Challenge : Comedy

 1. [V1 - #1530 - 2016-10-12] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #1531 - 2016-10-12] renzoushi - Easy
 3. [V1 - #1533 - 2016-10-12] OmegaOtaku - Easy
 4. [V1 - #1535 - 2016-10-12] -Eien- - Easy
 5. [V1 - #1537 - 2016-10-12] Zenit - Easy
 6. [V1 - #1539 - 2016-10-13] SunflowerDaisho - Easy
 7. [V1 - #1540 - 2016-10-13] AYOSHINA - Easy
 8. [V1 - #1541 - 2016-10-13] NamiLover69 - Easy
 9. [V1 - #1542 - 2016-10-13] MillieAndretti90 - Easy
 10. [V1 - #1546 - 2016-10-13] Jhiday - Easy
 11. [V1 - #1549 - 2016-10-13] YumeNoTsukii - Easy
 12. [V1 - #1555 - 2016-10-14] DarkFaerie - Easy
 13. [V1 - #1557 - 2016-10-14] Ginger_Snap - Easy
 14. [V1 - #1559 - 2016-10-14] Kaede00 - Easy
 15. [V1 - #1562 - 2016-10-14] Akai_Shuichi - Easy
 16. [V1 - #1564 - 2016-10-14] SheyCroix - Easy
 17. [V1 - #1567 - 2016-10-14] Ritshiro - Easy
 18. [V1 - #1568 - 2016-10-14] Squidster - Easy
 19. [V1 - #1569 - 2016-10-15] Dr_Tokami - Easy
 20. [V1 - #1574 - 2016-10-15] removed-user - Easy
 21. [V1 - #1576 - 2016-10-15] Shanayaaa - Easy
 22. [V1 - #1577 - 2016-10-15] BohemianRhapsody - Easy
 23. [V1 - #1578 - 2016-10-15] TreasuredHopes - Easy
 24. [V1 - #1579 - 2016-10-15] LemonBurglars - Easy
 25. [V1 - #1590 - 2016-10-16] TheMaxPhoenix - Easy
 26. [V1 - #1606 - 2016-10-17] Rinarin - Easy
 27. [V1 - #1607 - 2016-10-17] Hoarfox - Easy
 28. [V1 - #1608 - 2016-10-17] Astarate - Easy
 29. [V1 - #1610 - 2016-10-17] OrangeMelon - Easy
 30. [V1 - #1615 - 2016-10-18] taximals - Easy
 31. [V1 - #1635 - 2016-10-20] RachelPanda - Easy
 32. [V1 - #1642 - 2016-10-20] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 33. [V1 - #1647 - 2016-10-21] eure_maum - Easy
 34. [V1 - #1650 - 2016-10-21] I-Chrome - Easy
 35. [V1 - #1657 - 2016-10-22] TahZin - Easy
 36. [V1 - #1666 - 2016-10-23] DannyTheDonkey - Easy
 37. [V1 - #1683 - 2016-10-24] Punkero - Easy
 38. [V1 - #1703 - 2016-10-26] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 39. [V1 - #455 - 2016-11-01] Amitte_Sukku - Easy
 40. [V1 - #1765 - 2016-11-01] AYOSHINA - Medium
 41. [V1 - #1794 - 2016-11-04] MiaouTail - Easy
 42. [V1 - #1800 - 2016-11-05] Yukino - Easy
 43. [V1 - #1810 - 2016-11-05] Ennetsu - Easy
 44. [V1 - #1811 - 2016-11-05] SilverDio - Easy
 45. [V1 - #1817 - 2016-11-06] pbone - Easy
 46. [V1 - #1903 - 2016-11-14] Konekojo - Easy
 47. [V1 - #1920 - 2016-11-15] qawzse_romao - Easy
 48. [V1 - #1936 - 2016-11-17] tbeans10 - Easy
 49. [V1 - #1976 - 2016-11-21] Kamidox - Easy
 50. [V1 - #1998 - 2016-11-22] Xoltama - Easy
 51. [V1 - #2007 - 2016-11-23] Kreyul - Medium
 52. [V1 - #2008 - 2016-11-23] Tonic_ - Easy
 53. [V1 - #2046 - 2016-11-27] Ginger_Snap - Hard
 54. [V1 - #2065 - 2016-11-28] Celine3107 - Easy
 55. [V1 - #2072 - 2016-11-30] Helvian494743 - Hard
 56. [V1 - #2094 - 2016-12-01] abystoma2 - Hard
 57. [V1 - #2110 - 2016-12-04] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 58. [V1 - #2118 - 2016-12-06] JayArcher - Easy
 59. [V1 - #2156 - 2016-12-10] MissCactus - Easy
 60. [V1 - #2186 - 2016-12-13] jleety - Easy
 61. [V1 - #2198 - 2016-12-14] AudioTsunami - Easy
 62. [V1 - #2207 - 2016-12-15] Kreyul - Easy
 63. [V1 - #2208 - 2016-12-15] LaceyKuroki - Easy
 64. [V1 - #2212 - 2016-12-16] AYOSHINA - Hard
 65. [V1 - #2221 - 2016-12-16] mezzy303 - Easy
 66. [V1 - #2258 - 2016-12-20] Succhan - Easy
 67. [V1 - #2261 - 2016-12-21] Clover - Easy
 68. [V1 - #2307 - 2016-12-24] Dakenfromvault1 - Easy
 69. [V1 - #2351 - 2016-12-28] Aelric1 - Easy
 70. [V1 - #2384 - 2016-12-30] NaineLIEz - Easy
 71. [V1 - #2387 - 2016-12-30] Helvian494743 - Easy
 72. [V1 - #2391 - 2016-12-30] Lilviscious - Easy
 73. [V1 - #2393 - 2016-12-30] babayuri - Easy
 74. [V1 - #2507 - 2017-01-06] Enrico45 - Medium
 75. [V1 - #2508 - 2017-01-06] Ginger_Snap - Medium
 76. [V1 - #2529 - 2017-01-08] Wyvern22 - Easy
 77. [V1 - #2536 - 2017-01-08] moissi - Easy
 78. [V1 - #2546 - 2017-01-09] Wyvern22 - Medium
 79. [V1 - #2551 - 2017-01-10] AYOSHINA x2 - Easy
 80. [V1 - #2555 - 2017-01-10] abystoma2 - Medium
 81. [V1 - #2574 - 2017-01-11] AnnaSekai - Easy
 82. [V1 - #2580 - 2017-01-12] KenApplepi - Easy
 83. [V1 - #2583 - 2017-01-12] starfishalliance - Easy
 84. [V1 - #2631 - 2017-01-17] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 85. [V1 - #2633 - 2017-01-17] Gwathgor - Easy
 86. [V1 - #2666 - 2017-01-20] 1elf - Easy
 87. [V1 - #2672 - 2017-01-21] extremeplant - Easy
 88. [V1 - #2673 - 2017-01-21] Phil_Murray - Easy
 89. [V1 - #2687 - 2017-01-22] purplepinapples - Easy
 90. [V1 - #2743 - 2017-01-27] MochiMagus - Easy
 91. [V1 - #2744 - 2017-01-27] StakeMammon - Easy
 92. [V1 - #2752 - 2017-01-29] YumeNoTsukii - Medium
 93. [V1 - #2759 - 2017-01-29] thriwien - Easy
 94. [V1 - #2760 - 2017-01-29] ParsleyParsnips - Easy
 95. [V1 - #2768 - 2017-01-30] AngelShiva - Easy
 96. [V1 - #2842 - 2017-02-05] Salokannel2 - Easy
 97. [V1 - #2844 - 2017-02-05] Lyfa - Easy
 98. [V1 - #2847 - 2017-02-06] Sandrean - Easy
 99. [V1 - #2864 - 2017-02-07] Wyvern22 - Hard
 100. [V1 - #2871 - 2017-02-07] Izarapaw - Easy
 101. [V1 - #2877 - 2017-02-08] Okariin - Easy
 102. [V1 - #2881 - 2017-02-08] NamiLover69 - Medium (upgraded from Easy)
 103. [V1 - #2897 - 2017-02-09] abystoma2 - Easy
 104. [V1 - #2909 - 2017-02-11] Sojin - Easy
 105. [V1 - #2944 - 2017-02-14] RachelPanda - Medium (upgraded from Easy)
 106. [V1 - #2971 - 2017-02-16] greatvillage - Easy
 107. [V1 - #3006 - 2017-02-20] AYOSHINA x2 - Medium
 108. [V1 - #3062 - 2017-02-24] Blizzard - Medium
 109. [V1 - #3113 - 2017-02-27] renzoushi - Hard
 110. [V1 - #3125 - 2017-02-28] Ayato - Easy
 111. [V1 - #3176 - 2017-03-02] Skulduchaos - Easy
 112. [V1 - #3185 - 2017-03-03] sassss - Easy
 113. [V1 - #3212 - 2017-03-06] greatvillage - Medium (upgraded from Easy)
 114. [V1 - #3216 - 2017-03-07] Salokannel2 - Medium
 115. [V1 - #3230 - 2017-03-09] acestrawbs - Easy
 116. [V1 - #3235 - 2017-03-09] AlexJ94 - Easy
 117. [V1 - #3239 - 2017-03-10] Tsukari - Easy
 118. [V1 - #3352 - 2017-03-21] Rojo - Easy
 119. [V1 - #3352 - 2017-03-21] Rojo - Medium
 120. [V1 - #3356 - 2017-03-22] Wyvern22 x2 - Hard
 121. [V1 - #3359 - 2017-03-22] Akai_Shuichi - Hard
 122. [V1 - #3422 - 2017-03-28] -Animewikia- - Easy
 123. [V1 - #3539 - 2017-04-05] AYOSHINA x2 - Hard
 124. [V1 - #3577 - 2017-04-09] Zenit - Medium
 125. [V1 - #3595 - 2017-04-10] Wyvern22 x2 - Medium
 126. [V1 - #3621 - 2017-04-15] TreasuredHopes - Medium
 127. [V1 - #3686 - 2017-04-21] Butterstroke - Easy
 128. [V1 - #3775 - 2017-04-29] NickWilks - Easy
 129. [V1 - #3782 - 2017-04-30] SunflowerDaisho - Medium
 130. [V1 - #3785 - 2017-04-30] Krona - Easy
 131. [V1 - #3828 - 2017-05-01] OmegaOtaku - Medium
