Challenge : Mascot

 1. [V1 - #4282 - 2017-06-17] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #4283 - 2017-06-17] Wyvern22 - Easy
 3. [V1 - #4284 - 2017-06-17] SheyCroix - Easy
 4. [V1 - #4285 - 2017-06-17] Helvian494743 - Easy
 5. [V1 - #4279 - 2017-06-18] Punkero - Easy
 6. [V1 - #4287 - 2017-06-18] kallah - Easy
 7. [V1 - #4288 - 2017-06-18] renzoushi - Easy
 8. [V1 - #4290 - 2017-06-18] OmegaOtaku - Easy
 9. [V1 - #4293 - 2017-06-18] Lady_Nera - Easy
 10. [V1 - #4294 - 2017-06-18] SunflowerDaisho - Easy
 11. [V1 - #4295 - 2017-06-18] mekapilot - Easy
 12. [V1 - #4298 - 2017-06-18] Dakenfromvault1 - Easy
 13. [V1 - #4300 - 2017-06-19] -Eien- - Easy
 14. [V1 - #4302 - 2017-06-19] Zenit - Easy
 15. [V1 - #4303 - 2017-06-19] Konekojo - Easy
 16. [V1 - #4306 - 2017-06-19] Aelric1 - Easy
 17. [V1 - #4310 - 2017-06-20] TahZin - Easy
 18. [V1 - #4342 - 2017-06-23] Ginger_Snap - Easy
 19. [V1 - #4375 - 2017-06-27] TreasuredHopes - Easy
 20. [V1 - #4445 - 2017-07-01] luxray_lord - Easy
 21. [V1 - #4482 - 2017-07-07] MrVestacus - Easy
 22. [V1 - #4520 - 2017-07-14] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 23. [V1 - #4564 - 2017-07-21] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 24. [V1 - #4572 - 2017-07-21] NaineLIEz - Easy
 25. [V1 - #4621 - 2017-07-29] Wyvern22 - Conquered
 26. [V1 - #4624 - 2017-07-29] AYOSHINA - Easy
 27. [V1 - #4660 - 2017-08-01] AngelHana - Easy
 28. [V1 - #4701 - 2017-08-09] Imyreld - Easy
 29. [V1 - #4709 - 2017-08-11] Jhiday - Easy
 30. [V1 - #4746 - 2017-08-16] starfishalliance - Easy
 31. [V1 - #4774 - 2017-08-20] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 32. [V1 - #5006 - 2017-09-17] Wyvern22 - Hard
 33. [V1 - #5028 - 2017-09-19] AngelShiva - Easy
 34. [V1 - #5155 - 2017-10-04] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 35. [V1 - #5161 - 2017-10-05] Kreyul - Conquered (upgraded from Hard)
 36. [V1 - #5180 - 2017-10-07] AYOSHINA - Medium
 37. [V1 - #5185 - 2017-10-08] Charlotte1412 - Easy
 38. [V1 - #5205 - 2017-10-11] Rno081 - Easy
 39. [V1 - #5221 - 2017-10-13] Lyfa - Easy
 40. [V1 - #5244 - 2017-10-16] SebastianOrf3 - Easy
 41. [V1 - #5245 - 2017-10-16] Kyuuto - Easy
 42. [V1 - #5301 - 2017-10-24] Imyreld - Medium
 43. [V1 - #5313 - 2017-10-25] Wyvern22 - Medium
 44. [V1 - #5332 - 2017-10-26] NaineLIEz - Conquered (upgraded from Easy)
 45. [V1 - #5440 - 2017-11-05] Gwathgor - Easy
 46. [V1 - #5449 - 2017-11-06] GNozaki - Easy
 47. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Hard
 48. [V1 - #5749 - 2017-12-19] Wyvern22 x2 - Conquered
 49. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 50. [V1 - #5811 - 2017-12-27] Punkero - Conquered (upgraded from Easy)
 51. [V1 - #6008 - 2018-01-17] Titadou - Easy
 52. [V1 - #6087 - 2018-01-26] aliyn89 - Easy
 53. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Easy
 54. [V1 - #6137 - 2018-01-30] Imyreld - Hard
 55. [V1 - #6199 - 2018-02-01] YumeNoTsukii - Easy
 56. [V1 - #6224 - 2018-02-03] AngelShiva - Medium
 57. [V1 - #6232 - 2018-02-05] AYOSHINA - Hard
 58. [V1 - #6427 - 2018-02-27] AYOSHINA x2 - Easy
 59. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 60. [V1 - #6505 - 2018-03-07] animegeek4life - Easy
 61. [V1 - #6507 - 2018-03-07] sassss - Easy
 62. [V1 - #6554 - 2018-03-14] MissCactus - Easy
 63. [V1 - #6613 - 2018-03-21] Wyvern22 x2 - Medium
 64. [V1 - #6640 - 2018-03-24] AngelHana - Medium
 65. [V1 - #6714 - 2018-03-31] Wyvern22 x2 - Easy
 66. [V1 - #6791 - 2018-04-06] Netbug - Easy
 67. [V1 - #6930 - 2018-04-24] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 68. [V1 - #6997 - 2018-04-30] Imyreld - Conquered
 69. [V1 - #7061 - 2018-05-05] YayakoChii - Easy
 70. [V1 - #7127 - 2018-05-13] AnshiAneko - Easy
 71. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld x2 - Easy
 72. [V1 - #7158 - 2018-05-18] cappuccinoangel - Easy
 73. [V1 - #7279 - 2018-08-15] YayakoChii - Medium
 74. [V1 - #7299 - 2018-08-18] Rno081 - Medium
 75. [V1 - #7326 - 2018-08-21] Imyreld x2 - Medium
 76. [V1 - #7419 - 2018-08-31] starfishalliance - Medium
 77. [V1 - #7434 - 2018-09-01] AngelShiva x2 - Hard
 78. [V1 - #7441 - 2018-09-02] moissi - Easy
 79. [V1 - #7483 - 2018-09-10] SunflowerDaisho - Medium
 80. [V1 - #7543 - 2018-09-18] AngelShiva x2 - Medium
 81. [V1 - #7545 - 2018-09-18] MEW2908 - Easy
 82. [V1 - #7625 - 2018-09-28] lifeiscrazy - Easy
 83. [V1 - #7734 - 2018-10-10] Imyreld x2 - Hard
 84. [V1 - #7767 - 2018-10-14] Charlotte1412 - Medium
 85. [V1 - #7868 - 2018-10-28] AngelShiva x2 - Easy
 86. [V1 - #7995 - 2018-11-11] animegeek4life - Medium
 87. [V1 - #8002 - 2018-11-14] kallah - Medium (upgraded from Easy)
 88. [V1 - #8108 - 2018-11-28] Mnemosymnal - Easy
 89. [V1 - #8154 - 2018-12-02] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 90. [V1 - #8231 - 2018-12-20] Titadou - Medium
 91. [V1 - #8279 - 2018-12-26] Tournalo - Easy
 92. [V1 - #8393 - 2019-01-07] Punkero - Medium
 93. [V1 - #8921 - 2019-03-06] Zilluminate - Easy
 94. [V1 - #8944 - 2019-03-10] Imyreld x2 - Conquered
 95. [V1 - #8960 - 2019-03-12] greyjoie - Easy
 96. [V1 - #9199 - 2019-04-06] isahbellah - Easy
 97. [V1 - #9293 - 2019-04-18] Zilluminate - Medium
 98. [V1 - #9491 - 2019-05-14] blissfire - Easy
 99. [V1 - #9518 - 2019-05-19] indiglow - Easy
 100. [V1 - #9742 - 2019-06-23] Vanadis - Easy
 101. [V1 - #9742 - 2019-06-23] Vanadis - Medium
 102. [V1 - #9742 - 2019-06-23] Vanadis - Hard
 103. [V1 - #9742 - 2019-06-23] Vanadis - Conquered
 104. [V1 - #9942 - 2019-07-24] ShockZz - Easy
 105. [V2 - #93 - 2019-09-01] lifeiscrazy - Hard
 106. [V2 - #268 - 2019-09-23] TEMPEST_RIMURU - Easy
 107. [V2 - #444 - 2019-10-07] lowaltitude - Easy
 108. [V2 - #478 - 2019-10-12] inesmarques2011 - Easy
 109. [V2 - #503 - 2019-10-15] Bern_stein - Easy
 110. [V2 - #742 - 2019-11-09] YayakoChii - Hard
 111. [V2 - #794 - 2019-11-14] lagom - Easy
 112. [V2 - #822 - 2019-11-17] Ylienna - Easy
 113. [V2 - #985 - 2019-12-01] dierubikdie - Easy
 114. [V2 - #1117 - 2019-12-19] lagom - Easy
 115. [V2 - #1133 - 2019-12-20] AngelHana - Hard
 116. [V2 - #1183 - 2019-12-26] ScarletCelestial - Easy
 117. [V2 - #1227 - 2019-12-30] ShockZz - Medium
 118. [V2 - #1232 - 2019-12-31] lostnyanko - Easy
 119. [V2 - #1677 - 2020-02-05] cornflakegod - Easy
 120. [V2 - #1679 - 2020-02-05] I230 - Easy
 121. [V2 - #1705 - 2020-02-09] DeadlyRaven - Easy
 122. [V2 - #1775 - 2020-02-14] ScarletCelestial - Medium (upgraded from Easy)
 123. [V2 - #1775 - 2020-02-14] ScarletCelestial - Easy
 124. [V2 - #1801 - 2020-02-17] Aur0ra - Easy
 125. [V2 - #2143 - 2020-03-16] iamrure - Easy
 126. [V2 - #2238 - 2020-03-26] lostnyanko - Medium
 127. [V2 - #2581 - 2020-04-18] Aur0ra - Medium
 128. [V2 - #2843 - 2020-05-07] Rno081 - Hard
 129. [V2 - #2857 - 2020-05-09] Rellni944 - Easy
 130. [V2 - #2865 - 2020-05-10] _Bri - Easy
 131. [V2 - #2922 - 2020-05-15] RachelPanda - Easy
 132. [V2 - #2935 - 2020-05-16] KuriPuri - Easy
 133. [V2 - #3078 - 2020-05-26] _Bri - Medium
 134. [V2 - #3087 - 2020-05-26] indiwyn - Easy
 135. [V2 - #3152 - 2020-05-30] starfishalliance - Hard
 136. [V2 - #3166 - 2020-05-31] Sakku-san - Easy
 137. [V2 - #3292 - 2020-06-09] Yterbium - Easy
 138. [V2 - #3292 - 2020-06-09] Yterbium - Medium
 139. [V2 - #3292 - 2020-06-09] Yterbium - Hard
 140. [V2 - #3292 - 2020-06-09] Yterbium - Conquered
 141. [V2 - #3389 - 2020-06-18] MetalFalcon - Easy
 142. [V2 - #3414 - 2020-06-22] lostnyanko - Hard
 143. [V2 - #3444 - 2020-06-24] Cravenlock - Easy
 144. [V2 - #3459 - 2020-06-27] blindzero - Easy
 145. [V2 - #3608 - 2020-07-06] Rellni944 - Conquered (upgraded from Easy)
 146. [V2 - #3625 - 2020-07-07] TheFlyingOrange - Easy
 147. [V2 - #3816 - 2020-07-23] Bern_stein - Medium
 148. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 149. [V2 - #3920 - 2020-07-30] Rellni944 - Easy
 150. [V2 - #3938 - 2020-07-31] ShockZz - Hard
 151. [V2 - #4053 - 2020-08-09] 1202 - Easy
 152. [V2 - #4075 - 2020-08-12] SheyCroix - Conquered
 153. [V2 - #4105 - 2020-08-15] SheyCroix - Hard
 154. [V2 - #4105 - 2020-08-15] SheyCroix - Medium
 155. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 156. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 157. [V2 - #4378 - 2020-09-02] MetalFalcon - Medium
 158. [V2 - #4420 - 2020-09-07] KuriPuri - Medium
 159. [V2 - #4450 - 2020-09-12] Rellni944 - Hard (upgraded from Easy)
 160. [V2 - #4632 - 2020-09-27] miaxnder - Easy
 161. [V2 - #4847 - 2020-10-14] SunflowerDaisho - Hard
 162. [V2 - #4866 - 2020-10-15] nozomemee - Easy
 163. [V2 - #5034 - 2020-10-30] dierubikdie - Conquered
 164. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Easy
 165. [V2 - #5044 - 2020-10-30] MegaManBK7 - Medium
 166. [V2 - #5218 - 2020-11-12] Rellni944 - Easy
 167. [V2 - #5264 - 2020-11-15] HDAsylum - Easy
 168. [V2 - #5666 - 2020-12-13] ketsueki22 - Easy
 169. [V2 - #5860 - 2020-12-27] Mackamizzle - Easy
 170. [V2 - #5868 - 2020-12-28] _anita - Easy
 171. [V2 - #6116 - 2021-01-13] MadClaw1138 - Easy
 172. [V2 - #6147 - 2021-01-15] RachelPanda - Conquered
 173. [V2 - #6148 - 2021-01-15] Shuurei - Easy
 174. [V2 - #6281 - 2021-01-25] Sakku-san - Hard
 175. [V2 - #6540 - 2021-02-13] I230 - Medium
 176. [V2 - #6687 - 2021-02-24] Sakku-san - Conquered (upgraded from Hard)
 177. [V2 - #6824 - 2021-03-02] Bunille - Easy
 178. [V2 - #6824 - 2021-03-02] Bunille - Medium
 179. [V2 - #6824 - 2021-03-02] Bunille - Hard
 180. [V2 - #6894 - 2021-03-08] xCrazee - Easy
 181. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Conquered
 182. [V2 - #7051 - 2021-03-24] ImagineBrkr - Hard
 183. [V2 - #7053 - 2021-03-24] MetalFalcon - Hard
 184. [V2 - #7056 - 2021-03-24] ScarletCelestial - Hard
 185. [V2 - #7056 - 2021-03-24] ScarletCelestial - Conquered
 186. [V2 - #7057 - 2021-03-24] Gwathgor - Medium
 187. [V2 - #7057 - 2021-03-24] Gwathgor - Hard
 188. [V2 - #7062 - 2021-03-24] OweynLupton - Easy
 189. [V2 - #7063 - 2021-03-24] Papa_Dragon - Easy
 190. [V2 - #7064 - 2021-03-24] Plaxsin - Easy
 191. [V2 - #7065 - 2021-03-25] lostnyanko - Conquered
 192. [V2 - #7068 - 2021-03-25] Helvian494743 - Medium
 193. [V2 - #7068 - 2021-03-25] Helvian494743 - Conquered
 194. [V2 - #7073 - 2021-03-25] hinagatari - Easy
 195. [V2 - #7073 - 2021-03-25] hinagatari - Medium
 196. [V2 - #7077 - 2021-03-25] Givemeanaccount - Easy
 197. [V2 - #7083 - 2021-03-26] SolidBlade - Medium
 198. [V2 - #7086 - 2021-03-26] pranaynighukar - Easy
 199. [V2 - #7100 - 2021-03-27] Bern_stein - Hard
 200. [V2 - #7102 - 2021-03-27] Zenit - Medium
 201. [V2 - #7102 - 2021-03-27] Zenit - Hard
 202. [V2 - #7102 - 2021-03-27] Zenit - Conquered
 203. [V2 - #7105 - 2021-03-27] TheEdgelord - Easy
 204. [V2 - #7108 - 2021-03-27] _Bri - Hard
 205. [V2 - #7108 - 2021-03-27] _Bri - Conquered
 206. [V2 - #7159 - 2021-03-30] ShockZz - Conquered
 207. [V2 - #7163 - 2021-03-30] tbeans10 - Easy
 208. [V2 - #7163 - 2021-03-30] tbeans10 - Medium
 209. [V2 - #7163 - 2021-03-30] tbeans10 - Hard
 210. [V2 - #7163 - 2021-03-30] tbeans10 - Conquered
 211. [V2 - #7166 - 2021-03-30] symeon_a - Easy
 212. [V2 - #7167 - 2021-03-30] IHaveNoLifeYada - Easy
 213. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Easy
 214. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Medium
 215. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Hard
 216. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 217. [V2 - #7222 - 2021-04-02] Shuurei - Medium
 218. [V2 - #7226 - 2021-04-02] Mackamizzle - Medium
 219. [V2 - #7267 - 2021-04-05] ParsleyParsnips - Easy
 220. [V2 - #7267 - 2021-04-05] ParsleyParsnips - Medium
 221. [V2 - #7267 - 2021-04-05] ParsleyParsnips - Hard
 222. [V2 - #7267 - 2021-04-05] ParsleyParsnips - Conquered
 223. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 224. [V2 - #7377 - 2021-04-14] yukitheduck - Easy
 225. [V2 - #7396 - 2021-04-16] Eyth - Easy
 226. [V2 - #7439 - 2021-04-19] _Bri x2 - Easy
 227. [V2 - #7555 - 2021-04-27] zani36 - Easy
 228. [V2 - #7557 - 2021-04-27] Bishamon-chan - Easy
 229. [V2 - #7588 - 2021-04-29] Technotron - Easy
 230. [V2 - #7588 - 2021-04-29] Technotron - Medium
 231. [V2 - #7588 - 2021-04-29] Technotron - Hard
 232. [V2 - #7605 - 2021-04-30] JmePenseBonne - Easy
 233. [V2 - #7612 - 2021-04-30] kokusu - Easy
 234. [V2 - #7643 - 2021-05-01] dierubikdie - Hard
 235. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Easy
 236. [V2 - #7700 - 2021-05-08] Kinaiii - Easy
 237. [V2 - #7708 - 2021-05-09] maurorr - Easy
 238. [V2 - #7731 - 2021-05-10] Eleanora1315 - Easy
 239. [V2 - #7731 - 2021-05-10] Eleanora1315 - Medium
 240. [V2 - #7775 - 2021-05-14] Punkero - Hard
 241. [V2 - #7782 - 2021-05-15] lostnyanko x2 - Easy
 242. [V2 - #7786 - 2021-05-15] trojangirl12 - Easy
 243. [V2 - #7788 - 2021-05-15] Scented_Candles - Easy
 244. [V2 - #7856 - 2021-05-20] _Bri x2 - Medium
 245. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Easy
 246. [V2 - #8000 - 2021-05-31] LyriaLegende - Medium
