Challenge : Aired 2014

 1. [#2 - 2016-03-21] SheyCroix
 2. [#6 - 2016-03-24] abystoma2
 3. [#17 - 2016-03-28] MonsterAyu666
 4. [#30 - 2016-03-31] Tankjan
 5. [#207 - 2016-04-05] riho88riho
 6. [#47 - 2016-04-07] Akai_Shuichi
 7. [#48 - 2016-04-07] Jean_
 8. [#61 - 2016-04-10] AudioTsunami
 9. [#69 - 2016-04-14] GamerDLM
 10. [#86 - 2016-04-20] aemiliuz
 11. [#100 - 2016-04-23] Nonchalance_
 12. [#108 - 2016-04-27] SecretDinosaur
 13. [#151 - 2016-05-08] silverwalls
 14. [#167 - 2016-05-11] Jhiday
 15. [#230 - 2016-05-23] Rinarin
 16. [#279 - 2016-05-31] Kreyul
 17. [#302 - 2016-06-03] Yukino
 18. [#336 - 2016-06-08] lycheejane
 19. [#380 - 2016-06-14] _Dan_
 20. [#394 - 2016-06-17] AYOSHINA
 21. [#557 - 2016-07-06] Saelydera
 22. [#688 - 2016-07-21] Lokester
 23. [#1020 - 2016-08-26] greatvillage
 24. [#1067 - 2016-09-02] DannyTheDonkey
 25. [#1088 - 2016-09-04] Ventris
 26. [#1119 - 2016-09-09] YumeNoTsukii
 27. [#1126 - 2016-09-10] AngelShiva
 28. [#1142 - 2016-09-12] renzoushi
 29. [#1403 - 2016-10-05] heinrich6745
 30. [#1510 - 2016-10-11] KingYoshi
 31. [#1570 - 2016-10-15] MysteriousGhoul
 32. [#1692 - 2016-10-25] virtual_core
 33. [#1735 - 2016-10-29] removed-user
 34. [#1771 - 2016-11-01] homlikemom
 35. [#1777 - 2016-11-02] AlexJ94
 36. [#1827 - 2016-11-07] Aelric1
 37. [#1931 - 2016-11-17] bloodfire00
 38. [#2269 - 2016-12-22] Clover
 39. [#2451 - 2017-01-03] Oni-Sanae
 40. [#2486 - 2017-01-05] Astarate
 41. [#2728 - 2017-01-25] ParsleyParsnips
 42. [#2751 - 2017-01-28] Lyfa
 43. [#2868 - 2017-02-07] Sojin
 44. [#2987 - 2017-02-18] Salokannel2
 45. [#3015 - 2017-02-20] OmegaOtaku
 46. [#3058 - 2017-02-23] Useless_Goddess
 47. [#3084 - 2017-02-26] Dessssy
 48. [#3203 - 2017-03-05] Rojo
 49. [#3423 - 2017-03-28] Konekojo
 50. [#3660 - 2017-04-18] Josafat
 51. [#4378 - 2017-06-27] Honkai
 52. [#4686 - 2017-08-06] Wyvern22
 53. [#4711 - 2017-08-11] jho0on_
 54. [#4849 - 2017-08-28] GDMH39
 55. [#4856 - 2017-08-29] Salyee
 56. [#4979 - 2017-09-13] sadako921
 57. [#5345 - 2017-10-28] acestrawbs
 58. [#5437 - 2017-11-04] NaineLIEz
 59. [#5552 - 2017-11-21] Sanspareil
 60. [#5613 - 2017-11-30] Titon
 61. [#5666 - 2017-12-05] Shock_Yin
 62. [#5676 - 2017-12-06] Flimmer
 63. [#5809 - 2017-12-27] pgmhecateii
 64. [#5810 - 2017-12-27] Passion
 65. [#5849 - 2017-12-30] tingy
 66. [#6035 - 2018-01-21] XenoTracker
 67. [#6160 - 2018-01-31] Krona
 68. [#6286 - 2018-02-12] Titadou
 69. [#6368 - 2018-02-21] MarissaRob
 70. [#6432 - 2018-02-27] Sandrean
 71. [#6493 - 2018-03-04] Zenit
 72. [#6762 - 2018-04-02] Soarax
 73. [#6841 - 2018-04-12] leapylee
 74. [#6899 - 2018-04-19] Aelx
 75. [#6967 - 2018-04-28] foxxykat1223
 76. [#7226 - 2018-05-28] MuffledPolecat
 77. [#7372 - 2018-08-28] lubryka
 78. [#7397 - 2018-08-30] sonniet
 79. [#7774 - 2018-10-15] Imyreld
 80. [#7834 - 2018-10-22] Tafixados
 81. [#8202 - 2018-12-15] Bern_stein
 82. [#8452 - 2019-01-14] breathesunshine
 83. [#9395 - 2019-04-30] DeadlyRaven
 84. [#9714 - 2019-06-18] Nanashi_x3
 85. [#9892 - 2019-07-16] TheMaxPhoenix
 86. [V2 - #179 - 2019-09-11] I230
 87. [V2 - #242 - 2019-09-20] hinagatari
 88. [V2 - #349 - 2019-09-28] Sertaslo
 89. [V2 - #861 - 2019-11-21] Sostter
 90. [V2 - #1456 - 2020-01-18] Vaniltea
 91. [V2 - #1559 - 2020-01-28] Shikisha
 92. [V2 - #1561 - 2020-01-29] SlayMagical
 93. [V2 - #2225 - 2020-03-24] ImagineBrkr
 94. [V2 - #2383 - 2020-04-06] KuriPuri
 95. [V2 - #2525 - 2020-04-15] MrDucky1231
 96. [V2 - #2968 - 2020-05-19] epicdtx
 97. [V2 - #2970 - 2020-05-19] pranaynighukar
 98. [V2 - #3037 - 2020-05-24] _Bri
 99. [V2 - #3060 - 2020-05-25] MetalFalcon
 100. [V2 - #3104 - 2020-05-27] PINKIPL
 101. [V2 - #3190 - 2020-06-01] trojangirl12
 102. [V2 - #3196 - 2020-06-01] Harisrox
 103. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra
 104. [V2 - #3432 - 2020-06-23] dixcloxure
 105. [V2 - #3524 - 2020-06-30] tbeans10
 106. [V2 - #4653 - 2020-09-28] Rellni944
 107. [V2 - #4731 - 2020-10-03] RobinX
 108. [V2 - #4848 - 2020-10-14] Plaxsin
 109. [V2 - #4914 - 2020-10-20] Shuurei
 110. [V2 - #5598 - 2020-12-08] dierubikdie
 111. [V2 - #5883 - 2020-12-28] Jokobo
 112. [V2 - #6097 - 2021-01-11] Zangril
 113. [V2 - #6746 - 2021-02-27] Sakku-san
 114. [V2 - #6999 - 2021-03-19] MegaManBK7
 115. [V2 - #7429 - 2021-04-18] AngelHana
 116. [V2 - #8218 - 2021-06-14] Campiz06
 117. [V2 - #8483 - 2021-07-01] Otaku_baka_dsk

Category : Year

Thread : MAL forum

Created on : 2016-03-01

Number of Turn-ins : 117 (13 not validated yet)

Points : 3

40 items to complete.

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • All anime, including previously seen or started, can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • This challenge can only count once. Only one turn-in will be taken into account.