Challenge : Sci-Fi

 1. [V1 - #4157 - 2017-06-01] extremeplant - Easy
 2. [V1 - #4158 - 2017-06-01] Konekojo - Easy
 3. [V1 - #4160 - 2017-06-01] OmegaOtaku - Easy
 4. [V1 - #4161 - 2017-06-01] SunflowerDaisho - Easy
 5. [V1 - #4010 - 2017-06-02] starfishalliance - Easy
 6. [V1 - #4134 - 2017-06-02] renzoushi - Easy
 7. [V1 - #4140 - 2017-06-02] Gwathgor - Easy
 8. [V1 - #4162 - 2017-06-02] AYOSHINA - Easy
 9. [V1 - #4163 - 2017-06-02] Zenit - Easy
 10. [V1 - #4165 - 2017-06-02] Dakenfromvault1 - Easy
 11. [V1 - #4168 - 2017-06-02] Kreyul - Easy
 12. [V1 - #4169 - 2017-06-02] Archer0596 - Easy
 13. [V1 - #4171 - 2017-06-02] Jhiday - Easy
 14. [V1 - #4173 - 2017-06-02] Punkero - Easy
 15. [V1 - #4180 - 2017-06-04] TreasuredHopes - Easy
 16. [V1 - #4194 - 2017-06-05] Aelric1 - Easy
 17. [V1 - #4208 - 2017-06-06] Celine3107 - Easy
 18. [V1 - #4218 - 2017-06-09] Wyvern22 - Easy
 19. [V1 - #4220 - 2017-06-09] Ascheherz - Easy
 20. [V1 - #4230 - 2017-06-10] NickWilks - Easy
 21. [V1 - #4235 - 2017-06-11] moissi - Easy
 22. [V1 - #4241 - 2017-06-12] -Eien- - Easy
 23. [V1 - #4243 - 2017-06-12] MissCactus - Easy
 24. [V1 - #4265 - 2017-06-15] Ennetsu - Easy
 25. [V1 - #4284 - 2017-06-17] SheyCroix - Easy
 26. [V1 - #4285 - 2017-06-17] Helvian494743 - Easy
 27. [V1 - #4342 - 2017-06-23] Ginger_Snap - Easy
 28. [V1 - #4411 - 2017-06-30] acestrawbs - Easy
 29. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 30. [V1 - #4473 - 2017-07-06] JGChaves - Easy
 31. [V1 - #4485 - 2017-07-08] GNozaki - Easy
 32. [V1 - #4502 - 2017-07-09] thriwien - Easy
 33. [V1 - #4536 - 2017-07-17] AYOSHINA - Medium
 34. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 35. [V1 - #4591 - 2017-07-24] Akai_Shuichi - Easy
 36. [V1 - #4671 - 2017-08-02] KenApplepi - Easy
 37. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 38. [V1 - #4725 - 2017-08-13] TheMaxPhoenix - Easy
 39. [V1 - #4733 - 2017-08-15] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 40. [V1 - #4759 - 2017-08-18] Fire__Phoenix - Easy
 41. [V1 - #4775 - 2017-08-20] tbeans10 - Easy
 42. [V1 - #4960 - 2017-09-09] Wyvern22 - Hard
 43. [V1 - #5003 - 2017-09-17] ParsleyParsnips - Easy
 44. [V1 - #5014 - 2017-09-18] AngelShiva - Easy
 45. [V1 - #5117 - 2017-09-30] Titadou - Easy
 46. [V1 - #5145 - 2017-10-03] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V1 - #5186 - 2017-10-08] NickWilks - Medium
 48. [V1 - #5207 - 2017-10-11] Whimsalot - Easy
 49. [V1 - #5229 - 2017-10-14] Tonic_ - Easy
 50. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 51. [V1 - #5251 - 2017-10-17] Butterstroke - Easy
 52. [V1 - #5294 - 2017-10-23] Rebe92 - Easy
 53. [V1 - #5382 - 2017-10-31] Wyvern22 - Medium
 54. [V1 - #5383 - 2017-10-31] Kyuuto - Easy
 55. [V1 - #5427 - 2017-11-03] Imyreld - Medium
 56. [V1 - #5453 - 2017-11-06] ImagineBrkr - Easy
 57. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 58. [V1 - #5720 - 2017-12-14] DarkFaerie - Easy
 59. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 60. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA - Hard
 61. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 62. [V1 - #5830 - 2017-12-28] diamond-hime - Easy
 63. [V1 - #5941 - 2018-01-08] waterwhip - Easy
 64. [V1 - #5969 - 2018-01-12] aliyn89 - Easy
 65. [V1 - #5974 - 2018-01-14] Aeradae - Easy
 66. [V1 - #5975 - 2018-01-14] leapylee - Easy
 67. [V1 - #6088 - 2018-01-27] ownitlikeaboss - Easy
 68. [V1 - #6095 - 2018-01-27] Branqueleton - Easy
 69. [V1 - #6199 - 2018-02-01] YumeNoTsukii - Easy
 70. [V1 - #6206 - 2018-02-02] AnshiAneko - Easy