 132. [V1 - #3829 - 2017-05-01] extremeplant - Medium
 133. [V1 - #3881 - 2017-05-07] OmegaOtaku - Hard
 134. [V1 - #4052 - 2017-05-25] bloodfire00 - Easy
 135. [V1 - #4058 - 2017-05-25] Elemental_Wizard - Easy
 136. [V1 - #4183 - 2017-06-04] Romy_ - Easy
 137. [V1 - #4184 - 2017-06-04] SomeSpaceCase - Easy
 138. [V1 - #4186 - 2017-06-04] LainDarko - Easy
 139. [V1 - #4195 - 2017-06-05] Salokannel2 - Hard
 140. [V1 - #4212 - 2017-06-07] renzoushi - Medium
 141. [V1 - #4291 - 2017-06-18] lifeiscrazy - Easy
 142. [V1 - #4305 - 2017-06-19] NickWilks - Medium
 143. [V1 - #4314 - 2017-06-20] mekapilot - Easy
 144. [V1 - #4402 - 2017-06-29] suraj_anton - Easy
 145. [V1 - #4470 - 2017-07-05] Denisecvo - Easy
 146. [V1 - #4472 - 2017-07-05] AncientVampyr - Easy
 147. [V1 - #4510 - 2017-07-11] Unloveable - Easy
 148. [V1 - #4569 - 2017-07-21] PaiYuri - Easy
 149. [V1 - #4576 - 2017-07-22] Imyreld - Easy
 150. [V1 - #4580 - 2017-07-23] JGChaves - Easy
 151. [V1 - #4593 - 2017-07-24] SkootleSkittle - Easy
 152. [V1 - #4644 - 2017-08-02] Shuichi2 - Easy
 153. [V1 - #4698 - 2017-08-08] MrVestacus - Easy
 154. [V1 - #4700 - 2017-08-09] -Animazing- - Easy
 155. [V1 - #4707 - 2017-08-11] Whimsalot - Easy
 156. [V1 - #4737 - 2017-08-15] riho88riho - Easy
 157. [V1 - #4767 - 2017-08-19] Salokannel2 x2 - Easy
 158. [V1 - #4768 - 2017-08-19] KenApplepi - Medium (upgraded from Easy)
 159. [V1 - #4771 - 2017-08-20] sabi-chan - Easy
 160. [V1 - #4773 - 2017-08-20] Punkero - Hard (upgraded from Easy)
 161. [V1 - #4777 - 2017-08-20] Fire__Phoenix - Easy
 162. [V1 - #4780 - 2017-08-20] Rebe92 - Easy
 163. [V1 - #4793 - 2017-08-22] Wyvern22 x2 - Easy
 164. [V1 - #4811 - 2017-08-24] TheMaxPhoenix - Medium
 165. [V1 - #4827 - 2017-08-26] SheyCroix - Medium
 166. [V1 - #4849 - 2017-08-28] GDMH39 - Easy
 167. [V1 - #4862 - 2017-08-30] MissCactus - Medium
 168. [V1 - #4864 - 2017-08-30] SheyCroix - Hard
 169. [V1 - #4898 - 2017-09-01] smhmines - Easy
 170. [V1 - #4917 - 2017-09-02] OmegaOtaku x2 - Medium
 171. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Easy
 172. [V1 - #4941 - 2017-09-05] Imyreld - Medium
 173. [V1 - #4942 - 2017-09-05] Kreyul x2 - Medium
 174. [V1 - #4943 - 2017-09-06] LawyerWithAnS - Easy
 175. [V1 - #4998 - 2017-09-16] Konekojo - Hard
 176. [V1 - #5000 - 2017-09-16] ParsleyParsnips - Medium
 177. [V1 - #5005 - 2017-09-17] AngelShiva - Medium
 178. [V1 - #5028 - 2017-09-19] AngelShiva - Hard
 179. [V1 - #5056 - 2017-09-23] Aelric1 - Hard
 180. [V1 - #5062 - 2017-09-23] Helvian494743 - Medium
 181. [V1 - #5117 - 2017-09-30] Titadou - Easy
 182. [V1 - #5147 - 2017-10-03] sadako921 - Easy
 183. [V1 - #5173 - 2017-10-06] SebastianOrf3 - Easy
 184. [V1 - #5197 - 2017-10-10] MochiMagus - Medium (upgraded from Easy)
 185. [V1 - #5238 - 2017-10-16] DarkFaerie - Medium
 186. [V1 - #5243 - 2017-10-16] OmegaOtaku x2 - Easy
 187. [V1 - #5291 - 2017-10-23] Doougii - Easy
 188. [V1 - #5302 - 2017-10-24] Vanadis - Easy
 189. [V1 - #5302 - 2017-10-24] Vanadis - Medium
 190. [V1 - #5302 - 2017-10-24] Vanadis - Hard
 191. [V1 - #5304 - 2017-10-24] Kyuuto - Easy
 192. [V1 - #5349 - 2017-10-28] Rno081 - Easy
 193. [V1 - #5355 - 2017-10-29] GNozaki - Medium
 194. [V1 - #5361 - 2017-10-29] leapylee - Easy
 195. [V1 - #5411 - 2017-11-01] Diaochann - Easy
 196. [V1 - #5437 - 2017-11-04] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 197. [V1 - #5453 - 2017-11-06] ImagineBrkr - Easy
 198. [V1 - #5502 - 2017-11-15] AnshiAneko - Easy
 199. [V1 - #5510 - 2017-11-17] Zenit - Hard
 200. [V1 - #5526 - 2017-11-18] V3n0M93 - Easy
 201. [V1 - #5543 - 2017-11-20] Imyreld - Hard
 202. [V1 - #5569 - 2017-11-23] Aeradae - Easy
 203. [V1 - #5604 - 2017-11-29] SummerIchigo - Easy
 204. [V1 - #5657 - 2017-12-03] Ginger_Snap x2 - Easy
 205. [V1 - #5657 - 2017-12-03] Ginger_Snap x2 - Medium
 206. [V1 - #5685 - 2017-12-08] Snufkin - Easy
 207. [V1 - #5691 - 2017-12-09] Imyreld x2 - Easy
 208. [V1 - #5703 - 2017-12-11] Shock_Yin - Easy
 209. [V1 - #5712 - 2017-12-13] Butterstroke - Medium (upgraded from Easy)
 210. [V1 - #5716 - 2017-12-13] Salokannel2 x2 - Medium
 211. [V1 - #5770 - 2017-12-22] space-cowboys - Easy
 212. [V1 - #5804 - 2017-12-26] Hakaminah - Easy
 213. [V1 - #5854 - 2017-12-30] NaineLIEz - Medium
 214. [V1 - #5883 - 2018-01-01] cappuccinoangel - Easy
 215. [V1 - #5887 - 2018-01-01] Ylienna - Easy
 216. [V1 - #5893 - 2018-01-02] acestrawbs - Medium
 217. [V1 - #5916 - 2018-01-04] Kreyul x2 - Easy
 218. [V1 - #5945 - 2018-01-08] aliyn89 - Easy
 219. [V1 - #5977 - 2018-01-14] harmony19 - Easy
 220. [V1 - #5982 - 2018-01-15] Nanmye - Easy
 221. [V1 - #6023 - 2018-01-19] ownitlikeaboss - Easy
 222. [V1 - #6026 - 2018-01-19] Imyreld x2 - Medium
 223. [V1 - #6032 - 2018-01-21] Lady_Nera - Easy
 224. [V1 - #6114 - 2018-01-28] KuhakuyaL - Easy
 225. [V1 - #6116 - 2018-01-29] starfishalliance - Medium
 226. [V1 - #6131 - 2018-01-30] Netbug - Easy
 227. [V1 - #6134 - 2018-01-30] Punkero - Medium
 228. [V1 - #6175 - 2018-01-31] Schlopsi - Easy
 229. [V1 - #6228 - 2018-02-04] Soarax - Easy
 230. [V1 - #6256 - 2018-02-09] kT-Echo - Easy
 231. [V1 - #6275 - 2018-02-11] TheEdgelord - Easy
 232. [V1 - #6335 - 2018-02-17] NaineLIEz - Easy
 233. [V1 - #6374 - 2018-02-22] ampd - Easy
 234. [V1 - #6416 - 2018-02-26] Aeradae - Medium
 235. [V1 - #6441 - 2018-02-27] Gwathgor - Medium
 236. [V1 - #6475 - 2018-03-01] animegeek4life - Easy
 237. [V1 - #6489 - 2018-03-03] YayakoChii - Easy
 238. [V1 - #6504 - 2018-03-07] Imyreld x2 - Hard
 239. [V1 - #6528 - 2018-03-10] greyjoie - Easy
 240. [V1 - #6595 - 2018-03-18] Tubby - Easy
 241. [V1 - #6599 - 2018-03-19] Clover - Medium
 242. [V1 - #6652 - 2018-03-25] Tournalo - Easy
 243. [V1 - #6715 - 2018-03-31] Onodeath - Easy
 244. [V1 - #6720 - 2018-03-31] abystoma2 x2 - Easy
 245. [V1 - #6736 - 2018-03-31] scrouge - Easy
 246. [V1 - #6765 - 2018-04-02] Rebe92 - Medium
 247. [V1 - #6803 - 2018-04-07] Titadou - Medium
 248. [V1 - #6808 - 2018-04-08] tbeans10 - Medium
 249. [V1 - #6819 - 2018-04-09] Akai_Shuichi - Medium
 250. [V1 - #6827 - 2018-04-10] MalyRBT - Easy
 251. [V1 - #6838 - 2018-04-12] GNozaki - Hard (upgraded from Medium)
 252. [V1 - #6850 - 2018-04-13] KeylosDesu - Easy
 253. [V1 - #6910 - 2018-04-21] lubryka - Easy
 254. [V1 - #6910 - 2018-04-21] lubryka - Medium
 255. [V1 - #6910 - 2018-04-21] lubryka - Hard
 256. [V1 - #6917 - 2018-04-22] inesmarques2011 - Easy
 257. [V1 - #6996 - 2018-04-30] -Jefuri- - Easy
 258. [V1 - #7038 - 2018-05-01] SlayMagical - Easy
 259. [V1 - #7046 - 2018-05-02] annah0j - Easy
 260. [V1 - #7069 - 2018-05-05] TEMPEST_RIMURU - Easy
 261. [V1 - #7106 - 2018-05-11] zelda2point0 - Easy
