Challenge : Mahou Shoujo

 1. [V1 - #477 - 2016-06-27] Akai_Shuichi - Easy
 2. [V1 - #478 - 2016-06-27] _Dan_ - Easy
 3. [V1 - #479 - 2016-06-27] riho88riho - Easy
 4. [V1 - #481 - 2016-06-27] Zenit - Easy
 5. [V1 - #482 - 2016-06-27] Spes - Easy
 6. [V1 - #485 - 2016-06-28] silverwalls - Easy
 7. [V1 - #488 - 2016-06-28] Jhiday - Easy
 8. [V1 - #491 - 2016-06-28] abystoma2 - Easy
 9. [V1 - #492 - 2016-06-28] Rinarin - Easy
 10. [V1 - #503 - 2016-06-29] JankesS - Easy
 11. [V1 - #646 - 2016-07-16] Yukino - Easy
 12. [V1 - #776 - 2016-07-30] AYOSHINA - Easy
 13. [V1 - #854 - 2016-08-05] DannyTheDonkey - Easy
 14. [V1 - #884 - 2016-08-11] -Eien- - Easy
 15. [V1 - #916 - 2016-08-15] Ennetsu - Easy
 16. [V1 - #977 - 2016-08-21] Ginger_Snap - Easy
 17. [V1 - #988 - 2016-08-22] OmegaOtaku - Easy
 18. [V1 - #1016 - 2016-08-26] Thnx4dafood - Easy
 19. [V1 - #1089 - 2016-09-05] LemonBurglars - Easy
 20. [V1 - #1090 - 2016-09-05] Punkero - Easy
 21. [V1 - #1120 - 2016-09-09] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #1163 - 2016-09-15] SheyCroix - Easy
 23. [V1 - #1276 - 2016-09-25] YumeNoTsukii - Easy
 24. [V1 - #1288 - 2016-09-26] Astarate - Easy
 25. [V1 - #1408 - 2016-10-05] renzoushi - Easy
 26. [V1 - #1515 - 2016-10-11] greatvillage - Easy
 27. [V1 - #1626 - 2016-10-19] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 28. [V1 - #1737 - 2016-10-29] Kreyul - Easy
 29. [V1 - #1808 - 2016-11-05] abystoma2 - Hard (upgraded from Easy)
 30. [V1 - #2056 - 2016-11-27] Tonic_ - Easy
 31. [V1 - #2102 - 2016-12-03] Kreyul - Hard (upgraded from Easy)
 32. [V1 - #2134 - 2016-12-08] JayArcher - Easy
 33. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 34. [V1 - #2302 - 2016-12-24] kallah - Hard
 35. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 36. [V1 - #2624 - 2017-01-16] Wyvern22 - Easy
 37. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 38. [V1 - #2802 - 2017-02-02] Lyfa - Easy
 39. [V1 - #2875 - 2017-02-07] Lady_Nera - Easy
 40. [V1 - #2915 - 2017-02-12] Salokannel2 - Easy
 41. [V1 - #3072 - 2017-02-25] AYOSHINA - Medium
 42. [V1 - #3419 - 2017-03-28] OmegaOtaku - Hard
 43. [V1 - #3600 - 2017-04-11] Shanayaaa - Easy
 44. [V1 - #3847 - 2017-05-03] kallah - Medium
 45. [V1 - #3847 - 2017-05-03] kallah - Easy
 46. [V1 - #3855 - 2017-05-04] AYOSHINA - Hard
 47. [V1 - #4234 - 2017-06-11] AngelHana - Easy
 48. [V1 - #4617 - 2017-07-28] Fire__Phoenix - Easy
 49. [V1 - #4894 - 2017-09-01] AYOSHINA x2 - Easy
 50. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 51. [V1 - #5245 - 2017-10-16] Kyuuto - Easy
 52. [V1 - #5349 - 2017-10-28] Rno081 - Easy
 53. [V1 - #5584 - 2017-11-26] leapylee - Easy
 54. [V1 - #5594 - 2017-11-27] Wyvern22 - Hard
 55. [V1 - #5625 - 2017-11-30] Titadou - Easy
 56. [V1 - #5862 - 2017-12-30] ImagineBrkr - Easy
 57. [V1 - #6066 - 2018-01-24] ownitlikeaboss - Easy
 58. [V1 - #6714 - 2018-03-31] Wyvern22 - Medium
 59. [V1 - #6800 - 2018-04-07] NaineLIEz - Easy
 60. [V1 - #7085 - 2018-05-08] TEMPEST_RIMURU - Easy
 61. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld - Easy
