Challenge : Sci-Fi

 1. [V1 - #4157 - 2017-06-01] extremeplant - Easy
 2. [V1 - #4158 - 2017-06-01] Konekojo - Easy
 3. [V1 - #4160 - 2017-06-01] OmegaOtaku - Easy
 4. [V1 - #4161 - 2017-06-01] SunflowerDaisho - Easy
 5. [V1 - #4010 - 2017-06-02] starfishalliance - Easy
 6. [V1 - #4134 - 2017-06-02] renzoushi - Easy
 7. [V1 - #4140 - 2017-06-02] Gwathgor - Easy
 8. [V1 - #4162 - 2017-06-02] AYOSHINA - Easy
 9. [V1 - #4163 - 2017-06-02] Zenit - Easy
 10. [V1 - #4165 - 2017-06-02] Dakenfromvault1 - Easy
 11. [V1 - #4168 - 2017-06-02] Kreyul - Easy
 12. [V1 - #4169 - 2017-06-02] Archer0596 - Easy
 13. [V1 - #4171 - 2017-06-02] Jhiday - Easy
 14. [V1 - #4173 - 2017-06-02] Punkero - Easy
 15. [V1 - #4180 - 2017-06-04] TreasuredHopes - Easy
 16. [V1 - #4194 - 2017-06-05] Aelric1 - Easy
 17. [V1 - #4208 - 2017-06-06] Celine3107 - Easy
 18. [V1 - #4218 - 2017-06-09] Wyvern22 - Easy
 19. [V1 - #4220 - 2017-06-09] Ascheherz - Easy
 20. [V1 - #4230 - 2017-06-10] NickWilks - Easy
 21. [V1 - #4235 - 2017-06-11] moissi - Easy
 22. [V1 - #4241 - 2017-06-12] -Eien- - Easy
 23. [V1 - #4243 - 2017-06-12] MissCactus - Easy
 24. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Easy
 25. [V1 - #4284 - 2017-06-17] SheyCroix - Easy
 26. [V1 - #4285 - 2017-06-17] Helvian494743 - Easy
 27. [V1 - #4342 - 2017-06-23] Ginger_Snap - Easy
 28. [V1 - #4411 - 2017-06-30] acestrawbs - Easy
 29. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 30. [V1 - #4473 - 2017-07-06] JGChaves - Easy
 31. [V1 - #4485 - 2017-07-08] GNozaki - Easy
 32. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 33. [V1 - #4536 - 2017-07-17] AYOSHINA - Medium
 34. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 35. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Easy
 36. [V1 - #4671 - 2017-08-02] KenApplepi - Easy
 37. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 38. [V1 - #4725 - 2017-08-13] TheMaxPhoenix - Easy
 39. [V1 - #4733 - 2017-08-15] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 40. [V1 - #4759 - 2017-08-18] Fire__Phoenix - Easy
 41. [V1 - #4775 - 2017-08-20] tbeans10 - Easy
 42. [V1 - #4960 - 2017-09-09] Wyvern22 - Hard
 43. [V1 - #5003 - 2017-09-17] ParsleyParsnips - Easy
 44. [V1 - #5014 - 2017-09-18] AngelShiva - Easy
 45. [V1 - #5117 - 2017-09-30] Titadou - Easy
 46. [V1 - #5145 - 2017-10-03] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V1 - #5186 - 2017-10-08] NickWilks - Medium
 48. [V1 - #5207 - 2017-10-11] Whimsalot - Easy
 49. [V1 - #5229 - 2017-10-14] Tonic_ - Easy
 50. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 51. [V1 - #5251 - 2017-10-17] Butterstroke - Easy
 52. [V1 - #5294 - 2017-10-23] Rebe92 - Easy
 53. [V1 - #5382 - 2017-10-31] Wyvern22 - Medium
 54. [V1 - #5383 - 2017-10-31] Kyuuto - Easy
 55. [V1 - #5427 - 2017-11-03] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #5453 - 2017-11-06] ImagineBrkr - Easy
 57. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 58. [V1 - #5720 - 2017-12-14] DarkFaerie - Easy
 59. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 60. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA - Hard
 61. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 62. [V1 - #5830 - 2017-12-28] diamond-hime - Easy
 63. [V1 - #5941 - 2018-01-08] waterwhip - Easy
 64. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 65. [V1 - #5974 - 2018-01-14] Aeradae - Easy
 66. [V1 - #5975 - 2018-01-14] leapylee - Easy
 67. [V1 - #6088 - 2018-01-27] ownitlikeaboss - Easy
 68. [V1 - #6095 - 2018-01-27] Branqueleton - Easy
 69. [V1 - #6199 - 2018-02-01] YumeNoTsukii - Easy
 70. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 71. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 72. [V1 - #6210 - 2018-02-02] Ritshiro - Easy
 73. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 74. [V1 - #6233 - 2018-02-05] tbeans10 - Medium
 75. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 76. [V1 - #6306 - 2018-02-15] Imyreld - Hard
 77. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Medium
 78. [V1 - #6527 - 2018-03-10] Onodera_Riku - Easy
 79. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 80. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld x2 - Easy