 262. [V1 - #7128 - 2018-05-13] HurricaneLaurk - Medium
 263. [V1 - #7139 - 2018-05-14] MissCactus - Medium
 264. [V1 - #7225 - 2018-05-27] extremeplant - Hard
 265. [V1 - #7274 - 2018-08-14] justoline - Easy
 266. [V1 - #7296 - 2018-08-18] blackwing99 - Easy
 267. [V1 - #7300 - 2018-08-18] Aelric1 - Medium
 268. [V1 - #7314 - 2018-08-20] animegeek4life - Medium
 269. [V1 - #7327 - 2018-08-21] Keiken - Easy
 270. [V1 - #7342 - 2018-08-24] cappuccinoangel - Medium
 271. [V1 - #7344 - 2018-08-24] Deadshit11122211 - Easy
 272. [V1 - #7345 - 2018-08-24] Bern_stein - Easy
 273. [V1 - #7349 - 2018-08-25] TheEdgelord - Medium
 274. [V1 - #7368 - 2018-08-28] moissi - Medium
 275. [V1 - #7373 - 2018-08-28] Punkero - Easy
 276. [V1 - #7392 - 2018-08-30] Zenit x2 - Easy
 277. [V1 - #7405 - 2018-08-30] Doougii - Medium
 278. [V1 - #7430 - 2018-09-01] flipsard - Easy
 279. [V1 - #7497 - 2018-09-12] hinagatari - Easy
 280. [V1 - #7528 - 2018-09-16] AndreaXCIII - Easy
 281. [V1 - #7546 - 2018-09-18] foxxykat1223 - Easy
 282. [V1 - #7603 - 2018-09-26] BeanChagBear - Easy
 283. [V1 - #7637 - 2018-09-29] Punkero x2 - Easy
 284. [V1 - #7654 - 2018-09-30] ParsleyParsnips - Hard
 285. [V1 - #7683 - 2018-10-03] Lumi-x - Easy
 286. [V1 - #7684 - 2018-10-03] Aeradae - Hard
 287. [V1 - #7697 - 2018-10-04] bigdud24 - Easy
 288. [V1 - #7707 - 2018-10-06] aliyn89 - Medium
 289. [V1 - #7717 - 2018-10-08] KitsunehimeMilhi - Medium
 290. [V1 - #7762 - 2018-10-13] smhmines - Medium
 291. [V1 - #7793 - 2018-10-17] sassss - Medium
 292. [V1 - #7795 - 2018-10-17] annah0j - Medium
 293. [V1 - #7800 - 2018-10-17] Sean- - Easy
 294. [V1 - #7833 - 2018-10-22] KousakaK - Easy
 295. [V1 - #7884 - 2018-10-30] TEMPEST_RIMURU - Medium
 296. [V1 - #7923 - 2018-10-31] jho0on_ - Easy
 297. [V1 - #7945 - 2018-11-02] Tsukaji - Easy
 298. [V1 - #7956 - 2018-11-04] Ylienna - Medium
 299. [V1 - #7963 - 2018-11-06] Clover - Hard
 300. [V1 - #7986 - 2018-11-10] extremeplant x2 - Easy
 301. [V1 - #7990 - 2018-11-10] MochiMagus - Hard (upgraded from Medium)
 302. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Easy
 303. [V1 - #8007 - 2018-11-14] MochiMagus - Medium
 304. [V1 - #8032 - 2018-11-18] AngelShiva x2 - Hard
 305. [V1 - #8032 - 2018-11-18] AngelShiva x2 - Medium
 306. [V1 - #8032 - 2018-11-18] AngelShiva x2 - Easy
 307. [V1 - #8051 - 2018-11-21] AnshiAneko - Medium
 308. [V1 - #8082 - 2018-11-25] Aeradae x2 - Easy
 309. [V1 - #8108 - 2018-11-28] Mnemosymnal - Easy
 310. [V1 - #8112 - 2018-11-29] TreasuredHopes - Hard
 311. [V1 - #8146 - 2018-12-01] Bern_stein - Medium
 312. [V1 - #8189 - 2018-12-09] AlexJ94 - Medium (upgraded from Easy)
 313. [V1 - #8204 - 2018-12-15] MochiMagus - Easy
 314. [V1 - #8207 - 2018-12-16] Charlotte1412 - Easy
 315. [V1 - #8255 - 2018-12-24] Punkero x2 - Medium
 316. [V1 - #8272 - 2018-12-27] Aelric1 x2 - Easy
 317. [V1 - #8303 - 2018-12-29] jho0on_ - Medium
 318. [V1 - #8314 - 2018-12-29] Rno081 - Medium
 319. [V1 - #8326 - 2018-12-31] Lokhlass - Easy
 320. [V1 - #8322 - 2019-01-02] leejongki - Easy
 321. [V1 - #8322 - 2019-01-02] leejongki - Medium
 322. [V1 - #8322 - 2019-01-02] leejongki - Hard
 323. [V1 - #8326 - 2019-01-02] whibber - Easy
 324. [V1 - #8348 - 2019-01-04] Yterbium - Easy
 325. [V1 - #8365 - 2019-01-04] YayakoChii - Medium
 326. [V1 - #8364 - 2019-01-05] CheeseKnife - Easy
 327. [V1 - #8416 - 2019-01-10] Zenit x2 - Medium
 328. [V1 - #8429 - 2019-01-12] JGChaves - Medium
 329. [V1 - #8448 - 2019-01-14] nightmoves - Easy
 330. [V1 - #8543 - 2019-01-27] greyjoie - Medium
 331. [V1 - #8591 - 2019-01-31] Ten - Easy
 332. [V1 - #8704 - 2019-02-12] Vale1401 - Easy
 333. [V1 - #8718 - 2019-02-14] istherefood - Easy
 334. [V1 - #8725 - 2019-02-15] Campiz06 - Easy
 335. [V1 - #8778 - 2019-02-22] RachelPanda - Hard (upgraded from Medium)
 336. [V1 - #8795 - 2019-02-24] Rellni944 - Easy
 337. [V1 - #8819 - 2019-02-25] lifeiscrazy - Medium
 338. [V1 - #8894 - 2019-03-02] Tafixados - Easy
 339. [V1 - #8897 - 2019-03-03] Zilluminate - Easy
 340. [V1 - #8899 - 2019-03-03] ScarletCelestial - Easy
 341. [V1 - #8981 - 2019-03-16] lowaltitude - Easy
 342. [V1 - #9067 - 2019-03-26] waterwhip - Easy
 343. [V1 - #9087 - 2019-03-27] Zilluminate - Medium
 344. [V1 - #9180 - 2019-04-04] Aeradae x2 - Medium
 345. [V1 - #9191 - 2019-04-06] ParsleyParsnips x2 - Easy
 346. [V1 - #9399 - 2019-05-01] kellRok - Easy
 347. [V1 - #9442 - 2019-05-04] DeadlyRaven - Easy
 348. [V1 - #9446 - 2019-05-04] Keiken - Medium
 349. [V1 - #9467 - 2019-05-09] blissfire - Easy
 350. [V1 - #9487 - 2019-05-14] Bunille - Easy
 351. [V1 - #9516 - 2019-05-18] LyleBusch - Easy
 352. [V1 - #9522 - 2019-05-19] erotas - Easy
 353. [V1 - #9548 - 2019-05-22] GakutoDeathGlare - Easy
 354. [V1 - #9565 - 2019-05-25] dierubikdie - Easy
 355. [V1 - #9586 - 2019-05-29] milkPirate - Easy
 356. [V1 - #9602 - 2019-05-30] cappuccinoangel - Hard
 357. [V1 - #9609 - 2019-05-31] starfishalliance - Hard
 358. [V1 - #9663 - 2019-06-08] Bern_stein - Hard
 359. [V1 - #9702 - 2019-06-16] ScarletCelestial - Medium
 360. [V1 - #9715 - 2019-06-18] Yukomomomae - Easy
 361. [V1 - #9828 - 2019-07-02] Keiken - Hard
 362. [V1 - #9826 - 2019-07-03] extremeplant x2 - Medium
 363. [V1 - #9919 - 2019-07-20] Bern_stein x2 - Easy
 364. [V1 - #9942 - 2019-07-24] ShockZz - Easy
 365. [V1 - #9979 - 2019-07-28] overtides - Easy
 366. [V1 - #9988 - 2019-07-29] boredrandomguy - Easy
 367. [V1 - #9988 - 2019-07-29] boredrandomguy - Medium
 368. [V1 - #9988 - 2019-07-29] boredrandomguy - Hard
 369. [V1 - #10010 - 2019-07-31] xEuphemia - Easy
 370. [V1 - #10022 - 2019-08-01] lagom - Easy
 371. [V1 - #10070 - 2019-08-10] ParsleyParsnips x2 - Medium
 372. [V1 - #10079 - 2019-08-12] Technotron - Easy
 373. [V1 - #10095 - 2019-08-15] YumeNoTsukii - Hard
 374. [V2 - #118 - 2019-09-02] dyof00 - Easy
 375. [V2 - #123 - 2019-09-02] ownitlikeaboss - Medium
 376. [V2 - #134 - 2019-09-05] Charlotte1412 - Medium (upgraded from Easy)
 377. [V2 - #143 - 2019-09-06] KuraikoDesu - Easy
 378. [V2 - #164 - 2019-09-08] Papa_Dragon - Easy
 379. [V2 - #201 - 2019-09-14] isahbellah - Easy
 380. [V2 - #208 - 2019-09-16] ShockZz - Medium
 381. [V2 - #310 - 2019-09-26] hinagatari - Medium
 382. [V2 - #343 - 2019-09-28] zani36 - Easy
 383. [V2 - #349 - 2019-09-28] Sertaslo - Easy
 384. [V2 - #494 - 2019-10-13] SheyCroix x2 - Easy
 385. [V2 - #503 - 2019-10-15] Bern_stein x2 - Medium
 386. [V2 - #507 - 2019-10-16] Rage_Beat06 - Easy
 387. [V2 - #531 - 2019-10-19] SheyCroix x2 - Medium
 388. [V2 - #559 - 2019-10-21] SheyCroix x2 - Hard
 389. [V2 - #565 - 2019-10-22] Typhlame - Easy
 390. [V2 - #666 - 2019-11-02] JayBanshee - Easy
