Challenge : Sci-Fi

 1. [V1 - #4157 - 2017-06-01] extremeplant - Easy
 2. [V1 - #4158 - 2017-06-01] Konekojo - Easy
 3. [V1 - #4160 - 2017-06-01] OmegaOtaku - Easy
 4. [V1 - #4161 - 2017-06-01] SunflowerDaisho - Easy
 5. [V1 - #4010 - 2017-06-02] starfishalliance - Easy
 6. [V1 - #4134 - 2017-06-02] renzoushi - Easy
 7. [V1 - #4140 - 2017-06-02] Gwathgor - Easy
 8. [V1 - #4162 - 2017-06-02] AYOSHINA - Easy
 9. [V1 - #4163 - 2017-06-02] Zenit - Easy
 10. [V1 - #4165 - 2017-06-02] Dakenfromvault1 - Easy
 11. [V1 - #4168 - 2017-06-02] Kreyul - Easy
 12. [V1 - #4169 - 2017-06-02] Archer0596 - Easy
 13. [V1 - #4171 - 2017-06-02] Jhiday - Easy
 14. [V1 - #4173 - 2017-06-02] Punkero - Easy
 15. [V1 - #4180 - 2017-06-04] TreasuredHopes - Easy
 16. [V1 - #4194 - 2017-06-05] Aelric1 - Easy
 17. [V1 - #4208 - 2017-06-06] Celine3107 - Easy
 18. [V1 - #4218 - 2017-06-09] Wyvern22 - Easy
 19. [V1 - #4220 - 2017-06-09] Ascheherz - Easy
 20. [V1 - #4230 - 2017-06-10] NickWilks - Easy
 21. [V1 - #4235 - 2017-06-11] moissi - Easy
 22. [V1 - #4241 - 2017-06-12] -Eien- - Easy
 23. [V1 - #4243 - 2017-06-12] MissCactus - Easy
 24. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Easy
 25. [V1 - #4284 - 2017-06-17] SheyCroix - Easy
 26. [V1 - #4285 - 2017-06-17] Helvian494743 - Easy
 27. [V1 - #4342 - 2017-06-23] Ginger_Snap - Easy
 28. [V1 - #4411 - 2017-06-30] acestrawbs - Easy
 29. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 30. [V1 - #4473 - 2017-07-06] JGChaves - Easy
 31. [V1 - #4485 - 2017-07-08] GNozaki - Easy
 32. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 33. [V1 - #4536 - 2017-07-17] AYOSHINA - Medium
 34. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 35. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Easy
 36. [V1 - #4671 - 2017-08-02] KenApplepi - Easy
 37. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 38. [V1 - #4725 - 2017-08-13] TheMaxPhoenix - Easy
 39. [V1 - #4733 - 2017-08-15] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 40. [V1 - #4759 - 2017-08-18] Fire__Phoenix - Easy
 41. [V1 - #4775 - 2017-08-20] tbeans10 - Easy
 42. [V1 - #4960 - 2017-09-09] Wyvern22 - Hard
 43. [V1 - #5003 - 2017-09-17] ParsleyParsnips - Easy
 44. [V1 - #5014 - 2017-09-18] AngelShiva - Easy
 45. [V1 - #5117 - 2017-09-30] Titadou - Easy
 46. [V1 - #5145 - 2017-10-03] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V1 - #5186 - 2017-10-08] NickWilks - Medium
 48. [V1 - #5207 - 2017-10-11] Whimsalot - Easy
 49. [V1 - #5229 - 2017-10-14] Tonic_ - Easy
 50. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 51. [V1 - #5251 - 2017-10-17] Butterstroke - Easy
 52. [V1 - #5294 - 2017-10-23] Rebe92 - Easy
 53. [V1 - #5382 - 2017-10-31] Wyvern22 - Medium
 54. [V1 - #5383 - 2017-10-31] Kyuuto - Easy
 55. [V1 - #5427 - 2017-11-03] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #5453 - 2017-11-06] ImagineBrkr - Easy
 57. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 58. [V1 - #5720 - 2017-12-14] DarkFaerie - Easy
 59. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 60. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA - Hard
 61. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 62. [V1 - #5830 - 2017-12-28] diamond-hime - Easy
 63. [V1 - #5941 - 2018-01-08] waterwhip - Easy
 64. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 65. [V1 - #5974 - 2018-01-14] Aeradae - Easy
 66. [V1 - #5975 - 2018-01-14] leapylee - Easy
 67. [V1 - #6088 - 2018-01-27] ownitlikeaboss - Easy
 68. [V1 - #6095 - 2018-01-27] Branqueleton - Easy
 69. [V1 - #6199 - 2018-02-01] YumeNoTsukii - Easy
 70. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 71. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 72. [V1 - #6210 - 2018-02-02] Ritshiro - Easy
 73. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 74. [V1 - #6233 - 2018-02-05] tbeans10 - Medium
 75. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 76. [V1 - #6306 - 2018-02-15] Imyreld - Hard
 77. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Medium
 78. [V1 - #6527 - 2018-03-10] Onodeath - Easy
 79. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 80. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld x2 - Easy