 81. [V1 - #6610 - 2018-03-20] animegeek4life - Easy
 82. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 84. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 85. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 86. [V1 - #6756 - 2018-04-01] Rojo - Hard
 87. [V1 - #6761 - 2018-04-02] mikadotrash - Easy
 88. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 89. [V1 - #6850 - 2018-04-13] KeylosDesu - Easy
 90. [V1 - #6941 - 2018-04-25] Zenit - Medium
 91. [V1 - #6992 - 2018-04-30] Wyvern22 x2 - Medium
 92. [V1 - #7053 - 2018-05-03] riho88riho - Easy
 93. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 94. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 95. [V1 - #7110 - 2018-05-11] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 96. [V1 - #7140 - 2018-05-14] Zenit - Hard
 97. [V1 - #7196 - 2018-05-24] Imyreld x2 - Medium
 98. [V1 - #7209 - 2018-05-26] Wyvern22 x2 - Easy
 99. [V1 - #7258 - 2018-08-11] Rno081 - Easy
 100. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 101. [V1 - #7280 - 2018-08-15] AngelHana - Easy
 102. [V1 - #7285 - 2018-08-17] Ten - Easy
 103. [V1 - #7320 - 2018-08-20] ExperienceLD - Easy
 104. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 105. [V1 - #7388 - 2018-08-29] extremeplant - Medium
 106. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 107. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld x2 - Hard
 108. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 109. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 110. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 111. [V1 - #7898 - 2018-10-30] Aeradae - Medium
 112. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 113. [V1 - #7947 - 2018-11-03] Ylienna - Easy
 114. [V1 - #7961 - 2018-11-06] yuuyaisnotcrash - Easy
 115. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Easy
 116. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Easy
 117. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 118. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 119. [V1 - #8325 - 2018-12-31] TheEdgelord - Medium
 120. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 121. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 122. [V1 - #8395 - 2019-01-07] Mari004 - Easy
 123. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Papa_Dragon - Easy
 124. [V1 - #8491 - 2019-01-20] inesmarques2011 - Easy
 125. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Hard
 126. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Medium
 127. [V1 - #8577 - 2019-01-30] JGChaves - Medium
 128. [V1 - #8647 - 2019-02-06] Papa_Dragon - Medium
 129. [V1 - #8745 - 2019-02-17] Punkero - Medium
 130. [V1 - #8760 - 2019-02-19] ScarletCelestial - Easy
 131. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 132. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 133. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 134. [V1 - #9209 - 2019-04-08] ParsleyParsnips - Medium
 135. [V1 - #9230 - 2019-04-10] isahbellah - Easy
 136. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 137. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 138. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 139. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 140. [V1 - #9531 - 2019-05-19] toxif - Medium
 141. [V1 - #9554 - 2019-05-23] GakutoDeathGlare - Easy
 142. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 143. [V1 - #9580 - 2019-05-27] Papa_Dragon - Hard
 144. [V1 - #9602 - 2019-05-30] cappuccinoangel - Easy
 145. [V1 - #9604 - 2019-05-30] lifeiscrazy - Easy
 146. [V1 - #9702 - 2019-06-16] ScarletCelestial - Medium
 147. [V1 - #9833 - 2019-07-03] greyjoie - Medium
 148. [V1 - #9849 - 2019-07-09] Bunille - Easy
 149. [V1 - #9882 - 2019-07-15] lifeiscrazy - Hard
 150. [V1 - #10029 - 2019-08-02] Papa_Dragon - Easy
 151. [V1 - #10047 - 2019-08-06] lagom - Easy
 152. [V1 - #10083 - 2019-08-13] Technotron - Easy
 153. [V2 - #103 - 2019-08-31] Punkero x2 - Easy
 154. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 155. [V2 - #163 - 2019-09-08] YumeNoTsukii - Medium
 156. [V2 - #323 - 2019-09-27] starfishalliance - Medium
 157. [V2 - #365 - 2019-09-29] zani36 - Easy