 71. [V1 - #6208 - 2018-02-02] Schlopsi - Easy
 72. [V1 - #6210 - 2018-02-02] Ritshiro - Easy
 73. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 74. [V1 - #6233 - 2018-02-05] tbeans10 - Medium
 75. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 76. [V1 - #6306 - 2018-02-15] Imyreld - Hard
 77. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Medium
 78. [V1 - #6527 - 2018-03-10] Onodeath - Easy
 79. [V1 - #6586 - 2018-03-18] greyjoie - Easy
 80. [V1 - #6591 - 2018-03-18] Imyreld x2 - Easy
 81. [V1 - #6610 - 2018-03-20] animegeek4life - Easy
 82. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Hard
 83. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 84. [V1 - #6666 - 2018-03-27] Bernstein - Easy
 85. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 86. [V1 - #6756 - 2018-04-01] Rojo - Hard
 87. [V1 - #6761 - 2018-04-02] mikadotrash - Easy
 88. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 89. [V1 - #6850 - 2018-04-13] KeylosDesu - Easy
 90. [V1 - #6941 - 2018-04-25] Zenit - Medium
 91. [V1 - #6992 - 2018-04-30] Wyvern22 x2 - Medium
 92. [V1 - #7053 - 2018-05-03] riho88riho - Easy
 93. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 94. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 95. [V1 - #7110 - 2018-05-11] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 96. [V1 - #7140 - 2018-05-14] Zenit - Hard
 97. [V1 - #7196 - 2018-05-24] Imyreld x2 - Medium
 98. [V1 - #7209 - 2018-05-26] Wyvern22 x2 - Easy
 99. [V1 - #7258 - 2018-08-11] Rno081 - Easy
 100. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 101. [V1 - #7280 - 2018-08-15] AngelHana - Easy
 102. [V1 - #7285 - 2018-08-17] Ten - Easy
 103. [V1 - #7320 - 2018-08-20] Keiken - Easy
 104. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 105. [V1 - #7388 - 2018-08-29] extremeplant - Medium
 106. [V1 - #7557 - 2018-09-20] foxxykat1223 - Easy
 107. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld x2 - Hard
 108. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 109. [V1 - #7671 - 2018-10-01] sassss - Easy
 110. [V1 - #7885 - 2018-10-30] JayArcher - Easy
 111. [V1 - #7898 - 2018-10-30] Aeradae - Medium
 112. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 113. [V1 - #7947 - 2018-11-03] Ylienna - Easy
 114. [V1 - #7961 - 2018-11-06] yuuyaisnotcrash - Easy
 115. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Easy
 116. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Easy
 117. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 118. [V1 - #8220 - 2018-12-18] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 119. [V1 - #8325 - 2018-12-31] TheEdgelord - Medium
 120. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 121. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 122. [V1 - #8395 - 2019-01-07] Mari004 - Easy
 123. [V1 - #8451 - 2019-01-14] Papa_Dragon - Easy
 124. [V1 - #8491 - 2019-01-20] inesmarques2011 - Easy
 125. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Hard
 126. [V1 - #8531 - 2019-01-27] AngelShiva - Medium
 127. [V1 - #8577 - 2019-01-30] JGChaves - Medium
 128. [V1 - #8647 - 2019-02-06] Papa_Dragon - Medium
 129. [V1 - #8745 - 2019-02-17] Punkero - Medium
 130. [V1 - #8760 - 2019-02-19] ScarletCelestial - Easy
 131. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 132. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 133. [V1 - #8903 - 2019-03-03] AlexJ94 - Easy
 134. [V1 - #9209 - 2019-04-08] ParsleyParsnips - Medium
 135. [V1 - #9230 - 2019-04-10] isahbellah - Easy