 81. [V1 - #6610 - 2018-03-20] animegeek4life - Easy
 82. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 84. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 85. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 86. [V1 - #6756 - 2018-04-01] Rojo - Hard
 87. [V1 - #6761 - 2018-04-02] mikadotrash - Easy
 88. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 89. [V1 - #6850 - 2018-04-13] KeylosDesu - Easy
 90. [V1 - #6941 - 2018-04-25] Zenit - Medium
 91. [V1 - #6992 - 2018-04-30] Wyvern22 x2 - Medium
 92. [V1 - #7053 - 2018-05-03] riho88riho - Easy
 93. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 94. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 95. [V1 - #7110 - 2018-05-11] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 96. [V1 - #7140 - 2018-05-14] Zenit - Hard
 97. [V1 - #7196 - 2018-05-24] Imyreld x2 - Medium
 98. [V1 - #7209 - 2018-05-26] Wyvern22 x2 - Easy
 99. [V1 - #7258 - 2018-08-11] Rno081 - Easy
 100. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 101. [V1 - #7280 - 2018-08-15] AngelHana - Easy
 102. [V1 - #7285 - 2018-08-17] Ten - Easy
 103. [V1 - #7320 - 2018-08-20] Keiken - Easy
 104. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 105. [V1 - #7388 - 2018-08-29] extremeplant - Medium
 106. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 107. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld x2 - Hard
 108. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 109. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 110. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 111. [V1 - #7898 - 2018-10-30] Aeradae - Medium
 112. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 113. [V1 - #7947 - 2018-11-03] Ylienna - Easy
 114. [V1 - #7961 - 2018-11-06] yuuyaisnotcrash - Easy
 115. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Easy
 116. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Easy
 117. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 118. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 119. [V1 - #8325 - 2018-12-31] TheEdgelord - Medium
 120. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 121. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 122. [V1 - #8395 - 2019-01-07] Mari004 - Easy
 123. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Papa_Dragon - Easy
 124. [V1 - #8491 - 2019-01-20] inesmarques2011 - Easy
 125. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Hard
 126. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Medium
 127. [V1 - #8577 - 2019-01-30] JGChaves - Medium
 128. [V1 - #8647 - 2019-02-06] Papa_Dragon - Medium
 129. [V1 - #8745 - 2019-02-17] Punkero - Medium
 130. [V1 - #8760 - 2019-02-19] ScarletCelestial - Easy
 131. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 132. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 133. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 134. [V1 - #9209 - 2019-04-08] ParsleyParsnips - Medium
 135. [V1 - #9230 - 2019-04-10] isahbellah - Easy
 136. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 137. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 138. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 139. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 140. [V1 - #9531 - 2019-05-19] toxif - Medium
 141. [V1 - #9554 - 2019-05-23] GakutoDeathGlare - Easy
 142. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 143. [V1 - #9580 - 2019-05-27] Papa_Dragon - Hard
 144. [V1 - #9602 - 2019-05-30] cappuccinoangel - Easy
 145. [V1 - #9604 - 2019-05-30] lifeiscrazy - Easy
 146. [V1 - #9702 - 2019-06-16] ScarletCelestial - Medium
 147. [V1 - #9833 - 2019-07-03] greyjoie - Medium
 148. [V1 - #9849 - 2019-07-09] Bunille - Easy
 149. [V1 - #9882 - 2019-07-15] lifeiscrazy - Hard
 150. [V1 - #10029 - 2019-08-02] Papa_Dragon - Easy
 151. [V1 - #10047 - 2019-08-06] lagom - Easy
 152. [V1 - #10083 - 2019-08-13] Technotron - Easy
 153. [V2 - #103 - 2019-08-31] Punkero x2 - Easy
 154. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 155. [V2 - #163 - 2019-09-08] YumeNoTsukii - Medium
 156. [V2 - #323 - 2019-09-27] starfishalliance - Medium
