Challenge : January 2022

 1. [V3 - #661 - 2022-01-01] leejongki
 2. [V3 - #675 - 2022-01-02] Gwathgor
 3. [V3 - #686 - 2022-01-03] _Bri
 4. [V3 - #698 - 2022-01-04] cosmicalities
 5. [V3 - #700 - 2022-01-04] Jhiday
 6. [V3 - #707 - 2022-01-05] windyscar
 7. [V3 - #712 - 2022-01-05] valyrina
 8. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton
 9. [V3 - #716 - 2022-01-06] nerdgirl42
 10. [V3 - #719 - 2022-01-06] AngelHana
 11. [V3 - #724 - 2022-01-07] Mackamizzle
 12. [V3 - #725 - 2022-01-07] foxxykat1223
 13. [V3 - #727 - 2022-01-07] veganismo
 14. [V3 - #732 - 2022-01-08] Loudcsharp
 15. [V3 - #755 - 2022-01-10] Marplatensevirgo
 16. [V3 - #759 - 2022-01-10] OhTsuru
 17. [V3 - #763 - 2022-01-10] Mr_Duke_
 18. [V3 - #770 - 2022-01-11] trojangirl12
 19. [V3 - #771 - 2022-01-11] Rage_Beat06
 20. [V3 - #779 - 2022-01-11] overtides
 21. [V3 - #781 - 2022-01-11] ShockZz
 22. [V3 - #782 - 2022-01-12] karkittyyyy
 23. [V3 - #784 - 2022-01-12] Dbzfan57
 24. [V3 - #786 - 2022-01-12] superherowarrior
 25. [V3 - #793 - 2022-01-13] SemPiada
 26. [V3 - #803 - 2022-01-13] ngoomie
 27. [V3 - #806 - 2022-01-14] LyriaLegende
 28. [V3 - #809 - 2022-01-14] Insanery
 29. [V3 - #816 - 2022-01-15] jho0on_
 30. [V3 - #818 - 2022-01-15] Bern_stein
 31. [V3 - #819 - 2022-01-15] Papa_Dragon
 32. [V3 - #825 - 2022-01-16] JmePenseBonne
 33. [V3 - #826 - 2022-01-16] MoonNymph
 34. [V3 - #827 - 2022-01-16] Bunzy_
 35. [V3 - #833 - 2022-01-16] Bishamon-chan
 36. [V3 - #844 - 2022-01-18] miaxnder
 37. [V3 - #847 - 2022-01-18] Nanashi_x3
 38. [V3 - #849 - 2022-01-18] Aur0ra
 39. [V3 - #850 - 2022-01-18] tbeans10
 40. [V3 - #851 - 2022-01-19] Plaxsin
 41. [V3 - #854 - 2022-01-19] dianali
 42. [V3 - #855 - 2022-01-19] GakutoDeathGlare
 43. [V3 - #857 - 2022-01-19] Cravenlock
 44. [V3 - #858 - 2022-01-19] Rello21
 45. [V3 - #863 - 2022-01-20] JTtheLlama
 46. [V3 - #865 - 2022-01-20] hai_X_is
 47. [V3 - #867 - 2022-01-20] willowlywillow
 48. [V3 - #869 - 2022-01-20] Hero_Prinny
 49. [V3 - #877 - 2022-01-21] xCrazee
 50. [V3 - #878 - 2022-01-21] Kansugi
 51. [V3 - #881 - 2022-01-21] Sarada
 52. [V3 - #884 - 2022-01-21] Bluethunder650
 53. [V3 - #891 - 2022-01-22] Stardew
 54. [V3 - #896 - 2022-01-22] Daisy-Sensei
 55. [V3 - #897 - 2022-01-22] Rinarin
 56. [V3 - #903 - 2022-01-23] LukaThe12th
 57. [V3 - #906 - 2022-01-23] Eyth
 58. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06
 59. [V3 - #915 - 2022-01-24] TheFlyingOrange
 60. [V3 - #918 - 2022-01-24] devrat2012
 61. [V3 - #921 - 2022-01-25] rosemagic
 62. [V3 - #922 - 2022-01-25] Brookz
 63. [V3 - #923 - 2022-01-25] Zenit
 64. [V3 - #924 - 2022-01-25] KuriPuri
 65. [V3 - #926 - 2022-01-25] FateXBlood
 66. [V3 - #927 - 2022-01-25] lubryka
 67. [V3 - #929 - 2022-01-25] Jokobo
 68. [V3 - #932 - 2022-01-25] A_Morbid_Shadow
 69. [V3 - #935 - 2022-01-26] kandi_gloss
 70. [V3 - #936 - 2022-01-26] lostnyanko
 71. [V3 - #938 - 2022-01-26] Hirako179
 72. [V3 - #940 - 2022-01-26] IrrelevantGuy
 73. [V3 - #941 - 2022-01-26] bigdud24
 74. [V3 - #949 - 2022-01-28] Tafixados
 75. [V3 - #950 - 2022-01-28] Roza4ka

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2022-01-01

Number of Turn-ins : 75 (75 not validated yet)

Points : 0.5

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.