 158. [V2 - #499 - 2019-10-14] Aeradae - Hard
 159. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 160. [V2 - #538 - 2019-10-19] Bern_stein - Medium
 161. [V2 - #592 - 2019-10-25] Papa_Dragon x2 - Medium
 162. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 163. [V2 - #686 - 2019-11-03] ownitlikeaboss - Medium
 164. [V2 - #789 - 2019-11-13] ScarletCelestial - Hard
 165. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Medium
 166. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 167. [V2 - #1172 - 2019-12-25] Doougii - Easy
 168. [V2 - #1211 - 2019-12-28] Gwathgor - Hard
 169. [V2 - #1328 - 2020-01-05] MegaManBK7 - Easy
 170. [V2 - #1368 - 2020-01-09] Punkero x2 - Easy
 171. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Hard
 172. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 173. [V2 - #1415 - 2020-01-14] Rage_Beat06 - Medium
 174. [V2 - #1465 - 2020-01-19] erotas - Easy
 175. [V2 - #1500 - 2020-01-22] cornflakegod - Easy
 176. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron - Medium
 177. [V2 - #1700 - 2020-02-08] dierubikdie - Hard
 178. [V2 - #1714 - 2020-02-09] MochiMagus - Easy
 179. [V2 - #1716 - 2020-02-09] Eyth - Easy
 180. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Hard (upgraded from Easy)
 181. [V2 - #1733 - 2020-02-10] Zenit x2 - Medium
 182. [V2 - #1762 - 2020-02-13] _Bri - Easy
 183. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 184. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 185. [V2 - #1939 - 2020-02-28] BrunoMarq - Easy
 186. [V2 - #1981 - 2020-03-01] Vaniltea - Easy
 187. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Easy
 188. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Medium
 189. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Hard
 190. [V2 - #2075 - 2020-03-11] dierubikdie - Medium
 191. [V2 - #2103 - 2020-03-13] Rellni944 - Easy
 192. [V2 - #2123 - 2020-03-14] KuriPuri - Easy
 193. [V2 - #2150 - 2020-03-17] Papa_Dragon x2 - Hard
 194. [V2 - #2192 - 2020-03-22] SheyCroix - Medium
 195. [V2 - #2197 - 2020-03-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 196. [V2 - #2226 - 2020-03-25] SheyCroix - Hard
 197. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 198. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 199. [V2 - #2438 - 2020-04-09] SunflowerDaisho - Medium
 200. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 201. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Medium
 202. [V2 - #2654 - 2020-04-24] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 203. [V2 - #2667 - 2020-04-25] lostnyanko - Hard
 204. [V2 - #2710 - 2020-04-28] cornflakegod - Medium
 205. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 206. [V2 - #2778 - 2020-05-02] Amitte_Sukku - Easy
 207. [V2 - #2902 - 2020-05-12] BurntFlower - Easy
 208. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Hard
 209. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 210. [V2 - #3003 - 2020-05-22] ShockZz - Hard
 211. [V2 - #3005 - 2020-05-22] Aur0ra - Easy
 212. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 213. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit x2 - Easy
 214. [V2 - #3182 - 2020-06-01] Yterbium - Hard
 215. [V2 - #3195 - 2020-06-01] Rellni944 - Easy
 216. [V2 - #3206 - 2020-06-02] Sakku-san - Easy
 217. [V2 - #3244 - 2020-06-05] indiwyn - Easy
 218. [V2 - #3262 - 2020-06-07] Bishamon-chan - Easy
 219. [V2 - #3287 - 2020-06-08] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 220. [V2 - #3291 - 2020-06-09] dierubikdie x2 - Hard
 221. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Easy
 222. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Hard
 223. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 224. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 225. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko - Medium
 226. [V2 - #3628 - 2020-07-09] _Bri - Medium
 227. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 228. [V2 - #3669 - 2020-07-13] OmegaOtaku - Hard
 229. [V2 - #3704 - 2020-07-16] Gwathgor - Medium
 230. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Medium
 231. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 232. [V2 - #3738 - 2020-07-18] PNR_13 - Easy
