Challenge : Aired 2014

 1. [V1 - #2 - 2016-03-21] SheyCroix
 2. [V1 - #6 - 2016-03-24] abystoma2
 3. [V1 - #17 - 2016-03-28] MonsterAyu666
 4. [V1 - #30 - 2016-03-31] Tankjan
 5. [V1 - #207 - 2016-04-05] riho88riho
 6. [V1 - #47 - 2016-04-07] Akai_Shuichi
 7. [V1 - #48 - 2016-04-07] Jean_
 8. [V1 - #61 - 2016-04-10] AudioTsunami
 9. [V1 - #69 - 2016-04-14] GamerDLM
 10. [V1 - #86 - 2016-04-20] aemiliuz
 11. [V1 - #100 - 2016-04-23] Nonchalance_
 12. [V1 - #108 - 2016-04-27] SecretDinosaur
 13. [V1 - #151 - 2016-05-08] silverwalls
 14. [V1 - #167 - 2016-05-11] Jhiday
 15. [V1 - #230 - 2016-05-23] Rinarin
 16. [V1 - #279 - 2016-05-31] Kreyul
 17. [V1 - #302 - 2016-06-03] Yukino
 18. [V1 - #336 - 2016-06-08] lycheejane
 19. [V1 - #380 - 2016-06-14] _Dan_
 20. [V1 - #394 - 2016-06-17] AYOSHINA
 21. [V1 - #557 - 2016-07-06] Saelydera
 22. [V1 - #688 - 2016-07-21] Lokester
 23. [V1 - #1020 - 2016-08-26] greatvillage
 24. [V1 - #1067 - 2016-09-02] DannyTheDonkey
 25. [V1 - #1088 - 2016-09-04] Ventris
 26. [V1 - #1119 - 2016-09-09] YumeNoTsukii
 27. [V1 - #1126 - 2016-09-10] AngelShiva
 28. [V1 - #1142 - 2016-09-12] renzoushi
 29. [V1 - #1403 - 2016-10-05] heinrich6745
 30. [V1 - #1510 - 2016-10-11] KingYoshi
 31. [V1 - #1570 - 2016-10-15] MysteriousGhoul
 32. [V1 - #1692 - 2016-10-25] virtual_core
 33. [V1 - #1735 - 2016-10-29] removed-user
 34. [V1 - #1771 - 2016-11-01] homlikemom
 35. [V1 - #1777 - 2016-11-02] AlexJ94
 36. [V1 - #1827 - 2016-11-07] Aelric1
 37. [V1 - #1931 - 2016-11-17] bloodfire00
 38. [V1 - #2269 - 2016-12-22] Clover
 39. [V1 - #2451 - 2017-01-03] Oni-Sanae
 40. [V1 - #2486 - 2017-01-05] Astarate
 41. [V1 - #2728 - 2017-01-25] ParsleyParsnips
 42. [V1 - #2751 - 2017-01-28] Lyfa
 43. [V1 - #2868 - 2017-02-07] Sojin
 44. [V1 - #2987 - 2017-02-18] Salokannel2
 45. [V1 - #3015 - 2017-02-20] OmegaOtaku
 46. [V1 - #3058 - 2017-02-23] Useless_Goddess
 47. [V1 - #3084 - 2017-02-26] Dessssy
 48. [V1 - #3203 - 2017-03-05] Rojo
 49. [V1 - #3423 - 2017-03-28] Konekojo
 50. [V1 - #3660 - 2017-04-18] Josafat
 51. [V1 - #4378 - 2017-06-27] Honkai
 52. [V1 - #4686 - 2017-08-06] Wyvern22
 53. [V1 - #4711 - 2017-08-11] jho0on_
 54. [V1 - #4849 - 2017-08-28] GDMH39
 55. [V1 - #4856 - 2017-08-29] Salyee
 56. [V1 - #4979 - 2017-09-13] sadako921
 57. [V1 - #5345 - 2017-10-28] acestrawbs
 58. [V1 - #5437 - 2017-11-04] NaineLIEz
 59. [V1 - #5552 - 2017-11-21] Sanspareil
 60. [V1 - #5613 - 2017-11-30] Titon
 61. [V1 - #5666 - 2017-12-05] Shock_Yin
 62. [V1 - #5676 - 2017-12-06] Flimmer
 63. [V1 - #5809 - 2017-12-27] pgmhecateii
 64. [V1 - #5810 - 2017-12-27] Passion
 65. [V1 - #5849 - 2017-12-30] tingy
 66. [V1 - #6035 - 2018-01-21] XenoTracker
 67. [V1 - #6160 - 2018-01-31] Krona
 68. [V1 - #6286 - 2018-02-12] Titadou
 69. [V1 - #6368 - 2018-02-21] MarissaRob
 70. [V1 - #6432 - 2018-02-27] Sandrean
 71. [V1 - #6493 - 2018-03-04] Zenit
 72. [V1 - #6762 - 2018-04-02] Soarax
 73. [V1 - #6841 - 2018-04-12] leapylee
 74. [V1 - #6899 - 2018-04-19] -Jefuri-
 75. [V1 - #6967 - 2018-04-28] foxxykat1223
 76. [V1 - #7226 - 2018-05-28] MuffledPolecat
 77. [V1 - #7372 - 2018-08-28] lubryka
 78. [V1 - #7397 - 2018-08-30] sonniet
 79. [V1 - #7774 - 2018-10-15] Imyreld
 80. [V1 - #7834 - 2018-10-22] Tafixados