 247. [V2 - #8087 - 2021-06-04] Myelin_sr - Easy
 248. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Easy
 249. [V2 - #8134 - 2021-06-09] AutumnBug - Hard
 250. [V2 - #8245 - 2021-06-17] ScarletCelestial x2 - Easy
 251. [V2 - #8328 - 2021-06-25] Rage_Beat06 - Easy
 252. [V2 - #8376 - 2021-06-28] Jokobo - Easy
 253. [V2 - #8577 - 2021-07-09] BeanChagBear - Easy
 254. [V2 - #8580 - 2021-07-09] miaxnder - Medium
 255. [V2 - #8608 - 2021-07-11] Aur0ra - Hard
 256. [V2 - #8646 - 2021-07-14] dierubikdie - Medium
 257. [V2 - #8659 - 2021-07-15] OweynLupton - Medium
 258. [V2 - #8710 - 2021-07-21] _Bri x2 - Hard
 259. [V2 - #8785 - 2021-07-26] trojangirl12 - Medium
 260. [V2 - #8940 - 2021-08-06] HDAsylum - Medium
 261. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee - Medium
 262. [V2 - #8999 - 2021-08-12] Szrebi - Easy
 263. [V2 - #9132 - 2021-08-23] Toidis - Easy
 264. [V2 - #9183 - 2021-08-27] Sarada - Easy
 265. [V2 - #9283 - 2021-09-02] lostnyanko x2 - Medium
 266. [V2 - #9288 - 2021-09-02] Helvian494743 - Hard
 267. [V2 - #9291 - 2021-09-03] ExperienceLD - Conquered
 268. [V2 - #9335 - 2021-09-06] Plaxsin - Medium
 269. [V2 - #9376 - 2021-09-11] Shuurei - Hard
 270. [V2 - #9610 - 2021-09-30] symeon_a - Medium
 271. [V2 - #9652 - 2021-10-01] AngelHana - Conquered
 272. [V2 - #9662 - 2021-10-02] Bunille - Conquered

  Number of items to watch by difficulty :

 • Easy : 10 items (previously seen allowed)
 • Medium : 20 items
 • Hard : 30 items
 • Conquered : 40 items
 1. 07-Ghost [Burupya]
 2. A-Ko The Versus [Maruten]
 3. Aa! Megami-sama! (TV) [Banpei]
 4. Aa! Megami-sama!: Chichaitte Koto wa Benri da ne [Gan, Banpei]
 5. Aa! Megami-sama!: Sorezore no Tsubasa [Banpei]
 6. Abenobashi Mahou☆Shoutengai [Tri-Spot]
 7. Africa no Salaryman [Deadly Hamster]
 8. Africa no Salaryman (TV) [Deadly Hamster]
 9. Afro-Ken [Ken Afro]
 10. Aggressive Retsuko [Retsuko]
 11. Aggressive Retsuko (ONA) [Retsuko]
 12. Aggressive Retsuko (ONA) 2nd Season [Retsuko]
 13. Aggressive Retsuko (ONA) 3rd Season [Retsuko]
 14. Aggressive Retsuko: We Wish You a Metal Christmas [Retsuko]
 15. Ahiru no Pekkle no Aladdin to Mahou no Lamp [Pekkle]
 16. Ahiru no Pekkle no Hihou wo Sagase [Pekkle]
 17. Ahiru no Pekkle no Sindbad no Bouken [Pekkle]
 18. Ahiru no Pekkle no Suieitaikai wa Oosawagi [Pekkle]
 19. Ai Tenchi Muyou! [Ken-Ohki]
 20. Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach [Jama-P]
 21. Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach DX [Jama-P]
 22. not available in English Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin [Tonrariaano III]
 23. Aikatsu Friends! [Penne]
 24. Air [Potato]
 25. Air Movie [Potato]
 26. Aishite Knight [Juliano]
 27. Akai Koudan Zillion [Opa-Opa]
 28. Akatsuki no Yona [Ao]
 29. Akatsuki no Yona OVA [Ao]
 30. Akazukin Chacha [Piisuke]
 31. not available in English Akuma-kun [Hyakume, Kajyu, Yonaldepazutoli, Zoujin]
 32. Akuma-kun (Movie) [Hyakume, Kajyu, Yonaldepazutoli, Zoujin]
 33. Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!! [Hyakume, Kajyu, Yonaldepazutoli, Zoujin]
 34. Alien 9 [Borg]
 35. Amagi Brilliant Park [Dornell, Genjuurou, Macaron, Moffle, Tiramie, Toriken]
 36. Amagi Brilliant Park: Nonbirishiteiru Hima ga Nai! [Dornell, Genjuurou, Macaron, Moffle, Tiramie, Toriken]
 37. Amagi Brilliant Park: Wakuwaku Mini Theater - Rakugaki Backstage [Macaron, Moffle, Tiramie]
 38. Amanchu! [Aria]
 39. Amanchu! Advance [Aria]
 40. Amanchu!: Yakusoku no Natsu to Atarashii Omoide no Koto [Aria]
 41. not available in English An Ling Yu Shi Di Qi [Stitch]
 42. Andersen Douwa: Ningyohime [Fritz]
 43. Animal Yokochou [Issa, Iyo, Kenta]
 44. Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan [Battobi]
 45. Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 [Battobi]
 46. Anime Oyako Gekijou [Zenmaijikake]
 47. Animegataris [Neko-senpai]
 48. Ankoku Cat [Kiki]
 49. Ankoku Cat VS [Kiki]
 50. Anne Happy♪ [Timothy]
 51. Ano Natsu de Matteru [Rinon]
 52. Ano Natsu de Matteru: Bokutachi wa Koukou Saigo no Natsu wo Sugoshinagara, Ano Natsu de Matteiru. [Rinon]
 53. not available in English Anpanman to Hajime yo! Iro, Kazu, Katachi Wakarukana Iro, Katachi [Anpanman, Baikinman]
 54. Ansatsu Kyoushitsu [Koro-sensei, Kunudon]
 55. Ansatsu Kyoushitsu 2nd Season [Koro-sensei, Kunudon]
 56. Ansatsu Kyoushitsu 2nd Season: Kagaijugyou-hen [Koro-sensei]
 57. Ansatsu Kyoushitsu: 365-nichi no Jikan [Koro-sensei]
 58. Ansatsu Kyoushitsu: Jump Festa 2013 Special [Koro-sensei]
 59. Ao no Exorcist [Kuro, Miketsu, Nii-chan, Ukemochi, Ukobach]
 60. Ao no Exorcist Movie [Kuro, Miketsu, Nii-chan, Ukemochi]
 61. Ao no Exorcist: Kuro no Iede [Kuro]
 62. Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen [Kuro, Miketsu, Nii-chan, Ukemochi]
 63. Aoi Blink [Blink]
 64. Arad Senki: Slap Up Party [Black Cat, Fluoresuscent, Minerva, Roger]
 65. not available in English Araiguma Rascal [Rascal]
 66. not available in English Araiguma Rascal Specials [Rascal]
 67. Arc the Lad [Pandit]
 68. Arcana Famiglia [Fukulota]
 69. Arei no Kagami: Way to the Virgin Space [Rinne]
 70. Aria the Animation [Aria Pokoteng, Hime Granzchesta, Maa]
 71. Aria the Avvenire [Aria Pokoteng, Maa, Cat Sith]
 72. Aria the Natural [Aria Pokoteng, Hime Granzchesta, Maa, Cat Sith]
 73. Aria the Origination [Aria Pokoteng, Hime Granzchesta, Maa]
 74. Aria the Origination Picture Drama [Aria Pokoteng, Maa]
 75. Aria the Origination: Sono Choppiri Himitsu no Basho ni... [Aria Pokoteng]
 76. Aria the OVA: Arietta [Aria Pokoteng]
 77. Asobi ni Iku yo! [Muttley]
 78. Asobi ni Iku yo!: Asobi ni Oide [Muttley]
 79. not available in English Asobou! Hello Kitty [Pekkle, Kitty White, Mimmy White]
 80. Azumanga Daioh [Chiyo's Father, Kamineko, Maya, Nekokoneko]
 81. B'T X [B'T X]
 82. B'T X Neo [B'T X]
 83. Baja no Studio [Baja, Ga-chan]
 84. Bakemono no Ko [Chiko]
 85. Bakugan Battle Brawlers [Pyrus Dragonoid]
 86. Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders [Pyrus Dragonoid]
 87. Bakugan Battle Brawlers: Mechtanium Surge [Pyrus Dragonoid]
 88. Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia [Pyrus Dragonoid]
 89. Bakugan: Battle Planet [Lightning]
 90. Bananya [Bananya, Baby Bananya]
 91. Bananya: Fushigi na Nakama-tachi [Bananya, Robot Kitty]
 92. Bannou Yasai Ninninman [Ninninman, Piiman]
 93. not available in English BAR Kiraware Yasai [Kimurabi]
 94. not available in English Barbapapa [Barbapapa]
 95. not available in English Barbapapa (1977) [Barbapapa]
 96. not available in English Barbapapa Sekai wo Mawaru [Barbapapa]
 97. Basquash! [Crawley, Jiiya, Spanky]
 98. Beelzebub [Hatakeyama, Koma, Furcas Rachmaninoff]
 99. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE! [Wombat, Zundar]
 100. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE! LOVE! [Wombat, Zundar]
 101. Binan Koukou Chikyuu Boueibu LOVE! LOVE! LOVE! [Wombat, Zundar]
 102. Binbougami ga! [Gouda, Kumagai]
 103. Binchou-tan [Pukashuu]
 104. Binzume Yousei [Oboro]
 105. Birth [Monga]
 106. Bishoujo Senshi Sailor Moon [Artemis, Luna]
 107. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal [Artemis, Luna, Diana]
 108. Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III [Artemis, Luna, Diana]
 109. Bishoujo Senshi Sailor Moon Memorial [Artemis, Luna, Diana]
 110. Bishoujo Senshi Sailor Moon R [Artemis, Luna]
 111. Bishoujo Senshi Sailor Moon R: The Movie [Artemis, Luna]
 112. Bishoujo Senshi Sailor Moon S [Artemis, Luna]
 113. Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito [Artemis, Luna]
 114. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS [Artemis, Luna, Diana]
 115. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Gaiden: Ami-chan no Hatsukoi [Artemis, Luna]
 116. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS Specials [Artemis, Luna]
 117. Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki [Artemis, Luna, Diana]
 118. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars [Artemis, Luna, Diana]
 119. Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars - Hero Club [Artemis, Luna]
 120. Black Clover [Nero]
 121. Black Jack (TV) [Lune]
 122. BlazBlue: Alter Memory [Jubei]
 123. Bleach [Kon]
 124. Bleach Movie 1: Memories of Nobody [Kon]
 125. Bleach Movie 3: Fade to Black - Kimi no Na wo Yobu [Kon]
 126. Bleach: Memories in the Rain [Kon]
 127. Bleach: The Sealed Sword Frenzy [Kon]
 128. Blood Lad [Mamejirou]
 129. Blood-C [Dog]
 130. not available in English Blood-C: Special Edition [Dog]
 131. Blood-C: The Last Dark [Dog]
 132. Blue Dragon [Blue Dragon]
 133. Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu [Blue Dragon]
 134. Bobobo-bo Bo-bobo [Dengakuman, Don Patch, Kancho-kun, Mesopotamia Civilization, Super Rabbit]
 135. Bobobo-bo Bo-bobo Recap [Dengakuman,Don Patch, Kancho-kun]
 136. Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. [Cerberus]
 137. Bokura no [Koemushi]
 138. not available in English Bokura no: Tsuisou [Koemushi]
 139. Bomberman Jetters [White Bomber]
 140. Bonobono [Bonobono, Shimarisu]
 141. ongoing not available in English Bonobono (TV 2016) [Bonobono, Shimarisu]
 142. Bonobono (TV) [Bonobono, Shimarisu]
 143. Bonobono: Kumomo no Ki no Koto [Bonobono, Shimarisu]
 144. Bonobono: Uchuu kara Kita Tomodachi [Bonobono, Shimarisu]
 145. ongoing Boruto: Naruto Next Generations [Kurama, Akkun]
 146. Boruto: Naruto the Movie [Akamaru, Kurama]
 147. not available in English Bouken-tachi Gamba to Nanbiki no Nakama [Gamba]
 148. Bounen no Xamdou [Kage Douji]
 149. Brave Beats [Adrienne, Bureikin]
 150. Breakers [Tama]
 151. Brigadoon: Marin to Melan [Lolo]
 152. Brothers Conflict [Juli]
 153. Brothers Conflict OVA [Juli]
 154. Burn the Witch [Osushi-chan]
 155. Busou Renkin [Gozen]
 156. Busou Shoujo Machiavellianism [Kyoubou]
 157. Buttobi!! CPU [Shimada]
 158. Candy Candy [Kurin]
 159. Candy Candy: Haru no Yobigoe [Kurin]
 160. Cardcaptor Sakura [Keroberos, Spinel Sun]
 161. Cardcaptor Sakura Movie 1 [Keroberos]
 162. Cardcaptor Sakura Movie 2: Fuuin Sareta Card [Keroberos]
 163. Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen [Keroberos, Spinel Sun]
 164. Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Prologue - Sakura to Futatsu no Kuma [Keroberos, Spinel Sun]
 165. not available in English Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Recap [Keroberos]
 166. Carnival Phantasm [Seihai-kun]
 167. Casshern Sins [Friender]
 168. Casshern: Robot Hunter [Friender]
 169. Cencoroll [Cenco]
 170. Cencoroll Connect [Cenco]
 171. Cheburashka [Cheburashka]
 172. Cheburashka Arere? [Cheburashka]
 173. Chi's Sweet Home [Chi Yamada]
 174. Chi's Sweet Home: Atarashii Ouchi [Chi Yamada]
 175. Chibi Kero: Kerobouru no Himitsu!? [Keroro, Tamama]
 176. Chirin no Suzu [Chirin]
 177. Chobits [Anata, Atashi dake no Hito]
 178. Chou Denji Robo Combattler V [Ropet]
 179. Choujigen Game Neptune The Animation [Warechu]
 180. ongoing Choujigen Game Neptune The Animation OVA [Warechu]
 181. Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu! [Kumausa]
 182. Cinderella Girls Gekijou 2nd Season [Pinyakorata]
 183. Cinnamon the Movie [Cinnamoroll, Berry, Cherry, Chiffon,]
 184. Clannad [Garbage Doll]
 185. Clannad: After Story [Garbage Doll]
 186. ClassicaLoid [King, Dvorak]
 187. Code Geass: Hangyaku no Lelouch [Arthur]
 188. Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 [Arthur]
 189. Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 Special Edition - Zero Requiem [Arthur]
 190. Code Geass: Hangyaku no Lelouch Recaps [Arthur]
 191. Code Geass: Hangyaku no Lelouch Special Edition - Black Rebellion [Arthur]
 192. Code:Breaker [Nyanmaru]
 193. Code:Breaker OVA [Nyanmaru, Shibuya]
 194. Coluboccoro [Coluboccoro]
 195. Comet Lucifer [Mo Ritika Tzetzes Ura]
 196. Conception [Mana]
 197. Concrete Revolutio: Choujin Gensou [Ullr]
 198. Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song [Ullr]
 199. not available in English Corrector Yui [IR]
 200. not available in English Cosmic Baton Girl Comet-san☆ [Rababou]
 201. Cosplay Complex [Ikebukurou]
 202. Cowboy Bebop [Ein]
 203. Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira [Ein]
 204. Cowboy Bebop: Yose Atsume Blues [Ein]
 205. ongoing not available in English Crayon Shin-chan [Shiro, Buriburizaemon]
 206. Crayon Shin-chan Gaiden: Alien vs. Shinnosuke [Shiro]
 207. Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou [Shiro]
 208. Crayon Shin-chan Movie 02: Buriburi Oukoku no Hihou [Buriburizaemon]
 209. Crayon Shin-chan Movie 03: Unkokusai no Yabou [Shiro]
 210. Crayon Shin-chan Movie 04: Henderland no Daibouken [Buriburizaemon, Su Nowman Par]
 211. not available in English Crayon Shin-chan Movie 06: Dengeki! Buta no Hizume Daisakusen [Buriburizaemon]
 212. not available in English Crayon Shin-chan Movie 07: Bakuhatsu! Onsen Wakuwaku Daikessen [Buriburizaemon]