 233. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 234. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 235. [V2 - #4027 - 2020-08-07] lostnyanko x2 - Easy
 236. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Easy
 237. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Medium
 238. [V2 - #4040 - 2020-08-08] ExperienceLD - Hard
 239. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 240. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 241. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 242. [V2 - #4325 - 2020-09-01] Sakku-san - Medium
 243. [V2 - #4383 - 2020-09-02] Rellni944 - Medium
 244. [V2 - #4404 - 2020-09-06] swivel - Easy
 245. [V2 - #4503 - 2020-09-16] _Bri x2 - Easy
 246. [V2 - #4509 - 2020-09-16] nozomemee - Easy
 247. [V2 - #4510 - 2020-09-17] lostnyanko x2 - Medium
 248. [V2 - #4551 - 2020-09-20] Rebe92 - Medium
 249. [V2 - #4719 - 2020-10-01] Rno081 - Medium
 250. [V2 - #4756 - 2020-10-05] Yterbium - Medium
 251. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Easy
 252. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Medium
 253. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Medium
 254. [V2 - #4915 - 2020-10-20] KuriPuri - Medium
 255. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 256. [V2 - #4953 - 2020-10-22] Plaxsin - Easy
 257. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 258. [V2 - #5045 - 2020-10-30] ShockZz x2 - Easy
 259. [V2 - #5140 - 2020-11-06] Shuurei - Easy
 260. [V2 - #5147 - 2020-11-07] trojangirl12 - Easy
 261. [V2 - #5192 - 2020-11-11] HDAsylum - Easy
 262. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 263. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 264. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Easy
 265. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Medium
 266. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Hard
 267. [V2 - #5484 - 2020-11-30] _Bri x2 - Medium
 268. [V2 - #5489 - 2020-11-30] jho0on_ - Easy
 269. [V2 - #5564 - 2020-12-05] Technotron - Hard
 270. [V2 - #5580 - 2020-12-06] Bern_stein - Hard
 271. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 272. [V2 - #5659 - 2020-12-12] I230 - Easy
 273. [V2 - #5691 - 2020-12-15] MegaManBK7 - Medium
 274. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 275. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 x2 - Easy
 276. [V2 - #5851 - 2020-12-27] dierubikdie x2 - Easy
 277. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 278. [V2 - #5930 - 2020-12-31] MetalFalcon - Medium
 279. [V2 - #6079 - 2021-01-10] Punkero x2 - Medium
 280. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 281. [V2 - #6094 - 2021-01-11] ExperienceLD - Medium
 282. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 283. [V2 - #6152 - 2021-01-16] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 284. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 285. [V2 - #6191 - 2021-01-18] KuraikoDesu - Hard
 286. [V2 - #6301 - 2021-01-27] Kinaiii - Easy
 287. [V2 - #6307 - 2021-01-27] Wyvern22 x3 - Hard
 288. [V2 - #6326 - 2021-01-29] superherowarrior - Easy
 289. [V2 - #6458 - 2021-02-06] Timebomb420 - Easy
 290. [V2 - #6493 - 2021-02-09] _Bri x2 - Hard
 291. [V2 - #6498 - 2021-02-09] Mr_Duke_ - Easy
 292. [V2 - #6567 - 2021-02-15] Shuurei - Medium
 293. [V2 - #6655 - 2021-02-22] AngelHana - Medium
 294. [V2 - #6670 - 2021-02-23] Imyreld x3 - Easy
 295. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 296. [V2 - #6708 - 2021-02-26] Eleanora1315 - Easy
 297. [V2 - #6758 - 2021-02-28] miaxnder - Easy
 298. [V2 - #6800 - 2021-03-01] ketsueki22 - Easy
 299. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 300. [V2 - #6841 - 2021-03-03] OweynLupton - Medium
 301. [V2 - #6877 - 2021-03-07] ShockZz x2 - Medium
 302. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 303. [V2 - #6931 - 2021-03-13] Szrebi - Easy
 304. [V2 - #6979 - 2021-03-17] Givemeanaccount - Easy
 305. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 306. [V2 - #7082 - 2021-03-26] Rage_Beat06 - Hard
 307. [V2 - #7106 - 2021-03-27] ScarletCelestial - Medium
 308. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 309. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 310. [V2 - #7325 - 2021-04-11] _Bri x3 - Easy
