Challenge : Fantasy

 1. [V1 - #1845 - 2016-11-10] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #1846 - 2016-11-10] Punkero - Easy
 3. [V1 - #1848 - 2016-11-10] renzoushi - Easy
 4. [V1 - #1849 - 2016-11-10] SunflowerDaisho - Easy
 5. [V1 - #1850 - 2016-11-10] I-Chrome - Easy
 6. [V1 - #1852 - 2016-11-10] Akai_Shuichi - Easy
 7. [V1 - #1855 - 2016-11-10] YumeNoTsukii - Easy
 8. [V1 - #1857 - 2016-11-10] TreasuredHopes - Easy
 9. [V1 - #1860 - 2016-11-11] SilverDio - Easy
 10. [V1 - #1861 - 2016-11-11] SheyCroix - Easy
 11. [V1 - #1862 - 2016-11-11] AYOSHINA - Easy
 12. [V1 - #1864 - 2016-11-11] Ginger_Snap - Easy
 13. [V1 - #1866 - 2016-11-11] TheMaxPhoenix - Easy
 14. [V1 - #1869 - 2016-11-11] OmegaOtaku - Easy
 15. [V1 - #1870 - 2016-11-11] tbeans10 - Easy
 16. [V1 - #1873 - 2016-11-11] moissi - Easy
 17. [V1 - #1878 - 2016-11-12] DarkFaerie - Easy
 18. [V1 - #1880 - 2016-11-12] Zenit - Easy
 19. [V1 - #1881 - 2016-11-12] TahZin - Easy
 20. [V1 - #455 - 2016-11-13] Amitte_Sukku - Easy
 21. [V1 - #1890 - 2016-11-13] Squidster - Easy
 22. [V1 - #1894 - 2016-11-13] Jhiday - Easy
 23. [V1 - #1900 - 2016-11-14] Astarate - Easy
 24. [V1 - #1923 - 2016-11-15] Shanayaaa - Easy
 25. [V1 - #1933 - 2016-11-17] MiaouTail - Easy
 26. [V1 - #1938 - 2016-11-17] Hoarfox - Easy
 27. [V1 - #1950 - 2016-11-19] Lilviscious - Easy
 28. [V1 - #1953 - 2016-11-19] Dr_Tokami - Easy
 29. [V1 - #1954 - 2016-11-19] -Eien- - Easy
 30. [V1 - #1966 - 2016-11-20] MysteriousGhoul - Easy
 31. [V1 - #2001 - 2016-11-23] gnerkus - Easy
 32. [V1 - #2008 - 2016-11-23] Tonic_ - Easy
 33. [V1 - #2009 - 2016-11-23] Ennetsu - Easy
 34. [V1 - #2020 - 2016-11-24] qawzse_romao - Easy
 35. [V1 - #2032 - 2016-11-26] NaineLIEz - Easy
 36. [V1 - #2036 - 2016-11-26] Konekojo - Easy
 37. [V1 - #2058 - 2016-11-28] Celine3107 - Easy
 38. [V1 - #2091 - 2016-12-01] RachelPanda - Easy
 39. [V1 - #2105 - 2016-12-04] LemonBurglars - Easy
 40. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 41. [V1 - #2174 - 2016-12-12] Yukino - Easy
 42. [V1 - #2183 - 2016-12-13] taximals - Easy
 43. [V1 - #2235 - 2016-12-18] Helvian494743 - Easy
 44. [V1 - #2238 - 2016-12-18] NamiLover69 - Easy
 45. [V1 - #2243 - 2016-12-18] pbone - Easy
 46. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 47. [V1 - #2270 - 2016-12-22] mezzy303 - Easy
 48. [V1 - #2288 - 2016-12-23] Aelric1 - Easy
 49. [V1 - #2297 - 2016-12-24] AYOSHINA - Medium
 50. [V1 - #2300 - 2016-12-24] OrangeMelon - Easy
 51. [V1 - #2368 - 2016-12-29] greatvillage - Easy
 52. [V1 - #2390 - 2016-12-30] Succhan - Easy
 53. [V1 - #2461 - 2017-01-03] Dakenfromvault1 - Easy
 54. [V1 - #2465 - 2017-01-03] MissCactus - Easy
 55. [V1 - #2507 - 2017-01-06] Enrico45 - Medium
 56. [V1 - #2539 - 2017-01-09] bloodfire00 - Easy
 57. [V1 - #2574 - 2017-01-11] AnnaSekai - Easy
 58. [V1 - #2580 - 2017-01-12] KenApplepi - Easy
 59. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 60. [V1 - #2596 - 2017-01-13] Ferentarius - Easy
 61. [V1 - #2667 - 2017-01-21] InfinitumNoctem - Easy
 62. [V1 - #2675 - 2017-01-21] Phil_Murray - Easy
 63. [V1 - #2689 - 2017-01-22] purplepinapples - Easy
 64. [V1 - #2709 - 2017-01-23] extremeplant - Easy
 65. [V1 - #2743 - 2017-01-27] MochiMagus - Easy
 66. [V1 - #2744 - 2017-01-27] StakeMammon - Easy
 67. [V1 - #2759 - 2017-01-29] thriwien - Easy
 68. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 69. [V1 - #2768 - 2017-01-30] AngelShiva - Easy
 70. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 71. [V1 - #2862 - 2017-02-07] Wyvern22 - Easy
 72. [V1 - #2892 - 2017-02-09] Salokannel2 - Easy
 73. [V1 - #2921 - 2017-02-12] Okariin - Easy
 74. [V1 - #3009 - 2017-02-20] Ayato - Easy
 75. [V1 - #3039 - 2017-02-22] Wyvern22 - Hard
 76. [V1 - #3051 - 2017-02-23] Kaede00 - Easy
 77. [V1 - #3082 - 2017-02-25] Useless_Goddess - Easy
 78. [V1 - #3185 - 2017-03-03] sassss - Easy
 79. [V1 - #3186 - 2017-03-03] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 80. [V1 - #3218 - 2017-03-07] Gwathgor - Easy
 81. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 82. [V1 - #3239 - 2017-03-10] Tsukari - Easy
 83. [V1 - #3291 - 2017-03-15] Xoltama - Easy
 84. [V1 - #3321 - 2017-03-19] sabi-chan - Easy
 85. [V1 - #3416 - 2017-03-28] Rojo - Easy
 86. [V1 - #3416 - 2017-03-28] Rojo - Medium
 87. [V1 - #3484 - 2017-04-01] AYOSHINA - Hard
 88. [V1 - #3506 - 2017-04-02] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 89. [V1 - #3616 - 2017-04-14] Wyvern22 - Medium
 90. [V1 - #3624 - 2017-04-15] Ginger_Snap - Hard
 91. [V1 - #3655 - 2017-04-17] Archer0596 - Easy
 92. [V1 - #3750 - 2017-04-28] SebastianOrf3 - Easy
 93. [V1 - #3812 - 2017-05-01] NickWilks - Easy
 94. [V1 - #3855 - 2017-05-04] AYOSHINA x2 - Easy
 95. [V1 - #3928 - 2017-05-12] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 96. [V1 - #4123 - 2017-05-31] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 97. [V1 - #4402 - 2017-06-29] suraj_anton - Easy
 98. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 99. [V1 - #4471 - 2017-07-06] Punkero - Easy
 100. [V1 - #4476 - 2017-07-06] Lyfa - Easy