 213. Crayon Shin-chan Movie 13: Densetsu wo Yobu Buriburi 3 Pun Dai Shingeki [Shiro, Buriburizaemon]
 214. not available in English Crayon Shin-chan Movie 15: Arashi wo Yobu Utau Ketsu dake Bakudan! [Shiro]
 215. Crayon Shin-chan Movie 19: Arashi wo Yobu Ougon no Spy Daisakusen [Shiro]
 216. Crayon Shin-chan Movie 24: Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki [Shiro]
 217. Crayon Shin-chan Movie 25: Shin-chan Shuurai! Uchuujin Shiriri [Shiro]
 218. not available in English Crayon Shin-chan Movie 26: Bakumori! Kung Fu Boys - Ramen Tairan [Shiro]
 219. Cross Game [Nomo]
 220. Cuticle Tantei Inaba [Valentino, Soumei]
 221. Cyborg Kuro-chan [Kuro-chan]
 222. D.C.: Da Capo [Utamaru]
 223. D.C.if: Da Capo if [Utamaru]
 224. D.C.III: Da Capo III [Utamaru]
 225. D.C.S.S: Da Capo Second Season [Utamaru]
 226. D.Gray-man [Timcanpy]
 227. D.Gray-man Hallow [Timcanpy]
 228. D.N.Angel [With]
 229. Daa! Daa! Daa! [Wannyaa]
 230. Dai Mahou Touge [Paya Livingston]
 231. Daisuki! BuBu ChaCha [Chacha]
 232. not available in English Daisuki! Hello Kitty [Kitty White, Mimmy White]
 233. Daitoshokan no Hitsujikai [Gizaemon]
 234. Dame x Prince Anime Caravan [Gurimaru]
 235. Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Kibou-hen [Monomi]
 236. Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Mirai-hen [Monokuma, Monomi]
 237. Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou-hen [Monokuma]
 238. Danganronpa: Kibou no Gakuen to Zetsubou no Koukousei The Animation [Monokuma, Monomi]
 239. Darker than Black: Kuro no Keiyakusha [Mao]
 240. Darker than Black: Kuro no Keiyakusha - Sakura no Hana no Mankai no Shita [Mao]
 241. Darker than Black: Ryuusei no Gemini [Mao]
 242. not available in English Dash! Kappei [Seiichiro]
 243. Deca-Dence [Munin]
 244. Demashita! Powerpuff Girls Z [Amoeba Boys, Peach]
 245. Denki-gai no Honya-san [Umanami-chan]
 246. Dennou Coil [Densuke, Mojos]
 247. Dennou Coil Recaps [Densuke, Mojos]
 248. Di Gi Charat [Gema]
 249. Di Gi Charat Christmas Special [Gema]
 250. Di Gi Charat Natsuyasumi Special [Gema]
 251. Di Gi Charat Nyo [Gema]
 252. Di Gi Charat Ohanami Special [Gema]
 253. Di Gi Charat Summer Special 2000 [Gema]
 254. Di Gi Charat: Hoshi no Tabi [Gema]
 255. Digimon Adventure [Agumon, Gabumon, Gomamon, Gotsumon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon]
 256. Digimon Adventure 02 [Agumon, Armadimon, Gabumon, Gomamon, Gotsumon, Hawkmon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, V-mon, Wormmon]
 257. Digimon Adventure 02 Movies [Agumon, Armadimon, Gabumon, Gomamon, Hawkmon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Terriermon, V-mon]
 258. Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu [Agumon, Armadimon, Gabumon, Gomamon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, V-mon, Wormmon]
 259. Digimon Adventure Movie [Agumon]
 260. Digimon Adventure tri. 1: Saikai [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Meicoomon]
 261. Digimon Adventure tri. 2: Ketsui [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Meicoomon]
 262. Digimon Adventure tri. 3: Kokuhaku [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Meicoomon]
 263. Digimon Adventure tri. 4: Soushitsu [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Meicoomon]
 264. Digimon Adventure tri. 5: Kyousei [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Meicoomon]
 265. Digimon Adventure tri. 6: Bokura no Mirai [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon, Meicoomon]
 266. Digimon Adventure: [Agumon, Gabumon, Gomamon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Meicoomon]
 267. Digimon Adventure: Bokura no War Game! [Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, Patamon, Piyomon, Tailmon, Tentomon]
 268. Digimon Frontier [Gabumon, Gomamon, Gotsumon, Lopmon, Neemon, Patamon]
 269. Digimon Frontier: Ornismon Fukkatsu!! [Neemon]
 270. Digimon Savers [Agumon, Falcomon, Gaomon, Gotsumon, Lalamon, Piyomon]
 271. Digimon Savers the Movie: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!! [Agumon, Gaomon, Lalamon]
 272. Digimon Savers: Agumon! Gaomon! Lalamon! Bakuretsu! Jougai Last Battle! [Agumon, Gaomon, Lalamon]
 273. Digimon Tamers [Culumon, Guilmon, Impmon, Lopmon, Renamon, Terriermon]
 274. Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai [Culumon, Guilmon, Renamon, Terriermon]
 275. Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu [Culumon, Guilmon, Impmon, Renamon, Terriermon]
 276. Digimon Universe: Appli Monsters [Agumon, Dokamon, Gatchmon, Musimon, Offmon]
 277. Digimon X-Evolution [Dorumon]
 278. Digimon Xros Wars [Ballistamon, Cutemon, Shoutmon, Starmons]
 279. Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Nanatsu no Oukoku [Ballistamon, Cutemon, Lopmon, Shoutmon, Starmons]
 280. Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Hunter-tachi [Agumon, Ballistamon, Cutemon, Gomamon, Gumdramon, Palmon, Psychemon, Renamon, Shoutmon, Starmons, Tentomon]
 281. Dirty Pair [Mughi]
 282. Dirty Pair no Ooshoubu: Nolandia no Nazo [Mughi]
 283. Dirty Pair OVA [Mughi]
 284. Dirty Pair: Bouryaku no 005-bin [Mughi]
 285. Dirty Pair: Lovely Angels yori Ai wo Komete [Mughi]
 286. Disney Tsum Tsum [Stitch]
 287. Divine Gate [Metabon]
 288. Dokidoki! Precure [Davi, Raquel, Lance, Sharuru]
 289. Dokidoki! Precure Movie: Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress [Davi, Raquel, Lance, Sharuru]
 290. Domo TV [Domo-kun, Usajii]
 291. Domo-kun [Domo-kun, Usajii]
 292. Donten ni Warau [Gerokichi]
 293. Donyatsu [Dounyatsu]
 294. not available in English Doraemon [Doraemon]
 295. not available in English Doraemon (1979) [Doraemon, Dorami]
 296. ongoing not available in English Doraemon (2005) [Doraemon, Dorami]
 297. not available in English Doraemon and Itchy the Stray [Doraemon]
 298. not available in English Doraemon Meets Hattori the Ninja [Doraemon]
 299. Doraemon Movie 01: Nobita no Kyouryuu [Doraemon]
 300. Doraemon Movie 02: Nobita no Uchuu Kaitakushi [Doraemon]
 301. Doraemon Movie 03: Nobita no Daimakyou [Doraemon]
 302. Doraemon Movie 04: Nobita no Kaitei Kiganjou [Doraemon]
 303. Doraemon Movie 05: Nobita no Makai Daibouken [Doraemon, Dorami]
 304. Doraemon Movie 06: Nobita no Little Star Wars [Doraemon]
 305. Doraemon Movie 07: Nobita to Tetsujin Heidan [Doraemon, Pippo]
 306. Doraemon Movie 08: Nobita to Ryuu no Kishi [Doraemon]
 307. not available in English Doraemon Movie 09: Nobita no Parallel Saiyuuki [Doraemon]
 308. Doraemon Movie 10: Nobita no Nippon Tanjou [Doraemon]
 309. Doraemon Movie 11: Nobita to Animal Planet [Doraemon]
 310. Doraemon Movie 12: Nobita no Dorabian Nights [Doraemon, Q-Tarou]
 311. Doraemon Movie 13: Nobita to Kumo no Oukoku [Doraemon]
 312. not available in English Doraemon Movie 14: Nobita to Buriki no Labyrinth [Doraemon]
 313. Doraemon Movie 15: Nobita to Mugen Sankenshi [Doraemon]
 314. Doraemon Movie 16: Nobita no Sousei Nikki [Doraemon]
 315. Doraemon Movie 17: Nobita to Ginga Express [Doraemon]
 316. Doraemon Movie 18: Nobita no Nejimaki City Boukenki [Doraemon]
 317. Doraemon Movie 19: Nobita no Nankai Daibouken [Doraemon]
 318. not available in English Doraemon Movie 20: Nobita no Uchuu Hyouryuuki [Doraemon]
 319. Doraemon Movie 21: Nobita no Taiyou Ou Densetsu [Doraemon]
 320. not available in English Doraemon Movie 22: Nobita to Tsubasa no Yuusha-tachi [Doraemon]
 321. not available in English Doraemon Movie 23: Nobita to Robot Kingdom [Doraemon]
 322. Doraemon Movie 24: Nobita to Fushigi Kaze Tsukai [Doraemon]
 323. Doraemon Movie 25: Nobita no Wan Nyan Jikuuden [Doraemon]
 324. Doraemon Movie 26: Nobita no Kyouryuu 2006 [Doraemon]
 325. Doraemon Movie 27: Nobita no Shin Makai Daibouken - 7-nin no Mahoutsukai [Doraemon, Dorami]
 326. Doraemon Movie 28: Nobita to Midori no Kyojin Den [Doraemon]
 327. Doraemon Movie 29: Shin Nobita no Uchuu Kaitakushi [Doraemon]
 328. Doraemon Movie 30: Nobita no Ningyo Daikaisen [Doraemon]
 329. Doraemon Movie 31: Shin Nobita to Tetsujin Heidan - Habatake Tenshi-tachi [Doraemon, Dorami, Pippo]
 330. Doraemon Movie 32: Nobita to Kiseki no Shima - Animal Adventure [Doraemon]
 331. Doraemon Movie 33: Nobita no Himitsu Dougu Museum [Doraemon, Dorami]
 332. Doraemon Movie 34: Shin Nobita no Daimakyou - Peko to 5-nin no Tankentai [Doraemon]
 333. Doraemon Movie 35: Nobita no Space Heroes [Doraemon]
 334. Doraemon Movie 36: Shin Nobita no Nippon Tanjou [Doraemon, Dorami]
 335. Doraemon Movie 37: Nobita no Nankyoku Kachikochi Daibouken [Doraemon]
 336. Doraemon Movie 38: Nobita no Takarajima [Doraemon]
 337. Doraemon Movie 39: Nobita no Getsumen Tansaki [Doraemon]
 338. Doraemon Movie 40: Nobita no Shin Kyouryuu [Doraemon]
 339. Doraemon Movie: Boku, Momotarou no Nanna no Sa [Doraemon]
 340. Doraemon: 2112-nen Doraemon Tanjou [Doraemon, Dorami]
 341. not available in English Doraemon: Doraemon Comes Back [Doraemon]
 342. not available in English Doraemon: Doraemon Comes Back (Movie) [Doraemon]
 343. not available in English Doraemon: Featherplace [Doraemon]
 344. not available in English Doraemon: Ganbare! Gian!! [Doraemon]
 345. Doraemon: It's Autumn! [Doraemon]
 346. not available in English Doraemon: It's New Year! [Doraemon]
 347. Doraemon: It's Spring! [Doraemon]
 348. Doraemon: It's Summer! [Doraemon]
 349. Doraemon: It's Winter! [Doraemon]
 350. Doraemon: Nobita's the Night Before a Wedding [Doraemon]
 351. Doraemon: Obaachan no Omoide [Doraemon]
 352. Doraemon: The Day When I Was Born [Doraemon]
 353. not available in English Doraemon: Time Machine de Oshougatsu [Doraemon]
 354. not available in English Doraemon: Treasure of the Shinugumi Mountain [Doraemon]
 355. Dorami & Doraemons: Robot School's Seven Mysteries [Doraemon, Dorami]
 356. not available in English Dorami & Doraemons: Space Land's Critical Event [Doraemon, Dorami]
 357. Dorami-chan: A Blue Straw Hat [Dorami]
 358. Dorami-chan: Hello Kyouryuu Kids!! [Dorami]
 359. Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! [Dorami]
 360. Dorami-chan: Wow, The Kid Gang of Bandits [Dorami]
 361. Dorohedoro [Kikurage]
 362. Dorohedoro: Ma no Omake [Kikurage]
 363. not available in English Dororon Enma-kun [Chapeau-jii, Kapaeru]
 364. Dororon Enma-kun Meeramera [Chapeau-jii, Kapaeru]
 365. Doubutsu no Mori [Tom Nook, Totakeke]
 366. Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue. [Haru]
 367. Dr. Slump [Unchi-kun]
 368. Dr. Slump Movie 07: Arale-chan N-cha! Penguin Mura yori Ai wo Komete [Karin]
 369. not available in English Dr. Slump: Arale-chan [Unchi-kun]
 370. Dragon Ball [Karin, Pu'ar, Tama, Umigame]
 371. Dragon Ball GT [Karin, Pu'ar, Umigame]
 372. Dragon Ball Kai [Karin, Pu'ar, Tama, Umigame]
 373. Dragon Ball Kai (2014) [Karin, Pu'ar, Umigame]
 374. Dragon Ball Movie 1: Shen Long no Densetsu [Pu'ar, Umigame]
 375. Dragon Ball Movie 2: Majinjou no Nemurihime [Pu'ar, Umigame]
 376. Dragon Ball Movie 3: Makafushigi Daibouken [Karin, Pu'ar, Umigame]
 377. Dragon Ball Movie 4: Saikyou e no Michi [Pu'ar, Umigame]
 378. Dragon Ball Super [Karin, Pu'ar, Tama, Umigame]
 379. Dragon Ball Z [Karin, Pu'ar, Tama, Umigame]
 380. Dragon Ball Z Movie 02: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu [Umigame]
 381. Dragon Ball Z Movie 03: Chikyuu Marugoto Choukessen [Pu'ar]
 382. Dragon Ball Z Movie 05: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou [Karin]
 383. Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami [Pu'ar]
 384. Dragon Ball Z Special 2: Zetsubou e no Hankou!! Nokosareta Chousenshi - Gohan to Trunks [Pu'ar, Umigame]
 385. Dragon Ball: Ossu! Kaettekita Son Gokuu to Nakama-tachi!! [Pu'ar, Umigame]
 386. Dragon Drive [Chibi]
 387. Dragon Quest: Dai no Daibouken [Gome]
 388. ongoing Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) [Gome]
 389. Dragon Quest: Dai no Daibouken (TV) [Gome]
 390. Dragon Quest: Dai no Daibouken Buchiyabure!! Shinsei 6 Daishougun [Gome]
 391. Dragon Quest: Dai no Daibouken Tachiagare!! Aban no Shito [Gome]
 392. Dragon Quest: Your Story [Surarin]
 393. DRAMAtical Murder [Ren]
 394. DRAMAtical Murder: Data_xx_Transitory [Ren]
 395. Dream Hunter Rem [Alpha, Beta]
 396. Eiga de Toujou! Tamagotchi Dokidoki! Uchuu no Maigotchi!? [Mametchi, KuroMametchi]
 397. Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!? [KuroMametchi]
 398. ēlDLIVE [Chips, Drew]
 399. Elf wo Karu Mono-tachi II [Pichi]
 400. Endride [Faralion]
 401. Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone [Pen Pen]
 402. Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance [Pen Pen]
 403. Eyeshield 21 [Cerberos, Devil Bat]
 404. Eyeshield 21: Maboroshi no Golden Bowl [Cerberos]
 405. Fairy Tail [Charlés, Happy, Frosch, Gemi, Lector, Mini, Plue]
 406. Fairy Tail (2014) [Charlés, Happy, Frosch, Gemi, Lector, Mini, Plue]
 407. Fairy Tail Movie 1: Houou no Miko [Charlés, Happy, Momon]
 408. Fairy Tail Movie 2: Dragon Cry [Charlés, Happy, Plue]
 409. Fairy Tail OVA [Charlés, Happy, Lector, Plue]