 311. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 312. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit x3 - Hard
 313. [V2 - #7440 - 2021-04-19] MadClaw1138 - Easy
 314. [V2 - #7477 - 2021-04-22] Jaikeis - Easy
 315. [V2 - #7515 - 2021-04-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 316. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 317. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Hard
 318. [V2 - #7801 - 2021-05-17] trojangirl12 - Medium
 319. [V2 - #7934 - 2021-05-28] yukitheduck - Easy
 320. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 321. [V2 - #8088 - 2021-06-04] _Bri x3 - Medium
 322. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Hard
 323. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Medium
 324. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 325. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 326. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 327. [V2 - #8302 - 2021-06-22] lostnyanko x2 - Hard
 328. [V2 - #8534 - 2021-07-05] Bern_stein x2 - Easy
 329. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 330. [V2 - #8713 - 2021-07-21] Nurguburu - Medium
 331. [V2 - #8731 - 2021-07-22] Aur0ra - Medium
 332. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 333. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Medium
 334. [V2 - #8992 - 2021-08-11] Ebobebo - Easy
 335. [V2 - #8998 - 2021-08-12] OweynLupton - Hard
 336. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 337. [V2 - #9125 - 2021-08-23] Myelin_sr - Easy
 338. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille - Hard
 339. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille x2 - Hard
 340. [V2 - #9229 - 2021-08-30] Rellni944 x2 - Medium
 341. [V2 - #9292 - 2021-09-03] Jokobo - Medium
 342. [V2 - #9337 - 2021-09-07] _Bri x3 - Hard
 343. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 344. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton x2 - Easy
 345. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 346. [V2 - #9478 - 2021-09-20] lostnyanko x3 - Easy
 347. [V2 - #9514 - 2021-09-22] Wyvern22 x3 - Medium
 348. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 349. [V2 - #9688 - 2021-10-04] dixcloxure x2 - Easy
 350. [V2 - #9903 - 2021-10-27] Sarada - Easy
 351. [V2 - #9914 - 2021-10-28] Mikaytama13 - Easy
 352. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Easy
 353. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Hard
 354. [V3 - #90 - 2021-11-14] Punkero x2 - Hard
 355. [V3 - #162 - 2021-11-23] tbeans10 x2 - Hard
 356. [V3 - #270 - 2021-12-01] dierubikdie x3 - Hard
 357. [V3 - #394 - 2021-12-14] xCrazee - Hard
 358. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 359. [V3 - #423 - 2021-12-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 360. [V3 - #424 - 2021-12-17] Wyvern22 x3 - Easy
 361. [V3 - #486 - 2021-12-22] OweynLupton x2 - Medium
 362. [V3 - #574 - 2021-12-29] trojangirl12 - Hard
 363. [V3 - #656 - 2022-01-01] A_Morbid_Shadow - Easy
 364. [V3 - #704 - 2022-01-05] Mackamizzle - Hard
 365. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Medium
 366. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Easy
 367. [V3 - #838 - 2022-01-17] Weatherman2 - Easy
 368. [V3 - #1001 - 2022-01-31] xiledx - Easy
 369. [V3 - #1045 - 2022-02-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 370. [V3 - #1048 - 2022-02-01] McFreezy - Easy
 371. [V3 - #1097 - 2022-02-07] xCrazee - Medium
 372. [V3 - #1101 - 2022-02-07] I230 - Hard
 373. [V3 - #1105 - 2022-02-08] JayBanshee - Easy
 374. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 375. [V3 - #1136 - 2022-02-12] Bern_stein x2 - Medium
 376. [V3 - #1261 - 2022-02-21] kerryelc - Easy
 377. [V3 - #1326 - 2022-02-25] Karinara - Easy
 378. [V3 - #1464 - 2022-03-07] lostnyanko x3 - Medium
 379. [V3 - #1567 - 2022-03-19] Punkero x3 - Easy
 380. [V3 - #1596 - 2022-03-21] xCrazee - Easy
 381. [V3 - #1640 - 2022-03-24] Yvsmeg - Easy
 382. [V3 - #1692 - 2022-03-27] IssaPeo - Easy
 383. [V3 - #1726 - 2022-03-30] Hirako179 - Easy
