Challenge : January 2022

 1. [V3 - #661 - 2022-01-01] leejongki
 2. [V3 - #675 - 2022-01-02] Gwathgor
 3. [V3 - #686 - 2022-01-03] _Bri
 4. [V3 - #698 - 2022-01-04] cosmicalities
 5. [V3 - #700 - 2022-01-04] Jhiday
 6. [V3 - #707 - 2022-01-05] windyscar
 7. [V3 - #712 - 2022-01-05] valyrina
 8. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton
 9. [V3 - #716 - 2022-01-06] nerdgirl42
 10. [V3 - #719 - 2022-01-06] AngelHana
 11. [V3 - #724 - 2022-01-07] Mackamizzle
 12. [V3 - #725 - 2022-01-07] foxxykat1223
 13. [V3 - #727 - 2022-01-07] veganismo
 14. [V3 - #732 - 2022-01-08] Loudcsharp
 15. [V3 - #755 - 2022-01-10] Marplatensevirgo
 16. [V3 - #759 - 2022-01-10] OhTsuru
 17. [V3 - #763 - 2022-01-10] Mr_Duke_
 18. [V3 - #770 - 2022-01-11] trojangirl12
 19. [V3 - #771 - 2022-01-11] Rage_Beat06
 20. [V3 - #779 - 2022-01-11] overtides
 21. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz
 22. [V3 - #782 - 2022-01-12] karkittyyyy
 23. [V3 - #784 - 2022-01-12] SlashersBane
 24. [V3 - #786 - 2022-01-12] superherowarrior
 25. [V3 - #793 - 2022-01-13] SemPiada
 26. [V3 - #803 - 2022-01-13] ngoomie
 27. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende
 28. [V3 - #809 - 2022-01-14] Insanery
 29. [V3 - #816 - 2022-01-15] jho0on_
 30. [V3 - #818 - 2022-01-15] Bern_stein
 31. [V3 - #819 - 2022-01-15] Papa_Dragon
 32. [V3 - #825 - 2022-01-16] JmePenseBonne
 33. [V3 - #826 - 2022-01-16] MoonNymph
 34. [V3 - #827 - 2022-01-16] Bunzy_
 35. [V3 - #833 - 2022-01-16] Bishamon-chan
 36. [V3 - #844 - 2022-01-18] miaxnder
 37. [V3 - #847 - 2022-01-18] Nanashi_x3
 38. [V3 - #849 - 2022-01-18] Aur0ra
 39. [V3 - #850 - 2022-01-18] tbeans10
 40. [V3 - #851 - 2022-01-19] Plaxsin
 41. [V3 - #854 - 2022-01-19] dianali
 42. [V3 - #855 - 2022-01-19] GakutoDeathGlare
 43. [V3 - #857 - 2022-01-19] Cravenlock
 44. [V3 - #858 - 2022-01-19] Rello21
 45. [V3 - #863 - 2022-01-20] JTtheLlama
 46. [V3 - #865 - 2022-01-20] hai_X_is
 47. [V3 - #867 - 2022-01-20] willowlywillow
 48. [V3 - #869 - 2022-01-20] Hero_Prinny
 49. [V3 - #877 - 2022-01-21] xCrazee
 50. [V3 - #878 - 2022-01-21] Kansugi
 51. [V3 - #881 - 2022-01-21] Sarada
 52. [V3 - #884 - 2022-01-21] Bluethunder650
 53. [V3 - #891 - 2022-01-22] Stardew
 54. [V3 - #896 - 2022-01-22] Daisy-Sensei
 55. [V3 - #897 - 2022-01-22] Rinarin
 56. [V3 - #903 - 2022-01-23] LukaThe12th
 57. [V3 - #906 - 2022-01-23] Eyth
 58. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06
 59. [V3 - #915 - 2022-01-24] TheFlyingOrange
 60. [V3 - #918 - 2022-01-24] devrat2012
 61. [V3 - #921 - 2022-01-25] rosemagic
 62. [V3 - #922 - 2022-01-25] Brookz
 63. [V3 - #923 - 2022-01-25] Zenit
 64. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri
 65. [V3 - #926 - 2022-01-25] FateXBlood
 66. [V3 - #927 - 2022-01-25] lubryka
 67. [V3 - #929 - 2022-01-25] Jokobo
 68. [V3 - #932 - 2022-01-25] A_Morbid_Shadow
 69. [V3 - #935 - 2022-01-26] Kristiwazhere
 70. [V3 - #936 - 2022-01-26] lostnyanko
 71. [V3 - #938 - 2022-01-26] Hirako179
 72. [V3 - #940 - 2022-01-26] IrrelevantGuy
 73. [V3 - #941 - 2022-01-26] bigdud24
 74. [V3 - #949 - 2022-01-28] Tafixados
 75. [V3 - #950 - 2022-01-28] Roza4ka
 76. [V3 - #954 - 2022-01-29] Lestat-
 77. [V3 - #957 - 2022-01-29] Tsarina
 78. [V3 - #962 - 2022-01-29] TheEdgelord
 79. [V3 - #964 - 2022-01-29] UltimateDeath
 80. [V3 - #967 - 2022-01-29] Uragan78
 81. [V3 - #969 - 2022-01-29] Szrebi
 82. [V3 - #972 - 2022-01-29] SheyCroix