 410. Fairy Tail OVA (2016) [Charlés, Happy]
 411. Fairy Tail x Rave [Charlés, Happy, Plue, Griffon Kato]
 412. Fairy Tail: Final Series [Charlés, Happy, Frosch, Lector, Plue]
 413. Fate/Grand Order: First Order [Fou]
 414. Fate/Grand Order: Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 1 - Wandering; Agateram [Fou]
 415. not available in English Fate/Grand Order: Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 2 - Paladin; Agateram [Fou]
 416. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia [Fou]
 417. Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia - Initium Iter [Fou]
 418. Final Fantasy VII: Advent Children [Cait Sith, Red XIII]
 419. Final Fantasy VII: Advent Children Complete [Cait Sith, Red XIII]
 420. Final Fantasy: Unlimited [Chobi, Moogle]
 421. FLCL [Canti]
 422. FLCL Progressive [Canti]
 423. Flip Flappers [TT-392, Uexküll]
 424. Flying Witch [Al, Chito]
 425. Flying Witch Petit [Chito]
 426. Fortune Quest L [Shiro]
 427. Fortune Quest: Yo ni mo Shiawase na Boukensha-tachi [Shiro]
 428. Francesca [Franken]
 429. Fresh Precure! [Chiffon, Tart]
 430. Fresh Precure! Movie: Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!? [Chiffon, Tart]
 431. Fukigen na Mononokean [Moja]
 432. Fukigen na Mononokean Tsuzuki [Moja]
 433. Full Metal Panic? Fumoffu [Bonta-kun]
 434. Full Moon wo Sagashite [Jonathan]
 435. Fullmetal Alchemist: Brotherhood [Shao May]
 436. Fullmetal Alchemist: Brotherhood - 4-Koma Theater [Shao May]
 437. Fune wo Amu [Hiroshi, Kai, Rinta, Sen]
 438. Fushigi no Umi no Nadia [King]
 439. Fushigi no Umi no Nadia Omake Gekijou [King]
 440. Fushigiboshi no☆Futagohime [Jill, Lulu, Poomo, Tabi]
 441. Fushigiboshi no☆Futagohime Gyu! [Jill, Lulu, Poomo, Tabi]
 442. Futari wa Precure [Mepple, Mipple, Pollun]
 443. Futari wa Precure: Max Heart [Mepple, Mipple, Pollun, Lulun]
 444. Futari wa Precure: Max Heart Movie 1 [Mepple, Mipple, Pollun, Marquis]
 445. Futari wa Precure: Max Heart Movie 2 - Yukizora no Tomodachi [Mepple, Mipple, Pollun, Lulun, Hinata, Muta]
 446. Futari wa Precure: Splash☆Star [Choppy, Flappy, Fuup, Moop]
 447. Futari wa Precure: Splash☆Star Movie - Tick Tack Kiki Ippatsu! [Choppy, Flappy, Fuup, Moop]
 448. Future Card Buddyfight Triple D [Bal]
 449. Fuujin Monogatari [The Wind Cat]
 450. Gakkatsu! [Inaba]
 451. Gakkou no Kaidan [Amanojaku]
 452. Gakkou no Kaidan: Kubinashi Rider!! Shi no Noroi [Amanojaku]
 453. Gakuen Alice [Mr. Bear]
 454. Galaxy Angel [Normad]
 455. Galaxy Angel 3 [Normad]
 456. Galaxy Angel 3 Specials [Normad]
 457. Galaxy Angel 4 [Normad]
 458. Galaxy Angel Rune [Mimoret]
 459. Galaxy Angel Specials [Normad]
 460. Galaxy Angel Z [Normad]
 461. Galilei Donna [Grande Rosso]
 462. Gamba no Bouken [Gamba]
 463. not available in English Gamba to Kawauso no Bouken [Gamba]
 464. Gatchaman Crowds [Paiman]
 465. Gatchaman Crowds Insight [Paiman]
 466. Gatchaman Crowds: Embrace [Paiman]
 467. Gdleen [MOS]
 468. not available in English Gegege no Kitarou (1968) [Ittan Momen, Medama Oyaji]
 469. not available in English Gegege no Kitarou (1971) [Ittan Momen, Medama Oyaji]
 470. Gegege no Kitarou (1985 Movie) [Medama Oyaji]
 471. not available in English Gegege no Kitarou (1985) [Ittan Momen, Medama Oyaji]
 472. Gegege no Kitarou (1996) [Ittan Momen, Medama Oyaji]
 473. Gegege no Kitarou (2007) [Ittan Momen, Medama Oyaji]
 474. Gegege no Kitarou (2018) [Ittan Momen, Medama Oyaji]
 475. Gegege no Kitarou: Daikaijuu [Medama Oyaji]
 476. Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran [Medama Oyaji]
 477. Gegege no Kitarou: Jigoku-hen [Medama Oyaji]
 478. Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu [Medama Oyaji]
 479. Gegege no Kitarou: Obake Nighter [Medama Oyaji]
 480. Gegege no Kitarou: Saikyou Youkai Gundan! Nippon Jouriku!! [Medama Oyaji]
 481. Gegege no Kitarou: Youkai Daisensou [Medama Oyaji]
 482. Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha [Medama Oyaji]
 483. Genei wo Kakeru Taiyou [Laplace, Schrödinger]
 484. Genei wo Kakeru Taiyou: Fumikomenai Kokoro [Laplace, Schrödinger]
 485. Gensoumaden Saiyuuki [Jeep]
 486. Gensoumaden Saiyuuki Movie: Requiem - Erabarezaru Mono e no Chinkonka [Jeep]
 487. Gensoumaden Saiyuuki OVA [Jeep]
 488. Giant Killing [Pakka]
 489. Gin no Guardian [Wanchoi]
 490. Gingitsune [Gintarou]
 491. Gintama [Elizabeth, Sadaharu]
 492. Gintama Movie 1: Shinyaku Benizakura-hen [Elizabeth, Sadaharu]
 493. Gintama Movie 2: Kanketsu-hen - Yorozuya yo Eien Nare [Elizabeth, Sadaharu]
 494. Gintama: Monster Strike-hen [Oragon]
 495. Gintama: Nanigoto mo Saiyo ga Kanjin nano de Tasho Senobisuru Kurai ga Choudoyoi [Elizabeth, Sadaharu]
 496. Gintama: Yorinuki Gintama-san on Theater 2D [Sadaharu]
 497. Gintama. [Elizabeth, Sadaharu]
 498. Gintama.: Porori-hen [Elizabeth, Sadaharu]
 499. Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen [Elizabeth, Sadaharu]
 500. Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen - Kouhan-sen [Elizabeth, Sadaharu]
 501. Gintama' [Elizabeth, Sadaharu]
 502. Gintama': Enchousen [Elizabeth, Sadaharu]
 503. Gintama': Futon ni Haitte kara Buki Nokoshi ni Kizuite Neru ni Nerenai Toki mo Aru [Elizabeth, Sadaharu]
 504. Gintama° [Elizabeth, Sadaharu]
 505. Girls Bravo: First Season [Ebi]
 506. Girls Bravo: Second Season [Ebi]
 507. not available in English GO-GO Tamagotchi! [KuroMametchi]
 508. Go! Princess Precure [Aroma, Puff]
 509. Go! Princess Precure Movie: Go! Go!! Gouka 3-bondate!!! [Aroma, Puff]
 510. Gochuumon wa Usagi Desu ka? [Tippy]
 511. Gochuumon wa Usagi Desu ka? Bloom [Tippy]
 512. Gochuumon wa Usagi Desu ka?? [Tippy]
 513. Gochuumon wa Usagi Desu ka??: Dear My Sister [Tippy]
 514. Gochuumon wa Usagi Desu ka??: Sing for You [Tippy]
 515. Godzilla 1: Kaijuu Wakusei [Godzilla]
 516. Godzilla 2: Kessen Kidou Zoushoku Toshi [Godzilla]
 517. Godzilla 3: Hoshi wo Kuu Mono [Godzilla]
 518. Godzilla: S.P [Godzilla]
 519. Gokujou Seitokai [Pu-chan]
 520. Gokujou!! Mecha Mote Iinchou [Temotemo]
 521. Gokujou!! Mecha Mote Iinchou Second Collection [Temotemo]
 522. Gokusen [Fuji]
 523. Granblue Fantasy The Animation [Vyrn]
 524. Granblue Fantasy The Animation Season 2 [Vyrn]
 525. Granblue Fantasy The Animation Season 2 Extras [Vyrn]
 526. Granblue Fantasy The Animation: Kabocha no Lantern [Vyrn]
 527. Gregory Horror Show [Gregory]
 528. Gregory Horror Show: The Bloody Karte [Gregory]
 529. Gregory Horror Show: The Last Train [Gregory]
 530. Gregory Horror Show: The Second Guest [Gregory]
 531. Groove Adventure Rave [Plue, Griffon Kato]
 532. ongoing Gudetama [Gudetama]
 533. Gugure! Kokkuri-san [Yamamoto-kun]
 534. Gundam Build Divers [Rommel]
 535. Gundam Build Divers Re:Rise 2nd Season [Rommel]
 536. Gunslinger Stratos The Animation [Dogma, Magma]
 537. Guraburu! [Vyrn]
 538. Guruguru Petit Anime Gekijou [Gipple]
 539. Haiyore! Nyaruko-san [Isuka, Roy Fogger, Shantak-kun]
 540. Haiyore! Nyaruko-san F [Shantak-kun]
 541. Haiyore! Nyaruko-san W [Isuka, Shantak-kun]
 542. Haiyore! Nyaruko-san W OVA [Shantak-kun]
 543. Hakaba Kitarou [Medama Oyaji]
 544. Hakata Mentai! Pirikarako-chan [Sousuke-ojisan]
 545. Hakkenden: Touhou Hakken Ibun [Murasame]
 546. Hakkenden: Touhou Hakken Ibun 2nd Season [Murasame]
 547. Hakujaden [Panda]
 548. Hakushaku to Yousei [Nico]
 549. Hakyuu Houshin Engi [Shinyou, Sibuxiang]
 550. not available in English Hana no Ko Lunlun [Cateau]
 551. Hanada Shounen-shi [Jiro]
 552. Hand Maid May [Ikariya]
 553. Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi [Kirara]
 554. Happiness Charge Precure! [Glasan, Ribbon]
 555. Happiness Charge PreCure! Movie: Ningyou no Kuni no Ballerina [Glasan, Ribbon]
 556. Happy Happy Clover [Chima]
 557. Happy Kappy [Kappy]
 558. Hataage! Kemono Michi [Hiroyuki]
 559. Hataraku Onii-san! [That Animal That Shall Not be Named]
 560. Hataraku Onii-san! no 2! [That Animal That Shall Not be Named]
 561. Hayate no Gotoku! [Tama]
 562. Hayate no Gotoku! Can't Take My Eyes Off You [Shiranui, Tama]
 563. Hayate no Gotoku! Cuties [Shiranui, Tama]
 564. Hayate no Gotoku! Heaven Is a Place on Earth [Shiranui, Tama]
 565. Hayate no Gotoku!! [Shiranui, Tama]
 566. Hayate no Gotoku!!: Atsu ga Natsuize - Mizugi-hen! [Shiranui, Tama]
 567. Healin' Good♡Precure [Latte, Nyatoran, Penguitan, Rabbirin]
 568. Healin' Good♡Precure Movie: Yume no Machi de Kyun! Tto GoGo! Dai Henshin!! [Latte, Nyatoran, Penguitan, Rabbirin]
 569. Heartcatch Precure! [Chypre, Coffret, Potpourri]
 570. Heartcatch Precure! Movie: Hana no Miyako de Fashion Show... Desu ka!? [Chypre, Coffret, Potpourri]
 571. Hello Kitty no Alps no Shoujo Heidi [Kitty White]
 572. Hello Kitty no Alps no Shoujo Heidi II: Klara to no Deai [Kitty White]
 573. Hello Kitty no Cinderella [Kitty White]
 574. Hello Kitty no Cinderella (OVA) [Kitty White]
 575. Hello Kitty no Circus ga Yatte Kita [Kitty White]
 576. Hello Kitty no Fushigi na Mizuumi [Kitty White]
 577. Hello Kitty no Fushigi no Kuni no Alice [Kitty White]
 578. Hello Kitty no Happy! Kasou Taikai [Kitty White]
 579. Hello Kitty no Kaguya-hime [Kitty White]
 580. Hello Kitty no Kieta Santa-san no Boushi [Kitty White, Mimmy White]
 581. Hello Kitty no London ni Orita Uchuujin [Kitty White, Mimmy White]
 582. Hello Kitty no Mahou no Ringo [Kitty White]
 583. Hello Kitty no Minna no Mori wo Mamore! [Kitty White]
 584. Hello Kitty no Momotarou [Kitty White]
 585. Hello Kitty no Nagagutsu wo Naita Neko [Kitty White]
 586. Hello Kitty no Nemureru Mori no Bijo [Kitty White]
 587. Hello Kitty no Oyayubi-hime (OVA) [Kitty White]
 588. Hello Kitty no Papa Nante Daikirai [Kitty White, Mimmy White]
 589. Hello Kitty no Shiawase no Aoi Hotaru [Kitty White]
 590. Hello Kitty no Shiawase no Tulip [Kitty White]
 591. Hello Kitty no Shirayuki-hime [Kitty White]
 592. Hello Kitty no Shirayuki-hime (2001) [Kitty White]
 593. Hello Kitty no Shoukoujo [Kitty White]
 594. Hello Kitty no Suteki na Kyoudai [Kitty White, Mimmy White]
 595. Hello Kitty no Tomatta Big Ben [Kitty White]
 596. Hello Kitty no Yappari Mama ga Suki [Kitty White]
 597. Hello Kitty no Yuki no Joou [Kitty White]
 598. Hello Kitty no Yume Dorobou [Kitty White, Mimmy White]
 599. Hello Kitty no Yume no Oshiro no Ouji-sama [Kitty White, Mimmy White]
 600. Hello Kitty no Yuubinya-san Arigatou [Kitty White, Mimmy White]
 601. Hello Kitty to Issho [Kitty White, Mimmy White]
 602. Hello Kitty to Miyou: Aesop Monogatari [Kitty White]
 603. Hello Kitty: Mahou no Mori no Ohimesama [Kitty White, Mimmy White]
 604. Hello Kitty: Ringo no Mori no Fantasy [Dear Daniel]
 605. Hello Kitty: Ringo no Mori no Mystery [Kitty White, Mimmy White]
 606. Hello Kitty: Ringo no Mori to Parallel Town [Kitty White, Mimmy White]
 607. Hells [Kami-sama]
 608. Heppoko Jikken Animation Excel♥Saga [Menchi, Puchuu]
 609. Heroic Age [Bee no bee]
 610. Heybot! [Heybot]
 611. Hi☆sCoool! SeHa Girls [Center-sensei, Sonic the Hedgehog]
 612. Hidamari Sketch [Ume]
 613. Hidamari Sketch Specials [Ume]
 614. Hidamari Sketch x ☆☆☆ [Ume]
 615. Hidamari Sketch x ☆☆☆ Specials [Ume]
 616. Hidamari Sketch x 365 [Ume]
 617. Hidamari Sketch x 365 Specials [Ume]
 618. Hidamari Sketch x Honeycomb [Ume]
 619. Hidamari Sketch x SP [Ume]
 620. Higepiyo [Higepiyo]
 621. High School Fleet [Isoroku]
 622. High School Fleet Movie [Isoroku]
 623. Highschool of the Dead [Zeke]
 624. Highschool of the Dead: Drifters of the Dead [Zeke]
 625. Himawari! [Momota]
 626. Himawari!! [Momota]
 627. Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri [Dai, Vivi]
 628. Himesama Goyoujin [Yimo]
 629. Himote House [Enishi]
 630. Hipira-kun [Soul-kun]
 631. Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari [Joy]
 632. Hisone to Maso-tan [Masotan]
 633. Hoozuki no Reitetsu [Kakisuke, Karashi, Shiro]
 634. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season [Kakisuke, Karashi, Shiro]
 635. Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni [Kakisuke, Karashi, Shiro]
 636. Hoshi Neko Fullhouse [Hoshi Neko]
 637. Hoshi no Kirby [Kirby]
 638. Hoshi wo Ou Kodomo [Mimi]
 639. Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami [Teo]
 640. Houkago no Pleiades [Pleiadeian]
 641. Houkago no Pleiades (TV) [Pleiadeian]
 642. Howl no Ugoku Shiro [Calcifer]
 643. Hug tto! Precure [Chiffon, Tart, Hariham Harry]
 644. Hug tto! Precure♡Futari wa Precure Movie: All Stars Memories [Mepple, Mipple, Hariham Harry]
 645. Hungry Zombie Francesca!! [Franken]
 646. Hyakka Ryouran: Samurai Bride [Sasuke Sarutobi]
 647. Hyakka Ryouran: Samurai Bride Specials [Sasuke Sarutobi]
 648. Hyper Police [Bob]
 649. Iczer-Girl Iczelion [Iczel]
 650. Idaten Jump [Hosuke]
 651. Idol Time PriPara [Kuma]
 652. Ie Naki Ko [Capi]
 653. IGPX: Immortal Grand Prix (2005) [Luca]
 654. IGPX: Immortal Grand Prix (2005) 2nd Season [Luca]
 655. Inari, Konkon, Koi Iroha. [Kon]
 656. Inari, Konkon, Koi Iroha.: Inari, Konkon, Semishigure. [Kon]