 391. [V2 - #750 - 2019-11-10] Papa_Dragon - Medium
 392. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Hard
 393. [V2 - #778 - 2019-11-12] DeadlyRaven - Medium
 394. [V2 - #783 - 2019-11-13] leapylee - Medium
 395. [V2 - #793 - 2019-11-14] dierubikdie - Medium
 396. [V2 - #793 - 2019-11-14] dierubikdie - Hard
 397. [V2 - #809 - 2019-11-16] Imyreld x3 - Easy
 398. [V2 - #837 - 2019-11-18] Campiz06 - Medium
 399. [V2 - #894 - 2019-11-25] Sostter - Easy
 400. [V2 - #918 - 2019-11-26] starfishalliance x2 - Easy
 401. [V2 - #932 - 2019-11-29] sassss - Hard
 402. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron - Medium
 403. [V2 - #998 - 2019-12-01] ScarletCelestial - Hard
 404. [V2 - #1006 - 2019-12-03] Gwathgor - Hard
 405. [V2 - #1014 - 2019-12-04] Zenit x2 - Hard
 406. [V2 - #1023 - 2019-12-06] Aur0ra - Easy
 407. [V2 - #1028 - 2019-12-06] TahZin - Medium
 408. [V2 - #1077 - 2019-12-15] lostnyanko - Easy
 409. [V2 - #1104 - 2019-12-18] shlebb - Easy
 410. [V2 - #1118 - 2019-12-18] Nezperdian - Easy
 411. [V2 - #1221 - 2019-12-29] OhTsuru - Easy
 412. [V2 - #1221 - 2019-12-29] OhTsuru - Medium
 413. [V2 - #1288 - 2020-01-01] CheeseKnife - Medium
 414. [V2 - #1284 - 2020-01-02] AngelHana - Easy
 415. [V2 - #1302 - 2020-01-02] miaxnder - Easy
 416. [V2 - #1310 - 2020-01-03] Plaxsin - Easy
 417. [V2 - #1335 - 2020-01-05] MDTURZA - Easy
 418. [V2 - #1368 - 2020-01-09] Punkero x3 - Easy
 419. [V2 - #1393 - 2020-01-12] Eyth - Easy
 420. [V2 - #1434 - 2020-01-16] Samantharia - Easy
 421. [V2 - #1441 - 2020-01-17] Rage_Beat06 - Medium
 422. [V2 - #1449 - 2020-01-18] AFFOLHOPRAMIM - Easy
 423. [V2 - #1458 - 2020-01-18] cornflakegod - Easy
 424. [V2 - #1470 - 2020-01-19] Rebe92 - Hard
 425. [V2 - #1539 - 2020-01-27] boredrandomguy x2 - Easy
 426. [V2 - #1539 - 2020-01-27] boredrandomguy x2 - Medium
 427. [V2 - #1539 - 2020-01-27] boredrandomguy x2 - Hard
 428. [V2 - #1558 - 2020-01-28] Imyreld x3 - Medium
 429. [V2 - #1566 - 2020-01-28] Vaniltea - Easy
 430. [V2 - #1646 - 2020-02-02] Bri - Easy
 431. [V2 - #1647 - 2020-02-02] KeylosDesu - Medium
 432. [V2 - #1669 - 2020-02-04] ScarletCelestial x2 - Easy
 433. [V2 - #1695 - 2020-02-07] MegaManBK7 - Easy
 434. [V2 - #1717 - 2020-02-09] lubryka x2 - Easy
 435. [V2 - #1717 - 2020-02-09] lubryka x2 - Medium
 436. [V2 - #1717 - 2020-02-09] lubryka x2 - Hard
 437. [V2 - #1787 - 2020-02-15] lostnyanko - Hard
 438. [V2 - #1789 - 2020-02-16] KuriPuri - Easy
 439. [V2 - #1800 - 2020-02-17] YayakoChii - Hard
 440. [V2 - #1856 - 2020-02-22] Mikaytama13 - Easy
 441. [V2 - #1874 - 2020-02-23] Bern_stein x2 - Hard
 442. [V2 - #1888 - 2020-02-25] SunflowerDaisho - Hard
 443. [V2 - #1939 - 2020-02-28] Boomarko - Easy
 444. [V2 - #2027 - 2020-03-06] sassss x2 - Easy
 445. [V2 - #2033 - 2020-03-07] Bri - Medium
 446. [V2 - #2034 - 2020-03-07] Papa_Dragon - Hard
 447. [V2 - #2044 - 2020-03-07] ShockZz - Hard
 448. [V2 - #2070 - 2020-03-10] Rellni944 - Medium (upgraded from Easy)
 449. [V2 - #2077 - 2020-03-11] lostnyanko - Medium
 450. [V2 - #2089 - 2020-03-13] Bunille - Medium
 451. [V2 - #2143 - 2020-03-16] iamrure - Easy
 452. [V2 - #2147 - 2020-03-16] Rellni944 - Hard (upgraded from Medium)
 453. [V2 - #2206 - 2020-03-22] dierubikdie x2 - Hard
 454. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Medium
 455. [V2 - #2255 - 2020-03-27] Wyvern22 x3 - Hard
 456. [V2 - #2259 - 2020-03-27] ImagineBrkr - Hard
 457. [V2 - #2398 - 2020-04-07] lostnyanko x2 - Easy
 458. [V2 - #2413 - 2020-04-08] AngelShiva x3 - Medium
 459. [V2 - #2413 - 2020-04-08] AngelShiva x3 - Easy
 460. [V2 - #2417 - 2020-04-08] Rellni944 - Easy
 461. [V2 - #2464 - 2020-04-10] ScarletCelestial x2 - Medium
 462. [V2 - #2467 - 2020-04-11] Pabloam2301 - Easy
 463. [V2 - #2476 - 2020-04-11] NaineLIEz x2 - Hard
 464. [V2 - #2483 - 2020-04-12] Rage_Beat06 - Hard
 465. [V2 - #2510 - 2020-04-14] Bri - Hard
 466. [V2 - #2524 - 2020-04-15] Aur0ra - Medium
 467. [V2 - #2598 - 2020-04-19] Suanke - Easy
 468. [V2 - #2647 - 2020-04-24] TheFlyingOrange - Easy
 469. [V2 - #2648 - 2020-04-24] CoolCatCraze - Easy
 470. [V2 - #2658 - 2020-04-24] NaineLIEz x2 - Easy
 471. [V2 - #2658 - 2020-04-24] NaineLIEz x2 - Medium
 472. [V2 - #2669 - 2020-04-25] Bern_stein x3 - Easy
 473. [V2 - #2670 - 2020-04-25] Wyvern22 x3 - Medium
 474. [V2 - #2676 - 2020-04-26] KuraikoDesu - Hard
 475. [V2 - #2701 - 2020-04-27] DeadlyRaven - Hard
 476. [V2 - #2707 - 2020-04-28] Amitte_Sukku - Medium
 477. [V2 - #2709 - 2020-04-28] Punkero x3 - Medium
 478. [V2 - #2718 - 2020-04-28] ShockZz x2 - Easy
 479. [V2 - #2785 - 2020-05-03] puppyluver - Easy
 480. [V2 - #2795 - 2020-05-03] ImagineBrkr x2 - Medium
 481. [V2 - #2796 - 2020-05-03] Rellni944 - Medium
 482. [V2 - #2809 - 2020-05-04] ImagineBrkr x2 - Hard
 483. [V2 - #2818 - 2020-05-05] Bishamon-chan - Easy
 484. [V2 - #2831 - 2020-05-06] KuriPuri - Medium
 485. [V2 - #2842 - 2020-05-07] cornflakegod - Medium
 486. [V2 - #2856 - 2020-05-09] lostnyanko x2 - Medium
 487. [V2 - #2857 - 2020-05-09] Rellni944 x2 - Easy
 488. [V2 - #2881 - 2020-05-11] ImagineBrkr x2 - Easy
 489. [V2 - #2915 - 2020-05-14] TheEdgelord - Hard
 490. [V2 - #2920 - 2020-05-14] Mr_Duke_ - Easy
 491. [V2 - #2925 - 2020-05-15] BurntFlower - Easy
 492. [V2 - #2954 - 2020-05-18] epicdtx - Easy
 493. [V2 - #2965 - 2020-05-19] Typhlame - Medium
 494. [V2 - #2965 - 2020-05-19] Typhlame - Hard
 495. [V2 - #2966 - 2020-05-19] MetalFalcon - Easy
 496. [V2 - #3009 - 2020-05-22] Yterbium - Medium
 497. [V2 - #3009 - 2020-05-22] Yterbium - Hard
 498. [V2 - #3061 - 2020-05-25] PNR_13 - Easy
 499. [V2 - #3140 - 2020-05-30] Kuroiji - Easy
 500. [V2 - #3154 - 2020-05-31] Punkero x2 - Hard
 501. [V2 - #3164 - 2020-05-31] Zenit x3 - Hard
 502. [V2 - #3173 - 2020-05-31] Technotron - Hard
 503. [V2 - #3230 - 2020-06-04] dierubikdie x2 - Medium
 504. [V2 - #3232 - 2020-06-04] indiwyn - Easy
 505. [V2 - #3296 - 2020-06-09] MadClaw1138 - Easy
 506. [V2 - #3298 - 2020-06-10] Rellni944 x2 - Medium
 507. [V2 - #3355 - 2020-06-15] Rage_Beat06 x2 - Easy
 508. [V2 - #3363 - 2020-06-16] TheFlyingOrange - Medium
 509. [V2 - #3372 - 2020-06-17] Ylienna - Hard
 510. [V2 - #3437 - 2020-06-24] dierubikdie x2 - Easy
 511. [V2 - #3459 - 2020-06-27] blindzero - Easy
 512. [V2 - #3594 - 2020-07-04] Wyvern22 x3 - Easy
 513. [V2 - #3596 - 2020-07-06] Bri x2 - Hard
 514. [V2 - #3640 - 2020-07-10] YayakoChii x2 - Hard
 515. [V2 - #3652 - 2020-07-11] Cravenlock - Easy
 516. [V2 - #3673 - 2020-07-13] hinagatari x2 - Hard
 517. [V2 - #3681 - 2020-07-14] Papa_Dragon x2 - Hard
 518. [V2 - #3715 - 2020-07-17] Bri x2 - Medium
 519. [V2 - #3724 - 2020-07-17] 1202 - Easy