 101. [V1 - #4496 - 2017-07-09] AYOSHINA x2 - Medium
 102. [V1 - #4498 - 2017-07-09] extremeplant - Medium
 103. [V1 - #4527 - 2017-07-14] NickWilks - Medium
 104. [V1 - #4565 - 2017-07-21] Wyvern22 x2 - Hard
 105. [V1 - #4576 - 2017-07-22] Imyreld - Easy
 106. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 107. [V1 - #4615 - 2017-07-28] _Maneki-Neko_ - Easy
 108. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 109. [V1 - #4641 - 2017-08-02] abystoma2 - Easy
 110. [V1 - #4737 - 2017-08-15] riho88riho - Easy
 111. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 112. [V1 - #4805 - 2017-08-23] Izarapaw - Easy
 113. [V1 - #4849 - 2017-08-28] GDMH39 - Easy
 114. [V1 - #4867 - 2017-08-30] OmegaOtaku - Medium
 115. [V1 - #4935 - 2017-09-05] Zenit - Hard
 116. [V1 - #4935 - 2017-09-05] Zenit - Medium
 117. [V1 - #4943 - 2017-09-06] LawyerWithAnS - Easy
 118. [V1 - #5026 - 2017-09-19] Wyvern22 x2 - Medium
 119. [V1 - #5028 - 2017-09-19] AngelShiva - Hard
 120. [V1 - #5117 - 2017-09-30] Titadou - Easy
 121. [V1 - #5152 - 2017-10-04] ParsleyParsnips - Medium
 122. [V1 - #5169 - 2017-10-06] Rno081 - Easy
 123. [V1 - #5197 - 2017-10-10] MochiMagus - Medium (upgraded from Easy)
 124. [V1 - #5213 - 2017-10-12] itsslurpee - Easy
 125. [V1 - #5241 - 2017-10-16] Butterstroke - Easy
 126. [V1 - #5279 - 2017-10-22] Imyreld - Medium
 127. [V1 - #5306 - 2017-10-24] Whimsalot - Easy
 128. [V1 - #5307 - 2017-10-24] Kyuuto - Easy
 129. [V1 - #5417 - 2017-11-02] sadako921 - Easy
 130. [V1 - #5469 - 2017-11-09] NyaMV - Easy
 131. [V1 - #5478 - 2017-11-11] ImagineBrkr - Easy
 132. [V1 - #5502 - 2017-11-15] AnshiAneko - Easy
 133. [V1 - #5516 - 2017-11-18] Wyvern22 x2 - Easy
 134. [V1 - #5568 - 2017-11-23] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 135. [V1 - #5581 - 2017-11-26] Aeradae - Easy
 136. [V1 - #5675 - 2017-12-06] smhmines - Easy
 137. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 138. [V1 - #5774 - 2017-12-23] AYOSHINA x2 - Hard
 139. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 140. [V1 - #5825 - 2017-12-28] Doougii - Easy
 141. [V1 - #5942 - 2018-01-08] Punkero - Medium
 142. [V1 - #5945 - 2018-01-08] aliyn89 - Easy
 143. [V1 - #5975 - 2018-01-14] leapylee - Easy
 144. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 145. [V1 - #5979 - 2018-01-14] Vanadis - Easy
 146. [V1 - #5979 - 2018-01-14] Vanadis - Medium
 147. [V1 - #5979 - 2018-01-14] Vanadis - Hard
 148. [V1 - #6032 - 2018-01-21] Lady_Nera - Easy
 149. [V1 - #6042 - 2018-01-22] ownitlikeaboss - Easy
 150. [V1 - #6068 - 2018-01-24] tbeans10 - Medium
 151. [V1 - #6104 - 2018-01-28] divineElla - Easy
 152. [V1 - #6223 - 2018-02-03] Imyreld - Hard
 153. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 154. [V1 - #6253 - 2018-02-08] TreasuredHopes - Medium
 155. [V1 - #6256 - 2018-02-09] kT-Echo - Easy
 156. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 157. [V1 - #6344 - 2018-02-18] SheyCroix - Hard
 158. [V1 - #6386 - 2018-02-23] GNozaki - Medium
 159. [V1 - #6418 - 2018-02-26] Imyreld x2 - Easy
 160. [V1 - #6419 - 2018-02-26] acestrawbs - Medium
 161. [V1 - #6447 - 2018-02-28] starfishalliance - Medium
 162. [V1 - #6475 - 2018-03-01] animegeek4life - Easy
 163. [V1 - #6520 - 2018-03-09] YumeNoTsukii - Medium
 164. [V1 - #6550 - 2018-03-13] greyjoie - Easy
 165. [V1 - #6619 - 2018-03-22] mc-kbo - Easy
 166. [V1 - #6643 - 2018-03-24] Aeradae - Medium
 167. [V1 - #6647 - 2018-03-25] MalyRBT - Easy
 168. [V1 - #6744 - 2018-04-01] Zenit x2 - Medium
 169. [V1 - #6766 - 2018-04-02] SunflowerDaisho - Medium
 170. [V1 - #6944 - 2018-04-25] inesmarques2011 - Easy
 171. [V1 - #6977 - 2018-04-29] -Jefuri- - Easy
 172. [V1 - #7064 - 2018-05-05] toxif - Easy
 173. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 174. [V1 - #7078 - 2018-05-07] cappuccinoangel - Easy
 175. [V1 - #7096 - 2018-05-09] blackwing99 - Easy
 176. [V1 - #7099 - 2018-05-10] SlayMagical - Easy
 177. [V1 - #7125 - 2018-05-13] Imyreld x2 - Medium
 178. [V1 - #7271 - 2018-08-13] NaineLIEz - Medium
 179. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 180. [V1 - #7282 - 2018-08-16] scrouge - Easy
 181. [V1 - #7302 - 2018-08-19] KeylosDesu - Medium
 182. [V1 - #7327 - 2018-08-21] Keiken - Easy
 183. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 184. [V1 - #7386 - 2018-08-29] Swoopy-Bunny - Easy
 185. [V1 - #7392 - 2018-08-30] Zenit x2 - Easy
 186. [V1 - #7434 - 2018-09-01] AngelShiva - Medium
 187. [V1 - #7451 - 2018-09-04] Kreyul - Medium
 188. [V1 - #7451 - 2018-09-04] Kreyul - Hard
 189. [V1 - #7546 - 2018-09-18] foxxykat1223 - Easy
 190. [V1 - #7588 - 2018-09-24] AnshiAneko - Medium
 191. [V1 - #7601 - 2018-09-26] Imyreld x2 - Hard
 192. [V1 - #7603 - 2018-09-26] BeanChagBear - Easy
 193. [V1 - #7605 - 2018-09-26] MissCactus - Medium
 194. [V1 - #7620 - 2018-09-28] kurodutch - Easy
 195. [V1 - #7697 - 2018-10-04] bigdud24 - Easy
 196. [V1 - #7757 - 2018-10-13] istherefood - Easy
 197. [V1 - #7767 - 2018-10-14] Charlotte1412 - Easy
 198. [V1 - #7772 - 2018-10-15] MEW2908 - Easy