 136. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 137. [V1 - #9453 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 138. [V1 - #9474 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 139. [V1 - #9480 - 2019-05-11] istherefood - Easy
 140. [V1 - #9531 - 2019-05-19] toxif - Medium
 141. [V1 - #9554 - 2019-05-23] GakutoDeathGlare - Easy
 142. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 143. [V1 - #9580 - 2019-05-27] Papa_Dragon - Hard
 144. [V1 - #9602 - 2019-05-30] cappuccinoangel - Easy
 145. [V1 - #9604 - 2019-05-30] lifeiscrazy - Easy
 146. [V1 - #9702 - 2019-06-16] ScarletCelestial - Medium
 147. [V1 - #9833 - 2019-07-03] greyjoie - Medium
 148. [V1 - #9849 - 2019-07-09] Bunille - Easy
 149. [V1 - #9882 - 2019-07-15] lifeiscrazy - Hard
 150. [V1 - #10029 - 2019-08-02] Papa_Dragon - Easy
 151. [V1 - #10047 - 2019-08-06] lagom - Easy
 152. [V1 - #10083 - 2019-08-13] Technotron - Easy
 153. [V2 - #103 - 2019-08-31] Punkero x2 - Easy
 154. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 155. [V2 - #163 - 2019-09-08] YumeNoTsukii - Medium
 156. [V2 - #323 - 2019-09-27] starfishalliance - Medium
 157. [V2 - #365 - 2019-09-29] zani36 - Easy
 158. [V2 - #499 - 2019-10-14] Aeradae - Hard
 159. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 160. [V2 - #538 - 2019-10-19] Bern_stein - Medium
 161. [V2 - #592 - 2019-10-25] Papa_Dragon x2 - Medium
 162. [V2 - #608 - 2019-10-27] CheeseKnife - Medium
 163. [V2 - #686 - 2019-11-03] ownitlikeaboss - Medium
 164. [V2 - #789 - 2019-11-13] ScarletCelestial - Hard
 165. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Medium
 166. [V2 - #1092 - 2019-12-16] DeadlyRaven - Medium
 167. [V2 - #1172 - 2019-12-25] Doougii - Easy
 168. [V2 - #1211 - 2019-12-28] Gwathgor - Hard
 169. [V2 - #1328 - 2020-01-05] MegaManBK7 - Easy
 170. [V2 - #1368 - 2020-01-09] Punkero x2 - Easy
 171. [V2 - #1372 - 2020-01-10] Zenit x2 - Hard
 172. [V2 - #1412 - 2020-01-13] lostnyanko - Easy
 173. [V2 - #1415 - 2020-01-14] Rage_Beat06 - Medium
 174. [V2 - #1465 - 2020-01-19] erotas - Easy
 175. [V2 - #1500 - 2020-01-22] cornflakegod - Easy
 176. [V2 - #1636 - 2020-02-01] Technotron - Medium
 177. [V2 - #1700 - 2020-02-08] dierubikdie - Hard
 178. [V2 - #1714 - 2020-02-09] MochiMagus - Easy
 179. [V2 - #1716 - 2020-02-09] Eyth - Easy
 180. [V2 - #1726 - 2020-02-10] MochiMagus - Hard (upgraded from Easy)
 181. [V2 - #1733 - 2020-02-10] Zenit x2 - Medium
 182. [V2 - #1762 - 2020-02-13] Bri - Easy
 183. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Easy
 184. [V2 - #1788 - 2020-02-16] YayakoChii - Hard
 185. [V2 - #1939 - 2020-02-28] Boomarko - Easy
 186. [V2 - #1981 - 2020-03-01] Vaniltea - Easy
 187. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Easy
 188. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Medium
 189. [V2 - #1996 - 2020-03-02] boredrandomguy - Hard
 190. [V2 - #2075 - 2020-03-11] dierubikdie - Medium
 191. [V2 - #2103 - 2020-03-13] Rellni944 - Easy
 192. [V2 - #2123 - 2020-03-14] KuriPuri - Easy
 193. [V2 - #2150 - 2020-03-17] Papa_Dragon x2 - Hard
 194. [V2 - #2192 - 2020-03-22] SheyCroix - Medium
 195. [V2 - #2197 - 2020-03-23] ScarletCelestial x2 - Easy
 196. [V2 - #2226 - 2020-03-25] SheyCroix - Hard
 197. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Medium
 198. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 199. [V2 - #2438 - 2020-04-09] SunflowerDaisho - Medium
 200. [V2 - #2442 - 2020-04-09] iamrure - Easy
 201. [V2 - #2590 - 2020-04-20] YayakoChii - Medium
