Challenge : Mahou Shoujo

 1. [V1 - #477 - 2016-06-27] Akai_Shuichi - Easy
 2. [V1 - #478 - 2016-06-27] _Dan_ - Easy
 3. [V1 - #479 - 2016-06-27] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #481 - 2016-06-27] Zenit - Easy
 5. [V1 - #482 - 2016-06-27] Spes - Easy
 6. [V1 - #485 - 2016-06-28] silverwalls - Easy
 7. [V1 - #488 - 2016-06-28] Jhiday - Easy
 8. [V1 - #491 - 2016-06-28] abystoma2 - Easy
 9. [V1 - #492 - 2016-06-28] Rinarin - Easy
 10. [V1 - #503 - 2016-06-29] JankesS - Easy
 11. [V1 - #646 - 2016-07-16] Yukino - Easy
 12. [V1 - #776 - 2016-07-30] AYOSHINA - Easy
 13. [V1 - #854 - 2016-08-05] DannyTheDonkey - Easy
 14. [V1 - #884 - 2016-08-11] -Eien- - Easy
 15. [V1 - #916 - 2016-08-15] Ennetsu - Easy
 16. [V1 - #977 - 2016-08-21] Ginger_Snap - Easy
 17. [V1 - #988 - 2016-08-22] OmegaOtaku - Easy
 18. [V1 - #1016 - 2016-08-26] Thnx4dafood - Easy
 19. [V1 - #1089 - 2016-09-05] LemonBurglars - Easy
 20. [V1 - #1090 - 2016-09-05] Punkero - Easy
 21. [V1 - #1120 - 2016-09-09] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #1163 - 2016-09-15] SheyCroix - Easy
 23. [V1 - #1276 - 2016-09-25] YumeNoTsukii - Easy
 24. [V1 - #1288 - 2016-09-26] Astarate - Easy
 25. [V1 - #1408 - 2016-10-05] renzoushi - Easy
 26. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 27. [V1 - #1626 - 2016-10-19] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 28. [V1 - #1737 - 2016-10-29] Kreyul - Easy
 29. [V1 - #1808 - 2016-11-05] abystoma2 - Hard (upgraded from Easy)
 30. [V1 - #2056 - 2016-11-27] Tonic_ - Easy
 31. [V1 - #2102 - 2016-12-03] Kreyul - Hard (upgraded from Easy)
 32. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 33. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 34. [V1 - #2302 - 2016-12-24] kallah - Hard
 35. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 36. [V1 - #2624 - 2017-01-16] Wyvern22 - Easy
 37. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 38. [V1 - #2802 - 2017-02-02] Lyfa - Easy
 39. [V1 - #2875 - 2017-02-07] Lady_Nera - Easy
 40. [V1 - #2915 - 2017-02-12] Salokannel2 - Easy
 41. [V1 - #3072 - 2017-02-25] AYOSHINA - Medium
 42. [V1 - #3419 - 2017-03-28] OmegaOtaku - Hard
 43. [V1 - #3600 - 2017-04-11] Shanayaaa - Easy
 44. [V1 - #3847 - 2017-05-03] kallah - Medium
 45. [V1 - #3847 - 2017-05-03] kallah - Easy
 46. [V1 - #3855 - 2017-05-04] AYOSHINA - Hard
 47. [V1 - #4234 - 2017-06-11] AngelHana - Easy
 48. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 49. [V1 - #4894 - 2017-09-01] AYOSHINA x2 - Easy
 50. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 51. [V1 - #5245 - 2017-10-16] Kyuuto - Easy
 52. [V1 - #5349 - 2017-10-28] Rno081 - Easy
 53. [V1 - #5584 - 2017-11-26] leapylee - Easy
 54. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Hard
 55. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 56. [V1 - #5862 - 2017-12-30] ImagineBrkr - Easy
 57. [V1 - #6066 - 2018-01-24] ownitlikeaboss - Easy
 58. [V1 - #6714 - 2018-03-31] Wyvern22 - Medium
 59. [V1 - #6800 - 2018-04-07] NaineLIEz - Easy
 60. [V1 - #7085 - 2018-05-08] TEMPEST_RIMURU - Easy
 61. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld - Easy
 62. [V1 - #7174 - 2018-05-21] AnshiAneko - Easy
