Challenge : January 2023

 1. [V3 - #4621 - 2023-01-04] iamrure
 2. [V3 - #4630 - 2023-01-05] Yterbium
 3. [V3 - #4632 - 2023-01-05] lostnyanko
 4. [V3 - #4635 - 2023-01-05] Jhiday
 5. [V3 - #4657 - 2023-01-08] dierubikdie
 6. [V3 - #4673 - 2023-01-09] bigdud24
 7. [V3 - #4675 - 2023-01-09] AtheistArray
 8. [V3 - #4677 - 2023-01-09] GakutoDeathGlare
 9. [V3 - #4681 - 2023-01-09] ohpishhposh
 10. [V3 - #4684 - 2023-01-09] killy_dima
 11. [V3 - #4687 - 2023-01-09] MEW2908
 12. [V3 - #4697 - 2023-01-10] CsillaLoli
 13. [V3 - #4699 - 2023-01-10] nerdgirl42
 14. [V3 - #4700 - 2023-01-11] Jeon_Asuna
 15. [V3 - #4703 - 2023-01-11] Genovia_
 16. [V3 - #4707 - 2023-01-11] Ariies_
 17. [V3 - #4713 - 2023-01-12] HimeCrycho
 18. [V3 - #4718 - 2023-01-12] Kristiwazhere
 19. [V3 - #4725 - 2023-01-13] ScarletCelestial
 20. [V3 - #4730 - 2023-01-14] Punkero
 21. [V3 - #4738 - 2023-01-14] Bern_stein
 22. [V3 - #4739 - 2023-01-14] OweynLupton
 23. [V3 - #4753 - 2023-01-16] Mr_Duke_
 24. [V3 - #4755 - 2023-01-16] MrMada
 25. [V3 - #4758 - 2023-01-16] Lempika
 26. [V3 - #4761 - 2023-01-16] Papa_Dragon
 27. [V3 - #4762 - 2023-01-16] SheyCroix
 28. [V3 - #4765 - 2023-01-16] Jokobo
 29. [V3 - #4770 - 2023-01-17] Aur0ra
 30. [V3 - #4771 - 2023-01-17] Dumasop
 31. [V3 - #4772 - 2023-01-17] Sam565
 32. [V3 - #4775 - 2023-01-17] Sarada
 33. [V3 - #4779 - 2023-01-18] foxxykat1223
 34. [V3 - #4780 - 2023-01-18] Rage_Beat06
 35. [V3 - #4782 - 2023-01-18] jaeo_k
 36. [V3 - #4786 - 2023-01-18] Arashiiiii
 37. [V3 - #4793 - 2023-01-19] _Bri
 38. [V3 - #4797 - 2023-01-19] FeezyWheezy
 39. [V3 - #4798 - 2023-01-19] Bintley
 40. [V3 - #4806 - 2023-01-20] Baka_Nima456
 41. [V3 - #4814 - 2023-01-20] HEIKE7000
 42. [V3 - #4822 - 2023-01-21] jho0on_
 43. [V3 - #4826 - 2023-01-21] valyrina
 44. [V3 - #4827 - 2023-01-21] Nastusia
 45. [V3 - #4828 - 2023-01-21] Titadou
 46. [V3 - #4829 - 2023-01-21] Zenit
 47. [V3 - #4832 - 2023-01-21] Wyvern22
 48. [V3 - #4838 - 2023-01-22] SlashersBane
 49. [V3 - #4840 - 2023-01-22] xCrazee
 50. [V3 - #4846 - 2023-01-22] sukusen
 51. [V3 - #4848 - 2023-01-23] Solohiro
 52. [V3 - #4849 - 2023-01-23] xLunaDragon
 53. [V3 - #4857 - 2023-01-23] FreddieUranus
 54. [V3 - #4858 - 2023-01-23] SomedaySoon
 55. [V3 - #4859 - 2023-01-23] MissJodles
 56. [V3 - #4861 - 2023-01-24] imlaabem
 57. [V3 - #4872 - 2023-01-25] trojangirl12
 58. [V3 - #4877 - 2023-01-25] BetterBegoneThot
 59. [V3 - #4878 - 2023-01-25] silveraaki
 60. [V3 - #4882 - 2023-01-25] akko_chan
 61. [V3 - #4886 - 2023-01-26] Hero_Prinny
 62. [V3 - #4887 - 2023-01-26] Campiz06
 63. [V3 - #4888 - 2023-01-26] RachelPanda
 64. [V3 - #4890 - 2023-01-26] Myelin_sr
 65. [V3 - #4892 - 2023-01-26] lubryka
 66. [V3 - #4893 - 2023-01-26] leons106
 67. [V3 - #4894 - 2023-01-26] kerryelc
 68. [V3 - #4898 - 2023-01-26] Rinarin
 69. [V3 - #4899 - 2023-01-27] JTtheLlama
 70. [V3 - #4902 - 2023-01-27] Yumeko_Joestar
 71. [V3 - #4905 - 2023-01-27] Eyth
 72. [V3 - #4906 - 2023-01-27] Kansugi
 73. [V3 - #4907 - 2023-01-27] Otaku_baka_dsk
 74. [V3 - #4909 - 2023-01-27] Nezperdian
 75. [V3 - #4910 - 2023-01-27] CrystalEyE
 76. [V3 - #4912 - 2023-01-28] SecretPresident
 77. [V3 - #4915 - 2023-01-28] NaineLIEz
 78. [V3 - #4924 - 2023-01-28] indiwyn
 79. [V3 - #4926 - 2023-01-28] KatjieKat
 80. [V3 - #4927 - 2023-01-28] Tafixados
 81. [V3 - #4931 - 2023-01-29] Hirako179

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2023-01-01

Number of Turn-ins : 81 (81 not validated yet)

Points : 0.5

4 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.