 202. [V2 - #2654 - 2020-04-24] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 203. [V2 - #2667 - 2020-04-25] lostnyanko - Hard
 204. [V2 - #2710 - 2020-04-28] cornflakegod - Medium
 205. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 206. [V2 - #2778 - 2020-05-02] Amitte_Sukku - Easy
 207. [V2 - #2902 - 2020-05-12] BurntFlower - Easy
 208. [V2 - #2927 - 2020-05-15] Bri - Hard
 209. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 210. [V2 - #3003 - 2020-05-22] ShockZz - Hard
 211. [V2 - #3005 - 2020-05-22] Aur0ra - Easy
 212. [V2 - #3111 - 2020-05-28] epicdtx - Easy
 213. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit x2 - Easy
 214. [V2 - #3182 - 2020-06-01] Yterbium - Hard
 215. [V2 - #3195 - 2020-06-01] Rellni944 - Easy
 216. [V2 - #3206 - 2020-06-02] Kuroiji - Easy
 217. [V2 - #3244 - 2020-06-05] indiwyn - Easy
 218. [V2 - #3262 - 2020-06-07] Bishamon-chan - Easy
 219. [V2 - #3287 - 2020-06-08] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 220. [V2 - #3291 - 2020-06-09] dierubikdie x2 - Hard
 221. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Easy
 222. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Hard
 223. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 224. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Medium
 225. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko - Medium
 226. [V2 - #3628 - 2020-07-09] Bri - Medium
 227. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 228. [V2 - #3669 - 2020-07-13] OmegaOtaku - Hard
 229. [V2 - #3704 - 2020-07-16] Gwathgor - Medium
 230. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Medium
 231. [V2 - #3737 - 2020-07-18] Hidoi88 - Easy
 232. [V2 - #3738 - 2020-07-18] PNR_13 - Easy
 233. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 234. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 235. [V2 - #4027 - 2020-08-07] lostnyanko x2 - Easy
 236. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Easy
 237. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Medium
 238. [V2 - #4040 - 2020-08-08] Keiken - Hard
 239. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 240. [V2 - #4327 - 2020-08-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 241. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 242. [V2 - #4325 - 2020-09-01] Kuroiji - Medium
 243. [V2 - #4383 - 2020-09-02] Rellni944 - Medium
 244. [V2 - #4404 - 2020-09-06] swivel - Easy
 245. [V2 - #4503 - 2020-09-16] Bri x2 - Easy
 246. [V2 - #4509 - 2020-09-16] nozomemee - Easy
 247. [V2 - #4510 - 2020-09-17] lostnyanko x2 - Medium
 248. [V2 - #4551 - 2020-09-20] Rebe92 - Medium
 249. [V2 - #4719 - 2020-10-01] Rno081 - Medium
 250. [V2 - #4756 - 2020-10-05] Yterbium - Medium
 251. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Easy
 252. [V2 - #4776 - 2020-10-07] lubryka - Medium
 253. [V2 - #4787 - 2020-10-08] dierubikdie x2 - Medium
 254. [V2 - #4915 - 2020-10-20] KuriPuri - Medium
 255. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 256. [V2 - #4953 - 2020-10-22] Plaxsin - Easy
 257. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 258. [V2 - #5045 - 2020-10-30] ShockZz x2 - Easy
 259. [V2 - #5140 - 2020-11-06] Shuurei - Easy
 260. [V2 - #5147 - 2020-11-07] trojangirl12 - Easy
 261. [V2 - #5192 - 2020-11-11] HDAsylum - Easy
 262. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 263. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 264. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Easy
 265. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Medium
 266. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis - Hard