 384. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 385. [V3 - #1843 - 2022-04-08] TheEdgelord - Hard
 386. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Hard
 387. [V3 - #1894 - 2022-04-13] xNyan - Easy
 388. [V3 - #1900 - 2022-04-14] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 389. [V3 - #1961 - 2022-04-20] Bern_stein x2 - Hard
 390. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 391. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Hard
 392. [V3 - #2040 - 2022-04-28] poisonwill - Easy
 393. [V3 - #2167 - 2022-05-07] Loudcsharp - Easy
 394. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x3 - Medium
 395. [V3 - #2288 - 2022-05-21] HDAsylum - Medium
 396. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Easy
 397. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 398. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Hard
 399. [V3 - #2300 - 2022-05-22] dierubikdie x3 - Medium
 400. [V3 - #2308 - 2022-05-23] ScarletCelestial x2 - Hard
 401. [V3 - #2340 - 2022-05-26] Jokobo - Hard
 402. [V3 - #2524 - 2022-06-10] lostnyanko x3 - Hard
 403. [V3 - #2768 - 2022-06-30] ShockZz x2 - Hard
 404. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton x2 - Hard
 405. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Easy
 406. [V3 - #2871 - 2022-07-09] dierubikdie x3 - Easy
 407. [V3 - #2882 - 2022-07-11] ImagineBrkr x3 - Hard
 408. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 409. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 410. [V3 - #3123 - 2022-08-01] Eleanora1315 - Hard
 411. [V3 - #3159 - 2022-08-06] xCrazee x2 - Hard
 412. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon_Asuna - Easy
 413. [V3 - #3429 - 2022-09-04] OweynLupton x3 - Easy
 414. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 415. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Medium
 416. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 417. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Easy
 418. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Medium
 419. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Hard
 420. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille - Medium
 421. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 422. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 423. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 424. [V3 - #3700 - 2022-10-04] Zenit x3 - Easy
 425. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 426. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 427. [V3 - #3733 - 2022-10-07] Punkero x3 - Medium
 428. [V3 - #3755 - 2022-10-10] karma_majo - Easy
 429. [V3 - #3783 - 2022-10-15] Jaikeis - Medium
 430. [V3 - #3987 - 2022-11-02] Jokobo x2 - Medium
 431. [V3 - #4004 - 2022-11-05] ohpishhposh - Easy
 432. [V3 - #4057 - 2022-11-13] blackmagemasta - Medium
 433. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 434. [V3 - #4262 - 2022-12-02] ggragoose - Easy
 435. [V3 - #4273 - 2022-12-03] OweynLupton x3 - Medium
 436. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 437. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Medium
 438. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Hard
 439. [V3 - #4601 - 2023-01-02] Mnemosymnal - Easy
 440. [V3 - #4610 - 2023-01-03] mxtape - Easy
 441. [V3 - #4634 - 2023-01-05] Aur0ra - Hard
 442. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 443. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k - Easy
 444. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 445. [V3 - #4841 - 2023-01-22] Mr_Duke_ - Medium
 446. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 447. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 448. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 449. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident - Easy

Category : Genre

Thread : MAL forum

Created on : 2017-06-01

Number of Turn-ins : 449 (172 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [1.25pt - 20 items] : 268 completed (89 not validated yet)
 • Medium [2.5pt - 35 items] : 100 completed (40 not validated yet)
 • Hard [3.5pt - 50 items] : 81 completed (43 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Sci-Fi MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.