 657. Inazuma Eleven Go: Chrono Stone [Clark]
 658. Infini-T Force [Friender]
 659. Infinite Dendrogram [Cheshire]
 660. Inu to Hasami wa Tsukaiyou [Kazuhito Harumi]
 661. Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii [Inu-kun, Neko-sama]
 662. InuYasha [Kirara]
 663. InuYasha Movie 1: Toki wo Koeru Omoi [Kirara]
 664. InuYasha Movie 2: Kagami no Naka no Mugenjo [Kirara]
 665. InuYasha Movie 3: Tenka Hadou no Ken [Kirara]
 666. InuYasha Movie 4: Guren no Houraijima [Kirara]
 667. Iron Kid [Buttons]
 668. Isekai no Seikishi Monogatari [Koro (25327), Koro (87661)]
 669. Isekai Quartet [Hamusuke, Pack]
 670. Isekai Quartet 2 [Hamusuke, Pack]
 671. Isekai wa Smartphone to Tomo ni. [Kohaku]
 672. Itoshi no Muco [Muco]
 673. Itsuka Tenma no Kuro Usagi [Vishoub Eleranka]
 674. Ixion Saga DT [Pet]
 675. Jagainu-kun [Haripoteto, Jagainu-kun]
 676. Jewelpet [Diana, Garnet, Labra, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 677. Jewelpet Happiness [Diana, Garnet, Labra, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 678. Jewelpet Kira☆Deco! [Diana, Garnet, Labra, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 679. Jewelpet Magical Change [Garnet, Labra, Luea, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 680. Jewelpet Movie: Sweets Dance Princess [Diana, Garnet, Labra, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 681. Jewelpet Sunshine [Diana, Garnet, Labra, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 682. Jewelpet Twinkle☆ [Diana, Garnet, Labra, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie, Titana]
 683. Jewelpet Twinkle☆: Hohoemi no Niji ni Dokki☆Doki! [Diana, Garnet, Labra, Ruby, Sango, Sapphie]
 684. Jibaku Shounen Hanako-kun [Mokke]
 685. Jibaku-kun [Jibaku-kun]
 686. Jikuu Bouken Nuumamonjaa [Nu]
 687. Jikuu Tantei Genshi-kun [Love-Love]
 688. Jingai-san no Yome [Kanenogi]
 689. Jinrui wa Suitai Shimashita [Ikkin-san]
 690. JoJo no Kimyou na Bouken [Iggy]
 691. JoJo no Kimyou na Bouken Part 3: Stardust Crusaders 2nd Season [Iggy]
 692. Jungle Taitei [Leo]
 693. not available in English Jungle Taitei (1989) [Leo]
 694. Jungle Taitei Movie [Leo]
 695. Jungle Taitei Movie (1997) [Leo, Lune]
 696. Jungle Taitei: Susume Leo! [Leo, Lune]
 697. Jungle Taitei: Yuuki ga Mirai wo Kaeru [Leo]
 698. Junkers Come Here [Junkers]
 699. Junkers Come Here: Memories of You [Junkers]
 700. Juuni Kokuki [Rakushun]
 701. Kage kara Mamoru! [Burumaru]
 702. Kaiba [Hyo-hyo]
 703. Kaidan Restaurant [Ghastly Garcon]
 704. Kaiketsu Zorori [Zorori]
 705. Kaiketsu Zorori Da-Da-Da-Daibouken! [Zorori]
 706. Kaiketsu Zorori Movie: Uchuu no Yuusha-tachi [Zorori]
 707. not available in English Kaiketsu Zorori no Dragon Taiji [Zorori]
 708. Kaiketsu Zorori: Mahoutsukai no Deshi/Dai Kaizoku no Takara Sagashi [Zorori]
 709. Kaiketsu Zorori: Mamoru ze! Kyouryuu no Tamago [Zorori]
 710. Kaitei Choutokkyuu: Marine Express [Leo]
 711. not available in English Kaito x Ansa [Hacchin]
 712. Kaitou Joker [Roco]
 713. Kaitou Joker 2nd Season [Roco]
 714. Kaitou Joker 3rd Season [Roco]
 715. Kaitou Saint Tail [Ruby]
 716. Kakuriyo no Yadomeshi [Chibi]
 717. Kaleido Star [Jonathan]
 718. Kaleido Star: Aratanaru Tsubasa - Extra Stage [Jonathan]
 719. Kaleido Star: Good da yo! Goood!! [Jonathan]
 720. Kami nomi zo Shiru Sekai II [Dokurou Skull]
 721. Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami-hen [Dokurou Skull]
 722. Kamichama Karin [Shii-chan]
 723. Kamichu! [Tama Hitotsubashi]
 724. Kamichu! Specials [Tama Hitotsubashi]
 725. Kamigami no Asobi [Melissa]
 726. Kamisama Kazoku [Suguru]
 727. Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama [Geracho, Kirarisu]
 728. Kämpfer [Raion Hiaburi, Seppuku Kuro Usagi]
 729. Kämpfer für die Liebe [Raion Hiaburi, Seppuku Kuro Usagi]
 730. Kappa no Coo to Natsuyasumi [Coo]
 731. Kareshi Kanojo no Jijou [Pero Pero]
 732. Karin [Boogie-kun]
 733. Katekyo Hitman Reborn! [Hibird, Leon]
 734. Katekyo Hitman Reborn! Vongola Family Soutoujou! Vongola Shiki Shuugakuryokou, Kuru!! [Hibird]
 735. Katsugeki/Touken Ranbu [Konnosuke]
 736. Kaze no Tani no Nausicaä [Teto]
 737. Kekkai Sensen [Sonic]
 738. Kekkai Sensen & Beyond [Sonic]
 739. Kekkai Sensen: Ousama no Restaurant no Ousama [Sonic]
 740. Kekkaishi (TV) [Hakubi]
 741. Kemeko Deluxe! [Jyuumonji]
 742. Kemono Friends [Lucky Beast]
 743. Kemono Friends 2 [Lucky Beast]
 744. Kemonozume [Saru]
 745. Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak [Poipoider]
 746. Kero Kero Keroppi no Aladdin to Mahou no Lamp [Keroppi Hasunoue]
 747. Kero Kero Keroppi no Bikkuri! Obakeyashiki [Keroppi Hasunoue]
 748. Kero Kero Keroppi no Bokura no Ohimesama [Keroppi Hasunoue]
 749. Kero Kero Keroppi no Christmas Eve no Okurimono [Keroppi Hasunoue]
 750. Kero Kero Keroppi no Daibouken: Fushigi na Mame no Ki [Keroppi Hasunoue]
 751. Kero Kero Keroppi no Ganbare! Keroppooz [Keroppi Hasunoue]
 752. Kero Kero Keroppi no Gulliver no Bouken [Keroppi Hasunoue]
 753. Kero Kero Keroppi no Kero Kero House no Himitsu [Keroppi Hasunoue]
 754. Kero Kero Keroppi no Kyouryuu ga Deta [Keroppi Hasunoue]
 755. Kero Kero Keroppi no Mitsubachi Daisoudou [Keroppi Hasunoue]
 756. Kero Kero Keroppi no Robin Hood [Keroppi Hasunoue]
 757. Kero Kero Keroppi no Sanjuushi [Keroppi Hasunoue]
 758. Kero Kero Keroppi no Sora Tobu Yume no Fune [Keroppi Hasunoue]
 759. Kero Kero Keroppi no Sora wo Tobetara [Keroppi Hasunoue]
 760. Kero Kero Keroppi no Tomodachi ni Narou yo [Keroppi Hasunoue]
 761. Kero Kero Keroppi no Tomodachi wa Mahoutsukai [Keroppi Hasunoue]
 762. Kero Kero Keroppi no Tomodachitte Ii na [Keroppi Hasunoue]
 763. Kero Kero Keroppi no Yowamushi-ouji no Daibouken [Keroppi Hasunoue]
 764. Kero Kero Keroppi: Hasunoue Town Kiki Ippatsu! [Keroppi Hasunoue]
 765. Keroro [Dororo, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama]
 766. Keroro Gunsou [Dororo, Garuru, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama]
 767. Keroro Gunsou Movie 1 [Dororo, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama]
 768. Keroro Gunsou Movie 2: Shinkai no Princess de Arimasu! [Dororo, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama, Meru]
 769. Keroro Gunsou Movie 3: Tenkuu Daikessen de Arimasu! [Dororo, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama, Dark Keroro]
 770. Keroro Gunsou Movie 4: Gekishin Dragon Warriors de Arimasu! [Dororo, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama]
 771. Keroro Gunsou Movie 5: Tanjou! Kyuukyoku Keroro, Kiseki no Jikuu-jima, de Arimasu!! [Keroro, Kururu]
 772. Keroro Gunsou: KeroZero Shupattsudayo! Zeninshuugou! [Dororo, Garuru, Giroro, Keroro, Kururu, Tamama]
 773. Ketsuekigata-kun! [AB-gata-kun, B-gata-kun, A-gata-kun, O-gata-kun]
 774. Ketsuekigata-kun! 2 [AB-gata-kun, B-gata-kun, A-gata-kun, O-gata-kun]
 775. Ketsuekigata-kun! 3 [AB-gata-kun, B-gata-kun, A-gata-kun, O-gata-kun]
 776. Ketsuekigata-kun! 4 [AB-gata-kun, B-gata-kun, A-gata-kun, O-gata-kun]
 777. Kiddy GiRL-AND [T.A.M.A]
 778. Kikoushi Enma [Chapeau-jii, Kapaeru]
 779. Kill la Kill [Senketsu]
 780. Kill la Kill Specials [Senketsu]
 781. Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de [De Niro]
 782. Kimi ni Todoke [Maru]
 783. Kimi ni Todoke 2nd Season [Maru]
 784. Kingdom Hearts χ Back Cover [Chirithy]
 785. Kingyo Chuuihou! [Gyopi]
 786. Kingyo Chuuihou! (Movie) [Gyopi]
 787. Kino no Tabi: The Beautiful World [Hermes]
 788. Kino no Tabi: The Beautiful World - Byouki no Kuni - For You [Hermes]
 789. Kino no Tabi: The Beautiful World - Nanika wo Suru Tame ni - Life Goes On. [Hermes]
 790. Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series [Hermes]
 791. Kirarin☆Revolution [Naa-san]
 792. Kiseijuu: Sei no Kakuritsu [Migi]
 793. Kitakubu Katsudou Kiroku [Azarashi]
 794. not available in English Kiteretsu Daihyakka [Korosuke]
 795. not available in English Kitty's Paradise [Kitty White, Mimmy White]
 796. Kiznaiver [Gomorin]
 797. Kobato. [Ioryogi, Mokona Modoki (Black), Mokona Modoki (White)]
 798. Kodomo no Omocha (TV) [Babbit]
 799. Kogepan [Kogepan]
 800. Koi☆Sento [Shiroi Shika]
 801. Komadori Eiga: Komaneko [Komaneko]
 802. Komaneko no Christmas: Maigo ni Natta Present [Komaneko]
 803. Koneko no Chi: Ponponra Daibouken [Chi Yamada]
 804. Koneko no Chi: Ponponra Dairyokou [Chi Yamada]
 805. Konjiki no Gash Bell!! [Umagon, Byonko]
 806. Konjiki no Gash Bell!!: 101 Banme no Mamono [Umagon]
 807. Konjiki no Gash Bell!!: Hashire Gash!! Ubawareta Umagon [Umagon]
 808. Konjiki no Gash Bell!!: Mecha Vulkan no Raishuu [Umagon]
 809. Konjiki no Gash Bell!!: Ougon no Chichi wo Motsu Otoko [Umagon]
 810. Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai [Kuon]
 811. Kore ga Watashi no Goshujinsama [Ellen]
 812. Koro-sensei Quest! [Koro-sensei, Kunudon]
 813. not available in English Kouchuu Ouja Mushiking: Mori no Tami no Densetsu [Chibiking]
 814. Koukaku Kidoutai Arise: Alternative Architecture [Logicoma]
 815. Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell - Border:1 Ghost Pain [Logicoma]
 816. Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell - Border:2 Ghost Whispers [Logicoma]
 817. Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell - Border:3 Ghost Tears [Logicoma]
 818. Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell - Border:4 Ghost Stands Alone [Logicoma]
 819. not available in English Koukaku Kidoutai Nyuumon Arise [Logicoma]
 820. Koukaku Kidoutai: SAC_2045 [Tachikoma]
 821. Koukaku Kidoutai: Shin Movie [Logicoma]
 822. Koukaku Kidoutai: Shin Movie Virtual Reality Diver [Logicoma]
 823. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex [Tachikoma]
 824. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex - Solid State Society [Tachikoma]
 825. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex - Tachikoma na Hibi [Tachikoma]
 826. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex - Tachikoma na Hibi (TV) [Tachikoma]
 827. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex - The Laughing Man [Tachikoma]
 828. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG [Tachikoma]
 829. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG - Individual Eleven [Tachikoma]
 830. Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG - Tachikoma na Hibi [Tachikoma]
 831. Koukaku no Pandora [B.U.E.R]
 832. not available in English Kujira no Kora wa Sajou ni Manabu! [Ham]
 833. Kujira no Kora wa Sajou ni Utau [Kokalo, Ham]
 834. Kuma Miko [Natsu Kumai]
 835. Kuma Miko Specials [Natsu Kumai]
 836. Kumi to Tulip [Electronic Dog]
 837. Kuragehime [Clara]
 838. Kuragehime: Eiyuu Retsuden☆ [Clara]
 839. Kurogane Communication [Trigger]
 840. Kyattou Ninden Teyandee [Sukashii]
 841. Kyou kara Maou! [Nogisu]
 842. Kyou kara Maou! 3rd Series [Nogisu]
 843. Kyoukai no Rinne (TV) [Rokumon, Akamaru, Toramaru]
 844. Kyoukai no Rinne (TV) 2nd Season [Rokumon]
 845. Kyoukai no Rinne (TV) 3rd Season [Rokumon]
 846. Kyoukaisenjou no Horizon [Brown Algae, Nenji]
 847. Kyoukaisenjou no Horizon II [Nenji]
 848. Kyouran Kazoku Nikki [Teika Midarezaki]
 849. Kyousou Giga (TV) [God]
 850. Kyousou Giga (TV) Recaps [God]
 851. Kyuuketsuhime Miyu (TV) [Shiina]
 852. Lady Jewelpet [Diana, Garnet, Labra, Luea, Luna, Peridot, Ruby, Sango, Sapphie]
 853. Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari [Guru, Miu]
 854. Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File [Sherl]
 855. Legend of Basara [Shinbashi]
 856. Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu [Shiron]
 857. Let's Nupu Nupu [Sushi Neko]
 858. Lingerie Senshi Papillon Rose [Raama]
 859. Little Charo [Charo]
 860. Little Charo 2 [Charo]
 861. Little Charo: Touhoku-hen [Charo]
 862. Love Hina [Tamago Onsen]
 863. Love Hina Again [Tamago Onsen, Kuro]
 864. Love Hina Christmas Special: Silent Eve [Tamago Onsen]
 865. Love Hina Final Selection [Tamago Onsen]
 866. Love Hina Haru Special: Kimi Sakura Chiru Nakare!! [Tamago Onsen]
 867. Love Hina: Motoko no Sentaku, Koi ka Ken... "Naku na" [Tamago Onsen]
 868. not available in English Lovely Movie: Itoshi no Muco [Muco]
 869. not available in English Lovely Movie: Itoshi no Muco Season 2 [Muco]
 870. Luck & Logic [Quetzalcoatl]
 871. Machine-Doll wa Kizutsukanai [Sigmund]
 872. Machine-Doll wa Kizutsukanai Specials [Sigmund]
 873. Made in Abyss [Nanachi, Mitty]
 874. Made in Abyss Movie 2: Hourou Suru Tasogare [Nanachi, Mitty]
 875. Made in Abyss Movie 3: Fukaki Tamashii no Reimei [Nanachi]
 876. Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden (TV) [Kyuubey, Little Kyuubey]
 877. Magic Knight Rayearth [Mokona Modoki (White), Rayearth]
 878. Magic Knight Rayearth II [Mokona Modoki (White), Rayearth]
 879. Magical Canan [Natsuki]
 880. Mahoromatic End Year Special [Slash]
 881. Mahoromatic Summer Special [Slash]
 882. Mahoromatic: Automatic Maiden [Slash]
 883. Mahoromatic: Motto Utsukushii Mono [Slash]
 884. Mahoromatic: Tadaima Okaeri [Slash]
