Challenge : October 2020

 1. [V2 - #4716 - 2020-10-01] -Ez_Bri_zy-
 2. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn
 3. [V2 - #4742 - 2020-10-04] MoonPhos
 4. [V2 - #4745 - 2020-10-04] Daisy-Sensei
 5. [V2 - #4748 - 2020-10-05] dixcloxure
 6. [V2 - #4763 - 2020-10-06] hinagatari
 7. [V2 - #4773 - 2020-10-07] nerdgirl42
 8. [V2 - #4788 - 2020-10-08] lostnyanko
 9. [V2 - #4790 - 2020-10-08] trojangirl12
 10. [V2 - #4806 - 2020-10-09] Idiysar_Almond
 11. [V2 - #4809 - 2020-10-09] hai_X_is
 12. [V2 - #4810 - 2020-10-09] Aur0ra
 13. [V2 - #4816 - 2020-10-10] KuriPuri
 14. [V2 - #4817 - 2020-10-10] Bern_stein
 15. [V2 - #4828 - 2020-10-12] Papa_Dragon
 16. [V2 - #4829 - 2020-10-12] Plaxsin
 17. [V2 - #4836 - 2020-10-13] Yterbium
 18. [V2 - #4837 - 2020-10-13] foxxykat1223
 19. [V2 - #4838 - 2020-10-13] SolidBlade
 20. [V2 - #4840 - 2020-10-13] anikadoodles
 21. [V2 - #4843 - 2020-10-13] NathiNugget
 22. [V2 - #4851 - 2020-10-14] Otaku_baka_dsk
 23. [V2 - #4855 - 2020-10-14] Mr_Duke_
 24. [V2 - #4860 - 2020-10-15] MetalFalcon
 25. [V2 - #4863 - 2020-10-15] HAPSYS
 26. [V2 - #4869 - 2020-10-15] xiulaces
 27. [V2 - #4872 - 2020-10-16] TheFlyingOrange
 28. [V2 - #4879 - 2020-10-16] Eraz007
 29. [V2 - #4883 - 2020-10-17] StrawberryMilkXD
 30. [V2 - #4888 - 2020-10-17] Wyvern22
 31. [V2 - #4901 - 2020-10-19] CheeseKnife
 32. [V2 - #4903 - 2020-10-19] dierubikdie
 33. [V2 - #4904 - 2020-10-19] Yuki-Chan276
 34. [V2 - #4905 - 2020-10-19] Animated_Amateur
 35. [V2 - #4907 - 2020-10-19] Rellni944
 36. [V2 - #4910 - 2020-10-20] Promethazine
 37. [V2 - #4911 - 2020-10-20] blurubberlizard
 38. [V2 - #4913 - 2020-10-20] devrat2012
 39. [V2 - #4924 - 2020-10-20] Jhiday
 40. [V2 - #4926 - 2020-10-20] __Saku
 41. [V2 - #4928 - 2020-10-21] JRFiveThirty8
 42. [V2 - #4932 - 2020-10-21] RainBlu89
 43. [V2 - #4933 - 2020-10-21] MrMada
 44. [V2 - #4934 - 2020-10-21] JackRippon
 45. [V2 - #4939 - 2020-10-21] Sarada
 46. [V2 - #4941 - 2020-10-21] extremeplant
 47. [V2 - #4944 - 2020-10-21] Rage_Beat06
 48. [V2 - #4962 - 2020-10-23] Zenit
 49. [V2 - #4963 - 2020-10-23] SheyCroix
 50. [V2 - #4964 - 2020-10-23] TheEdgelord
 51. [V2 - #4965 - 2020-10-23] Mikaytama13
 52. [V2 - #4966 - 2020-10-23] RosaMess
 53. [V2 - #4971 - 2020-10-23] Myelin_sr
 54. [V2 - #4976 - 2020-10-24] jho0on_
 55. [V2 - #4977 - 2020-10-24] I230
 56. [V2 - #4978 - 2020-10-24] Lokhlass
 57. [V2 - #4979 - 2020-10-24] MartialTie
 58. [V2 - #4980 - 2020-10-24] Rinarin
 59. [V2 - #4991 - 2020-10-25] KuraikoDesu

Category : Monthly

Thread : MAL forum

Created on : 2020-10-01

Number of Turn-ins : 59 (59 not validated yet)

Points : 0.5

4 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.