 63. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 64. [V1 - #7442 - 2018-09-02] Aeradae - Easy
 65. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Easy
 66. [V1 - #9337 - 2019-04-25] indiglow - Easy
 67. [V1 - #9675 - 2019-06-09] Inteati - Easy
 68. [V1 - #9787 - 2019-06-29] Wyvern22 x2 - Hard
 69. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 70. [V1 - #9987 - 2019-07-29] TreasuredHopes - Easy
 71. [V2 - #3 - 2019-08-18] Papa_Dragon - Easy
 72. [V2 - #314 - 2019-09-25] KuraikoDesu - Easy
 73. [V2 - #441 - 2019-10-06] isahbellah - Easy
 74. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 75. [V2 - #634 - 2019-10-30] DeadlyRaven - Easy
 76. [V2 - #831 - 2019-11-19] Imyreld - Medium
 77. [V2 - #1169 - 2019-12-26] lostnyanko - Easy
 78. [V2 - #1327 - 2020-01-05] Plaxsin - Easy
 79. [V2 - #1395 - 2020-01-12] SunflowerDaisho - Easy
 80. [V2 - #1729 - 2020-02-10] cageofroses - Easy
 81. [V2 - #1777 - 2020-02-14] Tibler - Easy
 82. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 83. [V2 - #2086 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 84. [V2 - #3004 - 2020-05-22] indiwyn - Easy
 85. [V2 - #3008 - 2020-05-22] BurntFlower - Easy
 86. [V2 - #3062 - 2020-05-25] Yumi - Easy
 87. [V2 - #3063 - 2020-05-25] allieturs - Easy
 88. [V2 - #3067 - 2020-05-25] AngelShiva - Hard
 89. [V2 - #3067 - 2020-05-25] AngelShiva - Medium
 90. [V2 - #3067 - 2020-05-25] AngelShiva - Easy
 91. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit - Medium
 92. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit - Hard
 93. [V2 - #3574 - 2020-07-03] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 94. [V2 - #3619 - 2020-07-08] _Bri - Easy
 95. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Easy
 96. [V2 - #4005 - 2020-08-05] Sakku-san - Easy
 97. [V2 - #4163 - 2020-08-20] TheEdgelord - Easy
 98. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron - Easy
 99. [V2 - #4543 - 2020-09-20] dierubikdie - Easy
 100. [V2 - #4614 - 2020-09-26] Lycan - Easy
 101. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 102. [V2 - #4889 - 2020-10-17] Shuurei - Easy
 103. [V2 - #5139 - 2020-11-06] MetalFalcon - Easy
 104. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Hard
 105. [V2 - #5232 - 2020-11-13] Aur0ra - Easy
 106. [V2 - #5478 - 2020-11-29] ScarletCelestial - Easy
 107. [V2 - #5709 - 2020-12-16] ShockZz - Easy
 108. [V2 - #6008 - 2021-01-04] Catexia - Easy
 109. [V2 - #6008 - 2021-01-04] Catexia - Medium
 110. [V2 - #6008 - 2021-01-04] Catexia - Hard
 111. [V2 - #6167 - 2021-01-17] I230 - Easy
 112. [V2 - #6230 - 2021-01-21] Shuurei - Medium
 113. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Easy
 114. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 115. [V2 - #7222 - 2021-04-02] Shuurei x2 - Easy
 116. [V2 - #7550 - 2021-04-27] Jokobo - Easy
 117. [V2 - #7923 - 2021-05-27] lostnyanko - Medium
 118. [V2 - #8069 - 2021-06-03] _Bri - Medium
 119. [V2 - #8151 - 2021-06-10] Wyvern22 x2 - Medium
 120. [V2 - #8300 - 2021-06-21] ImagineBrkr - Hard
 121. [V2 - #8304 - 2021-06-22] Sarada - Easy
 122. [V2 - #8509 - 2021-07-03] Bunille - Easy
 123. [V2 - #8620 - 2021-07-12] tbeans10 - Medium