 199. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 200. [V1 - #7947 - 2018-11-03] Ylienna - Easy
 201. [V1 - #7979 - 2018-11-09] AngelHana - Easy
 202. [V1 - #7987 - 2018-11-10] Zenit x2 - Hard
 203. [V1 - #8061 - 2018-11-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Easy)
 204. [V1 - #8108 - 2018-11-28] Mnemosymnal - Easy
 205. [V1 - #8315 - 2018-12-29] zelda2point0 - Easy
 206. [V1 - #8316 - 2018-12-29] SebastianOrf3 - Hard
 207. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 208. [V1 - #8364 - 2019-01-04] CheeseKnife - Easy
 209. [V1 - #8352 - 2019-01-05] whibber - Easy
 210. [V1 - #8427 - 2019-01-11] PaiYuri - Easy
 211. [V1 - #8430 - 2019-01-12] ratsprout - Easy
 212. [V1 - #8483 - 2019-01-19] Lokhlass - Easy
 213. [V1 - #8534 - 2019-01-27] TheEdgelord - Medium
 214. [V1 - #8564 - 2019-01-30] Akai_Shuichi - Hard (upgraded from Easy)
 215. [V1 - #8591 - 2019-01-31] Ten - Easy
 216. [V1 - #8627 - 2019-02-03] overtides - Easy
 217. [V1 - #8657 - 2019-02-07] FoxPerks - Easy
 218. [V1 - #8704 - 2019-02-12] Vale1401 - Easy
 219. [V1 - #8728 - 2019-02-15] KitsunehimeMilhi - Medium
 220. [V1 - #8760 - 2019-02-18] ScarletCelestial - Easy
 221. [V1 - #8787 - 2019-02-24] Titadou - Medium
 222. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 223. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 224. [V1 - #8981 - 2019-03-16] lowaltitude - Easy
 225. [V1 - #9068 - 2019-03-26] MochiMagus - Hard (upgraded from Medium)
 226. [V1 - #9150 - 2019-03-31] Rno081 - Medium
 227. [V1 - #9219 - 2019-04-09] indiglow - Easy
 228. [V1 - #9238 - 2019-04-12] Zilluminate - Medium
 229. [V1 - #9240 - 2019-04-12] greyjoie - Medium
 230. [V1 - #9243 - 2019-04-12] TEMPEST_RIMURU - Medium
 231. [V1 - #9277 - 2019-04-15] moissi - Medium
 232. [V1 - #9310 - 2019-04-22] GakutoDeathGlare - Easy
 233. [V1 - #9407 - 2019-04-30] lifeiscrazy - Easy
 234. [V1 - #9435 - 2019-05-02] ShockZz - Easy
 235. [V1 - #9449 - 2019-05-04] Aeradae - Hard
 236. [V1 - #9445 - 2019-05-05] DeadlyRaven - Easy
 237. [V1 - #9467 - 2019-05-08] blissfire - Easy
 238. [V1 - #9479 - 2019-05-11] Bunille - Easy
 239. [V1 - #9516 - 2019-05-18] LyleBusch - Easy
 240. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 241. [V1 - #9575 - 2019-05-27] Campiz06 - Easy
 242. [V1 - #9612 - 2019-05-31] RuBiXuitous - Easy
 243. [V1 - #9770 - 2019-06-29] Rebe92 - Medium
 244. [V1 - #9807 - 2019-07-01] MochiMagus - Medium
 245. [V1 - #9845 - 2019-07-06] Papa_Dragon - Easy
 246. [V1 - #9847 - 2019-07-06] ownitlikeaboss - Medium
 247. [V1 - #9884 - 2019-07-14] Keiken - Medium
 248. [V1 - #10047 - 2019-08-06] lagom - Easy
 249. [V1 - #10050 - 2019-08-06] ScarletCelestial - Medium
 250. [V2 - #30 - 2019-08-23] Technotron - Easy
 251. [V2 - #51 - 2019-08-25] AngelShiva x2 - Easy
 252. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 253. [V2 - #237 - 2019-09-18] MrMada - Easy
 254. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Medium
 255. [V2 - #260 - 2019-09-21] boredrandomguy - Easy
 256. [V2 - #260 - 2019-09-21] boredrandomguy - Medium
 257. [V2 - #260 - 2019-09-21] boredrandomguy - Hard
 258. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 259. [V2 - #352 - 2019-09-28] TreasuredHopes - Hard
 260. [V2 - #369 - 2019-09-29] Sertaslo - Easy
 261. [V2 - #427 - 2019-10-03] NaineLIEz - Easy
 262. [V2 - #462 - 2019-10-09] Bern_stein - Medium
 263. [V2 - #623 - 2019-10-29] Krona - Medium
 264. [V2 - #696 - 2019-11-04] Papa_Dragon - Medium
 265. [V2 - #729 - 2019-11-07] YayakoChii - Easy
 266. [V2 - #729 - 2019-11-07] YayakoChii - Hard
 267. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii - Medium
 268. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif - Medium
 269. [V2 - #880 - 2019-11-23] SheyCroix - Medium
 270. [V2 - #895 - 2019-11-24] Campiz06 - Medium
 271. [V2 - #897 - 2019-11-25] ShockZz - Medium
 272. [V2 - #1021 - 2019-12-07] Aur0ra - Easy
 273. [V2 - #1073 - 2019-12-14] Gwathgor - Hard
 274. [V2 - #1091 - 2019-12-16] MochiMagus - Easy
 275. [V2 - #1107 - 2019-12-18] lostnyanko - Easy
 276. [V2 - #1161 - 2019-12-23] erotas - Easy
 277. [V2 - #1163 - 2019-12-25] Typhlame - Easy
 278. [V2 - #1176 - 2019-12-26] Keiken - Hard
 279. [V2 - #1273 - 2019-12-31] Technotron - Medium
 280. [V2 - #1286 - 2020-01-01] DeadlyRaven - Medium
 281. [V2 - #1328 - 2020-01-05] MegaManBK7 - Easy
 282. [V2 - #1335 - 2020-01-05] MDTURZA - Easy
 283. [V2 - #1393 - 2020-01-12] Eyth - Easy
 284. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Easy
 285. [V2 - #1418 - 2020-01-14] hinagatari - Hard
 286. [V2 - #1417 - 2020-01-15] _Gin - Easy
 287. [V2 - #1471 - 2020-01-20] cornflakegod - Easy
 288. [V2 - #1522 - 2020-01-24] I230 - Easy
 289. [V2 - #1551 - 2020-01-27] smhmines - Medium
 290. [V2 - #1654 - 2020-02-03] Bri - Easy
 291. [V2 - #1666 - 2020-02-04] Gwathgor - Medium
 292. [V2 - #2009 - 2020-03-04] Mikaytama13 - Easy
 293. [V2 - #2114 - 2020-03-14] Rellni944 - Easy
 294. [V2 - #2121 - 2020-03-14] Papa_Dragon - Hard
 295. [V2 - #2133 - 2020-03-15] MrDucky1231 - Easy