 157. [V2 - #365 - 2019-09-29] zani36 - Easy
 158. [V2 - #499 - 2019-10-14] Aeradae - Hard
 159. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 160. [V2 - #538 - 2019-10-19] Bern_stein - Medium
 161. [V2 - #592 - 2019-10-25] Papa_Dragon x2 - Medium
 162. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 163. [V2 - #686 - 2019-11-03] ownitlikeaboss - Medium
 164. [V2 - #789 - 2019-11-13] ScarletCelestial - Hard
 165. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Medium
 166. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 167. [V2 - #1172 - 2019-12-25] Doougii - Easy
 168. [V2 - #1211 - 2019-12-28] Gwathgor - Hard
 169. [V2 - #1328 - 2020-01-05] MegaManBK7 - Easy
 170. [V2 - #1368 - 2020-01-09] Punkero x2 - Easy
 171. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Hard
 172. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 173. [V2 - #1415 - 2020-01-14] Rage_Beat06 - Medium
 174. [V2 - #1465 - 2020-01-19] erotas - Easy
 175. [V2 - #1500 - 2020-01-22] cornflakegod - Easy
 176. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron - Medium
 177. [V2 - #1700 - 2020-02-08] dierubikdie - Hard
 178. [V2 - #1714 - 2020-02-09] MochiMagus - Easy
 179. [V2 - #1716 - 2020-02-09] Eyth - Easy
 180. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Hard (upgraded from Easy)
 181. [V2 - #1733 - 2020-02-10] Zenit x2 - Medium
 182. [V2 - #1762 - 2020-02-13] Bri - Easy
 183. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 184. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 185. [V2 - #1939 - 2020-02-28] Boomarko - Easy
 186. [V2 - #1981 - 2020-03-01] Vaniltea - Easy
 187. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Easy
 188. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Medium
 189. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Hard
 190. [V2 - #2075 - 2020-03-11] dierubikdie - Medium
 191. [V2 - #2103 - 2020-03-13] Rellni944 - Easy
 192. [V2 - #2123 - 2020-03-14] KuriPuri - Easy
 193. [V2 - #2150 - 2020-03-17] Papa_Dragon x2 - Hard
 194. [V2 - #2192 - 2020-03-22] SheyCroix - Medium
 195. [V2 - #2197 - 2020-03-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 196. [V2 - #2226 - 2020-03-25] SheyCroix - Hard
 197. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 198. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 199. [V2 - #2438 - 2020-04-09] SunflowerDaisho - Medium
 200. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 201. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Medium
 202. [V2 - #2654 - 2020-04-24] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 203. [V2 - #2667 - 2020-04-25] lostnyanko - Hard
 204. [V2 - #2710 - 2020-04-28] cornflakegod - Medium
 205. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 206. [V2 - #2778 - 2020-05-02] Amitte_Sukku - Easy
 207. [V2 - #2902 - 2020-05-12] BurntFlower - Easy
 208. [V2 - #2927 - 2020-05-15] Bri - Hard
 209. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 210. [V2 - #3003 - 2020-05-22] ShockZz - Hard
 211. [V2 - #3005 - 2020-05-22] Aur0ra - Easy
 212. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 213. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit x2 - Easy
 214. [V2 - #3182 - 2020-06-01] Yterbium - Hard
 215. [V2 - #3195 - 2020-06-01] Rellni944 - Easy
 216. [V2 - #3206 - 2020-06-02] Sakku-san - Easy
 217. [V2 - #3244 - 2020-06-05] indiwyn - Easy
 218. [V2 - #3262 - 2020-06-07] Bishamon-chan - Easy
 219. [V2 - #3287 - 2020-06-08] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 220. [V2 - #3291 - 2020-06-09] dierubikdie x2 - Hard
 221. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Easy
 222. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Hard
 223. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 224. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 225. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko - Medium
 226. [V2 - #3628 - 2020-07-09] Bri - Medium
 227. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 228. [V2 - #3669 - 2020-07-13] OmegaOtaku - Hard
 229. [V2 - #3704 - 2020-07-16] Gwathgor - Medium
 230. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Medium