 885. not available in English Mahou no Angel Sweet Mint [Waffle]
 886. Mahou no Stage Fancy Lala [Mogu, Pigu]
 887. Mahou no Tenshi Creamy Mami [Nega, Posi]
 888. Mahou no Tenshi Creamy Mami: Curtain Call [Nega, Posi]
 889. Mahou no Tenshi Creamy Mami: Eien no Once More [Nega, Posi]
 890. Mahou no Tenshi Creamy Mami: Long Goodbye [Nega, Posi]
 891. Mahou no Tenshi Creamy Mami: Lovely Serenade [Nega, Posi]
 892. not available in English Mahou no Yousei Persia [Gera Gera]
 893. Mahou Sensei Negima! [Albert Chamomile]
 894. Mahou Sensei Negima! Movie: Anime Final [Albert Chamomile]
 895. Mahou Sensei Negima!: Mou Hitotsu no Sekai [Albert Chamomile]
 896. Mahou Sensei Negima!: Shiroki Tsubasa Ala Alba [Albert Chamomile]
 897. hentai Mahou Shoujo Elena [Ovi]
 898. Mahou Shoujo Ikusei Keikaku [Fav]
 899. Mahou Shoujo Madoka★Magica [Kyuubey]
 900. Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 1: Hajimari no Monogatari [Kyuubey]
 901. Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 2: Eien no Monogatari [Kyuubey]
 902. Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari [Kyuubey]
 903. Mahou Shoujo Nante Mou Ii Desukara. [Miton, Pochi]
 904. Mahou Shoujo Nante Mou Ii Desukara. Second Season [Miton]
 905. Mahou Shoujo Pretty Sammy [Ryou-Ouki]
 906. Mahou Shoujo Pretty Sammy (1996) [Ryou-Ouki]
 907. Mahou Shoujo Pretty Sammy Specials [Ryou-Ouki]
 908. Mahou Shoujo? Naria☆Girls [Animaru]
 909. Mahou Shoujo? Naria☆Girls Nama de Anime wo Tsukuru Sama [Animaru]
 910. Mahou Yuugi 2D [Uokichi]
 911. Mahou Yuugi 3D [Uokichi]
 912. Mahoujin Guru Guru Movie [Gipple]
 913. Mahoujin Guruguru [Gipple]
 914. Mahoujin Guruguru (2017) [Gipple, Sousai]
 915. Mahoutsukai Precure! [Mofurun]
 916. Mahoutsukai Precure! Movie: Kiseki no Henshin! Cure Mofurun! [Mofurun]
 917. Mai-Otome [Alyssa, Mikoto]
 918. Mai-Otome Specials [Alyssa, Mikoto]
 919. Mai-Otome Zwei [Alyssa, Mikoto]
 920. Mairimashita! Iruma-kun [Camu Camu]
 921. Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori [Zorori]
 922. Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori: Nazo no Otakara Daisakusen [Zorori]
 923. Majimoji Rurumo [Chiro]
 924. Majimoji Rurumo: Kanketsu-hen [Chiro]
 925. Majo no Takkyuubin [Jiji]
 926. Majokko Shimai no Yoyo to Nene [Bihaku]
 927. Majutsushi Orphen [Reki]
 928. Majutsushi Orphen: Revenge [Reki]
 929. Makai Ouji: Devils and Realist [Mammon]
 930. Makai Senki Disgaea [Prinny]
 931. Maken-Ki! Two [Rudolf]
 932. Makeruna!! Aku no Gundan! [Don-sama]
 933. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation [Branya]
 934. Mangaka-san to Assistant-san to The Animation Specials [Branya]
 935. Maoujou de Oyasumi [Debi Akuma]
 936. MapleStory [Kino]
 937. MapleStory Special [Kino]
 938. MÄR [Edward]
 939. Mardock Scramble: The First Compression [Œufcoque Penteano]
 940. Mardock Scramble: The Second Combustion [Œufcoque Penteano]
 941. Mardock Scramble: The Third Exhaust [Œufcoque Penteano]
 942. Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang [Kuma D]
 943. Maria†Holic [Yonakuni-san]
 944. Maria†Holic Alive [Yonakuni-san]
 945. Marie & Gali [Pet]
 946. Marie & Gali ver. 2.0 [Pet]
 947. Marvel Disk Wars: The Avengers [Rocket Raccoon]
 948. Mashiro-iro Symphony: The Color of Lovers [Pannya]
 949. Massugu ni Ikou. [Mametarou]
 950. Matantei Loki Ragnarok [Ecchan]
 951. Mawaru Penguindrum [Esmeralda, Penguin 1, Penguin 2, Penguin 3]
 952. Medarot [Metabee]
 953. Medarot Damashii [Metabee]
 954. Meiken Lassie [Lassie]
 955. Merc Storia: Mukiryoku no Shounen to Bin no Naka no Shoujo [Toto]
 956. Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch [Gura]
 957. Metal Fight Beyblade [Hokuto]
 958. Metal Fight Beyblade 4D [Hokuto]
 959. Metal Fight Beyblade: Baku [Hokuto]
 960. Metropolis [Fifi]
 961. Mewkledreamy [Mew]
 962. Miami Guns [Al]
 963. Micchiri Neko [Piyopiyo]
 964. Micchiri Wanko! Animation [Kotarou]
 965. Midori no Neko [Green]
 966. Miira no Kaikata [Mii-kun]
 967. Mikagura Gakuen Kumikyoku (TV) [Bimii]
 968. Mikan Enikki [Mikan]
 969. Mikan Enikki Specials [Mikan]
 970. Mimi wo Sumaseba [Baron Humbert von Gikkingen]
 971. Minna Atsumare! Falcom Gakuen [Misshii]
 972. Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC [Misshii]
 973. Miracle☆Train: Oedo-sen e Youkoso [Tokugawa]
 974. Miss Monochrome The Animation [Ruu-chan, Wooser]
 975. Miss Monochrome The Animation 2 [Ruu-chan, Denchi-kun]
 976. Miss Monochrome The Animation 3 [Ruu-chan]
 977. Mitsudomoe [Chikubi]
 978. Miyanishi Tatsuya Gekijou: Omae Umasou da na [Umasou]
 979. Mob Psycho 100 [Ekubo]
 980. Mob Psycho 100 II [Ekubo]
 981. Mob Psycho 100: Dai Ikkai Rei toka Soudansho Ian Ryokou - Kokoro Mitasu Iyashi no Tabi [Ekubo]
 982. Mobile Suit Gundam [Haro]
 983. Mobile Suit Gundam 00 [Haro]
 984. Mobile Suit Gundam 00 Second Season [Haro]
 985. Mobile Suit Gundam 00 Special Edition [Haro]
 986. Mobile Suit Gundam 00: Tenshitachi no Kiseki [Haro]
 987. Mobile Suit Gundam AGE [Haro]
 988. Mobile Suit Gundam AGE: Memory of Eden [Haro]
 989. Mobile Suit Gundam I [Haro]
 990. Mobile Suit Gundam II: Soldiers of Sorrow [Haro]
 991. Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space [Haro]
 992. Mobile Suit Gundam SEED [Haro]
 993. Mobile Suit Gundam SEED Destiny [Haro]
 994. Mobile Suit Gundam SEED Destiny Final Plus: The Chosen Future [Haro]
 995. Mobile Suit Gundam SEED Destiny Special Edition [Haro]
 996. Mobile Suit Gundam SEED Special Edition [Haro]
 997. Mobile Suit Gundam SEED: SEED Supernova - Tanekyara Gekijou [Haro]
 998. Mobile Suit Gundam Unicorn [Haro]
 999. Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096 [Haro]
 1000. Mobile Suit Gundam ZZ [Haro]
 1001. Mobile Suit Gundam-san [Haro]
 1002. Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack [Haro]
 1003. Mobile Suit Gundam: The Origin [Haro]
 1004. Mobile Suit Gundam: The Origin - Advent of the Red Comet [Haro]
 1005. Mobile Suit SD Gundam Mk I [Haro]
 1006. Mobile Suit SD Gundam Mk II [Haro]
 1007. Mobile Suit Victory Gundam [Haro]
 1008. Mobile Suit Zeta Gundam [Haro]
 1009. Moegaku★5 [Lulue]
 1010. Moetan [Ah-kun, Ka-kun]
 1011. Moetan Specials [Ah-kun, Ka-kun]
 1012. not available in English Mojakou [Mojackou]
 1013. Momo Kyun Sword [Inugami]
 1014. Monogatari Series: Second Season [Kako]
 1015. Mononoke Hime [Kodama]
 1016. Monster Farm: Enbanseki no Himitsu [Mocchi, Suezo]
 1017. Monster Farm: Legend e no Michi [Mocchi, Suezo]
 1018. Monster Hunter Stories: Ride On [Naville, Beats]
 1019. Monster Strike [Oragon]
 1020. Monster Strike Anime [Oragon]
 1021. Monster Strike Anime: Kieyuku Uchuu-hen [Oragon]
 1022. Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e [Oragon]
 1023. Monster Strike: Mermaid Rhapsody [Oragon]
 1024. Monsuto Anime: Katsubou no Hate no Risoukyou [Oragon]
 1025. Motto To LOVE-Ru [Peke]
 1026. Motto! Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori [Zorori]
 1027. ongoing Motto! Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori 2nd Season [Zorori]
 1028. not available in English Mouretsu Atarou [Nyarome]
 1029. not available in English Mouretsu Atarou (1990) [Nyarome]
 1030. Mousou Dairinin [Maromi]
 1031. Moyashimon [Aspergillus oryzae, Cladosporium trichoides, Penicillium chrysogenum]
 1032. Moyashimon Returns [Aspergillus oryzae,Cladosporium trichoides, Penicillium chrysogenum]
 1033. Moyashimon: Kin Gekijou Deluxe [Aspergillus oryzae, Cladosporium trichoides, Penicillium chrysogenum]
 1034. Mujin Wakusei Survive [Chako]
 1035. Musaigen no Phantom World [Albrecht]
 1036. Musekinin Galaxy☆Tylor [Yamamoto 372-gou]
 1037. Mushrambo [Kutal]
 1038. Mushrambo (2008) [Kutal]
 1039. Muteki Kanban Musume [Toshiyuki]
 1040. not available in English Muumin [Floren, Moominmamma, Moominpappa, Moomintroll]
 1041. not available in English Muumin (1972) [Floren, Moominmamma, Moominpappa, Moomintroll]
 1042. Muumindani no Suisei [Floren, Moominmamma, Moominpappa, Moomintroll]
 1043. Nagagutsu Sanjuushi [Pero]
 1044. Nagagutsu wo Haita Neko [Pero]
 1045. Nagagutsu wo Haita Neko: 80 Nichikan Sekai Isshuu [Pero]
 1046. Nagasarete Airantou [Karaage]
 1047. Namiuchigiwa no Muromi-san [Houman-san]
 1048. Namiuchigiwa no Muromi-san: Pangea Chou Tairiku no Muromi-san [Houman-san]
 1049. Nanaka 6/17 [Pikota]
 1050. Nanami-chan [Nanami]
 1051. Nanami-chan 2nd Series [Nanami]
 1052. Nanami-chan 3rd Series [Nanami]
 1053. Nanatsu no Taizai [Hawk]
 1054. Nanatsu no Taizai Movie 1: Tenkuu no Torawarebito [Hawk]
 1055. Nanatsu no Taizai OVA [Hawk]
 1056. Nanatsu no Taizai: Eiyuu-tachi wa Hashagu [Hawk]
 1057. Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan [Hawk]
 1058. Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu [Hawk]
 1059. Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Joshou [Hawk, Cath]
 1060. Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin [Hawk, Cath]
 1061. Nanatsu no Taizai: Seisen no Shirushi [Hawk]
 1062. not available in English Nangoku Shounen Papuwa-kun [Chappy, Tedzuka]
 1063. Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko [Hoshimaru]
 1064. Naruto [Bisuke, Guruko, Kurama, Pakkun]
 1065. Naruto Narutimate Hero 3: Tsuini Gekitotsu! Jounin vs. Genin!! Musabetsu Dairansen Taikai Kaisai!! [Akamaru]
 1066. Naruto SD: Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden [Kurama, Pakkun]
 1067. Naruto: Shippuuden [Bisuke, Guruko, Kurama, Pakkun]
 1068. Naruto: Shippuuden Movie 3 - Hi no Ishi wo Tsugu Mono [Akamaru]
 1069. Naruto: Shippuuden Movie 5 - Blood Prison [Akamaru]
 1070. Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja [Akamaru, Kurama]
 1071. Natsume Yuujinchou [Madara]
 1072. Natsume Yuujinchou Go [Madara]
 1073. Natsume Yuujinchou Go Specials [Madara]
 1074. Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu [Madara]
 1075. Natsume Yuujinchou Roku [Madara]
 1076. Natsume Yuujinchou Roku Specials [Madara]
 1077. Natsume Yuujinchou San [Madara]
 1078. Natsume Yuujinchou Shi [Madara]
 1079. Natsume Yuujinchou: Ishi Okoshi to Ayashiki Raihousha [Madara]
 1080. Natsume Yuujinchou: Itsuka Yuki no Hi ni [Madara]
 1081. Natsume Yuujinchou: Nyanko-sensei to Hajimete no Otsukai [Madara]
 1082. Nazotokine [Hacchin]
 1083. Negima!? [Albert Chamomile, Motsu Aboshi, Shichimi]
 1084. Negima!? Haru Special!? [Albert Chamomile]
 1085. Negima!? Natsu Special!? [Albert Chamomile]
 1086. Neko no Ongaeshi [Baron Humbert von Gikkingen]
 1087. Neko Ramen [Taishou]
 1088. Nekojiru Gekijou Jirujiru Original [Nyako, Nyatta]
 1089. Nekojiru-sou [Nyako, Nyatta]
 1090. Neo Ranga [Neo Ranga]
 1091. Neon Genesis Evangelion [Pen Pen]
 1092. Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion [Pen Pen]
 1093. Nerawareta Gakuen [Familiar Kyougoku]
 1094. Nerima Daikon Brothers [Pandaikon]
 1095. Net Ghost Pipopa [Pat]
 1096. Netrun-mon the Movie [Unyuu]
 1097. New Dream Hunter Rem: Setsuriku no Mudenmekyu [Alpha, Beta]
 1098. New Dream Hunter Rem: Yume no Kishitachi [Alpha, Beta]
 1099. NG Knight Ramune & 40 [Hebimetako]
 1100. NHK ni Youkoso! [NHK Agents]
 1101. Nichijou [Sakamoto]
 1102. Nichijou: Nichijou no 0-wa [Sakamoto]
 1103. Ningyohime Marina no Bouken [Winnie]
 1104. Ninin ga Shinobuden [Onsokumaru]
 1105. Ninkuu [Hiroyuki]
 1106. Ninkuu (Movie) [Hiroyuki]
 1107. Ninkuu: Knife no Bohyou [Hiroyuki]
 1108. not available in English Ninpen Manmaru [Manmaru]
 1109. Nora to Oujo to Noraneko Heart [Nora Handa]
 1110. not available in English Noramimi [BBBBBBBBB]
 1111. Norimono Oukoku BuBu ChaCha [Chacha]
 1112. Nourin [Wakadanna]
 1113. Nurarihyon no Mago [Sannokuchi]
 1114. Nurarihyon no Mago OVA [Sannokuchi]
 1115. Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou [Sannokuchi]
 1116. Nurse Witch Komugi-chan Magikarte [Mugimaru, Posokichi]
 1117. Nurse Witch Komugi-chan Magikarte Special [Mugimaru]
 1118. Nurse Witch Komugi-chan Magikarte Z [Mugimaru]
 1119. Nyan Koi! [Nyamsus]
 1120. Nyanbo! [Kotora]
 1121. Nyanpire The Animation [Nyanpire]
 1122. Nyoro-n Churuya-san [Shamisen]
 1123. not available in English Obake no Q-tarou [Q-Tarou]
 1124. not available in English Obake no Q-tarou (1985) [Q-Tarou]
 1125. not available in English Obake no Q-Tarou: Susume! 1/100 Daisakusen [Q-Tarou]
 1126. Oban Star-Racers [O]
 1127. Ocha-ken: Chokotto Monogatari [Ryoku]
 1128. Oda Cinnamon Nobunaga [Cinnamon]
 1129. Odoru Mowai-kun [Molly]
 1130. Omae Umasou da na [Umasou]
 1131. Onara Gorou [Onara Gorou]
 1132. ongoing One Piece [Chopper Tony Tony, Suu]
 1133. One Piece 3D: Mugiwara Chase [Chopper Tony Tony]
 1134. One Piece 3D2Y: Ace no shi wo Koete! Luffy Nakama Tono Chikai [Chopper Tony Tony]
 1135. One Piece Film: Gold [Chopper Tony Tony]
 1136. One Piece Film: Strong World [Chopper Tony Tony]
 1137. One Piece Film: Z [Chopper Tony Tony]
 1138. One Piece Movie 14: Stampede [Chopper Tony Tony]
 1139. One Piece Movie 3: Chinjuu-jima no Chopper Oukoku [Chopper Tony Tony]