 296. [V2 - #2146 - 2020-03-16] Bern_stein - Hard
 297. [V2 - #2153 - 2020-03-18] iamrure - Easy
 298. [V2 - #2194 - 2020-03-23] hinagatari - Medium
 299. [V2 - #2205 - 2020-03-23] Aelyriel - Easy
 300. [V2 - #2256 - 2020-03-27] KuriPuri - Easy
 301. [V2 - #2277 - 2020-03-29] Boomarko - Easy
 302. [V2 - #2293 - 2020-03-30] sassss - Medium
 303. [V2 - #2293 - 2020-03-30] sassss - Hard
 304. [V2 - #2405 - 2020-04-06] Bri - Medium
 305. [V2 - #2440 - 2020-04-10] lostnyanko - Hard
 306. [V2 - #2546 - 2020-04-16] TahZin - Medium
 307. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 308. [V2 - #2659 - 2020-04-24] dierubikdie - Hard
 309. [V2 - #2713 - 2020-04-28] TheFlyingOrange - Easy
 310. [V2 - #2761 - 2020-05-01] SunflowerDaisho - Hard
 311. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Easy
 312. [V2 - #2857 - 2020-05-09] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 313. [V2 - #2902 - 2020-05-13] BurntFlower - Easy
 314. [V2 - #2965 - 2020-05-19] Typhlame - Hard
 315. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 316. [V2 - #2971 - 2020-05-19] siixnights - Easy
 317. [V2 - #2983 - 2020-05-20] epicdtx - Easy
 318. [V2 - #3050 - 2020-05-24] lostnyanko - Medium
 319. [V2 - #3061 - 2020-05-25] PNR_13 - Easy
 320. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr - Medium
 321. [V2 - #3108 - 2020-05-28] ImagineBrkr - Hard
 322. [V2 - #3114 - 2020-05-28] Nezperdian - Easy
 323. [V2 - #3140 - 2020-05-30] Kuroiji - Easy
 324. [V2 - #3182 - 2020-05-31] Yterbium - Medium
 325. [V2 - #3182 - 2020-05-31] Yterbium - Hard
 326. [V2 - #3244 - 2020-06-05] indiwyn - Easy
 327. [V2 - #3253 - 2020-06-06] Szrebi - Easy
 328. [V2 - #3257 - 2020-06-06] Rellni944 - Easy
 329. [V2 - #3268 - 2020-06-07] Punkero x2 - Hard
 330. [V2 - #3272 - 2020-06-07] Mr_Duke_ - Easy
 331. [V2 - #3289 - 2020-06-08] ScarletCelestial - Hard
 332. [V2 - #3301 - 2020-06-10] ShockZz - Hard
 333. [V2 - #3414 - 2020-06-21] lostnyanko x2 - Easy
 334. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure - Easy
 335. [V2 - #3442 - 2020-06-24] istherefood - Medium
 336. [V2 - #3448 - 2020-06-24] Punkero x2 - Easy
 337. [V2 - #3448 - 2020-06-24] Punkero x2 - Medium
 338. [V2 - #3472 - 2020-06-28] blindzero - Easy
 339. [V2 - #3593 - 2020-07-04] KeylosDesu - Easy
 340. [V2 - #3611 - 2020-07-06] miaxnder - Easy
 341. [V2 - #3625 - 2020-07-08] TheFlyingOrange - Medium
 342. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 343. [V2 - #3659 - 2020-07-13] Saridlin - Easy
 344. [V2 - #3670 - 2020-07-14] Hidoi88 - Easy
 345. [V2 - #3713 - 2020-07-16] Aeradae x2 - Easy
 346. [V2 - #3718 - 2020-07-17] AngelHana - Medium
 347. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 348. [V2 - #3749 - 2020-07-20] animegeek4life - Medium
 349. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 350. [V2 - #3909 - 2020-07-30] Bri - Hard
 351. [V2 - #3918 - 2020-07-31] MadClaw1138 - Easy
 352. [V2 - #4001 - 2020-08-06] KuraikoDesu - Hard
 353. [V2 - #4042 - 2020-08-09] Rellni944 - Medium
 354. [V2 - #4047 - 2020-08-09] Papa_Dragon x2 - Hard
 355. [V2 - #4055 - 2020-08-10] Typhlame - Medium
 356. [V2 - #4056 - 2020-08-11] Helvian494743 - Medium
 357. [V2 - #4056 - 2020-08-11] Helvian494743 - Hard
 358. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 359. [V2 - #4282 - 2020-08-28] Aeradae x2 - Medium
 360. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Easy
 361. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 362. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 363. [V2 - #4391 - 2020-09-04] ShockZz x2 - Easy
 364. [V2 - #4424 - 2020-09-08] lostnyanko x2 - Medium
 365. [V2 - #4448 - 2020-09-11] dierubikdie - Medium
 366. [V2 - #4554 - 2020-09-20] nozomemee - Easy
 367. [V2 - #4661 - 2020-09-29] superherowarrior - Easy
 368. [V2 - #4666 - 2020-09-29] KuriPuri - Medium
 369. [V2 - #4706 - 2020-10-01] trojangirl12 - Easy
 370. [V2 - #4722 - 2020-10-02] MetalFalcon - Medium
 371. [V2 - #4736 - 2020-10-03] Rellni944 x2 - Easy
 372. [V2 - #4760 - 2020-10-06] Bri x2 - Easy
 373. [V2 - #4779 - 2020-10-07] Aur0ra - Medium
 374. [V2 - #4923 - 2020-10-20] OweynLupton - Easy
 375. [V2 - #4946 - 2020-10-21] Plaxsin - Easy
 376. [V2 - #4952 - 2020-10-22] Shuurei - Easy
 377. [V2 - #4983 - 2020-10-25] HDAsylum - Easy
 378. [V2 - #5036 - 2020-10-30] extremeplant - Hard
 379. [V2 - #5052 - 2020-10-30] Yorokobi50 - Easy
 380. [V2 - #5127 - 2020-11-04] Bern_stein x2 - Easy
 381. [V2 - #5219 - 2020-11-12] nerdgirl42 - Easy
 382. [V2 - #5278 - 2020-11-15] lubryka - Easy
 383. [V2 - #5278 - 2020-11-15] lubryka - Medium
 384. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Hard
 385. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Medium
 386. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 387. [V2 - #5305 - 2020-11-17] ScarletCelestial x2 - Easy
 388. [V2 - #5332 - 2020-11-19] Eleanora1315 - Easy
 389. [V2 - #5406 - 2020-11-25] Ylienna - Medium
 390. [V2 - #5408 - 2020-11-25] hoshi4 - Easy
 391. [V2 - #5468 - 2020-11-28] jho0on_ - Easy
 392. [V2 - #5526 - 2020-12-02] Punkero x3 - Easy