 520. [V2 - #3725 - 2020-07-18] Keiken x2 - Hard
 521. [V2 - #3748 - 2020-07-20] Imyreld x3 - Hard
 522. [V2 - #3761 - 2020-07-20] AngelHana - Medium
 523. [V2 - #3776 - 2020-07-22] Bri x2 - Easy
 524. [V2 - #3820 - 2020-07-24] Kuroiji - Medium
 525. [V2 - #3842 - 2020-07-26] Jitti - Easy
 526. [V2 - #3853 - 2020-07-26] PNR_13 - Medium
 527. [V2 - #3867 - 2020-07-27] ryuzakix55 - Easy
 528. [V2 - #3895 - 2020-07-29] MattyXCX - Easy
 529. [V2 - #4001 - 2020-08-06] lostnyanko x2 - Hard
 530. [V2 - #4014 - 2020-08-06] Bri x3 - Easy
 531. [V2 - #4024 - 2020-08-07] ac_eren - Easy
 532. [V2 - #4034 - 2020-08-08] SheyCroix x3 - Hard
 533. [V2 - #4051 - 2020-08-09] Keiken x2 - Medium
 534. [V2 - #4056 - 2020-08-11] Helvian494743 x2 - Hard
 535. [V2 - #4069 - 2020-08-12] SunflowerDaisho x2 - Easy
 536. [V2 - #4074 - 2020-08-12] nerfsunny - Easy
 537. [V2 - #4077 - 2020-08-13] Helvian494743 x2 - Medium
 538. [V2 - #4084 - 2020-08-13] Bunille - Hard
 539. [V2 - #4156 - 2020-08-20] Eleanora1315 - Easy
 540. [V2 - #4178 - 2020-08-21] trojangirl12 - Easy
 541. [V2 - #4209 - 2020-08-23] ShockZz x2 - Medium
 542. [V2 - #4212 - 2020-08-23] MegaManBK7 - Medium
 543. [V2 - #4236 - 2020-08-25] Gwathgor x2 - Hard
 544. [V2 - #4257 - 2020-08-27] lostnyanko x3 - Easy
 545. [V2 - #4294 - 2020-08-29] Otaku_baka_dsk - Easy
 546. [V2 - #4318 - 2020-08-31] MetalFalcon - Medium
 547. [V2 - #4331 - 2020-08-31] SolidBlade - Easy
 548. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Easy
 549. [V2 - #4352 - 2020-09-01] dierubikdie x3 - Hard
 550. [V2 - #4356 - 2020-09-01] Technotron x2 - Easy
 551. [V2 - #4389 - 2020-09-03] KuraikoDesu - Medium
 552. [V2 - #4399 - 2020-09-05] Kuroiji - Hard (upgraded from Medium)
 553. [V2 - #4412 - 2020-09-06] Yorokobi50 - Easy
 554. [V2 - #4430 - 2020-09-08] ScarletCelestial x2 - Hard
 555. [V2 - #4438 - 2020-09-09] Papa_Dragon x2 - Medium
 556. [V2 - #4459 - 2020-09-12] DeadlyRaven x2 - Easy
 557. [V2 - #4470 - 2020-09-12] Keiken x2 - Easy
 558. [V2 - #4499 - 2020-09-15] Rellni944 x2 - Hard
 559. [V2 - #4520 - 2020-09-17] jupiterian - Easy
 560. [V2 - #4554 - 2020-09-20] nozomemee - Easy
 561. [V2 - #4574 - 2020-09-22] Zenit x3 - Medium
 562. [V2 - #4604 - 2020-09-25] U1Q98m-Sei - Easy
 563. [V2 - #4620 - 2020-09-27] Papa_Dragon x2 - Easy
 564. [V2 - #4648 - 2020-09-28] istherefood - Medium
 565. [V2 - #4679 - 2020-09-30] ChibaCityBlues - Easy
 566. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn - Easy
 567. [V2 - #4735 - 2020-10-03] dierubikdie x3 - Medium
 568. [V2 - #4746 - 2020-10-04] Bern_stein x3 - Medium
 569. [V2 - #4752 - 2020-10-05] TheEdgelord x2 - Easy
 570. [V2 - #4757 - 2020-10-05] Aeradae x2 - Hard
 571. [V2 - #4785 - 2020-10-07] Aeradae x3 - Easy
 572. [V2 - #4831 - 2020-10-12] lostnyanko x3 - Medium
 573. [V2 - #4850 - 2020-10-14] miaxnder - Medium
 574. [V2 - #4856 - 2020-10-14] Rellni944 x3 - Easy
 575. [V2 - #4885 - 2020-10-17] I230 - Easy
 576. [V2 - #4952 - 2020-10-22] Shuurei - Easy
 577. [V2 - #4960 - 2020-10-23] HDAsylum - Easy
 578. [V2 - #4962 - 2020-10-23] Zenit x3 - Easy
 579. [V2 - #5084 - 2020-11-01] Plaxsin - Medium
 580. [V2 - #5096 - 2020-11-01] starfishalliance x2 - Medium
 581. [V2 - #5117 - 2020-11-03] KuriPuri - Hard
 582. [V2 - #5134 - 2020-11-05] dierubikdie x3 - Easy
 583. [V2 - #5138 - 2020-11-06] luminomenal - Easy
 584. [V2 - #5144 - 2020-11-07] jho0on_ - Hard
 585. [V2 - #5151 - 2020-11-07] OweynLupton - Easy
 586. [V2 - #5188 - 2020-11-11] Punkero x3 - Hard
 587. [V2 - #5194 - 2020-11-11] hinagatari x2 - Easy
 588. [V2 - #5219 - 2020-11-12] nerdgirl42 - Easy
 589. [V2 - #5227 - 2020-11-13] julesliana - Easy
 590. [V2 - #5238 - 2020-11-14] Bri x3 - Hard
 591. [V2 - #5241 - 2020-11-14] epicdtx - Medium
 592. [V2 - #5249 - 2020-11-14] ketsueki22 - Easy
 593. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x3 - Hard
 594. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x3 - Medium
 595. [V2 - #5293 - 2020-11-16] Aeradae x3 - Medium
 596. [V2 - #5327 - 2020-11-19] zelda2point0 - Medium
 597. [V2 - #5377 - 2020-11-23] hoshi4 - Easy
 598. [V2 - #5406 - 2020-11-25] Ylienna x2 - Easy
 599. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Easy
 600. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Medium
 601. [V2 - #5417 - 2020-11-25] Vanadis x2 - Hard
 602. [V2 - #5433 - 2020-11-26] ScarletCelestial x3 - Easy
 603. [V2 - #5447 - 2020-11-27] trojangirl12 - Medium
 604. [V2 - #5497 - 2020-11-30] PNR_13 - Hard
 605. [V2 - #5533 - 2020-12-02] Mnemosymnal - Medium
 606. [V2 - #5548 - 2020-12-04] Bri x3 - Medium
 607. [V2 - #5589 - 2020-12-07] Aur0ra - Hard
 608. [V2 - #5628 - 2020-12-10] Eyth - Medium
 609. [V2 - #5635 - 2020-12-10] Nyomdalee - Easy
 610. [V2 - #5665 - 2020-12-12] Campiz06 - Hard
 611. [V2 - #5675 - 2020-12-14] Benti_ - Easy
 612. [V2 - #5692 - 2020-12-15] yyoggi - Easy
 613. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 614. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 615. [V2 - #5793 - 2020-12-22] OweynLupton - Medium
 616. [V2 - #5833 - 2020-12-26] Mackamizzle - Easy
 617. [V2 - #5894 - 2020-12-29] Bunille x2 - Easy
 618. [V2 - #5898 - 2020-12-30] Givemeanaccount - Easy
 619. [V2 - #5903 - 2020-12-30] Rellni944 x3 - Medium
 620. [V2 - #5916 - 2020-12-30] Lee- - Easy
 621. [V2 - #5930 - 2020-12-31] MetalFalcon - Hard
 622. [V2 - #5991 - 2021-01-02] ownitlikeaboss - Hard
 623. [V2 - #6049 - 2021-01-07] ShockZz x2 - Hard
 624. [V2 - #6149 - 2021-01-15] Bern_stein x3 - Hard
 625. [V2 - #6155 - 2021-01-16] symeon_a - Easy
 626. [V2 - #6177 - 2021-01-17] kurodutch - Easy
 627. [V2 - #6202 - 2021-01-19] Crazee - Easy
 628. [V2 - #6248 - 2021-01-23] Kinaiii - Easy
 629. [V2 - #6265 - 2021-01-24] lubryka x3 - Easy
 630. [V2 - #6265 - 2021-01-24] lubryka x3 - Medium
 631. [V2 - #6292 - 2021-01-26] Aur0ra x2 - Easy
 632. [V2 - #6318 - 2021-01-28] Kuroiji - Medium
 633. [V2 - #6406 - 2021-02-01] Gwathgor x2 - Medium
 634. [V2 - #6417 - 2021-02-03] ImagineBrkr x3 - Easy
 635. [V2 - #6430 - 2021-02-04] MetalFalcon x2 - Easy
 636. [V2 - #6445 - 2021-02-05] Xijiks - Easy
 637. [V2 - #6498 - 2021-02-09] Mr_Duke_ - Medium
 638. [V2 - #6585 - 2021-02-16] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 639. [V2 - #6665 - 2021-02-23] Kuroiji x2 - Easy
 640. [V2 - #6668 - 2021-02-23] Myelin_sr - Easy
 641. [V2 - #6671 - 2021-02-23] I230 - Medium
 642. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz x3 - Easy
 643. [V2 - #6808 - 2021-03-01] SemPiada - Easy
 644. [V2 - #6826 - 2021-03-02] SetsukoSu - Easy
 645. [V2 - #6832 - 2021-03-03] Thnx4dafood - Easy
 646. [V2 - #6839 - 2021-03-03] ScarletCelestial x3 - Medium