 1140. One Piece Movie 4: Dead End no Bouken [Chopper Tony Tony]
 1141. One Piece Movie 5: Norowareta Seiken [Chopper Tony Tony]
 1142. One Piece Movie 6: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima [Chopper Tony Tony]
 1143. One Piece Movie 7: Karakuri-jou no Mecha Kyohei [Chopper Tony Tony]
 1144. One Piece Movie 8: Episode of Alabasta - Sabaku no Oujo to Kaizoku-tachi [Chopper Tony Tony]
 1145. One Piece Movie 9: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura [Chopper Tony Tony]
 1146. One Piece: Adventure of Nebulandia [Chopper Tony Tony]
 1147. One Piece: Cry Heart [Chopper Tony Tony]
 1148. not available in English One Piece: Episode of Alabasta - Prologue [Chopper Tony Tony]
 1149. One Piece: Episode of Luffy - Hand Island no Bouken [Chopper Tony Tony]
 1150. One Piece: Episode of Merry - Mou Hitori no Nakama no Monogatari [Chopper Tony Tony]
 1151. One Piece: Episode of Sabo - 3 Kyoudai no Kizuna Kiseki no Saikai to Uketsugareru Ishi [Chopper Tony Tony]
 1152. One Piece: Episode of Sorajima [Chopper Tony Tony, Suu]
 1153. One Piece: Heart of Gold [Chopper Tony Tony]
 1154. One Piece: Mamore! Saigo no Dai Butai [Chopper Tony Tony]
 1155. One Piece: Nenmatsu Tokubetsu Kikaku! Mugiwara no Luffy Oyabun Torimonochou [Chopper Tony Tony]
 1156. One Piece: Oounabara ni Hirake! Dekkai Dekkai Chichi no Yume! [Chopper Tony Tony]
 1157. One Piece: Romance Dawn Story [Chopper Tony Tony]
 1158. One Piece: Straw Hat Theater [Chopper Tony Tony]
 1159. Onegai My Melody [Kuromi, My Melody]
 1160. Onegai My Melody Sukkiri♪ [Kuromi, My Melody, Piano-chan]
 1161. Onegai My Melody: Kuru Kuru Shuffle! [Kuromi, My Melody, Piano-chan]
 1162. Onegai☆Teacher [Marie, Miruru]
 1163. Onegai☆Teacher: Himitsu na Futari [Marie]
 1164. Onegai☆Twins [Marie]
 1165. Onegai☆Twins: Natsu wa Owaranai [Marie]
 1166. Onegai♪My Melody Kirara★ [Kuromim My Melody, Piano-chan]
 1167. Onigiri [Kijimuna]
 1168. not available in English Oniku Daisuki! Zeushi-kun [Minota]
 1169. not available in English Oniku Daisuki! Zeushi-kun 2nd Season [Minota]
 1170. Onyankopon [Onyankopon]
 1171. Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai [Comet-kun]
 1172. Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai: SD Chara ni Yoru Character Commentary [Comet-kun]
 1173. Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai. [Comet-kun]
 1174. Oreca Battle [Kerogon]
 1175. Orenchi no Furo Jijou [Narrator]
 1176. Oruchuban Ebichu [Ebichu]
 1177. Oshiri Kajiri Mushi (TV) [Oshiri Kajiri Mushi XVIII]
 1178. Oshiri Kajiri Mushi (TV) 2nd Season [Oshiri Kajiri Mushi XVIII]
 1179. Oshiri Kajiri Mushi (TV) 3rd Season [Oshiri Kajiri Mushi XVIII]
 1180. Oshiri Kajiri Mushi (TV) 4th Season [Oshiri Kajiri Mushi XVIII]
 1181. not available in English Osomatsu-kun [ESP Kitty]
 1182. Osomatsu-kun (1988) [Nyarome]
 1183. not available in English Osomatsu-kun (1988): Appare! Chibita no Onitaiji zansu [Nyarome]
 1184. not available in English Osomatsu-kun: Iyami wa Hitori Kaze no Naka [Nyarome]
 1185. not available in English Osomatsu-kun: Suika no Hoshi kara Konnichiwa zansu! [Nyarome]
 1186. Osomatsu-san [ESP Kitty]
 1187. Otogi Juushi Akazukin [Val]
 1188. Otogi Juushi Akazukin OVA [Val]
 1189. Otome Youkai Zakuro [Kiri, Sakura]
 1190. Otome Youkai Zakuro Picture Drama [Kiri, Sakura]
 1191. Otona no Bouguya-san [Mokuku]
 1192. Otona no Bouguya-san II [Mokuku]
 1193. Ou Dorobou Jing [Kir]
 1194. Ou Dorobou Jing in Seventh Heaven [Kir]
 1195. Outlanders [Nao]
 1196. Overlord [Hamusuke]
 1197. Overlord II [Hamusuke]
 1198. Overlord III [Eclair Acleir Aicler]
 1199. Overlord Movie: Ple Ple Pleiades [Hamusuke]
 1200. Overlord: Ple Ple Pleiades 2 [Eclair Acleir Aicler]
 1201. Overlord: Ple Ple Pleiades 3 [Eclair Acleir Aicler]
 1202. Panda Kopanda [Pan-chan]
 1203. Panda-Z: The Robonimation [Pan-Taron]
 1204. Pandora Hearts [Dormouse]
 1205. Paniponi Dash! [Mesousa, Nekogami-sama]
 1206. Paniponi Dash!: Danjite Okonaeba Kishin mo Kore wo Saku [Mesousa]
 1207. Panty & Stocking with Garterbelt [Chuck]
 1208. Panyo Panyo Di Gi Charat [Gema]
 1209. Papillon Rose [Raama]
 1210. Papuwa [Chappy, Tedzuka]
 1211. Pastel Memories [Nejire Usagi]
 1212. Peace Maker Kurogane [Saizou]
 1213. Penguin's Memory: Shiawase Monogatari [Mike]
 1214. Persona 3 the Movie 1: Spring of Birth [Koromaru]
 1215. Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight's Dream [Koromaru]
 1216. Persona 3 the Movie 3: Falling Down [Koromaru]
 1217. Persona 3 the Movie 4: Winter of Rebirth [Koromaru]
 1218. Persona 4 the Animation [Kuma, Fox]
 1219. Persona 4 the Animation: No One is Alone [Kuma]
 1220. not available in English Persona 4 the Animation: The Factor of Hope [Kuma]
 1221. Persona 4 the Golden Animation [Kuma]
 1222. Persona 5 the Animation [Morgana]
 1223. Persona 5 the Animation TV Specials [Morgana]
 1224. Persona 5 the Animation: The Day Breakers [Morgana]
 1225. Personal Computer Travel Tanteidan [Zenmaijikake]
 1226. Petshop of Horrors [Q-chan]
 1227. Photon [Koro]
 1228. Pikaia! [Pikaia]
 1229. Pingu in the City [Pingu]
 1230. Pingu in the City (2018) [Pingu]
 1231. Pita Ten [Nya]
 1232. Piyoko ni Omakase pyo! [Gema]
 1233. Planet With [Sensei]
 1234. Pochacco no Jack to Mame no Ki [Jack]
 1235. Pochacco no Ninjin Hata wa Oosawagi [Pochacco]
 1236. Pochacco no Wakuwaku Birthday [Pochacco]
 1237. Pokemon [Eevee, Mewtwo, Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi, Lugia, Fushigidane]
 1238. ongoing Pokemon (2019) [Eevee, Mewtwo, Nyarth, Pikachu, Soonansu, Lugia, Mew]
 1239. Pokemon Advanced Generation [Eevee, Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi, Fushigidane]
 1240. Pokemon Best Wishes! [Nyarth, Pikachu, Meloetta]
 1241. Pokemon Best Wishes! Season 2 [Eevee, Nyarth, Pikachu, Meloetta]
 1242. Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1243. Pokemon Best Wishes! Season 2: Episode N [Nyarth, Pikachu]
 1244. Pokemon Diamond & Pearl [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Shaymin, Fushigidane]
 1245. Pokemon Generations [Pikachu]
 1246. Pokemon Housoukyoku [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Serebii]
 1247. Pokemon Movie 01: Mewtwo no Gyakushuu [Mewtwo, Nyarth, Pikachu, Togepi, Mew, Fushigidane]
 1248. Pokemon Movie 02: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan [Nyarth, Pikachu, Togepi, Lugia]
 1249. Pokemon Movie 03: Kesshoutou no Teiou Entei [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi, Fushigidane]
 1250. Pokemon Movie 04: Celebi Toki wo Koeta Deai [Nyarth, Pikachu, Togepi, Serebii]
 1251. Pokemon Movie 05: Mizu no Miyako no Mamorigami Latias to Latios [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi, Latias, Latios]
 1252. Pokemon Movie 06: Nanayo no Negaiboshi Jirachi [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Jirachi]
 1253. Pokemon Movie 07: Rekkuu no Houmonsha Deoxys [Nyarth, Pikachu]
 1254. Pokemon Movie 08: Mew to Hadou no Yuusha Lucario [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Mew]
 1255. Pokemon Movie 09: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1256. Pokemon Movie 10: Dialga vs. Palkia vs. Darkrai [Nyarth, Pikachu]
 1257. Pokemon Movie 11: Giratina to Sora no Hanataba Sheimi [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Shaymin]
 1258. Pokemon Movie 12: Arceus Choukoku no Jikuu e [Nyarth, Pikachu, Shaymin]
 1259. Pokemon Movie 13: Genei no Hasha Zoroark [Pikachu, Serebii]
 1260. Pokemon Movie 14 Black: Victini to Shiroki Eiyuu Reshiram [Nyarth, Pikachu, Victini]
 1261. Pokemon Movie 14 White: Victini to Kuroki Eiyuu Zekrom [Nyarth, Pikachu, Victini]
 1262. Pokemon Movie 15: Kyurem vs. Seikenshi [Nyarth, Pikachu, Keldeo]
 1263. Pokemon Movie 16: Shinsoku no Genosect - Mewtwo Kakusei [Mewtwo, Nyarth, Pikachu]
 1264. Pokemon Movie 17: Hakai no Mayu to Diancie [Nyarth, Pikachu]
 1265. Pokemon Movie 18: Ring no Choumajin Hoopa [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Lugia]
 1266. Pokemon Movie 19: Volcanion to Karakuri no Magearna [Nyarth, Pikachu]
 1267. Pokemon Movie 20: Kimi ni Kimeta! [Nyarth, Pikachu]
 1268. Pokemon Movie 21: Minna no Monogatari [Nyarth, Pikachu, Lugia]
 1269. Pokemon Movie 22: Mewtwo no Gyakushuu Evolution [Mewtwo, Nyarth, Pikachu, Togepi, Mew]
 1270. Pokemon Movie 23: Koko [Pikachu]
 1271. Pokemon Sun & Moon [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Fushigidane]
 1272. Pokemon XY [Eevee, Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1273. Pokemon XY SP: Road to Kalos [Pikachu]
 1274. Pokemon XY: New Year Special [Pikachu]
 1275. Pokemon XY&Z [Eevee, Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1276. Pokemon: Bokutachi Pichu Brothers - Party wa Oosawagi! no Maki [Nyarth, Soonansu]
 1277. Pokemon: Meloetta no Kirakira Recital [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Meloetta, Fushigidane]
 1278. Pokemon: Mewtwo - Kakusei e no Prologue [Mewtwo]
 1279. Pokemon: Mewtwo! Ware wa Koko ni Ari [Mewtwo, Nyarth, Pikachu, Soonansu, Mew, Fushigidane]
 1280. Pokemon: Odoru Pokemon Himitsu Kichi [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1281. Pokemon: Pichu to Pikachu [Nyarth, Pikachu, Fushigidane]
 1282. Pokemon: Pika Pika Hoshizora Camp [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi]
 1283. Pokemon: Pikachu Koori no Daibouken [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1284. Pokemon: Pikachu no Dokidoki Kakurenbo [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi, Fushigidane]
 1285. Pokemon: Pikachu no Fushigi na Fushigi na Daibouken [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1286. Pokemon: Pikachu no Fuyuyasumi [Nyarth, Pikachu, Togepi]
 1287. Pokemon: Pikachu no Fuyuyasumi (2000) [Nyarth, Pikachu, Togepi, Fushigidane]
 1288. Pokemon: Pikachu no Fuyuyasumi (2001) [Nyarth, Pikachu, Soonansu, Togepi, Fushigidane]
 1289. Pokemon: Pikachu no Kirakira Daisousaku! [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1290. Pokemon: Pikachu no Natsumatsuri [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1291. Pokemon: Pikachu no Natsuyasumi [Nyarth, Pikachu, Togepi, Fushigidane]
 1292. Pokemon: Pikachu no Obake Carnival [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1293. Pokemon: Pikachu no Summer Bridge Story [Nyarth, Pikachu]
 1294. Pokemon: Pikachu no Wanpaku Island [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1295. Pokemon: Pikachu Tanken Club [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1296. Pokemon: Pikachu Tankentai [Eevee, Nyarth, Pikachu, Togepi, Fushigidane]
 1297. Pokemon: Pikachu to Eievui Friends [Eevee, Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1298. Pokemon: Pikachu to Pokemon Ongakutai [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1299. Pokemon: Pikachu, Kore Nan no Kagi? [Nyarth, Pikachu, Soonansu]
 1300. Pokemon: Senritsu no Mirage Pokemon [Mewtwo, Nyarth, Pikachu, Soonansu, Mew]
 1301. Pokemon: The Origin [Mewtwo, Pikachu]
 1302. Pop in Q [Lucia]
 1303. Popee the Performer [Frog]
 1304. Poyopoyo Kansatsu Nikki [Poyo]
 1305. Precure All Stars Movie DX: Minna Tomodachi☆Kiseki no Zenin Daishuugou! [Mepple, Mipple, Pollun, Lulun, Choppy, Flappy, Fuup, Moop, Chiffon, Tart]
 1306. Precure All Stars Movie DX2: Kibou no Hikari☆Rainbow Jewel wo Mamore! [Mepple, Mipple, Pollun, Lulun, Choppy, Flappy, Fuup, Moop, Chiffon, Tart, Chypre, Coffret]
 1307. Precure All Stars Movie DX3: Mirai ni Todoke! Sekai wo Tsunagu☆Nijiiro no Hana [Mepple, Mipple, Pollun, Lulun, Choppy, Flappy, Fuup, Moop, Chiffon, Tart, Chypre, Coffret, Potpourri, Hummy]
 1308. Precure All Stars Movie New Stage 2: Kokoro no Tomodachi [Mepple, Mipple, Tart, Candy, Davi, Raquel, Lance, Sharuru, Enen, Gureru]
 1309. Precure All Stars Movie New Stage 3: Eien no Tomodachi [Sharuru, Ribbon, Enen, Gureru, Maamu, Yumeta, Akumuju]
 1310. Precure All Stars Movie New Stage: Mirai no Tomodachi [Candy]
 1311. Precure All Stars Movie: Haru no Carnival♪ [Mepple, Glasan, Ribbon, Aroma, Puff, Yousei]
 1312. Precure All Stars Movie: Minna de Utau♪ - Kiseki no Mahou [Lulun, Aroma, Mofurun, Puff]
 1313. Precure Dream Stars! Movie [Aroma, Mofurun, Puff]
 1314. Precure Miracle Universe Movie [Hariham Harry, Fuwa, Prunce]
 1315. Precure Super Stars! Movie [Hariham Harry]
 1316. not available in English Pretty Rhythm Movie: All Star Selection - Prism Show☆Best Ten [Beachi, Nekochi, Rabichi]
 1317. Pretty Rhythm: All Star Selection [Beachi, Nekochi, Rabichi]
 1318. Pretty Rhythm: Aurora Dream [Penguin-sensei, Beachi, Nekochi, Rabichi]
 1319. Pretty Rhythm: Aurora Dream - Prism Shougekijou [Penguin-sensei, Beachi, Nekochi, Rabichi]
 1320. Pretty Rhythm: Dear My Future [Penguin-sensei]
 1321. Princess Connect! Re:Dive [Lima]
 1322. Princess Tutu [Neko-sensei]
 1323. Princess Tutu Recaps [Neko-sensei]
 1324. PriPara [Kuma, Usacha]
 1325. PriPri Chii-chan!! [Chii-chan, Uc-chan]
 1326. Promare [Vinny]
 1327. Psychic Academy [Buu]
 1328. Psycho-Pass [Candy]