 62. [V1 - #7174 - 2018-05-21] AnshiAneko - Easy
 63. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 64. [V1 - #7442 - 2018-09-02] Aeradae - Easy
 65. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Easy
 66. [V1 - #9337 - 2019-04-25] indiglow - Easy
 67. [V1 - #9675 - 2019-06-09] Inteati - Easy
 68. [V1 - #9787 - 2019-06-29] Wyvern22 x2 - Hard
 69. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 70. [V1 - #9987 - 2019-07-29] TreasuredHopes - Easy
 71. [V2 - #3 - 2019-08-18] Papa_Dragon - Easy
 72. [V2 - #314 - 2019-09-25] KuraikoDesu - Easy
 73. [V2 - #441 - 2019-10-06] isahbellah - Easy
 74. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 75. [V2 - #634 - 2019-10-30] DeadlyRaven - Easy
 76. [V2 - #831 - 2019-11-19] Imyreld - Medium
 77. [V2 - #1169 - 2019-12-26] lostnyanko - Easy
 78. [V2 - #1327 - 2020-01-05] Plaxsin - Easy
 79. [V2 - #1395 - 2020-01-12] SunflowerDaisho - Easy
 80. [V2 - #1729 - 2020-02-10] cageofroses - Easy
 81. [V2 - #1777 - 2020-02-14] Tibler - Easy
 82. [V2 - #1802 - 2020-02-16] hinagatari - Easy
 83. [V2 - #2086 - 2020-03-11] Rellni944 - Easy
 84. [V2 - #3004 - 2020-05-22] indiwyn - Easy
 85. [V2 - #3008 - 2020-05-22] BurntFlower - Easy
 86. [V2 - #3062 - 2020-05-25] Yumi - Easy
 87. [V2 - #3063 - 2020-05-25] allieturs - Easy
 88. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit - Medium
 89. [V2 - #3373 - 2020-06-17] Zenit - Hard
 90. [V2 - #3574 - 2020-07-03] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 91. [V2 - #3619 - 2020-07-08] Bri - Easy
 92. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Easy
 93. [V2 - #4005 - 2020-08-05] Kuroiji - Easy
 94. [V2 - #4163 - 2020-08-20] TheEdgelord - Easy
 95. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron - Easy
 96. [V2 - #4543 - 2020-09-20] dierubikdie - Easy
 97. [V2 - #4614 - 2020-09-26] Lycan - Easy
 98. [V2 - #4616 - 2020-09-27] nozomemee - Easy
 99. [V2 - #4889 - 2020-10-17] Shuurei - Easy
 100. [V2 - #5139 - 2020-11-06] MetalFalcon - Easy
 101. [V2 - #5196 - 2020-11-11] Shuurei - Hard
 102. [V2 - #5232 - 2020-11-13] Aur0ra - Easy
 103. [V2 - #5478 - 2020-11-29] ScarletCelestial - Easy
 104. [V2 - #5709 - 2020-12-16] ShockZz - Easy
 105. [V2 - #6008 - 2021-01-04] Catexia - Easy
 106. [V2 - #6008 - 2021-01-04] Catexia - Medium
 107. [V2 - #6008 - 2021-01-04] Catexia - Hard
 108. [V2 - #6167 - 2021-01-17] I230 - Easy
 109. [V2 - #6230 - 2021-01-21] Shuurei - Medium
 110. [V2 - #6394 - 2021-02-01] MegaManBK7 - Easy
 111. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Easy
 112. [V2 - #7222 - 2021-04-02] Shuurei x2 - Easy
 113. [V2 - #7550 - 2021-04-27] Jokobo - Easy
 114. [V2 - #7923 - 2021-05-27] lostnyanko - Medium
 115. [V2 - #8069 - 2021-06-03] Bri - Medium
 116. [V2 - #8304 - 2021-06-22] Sarada - Easy
 117. [V2 - #8509 - 2021-07-03] Bunille - Easy
 118. [V2 - #8620 - 2021-07-12] tbeans10 - Medium
 119. [V2 - #8655 - 2021-07-15] Bern_stein - Medium
 120. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Easy
 121. [V2 - #9106 - 2021-08-22] Jaikeis - Easy
 122. [V2 - #9314 - 2021-09-05] Vanadis - Easy