 267. [V2 - #5484 - 2020-11-30] Bri x2 - Medium
 268. [V2 - #5489 - 2020-11-30] jho0on_ - Easy
 269. [V2 - #5580 - 2020-12-06] Bern_stein - Hard
 270. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 271. [V2 - #5659 - 2020-12-12] I230 - Easy
 272. [V2 - #5691 - 2020-12-15] MegaManBK7 - Medium
 273. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 274. [V2 - #5797 - 2020-12-23] Rellni944 x2 - Easy
 275. [V2 - #5851 - 2020-12-27] dierubikdie x2 - Easy
 276. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 277. [V2 - #5930 - 2020-12-31] MetalFalcon - Medium
 278. [V2 - #6079 - 2021-01-10] Punkero x2 - Medium
 279. [V2 - #6089 - 2021-01-11] LukeDude200 - Easy
 280. [V2 - #6094 - 2021-01-11] Keiken - Medium
 281. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 282. [V2 - #6152 - 2021-01-16] Kuroiji - Hard (upgraded from Medium)
 283. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 284. [V2 - #6301 - 2021-01-27] LumpyCreature - Easy
 285. [V2 - #6307 - 2021-01-27] Wyvern22 x3 - Hard
 286. [V2 - #6326 - 2021-01-29] superherowarrior - Easy
 287. [V2 - #6458 - 2021-02-06] Timebomb420 - Easy
 288. [V2 - #6493 - 2021-02-09] Bri x2 - Hard
 289. [V2 - #6498 - 2021-02-09] Mr_Duke_ - Easy
 290. [V2 - #6567 - 2021-02-15] Shuurei - Medium
 291. [V2 - #6655 - 2021-02-22] AngelHana - Medium
 292. [V2 - #6670 - 2021-02-23] Imyreld x3 - Easy
 293. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 294. [V2 - #6708 - 2021-02-26] Eleanora1315 - Easy
 295. [V2 - #6758 - 2021-02-28] miaxnder - Easy
 296. [V2 - #6800 - 2021-03-01] ketsueki22 - Easy
 297. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 298. [V2 - #6841 - 2021-03-03] OweynLupton - Medium
 299. [V2 - #6877 - 2021-03-07] ShockZz x2 - Medium
 300. [V2 - #6931 - 2021-03-13] Szrebi - Easy
 301. [V2 - #6979 - 2021-03-17] Givemeanaccount - Easy
 302. [V2 - #7082 - 2021-03-26] Rage_Beat06 - Hard
 303. [V2 - #7106 - 2021-03-27] ScarletCelestial - Medium
 304. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 305. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 306. [V2 - #7325 - 2021-04-11] Bri x3 - Easy
 307. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 308. [V2 - #7378 - 2021-04-14] Zenit x3 - Hard
 309. [V2 - #7477 - 2021-04-22] Jaikeis - Easy
 310. [V2 - #7515 - 2021-04-25] Papa_Dragon x3 - Hard
 311. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 312. [V2 - #7680 - 2021-05-05] Eyth - Hard
 313. [V2 - #7801 - 2021-05-17] trojangirl12 - Medium
 314. [V2 - #7934 - 2021-05-28] yukitheduck - Easy
 315. [V2 - #8029 - 2021-05-31] Ultima_Oblivion - Easy
 316. [V2 - #8088 - 2021-06-04] Bri x3 - Medium
 317. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Hard
 318. [V2 - #8097 - 2021-06-05] Helvian494743 - Medium
 319. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 320. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri - Hard
 321. [V2 - #8247 - 2021-06-17] ImagineBrkr x2 - Medium
 322. [V2 - #8302 - 2021-06-22] lostnyanko x2 - Hard
 323. [V2 - #8534 - 2021-07-05] Bern_stein x2 - Easy
 324. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 325. [V2 - #8713 - 2021-07-21] Nurguburu - Medium
 326. [V2 - #8731 - 2021-07-22] Aur0ra - Medium
 327. [V2 - #8733 - 2021-07-22] SoLongGayBowser - Easy
 328. [V2 - #8988 - 2021-08-11] acestrawbs - Medium
 329. [V2 - #8992 - 2021-08-11] Ebo - Easy
 330. [V2 - #8998 - 2021-08-12] OweynLupton - Hard
 331. [V2 - #9098 - 2021-08-21] Toidis - Easy
 332. [V2 - #9125 - 2021-08-23] Myelin_sr - Easy
 333. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille - Hard