 1329. Psycho-Pass 2 [Candy]
 1330. Pucca [Mio]
 1331. Pucca (ONA) [Mio]
 1332. Puchi Pri*Yucie [Chawoo]
 1333. Puka Puka Juju [Juju]
 1334. Punch Line [Chiranosuke]
 1335. Pupipo! [Po-chan]
 1336. ongoing Puzzle & Dragon [Toragon]
 1337. Puzzle & Dragons Cross [Devi, Tamazou]
 1338. Radiant [Master Lord Majesty, Mister Bobley]
 1339. Radiant 2nd Season [Mister Bobley]
 1340. Ragnarök The Animation [Poi-Poi]
 1341. Rakuen Tsuihou [Frontier Setter]
 1342. hentai Rance: Sabaku no Guardian [Idabashi]
 1343. Ranma ½ [Maomolin, Scribbled Panda]
 1344. Ranpo Kitan: Game of Laplace [Shitai-kun]
 1345. Ravex in Tezuka World [Unico]
 1346. Rayearth [Mokona Modoki (White), Rayearth]
 1347. Re-Kan! [Ero-neko]
 1348. Re:Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu [Pack]
 1349. Re:Zero kara Hajimeru Break Time [Pack]
 1350. Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season [Pack]
 1351. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu [Pack]
 1352. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna [Pack]
 1353. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow [Pack]
 1354. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season [Pack]
 1355. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2 [Pack]
 1356. not available in English Red Baron [Robby]
 1357. Renai Boukun [Stolas]
 1358. Renkin San-kyuu Magical? Pokaan [Jun, Tan]
 1359. Renkin San-kyuu Magical? Pokaan Specials [Jun, Tan]
 1360. Revisions [Nicholas Sato]
 1361. Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita. [Rikekuma]
 1362. Rikujou Bouei-tai Mao-chan [Kiku-ichimonji San-gou]
 1363. Rilakkuma to Kaoru-san [Rilakkuma]
 1364. RobiHachi [JPS-19]
 1365. Rockman Hoshi ni Negai wo [Rush]
 1366. Rockman.EXE [Rush.EXE]
 1367. Rockman.EXE Axess [Rush.EXE, Aquaman.EXE]
 1368. Rockman.EXE Beast [Rush.EXE, Aquaman.EXE]
 1369. Rockman.EXE Beast+ [Rush.EXE, Aquaman.EXE]
 1370. Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program [Rush.EXE]
 1371. Rockman.EXE Stream [Rush.EXE, Aquaman.EXE]
 1372. Rokuhoudou Yotsuiro Biyori [Kinako]
 1373. Rokujouma no Shinryakusha!? (TV) [Karama, Korama]
 1374. Rokumon Tengai Mon Colle Knights [Repuri]
 1375. Rosario to Vampire [Nazo Koumori]
 1376. Rosario to Vampire Capu2 [Nazo Koumori]
 1377. Rozen Maiden [Detective Kun-Kun]
 1378. Rozen Maiden: Ouvertüre [Detective Kun-Kun]
 1379. Rozen Maiden: Träumend [Detective Kun-Kun]
 1380. Saa Ikou! Tamagotchi [Mametchi, Lovelitchi, KuroMametchi]
 1381. Sabage-bu! [Kamo]
 1382. Sabage-bu! Specials [Kamo]
 1383. Saiki Kusuo no Ψ-nan [Anpu]
 1384. Saiki Kusuo no Ψ-nan 2 [Elizabeth]
 1385. Saikyou Ginga Ultimate Zero: Battle Spirits [Mugen]
 1386. Saiyuuki Reload [Jeep]
 1387. Saiyuuki Reload Gunlock [Jeep]
 1388. Sakigake!! Cromartie Koukou [Shinichi Mechazawa]
 1389. Sankarea [Baabu]
 1390. Sankarea: Wagahai mo... Zombie de Aru... [Baabu]
 1391. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou [Pekkle, Kitty White, Mimmy White, Cinnamoroll, Dear Daniel, My Melody, Pochacco, Badtz-Maru, Cinnamoangels, Keroppi Hasunoue, Hangyodon]
 1392. Santa Company [Rudolph III]
 1393. Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshi-tachi [Analyzer]
 1394. Sarazanmai [Keppi]
 1395. Seihou Bukyou Outlaw Star [Gilliam II]
 1396. Seihou Bukyou Outlaw Star Specials [Gilliam II]
 1397. Seizei Ganbare! Mahou Shoujo Kurumi [Debirun]
 1398. Seizei Ganbare! Mahou Shoujo Kurumi 2nd Season [Debirun]
 1399. Sekai Douwa Anime Zenshuu [Puss-In-Boots]
 1400. Sen to Chihiro no Kamikakushi [Makkuro-Kurosuke, Kaonashi]
 1401. Sengoku Night Blood [Imari]
 1402. Sengoku Otome: Momoiro Paradox [Shiro]
 1403. Senjou no Valkyria [Hans]
 1404. Senkaiden Houshin Engi [Shinyou,Sibuxiang]
 1405. Senyuu. [Michelajul Lortelia, Nisepanda]
 1406. Senyuu. 2 [Michelajul Lortelia]
 1407. Senyuu. Specials [Nisepanda]
 1408. hentai Septem Charm Magical Kanan [Natsuki]
 1409. Servant x Service [Kenzou Momoi]
 1410. Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san [Meso]
 1411. Shaman King [Conchi]
 1412. ongoing Shaman King (2021) [Conchi]
 1413. Shamanic Princess [Japolo]
 1414. Shangri-La [MEDUSA]
 1415. Shiawase Sou no Okojo-san [Okojo-san]
 1416. Shiba Inuko-san [Shibainuko-san]
 1417. Shijou Saikyou no Deshi Kenichi [Touchuumaru]
 1418. Shijou Saikyou no Deshi Kenichi OVA [Touchuumaru]
 1419. Shikabane Hime: Aka [Kuroneko]
 1420. Shikabane Hime: Kuro [Kuroneko]
 1421. Shin Hakkenden [Chuji]
 1422. not available in English Shin Obake no Q-tarou [Q-Tarou]
 1423. Shin Tenchi Muyou! [Ryou-Ouki]
 1424. Shin Tenchi Muyou! Specials [Ryou-Ouki]
 1425. Shingeki no Bahamut: Genesis [Hamsa]
 1426. Shingeki no Bahamut: Genesis - Roundup [Hamsa]
 1427. Shingeki no Bahamut: Virgin Soul [Hamsa]
 1428. Shinigami no Ballad. [Daniel]
 1429. Shining Hearts: Shiawase no Pan [Sorbet]
 1430. Shining Tears X Wind [Lassi]
 1431. Shinzou Ningen Casshern [Friender]
 1432. Shirokuma Cafe [Shirokuma]
 1433. Shoujo Kakumei Utena [Chuchu]
 1434. Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Mokushiroku [Chuchu]
 1435. Shoujo Shuumatsu Ryokou [Nuko]
 1436. Shoujo☆Conto All Starlight [Kirin]
 1437. Shoujo☆Kageki Revue Starlight [Kirin]
 1438. Shounen Ashibe [Goma-chan]
 1439. not available in English Shounen Ashibe (TV) [Goma-chan]
 1440. not available in English Shounen Ashibe 2 [Goma-chan]
 1441. Shounen Ashibe 2: Ashibe no Kanashii Yume [Goma-chan]
 1442. Shounen Ashibe Anzen Kyouiku Anime [Goma-chan]
 1443. Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan [Goma-chan]
 1444. Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan 2 [Goma-chan]
 1445. Shounen Onmyouji [Kurumanosuke]
 1446. Show By Rock!! [Maple Arisugawa]
 1447. Show By Rock!! # [Maple Arisugawa]
 1448. Show By Rock!! Short!! [Maple Arisugawa]
 1449. Shukufuku no Campanella [Tango]
 1450. Shukufuku no Campanella: La Campanella Della Benedizione [Tango]
 1451. SKET Dance [Housuke]
 1452. SKET Dance: Imouto no Nayami ni Nayamu Ani ni Nayamu Imouto to Sono Nakama-tachi [Housuke]
 1453. Sketchbook: Full Color's [Buchi]
 1454. Smile Precure! [Candy]
 1455. Smile Precure! Movie: Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu! [Candy]
 1456. Somali to Mori no Kamisama [Nekomodoki]
 1457. Sonic X [Sonic the Hedgehog, Knuckles The Echidna, Miles Prower]
 1458. Sonic★the★Hedgehog [Sonic the Hedgehog, Knuckles The Echidna, Miles Prower]
 1459. Sora wo Kakeru Shoujo [Imoko Shishidou, Yubitan]
 1460. Sora wo Kakeru Shoujo Picture Drama [Imoko Shishidou]
 1461. ongoing not available in English Sore Ike! Anpanman [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1462. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman no Jin-Jin-Jingle Bells [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1463. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Christmas no Hoshi [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1464. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Happy Otanjoubi [Anpanman, Baikinman]
 1465. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Okashi na Nakama [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1466. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Oyakusoku [Anpanman, Baikinman]
 1467. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Tanoshii Nakama-tachi [Anpanman, Baikinman]
 1468. not available in English Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Yukai na Nakama-tachi [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1469. not available in English Sore Ike! Anpanman: Baikinman no Gyakushuu [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1470. not available in English Sore Ike! Anpanman: Baikinman to 3 Bai Punch [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1471. not available in English Sore Ike! Anpanman: Baikinman vs. Baikinman!? [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1472. not available in English Sore Ike! Anpanman: Black Nose to Mahou no Uta [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1473. not available in English Sore Ike! Anpanman: Bokura wa Hero [Anpanman, Baikinman]
 1474. not available in English Sore Ike! Anpanman: Dadandan to Futago no Hoshi [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1475. not available in English Sore Ike! Anpanman: Dokin-chan no Dokidoki Calendar [Cheese]
 1476. not available in English Sore Ike! Anpanman: Franken-Robo-kun's Surprised Christmas [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1477. not available in English Sore Ike! Anpanman: Gomira no Hoshi [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1478. not available in English Sore Ike! Anpanman: Happy no Daibouken [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1479. Sore Ike! Anpanman: Hashire! Wakuwaku Anpanman Grand Prix [Anpanman, Baikinman]
 1480. not available in English Sore Ike! Anpanman: Hiya Hiya Hiyariko to Bafu Bafu Baikinman [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1481. not available in English Sore Ike! Anpanman: Horrorman to Hora Horako [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1482. not available in English Sore Ike! Anpanman: Inochi no Hoshi no Dolly [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1483. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Doremi Hime [Anpanman, Baikinman]
 1484. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Yakisobapanman [Anpanman, Baikinman]
 1485. not available in English Sore Ike! Anpanman: Keito no Shiro no Christmas [Anpanman, Baikinman]
 1486. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kieta Jam Ojisan [Anpanman, Baikinman]
 1487. Sore Ike! Anpanman: Kirakira Boshi no Namida [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1488. Sore Ike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-hime [Anpanman, Baikinman]
 1489. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kokin-chan to Aoi Namida [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1490. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kokin-chan to Namida no Christmas [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1491. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kuruyuki-hime to Mote Mote Baikinman [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1492. not available in English Sore Ike! Anpanman: Kyouryuu Nosshii no Daibouken [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1493. not available in English Sore Ike! Anpanman: Lyrical☆Magical Mahou no Gakkou [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1494. not available in English Sore Ike! Anpanman: Mija to Mahou no Lamp [Anpanman, Baikinman]
 1495. not available in English Sore Ike! Anpanman: Minami no Umi wo Sukue! [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1496. not available in English Sore Ike! Anpanman: Minna Atsumare! Anpanman World [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1497. Sore Ike! Anpanman: Minna de Teasobi - Anpanman to Itazura Obake [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1498. not available in English Sore Ike! Anpanman: Niji no Pyramid [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1499. not available in English Sore Ike! Anpanman: Ningyohime no Namida [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1500. not available in English Sore Ike! Anpanman: Otanjoubi Series [Anpanman, Baikinman]
 1501. not available in English Sore Ike! Anpanman: Outa to Teasobi Tanoshii ne [Anpanman, Baikinman]
 1502. not available in English Sore Ike! Anpanman: Rhythm de Teasobi - Anpanman to Fushigi na Parasol [Anpanman, Baikinman]
 1503. Sore Ike! Anpanman: Roll to Laura Ukigumojou no Himitsu [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1504. Sore Ike! Anpanman: Ruby no Negai [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1505. not available in English Sore Ike! Anpanman: Shabondama no Purun [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1506. not available in English Sore Ike! Anpanman: Sing! Dance! Everybody's Christmas [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1507. not available in English Sore Ike! Anpanman: Sora Tobu Ehon to Glass no Kutsu [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1508. Sore Ike! Anpanman: Sukue! Kokorin to Kiseki no Hoshi [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1509. Sore Ike! Anpanman: Tekka no Maki-chan to Kin no Kamameshidon [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1510. not available in English Sore Ike! Anpanman: Tenohira wo Taiyou ni [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1511. Sore Ike! Anpanman: Tobase! Kibou no Handkerchief [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1512. not available in English Sore Ike! Anpanman: Tobe! Tobe! Chibigon [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1513. not available in English Sore Ike! Anpanman: Tsukiko to Shiratama - Tokimeki Dancing [Anpanman, Baikinman, Cheese]
 1514. Sore Ike! Anpanman: Tsum