Challenge : August 2020

 1. [V2 - #3981 - 2020-08-03] YayakoChii - Celebratory
 2. [V2 - #3981 - 2020-08-03] YayakoChii - Winner
 3. [V2 - #3985 - 2020-08-03] Sakku-san - Winner
 4. [V2 - #3987 - 2020-08-03] Papa_Dragon - Celebratory
 5. [V2 - #3987 - 2020-08-04] Papa_Dragon - Winner
 6. [V2 - #4018 - 2020-08-06] foxxykat1223 - Winner
 7. [V2 - #4018 - 2020-08-06] foxxykat1223 - Celebratory
 8. [V2 - #4060 - 2020-08-10] lostnyanko - Winner
 9. [V2 - #4060 - 2020-08-10] lostnyanko - Celebratory
 10. [V2 - #4073 - 2020-08-12] nozomemee - Winner
 11. [V2 - #4076 - 2020-08-12] CheeseKnife - Winner
 12. [V2 - #4076 - 2020-08-12] CheeseKnife - Celebratory
 13. [V2 - #4091 - 2020-08-13] HAPSYS - Winner
 14. [V2 - #4091 - 2020-08-13] HAPSYS - Celebratory
 15. [V2 - #4085 - 2020-08-14] ImagineBrkr - Winner
 16. [V2 - #4085 - 2020-08-14] ImagineBrkr - Celebratory
 17. [V2 - #4093 - 2020-08-14] MoonPhos - Winner
 18. [V2 - #4099 - 2020-08-14] ScarletCelestial - Winner
 19. [V2 - #4099 - 2020-08-14] ScarletCelestial - Celebratory
 20. [V2 - #4101 - 2020-08-14] Wyvern22 - Celebratory
 21. [V2 - #4103 - 2020-08-14] StrawberryMilkXD - Winner
 22. [V2 - #4103 - 2020-08-14] StrawberryMilkXD - Celebratory
 23. [V2 - #4096 - 2020-08-15] erotas - Winner
 24. [V2 - #4096 - 2020-08-15] erotas - Celebratory
 25. [V2 - #4104 - 2020-08-15] bigdud24 - Winner
 26. [V2 - #4112 - 2020-08-15] Daisy-Sensei - Winner
 27. [V2 - #4112 - 2020-08-15] Daisy-Sensei - Celebratory
 28. [V2 - #4113 - 2020-08-15] bigdud24 - Celebratory
 29. [V2 - #4122 - 2020-08-16] Rellni944 - Celebratory
 30. [V2 - #4122 - 2020-08-16] Rellni944 - Winner
 31. [V2 - #4124 - 2020-08-16] KuraikoDesu - Winner
 32. [V2 - #4124 - 2020-08-16] KuraikoDesu - Celebratory
 33. [V2 - #4129 - 2020-08-17] SheyCroix - Winner
 34. [V2 - #4129 - 2020-08-17] SheyCroix - Celebratory
 35. [V2 - #4140 - 2020-08-18] Jhiday - Celebratory
 36. [V2 - #4133 - 2020-08-19] hinagatari - Winner
 37. [V2 - #4133 - 2020-08-19] hinagatari - Celebratory
 38. [V2 - #4134 - 2020-08-19] Zenit - Winner
 39. [V2 - #4134 - 2020-08-19] Zenit - Celebratory
 40. [V2 - #4143 - 2020-08-19] Rage_Beat06 - Winner
 41. [V2 - #4143 - 2020-08-19] Rage_Beat06 - Celebratory
 42. [V2 - #4147 - 2020-08-19] MoonPhos - Celebratory
 43. [V2 - #4151 - 2020-08-19] xiulaces - Winner
 44. [V2 - #4150 - 2020-08-20] extremeplant - Winner
 45. [V2 - #4165 - 2020-08-20] Jhiday - Winner
 46. [V2 - #4172 - 2020-08-20] MetalFalcon - Winner
 47. [V2 - #4172 - 2020-08-20] MetalFalcon - Celebratory
 48. [V2 - #4159 - 2020-08-21] Typhlame - Celebratory
 49. [V2 - #4160 - 2020-08-21] Eyth - Winner
 50. [V2 - #4160 - 2020-08-21] Eyth - Celebratory
 51. [V2 - #4177 - 2020-08-21] Kristiwazhere - Winner
 52. [V2 - #4177 - 2020-08-21] Kristiwazhere - Celebratory
 53. [V2 - #4178 - 2020-08-21] trojangirl12 - Winner
 54. [V2 - #4182 - 2020-08-21] superherowarrior - Winner
 55. [V2 - #4182 - 2020-08-21] superherowarrior - Celebratory
 56. [V2 - #4181 - 2020-08-22] Aur0ra - Winner
 57. [V2 - #4181 - 2020-08-22] Aur0ra - Celebratory
 58. [V2 - #4196 - 2020-08-22] NathiNugget - Winner
 59. [V2 - #4196 - 2020-08-22] NathiNugget - Celebratory
