 - #574 - 2021-12-29] trojangirl12 - Hard
 360. [V3 - #656 - 2022-01-01] A_Morbid_Shadow - Easy
 361. [V3 - #704 - 2022-01-05] Mackamizzle - Hard
 362. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Medium
 363. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Easy
 364. [V3 - #1001 - 2022-01-31] xiledx - Easy
 365. [V3 - #1045 - 2022-02-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 366. [V3 - #1097 - 2022-02-07] xCrazee - Medium
 367. [V3 - #1101 - 2022-02-07] I230 - Hard
 368. [V3 - #1105 - 2022-02-08] JayBanshee - Easy
 369. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 370. [V3 - #1136 - 2022-02-12] Bern_stein x2 - Medium
 371. [V3 - #1261 - 2022-02-21] kerryelc - Easy
 372. [V3 - #1326 - 2022-02-25] Karinara - Easy
 373. [V3 - #1464 - 2022-03-07] lostnyanko x3 - Medium
 374. [V3 - #1567 - 2022-03-19] Punkero x3 - Easy
 375. [V3 - #1596 - 2022-03-21] xCrazee - Easy
 376. [V3 - #1640 - 2022-03-24] Yvsmeg - Easy
 377. [V3 - #1692 - 2022-03-27] IssaPeo - Easy
 378. [V3 - #1726 - 2022-03-30] Hirako179 - Easy
 379. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 380. [V3 - #1843 - 2022-04-08] TheEdgelord - Hard
 381. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Hard
 382. [V3 - #1894 - 2022-04-13] xNyan - Easy
 383. [V3 - #1900 - 2022-04-14] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 384. [V3 - #1961 - 2022-04-20] Bern_stein x2 - Hard
 385. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 386. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Hard
 387. [V3 - #2040 - 2022-04-28] poisonwill - Easy
 388. [V3 - #2167 - 2022-05-07] Loudcsharp - Easy
 389. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x3 - Medium
 390. [V3 - #2288 - 2022-05-21] HDAsylum - Medium
 391. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Easy
 392. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 393. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Hard
 394. [V3 - #2300 - 2022-05-22] dierubikdie x3 - Medium
 395. [V3 - #2308 - 2022-05-23] ScarletCelestial x2 - Hard
 396. [V3 - #2340 - 2022-05-26] Jokobo - Hard
 397. [V3 - #2524 - 2022-06-10] lostnyanko x3 - Hard
 398. [V3 - #2768 - 2022-06-30] ShockZz x2 - Hard
 399. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton x2 - Hard
 400. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Easy
 401. [V3 - #2871 - 2022-07-09] dierubikdie x3 - Easy
 402. [V3 - #2882 - 2022-07-11] ImagineBrkr x3 - Hard
 403. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 404. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 405. [V3 - #3123 - 2022-08-01] Eleanora1315 - Hard
 406. [V3 - #3159 - 2022-08-06] xCrazee x2 - Hard
 407. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon_Asuna - Easy
 408. [V3 - #3429 - 2022-09-04] OweynLupton x3 - Easy
 409. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 410. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Medium
 411. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 412. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Easy
 413. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Medium
 414. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Hard
 415. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille - Medium
 416. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 417. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 418. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 419. [V3 - #3700 - 2022-10-04] Zenit x3 - Easy
 420. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 421. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 422. [V3 - #3733 - 2022-10-07] Punkero x3 - Medium
 423. [V3 - #3755 - 2022-10-10] karma_majo - Easy
 424. [V3 - #3783 - 2022-10-15] Jaikeis - Medium
 425. [V3 - #3987 - 2022-11-02] Jokobo x2 - Medium
 426. [V3 - #4004 - 2022-11-05] ohpishhposh - Easy
 427. [V3 - #4057 - 2022-11-13] blackmagemasta - Medium
 428. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 429. [V3 - #4262 - 2022-12-02] ggragoose - Easy
 430. [V3 - #4273 - 2022-12-03] OweynLupton x3 - Medium
 431. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 432. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Medium
 433. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Hard
 434. [V3 - #4601 - 2023-01-02] Mnemosymnal - Easy
 435. [V3 - #4610 - 2023-01-03] mxtape - Easy
 436. [V3 - #4634 - 2023-01-05] Aur0ra - Hard
 437. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 438. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k - Easy
 439. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 440. [V3 - #4841 - 2023-01-22] Mr_Duke_ - Medium
 441. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 442. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 443. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 444. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident - Easy
 445. [V3 - #4983 - 2023-01-31] ShockZz x3 - Easy
 446. [V3 - #5069 - 2023-02-04] trojangirl12 x2 - Hard
 447. [V3 - #5070 - 2023-02-04] EyesOfNine - Easy
 448. [V3 - #5077 - 2023-02-04] AndroidOn - Easy
 449. [V3 - #5107 - 2023-02-08] ferrepls - Easy
 450. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Medium
 451. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Hard
 452. [V3 - #5190 - 2023-02-17] xCrazee x2 - Medium
 453. [V3 - #5270 - 2023-02-24] Malin28 - Easy
 454. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc - Medium
 455. [V3 - #5371 - 2023-03-04] Nurguburu - Hard
 456. [V3 - #5475 - 2023-03-15] MidnightCielo - Easy
 457. [V3 - #5575 - 2023-03-25] lubryka - Hard
 458. [V3 - #5634 - 2023-03-31] ImagineBrkr x3 - Medium
 459. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Easy
 460. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Medium
 461. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Hard
 462. [V3 - #5772 - 2023-04-12] rubedesu - Easy
 463. [V3 - #5778 - 2023-04-13] ScarletCelestial x3 - Easy
 464. [V3 - #5938 - 2023-04-30] TheEdgelord x2 - Easy
 465. [V3 - #6247 - 2023-06-05] Loudcsharp - Medium
 466. [V3 - #6292 - 2023-06-12] FeezyWheezy - Medium
 467. [V3 - #6317 - 2023-06-14] HimeCrycho - Easy
 468. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 469. [V3 - #6343 - 2023-06-17] OweynLupton x3 - Hard
 470. [V3 - #6454 - 2023-06-28] xCrazee x2 - Easy
 471. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 472. [V3 - #6462 - 2023-06-29] Nurguburu x2 - Easy
 473. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 474. [V3 - #6519 - 2023-07-02] Jokobo x2 - Hard
 475. [V3 - #6540 - 2023-07-04] Genovia_ - Easy
 476. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 477. [V3 - #6680 - 2023-07-18] AjaxTSS - Easy
 478. [V3 - #6772 - 2023-07-25] ImagineBrkr x3 - Hard
 479. [V3 - #6806 - 2023-07-29] blackmagemasta - Easy
 480. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 481. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Easy
 482. [V3 - #6964 - 2023-08-12] Campiz06 - Hard
 483. [V3 - #7123 - 2023-09-02] Yterbium x3 - Hard
 484. [V3 - #7140 - 2023-09-04] Jokobo x3 - Easy
 485. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Medium
 486. [V3 - #7189 - 2023-09-12] myuniquename - Medium
 487. [V3 - #7213 - 2023-09-15] is_peque - Medium

Genre Sci-Fi

Created on : 2017-06-01

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
20 items to complete
288 Turnins
195 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
35 items to complete
110 Turnins
67 Validated Turnins
Hard
3.5 Point(s)
50 items to complete
89 Turnins
43 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Sci-Fi MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.