Challenge : Aired 2013

 1. [#5 - 2016-03-24] abystoma2
 2. [#18 - 2016-03-28] MonsterAyu666
 3. [#86 - 2016-04-20] aemiliuz
 4. [#142 - 2016-05-06] Akai_Shuichi
 5. [#167 - 2016-05-11] Jhiday
 6. [#268 - 2016-05-30] silverwalls
 7. [#270 - 2016-05-30] JayArcher
 8. [#302 - 2016-06-03] Yukino
 9. [#316 - 2016-06-05] Rinarin
 10. [#357 - 2016-06-12] _Dan_
 11. [#363 - 2016-06-12] Kreyul
 12. [#378 - 2016-06-14] shina_luna
 13. [#475 - 2016-06-27] Char
 14. [#603 - 2016-07-12] SheyCroix
 15. [#1022 - 2016-08-26] Astarate
 16. [#1088 - 2016-09-04] Ventris
 17. [#1119 - 2016-09-09] YumeNoTsukii
 18. [#1181 - 2016-09-17] lycheejane
 19. [#1281 - 2016-09-25] AudioTsunami
 20. [#1511 - 2016-10-11] KingYoshi
 21. [#1515 - 2016-10-11] greatvillage
 22. [#1777 - 2016-11-02] AlexJ94
 23. [#1841 - 2016-11-10] AYOSHINA
 24. [#1994 - 2016-11-22] ecoute
 25. [#2070 - 2016-11-29] AngelShiva
 26. [#2170 - 2016-12-11] Aelric1
 27. [#2460 - 2017-01-03] Oni-Sanae
 28. [#2989 - 2017-02-18] Salokannel2
 29. [#3444 - 2017-03-30] heinrich6745
 30. [#3545 - 2017-04-05] Useless_Goddess
 31. [#3693 - 2017-04-22] SecretDinosaur
 32. [#3785 - 2017-04-30] Krona
 33. [#4141 - 2017-05-31] Sojin
 34. [#4211 - 2017-06-07] Titon
 35. [#4849 - 2017-08-28] GDMH39
 36. [#5190 - 2017-10-09] leapylee
 37. [#5382 - 2017-10-31] Wyvern22
 38. [#5742 - 2017-12-18] OmegaOtaku
 39. [#5809 - 2017-12-27] pgmhecateii
 40. [#6227 - 2018-02-04] Clover
 41. [#6803 - 2018-04-07] Titadou
 42. [#7226 - 2018-05-28] MuffledPolecat
 43. [#7247 - 2018-08-09] Aelx
 44. [#7333 - 2018-08-22] Lil-Bird
 45. [#8052 - 2018-11-21] Sanspareil
 46. [#8505 - 2019-01-22] jho0on_
 47. [#9413 - 2019-05-01] Bern_stein
 48. [#9714 - 2019-06-18] Nanashi_x3
 49. [V2 - #195 - 2019-09-14] MochiMagus
 50. [V2 - #242 - 2019-09-20] hinagatari
 51. [V2 - #315 - 2019-09-25] renzoushi
 52. [V2 - #458 - 2019-10-09] GamerDLM
 53. [V2 - #647 - 2019-10-31] dixcloxure
 54. [V2 - #845 - 2019-11-20] Zenit
 55. [V2 - #1247 - 2019-12-31] Imyreld
 56. [V2 - #1424 - 2020-01-15] ParsleyParsnips
 57. [V2 - #1559 - 2020-01-28] Shikisha
 58. [V2 - #1656 - 2020-02-03] SlayMagical
 59. [V2 - #2132 - 2020-03-15] Ayunee
 60. [V2 - #2805 - 2020-05-04] Yuki_91
 61. [V2 - #2809 - 2020-05-04] ImagineBrkr
 62. [V2 - #2968 - 2020-05-19] epicdtx
 63. [V2 - #3104 - 2020-05-27] PINKIPL
 64. [V2 - #4727 - 2020-10-02] pranaynighukar
 65. [V2 - #5173 - 2020-11-09] tbeans10
 66. [V2 - #5547 - 2020-12-04] lubryka
 67. [V2 - #5673 - 2020-12-13] KuriPuri
 68. [V2 - #5883 - 2020-12-28] Jokobo
 69. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril
 70. [V2 - #6258 - 2021-01-24] MetalFalcon
 71. [V2 - #6678 - 2021-02-24] Tonic_
 72. [V2 - #6896 - 2021-03-08] Sakku-san
 73. [V2 - #7293 - 2021-04-07] Aur0ra
 74. [V2 - #7325 - 2021-04-11] _Bri
 75. [V2 - #7762 - 2021-05-13] dierubikdie
 76. [V2 - #8669 - 2021-07-16] Otaku_baka_dsk

Category : Year

Thread : MAL forum

Created on : 2016-03-15

Number of Turn-ins : 76 (13 not validated yet)

Points : 3

40 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.