 393. [V2 - #5598 - 2020-12-08] dierubikdie x2 - Hard
 394. [V2 - #5624 - 2020-12-10] Shadow992 - Easy
 395. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 396. [V2 - #5665 - 2020-12-12] Campiz06 - Hard
 397. [V2 - #5677 - 2020-12-14] Bri x2 - Medium
 398. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 399. [V2 - #5717 - 2020-12-17] ketsueki22 - Easy
 400. [V2 - #5781 - 2020-12-22] Imyreld x3 - Easy
 401. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 402. [V2 - #5910 - 2020-12-30] Givemeanaccount - Easy
 403. [V2 - #6105 - 2021-01-12] Akari_Y - Easy
 404. [V2 - #6128 - 2021-01-14] cageofroses - Easy
 405. [V2 - #6135 - 2021-01-14] Wyvern22 x3 - Hard
 406. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 407. [V2 - #6164 - 2021-01-17] Papa_Dragon x2 - Easy
 408. [V2 - #6174 - 2021-01-17] Mr_Duke_ - Medium
 409. [V2 - #6202 - 2021-01-19] Crazee - Easy
 410. [V2 - #6203 - 2021-01-19] Kuroiji - Medium
 411. [V2 - #6243 - 2021-01-22] Technotron - Hard
 412. [V2 - #6287 - 2021-01-26] Kinaiii - Easy
 413. [V2 - #6341 - 2021-01-30] Shuurei - Medium
 414. [V2 - #6344 - 2021-01-30] tamochinnn - Easy
 415. [V2 - #6437 - 2021-02-04] trojangirl12 - Medium
 416. [V2 - #6451 - 2021-02-06] ShockZz x2 - Medium
 417. [V2 - #6684 - 2021-02-24] Bunille - Hard
 418. [V2 - #6685 - 2021-02-24] Lee- - Easy
 419. [V2 - #6771 - 2021-02-28] cornflakegod - Medium
 420. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 421. [V2 - #6841 - 2021-03-03] OweynLupton - Medium
 422. [V2 - #6844 - 2021-03-04] Rage_Beat06 - Easy
 423. [V2 - #6844 - 2021-03-04] Rage_Beat06 - Medium
 424. [V2 - #6844 - 2021-03-04] Rage_Beat06 - Hard
 425. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 426. [V2 - #6914 - 2021-03-10] dyof00 - Easy
 427. [V2 - #6926 - 2021-03-12] damianea103 - Easy
 428. [V2 - #6996 - 2021-03-19] Kuroiji - Hard (upgraded from Medium)
 429. [V2 - #7034 - 2021-03-22] tbeans10 - Hard
 430. [V2 - #7046 - 2021-03-23] Timebomb420 - Easy
 431. [V2 - #7069 - 2021-03-25] starfishalliance - Hard
 432. [V2 - #7095 - 2021-03-27] XSpellCraftX - Easy
 433. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 434. [V2 - #7182 - 2021-03-31] _anita - Easy
 435. [V2 - #7198 - 2021-04-01] Punkero x3 - Medium
 436. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 437. [V2 - #7369 - 2021-04-13] AutumnBug - Easy
 438. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 439. [V2 - #7412 - 2021-04-17] Eyth - Medium
 440. [V2 - #7443 - 2021-04-19] xWETERx - Hard
 441. [V2 - #7444 - 2021-04-19] MegaManBK7 - Medium
 442. [V2 - #7452 - 2021-04-20] Bri x2 - Hard
 443. [V2 - #7512 - 2021-04-24] Jaikeis - Easy
 444. [V2 - #7539 - 2021-04-26] Bern_stein x2 - Medium
 445. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Medium
 446. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 447. [V2 - #7630 - 2021-05-01] coziitsu - Easy
 448. [V2 - #7737 - 2021-05-11] Xijiks - Easy
 449. [V2 - #7769 - 2021-05-13] ParsleyParsnips - Hard
 450. [V2 - #7853 - 2021-05-20] Ultima_Oblivion - Easy
 451. [V2 - #7877 - 2021-05-23] lostnyanko x2 - Hard
 452. [V2 - #7888 - 2021-05-24] Sarada - Easy
 453. [V2 - #8088 - 2021-06-04] Bri x3 - Easy
 454. [V2 - #8122 - 2021-06-07] Givemeanaccount - Medium (upgraded from Easy)
 455. [V2 - #8223 - 2021-06-15] hinagatari x2 - Medium
 456. [V2 - #8338 - 2021-06-25] KuriPuri - Hard
 457. [V2 - #8362 - 2021-06-27] I230 - Medium
 458. [V2 - #8376 - 2021-06-28] Jokobo - Medium
 459. [V2 - #8418 - 2021-06-30] dierubikdie x2 - Medium
 460. [V2 - #8486 - 2021-07-01] Myelin_sr - Easy
 461. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebo - Easy
 462. [V2 - #8519 - 2021-07-04] itnotevan - Easy
 463. [V2 - #8522 - 2021-07-04] Bunille x2 - Medium
 464. [V2 - #8539 - 2021-07-06] Nurguburu - Medium
 465. [V2 - #8558 - 2021-07-07] Hero_Prinny - Easy
 466. [V2 - #8615 - 2021-07-12] lostnyanko x3 - Easy
 467. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 468. [V2 - #8729 - 2021-07-22] BeanChagBear - Medium
 469. [V2 - #8947 - 2021-08-06] Helvian494743 x2 - Hard
 470. [V2 - #8951 - 2021-08-07] Crazee - Hard
 471. [V2 - #8996 - 2021-08-12] Yterbium x2 - Medium
 472. [V2 - #8996 - 2021-08-12] Yterbium x2 - Hard
 473. [V2 - #9067 - 2021-08-19] Toidis - Easy
 474. [V2 - #9069 - 2021-08-19] Aur0ra - Hard
 475. [V2 - #9072 - 2021-08-19] RachelPanda - Easy
 476. [V2 - #9072 - 2021-08-19] RachelPanda - Medium
 477. [V2 - #9079 - 2021-08-20] acestrawbs - Hard
 478. [V2 - #9080 - 2021-08-20] Vanadis x2 - Easy
 479. [V2 - #9080 - 2021-08-20] Vanadis x2 - Medium
 480. [V2 - #9080 - 2021-08-20] Vanadis x2 - Hard
 481. [V2 - #9085 - 2021-08-20] MetalFalcon - Hard
 482. [V2 - #9114 - 2021-08-22] PNR_13 - Hard
 483. [V2 - #9135 - 2021-08-23] Zenit x3 - Hard
 484. [V2 - #9169 - 2021-08-26] ScarletCelestial x2 - Medium
 485. [V2 - #9192 - 2021-08-28] Bri x3 - Medium
 486. [V2 - #9198 - 2021-08-28] dierubikdie x2 - Easy
 487. [V2 - #9240 - 2021-08-31] Crazee - Medium
 488. [V2 - #9297 - 2021-09-04] SomedaySoon - Easy
 489. [V2 - #9323 - 2021-09-05] SolidBlade - Medium