 647. [V2 - #6869 - 2021-03-06] Szrebi - Easy
 648. [V2 - #6906 - 2021-03-09] maurorr - Easy
 649. [V2 - #6914 - 2021-03-10] dyof00 - Medium
 650. [V2 - #6984 - 2021-03-18] divineElla - Easy
 651. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x3 - Medium
 652. [V2 - #7000 - 2021-03-19] SheyCroix x3 - Easy
 653. [V2 - #7039 - 2021-03-22] Bishamon-chan - Medium
 654. [V2 - #7046 - 2021-03-23] Timebomb420 - Easy
 655. [V2 - #7083 - 2021-03-26] SolidBlade - Medium
 656. [V2 - #7127 - 2021-03-28] iamrure - Medium
 657. [V2 - #7142 - 2021-03-29] Kuroiji x2 - Medium (upgraded from Easy)
 658. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 659. [V2 - #7181 - 2021-03-31] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 660. [V2 - #7226 - 2021-04-02] Mackamizzle - Hard
 661. [V2 - #7230 - 2021-04-03] Nurguburu - Easy
 662. [V2 - #7258 - 2021-04-05] OweynLupton - Hard
 663. [V2 - #7303 - 2021-04-08] Rno081 - Hard
 664. [V2 - #7314 - 2021-04-09] gemochi - Easy
 665. [V2 - #7322 - 2021-04-10] AutumnBug - Easy
 666. [V2 - #7350 - 2021-04-12] Rello21 - Easy
 667. [V2 - #7352 - 2021-04-12] Shuurei - Hard
 668. [V2 - #7362 - 2021-04-13] trojangirl12 - Hard
 669. [V2 - #7369 - 2021-04-13] AutumnBug - Medium
 670. [V2 - #7374 - 2021-04-14] yukitheduck - Easy
 671. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Easy
 672. [V2 - #7375 - 2021-04-14] xWETERx - Hard
 673. [V2 - #7391 - 2021-04-16] lostnyanko x3 - Hard
 674. [V2 - #7422 - 2021-04-18] Dainosuke - Easy
 675. [V2 - #7430 - 2021-04-18] OweynLupton x2 - Easy
 676. [V2 - #7477 - 2021-04-22] Jaikeis - Easy
 677. [V2 - #7580 - 2021-04-29] Jokobo - Easy
 678. [V2 - #7612 - 2021-04-30] kokusu - Easy
 679. [V2 - #7630 - 2021-05-01] coziitsu - Easy
 680. [V2 - #7642 - 2021-05-01] Helvian494743 x2 - Easy
 681. [V2 - #7656 - 2021-05-03] CoolCatCraze - Medium
 682. [V2 - #7761 - 2021-05-13] ownitlikeaboss x2 - Easy
 683. [V2 - #7769 - 2021-05-13] ParsleyParsnips x2 - Hard
 684. [V2 - #7772 - 2021-05-13] Papa_Dragon x3 - Hard
 685. [V2 - #7773 - 2021-05-13] Scented_Candles - Easy
 686. [V2 - #7785 - 2021-05-15] Ultima_Oblivion - Easy
 687. [V2 - #7851 - 2021-05-20] Shuurei x2 - Easy
 688. [V2 - #7878 - 2021-05-23] angstyt33n - Easy
 689. [V2 - #7888 - 2021-05-24] Sarada - Easy
 690. [V2 - #7900 - 2021-05-25] Crazee - Hard
 691. [V2 - #7900 - 2021-05-25] Crazee - Medium
 692. [V2 - #7932 - 2021-05-28] Givemeanaccount - Medium (upgraded from Easy)
 693. [V2 - #8057 - 2021-06-01] Kuroiji x2 - Hard (upgraded from Medium)
 694. [V2 - #8064 - 2021-06-02] Papa_Dragon x3 - Medium
 695. [V2 - #8136 - 2021-06-09] trojangirl12 x2 - Easy
 696. [V2 - #8146 - 2021-06-09] xWETERx - Medium
 697. [V2 - #8162 - 2021-06-10] KuriPuri x2 - Hard
 698. [V2 - #8191 - 2021-06-12] MetalFalcon x2 - Medium
 699. [V2 - #8258 - 2021-06-18] Yterbium x2 - Easy
 700. [V2 - #8258 - 2021-06-18] Yterbium x2 - Medium
 701. [V2 - #8258 - 2021-06-18] Yterbium x2 - Hard
 702. [V2 - #8268 - 2021-06-19] Jokobo - Medium
 703. [V2 - #8287 - 2021-06-20] Eleanora1315 - Hard
 704. [V2 - #8287 - 2021-06-20] Eleanora1315 - Medium
 705. [V2 - #8386 - 2021-06-28] Rno081 - Hard
 706. [V2 - #8407 - 2021-06-29] OweynLupton x2 - Medium
 707. [V2 - #8426 - 2021-06-30] tamochinnn - Hard
 708. [V2 - #8426 - 2021-06-30] tamochinnn - Medium
 709. [V2 - #8500 - 2021-07-02] Ebo - Easy
 710. [V2 - #8522 - 2021-07-04] Bunille x2 - Medium
 711. [V2 - #8522 - 2021-07-04] Bunille x2 - Hard
 712. [V2 - #8523 - 2021-07-04] Papa_Dragon x3 - Easy
 713. [V2 - #8539 - 2021-07-06] Nurguburu - Medium
 714. [V2 - #8579 - 2021-07-09] CheeseKnife - Hard
 715. [V2 - #8631 - 2021-07-13] Aur0ra x2 - Medium
 716. [V2 - #8642 - 2021-07-13] YuriEqualsLove - Easy
 717. [V2 - #8660 - 2021-07-15] symeon_a - Medium
 718. [V2 - #8668 - 2021-07-16] SoLongGayBowser - Easy
 719. [V2 - #8729 - 2021-07-22] BeanChagBear - Medium
 720. [V2 - #8729 - 2021-07-22] BeanChagBear - Hard
 721. [V2 - #8764 - 2021-07-24] HDAsylum - Medium
 722. [V2 - #8777 - 2021-07-26] LukeDude200 - Medium
 723. [V2 - #8802 - 2021-07-27] trojangirl12 x2 - Medium
 724. [V2 - #8824 - 2021-07-29] Toidis - Easy
 725. [V2 - #8894 - 2021-08-01] SunflowerDaisho x2 - Medium
 726. [V2 - #8921 - 2021-08-03] itnotevan - Easy
 727. [V2 - #8922 - 2021-08-04] SemPiada - Medium
 728. [V2 - #9049 - 2021-08-17] RachelPanda x2 - Hard
 729. [V2 - #9057 - 2021-08-18] RachelPanda - Easy
 730. [V2 - #9057 - 2021-08-18] RachelPanda - Medium
 731. [V2 - #9065 - 2021-08-19] Castfa - Easy
 732. [V2 - #9092 - 2021-08-21] Helvian494743 x3 - Hard
 733. [V2 - #9124 - 2021-08-22] OweynLupton x2 - Hard
 734. [V2 - #9145 - 2021-08-24] Legends_of_anime - Easy
 735. [V2 - #9202 - 2021-08-29] MegaManBK7 - Hard
 736. [V2 - #9228 - 2021-08-30] PNR_13 x2 - Hard
 737. [V2 - #9241 - 2021-08-31] RainbowToffee - Easy
 738. [V2 - #9257 - 2021-08-31] ShockZz x3 - Medium
 739. [V2 - #9275 - 2021-09-01] ScarletCelestial x3 - Hard
 740. [V2 - #9288 - 2021-09-02] Helvian494743 x3 - Medium
 741. [V2 - #9350 - 2021-09-08] tbeans10 x2 - Hard
 742. [V2 - #9350 - 2021-09-08] tbeans10 x2 - Medium
 743. [V2 - #9424 - 2021-09-15] MedicalDoctor - Easy
 744. [V2 - #9429 - 2021-09-16] YamiKYY - Easy
 745. [V2 - #9440 - 2021-09-17] Shuurei x2 - Medium
 746. [V2 - #9473 - 2021-09-19] kokusu - Medium
 747. [V2 - #9480 - 2021-09-20] CrysisWarXX3 - Easy
 748. [V2 - #9507 - 2021-09-22] OweynLupton x3 - Easy
 749. [V2 - #9516 - 2021-09-23] Yorokobi50 - Medium
 750. [V2 - #9539 - 2021-09-25] Helvian494743 x3 - Easy
 751. [V2 - #9540 - 2021-09-25] A_Morbid_Shadow - Easy
 752. [V2 - #9551 - 2021-09-25] KuriPuri x2 - Medium
 753. [V2 - #9551 - 2021-09-25] KuriPuri x2 - Easy
 754. [V2 - #9732 - 2021-10-09] AngelHana - Hard
 755. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Hard
 756. [V2 - #9761 - 2021-10-12] tbeans10 x2 - Easy
 757. [V2 - #9817 - 2021-10-18] Bunille - Hard
 758. [V2 - #9827 - 2021-10-19] Xijiks - Medium (upgraded from Easy)
 759. [V2 - #9841 - 2021-10-21] Bunille x3 - Easy
 760. [V2 - #9841 - 2021-10-21] Bunille x3 - Hard
 761. [V2 - #9918 - 2021-10-29] yukitheduck - Medium (upgraded from Easy)
 762. [V3 - #8 - 2021-11-04] Keiken x3 - Hard
 763. [V3 - #8 - 2021-11-04] Keiken x3 - Medium
 764. [V3 - #98 - 2021-11-14] zeybi - Easy
 765. [V3 - #123 - 2021-11-18] simplycarissa - Easy
 766. [V3 - #177 - 2021-11-24] Mackamizzle - Medium
 767. [V3 - #331 - 2021-12-08] OweynLupton x3 - Medium
 768. [V3 - #337 - 2021-12-09] blackmagemasta - Hard
 769. [V3 - #451 - 2021-12-19] trojangirl12 x2 - Hard
 770. [V3 - #532 - 2021-12-26] tbeans10 x3 - Hard
 771. [V3 - #534 - 2021-12-26] Crazee x2 - Medium
 772. [V3 - #543 - 2021-12-27] Tournalo - Medium
