Challenge : March 2023

 1. [V3 - #5342 - 2023-03-01] leejongki
 2. [V3 - #5347 - 2023-03-01] JTtheLlama
 3. [V3 - #5364 - 2023-03-03] Punkero
 4. [V3 - #5365 - 2023-03-03] foxxykat1223
 5. [V3 - #5369 - 2023-03-03] kerryelc
 6. [V3 - #5375 - 2023-03-04] killy_dima
 7. [V3 - #5387 - 2023-03-06] nerdgirl42
 8. [V3 - #5388 - 2023-03-06] Campiz06
 9. [V3 - #5394 - 2023-03-06] dierubikdie
 10. [V3 - #5401 - 2023-03-07] iamrure
 11. [V3 - #5402 - 2023-03-07] V-O-I-D
 12. [V3 - #5403 - 2023-03-07] Jhiday
 13. [V3 - #5417 - 2023-03-09] Genovia_
 14. [V3 - #5418 - 2023-03-09] xLunaDragon
 15. [V3 - #5422 - 2023-03-10] Papa_Dragon
 16. [V3 - #5430 - 2023-03-10] Bern_stein
 17. [V3 - #5432 - 2023-03-10] Jokobo
 18. [V3 - #5434 - 2023-03-11] KatjieKat
 19. [V3 - #5436 - 2023-03-11] CsillaLoli
 20. [V3 - #5442 - 2023-03-11] Wyvern22
 21. [V3 - #5447 - 2023-03-12] Bintley
 22. [V3 - #5451 - 2023-03-12] YayakoChii
 23. [V3 - #5452 - 2023-03-12] Lempika
 24. [V3 - #5455 - 2023-03-12] ohpishhposh
 25. [V3 - #5464 - 2023-03-13] Loudcsharp
 26. [V3 - #5470 - 2023-03-14] Arashiiiii
 27. [V3 - #5476 - 2023-03-15] Mr_Duke_
 28. [V3 - #5479 - 2023-03-15] Aur0ra
 29. [V3 - #5482 - 2023-03-16] lostnyanko
 30. [V3 - #5483 - 2023-03-16] Malin28
 31. [V3 - #5486 - 2023-03-17] GakutoDeathGlare
 32. [V3 - #5505 - 2023-03-19] FateXBlood
 33. [V3 - #5507 - 2023-03-19] OweynLupton
 34. [V3 - #5508 - 2023-03-19] HimeCrycho
 35. [V3 - #5510 - 2023-03-19] rubiadesiempre
 36. [V3 - #5512 - 2023-03-20] valyrina
 37. [V3 - #5513 - 2023-03-20] _Bri
 38. [V3 - #5514 - 2023-03-20] LeyLxy
 39. [V3 - #5515 - 2023-03-20] TheEdgelord
 40. [V3 - #5518 - 2023-03-20] MrMada
 41. [V3 - #5519 - 2023-03-20] FeezyWheezy
 42. [V3 - #5521 - 2023-03-20] Yuki-Chan276
 43. [V3 - #5524 - 2023-03-20] HEIKE7000
 44. [V3 - #5533 - 2023-03-22] Hoarfox
 45. [V3 - #5534 - 2023-03-22] Daisy-Sensei
 46. [V3 - #5542 - 2023-03-23] Zenit
 47. [V3 - #5543 - 2023-03-23] MissCactus
 48. [V3 - #5546 - 2023-03-23] mxtape
 49. [V3 - #5549 - 2023-03-23] Bunille
 50. [V3 - #5551 - 2023-03-23] Ykoz
 51. [V3 - #5552 - 2023-03-23] Ariies_
 52. [V3 - #5555 - 2023-03-24] silveraaki
 53. [V3 - #5562 - 2023-03-24] Baka_Nima456
 54. [V3 - #5566 - 2023-03-24] ScarletCelestial
 55. [V3 - #5570 - 2023-03-25] KarmaSlyr
 56. [V3 - #5571 - 2023-03-25] mayaxiii
 57. [V3 - #5572 - 2023-03-25] xCrazee
 58. [V3 - #5575 - 2023-03-25] lubryka
 59. [V3 - #5581 - 2023-03-25] Sam565
 60. [V3 - #5590 - 2023-03-26] jaeo_k
 61. [V3 - #5596 - 2023-03-26] jho0on_

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2023-03-01

Number of Turn-ins : 61 (61 not validated yet)

Points : 0.5

4 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.