 334. [V2 - #9197 - 2021-08-28] Bunille x2 - Hard
 335. [V2 - #9229 - 2021-08-30] Rellni944 x2 - Medium
 336. [V2 - #9292 - 2021-09-03] Jokobo - Medium
 337. [V2 - #9337 - 2021-09-07] Bri x3 - Hard
 338. [V2 - #9464 - 2021-09-18] OweynLupton x2 - Easy
 339. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 340. [V2 - #9478 - 2021-09-20] lostnyanko x3 - Easy
 341. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 342. [V2 - #9903 - 2021-10-27] Sarada - Easy
 343. [V2 - #9914 - 2021-10-28] Mikaytama13 - Easy
 344. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Easy
 345. [V3 - #51 - 2021-11-08] Helvian494743 x2 - Hard
 346. [V3 - #90 - 2021-11-14] Punkero x2 - Hard
 347. [V3 - #162 - 2021-11-23] tbeans10 x2 - Hard
 348. [V3 - #270 - 2021-12-01] dierubikdie x3 - Hard
 349. [V3 - #394 - 2021-12-14] Crazee - Hard
 350. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 351. [V3 - #423 - 2021-12-17] Papa_Dragon x3 - Medium
 352. [V3 - #486 - 2021-12-22] OweynLupton x2 - Medium
 353. [V3 - #574 - 2021-12-29] trojangirl12 - Hard
 354. [V3 - #656 - 2022-01-01] A_Morbid_Shadow - Easy
 355. [V3 - #704 - 2022-01-05] Mackamizzle - Hard
 356. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Medium
 357. [V3 - #772 - 2022-01-11] Xijiks - Easy
 358. [V3 - #1001 - 2022-01-31] xiledx - Easy
 359. [V3 - #1045 - 2022-02-01] Papa_Dragon x3 - Easy
 360. [V3 - #1097 - 2022-02-07] Crazee - Medium
 361. [V3 - #1101 - 2022-02-07] I230 - Hard
 362. [V3 - #1105 - 2022-02-08] JayBanshee - Easy
 363. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 364. [V3 - #1136 - 2022-02-12] Bern_stein x2 - Medium
 365. [V3 - #1261 - 2022-02-21] kerryelc - Easy
 366. [V3 - #1326 - 2022-02-25] Karinara - Easy
 367. [V3 - #1464 - 2022-03-07] lostnyanko x3 - Medium
 368. [V3 - #1567 - 2022-03-19] Punkero x3 - Easy
 369. [V3 - #1596 - 2022-03-21] Crazee - Easy
 370. [V3 - #1640 - 2022-03-24] Yvsmeg - Easy
 371. [V3 - #1692 - 2022-03-27] IssaPeo - Easy
 372. [V3 - #1726 - 2022-03-30] Hirako179 - Easy
 373. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 374. [V3 - #1843 - 2022-04-08] TheEdgelord - Hard
 375. [V3 - #1867 - 2022-04-10] blackmagemasta - Hard
 376. [V3 - #1894 - 2022-04-13] xNyan - Easy
 377. [V3 - #1900 - 2022-04-14] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 378. [V3 - #1961 - 2022-04-20] Bern_stein x2 - Hard
 379. [V3 - #2005 - 2022-04-25] Tsukari - Easy
 380. [V3 - #2026 - 2022-04-27] xWETERx - Hard
 381. [V3 - #2040 - 2022-04-28] poisonwill - Easy
 382. [V3 - #2167 - 2022-05-07] Loudcsharp - Easy
 383. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x3 - Medium
 384. [V3 - #2288 - 2022-05-21] HDAsylum - Medium
 385. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Easy
 386. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Medium
 387. [V3 - #2295 - 2022-05-22] Yterbium x2 - Hard
 388. [V3 - #2300 - 2022-05-22] dierubikdie x3 - Medium
 389. [V3 - #2308 - 2022-05-23] ScarletCelestial x2 - Hard
 390. [V3 - #2340 - 2022-05-26] Jokobo - Hard
 391. [V3 - #2524 - 2022-06-10] lostnyanko x3 - Hard
 392. [V3 - #2768 - 2022-06-30] ShockZz x2 - Hard
 393. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton x2 - Hard
 394. [V3 - #2838 - 2022-07-07] Jokobo x2 - Easy
 395. [V3 - #2871 - 2022-07-09] dierubikdie x3 - Easy
 396. [V3 - #2882 - 2022-07-11] ImagineBrkr x3 - Hard
 397. [V3 - #2895 - 2022-07-13] Rivka44 - Easy
 398. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 399. [V3 - #3123 - 2022-08-01] Eleanora1315 - Hard
 400. [V3 - #3159 - 2022-08-06] Crazee x2 - Hard