 60. [V2 - #4198 - 2020-08-22] JillyStingray - Winner
 61. [V2 - #4200 - 2020-08-22] Helvian494743 - Winner
 62. [V2 - #4210 - 2020-08-22] JRFiveThirty8 - Winner
 63. [V2 - #4213 - 2020-08-22] GakutoDeathGlare - Celebratory
 64. [V2 - #4191 - 2020-08-23] KuriPuri - Winner
 65. [V2 - #4201 - 2020-08-23] Sarada - Winner
 66. [V2 - #4207 - 2020-08-23] 1202 - Winner
 67. [V2 - #4208 - 2020-08-23] Wyvern22 - Winner
 68. [V2 - #4210 - 2020-08-23] JRFiveThirty8 - Celebratory
 69. [V2 - #4211 - 2020-08-23] Kuromi59 - Winner
 70. [V2 - #4211 - 2020-08-23] Kuromi59 - Celebratory
 71. [V2 - #4213 - 2020-08-23] GakutoDeathGlare - Winner
 72. [V2 - #4219 - 2020-08-23] Soarax - Winner
 73. [V2 - #4219 - 2020-08-23] Soarax - Celebratory
 74. [V2 - #4220 - 2020-08-23] TheFlyingOrange - Winner
 75. [V2 - #4220 - 2020-08-23] TheFlyingOrange - Celebratory
 76. [V2 - #4221 - 2020-08-23] KuriPuri - Celebratory
 77. [V2 - #4223 - 2020-08-23] starfishalliance - Celebratory
 78. [V2 - #4223 - 2020-08-23] starfishalliance - Winner
 79. [V2 - #4224 - 2020-08-23] dierubikdie - Winner
 80. [V2 - #4224 - 2020-08-23] dierubikdie - Celebratory
 81. [V2 - #4225 - 2020-08-24] trojangirl12 - Celebratory
 82. [V2 - #4227 - 2020-08-24] Plaxsin - Winner
 83. [V2 - #4227 - 2020-08-24] Plaxsin - Celebratory
 84. [V2 - #4236 - 2020-08-24] Gwathgor - Winner
 85. [V2 - #4236 - 2020-08-24] Gwathgor - Celebratory
 86. [V2 - #4238 - 2020-08-25] blindzero - Winner
 87. [V2 - #4238 - 2020-08-25] blindzero - Celebratory
 88. [V2 - #4250 - 2020-08-26] lostbcyz - Celebratory
 89. [V2 - #4251 - 2020-08-26] HappyD - Winner
 90. [V2 - #4251 - 2020-08-26] HappyD - Celebratory
 91. [V2 - #4254 - 2020-08-26] Yterbium - Winner
 92. [V2 - #4254 - 2020-08-26] Yterbium - Celebratory
 93. [V2 - #4255 - 2020-08-26] Bern_stein - Winner
 94. [V2 - #4255 - 2020-08-26] Bern_stein - Celebratory
 95. [V2 - #4252 - 2020-08-27] Typhlame - Winner
 96. [V2 - #4253 - 2020-08-27] TheEdgelord - Celebratory
 97. [V2 - #4260 - 2020-08-27] Mikaytama13 - Winner
 98. [V2 - #4260 - 2020-08-27] Mikaytama13 - Celebratory
 99. [V2 - #4261 - 2020-08-27] TheEdgelord - Winner
 100. [V2 - #4263 - 2020-08-27] Bush - Celebratory
 101. [V2 - #4264 - 2020-08-27] Campiz06 - Celebratory
 102. [V2 - #4264 - 2020-08-27] Campiz06 - Winner
 103. [V2 - #4265 - 2020-08-27] Myelin_sr - Winner
 104. [V2 - #4265 - 2020-08-27] Myelin_sr - Celebratory
 105. [V2 - #4271 - 2020-08-27] hai_X_is - Winner
 106. [V2 - #4258 - 2020-08-28] Animated_Amateur - Winner
 107. [V2 - #4258 - 2020-08-28] Animated_Amateur - Celebratory
 108. [V2 - #4266 - 2020-08-28] CoolCatCraze - Celebratory
 109. [V2 - #4266 - 2020-08-28] CoolCatCraze - Winner
 110. [V2 - #4267 - 2020-08-28] Punkero - Winner
 111. [V2 - #4267 - 2020-08-28] Punkero - Celebratory
 112. [V2 - #4268 - 2020-08-28] ExperienceLD - Celebratory
 113. [V2 - #4268 - 2020-08-28] ExperienceLD - Winner
 114. [V2 - #4269 - 2020-08-28] Mr_Duke_ - Winner
 115. [V2 - #4269 - 2020-08-28] Mr_Duke_ - Celebratory
 116. [V2 - #4272 - 2020-08-28] Aelyriel - Winner
 117. [V2 - #4272 - 2020-08-28] Aelyriel - Celebratory
 118. [V2 - #4274 - 2020-08-28] DeltaNemesis - Winner