 231. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 232. [V2 - #3738 - 2020-07-18] PNR_13 - Easy
 233. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 234. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 235. [V2 - #4027 - 2020-08-07] lostnyanko x2 - Easy
 236. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Easy
 237. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Medium
 238. [V2 - #4040 - 2020-08-08] Keiken - Hard
 239. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 240. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 241. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 242. [V2 - #4325 - 2020-09-01] Sakku-san - Medium
 243. [V2 - #4383 - 2020-09-02] Rellni944 - Medium
 244. [V2 - #4404 - 2020-09-06] swivel - Easy
 245. [V2 - #4503 - 2020-09-16] Bri x2 - Easy
 246. [V2 - #4509 - 2020-09-16] nozomemee - Easy
 247. [V2 - #4510 - 2020-09-17] lostnyanko x2 - Medium
 248. [V2 - #4551 - 2020-09-20] Rebe92 - Medium
 249. [V2 - #4719 - 2020-10-01] Rno081 - Medium
 250. [V2 - #4756 - 2020-10-05] Yterbium - Medium
 251. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Easy
 252. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Medium
 253. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Medium
 254. [V2 - #4915 - 2020-10-20] KuriPuri - Medium
 255. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 256. [V2 - #4953 - 2020-10-22] Plaxsin - Easy
 257. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 258. [V2 - #5045 - 2020-10-30] ShockZz x2 - Easy
 259. [V2 - #5140 - 2020-11-06] Shuurei - Easy
 260. [V2 - #5147 - 2020-11-07] trojangirl12 - Easy
 261. [V2 - #5192 - 2020-11-11] HDAsylum - Easy
 262. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 263. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 264. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Easy
 265. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Medium
 266. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Hard
 267. [V2 - #5484 - 2020-11-30] Bri x2 - Medium
 268. [V2 - #5489 - 2020-11-30] jho0on_ - Easy
 269. [V2 - #5580 - 2020-12-06] Bern_stein - Hard
 270. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 271. [V2 - #5659 - 2020-12-12] I230 - Easy
 272. [V2 - #5691 - 2020-12-15] MegaManBK7 - Medium
 273. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 274. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 x2 - Easy
 275. [V2 - #5851 - 2020-12-27] dierubikdie x2 - Easy
 276. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 277. [V2 - #5930 - 2020-12-31] MetalFalcon - Medium
 278. [V2 - #6079 - 2021-01-10] Punkero x2 - Medium
 279. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 280. [V2 - #6094 - 2021-01-11] Keiken - Medium
 281. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 282. [V2 - #6152 - 2021-01-16] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 283. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 284. [V2 - #6301 - 2021-01-27] Kinaiii - Easy
 285. [V2 - #6307 - 2021-01-27] Wyvern22 x3 - Hard
 286. [V2 - #6326 - 2021-01-29] superherowarrior - Easy
 287. [V2 - #6458 - 2021-02-06] Timebomb420 - Easy
 288. [V2 - #6493 - 2021-02-09] Bri x2 - Hard
 289. [V2 - #6498 - 2021-02-09] Mr_Duke_ - Easy
 290. [V2 - #6567 - 2021-02-15] Shuurei - Medium
 291. [V2 - #6655 - 2021-02-22] AngelHana - Medium
 292. [V2 - #6670 - 2021-02-23] Imyreld x3 - Easy
 293. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 294. [V2 - #6708 - 2021-02-26] Eleanora1315 - Easy
 295. [V2 - #6758 - 2021-02-28] miaxnder - Easy
 296. [V2 - #6800 - 2021-03-01] ketsueki22 - Easy
 297. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 298. [V2 - #6841 - 2021-03-03] OweynLupton - Medium
 299. [V2 - #6877 - 2021-03-07] ShockZz x2 - Medium
 300. [V2 - #6931 - 2021-03-13] Szrebi - Easy
 301. [V2 - #6979 - 2021-03-17] Givemeanaccount - Easy
 302. [V2 - #7082 - 2021-03-26] Rage_Beat06 - Hard
 303. [V2 - #7106 - 2021-03-27] ScarletCelestial - Medium
 304. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 305. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 306. [V2 - #7325 - 2021-04-11] Bri x3 - Easy