 124. [V2 - #8655 - 2021-07-15] Bern_stein - Medium
 125. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Easy
 126. [V2 - #9106 - 2021-08-22] Jaikeis - Easy
 127. [V2 - #9314 - 2021-09-05] Vanadis - Easy
 128. [V2 - #9314 - 2021-09-05] Vanadis - Medium
 129. [V2 - #9314 - 2021-09-05] Vanadis - Hard
 130. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 131. [V3 - #144 - 2021-11-21] Szrebi - Easy
 132. [V3 - #1449 - 2022-03-06] JTtheLlama - Easy
 133. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Medium
 134. [V3 - #2219 - 2022-05-13] Wyvern22 x2 - Easy
 135. [V3 - #2563 - 2022-06-13] dierubikdie - Hard
 136. [V3 - #2590 - 2022-06-16] _Bri - Hard
 137. [V3 - #3477 - 2022-09-11] Yterbium - Hard
 138. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 139. [V3 - #3904 - 2022-10-28] Catexia x2 - Hard
 140. [V3 - #3904 - 2022-10-28] Catexia x2 - Medium
 141. [V3 - #3904 - 2022-10-28] Catexia x2 - Easy
 142. [V3 - #4222 - 2022-11-30] lostnyanko - Hard
 143. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Easy
 144. [V3 - #4623 - 2023-01-04] Stargate18 - Easy
 145. [V3 - #4833 - 2023-01-22] Shuurei x2 - Medium
 146. [V3 - #4889 - 2023-01-26] bigdud24 - Easy
 147. [V3 - #4941 - 2023-01-30] lostnyanko x2 - Easy
 148. [V3 - #5159 - 2023-02-13] RachelPanda - Easy
 149. [V3 - #5191 - 2023-02-17] karma_majo - Easy
 150. [V3 - #5361 - 2023-03-02] dierubikdie - Medium
 151. [V3 - #5459 - 2023-03-13] Nurguburu - Easy
 152. [V3 - #5723 - 2023-04-07] SecretPresident - Easy
 153. [V3 - #5825 - 2023-04-17] hoshi4 - Easy
 154. [V3 - #5873 - 2023-04-23] tracy920 - Easy
 155. [V3 - #5909 - 2023-04-27] OweynLupton - Medium
 156. [V3 - #6145 - 2023-05-26] HimeCrycho - Easy
 157. [V3 - #6231 - 2023-06-03] HimeCrycho - Medium
 158. [V3 - #6368 - 2023-06-19] xCrazee - Hard
 159. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 160. [V3 - #6551 - 2023-07-05] Amitte_Sukku - Easy
 161. [V3 - #6559 - 2023-07-06] ImagineBrkr - Medium
 162. [V3 - #6590 - 2023-07-09] Jokobo - Medium
 163. [V3 - #6636 - 2023-07-15] Rellni944 - Easy
 164. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 165. [V3 - #6839 - 2023-07-31] ShockZz - Medium
 166. [V3 - #7030 - 2023-08-22] Bern_stein - Hard
 167. [V3 - #7048 - 2023-08-25] Netbug - Easy
 168. [V3 - #7129 - 2023-09-03] Twintail_Daemon - Easy
 169. [V3 - #7184 - 2023-09-11] MissCactus - Easy
 170. [V3 - #7336 - 2023-10-01] trojangirl12 - Easy
 171. [V3 - #7529 - 2023-10-28] redincall - Easy
 172. [V3 - #7732 - 2023-11-20] Sam565 - Easy
 173. [V3 - #8034 - 2023-12-29] Yterbium - Medium
 174. [V3 - #8420 - 2024-02-15] MrNorthwoods - Easy

Theme Mahou Shoujo

Created on : 2016-06-27

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
25 items to complete
127 Turnins
92 Validated Turnins
Medium
2.25 Point(s)
35 items to complete
25 Turnins
8 Validated Turnins
Hard
3.25 Point(s)
45 items to complete
22 Turnins
12 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Mahou Shoujo MAL genre/theme.
 • Alternately, they can also adhere to the Magical Girl theme, as specified by anime.plus.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.
 • This challenge cannot overlap with the following challenges :