 123. [V2 - #9314 - 2021-09-05] Vanadis - Medium
 124. [V2 - #9314 - 2021-09-05] Vanadis - Hard
 125. [V2 - #9792 - 2021-10-16] Papa_Dragon - Medium
 126. [V3 - #144 - 2021-11-21] Szrebi - Easy
 127. [V3 - #1449 - 2022-03-06] JTtheLlama - Easy
 128. [V3 - #1720 - 2022-03-29] Campiz06 - Medium
 129. [V3 - #2563 - 2022-06-13] dierubikdie - Hard
 130. [V3 - #2590 - 2022-06-16] Bri - Hard
 131. [V3 - #3477 - 2022-09-11] Yterbium - Hard
 132. [V3 - #3705 - 2022-10-04] Bahamut_Zero - Easy
 133. [V3 - #3904 - 2022-10-28] Catexia x2 - Hard
 134. [V3 - #3904 - 2022-10-28] Catexia x2 - Medium
 135. [V3 - #3904 - 2022-10-28] Catexia x2 - Easy
 136. [V3 - #4222 - 2022-11-30] lostnyanko - Hard
 137. [V3 - #4546 - 2022-12-30] Ten - Easy
 138. [V3 - #4623 - 2023-01-04] Stargate18 - Easy
 139. [V3 - #4833 - 2023-01-22] Shuurei x2 - Medium
 140. [V3 - #4889 - 2023-01-26] bigdud24 - Easy
 141. [V3 - #4941 - 2023-01-30] lostnyanko x2 - Easy
 142. [V3 - #5159 - 2023-02-13] RachelPanda - Easy
 143. [V3 - #5191 - 2023-02-17] karma_majo - Easy
 144. [V3 - #5361 - 2023-03-02] dierubikdie - Medium
 145. [V3 - #5459 - 2023-03-13] Nurguburu - Easy
 146. [V3 - #5723 - 2023-04-07] SecretPresident - Easy
 147. [V3 - #5825 - 2023-04-17] hoshi4 - Easy
 148. [V3 - #5873 - 2023-04-23] tracy920 - Easy
 149. [V3 - #5909 - 2023-04-27] OweynLupton - Medium
 150. [V3 - #6145 - 2023-05-26] HimeCrycho - Easy
 151. [V3 - #6231 - 2023-06-03] HimeCrycho - Medium
 152. [V3 - #6368 - 2023-06-19] Crazee - Hard
 153. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 154. [V3 - #6551 - 2023-07-05] Amitte_Sukku - Easy
 155. [V3 - #6559 - 2023-07-06] ImagineBrkr - Medium
 156. [V3 - #6590 - 2023-07-09] Jokobo - Medium
 157. [V3 - #6636 - 2023-07-15] Rellni944 - Easy
 158. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 159. [V3 - #6839 - 2023-07-31] ShockZz - Medium
 160. [V3 - #7030 - 2023-08-22] Bern_stein - Hard
 161. [V3 - #7048 - 2023-08-25] Netbug - Easy
 162. [V3 - #7129 - 2023-09-03] Twintail_Daemon - Easy
 163. [V3 - #7184 - 2023-09-11] MissCactus - Easy
 164. [V3 - #7336 - 2023-10-01] trojangirl12 - Easy
 165. [V3 - #7529 - 2023-10-28] redincall - Easy
 166. [V3 - #7732 - 2023-11-20] Sam565 - Easy
 167. [V3 - #8034 - 2023-12-29] Yterbium - Medium
 168. [V3 - #8744 - 2024-04-06] Twintail_Daemon - Medium
 169. [V3 - #8828 - 2024-04-20] GakutoDeathGlare - Easy
 170. [V3 - #9075 - 2023-07-28] MegaManBK7 - Medium
 171. [V3 - #9144 - 2019-01-03] Jhiday - Medium
 172. [V3 - #9144 - 2018-10-16] Jhiday - Easy

Genre Mahou Shoujo

Created on : 2016-06-27

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1.25 Point(s)
25 items to complete
125 Turnins
94 Validated Turnins
Medium
2.25 Point(s)
35 items to complete
27 Turnins
10 Validated Turnins
Hard
3.25 Point(s)
45 items to complete
20 Turnins
12 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Mahou Shoujo MAL genre/theme.
 • Alternately, they can also adhere to the Magical Girl theme, as specified by anime.plus.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.
 • This challenge cannot overlap with the following challenges :