 307. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 308. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit x3 - Hard
 309. [V2 - #7440 - 2021-04-19] MadClaw1138 - Easy
 310. [V2 - #7477 - 2021-04-22] Jaikeis - Easy
 311. [V2 - #7515 - 2021-04-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 312. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 313. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Hard
 314. [V2 - #7801 - 2021-05-17] trojangirl12 - Medium
 315. [V2 - #7934 - 2021-05-28] yukitheduck - Easy
 316. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 317. [V2 - #8088 - 2021-06-04] Bri x3 - Medium
 318. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Hard
 319. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Medium
 320. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 321. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 322. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 323. [V2 - #8302 - 2021-06-22] lostnyanko x2 - Hard
 324. [V2 - #8534 - 2021-07-05] Bern_stein x2 - Easy
 325. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 326. [V2 - #8713 - 2021-07-21] Nurguburu - Medium
 327. [V2 - #8731 - 2021-07-22] Aur0ra - Medium
 328. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 329. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Medium
 330. [V2 - #8992 - 2021-08-11] Ebo - Easy
 331. [V2 - #8998 - 2021-08-12] OweynLupton - Hard
 332. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 333. [V2 - #9125 - 2021-08-23] Myelin_sr - Easy
 334. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille - Hard
 335. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille x2 - Hard
 336. [V2 - #9229 - 2021-08-30] Rellni944 x2 - Medium
 337. [V2 - #9292 - 2021-09-03] Jokobo - Medium
 338. [V2 - #9337 - 2021-09-07] Bri x3 - Hard
 339. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 340. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton x2 - Easy
 341. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 342. [V2 - #9478 - 2021-09-20] lostnyanko x3 - Easy
 343. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 344. [V2 - #9903 - 2021-10-27] Sarada - Easy
 345. [V2 - #9914 - 2021-10-28] Mikaytama13 - Easy
 346. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Easy
 347. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Hard
 348. [V3 - #90 - 2021-11-14] Punkero x2 - Hard
 349. [V3 - #162 - 2021-11-23] tbeans10 x2 - Hard
 350. [V3 - #270 - 2021-12-01] dierubikdie x3 - Hard
 351. [V3 - #394 - 2021-12-14] xCrazee - Hard
 352. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 353. [V3 - #423 - 2021-12-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 354. [V3 - #486 - 2021-12-22] OweynLupton x2 - Medium
 355. [V3 - #574 - 2021-12-29] trojangirl12 - Hard
 356. [V3 - #656 - 2022-01-01] A_Morbid_Shadow - Easy
 357. [V3 - #704 - 2022-01-05] Mackamizzle - Hard
 358. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Medium
 359. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Easy
 360. [V3 - #1001 - 2022-01-31] xiledx - Easy
 361. [V3 - #1045 - 2022-02-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 362. [V3 - #1097 - 2022-02-07] xCrazee - Medium
 363. [V3 - #1101 - 2022-02-07] I230 - Hard
 364. [V3 - #1105 - 2022-02-08] JayBanshee - Easy
 365. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 366. [V3 - #1136 - 2022-02-12] Bern_stein x2 - Medium
 367. [V3 - #1261 - 2022-02-21] kerryelc - Easy
 368. [V3 - #1326 - 2022-02-25] Karinara - Easy
 369. [V3 - #1464 - 2022-03-07] lostnyanko x3 - Medium
 370. [V3 - #1567 - 2022-03-19] Punkero x3 - Easy
 371. [V3 - #1596 - 2022-03-21] xCrazee - Easy
 372. [V3 - #1640 - 2022-03-24] Yvsmeg - Easy
 373. [V3 - #1692 - 2022-03-27] IssaPeo - Easy
 374. [V3 - #1726 - 2022-03-30] Hirako179 - Easy
 375. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 376. [V3 - #1843 - 2022-04-08] TheEdgelord - Hard
 377. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Hard
 378. [V3 - #1894 - 2022-04-13] xNyan - Easy
 379. [V3 - #1900 - 2022-04-14] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 380. [V3 - #1961 - 2022-04-20] Bern_stein x2 - Hard