 490. [V2 - #9335 - 2021-09-06] Plaxsin - Medium
 491. [V2 - #9344 - 2021-09-07] Rellni944 x2 - Medium
 492. [V2 - #9398 - 2021-09-13] Keiken x2 - Hard
 493. [V2 - #9398 - 2021-09-13] Keiken x2 - Medium
 494. [V2 - #9412 - 2021-09-14] OweynLupton - Hard
 495. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 496. [V2 - #9429 - 2021-09-16] YamiKYY - Easy
 497. [V2 - #9459 - 2021-09-18] Sorucaa - Easy
 498. [V2 - #9460 - 2021-09-18] Bern_stein x2 - Hard
 499. [V2 - #9462 - 2021-09-18] trojangirl12 - Hard
 500. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Easy
 501. [V2 - #9540 - 2021-09-25] A_Morbid_Shadow - Easy
 502. [V2 - #9651 - 2021-10-01] TheEdgelord - Hard
 503. [V2 - #9676 - 2021-10-03] symeon_a - Medium
 504. [V2 - #9696 - 2021-10-05] miaxnder - Medium
 505. [V2 - #9699 - 2021-10-05] tbeans10 x2 - Hard
 506. [V2 - #9773 - 2021-10-13] OweynLupton x2 - Easy
 507. [V2 - #9951 - 2021-10-31] Shuurei - Hard
 508. [V3 - #82 - 2021-11-13] lostnyanko x3 - Medium
 509. [V3 - #166 - 2021-11-23] simplycarissa - Easy
 510. [V3 - #220 - 2021-11-28] Zenit x3 - Medium
 511. [V3 - #344 - 2021-12-10] Bri x3 - Hard
 512. [V3 - #469 - 2021-12-20] tbeans10 x2 - Medium
 513. [V3 - #482 - 2021-12-22] Helvian494743 x2 - Easy
 514. [V3 - #482 - 2021-12-22] Helvian494743 x2 - Medium
 515. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Easy
 516. [V3 - #536 - 2021-12-27] Yagami-Zero - Medium
 517. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Easy
 518. [V3 - #693 - 2022-01-03] Mackamizzle - Hard
 519. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton x2 - Medium
 520. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr x3 - Hard
 521. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Medium
 522. [V3 - #843 - 2022-01-18] Yvsmeg - Easy
 523. [V3 - #1105 - 2022-02-08] JayBanshee - Easy
 524. [V3 - #1110 - 2022-02-09] Keiken x2 - Easy
 525. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Easy
 526. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081 - Hard
 527. [V3 - #1212 - 2022-02-18] Yterbium x2 - Easy
 528. [V3 - #1217 - 2022-02-18] SunflowerDaisho x2 - Easy
 529. [V3 - #1240 - 2022-02-20] goncix3000 - Easy
 530. [V3 - #1377 - 2022-02-28] lubryka - Hard
 531. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 532. [V3 - #1455 - 2022-03-06] Bern_stein x3 - Easy
 533. [V3 - #1490 - 2022-03-10] lostnyanko x3 - Hard
 534. [V3 - #1518 - 2022-03-13] monkey3281 - Easy
 535. [V3 - #1523 - 2022-03-13] Aur0ra x2 - Easy
 536. [V3 - #1596 - 2022-03-21] Crazee x2 - Hard
 537. [V3 - #1628 - 2022-03-23] Jokobo - Hard
 538. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 539. [V3 - #1661 - 2022-03-26] IssaPeo - Easy
 540. [V3 - #1666 - 2022-03-26] Jhiday - Medium
 541. [V3 - #1666 - 2022-03-26] Jhiday - Easy
 542. [V3 - #1681 - 2022-03-27] Papa_Dragon x3 - Hard
 543. [V3 - #1788 - 2022-04-02] Papa_Dragon x3 - Medium
 544. [V3 - #1789 - 2022-04-02] Szrebi - Hard
 545. [V3 - #1813 - 2022-04-05] dierubikdie x3 - Hard
 546. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 547. [V3 - #1904 - 2022-04-14] Jokobo x2 - Easy
 548. [V3 - #1943 - 2022-04-18] xiledx - Easy
 549. [V3 - #1948 - 2022-04-19] boredrandomguy x2 - Easy
 550. [V3 - #1948 - 2022-04-19] boredrandomguy x2 - Medium
 551. [V3 - #1948 - 2022-04-19] boredrandomguy x2 - Hard
 552. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan - Hard
 553. [V3 - #2137 - 2022-05-03] ImagineBrkr x3 - Medium
 554. [V3 - #2166 - 2022-05-07] poisonwill - Easy
 555. [V3 - #2238 - 2022-05-16] Zenit x3 - Easy
 556. [V3 - #2243 - 2022-05-16] AatihoNora - Easy
 557. [V3 - #2246 - 2022-05-16] Loudcsharp - Easy
 558. [V3 - #2288 - 2022-05-21] HDAsylum - Medium
 559. [V3 - #2314 - 2022-05-24] OweynLupton x2 - Hard
 560. [V3 - #2358 - 2022-05-28] Sweetalenone - Easy
 561. [V3 - #2375 - 2022-05-29] Crazee x2 - Medium
 562. [V3 - #2456 - 2022-06-03] FeezyWheezy - Easy
 563. [V3 - #2484 - 2022-06-05] Eleanora1315 - Hard
 564. [V3 - #2528 - 2022-06-10] Jokobo x2 - Medium
 565. [V3 - #2535 - 2022-06-11] Jeon - Easy
 566. [V3 - #2621 - 2022-06-19] blackmagemasta - Hard
 567. [V3 - #2649 - 2022-06-22] PNR_13 - Medium
 568. [V3 - #2763 - 2022-06-30] OweynLupton x3 - Easy
 569. [V3 - #2819 - 2022-07-04] SemPiada - Medium
 570. [V3 - #2830 - 2022-07-06] Crazee x2 - Easy
 571. [V3 - #2843 - 2022-07-07] trojangirl12 x2 - Hard
 572. [V3 - #2887 - 2022-07-12] Rivka44 - Easy
 573. [V3 - #2896 - 2022-07-13] kerryelc - Easy
 574. [V3 - #2912 - 2022-07-15] AngelHana - Hard
 575. [V3 - #2921 - 2022-07-16] Bern_stein x3 - Medium
 576. [V3 - #2937 - 2022-07-18] trojangirl12 x2 - Medium
 577. [V3 - #3034 - 2022-07-28] Papa_Dragon x3 - Easy
 578. [V3 - #3051 - 2022-07-29] Netbug - Easy
 579. [V3 - #3051 - 2022-07-29] Netbug - Medium
 580. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 581. [V3 - #3140 - 2022-08-04] dierubikdie x3 - Medium
 582. [V3 - #3155 - 2022-08-06] TheEdgelord x2 - Easy
 583. [V3 - #3229 - 2022-08-15] MrMada - Easy
 584. [V3 - #3229 - 2022-08-15] MrMada - Medium
 585. [V3 - #3229 - 2022-08-15] MrMada - Hard
