Challenge : Aired 2012

 1. [V1 - #103 - 2016-04-25] Akai_Shuichi
 2. [V1 - #117 - 2016-04-30] aemiliuz
 3. [V1 - #167 - 2016-05-11] Jhiday
 4. [V1 - #196 - 2016-05-19] _Dan_
 5. [V1 - #302 - 2016-06-03] Yukino
 6. [V1 - #378 - 2016-06-14] shina_luna
 7. [V1 - #867 - 2016-08-08] lycheejane
 8. [V1 - #1080 - 2016-09-04] YumeNoTsukii
 9. [V1 - #1088 - 2016-09-04] Ventris
 10. [V1 - #1217 - 2016-09-20] SunflowerDaisho
 11. [V1 - #1652 - 2016-10-21] AYOSHINA
 12. [V1 - #1876 - 2016-11-11] SheyCroix
 13. [V1 - #2196 - 2016-12-14] AngelShiva
 14. [V1 - #2368 - 2016-12-29] greatvillage
 15. [V1 - #3054 - 2017-02-23] Useless_Goddess
 16. [V1 - #3193 - 2017-03-05] Skulduchaos
 17. [V1 - #3303 - 2017-03-17] SecretDinosaur
 18. [V1 - #4097 - 2017-05-29] Oni-Sanae
 19. [V1 - #4211 - 2017-06-07] Titon
 20. [V1 - #4223 - 2017-06-09] Sojin
 21. [V1 - #4330 - 2017-06-22] Wyvern22
 22. [V1 - #4407 - 2017-06-30] Aelric1
 23. [V1 - #4452 - 2017-07-02] OmegaOtaku
 24. [V1 - #4849 - 2017-08-28] GDMH39
 25. [V1 - #4948 - 2017-09-07] renzoushi
 26. [V1 - #5809 - 2017-12-27] pgmhecateii
 27. [V1 - #6501 - 2018-03-05] Sanspareil
 28. [V1 - #6511 - 2018-03-08] leapylee
 29. [V1 - #6665 - 2018-03-27] Titadou
 30. [V1 - #7335 - 2018-08-22] Aelx
 31. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover
 32. [V2 - #36 - 2019-08-24] Campiz06
 33. [V2 - #801 - 2019-11-15] dixcloxure
 34. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin
 35. [V2 - #1405 - 2020-01-13] Imyreld
 36. [V2 - #1559 - 2020-01-28] Shikisha
 37. [V2 - #2163 - 2020-03-18] SlayMagical
 38. [V2 - #2583 - 2020-04-18] hinagatari
 39. [V2 - #2617 - 2020-04-22] jho0on_
 40. [V2 - #2669 - 2020-04-25] Bern_stein
 41. [V2 - #2777 - 2020-05-02] ImagineBrkr
 42. [V2 - #2968 - 2020-05-19] epicdtx
 43. [V2 - #3104 - 2020-05-27] PINKIPL
 44. [V2 - #4540 - 2020-09-19] Aur0ra
 45. [V2 - #5547 - 2020-12-04] lubryka
 46. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10
 47. [V2 - #7311 - 2021-04-09] _Bri
 48. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri
 49. [V2 - #8588 - 2021-07-10] foxxykat1223
 50. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit
 51. [V2 - #9690 - 2021-10-04] dierubikdie
 52. [V3 - #52 - 2021-11-09] PNR_13
 53. [V3 - #520 - 2021-12-25] Jokobo
 54. [V3 - #1514 - 2022-03-13] Timcampy118
 55. [V3 - #2500 - 2022-06-07] HimeCrycho
 56. [V3 - #2611 - 2022-06-18] Rinarin
 57. [V3 - #3120 - 2022-08-01] OweynLupton
 58. [V3 - #3250 - 2022-08-18] Punkero

Category : Year

Thread : MAL forum

Created on : 2016-04-25

Number of Turn-ins : 58 (13 not validated yet)

Points : 3

40 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.