 401. [V3 - #3194 - 2022-08-10] Jeon - Easy
 402. [V3 - #3429 - 2022-09-04] OweynLupton x3 - Easy
 403. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Easy
 404. [V3 - #3437 - 2022-09-06] AatihoNora - Medium
 405. [V3 - #3497 - 2022-09-15] Netbug - Easy
 406. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Easy
 407. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Medium
 408. [V3 - #3498 - 2022-09-15] Rage_Beat06 x2 - Hard
 409. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille - Medium
 410. [V3 - #3550 - 2022-09-23] myuniquename - Easy
 411. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 412. [V3 - #3678 - 2022-10-01] crazybob1215 - Easy
 413. [V3 - #3700 - 2022-10-04] Zenit x3 - Easy
 414. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 415. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 416. [V3 - #3733 - 2022-10-07] Punkero x3 - Medium
 417. [V3 - #3755 - 2022-10-10] karma_majo - Easy
 418. [V3 - #3783 - 2022-10-15] Jaikeis - Medium
 419. [V3 - #3987 - 2022-11-02] Jokobo x2 - Medium
 420. [V3 - #4004 - 2022-11-05] ohpishhposh - Easy
 421. [V3 - #4057 - 2022-11-13] blackmagemasta - Medium
 422. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 423. [V3 - #4262 - 2022-12-02] ggragoose - Easy
 424. [V3 - #4273 - 2022-12-03] OweynLupton x3 - Medium
 425. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 426. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Medium
 427. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Hard
 428. [V3 - #4601 - 2023-01-02] Mnemosymnal - Easy
 429. [V3 - #4610 - 2023-01-03] mxtape - Easy
 430. [V3 - #4634 - 2023-01-05] Aur0ra - Hard
 431. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika - Easy
 432. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k - Easy
 433. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy - Easy
 434. [V3 - #4841 - 2023-01-22] Mr_Duke_ - Medium
 435. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 436. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 437. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 438. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident - Easy
 439. [V3 - #4983 - 2023-01-31] ShockZz x3 - Easy
 440. [V3 - #5069 - 2023-02-04] trojangirl12 x2 - Hard
 441. [V3 - #5070 - 2023-02-04] EyesOfNine - Easy
 442. [V3 - #5077 - 2023-02-04] AndroidOn - Easy
 443. [V3 - #5107 - 2023-02-08] Combeferre - Easy
 444. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Medium
 445. [V3 - #5117 - 2023-02-09] NaineLIEz - Hard
 446. [V3 - #5190 - 2023-02-17] Crazee x2 - Medium
 447. [V3 - #5270 - 2023-02-24] Malin28 - Easy
 448. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc - Medium
 449. [V3 - #5371 - 2023-03-04] Nurguburu - Hard
 450. [V3 - #5475 - 2023-03-15] MidnightCielo - Easy
 451. [V3 - #5575 - 2023-03-25] lubryka - Hard
 452. [V3 - #5634 - 2023-03-31] ImagineBrkr x3 - Medium
 453. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Easy
 454. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Medium
 455. [V3 - #5641 - 2023-03-31] CsillaLoli - Hard
 456. [V3 - #5772 - 2023-04-12] rubedesu - Easy
 457. [V3 - #5778 - 2023-04-13] ScarletCelestial x3 - Easy
 458. [V3 - #5938 - 2023-04-30] TheEdgelord x2 - Easy
 459. [V3 - #6247 - 2023-06-05] Loudcsharp - Medium
 460. [V3 - #6292 - 2023-06-12] FeezyWheezy - Medium
 461. [V3 - #6317 - 2023-06-14] HimeCrycho - Easy
 462. [V3 - #6333 - 2023-06-16] is_peque - Easy
 463. [V3 - #6343 - 2023-06-17] OweynLupton x3 - Hard
 464. [V3 - #6454 - 2023-06-28] Crazee x2 - Easy