 773. [V3 - #576 - 2021-12-29] PNR_13 x2 - Medium
 774. [V3 - #652 - 2021-12-31] Myelin_sr - Hard
 775. [V3 - #676 - 2022-01-02] MadClaw1138 - Medium
 776. [V3 - #750 - 2022-01-09] TheEdgelord x2 - Medium
 777. [V3 - #760 - 2022-01-10] xiledx - Easy
 778. [V3 - #761 - 2022-01-10] jonianime - Easy
 779. [V3 - #767 - 2022-01-10] Bishamon-chan - Hard
 780. [V3 - #769 - 2022-01-11] Mackamizzle x2 - Easy
 781. [V3 - #780 - 2022-01-11] Loudcsharp - Easy
 782. [V3 - #894 - 2022-01-22] Crazee x2 - Easy
 783. [V3 - #894 - 2022-01-22] Crazee x2 - Hard
 784. [V3 - #988 - 2022-01-30] Jokobo - Hard
 785. [V3 - #1082 - 2022-02-05] mappek - Easy
 786. [V3 - #1101 - 2022-02-07] I230 - Hard
 787. [V3 - #1112 - 2022-02-09] Legends_of_anime - Medium
 788. [V3 - #1130 - 2022-02-11] goncix3000 - Easy
 789. [V3 - #1242 - 2022-02-20] Yvsmeg - Easy
 790. [V3 - #1323 - 2022-02-25] OweynLupton x3 - Hard
 791. [V3 - #1363 - 2022-02-27] tbeans10 x3 - Medium
 792. [V3 - #1374 - 2022-02-28] Ichihara_Kouta - Easy
 793. [V3 - #1425 - 2022-03-02] Karinara - Easy
 794. [V3 - #1459 - 2022-03-07] Rage_Beat06 x2 - Medium
 795. [V3 - #1480 - 2022-03-09] Rage_Beat06 x2 - Hard
 796. [V3 - #1518 - 2022-03-13] monkey3281 - Easy
 797. [V3 - #1564 - 2022-03-18] Jokobo x2 - Easy
 798. [V3 - #1609 - 2022-03-22] IssaPeo - Easy
 799. [V3 - #1635 - 2022-03-24] Myelin_sr - Medium
 800. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Medium
 801. [V3 - #1682 - 2022-03-27] Jhiday - Easy
 802. [V3 - #1738 - 2022-03-31] Netbug - Medium
 803. [V3 - #1798 - 2022-04-03] Keiken x3 - Easy
 804. [V3 - #1800 - 2022-04-03] Bunille x3 - Medium
 805. [V3 - #1826 - 2022-04-06] Kuroiji x2 - Easy
 806. [V3 - #1842 - 2022-04-08] KuchikiMarion - Easy
 807. [V3 - #1851 - 2022-04-08] xNyan - Easy
 808. [V3 - #1908 - 2022-04-14] Aur0ra x2 - Hard
 809. [V3 - #1915 - 2022-04-15] Jokobo x2 - Medium
 810. [V3 - #1919 - 2022-04-16] miaxnder - Hard
 811. [V3 - #2029 - 2022-04-27] Bishamon-chan x2 - Easy
 812. [V3 - #2053 - 2022-04-29] Nurguburu - Hard
 813. [V3 - #2058 - 2022-04-29] Plaxsin - Hard
 814. [V3 - #2083 - 2022-04-30] ShockZz x3 - Hard
 815. [V3 - #2198 - 2022-05-10] Sweetalenone - Easy
 816. [V3 - #2243 - 2022-05-16] AatihoNora - Easy
 817. [V3 - #2245 - 2022-05-16] lubryka x3 - Hard
 818. [V3 - #2434 - 2022-06-01] kerryelc - Easy
 819. [V3 - #2456 - 2022-06-03] FeezyWheezy - Easy
 820. [V3 - #2498 - 2022-06-07] Otaku_baka_dsk x3 - Easy
 821. [V3 - #2498 - 2022-06-07] Otaku_baka_dsk x3 - Hard
 822. [V3 - #2498 - 2022-06-07] Otaku_baka_dsk x3 - Medium
 823. [V3 - #2586 - 2022-06-15] trojangirl12 x3 - Hard
 824. [V3 - #2639 - 2022-06-21] Jeon - Easy
 825. [V3 - #2858 - 2022-07-08] Sarada - Medium
 826. [V3 - #2868 - 2022-07-09] miaxnder x2 - Easy
 827. [V3 - #2887 - 2022-07-12] Rivka44 - Easy
 828. [V3 - #2896 - 2022-07-13] kerryelc - Medium
 829. [V3 - #2909 - 2022-07-15] MrMada - Easy
 830. [V3 - #2909 - 2022-07-15] MrMada - Medium
 831. [V3 - #2909 - 2022-07-15] MrMada - Hard
 832. [V3 - #2965 - 2022-07-21] Eyth - Hard
 833. [V3 - #2995 - 2022-07-24] trojangirl12 x3 - Medium
 834. [V3 - #3013 - 2022-07-26] Loudcsharp - Medium
 835. [V3 - #3056 - 2022-07-29] Swoopy-Bunny - Medium
 836. [V3 - #3094 - 2022-07-31] Ariies_ - Easy
 837. [V3 - #3097 - 2022-07-31] Ylienna x2 - Medium
 838. [V3 - #3212 - 2022-08-13] SecretPresident - Easy
 839. [V3 - #3214 - 2022-08-13] Jokobo x2 - Hard
 840. [V3 - #3265 - 2022-08-20] ParsleyAlt - Easy
 841. [V3 - #3456 - 2022-09-09] LeavesOnFire - Easy
 842. [V3 - #3461 - 2022-09-09] sukusen - Easy
 843. [V3 - #3476 - 2022-09-11] LukaThe12th - Easy
 844. [V3 - #3494 - 2022-09-14] CsillaLoli - Easy
 845. [V3 - #3494 - 2022-09-14] CsillaLoli - Hard
 846. [V3 - #3501 - 2022-09-15] Jokobo x3 - Easy
 847. [V3 - #3506 - 2022-09-16] Aur0ra x3 - Easy
 848. [V3 - #3520 - 2022-09-18] Rage_Beat06 x3 - Easy
 849. [V3 - #3535 - 2022-09-21] Crazee x3 - Hard
 850. [V3 - #3543 - 2022-09-22] myuniquename - Easy
 851. [V3 - #3557 - 2022-09-24] gemochi - Medium
 852. [V3 - #3588 - 2022-09-27] Yumi - Easy
 853. [V3 - #3603 - 2022-09-28] xLunaDragon - Easy
 854. [V3 - #3614 - 2022-09-28] ohpishhposh - Easy
 855. [V3 - #3623 - 2022-09-29] HEIKE7000 - Easy
 856. [V3 - #3690 - 2022-10-03] Bahamut_Zero - Easy
 857. [V3 - #3711 - 2022-10-05] karma_majo - Easy
 858. [V3 - #3750 - 2022-10-09] Nurguburu x2 - Easy
 859. [V3 - #3783 - 2022-10-15] Jaikeis - Medium
 860. [V3 - #3792 - 2022-10-15] foxposx - Easy
 861. [V3 - #3821 - 2022-10-18] blackmagemasta - Medium
 862. [V3 - #3873 - 2022-10-24] Rellni944 x3 - Hard
 863. [V3 - #3912 - 2022-10-29] Crazee x3 - Medium
 864. [V3 - #3922 - 2022-10-30] HimeCrycho - Easy
 865. [V3 - #3922 - 2022-10-30] HimeCrycho - Medium
 866. [V3 - #3952 - 2022-10-31] HimeCrycho - Hard
 867. [V3 - #4024 - 2022-11-08] jaeo_k - Easy
 868. [V3 - #4054 - 2022-11-13] _Alive_ - Hard
 869. [V3 - #4056 - 2022-11-13] Jokobo x3 - Medium
 870. [V3 - #4062 - 2022-11-14] I230 - Hard
 871. [V3 - #4128 - 2022-11-22] EyesOfNine - Easy
 872. [V3 - #4131 - 2022-11-22] RorschachMask - Easy
 873. [V3 - #4154 - 2022-11-24] Yterbium x3 - Hard
 874. [V3 - #4162 - 2022-11-25] trojangirl12 x3 - Easy
 875. [V3 - #4173 - 2022-11-26] Yterbium x3 - Easy
 876. [V3 - #4173 - 2022-11-26] Yterbium x3 - Medium
 877. [V3 - #4248 - 2022-12-01] ggragoose - Easy
 878. [V3 - #4260 - 2022-12-02] crazybob1215 - Easy
 879. [V3 - #4276 - 2022-12-03] CsillaLoli - Medium
 880. [V3 - #4361 - 2022-12-14] silveraaki - Easy
 881. [V3 - #4485 - 2022-12-27] mxtape - Easy
 882. [V3 - #4525 - 2022-12-29] SemPiada - Hard
 883. [V3 - #4530 - 2022-12-30] Myelin_sr x2 - Hard
 884. [V3 - #4589 - 2023-01-02] Eleanora1315 x2 - Hard
 885. [V3 - #4589 - 2023-01-02] Eleanora1315 x2 - Medium
 886. [V3 - #4606 - 2023-01-03] nightmaresinclr - Easy
 887. [V3 - #4623 - 2023-01-04] Stargate18 - Easy
 888. [V3 - #4651 - 2023-01-07] AngelHana x2 - Easy
 889. [V3 - #4679 - 2023-01-09] AndroidOn - Easy
 890. [V3 - #4688 - 2023-01-10] Genovia_ - Easy
 891. [V3 - #4717 - 2023-01-12] Lempika - Easy
 892. [V3 - #4737 - 2023-01-14] sukusen - Medium
 893. [V3 - #4871 - 2023-01-25] blackmagemasta - Easy
 894. [V3 - #4916 - 2023-01-28] karma_majo - Medium
 895. [V3 - #4926 - 2023-01-28] KatjieKat - Easy
 896. [V3 - #5055 - 2023-02-03] Serene14 - Easy
 897. [V3 - #5072 - 2023-02-04] Jokobo x3 - Hard
 898. [V3 - #5096 - 2023-02-06] Crazee x3 - Easy
 899. [V3 - #5107 - 2023-02-08] Combeferre - Easy
 900. [V3 - #5128 - 2023-02-10] kerryelc - Hard
 901. [V3 - #5182 - 2023-02-16] Malin28 - Easy
 902. [V3 - #5204 - 2023-02-18] Hoarfox - Hard
 903. [V3 - #5204 - 2023-02-18] Hoarfox - Medium
 904. [V3 - #5261 - 2023-02-23] HEIKE7000 - Medium