 81. [V1 - #8202 - 2018-12-15] Bern_stein
 82. [V1 - #8452 - 2019-01-14] breathesunshine
 83. [V1 - #9395 - 2019-04-30] DeadlyRaven
 84. [V1 - #9714 - 2019-06-18] Nanashi_x3
 85. [V1 - #9892 - 2019-07-16] TheMaxPhoenix
 86. [V2 - #179 - 2019-09-11] I230
 87. [V2 - #242 - 2019-09-20] hinagatari
 88. [V2 - #349 - 2019-09-28] Sertaslo
 89. [V2 - #861 - 2019-11-21] Sostter
 90. [V2 - #1456 - 2020-01-18] Vaniltea
 91. [V2 - #1559 - 2020-01-28] Shikisha
 92. [V2 - #1561 - 2020-01-29] SlayMagical
 93. [V2 - #2225 - 2020-03-24] ImagineBrkr
 94. [V2 - #2383 - 2020-04-06] KuriPuri
 95. [V2 - #2525 - 2020-04-15] MrDucky1231
 96. [V2 - #2968 - 2020-05-19] epicdtx
 97. [V2 - #2970 - 2020-05-19] PNR_13
 98. [V2 - #3037 - 2020-05-24] Bri
 99. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon
 100. [V2 - #3104 - 2020-05-27] PINKIPL
 101. [V2 - #3190 - 2020-06-01] trojangirl12
 102. [V2 - #3196 - 2020-06-01] Harisrox
 103. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra
 104. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure
 105. [V2 - #3524 - 2020-06-30] tbeans10
 106. [V2 - #4653 - 2020-09-28] Rellni944
 107. [V2 - #4731 - 2020-10-03] RobinX
 108. [V2 - #4848 - 2020-10-14] Plaxsin
 109. [V2 - #4914 - 2020-10-20] Shuurei
 110. [V2 - #5598 - 2020-12-08] dierubikdie
 111. [V2 - #5883 - 2020-12-28] Jokobo
 112. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril
 113. [V2 - #6746 - 2021-02-27] Kuroiji
 114. [V2 - #6999 - 2021-03-19] MegaManBK7
 115. [V2 - #7429 - 2021-04-18] AngelHana
 116. [V2 - #8218 - 2021-06-14] Campiz06
 117. [V2 - #8483 - 2021-07-01] Otaku_baka_dsk
 118. [V2 - #9001 - 2021-08-12] RachelPanda
 119. [V3 - #22 - 2021-11-05] ScarletCelestial
 120. [V3 - #417 - 2021-12-17] Mackamizzle
 121. [V3 - #801 - 2022-01-13] willowlywillow
 122. [V3 - #1197 - 2022-02-16] lostnyanko
 123. [V3 - #1228 - 2022-02-19] Tonic_
 124. [V3 - #1376 - 2022-02-28] OweynLupton
 125. [V3 - #1514 - 2022-03-13] Timcampy
 126. [V3 - #2500 - 2022-06-07] HimeCrycho
 127. [V3 - #3190 - 2022-08-10] Ten
 128. [V3 - #3296 - 2022-08-24] YayakoChii
 129. [V3 - #3522 - 2022-09-19] GakutoDeathGlare
 130. [V3 - #4104 - 2022-11-20] Yterbium
 131. [V3 - #4319 - 2022-12-09] CsillaLoli
 132. [V3 - #4625 - 2023-01-05] I-Chrome
 133. [V3 - #4853 - 2023-01-23] Canaan
 134. [V3 - #5690 - 2023-04-02] Reisho-Teki
 135. [V3 - #5774 - 2023-04-13] Fuwa_san
 136. [V3 - #5997 - 2023-05-04] Bunille
 137. [V3 - #6072 - 2023-05-17] Talha17Sama
 138. [V3 - #6708 - 2023-07-20] Jhiday x2
 139. [V3 - #6752 - 2023-07-23] Twintail_Daemon
 140. [V3 - #6772 - 2023-07-25] ImagineBrkr x2
 141. [V3 - #6962 - 2023-08-12] Crazee
 142. [V3 - #7218 - 2023-09-16] redincall
 143. [V3 - #7243 - 2023-09-19] Rage_Beat06
 144. [V3 - #7356 - 2023-10-03] MochiMagus
 145. [V3 - #7613 - 2023-11-06] Campiz06 x2
 146. [V3 - #7686 - 2023-11-13] dierubikdie x2
 147. [V3 - #7709 - 2023-11-17] Sam565
 148. [V3 - #7832 - 2023-12-01] Jokobo x2
 149. [V3 - #7841 - 2023-12-02] Bri x2
 150. [V3 - #7862 - 2023-12-07] greatvillage x2
 151. [V3 - #8393 - 2024-02-11] Punkero

Year Aired 2014

Created on : 2016-03-01

MAL forum thread

3 Point(s)
40 items to complete
151 Turnins
114 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can be submitted twice.