 465. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 466. [V3 - #6462 - 2023-06-29] Nurguburu x2 - Easy
 467. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 468. [V3 - #6519 - 2023-07-02] Jokobo x2 - Hard
 469. [V3 - #6540 - 2023-07-04] Genovia_ - Easy
 470. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 471. [V3 - #6680 - 2023-07-18] AjaxTSS - Easy
 472. [V3 - #6772 - 2023-07-25] ImagineBrkr x3 - Hard
 473. [V3 - #6806 - 2023-07-29] blackmagemasta - Easy
 474. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 475. [V3 - #6924 - 2023-08-07] Twintail_Daemon - Easy
 476. [V3 - #6964 - 2023-08-12] Campiz06 - Hard
 477. [V3 - #7123 - 2023-09-02] Yterbium x3 - Hard
 478. [V3 - #7140 - 2023-09-04] Jokobo x3 - Easy
 479. [V3 - #7160 - 2023-09-07] AnshiAneko - Medium
 480. [V3 - #7189 - 2023-09-12] myuniquename - Medium
 481. [V3 - #7213 - 2023-09-15] is_peque - Medium
 482. [V3 - #7282 - 2023-09-25] MegaManBK7 - Hard
 483. [V3 - #7313 - 2023-09-27] Keiken x2 - Hard
 484. [V3 - #7383 - 2023-10-07] silveraaki - Medium
 485. [V3 - #7408 - 2023-10-11] Bern_stein x3 - Easy
 486. [V3 - #7418 - 2023-10-13] Aur0ra x2 - Easy
 487. [V3 - #7428 - 2023-10-14] ScarletCelestial x3 - Medium
 488. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 489. [V3 - #7466 - 2023-10-20] Reisho-Teki - Easy
 490. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 491. [V3 - #7586 - 2023-11-03] ssjjfar - Easy
 492. [V3 - #7588 - 2023-11-03] Salisca1 - Easy
 493. [V3 - #7731 - 2023-11-20] HimeCrycho - Hard
 494. [V3 - #7731 - 2023-11-20] HimeCrycho - Medium
 495. [V3 - #7732 - 2023-11-20] Sam565 - Easy
 496. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 497. [V3 - #7868 - 2023-12-07] Reisho-Teki - Medium
 498. [V3 - #7980 - 2023-12-23] simplycarissa - Easy
 499. [V3 - #7985 - 2023-12-24] Jokobo x3 - Medium
 500. [V3 - #8072 - 2024-01-03] bigdud24 - Easy
 501. [V3 - #8080 - 2024-01-04] Eleanora1315 - Medium
 502. [V3 - #8106 - 2024-01-07] cornflakegod - Hard
 503. [V3 - #8122 - 2024-01-09] redincall - Easy
 504. [V3 - #8190 - 2024-01-18] Twintail_Daemon - Hard
 505. [V3 - #8192 - 2024-01-19] Ichihara_Kouta - Easy
 506. [V3 - #8246 - 2024-01-26] Punkero x3 - Hard
 507. [V3 - #8271 - 2024-01-29] myuniquename x2 - Hard
 508. [V3 - #8352 - 2024-02-07] Jaikeis - Hard
 509. [V3 - #8486 - 2024-02-25] ohpishhposh - Medium
 510. [V3 - #8610 - 2024-03-16] Kristiwazhere - Easy
 511. [V3 - #8612 - 2024-03-16] cornflakegod x2 - Easy
 512. [V3 - #8618 - 2024-03-18] Twintail_Daemon - Medium
 513. [V3 - #8644 - 2024-03-22] myuniquename x2 - Medium
 514. [V3 - #8654 - 2024-03-23] myuniquename x2 - Easy
 515. [V3 - #8691 - 2024-03-29] trojangirl12 x2 - Medium
 516. [V3 - #8797 - 2024-04-15] sassss - Medium
 517. [V3 - #8821 - 2024-04-18] GakutoDeathGlare - Medium
 518. [V3 - #8826 - 2024-04-19] AliceHanano - Easy
 519. [V3 - #8828 - 2024-04-20] GakutoDeathGlare - Hard
 520. [V3 - #8946 - 2024-05-11] Crazee x3 - Hard
 521. [V3 - #9114 - 2021-08-12] valyrina - Easy
 522. [V3 - #9114 - 2024-02-25] valyrina - Medium
 523. [V3 - #9162 - 2022-03-29] Eyth - Hard
 524. [V3 - #9245 - 2024-05-24] Yoko_k - Hard

Genre Sci-Fi

Created on : 2017-06-01

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
20 items to complete
301 Turnins
202 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
35 items to complete
122 Turnins
71 Validated Turnins
Hard
3.5 Point(s)
50 items to complete
101 Turnins
49 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Sci-Fi MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.