 119. [V2 - #4274 - 2020-08-28] DeltaNemesis - Celebratory
 120. [V2 - #4277 - 2020-08-28] Rinarin - Winner
 121. [V2 - #4277 - 2020-08-28] Rinarin - Celebratory
 122. [V2 - #4285 - 2020-08-29] devrat2012 - Winner
 123. [V2 - #4285 - 2020-08-29] devrat2012 - Celebratory
 124. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Winner
 125. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Celebratory
 126. [V2 - #4295 - 2020-08-29] DeadlyRaven - Winner
 127. [V2 - #4295 - 2020-08-29] DeadlyRaven - Celebratory
 128. [V2 - #4296 - 2020-08-29] lubryka - Winner
 129. [V2 - #4296 - 2020-08-29] lubryka - Celebratory
 130. [V2 - #4299 - 2020-08-29] RosaMess - Winner
 131. [V2 - #4300 - 2020-08-29] Lestat- - Winner
 132. [V2 - #4300 - 2020-08-29] Lestat- - Celebratory
 133. [V2 - #4289 - 2020-08-30] Imyreld - Winner
 134. [V2 - #4289 - 2020-08-30] Imyreld - Celebratory
 135. [V2 - #4290 - 2020-08-30] MochiMagus - Winner
 136. [V2 - #4290 - 2020-08-30] MochiMagus - Celebratory
 137. [V2 - #4291 - 2020-08-30] tamochinnn - Winner
 138. [V2 - #4291 - 2020-08-30] tamochinnn - Celebratory
 139. [V2 - #4303 - 2020-08-30] tbeans10 - Winner
 140. [V2 - #4303 - 2020-08-30] tbeans10 - Celebratory
 141. [V2 - #4311 - 2020-08-30] AngelShiva - Winner
 142. [V2 - #4311 - 2020-08-30] AngelShiva - Celebratory
 143. [V2 - #4314 - 2020-08-30] MadClaw1138 - Winner
 144. [V2 - #4317 - 2020-08-30] Eleanora1315 - Winner
 145. [V2 - #4317 - 2020-08-30] Eleanora1315 - Celebratory
 146. [V2 - #4304 - 2020-08-31] MegaManBK7 - Winner
 147. [V2 - #4304 - 2020-08-31] MegaManBK7 - Celebratory
 148. [V2 - #4306 - 2020-08-31] JackRippon - Celebratory
 149. [V2 - #4307 - 2020-08-31] NaineLIEz - Winner
 150. [V2 - #4307 - 2020-08-31] NaineLIEz - Celebratory
 151. [V2 - #4324 - 2020-08-31] ParsleyParsnips - Winner
 152. [V2 - #4324 - 2020-08-31] ParsleyParsnips - Celebratory
 153. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Sakku-san - Celebratory
 154. [V2 - #4326 - 2020-08-31] leejongki - Winner
 155. [V2 - #4326 - 2020-08-31] leejongki - Celebratory
 156. [V2 - #4328 - 2020-08-31] Idiysar_Almond - Winner
 157. [V2 - #4328 - 2020-08-31] Idiysar_Almond - Celebratory
 158. [V2 - #4330 - 2020-08-31] AoiNeko13 - Winner
 159. [V2 - #4330 - 2020-08-31] AoiNeko13 - Celebratory
 160. [V2 - #4332 - 2020-08-31] blurubberlizard - Winner
 161. [V2 - #4332 - 2020-08-31] blurubberlizard - Celebratory
 162. [V2 - #4333 - 2020-08-31] Yuki-Chan276 - Winner
 163. [V2 - #4333 - 2020-08-31] Yuki-Chan276 - Celebratory
 164. [V2 - #4334 - 2020-08-31] Heidi414 - Winner
 165. [V2 - #4334 - 2020-08-31] Heidi414 - Celebratory
 166. [V2 - #4335 - 2020-08-31] Szrebi - Celebratory
 167. [V2 - #4335 - 2020-08-31] Szrebi - Winner
 168. [V2 - #4337 - 2020-08-31] Bunille - Celebratory
 169. [V2 - #4337 - 2020-08-31] Bunille - Winner
 170. [V2 - #4338 - 2020-08-31] Nanashi_x3 - Winner
 171. [V2 - #4339 - 2020-08-31] Aeradae - Winner
 172. [V2 - #4339 - 2020-08-31] Aeradae - Celebratory
 173. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Winner
 174. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Celebratory