 905. [V3 - #5261 - 2023-02-23] HEIKE7000 - Hard
 906. [V3 - #5384 - 2023-03-05] BurntFlower - Medium
 907. [V3 - #5410 - 2023-03-08] chalko3 - Easy
 908. [V3 - #5429 - 2023-03-10] Szrebi - Medium
 909. [V3 - #5429 - 2023-03-10] Szrebi - Hard
 910. [V3 - #5499 - 2023-03-18] AjaxTSS - Easy
 911. [V3 - #5519 - 2023-03-20] FeezyWheezy - Medium
 912. [V3 - #5559 - 2023-03-24] MidnightCielo - Easy
 913. [V3 - #5621 - 2023-03-30] Genovia_ - Hard
 914. [V3 - #5701 - 2023-04-03] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 915. [V3 - #5745 - 2023-04-09] Ultima_Oblivion - Medium
 916. [V3 - #5882 - 2023-04-23] Karma_Lovers - Easy
 917. [V3 - #5999 - 2023-05-04] tracy920 - Easy
 918. [V3 - #6152 - 2023-05-27] KatjieKat - Medium
 919. [V3 - #6262 - 2023-06-07] Aur0ra x3 - Medium
 920. [V3 - #6322 - 2023-06-15] is_peque - Easy
 921. [V3 - #6348 - 2023-06-18] Genovia_ - Medium
 922. [V3 - #6380 - 2023-06-21] blurubberlizard - Easy
 923. [V3 - #6388 - 2023-06-21] Eleanora1315 x2 - Easy
 924. [V3 - #6415 - 2023-06-25] simplycarissa - Medium
 925. [V3 - #6458 - 2023-06-29] elsewherecw - Easy
 926. [V3 - #6477 - 2023-06-30] myuniquename - Medium
 927. [V3 - #6477 - 2023-06-30] myuniquename - Hard
 928. [V3 - #6479 - 2023-06-30] yvory - Easy
 929. [V3 - #6524 - 2023-07-02] SemPiada x2 - Easy
 930. [V3 - #6552 - 2023-07-05] Nurguburu x2 - Medium
 931. [V3 - #6661 - 2023-07-17] Rage_Beat06 x3 - Medium
 932. [V3 - #6661 - 2023-07-17] Rage_Beat06 x3 - Hard
 933. [V3 - #6759 - 2023-07-24] NaineLIEz x3 - Easy
 934. [V3 - #6759 - 2023-07-24] NaineLIEz x3 - Hard
 935. [V3 - #6759 - 2023-07-24] NaineLIEz x3 - Medium
 936. [V3 - #6781 - 2023-07-26] AjaxTSS - Hard
 937. [V3 - #6788 - 2023-07-27] Campiz06 x2 - Easy
 938. [V3 - #6788 - 2023-07-27] Campiz06 x2 - Medium
 939. [V3 - #6788 - 2023-07-27] Campiz06 x2 - Hard
 940. [V3 - #6818 - 2023-07-29] Ykoz - Easy
 941. [V3 - #6895 - 2023-08-03] RachelPanda x2 - Easy
 942. [V3 - #6895 - 2023-08-03] RachelPanda x2 - Medium
 943. [V3 - #6969 - 2023-08-13] Yvsmeg - Medium
 944. [V3 - #6981 - 2023-08-16] Twintail_Daemon - Easy
 945. [V3 - #6988 - 2023-08-16] BrianaBird - Easy
 946. [V3 - #6996 - 2023-08-18] HDAsylum - Hard
 947. [V3 - #7019 - 2023-08-21] Salisca1 - Easy
 948. [V3 - #7053 - 2023-08-25] Sakit2 - Easy
 949. [V3 - #7167 - 2023-09-08] cornflakegod - Hard
 950. [V3 - #7182 - 2023-09-11] Genovia_ x2 - Hard
 951. [V3 - #7183 - 2023-09-11] myuniquename x2 - Medium
 952. [V3 - #7200 - 2023-09-14] Reisho-Teki - Easy
 953. [V3 - #7238 - 2023-09-18] kerryelc x2 - Easy
 954. [V3 - #7282 - 2023-09-25] MegaManBK7 x2 - Hard
 955. [V3 - #7296 - 2023-09-26] orangepeeltora - Easy
 956. [V3 - #7304 - 2023-09-27] Nurguburu x2 - Hard
 957. [V3 - #7321 - 2023-09-29] Tonic_ - Medium
 958. [V3 - #7321 - 2023-09-29] Tonic_ - Hard
 959. [V3 - #7360 - 2023-10-03] Myelin_sr x2 - Medium
 960. [V3 - #7460 - 2023-10-19] Yoko_k - Easy
 961. [V3 - #7475 - 2023-10-21] anakg - Easy
 962. [V3 - #7506 - 2023-10-24] Reisho-Teki - Medium
 963. [V3 - #7574 - 2023-11-01] Ariies_ - Medium
 964. [V3 - #7580 - 2023-11-02] redincall - Easy
 965. [V3 - #7598 - 2023-11-04] CsillaLoli x2 - Easy
 966. [V3 - #7598 - 2023-11-04] CsillaLoli x2 - Medium
 967. [V3 - #7598 - 2023-11-04] CsillaLoli x2 - Hard
 968. [V3 - #7634 - 2023-11-08] Sam565 - Easy
 969. [V3 - #7682 - 2023-11-13] AjaxTSS - Medium
 970. [V3 - #7693 - 2023-11-14] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 971. [V3 - #7712 - 2023-11-18] Loudcsharp - Hard
 972. [V3 - #7713 - 2023-11-18] Loudcsharp - Hard
 973. [V3 - #7714 - 2023-11-18] Loudcsharp - Hard
 974. [V3 - #7715 - 2023-11-18] Loudcsharp - Hard
 975. [V3 - #7716 - 2023-11-18] Loudcsharp - Hard
 976. [V3 - #7717 - 2023-11-18] Loudcsharp - Hard
 977. [V3 - #7738 - 2023-11-21] ownitlikeaboss x2 - Medium
 978. [V3 - #7791 - 2023-11-27] Myelin_sr x2 - Easy
 979. [V3 - #7812 - 2023-11-29] SGKunoe - Easy
 980. [V3 - #7820 - 2023-11-30] KatjieKat - Hard
 981. [V3 - #7844 - 2023-12-03] Reisho-Teki - Hard
 982. [V3 - #7878 - 2023-12-10] rosemagic - Easy
 983. [V3 - #7987 - 2023-12-24] Twintail_Daemon - Hard
 984. [V3 - #8036 - 2023-12-30] Reisho-Teki x2 - Easy
 985. [V3 - #8044 - 2023-12-31] MrNorthwoods - Easy
 986. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Hard
 987. [V3 - #8059 - 2024-01-02] bigdud24 - Medium
 988. [V3 - #8085 - 2024-01-04] Combeferre - Medium
 989. [V3 - #8091 - 2024-01-05] Netbug - Hard
 990. [V3 - #8097 - 2024-01-06] Twintail_Daemon - Medium
 991. [V3 - #8099 - 2024-01-06] anakg - Medium (upgraded from Easy)
 992. [V3 - #8139 - 2024-01-11] Tonic_ x2 - Hard
 993. [V3 - #8160 - 2024-01-14] Genovia_ x2 - Medium
 994. [V3 - #8251 - 2024-01-27] myuniquename x2 - Easy
 995. [V3 - #8251 - 2024-01-27] myuniquename x2 - Hard
 996. [V3 - #8340 - 2024-02-05] SunflowerDaisho x2 - Hard
 997. [V3 - #8352 - 2024-02-07] Jaikeis - Hard
 998. [V3 - #8366 - 2024-02-09] AliceHanano - Easy
 999. [V3 - #8387 - 2024-02-11] Genovia_ x2 - Easy
 1000. [V3 - #8448 - 2024-02-18] blackmagemasta x2 - Hard
 1001. [V3 - #8499 - 2024-02-28] cornflakegod x2 - Easy
 1002. [V3 - #8547 - 2024-03-06] TheEdgelord x2 - Hard
 1003. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Medium
 1004. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Hard
 1005. [V3 - #8645 - 2024-03-22] Aur0ra x3 - Hard
 1006. [V3 - #8759 - 2024-04-08] GakutoDeathGlare - Medium
 1007. [V3 - #8765 - 2024-04-09] GakutoDeathGlare - Hard
 1008. [V3 - #8833 - 2024-04-20] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 1009. [V3 - #8839 - 2024-04-22] sassss x2 - Medium
 1010. [V3 - #8849 - 2024-04-23] Ten - Medium
 1011. [V3 - #8849 - 2024-04-23] Ten - Hard
 1012. [V3 - #8899 - 2024-04-30] Yoko_k - Hard
 1013. [V3 - #8914 - 2024-05-03] GakutoDeathGlare x2 - Easy
 1014. [V3 - #8952 - 2024-05-14] ewhfweihvie - Easy
 1015. [V3 - #8965 - 2024-05-16] LeGoldenWolf - Easy
 1016. [V3 - #8969 - 2024-05-16] LeGoldenWolf - Easy

Participation

by OhTsuru
(not from anime)

Run #1

General

by OhTsuru
(not from anime)

Easy

Medium

Hard

Run #2

Easy

Medium

Hard

Run #3

Easy

Medium

Hard

Genre Comedy

Created on : 2016-10-12

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
20 items to complete
530 Turnins
380 Validated Turnins
Medium
2.5 Point(s)
40 items to complete
279 Turnins
176 Validated Turnins
Hard
4 Point(s)
60 items to complete
207 Turnins
105 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, except for the easiest difficulty, once. Previously started anime can be used in any case.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must belong to the Comedy MAL genre/theme.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.