 586. [V3 - #3274 - 2022-08-21] ParsleyAlt - Easy
 587. [V3 - #3363 - 2022-08-31] ShockZz x2 - Hard
 588. [V3 - #3369 - 2022-08-31] dierubikdie x3 - Easy
 589. [V3 - #3463 - 2022-09-09] LukaThe12th - Easy
 590. [V3 - #3471 - 2022-09-10] trojangirl12 x2 - Easy
 591. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille x2 - Hard
 592. [V3 - #3525 - 2022-09-19] Bunille x2 - Easy
 593. [V3 - #3543 - 2022-09-22] myuniquename - Easy
 594. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 595. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 596. [V3 - #3689 - 2022-10-02] OweynLupton x3 - Medium
 597. [V3 - #3690 - 2022-10-03] Bahamut_Zero - Easy
 598. [V3 - #3698 - 2022-10-04] Eleanora1315 - Medium
 599. [V3 - #3706 - 2022-10-04] Punkero x3 - Hard
 600. [V3 - #3709 - 2022-10-05] sukusen - Easy
 601. [V3 - #3711 - 2022-10-05] karma_majo - Easy
 602. [V3 - #3738 - 2022-10-08] Campiz06 x2 - Easy
 603. [V3 - #3738 - 2022-10-08] Campiz06 x2 - Medium
 604. [V3 - #3738 - 2022-10-08] Campiz06 x2 - Hard
 605. [V3 - #3749 - 2022-10-09] crazybob1215 - Easy
 606. [V3 - #3801 - 2022-10-16] Szrebi - Medium
 607. [V3 - #3803 - 2022-10-16] SecretPresident - Easy
 608. [V3 - #3950 - 2022-10-31] ImagineBrkr x3 - Easy
 609. [V3 - #4011 - 2022-11-06] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 610. [V3 - #4011 - 2022-11-06] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 611. [V3 - #4011 - 2022-11-06] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 612. [V3 - #4033 - 2022-11-10] Combeferre - Easy
 613. [V3 - #4048 - 2022-11-12] jaeo_k - Easy
 614. [V3 - #4054 - 2022-11-13] _Alive_ - Hard
 615. [V3 - #4066 - 2022-11-14] Technotron x2 - Easy
 616. [V3 - #4079 - 2022-11-17] CsillaLoli - Easy
 617. [V3 - #4079 - 2022-11-17] CsillaLoli - Medium
 618. [V3 - #4079 - 2022-11-17] CsillaLoli - Hard
 619. [V3 - #4099 - 2022-11-19] giaa16 - Easy
 620. [V3 - #4128 - 2022-11-22] EyesOfNine - Easy
 621. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 622. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 623. [V3 - #4272 - 2022-12-03] Jokobo x2 - Hard
 624. [V3 - #4299 - 2022-12-06] Yvsmeg - Medium
 625. [V3 - #4333 - 2022-12-11] I230 - Hard
 626. [V3 - #4373 - 2022-12-16] silveraaki - Easy
 627. [V3 - #4456 - 2022-12-24] Jokobo x3 - Easy
 628. [V3 - #4479 - 2022-12-26] Kuroiji - Medium
 629. [V3 - #4491 - 2022-12-27] symeon_a - Hard
 630. [V3 - #4514 - 2022-12-29] mxtape - Easy
 631. [V3 - #4530 - 2022-12-30] Myelin_sr - Hard
 632. [V3 - #4629 - 2023-01-05] Eleanora1315 x2 - Easy
 633. [V3 - #4664 - 2023-01-08] Ten - Hard
 634. [V3 - #4680 - 2023-01-09] ScarletCelestial x2 - Hard
 635. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 636. [V3 - #4710 - 2023-01-11] Mnemosymnal - Medium
 637. [V3 - #4727 - 2023-01-13] Lempika - Easy
 638. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Medium
 639. [V3 - #4837 - 2023-01-22] Hoarfox - Hard
 640. [V3 - #4837 - 2023-01-22] Hoarfox - Medium
 641. [V3 - #4871 - 2023-01-25] blackmagemasta - Medium
 642. [V3 - #4895 - 2023-01-26] nightmaresinclr - Easy
 643. [V3 - #4970 - 2023-01-31] AndroidOn - Easy
 644. [V3 - #4983 - 2023-01-31] ShockZz x3 - Easy
 645. [V3 - #5064 - 2023-02-03] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 646. [V3 - #5146 - 2023-02-12] KatjieKat - Easy
 647. [V3 - #5182 - 2023-02-16] Malin28 - Easy
 648. [V3 - #5401 - 2023-03-07] iamrure - Medium
 649. [V3 - #5428 - 2023-03-10] BurntFlower - Medium
 650. [V3 - #5430 - 2023-03-10] Bern_stein x3 - Hard
 651. [V3 - #5446 - 2023-03-12] MidnightCielo - Easy
 652. [V3 - #5496 - 2023-03-18] acestrawbs x2 - Medium
 653. [V3 - #5499 - 2023-03-18] AjaxTSS - Easy
 654. [V3 - #5547 - 2023-03-23] Jokobo x3 - Medium
 655. [V3 - #5572 - 2023-03-25] Crazee x3 - Hard
 656. [V3 - #5584 - 2023-03-26] karma_majo - Medium
 657. [V3 - #5586 - 2023-03-26] NaineLIEz x2 - Easy
 658. [V3 - #5586 - 2023-03-26] NaineLIEz x2 - Medium
 659. [V3 - #5586 - 2023-03-26] NaineLIEz x2 - Hard
 660. [V3 - #5606 - 2023-03-28] Nurguburu - Hard
 661. [V3 - #5705 - 2023-04-04] kerryelc - Medium
 662. [V3 - #5734 - 2023-04-08] blackmagemasta - Easy
 663. [V3 - #5772 - 2023-04-12] rubedesu - Easy
 664. [V3 - #5850 - 2023-04-19] Jaikeis - Medium
 665. [V3 - #5873 - 2023-04-23] tracy920 - Easy
 666. [V3 - #5980 - 2023-05-02] CrysisWarXX3 - Easy
 667. [V3 - #6097 - 2023-05-20] HimeCrycho - Easy
 668. [V3 - #6097 - 2023-05-20] HimeCrycho - Medium
 669. [V3 - #6097 - 2023-05-20] HimeCrycho - Hard
 670. [V3 - #6118 - 2023-05-23] ScarletCelestial x3 - Easy
 671. [V3 - #6152 - 2023-05-27] KatjieKat - Medium
 672. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Easy
 673. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Medium
 674. [V3 - #6233 - 2023-06-03] RachelPanda x2 - Hard
 675. [V3 - #6238 - 2023-06-03] FeezyWheezy - Medium
 676. [V3 - #6286 - 2023-06-11] Karma_Lovers - Easy
 677. [V3 - #6297 - 2023-06-12] OweynLupton x3 - Hard
 678. [V3 - #6315 - 2023-06-14] AjaxTSS - Medium
 679. [V3 - #6322 - 2023-06-15] is_peque - Easy
 680. [V3 - #6366 - 2023-06-19] xLunaDragon - Easy