 83. [V3 - #974 - 2022-01-30] MegaManBK7
 84. [V3 - #975 - 2022-01-30] DigiCat
 85. [V3 - #977 - 2022-01-30] Benti_
 86. [V3 - #979 - 2022-01-30] Kiyuka
 87. [V3 - #981 - 2022-01-30] Myelin_sr
 88. [V3 - #984 - 2022-01-30] AatihoNora
 89. [V3 - #987 - 2022-01-30] CherryLollipop
 90. [V3 - #990 - 2022-01-30] ImagineBrkr
 91. [V3 - #992 - 2022-01-30] ParsleyAlt
 92. [V3 - #993 - 2022-01-30] TheOGDorkLord
 93. [V3 - #994 - 2022-01-30] Punkero
 94. [V3 - #995 - 2022-01-30] OmeXus
 95. [V3 - #996 - 2022-01-30] dierubikdie
 96. [V3 - #997 - 2022-01-30] Reba
 97. [V3 - #998 - 2022-01-31] nozomemee
 98. [V3 - #999 - 2022-01-31] CheeseKnife
 99. [V3 - #1000 - 2022-01-31] simplycarissa
 100. [V3 - #1003 - 2022-01-31] Eleanora1315
 101. [V3 - #1004 - 2022-01-31] McFreezy
 102. [V3 - #1005 - 2022-01-31] WarthCH
 103. [V3 - #1006 - 2022-01-31] Weatherman2
 104. [V3 - #1007 - 2022-01-31] Kuromi59
 105. [V3 - #1008 - 2022-01-31] extremeplant
 106. [V3 - #1009 - 2022-01-31] Otaku_baka_dsk
 107. [V3 - #1010 - 2022-01-31] pachimersey
 108. [V3 - #1012 - 2022-01-31] Yterbium
 109. [V3 - #1013 - 2022-01-31] maddiespazzy
 110. [V3 - #1014 - 2022-01-31] leons106
 111. [V3 - #1015 - 2022-01-31] nightmoves
 112. [V3 - #1016 - 2022-01-31] tamochinnn
 113. [V3 - #1017 - 2022-01-31] Yuki-Chan276
 114. [V3 - #1018 - 2022-01-31] Ayunee
 115. [V3 - #1019 - 2022-01-31] PNR_13
 116. [V3 - #1022 - 2022-01-31] Helvian494743
 117. [V3 - #1023 - 2022-01-31] Wyvern22
 118. [V3 - #1024 - 2022-01-31] noimagination7
 119. [V3 - #1025 - 2022-01-31] CrystalEyE
 120. [V3 - #1027 - 2022-01-31] Shuurei
 121. [V3 - #1028 - 2022-01-31] Dounford
 122. [V3 - #1029 - 2022-01-31] Rebe92
 123. [V3 - #1030 - 2022-01-31] Doddy97
 124. [V3 - #1031 - 2022-01-31] xiulaces
 125. [V3 - #1032 - 2022-01-31] boredrandomguy
 126. [V3 - #1033 - 2022-01-31] ScarletCelestial
 127. [V3 - #1034 - 2022-01-31] Flonx
 128. [V3 - #1035 - 2022-01-31] hoshi4
 129. [V3 - #1036 - 2022-01-31] Tubbyman
 130. [V3 - #1037 - 2022-01-31] Idiysar_Almond
 131. [V3 - #1038 - 2022-01-31] Lokhlass
 132. [V3 - #1039 - 2022-02-01] Luc
 133. [V3 - #1040 - 2022-02-01] xWETERx
 134. [V3 - #1041 - 2022-02-01] angstyt33n
 135. [V3 - #1042 - 2022-02-01] Yumi
 136. [V3 - #1043 - 2022-02-01] starfishalliance
 137. [V3 - #1044 - 2022-02-01] blurubberlizard
 138. [V3 - #1049 - 2022-02-01] coffeedrops
 139. [V3 - #1050 - 2022-02-01] SunflowerDaisho
 140. [V3 - #1051 - 2022-02-01] Titadou
 141. [V3 - #1052 - 2022-02-01] mimikwu
 142. [V3 - #1054 - 2022-02-01] Lee-
 143. [V3 - #1059 - 2022-02-02] Cute_Monster
 144. [V3 - #1060 - 2022-02-02] YohanKuro
 145. [V3 - #1062 - 2022-02-02] Karma_Lovers
 146. [V3 - #1065 - 2022-02-02] Cainael
 147. [V3 - #1069 - 2022-02-03] foxxykat1223
 148. [V3 - #1110 - 2022-02-09] ExperienceLD
 149. [V3 - #1123 - 2022-02-10] Rno081
 150. [V3 - #1137 - 2022-02-12] AoiNeko13
 151. [V3 - #1226 - 2022-02-19] Legends_of_anime
 152. [V3 - #1251 - 2022-02-21] goncix3000
 153. [V3 - #1255 - 2022-02-21] MaryJoP10
 154. [V3 - #1616 - 2022-03-22] BREEZE7
 155. [V3 - #1689 - 2022-03-27] RachelPanda
 156. [V3 - #1929 - 2022-04-17] YayakoChii
 157. [V3 - #2095 - 2022-05-01] coziitsu
 158. [V3 - #2992 - 2022-07-24] Ekhan175
 159. [V3 - #3527 - 2022-09-19] symeon_a

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2022-01-01

Number of Turn-ins : 159 (159 not validated yet)

Points : 0.5

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.