 381. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 382. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Hard
 383. [V3 - #2040 - 2022-04-28] poisonwill - Easy
 384. [V3 - #2167 - 2022-05-07] Loudcsharp - Easy
 385. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x3 - Medium
 386. [V3 - #2288 - 2022-05-21] HDAsylum - Medium
 387. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Easy
 388. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 389. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Hard
 390. [V3 - #2300 - 2022-05-22] dierubikdie x3 - Medium
 391. [V3 - #2308 - 2022-05-23] ScarletCelestial x2 - Hard
 392. [V3 - #2340 - 2022-05-26] Jokobo - Hard
 393. [V3 - #2524 - 2022-06-10] lostnyanko x3 - Hard
 394. [V3 - #2768 - 2022-06-30] ShockZz x2 - Hard
 395. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton x2 - Hard
 396. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Easy
 397. [V3 - #2871 - 2022-07-09] dierubikdie x3 - Easy
 398. [V3 - #2882 - 2022-07-11] ImagineBrkr x3 - Hard
 399. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 400. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 401. [V3 - #3123 - 2022-08-01] Eleanora1315 - Hard
 402. [V3 - #3159 - 2022-08-06] xCrazee x2 - Hard
 403. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon - Easy
 404. [V3 - #3429 - 2022-09-04] OweynLupton x3 - Easy
 405. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 406. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Medium
 407. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 408. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Easy
 409. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Medium
 410. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Hard
 411. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille - Medium
 412. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 413. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 414. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 415. [V3 - #3700 - 2022-10-04] Zenit x3 - Easy
 416. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 417. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 418. [V3 - #3733 - 2022-10-07] Punkero x3 - Medium
 419. [V3 - #3755 - 2022-10-10] karma_majo - Easy
 420. [V3 - #3783 - 2022-10-15] Jaikeis - Medium
 421. [V3 - #3987 - 2022-11-02] Jokobo x2 - Medium
 422. [V3 - #4004 - 2022-11-05] ohpishhposh - Easy
 423. [V3 - #4057 - 2022-11-13] blackmagemasta - Medium
 424. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 425. [V3 - #4262 - 2022-12-02] ggragoose - Easy
 426. [V3 - #4273 - 2022-12-03] OweynLupton x3 - Medium
 427. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 428. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Medium
 429. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Hard
 430. [V3 - #4601 - 2023-01-02] Mnemosymnal - Easy
 431. [V3 - #4610 - 2023-01-03] mxtape - Easy
 432. [V3 - #4634 - 2023-01-05] Aur0ra - Hard
 433. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 434. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k - Easy
 435. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 436. [V3 - #4841 - 2023-01-22] Mr_Duke_ - Medium
 437. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 438. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 439. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 440. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident - Easy
 441. [V3 - #4983 - 2023-01-31] ShockZz x3 - Easy
 442. [V3 - #5069 - 2023-02-04] trojangirl12 x2 - Hard
 443. [V3 - #5070 - 2023-02-04] EyesOfNine - Easy
 444. [V3 - #5077 - 2023-02-04] AndroidOn - Easy
 445. [V3 - #5107 - 2023-02-08] Combeferre - Easy
 446. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Medium
 447. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Hard
 448. [V3 - #5190 - 2023-02-17] xCrazee x2 - Medium
 449. [V3 - #5270 - 2023-02-24] Malin28 - Easy
 450. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc - Medium
 451. [V3 - #5371 - 2023-03-04] Nurguburu - Hard
 452. [V3 - #5475 - 2023-03-15] MidnightCielo - Easy
 453. [V3 - #5575 - 2023-03-25] lubryka - Hard
