Challenge : November 2022

 1. [V3 - #3947 - 2022-10-31] Jeon_Asuna
 2. [V3 - #3978 - 2022-11-01] CrystalEyE
 3. [V3 - #3984 - 2022-11-02] lostnyanko
 4. [V3 - #4002 - 2022-11-05] RachelPanda
 5. [V3 - #4011 - 2022-11-06] Otaku_baka_dsk
 6. [V3 - #4014 - 2022-11-07] dierubikdie
 7. [V3 - #4018 - 2022-11-07] Aur0ra
 8. [V3 - #4020 - 2022-11-07] OweynLupton
 9. [V3 - #4021 - 2022-11-08] trojangirl12
 10. [V3 - #4028 - 2022-11-09] nerdgirl42
 11. [V3 - #4032 - 2022-11-10] Wyvern22
 12. [V3 - #4035 - 2022-11-10] ohpishhposh
 13. [V3 - #4036 - 2022-11-11] Baka_Nima456
 14. [V3 - #4039 - 2022-11-11] foxxykat1223
 15. [V3 - #4041 - 2022-11-11] Rebe92
 16. [V3 - #4043 - 2022-11-11] Bern_stein
 17. [V3 - #4048 - 2022-11-12] jaeo_k
 18. [V3 - #4051 - 2022-11-12] Karinara
 19. [V3 - #4053 - 2022-11-13] mayaxiii
 20. [V3 - #4055 - 2022-11-13] Jhiday
 21. [V3 - #4064 - 2022-11-14] HimeCrycho
 22. [V3 - #4066 - 2022-11-14] Technotron
 23. [V3 - #4071 - 2022-11-15] Mr_Duke_
 24. [V3 - #4075 - 2022-11-16] sukusen
 25. [V3 - #4084 - 2022-11-17] imlaabem
 26. [V3 - #4087 - 2022-11-18] Kristiwazhere
 27. [V3 - #4089 - 2022-11-18] _Bri
 28. [V3 - #4093 - 2022-11-18] lubryka
 29. [V3 - #4096 - 2022-11-19] Stardew
 30. [V3 - #4098 - 2022-11-19] Hero_Prinny
 31. [V3 - #4101 - 2022-11-19] GakutoDeathGlare
 32. [V3 - #4105 - 2022-11-20] Sarada
 33. [V3 - #4109 - 2022-11-20] Idiysar_Almond
 34. [V3 - #4111 - 2022-11-20] Arashiiiii
 35. [V3 - #4112 - 2022-11-20] SheyCroix
 36. [V3 - #4113 - 2022-11-21] iiPaperHeart
 37. [V3 - #4114 - 2022-11-21] FeezyWheezy
 38. [V3 - #4121 - 2022-11-21] Papa_Dragon
 39. [V3 - #4123 - 2022-11-21] Loudcsharp
 40. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask
 41. [V3 - #4133 - 2022-11-22] Genovia_
 42. [V3 - #4135 - 2022-11-23] xLunaDragon
 43. [V3 - #4138 - 2022-11-23] Jaikeis
 44. [V3 - #4139 - 2022-11-23] Kansugi
 45. [V3 - #4140 - 2022-11-23] Yuki-Chan276
 46. [V3 - #4144 - 2022-11-24] Zenit
 47. [V3 - #4150 - 2022-11-24] xCrazee
 48. [V3 - #4152 - 2022-11-24] Bahamut_Zero
 49. [V3 - #4153 - 2022-11-24] killy_dima
 50. [V3 - #4154 - 2022-11-24] Yterbium
 51. [V3 - #4156 - 2022-11-24] Rinarin
 52. [V3 - #4161 - 2022-11-25] GzusRocha
 53. [V3 - #4163 - 2022-11-25] Chronon
 54. [V3 - #4166 - 2022-11-25] originalsinshiro
 55. [V3 - #4169 - 2022-11-26] MissJodles
 56. [V3 - #4171 - 2022-11-26] bigdud24
 57. [V3 - #4174 - 2022-11-26] KatjieKat
 58. [V3 - #4176 - 2022-11-26] CsillaLoli
 59. [V3 - #4177 - 2022-11-26] Eyth

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2022-11-01

Number of Turn-ins : 59 (59 not validated yet)

Points : 0.5

4 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.