 681. [V3 - #6366 - 2023-06-19] xLunaDragon - Medium
 682. [V3 - #6366 - 2023-06-19] xLunaDragon - Hard
 683. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 684. [V3 - #6554 - 2023-07-05] Ariies_ - Medium
 685. [V3 - #6565 - 2023-07-06] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 686. [V3 - #6594 - 2023-07-09] myuniquename - Hard
 687. [V3 - #6651 - 2023-07-16] Aur0ra x2 - Medium
 688. [V3 - #6698 - 2023-07-20] Genovia_ - Hard
 689. [V3 - #6792 - 2023-07-27] blurubberlizard - Easy
 690. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 691. [V3 - #6842 - 2023-07-31] elsewherecw - Easy
 692. [V3 - #6863 - 2023-08-01] Nurguburu x2 - Easy
 693. [V3 - #6922 - 2023-08-06] MizuchiMari - Easy
 694. [V3 - #6993 - 2023-08-17] Yterbium x3 - Easy
 695. [V3 - #6993 - 2023-08-17] Yterbium x3 - Medium
 696. [V3 - #6993 - 2023-08-17] Yterbium x3 - Hard
 697. [V3 - #7026 - 2023-08-22] Rage_Beat06 x3 - Easy
 698. [V3 - #7026 - 2023-08-22] Rage_Beat06 x3 - Medium
 699. [V3 - #7026 - 2023-08-22] Rage_Beat06 x3 - Hard
 700. [V3 - #7058 - 2023-08-25] Twintail_Daemon - Easy
 701. [V3 - #7068 - 2023-08-27] KarmaSlyr - Easy
 702. [V3 - #7165 - 2023-09-08] Genovia_ - Medium
 703. [V3 - #7234 - 2023-09-18] Jokobo x3 - Hard
 704. [V3 - #7269 - 2023-09-23] AngelHana x2 - Easy
 705. [V3 - #7313 - 2023-09-27] Keiken x3 - Hard
 706. [V3 - #7313 - 2023-09-27] Keiken x3 - Medium
 707. [V3 - #7355 - 2023-10-03] Tonic_ - Medium
 708. [V3 - #7355 - 2023-10-03] Tonic_ - Hard
 709. [V3 - #7371 - 2023-10-06] Reisho-Teki - Easy
 710. [V3 - #7371 - 2023-10-06] Reisho-Teki - Medium
 711. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 712. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 713. [V3 - #7495 - 2023-10-23] myuniquename - Medium
 714. [V3 - #7511 - 2023-10-25] Loudcsharp - Medium
 715. [V3 - #7588 - 2023-11-03] Salisca1 - Easy
 716. [V3 - #7598 - 2023-11-04] CsillaLoli x2 - Easy
 717. [V3 - #7598 - 2023-11-04] CsillaLoli x2 - Medium
 718. [V3 - #7598 - 2023-11-04] CsillaLoli x2 - Hard
 719. [V3 - #7602 - 2023-11-05] Crazee x3 - Medium
 720. [V3 - #7630 - 2023-11-08] redincall - Easy
 721. [V3 - #7691 - 2023-11-14] ScarletCelestial x3 - Medium
 722. [V3 - #7723 - 2023-11-19] Sam565 - Easy
 723. [V3 - #7748 - 2023-11-22] Sarada - Medium
 724. [V3 - #7780 - 2023-11-26] Szrebi x2 - Hard
 725. [V3 - #7791 - 2023-11-27] Myelin_sr - Medium
 726. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 727. [V3 - #7854 - 2023-12-04] Reisho-Teki - Hard
 728. [V3 - #7885 - 2023-12-11] TheEdgelord x2 - Medium
 729. [V3 - #7954 - 2023-12-21] blackmagemasta x2 - Hard
 730. [V3 - #7987 - 2023-12-24] Twintail_Daemon - Hard
 731. [V3 - #7987 - 2023-12-24] Twintail_Daemon - Medium
 732. [V3 - #8003 - 2023-12-26] simplycarissa - Hard
 733. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Hard
 734. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Medium
 735. [V3 - #8155 - 2024-01-13] trojangirl12 x3 - Hard
 736. [V3 - #8169 - 2024-01-15] Tonic_ x2 - Hard
 737. [V3 - #8177 - 2024-01-17] Combeferre - Medium
 738. [V3 - #8192 - 2024-01-19] Ichihara_Kouta - Easy
 739. [V3 - #8227 - 2024-01-23] Eyth - Hard
 740. [V3 - #8235 - 2024-01-25] Crazee x3 - Easy
 741. [V3 - #8366 - 2024-02-09] AliceHanano - Easy
 742. [V3 - #8394 - 2024-02-12] MegaManBK7 - Hard
 743. [V3 - #8484 - 2024-02-24] redincall - Medium
 744. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Medium
 745. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Hard
 746. [V3 - #8585 - 2024-03-12] sassss x2 - Hard
 747. [V3 - #8585 - 2024-03-12] sassss x2 - Easy
 748. [V3 - #8585 - 2024-03-12] sassss x2 - Medium
 749. [V3 - #8676 - 2024-03-27] Keiken x3 - Easy
 750. [V3 - #8745 - 2024-04-06] Nurguburu x2 - Medium
 751. [V3 - #8773 - 2024-04-12] GakutoDeathGlare - Medium
 752. [V3 - #8777 - 2024-04-12] SemPiada - Hard
 753. [V3 - #8795 - 2024-04-15] GakutoDeathGlare - Hard
 754. [V3 - #8849 - 2024-04-23] Ten - Medium
 755. [V3 - #8856 - 2024-04-25] Ultima_Oblivion - Medium (upgraded from Easy)
 756. [V3 - #8862 - 2024-04-26] sassss x3 - Easy
 757. [V3 - #8898 - 2024-04-30] Aur0ra x2 - Hard
 758. [V3 - #8899 - 2024-04-30] Yoko_k - Medium
 759. [V3 - #8945 - 2024-05-11] trojangirl12 x3 - Medium
 760. [V3 - #9058 - 2024-05-24] myuniquename x2 - Hard
 761. [V3 - #9086 - 2024-06-08] Nurguburu x2 - Hard
 762. [V3 - #9089 - 2024-06-09] Jaikeis - Hard
 763. [V3 - #9123 - 2024-06-06] HimeCrycho x2 - Easy
 764. [V3 - #9123 - 2024-06-06] HimeCrycho x2 - Medium
 765. [V3 - #9123 - 2024-06-06] HimeCrycho x2 - Hard

Participation

by riho88riho
(not from anime)
by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Run #3

Easy

Medium

Hard

Genre Fantasy

Created on : 2016-11-10

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
20 items to complete
422 Turnins
290 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
40 items to complete
198 Turnins
99 Validated Turnins
Hard
4 Point(s)
60 items to complete
145 Turnins
58 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Fantasy MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.