 175. [V2 - #4341 - 2020-08-31] Doddy97 - Celebratory
 176. [V2 - #4341 - 2020-08-31] Doddy97 - Winner
 177. [V2 - #4342 - 2020-08-31] Cravenlock - Celebratory
 178. [V2 - #4342 - 2020-08-31] Cravenlock - Winner
 179. [V2 - #4343 - 2020-08-31] Bishamon-chan - Celebratory
 180. [V2 - #4344 - 2020-08-31] Nastusia - Celebratory
 181. [V2 - #4344 - 2020-08-31] Nastusia - Winner
 182. [V2 - #4345 - 2020-08-31] Rebe92 - Winner
 183. [V2 - #4346 - 2020-08-31] ShockZz - Winner
 184. [V2 - #4346 - 2020-08-31] ShockZz - Celebratory
 185. [V2 - #4347 - 2020-08-31] boredrandomguy - Winner
 186. [V2 - #4347 - 2020-08-31] boredrandomguy - Celebratory
 187. [V2 - #4349 - 2020-08-31] Luffy_15 - Winner
 188. [V2 - #4349 - 2020-08-31] Luffy_15 - Celebratory
 189. [V2 - #4353 - 2020-08-31] Rainling - Winner
 190. [V2 - #4320 - 2020-09-01] SakugaSpriter - Winner
 191. [V2 - #4320 - 2020-09-01] SakugaSpriter - Celebratory
 192. [V2 - #4322 - 2020-09-01] jho0on_ - Winner
 193. [V2 - #4322 - 2020-09-01] jho0on_ - Celebratory
 194. [V2 - #4329 - 2020-09-01] SunflowerDaisho - Winner
 195. [V2 - #4329 - 2020-09-01] SunflowerDaisho - Celebratory
 196. [V2 - #4350 - 2020-09-01] Canaan - Winner
 197. [V2 - #4350 - 2020-09-01] Canaan - Celebratory
 198. [V2 - #4351 - 2020-09-01] BrunoMarq - Winner
 199. [V2 - #4351 - 2020-09-01] BrunoMarq - Celebratory
 200. [V2 - #4353 - 2020-09-01] Rainling - Celebratory
 201. [V2 - #4355 - 2020-09-01] dixcloxure - Winner
 202. [V2 - #4355 - 2020-09-01] dixcloxure - Celebratory
 203. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron - Winner
 204. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron - Celebratory
 205. [V2 - #4357 - 2020-09-01] _Bri - Winner
 206. [V2 - #4357 - 2020-09-01] _Bri - Celebratory
 207. [V2 - #4359 - 2020-09-01] haplomonka - Winner
 208. [V2 - #4359 - 2020-09-01] haplomonka - Celebratory
 209. [V2 - #4361 - 2020-09-01] squidgychan - Celebratory
 210. [V2 - #4365 - 2020-09-01] Tubbyman - Celebratory
 211. [V2 - #4369 - 2020-09-01] MelissaWolf - Winner
 212. [V2 - #4369 - 2020-09-01] MelissaWolf - Celebratory
 213. [V2 - #4374 - 2020-09-02] PNR_13 - Celebratory
 214. [V2 - #4387 - 2020-09-03] symeon_a - Winner
 215. [V2 - #4387 - 2020-09-03] symeon_a - Celebratory
 216. [V2 - #4429 - 2020-09-09] Rno081 - Winner
 217. [V2 - #4429 - 2020-09-09] Rno081 - Celebratory
 218. [V2 - #4542 - 2020-09-19] blazedancer1997 - Winner
 219. [V2 - #4877 - 2020-10-16] Titadou - Winner
 220. [V2 - #6022 - 2021-01-05] kallah - Celebratory
 221. [V2 - #6022 - 2021-01-05] kallah - Winner
 222. [V2 - #7275 - 2021-04-06] Uragan78 - Winner
 223. [V2 - #7275 - 2021-04-06] Uragan78 - Celebratory
 224. [V3 - #312 - 2021-12-05] Vanadis - Winner
 225. [V3 - #312 - 2021-12-05] Vanadis - Celebratory
 226. [V3 - #6884 - 2023-08-02] AngelShiva - Winner
 227. [V3 - #6884 - 2023-08-02] AngelShiva - Celebratory

Monthly August 2020 Closed

Created on : 2020-08-01

Closed on : 2020-08-31

MAL forum thread

2 Difficulties :

Winner
0.5 Point(s)
4 items to complete
117 Turnins
113 Validated Turnins
Celebratory
0.5 Point(s)
4 items to complete
110 Turnins
106 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.