 454. [V3 - #5634 - 2023-03-31] ImagineBrkr x3 - Medium
 455. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Easy
 456. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Medium
 457. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Hard
 458. [V3 - #5772 - 2023-04-12] rubedesu - Easy
 459. [V3 - #5778 - 2023-04-13] ScarletCelestial x3 - Easy
 460. [V3 - #5938 - 2023-04-30] TheEdgelord x2 - Easy
 461. [V3 - #6247 - 2023-06-05] Loudcsharp - Medium
 462. [V3 - #6292 - 2023-06-12] FeezyWheezy - Medium
 463. [V3 - #6317 - 2023-06-14] HimeCrycho - Easy
 464. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 465. [V3 - #6343 - 2023-06-17] OweynLupton x3 - Hard
 466. [V3 - #6454 - 2023-06-28] xCrazee x2 - Easy
 467. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 468. [V3 - #6462 - 2023-06-29] Nurguburu x2 - Easy
 469. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 470. [V3 - #6519 - 2023-07-02] Jokobo x2 - Hard
 471. [V3 - #6540 - 2023-07-04] Genovia_ - Easy
 472. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 473. [V3 - #6680 - 2023-07-18] AjaxTSS - Easy
 474. [V3 - #6772 - 2023-07-25] ImagineBrkr x3 - Hard
 475. [V3 - #6806 - 2023-07-29] blackmagemasta - Easy
 476. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 477. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Easy
 478. [V3 - #6964 - 2023-08-12] Campiz06 - Hard
 479. [V3 - #7123 - 2023-09-02] Yterbium x3 - Hard
 480. [V3 - #7140 - 2023-09-04] Jokobo x3 - Easy
 481. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Medium
 482. [V3 - #7189 - 2023-09-12] myuniquename - Medium
 483. [V3 - #7213 - 2023-09-15] is_peque - Medium
 484. [V3 - #7282 - 2023-09-25] MegaManBK7 - Hard
 485. [V3 - #7313 - 2023-09-27] Keiken x2 - Hard
 486. [V3 - #7383 - 2023-10-07] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 487. [V3 - #7408 - 2023-10-11] Bern_stein x3 - Easy
 488. [V3 - #7418 - 2023-10-13] Aur0ra x2 - Easy
 489. [V3 - #7428 - 2023-10-14] ScarletCelestial x3 - Medium
 490. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 491. [V3 - #7466 - 2023-10-20] Reisho-Teki - Easy
 492. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 493. [V3 - #7586 - 2023-11-03] ssjjfar - Easy
 494. [V3 - #7588 - 2023-11-03] Salisca1 - Easy
 495. [V3 - #7731 - 2023-11-20] HimeCrycho - Hard
 496. [V3 - #7731 - 2023-11-20] HimeCrycho - Medium
 497. [V3 - #7732 - 2023-11-20] Sam565 - Easy
 498. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 499. [V3 - #7868 - 2023-12-07] Reisho-Teki - Medium
 500. [V3 - #7980 - 2023-12-23] simplycarissa - Easy
 501. [V3 - #7985 - 2023-12-24] Jokobo x3 - Medium
 502. [V3 - #8072 - 2024-01-03] bigdud24 - Easy
 503. [V3 - #8080 - 2024-01-04] Eleanora1315 - Medium
 504. [V3 - #8106 - 2024-01-07] cornflakegod - Hard
 505. [V3 - #8122 - 2024-01-09] redincall - Easy
 506. [V3 - #8190 - 2024-01-18] Twintail_Daemon - Hard
 507. [V3 - #8192 - 2024-01-19] Ichihara_Kouta - Easy
 508. [V3 - #8246 - 2024-01-26] Punkero x3 - Hard
 509. [V3 - #8271 - 2024-01-29] myuniquename x2 - Hard
 510. [V3 - #8306 - 2024-02-02] MrNorthwoods - Easy
 511. [V3 - #8352 - 2024-02-07] Jaikeis - Hard
 512. [V3 - #8486 - 2024-02-25] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 513. [V3 - #8610 - 2024-03-16] Kristiwazhere - Easy
 514. [V3 - #8612 - 2024-03-16] cornflakegod x2 - Easy
 515. [V3 - #8618 - 2024-03-18] Twintail_Daemon - Medium
 516. [V3 - #8644 - 2024-03-22] myuniquename x2 - Medium
 517. [V3 - #8654 - 2024-03-23] myuniquename x2 - Easy
 518. [V3 - #8691 - 2024-03-29] trojangirl12 x2 - Medium
 519. [V3 - #8797 - 2024-04-15] sassss - Medium
 520. [V3 - #8821 - 2024-04-18] GakutoDeathGlare - Medium
 521. [V3 - #8826 - 2024-04-19] AliceHanano - Easy
 522. [V3 - #8828 - 2024-04-20] GakutoDeathGlare - Hard

Genre Sci-Fi

Created on : 2017-06-01

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
20 items to complete
303 Turnins
195 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
35 items to complete
121 Turnins
67 Validated Turnins
Hard
3.5 Point(s)
50 items to complete
98 Turnins
43 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Sci-Fi MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.